Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a"

Transkrypt

1 Ato noktonowy to woou ngi potncn W pzypku tou woou Z ąo tnowi poton o łunku D Z> to zonizowny Z- kotni Opto Hiton V p H gzi z y x p p p p z y x z y x -opto pc z y x Z-iczb toow piwitk iczb potonów w ąz - ktonu M M Pzy zpii Hitoninu złożono iż ąo o i M t niuco. Hitonin opiuący wzgęny uc ktonu i ą zcozący wług cniki kyczn wokół śok y ukłu ożn otzyć okonuąc potwini

2 Opto pc i Hiton kozytni t z wzgęu n fyczny ckt potncłu wyzić w wpółzęnyc fycznyc in in in ϕ Z V H 4 in in in πε ϕ Możn zuwżyć iż Z p H 4 πε -opto kwtu ontu pęu -opto kwtu pęu ingo in in in ϕ p Możn zuwżyć ówniżż [ ] [ ], 4,,, Z p H πε Wynik to.in. z fktu iż optoy ni zżą o zinn in, opto ni zży o zinnyc kątowyc oz. Poniwż to optoy oz ą wpóny ukł funkci włnyc oz wikości pzntown pzz t optoy ą tłyi ucu. z, [ ] [ ],, z H H z, Ĥ gzi p ϕ [ ] [ ] [ ],, 4,,, z z z z z Z p H πε [ ], z

3 ozwiązni ównni Scöing nizżngo o czu ównni włngo opto Hiton pozukuy w związku z ty w potci gzi Okśy fkt ziłni itoninu n E H ψ ψ Y ϕ ψ, ϕ ϕ,, Y Y Y ϕ ψ, ϕ πε ϕ ϕ ψ ψ, 4,,,, Y Z Y p Y H ϕ πε ϕ ϕ ψ ψ, 4,,,, Y Z Y p Y H Z p H 4 πε,,,3.. -,-,.,-,,ϕ Y funkc kuit płnią ównni włn ϕ ϕ,, z Y Y

4 ównni Scöing nizżn o czu pzyu potć Poniwż w powyżzy ównniu bk t optoów zżnyc o zinnyc kątowyc, któ ziniły by potć funkci to z ównni tgo wynik ównni n funkcę,ϕ Y E Z p 4 πε 4 E Z p πε 4 E Z πε p E Z πε ϕ ϕ πε ϕ ϕ,, 4,, Y E Y Z Y p Y Po ponożniu obutonny pzz 4 E Z πε

5 Z E πε Możn pokzć iż ównni to ozwiązni tki iż owongo wówcz gy ngi ktonu pzyu yktn wtości ówn E E n E Z 4 3π ε n n,,3,... Wzó zgony z o Bo ozwiązni itni pzy ty tyko <n Potć funkci n zży o iczb kwntowyc oz n Funkc t cktyzuą ię ty iż i n

6 Moży wpowzić nową zinną gzi Szkic pozukiwni ozwiązń ównni E > E wyi ługości, t zinną bzwyiową, E Wówcz πε E Z 4 4 πε E Z E Z πε

7 Z 4 4 πε E Z λ 4πε E λ 4 Wpowząc oznczni otzyuy Ayptotyczn potć powyżzgo ównni zwi tyko wyzy popoconn o. Możn ą zpić w potci, 4 yptotyczn ozwiązni płniąc wunk < potć xp ozwiązni płngo ównni pzwiuy w potci xp gzi t pwny zgi b pzy czy zkły iż czyi b

8 xp xp xp xp xp xp xp xp 4 xp xp xp xp xp xp 4 xp xp xp xp xp

9 ównni zgu xp [ ] λ [ ] λ ównni powyżz oż ić ozwiązni b tyko wówcz gy czyi ub xp Po to żby był kończon < tzb pzyąć iż Wówcz ównni upzcz ię o potci [ ] λ

10 [ ] λ ozwiązni powyżzgo ównni pozukuy w potci zgu potęgowgo b b b b λ b b λ b b λ ównni powyżz bęzi płnion wówcz gy ówn zu bęą wpółczynniki toąc pzy kży z wyzów owongo. Doty tą związk kuncyny [ ] b b λ b b λ

11 b λ b xp b b 3! 3!!! Szg b t ozbiżny xp i tzb go uwć n kończony wyzi gyż incz funkc fow ni był by kończon. Moży pzyąć np. iż b >k co t ównowżn tu by wpółczynnik b k. Wówcz ui zcozić k ψ xp xp λ Wunk tn oży zpić w potci λ k n gzi wpowzon iczb n ui być iczbą cłkowitą więkzą o z gyż k i ą iczbi cłkowityi tkii iż k,. Ponto ui zcozić n>.

12 Poniwż λ Z 4πε E to z wunku λ n wynik wzó n ozwoon ngi ktonu w toi noktonowy E E Z 4 3π ε n Wioiny płniąc ównni [ ] n to tk zwn towzyzon wioiny gu n,,3... n

13 Stowzyzony wioin gu ożn okśić z wzou gzi wioin gu. p k ozn n p k p p k k k k k xp xp Część zżn o wpółzęn in funkci fow potć xp n n n N N n -czynnik nouący n Z Z n n Z E n n 3 4 ε π 4 πε -poiń nniz obity ktonu w toii Bo tou woou Spłni on ównni [ ] n

14 Część zżn o wpółzęn in funkci fow n n 4πε N n -czynnik nouący Funkc n nou ię nczęści tk by Wówcz xp Z Z N n n n n -poiń nniz obity ktonu w toii Bo tou woou Z n Z n [ n! ] 3 3/ N n 3/ n Z n -towzyzon wioiny gu płniąc ównni! [ ] n n n,,...,,..., n

15 Wybn funkc n 3/ xp Z Z 3/ xp Z Z Z 3/ xp 6 Z Z Z 3/ 3 3 xp Z Z Z Z 3/ 3 3 xp Z Z Z 3/ 3 3 xp Z Z Z Z

16 Funkcę opiuącą kton w tni o utonyc iczbc n,, nzywy obit. Funkc ψ Y, n n ϕ t t tk unoown iż 3 ψ in ϕψ Pouowni ozwiązni zgnini włngo opto Hiton tou noktonowgo Hψ ψ ψ n ψ z n n E ψ n n n ψ n 3 n E n π π Z 4 3π ε n n,,3,..... n,,,.,n- -,-,.,-, W tni włny opto Hiton ożn noczśni okonć poiu ngii ktonu, kwtu go ontu pęu oz zutu ontu pęu n oś OZ.

17 Funkc włn ktonu w toi noktonowy znuącgo ię w tni o uton ngii zży o tzc iczb kwntowyc n-główn iczby kwntow b -poboczn obitn, zyutn iczby kwntow c -gntyczn iczby kwntow Engi ktonu w toi noktonowy zży tyko o iczby kwntow n ni zży o iczb i. Wytępu gnc wtości włnyc opto Hiton. Stopiń gnci zży o iczby kwntow n i pzy znibniu n pinu wynoi n n * n n co znczy ż n iniowo nizżnyc funkci fowyc opiu kton znuący ię w tni o t ngii E n Uwg. Uwzgęnini pinu powou wukotny wzot topni gnci o n 3 iczby, okśą wtości kwtu ontu pęu z zutu ontu pęu ktonu n oś OZ z

18 4 Wytępowni gnci z wzgęu n iczbę kwntową wiąż ię z fkt iż ngi potncn ktonu zży owotni popoconni o ogłości ktonu o ą V Niwiki zbuzni potci t zżności powzi o zniini t gnci wytąpini zżności ngii ktonu o iczby kwntow. 5 Wytępowni gnci z wzgęu n iczbę kwntową t wyniki tgo iż ukł ytię fyczną ngi potncn ktonu zży tyko o -ogłości o ą, ni zży o zinnyc kątowyc okśącyc położni ktonu. Syti t oż zotć zbuzon np. po uizczniu tou w pou ktyczny ub gntyczny. 6 W ozwżnic złożono iż ąo t niuco gyż go M t znczni więkz o y ktonu tou woou 836 zy. Uwzgęnini kończon y ą pzy wyznczniu ngii poczywącgo tou powz ię o M ztąpini y ktonu pzz ę zukowną Wikość popwki z wzot Z z wzgęu n wzot z Z y ą M

19 7 Stny ktonow o t iczbi n twozą powłokę ktonową, tny o t iczbi popowłokę ktonową. Kon popowłoki okśy pzy poocy it zżnyc o iczby kwntow p f 3 Np. Stn o n, oznczy ko.

20 Pozioy ngtyczn w toi noktonowy Kon popowłoki Kon pozioy powłoki E n Z 4 3π ε n óżnic ngii ąinic pozioów z wzot n w pzciwińtwi o ocyto nowyiowgo któgo ni zży o n i nowyiow tuni potncłu któ ośni z n Stnowi o nniżz ngii tnowi potwowu opowi n. D tou woou Z ngi tgo tnu 4 E 3, 6V 3π ε

21 Engi ktonu związngo t kwntown i pzyu wtości un. Nniżzy pozio ngii n nzywny t potwowy, wzytki pozioy, któyc n > - pozioi wzbuzonyi. W tni wzbuzony to pzbyw zwyk kótko, zęu -8, ntępni kton wc o wgo tnu potwowgo, bzpośnio, ub popzz pozioy pośni. Ni ngii oż zotć wypoiniowny w potci ngo, ub więc fotonów. ν E E n n Engi itowngo fotonu Pzści z niżzgo n wyżzy pozio ngtyczny oż być z koi związn z bopcą fotonu o opowini ngii. Pobni uż poci ngii pzz to oż powoowć onizcę - owni ię ktonu o tou.

22 E Si wiow woou ni pokzno pozioów o n > Si Pcn Si B Si yn

23 guły wybou pzść optycznyc poięzy óżnyi obiti Jn z guł wybou ówi iż fktywni pzści ogą zcozić tyko poięzy tni, któyc iczb kwntow óżni ię o. Jżi kton ni oż pzść z tnu wzbuzongo o tnu o niżz ngii bz pogwłcni guł wybou to tn tki nzywy ttbiny. Cz pzbywni ktonu w tki tni oż być łużzy niż w innyc tnc wzbuzonyc.

24 iny ozkł pwopoobińtw,, in in n n n n Y Y P Ω ϕ ϕ ϕ ϕψ π π π π P iny ozkł pwopoobińtw płni c Z unoowni funkci fow wynik iż P okś pwopoobińtwo znzini ktonu w wtwi fyczn wokół ą o poiniu i gubości Ω 3 in in Y Y n n n n π π π π ϕ ϕψ ψ

25 iny ozkł pwopoobińtw ktonu w toi woou P W tni o n- ozkł iny oiąg kiu n czyi w ogłości ówn poiniowi opowini obity w toi Bo, kton ożn znźć tkż w inn ogłości o ą. W tnc o n wytępuą otkow ki n wyki P k i węzły któyc P W tnc o P t więkzy niż w innyc tnc

26 3 Śni ogłość ktonu o ą ośni z wzot iczby kwntow n 4 Potć funkci n np. P 6 Z 3/ Z xp Z wkzu ówniż n to iżśni ogłość ktonu o ą w toc noktonowyc z wzot iości potonów w ąz Z. W tni o n- ozkł iny oiąg kiu n Z

27 Wybn funkc włn opto Hiton tou noktonowgo 3/ Z ψ xp π 3/ Z Z Z Z ψ xp 4 π 3/ Z Z Z ψ xp co 4 π 3/ ϕ ψ Y, n n Z Z Z ψ xp in 8 π xp iϕ ψ 8 π Z 3/ Z xp Z in xp iϕ

28 Gętości pwopoobińtw ψ Obit typu płn yti fyczn iczb obitn, iczb węzłów n- n ozkł ozkł iny iny π π in ϕψ P n ψ π Z 3 xp Z Ogłość o ą w notkc

29 Obit typu p, zżność o kąt iczb obitn, iczb węzłów n-- ozkł iny Gętość pwopoobińtw zży o kąt yunk pztwi gętość pwopoobińtw tnu o n,,. Z 3π 3 ψ xp co Z Z

30 Funkc włn opto Hiton tou noktonowgo-uzupłnini Nikiy zit zpoonyc wpónyc funkci włnyc optoów H,, o opiu ktonów w toi wykozytu ię wpón funkc włn optoów H, bęąc kobinci iniowyi funkci popznic opowiącyc óżny wtościo włny opto Funkc t z twozy ię w tn poób by pzyowły wtości zczywit. Wykozytu ię zwłzcz gy opiuy to w otoczniu innyc toów Np. tnów o n, ożn utwozyć ntępuąc funkc ψ 8 8 π π [ ψ ψ ] x Z Z 3/ 3/ 3/ Z Z xp xp Z Z in in Z Z Z x xp 4 π 3/ Z Z ψ y i 4 π 3/ Z Z Z ψ ψ xp co 4 π z Z 8 π 3/ Z xp iϕ xp in xp iϕ Z 4 π 3/ Z Z Z co ϕ xp in co ϕ Z [ ψ ψ ] xp in in ϕ xp y Z 4 π 3/ Z z Z

31 Gficzni pztwini funkci włnyc optoów H, i x y 3z

32 Hitonin H H Ato wioktonowy Z H Z i i i, > i 4πε o i Z i i gzi 4πε -itonin poynczgo i-tgo i ktonu w toi noktonowy Z πε i, > i 4 o i Człon opiu oziływni ktottyczn ięzy ktoni W piwzy pzybiżniu ożn pzyąć iż oziływni ięzy i-ty kton i pozotłyi ktoni ożn opić pzz potncł fktywny V f i zżny tyko o położni i-tgo ktonu. Wówcz Hitonin opiuący to ożn pzyąć w potci: H Z H Z i i i V pzy czy V ni byłby ówny f i i f i Z 4πε i

33 D utongo potncłu fktywngo ożn w zzi ozwiązć ównni Scöing poynczgo i-tgo ktonu z potncł fktywny i V f v i ψ i i Eψ i i i i znźć ozwoon ngi E i tnów w kic oż on ię znowć oz funkc fow go opiuąc w tyc tnc. Zwyk pzyu ię iż potncł fktywny ożn pzyąć w potci potncłu kuitoytyczngo V f i V f i zżngo tyko o ogłości i-tgo ktonu o ą. Z uwgi n yti potncłu funkc fow tk znzion zży ówniż o 3 iczb kwntowyc n,, poobni k w pzypku tou woou. Z uwgi n fkt iż potncł fktywny ni zży owotni popoconni o ogłości ktonu o ą powi ię zżność ngii ktonu o iczby okśąc kwt ontu pęu tgo ktonu.

34 Zkz Puigo tou wioktonowgo W tni kwntowy o utonyc iczbc kwntowyc n,, ogą znowć ię tyko w ktony. óżnią ię on znki zutu wkto pinu ktonu n owoni wyóżnioną oś OZ, któy oż być ówny tyko S z gzi ±/ - gntyczn pinow iczb kwntow O ktoni o / ówiy ż pin kiowny o góy, zś o ktoni o / ówiy z pin kiowny o ołu. W tni okśony pzz zpół cztc iczb kwntowyc n,,, oż znowć ię tyko n kton

35 Ogón zy obzni tnów ktonowyc w toi wioktonowy Ektony w toi wioktonowy obzą otępn tny ngtyczn o nniżz ożiw ngii z zcowni zkzu Puigo. W pzypku gy kiku tno opowi tk ngi w pzybiżniu potncłu fktywngo ktony zpłnią tki tny w któyc cłkowity zut pinu ktonów tou n oś wyóżnioną t kyny. zut tn oży okśić ko uę zutów pinu n tą oś wzytkic ktonów w toi. Ozncz to iż pz obzni tnu opingo pzz t iczby n,,, pzz ugi kton o pzciwny zuci pinu n oś OZ npiw obzny t wony tn opiny pzz inny zpół iczb kwntowyc nczęści óżniący ię iczbą o t ngii n z guł guł Hun związn z itnini oziływń wyinnyc. Uwzgęni on fkt iż ngi tou o nkowyc zutc pinu ktonów n oś wyóżnioną ug zwyk obniżniu w tounku o ngii tou o inny utwiniu pinów ktonów. Częto ni t on w płni uwzgęnin w ou potncłu fktywngo z wzgęu n bk opowinic wyzów w ty potnc. 3 Stny o t ngii okśon w pzybiżniu potncłu fktywngo óżniąc ię wtością iczby kwntow obzn ą w tki koności by zpwnić to iż u iczb tnów obzonyc pzz ktony był kyn inn z guł guł Hun związn z itnini oziływń kocynyc niuwzgęninyc w potnc fktywny.

36 4 Wyznczni obiti obzonyc pzz ktony pozw n okśni ozkłu gętości łunku ktonów popoconngo o gętości pwopoobińtw znzini ktonów. Znąc tn ozkł ożn póbowć okśić potncł, któu tn ozkł opowi co pozw n wpowzni popwk o potncłu fktywngo i ozwiązni zni tgo nowgo potncłu. Pocuę ożn powzić ż o oiągnięci ouzgonini, gy potncły uzykiwn w konyc kokc ni óżnią ię zncząco o potncłów wykozytywnyc w kokc popznic. W tozi Ht np. potncł fktywny pzyuy w potci Z Z ψ 3 Vf i 4 4 πε πε 3 o i i i gzi uowni obu tny obzon pzz pozotł ktony tou. Potncł tn ni opiu tzw. oziływń wyinnyc ni kocynyc ięzy ktoni

37 ównni włn itoninu opiuącgo ukł złożony z Z ktonów potć H ψ,..., E,..., gzi, z ψ, z H Z i i V f i Wtość włn tgo Hitoninu był by ówn ui ngii wzytkic ktonów Z E i E i Zwyk w tn poób zwyży ngi ukłu. Np. pzyuąc potncł w potci Ht Z ψ V uwzgęniy wukotni wkł o ngii pocozącyc z oziływń ktottycznyc ięzy ktoni Engi ukłu ktonów w ty pzybiżniu pi okśić t z wzou ~ E E 4πε Z ψ ψ Z 3 3 i i i i, > i 3 3 i f i 4 oi 4 πε πε i 3 i 3

38 W ztoowny pzybiżniu z potncł fktywny funkc włn opto Hiton ogłby być ówn ioczynowi funkci fowyc pozczgónyc ktonów *,..., ψ... ψ, Z z z ψ ψ Nitty tk potć funkci fowyc pzyęt w tozi Ht pzy pozukiwniu potci potncłu fktywngo ni t włściw z uwgi n to iż pzypoząkowu konktn ktony o konktnyc tnów kwntowyc, co toi w pzczności zą niozóżniności nkowyc czątk. W tozi t ni opiuy włściwi tzw. oziływń wyinnyc ięzy ktoni i powoown pzz t oziływni popwki o ngii ktonów. Oziływni t ożn uwzgęnić w tozi Ht- Fock, w któ funkc fową pzyuy w potci opowinio kontuownyc kobinci iniowyc ioczynów noktonowyc funkci fowyc zżnyc o zinnyc pztznnyc i pinowyc o t włności iż zin z obą wóc czątk powou tyko zinę znku funkci fow. Mto Ht-Fock powzi o ość złożongo potncłu fktywngo któy n ni uwzgęni oziływń kocynyc ięzy ktoni wynikącyc z oziływń ktottycznyc. W pzybiżniu oziływni kocyn i wyinn ożn częściowo uwzgęnić pzy poocy to optyc n funkcon gętości ktonow optyc n twizniu iż tnowi potwowu o inin ngii opowi konktny coć zwyk ni znny ozkł gętości ktonow czyi ngi t t funkconł gętości ktonow. Funkconł tn póbuy opić wzo ttyczny, coć okłn potci tgo funkconłu ni zny. Pzy złożon potci funkconłu w cu znzini ngii tnu potwowgo zuky ozkłu gętości ktonow, któ funkconł pzyu wtość ininą

39 Wnioki wynikąc z opiu nizonizowngo tou wioktonowgo ącgo Z ktonów pzy poocy fyczni ytyczngo potncłu fktywngo W ogłości biki o ą potncł fktywny t biki potncłowi tou noktonowgo o iczbi potonów w ąz ówn Z Z 4πε V f Z wzot potncł fktywny zini ię tk iż użyc ąży o potncłu w toi woou o Z V. f 4πε Wynik to z knowni oziływni pzyciągącgo ięzy ą kton znuący ię ko o pzz inn ktony znuąc ię biż o bngo ktonu, któyc oziływni z bny kton ckt opycący Powou iż w oboętny ktyczni toi wioktonowy ngi ktonów z powłok zwnętznyc o wyżzy n t zbiżon o ngii ktonu w toi 4 4 woou w nico pzy pzybiżniu n E 3π ε n zś z powłok wwnętznyc o niżzy n t niżz w guby pzybiżniu 4 Z E n 3π ε V f 4πε E 3π ε n

40 ówniżśni ogłość w ki ktony z powłok o niki n wwnętznyc znuą ię o ą w toc wioktonowyc t niz niż w toi woou, ntoit w pzypku powłok o wyoki n t on zbiżon o tou woou oziy toów óżnyc piwitków ą tgo go zęu wikości 3 Poniwż cont to ngi ktonu zży o iczby. V f Fkt iż pwopoobińtwo znzini ktonów znuącyc ię w tni o w pobiżu ą t powyżzon w tounku o ktonów o > powou iż ngi potncn tkic ktonów t niżz, co powzi o tgo iż zwyk uton iczby kwntow n nniżzą ngię tny o. Ogóni ngi tnu ktonowgo zwyk ośni z wzot iczby. W pwnyc pzypkc oż to powzić o tgo iż tn z niżz powłoki nizy n i uży oż ić wyżzą ngię o tnu o iczbi n powyżzon np. o i. Sytuc tk wytępu nczęści wty gy tn o t tn z powłoki o nwyżz ngii zpłnin pzz ktony. 4 Pzyęty poób opiu włności tou wioktonowgo pzy poocy fyczngo potncłu fktywngo powzi o npzyc wyników toów o cłkowici zkniętyc powłokc o ytyczny ozkłzi łunku ub toów o niwiki iości ktonów n nwyżz powłoc np. ti kicznyc zwiącyc n kton

41 Typowy ct pozioów ngtycznyc tou wioktonowgo 3

42 Ekton znu ię w tni okśony pzz czty iczby kwntow Zpłnini powłok kki toy o ły Z n. n powłok. n powłok popowłok powłok popowłok Poność powłoki n. popowłoki. Pozioy o obzn ą kwncyni Powłok o wyżz główn iczbi kwntow n zpłnin t po zpłniniu powłoki o niżz główn iczbi kwntow. n powłok popowłok p popowłok kton o pini o góy / kton o pini o ołu -/

43 IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA H i N K b C F 4 B Mg C S B IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB 39 Sc Y 4 7 Ti Z Hf 4 f fiing fiing p fiing f fiing V Nb T 5 Db C Mo W 6 Sg Mn Tc 7 B F u O 8 H Co I 9 Mt Ni P Pt 9 47 Cu Ag 79 Au Zn C Hg B A G In T C Si G Sn 8 Pb N P A Sb Bi O S S T Po F C B I At H N A K X n ntni C 59 P 6 N 6 P 6 S 63 Eu 64 G 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 E 69 T 7 Yb 7 u Actini 89 Ac 9 T 9 P 9 U 93 Np 94 Pu 95 A 96 C 97 Bk 98 Cf 99 E F M No 3 Atoy, któyc wzytki popowłoki ą zpłnion cłkowici ub ą put, ą cłkowity obitny ont pęu oz pin ówny zu. 4

44 Zpłnini powłok ciężki toy o uży Z Itotną oę ogyw tut knowni, i ni obwuy kwncyngo obzni tnów z konyc powłok z wzot n. D Z>8 npiw obzn ą tny 4, pot 3 t pzściow, częto ówniż tny 5 ą obzn wczśni niż tny 4, tny 6 ą obzn wczśni niż tny 5 coć wytępuą iczn wyątki z wzgęu n ł óżnic ngii tyc tnów np. w pzypku b Ag obzon ą cłkowici tny 4 w tni 5 znu ię tyko kton Z koi tny 6 ą obzn wczśni niż tny 4f ntnowc.

45 Ukł okowy piwitków gup ok Ok twozą piwitki, któyc toy zpłnion pzz ktony coćby częściowo tą ą iczbę powłok

46 Ektony wncyn włściwości ciczn piwitków iczb ktonów w toi nizonizowny oboętny ktyczni t ówn iczbi potonów w ąz czyi iczbi toow piwitk Z. Włności ciczn tou ngo piwitk ą zżn o iczby ktonów wncynyc tzn. ktonów zuącyc częściowo zpłnioną powłokę ktonową o nwyżz ngii. Piwitki o nogicznyc włściwościc cicznyc iczbi ktonów wncynyc twozą gupę w ukłzi okowy piwitków. Piwitki ąc poobną iośc ktonów n popowłokc i p óżniąc ię iością ktonów n popowłokc i f ą tż poobn włności ciczn z wzgu n fkt iż ktony i f ko ktony z powłok wwnętznyc zwyk ni bioą uziłu w twozniu wizń cicznyc. Mogą óżnić ię włnościi gntycznyi. ok Pzykły C Z6 p Si Z4 p 6 3 3p [N]3 3p G Z3 p 6 3 3p p [A]4 3 4p Piwitki t ą tką ą iość ktonów wncynyc, wykzuą tż poobn włściwości ciczn

47 H i N K b C F B Mg C S B Sc Y Ti Z Hf f V Nb T Db C Mo W Sg Mn Tc B F u O H Co I Mt Ni P Pt Cu Ag Au Zn C Hg G In T G Sn Pb A Sb Bi S T Po B I At K X n B A C Si N P O S F C N A H Ac C T P P N U P Np S Pu Eu A G C Tb Bk Dy Cf Ho E E F T M Yb No u IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB ntni Actini fiing p fiing fiing f fiing 6 4

48 Atoy piwitków, któ ą cłkowici zpłnion powłoki w zzi popowłoki i p tyc powłok gy n> ą gzi zctnyi i znuą ię w VIII gupi ukłu okowgo piwitków. Engi onizci, potzbn o opuzczni pzz kton tou, w pzypku ic t bzo wyok. Atoy t cktyzuą ię kuitoytyczny ozkł gętości łunku, ni wytwzą pó ktycznyc i gntycznyc. Piwitki t tuno twozą wiązni ciczn. Pzykły:, non, gon, kypton. Z koi toy piwitków z gupy I zwn ti kicznyi ą łbo związny kton zwnętzn powłoc. Engi onizci tyc toów t nik. Piwitki z gupy I ukłu okowgo ą bzo ktywn ciczni, poniwż oż być nic ngtyczni kozytn pozbyci ię w kci ciczn łbo związngo ktonu i powót o bzi tbingo ukłu z cłkowici zpłnionyi powłoki. Pzykły: it, ó, pot. Wyoką ktywnością ciczną cktyzuą ię tkż toów piwitków z VII gupy ukłu okowgo, któy o zpłnini ottni powłoki bku ktonu. Piwitki t cktyzuą ię uży powinowctw ktonowy, tzn. wykzuą iną tnnc o pzyłączni ktonu. Pzykły: fuo, co.

49 Obitny ont gntyczny ktonu ozwżni kyczn Z kton o i i łunku pouzący ię po zknięt obici ożn związć pą ktyczny o ntężniu V I T π -poiń obity, V-pękość ktonu. Z pą płynący w zknięty obwozi w kztłci ki o pou powizcni A wiąży obitny ont gntyczny o wtości µ IA Kiunk wkto ontu gntyczngo t potopły o płzczyzny ki. Wić iż wtość obitngo ontu gntyczngo wytwzngo pzz kton pouzący ię po obici t ówny V V µ IA π V π Pzyu ię iż µ ont pęu ktonu

50 Engi ontu gntyczngo w pou gntyczny µ B B E µ B Z ont gntyczny uizczony w zwnętzny pou gntyczny opiny pzz wkto inukci gntyczn związn t ngi ówn Pzy pou kiowny wzłuż oi OZ t on ówn E µ z B z µ Konfigucą o nniżz ngii tgo ontu t konfiguc w któy ont tn t kiowny ównog o wkto inukci po gntyczngo czyi zut ontu gntyczngo n oś OZ t otni. µ z N ont gntyczny w pou gntyczny o inukci ził ont iły ówny τ µ B Mont gntyczny czątki ug pci pouząc ię po pobocznicy tożk o oi ytii pokywąc ię z kiunki wkto inukci po gntyczngo

51 Sił ziłąc n ont gntyczny w pou ninoony Sił t t popoconn o gintu po gntyczngo W zczgóności kłow iły ziłąc w kiunku wyznczony pzz zwot oi OZ ukłu wpółzęnyc t ówn F z µ z B z z Zży on o zutu ontu gntyczngo n oś Oz oz o tgo k zybko zini ię inukc po gntyczngo w ty kiunku kłow z-tow gintu po gntyczngo. D µ z > ąży on o wycignięci ontu gntyczngo w obz inizgo po gntyczngo

52 Obitny ont gntyczny ktonu ozwżni kwntow Obitny ont gntyczny ktonu t opto związny z opto obitngo ontu pęu cą wypowzoną w uęciu kyczny µ Z uwgi n fkt iż w wyniku poiu kwtu ługości ontu pęu ożn otzyć yni wtości ówn gzi,,,. czyi ługość wkto ontu pęu oż być ówn to w wyniku poiu ługości ontu gntyczngo ożn otzyć yni ntępuąc wtości µ µ B 4 gzi µ B 9,7 A -gnton Bo ntn notk ontu gntyczngo

53 Z uwgi n fkt iż w wyniku poiu zutu ontu pęu n oś OZ ożn otzyć yni wtości ówn gzi -,-,.,-, to w wyniku poiu zutu ontu gntyczngo n oś OZ ożn otzyć yni ntępuąc wtości µ z µ B 4 gzi µ B 9,7 A -gnton Bo Engi związn z oziływni ontu gntyczngo ktonu z po gntyczny Moży pzyąć iż oś Oz kiuy wzłuż kiunku wkto inukci po B Bk Bz B. Wówcz E µ B µ z Bz B µ BB Engi t t kwntown oż pzyowć yktn wtości zżn o wtości zutu obitngo ontu pęu n kiunk po, czyi o wtości gntyczn iczby kwntow. Engi t powou ozzczpini pozioów ngtycznyc w toi po go uizczniu w pou gntyczny fkt Zn.

54 Efkt Zn bz uwzgęnini pinu B E B tn,,,-,- - -,,- tn p E - tn

55 Efkt Zn ożn kpyntni izyć nizuąc wi iyn związn z pzścii ktonu poięzy obiti o óżnyc ngic i obwuąc ozzczpini inii wiowyc w pou gntyczny. Nitty pzwiywni opt o wzó E µ B µ z Bz B µ B B ni znuą zwyk płngo potwizni w kpynci, w któy obwu ię.in. otkow ozzczpini inii wiowyc. ówniż ni znuą płngo potwizni w kpynci pzwiywni otycząc iły ziłąc n to n któy ził ninoon po gntyczn w opciu o wzó F z µ z B z z Pzy toowniu tgo wzou tzb uwzgęnić iż wkł o ontu gntyczngo wnozą wzytki ktony. Jnkż wkł pocozący o powłok i popowłok cłkowici zpłnionyc t ówny zu. W pzypku toów, w któyc n powłoc wncyn znu ię n kton w tni o czyi i ożn pzyąć iżµ z, co znczy iż n to tki ni ziłłby ił, czu pzczy kpynt. Sytuc tk ic w pzypku np. toów b i woou.

56 Doświczni Stn Gc wiązk toów Ag ub H Po pzpuzczniu pzz obz ninoongo po gntyczngo wiązki toów b ozzi ię on n wi Bz wiązki. N potwi wzou F ożn wnoić iż toy z µ z z b poią nizowy ont gntyczny, któgo zut n oś Oz oż pzyowć wi wtości. Mont tn ni pocozi o ontu obitngo ktonów cz wiąż ię z włny ont pęu czyi pin ktonu wncyngo

57 Spin Spin to włny ont pęu czątki, któgo opiuy popzz wpowzni opto pinu S S. xi S y S zk Ni on opowinik kyczngo. Poęci to wpowzii po z piwzy S. A. Gout i G.E. Unbck w 95 oku. Jgo itnini w pzypku ktonu ożn uznić w opciu o ównni Dic, opiuąc kton tywityczny w c toii kwntow. Spin ogyw tż itotną oę pzy opii innyc czątk ntnyc. Związki koutcyn opto pinu Mą on nkową potć k w pzypku obitngo ontu pęu [ ] S x, S y is [ ] z S y, S z i S [ ] S x z, S x is y [ ] [ ] [ ] S, S S, S S, S x y z S Sx S y Sz Możn noczśni okonć poiu tyko kwtu ługości wkto pinu oz go zutu n ną z oi. Ni ożn okonć noczngo poiu zutu pinu n wi óżn oi. Z uwgi n zpiną potć guł koutcynyc wnioki opt n nic otzyn obitngo ontu pęu pozotą łuzn ówniż pinu

58 S χ, z ównni włn opto pinu χ, χ S, Kontz, χ 3,,, -,-,.,-, Wtości włn opto kwtu pinu zżą o iczby kwntow i wyżą ię wzo, zś wtości włn opto zutu pinu n oś Oz zżą o iczby kwntow, i wyżą ię wzo pzy czy opuzczn wtości iczby zżą o iczby W pzciwińtwi o obitngo ontu pęu iczb okśąc wtość kwtu pinu ni ui być iczbą cłkowitą, k iło to ic w pzypku iczby cz oż być ówn wiokotności ½ ub. 3 oznczą wpón funkc włn optoów Ŝ oz χ, z Ŝ. Funkci tyc ni ożn pzntowć popzz funkc fow zżn o zinnyc pztznnyc, w ty zczgóności kątów w fyczny ukłzi wpółzęnyc. Wynik z tgo to iż w pzypku pinu ni obowiązu wunk iż iczb okśąc wtości włn opto kwtu pinu t iczbą cłkowitą, któy wynikł w pzypku obitngo ontu pęu z wunku noznczności funkci fow pzy zini kąt zyutngo ϕ o π.,,...

59 Opto pinu ni ożn wyzić tkż pzy poocy fouł zżnyc o zinnyc pztznnyc. 4 iczb czątk ntnyc zży o ic typu. W zczgóności ktonu, potonu i nutonu /, fotonu, zonu π W pzypku obiktów złożonyc z czątk ntnyc wytępuą ówniż ogniczni n iczbę zżn o iości i ozu czątk z kic obikt tn ię kł. 5 Czątki, któyc iczb pzyu wtości cłkowit ą okśn ko bozony, zś czątki któyc iczb t t nipzytą wiokotnością ½ to fiony

60 z S χ χ 4 3 S χ χ Itnią tyko wi wpón funkc włn optoów oz ktonu óżniąc ię znki kiunki zutu pinu n oś OZ: któ zut tn t otni pin zwócony o góy któ zut tn t uny pin zwócony o ołu Ŝ z Ŝ χ χ ównni włn opto pinu ktonu czątki o /, ±/ z S χ χ 4 3 S χ χ

61 pzntc cizow opto pinu ktonu czątki o / Optoy zutu pinu n oi w ukłzi ktzńki oz kwtu pinu pzntuy w bzi wpónyc wktoów włnyc optoów oz pzz kwtow ciz Puigo Wpón funkc włn optoów oz pzntuy pzz ciz kounow. ozn χ Ŝ z Ŝ Ŝ Ŝ z. ozn χ S z S S x i i i i S y

62 Zpi ównni włngo w pzntci cizow Wpowząc oznczni łtwo ożn pwzić iż S z [ ] [ ] Wunki powyżz wyżą wunk otononości ozwżnyc funkci włnyc optoów oz. [ ] [ ] [ ] * χ [ ] * χ Ŝ z Ŝ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

63 Spinowy ont gntyczny ktonu Spinowy ont gntyczny t opto związny z pin ktonu wzo µ B µ S Możn zuwżyć iż tounk pinowgo ontu gntyczngo o pinu t wukotni więkzy o tounku obitngo ontu gntyczngo o obitngo ontu pęu noi gntocniczn Z uwgi n fkt iż w wyniku poiu ługości kwtu pinu ożn 3 otzyć yni czyi ługość wkto pinu t ówn 3 to ługość pinowgo ontu gntyczngo t ówn µ B gzi -gnton Bo 4 3 µ µ B 3µ B S B µ

64 Z uwgi n fkt iż w wyniku poiu zutu pinu n oś OZ ożn otzyć ± to w wyniku poiu zutu pinowgo ontu gntyczngo n oś Oz oży otzyć wtości óżniąc ię znki µ z µ B µ B ówn co o oułu gntonowi Bo Dtgo ił ziłąc n wzytki toy b w oświczniu Stn- Gc B B Fz µ z µ B z z był nkow co o wtości zwot zżł o zutu pinu ktonu n powłoc wncyn tgo tou n kiunk oi OZ wyznczony pzz wkto inukci po co powoowło ozzczpini wiązki toów n wi wiązki. Engi związn z oziływni ktonu obzongo pinowy ont gntyczny z po gntyczny t ówn E µ z B ± µ BB co powou iż pozioy ngtyczn ktonu ugą w pou gntyczny otkowu ozzczpiniu n w pozioy, co w pwnyc wunkc uzykło potwizni oświczni.

65 ozzczpini pozioów ngtycznyc ktonu w pou gntyczny związn z pin B B E / ±/ -/

66 Spinowy ont gntyczny potonu i nutonu Spinowy ont gntyczny obzon ą tkż.in. czątki twoząc ąo toow poton µ p 5,58 S p b nuton µ n 3,8 S p gzi p,67* -7 kg- potonu Nuton poi pinowy ont gntyczny poio tgo iż go łunk ktyczny t ówny zu. Z uwgi n fkt iż potonu i nutonu t około 836 zy więkz o y ktonu to ont gntyczny potonu i nutonu t znczni nizy o ontu gntyczngo ktonu. Mont gntyczny obzon t tkż ąo toow złożon z potonów i nutonów Entną notką ontu gntyczngo potonu, nutonu k i ą t gnton ąowy 7 J µ N 5,5 T p

67 Cłkowity ont gntyczny związny z ktoni i go oziływni z B W pwnyc pzypkc cłkowity ont gntyczny ktonu t ont wynikący yni z itnini pinu kton w toi w tni o, kton wobony w kyzt. Zwyk nk wkł o ontu gntyczngo pocozi zówno o obitngo k i pinowgo ontu pęu. Opto ontu gntyczngo ktonu wyż ię więc wzo: µ µ µ S Uwgi W pzypku toów wioktonowyc ngi pozioów ngtycznyc w pou gntyczny zżą o ontu gntyczngo cłgo tou. Do go okśni tzb znźć cłkowity obitny oz pinowy ont gntyczny cłgo tou o któgo wkł wnozą ktony z cłkowici nizpłnionyc powłok ktonowyc W pzypku gy ni uwzgęniy oziływni pinowo-obitngo to ożn okśić ozzczpini pozioów ngtycznyc w pou gntyczny uwzgęniąc ozini fkt wynikący z oziływni obitngo i pinowgo ontu gntyczngo z zwnętzny po gntyczny. Oziływni pinowo-obitngo nk ożn ni uwzgęnić pzy opii zwik tyko gy po gntyczn zwnętzn t bzo in fkt Pcn-Bck. bont gntyczny pocozi wyłączni o pinowgo ub obitngo ontu pęu

68 Oziływni pzężni pinowo-obitn, ozzczpini ubtn V H SO λ S D tou woou λ c Oziływni pinowo-obitn wynik z oziływni pinowgo ontu gntyczngo ktonów z po gntyczny powtły n kutk ucu ktonów wzgę ą zżny o obitngo ontu pęu. Oziływni pinowo obitn powzi o ozzczpini pozioów ngtycznyc pzy bku zwnętzngo po gntyczngo ozzczpini ubtn. Możn powizić w pzybiżniu iż gy popowłoki obzon ni niż o połowy tny w któy wktoy oz S λ > ą ównogł ą wyżzą ngię niż tny w któy ą on ntyównogł. Jt ono niniz w pzypku powłok wwnętznyc o ły n w toc ciężkic piwitków o uży Z woou t zęu -5 V, ou -3 V. Iościowy opi fktu utuni fkt iż ni ożn noczśni wyznczyć ngii oz zutu wktoów oz S n kiunk po. Opi tn wyg wpowzni opto cłkowitgo ontu pęu J S któgo kwt i zut n oś OZ ą tłyi ucu. Gy uwzgęniy pzężni pinowo-obitn o opiu tnów kwntowyc zit iczb, wykozytuy iczby, okśąc wtości włn optoów Ĵ, któ ą ówn pzy czy,,...,, Ĵ któ ą ówn pzy czy,,...,, z

69 Gy / czyi np. ktonu iczb oż pzyowć wtości / ub --/ gy / gy Pzykł: wpływ oziływni pinowo obitngo n ngi pozioów ngtycznyc ktonu w toi noktonowy ub toi zwiący n kton wncyny znuącgo ię w tni o oz,3/,-/ E,3/,/,/ H H λ >,/

70 Efkt Zn pouowni ozzczpini inii wiowyc poiniowni itowngo pzz to uizczony w pou gntyczny wynikąc z ozzczpini pozioów ngtycznyc tou wywołngo oziływni ontu gntyczngo tou z po gntyczny W pou o inukci B kiowny wzłuż oi Oz z ont gntyczny związn t ngi E µ zb zżn o µ z -zutu ontu gntyczngo tou n oś OZ Gy ont gntyczny pocozi o obitngo ontu pęu ktonów µ µ to E z B B µ B gzi -,-,.,-, gntyczn iczb kwntow pzyuąc wtości cłkowit okśąc zut obitngo ontu pęu tou n o Oz ówny z,,,,.- iczb kwntow okśąc wtość kwtu cłkowitgo ontu pęu tou Wkł o obitngo ontu pęu wnozą ktony z powłok częściowo zpłnionyc. Gy wkł tn pocozi o ngo ktonu to iczby, opiuą tn tgo ktonu w zczgóności,,, n- n-główn iczb kwntow B µ B

71 µ B B µ BB Gy ont tn pocozi o pinu ktonów to E S z gzi -,-,.,-, gntyczn pinow iczb kwntow pzyuąc wtości cłkowit ub połówkow okśąc zut pinu ktonów w toi n o Oz ówny S z,,/,,3/,,.- iczb kwntow okśąc wtość kwtu cłkowitgo pinu ktonów w toi S Wkł o pinu wnozą tyko ktony z powłok częściowo zpłnionyc. Gy wkł tn pocozi o ngo ktonu to iczby, opiuą tn tgo ktonu w zczgóności /, i E ±µ B ± Gy ont gntyczny pocozi zówno o obitngo ontu pęu k i o pinu to w pzypku ingo po gy ożn znibć itnini pzężni pinowo-obitngo wkł o ngii tou związny z obcnością po ożn wyzić wzo E µ B B W obcności pzężni pinowo obitngo ni tśy w tni okśić noczśni ngii i zutu ontu gntyczngo n oś OZ S µ B

72 Pzybiżony opi fktu Zn w pzypku wytępowni oziływni pinowo-obitngo Wtość oczkiwn ługości ontu gntyczngo w tni włny opto Hiton t ówn ługości wkto bęącgo zut cłkowitgo ontu gntyczngo n kiunk wkto ont tn wykonu zybk pc wokół J µ µ µ µ gµ B gzi µ B,,...,, -gnton Bo g gy g g gy -czynnik ngo zut wtości oczkiwn ontu gntyczngo n oś OZ wyznczoną pzz kiunk zwnętzngo po gntyczngo,,...,, µ gµ z B Engi cłkowitgo ontu gntyczngo w pou gntyczny E µ B µ z B gµ B B J W pzypku gy ozwży to zwiący kik ktonów n nicłkowici zpłnion powłoc to iczby,, w powyżzyc wzoc onozą o ontów pęu ni poynczgo ktonu cz cłgo tou. W toi o ny ktoni /, -/ ub / gy to /.

73 Pzybiżony opi fktu Zn w pzypku wytępowni oziływni pinowo-obitngo Wtość oczkiwn ługości ontu gntyczngo w tni włny opto Hiton ówn ługości wkto zutu cłkowitgo ontu gntyczngo µ µ µ n kiunk wkto ont tn wykonu zybk pc wokół J J µ gµ B gzi µ B,,...,, -gnton Bo g gy g g gy -czynnik ngo zut wtości oczkiwn ontu gntyczngo n oś OZ wyznczoną pzz kiunk zwnętzngo po gntyczngo,,...,, µ gµ z B Engi cłkowitgo ontu gntyczngo w pou gntyczny E µ B µ z B gµ B B W pzypku gy ozwży to zwiący kik ktonów n nicłkowici zpłnion powłoc to iczby,, w powyżzyc wzoc onozą o ontów pęu ni poynczgo ktonu cz cłgo tou

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu

jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. EDNOTI MIR ednotki poawowe układu I ednotka nazwa kót długość et aa kiloga kg cza ekunda natężenie pądu elektycznego * ape tepeatua * kelwin

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

W ynik k onk urs u na l

W ynik k onk urs u na l num e r 8 2007 W ynik k onk urs u na ogo W ynik k onk urs u na ogo Dragonia M agaz ine. > s tr.50 M e tis s e Środow is k o graficz ne s tw orz one prz e z proje k tin Situ, k tóre ofe ruje innow acyjne

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

Dwie osoby zabite, trzy ciężko. generalnego konsula włoskiego Tokio, 31.12. (Teł. wł.) Wielka ofen-'źyly się do Czing - Czau

Dwie osoby zabite, trzy ciężko. generalnego konsula włoskiego Tokio, 31.12. (Teł. wł.) Wielka ofen-'źyly się do Czing - Czau /ani mają ozcały egzamin i, umieszczone ostokątnej aszkłami biegną pzyświecająozwiązywaniu okowej. tu miedzy in )ko\vej. Odbypujący: Pzed pzesuwa sie iesięć óżnych ch poczem! ściśle okeślo- /łaśnie twaze]

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska Diagnostyka obrazowa Urszula Grzesiakowska Miêsaki tkanek miêkkich mog¹ wystêpowaæ w ka dej lokalizacji. Najczêœciej wystêpuj¹ w tkankach miêkkich koñczyn, w œcianie klatki piersiowej i brzucha oraz w

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

16. Pole magnetyczne, indukcja. Wybór i opracowanie Marek Chmielewski

16. Pole magnetyczne, indukcja. Wybór i opracowanie Marek Chmielewski 6. Poe magnetczne, nukcja Wbó opacowane Maek meewsk 6.. Znaeźć nukcje poa magnetcznego w oegłośc o neskończone ługego pzewonka wacowego o pomenu pzekoju popzecznego a w któm płne pą I. 6.. Wznaczć nukcję

Bardziej szczegółowo