3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń."

Transkrypt

1 1

2 Spis treści 1.Wprowadzenie do SUSE Linux Enterprise Ćwiczenie 1-1: Pięć podstawowych zadań w SLED a)zadanie 1: Zmiana tapety...5 b)zadanie 2: Zmiana rozdzielczości ekranu...5 c)zadanie 3: Zmiana ustawień daty i czasu...6 d)zadanie 4: Zmiana hasła...6 e)zadanie 5: Tworzenie skrótu do programu Ćwiczenie 1-2: Dodawanie i usuwanie apletu z paska zadań Ćwiczenie 1-3: Używanie GNOME File Manager...8 a)start Nautilusa i kopiowanie plików...8 b)dodawanie symbolu do ikony kopiowanego pliku...9 c)zmiana nazwy pliku...9 d)kasowanie skopiowanego pliku Ćwiczenie 1-4: Korzystanie z interfejsu wiersza poleceń...9 a)sprawdzanie adresów IP maszyn...10 b)inicjowanie komunikacji pomiędzy maszynami...10 c)sprawdzanie i zmiana nazwy hosta Lokalizacja i korzystanie z pomocy Ćwiczenie 2-1: Dostęp i korzystanie ze stron podręczników na DA Ćwiczenie 2-2: Dostęp i korzystanie ze stron informacyjnych na DA Ćwiczenie 2-3: Dostęp do uwag do wydania i tzw. białych stron...13 a)część I: Dostęp do uwag do wydania...14 b)część II: Instalacja podręcznika...14 c)część III: Dostęp do konkretnego podręcznika Ćwiczenie 2-4: Wyszukiwanie pomocy w Internecie...16 a)część I: Uruchamianie przeglądarki Firefox i przeglądanie aktualizacji na stronie Novell...16 b)część II: Korzystanie z wyszukiwarki Google Zarządzanie systemem plików Ćwiczenie 3-1: Przeglądanie hierarchicznego systemu plików SUSE Linux Ćwiczenie 3-2: Przejście do innego katalogu i wyświetlanie jego zawartości Ćwiczenie 3-3: Tworzenie i wgląd do zawartości plików Ćwiczenie 3-4: Inne operacje na plikach...23 a)kopiowanie i przenoszenie plików i katalogów

3 b)tworzenie katalogów...24 c)kasowanie plików i katalogów...25 d)skróty do plików Ćwiczenie 3-5: Wyszukiwanie plików w systemie Linux...26 a)część I: Wykorzystanie poleceń whereis i which...27 b)część II: Wykorzystanie wyszukiwarki GNOME...27 c)część III: Wykorzystanie polecenia find Ćwiczenie 3-6: Przeszukiwanie zawartości plików Ćwiczenie 3-7: Zarządzanie katalogami w Nautilusie...29 a)część I: Edycja parametrów folderu...29 b)część II: Tworzenie zakładek...30 c)część III: Archiwizacja folderu Praca z powłoką Linuksa i wierszem poleceń Ćwiczenie 4-1: Polecenia w wierszu poleceń Ćwiczenie 4-2: Podstawowe zadania w wierszu poleceń Ćwiczenie 4-3: Praca ze składnią poleceń i znakami specjalnymi...32 a)część I: Zmiana kodowania znaków...33 b)część II: Użycie wzorców wyszukiwania...33 c)część III: Tworzenie dodatkowych plików...33 d)część IV: Maskowanie znaków specjalnych Ćwiczenie 4-4: Wykorzystanie opcji potokowania i przekierowania Administrowanie Linuksem za pomocą YaSTa Ćwiczenie 5-1: Poznać YaSTa...36 a)część I: Start YaSTa...36 b)część II: Przeglądanie zawartości plików logów systemowych...37 c)część III: Zmiana ustawień daty i czasu...37 d)część IV: Start interfejsu ncurses YaSTa...37 e)część V: Przeglądanie zawartości plików logów systemowych...38 f)część VI: Wyjście z YaSTa Ćwiczenie 5-2: Zarządzanie informacją o konfiguracji sieciowej za pomocą YaSTa...38 a)część I: Uzyskanie bieżącego adresu IP i nazwy hosta...39 b)część II: Start modułu konfiguracji sieciowej YaSTa...39 c)część III: Ustawienie statycznego adresu IP i maski podsieci...40 d)część IV: Wprowadzenie serwera nazw DNS...40 e)część V: Wprowadzenie domyślnej bramy...41 f)część VI: Aktywacja nowych ustawień Zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami Ćwiczenie 6-1: Zarządzanie kontami użytkowników przy pomocy 3

4 YaSTa...42 a)część I: Tworzenie nowego konta użytkownika przy pomocy YaSTa. 42 b)część II: Zaloguj się jako nowy użytkownik...43 c)część III: Przeglądanie pliku passwd...43 d)część IV: Ponowne przelogowanie się na konto geeko i usunięcie konta użytkownika tux Ćwiczenie 6-2: Sprawdzanie informacji o użytkownikach i grupach Ćwiczenie 6-3: Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników oraz grupami z poziomu wiersza poleceń...46 a)część I: Dodawanie nowego konta użytkownika...47 b)część II: Dodawanie hasła dla nowego konta użytkownika...47 c)część III: Logowanie się jako nowy użytkownik i zmiana hasła...47 d)część IV: Usuwanie konta użytkownika Ćwiczenie 6-4: Zarządzanie uprawnieniami do plików i właścicielami 48 a)część I: Tworzenie katalogów private i public...49 b)część II: Tworzenie plików w obydwu katalogach z konta standardowego użytkownika Edytor tekstu vi Ćwiczenie 7-1: Wykorzystanie vi do edycji plików w systemie plików 51 a)część I: Wprowadzanie tekstu...51 b)część II: Edytowanie tekstu Zarządzanie oprogramowaniem Ćwiczenie 8-1: Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą YaSTa...53 a)zadanie 1: Instalacja oprogramowania za pomocą YaSTa...53 b)zadanie 2: Dezinstalacja oprogramowania za pomocą YaSTa Ćwiczenie 8-2: Instalowanie oprogramowania za pomocą PackageKit Ćwiczenie 8-3: Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą RPM...55 a)zadanie 1: Uzyskiwanie informacje o pakietach...55 b)zadanie 2: Instalacja i dezinstalacja oprogramowania za pomocą RPM Ćwiczenie 8-4: Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą zypper...57 a)zadanie 1: Dodawanie źródła instalacji i aliasa...57 b)zadanie 2: Usuwanie źródła instalacji...58 c)zadanie 3: Usuwanie pakietu oprogramowania

5 1. Wprowadzenie do SUSE Linux Enterprise Ćwiczenie 1-1: Pięć podstawowych zadań w SLED 11 a) Zadanie 1: Zmiana tapety 1. Zaloguj się jako geeko z hasłem novell. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit i wybierz Change Desktop Background. 3. W oknie Appearance Preferences, w zakładce Background wybierz add. 4. Przejdź do geeko Documents Wallpaper. Kliknij na SUSENatureMod.jpg i zobacz jak zmieniło się tło pulpitu. 5. Zamknij okno. b) Zadanie 2: Zmiana rozdzielczości ekranu 1. Otwórz menu Computer na pasku zadań. 2. Kliknij Control Center. 3. W grupie Hardware kliknij Screen Resolution. 4. Zmień rozdzielczość na 1024x Kliknij Apply, a gdy pojawi się okienko potwierdzenia, kliknij OK. 6. Kliknij Keep this configuration. 7. Kliknij Close. 8. Zamknij Centrum sterowania. c) Zadanie 3: Zmiana ustawień daty i czasu 1. Otwórz menu Computer na pasku zadań. 2. Kliknij Control Center. 5

6 3. W grupie System kliknij Date and Time. 4. Uwierzytelnij się jako root wpisz hasło i kliknij Continue. 5. Wybierz ustawienia Region i Time Zone właściwe dla strefy w której się aktualnie znajdujesz i kliknij OK. 6. Zamknij Centrum sterowania. d) Zadanie 4: Zmiana hasła 1. Otwórz menu Computer na pasku zadań. 2. Kliknij Control Center. 3. W grupie Personal kliknij Change Password. 4. W oknie Change Password, w polu Old Password wpisz novell. 5. W polu New Password wpisz nowe, wybrane przez siebie hasło. 6. Wprowadź ponownie nowe hasło w polu Confirm Password i kliknij OK. 7. Aby zweryfikować swoje nowe hasło, wyloguj się z systemu, a następnie ponownie zaloguj się jako geeko, używając nowego hasła. 8. Powtórz kroki 1-7, aby zmienić hasło z powrotem na novell. e) Zadanie 5: Tworzenie skrótu do programu W tym zadaniu utworzysz skrót do programu (jago aktywator). W tym celu, najpierw musisz poznać ścieżkę do programu. 1. Otwórz program Pidgin (Computer More Applications Communicate Pidgin). Skrót do tego programu utworzysz dalej w tym zadaniu. Zamknij program. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit i wybierz Open in Terminal. Przy pomocy terminala ustalimy ścieżkę dostępu do programu Pidgin. Wpisujemy polecenie: which pidgin Wyświetli się ścieżka: 6

7 /usr/bin/pidgin Zamykamy okno terminala. 3. Kliknij na pulpicie prawym przyciskiem i wybierz Create Launcher. W polu Name wpisz Pidgin. W polu Command wpisz: /usr/bin/pidgin. Kliknij OK. Na pulpicie powinna pojawić się ikonka programu z niewielką strzałką, oznaczającą skrót. 4. Otwórz program F-Spot photo manager. 5. Powtarzaj analogicznie kroki 2 i 3, aby stworzyć na pulpicie link uruchamiający program F-Spot. Name: F-Spot Command: /usr/bin/f-spot Uwaga: ustalając w terminalu ścieżkę dostępu do programu, używamy wyłącznie małych liter (polecenie: which f-spot) Ćwiczenie 1-2: Dodawanie i usuwanie apletu z paska zadań Ćwiczenie wykonujemy na maszynie DA-SLED. 1. Aby dodać nowy aplet do dolnego paska zadań kliknij prawym klawiszem na jego wolnej przestrzeni. 2. Z menu kontekstowego wybierz opcję Add to Panel. 3. Wybierz z listy Eyes i kliknij Add. 4. Wypróbuj działanie apletu, poruszając wskaźnikiem myszy w różnych kierunkach. 5. Aby usunąć aplet Eyes, kliknij prawym przyciskiem myszy w ikonkę apletu na pasku zadań, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Remove from Panel. 7

8 1.3. Ćwiczenie 1-3: Używanie GNOME File Manager Ćwiczenie wykonujemy na maszynie DA-SLED. a) Start Nautilusa i kopiowanie plików Aby uruchomić menedżera plików Nautilus i skopiować plik wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom menedżera plików Nautilus poprzez podwójne kliknięcie na ikonkę geeko s Home na pulpicie. 2. Przejrzyj drzewo systemu plików na bocznym panelu menedżera przez otwarcie menu w górnej części tego panelu (oznaczone jako Places gdy Nautilus startuje po raz pierwszy). Z dostępnego menu wybierz Tree. 3. Kliknij na mały trójkąt obok elementu File System w bocznym panelu. Wybierz pozycję /etc, klikając nań jednokrotnie i przejrzyj zawartość tego katalogu. 4. Skopiuj plik /etc/dir_colors na pulpit, wybierając ikonę pliku DIR_COLORS. Przeciągnij ją na pulpit, przytrzymując klawisz Ctrl, a następnie zwolnij przycisk myszy. Zauważ, że gdy przeciągasz plik, koło wskaźnika myszy pojawia się mały znak "+". Oznacza to kopiowanie pliku. 5. Przejdź z powrotem do katalogu domowego, wybierając w bocznym panelu element Home Folder. 6. Przenieś plik DIR_COLORS z pulpitu do katalogu domowego poprzez wybranie ikony pliku DIR_COLORS, przeciągnięcie jej do prawego panelu okna menedżera Nautilus i zwolnienie przycisku myszy. Zauważ, że teraz podczas operacji przeciągania przy wskaźniku myszy nie pojawia się znak "+". Oznacza to, że plik jest przenoszony. b) Dodawanie symbolu do ikony kopiowanego pliku Aby dodać symbol do ikony kopiowanego pliku należy wykonać następujące czynności: 8

9 1. Przełącz się do listy symboli poprzez otwarcie menu w górnej części bocznego panelu (oznaczone Places/Tree). Z menu wybierz opcję Emblems. 2. Przewiń listę, aż znajdziesz ikonę o nazwie Important. 3. Przeciągnij ikonę Important na plik DIR_COLORS w prawej ramce i zwolnij przycisk myszy. c) Zmiana nazwy pliku Aby zmienić nazwę pliku należy wykonać następujące czynności: 1. Aby zmienić nazwę pliku, klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku DIR_COLORS, a następnie z menu kontekstowego wybieramy opcję Rename. 2. Zmień nazwę pliku na example.txt i naciśnij Enter. d) Kasowanie skopiowanego pliku 1. Usuń plik example.txt, przeciągając ikonkę pliku na ikonkę Kosza, znajdującą się na pulpicie, a następnie zwalniając przycisk myszy. 2. Zamknij okno menedżera plików Nautilus. 3. Prawym klawiszem myszy kliknij na ikonkę kosza i z menu kontekstowego wybierz opcję Empty Trash. 4. Potwierdź operację opróżnienia kosza Ćwiczenie 1-4: Korzystanie z interfejsu wiersza poleceń Ćwiczenie wykonujemy na maszynie DA-SLED. a) Sprawdzanie adresów IP maszyn 1. Otwórz terminal, klikając prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Open In Terminal. 9

10 2. Przełącz się na użytkownika root wpisując su ("su" jest skrótem od angielskiego "switch user" "przełącz użytkownika"). 3. Wpisz hasło novell. 4. Wpisz ip address show (ang. "pokaż adres IP"). Adres zostanie wyświetlony w drugiej linijce: inet Powtórz kroki 1-4 na maszynie DA-1, aby poznać jej adres IP. b) Inicjowanie komunikacji pomiędzy maszynami 1. W terminalu maszyny DA-SLED wpisz polecenie w formie: ping adresipmaszynyda1 -c4 Na przykład: ping c4 W ten sposób testujemy połączenie między maszynami. 2. W terminalu serwera DA1 wpisz polecenie w formie: ping adresipmaszynyda-sled -c4 Na przykład: ping c4 Obserwuj rezultat. c) Sprawdzanie i zmiana nazwy hosta 1. Z wiersza poleceń maszyny DA-SLED wpisz: hostname Wyświetli się obecna nazwa hosta. 2. Aby zmienić nazwę hosta, najpierw należy przełączyć się na użytkownika root za pomocą polecenia su. 3. Następnie wpisujemy hostname DA2. Nazwa hosta powinna zostać zmieniona na DA2. 4. Sprawdź czy nazwa hosta uległa zmianie, ponownie wprowadzając polecenie: hostname 10

11 5. Zamknij okno terminala, wpisując exit i naciskając klawisz Enter (czynność należy wykonać dwukrotnie). 11

12 2. Lokalizacja i korzystanie z pomocy W tym rozdziale nauczysz się wykonywania następujących czynności: Dostęp i korzystanie ze stron podręczników. W tym ćwiczeniu nauczysz się jak wykorzystać polecenia whatis i man oraz jak poruszać się w tekście pomocy. Dostęp i korzystanie ze stron informacyjnych. W tym ćwiczeniu nauczysz się korzystać z polecenia info oraz poruszać się w tekście informacyjnym. Dostęp do uwag do wydania i tzw. białych stron. W tym ćwiczeniu dowiesz się jak uzyskać dostęp do uwag do wydania oraz tzw. białych stron. Wyszukiwanie pomocy w Internecie. W tym ćwiczeniu nauczysz się jak znaleźć pomoc w sieci Ćwiczenie 2-1: Dostęp i korzystanie ze stron podręczników na DA1 W ćwiczeniu tym nauczysz się jak wykorzystać polecenia whatis i man oraz jak poruszać się po stronach tekstu pomocy. Dowiesz się jak często na stronie podręcznika polecenia info znajduje się słowo filename. 1. Uruchom terminal kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, z menu wybierz Open in Terminal. 2. Aby znaleźć odpowiedni rozdział na stronach podręczników, zawierający informacje na temat polecenia info, wprowadź polecenie whatis info. 3. Przejdź do pierwszego rozdziału (programy wykonawcze i polecenia powłoki) podręcznika polecenia info poprzez wprowadzenie man 1 info. Przeczytaj ten rozdział. 4. Aby przeszukać stronę pod kątem słowa filename, wprowadź polecenie /filename. 12

13 5. Tekst można przewijać za pomocą klawiszy strzałek i. 6. Po zakończeniu przeglądania informacji, opuszczamy strony podręcznika, naciskając klawisz q. Pozostaw otwarte okno terminala, aby wykonać następne ćwiczenie Ćwiczenie 2-2: Dostęp i korzystanie ze stron informacyjnych na DA1 W tym ćwiczeniu nauczysz się jak wykorzystać polecenie info i jak poruszać się po tekście informacyjnym. 1. Z okna terminalu wyświetl strony informacyjne o poleceniu info poprzez wprowadzenie info info. 2. Przemieść kursor do pierwszego odnośnika (Getting Started) poprzez naciśnięcie klawisza Tab. 3. Przejdź do odnośnika poprzez naciśnięcie Enter. 4. Przesuń kursor na odnośnik Quiting Info poprzez naciśnięcie dziewięć razy klawisza Tab. 5. Przejdź do odnośnika poprzez naciśnięcie Enter. 6. Powróć do strony Getting Started poprzez naciśnięcie l (małe L). 7. Wyjdź z pliku info poprzez naciśnięcie q. 8. Zamknij okno terminala Ćwiczenie 2-3: Dostęp do uwag do wydania i tzw. białych stron W tym ćwiczeniu uzyskasz dostęp do uwag do wydania i do tzw. białych stron. Ćwiczenie podzielone jest na 3 części: Część I: Dostęp do uwag do wydania Część II: Instalacja podręcznika Część III: Dostęp do konkretnego podręcznika 13

14 W części I uzyskasz dostęp do wersji HTML uwag do wydania. W części II zainstalujesz podręcznik HTML. W części III uzyskasz dostęp do wybranego podręcznika. Ćwiczenie wykonujemy na serwerze DA1. a) Część I: Dostęp do uwag do wydania Aby uzyskać dostęp do uwag do wydania, wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom menedżera plików Nautilus poprzez podwójne kliknięcie na ikonkę geeko s Home na pulpicie. 2. Kliknij podwójnie na ikonkę File System. 3. Kliknij podwójnie na ikonkę usr. 4. Kliknij podwójnie na ikonkę share. 5. Kliknij podwójnie na ikonkę doc. 6. Kliknij podwójnie na ikonkę release-notes. 7. Kliknij podwójnie na ikonkę SuSE_LINUX_ENTERPRISE_SERVER_ Kliknij podwójnie na ikonkę RELEASE-NOTES.en.html. 9. Startuje przeglądarka Firefox. 10. Przejrzyj uwagi do wydania. 11. Zamknij okno przeglądarki. 12. Zamknij okno Nautilusa. b) Część II: Instalacja podręcznika Aby zainstalować podręcznik należy wykonać następujące czynności: 1. Z pulpitu GNOME rozwiń główne menu (oznaczone Computer). 2. Wybierz More Applications. 3. W polu tekstowym filtru wprowadź ya. 4. Kliknij na ikonę YaST aby wystartować program YaST. 14

15 5. Wprowadź hasło użytkownika root novell w pojawiającym się okienku dialogowym, a następnie wybierz Continue lub naciśnij Enter. 6. Pojawia się centrum sterowania YaST. 7. W oknie YaSTa wybierz Software Software Management. 8. Z rozwijalnej listy oznaczonej Filter wybierz Search. 9. W polu tekstowym Search wprowadź howto i kliknij na Search. 10. Z prawej strony okna wybierz pakiet howtoenh. 11. Kliknij Accept. 12. W razie pojawienia się okna dialogowego z takim żądaniem, włóż odpowiednie DVD SuSE Linux Enterprise Server 11 i kliknij Retry. 13. Jeśli YaST zapyta o instalowanie lub usunięcie większej liczby pakietów, odpowiedz No. 14. Zamknij centrum sterowania YaST, klikając na Close. 15. Jeżeli instalujesz z DVD, usuń dysk DVD z napędu. c) Część III: Dostęp do konkretnego podręcznika Aby uzyskać dostęp do podręczników wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom menedżera plików Nautilus, klikając na ikonę geeko s Home na pulpicie. 2. Kliknij podwójnie na ikonkę File System. 3. Kliknij podwójnie na ikonkę usr. 4. Kliknij podwójnie na ikonkę share. 5. Kliknij podwójnie na ikonkę doc. 6. Kliknij podwójnie na ikonkę packages. 7. Kliknij podwójnie na ikonkę iptables. 8. Kliknij podwójnie na ikonkę NAT-HOWTO.html. Startuje przeglądarka Firefox. 9. Zamknij okno Firefoksa. 15

16 10. Zamknij okno Nautilusa. Uwaga: w razie problemu ze znalezieniem pliku podręcznika, można użyć funkcji wyszukiwania. W tym celu w oknie Nautilusa, w okienku wyszukiwania w prawym górnym rogu wpisujemy "howto" Ćwiczenie 2-4: Wyszukiwanie pomocy w Internecie W tym ćwiczeniu nauczysz się jak znaleźć pomoc w sieci. Najpierw poszukasz aktualizacji SUSE Linux Enterprise Server 11 na stronie pomocy Novell. Potem wykorzystasz wyszukiwarkę Google Linux do znalezienia informacji o GNOME i SLES 11 w Internecie. Ćwiczenie składa się z dwóch części: Część I: Uruchamianie przeglądarki Firefox i przeglądanie aktualizacji na stronie Novell Część II: Korzystanie z wyszukiwarki Google Ćwiczenie to wykonujemy na komputerze, będącym hostem maszyn. a) Część I: Uruchamianie przeglądarki Firefox i przeglądanie aktualizacji na stronie Novell 1. Wystartuj Firefoksa, wybierając z głównego menu ikonkę programu. 2. Aby przejrzeć aktualizacje na stronie Novell, w pasku adresu wpisz support.novell.com. Pojawia się strona domowa pomocy Novell. 3. Wybierz Download Patches Patch Home w lewej kolumnie. 4. Pod Update your Linux System, wybierz SUSE Patch Support Database (PSDB). 5. Wybierz SUSE Linux Enterprise Server 11 for x86. Ukaże się lista aktualizacji. Aby mieć dostęp do pobierania plików aktualizacji, trzeba posiadać zarejestrowany produkt SUSE z zamówionym dostępem do aktualizacji (upgrade protection). 16

17 b) Część II: Korzystanie z wyszukiwarki Google Aby wykorzystać Google do wyszukiwania informacji, należy wykonać następujące czynności: 1. W polu adresu w przeglądarce wpisz 2. W polu tekstowym w górze strony wyszukiwarki wpisz gnome and sles Kliknij na Google Search. 4. Przejrzyj wyniki wyszukiwania. 5. Po zakończeniu, zamknij okno Firefoksa. 17

18 3. Zarządzanie systemem plików W tym rozdziale nauczysz się, jak: Przeglądać system plików SUSE Linux. Przejść do innego katalogu i wyświetlić jego zawartość. Tworzyć i otwierać pliki. Kopiować i przenosić pliki/katalogi. Tworzyć katalogi. Kasować pliki/katalogi. Utworzyć skrót do pliku. Wyszukiwać pliki. Uruchomić podgląd zawartości pliku Ćwiczenie 3-1: Przeglądanie hierarchicznego systemu plików SUSE Linux Domyślnie napęd DVD montowany jest w /media/mountpoint. W tym ćwiczeniu poznasz miejsce montowania DVD i jak ręcznie przemontować DVD na inne miejsce w systemie plików (/mnt). Ćwiczenie to wykonujemy na maszynie DA1. 1. Zaloguj się na DA1 jako użytkownik root. 2. Określ, jakie katalogi są oznaczane w ten sposób: /: ~: 3. Otwórz główne menu i wybierz More Applications. 4. W polu tekstowym filtru wpisz term. 5. Wybierz ikonkę Gnome Terminal, aby uruchomić terminal. 6. Włóż płytkę SUSE Linux Enterprise Server 11 do napędu DVD. 18

19 Powinno się wyświetlić okno Nautilusa z zawartością dysku. Zapamiętaj nazwę katalogu wykorzystanego do zamontowania. 7. Wyświetl zawartość katalogu /media/suse_sles przy pomocy polecenia: ls /media/suse_sles Wyświetli się zawartość dysku DVD. 8. Odmontuj napęd DVD, wprowadzając polecenie: umount /media/suse_sles Ikona napędu DVD zniknie z pulpitu. 9. Zamontuj ponownie napęd DVD ręcznie, wprowadzając polecenie: mount /dev/dvd /mnt Tym razem w oknie Nautilusa zawartość DVD będzie umiejscowiona w katalogu /mnt. 10. Zamknij okno Nautilusa. 11. Wyświetl zawartość katalogu /mnt, wprowadzając polecenie: ls /mnt Wyświetli się zawartość płytki DVD. 12. Odmontuj ręcznie DVD, wprowadzając polecenie: umount /mnt 13. Naciśnij przycisk Wysuń i wyjmij płytkę DVD z napędu. 14. Ponownie wyświetl zawartość katalogu /mnt, wprowadzając polecenie: ls /mnt 15. Katalog jest teraz pusty. 16. Zamknij okno terminala za pomocą polecenia: exit 19

20 3.2. Ćwiczenie 3-2: Przejście do innego katalogu i wyświetlanie jego zawartości W tym ćwiczeniu nauczysz się wykorzystywać polecenia cd, pwd i ls, służące do zmiany aktualnego katalogu i wyświetlania zawartości katalogu. To ćwiczenie wykonujemy na maszynie DA-SLED. 1. Określ, jakie katalogi są definiowane przez następujące oznaczenia: a).: b)..: 2. Otwórz główne menu i wybierz More Applications. 3. W polu tekstowym filtru wprowadź term. 4. Wybierz ikonkę Gnome Terminal aby uruchomić terminal. 5. Przejdź do katalogu /tmp, wprowadzając polecenie: cd /tmp 6. Wyświetl nazwę bieżącego katalogu przy pomocy polecenia: pwd 7. Zmień na katalog domowy poprzez wprowadzenie: cd 8. Wyświetl nazwę bieżącego katalogu: pwd 9. Zmień bieżący katalog na /usr/share/doc poprzez wprowadzenie: cd /usr/share/doc 10. Wyświetl nazwę aktywnego katalogu poprzez wprowadzenie: pwd 11. Powróć do poprzedniego katalogu (domowego): cd 12. Wyświetl nazwę aktywnego katalogu: pwd 20

21 13. Wyświetl zawartość bieżącego katalogu: ls 14. Wyświetl zawartość bieżącego katalogu wraz z ukrytymi plikami poprzez wprowadzenie: ls -a 15. Pokaż uprawnienia i wielkość pliku dla wszystkich plików w bieżącym katalogu poprzez wprowadzenie: ls -la 16. Zamknij okno terminalu poprzez wprowadzenie: exit Uwaga: Pamiętaj o spacji po poleceniach cd oraz ls! 3.3. Ćwiczenie 3-3: Tworzenie i wgląd do zawartości plików W ćwiczeniu tym będziesz tworzyć puste pliki i przeglądać zawartość plików. Wykorzystasz polecenia touch, cat, less, head i tail. To ćwiczenie wykonujemy na maszynie DA-SLED. 1. Otwórz okno terminala z głównego menu. 2. Utwórz nowy pusty plik poprzez wprowadzenie: touch new_file 3. Otwórz inne okno terminala zaloguj się jako root (su) z hasłem novell. 4. Wyświetl zawartość pliku /var/log/messages poprzez wprowadzenie: cat /var/log/messages 5. Wyświetl zawartość pliku /var/log/messages strona po stronie, wpisując: less /var/log/messages 6. Odszukaj miejsce, w którym słowo root występuje po raz pierwszy: /root 7. Odszukaj miejsce, gdzie słowo root występuje po raz kolejny: 21

22 n 8. Aby się poruszać po wyświetlanym pliku, użyj klawiszy strzałek i oraz Page Up i Page Down. 9. Aby wyłączyć podgląd pliku i powrócić do wiersza poleceń, kliknij q. 10. Wyświetl 5 pierwszych linii pliku /var/log/messages poprzez wprowadzenie: head -n 5 /var/log/messages 11. Wyświetl stale aktualizowany podgląd ostatnich linijek pliku /var/log/messages poprzez wprowadzenie: tail -f /var/log/messages 12. Ułóż okna terminala na pulpicie tak, aby możliwy był jednoczesny wgląd do zawartości obydwu okien. 13. W pierwszym oknie terminala (tym z punktów 1-2 tego ćwiczenia) zaloguj się jako root (su) z błędnym hasłem (np. suse). Zauważ, że nieudana próba zalogowania się zostaje odnotowana w drugim oknie terminala. 14. W pierwszym oknie terminala zaloguj się jako root (su) z hasłem novell. Udane logowanie również zostaje odnotowane w drugim oknie terminala. 15. Wyloguj się z konta root w pierwszym oknie terminala za pomocą polecenia exit. 16. Zamknij pierwsze okno terminala, wpisując ponownie exit. 17. Zatrzymaj proces tail w drugim oknie terminala, klikając Ctrl+C. 18. Wyloguj się z konta root, wpisując exit. 19. Zamknij okno terminala. 22

23 3.4. Ćwiczenie 3-4: Inne operacje na plikach a) Kopiowanie i przenoszenie plików i katalogów To ćwiczenie wykonujemy na maszynie DA-SLED. W tym ćwiczeniu nauczysz się korzystać z poleceń cp oraz mv. 1. Otwórz okno terminala. 2. Zmień nazwę new_file na my_file poprzez wprowadzenie: mv new_file my_file 3. Sprawdź, czy nazwa pliku została zmieniona: ls -l 4. Skopiuj my_file: cp my_file my_file1 5. Sprawdź, czy plik my_file1 został utworzony przy pomocy polecenia: ls -l my* 6. Skopiuj pliki /usr/bin/rename i /usr/bin/tac do katalogu /tmp/ poprzez wprowadzenie polecenia: cp /usr/bin/rename /usr/bin/tac /tmp 7. Sprawdź, czy pliki zostały skopiowane poprzez wprowadzenie: ls -l /tmp 8. Przenieś katalog /tmp/tac do katalogu domowego (~) poprzez wprowadzenie: mv /tmp/tac ~ 9. Zweryfikuj przeniesienie przy pomocy polecenia: ls -l 10. Przenieś i zmień nazwę pliku /tmp/rename na ~/my_file2 poprzez wprowadzenie: mv /tmp/rename ~/my_file2 23

24 11. Sprawdź, czy plik istnieje: ls -l 12. Skopiuj cały katalog /bin/ do katalogu domowego ze zmianą nazwy na my_dir poprzez wprowadzenie: cp -r /bin ~/my_dir 13. Sprawdź, czy katalog został skopiowany: ls -l ~/my_dir 14. Zamknij okno terminala. b) Tworzenie katalogów W ćwiczeniu tym utworzysz nowe katalogi ~/my_dir/new_dir i ~/geeko_dir/empty_dir za pomocą polecenia mkdir. 1. Otwórz okno terminala. 2. Utwórz nowy katalog o nazwie new_dir w katalogu my_dir poprzez wprowadzenie: mkdir ~/my_dir/new_dir 3. Sprawdź, czy katalog został utworzony przy pomocy polecenia: ls ~/my_dir 4. Utwórz katalog geeko_dir zawierający nowy katalog empty_dir poprzez wprowadzenie: mkdir -p ~/geeko_dir/empty_dir 5. Sprawdź, czy nowy katalog został prawidłowo utworzony: ls 6. Sprawdź, czy katalog empty_dir został utworzony: ls geeko_dir 7. Zamknij okno terminala. 24

25 c) Kasowanie plików i katalogów W tym ćwiczeniu nauczysz się kasować pliki i katalogi za pomocą poleceń rmdir i rm. 1. Otwórz okno terminala. 2. Spróbuj usunąć katalog ~/geeko_dir poprzez wprowadzenie polecenia: rmdir geeko_dir Ukaże się komunikat sygnalizujący, że nie można usunąć katalogu. Jest to spowodowane tym, że katalog nie jest pusty. 3. Usuń katalog ~/geeko_dir/empty_dir poprzez wprowadzenie polecenia rmdir geeko_dir/empty_dir 4. Sprawdź, czy katalog /empty_dir został usunięty: ls geeko_dir 5. Usuń katalog ~/geeko_dir poprzez wprowadzenie: rmdir geeko_dir 6. Sprawdź, czy katalog został usunięty: ls 7. Usuń plik ~/my_dir/login poprzez wprowadzenie następującego polecenia: rm ~/my_dir/login 8. Jeśli pojawi się komunikat informujący o zabezpieczeniach pliku, potwierdź chęć jego usunięcia poprzez wprowadzenie y. 9. Sprawdź, czy plik został usunięty poprzez wprowadzenie: ls ~/my_dir/login 10. Usuń wszystkie pliki o nazwach rozpoczynających się na literę a w katalogu /home/my_dir/ poprzez wprowadzenie: rm -i ~/my_dir/a* 11. Potwierdź ewentualne komunikaty, wprowadzając y. 12. Usuń katalog /home/my_dir wraz z jego zawartością poprzez wprowadzenie: 25

26 rm -r ~/my_dir 13. Potwierdź ewentualne komunikaty, wprowadzając y. 14. Sprawdź, czy katalog został usunięty poprzez wprowadzenie ls ~/my_dir 15. Zamknij okno terminala. d) Skróty do plików W tym ćwiczeniu stworzysz łącze symboliczne (odnośnik) do pliku ~/my_file i łącze stałe do pliku ~/my_file1 za pomocą polecenia ln. 1. Otwórz okno terminala. 2. Aby utworzyć w katalogu domowym łącze symboliczne do pliku my_file, wprowadź następujące polecenie: ln -s ~/my_file softlink 3. Aby utworzyć w katalogu domowym łącze stałe do pliku my_file1, wprowadź następujące polecenie: ln ~/my_file1 hardlink 4. Pokaż łącza poprzez wprowadzenie: ls -l Zauważ, że plik łącza symbolicznego utożsamia się z powiązanym plikiem. 5. Zamknij okno terminala Ćwiczenie 3-5: Wyszukiwanie plików w systemie Linux W tym ćwiczeniu nauczysz się wyszukiwać pliki za pomocą poleceń whereis, which, find oraz wyszukiwarki GNOME. Ćwiczenie podzielone jest na 3 części: Część I: Wykorzystanie poleceń whereis i which Część II: Wykorzystanie wyszukiwarki GNOME 26

27 Część III: Wykorzystanie polecenia find Ćwiczenie wykonujemy na maszynie DA-SLED. a) Część I: Wykorzystanie poleceń whereis i which 1. Otwórz okno terminala. 2. Sprawdź typ polecenia ll poprzez wprowadzenie: type ll 3. Znajdź strony podręcznika polecenia find przy pomocy polecenia: whereis -m find 4. Znajdź ścieżkę do programu Firefox poprzez wprowadzenie: which firefox Powinna pokazać się ścieżka: /usr/bin/firefox. b) Część II: Wykorzystanie wyszukiwarki GNOME 1. Uruchom z głównego menu wyszukiwarkę GNOME (More Applications System Search for files GNOME Search Tool) 2. Znajdź w katalogu domowym wszystkie pliki, których nazwa zaczyna się od my poprzez wprowadzenie my* w polu Name contains i kliknięcie na Find. 3. Znajdź w katalogu /bin/ wszystkie pliki, których nazwa składa się z dwóch znaków: a. Wprowadź?? w polu Name contains. b. W celu przeszukania tylko katalogu /bin rozwiń menu Look in folder i wybierz opcję Other. c. Wybierz bin z okna dialogowego i kliknij Open. d. Kliknij na Find, aby rozpocząć wyszukiwanie. Uwaga: jeśli wyszukiwanie nie zwróci żadnych wyników, kliknij prawym przyciskiem myszy w katalogu bin i wybierz "Show hidden files". Następnie 27

28 ponów wyszukiwanie. 4. Znajdź w katalogu /tmp wszystkie pliki, które zostały zmienione lub utworzone w ciągu ostatnich 24 godzin: a. Wprowadź * w polu Name contains. b. W celu przeszukania tylko katalogu /tmp rozwiń menu Look in folder i wybierz opcję Other. c. Wybierz tmp z okna dialogowego i kliknij Open. d. Kliknij na trójkącik przy Select more options. Z menu dostępnych opcji wybierz Date modified less than i kliknij Add. e. Wprowadź 1 w polu tekstowym Date modified less than. f. Kliknij Find. 5. Zamknij okno wyszukiwarki. c) Część III: Wykorzystanie polecenia find 1. Z wiersza poleceń terminala, znajdź wszystkie pliki w katalogu domowym, których nazwa rozpoczyna się na my poprzez wprowadzenie polecenia: find ~ -name my* 2. Znajdź w katalogu /tmp/ wszystkie pliki, które zostały zmodyfikowane lub utworzone w ciągu ostatnich 24 godzin, wprowadzając następujące polecenie: find /tmp -ctime -1 (cyfra "jeden", nie mała litera "L") 3. Zamknij okno terminala Ćwiczenie 3-6: Przeszukiwanie zawartości plików W tym ćwiczeniu nauczysz się jak znajdować kombinacje znaków w pliku za pomocą poleceń grep i egrep. 28

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2. Małgorzata Kołaczkowska

Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2. Małgorzata Kołaczkowska Wprowadzenie do laboratorium komputerowego część 2 Małgorzata Kołaczkowska . Spis treści 1 Sieć komputerowa Instytutu Matematycznego 5 1.1 Topologia sieci........................... 5 1.2 Adresy sieciowe..........................

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5. Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.1) Instalacja na dystrybucji Linux

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4.1. Historia Unixa i Linuxa, instalacja systemu. Historia UNIX a rozpoczyna się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku od MULTICSa wielkiego systemu

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe polecenia

1. Podstawowe polecenia 1. Podstawowe polecenia Celem ćwiczenia jest wprowadzenie do pracy z wierszem poleceń systemu Unix, poznanie podstawowych poleceń oraz zasad składni poleceń powłoki. 1.1. Unix uname uname -l uname --help

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

NetOp Remote Control wersja 7.65

NetOp Remote Control wersja 7.65 NetOp Remote Control wersja 7.65 Podręcznik użytkownika Jeśli musisz być w dwóch miejscach jednocześnie! 1 Gwarancja Danware Data A/S gwarantuje jakość fizycznych materiałów zawartości pakietu użytkownika,

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja konfiguracji sieci KAMERA SIECIOWA Instrukcja konfiguracji sieci SPIS TREŚCI SPRAWDZANIE KONFIGURACJI SIECIOWEJ 3 KONFIGURACJA SIECIOWA 11 11 EKRAN KONFIGURACJI 38 38 3 Wybór typu sieci Konfigurowanie sieci za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo