REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą einspiracje.pl (zwanym dalej Sklepem ) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem sklepu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz ze zm.). 2. Adres internetowy sklepu to: 3. Właścicielem sklepu jest firma e-inspiracje.pl s.c., ul. Reymonta 11, Legionowo, NIP , REGON (zwana dalej Sprzedającym ). 4. Nabywcą w Sklepie może być osoba prawna lub osoba fizyczna która ukończyła 18 lat (nabywca zwany dalej jest Kupującym ). 5. Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i konieczna jest jego akceptacja przez Kupującego przed realizacją transakcji zakupu. 2 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU 1. Zamówienie w sklepie mogą realizować osoby zarejestrowane w bazie Sklepu jak również osoby dokonujące zakupu bez rejestracji. 2. W celu prawidłowej realizacji zamówienie Kupujący zobowiązany jest podać następujące informacje: a. Imię i nazwisko b. Adres c. Telefon kontaktowy d. Adres dostawy e. Adres korespondencyjny (opcjonalnie, może być też jednakowy jak adres dostawy) 3. Kupujący zobowiązany jest do a. Niezamieszczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2 b. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie do użytku osobistego, c. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 4. Sprzedający będzie przesyłać biuletyn informujący o ofercie Sklepu jedynie do tych Kupujących, którzy wyrażą na to zgodę w ustawieniach znajdujących się w ramach konta Kupującego zarejestrowanego w Sklepie. 3 PRZEDMIOT TRANSAKCJI 1. Przedmiotem transakcji prowadzonych poprzez strony za pomocą Sklepu są produkty (zwane dalej Produktami ) przedstawione na stronach internetowych Sklepu w chwili realizacji transakcji. 2. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe i posiadają wszelkie atesty i zezwolenia wymagane w obrocie na terenie Polski. 3. Ceny wszystkich Produktów podane są w złotych polskich (PLN) oraz są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen, dostępności oraz zmiany oferty Produktowej. 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. 6. Sprzedający podaje przedział wiekowy dla dziecka, sugerowany przez producenta produktu i/lub Sprzedającego, dla danego Produktu. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w szczególności wieku minimalnego wymaganego od dziecka użytkującego dany Produkt. 7. Zawartość stron internetowych Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. 4 ZAMAWIANIE 1. Warunkiem przeprowadzania transakcji zakupu, ale nie wyłącznie, jest złożenie zamówienia poprzez strony internetowe Sklepu i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia (zwanego dalej Zamówieniem ). 2. Zamówienia można składać przez 24h i 7 dni w tygodniu. 3. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji o ile wszystkie poniższe warunki będą spełnione: a. Kupujący wypełni formularz Zamówienia na stronach internetowych Sklepu. b. Zamówione Produkty będą dostępne w magazynie Sprzedającego lub jego partnerów.

3 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na podany w przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia adres link, którego kliknięcie będzie jednoznaczne z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Zamówienia nie potwierdzone w ciągu 3 dni zostanie anulowane. 5. Potwierdzone przez Kupującego Zamówienie z pkt. 4 zostaje automatycznie przeniesione do kolejki Zamówień oczekujących na akceptację pracownika Sprzedającego. 6. Pracownik Sprzedającego może dokonać telefonicznej weryfikacji Zamówienia. 7. Przyjęcie Zamówienia do realizacji potwierdzane jest drogą elektroniczna na adres podany w przy zakładaniu konta w pkt Przyjęcie Zamówienia z pkt. 7 jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (KC art Dz. U rok Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby oferta z 2 pkt. 1 zawierała Produkty aktualnie dostępne i z bieżącym cennikiem Sprzedającego. W przypadku jednak braku dostępności Produktu Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Kupujący ma prawo decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia polegającej na rezygnacji z Zamówienia lub zmianie Produktu na inny. 5 PŁATNOŚCI 1. Kupujący dokonuje płatności za zamówiony Produkt za pomocą następujących form: a. Przelewem na konto Sprzedającego, w takim przypadku Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zapłatą ceny za Zamówienie. Konto bankowe Sprzedającego na jakie należy dokonywać płatności: mbank: b. Płatnością karta kredytowa lub e-przelewem realizowanymi poprzez system transakcyjny firmy Payu. c. Za pobraniem, w takim przypadku Kupujący ponosi koszty usługi pobrania zgodnie z taryfą zamieszczoną na stronach internetowych Sklepu (zakładka Dostawy). 2. Realizacja dostawy Produktu w zależności od formy płatności: a. Przelew zgodnie z 5 po wpłynięciu pełnej zapłaty za Zamówienie na konto Sprzedającego. b. Za pobraniem zgodnie z 5 bezpośrednio po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego. 3. W przypadku gdy Kupujący nie dokonał płatności w terminie 14 dni od daty potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego (dla płatności przelewem), Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży i anulowania Zamówienia bez informowania Kupującego.

4 4. Przy płatności przelewem Kupujący ma prawo zażądać od Sprzedającego faktury Pro-Forma w celu dokonania przedpłaty. 5. Do każdej transakcji Sprzedający wystawia fakturę VAT lub paragon. Dla płatności Przelewem dokumenty sprzedaży wystawiane są po wpłynięciu pełnej zapłaty za zamówione Produkty. 6 DOSTAWA 1. Produkt zostanie dostarczony na adres wskazany w Zamówieniu. 2. Wysyłka Produktu nastąpi zgodnie z okresem podanym w opisie Produktu na stronach internetowych Sklepu i wynosi standardowo od 1 do 3 dni roboczych. W przypadkach zaznaczonych w opisie jako na zamówienie czas wysyłki będzie określony przy potwierdzaniu Zamówienia. 3. Dostawy realizowane są za pomocą firmy kurierskiej i poczty w zależności od decyzji Kupującego. 4. Przesyłki są ubezpieczone. 5. Przesyłki kurierem dostarczane są zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych od nadania, a przesyłki pocztą w ciągu 2-3 dni roboczych od nadania. Godziny dostawy przez firmę kurierską zgodnie ze standardowym czasem pracy kurierów, zazwyczaj w godzinach W przypadku poczty zgodnie z czasem pracy doręczycieli i urzędów pocztowych. 6. Kupujący ponosi całkowite koszty dostarczenia Produktu, chyba że dostawa została określona jako bezpłatna przez Sprzedającego. Kupujący zawsze ponosi koszty pobrania w przypadku braku płatności przelewem. 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy dostarczającej także po złożeniu Zamówienia przez Kupującego pod warunkiem nie zmieniania kosztów i terminu dostawy Produktu. 8. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą dokonania pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu. 9. Odbierając Produkt, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie ma uszkodzeń transportowych i opakowanie jest nienaruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Kupujący ma prawo do nie przyjmowania uszkodzonej przesyłki i jest zobowiązany do spisania stosownego protokołu, który powinien podpisać też kurier/pracownik poczty. 10. Szczegółowe informacje i koszty na stronach internetowych Sklepu, zakładka Dostawy. 7 REKLAMACJA 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Produktu z Zamówieniem.

5 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. 3. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. 4. Reklamowany Produkt Sprzedający przesyłką paczką ekonomiczną (Poczta Polska) bez pobrania. 5. Otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzone będzie w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania Produktu przez Sprzedającego, na adres mailowy z Zamówienia. 6. Sprzedający, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny Produktu. 7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązany jest zwrócić koszty przesyłki Kupującemu w przelewem lub przekazem pocztowym. 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty naprawy i przesyłki pokrywa Kupujący. W takim przypadku reklamowany Produkt odsyłany jest za pobraniem na koszt Kupującego. 8 ZWROT 1. Zgodnie z ustawą dnia 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ. U. z dnia 31 marca 2000 roku) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania Produktu. 2. Zwrot Produktu może nastąpić pod następującymi warunkami: a. Produkt nie był używany b. Pozostaje w oryginalnym opakowaniu c. Nie został zniszczony lub uszkodzony d. Produkt jest kompletny e. W przypadku Produktów będących nagraniami wizualnymi lub audialnymi lub programami komputerowymi zwrot może nastąpić jedynie pod warunkiem nie naruszenia ich oryginalnego opakowania (np. folii) lub plomb. 3. Procedura zwrotu: a. Kupujący przesyła Produkt na własny koszt do siedziby Sprzedającego

6 b. Wraz z Produktem Kupujący zobowiązany jest pzresłać dowód zakupu (faktura, paragon), oświadczenie o zwrocie Produktu oraz gwarancje o ile była dostarczona razem z Produktem c. Właściwe zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniami w trakcie transportu Produktu leży po stronie Kupującego. d. Sprzedający po otrzymaniu i przyjęciu Produktu zwróci Kupującemu cenę Produktu wraz kosztami dostawy przelewem na konto (w przypadku płatności za Produkt przez Kupującego przelewem na konto Sprzedającego) lub przekazem pocztowym na adres podany w Zamówieniu (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku zwrotu tylko części zamówionych Produktów Sprzedający zwróci Kupującemu tylko cenę zwracanych Produktów. Dokonanie przelewu lub przekazu nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania i przyjęcia Produktu przez Sprzedającego. 4. Jeżeli zwrócony i przyjęty przez Sprzedającego Produkt będzie niekompletny lub będzie nosił ślady użytkowania Sprzedający zwróci Produkt Kupującemu na jego koszt, po wcześniejszym poinformowaniu go o tym fakcie telefonicznie lub mailowo. Brak możliwości skutecznego kontaktu w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego upoważnia go do odesłania Produktu bez powiadomienia. 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego w zakresie, jakim jest to konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawartej między stronami. 2. Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane, odsprzedawane ani też użyczane stronom trzecim. 3. Zgodnie z przepisami ustawy określonej w 9 pkt. 4 Kupującemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub aktualizacji oraz wystąpienia z wnioskiem o ich usunięcie z bazy. Wniosek należy przesłać mailem na adres administratora Sklepu: 4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o, swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia r. 5. Programy oceny Sklepu przez Kupującego a. "Zaufane opinie", organizowanym przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. w ramach serwisu Ceneo.pl, Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia ). b. Wiarygodne opinie, organizowanym przez Opineo Sp. z o.o. w ramach serwisu Opineo.pl Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza Wrocław oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Opineo Sp.

7 z o.o., danych osobowych Kupującego w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia ). c. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedający w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. 6. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w Zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami z dnia roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). 10 WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system komputerowy, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Przeglądarka Internetowa i. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy ii. Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy iii. Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy iv. Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli 2. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupujacego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego teleinformatycznym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności. 11 POSTAWNIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie wymienione w ofercie handlowej Sklepu Produkty i ich nazwy, są używane jedynie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 3. Regulamin wszedł w życie z dniem roku.

8 e-inspiracje.pl s.c. Wersja 1.0

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Treść regulaminu, która obowiązuje do 24 grudnia 2014 r.

Treść regulaminu, która obowiązuje do 24 grudnia 2014 r. Treść regulaminu, która obowiązuje do 24 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw DEFINICJE Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia. Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sleepless in Warsaw. Sprzedający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo