BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ"

Transkrypt

1 BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2 mld zł. Produkcja węgla szacowana jest na mln ton, a sprzedaż na 72 mln ton. W kopalniach na zwałach jest ok. 8,5 mln ton surowca - podał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. ROZWÓJ RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU PODSUMOWANIE 2012 ROKU Czytaj str W TYM NUMERZE: Raporty: Rozwój rynków energii elektrycznej i gazu - podsumowanie Prawo i przepisy: Prezydent podpisał ustawę dotyczącą emisji gazów cieplarnianych Minister środowiska: wkrótce projekt przepisów ws. gazu łupkowego Artykuły: Trójpak energetyczny dopiero w 2014 roku? Aktualności: Tomczykiewicz: energetyka chce obniżki cen węgla o kilkanaście procent Cenowy koszmar, czyli presja energetyki na górnictwo Ceny prądu w pierwszym półroczu 2013 roku bez zmian PREZES URE OGŁOSIŁ PIERWSZY PRZETARG NA WYBÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ŚWIADECTWA EFEKTYWNO- ŚCI ENERGETYCZNEJ Czytaj str. 6 Z myślą o tworzeniu otoczenia regulacyjnego na rzecz zwiększenia swobody gospodarczej na rynku gazu i energii elektrycznej został podjęty szereg decyzji, które zaowocowały rozwojem tych rynków - podsumowuje rok 2012 Prezes URE, Marek Woszczyk. Czytaj str. 2 CENY PRĄDU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU BEZ ZMIAN Czytaj str. 6 PREZES URE ZATWIERDZIŁ NOWE, NIŻSZE Czytaj str. 7 CENY GAZU Prezes URE ogłosił pierwszy przetarg Prezes URE zatwierdził nowe, niższe ceny gazu Górnictwo: 6 Minister gospodarki: górnictwo zamknie rok zyskiem rzędu 2 Rynek energii: Na rynku CO2 : utrzymanie trendu spadkowego cen Raport z Towarowej Giełdy Energii S.A. - grudzień 2012 r. Na początku 2013 r. możliwe połączenie rynków energii w regionie

2 Raporty STR. 2 ROZWÓJ RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU - PODSUMOWANIE 2012 Z myślą o tworzeniu otoczenia regulacyjnego na rzecz zwiększenia swobody gospodarczej na rynku gazu i energii elektrycznej został podjęty szereg decyzji, które zaowocowały rozwojem tych rynków - podsumowuje rok 2012 Prezes URE, Marek Woszczyk. Z perspektywy Urzędu Regulacji Energetyki 2012 to rok zwiększenia płynności giełdowego rynku energii oraz rozwoju rynku detalicznego ze stale wzrastającą liczbą zmian sprzedawcy energii, również grupie gospodarstw domowych. W tym czasie wypracowany został ostateczny kształt dokumentu Generalnej Umowy Dystrybucji, zwanej GUDem Kompleksowym. Dokument, który umożliwia wszystkim sprzedawcom zawieranie umów kompleksowych z odbiorcami w gospodarstwach domowych, spełnia jednocześnie jeden z warunków koniecznych dla całkowitego uwolnienia rynku wskazanych w Mapie drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej, opracowanej przez URE. Rok 2012 upłynął również pod znakiem budowy konkurencyjnego rynku gazu. To właśnie w tym okresie trwały wzmożone prace nad rozpoczęciem procesu liberalizacji, które zaowocowały uruchomieniem 20 grudnia 2012r Giełdy Gazu, co stanowi niezwykle ważny etap uwalniania rynku. Należy również wskazać na intensywność prac legislacyjnych prowadzonych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy celem wprowadzenia istotnych zmian w regulacjach prawnych. Ich efektem jest m.in. propozycja uproszczenia dotychczasowego kosztowego podejścia przy ustalaniu cen i stawek opłat w taryfach dla ciepła poprzez wprowadzenie instytucji kontrolowania poziomu taryf niejako ex post. W świetle przygotowanej nowelizacji Prawa energetycznego przedsiębiorstwa ciepłownicze będą uprawnione do skalkulowania taryfy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, natomiast nie będą zobowiązane do przedstawienia jej do zatwierdzenia Prezesowi URE. Kolejna propozycja uproszczenia dotychczasowego podejścia zakłada nagradzanie przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzą działalność w kierunku poprawy swojej efektywności. Ponadto, warto również wspomnieć o wzmożonych pracach prowadzonych w Urzędu na rzecz aktywnego wspierania i promocji inwestowania w budowę systemu inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Realizując ambitne wyzwania o charakterze cywilizacyjnym, związane z modernizacją sieci elektroenergetycznych, URE wspólnie z PSE Operator SA powołał inicjatywę pod nazwą Warsztaty Rynku Energii, która ma na celu skuteczne wprowadzenie na rynek energii nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających transparentność oraz stabilność przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Warsztaty, w które udało się zaangażować zarządzających wszystkich kluczowych przedsiębiorstw energetycznymi (OSD), stanowią roboczą platformę gromadzenia i wymiany wiedzy związanej z budową inteligentnych sieci energetycznych. Kontynuacja prac w kierunku przebudowy sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną to jeden z zasadniczych celów wskazanych przez Prezesa URE na rok Jest to wyzwanie o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce nie tylko ze względu na wprowadzenie multiusług na rynek energii elektrycznej, ale także upodmiotowienie odbiorcy, który zyska realny wpływ na kształt oferty i ceny energii. Równie istotnym, nadal aktualnym celem w Nowym Roku jest podejmowanie kolejnych kroków w kierunku pełnej liberalizacji rynku gazu poprzez wdrożenie programu działań przewidzianych w Mapie drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego, których realizacja przyniesie postęp w rozwoju transparentnego rynku hurtowego gazu ziemnego oraz mechanizmów zmiany sprzedawcy na rynku detalicznym. Źródło: podsumowanie_2012_roku.html PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ DOTYCZĄCĄ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Zmiany mają usprawnić finansowanie tzw. zielonych inwestycji w Polsce ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych. Nowe prawo umożliwi państwowym jednostkom budżetowym finansowanie projektów w ramach systemu zielonych inwestycji. Zostaną także zniesione obciążenia dla beneficjentów korzystających ze wsparcia zielonych inwestycji w obszarze monitorowania, raportowania o stanie przebiegu inwestycji. Poza tym zmiany pozwolą przekazywać środki uzyskane ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych (AAU) na inne cele niż krajowy system zielonych inwestycji, czyli na inne rachunki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ustawodawca umożliwił także refinansowanie z tzw. rachunku klima- tycznego kosztów poniesionych przez NFOŚiGW i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w związku z udzielonym przez te fundusze dofinansowaniem. Nowe prawo wprowadza podział projektów pozytywnie ocenianych przez NFOŚiGW na podstawowe i rezerwowe, gdy limit środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym nie pozwala na wsparcie wszystkich (Ciąg dalszy na stronie 3)

3 STR. 3 Artykuły TRÓJPAK ENERGETYCZNY DOPIERO W 2014 ROKU? Jeżeli w optymistycznym wariancie do Sejmu trafi projekt "trójpaka energetycznego" w pierwszym kwartale br., to uchwalenie nowego prawa zajmie pół roku, a zatem najwcześniej wejdzie ono w życie dopiero w przyszłym roku ocenił poseł PO Andrzej Czerwiński podczas posiedzenia podkomisji stałej ds. energetyki. W czwartek, 3 stycznia odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. energetyki. Uczestniczył w nim Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, który starał się odpowiedzieć na pytanie, kiedy tzw. trójpak energetyczny trafi do Sejmu. Projekt przed świętami był omawiany na Komitecie ds. Europejskich Rady Ministrów i został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. W projekcie znalazło się sporo zapisów takich, które wywołały kontrowersje, czy sprzeciw w ramach samej Rady Ministrów i podzieliliśmy wszystkie te uwagi na trzy kategorie. Jedna z nich to jest kategoria, która bezwzględnie będzie musiała być rozstrzygana na poziomie Rady Ministrów. W zależności od tego jak te rozstrzygnięcia będą wyglądały to albo projekt będzie musiał jeszcze ulec dalszym przeobrażeniom, na to potrzeba będzie trochę więcej czasu lub nie będzie musiał być zmieniany i wtedy wcześniej trafi do Sejmu. W dowolnym przypadku, tak szacujemy, że w pierwszym kwartale tego roku Rada Ministrów powinna przyjąć ten projekt - mówił Tomasz Dąbrowski. Dyrektor Dąbrowski ocenił ponadto, że przyjęty wczoraj, 2 stycznia 2013 roku, przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne zakładający przedłużenie do 31 marca 2015 wsparcia dla kogeneracji opartego o żółte i czerwone certyfikaty trafi do Sejmu w przyszłym tygodniu i powiedział, że być może prace nad polskim projektem zmiany prawa energetycznego (tzw. mały trójpak) i ową zmianą kogeneracyjną będą mogły być połączone w jeden projekt. Jeżeli w tym optymistycznym wariancie dostalibyśmy trójpak w pierwszym kwartale to potrzeba pewnie jeszcze pół roku - następne trzy miesiące na prace plus notyfikacja, a więc najwcześniej pewnie gdzieś od przyszłego roku dopiero wszedłby w życie - ocenił Andrzej Czerwiński, poseł PO, przewodniczący podkomisji stałej ds. energetyki, który poinformował przy okazji, że przewodniczącym podkomisji mającej się zajmować małym trójpakiem został poseł Tomasz Nowak. Posłowie dopytywali dyrektora Dąbrowskiego o to co w istocie stoi na przeszkodzie temu, aby w końcu trójpak trafił do Sejmu. Wspomniałem, że w pracach nad trój pakiem są rozbieżności między poszczególnymi resortami i nie chcąc wnikać w szczegóły na tym forum, bo to jest do rozstrzygnięcia w ciele rządowym, powiem tylko, że niektóre są na tyle zasadniczej natury, że dopiero ich rozstrzygnięcie zadecyduje o innych elementach trójpaku. Zatem dopiero rozstrzygnięcie na najwyższym poziomie politycznym umożliwi albo poprawienie tego dokumentu albo przedłożenie tak jak jest - tłumaczył Dąbrowski. Posłowie raczej nie dziwili się wstrzemięźliwości informacyjnej dyrektora, a na pewno nie dziwił się jej poseł Ludwik Dorn (SP), który ujawnił co według jego wiedzy jest największym problemem. Chyba najważniejszą z tych kwestii istotnych jest spór o artykuł 9k w prawie energetycznym, czyli o to czy ma być w Polsce w gazie jeden operator będący 100 proc. własnością Skarbu Państwa i podobnie w energetyce PSE Operator. Wszystkie argumenty z tego co wiem zostały przedłożone, problem jest w pewnym pacie decyzyjnym, ktoś to powinien rozstrzygnąć. Wiadomo. który z członków Rady Ministrów rozstrzyga w związku z tym jeśli chcemy to przyspieszyć to powinniśmy wejść w kontakt z podmiotem decyzyjnym lub gremium około decyzyjnym, bo inaczej to będzie tak, że trójpaku nie będzie. ( ) Jak nie będzie nacisku to nie będzie całościowego trójpaku tylko kolejne nowelizacje - ocenił poseł Dorn. Źródło: (Ciąg dalszy ze strony 2) programów. Umieszczenie na liście rezerwowej oznacza, że projekt nie został definitywnie odrzucony, tak jak to było obecnie. Ponadto programy z listy rezerwowej będą miały szansę na dotację ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym oraz innych środków NFOŚiGW. Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Polska na podstawie wykonania zobowiązań protokołu z Kioto (nasz kraj zredukował emisję gazów cieplarnianych o 30 proc. przy wymaganych 6 proc.) ma jedną z największych na świecie nadwyżek jednostek przyznanej emisji CO2 (jedna jednostka AAU odpowiada emisji jednej tony CO2). Jednostki te można sprzedawać krajom - stronom protokołu z Kioto. Może to być jednak trudniejsze po ustaleniach szczytu klimatycznego ONZ, który zakończył się na początku grudnia 2012 roku w Dausze. Państwa zadecydowały, że tzw. AAU-sy zostaną przeniesione do II okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto (do 2020 roku), lecz wiele z nich zadeklarowało, że nie będzie ich kupowało. Środki uzyskane ze sprzedaży AAU-sów gromadzone są na specjalnym rachunku klimatycznym, zarządzanym przez NFOŚiGW. Pieniądze są przeznaczane na tzw. zazielenianie, czyli inwestycje proekologiczne, przyczyniające się m.in. do zmniejszenia emisji CO2. Do tej pory Polska podpisała osiem umów, na których zarobiła blisko 170 mln euro, czyli ok. 700 mln zł. Źródło:

4 STR. 4 Aktualności TOMCZYKIEWICZ: ENERGETYKA CHCE OBNIŻKI CEN WĘGLA O KILKANAŚCIE PROCENT Producenci energii elektrycznej w negocjacjach ze spółkami węglowymi wnioskują o obniżkę cen węgla energetycznego o kilkanaście procent - poinformował w poniedziałek wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Wiceminister, odpowiedzialny w resorcie gospodarki za górnictwo i energetykę, wskazał w rozmowie z dziennikarzami w Katowicach, że presja energetyki na obniżkę cen węgla wynika m.in. ze spadku cen prądu na giełdzie energii. W tej sytuacji elektrownie szukają możliwości zakupu tańszego surowca. Inny powód to zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez przemysł. Tomczykiewicz przyznał, że presja na obniżkę cen to trudna sytuacja dla górnictwa, które na przykopalnianych zwałach ma (według danych z października) ok. 7,5 mln ton niesprzedanego węgla. Szacuje się, że prawie drugie tyle to zapasy zgromadzone przez energetykę. "Niewątpliwie sprzedaż węgla ze zwałów po satysfakcjonującej cenie będzie dużym wyzwaniem dla spółek węglowych" - powiedział wiceminister, wskazując, że w sytuacji dekoniunktury oraz spadających cen zarządy spółek muszą także odpowiednio "ciąć koszty". Według wiceministra z punktu widzenia górnictwa korzystne byłoby utrzymanie możliwie wysokiej ceny węgla dla energetyki, jednak - jak powiedział - "rynek jest w tej sprawie bezwzględny", stąd trudne negocjacje cenowe przedstawicieli obu branż. Obecnie górnictwo i energetyka rozliczają się w oparciu nie o tony węgla, a o jego parametry - głównie wartość energetyczną. W długoterminowych umowach - co przedstawiciele firm górniczych podają jedynie nieoficjalnie - ustalono cenę na ok. 12,5 zł za GJ energii. Energetyka - według Tomczykiewicza - chce kilkunastoprocentowej obniżki, na co nie godzi się górnictwo. Dodatkowe ilości węgla, ponad wielkości zakontraktowane, energetyka kupuje taniej w tzw. transakcjach spotowych. W poprzednich latach, gdy ceny węgla na międzynarodowych rynkach były wysokie, spółki węglowe znacząco podnosiły ceny w tych transakcjach wobec cen z umów wieloletnich. Teraz sytuacja jest odwrotna i elektrownie wymuszają obniżki. Tomczykiewicz wskazał, że w tym roku znacząco zmalał import węgla do Polski. To dobra wiadomość dla krajowych producentów, muszą jednak dbać o to, by - szczególnie w sytuacji spadku popytu - zachować konkurencyjność wobec surowca sprowadzanego z zagranicy. Dziś na północy Polski, a często nawet w centrum kraju, krajowy węgiel, po doliczeniu kosztów transportu, jest droższy od importowanego. Źródło: CENOWY KOSZMAR, CZYLI PRESJA ENERGETYKI NA GÓRNICTWO Pierwsze propozycje, z jakimi występują grupy energetyczne, są poniżej 10 zł/mj - dowiedział się portal wnp.pl. Ich akceptacja może zakończyć się finansową katastrofą spółek węglowych. W ostatnich miesiącach obserwujemy wyraźny spadek popytu na węgiel kamienny, którego symbolem są zwały przy kopalniach. Zasadniczą przyczyną tego stanu jest dekoniunktura gospodarcza i wysokie ceny węgla, nawiązujące jeszcze do boomu popytowego z 2011 roku. Utrzymywana przez producentów węgla kamiennego wysoka cena sprzedaży spowodowała, że wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach węglowych stało się nieopłacalne. Równocześnie przemysł ogranicza produkcję np. cementowy o około 30 proc. Presja na obniżkę cen węgla staje się zatem coraz silniejsza i pozostaje tylko kwestią czasu, kiedy producenci je wprowadzą. W najtrudniejszej sytuacji jest Kompania Węglowa SA, rozpaczliwie broniąca się przez ograniczeniem produkcji na największych kopalniach: Piast, Ziemowit, Chwałowice, Brzeszcze. Elektroenergetyka związana węglowymi umowami długoterminowymi, które zawierano w okresie koniunktury z zagwarantowaną ceną na poziomie około 12,50 zł/mj i od których producenci węgla nie chcą odstąpić, będzie próbowała dodatkowe-uzupełniające ilości węgla kupować jak najtaniej w tzw. spotach. Jest to konieczne, by utrzymać konkurencyjność na rynku produkcji energii elektrycznej. Pierwsze propozycje sektora energetycznego, z jakimi występują grupy energetyczne, są poniżej 10 zł/mj. To warunki nie do przyjęcia przez producentów węgla kamiennego. Ich wprowadzenie może zakończyć się finansową katastrofą spółek węglowych. Mamy informacje z jednej ze spółek węglowych, że w 2013 roku, akceptowalne byłoby 11 zł/mj. Przeciąganie liny zatem trwa. Wygląda na to, że być może przydałoby się doprowadzenie, pod auspicjami resortu gospodarki, do mediacji w tym zakresie. Powinna ona uwzględniać interesy wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku węgla kamiennego. W segmencie węgla opałowego punktem odniesienia konkurencyjności polskiego węgla są ceny w imporcie. Tutaj mamy jednak przepaść cenową. W Polsce środkowej węgiel kamienny krajowy jest średnio o 20 proc. droższy od rosyjskiego. Ponieważ trudna sytuacja gospodarcza wpływa również na nastroje konsumenckie - o zakupie węgla decyduje wyłącznie cena. W Polsce północnej i północnowschodniej sprzedaż krajowego węgla kamiennego jest marginalna. Zachodzi więc pytanie, jak zmniejszyć udział importu w rynku detalicznym? Tutaj potrzeba wspólnego działania sprzedawców i producentów polskiego węgla - zaznacza w rozmowie z portalem wnp.pl Adam Gorszanów, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. - Mamy świadomość ograniczeń w zakresie obniżania ceny. Węgiel z kopalń odkrywkowych na wschodzie jest po prostu zdecydowanie tańszy w wydobyciu. Konieczna jest skoordynowana akcja promocyjna, zdecydowane poprawienie jakości oferowanego węgla oraz znalezienie takich mechanizmów, które obniż (Ciąg dalszy na stronie 7)

5 STR. 5 Aktualności CENY PRĄDU W PIERWSZYM PÓŁRO- CZU 2013 ROKU BEZ ZMIAN Prezes URE przedłużył okres obowiązywania aktualnych taryf na sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych oraz zatwierdził taryfy na dystrybucję energii w 2013 roku. Przedłużając okres obowiązywania aktualnych cen prądu Prezes URE wziął pod uwagę aktualną sytuację rynkową i kierował się dążeniem do zapewnienia stabilizacji na rynku energii elektrycznej. W chwili obecnej obserwowane są wahania hurtowych cen energii elektrycznej, a jednocześnie w 2013 r. wchodzi w życie nowy obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. W nadchodzącym roku zwiększeniu ulegnie także obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii z dotychczasowych 10,9% do 12 %. Trwa również proces legislacyjny związany z projektem zmiany ustawy Prawo energetyczne. Zmiany spowodowane wejściem w życie nowych rozwiązań mogą mieć wpływ na sytuację na rynku energii elektrycznej, albowiem dotyczą obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej. Wszystkie te zmienne regulator uwzględnił przy rozpatrywaniu wniosków przedsiębiorstw o przedłużenie okresów obowiązywania dotychczasowych taryf. PREZES URE OGŁOSIŁ PIERWSZY PRZETARG NA WYBÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 31 grudnia 2012 roku Prezes URE opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu dotyczącego wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie białymi certyfikatami. Oferty przetargowe można zgłaszać w terminie do 30 stycznia 2013 r. Celem przyjętej dla systemu białych certyfikatów formuły przetargowej jest stymulowanie zachowań energooszczędnych w drodze wyboru projektów przewidujących rozwiązania najbardziej efektywne, tj. takie, które pozwalają uzyskać największą oszczędność energii przy najniższym poziomie wsparcia bezpośredniego. Wzór deklaracji przetargowej zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1227). Prezes URE zatwierdził także taryfy na dystrybucję energii w 2013 roku. Spadki taryf dystrybucyjnych spowodowane są spadkiem wysokości opłaty przejściowej, która związana jest z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych zawartych z wytwórcami energii elektrycznej na sprzedaż mocy i energii elektrycznej. Natomiast zróżnicowanie wysokości zmian taryf dystrybucyjnych pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami wynika głównie z udziału opłaty przejściowej w całości kosztów tych przedsiębiorstw. Poniższa tabela przedstawia skutki zmiany taryf dla różnych grup odbiorców w poszczególnych przedsiębiorstwach. Średnie zmiany taryf na 2013 r. (wielkości średnie) Operator Systemu Dystrybucyjnego Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla wszystkich grup odbiorców (ogółem) Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych Łączna (dystrybucja i obrót) zmiana na rachunku za e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych % % % ENEA Operator Sp. z o.o. 1,1 1,0 0,4 ENERGA Operator S.A. 3,0 3,4 1,6 Tauron Dystrybucja - 0,8-0,6-0,3 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. - 1,7-1,0 - PGE Dystrybucja S.A. 1,7 1,4 0,7 Źródło:

6 STR. 6 Aktualności PREZES URE ZATWIERDZIŁ NOWE, NIŻSZE CENY GAZU Nowa taryfa, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 roku oznacza dla odbiorców gazu z grup od W - 1 do W - 4 spadek płatności o ok. 10%. Dla pozostałych grup odbiorców spadek płatności kompleksowych będzie kształtował się na poziomie od 2 do 4%. Spadek średnich miesięcznych płatności dla odbiorców grupy W-1, którzy zużywają paliwo gazowe do przygotowania posiłków oznacza obniżenie miesięcznych płatności średnio o 2,61 zł. Odbiorcy z grup taryfowych W-2, pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody, zapłacą miesięcznie mniej średnio o 10,43 zł. Natomiast odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem (W-3) zapłacą średnio mniej o 39,27 zł netto. Powodem zmiany taryfy jest pomyślne zakończenie negocjacji w sprawie zmiany formuły cenowej w kontrakcie przedsiębiorstwa z OOO Gazprom Export, w efekcie których PGNiG uzyskało obniżenie bieżących cen zakupowych gazu oraz otrzyma częściowy zwrot kwot już zapłaconych (na skutek działania zasady retroakcji) za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 30 września 2012 Skutki finansowe dla poszczególnych grup odbiorców w gospodarstwach domowych pobierających gaz wysokometanowy w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej (ceny bez VAT). Wyszczególnienie Płatność miesięczna wg taryfy dotychczasowej Płatność miesięczna wg nowej taryfy Miesięczna różnica w płatnościach (zł/m-c) Spadek płatności [%] [zł] [zł] [zł] W-1 Obszar Dolnośląskiego OSD 27,0 24,3-2,61-9,7 Obszar Górnośląskiego OSD 27,5 24,9-2,61-9,5 Obszar Karpackiego OSD 26,9 24,3-2,61-9,7 Obszar Mazowieckiego OSD 26,4 23,8-2,62-9,9 Obszar Pomorskiego OSD 27,2 24,6-2,61-9,6 Obszar Wielkopolskiego OSD 26,9 24,3-2,61-9,7 W-2 Obszar Dolnośląskiego OSD 103,0 92,6-10,42-10,1 Obszar Górnośląskiego OSD 105,1 94,7-10,42-9,9 Obszar Karpackiego OSD 103,0 92,6-10,42-10,1 Obszar Mazowieckiego OSD 99,9 89,5-10,42-10,4 Obszar Pomorskiego OSD 105,3 94,8-10,42-9,9 Obszar Wielkopolskiego OSD 101,9 91,4-10,47-10,3 W-3 Obszar Dolnośląskiego OSD 377,15 336,26-40,89-10,8 Obszar Górnośląskiego OSD 376,09 334,05-42,04-11,2 Obszar Karpackiego OSD 366,48 327,98-38,50-10,5 Obszar Mazowieckiego OSD 362,07 323,40-38,67-10,7 Obszar Pomorskiego OSD 377,78 339,76-38,02-10,1 Obszar Wielkopolskiego OSD 375,33 336,16-39,17-10,4 Taryfa PGNiG w zakresie dostarczania paliw gazowych zatwierdzona została na okres do 30 września 2013 r Źródło:

7 Górnictwo STR. 7 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2 mld zł. Produkcja węgla szacowana jest na mln ton, a sprzedaż na 72 mln ton. W kopalniach na zwałach jest ok. 8,5 mln ton surowca - podał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Podczas sobotniej konferencji prasowej w Mysłowicach na Śląsku wicepremier przedstawił prognozę całorocznych wyników w górnictwie oraz wyniki sektora węglowego za 11 miesięcy tego roku. W ubiegłym roku zysk netto górnictwa zbliżył się do 2,9 mld zł, wobec 1,4 mld zł rok wcześniej. Do końca listopada 2012 r. górnictwo osiągnęło 27,7 mld zł przychodów, z czego 22,4 mld zł to przychody ze sprzedaży węgla, na której spółki węglowe zarobiły 2,7 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 1,9 mld zł, a wskaźnik rentowności - 7,8 proc. W ciągu jedenastu miesięcy tego roku kopalnie wydobyły 72,9 mln ton węgla, wobec 68,6 mln ton w tym samym czasie rok wcześniej. Wzrost wydobycia dotyczy przede wszystkim węgla energetycznego (wzrost z 58 do 62 mln ton). Sprzedaż węgla w tym czasie spadła jednak z 69,7 mln ton przed rokiem do 65,8 mln ton obecnie. Spadek wynika przede wszystkim za zmniejszenia popytu na rynku krajowym, z 64 do 59 mln ton. Eksport wzrósł z 5,4 do 6,6 mln ton. Ciąg dalszy ze strony 4) koszty dystrybucji. Ważna jest również właściwa wycena oferowanego przez spółki węgla opałowego, tj. ustalenie relacji ceny do jakości. Obecnie nie widzimy przestrzeni do dalszego podnoszenia cen węgla opałowego. Jeżeli nie będziemy mieli do czynienia z nadzwyczajnymi wydarzeniami, na koniec roku 2013 średnia cena węgla oferowanego w sprzedaży detalicznej powinna być niższa niż aktualnie. Trudno jednak prognozować o ile - podsumowuje Adam Gorszanów. "Można powiedzieć, że na rynku krajowym załamuje się tendencja sprzedaży. To oznacza, że dla znaczniej części odbiorców produkowany i wydobywany w Polsce węgiel z różnych powodów przestaje być atrakcyjny. To stanowi wielkie wyzwanie, bo odbiorcy energii elektrycznej i węgla kierują się nie tylko sympatiami, ale przede wszystkim swoim rachunkiem ekonomicznym" - skomentował Piechociński. Wicepremier zwrócił uwagę na strukturę sprzedaży węgla w kraju. W ciągu 11 miesięcy zeszłego roku energetyka kupiła 37 mln ton węgla, a w tym roku jedynie 33,8 mln ton węgla. "Widzimy, że nasza energetyka zaczyna coraz bardziej zasysać na swoje potrzeby węgiel importowany" - ocenił. Od stycznia do końca października do Polski napłynęło 8 mln ton węgla z zagranicy (prognoza na cały 2012 rok mówi o 9,7 mln ton), z czego 6,9 mln ton to węgiel energetyczny, głównie (w 75 proc.) z Rosji. Piechociński wskazał, że polskie porty, np. Szczecin-Świnoujście budują stałe pirsy do importu węgla, a z czasem porty i kolej zaoferują importerom przy dużych kontraktach lepsze warunki transportowe. Wielkość zwałów niesprzedanego węgla w kopalniach wynosiła w końcu listopada 8,2 mln ton - to zapas sprzedaży na około miesiąc. Energetyka zgromadziła natomiast 7,5 mln ton węgla zapasów, co starcza na 57 dni. Spadek sprzedaży węgla to m.in. efekt zmniejszenia produkcji energii w Polsce. W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku wytworzono 148,5 terawatogodzin energii, a w tym roku 145 terawatogodzin. Spadek dotyczy przede wszystkim dużych elektrowni (tzw. zawodowych), które w tym roku wytworzyły 133 terawatogodziny energii, wobec 138 terawatogodzin przed rokiem. Zmieniła się także struktura surowców energetycznych. W ubiegłym roku 83 mln terawatogodzin energii wytworzono z węgla kamiennego, a w tym roku 76,6 terawatogodzin. Wzrosła natomiast - z 48,7 do 51,1 terawatogodzin - produkcja energii z tańszego węgla brunatnego. Wzrosła też - z 3,9 do 4 terawatogodzin - ilość energii z gazu. Piechociński wskazał, że w Polsce nie ma dziś przyzwolenia na znaczący wzrost cen energii, ponieważ podnosi on koszty utrzymania rodziny, a w gospodarce powoduje wzrost kosztów produkcji. "Najważniejsze zadanie regulatora dotyczy tego, aby ceny energii w Polsce nie wzrastały i nie stanowiły jednego z głównych czynników cenotwórczych" - podkreślił minister gospodarki. Średnia cena zbytu polskiego węgla kamiennego wyniosła w ciągu trzech kwartałów tego roku ok. 341 zł za tonę, jedynie o 11 groszy więcej, niż w tym samym czasie przed rokiem, przy znacznym wzrośnie kosztów produkcji. Tona węgla energetycznego podrożała o ok. 20 zł, do ok. 293 zł, a tona węgla koksowego staniała z 730 do 599 zł. Do końca listopada polskie górnictwo przeznaczyło na inwestycje przeszło 3,2 mld zł wobec ponad 2,6 mld zł przed rokiem. Wicepremier opowiedział się za dalszym zwiększaniem inwestycji w górnictwie, głównie w nowe, bezpieczniejsze i tańsze technologie. Prognozowana wielkość inwestycji w całym 2012 roku to ok. 3,5 mld zł. Spółki węglowe zatrudniają obecnie ponad 110 tys. górników, z czego 88,2 tys. pod ziemią. W tym roku na emerytury odeszło w górnictwie ponad 6 tys. osób (w sumie z branży odeszło 7,6 tys. osób), a do pracy przyjęto blisko 7 tys. nowych pracowników, z czego niespełna 1,1 tys. osób do absolwenci szkół i uczelni górniczych, a ponad 5,8 tys. osoby bez górniczego wykształcenia. Piechociński zapowiedział wsparcie kształcenia kadr dla górnictwa, by te proporcje odwrócić. Górnictwo na bieżąco płaci swoje zobowiązania publicznoprawne - w sumie 7,2 mld zł w ciągu 11 miesięcy tego roku. Zobowiązania branży przekraczają 8,6 mld zł, a należności 2,7 mld zł. Źródło: Źródło:

8 STR. 8 Rynek Energii NA RYNKU CO2 : UTRZYMANIE TRENDU SPADKOWEGO CEN Jedynie radykalne środki, w postaci decyzji Komisji Europejskiej regulujących ilość uprawnień do emisji CO2 na rynku, mogą zmienić kierunek trendu na rosnący, a kontynuacja obowiązującego trendu powinna przyspieszyć prace nad zmianami - uważa Juliusz Preś, członek zarządu Domu Maklerskiego Consus. Domu Maklerski Consus (DM Consus) podsumował rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2 w grudniu Spółka wskazuje, że w minionym miesiącu wolumen handlowanych uprawnień do emisji CO2 na rynku spotowym był zdecydowanie niższy niż w listopadzie Sprzedano łącznie 3,6 mln jednostek EUA oraz 164 tys. jednostek CER - w listopadzie łącznie 13,3 mln EUA. Przy współczynniku zmienności na poziomie 5,72 proc. ceny jednostek EUA zmieniały się w przedziale 5,71-7,15 euro osiągając skrajne wartości odpowiednio na początku miesiąca oraz przed przerwą świąteczną. Zdecydowanie dynamiczniej zmieniały się ceny na rynku jednostek CER. Na przestrzeni miesiąca straciły na wartości 0,55 euro, osiągając poziom 0,18 euro na ostatniej sesji. Na zmniejszenie płynności rynku spotowego wpłynęła wzmożona aktywność w listopadzie oraz zaprzestanie działalności przez giełdę Bluenext - komentuje Juliusz Preś, członek zarządu DM Consus. Francuska giełda Bluenext zakończyła działalność 5 grudnia ubiegłego roku. W samym 2012 r. za jej pośrednictwem sprzedano ponad 48,14 mln EUA oraz 14,2 mln CER, natomiast we wcześniejszych latach roczny wolumen był kilkakrotnie większy. Obecnie schedę po paryskiej giełdzie przejęły londyńska ICE oraz niemiecka EEX z siedzibą w Lipsku. DM Conusus ocenia, że jednym z ważniejszych wydarzeń w grudniu był 18 szczyt klimatyczny w Doha. W jego efekcie blisko dwieście państw doszło do porozumienia w sprawie przedłużenia obowiązywania postanowień Protokołu z Kioto do 2020 r. Do systemu handlu emisjami dołączyła m.in. Australia, w przyszłym roku ma dołączyć Kazachstan, a w 2015 r. Ukraina. Kalifornia wprowadza już swój system. Chiny zapowiedziały, że do 2016 r. wprowadzą system handlu emisjami w najbardziej uprzemysłowionych prowincjach. Japonia nadal działa zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kioto, tyle że dla niej cele redukcyjne UE są zbyt duże. Systematycznie napływające pozytywne informacje o przebiegach rozmów miały odzwierciedlenie w rosnących cenach. 10 grudnia ceny jednostek EUA kształtowały się na poziomie sprzed miesiąca i wyniosły 7,07 euro - komentuje Juliusz Preś. DM Consus zwraca uwagę, że nadal nie podjęto żadnych wiążących decyzji w sprawie rozwiązania problemu nadwyżki uprawnień do emisji CO2 na rynku, która miała kluczowy wpływ na poziom cen, ale podkreśla, że Unia Europejska zainteresowała się tematem jednostek ERU (ang. Emission Reduction Unit - ERU), które są generowane w ramach projektów Joint Implementation (JI). DM Consu informuje, że jak wynika z informacji podanej przez Ramową Konwencję na rzecz Zmian Narodów Zjednoczonych, liczba jednostek wydanych w ramach mechanizmu wspólnych wdrożeń (JI) znacznie przekroczyła pierwotne założenia i wyniosła 504 mln. Najbardziej na mechanizmie JI skorzystała Ukraina, z której pochodzi ponad 232 mln jednostek oraz Rosja - prawie 207 mln ERU. Głosowanie w sprawie ewentualnego zakazania wykorzystywania jednostek redukcji emisji (ERU) pochodzących z krajów, które nie przystąpiły do kolejnego okresu Protokołu z Kioto miało odbyć się w połowie grudnia, jednak w dniu planowanego głosowania zostało ono przełożone na kolejny rok. Brak decyzji w tej sprawie wpłynął na spadkową reakcję rynku. Ewentualne ograniczenie ilości jednostek ERU ma na celu podniesienie ich wartości rynkowej oraz zachęcenie państw do wspólnego działania na rzecz obniżenia emisji. Obecnie cena ERU utrzymuje się na poziomie około 0,11 euro, podczas gdy przed rokiem wynosiła 6-7 euro. Ingerencja w ceny wspomnianych jednostek zapewne miałaby również wpływ na ceny alternatywnych do jednostek ERU jednostek CER, których ceny obecnie są rekordowo niskie - ocenia Juliusz Preś. W ocenie DM Consus dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie wartości uprawnień do emisji CO2 w ubiegłym miesiącu było ogłoszenie 11 grudnia 2012 terminarza aukcji planowanych na kolejny rok na platformach EEX oraz ICE wraz z podanymi wolumenami. Biorąc pod uwagę utrzymujący się problem zbyt dużej ilości uprawnień na rynku, zasilenie go dodatkowo ponad 818 mln uprawnień w roku 2013 nie zostało obojętne dla rynku i przez następny tydzień obserwowaliśmy spadek wartości jednostek. Ważną dla Polski informacją wynikająca z 18 Konferencji Klimatycznej jest wybranie Polski na organizatora przyszłorocznej konferencji. Na pewno jest to prestiżowe wyróżnienie dla naszego państwa, ale również możliwość moderowania globalnych negocjacji klimatycznych i wzmocnienie polskiego stanowiska - uważa Juliusz Preś. W ocenie DM Consus wszystkie wskazane wyżej czynniki przyczyniły się do ciągłego obniżania wartości uprawnień do emisji i nic nie zapowiada aby kierunek zmian cen miał się odwrócić. Wzrostowy ruch cenowy zanotowany w pierwszej połowie grudnia został skorygowany w jego drugiej części. Od dziewięciu dni obserwujemy trend spadkowy, niebezpiecznie zbliżający się wsparcia 5,93 euro, który może okazać się psychologiczną barierą. Jedynie radykalne środki, w postaci decyzji Komisji Europejskiej regulujących ilość uprawnień do emisji CO2 na rynku, mogą zmienić kierunek trendu na rosnący, a kontynuacja obowiązującego trendu powinna przyspieszyć prace nad zmianami - uważa Juliusz Preś. Źródło:

9 STR. 9 Rynek Energii RAPORT Z TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. - GRUDZIEŃ 2012 R. Łączny obrót energią elektryczną: 26,927 TWh wzrost o 20,88% m/m Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 7,699 TWh wzrost o 94,99% m/m Łączny obrót na rynku bilansującym: 461,04 GWh, max cena 900,00 PLN/MWh Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w grudniu 2012 wyniósł 26,927 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 20,88% (22,276 TWh w listopadzie 2012). Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w grudniu 2012 wyniósł 7,699 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 94,99% (3,948 TWh w listopadzie 2012). Łączny obrót na rynku bilansującym w grudniu 2012 r. wyniósł 461,04 GWh, przy czym sprzedano 374,25 GWh, a zakupiono 86,78 GWh, przy min. cenie 91,87 PLN/MW i max. cenie 900,00 PLN/MWh Rynek Dnia Następnego (RDN) W grudniu 2012 r. obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,903 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły o 12,9% (1,686 TWh w listopadzie 2012). Średnie dzienne obroty dla dni roboczych kształtowały się na poziomie MWh, a dla dni wolnych MWh. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 162,67 PLN/MWh (spadek m/m o 6,96%). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 180,92 PLN/MWh (spadek m/m o 5,9%). Rynek Terminowy Towarowy (RTT) Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w grudniu 2012 wyniósł 25,022 TWh (20,588 TWh w listopadzie 2012). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 21,54%. Obrót na RTT w grudniu jest najwyższy od początku 2011 roku. Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 15,321 TWh stanowi to 61,23% łącznego wolumenu na rynku RTT. Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w grudniu 2012 ukształtowała się na poziomie 169,01PLN/MWh (spadek m/m o 3,28%). Źródło: Opracowanie własne z raportów TGE i CIRE Fixing 1 (not. dzienne w PLN/MWh) otw. max. min. zam Rynek bilansujący (not. dzienne w PLN/MWh) otw. max. min. zam Dzienne indeksy na RDN (PLN/MWh) IRDN sirdn offirdn Dzienny wolumen (w MWh) Fixing 1 Fixing 2 Notowania ciągłe Instrumenty RDS

10 STR. 10 Aktualności Miesięczna produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych (w GWh) węgiel kamienny węgiel brunatny gaz odnawialne wodne wiatrowe przemysłowe MINISTER ŚRODOWISKA: WKRÓTCE PROJEKT PRZEPISÓW WS. GAZU ŁUPKOWEGO Wprowadzenie przepisów dotyczących eksploatacji gazu łupkowego wymaga zmiany co najmniej dziewięciu ustaw; konkretne projekty powinny być gotowe w najbliższych tygodniach - zapowiedział minister środowiska Marcin Korolec. "Aby przełożyć przyjęte przez rząd założenia w tym zakresie na język konkretnych przepisów, zmieniamy co najmniej dziewięć, jeśli nie więcej, ustaw; to żmudny proces legislacyjny" - powiedział w piątek PAP minister, uczestniczący w sympozjum gospodarczym w Zawierciu (Śląskie). Pytany, czy projekty będą gotowe wiosną tego roku, minister ocenił, że powinno nastąpić to wcześniej. "W najbliższych tygodniach. Propozycje naszej ustawy będą przedstawione szybko. To jest proces, który trwa" - zapewnił. Korolec przypomniał, że w październiku ubiegłego roku rząd przyjął założenia regulacji dotyczących m.in. gazu łupkowego. "Nowe regulacje nie będą abstrahowały od tych założeń" - zapewnił minister, pytany m.in. o wysokość opodatkowania podmiotów zajmujących się eksploatacją gazu łupkowego. Dodał, że szczegóły w tej sprawie przygotowuje resort finansów. W przyjętych przez rząd założeniach przewidziano m.in. wprowadzenie podatku od wartości wydobytego surowca: 5 proc. dla gazu i 10 proc. dla ropy naftowej. Zaplanowano również specjalny podatek węglowodorowy w wysokości 25 proc. od nadwyżki przychodów nad wydatkami. Planowane obciążenia z tytułu wszystkich podatków i opłat pobieranych od branży wydobywczej mają wynieść ok. 40 proc. ich zysków brutto. NA POCZĄTKU 2013 R. MOŻLIWE POŁĄCZENIE RYNKÓW ENERGII W REGIONIE B I U L E T Y N Redakcja i opracowanie: Daniel Borsucki Iwo Wola Skład: ZOE Towarowa Giełda Energii zakłada, że na początku przyszłego roku podpisane będą umowy w sprawie utworzenia wspólnego rynku energii z Czechami, Węgrami i Słowacją poprzez mechanizm "market coupling" - poinformował PAP Ireneusz Łazor, prezes TGE. "Do końca roku nie zdążymy podpisać umowy w sprawie połączenia z rynkami południowymi: Czechami, Węgrami i Słowacją" - powiedział PAP Łazor. "Myślę, że zafunkcjonuje to w styczniu, lutym przyszłego roku" - dodał. Powiedział, że kolejnym etapem bę- dzie połączenie z rynkami zachodnimi. Market coupling to połączenie mocy dostępnych na krajowych rynkach energii w jeden zintegrowany system oraz przepływy energii oparte na różnicach cen energii na współpracujących giełdach energii. Pod koniec 2010 roku ten mechanizm połączył Towarową Giełdę Energii i skandynawską giełdę energii Nord Pool Spot. Członkowie tych giełd korzystają ze zdolności przesyłowych połączenia polsko-szwedzkiego. Źródło:

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011

polska młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr NR 1 (27) styczeń 2011 polska EnerGIA magazyn NR 1 (27) styczeń 2011 grupy tauron ISSN 1689-5304 Tauron Bachleda Ski młodzież wraca na stoki Reorganizacja sprzedaży Rynek energii Turcja Ujarzmić wiatr wydarzenia spis treści

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna u źródeł

Efektywność energetyczna u źródeł Efektywność energetyczna u źródeł Zapotrzebowanie na energię rośnie ostatnio szybciej niż jej podaż, a świat zużywa jej zbyt wiele i robi to nieefektywnie. Wymusza to bardziej efektywne wytwarzanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo