INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE"

Transkrypt

1 IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja sieci LAN i telefoniczna * Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV * Instalacja kontroli dostępu * Instalacja DSO * Instalacje AV * Instalacja telewizji kablowej * Instalacja przyzywowa Część rysunkowa: Rys. ES- 01- Rzut przyziemia bud. B- instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 02- Rzut przyziemia bud. A - instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 03- Rzut przyziemia bud. A1 - instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 04- Rzut parteru bud. B- instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 05- Rzut parteru bud. A - instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 06- Rzut parteru bud. A1 - instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 07- Rzut przyziemia bud. A instalacja przyzywowa- schemat Rys. ES- 08- Rzut przyziemia bud. A - instalacja przyzywowa- schemat urządzeń Rys. ES- 09- Rzut piętra bud. B- instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 10- Rzut piętra bud. A - instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 11- Rzut piętra bud. A1 - instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 12- Rzut poddasza bud. B- instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 13- Rzut poddasza bud. A - instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 14- Rzut poddasza bud. A1 - instalacja LAN, CCTV, SAP, DSO, KD Rys. ES- 15- Rzut poddasza bud. A1 instalacja nagłośnienia Rys. ES- 16- RTV - schemat Rys. ES- 17- Rzut przyziemia Night Club - nagłośnienie Rys. ES- 18- Sala konferencyjna schemat nagłośnienia Rys. ES- 19- Parter - restauracja nagłośnienie Rys. ES- 20- Nagłośnienie Night Club - schemat Rys. ES- 21- Nagłośnienie restauracja - schemat Rys. ES- 22- Sieć LAN - schemat Rys. ES- 23- Sieć DSO - schemat Rys. ES- 24- Sieć GPD- 1 - schemat Rys. ES- 25- Sieć GPD- 2 - schemat Rys. ES- 26- Sieć KD - schemat

2 Rys. ES- 27- Sieć CCTV - schemat Rys. ES- 28- Sieć SAP - schemat PROJEKT INSTALACJI SYSTEMU TELEWIZJI KABLOWEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1.2. DANE WYJSCIOWE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.3. PROJEKTY ZWIAZANE 1.4. WYTYCZNE OGÓLNE UKŁADANIA I MONTAŻU OKABLOWANIA TELETECHNICZNEGO 2. ZAŁOŻENIA SYSTEMU TELEWIZJI KABLOWEJ 3. SYSTEMY ANTENOWE 3.1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ANTENOWEGO DO ODBIORU STACJI NAZIEMNYCH 3.2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ANTENOWEGO DO ODBIORU TELEWIZJI SATELITARNEJ 4. SYSTEM TELEWIZJI KABLOWEJ 4.1. DANE O SIECI 5. PROWADZENIE INSTALACJI SYSTEMU TELEWIZJI KABLOWEJ 6. UWAGI DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ORAZ WYKONANIA INSTALACJI 7. ZESTAWIENIE URZADZEN 7.1. ZESTAWIENIE URZADZEN PD1 i PD ZESTAWIENIE SYSTEMÓW ANTENOWYCH 7.3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH

3 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany: Instalacja systemu telewizji kablowej 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest: projekt wykonawczy instalacji systemu telewizji kablowej Uwaga: 1. Przed przystąpieniem do wykonawstwa instalacji objętych niniejszym projektem należy skonsultować z Inwestorem zastosowane urządzenia i związane z nimi instalacje. Postęp technologiczny w zakresie urządzeń elektronicznych jest tak szybki, iż zaprojektowane dzisiaj nowoczesne urządzenia za jakiś czas mogą okazać się technologicznie przestarzałe i mogą nie współpracować z nowoczesnym oprogramowaniem i aktualnie nowoczesnymi systemami i urządzeniami. W związku z powyższym w momencie realizacji obiektu należy zastosować najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i urządzenia i dostosować do nich potrzeby instalacyjne, oraz ewentualnie wykonać nowy projekt. 2. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej (uwzględniając uwagę powyżej) pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż posiadają urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej. W takim przypadku wymaga się złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzór autorski. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany Dane wyjściowe i podstawa opracowania Podstawa formalna opracowania jest zlecenie i zawarta umowa. Podstawa rzeczowa są: - projekt architektoniczny, - uzgodnienia szczegółowe zakresu opracowania dokonane z zamawiającym, - uzgodnienia z branżami współpracującymi przy opracowaniu projektu, 1.3. Projekty związane 1. Projekt architektury. 2. Projekty branży teletechnicznej. 3. Projekt instalacji elektrycznej.

4 1.4. Wytyczne ogólne układania i montażu okablowania teletechnicznego 1. Na poszczególnych kondygnacjach, na ciągach głównych w przestrzeni sufitu podwieszonego przewidziano montaż wspólnego zespołu korytek dla potrzeb wszystkich instalacji teletechnicznych. Korytka teletechniczne montowane będą po jednej stronie ściany, druga strona przewidziana jest dla korytek instalacji elektrycznych. 2. Dla potrzeb układania okablowania w pionie, przewiduje się wykonanie szachtów instalacyjnych. W szachtach zamontować korytka instalacyjne dla poszczególnych instalacji. 3. Instalacje pogrupować i układać na korytkach wg. przenoszonych sygnałów i ich napiec oraz oddziaływania elektromagnetycznego na inne instalacje. 4. Na odcinkach od ciągu głównego do odejścia instalacji do gniazd w dół, ułożyć w przestrzeni sufitu podwieszonego pojedyncze korytka. 5. Od sufitu podwieszonego do gniazd kable układać w rurkach pod tynkiem. 6. W pomieszczeniach tam, gdzie nie ma sufitu podwieszanego kable układać w rurkach pod tynkiem. 2. Założenia dla systemu telewizji kablowej Projektuje sie wykonanie anteny zbiorczej. W sieci anteny zbiorczej mogą być transmitowane sygnały stacji TV i radiowych z nadajników naziemnych, oraz sygnały z wybranych stacji z nadajników satelitarnych lub operatora telewizji kablowej. Anteny do odbioru stacji naziemnych i sygnałów satelitarnych zamontowane będą na dachu budynku w części C1. Wszystkie urządzenia systemu telewizji kablowej (stacje czołowe, wzmacniacze i przemienniki sygnałów anten naziemnych itp.) zamontowane będą w pomieszczeniu serwerowni w szafie 19 wysokości 42U w Punkcie Dystrybucyjnym PD1. Od anten na dachu (SAT i TV) należy ułożyć bezpośrednie kable RG11 do pomieszczenia PD1. Instalacje od gniazd abonenckich zbiegać się będą w punktach dystrybucyjnych PD1 oraz PD2. Wszelkie przełączenia i naprawy dokonywane będą w punktach dystrybucyjnych. Tak wykonana instalacja gwarantuje niezawodna eksploatację, a w przypadku awarii ograniczy bytność ekip naprawczych tylko do pomieszczeń technicznych (bez potrzeby rozbierania sufitów podwieszonych). W systemie telewizji kablowej projektuje się zastosowanie urządzenia renomowanej firmy Terra. 3. Systemy antenowe 3.1. Charakterystyka systemu antenowego do odbioru stacji naziemnych Proponowany w obiekcie system anteny zbiorczej RTV umożliwiać będzie odbiór aktualnie dostępnych programów TV nadawanych ze stacji naziemnych oraz programów radiowych nadawanych w paśmie UKF oraz programów z dwóch anten satelitarnych. Schemat instalacji anten pokazano na załączonych rysunkach. Projektuje się montaż jednej anteny UKF i czterech anten telewizyjnych: Antena rad. 1/RZ B UKF MHz - antena UKF dookólna,

5 Antena telew. profesj. ATV 12/10 VHF, Antena telew. profesj. ATV 21/21-60 UHF. Wszystkie anteny do odbioru programów z nadajników naziemnych zamontowane będą na maszcie antenowym wys. 2,5 m zamontowanym na dachu części C1. Ustawienia anten na maszcie dokonać doświadczalnie tak, aby uzyskać maksymalny, wolny od zakłóceń poziom sygnału. Sygnały z zespołu anten radiowo telewizyjnych doprowadzić należy do szafy PD1 i wprowadzić na wejścia stacji czołowej Charakterystyka systemu antenowego do odbioru telewizji satelitarnej Projektuje się montaż dwóch czasz satelitarnych o średnicy 120 cm dla potrzeb odbioru sygnałów z satelity: 1. Astra 19,2 E 2. Hot Bird 13,0 E Czasze należy zamontować na rurach ø70 wys. 1,5m na dachu budynku. Czasze ustawić precyzyjnie za pomocą zaawansowanego miernika poziomu sygnału. Czasze montować na konstrukcji wsporczej CEM 120K. Czasze przymocować w sposób trwały do rury ø70 tak, aby zapewnić wysoką stabilność czaszy w czasie podmuchów wiatru oraz zapewnić trwałość montażu konstrukcji wsporczej przy silnym parciu wiatru na czasze. Sposób mocowania rur wsporczych ø 70 na dachu poddać odbiorowi przez inspektora nadzoru ds. konstrukcyjnych obiektu. Sygnały od anten satelitarnych doprowadzić należy do szafy PD1. Do dwóch anten satelitarnych doprowadzić po 4 kable sygnałowe RG11 (podłączone do stacji czołowej). Są to kable o bardzo dobrych parametrach i tylko ten kabel dopuszczony jest do zastosowania dla potrzeb przesyłania sygnałów z anten satelitarnych. 4. System telewizji kablowej w CMI 4.1. Dane o sieci Wszystkie urządzenia aktywne systemu telewizji kablowej zostały umieszczone w szafie rack 19 wysokości 42U w punkcie dystrybucyjnym (PD1). Do każdego gniazda abonenckiego projektuje się ułożenie niezależnego kabla sygnałowego RG11. Zastosowano urządzenia firmy Terra. Dopuszcza sie zastosowanie urządzeń równoważnych, zgodnie z uwaga podana w punkcie 1.1. Szczegółowy wykaz zastosowanych urządzeń aktywnych oraz elementów pasywnych systemu podany jest w punkcie 7.1. zestawienie urządzeń PD1 oraz PD Prowadzenie instalacji systemu telewizji kablowej Instalacje systemu telewizji kablowej układać zgodnie ze schematem oraz planami instalacji. Do prowadzenia instalacji wykorzystać korytka instalacyjne w przestrzeni sufitu podwieszonego ujęte w instalacji okablowania strukturalnego. Od korytek ułożyć rury peschel w suficie podwieszonym, a następnie w pomieszczeniach kable do gniazdek układać w rurkach pod tynkiem. Podtynkowe gniazda końcowe montować w miejscach określonych na rysunkach. Kable na dach wyprowadzić przy pomocy przepustów dachowych dla kabli antenowych. Kable na dachu montować w rurkach ochronnych z utwardzonego PCV. 5. Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonania instalacji A. Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10 ustawy z r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia o wyrobach

6 budowlanych, posiadać deklaracje zgodności CE i spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej (przy uwzględnieniu uwagi podanej w punkcie 1.1 niniejszego opisu) pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż posiadają urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej. W takim przypadku wymaga się złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzór autorski. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany. B. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie telekomunikacji, a w szczególności z norma BN-84/ Telekomunikacyjne sieci zakładowe przewodowe. Instalacje wnętrzowe". Montaż i uruchomienie urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi i instrukcjami producentów. Wszystkie instalacje teletechniczne przechodzące przez przegrody p.poż. o średnicy równej lub większej niż 4 cm, musza być wypełnione masą ognioodporną spełniającą te same wymagania techniczne, co ściany i stropy, w których się znajdują. 6. Zestawienie urządzeń 6.1. Zestawienie urządzeń PD1, PD2 1. Szafa rack 42U wyposażona - szt Jednostka centralna UC-380 do stacji czołowej MMH szt. 2 3 Odbiornik naziemny RT-313C szt. 3 4 Odbiornik satelitarny QPSK/PAL RD-313C szt Panel wzmacniacza UKF CCiR (87,5-108 MHz), 6 podzakresów szt. 1 6 Software do program. z komputera CMH MASTER szt. 1 7 Zestaw do zdalnego sterowania stacja poprzez modem PCS-200 szt. 1 8 Moduł dostępu warunkowego Mediaguard Aston 2.0 szt. 3 9 Moduł dostępu warunkowego Conax Conax szt Wzmacniacz budynkowy GHV30 szt 2 11 Odgałęnik Signal x 8 szt Multiswitch 9/8 szt Rozgałęźnik Signal x8 szt Rozgałęźnik Signal x2 szt Zestawienie systemów antenowych 1 Konwerter quattro Inverto szt. 2 2 Czasza 120 cm FESAT120K szt. 2 3 Konstrukcja wsporcza zestaw montażowy czaszy CM120K kpl. 2 4 Maszt antenowy do montażu anten satelitarnych - kpl. 2 5 Maszt antenowy do montażu anten naziemnych 1 6 Antena rad. 1/RZ B UKF MHz szt. 1 7 Antena telew. profesj. ATV 12/10 VHF szt. 1 8 Antena telew. profesj. ATV 21/21-60 UHF szt. 1

7 6.3. Zestawienie materiałów instalacyjnych 1 Kabel antenowy RG11 m Kabel koncentryczny CTF113 m Oznaczniki kabli KABLI - szt Złącze F na RG11 - szt Gniazdo TV/RTV FS01 szt Gniazdo SAT/TWIN EDS322 szt 8 6 Rurka peschel RVKL20 RVKL20 m Rurka RVS20 do montażu pod tynkiem RVS20 m Rurka utwardzona do ochrony kabli antenowych na dachu R-RVS37 m Opaski montażowe kabli - szt SYSTEM PRZYZYWOWY System przyzywowy umożliwia: wezwanie pielęgniarki przez pensjonariusza wezwanie lekarza przez pielęgniarkę Przy drzwiach do pomieszczeń znajduje się Podcentralka Sali, czyli zestaw opisanych przycisków kasujących i gniazdo kluczyka wzywania lekarza. Przy stanowiskach fizjoterapeutycznych znajdują się przyciski wzywania pielęgniarki. W łazienkach znajdują się przyciski sznurkowe Nad drzwiami do pomieszczeń znajdują się zestawy lampek kierunkowych: Żółta dla wezwania lekarskiego Czerwona dla wezwania pielęgniarskiego W dyżurkach znajdują się centralki informujące o wezwaniach Dyżurka lekarska w pomieszczeniu A1U.03 obsługuje cały obiekt SPA Dyżurka pielęgniarska w pomieszczeniu A1U.23 obsługuje pomieszczenia kąpielowe Dyżurka pielęgniarska w pomieszczeniu A1U.14 obsługuje resztę pomieszczeń SPA 7.1 Opis działania systemu w sali Przyciśniecie przycisku w sali powoduje zadziałanie alarmu w dyżurce pielęgniarek sygnalizującego nr pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Jednocześnie zapalają się: lampka uspokajająca w pomieszczeniu wzywania, czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami na korytarzu. Sygnał akustyczny w dyżurce pielęgniarskiej można częściowo przyciszyć, ale wciąż pali się dioda z nr sali, do której należy się udać.

8 Kasowanie wezwania realizuje się przyciskiem kasownika w Podcentralce Sali przy drzwiach w pomieszczeniu, z którego pochodzi wezwanie. Jeżeli potrzebna jest pomoc lekarza, to pielęgniarka posiadanym kluczykiem ma możliwość wezwania takiej pomocy wkładając kluczyk do gniazda w zestawie przy drzwiach W takim momencie następuje zadziałanie alarmu w dyżurce lekarskiej sygnalizującego nr pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Jednocześnie zapalają się lampka uspokajająca w punkcie wzywania i żółta lampka kierunkowa nad drzwiami na korytarzu. Sygnał akustyczny w dyżurce lekarskiej można częściowo przyciszyć, ale wciąż pali się dioda z nr sali, do której należy się udać. Kasowanie wezwania realizuje się przyciskiem kasownika w Podcentralce Sali przy drzwiach w pomieszczeniu, z którego pochodzi wezwanie. 7.2 Opis działania systemu w WC Pociągnięcie za linkę przycisku pociągowego w WC powoduje zadziałanie alarmu w dyżurce pielęgniarek sygnalizującego nr pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Jednocześnie zapalają się: lampka uspokajająca w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami na korytarzu. Sygnał akustyczny w dyżurce pielęgniarskiej można częściowo przyciszyć, ale wciąż pali się dioda z nr sali, do której należy się udać. Kasowanie wezwania realizuje się przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu, z którego pochodzi wezwanie. Przed skasowaniem, pielęgniarka może upewnić się, kto wzywał, bo nadal pali się lampka uspokajająca w miejscu wzywania. 7.3 Osprzęt instalacyjny: Istnieje możliwość zastosowania w obiekcie osprzętu instalacyjnego (gniazdka 230V, gniazdka telefoniczne, łączniki światła, itp.) firmy ABB Busch-Jaeger. Osprzęt ten jest kompatybilny do ramek, w których zainstalowany będzie opisany system przyzywowy. Wybór takiego rozwiązania zdecydowanie poprawi estetykę wykończenia wnętrza hotelu. 8. Instalacja sieci okablowania strukturalnego LAN i telefoniczna 8.1. ZAKRES PROJEKTU. 8.2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę do niniejszego opracowania stanowią: Projekt budowlany Obowiązujące przepisy i normy Informacje i wytyczne producentów urządzeń systemów teleinformatycznych Uzgodnienia z inwestorem

9 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna, informatyczna oraz urządzenia aktywne) w budynku Hotelu SPA w Busku Zdroju. Projekt opracowano zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestora, z uwzględnieniem elastyczności systemu oraz wymagań nowoczesnych urządzeń transmisji danych. Zakres opracowania obejmuje: Instalację okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet, zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: komputerowych, telefonicznych, WiFi. Budowę Punków Dystrybucyjnych Budowę Głównej Przełącznicy Telefonicznej Montaż modułów RJ45 w gniazdach przyłączeniowych użytkowników Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania poziomego Ułożenie i zakończenie w węzłach sieci okablowania szkieletowego światłowodowego i miedzianego telefonicznego Opracowanie nie obejmuje: Instalacji zasilającej dedykowanej 230V Instalacji zasilania gwarantowanego Instalacji uziemiającej Doboru UPS-ów Systemu tras kablowych do rozprowadzenia okablowania NORMY Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC Information technology. Generic cabling for customer premises. EN Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements. ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2. PN-EN Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości. Norma zawiera informacje, którymi należ się kierować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz

10 oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych. PN-EN Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych. EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation testing of installed cabling. Norma europejska opisująca procedury testowania systemów okablowania strukturalnego. Wszystkie nie wymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez powyższe normy. 8.3 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE INSTALATORÓW SIECI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora posiadającego ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w tym projekcie. Certyfikat instalatora, który posiada wykonawca instalacji musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedłużyć na kolejny rok, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania. Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu co najmniej 20-letnią systemową gwarancją niezawodności, udzielaną przez producenta okablowania. 8.4 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną dla przesyłu wszystkich aplikacji zaprojektowanych dla okablowania klasy D (kategorii 5e) według najnowszych

11 standardów PN-EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2. Dla zapewnienia elastyczności, system musi umożliwiać swobodną rozbudowę, oraz rekonfigurację. Wszystkie komponenty systemu okablowania muszą spełniać wymagania co najmniej kategorii 5e w celu uzyskania odpowiednio dużych marginesów bezpieczeństwa parametrów transmisyjnych. Ponadto należy zastosować komponenty okablowania światłowodowego wielomodowe OM2. Wszystkie elementy toru transmisyjnego (miedzianego i światłowodowego) muszą pochodzić od jednego producenta, który udzieli minimum 20-letnią systemową gwarancję niezawodności. 8.5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRODUCENTA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi posiadać certyfikaty, wydane przez niezależne laboratorium badawcze Delta lub GHMT, potwierdzające zgodność z wymienionymi normami okablowania strukturalnego, w zakresie pojedynczych komponentów oraz łącza Permanent Link. Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy odnośnie standardów jakości ISO 9001 i posiadać certyfikat, w zakresie produkcji, projektowania i serwisowania swojego systemu. Na zainstalowany, przez certyfikowanego instalatora, system okablowania strukturalnego zostanie wydany certyfikat 20-letniej gwarancji niezawodności. W przypadku udzielenia gwarancji przez wykonawcę instalacji, producent okablowania jest zobligowany do wydania certyfikatu zapewniającego reasekurację gwarancji udzielonej przez wykonawcę. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki wykonawca udzielił gwarancji. 8.6 TOPOLOGIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Okablowanie szkieletowe Instalacja sieci okablowania strukturalnego w budynku obejmuje 2 Punkty Dystrybucyjne. Obydwa Punkty Dystrybucyjne GPD1 i GPD2 zostały umiejscowione na poziomie Przyziemia. GPD1 oraz GPD2 tworzą trzy szafy dystrybucyjne 42U x800mm wraz z wyposażeniem. Główny Punkt Dystrybucyjny GPD1 obsługuje lewą część. Pozostałą część budynku obsługuje Główny Punkt Dystrybucyjny GPD2. Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M 1 I 1 C 1 E 1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN :2007. System okablowania szkieletowego światłowodowego ma posiadać wydajność klasy OF 300 i być wykonany w oparciu o interfejs SC w konfiguracji wtyk adapter wtyk.

12 Punkty logiczne PL (zestawy instalacyjne w przestrzeni roboczej Użytkownika końcowego) rozmieszczone na poszczególnych kondygnacjach budynku wg wskazówek Użytkownika. Połączenia między punktami należy wykonać kablem światłowodowym wielomodowym 8- włóknowym. Dodatkowo między PPD należy zainstalować wieloparowe kable telefoniczne. Światłowody należy zakończyć złączami SC duplex montowanych w technologii spawania. Kable telefoniczne w PPD należy zakończyć na panelach telefonicznych 19 ze złączami RJ45. Okablowanie poziome Gniazda przyłączeniowe użytkowników będą składały się z 1 lub 2 złączy RJ45, keystone, ekranowanych, kategorii 5e. Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Punkty dystrybucyjne Każdy PPD należy wykonać w postaci 3 szaf 19 42U 800x800mm. W szafach dystrybucyjnych, zarówno dla łączy telefonicznych jak i komputerowych, należy zastosować kable krosowe RJ45 ze świetlną identyfikacją połączeń. 8.7 OKABLOWANIE SZKIELETOWE Okablowanie szkieletowe sieci, zostanie wykonany w oparciu o technologię światłowodową przy wykorzystaniu następujących kabli: wielo-modowych (MM 8G 50/125μm OM2) 8-włóknowych Połączenia należy wykonać przy użyciu kabli uniwersalnych o konstrukcji luźnej tuby w powłoce zewnętrznej LSOH. Konstrukcja kabla musi zawierać wzmocnienie w postaci włókien szklanych, które dodatkowo muszą zapewniać ochronę antygryzoniową. Włókna światłowodowe zostaną zakończone w technologii spawania złączami SC. Do połączeń telefonicznych wewnątrz budynków należy użyć kabli wieloparowych telefonicznych kategorii 3 100x2x0,5 LSOH.

13 8.8 OKABLOWANIE POZIOME W budynku przewidziano zainstalowanie Przyłączeniowych Punktów Logicznych składających się z ekranowanych modułów RJ45 ADC KRONE TrueNet kat. 5e wg standardów EN 50173, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2. W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych TrueNet 4-parowych F/UTP kat.5e (100 MHz), w powłoce zewnętrznej wykonanej z materiałów LSOH. Gniazda przyłączeniowe Złącza RJ45, montowane w gniazdach przyłączeniowych, muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801:2007, EN 50173:2007 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 5e. Złącza IDC muszą być wykonane w technice kontaktów LSA-PLUS ułożonych pod kątem 45 w stosunku do osi montowanej żyły. Złącza LSA-PLUS muszą być wykonane z posrebrzanego mosiądzu. Piny złącza RJ45 muszą być wykonane z pozłacanego stopu niklu i miedzi. Na przedniej części modułu RJ45 musi znajdować się wytłoczona nazwa producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu. Dla zabezpieczenia użytych modułów RJ45 kategorii 5e przed mikropęknięciami, które mogą wystąpić na powierzchni płytki drukowane, należy zastosować moduły RJ45 o konstrukcji bez płytki drukowanej. Moduły RJ45 muszą umożliwiać wpinanie, nie tylko wtyków RJ45 kabli połączeniowych ale również wtyków RJ11 oraz RJ12, fakt ten powinien zostać potwierdzony odpowiednią dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie badań kompatybilności różnych wtyków ze złączem RJ45. Konstrukcja modułów RJ45 zastosowanych w gniazdach przyłączeniowych musi umożliwiać ich przyszłą, łatwą wymianę na moduły wyższych kategorii bez konieczności wymiany obudów gniazd. Moduł musi zapewnić możliwość zakończenia kabla skrętkowego typu drut oraz linka, ze średnicą zakańczanych żył 22 26AWG. Należy zapewnić złącza, w których skrętka jest montowana bezpośrednio w module RJ45, bez pośrednictwa wymiennych, rozłączalnych mechanicznie wkładek, wprowadzających dodatkowe miejsce styku w kanale transmisyjnym, pogarszając jego parametry. Złącze RJ45 musi być wyposażone w metalową kapsułkę ekranującą zapewniająca 360 stopniową ochronę przed zakłóceniami. Zaciśnięcie kapsułki ekranującej na ekranie kable musi odbywać się poprzez obrót zintegrowanego z kapsułką pokrętła, które zaciska metalowe szczęki na ekranie kable. Moduł RJ45 musi zapewniać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. W celu montażu

14 złączy w różnych systemach osprzętu elektroinstalacyjnego, złącza RJ45 muszą posiadać standard mechanicznego montażu typu keystone. W celu zapewnienia odpowiednio wytrzymałego trzymania modułów RJ45 w adapterach i płytach czołowych gniazd, należy zastosować moduły, których zatrzaski keystone wykonane są z metalu. Złącza tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych. Dzięki mocowaniu typu keystone moduły RJ45 będą mogły zostać zamontowane: W kanałach podparapetowych W puszkach podłogowych Podtynkowo Szczegółową lokalizację przyłączy i sposób ich montażu należy skoordynować z projektem wnętrz oraz uzgodnić z Użytkownikiem przed montażem przy uwzględnieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia. Montaż przyłączy okablowania strukturalnego skoordynować z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania komputerów. Kable połączeniowe (krosowe) Należy zastosować kable krosowe ekranowane, kat. 5e, ze świetlną identyfikacją połączeń. Kable krosowe i przyłączeniowe muszą być kategorii 5e, standard RJ45 (wtyk WE8W), wykonane w wersji z kabla typu linka. Szerokość wtyku kabla krosowego powinna wynosić nie więcej niż 12,5mm. Należy zapewnić odpowiedniej długości osłonę wtyku kabla krosowego minimum 30mm oraz specjalny uchwyt do wpinania w moduł RJ45. Kable krosowe powinny być łatwo identyfikowalne za pomocą sygnalizatora świetlnego. W tym celu wraz z kablem miedzianym kat.6 muszą być zintegrowane plastykowe włókna światłowodowe. Za pomocą specjalnego oświetlacza łatwo możemy odnaleźć drugi koniec kabla krosowego (podświetlając jeden wtyk RJ45 zapala nam się wtyk na drugim końcu kabla), bez konieczności wypinania kabla z portów RJ45. Każdy kabel krosowy musi być zgodny z parametrami według normy ISO/IEC Jakość produktu ma zostać potwierdzona unikalnym raportem, który jest przechowywany w bazie danych u producenta. Kable krosowe muszą mieć możliwość oznaczenia za pomocą kolorowych klipsów, nakładanych na wtyki RJ45, w celu uniknięcia pomyłek przy połączeniu i ułatwienia zarządzania poszczególnymi usługami. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym

15 wypięciem wtyku, kolorowe klipsy muszą również zapewniać blokadę noska zwalniającego wtyk RJ45. Należy dostarczyć kable o długościach: 1,5m; 2,1m; 3,1m. Dla celów krosowania połączeń telefonicznych w punktach dystrybucyjnych należy zastosować kable krosowe RJ45 kat 5e w tej samej technologii. Dla połączeń szkieletowych światłowodowych należy zapewnić odpowiednią ilość kabli krosowych światłowodowych SC-LC Duplex. Należy zapewnić kable o długości 2m. 8.9 PUNKTY DYSTRYBUCYJNE SZAFY DYSTRYBUCYJNE Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych C&C 19 o następujących parametrach: 42U, 800/800/1980 (szer./gł./wys.), nośność 400kg, kolor RAL 9005, drzwi szklane Każda szafa musi posiadać 4 otwory do wprowadzania kabli instalacyjnych (jeden w podłodze, jeden z dachu i dwa w ścianie tylniej). W komplecie z szafą zostaną dostarczone takie elementy jak: zaślepki otworów wprowadzania kabli, przepust szczotkowy do zainstalowania w otworze kablowym, stopki, zestaw śrub montażowych. Każda szafa stojąca musi mieć konstrukcję z możliwością rozkręcenia szkieletu. Szczegółową lokalizację punktów dystrybucyjnych należy skoordynować z projektem wnętrz oraz uzgodnić z Użytkownikiem przed montażem przy uwzględnieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia. Montaż punktów dystrybucyjnych okablowania strukturalnego skoordynować z wykonawstwem instalacji elektrycznych w celu zapewnienia odpowiedniej mocy zasilania. Wyposażenie poszczególnych punktów dystrybucyjnych: Listwa zasilająca 9x230V Panel wentylacyjny Półkę na urządzenia aktywne Panele porządkujące C&C 19"/1U

16 Wieszaki do pionowego prowadzenia kabli krosowych Panele rozdzielcze ADC KRONE kat.5e 19"/1U-24*RJ-45 STP 568A/B Panel światłowodwe 19"/1U plastikowe ze złączami SC duplex Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U 50xRJ45 PCB UTP Panele rozdzielcze RJ45 Należy zastosować panele rozdzielcze 19 kat. 5e o wysokości 1U oraz pojemności 24 portów, zorganizowanych w sposób modułowy, umożliwiając wypełnienie panela złączami RJ45 keystone w dowolnym stopniu. Takie rozwiązanie zapewni pełną skalowalność systemu. W tylnej części panela musi znajdować się demontowana, metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych. Panel muszą zawierać złącza RJ45 tej samej konstrukcji jak w gniazdach przyłączeniowych. Panel rozdzielczy musi posiadać osłony na śruby montażowe za pomocą, których mocowany jest do stelaża szafy, osłony muszą posiadać logo producenta systemu okablowania strukturalnego. Aby zapewnić przejrzystość łączy zakończonych na panelu, musi on posiadać system etykiet opisujących porty RJ45; muszą one być zrealizowane w postaci papierowych pasków, umożliwiających dowolny nadruk, przytwierdzanych przezroczystą, plastikową osłoną zabezpieczającą nadruk. Producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu, musi dostarczyć komplet śrub montażowych M6, materiał umożliwiający montaż kabli skrętkowych do prowadnicy kabli, komplet modułów RJ45 kat 5e STP, oraz instrukcję obsług. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony w czasie transportu i magazynowania panel rozdzielczy musi być zapakowany w bezpieczną folię bąbelkową oraz kartonowe opakowanie. Panele rozdzielcze światłowodowe Kable światłowodowe należy terminować w światłowodowych panelach krosowych, wysuwanych o wysokości 1U, z gniazdami przepustowymi SC duplex. Należy zainstalować panele przystosowane do zakończenia maksymalnie 24 włókien. Panele światłowodowe muszą być wykonane z tworzywa sztucznego, z wytłoczonymi w podstawie elementami do zgromadzenia zapasu włókien światłowodowych. Opisana konstrukcja nie wymaga zastosowania kaset na spawy światłowodowe, a jedynie uchwytów przytwierdzających osłony spawów bezpośrednio do konstrukcji panela. Złącza światłowodowe SC Duplex muszą mieć konstrukcję FrontClip. Konstrukcja taka zapewnia montaż złączy w płycie czołowej panela

17 bez użycia dodatkowych śrub montażowych lub wkrętów. Ponadto konstrukcja FrontClip umożliwia demontaż i serwisowanie złącza bez otwierania szuflady panela, a jedynie przez zwolnienie mechanizmu FrontClip. W celu wykonania tej czynności nie są wymagane żadne narzędzia INSTALACJA TELEFONICZNA W obiekcie zainstalowana zostanie szkieletowa instalacja telefoniczna zapewniająca transmisję głosu do każdego z punktów dystrybucyjnych. Łącza telefoniczne pomiędzy PPD należy zakończyć na panelach telefonicznych 19, 50 portowych ze złączami RJ45. Na każdym z portów należy zakończyć dwie pary kabla telefonicznego. Takie rozwiązania znacząco ułatwia krosowanie łączy, przy użyciu standardowych kabli połączeniowych zakończonych wtykami RJ45. Przełącznicę telefoniczną z punktami dystrybucyjnymi należy połączyć kablami wieloparowymi nieekranowanymi, kategorii 3, LSOH 100x2x0, ZALECENIA I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA INSTALACYJNE Instalowanie okablowania strukturalnego Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, wartości promieni gięcia kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza. Konstrukcja modułów RJ45 musi zapewniać minimalny rozplot żył w parze. Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m. Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 muszą umożliwiać bezproblemowy montaż w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W związku z powyższym należy zastosować system okablowania wykorzystujący moduły RJ45 typu keystone.

18 Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi. Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających: Typy kabli Nieekranowany kabel zasilający oraz skrętka nieekranowana Nieekranowany kabel zasilający oraz skrętka ekranowana Ekranowany kabel zasilający oraz skrętka nieekranowana Ekranowany kabel zasilający oraz skrętka ekranowana Minimalny dystans pomiędzy kablami w [mm] Brak przegrody Przegroda aluminiowa Przegroda stalowa Powyższa tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15m łącza od strony gniazda przyłączeniowego. Trasy kablowe Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. Okablowanie w pionie między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i mocować je do drabin kablowych. Okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach kablowych lub kanałach kablowych. Należy stosować podwieszane koryta kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, które instaluje się w przestrzeni sufitowej. Kable skrętkowe i światłowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej. W serwerowni należy zastosować podłogę podniesioną. Połączenia wykonywane na zewnątrz budynków należy realizować przy wykorzystaniu dedykowanej kanalizacji teletechnicznej.

19 8.12POMIARY PARAMETRÓW OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie testy i pomiary poświadczające, że okablowanie poziome spełnia standardy kategorii 5e / Klasy D, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Należy sprawdzić zgodność struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. Łącznie z pomiarami należy dostarczyć certyfikat potwierdzający ważną kalibrację przyrządu pomiarowego. Pomiary okablowania pionowego Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary: Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń Długości łączy światłowodowych Tłumienność łączy światłowodowych w dwóch oknach transmisji (850 nm i 1300 nm) dla kabli wielodomowych i (1310 nm i 1550 nm) dla kabli jednodomowych. Pomiar wykonany zgodnie z normatywnym załącznikiem A normy EN Pomiary okablowania poziomego Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent Link) w odniesieniu do wartości granicznych parametrów klasy D wg normy EN lub ISO/IEC Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń Straty odbiciowe RL Tłumienność wtrąceniowa Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego NEXT pomiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego (PSNEXT) Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami (ACR) Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR) Zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami

20 Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (PSELFEXT) Rezystancja pętli stałoprądowej Opóźnienie propagacji Różnica opóźnień propagacji. Proponowane typy mierników Do wykonania pomiarów należy stosować mierniki zalegalizowane, umożliwiające pomiary wszystkich parametrów przewidzianych jako minimalny zakres. Muszą to być mierniki o dokładności min. Level III takie, jak: DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi PLA002 lub PM06 OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi PM06 Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi PM ZESTAWIENIE KOMPONENTÓW OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO Lp. Numer katalogowy NAZWA Jedn. Ilość 1 2 Gniazda 2xRJ45 (komputerowo-telefoniczne) Moduł RJ-K45 HK kat.5e FS - w pełni ekranowany, 568A/B szt. 424 Płyta czołowa do gniazd teleinformatycznych FIORENA (kątowa, podwójna z jedną zaślepką) szt Ramka 1-krotna FIORENA szt Puszka do zestawów podtynkowych gł. 60mm szt Gniazda 1xRJ45 (WiFi) Moduł RJ-K45 HK kat.5e FS - w pełni ekranowany, 568A/B szt. 13 Płyta czołowa do gniazd teleinformatycznych FIORENA (kątowa, podwójna z jedną zaślepką) szt Ramka 1-krotna FIORENA szt Adapter natynkowy FIORENA szt

21 13 GPD1 - GPD2 - Punkty Dystrybucyjne Szafa C&C, 42U, 800/800/2030, nośność 400kg RAL9005 szt Cokół 800x800, wys. 120mm szt Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) szt AK 5012 Kabel zasilający 230V m szt Zaślepka wypełniająca, dachowo-podłogowa z filtrem szt Zestaw do łączenia szaf szt " listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez włącznika szt Panel porządkujący C&C 19"/1U szt Wieszak kablowy 80x80 szt Panel rozdzielczy 19 /1U-24*RJ-K45 HK STP FS 568A/B NEW DESIGN szt Panel 19"/1U plastic SC duplex pusty szt Gniazdo MM SC duplex FrontClip szt S1-AC Pigtail MM SC OM2 pokr.0.9, 2m szt Osłona termiczna spawów szt Uchwyt na spawy (4 włókna) szt Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-50*RJ45 PCB UTP Kable Kabel TrueNet kat.5e F/UTP, wersja LSOH szt Kable światłowodowe uniwersalny OM2 50/125 U-DQ(ZN)BH, 8G, 1,2kN m Kabel U/UTP 100 par kat.3 24AWG 100Ohm LSZH m Kable Krosowe Kabel krosowy BasicPatch kat.5e FTP LSOH 1,5m szt Kabel krosowy BasicPatch kat.5e FTP LSOH 2,1m szt Kabel krosowy BasicPatch kat.5e FTP LSOH 3,1m szt Kabel krosowy BasicPatch kat.5e UTP PVC 1,5m szt Kabel krosowy BasicPatch kat.5e UTP PVC 2,1m szt Żródło światła PRO-PatchLight - czerwony szt Klipsy kolorowe Patch Clip - jasnozielony szt Klipsy kolorowe Patch Clip - jasnoniebieski szt Klipsy kolorowe Patch Clip - pomarańczowy szt Klipsy kolorowe Patch Clip - jasnofioletowy szt S1-BCL Patchcord MM LC-SC OM2 duplex 2m szt. 4 Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemne tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz urządzeń. W szczególności w przypadku urządzeń pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzęt

22 przyłączeniowy pasywny, przełączniki, równoważność techniczną musi po weryfikacji technicznej potwierdzić w formie pisemnej przedstawiciel Inwestora oraz Projektant UWAGI KOŃCOWE. Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym. Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone w grzebienie uziemiające oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia. Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Biuro Projektów na 30 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy sobie otrzymać zgodę. W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej OBJAŚNIENIA: PL = Punkt Logiczny GPD = Główny Punkt Dystrybucyjny F/UTP = kabel skrętkowy 4 parowy z wspólnym ekranem wszystkich par w postaci folii, 200 MHz, w powłoce zewnętrznej niepalnej LSZH LSZH, LS0H (ang. Low Smog Zero Halogen) osłona zewnętrzna kabla trudnopalna, niewydzielająca w obecności ognia trujących substancji 9. SYSTEMY NAGŁOŚNIENIA - NIGHT CLUB ORAZ RESTAURACJA 9.1 Systemy Audio-Video - Sale Konfencyjne

23 Systemy Audio-Video - Sale Konfencyjne Sala Audytoryjna Sala audytoryjna powinna być wyposażona w kompleksowy system audiowizualny, w skład którego wchodzą podsystemy zróżnicowane funkcjonalnie: System wizyjny - złożony z projektora i ekranu do projekcji przedniej, 2 zestawów: telewizor LCD na stoliku przejezdnym (z uwagi na szerokość sali) oraz system wizyjnych urządzeń źródłowych do prezentacji materiałów przygotowanych w różnej postaci. Sygnał komputerowy analogowy / wyjścia typu RGBHV, HD-15/ cyfrowy / wyjścia typu DVI. Sygnał wideo analogowy / wyjścia CompositVideo, S-Video/ Component Sygnał wideo - cyfrowy / wyjścia typu HDMI i lub DVI/ Materiały drukowane, foliogramy i inne, prezentacja tradycyjnie / rzutnik pisma, elektronicznie wizualizer System nagłośnienia w zakresie opracowania zawarto manualne sterowanie dźwiękiem z wybranych źródeł oraz regulację poziomu dźwięku. Zastosowano centralnie umieszczone zestawy głośnikowe przednie co stanowi uzupełnienie sceny wizualnej projekcji. Towarzyszy prezentowanym obrazom odbierane jest z tego samego kierunku. Centralny system sterowania (1 kpl) zintegrowany do sterowania wszystkimi urządzeniami audiowizualnymi oraz do integracji sterowania oświetleniem, roletami, ekranem. System musi zostać skonfigurowany w sposób uzgodniony z użytkownikiem. Urządzenia dodatkowe system transmisji cyfrowej obrazu, kamery podglądu, przyłącza sygnałowe, etc. System wizyjny i urządzenia źródłowe System projekcyjny umożliwia prezentację informacji z różnych źródeł sygnałów na ekranie. Przewidziano również 2 telewizory LCD na statywach przejezdnych (podłączane do przyłączy podłogowych sygnałowych), aby obraz był wystarczająco widoczny z każdego miejsca sali.

24 Ze względu na wymiary Sali oraz jej aranżację wybrano projekcję na ekranie elektrycznym przystosowanym do montażu w suficie firmy ADEO model Tensio Incell 315x177 cm (obszar roboczy). Przyjęto koncepcję wyposażenia sali w system do projekcji przedniej. Ze względu na architekturę wnętrza projektor powinien zostać podwieszony na uchwycie pod sufitem Sali. Do realizacji projekcji wybrano projektor LCD Mitsubishi WL6700U, charakteryzujący się dużym strumieniem świetlnym do 5000ANSI lm. Projektor posiada rzeczywistą rozdzielczość WXGA co pozwala na projekcję obrazu w proporcjach 16:9. Różnorodna ilość wejść pozwala na doprowadzenie praktycznie dowolnego sygnału (zarówno analogowego jak i cyfrowego). Rysunek 1 Mitsubishi WL6700U Projektor akceptuje wszystkie stosowane typy sygnałów video. Może współpracować ze wszystkimi typami komputerów linii PC z kartami generującymi sygnał analogowy i cyfrowy. Ze względu na stosowane obecnie wysokie rozdzielczości pracy oraz duże odległości pomiędzy źródłami sygnały wideo doprowadzane są do projektora z wykorzystaniem okablowania i standardów opartych na liniach światłowodowych. Wszystkie parametry i funkcje projektora oraz wybór źródeł sygnału ustawiane są za pomocą ekranu dotykowego centralnego systemu sterowania. Zestaw urządzeń źródłowych dobrano tak, aby umożliwić korzystanie ze wszystkich nośników informacji. Do projektora mogą zostać dołączone (poprzez przyłącza w stole prezydialnym i podłogowe) następujące źródła sygnału wizyjnego : Notebook - jako narzędzia prezentacyjnego podłączanego do dedykowanego przyłącza meblowego. Możliwe podłączenie sygnału analogowego (gniazdo VGA) i cyfrowego (gniazdo DVI/HDMI).

25 Komputer stacjonarny podłączony bezpośrednio do przełącznika AV CREATOR MAX1301-B HD znajdującego się w katedrze za pomocą sygnału cyfrowego (DVI/HDMI). Wizualizer wysokiej klasy urządzenie, które umożliwia prezentację materiału przygotowanego w postaci rysunku, wykresu, materiału tekstowego czy fotograficznego, jak również przedmiotów trójwymiarowych zapewniając bardzo dużą głębię ostrości. Dzięki wyposażeniu w funkcję zoom możliwe jest wyświetlanie szczegółów prezentowanych materiałów. Podłączenie zrealizowano poprzez przełącznik AV MAX1301-B HD (gniazdo VGA). Odtwarzacz dysków BlueRay - umożliwia odtwarzanie płyt BlueRay, DVD (obraz + dźwięk) oraz płyt CD (sam dźwięk). Podłączany do przełącznika AV poprzez cyfrowe złącze komponent lub HDMI. Do przełączania i zarządzania źródłami analogowymi i cyfrowymi HDMI/DVI przewidziano dedykowane przełączniki CREATOR MAX1301HD. Pozwalają one na przełączanie źródeł komputerowych i wideo (VGA-RGB, Video, S-Video, componentvideo, HDMI/DVI) w dowolnej konfiguracji. Dzięki wbudowanemu scalerowi wszystkie źródła wejściowe są konwertowane na sygnał VGA-RGB i DVI/HDMI co pozwala na przekierowanie sygnałów wizyjnych do urządzeń wyświetlających poprzez jeden standard wizyjny. Wielość rodzaj wejść i ich ilość pozwala na dalszą rozbudowę systemu z uwzględnieniem przyszłych potrzeb użytkownika. Ze względu na znaczne oddalenie urządzeń źródłowych od projektora zaprojektowano transmisję analogowych i cyfrowych sygnałów wizyjnych poprzez kable światłowodowe. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie wpływu na sygnał wizyjny zniekształceń elektromagnetycznych pochodzących z innych instalacji, a ponadto pozwala na dowolne kształtowanie i wybór (w przyszłości) standardów wizyjnych. W zależności od potrzeb użytkownika możliwa jest transmisja sygnału RGBHV jak i transmisja sygnałów cyfrowych (np. DVI/HDMI). Wybór rodzaju sygnału transmitowanego zależy od doboru urządzeń wejściowych i wyjściowych (Transmiter i Odbiornik systemu światłowodowego). Na bieżące potrzeby użytkownika zaprojektowano system transmisji sygnału DVI/HDMI za pomocą urządzeń CREATOR DVI-F500T/R. Dzięki możliwości łączenia par (nadajnik + odbiornik) można uzyskać dowolną konfigurację standardów wideo, np.: wejście RGBHV (złącze VGA HD15pin) > wyjście DVI. Przełączanie wszystkich sygnałów pomiędzy sobą będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany i transparentny dla użytkownika za pomocą centralnego systemu sterowania.

26 Centralny system sterowania salą Zastosowanie centralnego sterowania w znaczny sposób ułatwi obsługę systemu. Wszystkie polecenia typu uruchomienie projektora i zmianę jego parametrów, przełączanie źródeł oraz sterowanie ich podstawowymi funkcjami dostępne będą w postaci menu na ekranie dotykowym. Użytkownik poprzez dotknięcie wybranego symbolu graficznego na ekranie dotykowym będzie dokonywał wyboru urządzenia źródłowego oraz będzie miał możliwość sterowania wszystkimi jego funkcjami. Zastosowany centralny system sterowania oparty o jednostkę CREATOR CR-PGMII jest wspomaganym mikroprocesorem urządzeniem opracowanym dla potrzeb między innymi sal konferencyjnych. Dzięki niemu możliwe jest zintegrowane sterowanie z jednego miejsca urządzeniami audiowizualnymi tj. projektor, odtwarzacz DVD/BluRay, skalery, telewizory, oświetlenie itp. Jednostka została wyposażona w 8 portów komunikacji RS232/485, 8 portów podczerwieni IR, 8 portów I/O oraz dodatkowe sloty na karty rozszerzeń. Dodatkowo posiada magistralę systemową pozwalającą na dołączenie elementów wykonawczych i sterujących (np. panelu dotykowego). Obsługa całego systemu prezentacji zostanie sprowadzona do pracy z bezprzewodowym 8-calowym panoramicznym ekranem dotykowym (tzw. Touch panel) DTX-8400c, który umożliwia czytelną i prostą obsługę systemu przez prelegenta. Za jego pomocą, dotykając odpowiednie pola istnieje możliwość sterowania poszczególnymi funkcjami urządzeń np. uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania oraz ustawienie poziomu głośności. Panel przeznaczony jest do obsługi prelekcji i prezentacji i umieszczony zostanie w stole prezydialnym. Rysunek 1 Creator DTX8400c Przy wejściu do auli przewidziano także panel dotykowy ścienny LT-7000c który zostanie zaprogramowany do zarządzania funkcjami Sali takimi jak oświetlenie, rolety.

27 Panel ścienny należy umieścić możliwie blisko wejścia do Sali. Rysunek 2 Creator LT-7000 System sterowania umożliwi: Sterowanie systemem projekcyjnym - regulację parametrów projektora Sterowanie selektorami / przełącznikami źródeł AV Sterowanie opuszczaniem ekranu projekcyjnego i rolet. Sterowanie włączaniem/wyłączaniem i wszystkimi funkcjami urządzeń źródłowych: wizyjnych oraz fonicznych Regulację głośności sygnału audio - dźwięk z urządzeń audio-video (realizowany poprzez matrycę audio. Zmianę oświetlenia sali włącz/wyłącz/ściemnij/rozjaśnij, ustaw na wybrany poziom natężenia oświetlenia - zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. Integracja systemu sterowania z systemem oświetlenia i rolet: Zmianę oświetlenia sali włącz/wyłącz/ściemnij/rozjaśnij, ustaw na wybrany poziom natężenia oświetlenia - zgodnie z projektem instalacji elektrycznej. W przypadku integracji z systemem oświetlenia konieczne jest umożliwienie sterowania elementami wykonawczymi poprzez port komunikacji RS232/485. W niniejszym opracowaniu przyjęto możliwość sterowania 8 obwodami wysokonapięciowymi (max 20 Amp / kanał). Całość systemu musi zostać zaprogramowana wg życzeń użytkownika z zachowaniem jak największej czytelności i prostoty obsługi. Dzięki możliwości stosowania makropoleceń możliwe staje się wykonanie szeregu czynności takich jak włączenie projektora, rozwinięcie ekranu, zaciemnienie sali, etc. za pomocą jednego kliknięcia co znacząco upraszcza obsługę systemu.

28 Rysunek 3: poglądowy schemat funkcjonalny systemu sterowania System nagłośnienia Sercem systemu nagłośnienia jest mikser/ruter audio Dyancord DRM Urządzenie to posiada 4 wejścia MIC/LINE oraz 4 wejścia typu AUX. Do urządzenia wprowadzone zostaną sygnały z mikrofonów bezprzewodowych, odtwarzcza BLuRay oraz z przyłącza znajdującego się na stole prezydialnym. Mikser posiada regulację głośności każdego wejścia oraz regulacje brzmienia w zakresach LO oraz HI, diodę obecności sygnału oraz przesterowania, limiter na kanałach mikrofonowych 1 oraz 2 oraz funkcję Ducking dla wejścia priorytetowego. I może być kontrolowane z zewnętrznego urządzenia za pomocą wejść logicznych lub złącza RS232. Urządzenia posiada wyjścia symetryczne XLR, do których sygnał z wejść źródłowych może być dowolnie rutowany. I tak źródła stereo będą pracowały w trybie stereo, natomiast mikrofony zostały w trybie mono przesłane do obydwu wyjść. Wyjście SendOutput pozwala na wysłanie miksu przed tłumikami głównymi co pozwala skierować sygnał do rejestratora na kartach Flash. Sygnał z wyjść stereo kierowany będzie do wzmacniacza mocy Dynacord SL-900, pracującego w klasie AB. Wzmacniacz wyposażony jest w filtr LPN poprawiający charakterystykę przenoszenia zestawu głośnikowego w zakresie małych częstotliwości co znacznie poprawia brzmienie. W sali konferencyjnej zdecydowano się jedynie na zestawy głośnikowe przy-ekranowe, a dobrano je celem uzyskania jak najlepszego pokrycia dźwiękiem na podstawie symulacji w programie

29 EASE 4.3. Finalnie zdecydowano się na zestawy głośnikowe Dynacord VL262 w kolorze białym, a wyniki symulacji przedstawiono poniżej. Poziom dźwięku bezpośredniego Poziom dźwięku bezpośredniego

30 Współczynnik zrozumiałości mowy STI Za kontrolę zestawów głośnikowych odpowiedzialny jest procesor Dynacord DSP 260. Jako źródła dźwięku wybrano wysokiej klasy mikrofony bezprzewodowe RevoLabs 04- HDDUALEU-NM, jest to podwójny odbiornik mikrofonów bezprzewodowych. Do tego dobrano dwa nadajniki w postaci wysokiej klasy mikrofonów, obydwa o eleganckich i nie rzucających się kształtach, jeden do przypięcia do klapy do prowadzenia konferencji w ruchu, drugi do położenia do stole w przypadku konferencji gdzie prelegent korzysta z komputera. Praca mikrofonów zabezpieczona jest ultraszybkim eliminatorem sprzężeń Sabine FBX2400Plus. Modele mikrofonów to 03-HDEXEMICU-11 oraz 03-HDTBLMICEU-DR-11. Całość uzupełnia rejestrator audio Denon FX-300 1RU, który jednocześnie jest odtwarzaczem z kart Flash typu SD. Dodatkowym źródłem sygnału będzie odtwarzacz CD Denon C640 1RU. Urządzenia dodatkowe Przyłącza sygnałowe podłogowe: Ze względu na konieczność demontażu stołu prezydialnego, bezpośrednio pod nimi należy zainstalować otwierane przyłącza podłogowe z odpowiednim wyposażeniem (uwzględniającym możliwość przyłączenia wszystkich rodzajów okablowania dochodzących do stołu). Dodatkowo w przyłączu umieszczone powinny być: gniazdo zasilania, gniazda RJ-45 dla sieci LAN.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 45312100-8 CPV 45312200-9 CPV 45314320-0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 45312100-8 CPV 45312200-9 CPV 45314320-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELETECHNICZNYCH CPV 453200-8 CPV 4532200-9 CPV 4534320-0 INWESTYCJA : BUDYNEK GŁÓWNY A ADMINISTRACYJNY BUDYNEK B GARAŻOWO-GOSPODARCZY Komenda Miejska

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ Sound & Space Robert Lebioda TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: ul. W. Biegańskiego 61A 60-682 Poznań OBIEKT: Sala Kongresowa Pałacu Kultury

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO www.emiter.net.pl 1 Okablowanie strukturalne Charakterystyka systemu System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje elementy kategorii 5e, 6 i 6A oraz kable kategorii

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo