OPIEKUN INWESTORA O FIRMIE. Poznań, październik 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIEKUN INWESTORA O FIRMIE. Poznań, październik 2008"

Transkrypt

1 OPIEKUN INWESTORA O FIRMIE Poznań, październik 2008 Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią uniknąć zagrożeń? Opiekuna Inwestora stworzyliśmy po to, aby takie sytuacje nie miały już miejsca. to pierwszy serwis internetowy udostępniający analizy statystyczne rynku Funduszy Inwestycyjnych indywidualnie dla każdego użytkownika. Zestaw kilkunastu usług takich jak system powiadomień, analizy portfela funduszy oraz rekomendacji jest ściśle związany z indywidualnym profilem każdego inwestora. Sprawdź dlaczego nasza opieka jest warta inwestycji naszych abonentów.

2 O FIRMIE "Opiekun Inwestora" to poznańska firma zarządzająca portalem Firma od początku swojego istnienia specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi i usług dla osób lokujących swoje oszczędności w Funduszach Inwestycyjnych. Nieprzypadkowo nazwa firmy jest tożsama z adresem serwisu www - właściciele "Opiekuna Inwestora" podkreślają, że dostarczanie usług za pośrednictwem portalu jest podstawową działalnością firmy. Właścicielami firmy są mgr Remigiusz Stanisławek oraz dr Jacek Piotrowski. To osoby z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu złożonych projektów, zapewnianiu wygody i intuicyjności obsługi systemów, a także z bagażem doświadczeń naukowych i praktycznych w dziedzinie ekonomi, finansów, informatyki oraz statystyki. Co równie ważne - to także inwestorzy - praktycy. HISTORIA POCZĄTKI Na początku 2006 roku, oprócz zestawień notowań funduszy inwestycyjnych, uzupełnianych czasem wieloma trudnymi w praktycznej interpretacji wskaźnikami czy też różnymi raportami brak było usług, które pomogą przeciętnemu inwestorowi samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszy Inwestycyjnych. Potrzebowaliśmy czegoś więcej - narzędzi, które skutecznie oszacują ryzyko inwestycyjne, porównają sprawność zarządzania funduszami, pozwolą wykorzystać wszystkie atuty inwestowania właśnie w Fundusze Inwestycyjne, a nie na giełdzie" wspomina początki prac nad portalem Jacek Piotrowski. Poza tym od dłuższego czasu zdawaliśmy sobie sprawę, że podejmowanie decyzji o wyborze funduszy w oparciu o zmianę notowań w odniesieniu do jednego lub nawet kilku okresów sprawdzanych w bieżącym dniu nie jest skuteczną metodą wyboru" - dodaje. W tym okresie rozpoczęto prace nad projektem portalu i wyborem metod oceny statystycznej, które dostarczą danych pozwalających skutecznie oceniać wyniki funduszy pod kątem strategii inwestycyjnych rzeczywistych inwestorów. To również czas spotkań z osobami inwestującymi w fundusze i etap analizy potrzeb docelowych użytkowników portalu.

3 ROK 2007 W pierwszym kwartale 2007 roku zakończono prace weryfikujące przydatność wybranych metod analizy, poddano je także ocenie naukowcom z Katedry Statystyki i Demografii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Bieżąca współpraca z uczelnią ekonomiczną (Opiekun Inwestora posiada stałego konsultanta naukowego) zapewnia, że obliczenia prowadzone w portalu są nie tylko poprawne merytorycznie, ale również dopasowane do specyfiki rynku funduszy inwestycyjnych (uwzględniają m.in. stosunkowo niską płynność tych instrumentów oraz wykorzystują wyłącznie możliwe do zrealizowania inwestycje), a wyniki obliczeń (codziennie portal przelicza i analizuje ponad wirtualnych inwestycji) niosą za sobą przydatną informację dla inwestorów. ZMIANA SIEDZIBY W IV kwartale 2007 roku firma otrzymała zgodę na działalność w Poznańskim Parku Naukowo Technologicznym fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z miejscem tym kojarzą się: innowacyjność, przedsiębiorczość, nowatorskie rozwiązania. PIERWSZE WYRÓŻNIENIA I TARGI W czerwcu 2008 roku portal zakwalifikował się do finału 3. ogólnopolskiego konkursu na najbardziej innowacyjny projekt internetowy 2008 roku (Democamp). W październiku 2008 Opiekun Inwestora prezentował usługi portalu na własnym stoisku w trakcie XIV Targów i Forum Kapitałowym "Twoje Pieniądze" w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. NIEZALEŻNE ANALIZY Opiekun Inwestora jest całkowicie niezależny od jakiejkolwiek instytucji finansowej (banku, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych). Dzięki temu oferta analizowanych przez portal funduszy nie jest wybiórcza. Nie mówimy: "Wybraliśmy listę najlepszych funduszy inwestycyjnych i proponujemy Ci w nie inwestować". Mówimy: "Dostarczymy Ci informacji o jak największej ilości ogólnodostępnych funduszy - i powiemy, które mają cechy najlepsze dla Ciebie.", podsumowuje Jacek Piotrowski. Przy tym podejściu nie powinna dziwić nawet taka informacja "Według naszych ocen, nie ma żadnej inwestycji która spełnia Twoje oczekiwania", dodaje.

4 MISJA I CELE MISJA "Pomagamy inwestorom w podejmowaniu skutecznych decyzji na rynku Funduszy Inwestycyjnych." Misja realizowana jest w szczególności przez następujące działania: pobieranie wycen funduszy i notowań certyfikatów z jak najmniejszym opóźnieniem, objęcie analizą jak największej (i stale rosnącej) liczby dostępnych w Polsce funduszy, stosowanie innowacyjnych i łatwo interpretowalnych metod statystycznej analizy rentowności inwestycji, odwzorowującej rzeczywiste zachowanie inwestorów i oceniających względną skuteczność inwestycyjną TFI, umożliwienie użytkownikom definiowania własnych Profili Inwestycyjnych, wykorzystywanych następnie do odpowiedniej selekcji prezentowanych danych, rejestrację przez abonentów własnych, rzeczywistych inwestycji (Portfel Podstawowy) i stałe monitorowanie rentowności tak zdefiniowanych portfeli, indywidualne określanie warunków, których wystąpienie spowoduje powiadomienie użytkownika przez portal (funkcja aktywnych powiadomień przez lub SMS), edukację inwestorów przy pomocy biuletynów i kursów internetowych, propagując ideę świadomego określania swoich Profili Inwestycyjnych i Planów Inwestycyjnych oraz aktywnego inwestowania. CELE Tworzenie i rozwój usług oraz charakter działalności firmy jest podporządkowany następującym celom: dostarczanie analiz dopasowanych do specyfiki rynku Funduszy Inwestycyjnych - oznacza brak prezentacji wskaźników czy też wykresów dedykowanych dla rynku akcji, publikowanie wyłącznie istotnych dla inwestorów informacji - portal pomija szczegóły dotyczące TFI czy też funduszy inwestycyjnych, które nie mają znaczenia dla podejmowania decyzji lub pozyskania ogólnej informacji, udostępnianie usług - dostarczenie nawet najlepszych analiz to jedynie początek opieki, którą portal oferuje swoim użytkownikom. Nawet w przypadku, gdy abonent portalu nie korzysta z rekomendacji i analiz Opiekuna Inwestora (np. doboru funduszy dokonuje samodzielnie) to nadal może wykorzystać

5 funkcje monitorowania rynku funduszy, portfela, indywidualny system powiadomień, raportów oraz pozostałych funkcji portalu, być prawdziwym, bezstronnym doradcą - niezależnym i dostarczającym praktycznej wiedzy (jak np. jak inwestować bez ponoszenia kosztów prowizji, kiedy warto a kiedy nie inwestować w fundusze parasolowe) poprzez publikacje informacji oraz szkolenia i kursy, innowacyjność - ciągłe poszukiwanie nowych usług, nowych analiz, nowych metod powiadomień. Opiekun Inwestora nie podąża istniejącymi drogami - wytycza nowe kierunki rozwoju usług dla inwestorów indywidualnych. Wiele funkcji, które oferuje abonentom nie jest dostępnych w Internecie. Jednocześnie są to funkcje, z których najczęściej korzystają użytkownicy portalu, co potwierdza ich przydatność. To na co Opiekun Inwestora zwraca szczególną uwagę to oszczędność czasu przy korzystaniu z usług portalu. Autorzy portalu deklarują: "Zrobimy wszystko abyś nie musiał odwiedzać naszego portalu to portal sam zgłosi się do Ciebie." Położyliśmy nacisk na wartości, którymi nie interesowały się dotychczas portale o tej tematyce oraz całkowicie pominęliśmy te, które być może przynoszą zyski tym portalom, ale utrudniają inwestorom podejmowanie decyzji, albo po prostu marnują ich czas", potwierdza Jacek Piotrowski. Czynności samodzielnego monitorowania rynku (np. sprawdzanie notowań funduszy w Internecie), które wielu inwestorów wykonuje prawie codziennie, mogą zajmować nawet pół godziny dziennie - w większości przypadków wynikiem takiej analizy jest decyzja o... nie podejmowaniu żadnej akcji. Czy czas ten można oszczędzić? Tak. Opiekun Inwestora przejmuje na siebie zadania ciągłego sprawdzania notowań funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych czy też kursów walut - mających przecież wpływ na wartość notowań funduszy notowanych w obcej walucie. Odpowiednio zbudowany indywidualny system powiadomień i raportów sprawia, że informacje z portalu są wysyłane dokładnie wtedy, gdy tego wymaga Plan Inwestycyjny użytkownika.

6 INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA NIE MUSZĄ BYĆ SKOMPLIKOWANE Opiekun Inwestora od początku stara się dopasować do rzeczywistych potrzeb masowych inwestorów rynku Funduszy Inwestycyjnych. Autorzy portalu - prywatnie inwestujący - znają problemy indywidualnych inwestorów, przekładając je na poszczególne funkcjonalności portalu. Innowacyjność i złożoność obliczeń jest cechą portalu, która realizowana jest w tle. Użytkownik otrzymuje dokładnie te informacje, które są dla niego niezbędne - Opiekun Inwestora nie prezentuje elementarnych wyników obliczeń. Efekty prac zgodnych z dewizą: "Nie sztuką jest pokazać jak najwięcej informacji tylko dlatego, że są dostępne i można je obliczyć - sztuką jest odnaleźć te, które są rzeczywiście najbardziej przydatne do podejmowania skutecznych decyzji i przedstawić je w zrozumiały sposób" testowane były z wieloma inwestorami, w tym także podczas testów użyteczności. W ten sam sposób przygotowano kreatory oraz szablony wykorzystywane do budowy systemu powiadomień czy też np. definiowania indywidualnego profilu inwestora. Opracowana przez Opiekuna Inwestora metoda statystycznej oceny funduszy inwestycyjnych oparta o analizę realnych inwestycji była i jest konsultowana ze środowiskiem naukowym - zarówno od strony merytorycznej jak i dopasowaniu do szczególnych cech rynku Funduszy Inwestycyjnych. Firma posiada stałego konsultanta naukowego z katedry Statystyki i Demografii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W ten sposób możemy weryfikować wyniki Funduszy Inwestycyjnych zarówno z punktu widzenia inwestorów ostrożnych, rozważnych albo inwestującym agresywnie, uwzględniając ich indywidualny profil inwestora" podkreśla Remigiusz Stanisławek. Co najważniejsze - użytkownik portalu otrzymuje prostą, czytelną i gotową do zastosowania w praktyce informację. Jesteśmy prawdopodobnie jedynym serwisem, gdzie zamiast mówić ile dany fundusz zarobił np. w zeszłym roku poinformujemy jakich wyników można statystycznie oczekiwać dla inwestycji rocznej oraz z jaką ewentualną stratą należy się liczyć", dodaje.

7 DR INŻ.. JACEK J PIOTROWSKI (DYREKTOR DS. ROZWOJU). J WŁAŚCICIELE Ukończył Automatykę i Informatykę na Politechnice Śląskiej, tam też obronił pracę doktorską. Naukowo zajmował się modelowaniem i symulacją. Pracował w Polsce i Francji realizując projekty związane m. in. z symulacją komputerową (w INPG Politechniki w Grenoble) jak i finansami, w tym przede wszystkim oceną stopy zwrotu z inwestycji (np. dla WBK, Casse Nationale Credit Agricole, ING Bank Śląski). Kierował działami zarządzania projektami i biurem rozwoju dużej firmy informatycznej w Polsce. W zestandaryzowanym teście zdolności myślenia analitycznego dla kadr kierowniczych otrzymał 99 punktów na 100 możliwych. Na własny rachunek od wielu lat inwestuje rozważnie w Fundusze Inwestycyjne. Wolny czas to hata-joga, biegi długodystansowe, narciarstwo i kajaki - wszystko we właściwych proporcjach, najczęściej wspólnie z rodziną. Żonaty, troje dzieci. REMIGIUSZ STANISŁAWEK (DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY) Ukończył Informatykę Ekonomiczną na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, stąd połączenie informatyki, inwestowania oraz biznesu nie jest mu obce. Tam też przez kilka lat działał naukowo, między innymi współorganizując międzynarodowe konferencje Business Information Systems oraz analizując możliwości zasilania Inteligentnych Budynków informacją z Internetu. Z tą tematyką związany był zawodowo przez kilka lat - jako współtwórca i główny projektant polskiego systemu zarządzania budynkami inteligentnymi odebrał na targach MTP w Poznaniu złoty medal MTP, a wkrótce także Złoty Medal Europejski Business Center Club. Pasjonat ebiznesu oraz zagadnień finansowych i inwestycyjnych. Pierwszy rachunek maklerski założył jeszcze pod koniec nauki w liceum. Od wielu lat oszczędności lokuje jednak głównie w Fundusze Inwestycyjne. Inwestuje również w wiedzę. Naucza z zakresu edukacji finansowej. Publikuje artykuły o tej tematyce w tygodniku Cash Flow And You a jego cykl nagrań i wywiadów wideo na tematy inwestowania o nazwie "Szkoła Inwestowania" jest publikowany m.in. w internetowej telewizji biznesowej Infor.tv. Wolny czas spędza na podróżach z rodziną oraz zdobywaniu przełęczy i szczytów górskich rowerem. OPIEKUN INWESTORA S.C. POZNAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY PRZY FUNDACJI UAM UL. RUBIEŻ 46 C4/79, POZNAŃ

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo

http://www.funduszetonielokata.pl

http://www.funduszetonielokata.pl REMIGIUSZ STANISŁAWEK, WSPÓŁTWÓRCA PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL ZAPRASZA NA 10-GODZINNE SZKOLENIE FUNDUSZE TO NIE LOKATA FUNDUSZE TO NIE LOKATA, ALE... NA SZCZĘŚCIE FUNDUSZE TO NIE GIEŁDA. ABY ŚWIADOMIE

Bardziej szczegółowo

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? RAPORT PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE

Bardziej szczegółowo

POMOC W INWESTOWANIU CZYLI JAK POMAGAM INWESTOWAĆ W RAMACH RODZINNYCH FINANSÓW (C) 2007-2015 REMIGIUSZ STANISŁAWEK

POMOC W INWESTOWANIU CZYLI JAK POMAGAM INWESTOWAĆ W RAMACH RODZINNYCH FINANSÓW (C) 2007-2015 REMIGIUSZ STANISŁAWEK Remigiusz Stanisławek Trener Inwestycyjny, certyfikowany Doradca Finansowy Certyfikowany Doradca Finansowy PL.13.EFG.01516 Jedyny doradca z Polski z tytułem MDRT Top of The Table POMOC W INWESTOWANIU CZYLI

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU ABONAMENT PODSTAWOWY INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU Abonament Standard to wszystko to co niezbędne aby korzystać ze strategii inwestowania, monitorować rynki

Bardziej szczegółowo

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE:

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: APOT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W OKU 2008 2008 WWW.OPIEKUNINWESTOA.PL NAZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: SYSTEM POWIADOMIEŃ EKOMENDACJE DOPASOWANE DO

Bardziej szczegółowo

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien 2010 Magazyn Funduszowa Cafe to przegląd aktualności rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady strategii, ciekawostki

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY

OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY - PAKIET POMOCY W INWESTOWANIU DLA TWOICH KLIENTÓW - MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA DORADCÓW FINANSOWYCH I FIRM DORADZTWA FINANSOWEGO W JAKICH PRODUKTACH SKORZYSTASZ Portal

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE: PROWIZJE OD ZAKUPU FUNDUSZY

FUNDUSZE INWESTYCYJNE: PROWIZJE OD ZAKUPU FUNDUSZY RAPORT: GDZIE INWESTOWAĆ W FUNDUSZE O 2% TANIEJ NIŻ W MBANKU O tym nie wie większość inwestujących na platformach mbank czy też Bossa Fund. FUNDUSZE INWESTYCYJNE: PROWIZJE OD ZAKUPU FUNDUSZY Koszty to

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, czyli jak wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

http://kurs.opiekuninwestora.pl

http://kurs.opiekuninwestora.pl http://kurs.opiekuninwestora.pl LEKCJA 2: LOKATY, OBLIGACJE, AKCJE, FOREX. ILE MOŻNA ZAROBIĆ? Zanim przejdziemy do informacji o funduszach inwestycyjnych warto choćby pobieżnie poznać inne sposoby inwestowania.

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo