BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ"

Transkrypt

1 BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2 mld zł. Produkcja węgla szacowana jest na mln ton, a sprzedaż na 72 mln ton. W kopalniach na zwałach jest ok. 8,5 mln ton surowca - podał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. ROZWÓJ RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU PODSUMOWANIE 2012 ROKU Czytaj str W TYM NUMERZE: Raporty: Rozwój rynków energii elektrycznej i gazu - podsumowanie Prawo i przepisy: Prezydent podpisał ustawę dotyczącą emisji gazów cieplarnianych Minister środowiska: wkrótce projekt przepisów ws. gazu łupkowego Artykuły: Trójpak energetyczny dopiero w 2014 roku? Aktualności: Tomczykiewicz: energetyka chce obniżki cen węgla o kilkanaście procent Cenowy koszmar, czyli presja energetyki na górnictwo Ceny prądu w pierwszym półroczu 2013 roku bez zmian PREZES URE OGŁOSIŁ PIERWSZY PRZETARG NA WYBÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ŚWIADECTWA EFEKTYWNO- ŚCI ENERGETYCZNEJ Czytaj str. 6 Z myślą o tworzeniu otoczenia regulacyjnego na rzecz zwiększenia swobody gospodarczej na rynku gazu i energii elektrycznej został podjęty szereg decyzji, które zaowocowały rozwojem tych rynków - podsumowuje rok 2012 Prezes URE, Marek Woszczyk. Czytaj str. 2 CENY PRĄDU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 ROKU BEZ ZMIAN Czytaj str. 6 PREZES URE ZATWIERDZIŁ NOWE, NIŻSZE Czytaj str. 7 CENY GAZU Prezes URE ogłosił pierwszy przetarg Prezes URE zatwierdził nowe, niższe ceny gazu Górnictwo: 6 Minister gospodarki: górnictwo zamknie rok zyskiem rzędu 2 Rynek energii: Na rynku CO2 : utrzymanie trendu spadkowego cen Raport z Towarowej Giełdy Energii S.A. - grudzień 2012 r. Na początku 2013 r. możliwe połączenie rynków energii w regionie

2 Raporty STR. 2 ROZWÓJ RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU - PODSUMOWANIE 2012 Z myślą o tworzeniu otoczenia regulacyjnego na rzecz zwiększenia swobody gospodarczej na rynku gazu i energii elektrycznej został podjęty szereg decyzji, które zaowocowały rozwojem tych rynków - podsumowuje rok 2012 Prezes URE, Marek Woszczyk. Z perspektywy Urzędu Regulacji Energetyki 2012 to rok zwiększenia płynności giełdowego rynku energii oraz rozwoju rynku detalicznego ze stale wzrastającą liczbą zmian sprzedawcy energii, również grupie gospodarstw domowych. W tym czasie wypracowany został ostateczny kształt dokumentu Generalnej Umowy Dystrybucji, zwanej GUDem Kompleksowym. Dokument, który umożliwia wszystkim sprzedawcom zawieranie umów kompleksowych z odbiorcami w gospodarstwach domowych, spełnia jednocześnie jeden z warunków koniecznych dla całkowitego uwolnienia rynku wskazanych w Mapie drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej, opracowanej przez URE. Rok 2012 upłynął również pod znakiem budowy konkurencyjnego rynku gazu. To właśnie w tym okresie trwały wzmożone prace nad rozpoczęciem procesu liberalizacji, które zaowocowały uruchomieniem 20 grudnia 2012r Giełdy Gazu, co stanowi niezwykle ważny etap uwalniania rynku. Należy również wskazać na intensywność prac legislacyjnych prowadzonych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy celem wprowadzenia istotnych zmian w regulacjach prawnych. Ich efektem jest m.in. propozycja uproszczenia dotychczasowego kosztowego podejścia przy ustalaniu cen i stawek opłat w taryfach dla ciepła poprzez wprowadzenie instytucji kontrolowania poziomu taryf niejako ex post. W świetle przygotowanej nowelizacji Prawa energetycznego przedsiębiorstwa ciepłownicze będą uprawnione do skalkulowania taryfy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, natomiast nie będą zobowiązane do przedstawienia jej do zatwierdzenia Prezesowi URE. Kolejna propozycja uproszczenia dotychczasowego podejścia zakłada nagradzanie przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzą działalność w kierunku poprawy swojej efektywności. Ponadto, warto również wspomnieć o wzmożonych pracach prowadzonych w Urzędu na rzecz aktywnego wspierania i promocji inwestowania w budowę systemu inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Realizując ambitne wyzwania o charakterze cywilizacyjnym, związane z modernizacją sieci elektroenergetycznych, URE wspólnie z PSE Operator SA powołał inicjatywę pod nazwą Warsztaty Rynku Energii, która ma na celu skuteczne wprowadzenie na rynek energii nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających transparentność oraz stabilność przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Warsztaty, w które udało się zaangażować zarządzających wszystkich kluczowych przedsiębiorstw energetycznymi (OSD), stanowią roboczą platformę gromadzenia i wymiany wiedzy związanej z budową inteligentnych sieci energetycznych. Kontynuacja prac w kierunku przebudowy sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną to jeden z zasadniczych celów wskazanych przez Prezesa URE na rok Jest to wyzwanie o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce nie tylko ze względu na wprowadzenie multiusług na rynek energii elektrycznej, ale także upodmiotowienie odbiorcy, który zyska realny wpływ na kształt oferty i ceny energii. Równie istotnym, nadal aktualnym celem w Nowym Roku jest podejmowanie kolejnych kroków w kierunku pełnej liberalizacji rynku gazu poprzez wdrożenie programu działań przewidzianych w Mapie drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego, których realizacja przyniesie postęp w rozwoju transparentnego rynku hurtowego gazu ziemnego oraz mechanizmów zmiany sprzedawcy na rynku detalicznym. Źródło: podsumowanie_2012_roku.html PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ DOTYCZĄCĄ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Zmiany mają usprawnić finansowanie tzw. zielonych inwestycji w Polsce ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych. Nowe prawo umożliwi państwowym jednostkom budżetowym finansowanie projektów w ramach systemu zielonych inwestycji. Zostaną także zniesione obciążenia dla beneficjentów korzystających ze wsparcia zielonych inwestycji w obszarze monitorowania, raportowania o stanie przebiegu inwestycji. Poza tym zmiany pozwolą przekazywać środki uzyskane ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych (AAU) na inne cele niż krajowy system zielonych inwestycji, czyli na inne rachunki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ustawodawca umożliwił także refinansowanie z tzw. rachunku klima- tycznego kosztów poniesionych przez NFOŚiGW i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w związku z udzielonym przez te fundusze dofinansowaniem. Nowe prawo wprowadza podział projektów pozytywnie ocenianych przez NFOŚiGW na podstawowe i rezerwowe, gdy limit środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym nie pozwala na wsparcie wszystkich (Ciąg dalszy na stronie 3)

3 STR. 3 Artykuły TRÓJPAK ENERGETYCZNY DOPIERO W 2014 ROKU? Jeżeli w optymistycznym wariancie do Sejmu trafi projekt "trójpaka energetycznego" w pierwszym kwartale br., to uchwalenie nowego prawa zajmie pół roku, a zatem najwcześniej wejdzie ono w życie dopiero w przyszłym roku ocenił poseł PO Andrzej Czerwiński podczas posiedzenia podkomisji stałej ds. energetyki. W czwartek, 3 stycznia odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. energetyki. Uczestniczył w nim Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, który starał się odpowiedzieć na pytanie, kiedy tzw. trójpak energetyczny trafi do Sejmu. Projekt przed świętami był omawiany na Komitecie ds. Europejskich Rady Ministrów i został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. W projekcie znalazło się sporo zapisów takich, które wywołały kontrowersje, czy sprzeciw w ramach samej Rady Ministrów i podzieliliśmy wszystkie te uwagi na trzy kategorie. Jedna z nich to jest kategoria, która bezwzględnie będzie musiała być rozstrzygana na poziomie Rady Ministrów. W zależności od tego jak te rozstrzygnięcia będą wyglądały to albo projekt będzie musiał jeszcze ulec dalszym przeobrażeniom, na to potrzeba będzie trochę więcej czasu lub nie będzie musiał być zmieniany i wtedy wcześniej trafi do Sejmu. W dowolnym przypadku, tak szacujemy, że w pierwszym kwartale tego roku Rada Ministrów powinna przyjąć ten projekt - mówił Tomasz Dąbrowski. Dyrektor Dąbrowski ocenił ponadto, że przyjęty wczoraj, 2 stycznia 2013 roku, przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne zakładający przedłużenie do 31 marca 2015 wsparcia dla kogeneracji opartego o żółte i czerwone certyfikaty trafi do Sejmu w przyszłym tygodniu i powiedział, że być może prace nad polskim projektem zmiany prawa energetycznego (tzw. mały trójpak) i ową zmianą kogeneracyjną będą mogły być połączone w jeden projekt. Jeżeli w tym optymistycznym wariancie dostalibyśmy trójpak w pierwszym kwartale to potrzeba pewnie jeszcze pół roku - następne trzy miesiące na prace plus notyfikacja, a więc najwcześniej pewnie gdzieś od przyszłego roku dopiero wszedłby w życie - ocenił Andrzej Czerwiński, poseł PO, przewodniczący podkomisji stałej ds. energetyki, który poinformował przy okazji, że przewodniczącym podkomisji mającej się zajmować małym trójpakiem został poseł Tomasz Nowak. Posłowie dopytywali dyrektora Dąbrowskiego o to co w istocie stoi na przeszkodzie temu, aby w końcu trójpak trafił do Sejmu. Wspomniałem, że w pracach nad trój pakiem są rozbieżności między poszczególnymi resortami i nie chcąc wnikać w szczegóły na tym forum, bo to jest do rozstrzygnięcia w ciele rządowym, powiem tylko, że niektóre są na tyle zasadniczej natury, że dopiero ich rozstrzygnięcie zadecyduje o innych elementach trójpaku. Zatem dopiero rozstrzygnięcie na najwyższym poziomie politycznym umożliwi albo poprawienie tego dokumentu albo przedłożenie tak jak jest - tłumaczył Dąbrowski. Posłowie raczej nie dziwili się wstrzemięźliwości informacyjnej dyrektora, a na pewno nie dziwił się jej poseł Ludwik Dorn (SP), który ujawnił co według jego wiedzy jest największym problemem. Chyba najważniejszą z tych kwestii istotnych jest spór o artykuł 9k w prawie energetycznym, czyli o to czy ma być w Polsce w gazie jeden operator będący 100 proc. własnością Skarbu Państwa i podobnie w energetyce PSE Operator. Wszystkie argumenty z tego co wiem zostały przedłożone, problem jest w pewnym pacie decyzyjnym, ktoś to powinien rozstrzygnąć. Wiadomo. który z członków Rady Ministrów rozstrzyga w związku z tym jeśli chcemy to przyspieszyć to powinniśmy wejść w kontakt z podmiotem decyzyjnym lub gremium około decyzyjnym, bo inaczej to będzie tak, że trójpaku nie będzie. ( ) Jak nie będzie nacisku to nie będzie całościowego trójpaku tylko kolejne nowelizacje - ocenił poseł Dorn. Źródło: (Ciąg dalszy ze strony 2) programów. Umieszczenie na liście rezerwowej oznacza, że projekt nie został definitywnie odrzucony, tak jak to było obecnie. Ponadto programy z listy rezerwowej będą miały szansę na dotację ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym oraz innych środków NFOŚiGW. Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Polska na podstawie wykonania zobowiązań protokołu z Kioto (nasz kraj zredukował emisję gazów cieplarnianych o 30 proc. przy wymaganych 6 proc.) ma jedną z największych na świecie nadwyżek jednostek przyznanej emisji CO2 (jedna jednostka AAU odpowiada emisji jednej tony CO2). Jednostki te można sprzedawać krajom - stronom protokołu z Kioto. Może to być jednak trudniejsze po ustaleniach szczytu klimatycznego ONZ, który zakończył się na początku grudnia 2012 roku w Dausze. Państwa zadecydowały, że tzw. AAU-sy zostaną przeniesione do II okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto (do 2020 roku), lecz wiele z nich zadeklarowało, że nie będzie ich kupowało. Środki uzyskane ze sprzedaży AAU-sów gromadzone są na specjalnym rachunku klimatycznym, zarządzanym przez NFOŚiGW. Pieniądze są przeznaczane na tzw. zazielenianie, czyli inwestycje proekologiczne, przyczyniające się m.in. do zmniejszenia emisji CO2. Do tej pory Polska podpisała osiem umów, na których zarobiła blisko 170 mln euro, czyli ok. 700 mln zł. Źródło:

4 STR. 4 Aktualności TOMCZYKIEWICZ: ENERGETYKA CHCE OBNIŻKI CEN WĘGLA O KILKANAŚCIE PROCENT Producenci energii elektrycznej w negocjacjach ze spółkami węglowymi wnioskują o obniżkę cen węgla energetycznego o kilkanaście procent - poinformował w poniedziałek wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Wiceminister, odpowiedzialny w resorcie gospodarki za górnictwo i energetykę, wskazał w rozmowie z dziennikarzami w Katowicach, że presja energetyki na obniżkę cen węgla wynika m.in. ze spadku cen prądu na giełdzie energii. W tej sytuacji elektrownie szukają możliwości zakupu tańszego surowca. Inny powód to zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez przemysł. Tomczykiewicz przyznał, że presja na obniżkę cen to trudna sytuacja dla górnictwa, które na przykopalnianych zwałach ma (według danych z października) ok. 7,5 mln ton niesprzedanego węgla. Szacuje się, że prawie drugie tyle to zapasy zgromadzone przez energetykę. "Niewątpliwie sprzedaż węgla ze zwałów po satysfakcjonującej cenie będzie dużym wyzwaniem dla spółek węglowych" - powiedział wiceminister, wskazując, że w sytuacji dekoniunktury oraz spadających cen zarządy spółek muszą także odpowiednio "ciąć koszty". Według wiceministra z punktu widzenia górnictwa korzystne byłoby utrzymanie możliwie wysokiej ceny węgla dla energetyki, jednak - jak powiedział - "rynek jest w tej sprawie bezwzględny", stąd trudne negocjacje cenowe przedstawicieli obu branż. Obecnie górnictwo i energetyka rozliczają się w oparciu nie o tony węgla, a o jego parametry - głównie wartość energetyczną. W długoterminowych umowach - co przedstawiciele firm górniczych podają jedynie nieoficjalnie - ustalono cenę na ok. 12,5 zł za GJ energii. Energetyka - według Tomczykiewicza - chce kilkunastoprocentowej obniżki, na co nie godzi się górnictwo. Dodatkowe ilości węgla, ponad wielkości zakontraktowane, energetyka kupuje taniej w tzw. transakcjach spotowych. W poprzednich latach, gdy ceny węgla na międzynarodowych rynkach były wysokie, spółki węglowe znacząco podnosiły ceny w tych transakcjach wobec cen z umów wieloletnich. Teraz sytuacja jest odwrotna i elektrownie wymuszają obniżki. Tomczykiewicz wskazał, że w tym roku znacząco zmalał import węgla do Polski. To dobra wiadomość dla krajowych producentów, muszą jednak dbać o to, by - szczególnie w sytuacji spadku popytu - zachować konkurencyjność wobec surowca sprowadzanego z zagranicy. Dziś na północy Polski, a często nawet w centrum kraju, krajowy węgiel, po doliczeniu kosztów transportu, jest droższy od importowanego. Źródło: CENOWY KOSZMAR, CZYLI PRESJA ENERGETYKI NA GÓRNICTWO Pierwsze propozycje, z jakimi występują grupy energetyczne, są poniżej 10 zł/mj - dowiedział się portal wnp.pl. Ich akceptacja może zakończyć się finansową katastrofą spółek węglowych. W ostatnich miesiącach obserwujemy wyraźny spadek popytu na węgiel kamienny, którego symbolem są zwały przy kopalniach. Zasadniczą przyczyną tego stanu jest dekoniunktura gospodarcza i wysokie ceny węgla, nawiązujące jeszcze do boomu popytowego z 2011 roku. Utrzymywana przez producentów węgla kamiennego wysoka cena sprzedaży spowodowała, że wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach węglowych stało się nieopłacalne. Równocześnie przemysł ogranicza produkcję np. cementowy o około 30 proc. Presja na obniżkę cen węgla staje się zatem coraz silniejsza i pozostaje tylko kwestią czasu, kiedy producenci je wprowadzą. W najtrudniejszej sytuacji jest Kompania Węglowa SA, rozpaczliwie broniąca się przez ograniczeniem produkcji na największych kopalniach: Piast, Ziemowit, Chwałowice, Brzeszcze. Elektroenergetyka związana węglowymi umowami długoterminowymi, które zawierano w okresie koniunktury z zagwarantowaną ceną na poziomie około 12,50 zł/mj i od których producenci węgla nie chcą odstąpić, będzie próbowała dodatkowe-uzupełniające ilości węgla kupować jak najtaniej w tzw. spotach. Jest to konieczne, by utrzymać konkurencyjność na rynku produkcji energii elektrycznej. Pierwsze propozycje sektora energetycznego, z jakimi występują grupy energetyczne, są poniżej 10 zł/mj. To warunki nie do przyjęcia przez producentów węgla kamiennego. Ich wprowadzenie może zakończyć się finansową katastrofą spółek węglowych. Mamy informacje z jednej ze spółek węglowych, że w 2013 roku, akceptowalne byłoby 11 zł/mj. Przeciąganie liny zatem trwa. Wygląda na to, że być może przydałoby się doprowadzenie, pod auspicjami resortu gospodarki, do mediacji w tym zakresie. Powinna ona uwzględniać interesy wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku węgla kamiennego. W segmencie węgla opałowego punktem odniesienia konkurencyjności polskiego węgla są ceny w imporcie. Tutaj mamy jednak przepaść cenową. W Polsce środkowej węgiel kamienny krajowy jest średnio o 20 proc. droższy od rosyjskiego. Ponieważ trudna sytuacja gospodarcza wpływa również na nastroje konsumenckie - o zakupie węgla decyduje wyłącznie cena. W Polsce północnej i północnowschodniej sprzedaż krajowego węgla kamiennego jest marginalna. Zachodzi więc pytanie, jak zmniejszyć udział importu w rynku detalicznym? Tutaj potrzeba wspólnego działania sprzedawców i producentów polskiego węgla - zaznacza w rozmowie z portalem wnp.pl Adam Gorszanów, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. - Mamy świadomość ograniczeń w zakresie obniżania ceny. Węgiel z kopalń odkrywkowych na wschodzie jest po prostu zdecydowanie tańszy w wydobyciu. Konieczna jest skoordynowana akcja promocyjna, zdecydowane poprawienie jakości oferowanego węgla oraz znalezienie takich mechanizmów, które obniż (Ciąg dalszy na stronie 7)

5 STR. 5 Aktualności CENY PRĄDU W PIERWSZYM PÓŁRO- CZU 2013 ROKU BEZ ZMIAN Prezes URE przedłużył okres obowiązywania aktualnych taryf na sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom w gospodarstwach domowych oraz zatwierdził taryfy na dystrybucję energii w 2013 roku. Przedłużając okres obowiązywania aktualnych cen prądu Prezes URE wziął pod uwagę aktualną sytuację rynkową i kierował się dążeniem do zapewnienia stabilizacji na rynku energii elektrycznej. W chwili obecnej obserwowane są wahania hurtowych cen energii elektrycznej, a jednocześnie w 2013 r. wchodzi w życie nowy obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. W nadchodzącym roku zwiększeniu ulegnie także obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii z dotychczasowych 10,9% do 12 %. Trwa również proces legislacyjny związany z projektem zmiany ustawy Prawo energetyczne. Zmiany spowodowane wejściem w życie nowych rozwiązań mogą mieć wpływ na sytuację na rynku energii elektrycznej, albowiem dotyczą obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej. Wszystkie te zmienne regulator uwzględnił przy rozpatrywaniu wniosków przedsiębiorstw o przedłużenie okresów obowiązywania dotychczasowych taryf. PREZES URE OGŁOSIŁ PIERWSZY PRZETARG NA WYBÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ, ZA KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 31 grudnia 2012 roku Prezes URE opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu dotyczącego wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie białymi certyfikatami. Oferty przetargowe można zgłaszać w terminie do 30 stycznia 2013 r. Celem przyjętej dla systemu białych certyfikatów formuły przetargowej jest stymulowanie zachowań energooszczędnych w drodze wyboru projektów przewidujących rozwiązania najbardziej efektywne, tj. takie, które pozwalają uzyskać największą oszczędność energii przy najniższym poziomie wsparcia bezpośredniego. Wzór deklaracji przetargowej zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1227). Prezes URE zatwierdził także taryfy na dystrybucję energii w 2013 roku. Spadki taryf dystrybucyjnych spowodowane są spadkiem wysokości opłaty przejściowej, która związana jest z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych zawartych z wytwórcami energii elektrycznej na sprzedaż mocy i energii elektrycznej. Natomiast zróżnicowanie wysokości zmian taryf dystrybucyjnych pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami wynika głównie z udziału opłaty przejściowej w całości kosztów tych przedsiębiorstw. Poniższa tabela przedstawia skutki zmiany taryf dla różnych grup odbiorców w poszczególnych przedsiębiorstwach. Średnie zmiany taryf na 2013 r. (wielkości średnie) Operator Systemu Dystrybucyjnego Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla wszystkich grup odbiorców (ogółem) Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych Łączna (dystrybucja i obrót) zmiana na rachunku za e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych % % % ENEA Operator Sp. z o.o. 1,1 1,0 0,4 ENERGA Operator S.A. 3,0 3,4 1,6 Tauron Dystrybucja - 0,8-0,6-0,3 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. - 1,7-1,0 - PGE Dystrybucja S.A. 1,7 1,4 0,7 Źródło:

6 STR. 6 Aktualności PREZES URE ZATWIERDZIŁ NOWE, NIŻSZE CENY GAZU Nowa taryfa, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 roku oznacza dla odbiorców gazu z grup od W - 1 do W - 4 spadek płatności o ok. 10%. Dla pozostałych grup odbiorców spadek płatności kompleksowych będzie kształtował się na poziomie od 2 do 4%. Spadek średnich miesięcznych płatności dla odbiorców grupy W-1, którzy zużywają paliwo gazowe do przygotowania posiłków oznacza obniżenie miesięcznych płatności średnio o 2,61 zł. Odbiorcy z grup taryfowych W-2, pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody, zapłacą miesięcznie mniej średnio o 10,43 zł. Natomiast odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem (W-3) zapłacą średnio mniej o 39,27 zł netto. Powodem zmiany taryfy jest pomyślne zakończenie negocjacji w sprawie zmiany formuły cenowej w kontrakcie przedsiębiorstwa z OOO Gazprom Export, w efekcie których PGNiG uzyskało obniżenie bieżących cen zakupowych gazu oraz otrzyma częściowy zwrot kwot już zapłaconych (na skutek działania zasady retroakcji) za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 30 września 2012 Skutki finansowe dla poszczególnych grup odbiorców w gospodarstwach domowych pobierających gaz wysokometanowy w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej (ceny bez VAT). Wyszczególnienie Płatność miesięczna wg taryfy dotychczasowej Płatność miesięczna wg nowej taryfy Miesięczna różnica w płatnościach (zł/m-c) Spadek płatności [%] [zł] [zł] [zł] W-1 Obszar Dolnośląskiego OSD 27,0 24,3-2,61-9,7 Obszar Górnośląskiego OSD 27,5 24,9-2,61-9,5 Obszar Karpackiego OSD 26,9 24,3-2,61-9,7 Obszar Mazowieckiego OSD 26,4 23,8-2,62-9,9 Obszar Pomorskiego OSD 27,2 24,6-2,61-9,6 Obszar Wielkopolskiego OSD 26,9 24,3-2,61-9,7 W-2 Obszar Dolnośląskiego OSD 103,0 92,6-10,42-10,1 Obszar Górnośląskiego OSD 105,1 94,7-10,42-9,9 Obszar Karpackiego OSD 103,0 92,6-10,42-10,1 Obszar Mazowieckiego OSD 99,9 89,5-10,42-10,4 Obszar Pomorskiego OSD 105,3 94,8-10,42-9,9 Obszar Wielkopolskiego OSD 101,9 91,4-10,47-10,3 W-3 Obszar Dolnośląskiego OSD 377,15 336,26-40,89-10,8 Obszar Górnośląskiego OSD 376,09 334,05-42,04-11,2 Obszar Karpackiego OSD 366,48 327,98-38,50-10,5 Obszar Mazowieckiego OSD 362,07 323,40-38,67-10,7 Obszar Pomorskiego OSD 377,78 339,76-38,02-10,1 Obszar Wielkopolskiego OSD 375,33 336,16-39,17-10,4 Taryfa PGNiG w zakresie dostarczania paliw gazowych zatwierdzona została na okres do 30 września 2013 r Źródło:

7 Górnictwo STR. 7 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2 mld zł. Produkcja węgla szacowana jest na mln ton, a sprzedaż na 72 mln ton. W kopalniach na zwałach jest ok. 8,5 mln ton surowca - podał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Podczas sobotniej konferencji prasowej w Mysłowicach na Śląsku wicepremier przedstawił prognozę całorocznych wyników w górnictwie oraz wyniki sektora węglowego za 11 miesięcy tego roku. W ubiegłym roku zysk netto górnictwa zbliżył się do 2,9 mld zł, wobec 1,4 mld zł rok wcześniej. Do końca listopada 2012 r. górnictwo osiągnęło 27,7 mld zł przychodów, z czego 22,4 mld zł to przychody ze sprzedaży węgla, na której spółki węglowe zarobiły 2,7 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 1,9 mld zł, a wskaźnik rentowności - 7,8 proc. W ciągu jedenastu miesięcy tego roku kopalnie wydobyły 72,9 mln ton węgla, wobec 68,6 mln ton w tym samym czasie rok wcześniej. Wzrost wydobycia dotyczy przede wszystkim węgla energetycznego (wzrost z 58 do 62 mln ton). Sprzedaż węgla w tym czasie spadła jednak z 69,7 mln ton przed rokiem do 65,8 mln ton obecnie. Spadek wynika przede wszystkim za zmniejszenia popytu na rynku krajowym, z 64 do 59 mln ton. Eksport wzrósł z 5,4 do 6,6 mln ton. Ciąg dalszy ze strony 4) koszty dystrybucji. Ważna jest również właściwa wycena oferowanego przez spółki węgla opałowego, tj. ustalenie relacji ceny do jakości. Obecnie nie widzimy przestrzeni do dalszego podnoszenia cen węgla opałowego. Jeżeli nie będziemy mieli do czynienia z nadzwyczajnymi wydarzeniami, na koniec roku 2013 średnia cena węgla oferowanego w sprzedaży detalicznej powinna być niższa niż aktualnie. Trudno jednak prognozować o ile - podsumowuje Adam Gorszanów. "Można powiedzieć, że na rynku krajowym załamuje się tendencja sprzedaży. To oznacza, że dla znaczniej części odbiorców produkowany i wydobywany w Polsce węgiel z różnych powodów przestaje być atrakcyjny. To stanowi wielkie wyzwanie, bo odbiorcy energii elektrycznej i węgla kierują się nie tylko sympatiami, ale przede wszystkim swoim rachunkiem ekonomicznym" - skomentował Piechociński. Wicepremier zwrócił uwagę na strukturę sprzedaży węgla w kraju. W ciągu 11 miesięcy zeszłego roku energetyka kupiła 37 mln ton węgla, a w tym roku jedynie 33,8 mln ton węgla. "Widzimy, że nasza energetyka zaczyna coraz bardziej zasysać na swoje potrzeby węgiel importowany" - ocenił. Od stycznia do końca października do Polski napłynęło 8 mln ton węgla z zagranicy (prognoza na cały 2012 rok mówi o 9,7 mln ton), z czego 6,9 mln ton to węgiel energetyczny, głównie (w 75 proc.) z Rosji. Piechociński wskazał, że polskie porty, np. Szczecin-Świnoujście budują stałe pirsy do importu węgla, a z czasem porty i kolej zaoferują importerom przy dużych kontraktach lepsze warunki transportowe. Wielkość zwałów niesprzedanego węgla w kopalniach wynosiła w końcu listopada 8,2 mln ton - to zapas sprzedaży na około miesiąc. Energetyka zgromadziła natomiast 7,5 mln ton węgla zapasów, co starcza na 57 dni. Spadek sprzedaży węgla to m.in. efekt zmniejszenia produkcji energii w Polsce. W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku wytworzono 148,5 terawatogodzin energii, a w tym roku 145 terawatogodzin. Spadek dotyczy przede wszystkim dużych elektrowni (tzw. zawodowych), które w tym roku wytworzyły 133 terawatogodziny energii, wobec 138 terawatogodzin przed rokiem. Zmieniła się także struktura surowców energetycznych. W ubiegłym roku 83 mln terawatogodzin energii wytworzono z węgla kamiennego, a w tym roku 76,6 terawatogodzin. Wzrosła natomiast - z 48,7 do 51,1 terawatogodzin - produkcja energii z tańszego węgla brunatnego. Wzrosła też - z 3,9 do 4 terawatogodzin - ilość energii z gazu. Piechociński wskazał, że w Polsce nie ma dziś przyzwolenia na znaczący wzrost cen energii, ponieważ podnosi on koszty utrzymania rodziny, a w gospodarce powoduje wzrost kosztów produkcji. "Najważniejsze zadanie regulatora dotyczy tego, aby ceny energii w Polsce nie wzrastały i nie stanowiły jednego z głównych czynników cenotwórczych" - podkreślił minister gospodarki. Średnia cena zbytu polskiego węgla kamiennego wyniosła w ciągu trzech kwartałów tego roku ok. 341 zł za tonę, jedynie o 11 groszy więcej, niż w tym samym czasie przed rokiem, przy znacznym wzrośnie kosztów produkcji. Tona węgla energetycznego podrożała o ok. 20 zł, do ok. 293 zł, a tona węgla koksowego staniała z 730 do 599 zł. Do końca listopada polskie górnictwo przeznaczyło na inwestycje przeszło 3,2 mld zł wobec ponad 2,6 mld zł przed rokiem. Wicepremier opowiedział się za dalszym zwiększaniem inwestycji w górnictwie, głównie w nowe, bezpieczniejsze i tańsze technologie. Prognozowana wielkość inwestycji w całym 2012 roku to ok. 3,5 mld zł. Spółki węglowe zatrudniają obecnie ponad 110 tys. górników, z czego 88,2 tys. pod ziemią. W tym roku na emerytury odeszło w górnictwie ponad 6 tys. osób (w sumie z branży odeszło 7,6 tys. osób), a do pracy przyjęto blisko 7 tys. nowych pracowników, z czego niespełna 1,1 tys. osób do absolwenci szkół i uczelni górniczych, a ponad 5,8 tys. osoby bez górniczego wykształcenia. Piechociński zapowiedział wsparcie kształcenia kadr dla górnictwa, by te proporcje odwrócić. Górnictwo na bieżąco płaci swoje zobowiązania publicznoprawne - w sumie 7,2 mld zł w ciągu 11 miesięcy tego roku. Zobowiązania branży przekraczają 8,6 mld zł, a należności 2,7 mld zł. Źródło: Źródło:

8 STR. 8 Rynek Energii NA RYNKU CO2 : UTRZYMANIE TRENDU SPADKOWEGO CEN Jedynie radykalne środki, w postaci decyzji Komisji Europejskiej regulujących ilość uprawnień do emisji CO2 na rynku, mogą zmienić kierunek trendu na rosnący, a kontynuacja obowiązującego trendu powinna przyspieszyć prace nad zmianami - uważa Juliusz Preś, członek zarządu Domu Maklerskiego Consus. Domu Maklerski Consus (DM Consus) podsumował rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2 w grudniu Spółka wskazuje, że w minionym miesiącu wolumen handlowanych uprawnień do emisji CO2 na rynku spotowym był zdecydowanie niższy niż w listopadzie Sprzedano łącznie 3,6 mln jednostek EUA oraz 164 tys. jednostek CER - w listopadzie łącznie 13,3 mln EUA. Przy współczynniku zmienności na poziomie 5,72 proc. ceny jednostek EUA zmieniały się w przedziale 5,71-7,15 euro osiągając skrajne wartości odpowiednio na początku miesiąca oraz przed przerwą świąteczną. Zdecydowanie dynamiczniej zmieniały się ceny na rynku jednostek CER. Na przestrzeni miesiąca straciły na wartości 0,55 euro, osiągając poziom 0,18 euro na ostatniej sesji. Na zmniejszenie płynności rynku spotowego wpłynęła wzmożona aktywność w listopadzie oraz zaprzestanie działalności przez giełdę Bluenext - komentuje Juliusz Preś, członek zarządu DM Consus. Francuska giełda Bluenext zakończyła działalność 5 grudnia ubiegłego roku. W samym 2012 r. za jej pośrednictwem sprzedano ponad 48,14 mln EUA oraz 14,2 mln CER, natomiast we wcześniejszych latach roczny wolumen był kilkakrotnie większy. Obecnie schedę po paryskiej giełdzie przejęły londyńska ICE oraz niemiecka EEX z siedzibą w Lipsku. DM Conusus ocenia, że jednym z ważniejszych wydarzeń w grudniu był 18 szczyt klimatyczny w Doha. W jego efekcie blisko dwieście państw doszło do porozumienia w sprawie przedłużenia obowiązywania postanowień Protokołu z Kioto do 2020 r. Do systemu handlu emisjami dołączyła m.in. Australia, w przyszłym roku ma dołączyć Kazachstan, a w 2015 r. Ukraina. Kalifornia wprowadza już swój system. Chiny zapowiedziały, że do 2016 r. wprowadzą system handlu emisjami w najbardziej uprzemysłowionych prowincjach. Japonia nadal działa zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kioto, tyle że dla niej cele redukcyjne UE są zbyt duże. Systematycznie napływające pozytywne informacje o przebiegach rozmów miały odzwierciedlenie w rosnących cenach. 10 grudnia ceny jednostek EUA kształtowały się na poziomie sprzed miesiąca i wyniosły 7,07 euro - komentuje Juliusz Preś. DM Consus zwraca uwagę, że nadal nie podjęto żadnych wiążących decyzji w sprawie rozwiązania problemu nadwyżki uprawnień do emisji CO2 na rynku, która miała kluczowy wpływ na poziom cen, ale podkreśla, że Unia Europejska zainteresowała się tematem jednostek ERU (ang. Emission Reduction Unit - ERU), które są generowane w ramach projektów Joint Implementation (JI). DM Consu informuje, że jak wynika z informacji podanej przez Ramową Konwencję na rzecz Zmian Narodów Zjednoczonych, liczba jednostek wydanych w ramach mechanizmu wspólnych wdrożeń (JI) znacznie przekroczyła pierwotne założenia i wyniosła 504 mln. Najbardziej na mechanizmie JI skorzystała Ukraina, z której pochodzi ponad 232 mln jednostek oraz Rosja - prawie 207 mln ERU. Głosowanie w sprawie ewentualnego zakazania wykorzystywania jednostek redukcji emisji (ERU) pochodzących z krajów, które nie przystąpiły do kolejnego okresu Protokołu z Kioto miało odbyć się w połowie grudnia, jednak w dniu planowanego głosowania zostało ono przełożone na kolejny rok. Brak decyzji w tej sprawie wpłynął na spadkową reakcję rynku. Ewentualne ograniczenie ilości jednostek ERU ma na celu podniesienie ich wartości rynkowej oraz zachęcenie państw do wspólnego działania na rzecz obniżenia emisji. Obecnie cena ERU utrzymuje się na poziomie około 0,11 euro, podczas gdy przed rokiem wynosiła 6-7 euro. Ingerencja w ceny wspomnianych jednostek zapewne miałaby również wpływ na ceny alternatywnych do jednostek ERU jednostek CER, których ceny obecnie są rekordowo niskie - ocenia Juliusz Preś. W ocenie DM Consus dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie wartości uprawnień do emisji CO2 w ubiegłym miesiącu było ogłoszenie 11 grudnia 2012 terminarza aukcji planowanych na kolejny rok na platformach EEX oraz ICE wraz z podanymi wolumenami. Biorąc pod uwagę utrzymujący się problem zbyt dużej ilości uprawnień na rynku, zasilenie go dodatkowo ponad 818 mln uprawnień w roku 2013 nie zostało obojętne dla rynku i przez następny tydzień obserwowaliśmy spadek wartości jednostek. Ważną dla Polski informacją wynikająca z 18 Konferencji Klimatycznej jest wybranie Polski na organizatora przyszłorocznej konferencji. Na pewno jest to prestiżowe wyróżnienie dla naszego państwa, ale również możliwość moderowania globalnych negocjacji klimatycznych i wzmocnienie polskiego stanowiska - uważa Juliusz Preś. W ocenie DM Consus wszystkie wskazane wyżej czynniki przyczyniły się do ciągłego obniżania wartości uprawnień do emisji i nic nie zapowiada aby kierunek zmian cen miał się odwrócić. Wzrostowy ruch cenowy zanotowany w pierwszej połowie grudnia został skorygowany w jego drugiej części. Od dziewięciu dni obserwujemy trend spadkowy, niebezpiecznie zbliżający się wsparcia 5,93 euro, który może okazać się psychologiczną barierą. Jedynie radykalne środki, w postaci decyzji Komisji Europejskiej regulujących ilość uprawnień do emisji CO2 na rynku, mogą zmienić kierunek trendu na rosnący, a kontynuacja obowiązującego trendu powinna przyspieszyć prace nad zmianami - uważa Juliusz Preś. Źródło:

9 STR. 9 Rynek Energii RAPORT Z TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. - GRUDZIEŃ 2012 R. Łączny obrót energią elektryczną: 26,927 TWh wzrost o 20,88% m/m Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 7,699 TWh wzrost o 94,99% m/m Łączny obrót na rynku bilansującym: 461,04 GWh, max cena 900,00 PLN/MWh Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w grudniu 2012 wyniósł 26,927 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 20,88% (22,276 TWh w listopadzie 2012). Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w grudniu 2012 wyniósł 7,699 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 94,99% (3,948 TWh w listopadzie 2012). Łączny obrót na rynku bilansującym w grudniu 2012 r. wyniósł 461,04 GWh, przy czym sprzedano 374,25 GWh, a zakupiono 86,78 GWh, przy min. cenie 91,87 PLN/MW i max. cenie 900,00 PLN/MWh Rynek Dnia Następnego (RDN) W grudniu 2012 r. obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł 1,903 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN wzrosły o 12,9% (1,686 TWh w listopadzie 2012). Średnie dzienne obroty dla dni roboczych kształtowały się na poziomie MWh, a dla dni wolnych MWh. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 162,67 PLN/MWh (spadek m/m o 6,96%). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 180,92 PLN/MWh (spadek m/m o 5,9%). Rynek Terminowy Towarowy (RTT) Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w grudniu 2012 wyniósł 25,022 TWh (20,588 TWh w listopadzie 2012). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 21,54%. Obrót na RTT w grudniu jest najwyższy od początku 2011 roku. Najbardziej płynnym kontraktem na RTT był kontrakt roczny w dostawie pasmowej w 2013 roku. Wolumen obrotu na kontrakcie BASE_Y-13 wyniósł 15,321 TWh stanowi to 61,23% łącznego wolumenu na rynku RTT. Średnia cena kontraktu BASE_Y-13 w grudniu 2012 ukształtowała się na poziomie 169,01PLN/MWh (spadek m/m o 3,28%). Źródło: Opracowanie własne z raportów TGE i CIRE Fixing 1 (not. dzienne w PLN/MWh) otw. max. min. zam Rynek bilansujący (not. dzienne w PLN/MWh) otw. max. min. zam Dzienne indeksy na RDN (PLN/MWh) IRDN sirdn offirdn Dzienny wolumen (w MWh) Fixing 1 Fixing 2 Notowania ciągłe Instrumenty RDS

10 STR. 10 Aktualności Miesięczna produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych (w GWh) węgiel kamienny węgiel brunatny gaz odnawialne wodne wiatrowe przemysłowe MINISTER ŚRODOWISKA: WKRÓTCE PROJEKT PRZEPISÓW WS. GAZU ŁUPKOWEGO Wprowadzenie przepisów dotyczących eksploatacji gazu łupkowego wymaga zmiany co najmniej dziewięciu ustaw; konkretne projekty powinny być gotowe w najbliższych tygodniach - zapowiedział minister środowiska Marcin Korolec. "Aby przełożyć przyjęte przez rząd założenia w tym zakresie na język konkretnych przepisów, zmieniamy co najmniej dziewięć, jeśli nie więcej, ustaw; to żmudny proces legislacyjny" - powiedział w piątek PAP minister, uczestniczący w sympozjum gospodarczym w Zawierciu (Śląskie). Pytany, czy projekty będą gotowe wiosną tego roku, minister ocenił, że powinno nastąpić to wcześniej. "W najbliższych tygodniach. Propozycje naszej ustawy będą przedstawione szybko. To jest proces, który trwa" - zapewnił. Korolec przypomniał, że w październiku ubiegłego roku rząd przyjął założenia regulacji dotyczących m.in. gazu łupkowego. "Nowe regulacje nie będą abstrahowały od tych założeń" - zapewnił minister, pytany m.in. o wysokość opodatkowania podmiotów zajmujących się eksploatacją gazu łupkowego. Dodał, że szczegóły w tej sprawie przygotowuje resort finansów. W przyjętych przez rząd założeniach przewidziano m.in. wprowadzenie podatku od wartości wydobytego surowca: 5 proc. dla gazu i 10 proc. dla ropy naftowej. Zaplanowano również specjalny podatek węglowodorowy w wysokości 25 proc. od nadwyżki przychodów nad wydatkami. Planowane obciążenia z tytułu wszystkich podatków i opłat pobieranych od branży wydobywczej mają wynieść ok. 40 proc. ich zysków brutto. NA POCZĄTKU 2013 R. MOŻLIWE POŁĄCZENIE RYNKÓW ENERGII W REGIONIE B I U L E T Y N Redakcja i opracowanie: Daniel Borsucki Iwo Wola Skład: ZOE Towarowa Giełda Energii zakłada, że na początku przyszłego roku podpisane będą umowy w sprawie utworzenia wspólnego rynku energii z Czechami, Węgrami i Słowacją poprzez mechanizm "market coupling" - poinformował PAP Ireneusz Łazor, prezes TGE. "Do końca roku nie zdążymy podpisać umowy w sprawie połączenia z rynkami południowymi: Czechami, Węgrami i Słowacją" - powiedział PAP Łazor. "Myślę, że zafunkcjonuje to w styczniu, lutym przyszłego roku" - dodał. Powiedział, że kolejnym etapem bę- dzie połączenie z rynkami zachodnimi. Market coupling to połączenie mocy dostępnych na krajowych rynkach energii w jeden zintegrowany system oraz przepływy energii oparte na różnicach cen energii na współpracujących giełdach energii. Pod koniec 2010 roku ten mechanizm połączył Towarową Giełdę Energii i skandynawską giełdę energii Nord Pool Spot. Członkowie tych giełd korzystają ze zdolności przesyłowych połączenia polsko-szwedzkiego. Źródło:

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu

Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu Toruń, 7 stycznia 2013 r. Trzykrotna utrata wartości CER i utrzymanie trendu spadkowego cen EUA w grudniu W grudniu 2012 r. wolumen handlowanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynku spotowym był

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r.

Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Warszawa, 7 czerwca 2013 r. Rynek energii elektrycznej oraz rynek gazu na Towarowej Giełdzie Energii w maju 2013 r. Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną w maju br. wyniósł 11,592 TWh - wzrost

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii

Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii Rynek energii elektrycznej w lutym 2013 r. kolejne rekordy na Towarowej Giełdzie Energii Informacja prasowa Łączny obrót energią elektryczną: 13,789 TWh wzrost o 257 proc. r/r Warszawa, 11 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2

Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Toruń, 7 marca 2013 r. Luty miesiącem wyczekiwań i rozczarowań na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2 W związku z nadziejami rynku na skuteczność lutowych rozmów Komisji ds. Środowiska na temat interwencji

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r.

Ponad 50% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 2011 r. VII-XII 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Informacja prasowa Warszawa, 18 stycznia212 Ponad 5% wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii w 211 r. Obrót na wszystkich rynkach, dedykowanych energii

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu

Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu Warszawa, 5 lutego 2015 r. Towarowa Giełda Energii osiągnęła w 2014 r. rekordowe obroty na rynkach energii elektrycznej i gazu Informacja prasowa Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2014 roku, na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii Warszawa, 5 lipca 2013 r. Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2013 r. wyniósł 72,310 TWh, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Warszawa, 27 stycznia 2014 r. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. Najlepszy rok w historii Towarowej Giełdy Energii Informacja prasowa Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2013 r. na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych e-mail:leszek.prachniak@tge.pl 1 Kto może zostać Członkiem Giełdy? Członkami Giełdy mogą być podmioty określone

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN

Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN Ceny energii na rynku polskim: umiarkowany wzrost RDN 20-maj 30-maj 09-cze 19-cze 1 kwi 15 kwi 29 kwi 13 maj 27 maj 10 cze 24 cze 200 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013

Bardziej szczegółowo

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów

Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Przewrotny rynek zielonych certyfikatów Autor: Maciej Flakowicz, Agencja Rynku Energii, Warszawa ( Czysta Energia nr 4/2013) Niestabilne ceny praw majątkowych do świadectw pochodzenia OZE dowodzą, że polski

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Konrad Świderek PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie Jachranka, 22 października 2010 r. Plan prezentacji Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Jachranka, 19.09.2011 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Unijna perspektywa zmian na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Jacek Brandt

Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Jacek Brandt Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce Jacek Brandt Debata Liberalizm czy leseferyzm prawne uwarunkowania rynku gazu i energii elektrycznej Muzeum Gazownictwa, 30 czerwca 20 I slide 2 Rynek energii

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r.

Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Towarowa Giełda Energii TGE powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa jako niezbędny element liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach

Rynek węgla energetycznego w Polsce w latach Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.1.215 r. ISBN 978-83-62922-51-2 Waldemar Beuch*, Robert Marzec* Rynek węgla energetycznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Prezentacja wprowadzająca. PANEL: Rynek energii w Polsce Marek Kulesa dyrektor biura TOE Katowice, 16.05.2012 r. ZAKRES RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności

Bardziej szczegółowo

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rynki prowadzone przez TGE, nowe produkty Leszek Prachniak Dyrektor Departamentu Notowao Towarowa Giełda Energii S.A. Leszek.prachniak@polpx.pl TGE prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne Autor: Urząd Regulacji Energetyki W dniu 11 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zwana małym trójpakiem energetycznym. Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r.

Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich. Lipiec 2014 r. Towarowa Giełda Energii obroty, pozycja na tle rynków europejskich Lipiec 2014 r. Agenda TGE kim jesteśmy? TGE o nas Struktura przychodów Grupy GPW w 2013 r. Roczne przychody ze sprzedaży TGE Grupa TGE

Bardziej szczegółowo

Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego

Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego Warszawa, 06.07.2016 r. Czerwiec i pierwsze półrocze 2016 r. na TGE wzrosty cen na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego Energia elektryczna Informacja prasowa Całkowity wolumen wszystkich transakcji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu pt.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu pt. 09-03-18 (1/5) Zaproszenie do udziału w szkoleniu pt. Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej wg wytycznych URE aspekty ekonomiczne i rynkowe Poznań, 21 kwietnia 2009 Sala konferencyjna

Bardziej szczegółowo

RE Giełda Energii. Wykład 4

RE Giełda Energii. Wykład 4 RE Giełda Energii Wykład 4 Rynek konkurencyjny i regulowany Trzy możliwości sprzedaży (rynek hurtowy) Kontrakt dwustronny Giełda Energii Rynek Bilansujący Giełda Energii Giełda Rynek Dnia Następnego System

Bardziej szczegółowo

S t a n r y n k u. Warszawa, 1 września 2009 r.

S t a n r y n k u. Warszawa, 1 września 2009 r. Warszawa, 1 września 2009 r. Informacja uzupełniająca Prezesa URE w sprawie warunków i perspektyw zwolnienia przedsiębiorstw obrotu z obowiązku zatwierdzania taryf na obrót energią elektryczną dla odbiorców

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I kwartał 2016 roku 9 maja 2016 r. Wysokie wolumeny sprzedaży we wszystkich segmentach oraz spadek cen ropy i gazu ziemnego 12 495 10 980 10 169 8 587 2 326 2 393 1 662

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej 01-kwi 11-kwi 21-kwi 01-maj 11-maj 21-maj 1 mar 16 mar 31 mar 15 kwi 30 kwi 15 maj Ceny energii elektrycznej 220 zł/mwh Dzienne ceny SPOT w latach 2012-2013 2012 Avg m-c 2012 2013 Avg m-c 2013 190 185

Bardziej szczegółowo

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Rozwiązanie KDT a rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej Halina Bownik - Trymucha Departament Promowania

Bardziej szczegółowo

adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań)

adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań) adw. dr Mariusz Swora (WPiA UAM Poznań) Konferencja Rynek energii w Polsce BIG BANG roku 2010 13 kwietnia 2011, Warszawa Obowiązek publicznego obrotu energią elektryczną w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej- kontekst Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Energetyka rewolucja na rynku?

Energetyka rewolucja na rynku? Energetyka rewolucja na rynku? Forum Zmieniamy Polski Przemysł 17 lutego 2014 r. Marek Kulesa dyrektor biura Warszawa Czy rok 2014 przyniesie przełom na rynku energii elektrycznej? KORZYSTANIE Z PRAWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Czynniki mające wpływ na kształtowanie się cen energii na rynku w Polsce

Czynniki mające wpływ na kształtowanie się cen energii na rynku w Polsce Czynniki mające wpływ na kształtowanie się cen energii na rynku w Polsce Robert Zajdler Marcin Gałczyński Warszawa, dnia września 25 r. Polski rynek energii elektrycznej jest obecnie dużym systemem stale

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 27.09.2012 r. ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie - wybrane

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. na rynkach praw majątkowych, energii elektrycznej i gazu ziemnego Towarowej Giełdy Energii S.A. Noble Securities S.A. Jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii 17 listopada 2011 r. Warszawa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Wprowadzenie KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 1988-2010 ŚREDNIOROCZNE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

FOEEiG Wiceprzewodniczący Daniel Borsucki

FOEEiG Wiceprzewodniczący Daniel Borsucki Nowe uwarunkowania zakupu energii elektrycznej przez odbiorców końcowych na rynku giełdowym, platformach obrotu - szanse i zagrożenia. Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców na rynku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji. GIS System Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji GIS System Zielonych Inwestycji Warszawa 2011 ystem ziel Rachunek Klimatyczny oferta dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Akademia Odbiorców Energii

Akademia Odbiorców Energii Warszawa, 10-05-04 (1/5) Akademia Odbiorców Energii Zaproszenie do udziału w szkoleniu pt. Jak zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej wg wytycznych URE aspekty ekonomiczne i rynkowe Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Warszawa, 2 lipca 2013 r.

W kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Warszawa, 2 lipca 2013 r. W kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach Warszawa, 2 lipca 2013 r. W kierunku liberalizacji rynku dla gospodarstw Wszyscy odbiorcy zyskują prawo do zmiany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 9 miesięcy 2015 r. 6 listopada 2015 r. Czynniki wpływające na wynik finansowy Wzmocnienie USD i stabilnie EUR wobec PLN R/R W 3Q 2015 wskutek spadku cen ropy 9-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA

Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA Warszawa, 17 grudnia 2012 roku Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA Raport bieżący nr 182/2012 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) informuje, że

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Rynek świadectw pochodzenia energii

Rynek energii. Rynek świadectw pochodzenia energii 10 Rynek energii Rynek świadectw pochodzenia energii CO TAKIEGO PAKIET ENERGETYCZNO- KLIMATYCZNY UE? 3x20 do 2020 Cele pakietu do 2020 r. Obniżenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO 2 o co najmniej

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011

SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU Kazimierz Dolny, maj 2011 SPRZEDAŻ I WYNIKI FINANSOWE ELEKTROENERGETYKI W ROKU 2010 Kazimierz Dolny, maj 2011 ZAKRES PREZENTACJI 1. Zapotrzebowanie na energię (rynek detaliczny i hurtowy) 2. Ceny energii (rynek hurtowy i detaliczny)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe? Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A. POWER RING 2007 w stronę europejskiej energetycznej platformy handlowej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

Trójpak Energetyczny oczami sprzedawców

Trójpak Energetyczny oczami sprzedawców Trójpak Energetyczny oczami sprzedawców Marcin Ludwicki Wiceprezes Zarządu ENERGA OBRÓT SA Gdańsk, dd.mm.2008r. Prawo energe tyczne GAZ OZE Trójpak Energetyczny Zapowiedź nowej ustawy dotyczącej OZE Projekt

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 2016 roku. 12 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I połowę 216 roku 12 sierpnia 216 r. Wyniki segmentów PiW i OiM pod presją cen paliw. Znaczący udział Dystrybucji w EBITDA. Kontrybucja segmentów na EBITDA GK PGNiG EBITDA

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55)

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) U S T A W A z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych

Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw majątkowych Rejestr świadectw pochodzenia i rynek praw ątkowych Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii S.A. Forum Czystej Energii, Targi POLEKO Poznań, 24-26 listopad 2009 Rejestr świadectw pochodzenia i obrót prawami

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim 1.DM Consus S.A. Dom Maklerski Consus S.A. Doświadczenie Grupy Consus dot. rynku carbon, Licencja Domu Maklerskiego efekt zmian regulacji,

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek energii elektrycznej i praw majątkowych

Raport Rynek energii elektrycznej i praw majątkowych Raport Rynek energii elektrycznej i praw majątkowych Eksperci z PGE Dom Maklerski SA dokonali podsumowania i niezależnej oceny sytuacji na rynkach energii elektrycznej oraz praw majątkowych w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo