CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu"

Transkrypt

1 NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat miały wśród nich miejsce wielkie przeobrażenia oraz procesy łączeniowe. Na ich działanie wpływały procesy transformacji ustrojowej, a także wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, co spowodowało Komentarz Bieżący rok zapowiada dobre wyniki Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Na pewno nasi stali klienci znajdują się w lepszej, niż rok temu, sytuacji. Jak dotąd nie potwierdziły się kasandryczne przepowiednie co do stanu polskiej gospodarki. Tempo wzrostu gospodarczego nie jest co prawda tak wysokie, jak kilka lat temu, ale mimo nie najlepszej koniunktury globalnej, w dalszym ciągu ma dodatnie wartości. Zjawiska obserwowane w gospodarce kraju mają niebagatelny wpływ na wszystko, co dzieje się na lokalnych rynkach, przy czym ich rozwój jest w znacznie większym stopniu, niż gospodarka krajowa, uzależniony od gospodarczej aktywności miejscowych społeczności. Banki spółdzielcze są ważnym elementem finansowego krwioobiegu lokalnej gospodarki, same jednak podlegają działaniom kon- podporządkowanie ich działalności unijnemu prawu. Wszystkiego uczyliśmy się na żywym organizmie, żeby w ostateczności dojść do dzisiejszego stanu, w którym możemy podejmować się większych zadań, jak choćby obsługa budżetów już nie tylko gmin, ale miast i powiatów. dokończenie na str.2

2 dokończenie ze str.1 Komentarz Wraz z rozwojem drobnej i średniej przedsiębiorczości w coraz większym stopniu możemy zaspakajać kredytowe i rozliczeniowe potrzeby tych podmiotów gospodarczych. W połowie tego roku działało w Polsce placówek bankowych, a 30 procent z nich to placówki banków spółdzielczych. Natomiast zdecydowanie słabiej wypadł udział bankowości spółdzielczej w ogólnej sumie udzielanych kredytów (5,8 proc.) i zebranych depozytów (8,1proc.). Zatem przed bankami spółdzielczymi stoi wielkie wyzwanie i konieczność udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie: jak zwiększyć ich udział w rynku? Jak dalece unowocześniać ofertę, ile w niej powinno się zachować spółdzielczości, a może w większym stopniu je skomercjalizować? Spółdzielczość Bankowa wcale nie jest przeżytkiem. W niektórych krajach Europy Zachodniej opanowała ponad połowę bankowego rynku. Dlatego nie ma odwrotu od wprowadzania coraz to nowych rozwiązań, pozyskiwania nowych grup klientów i utrzymywania dobrych kontaktów z lokalnymi samorządami najbliższymi partnerami każdego banku spółdzielczego. Wyrażam przekonanie, że nowe władze samorządowe wybrane 21 listopada br. podtrzymają budowane przez lata partnerskie związki z naszym Bankiem. Jadwiga Siennicka I Wiceprezes Zarządu Uroczyste otwarcie nowej siedziby Punktu Kasowego w Makowie, które odbyło się 11 września 2010 r. Okiem prezesa banku spółdzielczego Strategię przemian w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach realizujemy od zawsze, a od mojego w nim zatrudnienia z pełnym sukcesem. Składały się na nią nasze własne opracowane i realizowane plany: łączenia banków, zwiększania funduszy własnych, rozwoju infrastruktury oraz strategie dyktowane odgórnie dotyczące tworzenia zrzeszeń, ich łączenia itp. Efektem tych działań jest dziś Bank, który uwzględniając zasadnicze dla bankowości parametry uplasował się w pier- Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2011 wszystkim członkom, klientom i pracownikom najlepsze życzenia pomyślności w życiu osobistym i zawodowym składa Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach wszej dwudziestce banków spółdzielczych w Polsce. Rośliśmy z innymi, ale jakby trochę szybciej, ponieważ niektóre decyzje o rozwoju Banku podejmowaliśmy trochę wcześniej. Czego nam potrzeba, żeby się nadal rozwijać? Nie ulega wątpliwości, że potrzebny jest nam silny partner biznesowy, a takim bezsprzecznie jest Bank BPS S.A. w Warszawie. Chcę z oczywistych powodów podkreślić dokończenie na str.7

3 W odpowiedzi na potrzeby pacjentów Dr Małgorzata Jastrzębska specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej i dr Maria Klemba-Borek specjalista medycyny rodzinnej, a także pediatrzy: dr Jolanta Śliwińska i dr Lidia Diks wraz z fizjoterapeutą Mirosławem Jastrzębskim postanowili w 2004 roku powołać do życia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skierniewicach. Do rozpoczęcia działalności czasu było mało, a potrzebny był kredyt, żeby doposażyć przychodnię. Właściciele KA-MED-u (bo taką nazwę przyjęła przychodnia) próbowali dostać go w różnych bankach, ale najszybciej, bo już po kilkunastu dniach, zareagował BS w Skierniewicach. Od tamtego czasu w Oddziale na Osiedlu Widok Ka-Med s.c. ma umiejscowiony swój rachunek. Początki, jak zawsze w tego typu działalności, były trudne. W służbie zdrowia panuje nie mniejsza konkurencja, niż bankowości, handlu czy usługach. Już 80 proc. działających w kraju przychodni to przedsięwzięcia prywatne. W starcie pomogła zespołowi lekarzy ich rozpoznawalność przez pacjentów w skierniewickich przychodniach. Zaczynali od przyjmowania 20 pacjentów dziennie, stopniowo zyskując nowych. W pierwszym okresie KA-MED działał w wynajętych pomieszczeniach od tutejszego szpitala. Stan budynku, w którym się one znajdowały, pozostawiał wiele do życzenia. Budynek był zdekapitalizowany, wymagał gruntownego remontu, a ze Nowa przychodnia KA-MED przy ul. Armii Krajowej w Skierniewicach Pacjenci mogą liczyć na życzliwą opiekę strony jego właściciela nie było widać chęci do współpracy. Stąd zrodził się pomysł zakupienia działki i wybudowania przychodni odpowiadającej współczesnym wymaganiom. Wtedy spółka ponownie uzyskała szybką pomoc kredytową BS w Skierniewicach. Środki, jakie Bank jej udostępnił, wystarczały na sfi nansowanie 80 proc. inwestycji. Budowa i wyposażanie przychodni trwały 10 miesięcy. Powstał obiekt o powierzchni 450 m 2, w którym część pomieszczeń dzierżawią inne specjalistyczne NZOZ. W nowym budynku mieści się także apteka. Przychodnia spełnia wszystkie wymogi NFZ, zapewnia pacjentom podstawową opiekę medyczną i rehabilitację. Oprócz lekarzy współwłaścicieli KA-MED-u pomocą medyczną służy 7 pielęgniarek, położna i dwóch rehabilitantów. NZOZ sprawuje także opiekę medyczną nad czterema okolicznymi szkołami, w których dyżurują pielęgniarki zatrudnione w spółce. Każdy pacjent, który zadeklarował przynależność do naszej przychodni, jest przyjmowany tego samego dnia, w którym się do przychodni zgłosił mówi dr Małgorzata Jastrzębska, kierownik przychodni. Podobnie jest z wizytami domowymi. W podstawowej opiece zdrowotnej, a taką prowadzi KA-MED, istnieje tak zwana stawka kapitacyjna. Oznacza to, że za złożoną deklarację pacjenta do konkretnej placówki, NFZ płaci określoną stawkę, niezależnie od tego, ile razy w ciągu miesiąca pacjent odwiedzi przychodnię. Inaczej jest już z tzw. specjalistyką, gdzie NFZ w ramach kontraktu narzuca limity. Dla przychodni problem ten powstaje w przypadku zabiegów rehabilitacyjnych. Przychodnia dysponuje w tym zakresie odpowiednim personelem oraz sprzętem i mogłaby wykonać znacznie więcej zabiegów, niestety na przeszkodzie stoi wysokość narzuconych kontraktów. Zawierane są na jeden rok i przychodnia musi się zmieścić w narzuconym limicie. Problem tzw. nadwykonań spędza sen z powiek rehabilitantom KA- MED-u i nie od dziś występuje w całej służbie zdrowia. Problemem nie jest terminowość wypłacanych przez NFZ należności, ale wysokość zawieranych kontraktów. Wyjściem z tej patowej sytuacji byłoby zwiększenie liczby osób płacących składki. W Polsce płaci je około 10 milinów osób, a opiece podlega cztery razy tyle, nie mówiąc o klientach KRUS i bezrobotnych. Pewnie dużo dałoby się też zrobić w zakresie innego podziału pieniędzy przeznaczonych na opiekę zdrowotną. Nowoczesna, dobrze wyposażona przychodnia mogłaby dzięki temu w większym stopniu wykorzystywać swój potencjał dla dobra ludzi chorych. Andrzej Malanowski CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 3

4 Nasze placówki Oddział w Skierniewicach Bożena Mędygrał, dyrektor Oddziału na Osiedlu Widok W Skierniewicach na Osiedlu Widok od 18 lat pracuje Oddział tutejszego Banku Spółdzielczego. Pani Bożena Mędygrał kieruje Oddziałem Banku od chwili jego powstania, a w BS w Skierniewicach pracuje od 1983 roku, więc tajniki bankowości ma opanowane. Oddział jest placówką typowo miejską i jego podstawową działalnością są prowadzone rozliczenia. Osiedle Widok jest największym w mieście, liczącym 23 tys. mieszkańców, a Oddział obsługuje także klientów z innych dzielnic. Wraz z podległymi mu dwoma Punktami Obsługi Klienta, ma charakter wybitnie depozytowy. Lokowanie oszczędności przez skierniewiczan dobrze świadczy o zaufaniu do Banku i jakości jego oferty. Mimo depozytowego charakteru Oddziału, świadczy on wszystkie usługi, jakie znajdują się w ofercie Banku, łącznie z obsługą walutową. Klienci prowadzący działalność gospodarczą mają zagwarantowaną pełną i kompleksową obsługę fi nansową, gdyż oprócz rachunków osób indywidualnych, w Oddziale założonych jest kilkaset rachunków osób prowadzących w tej części miasta działalność gospodarczą. Dyrektor Bożena Mędygrał nie zauważa tendencji spadkowych w liczbie obsługiwanych podmiotów gospodarczych i choć przejściowo kryzys ograniczył obroty Pracownice Oddziału na Osiedlu Widok. Od lewej: Renata Małek, Bożena Rutkowska, Anna Mike, Karolina Liedke i Teresa Przerwa Oddział na Osiedlu Widok przy ul. Narbutta-Łuczyńskiego 26 na niektórych kontach, wszystko wraca do normy i co miesiąc w Oddziale oraz podległych mu Punktach Obsługi Klientów przybywa około 50 nowych rachunków przeważnie internetowych. Ta forma spodobała się naszym klientom. Niektórzy z nich od dawna nie byli w Oddziale, a dyspozycje co do środków na swoich rachunkach, składają w domu mówi pani dyrektor. W mniejszym stopniu, ale przybywa także tzw. kont młodzieżowych Junior przy kontach rodziców. Pozytywną rolę w przyroście liczby rachunków odegrała również ostatnia kampania reklamowa Banku Polskiej Spółdzielczości i Grupy BPS. Moim zdaniem coraz większa rzesza klientów zaczyna przykładać wagę do polskiego i lokalnego charakteru Banku. Za plusy nasi klienci uważają dobre stopy procentowe przy depozytach oraz niskie opłaty manipulacyjne przy rozliczeniach. Bardzo uważnie obserwują ich poziom i zazwyczaj świetnie orientują się, jakie są oferty innych banków, konkurujących o klienta detalicznego. Takie dostosowanie oferty do potrzeb klientów daje nam dużą przewagę. Liczy się także sposób traktowania klientów przez naszych pracowników. Wszystko to ma decydujący wpływ na wyniki Oddziału i całego Banku, bowiem nadwyżka zebranych depozytów stanowi zasadnicze źródło prowadzenia akcji kredytowej, czyli powodu istnienia każdego banku stwierdza Bożena Mędygrał. Red. 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

5 Trzeba mieć wizję Firma Handlowa Junior s.j. Edyta Kowalska i Marek Kowalski jest wielobranżowym rodzinnym przedsiębiorstwem, które powstało w 1991 roku. Firma od początku rozpoczęcia działalności jest klientem Oddziału przy ulicy Narbutta Łuczyńskiego. Początkowo firma zajmowała się handlem dziecięcą odzieżą. W pewnym okresie na jej rzecz pracowało sześć sklepów pod wspólnym szyldem Świat Dziecka. Ekspansja wielkopowierzchniowych sklepów w Polsce eliminuje z rynku coraz większą ilość mniejszych butików i zmienia strukturę handlu. Dlatego firma pozostała już tylko przy dwóch swoich sklepach, których działalność nadzoruje pani Edyta. Zmiany wymusiły podjęcie działań dywersyfikacyjnych w działalności firmy. Pan Marek zajął się prowadzeniem innej działalności. Przy ulicy Mickiewicza cieszy się powodzeniem jego klub Drugi Dom, który działa od 2004 roku. Po paru latach dołączył, pod tą samą nazwą, znany Pub Drugi Dom, który w Skierniewicach od samego początku swojej działalności słynie z wyśmienitej pizzy. W lipcu 2009 roku lokal został przerobiony na klub-restaurację o powierzchni 400 m2. Można się tam zarówno dobrze bawić, jak i posilić się pizzą, bądź innymi potrawami. Klub zapewnia gościom bogatą, zróżnicowaną ofertę muzyczną i cieszy się w mieście zasłużenie dobrą opinią. Regulamin Klubu (dostępny na stronie internetowej) stawia gościom surowe warun- Jeden ze sklepów prowadzonych przez Edytę Kowalską ki, jeśli chodzi o zachowanie, ubiór i bezpieczeństwo. Również przy ulicy Mickiewicza kończy się remont zakupionego przed dwoma laty obiektu z powierzchniami do wynajęcia. Państwo Kowalscy chcieliby stworzyć tam skierniewic- Wszystkie mamy znajdują w Świecie dziecka to, co potrzebne dla kie centrum rekre- ich pociech acji i rozrywki dospraktycznie cała współpraca potępne zarówno dla dzieci, jak i dla między firmą państwa Kowalskich dorosłych. W jego wnętrzach zna- a BS w Skierniewicach odbywa się leźć się mają sale fitness, rozrywki, za pośrednictwem Oddziału na salony kosmetyczne i fryzjerskie, Osiedlu Widok. Zaczęła się przy uruczyli miejsca, gdzie cała rodzina chomieniu pierwszego sklepu na będzie mogła doznać ciekawych tym osiedlu. Państwo Kowalscy od wrażeń, dobrze wykorzystując czas początku pracują tylko z tym Banz pożytkiem dla zdrowia, urody i du- kiem i (jak zapewnia pan Marek) są z tej współpracy bardzo zadowocha. leni. Bardzo cenią sobie szybkie reakcje Banku na potrzeby ich firmy. Pomoc kredytowa, jaką uzyskali przy zakupie obiektu przy ulicy Mickiewicza, pozwoliła także na przeprowadzenie w szerokim zakresie prac modernizacyjno-remontowych. Wydarzenia ostatnich dwóch lat odbiły się na zdolności nabywczej ludności. Odczuwa się to nie tylko w handlu i usługach, ale także w świecie rozrywki. Edyta i Marek Kowalscy chcą, żeby za kwotę, jaką klienci mogą wydać na usługi, otrzymali je na najwyższym poziomie. B.O. Drugi Dom prowadzony przez Marka Kowalskiego CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 5

6 Szybko i bezpiecznie transakcje bezgotówkowe Teoria elektronicznych instrumentów płatniczych, czyli kart Płatnicza karta debetowa jest elektronicznym instrumentem płatniczym wydawanym przez bank, stanowiącym podstawowe narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Karta płatnicza pozwala na podejmowanie gotówki z bankomatu lub dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi 1. Karta kredytowa jest kartą, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. Transakcje dokonywane przez posiadacza karty rozliczane są w ciężar kredytu 2. Karta zbliżeniowa (bezstykowa) to karta elektroniczna, przypominająca fi - zycznie kartę płatniczą, z wbudowanym niewielkim mikroprocesorem, pamięcią i anteną. Odczyt informacji z karty odbywa się bezprzewodowo bez potrzeby wsuwania karty do czytnika 3. Dzięki komunikacji bezprzewodowej karta jest prosta w obsłudze. Karta kredytowa, czyli najtańszy kredyt Karta kredytowa może być najtańszym kredytem dostępnym na rynku. Limit kredytowy na karcie możemy wykorzystać na transakcje bezgotówkowe, czyli płatności w sklepach, restauracjach, zakupy internetowe czy telefoniczne itp. 4. Dzięki kartom kredytowym można regulować płatność bez konieczności angażowania własnych środków, co daje swobodę fi nansową, można zyskać stały dostęp do kredytu w ramach indywidualnego, odnawialnego limitu kredytowego, nie płaci się prowizji za transakcje bezgotówkowe realizowane w kraju i za granicą. Długie okresy bezodsetkowe są niewątpliwie zaletami kart płatniczych, okres nieoprocentowanego zadłużenia wynosi do ponad 50 dni. Jeśli spłata kredytu nastąpi w tym okresie, to bank odstąpi od naliczenia odsetek. Udostępniane przez banki najnowsze technologie, związane z obsługą transakcji bezgotówkowych, dostarczają korzyści w postaci: bezpieczeństwa nie jesteśmy zmuszeni nosić przy sobie gotówki, w przypadku kart kredytowych korzystamy z nie swoich środków pieniężnych, za które przez określony czas nie płacimy odsetek oraz w wielu przypadkach nowe technologie skracają czas dokonywania transakcji. W obecnych czasach klientom pozostaje tylko przyzwyczaić się do udogodnień, jakie ze sobą niesie postęp techniczny. Bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego Bezpieczeństwo posługiwania się kartami zapewnia przede wszystkim kod PIN (Personal Identifi cation Number). Umożliwia on uwierzytelnienie osoby posługującej się kartą. Urządzenie realizujące transakcję odczytuje z karty zawarte w niej informacje dotyczące banku, numeru karty oraz daty ważności. Większy poziom bezpieczeństwa oferują karty chipowe, charakteryzujące się bezpieczną kontrolą dostępu, możliwością szyfrowania i deszyfrowania informacji, a także możliwością generowania i weryfi kowania podpisów cyfrowych. Jednym z najnowszych produktów bankowych są karty zbliżeniowe. Szacuje się, że Polacy mają w swoich portfelach prawie milion kart zbliżeniowych. Niestety, rzadko z nich korzystamy, ponieważ wiele osób nie jest przekonanych, że dokonywanie tego rodzaju płatności jest bezpieczne 5. Wszelkie zakupy o wartości poniżej 50 zł nie muszą być zatwierdzane kodem PIN. Karta zbliżeniowa pozwala skrócić czas niewielkich zakupów, a płatności zbliżeniowe przyjmuje już ok. 7 tys. punktów. Można nimi płacić m.in. w restauracjach McDonald s, sklepach Żabka, Bomi i Smyk, Empikach, kioskach Kolportera, na stadionach piłkarskich, a także za bilety komunikacji miejskiej w kilkudziesięciu samoobsługowych automatach w Warszawie. Obecnie do instalacji terminali zbliżeniowych przygotowują się sieci sklepów Carrefour, Rossmann oraz sieć delikatesów Piotr i Paweł. Michał Grzybowski 1 W. Wąsowski; Ekonomika i fi nanse banku komercyjnego; Wydawnictwo Dyfi n: Warszawa; M. Iwonicz-Drozdowska, M. Jaworski, Z. Zawadzka; Bankowość zagadnienia podstawowe; Wydawnictwo Poltext; Warszawa; M. Bednarek; Jak i gdzie płacić kartą zbliżeniową; wyborcza.biz/fi nanse; Z. Dobrosiewicz; Bankowość; Wydawnictwo PWE; Warszawa; R. Grzyb; Polacy mają milion kart zbliżeniowych. Niestety rzadko z nich korzystają; gazetaprawna.pl; CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

7 dokończenie ze str.2 Okiem prezesa banku spółdzielczego znaczenie słowa partner. Myślę, że każda organizacja w sposób naturalny ewoluuje, ale przychodzi czas na dokonanie diametralnych zmian skoku ku przyszłości. Obecny Zarząd, a mam nadzieję, że również Rada Nadzorcza, nadały nowy impuls strategii rozwoju BPS, z którym w zupełności się identyfi kuję i popieram. Utworzenie z udziałem BPS spółek celowych pozwoli oferować bankom nowe usługi, a te z kolei będą mogły w ramach współpracy oferować atrakcyjne produkty swoim klientom. Zarząd, a w szczególności Rada Nadzorcza BPS, powinny zagwarantować bankom spółdzielczym zakupienie udziału w powstających PIONOWO: A1 Lepiej trzymać je w banku, niż w skarpecie B13 Japońska suknia C1 Skoczny taniec czeski C9 Napisał książkę D6 Kompan Portosa i Aramisa D15 Opłacalny E1 Do obsługi telewizora E11 Marka samochodu z czterema kółkami w logo F6 Część korzenia lub pędu będąca magazynem rośliny F19 Wielka sala wykładowa G1 Remis w szachach G13 Strój sędziego H5 Utwór niskich lotów, schlebiający popularnym gustom H10 Jeden z karcianych kolorów H20 Jadalna roślina strączkowa uprawiana od ponad 5000 lat I1 Potomek płci męskiej I14 Niechęć naukowo J7 Sposób podróżowania na rękę K1 Pieniądze, które zarabiają K16 Właściciel najbrudniejszej stajni w historii świata L10 Licytacja (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883). POZIOMO 1G Numer każdego Polaka 2A I Warszawa, i Londyn, i Moskwa 3G Kosmetyk do czyszczenia twarzy 4A Jednooki gigant 5H Otwiera się je w banku 7A Zniszczenie 9A Bydło, ale nie mleczne H10 Broń Dawida 11A Ludowy instrument strunowy, strojony kluczem 12H Mały Mruczek 13B Spłacany w ratach 14G Nad kuchenką odciąga zapachy 15A Rzymski bożek miłości 16G Droga wśród drzew 17A Najsławniejszy Gal w historii Polski 18G Pomnik, statua 19D Zła, choć cienka w talii 20H Plecak lub walizka 21D Najdłuższa rzeka Afryki 22H Z piorunami (B17-A15-L14-D2-J1-C1-I18-K22-J18) (F21-B18-H14-K6-G3-A6) (A5-D21-K16-I7-A7-K22-E17-I16-C7-A3) (I15) (I3-K6-D9-K22-B11-B15) (F6-L10-D17-L12-F7)... (podpis) Rozwiązania prosimy nadsyłać na adres Banku lub składać w naszych placówkach do 20 lutego 2011 r. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 17 naszego czasopisma zostali wylosowani: Aneta Michalska i Anna Pietras ze Skierniewic oraz Marcin Karwat z Woli Makowskiej. Serdecznie gratulujemy! spółkach. Nie do przecenienia jest kwestia bankowych kadr i ich kształcenia. W najbliższym możliwym czasie specjaliści z BPS i spółek celowych powinni podjąć się szkolenia pracowników banków spółdzielczych w nowoczesnych działach fi nansów. Reasumując, wspierajmy rozwój BPS i starajmy się wykorzystać jego potencjał oraz produkty, jakie może nam w ramach współpracy zaoferować. Banki spółdzielcze są właścicielami BPS i ich celem nadrzędnym jest budowanie silnej grupy fi - nansowej. Władysław Klażyński Prezes Zarządu Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna Pani Zofii Deliga, dyrektor Oddziału w Żyrardowie z powodu śmierci Matki wyrazy szczerego współczucia przekazują Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Skierniewicach CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 7

8 O Puchar Banku Spółdzielczego w Skierniewicach W Hali OSiR przy ul. Tetmajera 7, na Osiedlu Widok r. odbył się Turniej Judo o Puchar Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Turniej został zorganizowany przez Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy WOJOWNIK oraz Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. Na Turniej przybyli goście: Leszek Trębski Prezydent Miasta Skierniewice, członkowie Rady Miasta Skierniewice, Władysław Klażyński prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, Jan Dziedzic członek Rady Nadzorczej Banku oraz przedstawiciele fi rm i przedsiębiorstw działających na terenie Skierniewic. Po wyłonieniu zwycięzców prezes Władysław Klażyński wręczył ufundowane przez Bank puchary. Patronat medialny sprawowali: Radio RSC, Głos Skierniewic i Okolicy, ITS oraz Twój Kurier Regionalny. red. W sali konferencyjnej Banku 20 listopada 2010 r. rywalizowali szachiści. Turniej Szachowy o puchar Banku Spółdzielczego w Skierniewicach zorganizował Bank Spółdzielczy w Skierniewicach i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Zachęta. Eliminacje odbyły się w kilku kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Bank puchary. Serdecznie gratulujemy! red. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel PLACÓWKI Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn przy budynku UG; tel Płock; ul. Bielska 45; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Warszawa, ul. Rudnickiego 3 A, lok. 20 H; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, Zakład Energetyczny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, Zakład Energetyczny, ul. Mostowa 30; tel Łowicz, ul. Stanisławskiego 28; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and); tel Łódź, ul Dolna 5, tel Maków, ul. Brzosty; tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3; tel Sochaczew, Zakład Energetyczny, ul. Kusocińskiego 7; tel Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16b nr lok. 8; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Żyrardów, ul. Szarych Szeregów 1; tel

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki Historia inna niż wszystkie Jest rok 1949, Nowy Jork, USA. Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe Wspólnie Wstęp Spis treści Co to jest plastikowy pieniądz?? Rodzaje kart Karta kredytowa a debetowa Trochę Historia Jakie zabezpieczenia posiada? Wady i zalety Podsumowanie Plastikowy pieniądz Słysząc

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Karty kredytowe. Przewodnik o kartach NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU

Karty kredytowe. Przewodnik o kartach NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU Karty kredytowe Przewodnik o kartach NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU W Banku BPH udostępniamy karty, dzięki którym możesz płacić mniej za paliwo (Autokarta, KArta GOLD AutoPlus), zakupy w sklepach

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat.

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe - kartą płatniczą jest karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza do wypłaty gotówki lub dokonywania

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1 z 8 2012-01-09 18:47 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Informacje o Banku Usługi Placówki Banku Kontakt Aktualności Dla klientów indywidualnych Dla instytucji i firm Finanse dla rolników Logowanie Strona

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16 W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16.00 NASI PRACOWNICY BĘDĄ SŁUŻYĆ PAŃSTWU PORADĄ W ZAKRESIE PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ

Bardziej szczegółowo

Firmy ich oczekiwania wobec banków

Firmy ich oczekiwania wobec banków Firmy ich oczekiwania wobec banków Raport z badań Michał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku Warszawa, 19 maja 2010 Firmy 1.Lojalność 2. Internet 3. Doradca 4. Depozyty 5. Kredyty 6. ING Direct Business

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych Obowiązuje od dnia 5 stycznia 2013 r. 1. Wprowadzenie. 2.

Regulamin promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych Obowiązuje od dnia 5 stycznia 2013 r. 1. Wprowadzenie. 2. 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy?

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Kwiecień 2013 Zofia Bednarowska, Wioleta Pułkośnik Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Jak wynika z badania PMR, 74% Polaków najczęściej płaci za zakupy gotówką. Deklaracje dotyczące

Bardziej szczegółowo

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Karty płatnicze to fenomen rozwijającego się sektora bankowego w Polsce. Wystarczyła jedna tylko dekada by z przedmiotu dostępnego

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008 WARTO BYĆ RAZEM Bank Zachodni WBK liderem wśród d emitentów w kart płatniczych p Maciej Biniek, czerwiec 2008 1 ZAWSZE JESTEŚMY BLISKO Ponad 430 oddziałów na terenie całej Polski, pracujących w jednolitym

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Szczecin, 21 maja 2012 r. Wstęp bezpłatny! Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Przewodnik użytkownika karty kredytowej MASTERCARD CLUBCARD. Karta pełna korzyści

Karta kredytowa. Przewodnik użytkownika karty kredytowej MASTERCARD CLUBCARD. Karta pełna korzyści Karta kredytowa Przewodnik użytkownika karty kredytowej MASTERCARD CLUBCARD Karta pełna korzyści SERDECZNIE WITAMY W GRONIE POSIADACZY KARTY KREDYTOWEJ MASTERCARD CLUBCARD Kartą kredytową MasterCard Clubcard

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Przewodnik użytkownika karty kredytowej. Visa Clubcard. Karta na miarę potrzeb

Karta kredytowa. Przewodnik użytkownika karty kredytowej. Visa Clubcard. Karta na miarę potrzeb Karta kredytowa Przewodnik użytkownika karty kredytowej Visa Clubcard Karta na miarę potrzeb SERDECZNIE WITAMY W GRONIE POSIADACZY KARTY KREDYTOWEJ VISA CLUBCARD Kartą kredytową Visa Clubcard możesz wygodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe?

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe? O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI Gimnazju m konto bankowe? ZAJĘCIA 2: Czy warto mieć konto bankowe? Grupa wiekowa: gimnazjum Czas zajęć: 1,5 godziny Wprowadzenie Obecnie posiadanie konta bankowego jest

Bardziej szczegółowo

Ale po co mi pieniądze?

Ale po co mi pieniądze? Ale po co mi pieniądze? Celem prezentacji jest zachęcenie do wykorzystywania kart kredytowych lub płatności mobilnych zamiast starych, tradycyjnych banknotów oraz monet. Opis: Co to jest karta płatnicza?...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Jak zostać posiadaczem konta bankowego mając 13 lat?

Jak zostać posiadaczem konta bankowego mając 13 lat? Jak zostać posiadaczem konta bankowego mając 13 lat? Anna Cichy Ewa Kęsik Departament Ochrony Klientów Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 21 października 2014r. 1 Co kto może? Nazwa czynności młodzież dorośli

Bardziej szczegółowo

Informator. dla użytkowników kart prestiżowych

Informator. dla użytkowników kart prestiżowych Informator dla użytkowników kart prestiżowych Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło zaoferować Państwu prestiżowe złote karty systemu MasterCard International wydane w ramach Spółdzielczej Grupy

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Przewodnik użytkownika karty kredytowej MASTERCARD CLUBCARD. Karta pełna korzyści

Karta kredytowa. Przewodnik użytkownika karty kredytowej MASTERCARD CLUBCARD. Karta pełna korzyści Karta kredytowa Przewodnik użytkownika karty kredytowej MASTERCARD CLUBCARD Karta pełna korzyści SERDECZNIE WITAMY W GRONIE POSIADACZY KARTY KREDYTOWEJ MASTERCARD CLUBCARD Kartą kredytową MasterCard Clubcard

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Konkurs wiedzy ekonomicznej POZIOMO: 1. zdolność pieniądza do przechowywania wartości 2. pośrednik giełdowy 3. stan rachunku lub konta 4. punkt wymiany walut 5. waluta zjednoczonej Europy 6. spadek cen kursu papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków. TNS Polska TNS

Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków. TNS Polska TNS Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków TNS Polska Stabilny wzrost uproduktowienia 62% 58% 42% 67% 64% 48% 69% 72% 67% 69% 52% 52% 77% 75% 17%

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów sprawdź nowe możliwosci naszych produktów konto classic Konto classic przygotowaliśmy z myślą o osobach, które preferują osobiste wizyty w oddziale i bezpośredni kontakt z doradcą. Jest ono prowadzone

Bardziej szczegółowo

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Co to jest? Agencyjna sieć punktów płatniczych Banku BPH oparta o terminale bankowe umożliwiająca onlinowo wykonywanie operacji

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. 1. Systemy i opłaty Systemy VISA i MasterCard Systemy kart

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes biznes www.pigulkiwiedzy.tv 9. Przelew bankowy Zalety: 3. 4. Wpłaty przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu. Za przyjmowanie wpłat nie są pobierane opłaty od właściciela sklepu. Wpłata

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Zmieniające się oczekiwania Klientów 30% 90% Sprzedaży w kanałach cyfrowych Interakcji poza oddziałami

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Polbank EFG S.A. po raz czwarty najlepszym bankiem dla Firm według miesięcznika Forbes najprostszy sposób zwiększania obrotów Twojej firmy Monika Stec dyrektor placówki

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Dr Jan Zaunar 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Temat Nr 1: Cechy szczególne banku jako przedsiębiorstwa 1. Podstawowe kierunki działalności banku W odróżnieniu od zwykłych przedsiębiorstw, które

Bardziej szczegółowo

Pocztowa Karta Kredytowa

Pocztowa Karta Kredytowa Pocztowa Karta Kredytowa Elementarz Posiadacza karty bezpieczny polski bank Wybierz bezpieczeństwo i wygodę! Przedstawiamy Pocztową Kartę Kredytową praktyczne narzędzie, które ułatwi Ci zarządzanie domowym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, październik 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. dyty przewyższające realną wartość celu lub udzielane w walutach obcych.

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. dyty przewyższające realną wartość celu lub udzielane w walutach obcych. NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Komentarz W dobie narastającego kryzysu na rynkach fi nansowych istotnym staje się wybór banku godnego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo