Charakterystyka pracy dyplomowej magisterskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka pracy dyplomowej magisterskiej"

Transkrypt

1 Uniwersalny sterownik obsługujący VLAN w systemie Windows Universal VLAN driver for the Windows operating system Trudność ( ) a) Cel pracy Praca jest kontynuacją innych prac prowadzonych w SZSK, które doprowadziły do napisania sterownika obsługującego standard 802.1Q (karta musi obsługiwać standard 802.1p) działającego w warstwie użytkownika w systemie microsoft Windows. Praca powinna się skupić na przeniesieniu istniejącego oprogramowania do sterownika typu miniport w standardzie NDIS. W efekcie dowolny komputer z zainstalownym systemem operacyjnym Windows 2K/XP będzie mógł pełnić rolę tzw. rutera na patyku (router on the stick) b) Zakres pracy Praca polega na zapoznaniu się z działaniem sterownika NDIS, ze sposobami tworzenia i uruchamiania oprogramowania sterowników (driver ów) w systemie NDIS 5, NDIS 5.1, NDIS 6 z oprogramowaniem Windows DDK. 1

2 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Wirtualne interfejsy sieciowe realizujące dostęp do VLAN w systemi Windows Virtual network interfaces to access VLAN s in Microsoft Windows OS Trudność ( ) a) Cel pracy Praca jest kontynuacją innych prac prowadzonych w SZSK, które doprowadziły do napisania sterownika obsługującego standard 802.1Q (karta musi obsługiwać standard 802.1p) działającego w warstwie użytkownika w systemie microsoft Windows. Praca powinna się skupić na przeniesieniu istniejącego oprogramowania do sterownika typu miniport w standardzie NDIS. W efekcie dowolny komputer z zainstalownym systemem operacyjnym Windows 2K/XP będzie mógł pełnić rolę tzw. rutera na patyku (router on the stick) b) Zakres pracy Praca polega na zapoznaniu się z działaniem sterownika NDIS, ze sposobami tworzenia i uruchamiania oprogramowania sterowników (driver ów) w systemie NDIS 5, NDIS 5.1, NDIS 6 z oprogramowaniem Windows DDK. Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

3 Oprogramowanie do wykonywania pomiarów sieci bezprzewodowej w standardach w systemie MS Windows Measurement software for checking the properties of standards family for MS Windows Trudność ( ) a) Cel pracy Napisanie oprogramowania pozwalającego wykonywać badania jakości działania sieci z punktu widzenia siły sygnału, interferencji, strat i pozwalające wykonywać odpowiednie mapy. b) Zakres pracy Uwaga! Praca wymaga posiadania odpowiedniej karty sieciowej. Wiele z istniejących bezprzewodowych kart sieciowych w standardach b i g pozwala na bezpośredni dostęp do ramek protokołu Mając programowy dostęp do takiej karty można z dowolnego komputera zbudować system pozwalający na odczyt mocy sygnału, stopnia strat, poziomu interferencji i innych istotnych wskaźników decydujących o działaniu takiej sieci. Praca obejmuje napisanie systemu odczytującego w/w wartości i rysującego odpowiednie mapy. W pracy należy skorzystać z gotowych ogólnie dostępnych rozwiązań dla systemu Linux, dopracowując komunikację bezpośrednią, lub lepiej i prościej przez USB. Praca dyplomowa p. Przygody Heat Mapper (/www.ekahau.com/) AirMagnet 3

4 Trudność ( ) Symulator sieci WAN w systemie MS Windows WAN simulator for MS Windows operating system a) Cel pracy Napisanie sterownika dla systemu MS-Windows pozwalającego symulować zachowanie się sieci WAN, tj. zmienność opóźnień, gubienie pakietów, błędną kolejność pakietów, itp. b) Zakres pracy Praca polega na zapoznaniu się z działaniem sterownika NDIS, ze sposobami tworzenia i uruchamiania oprogramowania sterowników (driver ów) w systemie NDIS 5 i NDIS 5.1, z oprogramowaniem Windows DDK. 4

5 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Trudność ( ) Weryfikacja jakości działania aplikacji w środowisku WAN Verification of applications performance in WAN environment a) Cel pracy Napisanie sterownika dla systemu MS-Windows pozwalającego symulować zachowanie się sieci WAN, tj. zmienność opóźnień, gubienie pakietów, błędną kolejność pakietów, itp. b) Zakres pracy Praca polega na zapoznaniu się z działaniem sterownika NDIS, ze sposobami tworzenia i uruchamiania oprogramowania sterowników (driver ów) w systemie NDIS 5 i NDIS 5.1, z oprogramowaniem Windows DDK. Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

6 Praktyczne podejście do problemu Home Automation zastosowanie jako urządzeń sterujących popularnych telefonów wyposażonych w OS Symbian. A practical approach to the Home Automation problem Application of popular Symbian based smartphones as a controlling devices Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest zapoznanie ze sposobami tworzenia i uruchamiania oprogramowania dla OS Symbian. Wykorzystanie napisanego oprogramowania do sterowania urządzeniami w oparciu o protokół (Bluetooth) Realizacja systemu infrastruktury takiego systemu, tj. uwierzytelniania i autoryzacji, propozycje skryptów realizujących wybrane scenariusze b) Zakres pracy Praca jest kontynuacją pracy p. Jarosa. Należy w niej opisać zasady tworzenia aplikacji komunikacyjnych dla OS Symbian, oraz opracować protokoły wymiany informacji pomiędzy różnego typu urządzeniami wyposażonymi w interfejs Bluetooth, ze szczególnym uwzględnieniem problemów niezawodności i bezpieczeństwa transmisji, ale także wygody użytkowania systemu. Taki przykładowy system powinien być zrealizowany w oparciu o mikrokontrolery, a w ostateczności w oparciu o standardowe komputery PC. W odróżnieniu od pracy p. Jarosa należy uwzględnić problem dużej liczby stacji i urządzeń sterujących i w związku z tym infrastruktury sterującej. Praca dyplomowa p. Jarosa 6

7 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Sterowanie automatyką domową przy użyciu urządzeń z systemem Symbian Controlling home automation by Symbian based appliances Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest zapoznanie ze sposobami tworzenia i uruchamiania oprogramowania dla OS Symbian. Wykorzystanie napisanego oprogramowania do sterowania urządzeniami w oparciu o protokół (Bluetooth) Realizacja systemu infrastruktury takiego systemu, tj. uwierzytelniania i autoryzacji, propozycje skryptów realizujących wybrane scenariusze b) Zakres pracy Praca jest kontynuacją pracy p. Jarosa. Należy w niej opisać zasady tworzenia aplikacji komunikacyjnych dla OS Symbian, oraz opracować protokoły wymiany informacji pomiędzy różnego typu urządzeniami wyposażonymi w interfejs Bluetooth, ze szczególnym uwzględnieniem problemów niezawodności i bezpieczeństwa transmisji, ale także wygody użytkowania systemu. Taki przykładowy system powinien być zrealizowany w oparciu o mikrokontrolery, a w ostateczności w oparciu o standardowe komputery PC. W odróżnieniu od pracy p. Jarosa należy uwzględnić problem dużej liczby stacji i urządzeń sterujących i w związku z tym infrastruktury sterującej. Praca dyplomowa p. Jarosa Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

8 Praktyczne podejście do problemu Home Automation Zastosowanie jako urządzeń sterujących popularnych telefonów wyposażonych w OS Android. A practical approach to the Home Automation problem Application of popular Android based smartphones or PDA as a controlling devices. Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest: zapoznanie ze sposobami tworzenia i uruchamiania oprogramowania dla Microsoft Mobile. Wykorzystanie napisanego oprogramowania do sterowania urządzeniami w oparciu o protokół (Bluetooth) Realizacja systemu infrastruktury takiego systemu, tj. uwierzytelniania i autoryzacji, propozycje skryptów realizujących wybrane scenariusze b) Zakres pracy Praca jest kontynuacją pracy p. Jarosa. Należy w niej opisać zasady tworzenia aplikacji komunikacyjnych dla OS Android, oraz opracować protokoły wymiany informacji pomiędzy różnego typu urządzeniami wyposażonymi w interfejs Bluetooth, ze szczególnym uwzględnieniem problemów niezawodności i bezpieczeństwa transmisji, ale także wygody użytkowania systemu. Taki przykładowy system powinien być zrealizowany w oparciu o mikrokontrolery, a w ostateczności w oparciu o standardowe komputery PC. W odróżnieniu od pracy p. Jarosa należy uwzględnić problem dużej liczby stacji i urządzeń sterujących i w związku z tym infrastruktury sterującej. android.google.com Praca dyplomowa p. Jarosa 8

9 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Sterowanie automatyką domową przy użyciu urządzeń z systemem Android Controlling home automation by Android based appliances Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest: zapoznanie ze sposobami tworzenia i uruchamiania oprogramowania dla Microsoft Mobile. Wykorzystanie napisanego oprogramowania do sterowania urządzeniami w oparciu o protokół (Bluetooth) Realizacja systemu infrastruktury takiego systemu, tj. uwierzytelniania i autoryzacji, propozycje skryptów realizujących wybrane scenariusze b) Zakres pracy Praca jest kontynuacją pracy p. Jarosa. Należy w niej opisać zasady tworzenia aplikacji komunikacyjnych dla OS Android, oraz opracować protokoły wymiany informacji pomiędzy różnego typu urządzeniami wyposażonymi w interfejs Bluetooth, ze szczególnym uwzględnieniem problemów niezawodności i bezpieczeństwa transmisji, ale także wygody użytkowania systemu. Taki przykładowy system powinien być zrealizowany w oparciu o mikrokontrolery, a w ostateczności w oparciu o standardowe komputery PC. W odróżnieniu od pracy p. Jarosa należy uwzględnić problem dużej liczby stacji i urządzeń sterujących i w związku z tym infrastruktury sterującej. android.google.com Praca dyplomowa p. Jarosa Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

10 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Trudność ( ) Brama VoIP. VoIP gateway a) Cel pracy Celem pracy jest praktyczna realizacja bramy pomiędzy zwykłym telefonem PSTN i internetowymi komunikatorami typu Skype b) Zakres pracy Należy opracować system komputerowy pośredniczący w komunikacji Internet zwykły telefon, wyposażony w funkcjonalność DTMF, prioryetyzacja ruchu, autofallback, wybór operatora. W części IP może być Skype, ale może też być usługa typu TalkPro, EasyCall, itp. Praca opiera się w znacznym stopniu na już wykonanych programach, wymaga jednak ich scalenia, opracowania metod współpracy, także sprzętowej. I wiele innych Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

11 Trudność ( ) Stanowisko laboratoryjne do układu lewitacji magnetycznej Lab post for magnetic leviation system a) Cel pracy Praca ma na celu realizację systemu komputerowego realizującego układ lewitacji magnetycznej. b) Zakres pracy Praca polega na opisaniu podstaw teoretycznych układu lewitacji magnetycznej zarówno dla układu z elektromagnesem jak i układu wspomaganego magnesem trwałym. Praca dyplomowa p. Lewandowskiego 11

12 Trudność ( ) Filtr typu parental protect Parental protect filter a) Cel pracy Praca ma na celu realizację systemu tzw. ochrony rodzicielskiej do zastosowań domowych i np. w szkole. Na poziomie LSP, albo NDIS powinien powstać pakiet, który pozwoli na zapisanie aktywności sieciowej danego użytkownika w pliku niedostępnym dla tego użytkownika i jednocześnie blokować aktywność niepożądaną b) Zakres pracy Praca polega na opisaniu podstaw teoretycznych działania aplikacji wybranego poziomu (LSP, albo NDIS) i realizację odpowiedniego systemu Witryny producentów takich systemów 12

13 Trudność ( ) System mobilnych agentów Mobile agents system a) Cel pracy Celem pracy jest praktyczna realizacja systemu mobilnych agentów zrealizowanego w oparciu o Java Byte Code, i porównanie go z systemami o scentralizowanym zarządzaniu b) Zakres pracy Należy opracować system system pozwalający na utworzenie systemu mobilnych agentów do zarządzania dowolnym procesem i porównać go ze standardowymi rozwiązaniami opartymi np. o OPC. Els van de Kar, Alexander Verbraeck Designing Mobile Service Systems, IOS Press,

14 Trudność ( ) NAC/NAP droga do standardu IF-MAP NAC/NAP a way to a IF-MAP standard a) Cel pracy Celem pracy jest opis i porównanie standardów NAC i NAP oraz niezatwierdzonego obecnie standardu IF-MAP. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opis stanadrdów NAC, NAP i IF-MAP (aktualnie standard na etapie proposal, w czasie konczenia pracy planowany jest zatwierdzenie standardu). W części praktycznej obejmuje realizację takiego systemu od strony modyfikacji RADIUS a oraz realizację prostego systemu aplikacyjnego. Networld 6/

15 Bezpieczne przechowywanie danych w systemach typu cloud Robust data storing in cloud systems Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest opis chmur do przechowywania danych. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opis standardów systemów typu cloud computing i ich zastosowania do przechowywania danych. W częsci praktycznej wskazana jest realizacja systemu LVM zrealizowanego w chmurze odpornego na wypadnięcie części serwerów, ale takiego, w którym przejęcie jednego (lub ogólnie n) serwera nie pozwala na odczyt żadnych danych. Networld 6/2009 Praca dyplomowa p. Witkowskiego 15

16 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Poufność informacji przechowywanych w systemach typu cloud A confidentionality of data stored in cloud systems Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest opis chmur do przechowywania danych. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opis standardów systemów typu cloud computing i ich zastosowania do przechowywania danych. W częsci praktycznej wskazana jest realizacja systemu LVM zrealizowanego w chmurze odpornego na wypadnięcie części serwerów, ale takiego, w którym przejęcie jednego (lub ogólnie n) serwera nie pozwala na odczyt żadnych danych. Networld 6/2009 Praca dyplomowa p. Witkowskiego Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

17 Trudność ( ) Systemy inwigilacji oparte o sieci GSM GSM based surveillance systems a) Cel pracy Celem pracy jest opis działania systemów śledzenia opartych o sieci GSM. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opis działania systemów inwigilacji opartych o systemy GSM. W części praktycznej wskazane jest wytworzenie aplikacji do wykonywania zdalnych zdjęć, śledzenie ukradzionego telefonu na podstawie GPS, albo lokalizacji BTS, zdalne wykonywanie zdjęć funkcjonalności dostepnych w programach InvisibleShooter, RecoverCup i podobnych. InvisibleShooteer RecoveryCup Celltrack 17

18 Trudność ( ) Telefon internetowy na platformę mobilną IP telephony for mobile appliances a) Cel pracy Celem pracy jest działania systemów telefonii IP zrealizowanych w oparciu o urządzenia mobile (Symbian/WM/Android/iPod) z uwzględnieniem specyfiki intefejsów. b) Zakres pracy Wiele współczesnych urządzeń przenośnych typu telefony komórkowe, PDA itp. mają wbudowanego klienta telefoni internetowej. Jednak nie wszystkie. Zakres pracy obejmuje opis działania telefonii internetowej wraz ze specyfiką korzystania z poszczególnych rodzajów łacz (WiFi, GPRS, inne). W części praktycznej realizację takiego systemu w oparciu o wybraną platformę mobilną. W pracy należy korzystać z otwartych realizacji takich systemów praca dyplomowa p. Słomy witryny producentów OS dla różnych platform 18

19 Akceleracja aplikacji wykorzystująca środowisko CUDA/OpenCL An application acceleration using Cuda/OpenCL environment Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest wykorzystanie karty graficznej do przyspieszania niektórych aplikacji, w sczególności wykorzystanie jej do szyfrowania i deszyfrowania komunikatów przesyłanych w sieci (SSL/TLS/DTLS). b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opis interfejsu CUDA/OpenCL oraz napisanie aplikacji wykorzystującej go do szyfrowania i deszyfrowania komunikacji sieciowej, ewentualnie do łamania zabezpieczeń, oraz porównanie efektywności takiego rozwiązania z systemami standardowymi. CUDA/OpenCL Hubert Nguyen GPU Gems Addisson-Wesley,

20 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Trudność ( ) Wykorzystanie GPU jako akceleratora aplikacji Exploiting GPU as a applications accelerator a) Cel pracy Celem pracy jest wykorzystanie karty graficznej do przyspieszania niektórych aplikacji, w sczególności wykorzystanie jej do szyfrowania i deszyfrowania komunikatów przesyłanych w sieci (SSL/TLS/DTLS). b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opis interfejsu CUDA/OpenCL oraz napisanie aplikacji wykorzystującej go do szyfrowania i deszyfrowania komunikacji sieciowej, ewentualnie do łamania zabezpieczeń, oraz porównanie efektywności takiego rozwiązania z systemami standardowymi. CUDA/OpenCL Hubert Nguyen GPU Gems Addisson-Wesley, 2007 Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

21 Trudność ( ) Spersonalizowane systemy reklamowe Personalized advertisement systems a) Cel pracy Praca zainspirowana filmem Raport mniejszości, a ściślej tym jego fragmentem, w którym na podstawie skanów oka pokazywane były bohaterowi skierowane reklamy. Celem pracy jest wyświetlanie informacji na tablicy diodowej w zależności od tego, kto się pojawia w zasięgu. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje zbudowanie tablicy informacyjnej zrealizowanej w postaci matrycy diodowej oraz systemu sterowania nią w zależności od tego kto się w jej pobliżu pojawił. Skan siatkówki oka należy zastapić telefonem komórkowym wyposażonym w interfejs BT i odpowiednim programem. praca dyplomowa p. Jarosa witryny producentów OS dla różnych platform lub podobne 21

22 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Trudność ( ) Spersonalizowane tablice ogłoszeń Personalized bulletin boards a) Cel pracy Praca zainspirowana filmem Raport mniejszości, a ściślej tym jego fragmentem, w którym na podstawie skanów oka pokazywane były bohaterowi skierowane reklamy. Celem pracy jest wyświetlanie informacji na tablicy diodowej w zależności od tego, kto się pojawia w zasięgu. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje zbudowanie tablicy informacyjnej zrealizowanej w postaci matrycy diodowej oraz systemu sterowania nią w zależności od tego kto się w jej pobliżu pojawił. Skan siatkówki oka należy zastapić telefonem komórkowym wyposażonym w interfejs BT i odpowiednim programem. praca dyplomowa p. Jarosa witryny producentów OS dla różnych platform lub podobne Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

23 Automatyczna analiza przepływów danych systemy NBA/NBAD Automatic analysis of traffic flows NBA/NBAD systems Trudność ( ) a) Cel pracy NBA = Network Behaviour Analysis, NBAD = Network Based Anomaly Detection Celem pracy jest wykonanie systemu analizującego zachowanie danego interfejsu sieciowego i alarmowanie w przypadku nietypowego jego zachowania. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opis komercyjnych systemów NBA, sond i algorytmów analizy oraz realizacje takiego systemu dla hosta, współpraca z SIEM (Security Information & Event Management) NBA Networld 8/2008 Networld 10/

24 Integracja systemu operacyjnego dla urządzeń wbudowanych z bibliotekami języka Ada 05 Integration of an embedded operating system with Ada 05 run-time libraries Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest integracja systemu operacyjnego ChibiOS/FreeRTOS z bibliotekami systemowymi języka Ada 95. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje integrację bibliotek dotyczących zadań i monitorów dla języka Ada z systemem ChibiOS/FreeRTOS dla mikrokontrolerów opartych na rdzeniu ARM. Praca dyplomowa p. Horna FreeRTS.org /chibios.sourceforge.net AdaReferenceManual 24

25 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Dostosowanie bibliotek dostarczanych z systemem ADA GNAT do systemów wbudowanych Adaptation of ADA GNAT libraries to embedded systems Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest integracja systemu operacyjnego ChibiOS/FreeRTOS z bibliotekami systemowymi języka Ada 95. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje integrację bibliotek dotyczących zadań i monitorów dla języka Ada z systemem ChibiOS/FreeRTOS dla mikrokontrolerów opartych na rdzeniu ARM. Praca dyplomowa p. Horna FreeRTS.org /chibios.sourceforge.net AdaReferenceManual Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

26 Zdalny debugger języka Ada dla systemów opatych na rdzeniu ARM Remote debugger for Ada language for ARM based systems Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest integracja debuggera dla systemów opartych o systemy ARM. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje integrację debuggera gdb z systemem uruchomieniowym GPS lub Gnatbench (Eclipse). Praca dyplomowa p. Horna FreeRTS.org AdaReferenceManual 26

27 Trudność ( ) Emulator mikrokontrolerów opartych o rdzeń ARM Emulator of ARM based microcontrollers a) Cel pracy Celem pracy napisanie programu emulującego działanie mikrokontrolerów opartych o rdzeń ARM. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje rozszerzenie emulacji mikroprocesorów opartych o rdzen ARM (polecenie w gdb target sim) na mikrokontrolery Praca dyplomowa p. Horna FreeRTS.org AdaReferenceManual 27

28 Sterownik NDIS realizujący IPCOMP (sprytną kompresję danych w IPsec) Intermediate NDIS driver for IPsec payload compession Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest napisanie sterownika realizującego kompresję IP (w obu wersjach) w sposób niewidoczny dla użytkowników. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opisanie sposobów kompresji zawartości pakietów IP i IPsec a następnie realizację pary programów klienta i serwera proxy realizującego w/w usługę w praktyce. RFC 3173 Dokumenty RFC dot IPv4, IPv6, IPsec 28

29 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Trudność ( ) IPCOMP (Sprytna kompresja danych w IPsec) IPsec payload compession a) Cel pracy Celem pracy jest napisanie sterownika realizującego kompresję IP (w obu wersjach) w sposób niewidoczny dla użytkowników. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opisanie sposobów kompresji zawartości pakietów IP i IPsec a następnie realizację pary programów klienta i serwera proxy realizującego w/w usługę w praktyce. RFC 3173 Dokumenty RFC dot IPv4, IPv6, IPsec Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

30 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Trudność ( ) Realizacja systemu DLP (ang. Data Leak Protection) Implementation of DLP system a) Cel pracy Celem pracy jest napisanie oprogramowania implementującego system DLP. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opisanie sposobów wykrywania DLP i praktyczną implementację wybranej klasy rozwiązań. Networld 4/2010 Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

31 Trudność ( ) Integracja danych z SNMP i Syslog Integration of SNMP and syslog data a) Cel pracy Celem pracy jest integracja otwartych systemów zarządzania sieciami (Cacti i syslog), w taki sposób, by wyniki ich działania mogły być prezentowane na wspólnych wykresach. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opisanie sposobu działania systemów SNMP i syslog, opisanie sposobów pobierania i prezentacji danych z uwzglednieniem ich efektywności, a także implementację praktyczną systemu. Wskazana jest współpraca ze społecznością opiekującą się systemem Cacti. Przebogata literatura dot SNMP, także syslog a PHP Cacti 31

32 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej zintegrowany system monitoringu sieci Integrated network monitoring system Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest integracja otwartych systemów zarządzania sieciami (Cacti i syslog), w taki sposób, by wyniki ich działania mogły być prezentowane na wspólnych wykresach. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje opisanie sposobu działania systemów SNMP i syslog, opisanie sposobów pobierania i prezentacji danych z uwzglednieniem ich efektywności, a także implementację praktyczną systemu. Wskazana jest współpraca ze społecznością opiekującą się systemem Cacti. Przebogata literatura dot SNMP, także syslog a PHP Cacti Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

33 Trudność ( ) Zastosowanie plotera do wykonywania płytek PCB PCB application of standard flat plotter a) Cel pracy Celem pracy jest wykorzystanie lasera z uszkodzonego napędu DVD do wypalania ścieżek na plytkach PCB. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje zbudowanie systemu sterowania laserem oraz programu sterującego ploterem na podstawie albo dowolnego programu do tworzenia płytek PCB, albo na podstawie efektu działania takich programów (rysunku). Elektronika praktyczna 6/

34 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Trudność ( ) Przyjazne dla środowiska tworzenie płytek PCB Green making of PCBs a) Cel pracy Celem pracy jest wykorzystanie lasera z uszkodzonego napędu DVD do wypalania ścieżek na plytkach PCB. b) Zakres pracy Zakres pracy obejmuje zbudowanie systemu sterowania laserem oraz programu sterującego ploterem na podstawie albo dowolnego programu do tworzenia płytek PCB, albo na podstawie efektu działania takich programów (rysunku). Elektronika praktyczna 6/2010 Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

35 Trudność ( ) Implementacja mdns i DNS-SD An implementation of mdns and DNS-SD a) Cel pracy Celem pracy jest wykonanie parktycznej implementacji mdns/dns-sd i porównanie jej z upnp. b) Zakres pracy Praca jest kontynuacją pracy p. Bui (dot. upnp). Zakres pracy obejmuje opisanie sposobu działania systemów mdns i DBS-SD i porównanie ich z systemem upnp. W części praktycznej obejmuje realizację takiego systemu (podobną do Bonjour utworzonego przez firmę Apple). RFC upnp 35

36 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Trudność ( ) Porównanie systemów upnp i mdns Comparison of upnp and mdns a) Cel pracy Celem pracy jest wykonanie parktycznej implementacji mdns/dns-sd i porównanie jej z upnp. b) Zakres pracy Praca jest kontynuacją pracy p. Bui (dot. upnp). Zakres pracy obejmuje opisanie sposobu działania systemów mdns i DBS-SD i porównanie ich z systemem upnp. W części praktycznej obejmuje realizację takiego systemu (podobną do Bonjour utworzonego przez firmę Apple). RFC upnp Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

37 Implementacja systemu SoP (ang. Streaming over Peer-to-Peer) P2P Streaming Direct Broadcasting System Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest wykonanie parktycznej implementacji systemu SoP (ang. Streaming over Peer-to-Peer). b) Zakres pracy Praca opisuję problematykę znajdowania żądanych treści multimedialnych w systemach peer-to-peer oraz opracowanie metod ich efektywnego odtwarzania online. RFC 37

38 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Trudność ( ) Wykorzystanie systemów P2P do transmisji multimediów An exploiting of P2P systems to a multimedia streaming a) Cel pracy Celem pracy jest wykonanie parktycznej implementacji systemu SoP (ang. Streaming over Peer-to-Peer). b) Zakres pracy Praca opisuję problematykę znajdowania żądanych treści multimedialnych w systemach peer-to-peer oraz opracowanie metod ich efektywnego odtwarzania online. RFC Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

39 Trudność ( ) Porównanie STP i L2MP (Layer 2 Multipath)/E-TRILL A comparison of STP and L2MP/E-TRILL protocols a) Cel pracy Celem pracy jest opraconanie porównania starych protokołów STP/RSTP i współczesnych L2MP/E-TRIL. b) Zakres pracy Praca opisuje sposób działania analizowanych protokołów oraz opracowanie symulatora wskazującego różnice w ich działaniu. RFC Symulatory STP opracowane w ZSK w latach wcześniejszych 39

40 Porównanie protokołów zapewniających redundancje transmisji A comparison of protocols designed for achieving redundancy of transmissions Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest opraconanie porównania starych i nowych protokołów redundnacji transmisji danych: HSRP/VRRP/CARP (ang. Common Address Redundancy Protocol)/GLPB/IPMP(ang. IPMultiPath)/SCTP/... b) Zakres pracy Praca opisuje sposób działania analizowanych protokołów oraz opracowanie symulatora wskazującego różnice w ich działaniu. RFC 40

41 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Opracowanie profilu Ravenscar dla MCU opartych o rdzenie ARM An implementation of a Ravenscar profile for ARM based MCUs Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest implemetacja ograniczonej wersji języka Ada (Ravenscar profile) dla mikrokontrolerów opartych o drzeń ARM. b) Zakres pracy Praca jest kontynuacją pracy p. Horna pokazującej jak można skompilować dostępne źródła uzyskując kompilator języka Ada dla mikrokontrolerów. Praca polega na przeprowadzeniu działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru generowanego kodu. Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

42 Trudność ( ) Implementacje tuneli IPv4 over IPv6 An implementation of IPv4 over IPv6 tunnels a) Cel pracy Celem pracy jest opraconanie tunelowania IPv4 over IPv6 i vice versa w oparciu o standardy sieciowe. b) Zakres pracy Praca opisuje sposób działania różnych wersji tunelowania pomiedzy odmianami protokołu IP. RFC, w szczególności RFC > RFC

43 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Trudność ( ) Tunelowanie danych pomiędzy odmianami protokołu IP Data tunneling between IP protocol varieties a) Cel pracy Celem pracy jest opraconanie tunelowania IPv4 over IPv6 i vice versa w oparciu o standardy sieciowe. b) Zakres pracy Praca opisuje sposób działania różnych wersji tunelowania pomiedzy odmianami protokołu IP. RFC, w szczególności RFC > RFC 5000 Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

44 Trudność ( ) Translatory adresów IPv4 i IPv6 Network address translators for IPv4 and IPv6 a) Cel pracy Celem pracy jest opracowanie translatorów adresów pomiędzy odmianami protokołu IP. b) Zakres pracy Praca opisuje sposób działania różnych tłumaczenia adresów pomiedzy odmianami protokołu IP. RFC, w szczególności RFC > RFC

45 Charakterystyka pracy dyplomowej inżynierskiej Współpraca pomiędzy stacjami działającymi w stanadrach IPv4 i IPv6 Internetworking between IPv4 and IPv6 based appliances Trudność ( ) a) Cel pracy Celem pracy jest opracowanie translatorów adresów pomiędzy odmianami protokołu IP. b) Zakres pracy Praca opisuje sposób działania różnych tłumaczenia adresów pomiedzy odmianami protokołu IP. RFC, w szczególności RFC > RFC 5000 Planowany termin zakończenia pracy 1 marca

46 Trudność ( ) Sprzętowa klasyfikacja pakietów Hardware Based Packet Classification a) Cel pracy Celem pracy jest opisanie sprzętowych wersji algotytmów do klasyfikacji PDU i porównanie ich z metodami programowymi. b) Zakres pracy Praca, prócz opisu działania wskazanych algorytmów zawierać powinna ich symulator. High Speed Internet Routers (książka) 46

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji

Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji Robert PĘKALA, Bogdan KWIATKOWSKI, Zbigniew GOMÓŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji Wstęp Kształcenie studentów na kierunkach informatycznych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Technika mikrokomputerowa

Technika mikrokomputerowa Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego Technika mikrokomputerowa Parametry konfiguracyjne sytemu Windows CE Wykonał: Mirosław Lewandowski Grupa: I4X2S0 1 1. Wstęp Windows CE po raz pierwszy został

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM MATEUSZ KWAŚNIEWSKI DARIUSZ LASKOWSKI e-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT STUDIA INFORMATICA 2002 Volume 23 Number 3 (50) Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STADIUM: MIEJSCOWOŚĆ: OBIEKT: TEMAT: Dokumentacja techniczna systemu łączności dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Kosakowo Port Lotniczy Gdynia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług Politechnika Warszawska Rok akademicki: 2003/2004 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Wieczorowe Studia Zawodowe - Informatyka Praca dyplomowa inżynierska Zapory sieciowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ AKTYWNA WĘZEŁ SZKIELETOWY I WĘZŁY DYSTRYBUCYJNE Branża: Inwestycja: Zamawiający: Wykonawca: Podwykonawca:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo