INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty

2 Zawartość Zawartość... 2 Działania uwzględnione w projekcie... 3 Dostęp do Internetu opis, cele, wymagania,... 5 e-learning - opis, cele, wymagania Obieg spraw i elektroniczna obsługa klienta opis, cele, wymagania Serwis dla absolwentów Serwis "Przyjaciele i Sympatycy KUL" Digitalizacja zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego

3 Działania uwzględnione w projekcie 1.1 Dostęp do Internetu Wzrastająca liczba komputerów przenośnych oraz duża liczba gości odwiedzających KUL powoduje, że obecne rozwiązanie dostępu do Internetu oparte na sieciach przewodowych jest niewystarczające i nierozwojowe w świetle zmian technologicznych, potrzeb użytkowników oraz ogranicza możliwości rozwoju usług internetowych świadczonych przez Uczelnię. 1.2 e-learning Pomimo istniejących możliwości zainteresowanie dydaktyków e-learningiem jest niewielkie. Obecnie w trybie e-learningowym prowadzony jest jeden kierunek studiów (e-pedagogika), jeden przedmiot ogólnouniwersytecki (przysposobienie biblioteczne) i pojedyncze inne przedmioty. Przygotowywane materiały dydaktyczne są najczęściej nieatrakcyjne wizualnie oraz monotonne w zakresie wykorzystywanych technik dydaktycznych. Platformę e-learningową jest traktowana niekiedy wyłącznie jako miejsce kontaktu ze studentami lub innym razem jako miejsce zamieszczania materiałów, bądź też wykorzystywana wyłącznie jako narzędzie sprawdzania wiedzy. 1.3 Obieg spraw i elektroniczna obsługa klienta Platforma e-kul zawiera narzędzia do obsługi klienta wewnętrznego, wewnętrzny obieg spraw. Brak jest zewnętrznej skrzynki podawczej dostępnej dla instytucji oraz osób trzecich - w konsekwencji nie jest prowadzona elektroniczna obsługa klienta zewnętrznego. 1.4 Serwis dla absolwentów Osłabienie kontaktu z absolwentami przyczynia się do zmniejszenia ilości kandydatów spoza województwa Lubelskiego. Kontakt z absolwentami Uczelnia stara się podtrzymywać za pośrednictwem poczty. W dobie wzrastającej popularności Internetu, wraz z postępującą zmianą pokoleniową, naturalna wydaje się jednak stopniowa zmiana kanałów komunikacji. 1.5 Serwis "Przyjaciele i Sympatycy KUL" Obecnie Towarzystwo Przyjaciół KUL nie wykorzystuje nowoczesnych technik komunikacyjnych, nie dysponuje platformą umożliwiającą działalność w Internecie. Prowadząc działalność w dotychczasowy sposób, w związku z wymianą pokoleń i rozwojem społeczeństwa informacyjnego, TP KUL skazuje się na marginalizację swojego znaczenia. 1.6 Digitalizacja zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego Muzeum posiada obecnie ponad dokumentów i zdjęć przechowywanych w archiwum. Co roku wzbogaca się o wiele następnych eksponatów czy to ofiarowanych przez przyjaciół KUL, pracowników czy też dotyczących najnowszej, tworzącej się historii. Te często bezcenne,nie tylko z punktu widzenia historii Uniwersytetu, zbiory wymagają digitalizacji w celu ich skatalogowania oraz ochrony i utrwalenia. Powstała w ten sposób baza mogłaby zostać upowszechniona poprzez 3

4 kanał jakim jest Internet. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest wsparte techniką digitalizacji Muzeum Powstania Warszawskiego. 4

5 Dostęp do Internetu opis, cele, wymagania, Po przeanalizowaniu sytuacji ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz na podstawie materiałów przedstawionych przez podmioty biorące udział w Projekcie wyłania się kilka podstawowych grup problemów w zakresie infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego na KUL. Poniżej został przedstawiony zwięzły opis obecnych problemów Beneficjentów Projektu. Dostęp do Internetu Aktualnie na terenie Uczelni dostęp do Internetu jest możliwy w obrębie: agend administracyjnych (około 260 stanowisk), katedr (około 1000 stanowisk głównie dla pracowników dydaktycznych), pracowni dydaktycznych (dla studentów, głównie podczas zajęć dydaktycznych), stanowisk szybkiego dostępu zlokalizowanych w bibliotekach zakładowych (89 sztuk), stanowisk szybkiego dostępu zlokalizowanych w bibliotece głównej (35 sztuk), stanowisk szybkiego dostępu zlokalizowanych na korytarzach (42 terminale). Szkielet sieci budowany jest na urządzeniach umożliwiających transfer informacji z prędkością 1Gb. Większość budynków Uczelni połączona jest liniami światłowodowymi. Wyjątkiem jest budynek przy skrzyżowaniu ulicy Zielonej i Staszica. Pasmo dostępowe dla całej infrastruktury KUL to: w Lublinie 1Gb/1Gb, w Tomaszowie Lubelskim to 2Mb/512kb, w Kazimierzu Dolnym (Dom Pracy Twórczej KUL) brak dostępu do Internetu. Uczelnia korzysta z szeregu serwerów PROXY pozwalających zmniejszyć ruch wyjściowy do popularnych serwisów. Dostęp do Internetu na Uczelni wymaga autoryzacji i jest możliwy wyłącznie dla osób posiadających konto założone przez administratora sieci Na Uczelni nie funkcjonuje obecnie infrastruktura oparta o sieci bezprzewodowe (wyjątek stanowią pojedyncze niezabezpieczone i w pełni otwarte punkty dostępowe na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym). Z dostępem do Internetu wiąże się też możliwość skorzystania z serwisu Rekrut. Na Uczelni rekrutacja jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną 5

6 W ramach przedmiotowego zadania wykonawcy powinie zgodnie z przedmiotowym programem wykonać pracę polegającej w szczególności na: 1.1 Modernizacja sieci szkieletowej oraz styku z dostawcą internetowym. Wymiana podzespołów w istniejących urządzeniach umożliwiająca transfer informacji w rdzeniu sieci oraz łączność z dostawcą internetowym z prędkością 10Gb. Rozbudowa istniejącej infrastruktury o kolejne urządzenia brzegowe umożliwiające podłączanie stacji roboczych w szczególności punktów sieci bezprzewodowej. Uzasadnione wydaje się zainstalowanie systemu służącemu aktywnemu monitorowaniu sieci (sonda IDS) służącego podwyższeniu bezpieczeństwa rozwiązania oraz wymiana serwerów pełniących rolę kontrolerów domeny i systemu autentykacji i autoryzacji. Posiadane urządzenia oparte są na konstrukcji modułowej, pozwala to na wymianę elementu bez konieczności wymiany innych składowych tych urządzeń. Nie bez znaczenia jest również zgodność konfiguracji oraz znajomość urządzeń i oprogramowania przez obsługę informatyczną. Modernizacja urządzeń na punkcie styku z dostawcą Internetu do przepustowości 10Gb/10G b( routerów, przełączników i innych urządzeń aktywnych ) 1.2 Zabezpieczenia serwerowni w Bibliotece oraz Akademiku Żeńskim poprzez budowę stref dostępu, Budynek biblioteki winien być wyposażony w system kontroli dostępu: czytniki kart magnetycznych zlokalizowane przy drzwiach prowadzących w obszary szczególnie chronione (magazyny zbiorów specjalnych) i niektóre służbowe. System winien identyfikować numery kart i moment ich użycia, tym samym automatycznie rejestrować i archiwizować dane na temat przebywania osób w danym pomieszczeniu w określonym czasie. Karty dostępu winny być jednocześnie identyfikatorami pracowników. Ponadto należy wprowadzić do systemu sygnalizacje włamania i napadu: który powinien objąć wszystkie magazyny zbiorów specjalnych i większość pracowni. System winien sygnalizować do stanowiska nadzoru fakt otwarcia drzwi w danej strefie bez uprzedniego rozbrojenia tej strefy. 1.3 Budowa sieci bezprzewodowej we wszystkich budynkach zlokalizowanych w Lublinie, Tomaszowie Lubelskim oraz Kazimierzu Dolnym (24 budynki). Zakup i instalacja systemu składającego się z dwóch samodzielnych i ze 164 urządzeń dostępowych lekkich (nie posiadających trwale zapisanej konfiguracji po odłączeniu od zasilania) umożliwiających pokrycie siecią bezprzewodową, pracującą w standardzie n i poprzednich, większości publicznych powierzchni Uczelni, zarządzanych centralnie z kontrolera. System musi móc eliminować niepożądane - obce punkty dostępowe. Instalacja systemu związana jest z budową sieci zasilającej urządzenia dostępowe oraz doprowadzeniem sygnału logicznego. Rozwiązanie musi współpracować z istniejącą infrastrukturą sprzętową oraz systemem autentykacji i autoryzacji, w szczególności musi dynamicznie lokalizować klienta do odpowiedniej podsieci w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień. W lokalizacji nie posiadającej przyłącza światłowodowego należy zbudować radiolinie pracującą w paśmie ogólnodostępnym. 6

7 Zakup i instalacja systemu składającego się z dwóch urządzeń samodzielnych i ze 164 urządzeń dostępowych lekkich (nie posiadających trwale zapisanej konfiguracji po odłączeniu od zasilania) Wykonanie sieci zasilającej urządzenia dostępowe oraz doprowadzeniem sygnału logicznego. Zakup urządzeń i zestawienie radiolinii pracującej w paśmie ogólnodostępnym w lokalizacji nie posiadającej przyłącza światłowodowego. Urządzenia powinny spełniać następujące wymagania: Kontroler bezprzewodowy (obsługujący do 150 access-pointów). Kontroler musi spełniać następujące wymagania: zarządzać centralnie wszystkimi access-pointami umożliwiać zbieranie informacji o poszczególnych stacjach roboczych podłączonych do access-pointów zarządzanych przez kontroler bezpośrednio z interfejsu WWW kontrolera (adres MAC, stan uwierzytelnienia stacji, przydzielony adres IP) umożliwiać uzyskanie informacji na temat obciążenia poszczególnych kanałów radiowych. umożliwiać zbieranie informacji na temat innych access-pointów będących w zasięgu propagowanej sieci generować informacje o ruchu w sieci zgodnie z RADIUS Accounting zapewniać przydział użytkowników do VLAN-ów (IEEE 802.1Q) na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access-Accept protokołu RADIUS; pozwalać na definiowanie co najmniej 4 SSID, zapewniając możliwość zdefiniowania różnych metod szyfrowania lub jego wyłączenie dla każdego z SSID oraz rozdziału ruchu do odrębnych VLAN-ów (IEEE 802.1Q), z jednoczesnym uwzględnieniem przydziału dynamicznego na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access- Accept protokołu RADIUS zarządzając access-pointami pracującymi w standardach WPA-Enterprise/TKIP oraz WPA2-Enterprise/AES propagującymi sieć, gwarantować przełączanie użytkownika między access-pointami, w czasie nie dłuższym niż 50ms; przełączenie użytkownika musi się odbywać bez ponownego uwierzytelnienia zarówno w WPA-Enterprise/TKIP jak i WPA2-Enterprise/AES; wspierać rozwiązanie umożliwiające łączenie dowolnej ilości access-pointów w grupy nadające na jednym określonym kanale oraz propagujące 1 BSSID dla konkretnego użytkownika w obrębie określonej grupy. zapewnić dostęp do sieci poprzez współprace z zewnętrznym serwerem RADIUS (RFC2865) obsługując równolegle (na jednym SSID) szyfrowanie WPA-enterprise/TKIP i WPA2-enterprise/AES Kontrolery bezprzewodowe (obsługujące do 30 access-pointów każdy) Kontroler musi spełniać następujące wymagania: zarządzać centralnie wszystkimi access-pointami 7

8 umożliwiać zbieranie informacji o poszczególnych stacjach roboczych podłączonych do access-pointów zarządzanych przez kontroler bezpośrednio z interfejsu WWW kontrolera (adres MAC, stan uwierzytelnienia stacji, przydzielony adres IP) umożliwiać uzyskanie informacji na temat obciążenia poszczególnych kanałów radiowych. umożliwiać zbieranie informacji na temat innych access-pointów będących w zasięgu propagowanej sieci generować informacje o ruchu w sieci zgodnie z RADIUS Accounting zapewniać przydział użytkowników do VLAN-ów (IEEE 802.1Q) na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access-Accept protokołu RADIUS; pozwalać na definiowanie co najmniej 4 SSID, zapewniając możliwość zdefiniowania różnych metod szyfrowania lub jego wyłączenie dla każdego z SSID oraz rozdziału ruchu do odrębnych VLAN-ów (IEEE 802.1Q), z jednoczesnym uwzględnieniem przydziału dynamicznego na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access- Accept protokołu RADIUS zarządzając access-pointami pracującymi w standardach WPA-Enterprise/TKIP oraz WPA2-Enterprise/AES propagującymi sieć, gwarantować przełączanie użytkownika między access-pointami, w czasie nie dłuższym niż 50ms; przełączenie użytkownika musi się odbywać bez ponownego uwierzytelnienia zarówno w WPA-Enterprise/TKIP jak i WPA2-Enterprise/AES; wspierać rozwiązanie umożliwiające łączenie dowolnej ilości access-pointów w grupy nadające na jednym określonym kanale oraz propagujące 1 BSSID dla konkretnego użytkownika w obrębie określonej grupy. umożliwiać zwiększenie ilości licencji na obsługiwane access-pointy do 30 zapewnić dostęp do sieci poprzez współprace z zewnętrznym serwerem RADIUS (RFC2865) obsługując równolegle (na jednym SSID) szyfrowanie WPA-enterprise/TKIP i WPA2-enterprise/AES Punkty dostępowe. Urzadzenie typu access-point zgodne ze standardami a/b/g wraz licencją rozszerzającą możliwości access-pointa do standardu n oraz być zarządzane za pomocą dedykowanego kontrolera bezprzewodowego. Access-pointy muszą spełniać następujące wymagania: musza być zasilane poprzez kabel sygnałowy Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af posiadać fabryczną możliwość zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą być zarządzane z dedykowanego kontrolera bezprzewodowego wspierać tryb w którym z punktu widzenia użytkownika grupa access-pointów jest widziana jako pojedyncze urządzenie (BSSID) dla pasma 2,4 lub 5GHz 8

9 1.4 Powołanie i wyposażenie centrum zarządzania siecią Centrum zarządzania siecią musi dysponować oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę i konfigurację całej sieci, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowej w tym lokalizację klientów bezprzewodowych. Centrum musi móc rejestrować aktywność użytkowników w zakresie wymaganym przez prawo. W tym celu konieczne są odpowiednie zasoby dyskowe. Szczególne znaczenie ma przeszkolenie obsługi w zakresie zarządzania i obsługi systemu. Pomieszczenie centrum powinno być wyposażone w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. W skład wyposażenia centrum powinna wchodzić drukarka, laptopy wraz z dodatkowymi dużymi monitorami. Zakup i instalacja oprogramowania umożliwiającego kontrolę i konfigurację całej sieci, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowej w tym lokalizację klientów bezprzewodowych. Wyposażenie centrum w odpowiednie zasoby dyskowe w celu rejestracji aktywności użytkowników w zakresie wymaganym przez prawo. Wyposażenie pomieszczenia centrum w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Wyposażenie centrum w drukarkę o minimalnych parametrach: Lp. Parametry/ funkcjonalność Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Funkcje Laserowy druk monochromatyczny i kolorowy 2. Prędkość druku w czerni 30 str./ min. 3. Prędkość druku w kolorze 30 str./ min 4. Wydruk pierwszej strony w do 11 s kolorze i w czerni 5. Jakość druku w czerni (tryb 1200 x 600 dpi best) 6. Jakość druku w kolorze (tryb 1200 x 600 dpi best) 7. Deklarowany przez producenta str. normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) 8. Pamięć (znajdująca się na 512 MB wyposażeniu urządzenia) 9. Opcjonalna pojemność pamięci 1 GB 10. Szybkość procesora 515 MHz 11. Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk PDF wersja Liczba podajników papieru 3 (uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, podajnik na 500 arkuszy) 13. Druk dwustronny Automatyczny (standardowo) 14. Obsługiwane formaty nośników A4, A5, B5 (JIS), koperty (B5, C5, DL) 15. Porty komunikacyjne 1 x Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 1 x USB Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Bezprzewodowa karta sieciowa LAN b/g, inne akcesoria sieciowe 17. Certyfikaty ENERGY STAR 18. Tonery Na wyposażeniu drukarki kasety z tonerami: czarnym, żółtym, czerwonym, niebieskim 19. Wyposażenie standardowe zestaw do zbierania tonera, wbudowany serwer wydruków z kartą Gigabit Ethernet, wbudowany moduł 9

10 automatycznego druku dwustronnego, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy (podajnik 1), podajnik na 250 arkuszy (podajnik 2), podajnik na 500 arkuszy na nośniki o dużej gramaturze (podajnik 3), wkładany podajnik na nośniki w formacie pocztówkowym (do użytku w podajniku 3), zestaw startowy, w zestawie dokumentacja (instrukcja rozpoczęcia pracy), sterowniki i dokumentacja na płycie CD, kabel zasilania 20 Pozostałe wymagania Urządzenie musi zostać dostarczone ze wszystkimi przewodami niezbędnymi do podłączenia 21. Gwarancja Roczna gwarancja na sprzęt z usługą w autoryzowanym punkcie serwisowym. Laptop o następujących parametrach minimalnych: Base: Intel Core 2 Duo SU9600(1.60GHz,800MHz,3MB) DLV LCD, WWAN System operacyjny Microsoft: Oryginalny Windows 7 Ultimate, 32bit, with Media - Polish Pamięć:5.0GB DDR3-1067MHz SDRAM (1 x4gb + 1GB integrated) Dysk twardy: 128GB Mobility Solid State Drive Napędy optyczne: No Optical Drive Option / Media Bay External E-module optical drive: 24X DVD/CDRW Combo Drive with External Media Bay for EMEA 2 with software Bateria podstawowa: 6-cell 42W/hr Li-Ion battery Standard Warranty: Trzyletnia gwarancja podstawowa w następnym dniu roboczym Systems Management: No Intel vpro Technology s advanced management features Order Information: Latitude Order - Poland Usługi wsparcia technicznego: 3Yr ProSupport for IT and Next Business Day On-Site Service Mobilność: 4Yr CompleteCare Theft Cover Łączność bezprzewodowa: Intel WiFi Link 5300 ( a/g/n 3X3) 1/2 MiniCard with Centrino label Technologia Bluetooth: TAK Zasilacz do samochodu i samolotu: TAK Klawiatura: Internal US/Int Qwerty Standard Keyboard 1.5 Budowa stanowisk PIAP dla osób z własnymi notebookami Projekt zakłada pokrycie całej Uczelni siecią bezprzewodową, zakłada jednak, że na terenie Uczelni stworzone zostaną specjalne miejsca, gdzie będzie można usiąść w zasięgu sieci bezprzewodowej i skorzystać ze źródła zasilania. Miejsca te zostaną wygospodarowane 10

11 w ramach istniejącej infrastruktury. Pozycja zostanie zrealizowana wraz z budową sieci bezprzewodowej. Wykonanie projektu rozmieszczenia punktów dostępowych. Wyznaczenie i oznakowanie miejsc, gdzie będzie można usiąść w zasięgu sieci bezprzewodowej i skorzystać ze źródła zasilania. Określenie lokalizacji i minimalnych parametrów punktów dostępowych możliwe będzie po wykonaniu projektu sieci ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego rozmieszczenia punktów w wszystkich budynkach należących do KUL. Podczas projektowania sieci wykonawca musi wziąć pod uwagę następujące parametry: Ilość punktów dostępowych 166 System pracy punktów g lub n ( odpowiedni standard zostanie przyjęty po przedstawieniu projektów ) Uwzględniać lokalizacje w których nie ma możliwości podłączenia do sieci ethernet uczelni, przy wykorzystaniu technologii MASH Ilość osób przebywających w danym obszarze Pokrycie budynków na poziomie 95 % powierzchni użytkowej Wykonawca zobowiązany jest do wybrania optymalnej lokalizacji stacji bazowych zapewniającej zasilenie wszystkich stacji przekaźnikowych. a) Zaplanowania lokalizacji nadajników, przygotowanie listy urządzeń (zawierających symbol producenta oraz inne niezbędne elementy identyfikacyjne), anten zamontowanych na maszcie (zawierających specyfikacje anten i azymuty wiązki głównej anteny, wysokość instalacji, kąty pochylenia), długość fiderów (kabli) łączących element zewnętrzny z urządzeniami zamontowanymi w szafie, rodzaje użytych wtyków. b) Przedstawienia wyniku symulacji komputerowej ilustrującej szkielet wszystkich zaplanowanych połączeń w sieci (siec ethernet + radiolinii + stacji przekaźnikowych). c) Przedstawienia wyniku symulacji komputerowej ilustrującej prognozowany zasięg sieci wraz z poziomami sygnału. d) Przedstawienia wyniku symulacji komputerowej ilustrującej prognozowany zasięg każdego punktu dostępowego wraz z poziomami sygnału. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do budowy infrastruktury jest akceptacja projektu radiowego przez Zamawiającego, uzyskanie aprobaty właścicieli obiektów Koszty związane z wykonaniem projektu należy wliczyć w koszty budowy infrastruktury (stacji bazowych i przekaźnikowych). 1.6 Budowa stanowisk PIAP dla osób nie posiadających sprzętu (pracownie korytarzowe ) Na potrzeby osób nie posiadających własnego sprzętu zbudowane zostaną dwie 12-to stanowiskowe pracownie otwarte. Wymaga to zakupienia 24 stacji roboczych i jednego serwera. Do pracowni muszą być doprowadzone instalacje elektryczne i sieć logiczna. Budowa dwóch 12-to stanowiskowych pracowni otwartych. 11

12 Zamawiający wymaga wykonania projektu i wizualizacji dla projektowanych pracowni otwartych. Zakup 24 stacji roboczych z monitorami o minimalnych nw. parametrach: A. Jednostka centralna Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, dopuszcza się złącza Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń) Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równoważny Procesor klasy x86 dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,60GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 800MHz pamięć L2 2MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 2GB DDR3 1066MHz (2x1024MB) Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0, np. Intel GMA X4500 lub równoważna Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ALC269Q), 4 kanałowa lub równoważna Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, min. Broadcom lub równoważna Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI Klawiatura USB w układzie polski programisty trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej Mysz Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi trwale oznaczona logo producenta Napęd optyczny System operacyjny Obudowa Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem Konwertowalna (układ pracy pionowy i poziomy) w standardzie ubtx lub uatx, posiadająca min. 1 wnękę 5.25 i 1 wnękę 3.5 zewnętrzne oraz 1 wnękę 3.5 wewnętrzną (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się 12

13 napędów typu slim). Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy max. 255W W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB BIOS Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 13

14 innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu). Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu). Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft). Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć oświadczenie producenta). Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD - wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Gwarancja na cały zestaw z monitorem 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 14

15 z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Inne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. B. Monitor Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19 Rozmiar plamki Jasność 0,284 mm 300 cd/m2 Kontrast Typowy 1000:1, dynamiczny 10000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) Czas reakcji matrycy Rozdzielczość maksymalna Częstotliwość odświeżania poziomego Częstotliwość odświeżania pionowego Nachylanie monitora Zużycie energii Powłoka powierzchni ekranu Podświetlenie Bezpieczeństwo Waga bez podstawy Złącze Gwarancja 160/160 stopni max 5ms 1440 x 900 przy 60Hz khz Hz W zakresie -4 do +21 stopni Normalne działanie max 28W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 1W Antyodblaskowa utwardzona 3H System podświetlenia 2 CCFL Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot Maksymalnie 3,59 kg 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 5 lat producenta na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 15

16 Certyfikaty Inne TCO 03, ISO lub ISO 9241, EPEAT Gold Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Mozliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głosników Zakup 1 serwera o minimalnych nw. parametrach: Lp. Parametr Wymagania minimalne 1. Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 3. Procesor Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2.8GHz pamięć L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 4. RAM 4GB DDR3 1066MHz, możliwa rozbudowa do 16GB 5. Zabezpieczenia pamięci RAM ECC 6. Gniazda PCI 1 x PCI Express x16 7. Interfejsy sieciowe 2 x 10/100/ Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW 9. Dyski twarde 2x minimum 300GB SAS 15k rpm, skonfigurowane w RAID1 przy pomocy kontrolera sprzętowego 10. Video Zintegrowana karta graficzna 11. Porty I/O Wbudowane porty: szeregowy, minimum 6 x USB 2.0 wyprowadzone, z czego 2 na przednim panelu, dwa z tyłu dwa wewnętrzne 12. Zasilacz Zasilacz o mocy max. 250W 13. Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim 14. Karta Zarządzająca Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca umożliwiająca: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 16

17 wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO ISO Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Deklaracja CE. Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for Windows dla systemów Windows Server 2003 x86 i Windows Server 2003 x64 oraz Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 x86 i Windows Server 2008 x64 oraz Windows Server 2008 R2 x64 (należy załączyć wydruk ze strony). 16. Warunki gwarancji dla serwera Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i sieci logicznej do pracowni. Zamawiający wymaga wykonania projektu zarówno instalacji elektrycznej jak i logicznej dla projektowanych pracowni otwartych. 1.7 Budowa PIAP ów - kioski informacyjne Zakup i instalacja Infomatów (3 szt.) o minimalnych nw. parametrach Lp. Obszar wymagań Wymagane parametry minimalne 1. Obudowa Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor z palety RAL (wskazany przez Zamawiającego po podpisaniu 17

18 umowy)wraz ze wzmocnieniami konstrukcyjnymi odporna na ścieranie oraz zarysowania. Napis wraz z logo (panel frontowy roboczy, lub panel dostawiany od szczytu). Możliwość malowania elementów kolorami z palety RAL. Wymiary obudowy (maksymalne): Wysokość 1600 mm x Szerokość 490 mm x Głębokość 510 mm. Waga maksymalna 40 kg. System wentylacyjny. 2. Panel roboczy Ekran LCD 17 z nakładką dotykową, szczelina wysuwu papieru z drukarki nad klawiaturą wandaloodporną 3. Panel górny frontowy Wyposażony w drzwiczki serwisowe umożliwiające dostęp do zintegrowanego modułu PC z ekranem LCD i nakładką dotykową (zamykane na zamek, otwierane od przodu) 4. Panel środkowy frontowy Wyposażony w drzwiczki umożliwiające uzupełnianie papieru w drukarce (zamykane na zamek, otwierane od przodu) 5. Panel dolny frontowy Wyposażony w drzwiczki umożliwiający dostęp do skrzynki elektrycznej (bezpieczniki, włączniki), zamykane na zamek, otwierane od przodu 6. Nakładka dotykowa Nakładka dotykowa 17 SAW Rozdzielczość: 4096 x 4096 punktów dotykowych Materiał: czyste szkło Dokładność: +/- 2mm Przejrzystość: 90%~92% Czas reakcji: <16ms Wymagana siła dotyku: <100g Trwałość: więcej niż dotknięć na punkt bez potrzeby ponownej kalibracji Twardość powierzchni: 7 w skali Mohsa Wielopunktowy dotyk: eliminacja programowa Temperatura użytkowania nakładki: -20 C do +50 C Temperatura użytkowania kontrolera: 0 C to +65 C Temperatura przechowywania nakładki: -40 C to +70 C Temperatura przechowywania kontrolera: -25 C to +85 C 18

19 7. Monitor Format obrazu: 4:3 Dopuszczalna wilgotność: 10%-90% przy 40 C Przekątna ekranu: 17 cale Nominalna rozdzielczość: 1280x1024 Jasność: 300 cd/m2 Kontrast: 500:1 Czas reakcji matrycy: 5 ms Kąt widzenia w pionie: 160 stopni Kąt widzenia w poziomie: 170 stopni Głośniki 8. Jednostka centralna Procesor: Intel 1,6 GHz Pamięć: 1024 MB Dysk twardy: SATA 5400obr/min Karta graficzna: 64 MB Karta dźwiękowa: HD audio USB: 3 szt. System operacyjny: MS Windows 9. Klawiatura Wandaloodporna wykonana z blachy nierdzewnej, posiada 65 klawiaszy z trackballem, interfejs USB 10. Drukarka Laserowa technologia cyfrowa druku LED Interfejs IEEE1284 dwukierunkowe, równoległe Szybkość drukowania 28 stron na minutę Pamięć - 32 MB Szybkość druku czarno-białego A4 28 strony na minutę Czas pierwszego wydruku 5,5 sekundy Szybkość procesora: 297 MHz Power PC 405 Rozdzielczość 2400 x 600 dpi Pamięć dodatkowa 32MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB Wydajność miesięczna stron Standardowe podawanie papieru kaseta na 250 arkuszy 11. Oprogramowanie Modułowa budowa umożliwiająca łatwą modyfikację i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego (grafika, kategorie itd.). 19

20 Wbudowaną przeglądarkę internetową, która posiada następujące cechy: moduł filtrowania dostępnych i zabronionych zasobów internetowych, możliwość zdefiniowania strony startowej i określenia czasu powrotu do strony startowej, zapewnia możliwość przeglądania stron internetowych w zarówno w trybie on- line jak i off-line, posiada wszystkie niezbędne przyciski nawigacyjne, wygląd przeglądarki i wszystkich elementów w niej zawartych (klawisze funkcyjne, tło itp.), jest definiowalny i może być dostosowany do potrzeb Klienta, umożliwia wydruk stron WWW, z przeglądarką zintegrowany jest moduł wysyłania , przeglądarka może pracować w dwóch trybach: jednookienkowym (nowe okna są blokowane lub wyświetlane w tym samym oknie) lub wielookienkowym (możliwość otwierania wielu okien jednocześnie), wybór aktywnego okna za pomocą zakładek, posiada usługę, która monitoruje wyświetlanie okien obcych (w tym również informacji o błędach) i zamyka je, z przeglądarką zintegrowana jest wirtualna klawiatura umożliwiająca wygodne wprowadzanie informacji bezpośrednio na ekranie, funkcje powiększania przeglądanych stron WWW która umożliwia wykorzystanie zalet ekranu dotykowego również na stronach internetowych z małymi czcionkami, odnośnikami i przyciskami bez konieczności przebudowy strony. Wirtualną klawiaturę, która posiada następujące cechy: współpracuje z dowolną aplikacją pracującą pod kontrolą systemu Windows (przeglądarka internetowa, edytory tekstów, klient poczty itd.), umożliwia wprowadzanie wszystkich dostępnych na standardowej klawiaturze znaków, w tym polskich znaków diakrytycznych, umożliwia jedynie wprowadzanie tekstów, niemożliwe jest wykonywanie innych funkcji systemu (np. użycie kombinacji klawiszy CTRL + ALT + DEL), jest prosta w obsłudze, ergonomiczna, posiada taki sam układ klawiszy, jak normalna klawiatura, klawiaturę można dowolnie przesuwać po ekranie; podczas przesuwania klawiatura staje się półprzezroczysta, co daje pełną widoczność całego ekranu monitora, jest w pełni definiowalna - opcjonalnie możliwa jest zmiana jej wyglądu, dodanie dodatkowych klawiszy, ich redefinicja (np. cyrylica) oraz umieszczanie innych elementów graficznych (np. logo). Możliwość pełnej i samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych, dodawania kategorii, podkategorii oraz linków i grafiki. Możliwość zdalnego uaktualniania danych poprzez www. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i sieci logicznej do Infomatów. Zamawiający wymaga wykonania projektu zarówno instalacji elektrycznej jak i logicznej dla projektowanych pracowni otwartych. 20

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zestaw komputerowy typu A 5 sztuk o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do części I SIWZ

Załącznik nr 4b do części I SIWZ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena jedn. brutto Cena RAZEM a b c d e f g = e*f 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny typ I... 17 szt.

Komputer przenośny typ I... 17 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa laptopów i oprogramowania dla Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Sadowa 12. Komputer przenośny typ I... 17 szt. Lp. Parametr Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Załącznik I do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/8/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 333020) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

cenę brutto:...zł słownie :...

cenę brutto:...zł słownie :... Znak sprawy: OR.VI.343-2 /10 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

FORMULARZ OFERTY. OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik nr 2A do SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Część I Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I Znak sprawy: OR-I.2601.6.2013 Załącznik nr 1 do siwz... (pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy). (miejscowość, data) Nr NIP... Nr konta bankowego... Nr telefonu... Nr telefax lub adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie porównanie cen na zakup serwerów ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A. 41-503

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1 PAKIET NR 1 Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu 1. Płyta główna przeznaczona do komputerów klasy desktop, wyposaŝona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo