CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu"

Transkrypt

1 NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat miały wśród nich miejsce wielkie przeobrażenia oraz procesy łączeniowe. Na ich działanie wpływały procesy transformacji ustrojowej, a także wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, co spowodowało Komentarz Bieżący rok zapowiada dobre wyniki Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Na pewno nasi stali klienci znajdują się w lepszej, niż rok temu, sytuacji. Jak dotąd nie potwierdziły się kasandryczne przepowiednie co do stanu polskiej gospodarki. Tempo wzrostu gospodarczego nie jest co prawda tak wysokie, jak kilka lat temu, ale mimo nie najlepszej koniunktury globalnej, w dalszym ciągu ma dodatnie wartości. Zjawiska obserwowane w gospodarce kraju mają niebagatelny wpływ na wszystko, co dzieje się na lokalnych rynkach, przy czym ich rozwój jest w znacznie większym stopniu, niż gospodarka krajowa, uzależniony od gospodarczej aktywności miejscowych społeczności. Banki spółdzielcze są ważnym elementem finansowego krwioobiegu lokalnej gospodarki, same jednak podlegają działaniom kon- podporządkowanie ich działalności unijnemu prawu. Wszystkiego uczyliśmy się na żywym organizmie, żeby w ostateczności dojść do dzisiejszego stanu, w którym możemy podejmować się większych zadań, jak choćby obsługa budżetów już nie tylko gmin, ale miast i powiatów. dokończenie na str.2

2 dokończenie ze str.1 Komentarz Wraz z rozwojem drobnej i średniej przedsiębiorczości w coraz większym stopniu możemy zaspakajać kredytowe i rozliczeniowe potrzeby tych podmiotów gospodarczych. W połowie tego roku działało w Polsce placówek bankowych, a 30 procent z nich to placówki banków spółdzielczych. Natomiast zdecydowanie słabiej wypadł udział bankowości spółdzielczej w ogólnej sumie udzielanych kredytów (5,8 proc.) i zebranych depozytów (8,1proc.). Zatem przed bankami spółdzielczymi stoi wielkie wyzwanie i konieczność udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie: jak zwiększyć ich udział w rynku? Jak dalece unowocześniać ofertę, ile w niej powinno się zachować spółdzielczości, a może w większym stopniu je skomercjalizować? Spółdzielczość Bankowa wcale nie jest przeżytkiem. W niektórych krajach Europy Zachodniej opanowała ponad połowę bankowego rynku. Dlatego nie ma odwrotu od wprowadzania coraz to nowych rozwiązań, pozyskiwania nowych grup klientów i utrzymywania dobrych kontaktów z lokalnymi samorządami najbliższymi partnerami każdego banku spółdzielczego. Wyrażam przekonanie, że nowe władze samorządowe wybrane 21 listopada br. podtrzymają budowane przez lata partnerskie związki z naszym Bankiem. Jadwiga Siennicka I Wiceprezes Zarządu Uroczyste otwarcie nowej siedziby Punktu Kasowego w Makowie, które odbyło się 11 września 2010 r. Okiem prezesa banku spółdzielczego Strategię przemian w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach realizujemy od zawsze, a od mojego w nim zatrudnienia z pełnym sukcesem. Składały się na nią nasze własne opracowane i realizowane plany: łączenia banków, zwiększania funduszy własnych, rozwoju infrastruktury oraz strategie dyktowane odgórnie dotyczące tworzenia zrzeszeń, ich łączenia itp. Efektem tych działań jest dziś Bank, który uwzględniając zasadnicze dla bankowości parametry uplasował się w pier- Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2011 wszystkim członkom, klientom i pracownikom najlepsze życzenia pomyślności w życiu osobistym i zawodowym składa Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach wszej dwudziestce banków spółdzielczych w Polsce. Rośliśmy z innymi, ale jakby trochę szybciej, ponieważ niektóre decyzje o rozwoju Banku podejmowaliśmy trochę wcześniej. Czego nam potrzeba, żeby się nadal rozwijać? Nie ulega wątpliwości, że potrzebny jest nam silny partner biznesowy, a takim bezsprzecznie jest Bank BPS S.A. w Warszawie. Chcę z oczywistych powodów podkreślić dokończenie na str.7

3 W odpowiedzi na potrzeby pacjentów Dr Małgorzata Jastrzębska specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej i dr Maria Klemba-Borek specjalista medycyny rodzinnej, a także pediatrzy: dr Jolanta Śliwińska i dr Lidia Diks wraz z fizjoterapeutą Mirosławem Jastrzębskim postanowili w 2004 roku powołać do życia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skierniewicach. Do rozpoczęcia działalności czasu było mało, a potrzebny był kredyt, żeby doposażyć przychodnię. Właściciele KA-MED-u (bo taką nazwę przyjęła przychodnia) próbowali dostać go w różnych bankach, ale najszybciej, bo już po kilkunastu dniach, zareagował BS w Skierniewicach. Od tamtego czasu w Oddziale na Osiedlu Widok Ka-Med s.c. ma umiejscowiony swój rachunek. Początki, jak zawsze w tego typu działalności, były trudne. W służbie zdrowia panuje nie mniejsza konkurencja, niż bankowości, handlu czy usługach. Już 80 proc. działających w kraju przychodni to przedsięwzięcia prywatne. W starcie pomogła zespołowi lekarzy ich rozpoznawalność przez pacjentów w skierniewickich przychodniach. Zaczynali od przyjmowania 20 pacjentów dziennie, stopniowo zyskując nowych. W pierwszym okresie KA-MED działał w wynajętych pomieszczeniach od tutejszego szpitala. Stan budynku, w którym się one znajdowały, pozostawiał wiele do życzenia. Budynek był zdekapitalizowany, wymagał gruntownego remontu, a ze Nowa przychodnia KA-MED przy ul. Armii Krajowej w Skierniewicach Pacjenci mogą liczyć na życzliwą opiekę strony jego właściciela nie było widać chęci do współpracy. Stąd zrodził się pomysł zakupienia działki i wybudowania przychodni odpowiadającej współczesnym wymaganiom. Wtedy spółka ponownie uzyskała szybką pomoc kredytową BS w Skierniewicach. Środki, jakie Bank jej udostępnił, wystarczały na sfi nansowanie 80 proc. inwestycji. Budowa i wyposażanie przychodni trwały 10 miesięcy. Powstał obiekt o powierzchni 450 m 2, w którym część pomieszczeń dzierżawią inne specjalistyczne NZOZ. W nowym budynku mieści się także apteka. Przychodnia spełnia wszystkie wymogi NFZ, zapewnia pacjentom podstawową opiekę medyczną i rehabilitację. Oprócz lekarzy współwłaścicieli KA-MED-u pomocą medyczną służy 7 pielęgniarek, położna i dwóch rehabilitantów. NZOZ sprawuje także opiekę medyczną nad czterema okolicznymi szkołami, w których dyżurują pielęgniarki zatrudnione w spółce. Każdy pacjent, który zadeklarował przynależność do naszej przychodni, jest przyjmowany tego samego dnia, w którym się do przychodni zgłosił mówi dr Małgorzata Jastrzębska, kierownik przychodni. Podobnie jest z wizytami domowymi. W podstawowej opiece zdrowotnej, a taką prowadzi KA-MED, istnieje tak zwana stawka kapitacyjna. Oznacza to, że za złożoną deklarację pacjenta do konkretnej placówki, NFZ płaci określoną stawkę, niezależnie od tego, ile razy w ciągu miesiąca pacjent odwiedzi przychodnię. Inaczej jest już z tzw. specjalistyką, gdzie NFZ w ramach kontraktu narzuca limity. Dla przychodni problem ten powstaje w przypadku zabiegów rehabilitacyjnych. Przychodnia dysponuje w tym zakresie odpowiednim personelem oraz sprzętem i mogłaby wykonać znacznie więcej zabiegów, niestety na przeszkodzie stoi wysokość narzuconych kontraktów. Zawierane są na jeden rok i przychodnia musi się zmieścić w narzuconym limicie. Problem tzw. nadwykonań spędza sen z powiek rehabilitantom KA- MED-u i nie od dziś występuje w całej służbie zdrowia. Problemem nie jest terminowość wypłacanych przez NFZ należności, ale wysokość zawieranych kontraktów. Wyjściem z tej patowej sytuacji byłoby zwiększenie liczby osób płacących składki. W Polsce płaci je około 10 milinów osób, a opiece podlega cztery razy tyle, nie mówiąc o klientach KRUS i bezrobotnych. Pewnie dużo dałoby się też zrobić w zakresie innego podziału pieniędzy przeznaczonych na opiekę zdrowotną. Nowoczesna, dobrze wyposażona przychodnia mogłaby dzięki temu w większym stopniu wykorzystywać swój potencjał dla dobra ludzi chorych. Andrzej Malanowski CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 3

4 Nasze placówki Oddział w Skierniewicach Bożena Mędygrał, dyrektor Oddziału na Osiedlu Widok W Skierniewicach na Osiedlu Widok od 18 lat pracuje Oddział tutejszego Banku Spółdzielczego. Pani Bożena Mędygrał kieruje Oddziałem Banku od chwili jego powstania, a w BS w Skierniewicach pracuje od 1983 roku, więc tajniki bankowości ma opanowane. Oddział jest placówką typowo miejską i jego podstawową działalnością są prowadzone rozliczenia. Osiedle Widok jest największym w mieście, liczącym 23 tys. mieszkańców, a Oddział obsługuje także klientów z innych dzielnic. Wraz z podległymi mu dwoma Punktami Obsługi Klienta, ma charakter wybitnie depozytowy. Lokowanie oszczędności przez skierniewiczan dobrze świadczy o zaufaniu do Banku i jakości jego oferty. Mimo depozytowego charakteru Oddziału, świadczy on wszystkie usługi, jakie znajdują się w ofercie Banku, łącznie z obsługą walutową. Klienci prowadzący działalność gospodarczą mają zagwarantowaną pełną i kompleksową obsługę fi nansową, gdyż oprócz rachunków osób indywidualnych, w Oddziale założonych jest kilkaset rachunków osób prowadzących w tej części miasta działalność gospodarczą. Dyrektor Bożena Mędygrał nie zauważa tendencji spadkowych w liczbie obsługiwanych podmiotów gospodarczych i choć przejściowo kryzys ograniczył obroty Pracownice Oddziału na Osiedlu Widok. Od lewej: Renata Małek, Bożena Rutkowska, Anna Mike, Karolina Liedke i Teresa Przerwa Oddział na Osiedlu Widok przy ul. Narbutta-Łuczyńskiego 26 na niektórych kontach, wszystko wraca do normy i co miesiąc w Oddziale oraz podległych mu Punktach Obsługi Klientów przybywa około 50 nowych rachunków przeważnie internetowych. Ta forma spodobała się naszym klientom. Niektórzy z nich od dawna nie byli w Oddziale, a dyspozycje co do środków na swoich rachunkach, składają w domu mówi pani dyrektor. W mniejszym stopniu, ale przybywa także tzw. kont młodzieżowych Junior przy kontach rodziców. Pozytywną rolę w przyroście liczby rachunków odegrała również ostatnia kampania reklamowa Banku Polskiej Spółdzielczości i Grupy BPS. Moim zdaniem coraz większa rzesza klientów zaczyna przykładać wagę do polskiego i lokalnego charakteru Banku. Za plusy nasi klienci uważają dobre stopy procentowe przy depozytach oraz niskie opłaty manipulacyjne przy rozliczeniach. Bardzo uważnie obserwują ich poziom i zazwyczaj świetnie orientują się, jakie są oferty innych banków, konkurujących o klienta detalicznego. Takie dostosowanie oferty do potrzeb klientów daje nam dużą przewagę. Liczy się także sposób traktowania klientów przez naszych pracowników. Wszystko to ma decydujący wpływ na wyniki Oddziału i całego Banku, bowiem nadwyżka zebranych depozytów stanowi zasadnicze źródło prowadzenia akcji kredytowej, czyli powodu istnienia każdego banku stwierdza Bożena Mędygrał. Red. 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

5 Trzeba mieć wizję Firma Handlowa Junior s.j. Edyta Kowalska i Marek Kowalski jest wielobranżowym rodzinnym przedsiębiorstwem, które powstało w 1991 roku. Firma od początku rozpoczęcia działalności jest klientem Oddziału przy ulicy Narbutta Łuczyńskiego. Początkowo firma zajmowała się handlem dziecięcą odzieżą. W pewnym okresie na jej rzecz pracowało sześć sklepów pod wspólnym szyldem Świat Dziecka. Ekspansja wielkopowierzchniowych sklepów w Polsce eliminuje z rynku coraz większą ilość mniejszych butików i zmienia strukturę handlu. Dlatego firma pozostała już tylko przy dwóch swoich sklepach, których działalność nadzoruje pani Edyta. Zmiany wymusiły podjęcie działań dywersyfikacyjnych w działalności firmy. Pan Marek zajął się prowadzeniem innej działalności. Przy ulicy Mickiewicza cieszy się powodzeniem jego klub Drugi Dom, który działa od 2004 roku. Po paru latach dołączył, pod tą samą nazwą, znany Pub Drugi Dom, który w Skierniewicach od samego początku swojej działalności słynie z wyśmienitej pizzy. W lipcu 2009 roku lokal został przerobiony na klub-restaurację o powierzchni 400 m2. Można się tam zarówno dobrze bawić, jak i posilić się pizzą, bądź innymi potrawami. Klub zapewnia gościom bogatą, zróżnicowaną ofertę muzyczną i cieszy się w mieście zasłużenie dobrą opinią. Regulamin Klubu (dostępny na stronie internetowej) stawia gościom surowe warun- Jeden ze sklepów prowadzonych przez Edytę Kowalską ki, jeśli chodzi o zachowanie, ubiór i bezpieczeństwo. Również przy ulicy Mickiewicza kończy się remont zakupionego przed dwoma laty obiektu z powierzchniami do wynajęcia. Państwo Kowalscy chcieliby stworzyć tam skierniewic- Wszystkie mamy znajdują w Świecie dziecka to, co potrzebne dla kie centrum rekre- ich pociech acji i rozrywki dospraktycznie cała współpraca potępne zarówno dla dzieci, jak i dla między firmą państwa Kowalskich dorosłych. W jego wnętrzach zna- a BS w Skierniewicach odbywa się leźć się mają sale fitness, rozrywki, za pośrednictwem Oddziału na salony kosmetyczne i fryzjerskie, Osiedlu Widok. Zaczęła się przy uruczyli miejsca, gdzie cała rodzina chomieniu pierwszego sklepu na będzie mogła doznać ciekawych tym osiedlu. Państwo Kowalscy od wrażeń, dobrze wykorzystując czas początku pracują tylko z tym Banz pożytkiem dla zdrowia, urody i du- kiem i (jak zapewnia pan Marek) są z tej współpracy bardzo zadowocha. leni. Bardzo cenią sobie szybkie reakcje Banku na potrzeby ich firmy. Pomoc kredytowa, jaką uzyskali przy zakupie obiektu przy ulicy Mickiewicza, pozwoliła także na przeprowadzenie w szerokim zakresie prac modernizacyjno-remontowych. Wydarzenia ostatnich dwóch lat odbiły się na zdolności nabywczej ludności. Odczuwa się to nie tylko w handlu i usługach, ale także w świecie rozrywki. Edyta i Marek Kowalscy chcą, żeby za kwotę, jaką klienci mogą wydać na usługi, otrzymali je na najwyższym poziomie. B.O. Drugi Dom prowadzony przez Marka Kowalskiego CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 5

6 Szybko i bezpiecznie transakcje bezgotówkowe Teoria elektronicznych instrumentów płatniczych, czyli kart Płatnicza karta debetowa jest elektronicznym instrumentem płatniczym wydawanym przez bank, stanowiącym podstawowe narzędzie zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Karta płatnicza pozwala na podejmowanie gotówki z bankomatu lub dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi 1. Karta kredytowa jest kartą, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. Transakcje dokonywane przez posiadacza karty rozliczane są w ciężar kredytu 2. Karta zbliżeniowa (bezstykowa) to karta elektroniczna, przypominająca fi - zycznie kartę płatniczą, z wbudowanym niewielkim mikroprocesorem, pamięcią i anteną. Odczyt informacji z karty odbywa się bezprzewodowo bez potrzeby wsuwania karty do czytnika 3. Dzięki komunikacji bezprzewodowej karta jest prosta w obsłudze. Karta kredytowa, czyli najtańszy kredyt Karta kredytowa może być najtańszym kredytem dostępnym na rynku. Limit kredytowy na karcie możemy wykorzystać na transakcje bezgotówkowe, czyli płatności w sklepach, restauracjach, zakupy internetowe czy telefoniczne itp. 4. Dzięki kartom kredytowym można regulować płatność bez konieczności angażowania własnych środków, co daje swobodę fi nansową, można zyskać stały dostęp do kredytu w ramach indywidualnego, odnawialnego limitu kredytowego, nie płaci się prowizji za transakcje bezgotówkowe realizowane w kraju i za granicą. Długie okresy bezodsetkowe są niewątpliwie zaletami kart płatniczych, okres nieoprocentowanego zadłużenia wynosi do ponad 50 dni. Jeśli spłata kredytu nastąpi w tym okresie, to bank odstąpi od naliczenia odsetek. Udostępniane przez banki najnowsze technologie, związane z obsługą transakcji bezgotówkowych, dostarczają korzyści w postaci: bezpieczeństwa nie jesteśmy zmuszeni nosić przy sobie gotówki, w przypadku kart kredytowych korzystamy z nie swoich środków pieniężnych, za które przez określony czas nie płacimy odsetek oraz w wielu przypadkach nowe technologie skracają czas dokonywania transakcji. W obecnych czasach klientom pozostaje tylko przyzwyczaić się do udogodnień, jakie ze sobą niesie postęp techniczny. Bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego Bezpieczeństwo posługiwania się kartami zapewnia przede wszystkim kod PIN (Personal Identifi cation Number). Umożliwia on uwierzytelnienie osoby posługującej się kartą. Urządzenie realizujące transakcję odczytuje z karty zawarte w niej informacje dotyczące banku, numeru karty oraz daty ważności. Większy poziom bezpieczeństwa oferują karty chipowe, charakteryzujące się bezpieczną kontrolą dostępu, możliwością szyfrowania i deszyfrowania informacji, a także możliwością generowania i weryfi kowania podpisów cyfrowych. Jednym z najnowszych produktów bankowych są karty zbliżeniowe. Szacuje się, że Polacy mają w swoich portfelach prawie milion kart zbliżeniowych. Niestety, rzadko z nich korzystamy, ponieważ wiele osób nie jest przekonanych, że dokonywanie tego rodzaju płatności jest bezpieczne 5. Wszelkie zakupy o wartości poniżej 50 zł nie muszą być zatwierdzane kodem PIN. Karta zbliżeniowa pozwala skrócić czas niewielkich zakupów, a płatności zbliżeniowe przyjmuje już ok. 7 tys. punktów. Można nimi płacić m.in. w restauracjach McDonald s, sklepach Żabka, Bomi i Smyk, Empikach, kioskach Kolportera, na stadionach piłkarskich, a także za bilety komunikacji miejskiej w kilkudziesięciu samoobsługowych automatach w Warszawie. Obecnie do instalacji terminali zbliżeniowych przygotowują się sieci sklepów Carrefour, Rossmann oraz sieć delikatesów Piotr i Paweł. Michał Grzybowski 1 W. Wąsowski; Ekonomika i fi nanse banku komercyjnego; Wydawnictwo Dyfi n: Warszawa; M. Iwonicz-Drozdowska, M. Jaworski, Z. Zawadzka; Bankowość zagadnienia podstawowe; Wydawnictwo Poltext; Warszawa; M. Bednarek; Jak i gdzie płacić kartą zbliżeniową; wyborcza.biz/fi nanse; Z. Dobrosiewicz; Bankowość; Wydawnictwo PWE; Warszawa; R. Grzyb; Polacy mają milion kart zbliżeniowych. Niestety rzadko z nich korzystają; gazetaprawna.pl; CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

7 dokończenie ze str.2 Okiem prezesa banku spółdzielczego znaczenie słowa partner. Myślę, że każda organizacja w sposób naturalny ewoluuje, ale przychodzi czas na dokonanie diametralnych zmian skoku ku przyszłości. Obecny Zarząd, a mam nadzieję, że również Rada Nadzorcza, nadały nowy impuls strategii rozwoju BPS, z którym w zupełności się identyfi kuję i popieram. Utworzenie z udziałem BPS spółek celowych pozwoli oferować bankom nowe usługi, a te z kolei będą mogły w ramach współpracy oferować atrakcyjne produkty swoim klientom. Zarząd, a w szczególności Rada Nadzorcza BPS, powinny zagwarantować bankom spółdzielczym zakupienie udziału w powstających PIONOWO: A1 Lepiej trzymać je w banku, niż w skarpecie B13 Japońska suknia C1 Skoczny taniec czeski C9 Napisał książkę D6 Kompan Portosa i Aramisa D15 Opłacalny E1 Do obsługi telewizora E11 Marka samochodu z czterema kółkami w logo F6 Część korzenia lub pędu będąca magazynem rośliny F19 Wielka sala wykładowa G1 Remis w szachach G13 Strój sędziego H5 Utwór niskich lotów, schlebiający popularnym gustom H10 Jeden z karcianych kolorów H20 Jadalna roślina strączkowa uprawiana od ponad 5000 lat I1 Potomek płci męskiej I14 Niechęć naukowo J7 Sposób podróżowania na rękę K1 Pieniądze, które zarabiają K16 Właściciel najbrudniejszej stajni w historii świata L10 Licytacja (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883). POZIOMO 1G Numer każdego Polaka 2A I Warszawa, i Londyn, i Moskwa 3G Kosmetyk do czyszczenia twarzy 4A Jednooki gigant 5H Otwiera się je w banku 7A Zniszczenie 9A Bydło, ale nie mleczne H10 Broń Dawida 11A Ludowy instrument strunowy, strojony kluczem 12H Mały Mruczek 13B Spłacany w ratach 14G Nad kuchenką odciąga zapachy 15A Rzymski bożek miłości 16G Droga wśród drzew 17A Najsławniejszy Gal w historii Polski 18G Pomnik, statua 19D Zła, choć cienka w talii 20H Plecak lub walizka 21D Najdłuższa rzeka Afryki 22H Z piorunami (B17-A15-L14-D2-J1-C1-I18-K22-J18) (F21-B18-H14-K6-G3-A6) (A5-D21-K16-I7-A7-K22-E17-I16-C7-A3) (I15) (I3-K6-D9-K22-B11-B15) (F6-L10-D17-L12-F7)... (podpis) Rozwiązania prosimy nadsyłać na adres Banku lub składać w naszych placówkach do 20 lutego 2011 r. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 17 naszego czasopisma zostali wylosowani: Aneta Michalska i Anna Pietras ze Skierniewic oraz Marcin Karwat z Woli Makowskiej. Serdecznie gratulujemy! spółkach. Nie do przecenienia jest kwestia bankowych kadr i ich kształcenia. W najbliższym możliwym czasie specjaliści z BPS i spółek celowych powinni podjąć się szkolenia pracowników banków spółdzielczych w nowoczesnych działach fi nansów. Reasumując, wspierajmy rozwój BPS i starajmy się wykorzystać jego potencjał oraz produkty, jakie może nam w ramach współpracy zaoferować. Banki spółdzielcze są właścicielami BPS i ich celem nadrzędnym jest budowanie silnej grupy fi - nansowej. Władysław Klażyński Prezes Zarządu Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna Pani Zofii Deliga, dyrektor Oddziału w Żyrardowie z powodu śmierci Matki wyrazy szczerego współczucia przekazują Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Banku Spółdzielczego w Skierniewicach CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 7

8 O Puchar Banku Spółdzielczego w Skierniewicach W Hali OSiR przy ul. Tetmajera 7, na Osiedlu Widok r. odbył się Turniej Judo o Puchar Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Turniej został zorganizowany przez Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy WOJOWNIK oraz Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. Na Turniej przybyli goście: Leszek Trębski Prezydent Miasta Skierniewice, członkowie Rady Miasta Skierniewice, Władysław Klażyński prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, Jan Dziedzic członek Rady Nadzorczej Banku oraz przedstawiciele fi rm i przedsiębiorstw działających na terenie Skierniewic. Po wyłonieniu zwycięzców prezes Władysław Klażyński wręczył ufundowane przez Bank puchary. Patronat medialny sprawowali: Radio RSC, Głos Skierniewic i Okolicy, ITS oraz Twój Kurier Regionalny. red. W sali konferencyjnej Banku 20 listopada 2010 r. rywalizowali szachiści. Turniej Szachowy o puchar Banku Spółdzielczego w Skierniewicach zorganizował Bank Spółdzielczy w Skierniewicach i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Zachęta. Eliminacje odbyły się w kilku kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Bank puchary. Serdecznie gratulujemy! red. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel PLACÓWKI Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn przy budynku UG; tel Płock; ul. Bielska 45; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Warszawa, ul. Rudnickiego 3 A, lok. 20 H; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, Zakład Energetyczny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, Zakład Energetyczny, ul. Mostowa 30; tel Łowicz, ul. Stanisławskiego 28; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and); tel Łódź, ul Dolna 5, tel Maków, ul. Brzosty; tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3; tel Sochaczew, Zakład Energetyczny, ul. Kusocińskiego 7; tel Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16b nr lok. 8; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Żyrardów, ul. Szarych Szeregów 1; tel

Nie bez znaczenia jest jednak posiadanie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego przez klienta Banku, ewentualnego

Nie bez znaczenia jest jednak posiadanie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego przez klienta Banku, ewentualnego Komentarz GRZEGORZ PONIATOWSKI, Prezes Zarządu d tysięcy lat pieniądz stanowi środek określania wartości dóbr materialnych i kulturalnych. Stanowi też ekwiwalent w transakcjach wymiennych, czyli kupna

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Chcemy sprostać oczekiwaniom Początkowo jako filia, rozpoczęła działalność w Łowiczu od lipca 1999 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10

Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10 Kwartalnik Banku Spółdzielczego w Radomsku Jesteśmy najbliżej firm 6 Wyprawa do Praszki 7 Konto w ESBANKu? TAK! 8 ABC bankowości elektronicznej 10 numer drugi/kwiecień 2009/ISSN 1689-7390 od redakcji Witam

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH (wersja jawna) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Styczeń 2010

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

Wielka ENC YKLOPEDIA. Jak to zrobić... Pomysł i biznesplan MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENC YKLOPEDIA. Jak to zrobić... Pomysł i biznesplan MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 2 Jak to zrobić... Pomysł i biznesplan Pomysł na biznes Propozycje dla początkujących, czyli jakie produkty warto wytwarzać, jakie usługi wykonywać, ile kosztują

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie!

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie! MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977 Płatności mobilne Żyj wygodnie! Wewnątrz numeru ekonomiczny poradnik dla dzieci OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE MINI RATKI Z UBEZPIECZENIEM!

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej

Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej 17/2012 PIAST W tym numerze polecamy Bezpieczniej w SKOK pod państwowym nadzorem Reklama Ryzyko inwestycji Zanim powierzymy komuś swoje oszczędności w celu ich szybkiego i łatwego pomnożenia, sprawdźmy,

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie

Liczysz się dla nas. Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16. Magia papierowego teatru. Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie Nowa metodyka zarządzania projektami w SGB-Banku S.A. s. 16 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Oławie s. 24 Magia papierowego teatru s. 48 NR 2/2015 Liczysz się dla nas www.sgb.pl Spis treści 4 Aktualności

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3 Radosnego Alleluja! Radosnego Alleluja! MAH Społem Wiosna nasza! MIESIĘCZNIK WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPOŻYWCÓW Rok XLVIII nr 4 (518) WARSZAWA, kwiecień 2010 r. Cena 4,50 zł (plus 7% VAT) KRS PSS Szczecin

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień

Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień Święto to zostało proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako doroczny festiwal mający za cel ukazanie solidarności spółdzielców i ich skuteczności działania. Każdego

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo