Aktualizacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń do wersji G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń do wersji G-1.01-2-5.5"

Transkrypt

1 Aktualizacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń do wersji G Spis treści: WSTĘP... 2 AKTUALIZACJA W ŚRODOWISKU WINDOWS... 3 PRZEBIEG AKTUALIZACJI WERSJI JEDNOSTANOWISKOWEJ... 3 PRZEBIEG AKTUALIZACJI WERSJI SIECIOWEJ Z SERWEREM WINDOWS... 3 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA JAVA JDK... 4 INSTALACJA SERWERA APLIKACYJNEGO JBOSS ORAZ AKTUALIZACJA PLIKÓW PROGRAMU... 5 AKTUALIZACJA W ŚRODOWISKU LINUX... 6 PRZEBIEG AKTUALIZACJI WERSJI SIECIOWEJ Z SERWEREM LINUX... 6 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA JAVA JDK NA SERWERZE LINUX... 7 INSTALACJA SERWERA APLIKACYJNEGO JBOSS NA SERWERZE LINUX... 8 SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA APLIKACJI... 9 Strona 1 z 9

2 Wstęp Pakiet aktualizacyjny G Oprogramowania do Obsługi Świadczeń wprowadza zmiany technologiczne dla przyszłej komunikacji z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) w ramach projektu - Platforma komunikacyjna zabezpieczenia społecznego. Więcej na temat projektu można znaleźć pod adresem: Nowe wymagania, ogłoszone w dniu 19 września 2013 roku w wersji 1.02, narzucają na dostawcę systemu dziedzinowego aby architektura aplikacji była wielowarstwowa. Dostawcy systemów dziedzinowych mają czas do końca 2014 roku, aby spełnić to wymaganie. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wprowadzenie w pakiecie aktualizacyjnym G serwera aplikacyjnego JBoss, na którym będzie pracowała aplikacja wymieniająca dane z CSIZS. Zmiany technologii dotyczą również modułów Stypendia Socjalne oraz Dodatki Mieszkaniowe i będą wprowadzane stopniowo w roku 2014 wraz ze zmianami w modułach Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Serwer aplikacyjny JBoss będzie pracował na porcie sieciowym Jeśli na serwerze lub na wersji jednostanowiskowej jest już zainstalowany inny JBoss (np. dla oprogramowania POMOST Std) pracujący na domyślnym porcie sieciowym 8080, nie będzie on kolidował z nową instalacją JBossa dla Świadczeń. Jednak w przypadku, gdy aplikacja POMOST Std zajmuje zalecany port dla Oprogramowania do Obsługi Świadczeń, należy zmienić grupę portów używanych dotychczas przez Pomosta (w tym celu najlepiej skorzystać z narzędzia Panel Sterowania POMOST Std ). Aktualizator G exe wykryje automatycznie czy został uruchomiony na wersji jednostanowiskowej, serwerze, czy na stacji roboczej i w zależności od tego przeprowadzi różne czynności. Aktualizację wersji jednostanowiskowej Świadczeń należy poprzedzić instalacją oprogramowania Java Development Kit (JDK) w wersji 7 update 15. W przypadku wersji sieciowej Świadczeń (niezależnie od tego czy na serwerze znajduje się tylko baza danych czy znajdują się również pliki programu), analogicznie jak na wersji jednostanowiskowej, należy w pierwszej kolejności zainstalować na serwerze Javę JDK 7 update 15, a następnie uruchomić na serwerze pakiet aktualizacyjny G exe (dla użytkowników pracujących na serwerach linuksowych został przygotowany osobny skrypt instalacyjny G sh ). Aktualizacja stacji roboczych będzie przebiegać tak jak dotychczas, tzn. aktualizator dokona jedynie aktualizacji plików aplikacji w domyślnej lub wskazanej przez użytkownika lokalizacji. Nie jest wymagane instalowanie na stacjach roboczych oprogramowania Java Runtime Environment (JRE), gdyż klienci będą posługiwać się środowiskiem Java wbudowanym w aplikację. W dalszej części niniejszego dokumentu, zamieszczono szczegółowe informacje o przebiegu aktualizacji Świadczeń do wersji G w środowisku Windows oraz Linux. Strona 2 z 9

3 Aktualizacja w środowisku Windows Przebieg aktualizacji wersji jednostanowiskowej 1. Pobrać: a) aktualizator G exe (bezpośrednio z programu wybierając menu Pomoc -> Sprawdź dostępność aktualizacji lub z serwera FTPS * ) b) instalator Javy JDK jdk-7u15-windows-i586.exe lub jdk-7u15-windows-x64.exe w zależności od architektury systemu 32/64bit (z serwera FTPS * ) 2. Zatrzymać pracę w Świadczeniach i wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych 3. Zainstalować Javę JDK 7u15 (patrz rozdział Instalacja oprogramowania Java JDK na str. 4) 4. Uruchomić aktualizator G exe w celu zainstalowania JBossa oraz zaktualizowania plików programu (patrz rozdział Instalacja serwera aplikacyjnego JBoss oraz aktualizacja plików programu na str. 5). Po zakończeniu instalacji plików należy przejść do kolejnego punktu bez uruchamiania serwera JBoss. 5. Uruchomić Świadczenia w celu wykonania aktualizacji bazy danych (tę czynność należy wykonać przy wyłączonym JBossie) 6. Wykonać ponowny rozruch komputera. Przebieg aktualizacji wersji sieciowej z serwerem Windows 1. Pobrać: a) aktualizator G exe (bezpośrednio z programu wybierając menu Pomoc -> Sprawdź dostępność aktualizacji lub z serwera FTPS * ) b) instalator Javy JDK jdk-7u15-windows-i586.exe lub jdk-7u15-windows-x64.exe w zależności od architektury systemu 32/64bit (z serwera FTPS * ) 2. Zatrzymać pracę w Świadczeniach i wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych 3. Zainstalować na serwerze Javę JDK 7u15 (patrz rozdział Instalacja oprogramowania Java JDK na str. 4) 4. Uruchomić aktualizator G exe na serwerze w celu zainstalowania Jbossa oraz zaktualizowania plików programu (patrz rozdział Instalacja serwera aplikacyjnego JBoss oraz aktualizacja plików programu na str. 5). Po zakończeniu instalacji plików należy przejść do kolejnego punktu bez uruchamiania serwera JBoss. 5. Uruchomić aktualizator G exe na wszystkich stacjach roboczych w celu zaktualizowania plików programu (tę czynność należy przeprowadzić analogicznie jak przy okazji każdej innej aktualizacji oprogramowania Świadczenia) 6. Uruchomić Świadczenia na serwerze lub na jednej ze stacji roboczych w celu wykonania aktualizacji bazy danych (tę czynność należy wykonać przy wyłączonym JBossie) 7. Wykonać ponowny rozruch serwera. *) SERWER FTPS, na którym znajdują się niezbędne pliki instalacyjne: HOST: ftp.sygnity.pl (port: 990, szyfrowanie: SSL/TSL, tryb pasywny) UŻYTKOWNIK: sygftp HASŁO: JuY44f KATALOG: SR i /SR/2-5.5 Instrukcja połączenia z serwerem FTPS: Strona 3 z 9

4 Instalacja oprogramowania Java JDK Rekomendowaną wersją Javy dla Oprogramowania do Obsługi Świadczeń G jest wersja JDK 7 update 15. Oprogramowanie Java JDK należy zainstalować na komputerze, na którym pracują Świadczenia w wersji jednostanowiskowej, natomiast w przypadku instalacji sieciowej Świadczeń, Javę JDK należy zainstalować jedynie na serwerze. Na komputerach, na których jest już zainstalowana wymagana Java JDK, nie ma konieczności dokonywania jej reinstalacji. Uruchamiamy pobrany z serwera FTPS plik instalatora Javy ( jdk-7u15-windows-i586.exe dla 32-bitowego systemu lub jdk-7u15-windows-x64.exe dla 64-bitowego systemu), po zapoznaniu się z wyświetloną informacją powitalną wybieramy przycisk Next >. W kolejnym oknie możemy wybrać produkty, które mają zostać zainstalowane oraz zmienić folder docelowy instalacji zalecamy pozostawić w tym miejscu domyślne ustawienia i wybrać przycisk Next > w celu rozpoczęcia procesu instalacji plików Javy JDK. Następnie pojawi się okno, w którym potwierdzamy lokalizację docelową dla plików Javy JRE i wybieramy przycisk Next > w celu rozpoczęcia procesu instalacji plików. Po zakończeniu instalacji Javy pojawi się okno informujące o zakończeniu instalacji i wybieramy przycisk Close. Po zainstalowaniu Javy należy sprawdzić czy została ona poprawnie zainstalowana. W tym celu w wierszu poleceń (konsola DOS/cmd) wpisujemy z dowolnego poziomu następujące polecenie: java -version Jeśli Java jest poprawnie zainstalowana, powinniśmy otrzymać odpowiedź: java version "1.7.0_15" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_15-b03) Strona 4 z 9

5 Instalacja serwera aplikacyjnego JBoss oraz aktualizacja plików programu Uruchamiamy plik aktualizatora Świadczeń G exe i zapoznajemy się z wyświetloną informacją powitalną. W kolejnym oknie korzystamy z domyślnej podpowiedzi ścieżki do aplikacji lub wskazujemy samodzielnie lokalizację aplikacji. Jeśli aktualizator wykryje we wskazanej lokalizacji bazę danych oraz pliki klienckie programu (wersja jednostanowiskowa bądź tzw. niepełny serwer), wyświetlone zostanie okno, w którym wybieramy pomiędzy instalacją serwera aplikacyjnego JBoss wraz z aktualizacją plików programu lub tylko aktualizacją plików bez instalacji serwera JBossa zalecamy pozostawić wybór pierwszej opcji, aczkolwiek jeśli nie zostanie zainstalowany teraz JBoss, będzie możliwe jego późniejsze doinstalowanie poprzez ponowne uruchomienie aktualizatora G exe i wybranie pierwszej opcji. Na serwerze, na którym znajduje się baza danych bez plików klienckich, aktualizator od razu przejdzie do kolejnego okna, w którym należy potwierdzić ścieżki do zainstalowanego Firebirda oraz Javy JDK. W przypadku, gdy podpowiadana lokalizacja nie jest właściwa, za pomocą przycisku Zmień wskazujemy poprawną, a następnie wybieramy przycisk Dalej >. W kolejnym oknie wybieramy w jakim trybie będzie pracował serwer aplikacyjny JBoss. Wybranie opcji Zainstaluj serwer JBoss jako usługę systemową... spowoduje, że na liście usług systemowych zostanie dodana usługa JBossSwiadczenia uruchamiana automatycznie wraz ze startem systemu operacyjnego (JBoss będzie pracował w tle bez widocznej konsoli, a jego uruchamianie i zatrzymanie będzie możliwe z poziomu listy usług lokalnych systemu (Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi ). Z kolei wybranie opcji Zainstaluj serwer JBoss jako aplikację... spowoduje, że serwer będzie uruchamiany po zalogowaniu się do systemu operacyjnego na podstawie skrótu umieszczonego w Autostarcie (w trakcie pracy będzie widoczna konsola JBossa, a sterowanie nim będzie możliwe za pomocą ikon dostępnych na pulpicie Uruchomienie serwera JBossŚwiadczenia i Zatrzymanie serwera JBossŚwiadczenia ). Następnie wybieramy przycisk Dalej > w celu uruchomienia procesu instalacji plików, a na finalnym oknie wybieramy przycisk Zakończ. Strona 5 z 9

6 Aktualizacja w środowisku Linux Rekomendowaną wersją systemu Linux na potrzeby serwera aplikacyjnego JBoss dla Oprogramowania do Obsługi Świadczeń jest Fedora w wersji min. 16. Jednak niniejsza instalacja ma zastosowanie do większości systemów Linux, pochodzących z rodziny Red Hat. Przebieg aktualizacji wersji sieciowej z serwerem Linux 1. Pobrać: a) aktualizator G exe (bezpośrednio z programu wybierając menu Pomoc -> Sprawdź dostępność aktualizacji lub z serwera FTPS * ) b) instalator serwera aplikacyjnego Jboss G sh (z serwera FTPS * ) c) instalator Javy JDK jdk-7u17-linux-i586.rpm lub jdk-7u17-linux-x64.rpm w zależności od architektury systemu 32/64bit (z serwera FTPS * ) 2. Zatrzymać pracę w Świadczeniach i wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych 3. Uruchomić aktualizator G exe na wszystkich stacjach roboczych w celu zaktualizowania plików programu (tę czynność należy przeprowadzić analogicznie jak przy okazji każdej innej aktualizacji oprogramowania Świadczenia) 4. Uruchomić Świadczenia na jednej ze stacji roboczych w celu wykonania aktualizacji bazy danych (tę czynność należy przeprowadzić analogicznie jak przy okazji każdej innej aktualizacji oprogramowania Świadczenia) 5. Zainstalować na serwerze Javę JDK 7u15 (patrz rozdział Instalacja oprogramowania Java JDK na serwerze Linux na str. 7) 6. Uruchomić plik instalacyjny G sh na serwerze w celu dokonania instalacji Jbossa (patrz rozdział Instalacja serwera aplikacyjnego JBoss na serwerze Linux na str. 8) 7. Wykonać ponowny rozruch serwera. *) SERWER FTPS, na którym znajdują się niezbędne pliki instalacyjne: HOST: ftp.sygnity.pl (port: 990, szyfrowanie: SSL/TSL, tryb pasywny) UŻYTKOWNIK: sygftp HASŁO: JuY44f KATALOG: SR i /SR/2-5.5 Instrukcja połączenia z serwerem FTPS: Strona 6 z 9

7 Instalacja oprogramowania Java JDK na serwerze Linux Rekomendowaną wersją Javy dla Oprogramowania do Obsługi Świadczeń jest wersja JDK 7 update 15. Na serwerach, na których jest już zainstalowana wymagana Java JDK, nie ma konieczności dokonywania jej reinstalacji. W celu dokonania instalacji Javy, należy zalogować się na systemowe konto administratora (root), wydając w konsoli polecenie: $ su (i podać hasło administratora). Przechodzimy w konsoli do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik, wydajemy polecenie: # chmod u+x jdk-7u*-linux-*.rpm Instalujemy Javę: # rpm -ivh jdk-7u15-linux-xxxx.rpm, gdzie XXXX odpowiada oznaczeniu architektury Po instalacji w katalogu zostają zbędne pliki rpm, które możemy usunąć: # rm jdk-*-linux-*.rpm sun-javadb-*.rpm Aby na tym etapie zweryfikować poprawność instalacji Javy, należy wykonać polecenie: # ls /usr/java w rezultacie powinniśmy otrzymać: default jdk1.7.0_15 latest Następnie należy skonfigurować Javę w systemie. W tym celu będąc dalej zalogowanym na koncie administratora wydajemy polecenie (należy zwrócić uwagę na jego składnię, tak aby nie popełnić żadnego błędu): # alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jdk1.7.0_15/bin/java 2, gdzie 2 jest numerem kolejnym instalacji, w zależności od potrzeb numer może być wyższy; polecenie to rejestruje nowo zainstalowaną Javę w systemie, nie zwraca ono żadnego komunikatu. Następnie wykonujemy polecenie: # alternatives --config java Polecenie to powinno zwrócić listę wyboru z zainstalowaną wcześniej Javą, przykładowo: Jeśli istnieją 2 programy dostarczające "java": Wybór Polecenie * 1 /usr/lib/jvm/jre gcj/bin/java 2 /usr/java/jdk1.7.0_15/bin/java Proszę nacisnąć przycisk Enter, aby zachować bieżący wybór[+] lub podać numer wyboru: 2 Wskazujemy wcześniej zainstalowaną wersję Java, czyli zgodnie z przedstawionym przykładem 2. Po tej operacji powinniśmy mieć odpowiednio skonfigurowaną Javę, a wpisując polecenie: # java -version powinniśmy otrzymać odpowiedź: java version "1.7.0_15" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_15-b03) Strona 7 z 9

8 Instalacja serwera aplikacyjnego JBoss na serwerze Linux Do poprawnej instalacji Jbossa w środowisku Linux wymagane jest narzędzie systemowe dos2unix, w przypadku jego braku należy je zainstalować wykonując polecenie: # yum install dos2unix (dla innych dystrybucji niż Fedora należy odnaleźć pakiet zawierający powyższe narzędzie i go zainstalować) W celu dokonania instalacji JBossa, należy zalogować się na systemowe konto administratora (root), wydając w konsoli polecenie: $ su (i podać hasło administratora). Przechodzimy w konsoli do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik, wydajemy polecenie: # chmod u+x G sh a następnie: #./G sh Podczas instalacji postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w konsoli, zatem kolejno: potwierdzamy ścieżkę do serwera Firebird, akceptujemy instalację czcionek, potwierdzamy lokalizację baz danych Świadczeń, wskazujemy folder docelowy dla JBossa, definiujemy hasło dla nowo powstałego użytkownika systemowego sr oraz decydujemy czy ma zostać zainstalowana usługa systemowa do obsługi JBossa. Usługa JBossSwiadczenia będzie uruchamiana wraz ze startem systemu, ponadto sterowanie JBossem pracującym w trybie usługi będzie możliwe za pomocą polecenia service JBossSwiadczenia [start/stop/status/restart], a także skryptami uruchom_serwer_swiadczenia.sh i zatrzymaj_serwer_swiadczenia.sh znajdującymi się w katalogu domowym użytkownika sr (w tym wypadku skrypty te będą się odwoływać do polecenia service). Jeśli nie zostanie zainstalowana usługa, uruchamianie i zatrzymywanie JBossa w trybie aplikacji będzie możliwe za pomocą skryptów uruchom_serwer_swiadczenia.sh i zatrzymaj_serwer_swiadczenia.sh znajdujących się w katalogu domowym użytkownika sr, które w tym wypadku będą się odwoływać do skryptu../jboss/bin/jbossswiadczenia). Uwaga 1: Dla prawidłowego działania JBossa w środowisku Linux, konieczne jest aby w pliku /etc/hosts dla wpisu (localhost) dodany był alias z nazwę serwera. Uwaga 2: Aby poprawnie wyświetlały się wartości kwotowe w systemie Linux, należy odpowiednio skonfigurować format liczb w ustawieniach lokalnych. W oknie "Kraj/region i język" na zakładce Kraj wskazujemy wartość "Polska", natomiast na zakładce Liczby określamy formatowanie liczb kwotowych, wprowadzając: Separator dziesiętny,, Liczbę miejsc po przecinku 2, Oznaczenie liczb ujemnych - i Zestaw cyfr Arabskie ( ). Strona 8 z 9

9 Sprawdzenie poprawności działania aplikacji Podczas logowania do aplikacji Świadczenia weryfikowane jest połączenie z serwerem aplikacyjnym JBoss. W przypadku niemożności nawiązania połączenia z JBossem zostanie wyświetlony komunikat podpowiadający możliwe przyczyny problemu. Adres serwera aplikacyjnego JBoss oraz numer portu, z którym łączy się klient, zapisywany jest na bazie danych podczas instalacji JBossa. W razie potrzeby adres ten można zmodyfikować wybierając w głównym oknie programu menu Administracja -> Narzędzia -> Konfiguracja połączenia z serwerem JBoss. Zdefiniowany w tym miejscu adres hosta musi odpowiadać adresowi IP serwera, na którym pracuje JBoss (dla wersji jednostanowiskowej można użyć ), a numer portu musi być zgodny z tym na którym pracuje JBoss (domyślnie 8280). Do prawidłowego nawiązania połączenia stacji klienckich z serwerem aplikacyjnym, w przypadku włączonej zapory sieciowej na serwerze, konieczne jest zdefiniowanie wyjątku dla portu sieciowego W celu sprawdzania statusu serwera aplikacyjnego JBoss, można użyć skryptu znajdującego się w podkatalogu \SYG_SwiadczeniaRodzinne\JBossSR\narzedzia\StatusSerwera\. Strona 9 z 9

Instalacja i konfiguracja Oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW)

Instalacja i konfiguracja Oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW) Instalacja i konfiguracja Oprogramowania do obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW) Spis treści Instalacja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych (SW)... 2 Wymagania sprzętowe... 2 Instalacja w

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5

Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5 Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5 Przed rozpoczęciem aktualizacji należy upewnić się, że zainstalowana wersja ServerDBfC to 5.x. W przypadku posiadania ServerDBfC w wersji

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania.

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Q. Jak uruchomić instalator? A. Trzeba nadać instalatorowi atrybut 'wykonywalny'. Można to zrobić wydając polecenie `chmod

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REBRANDING econnect v10.x

INSTRUKCJA REBRANDING econnect v10.x INSTRUKCJA REBRANDING econnect v10.x DOTYCZY DOSTOSOWANIA WERSJI PROGRAMU econnect 10.x DO WYMOGÓW FUZJI PRAWNEJ Z BANKIEM PKO BP CZĘŚĆ I pobranie pliku exe do uruchomienia CZEŚĆ II wykonanie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja instalacji wersji testowej programu LeftHand na Windows Ten dokument ma na celu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja instalacji aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH W niniejszej części pokażę jak zalogować się na serwer w trybie graficznym. Protokół SSH służy do komunikowania się między klientem a serwerem. Jest to ulepszona wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Warszawa, 12.04.2013 r. Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Poprawiono obsługę aktów zgonu dla przypadków z data zgonu lub znalezieniem zwłok. Na wydruku będzie drukowane to co

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Manager. Wersja 2.1 Copyright 2012 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Manager. Wersja 2.1 Copyright 2012 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja 2.1 Copyright 2012 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. O programie... 1 1.1. Środowisko... 1 1.2. Wymagania... 1 2. Przygotowania... 2 2.1. Instalacja Javy... 2 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Instalacja krok po kroku /instalacja programu, serwera bazy danych/

Instalacja krok po kroku /instalacja programu, serwera bazy danych/ http:// e-mail: przemyslaw.migacz@gmail.com Instalacja krok po kroku /instalacja programu, serwera bazy danych/ Wymagania: Maszyna wirtualna JAVA wersja 1.6 Partycja dysku NTFS W przypadku partycji FAT32

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2012.02.0.0 Data aktualizacji: 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego. Sz@rk Server - konfigurowanie systemu Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu UPLOOK / STATLOOK

Aktualizacja systemu UPLOOK / STATLOOK Aktualizacja systemu UPLOOK / STATLOOK SCENARIUSZ NR1 (Komputer z zainstalowaną konsolą Master ma dostęp do Internetu) 1. Z poziomu menu głównego konsoli Master, wybieramy opcję Pomoc następnie Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Platforma epuap współpracuje z Internet Exploratorem oraz Mozilla Firefox. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że najlepiej

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 S t r o n a 1 Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 SCENARIUSZ NR1 UWAGA: Należy wykonywać w kolejności poniższe operacje: I ) INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Instrukcja instalacji Katowice 2015 2153PI02.00 Producent programu: KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

przewodnik do aplikacji neofon lite Spis treści

przewodnik do aplikacji neofon lite Spis treści przewodnik do aplikacji neofon lite Spis treści 1. Instalacja programu neofon lite... 2 2. Wykonywanie połączeń... 4 3. Konfiguracja programu neofon lite... 5 4. Aktualizacja... 6 5. Najczęściej zadawane

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo