Nigdy nie będziemy młodzi w świecie, gdzie młodzi są oni, ale powinniśmy rozumieć ten świat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nigdy nie będziemy młodzi w świecie, gdzie młodzi są oni, ale powinniśmy rozumieć ten świat"

Transkrypt

1 Nigdy nie będziemy młodzi w świecie, gdzie młodzi są oni, ale powinniśmy rozumieć ten świat

2 Białoruska Organizacja Społeczna Alians Kobiet Historia: 19 czerwca 2002 r. została zarejestrowana Białoruska Organizacja Społeczna Alians Kobiet pod numerem z Prezes Zarządu Larisa Mikhailovna Shutko Od 2010 Zastępcy Prezesa: Stepanova T.M., Morozova V.Y., Kulbitskaya L.E. Cel: Zjednoczenie wysiłków kobiet dla: ochrony swoich praw społecznych, kulturowych i ekonomicznych i interesów prawnych, podniesienie swojego poziomu zawodowego, zaspokojenie potrzeb społeczno-egzystencjalnych, a także pomoc członkom organizacji i ich rodzinom. Rodzaje działalności: Pomoc psychologiczna Kursy edukacyjne, treningi, szkolenia Wsparcie informacyjne Aktywizacja kobiet w sferze podejmowania decyzji Struktura: Porady prawne Pomoc członkom organizacji w podeszłym wieku Informacja i edukacja

3 Białoruska Organizacja Społeczna Alians Kobiet Działalność: 2003 r. Udział w kampanii wyborczej do Lokalnych Rad Deputatów 2003 r. Projekt Do kobiet-deputowanych o prawach dziecka 2004 r. Udział w międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa atomowego (doktor nauk matematyczno-fizycznych Vashchenko S.S) 2005 r. Organizacja konkursu na najlepszy podjazd w Rejonie Pierwomajskim w Mińsku 2006 r. Projekt Zapobieganie przemocy domowej 2007 r. Projekt Kobieta we współczesnym świecie 2008 r. Projekt Zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć w dzieciństwie 2009 r. Rok ogromnych strat: I.N. Shuliak, S.S. Vashchenko, L.M. Shutko 2010 r.: Organizacja konferencji Lekarze i społeczeństwo przeciw rakowi piersi Udział w okrągłych stołach w regionach Białorusi Udział w projekcie Kółka naukowe Organizacja okrągłego stołu Złota jesień kobiet 2011 r. Założenie Klubu Współczesnych Babć w Mińsku i Nowopolu

4 konieczne jest zabezpieczenie pełnego wykorzystania potencjału i wiedzy specjalistycznej osób w każdym wieku Madrycki plan działania w zakresie problemu starzenia Babcia nowa wewnątrzrodzinna rola społeczna, której towarzyszą istotne zmiany istniejącej hierarchii w relacjach, poszukiwanie harmonii pomiędzy nowopowstałą rolą a rolami już istniejącymi (u kobiet rola żony, matki, teściowej), które często są sprzeczne ze sobą. Przyswojenie statusu prarodziców wymaga wypracowania nowej wewnętrznej osobowej pozycji. Прародители понимают ценность внуков, появление которых означает: Nowy etap ich drogi życiowej, Podnosi prestiż społeczny, Wydłuża perspektywy życiowe, Daje nowe źródła zadowolenia z życia, Jest ogniwem łączącym przeszłość i przyszłość rodziny, Przekazuje tradycje i sprawdzone wartości. Babcie mogą w znacznym stopniu wpływać na socjalizację wnuków, ale nie zawsze rozumieją i akceptują zmieniające się warunki społeczne, w których rosną i rozwijają się ich wnuki. Jednocześnie funkcjonujące stereotypy przeszkadzają zrozumieniu psychologii współczesnych dzieci, sfery ich zainteresowań

5 Potrzeby grupy docelowej, jej oczekiwania: poprawa stanu emocjonalno-psychologicznego kobiet w wieku dojrzałym i starszym, mających wnuki, dobrobytu i mikroklimatu w ich rodzinach, poszerzenie możliwości samorozwoju i samorealizacji, podniesienie statusu babć. Cel: podniesienie potencjału wychowawczego kobiet, mających wnuki, poprzez zaznajomienie ze specyfiką rozwoju psychologicznego współczesnych dzieci, poznanie form i metod współdziałania z najmłodszymi członkami rodziny (wnukami) Zorganizowany w ramach projektu Klub Pomocy Środowiskowej

6 Spotkanie I Babcie, rodzice i wnuki: jak żyć obok Cel spotkania: Omówienie roli babci we współczesnej rodzinie i w wychowaniu wnuków Spotkanie II. Specyfika rozwoju współczesnych chłopców i dziewczynek Cel spotkania: ukształtowanie pojęcia równouprawnienia i różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami; omówienie pojęcia gender, dyskryminacja ze względu na płeć ; zapoznanie się z radami na temat zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć w dzieciństwie / Wyższa Szkoła Agroekonomiczna w Nowopolu Przewodnicząca spotkania: Aksiuchits G.E / Mińsk, Białoruska Organizacja Społeczna Alians Kobiet Przewodnicząca spotkania: Diatko I.N / Mińsk, Szkoła Średnia nr 219 Przewodnicząca spotkania: Terekhova L.A. Ekspert : Stepanova T.M., konsultant międzynarodowy ds. szkoleń w zakresie ochrony praw dziecka

7 Są świecie nierozłączni przyjaciele, nierozłączni przyjaciele - to dorośli i dzieci

8 Wyższa Szkoła Agroekonomiczna w Nowopolu spotkania prowadziła Galina Vladimirovna Aksiuchits psycholog wyższej kategorii

9 Babcie, rodzice i wnuki: jak żyć obok O czym mówiliśmy: I. O typowych konfliktach i stresie psychospołecznym w starszym wieku: Obniża się poziom dochodów, powstaje uczucie niepewności finansowej, Zachodzi obniżenie poziomu samooceny, ponieważ młodzi często bywają bardziej kompetentni i sprawni. Depresje wywołane brakiem pewności siebie, utrata roli zawodowej i społecznej pogarszają przebieg chorób fizycznych. Wiele osób w wieku starszym spotyka się z samotnością: 70% mieszka tylko ze wspólmałżonkiem. Większość kobiet w wieku 65 lat jest wdowami. Przerzedził się krąg rówieśników. Dla młodych kontakt z osobami starszymi jest trudny. Zmiana miejsca zamieszkania, nowa sytuacja dla osób starszych jest wstrząsem. Pojawia się niezagospodarowany czas, dziury w czasie, pasywność, ponieważ aktywności nikt nie oczekuje. Komplikują się wymagania współczesnego życia: Telefony komórkowe. Komputery. Internet. Karty kredytowe. Pralki, z których trzeba sterować Nieznajome słowa, terminy. Pojawiają się myśli o śmierci, strach przed długim i ciężkim umieraniem, zależność od innych, rozpoczęcie omawiania testamentu.

10 Babcie, rodzice i wnuki: jak żyć obok II. O radościach kontaktu z wnukami III. O funkcjach babć Obecność jako symbol stabilności, centrum integrujące, czynnik łączący w wypadku rozpadu rodziny. Rodzinna gwardia narodowa powołane są do bycia obok w trudnym momencie, wsparcia w sytuacji kryzysowej. Arbitrzy uzgodnienie wartości rodzinnych, rozwiązanie konfliktów wewnątrz rodziny. Zachowanie rodzinnej historii poczucie dziedziczności i jedności rodziny

11 Babcie, rodzice i wnuki: jak żyć obok IV. O typach babć 1. babcia-ofiara babcia-rywalizatorka harmoniczne łączą wysokie idealistyczne wyobrażenia o roli babci i realne silne zaangażowanie w życie wnuków; dalekie mają zaniżone wyobrażenia społeczne i osobiste o społecznej roli babć i zajmują własną pozycję w stosunku do problemów wnuków; symboliczne posiadają wysoki społeczno-normatywny obraz babci przy braku rozwiniętych realnych wzajemnych relacji! z wnukami; indywidualistki zaakcentowane osobiste aspekty zachowania. formalistki budują relacje zgodnie z przyjętymi społecznie zasadami o roli najstarszego w rodzinie; surrogatywni rodzice бbiorą na siebie odpowiedzialność i troskę o wnuki; źródło mądrości rodzinnej urzeczywistniają związek z rodzinnymi korzeniami; inicjatorki organizują wypoczynek i czas wolny wnukom; odizolowane rzadko włączone w realne życie rodziny i wnuków.

12 Babcie, rodzice i wnuki: jak żyć obok V. ETAPY I DYNAMIKA W ŻYCIU RODZINNYM BABĆ NA RÓŻNYCH STADIACH CYKLU ŻYCIOWEGO. Pierwszy młoda babcia rozpoczyna się dla kobiety w wieku lat. Z reguły, kontynuuje ona aktywną pracę, jednakże bierze na siebie długofalowe obowiązki odnośnie opieki i/ lub pomocy w opiece nad wnukiem na miarę sił i możliwości; staje się zwykłą babcią, rzadziej aktywną lub daleką. Optymalny stosunek wieku babci do wieku wnuka w celu maksymalnego rozwijania działalności babcinej to: babcia do 65, wnuk do 11 lat. Drugi stara babcia następuje po tym, jak wnuk osiągnie lat, a babcia ma wtedy zazwyczaj lat jeżeli ma ona kilkoro wnuków, to często pozostaje w grupie młodych od tej pory, dopóki najmłodszy nie skończy lat. Pojawia się nowy rodzaj stosunku z wnukami, bardziej równouprawniony. Przejście na emeryturę, szczególnie w dużym mieście, wpływa na charakter stosunków z wnukiem i część zwyczajnych babć, w większości z wykształceniem średnim, przechodzi do kategorii aktywnych. Trzeci kobieta w podeszłym wieku, stara kobieta zaczyna się po osiągnięciu przez wnuki 18 lat, kiedy to u dorosłych dzieci i dużych wnuków pojawiają się obowiązki w stosunku do starszych członków rodziny, którzy sami teraz potrzebują pomocy i opiece w związku do pogorszeniem stanu zdrowia. Na tym stadium zachodzi odwrócenie ról zmienia się równowaga niezależności i autonomii członków rodziny. Tak więc, etapy prarodzicielstwa zależą od wieku wnuków, statusu społecznego kobiet w starszym wieku i stanu ich zdrowia.

13 aktywistki organizacji Alians Kobiet spotkania organizowała Diatko Irina Nikolaevna Podstawowy rezultat udziału w projekcie: aktywizacja członków organizacji, zaangażowanie w działalność o znaczeniu społecznym, budowanie nowego wizerunku organizacji.

14 Na I spotkaniu były omawiane: 1. Problemy wieku starszego 2. Na czym polega sens nowej roli społecznej, jaka jest babcia 3. Funkcje babci w rodzinie 4. Typy babć 5. Dynamika roli babci na każdym etapie rozwoju 6. Praca społeczna jako możliwość samorealizacji w wieku emerytalnym 7. Tematyka spotkań w Klubie Współczesnych Babć

15 Szkoła Średnia nr 219 w Mińsku spotkania organizowała Terekhova Ludmila Aleksandrovna, nauczyciel 1 kategorii

16 Na I spotkaniu były omawiane: 1. Na czym jest sens nowej społecznej roli, jaką jest babcia? 2. Funkcje babci w rodzinie 3. Typy babć 4. Dynamika roli babci na każdym etapie rozwoju 5. Wykorzystanie potencjału babć w organizacji pracy wychowawczej uczniów 7. Tematyka spotkań w Klubie Współczesnych Babć

17 II spotkanie. Specyfika wychowania współczesnych chłopców i dziewczynek Plan spotkania Wprowadzenie w pojęcie gender Ćwiczenie 1. Test Kim jestem? Ćwiczenie 2. Zapoznawanie się Ćwiczenie 3. Kim jest mężczyzna i kim jest kobieta Ćwiczenie 4. Role płciowe Ćwiczenie 5. Płeć czy gender? O naturze różnic płci społeczno-kulturowych Ćwiczenie 6. Pierwsze wspomnienie o utożsamieniu siebie jako dziewczynka lub chłopiec Ćwiczenie 7. Wspomnienie o dzieciństwie Ćwiczenie 8. Problem stereotypów płciowych Ćwiczenie 9. Dialog różnorodności Ćwiczenie 10. Stereotypy przyjęcia chłopców i dziewczynek Socjalizacja płciowa (gender socialization) Zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć w procesie nauczania i wychowania Chłopcy i dziewczynki: 11 różnic Spis specyficznych cech fizjologicznych Różnice płciowe w pracy mózgu Wpływ czynników społeczno-psychologicznych Podstawowe zasady płciowego modelu nauczania Problemy zapobiegania dyskryminacji w stosunku od chłopców i dziewczynek Rady dla dorosłych, wychowujących dzieci

18 Perspektywy: spotkanie członków organizacji Alians Kobiet -podsumowanie spotkań w Klubach Współczesnych Babć - wybór tematyki i ekspertów na następne zebrania - opracowanie wniosków projektowych Klub Współczesnych Babć w celu udziału w konkursach grantowych

19 Mama w pracy, Tata w pracy, Dla mnie zostaje im tylko sobota, a babcie jest w domu zawsze! Babcia nigdy na mnie nie krzyczy! Posadzi, nakarmi: Ależ nie spiesz się! No co tam u ciebie? Opowiedz. Jest nam tak razem we dwójkę dobrze, a dom bez babci, to nie dom.

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA.

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. ZAŁĄCZNIK nr 1 OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. Wstęp Cały proces wychowania służy przygotowaniu do samodzielności. W dobrze funkcjonującej rodzinie dziecko stopniowo uzyskuje coraz większy zakres swobody,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Standardy edukacji seksualnej w Europie Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem Biuro Regionalne Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Inny w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole Inny w polskiej szkole poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

[2012] Poradnictwo dla osób w wieku okołoemerytalnym. Dobre Rozwiązanie dla Aktywnej Emerytury

[2012] Poradnictwo dla osób w wieku okołoemerytalnym. Dobre Rozwiązanie dla Aktywnej Emerytury [2012] Poradnictwo dla osób w wieku okołoemerytalnym Dobre Rozwiązanie dla Aktywnej Emerytury Raport końcowy Projektu w ramach Programu Grundtvig Uczenie sie przez całe życie pod patronatem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Edukacja a jakość życia seniorów

Edukacja a jakość życia seniorów Edukacja a jakość życia seniorów Częstochowa 2014 Zespół redakcyjny: Pilar Escuder Mollon Koordynator, Universitat Jaume I, Castellón Alina Gil Koordynator, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Zespół

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Informacje zawarte poniżej stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Starość. Między diagnozą a działaniem. Remigiusz J. Kijak Zofia Szarota

Starość. Między diagnozą a działaniem. Remigiusz J. Kijak Zofia Szarota Starość Między diagnozą a działaniem Remigiusz J. Kijak Zofia Szarota Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starość Między diagnozą a działaniem

Bardziej szczegółowo

Bolesław Bielak. Jaki zawód wybrać?

Bolesław Bielak. Jaki zawód wybrać? Bolesław Bielak Jaki zawód wybrać? Scenariusze zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum (pomoc metodyczna do grupowego prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego przez wychowawców klasowych)

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT, JEGO POTRZEBY I MOTYWACJE. Konsument i jego potrzeby

KONSUMENT, JEGO POTRZEBY I MOTYWACJE. Konsument i jego potrzeby KONSUMENT, JEGO POTRZEBY I MOTYWACJE Konsument i jego potrzeby Konsument jest rozumiany jako podmiot ekonomiczny, który spożywa (zużywa) nabyte produkty (usługi). Jako konsumenta można traktować osobę,

Bardziej szczegółowo

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW pod redakcją Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Warszawa 2003 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo