WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK : ZARZĄDZANIE I MARKETING SPECJALNOŚĆ : ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PROMOTOR: Prof. dr hab. L. Mazurkiewicz WARSZAWA 1998

2 Spis treści 1.1. Znaczenie marketingu w działalności rynkowej firmy Promocja i jej narzędzia Połączenia elektroniczne Zbliżenie na Internet Marketing interakcyjny - rewolucja z udziałem Internetu Internet w liczbach Strony WWW - Informacje o działalności firmy Bannery reklamowe Serwisy informacyjne Listy wysyłkowe (technika SPAM) Technika PUSH Konkursy i ankiety Dzisięć powodów dlaczego warto znaleźć się w Internecie Internetowy Dom Mediowy Rynek i produkty Kampania bannerowa Rejestracja w katalogach i wyszukiwarkach Pośrednictwo w znalezieniu serwisu do sponsorowania Organizowanie akcji mailingowych Raporty VR = (AP - NAP) /NAP Niezależny wkład koncepcyjny Segmenty rynku Planowanie reklam w polskim Internecie wg IDM Kampania bannerowa przeprowadzona dla Businessman Magazine Cel kampanii reklamowej

3 Zdefiniowanie rynku docelowego Rodzaj planowanych środków reklamowych Charakterystyka wybranych witryn Wzory pojawiających się bannerów, miejsce i okres emisji Budżet Rezultaty kampanii Podsumowanie rezultatów kampanii Wnioski końcowe Słowniczek

4 ,, Ci, którzy nie zechcą się przystosować, muszą się liczyć z niebezpieczeństwem znalezienia się w sytuacji przybyszów z obcych krajów, żyjących w niedostępnej dla nich kulturze.ominie ich wiele spraw i będą wyizolowani ze społeczeństwa,zanim nie nauczą się nowego języka i nie zaczną się wczuwać w realia kulturowe. Mamy szczęście, że możemy już teraz zacząć się uczyć. 1 M.Sullivan-Trainor 1 M.Sullivan-Trainor, Infostrada, Oficyna Wydawnicza READ ME,Warszawa

5 Wstęp W ciągu ostatnich kilku lat ogólnoświatowa sieć komputerowa zrobiła ogromną karierę. Dzisiaj z usług Internetu korzystają uczelnie, użytkownicy indywidualni, małe firmy, wielkie koncerny, administracja państwowa, organizacje międzynarodowe. Jednocześnie daje się zauważyć rosnącą komercjalizację Sieci. Jest ona wykorzystywana coraz chętniej przez firmy. Mówi się o tym że Internet stanie się jednym z podstawowych narzędzi promocji, marketingu i handlu. Łatwo to zauważyć choćby przez fakt, że w reklamach duże przedsiębiorstwa coraz częściej podają swój adres internetowy. Dynamicznie rozwijający się rynek potrzebuje informacji. Ludzie szukają danych. Uważnie czytają wszystko, co pojawia się na ekranach monitorów. Zwracają więc też uwagę na reklamy. Co więcej, Internet jako modny temat często gości na łamach prasy. Niekiedy wystarczy założyć,,firmowe siedlisko w Internecie, aby uzyskać o sobie wzmiankę w licznych publikacjach, których wartość wielokrotnie przekracza koszty poniesione na pojawienie się w sieci. Najważniejszą cechą reklamy internetowej jest interaktywność. W przeciwieństwie do pozostałych mediów Internet umożliwia natychmiastowy kontakt potencjalnego klienta z reklamującą się firmą. Koszt reklamy w Internecie jest nieporównywalny z żadnym innym medium. Dodatkowo Internet zapewnia też innego rodzaju komfort. Dotychczas reklamodawca płacił w ciemno, kupując czas lub przestrzeń na planowaną kampanię reklamową w tradycyjnych mediach, nigdy nie miał pewności ilu odbiorców uda mu się zainteresować. Płacił za fikcyjne wskaźniki oparte na badaniach oglądalności. Internet uwalnia od tego rodzaju stresów. W przypadku promocji na stronach WWW 2 opłata za zakupioną powierzchnię zależy od rzeczywistej liczby odbiorców, którzy zainteresowali się przekazem i kliknęli na odpowiednie miejsce. Internet jest zjawiskiem/narzędziem nowym i interesującym, ciągle jednak mało popularnym na rynku polskiej reklamy. Dlatego też pracę poświęcono możliwości 2 WWW - (z ang. World Wide Web) - Światowa Pajęczyna. 4

6 reklamy w Internecie, firmie której podstawowym narzędziem pracy jest Internet oraz przedstawię kampanię zrealizowaną w polskiej sieci. Przedmiotem pracy jest Internetowy Dom Mediowy (IDM) oraz obsługiwany przez niego rynek. Celem pracy jest przedstawienie sposobów, przy pomocy których IDM przeprowadza (lub realizuje) kampanie promocyjne w Internecie dla swoich klientów. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale opisane zostanie znaczenie promocji w działalności rynkowej firmy. Przedstawiony zostanie tu również Internet jako jedno z narzędzi marketingu bezpośredniego. Drugi rozdział poświęcono omówieniu sieci Internetu. Przedstawione w nim będą nowe możliwości jakie niesie Internet, struktura demograficzna użytkowników polskiej sieci oraz sposoby reklamy na polskim rynku. Trzeci rozdział prezentuje Internetowy Dom Mediowy. Przedstawiono jego krótką historie, główne produkty jakie oferuje swoim klientom, segmenty rynku i wyniki działalności agencji. Czwarty rozdział poświęcono kampanii bannerowej (jednemu z produktów agencji IDM) przeprowadzonej w sieci Internetu na zamówienie miesięcznika Businessman Magazine. Ten rodzaj promocji firmy rozwija się najprężniej mając szanse bardzo szybko zadomowić się na rynku polskich mediów. By nadać pracy popularyzatorski charakter w miarę możliwości staram się unikać fachowych terminów. Jest to jednak często niemożliwe, gdyż niektóre wyrażenia weszły na stałe do słownika internetowej,,nowomowy. Dla ułatwienia do pracy załączony zostanie słowniczek. Czytający w każdym momencie będzie mógł sięgnąć do krótkiej definicji pojęć, których przyswojenie bardzo ułatwi mu późniejsze kontakty z nowym medium jakim, jest Internet. 5

7 Miejsce i znaczenie promocji w działalności rynkowej firmy. W rozdziale opisano promocję i jej znaczenie w działalności rynkowej firmy. Rozdział podzielono na trzy części. Pierwsza ma za zadanie określić czym jest marketing i przedstawić instrumenty marketing-mix. W drugim przedstawiono promocję, poszczególne elementy promotion-mix (zestaw promocyjny) oraz narzędzia marketingu bezpośredniego. Trzecia część rozdziału omawia media elektroniczne, jedno z narzędzi marketingu bezpośredniego. 6

8 1.1. Znaczenie marketingu w działalności rynkowej firmy. W literaturze istnieje wiele definicji marketingu. W definicjach tych najczęściej przedstawia się marketing jako określoną filozofię myślenia i działania na rynku, eksponując narzędzia używane w procesie oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie, bądź prezentując proces informacyjno-decyzyjny związany z procesami kierowania przedsiębiorstwem oraz mechanizmami podejmowania decyzji. Według klasycznej już dziś definicji marketing jest to proces, w którym struktura popytu na dobra i usługi jest antycypowana albo rozszerzana i zaspokajana przez innowacje, promocję, sprzedaż i wymianę dóbr i usług 3. O.C. Ferrell oraz W.M. Pride określają marketing jako aktywność, która zmierza do osiągnięcia własnych celów instytucji 4. Marketing można zdefiniować jako zespół narzędzi ujmowanych w cztery główne kategorie: produkt, miejsce, cena i promocja określane jako instrumenty polityki marketingowej marketing mix 5 (zestaw marketingowy). Rys. 1. Marketing-mix. Marketing Produkt Cena Dystrybucja Promocja 3 Marketing Staff of Ohio State Uniwersity : Statement of Marketing philosohy, Journal of Marketing, January 1965, s. 43. w T. Kramer Podstawy marketing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997 s O.C. Ferrell, W.M. Pride, Fundamental of Marketing,Houghton Mifflin Co., Boston 1982, s. 19. w T. Kramer Podstawy marketing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997 s M. Szuman i P. Dobski Marketing bezpośredni, INFOR Wydawnictwo Książkowe, Warszawa 1997 s. 17 7

9 Podstawowym narzędziem marketing-mix jest produkt, który stanowi faktyczną ofertę rynkową sprzedającego. Produkt to cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę. 6 Dlatego produkt jest także określany jako zbiór korzyści dla nabywcy produktu. Różnorakie ambicje, gusty i preferencje sprawiają że obiekt wymiany bywa przez uczestników transakcji rozmaicie postrzegany. Dla zbywającego produkt jest zawsze czymś co należy po prostu zyskownie sprzedać.motywy postępowania kupującego są natomiast zróżnicowane, gdyż obok głównej korzyści z produktu nabywca kupuje również otaczający go zestaw użyteczności, na który składają się: informacje, marka, możliwość zakupu w określonym miejscu i czasie, i inne. 7 Najbardziej elastycznym narzędziem marketing-mix jest cena. Cena to cokolwiek z czego trzeba zrezygnować w zamian za nabycie produktu lub usługi. Jest ona sumą pieniędzy oraz działań i oczekiwań nabywcy produktu lub usługi, które wywierają wpływ na dokonanie bądź rezygnację z zakupu. Ceny wyrażone są w wartościach pieniężnych, które trzeba zapłacić w momencie dokonywania zakupu lub w czasie późniejszym przy zakupach ratalnych. 8 Dystrybucja jest kolejnym kluczowym narzędziem marketing-mix, obejmującym różne rodzaje czynności jakie przedsiębiorstwo podejmuje aby uczynić towar łatwo dostępnym dla klienta. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspokojenie potrzeb nabywców i zapewnieniu zysków przedsiębiorstwu, obejmującą: planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i końcowych produktów z miejsc pochodzenia i produkcji do miejsc ich sprzedaży i nabycia. 9 Czwartym narzędziem jest promocja. Przedstawiono ją w następnym podrozdziale. 6 Ph. Kotler, Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether i Ska, Warszawa 1994 s Podstawy marketingu Praca zbiorowa pod redakcją J. Altkorna, Instytut Marketingu,Kraków 1997,s T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 1998, s T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 1998, s. 68 8

10 1.2. Promocja i jej narzędzia. Promocja, zwana również polityką komunikacyjną lub komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, stanowi integralny element strategii marketingowej firmy. Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje i zmniejsza elastyczność popytu. 10 Przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem w celu wywołania określonych reakcji ze strony kupującego. Z kolei nabywca komunikuje się z przedsiębiorstwem poprzez akceptację lub negację (odrzucenie) jego polityki marketingowej. Promocja oznacza więc swoisty dialog między przedsiębiorstwem i kupującym, realizowany przez działania informacyjno-nakłaniające, a z drugiej sprzężenie zwrotne między nabywcą a odbiorcą jego oferty promocyjnej. Poprzez promocje lansuje się wizerunek firmy i/lub produktu, zachęca do zakupów dóbr i usług w określonym miejscu i czasie, na określonych warunkach oraz dąży do zdobycia przewagi nad konkurentami. 11 Aby osiągnąć wyznaczone wyżej cele system promocji operuje następującymi instrumentami, składającymi się na koncepcję promotion mix 12 : reklama marketing bezpośredni promocja sprzedaży public relations (propaganda marketingowa) sprzedaż osobista Reklama jest podstawową formą komunikowania się z rynkiem. Według definicji Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu (AMA), stanowi ona masową, odpłatną i bezosobową formę prezentowania oferty sprzedaży przez określonego nabywcę Ph. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether i Ska,Warszawa 1994 s Podstawy marketingu Praca zbiorowa pod redakcją J. Altkorna, Instytut Marketingu,Kraków 1995,s Ph. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether i Ska, Warszawa 1994 s Marketing Definition. A Glossary of Marketing Terms,American Marketing Association, Chicago 1960 s.210, w Podstawy marketingu Praca zbiorowa pod redakcją J. Altkorna, Instytut Marketingu,Kraków 1997,s

11 Celem informacji przekazywanej przez reklamę jest : kreowanie potrzeb (uświadamianie ludziom braków i budzenie chęci posiadania) ukazywanie i przypominanie walorów określonego produktu kształtowanie pozytywnego wyobrażenia o firmie nadającej reklamę 14 Marketing bezpośredni, to interakcyjny system który korzysta z jednego lub więcej mediów reklamowych, by wywołać określoną odpowiedź oraz/lub transakcję w dowolnym miejscu. 15 Promocję sprzedaży stanowią różnorodne zestawy narzędzi, przede wszystkim krótkookresowych, które mają stymulować szybsze i/lub większe zakupy określonych produktów/usług przez konsumentów lub nabywców handlowych. 16 Podczas reklama podaje przyczynę zakupu, to promocja sprzedaży daje bezpośrednią zachętę do jego dokonania. Istota działań podejmowana w sferze public relations (zwanych także propagandą marketingową) wyraża się w dążeniu do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie. Ważną częścią,,stosunków społecznych są działania przedsiębiorstw zmierzające do kształtowania pożądanych postaw opinii publicznej przez politykę rozgłosu (publicity) i wysoką reputację (good will). Istota public relations zbliża omawiany instrument do reklamy.jednak o ile reklama kierowana jest do szerokiego kręgu potęcjalnych nabywców, to propaganda marketingowa ma trafić do liderów opinii społecznej i wywierających na nią wpływ. Informacje o,,stosunkach publicznych przedsiębiorstwa są bezpłatne (upowszechniają je media na własny koszt) i odbierane przez opinie publiczną jako bardziej wiarygodne od apelów i haseł reklamowych Podstawy marketingu Praca zbiorowa pod redakcją J. Altkorna, Instytut Marketingu,Kraków 1997,s Ph. Kotler, Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether i Ska, Warszawa 1994 s Ph. Kotler, Marketing..., jw., s Podstawy marketingu Praca zbiorowa pod redakcją J. Altkorna, Instytut Marketingu,Kraków 1995,s

12 Sprzedaż osobista polega na prezentowaniu oferty firmy w toku bezpośredniej rozmowy sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji. Zakres sprzedaży osobistej w marketingu jest znacznie szerszy w stosunku do sprzedaży tradycyjnej. Nie ogranicza się bowiem do sprzedaży w sieci detalicznej, gastronomicznej czy usługowej, lecz obejmuje wszystkie pozostałe formy bezpośrednich, interpersonalnych kontaktów na wszystkich szczeblach obrotu towarowego. 18 Ph. Kotler wydzielił cztery podstawowe narzędzia marketingu bezpośredniego : 19 Katalogi Listy Telemarketing Połączenia elektroniczne Katalog, stosowany w sprzedaży wysyłkowej, jest to forma publikacji promocyjnej zawierającej informacje o oferowanych produktach i usługach, zastosowaniach, cenach, miejscach i sposobach sprzedaży, sposobach składania zamówień. Listy, reklama pocztowa (mailing) polegają na bezpośrednim docieraniu z prezentacją promocyjną, do adresatów znajdujących się w bazie danych. Telemarketing jest to forma umożliwiająca komunikowanie się z klientem w celu: udzielenia mu informacji (Infolinie), sprzedaży produktów, badania rynku, ustalania spotkań. Pod hasłem,,połączenia elektroniczne zazwyczaj kryją się następujące rozwiązania techniczne: telewizja na życzenie, telewizja cyfrowa, Internet, prezentacje CD, gry, itp. Omówiono je w następnym podrozdziale. 18 Leksykon marketingu, Pod redakcją J. Altkorna i T. Kramera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s Ph. Kotler, Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebether i Ska, Warszawa 1994 s

13 1.3. Połączenia elektroniczne. Poprzez połączenia elektroniczne rozumie się nowe rozwiązania techniczne związane z przekazywaniem informacji. Mimo swej różnorodności mają pewne cechy wspólne. Po pierwsze ich interaktywność - wszystkie one w większym (Internet) lub mniejszym stopniu (telewizja cyfrowa) pozwalają na przesyłanie informacji w obie strony - pomiędzy użytkownikiem a medium. Po drugie wszystkie opisywane media oparte są na tej samej zaawansowanej technologii cyfrowej, komputerach i przesyłaniu danych po tych samych łączach (kablach, światłowodach). Po trzecie, w następnym etapie drogi technologicznego rozwoju, zbiegną się one ze sobą w jedną multimedialną sieć, przesyłającą wszelkiego rodzaju informacje i łączącą zadania telekomunikacji, poczty, telewizji, radia, oraz szybkiego Internetu. Tradycyjne media elektroniczne opierały się na 3 cechach: ograniczonej możliwości wyboru propozycji w danym czasie na danym kanale/stacji; ograniczonej możliwość przesyłania informacji od użytkownika do medium; braku możliwości ingerencji użytkownika w przebieg programu. Media elektroniczne w różnym stopniu likwidują te ograniczenia. Internet to lokomotywa zmian wykraczająca daleko poza tradycyjne ramy reklamy. Media elektroniczne stanowią rewolucję w sposobie komunikowania się ludzi. Reklama XXI wieku posługiwać się będzie innymi środkami, przemawiać do innych ludzi i inaczej będzie zorganizowana. Sceptycy powiedzą, że do początków nowego wieku pozostało zaledwie 2 lata. To wystarczy. Nowa technologia już istnieje i funkcjonuje. Sceptycy powiedzą a zanim to trafi do nas.... To prawda, że Polska nie należy do krajów najwyżej rozwiniętych lecz przypomnę, że 12% gospodarstw domowych posiada komputer a 25% dostęp do kabla. Infrastruktura istnieje i wbrew pozorom jest dobrze rozwinięta. Wystarczy tylko przekręcić włącznik. Nowa era może 12

14 nadejść już w tym roku. Jedną z pierwszych dziedzin, jakie zrewolucjonizuje będzie marketing i reklama. 20 W rozdziale drugim postaram się szerzej przedstawić Internet jak również zaprezentować możliwości jego zastosowania w przekazie promocyjnym. 20 Jakub Bierzyński, Nowe media, materiały z Internetu, 13

15 Internet jako instrument działalności promocyjnej. W rozdziale opisano Internet jako medium. Rozdział podzielony jest na pięć części. W pierwszej opisano czym jest Internet. Druga część poświęcona jest marketingowi interakcyjnemu. W trzeciej części przedstawione zostaną dane statystyczne dotyczące użytkowników Internetu. Czwarta część zaprezentuje sposoby reklamowania się w polskiej sieci Internetu. Piąta część to 10 powodów dlaczego warto znaleźć się w Internecie. 14

16 2.1. Zbliżenie na Internet. O Internecie można usłyszeć wszędzie: znajdziemy go na reklamach, w artykułach prasowych, audycjach telewizyjnych i radiowych, pojawi się w dyskusjach towarzyskich. Gdziekolwiek będziemy pracować przy komputerach, istnieje spora szansa, że zetkniemy się z Internetem, głównie w postaci poczty elektronicznej i przeglądarki Netscape Navigator. Internetowy adres poczty elektronicznej staje się w latach dziewięćdziesiątych symbolem pewnego statusu społecznego, jak przedtem telefon komórkowy czy odtwarzacz płyt kompaktowych. Internet staje się zjawiskiem równie powszechnym i istotnym dla życia ludzi jak telewizja, prasa, radio, książki czy... komputery. Ma w sobie pewne ich cechy, ale tworzy zupełnie nową jakość. Cóż to jest Internet? Kto go używa? Na te pytania nie tyle nie ma odpowiedzi, co jest ich tak wiele, że nie sposób wybrać najbardziej trafnej. Nawet ludzie używający na co dzień Internetu często nie potrafią na nie odpowiedzieć. Internet oznacza wiele różnych rzeczy dla różnych ludzi. Jest to miejsce spotkań ludzi i wymiany poglądów, odpowiednik miejskiego rynku, tyle tylko, że na planetarną skalę. Jest to miejsce wymiany poczty elektronicznej. Jest to zbiór bogatych i dostępnych dla wszystkich zasobów informacji. Jest to podstawa współpracy naukowej w wielu dziedzinach, a coraz częściej także miejsce promocji i sprzedaży towarów i usług. Wszystko to oznacza system komputerowy, który pozwala dziesiątkom milionów ludzi wymieniać pomysły i informacje. Internet nie jest rzeczą ani miejscem. Nie sposób wskazać komputera, urządzenia czy linii komunikacyjnej i powiedzieć: to właśnie Internet. Nasz komputer, modem, linia telefoniczna mogą stać się częścią Internetu, gdy nawiążemy przez nie połączenie. Lokalna sieć komputerowa może istnieć sobie zupełnie samodzielnie, ale dołączenie do niej kilku kabli może włączyć ją w Internet i każdy użytkownik tej małej sieci stanie się obywatelem świata - użytkownikiem Internetu. Internet to skrót od internetwork - międzysieci czy też sieci sieci, sieci składającej się z innych sieci. Jest zbiorem sieci komputerowych rozrzuconych po całym świecie, 15

17 różnej wielkości i budowy, porozumiewających się ze sobą przy pomocy protokołu TCP/IP. Sieci składające się na Internet tworzą jakby ogromny organizm oplatający całą planetę, dotykający swymi mackami krajów, miast, firm i pojedynczych mieszkań. Każdy użytkownik Internetu jest połączony ze wszystkimi pozostałymi użytkownikami. Fizyczna odległość nie ma znaczenia: wysłanie listu do Nowego Jorku może potrwać nawet krócej niż do sąsiedniego miasta. Jest to możliwe dzięki systemowi szybkich połączeń tworzących szkielet organizmu zwanego Internetem. W Polsce taki system połączeń stworzyła Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, NASK. Internet nie jest niczyją własnością. Ale każda część Internetu - sieć wchodząca w jego skład, czy szybkie połączenie między sieciami - należy do kogoś. Istnieją organizacje, które starają się nadać temu szybko rozwijającemu się organizmowi pewien kształt. Jest to Internet Society, zajmująca się kierunkami rozwoju Internetu; Architecture Board, dbająca o standardy używane w Internecie; Internet Engineering Task Force. Dla samej usługi World-Wide Web rolę promotora i koordynatora prac stara się spełniać World Wide Web Consortium. Szybkie łącza stanowiące podstawę Internetu, w tym połączenia międzynarodowe, powstają za pieniądze podatników - zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce. Żadna z tych organizacji nie może jednak wysłać nam rachunku za korzystanie z Internetu; samo korzystanie jest za darmo. Płacimy za włączenie się do Internetu, firmom, które umożliwiają nam do niego dostęp. Płacimy za wykorzystanie urządzeń, które zostały zainstalowane, by nasz komputer mógł włączyć się w Internet oraz za specjalistyczne usługi, takie jak założenie konta pocztowego czy udostępnienie miejsca dla stworzenia własnej strony w Internecie. Przy połączeniu przez modem i linię telefoniczną płacimy również spore rachunki telefoniczne. Internet jest częścią przemysłu informatycznego; z tej racji szybciej zauważyły go i doceniły firmy komputerowe niż inne gałęzie przemysłu. Wszystkie ważniejsze firmy produkujące sprzęt i programy mają swoje serwery informacyjne w Internecie; także sporo mniejszych. Internet jest też dobrym miejscem do zapoznania się z informacjami 16

18 o... samym Internecie, jego usługach, programach, sposobach korzystania. Są to informacje bardzo aktualne, często bardziej aktualne niż te zawarte w książkach, magazynach, nawet codziennych gazetach. Podobnie jak cała technika komputerowa Internet rozwija się, i to coraz szybciej. Do Internetu ma dostęp coraz więcej użytkowników. W Polsce przez ostatnie lata liczba internautów rośnie w bardzo szybkim tempie - według optymistycznych ocen co rok podwaja się. Coraz więcej jest miejsc internetowych, serwerów udostępniających informacje i zasoby. Używając wcale nie tak odległej przenośni: coraz więcej czytelników, coraz więcej książek i wydawnictw. Następuje sprzężenie zwrotne: książki zachęcają czytelników, więcej czytelników skłania wydawnictwa do wydawania nowych książek. Do korzystania z Internetu zachęca również pojawienie się nowych usług informacyjnych mających charakter graficzny, multimedialny i interakcyjny: trzy magiczne słowa, które podbiły świat komputerów. U progu lat dziewięćdziesiątych najważniejszymi usługami były poczta elektroniczna i przesyłanie plików. Dziś dla użytkownika World-Wide Web to zwykłe dodatki... Przed nami rzeczywistość wirtualna, obrazy wideo, wideokonferencje Marketing interakcyjny - rewolucja z udziałem Internetu. Internet zmieni nasz świat w takim samym stopniu, jak wiele lat temu zmieniło go wynalezienie samochodu. Samochód wpłynął na zmianę krajobrazu, stosunków międzyludzkich, a nawet naszych poglądów Podobnie Internet zmieni krajobraz światowego biznesu, sposób spędzania wolnego czasu, a także relacje i oczekiwania w kontaktach miedzy firmami. Na przykład jeśli dziś idziemy do sklepu muzycznego, aby kupić płytę kompaktowa, i przeglądamy zawartość półek przed podjęciem decyzji, to już niedługo czynność ta będzie tylko wspomnieniem z przeszłości W miarę jak coraz więcej ludzi zacznie korzystać z Internetu, będziemy się mogli połączyć ze sklepem w sposób elektroniczny, obejrzeć produkty, które nas interesują, a po dokonaniu wyboru zamówić produkt i zapłacić za niego poprzez Internet - i to po niższej cenie, niż płacimy obecnie. Podobnie jak współczesne hipermarkety, wcielające w życie 17

19 całkowicie nowa koncepcje dokonywania wszystkich zakupów w jednym miejscu, wymusiły obniżkę cen, tak i Internet, przenoszący te koncepcje w zupełnie nowy wymiar, doprowadzi do nasilenia konkurencji pomiędzy sprzedającymi Stosunki pomiędzy sprzedającym a kupującym ulegną radykalnej zmianie, przy czym klient znajdzie się w znacznie lepszej pozycji niż dotychczas. W tym miejscu dochodzimy do kwestii marketingu interakcyjnego jako narzędzia, które może zachęcić klienta to nawiązania kontaktu ze sprzedawca. Potencjał tkwiący w marketingu interakcyjnym jest tak duży, że żadna firma nie może sobie pozwolić, aby go zignorować Szacuje się, ze obecnie z Internetu korzysta już mniej więcej 56 milionów ludzi ze 150 krajów, przy czym do roku 2000 wskaźnik ten wzrośnie do oszałamiającej liczby 250 milionów użytkowników. Najszybciej rozwijająca się aplikacja pozostaje World Wide Web (WWW). Dzięki niej, można bardzo łatwo korzystać z Internetu i jednym naciśnięciem klawisza uzyskać dostęp do dokumentów multimedialnych. Rozszerzanie działalności marketingowej będzie z pewnością następować w oparciu o te podstawowa aplikacje. Wiele działań z zakresu marketingu interakcyjnego koncentruje się na dostarczaniu informacji o produktach lub usługach, ale w istocie to szybkość dostępu do tych danych przyciąga użytkownika Podstawowa korzyścią, która odnosi sprzedający, jest znaczne obniżenie kosztów dostarczenia klientowi informacji w porównaniu z bardziej tradycyjnymi i pracochłonnymi metodami stosowanymi we współczesnej działalności gospodarczej. I to właśnie powyższy fakt zadecydował o tym, ze marketing interakcyjny koncentruje się jak do tej pory niemal wyłącznie na dostarczaniu informacji. Najważniejsza korzyścią płynąca z interakcyjnego serwisu informacyjnego w Internecie S.A. niższe koszty obsługi w przeliczeniu na jedno połączenie w porównaniu z wysyłaniem informacji listownie lub utrzymywaniem personelu odbierającego telefony. Marketing interakcyjny ogranicza się jednak wyłącznie do dziedzin, w których klienci przejawiają duży stopień zainteresowania i sami angażują się w wyszukiwanie informacji. W związku z tym, wyzwanie jakie stoi przed 18

20 sprzedającymi to ustanowienie takich form obecności w sieci, wobec których nie będzie można pozostać obojętnym. Możliwości dokonywania zakupów poprzez Internet są w chwili obecnej ograniczone. Chociaż ludzie zaakceptowali już kupowanie przez telefon, faks lub listownie, to jednak koncepcja zakupów elektronicznych spotkała się z pewnym oporem. Podstawowe bariery stojące na drodze jej rozwoju to kwestia zabezpieczenia danych oraz poufności transakcji. Problem nie ogranicza się przy tym do technologii - firmy zajmujące się tego typu technologia pracują już intensywnie nad ta kwestia i z pewnością zaprezentują odpowiednie rozwiązania.jednak stworzenie globalnych standardów internetowych wymaga także rozstrzygnięć natury politycznej, choćby w takich dziedzinach jak szyfrowanie danych czy bezpieczeństwo klientów. Marketing w Internecie Zakres, w jakim interakcyjność wpłynie na kształt prowadzonych przez dana firmę kampanii marketingowych, zależeć będzie przede wszystkim od rodzaju produktu. W ogólności, do zastosowania technik interakcyjnych nadają się w pierwszym rzędzie produkty o dużych kosztach zbytu. Dla specjalistów od marketingu przejście na nowe metody nie będzie wcale proste, gdyż wymaga całkowicie nowego podejścia do klienta oraz zmiany stosunków na linii klient, produkt, usługi, dostawca. Jak dotąd, zmiany w sposobie percepcji uwidoczniły się najbardziej w dziedzinie reklamy internatowej Dzięki Internetowi, sprzedający może dynamicznie przygotowywać indywidualna reklamę dostosowana do danego odbiorcy. Już dziś, wiele firm wykorzystuje Internet dla celów reklamy, traktując to jako potencjalne narzędzie znacznego wzrostu sprzedaży.wydaje się, ze poczynając od tego typu form działalności, Internet będzie w coraz większym stopniu wykorzystywany jako rzeczywiste narzędzie marketingu. Podstawowa korzyść, jaka odniosą z tego faktu klienci, to możliwość interakcyjnego dostępu do informacji o produktach o dowolnej porze dnia i z dowolnego miejsca. Natomiast korzyści dla producentów to poszerzenie zestawu narzędzi marketingowych, globalny zasięg, a także uzyskanie znacznie tańszego kanału marketingu i dystrybucji. 19

21 Porównajmy kilka aspektów marketingowych, którymi różni się handel tradycyjny od elektronicznego: Rys.2. Porównanie handlu tradycyjnego z handlem elektronicznym. Handel tradycyjny Handel elektroniczny Obecność konieczność fizycznego kontakt sprzedającego z kupującym rynkowa kontaktu sprzedającego z kupującym w,,cyberprzestrzeni Organizacja zwykle koncentracja na głównym możliwość łatwej i szybkiej dywersyfikacji produkcie (usłudze) firmy działalności firmy Strategia duże różnice cenowe wynikające z cenowa ograniczonej dostępności klientów do informacji cenowej Dystrybucja koszty składowania, magazynowania; duże zapasy składowane w dużej ilości punktów sprzedaży małe różnice cenowe wynikające z konkurencji cenowej, wymuszonej łatwością dokonywania zakupów,,gdziekolwiek elastyczny system dystrybucji, wynikający z potrzeby dostawy produktu w skali światowej, pod wskazany adres Źródło: L. Nowak, Rynek sprzedaży on-line, Internet lipiec/sierpień 97 s.58 Potencjalne możliwości tkwiące w marketingu interakcyjnym są ogromne, ale przedsiębiorstwa póki co ślizgają się ledwie po powierzchni tego zagadnienia. Firmom, które zdecydują się na odważne inwestycje już we wczesnej fazie rozwoju nowych technik biznesowych, opłaci się to z pewnością stokrotnie. Zyskają bowiem znaczna przewagę nad konkurencja, mogąc zaspokoić potrzeby klientów w stopniu, w którym do tej pory nie było to nigdy możliwe Internet w liczbach. Liczba korzystających ze światowej sieci komputerowej w kraju, jak się szacuje wynosi milion osób. Wśród krajów Europy Wschodniej w Polsce jest obecnie najwięcej komputerów podłączonych do sieci oraz jej użytkowników. Tendencje w dziedzinie wykorzystania Internetu są podobne jak w krajach Europy Zachodniej, mimo iż jeszcze skala tych działań jest mniejsza. 20

22 Dynamika przyrostu użytkowników Internetu w Polsce jest wysoka. Po pierwszych trzech latach było ich około 60 tys., po następnych 3 - ponad 900 tys.. Można szacować więc, że obecnie korzystających z Internetu jest od 900 tys. do 1 mln osób. Na taką ocenę wskazują również badania przeprowadzone przez Instytut Badania Mediów i Rynku Estymator. Natomiast w badaniu przeprowadzonym przez OBOP prawie 2,5 mln Polaków zadeklarowało dostęp do Internetu, a 1 mln korzystało ostatnio z Internetu. W połowie stycznia 1997 roku NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) udostępnił wyniki drugiego ogólnopolskiego badania potrzeb i oczekiwań społeczności użytkowników sieci Internet w Polsce. Badanie zostało zrealizowane w oparciu o próbę losowo-celową, w ramach której przeprowadzono wywiady w ponad 200 wylosowanych instytucjach z 204 administratorami sieci i 785 użytkownikami (w sumie wywiady przeprowadzono z 989 osobami). Wyniki badania dają obraz polskiego Internetu od strony geograficznej, demograficznej i społecznej, pozwalają na zarysowanie postaci typowego użytkownika sieci w Polsce, jego problemów, preferencji, sposobów korzystania z sieci, itd. Historia polskiego Internetu sięga roku 1990, gdy Polska została oficjalnie przyłączona do międzynarodowej sieci komputerowej EARN, do węzła w Kopenhadze. W roku 1991, a więc w rok później, zostało uruchomione pierwsze połączenie internetowe z zagranicą. Największy jak dotąd skok w przyroście instytucji podłączonych do Internetu przypadł na lata : 21

23 Rys. 3. Dynamika przyrostów instytucji podłączonych do Internetu. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Źródło: dr Maria Baranowska, NASK, Wyniki badania zbiorowości użytkowników Internetu w Polsce, Internet, nr 2/97. Internet jest używany głównie w wielkich i dużych miastach. Większość zbadanych instytucji (60%) ma swe siedziby w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. W tych ośrodkach skupia się życie naukowe i gospodarcze kraju. Około 20% badanych instytucji znajduje się w miastach od 200 do 500 tys. mieszkańców, a 12% to instytucje zlokalizowane w miastach od 100 do 200 tys. mieszkańców. W sumie więc 92% użytkowników Internetu grupuje się w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, a zaledwie 8% przypada na miasta mniejsze i całkiem małe. Wśród użytkowników występuje zdecydowana przewaga mężczyzn. W ciągu roku jaki upłynął od ostatniego badania, proporcja zmieniła się na niekorzyść kobiet i ich liczba zmalała o 4 punkty procentowe. Jeśli nawet przyjąć, że spadek ten mieści się w granicach błędu statystycznego, to oznacza to utrwalenie się tendencji z początku roku

24 Rys. 4. Struktura płci użytkowników polskiego Internetu 100% 80% 60% 40% 20% 0% mężczyźni kobiety Źródło: dr Maria Baranowska, NASK, Wyniki badania zbiorowości użytkowników Internetu w Polsce, Internet, nr 2/97. Najnowszy sondaż potwierdza natomiast wyraźne obniżenie się wieku użytkowników Internetu, co należy uznać za bardzo pomyślną zmianę. Obecnie w gronie respondentów zdecydowanie przeważają użytkownicy poniżej 29 roku życia (59%). Rys. 5. Struktura wiekowa użytkowników polskiego Internetu. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 30 poniżej 24 lat lat lat lat pow yżej 49 lat Źródło: dr Maria Baranowska, NASK, Wyniki badania zbiorowości użytkowników Internetu w Polsce, Internet, nr 2/97. Pozostałe cechy społeczno-demograficzne zbiorowości użytkowników sieci, a więc struktura i specjalizacji wykształcenia, nie uległy zasadniczym zmianom w okresie pomiędzy pomiarami. Wśród osób korzystających z Internetu w Polsce przeważają osoby z wykształceniem wyższym ukończonym bądź nieukończonym. Nadal utrzymuje się wysoki udział osób, które ukończyły studia w dziedzinie nauk ścisłych: 23

25 Rys. 6. Struktura wykształcenia użytkowników polskiego Internetu. 80% 70% 60% 50% 40% % 20% % % szkoła podstawowa zasadnicze zawodowe technikum liceum szkoła polic./pomat. studia wyższe nieukończ. studia wyższe ukończone Źródło: dr Maria Baranowska, NASK, Wyniki badania zbiorowości użytkowników Internetu w Polsce, Internet, nr 2/97. Obraz użytkowników Internetu jako naukowców i studentów korzystających z sieci na swoich uczelniach powoli odchodzi w przeszłość, wraz z podłączaniem szkół i działalnością komercyjnych firm oferujących usługi internetowe. Większość użytkowników zna język angielski, z tego 35%-biegle, 33%-dobrze, 24%- średnio, 8%-słabo. Jak wynika z analizy NASK - przeszkodą w korzystaniu z usług sieci w zdecydowanej większości przypadków nie może być bariera językowa. 71% użytkowników zna także inne języki: rosyjski - 35%, niemiecki - 25%, francuski - 11%. Wraz ze zwiększaniem się liczby użytkowników, znajomość języków obcych może już nie być tak atrakcyjna; ciągle jednak niezbędnym elementem koniecznym do korzystania z Internetu jest język angielski. Następuje tu sprzężenie zwrotne: do korzystania z Internetu potrzeba pewnej znajomości angielskiego, a Internet pozwala tą znajomość rozwinąć, co z kolei umożliwia szersze korzystanie i szybką naukę języka. Badanie pokazuje, że co roku mamy do czynienia ze sporą liczbą nowych użytkowników, którzy zetknęli się po raz pierwszy z siecią w Polsce: 38% użytkowników rozpoczęło korzystanie z sieci w 1994 roku, 26% w 1993; 24

26 77 % użytkowników po raz pierwszy zetknęło się z siecią w kraju, 23% podczas pobytu za granicą. Badanie jednoznacznie wskazuje na dokonanie się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy rewolucji WWW. Liczba użytkowników WWW wzrosła z 40% do 89%, dając mu drugie miejsce po poczcie elektronicznej (94%). W ciągu ubiegłego roku korzystanie z WWW dogoniło poziom korzystania z poczty elektronicznej ( ) - dotychczas najpopularniejszej usługi sieciowej. Rys. 7. Korzystanie z i WWW na tle innych usług internetowych. 100% 90% 80% 70% 60% 50% % 30% 20% 10% % poczta elektroniczna FTP Telnet WWW Gopher News Archie Bazy danych krajowe Bazy danych zagraniczne Listy dyskusyne Źródło: dr Maria Baranowska, NASK, Wyniki badania zbiorowości użytkowników Internetu w Polsce, Internet, nr 2/97. Sieć jest wykorzystywana w celach innych niż ściśle zawodowe przez znacznie większy procent użytkowników niż w 1995 roku. Wzrost wynosi 13 punktów procentowych. Cele użytkowania sieci inne niż zawodowe to (wg kolejności występowania): prywatna korespondencja (37% wskazań), kontakty z ludźmi (23%), poszukiwanie informacji (21%), serwisy prasowe (10%). W 1996 roku uległa zmianie struktura wieku użytkowników oraz struktura wykształcenia, wskazująca na odmłodzenie zbiorowości Internautów w Polsce. Zmieniła się struktura korzystania z usług Internetu. Nastąpiła wyraźna rewolucja WWW polegająca na bardzo wysokim wzroście liczby użytkowników korzystających 25

27 z tej usługi oraz rosnącej liczby instytucji, które wykorzystują WWW do tworzenia własnych witryn. Zjawiskiem, które trzeba uznać za mniej korzystne, jest utrwalanie się zaistniałej wcześniej struktury demograficzno-społecznej zbiorowości użytkowników sieci. Świadczy o tym bardzo wysoki odsetek osób płci męskiej, z wyższym wykształceniem ścisłym, będących mieszkańcami wielkich miast. Ponad połowa użytkowników (55%) stwierdziła, że korzystanie z Internetu jest im niezbędne do pracy zawodowej, 30% z nich określiło, że jest im potrzebny, jakkolwiek mogą się bez niego obejść, 13% twierdziło, że nie musi korzystać z sieci. Badanie z 1996 roku potwierdza intensywny rozwój sieci w Polsce, rosnącą wiedzę na temat jej wykorzystania wśród wszystkich grup użytkowników i rosnące zainteresowanie Internetem sfer gospodarczych i biznesowych Sposoby reklamowania się w sieci. Internet, kilka lat temu zjawisko techniczne, swojego rodzaju ciekawostka, staje się zjawiskiem masowym, nowym medium zdobywającym w szalonym tempie popularność. Wszystko to sprzyja starannemu planowaniu działań reklamowych w Internecie, umieszczaniu ogłoszeń reklamowych w wyselekcjonowanych, zbadanych miejscach i coraz mniej przypomina strzały w ciemno, a bardziej profesjonalny media planning, jaki reklamodawcy (agencje reklamowe) stosują przy konstrukcji działań reklamowych w konwencjonalnych mediach masowych. Aby jednak włączyć reklamę w sieci WWW do planu mediów należy oczywiście dokładnie poznać owe medium - badania oglądalności, techniki reklamy, najskuteczniejsze tricki kreatywne, charakterystykę demograficzną Internautów, itp. Reklama w sieci WWW może przybrać szereg postaci. Oto kilka najczęściej spotykanych : strony WWW - Informacje o działalności firmy bannery reklamowe. serwisy informacyjne listy wysyłkowe (technika SPAM) 26

28 technika PUSH. konkursy i ankiety. Każdy z nich zostanie omówiony w kolejnych podrozdziałach Strony WWW - Informacje o działalności firmy. Posiadający własny adres użytkownicy Internetu mają wiele możliwości prezentowania informacji o swojej działalności. Umieszczają pod własnym adresem zestaw stron WWW, które w wyczerpujący sposób wyjaśniają zainteresowanym wiele aspektów funkcjonowania firmy. Po uzyskaniu połączenia każdy użytkownik Internetu zapoznaje się z główną stroną WWW, zawierającą minimum niezbędnych informacji o instytucji ją firmującej oraz spis zawartości tematycznej kolejnych stron. Spis treści umożliwia sprawne i logiczne poruszanie się pomiędzy różnymi zagadnieniami tematycznymi zawartymi na poszczególnych stronach. Strony dotyczą przede wszystkim historii działalności instytucji, budowy jej struktur organizacyjnych, planów przyszłych działań, ogólnego omówienia produktów lub usług oferowanych przez firmę oraz w jaki sposób można prowadzić interaktywną wymianę informacji z firmą. Dla uwidocznienia popularności danego adresu, na głównych stronach WWW umieszczone są liczniki, wskazujące liczbę dotychczasowych połączeń z adresem od chwili jego otwarcia. Jedna ze stron dokumentu WWW stanowi tzw. Księgę gości, do której każdy kto dotarł pod dany adres może wprowadzić swoje uwagi, komentarze czy zapytania. Właściciel stron WWW może zwiększyć ich popularność, zamieszczając różnego rodzaju atrakcje np.: zdjęcia, rysunki, sekwencje filmowe lub dźwiękowe, gry, programy komputerowe itp., które odwiedzający może skopiować. Otrzymane za pośrednictwem Internetu informacje mogą być w każdej chwili zapisane na nośniku magnetycznym lub wydrukowane przez każdego kto uzyska do nich dostęp (które medium daje możliwości kolportażu na koszt klienta?). 27

29 Zamieszczony niżej rysunek przedstawia typową stronę główną w poszczególne jej elementy przenosimy się na dalsze strony, gdzie możemy znaleźć interesujące nas informacje. Rys.8. Strona główna sklepu w Internecie Bannery reklamowe. Banner - obrazek o różnych wymiarach, najczęściej około 468x60 pikseli, który jest z reguły połączony odnośnikiem z serwerem ogłoszeniodawcy.,,kliknięcie na banner uruchamia prezentację reklamową. Najczęściej jest to po prostu połączenie się określonymi stronami WWW ogłoszeniodawcy. Głównym zadaniem bannera jest przyciągnąć uwagę użytkownika Internetu tak by zechciał obejrzeć prezentację ogłoszeniodawcy. Bannery reklamowe wprowadzone zostały do Internetu 28

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA Nina Witulska Studentka III roku Zarządzania i Marketingu Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Współcześnie żyjący ludzie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Witold Kwaśnicki Rozdział II Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Literatura poświęcona wpływowi technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (ICT) na szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA

AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRCZNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI PRACA MAGISTERSKA Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Nazwisko

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

Mój biznes w Internecie

Mój biznes w Internecie Mój biznes w Internecie Budowanie małego biznesu opartego na technologiach informatycznych Wojciech Murzyn Przedsiębiorczość w Internecie Marcin Mastykarz E-handel Piotr Skirski Jak wykorzystanie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

LOKALNY POTENCJAŁ GLOBALNEJ TECHNOLOGII. RZECZ O GLOKALNYM WYKORZYSTANIU INTERNETU

LOKALNY POTENCJAŁ GLOBALNEJ TECHNOLOGII. RZECZ O GLOKALNYM WYKORZYSTANIU INTERNETU Rafał Zdyb tekst rekomendowany do publikacji przez dr hab. Dorotę Majkę-Rostek Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego LOKALNY POTENCJAŁ GLOBALNEJ TECHNOLOGII. RZECZ O

Bardziej szczegółowo

raport e-mail marketing

raport e-mail marketing raport e-mail marketing listopad 2010 Sponsorzy Partnerzy spis treści 6 Personalizuj, testuj, licz. E-mail marketing w liczbach 27 Efektywna kampania e-mail marketingowa - w końcu bez tajemnic ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

reklamy online w Polsce

reklamy online w Polsce Raport Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce Partner strategiczny Przedmowa Często słyszy się, że rynek online jest jak perpetuum mobile. Sporo w tym prawdy przedstawiciele branży zgodni są, że

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy TURYstYczNeJ OpraCOwałA: Dr JOaNNa KalECiŃska AkaDeMia WyChOwaNia fizycznego w WarszawiE, WyDział Turystyki i RekreaCji redakcja NaukOwA: DziekaN WyDziału Turystyki i RekreaCji

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy

raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy raport marketing szeptany Sponsor Partnerzy sierpień 2010 spis treści 5 Szeptanie jest w cenie W informacje znalezione w sieci wierzy niemal trzy czwarte Polaków. Jedynym europejskim narodem, który wyprzedza

Bardziej szczegółowo