Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych"

Transkrypt

1 NIE dla wnioskodawców pobierających niniejsze świadczenia (lub uwzględnionych we wniosku partnera): income-based JSA lub ESA, Income Support lub Universal Credit. Prosimy o wypełnienie druku nr 1. July 2015 Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie CIV/FIN/2 kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 Przed wypełnieniem a prosimy zapoznać się z Wypełnianie a Przy wypełnianiu niniejszego a należy zapoznać się z przekazaną Ci przez adwokata broszurą Dofinansowanie do pomocy prawnej w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców (Civil legal aid - information for applicants). Jeżeli jej nie posiadasz, można ją pobrać na stronie internetowej lub poprosić o nią swojego adwokata. Formularz należy wypełniać drukowanymi literami oraz czarnym tuszem i w odpowiednim polu wstawić x. 1 W przypadku gdy dane pytanie nie odnosi się do Ciebie, należy na nie odpowiedzieć wstawiając x w polu lub dotyczy. Z należy zapoznać się w każdym miejscu oznaczonym symbolem informacji. Uwagi zawierają pomocne informacje przy wypełnianiu a. Z podanych informacji korzystamy przy podejmowaniu decyzji, czy zależnie od Twoich finansów przysługiwało Ci będzie dofinansowanie na pokrycie kosztów pomocy prawnej. Aby umożliwić nam szybkie rozpatrzenie Twojego wniosku, prosimy udzielić nam oraz Twojemu adwokatowi pełnych i prawdziwych odpowiedzi. Dokumenty oraz pisemne dowody do wysłania wraz z wnioskiem Gdy zauważysz symbol dokumentów, oznaczać to będzie, że jako dowód do a będziesz musiał załączyć pewne dokumenty. Szczegóły dowodów, które będziesz musiał dostarczyć, znajdziesz czytając uwagi. Aby upewnić się, czy do wniosku załączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty, zapoznaj się z listą kontrolną na ostatniej stronie, gdzie podajemy szczegóły prawidłowych rodzajów dokumentów do wysłania. Zobowiązany jesteś również wysłać dokumenty odnoszące się do sytuacji finansowej Twojego współmałżonka lub partnera. Zobowiązany jesteś wysłać nam dowody wszystkich Twoich dochodów oraz wydatków. Na przykład: W przypadku otrzymywania zasiłków socjalnych kopię pisma określającego kwotę przysługującego Ci świadczenia z danej instytucji (na przykład z Departamentu Pracy i Emerytur Department for Work and Pensions, Brytyjskiego Urzędu Skarbowo-Celnego Her Majesty s Revenue and Customs). W przypadku spłacania pożyczki hipotecznej lub płacenia za czynsz dowód taki jak wyciągi z banku przedstawiające wysokość dokonywanych wpłat. Twoje zarobki muszą zostać zweryfikowane na podstawie pasków z wypłaty lub druku zaświadczenia o zarobkach pracownika, który wypełnia pracodawca. Wysłanie nam bieżących wyciągów z banku przedstawiających dochody oraz wydatki, których posiadanie zadeklarowałeś we wniosku, jest dla nas zazwyczaj wystarczającym dowodem. W przypadku niewysłania nam prawidłowych dowodów, nie będziemy mogli rozpatrzeć Twojego wniosku. rozpatrujemy wniosków, do których nie są załączone wymagane dokumenty, więc wysłanie ich jest bardzo ważne. Jeżeli będziemy musieli Ciebie pisemnie poprosić o dostarczenie brakujących dokumentów, opóźni to podjęcie przez nas decyzji. Prosimy wysyłać kopie dokumentów, nie ich oryginały. Prosimy nie używać zakreślaczy na żadnych wysyłanych nam dokumentach. Odesłanie a W przypadku otrzymania niniejszego a od adwokata, prosimy przekazać go jemu wraz ze wszystkimi innymi wymaganymi dowodami. Jeżeli będziemy musieli Ciebie pisemnie poprosić o dostarczenie brakujących dokumentów, opóźni to podjęcie przez nas decyzji. Jeżeli został Ci wysłany przez Szkocką Komisję ds. Finansowania Pomocy Prawnej (Scottish Legal Aid Board) lub o uzupełnienie jego poprosiła Cię Komisja, wraz ze wszystkimi wymaganymi dowodami należy odesłać pod adres: Scottish Legal Aid Board, 91Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HE Formularz można również wysłać nam na nasz adres Pomoc przy wypełnianiu a Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy w wypełnieniu niniejszego a, uzyskasz ją dzwoniąc na Infolinię Finansowej Pomocy Prawnej Legal Aid Information Line Infolinia Finansowej Pomocy Prawnej

2 zapoznaj się z Będziesz go posiadał, jeżeli już przyznano Ci finansową pomoc prawną. Numer znajdziesz na Twoim ostatnim PIT-cie P60 lub innych dokumentach z Brytyjskiego Urzędu Skarbowo-Celnego. W polu wstaw również swoje drugie imię, jeżeli je masz. Część A Informacje o Tobie A1. Numer referencyjny dofinansowania do pomocy prawnej C I A2. Nr ubezpieczenia społecznego A3. Płeć Męska Żeńska A4. Imiona A5. Nazwisko W przypadku wypełniania a za inną osobę, prosimy podać dane tej osoby, nie Twoje. LITERY CYFRY LITERA A6. Data urodzenia D D M M R R R R A7. Adres Kod pocztowy nie jest bezpieczną metodą komunikacji. Jeżeli jednak chcesz, abyśmy Twój wniosek rozpatrzyli drogą elektroniczną, prosimy o podanie swojego adresu A8. Adres Prosimy o numer telefonu, pod którym będzie Cię można zazwyczaj zastać między godziną 9:00 a 17:00. A9. Dzienny/dzienne numer(y) telefonu/telefonów wnioskodawcy Domowy/ domowe Komórkowy/ komórkowe Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, masz partnera, mieszkasz ze swoim współmałżonkiem i partnerem lub żyjesz z nim w separacji, zobowiązany jesteś nas o tym poinformować. Mieszkanie poza domem, na przykład z powodu pracy lub znajdowania się w zakładzie karnym, nie oznacza, że żyjesz w separacji, chyba że uważasz swój związek za zakończony. Informacji tych nie musisz podawać, jeżeli Twój partner jest stroną przeciwną w sprawie. Część B Twoja sytuacja domowa B1. Jaki jest Twój status pod względem związku z drugą osobą? 1. Kawaler, panna, rozwódka, rozwodnik, wdowa, wdowiec. 2. Mam współmałżonka/partnera, z którym zazwyczaj mieszkam (nawet jeśli nie zawsze mieszkasz z nim w tym samym domu lub znajdujesz się w zakładzie karnym). 3. Żyję w separacji ze swoim współmałżonkiem/partnerem. mieszkamy już ze sobą. 4. Mieszkamy w tym samym lokalu, lecz już nie jako para. B2. Jeżeli w punkcie B1 wybrałeś odpowiedź nr 2, poniżej proszę wstawić dane współmałżonka/partnera. Zobowiązany jesteś również wypełnić części E, G oraz H wstawiając w nich dane współmałżonka/ partnera. Imię i nazwisko partnera Data urodzenia partnera Nr ubezpieczenia społecznego partnera D D M M R R R R Przeczytaj poniższe możliwości i zaznacz krzyżykiem tą, która dokładnie odzwierciedla Twoją sytuację. LITERY CYFRY LITERA B3. Jeżeli w punkcie B1 wybrałeś odpowiedź nr 3 lub 4, podaj datę rozpoczęcia życia w separacji. D D M M R R R R Page 2 of 14

3 Section Część C Pozostałe osoby mieszkające z Tobą C1. Podaj dane wszystkich osób mieszkających w Twoim gospodarstwie domowym z Tobą oraz z Twoim partnerem. Uwzględnij swoje dzieci, dzieci Twojego partnera oraz osoby dorosłe, nawet jeśli nie są z Tobą spokrewnione. Jeżeli mieszkasz sam lub w skład Twojego domostwa wchodzisz tylko Ty oraz Twój partner, odpowiedz na pytanie C3. Imię i nazwisko Data urodzenia Powiązanie z Tobą Czy podana osoba pracuje na pełny etat? C2. Jeżeli dzieci nie mieszkają z Tobą w pełnym wymiarze czasu, ile dni w tygodniu z Tobą mieszkają? C3. mieszkają ze mną lub ze mną i moim partnerem żadne inne osoby. Jeżeli jesteś samozatrudniony lub dyrektorem Spółki, należy wypełnić dodatkowy. Formularz ten nosi nazwę CIV/FIN/4 I można go pobrać ze strony internetowej lub można o niego poprosić dzwoniąc na numer znajdujący się na stronie tytułowej. Część D Twoje dochody D1. Jestem: 1. Zatrudniony (wypełnij od D2 do D9) 2. Samozatrudniony (przejdź do D6) 3. Bezrobotny (przejdź do D6) 4. Dyrektorem spółki (przejdź do D6) 5. Studentem dziennym (od D5 do D9) 6. Emerytem (przejdź do D6) 7. Więźniem (przejdź do D11) 8. Pacjentem szpitala lub podopiecznym domu opieki. D2. Twoje stanowisko pracy D3. Początek zatrudnienia D4. Dane kontaktowe pracodawcy Załącz dowody otrzymywanych dochodów: Twoje 3 ostatnie paski z wypłaty (3 tygodnie lub miesiące z rzędu bez przerw). Na przykład można wysłać paski z czerwca, lipca i sierpnia. Ewentualnie swojego pracodawcę można poprosić o wypełnienie W niniejszej części prosimy o podanie swoich dochodów. Informacje o dochodach partnera wstawić można w części E. zaświadczenia o zarobkach w postaci a CIV/FIN/3, który pobrać można ze strony lub o który poprosić można swojego adwokata. Jeżeli masz jeszcze innych pracodawców, należy podać te same informacje, o które prosi się w pytaniach od D2 do D4. Informacje te podaj w Części I Pozostałe informacje. Jeżeli otrzymujesz którykolwiek z podanych zasiłków, wstaw krzyżyk w polu tak i podaj jego szczegóły. Należy podać informacje, czy zasiłek pobierany jest w oparciu o składki na ubezpieczenie społeczne czy o Twoje dochody. Informacje te znajdują się na czwartej stronie pisma przyznającego świadczenie lub można je uzyskać pytając w Urzędzie Pracy. Nazwa i adres zakładu pracy Numer telefonu D5. Czy masz innych pracodawców? Numer faksu D6. Czy otrzymujesz poniższe zasiłki, ulgi podatkowe lub inne dodatki? Zasiłek dla bezrobotnych w oparciu o składki (Jobseeker s allowance) Renta z tytułu niezdolności do pracy w oparciu o składki (Employment and support allowance) W jakiej kwocie? Jak często? Kod pocztowy Jeżeli masz jeszcze innych pracodawców, należy załączyć również trzy paski wypłat z dodatkowych stosunków pracy. Data pierwszej wypłaty

4 Podaj rodzaj zasiłku, na przykład zasiłek dla kombatantów wojennych (Armed Forces Independence Payment) lub zasiłek dla osób niepełnosprawnych lub chorych w wyniku wykonywanej pracy (Industrial Injuries Disablement Benefit), określając, w jakiej kwocie i jak często otrzymujesz zasiłek. Alimenty to świadczenia pieniężne wypłacane przez współmałżonka lub partnera, z którym jesteś rozwiedziony lub z którym żyjesz w separacji, na rzecz jego dzieci. Alimenty mogą być dobrowolne lub zarządzone przez sąd, lub mogą być pobierane za pośrednictwem Agencji Alimentacyjnej (Child Support Agency - CSA). Jeżeli powinieneś otrzymywać alimenty, lecz nie są one Tobie wypłacane, prosimy nas o tym zawiadomić w Części I Pozostałe informacje, jednocześnie podając datę otrzymania ostatniego świadczenia alimentacyjnego. Jeżeli masz inne wyszczególnione źródła dochodów, zaznacz odpowiednie pole, podaj więcej informacji, dołączając dokumentację dowodową. W tej części podaj inne źródła dochodów, takie jak dodatek z tytułu kształcenia (Education Maintenance Payments). Podaj informacje o innych otrzymywanych kwotach pieniężnych, takich jak regularne wsparcie finansowe ze strony rodziny lub organizacji charytatywnej, dołączając dokumentację dowodową. W przypadku nieotrzymywania żadnej Page pomocy 4 of finansowej, 14 wstaw krzyżyk w polu. Zasiłek rodzinny (child benefit) Ulga podatkowa dla osób wychowujących dzieci (child tax credit) Zasiłek z tytułu niezdolności do pracy (incapacity benefit) Ulga podatkowa dla osób pracujących (working tax credit) Emerytura krajowa Dodatek emerytalny (pension credit) Zasiłek dla osób niepełnosprawnych (disability living allowance) Zasiłek dla osób niepełnosprawnych (Personal Independence Payment) W jakiej kwocie? Jak często? Pozostałe zasiłki W jakiej kwocie? Jak często? Prosimy załączyć dowody pobieranych zasiłków oraz przyznanych ulg podatkowych. Dowodem może być zawiadomienie o przyznanym zasiłku/uldze otrzymane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub wyciąg z banku pokazujący pobierane zasiłki/ulgi. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. D7. Czy otrzymujesz lub czy Twoje dziecko, Należy załączyć dowód otrzymywanych alimentów. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe z którym mieszkasz, otrzymuje świadczenia dokumenty nie są potrzebne. Jeżeli świadczenia alimentacyjne? alimentacyjne wypłacane są Ci gotówką, poinformuj nas o tym w Części I Pozostałe informacje., szczegóły podaj niżej. Komu wypłacane są alimenty? Other W information jakiej kwocie? if you are paid in Jak cash. często? D8. Sposób wypłacania alimentów Stałe zlecenie płatnicze na moje konto Numer konta bankowe Przelew na moje konto Numer konta Gotówka Inna metoda Sprecyzuj D9. Czy masz jeszcze inne źródła dochodów? Emerytura prywatna Emerytura firmowa Stypendium dla studentów Pożyczka studencka Dochód z czynszu za wynajmowanie innego lokalu Czynsz od rodziny lub lokatorów za mieszkanie lub mieszkanie z wyżywieniem Odsetki od oszczędności w banku lub kasie mieszkaniowej Dywidendy od udziałów Kwota Jak często? Pozostałe źródła dochodów Kwota Jak często? D10. Czy otrzymujesz wsparcie finansowe od innych instytucji lub osób?.. Opisz je niżej, załączając dokumentację dowodową. Rodzaj udzielanego Firma lub osoba W jakiej kwocie? wsparcia Data pierwszej wypłaty Data pierwszej wypłaty Jak często? D11. Jeżeli przebywasz obecnie w zakładzie karnym, kiedy spodziewasz się, że zostaniesz zwolniony? d d m m r r Szkocki numer więźnia Jeżeli jesteś więźniem, przejdź do Części H.

5 Jeżeli Twój partner jest samozatrudniony lub dyrektorem spółki, musi on(a) wypełnić dodatkowy. Formularz ten nosi nazwę CIV/FIN/4 i można go pobrać ze strony internetowej lub można o niego poprosić dzwoniąc na numer znajdujący się na stronie tytułowej. Część E Dochody Twojego współmałżonka lub partnera E1. Mój partner jest: 1. Zatrudniony (wypełnij E2 E9) 2. Samozatrudniony (przejdź do E6) 3. Bezrobotny (przejdź do E6) 4. Dyrektorem spółki (przejdź do E6) 5. Studentem dziennym (E5 - E9) 6. Emerytem (przejdź do E6) 7. Więźniem (przejdź do E10) 8. Pacjentem szpitala / podopiecznym domu opieki. E2. Stanowisko pracy partnera E3. Początek zatrudnienia Załącz dowody otrzymywanych dochodów: Twoje 3 ostatni paski z wypłaty (3 tygodnie lub miesiące z rzędu bez przerw). Jeżeli w części B1 zaznaczyłeś, że masz współmałżonka lub partnera, w tej części podaj dochody, które otrzymuje. Współmałżonek lub partner musi podpisać Część J2 niniejszego a. Na przykład można wysłać paski z czerwca, lipca i sierpnia. Ewentualnie swojego pracodawcę można poprosić o wypełnienie zaświadczenia o zarobkach w postaci a CIV/FIN/3, który pobrać można ze strony lub o który poprosić można swojego adwokata. E4. Dane kontaktowe pracodawcy partnera Jeżeli Twój współmałżonek lub partner ma więcej pracodawców, należy podać te same informacje, o które proszą punkty E2 - E4. Informacje te należy wpisać w Części I Pozostałe informacje. Nazwa i adres zakładu Numer telefonu E5. Czy Twój partner ma innych pracodawców? Numer faksu Kod pocztowy Załącz również dowody dodatkowych stosunków pracy partnera. Jeżeli Twój partner otrzymuje którykolwiek z podanych zasiłków, wstaw krzyżyk w odpowiednim polu tak i podaj szczegóły świadczenia. Należy podać informacje, czy kwota zasiłku przyznawana jest w oparciu o składki na ubezpieczenie społeczne czy o dochody. Informacje te znajdują się na czwartej stronie pisma przyznającego świadczenie lub można je uzyskać pytając w Urzędzie Pracy. Podaj rodzaj zasiłku, na przykład zasiłek dla kombatantów wojennych (Armed Forces Independence Payment) lub zasiłek dla osób niepełnosprawnych lub chorych w wyniku wykonywanej pracy (Industrial Injuries Disablement Benefit), określając, w jakiej kwocie i jak często otrzymujesz zasiłek. E6. Czy Twój partner otrzymuje którykolwiek z poniższych zasiłków, ulg podatkowych lub dodatków? Zasiłek dla bezrobotnych w oparciu o składki (jobseeker s allowance) Renta z tytułu niezdolności do pracy w oparciu o składki (employment and support allowance) Zasiłek z tytułu niezdolności do pracy (incapacity benefit) Zasiłek rodzinny (child benefit) Ulga podatkowa dla osób wychowujących dzieci (child tax credit) Ulga podatkowa dla osób pracujących (working tax credit) Emerytura krajowa Dodatek emerytalny (pension credit) Zasiłek dla osób niepełnosprawnych (disability living allowance) Zasiłek dla osób niepełnosprawnych (Personal Independence Payment) W jakiej kwocie? Jak często? Data pierwszej wypłaty W oparciu o dochód W jakiej kwocie? Jak często? Pozostałe zasiłki W jakiej kwocie? Jak często? Prosimy załączyć dowody pobieranych przez partnera zasiłków socjalnych oraz przyznanych mu/jej ulg podatkowych. Dowodem może być zawiadomienie o przyznanym zasiłku/uldze otrzymane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. W oparciu o składki

6 Alimenty to świadczenia pieniężne wypłacane Twojemu partnerowi przez jego/jej byłego współmałżonka lub partnera na rzecz jego/jej dzieci. Alimenty mogą być dobrowolne lub zarządzone przez sąd, lub mogą być pobierane za pośrednictwem Agencji Alimentacyjnej (Child Support Agency - CSA). Jeżeli Twój partner powinien otrzymywać alimenty, lecz nie są one mu/jej wypłacane, prosimy nas o tym zawiadomić w Części I Pozostałe informacje, jednocześnie podając datę otrzymania przez niego/nią ostatniego świadczenia alimentacyjnego. Jeżeli Twój partner ma inne wyszczególnione źródła dochodów, zaznacz odpowiednie pole. E7. Czy Twój partner otrzymuje jakiekolwiek alimenty?, szczegóły podaj niżej. Komu wypłacane są alimenty? W jakiej wysokości? Jak często? E8. Czy Twój partner ma inne źródła dochodów? Emerytura prywatna Emerytura firmowa Stypendium dla studentów Pożyczka studencka Dochód z czynszu za wynajmowanie innego lokalu Czynsz od rodziny lub lokatorów za mieszkanie lub mieszkanie z wyżywieniem Odsetki od oszczędności w banku lub kasie mieszkaniowej Dywidendy od udziałów Załącz dowód wpłat świadczeń alimentacyjnych partnera. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. Jeśli alimenty płacone są gotówką, poinformuj nas o tym w Części I Pozostałe informacje. Kwota Jak często? Data pierwszej wypłaty W tej części podaj inne źródła dochodów, takie jak dodatek z tytułu kształcenia (Education Maintenance Payments). Inne źródła dochodów Kwota Jak często? Data pierwszej wypłaty Podaj informacje o innych otrzymywanych przez partnera kwotach pieniężnych, takich jak regularne wsparcie finansowe ze strony rodziny lub organizacji charytatywnej. W przypadku nieotrzymywania żadnej pomocy finansowej, wstaw krzyżyk w polu. E9. Czy Twój partner otrzymuje wsparcie finansowe od innych instytucji lub osób? Firma lub osoba Rodzaj udzielanego wsparcia W jakiej kwocie?, mój partner nie otrzymuje od nikogo pomocy finansowej. Jak często? E10. Jeżeli Twój partner przebywa obecnie w zakładzie karnym, kiedy spodziewasz się, że zostanie zwolniony? d d m m r r Szkocki numer więźnia Wstaw krzyżyk w polu tak odnoszącym się do ponoszonego przez Ciebie wydatku. Jeżeli jeździsz do pracy własnym samochodem, w Części I Pozostałe informacje podaj zestawienie kosztów paliwa, ubezpieczenia, podatku drogowego oraz przeglądu samochodowego. Pozostałe ponoszone przez Ciebie wydatki, ich wysokość oraz częstotliwość ich ponoszenia. Page 6 of 14 Część F Twoje wydatki F1. Czy w wyniku wykonywanej pracy ponosisz jakiekolwiek wydatki? W niniejszej części przedstaw swoje wydatki. Wydatki swojego partnera opisać możesz w Części G. Wydatek Wysokość Jak często? Koszty podróży (wyłącznie z domu do pracy) Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych Składki członkowskie na rzecz samorządów zawodowych Opieka nad dzieckiem Wpłaty na prywatny fundusz emerytalny / Dodatkowe dobrowolne składki Pozostałe wydatki Wysokość? Jak często? Załącz dowody ponoszonych wydatków wynikających z kosztów opieki nad dzieckiem, składek członkowskich, prywatnej emerytury, dodatkowych dobrowolnych składek. Dowodami mogą być trzy pokwitowania płatności. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne.

7 Jeżeli ponosisz jakiekolwiek wymienione wydatki związane z utrzymaniem domu, wstaw krzyżyk w odpowiednim polu. Proszę podać inne wydatki związane z utrzymaniem domu, takie jak opłaty za zarządzanie nieruchomością, określając rodzaj wydatku, jego wysokość oraz częstotliwość ponoszenia. F2. Czy ponosisz jakiekolwiek wydatki wynikające z utrzymania domu? Raty kredytu hipotecznego Ubezpieczenie na życie związane z kredytem hipotecznym Ubezpieczenie kredytu hipotecznego na życie Czynsz Opłaty za mieszkanie z wyżywieniem Opłaty za usługi komunalne (council tax) Opłaty eksploatacyjne Ubezpieczenie budynku Ubezpieczenie zawartości mieszkania lub domu Wysokość Jak często? Inne wydatki mieszkaniowe Wysokość Jak często? Załącz dowody wpłat na poczet kredytu hipotecznego, ubezpieczenia na życie, czynszu, opłat za usługi komunalne, opłat eksploatacyjnych oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem domu. Dowodami mogą być trzy pokwitowania płatności. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. F3. Jeżeli w punkcie F2 zaznaczyłeś, że płacisz składki za ubezpieczenie budynku lub zawartości mieszkania lub domu, czy ubezpieczenie to obejmuje opłaty za czynności prawne, które mogą pokryć koszty sprawy? F4. Jeżeli w punkcie F2 zaznaczyłeś, że płacisz za mieszkanie z wyżywieniem, czy opłata ta obejmuje następujące rzeczy? Ogrzewanie Prąd i gaz Posiłki dotyczy dotyczy dotyczy F5. Czy otrzymujesz wsparcie finansowe na utrzymanie mieszkania? Jeżeli otrzymujesz wsparcie finansowe na utrzymanie mieszkania, załącz tego dowód, którym może być ostatnie zawiadomienie o przyznanym dodatku mieszkaniowego. Jeżeli otrzymujesz wsparcie finansowe z wymienionych źródeł, w polu wstaw krzyżyk. Dodatek mieszkaniowy (housing benefit) Dopłata do czynszu (rent allowance) Częściowe pokrywanie kosztów przez żyjącego w separacji współmałżonka/partnera. W jakiej wysokości? Jak często? Opisz inną pomoc, którą otrzymujesz. Określ rodzaj pomocy, w jakiej wysokości i jak często. Inne rodzaje pomocy W jakiej wysokości? Jak często? F6. Czy płacisz alimenty na rzecz osoby, która z Tobą nie mieszka? Jeżeli płacisz alimenty, zobowiązany jesteś przedłożyć tego dowód. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. Jeżeli płacisz alimenty, w polu tak wstaw krzyżyk. Podaj informacje o innych alimentach, które płacisz. Określ rodzaj alimentów, komu je płacisz, w jakiej kwocie i jak często. Partnerowi/byłemu partnerowi Dziecku W jakie wysokości? Jak często? Rodzaj alimentów Komu? W jakie wysokości? Jak często? Metoda płatności

8 Jeżeli dokonujesz wpłat na poczet długów, w polu tak wstaw krzyżyk. Jeżeli masz więcej niż jeden rodzaj długu, o dodatkowym zadłużeniu, kartach kredytowych oraz grzywnach możesz nas poinformować w części Pozostałe długi poniżej. Podaj informacje o innych długach, określając rodzaj zadłużenia, jego wysokość i jak często dokonujesz wpłat na jego poczet. F7. Czy dokonujesz jakichkolwiek wpłat na poczet zadłużenia? Pożyczki bankowe Karty kredytowe Karty sklepowe Grzywny Opłaty prawne Należności za opłaty z tytułu usług komunalnych Należności czynszowe Pozostałe długi W jakiej wysokości? W jakiej wysokości? Jak często? Jak często? Od kiedy? Od kiedy? Pozostałe zadłużenie Pozostałe zadłużenie Jeżeli spłacasz swoje zadłużenie, zobowiązany jesteś okazać nam tego dowód, którym może być oświadczenie od pożyczkodawcy lub wierzyciela. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. Należy również załączyć potwierdzenie wysokości zadłużenia, które pozostaje do spłacenia, wyciągi z rachunku karty kredytowej z trzech miesięcy lub wyciągi z zamówień katalogowych. Wstaw krzyżyk w polu odnoszącym się do ponoszonego przez Twojego partnera wydatku. Jeżeli partner jeździ do pracy własnym samochodem, w Części I Pozostałe informacje podaj zestawienie kosztów paliwa, ubezpieczenia, podatku drogowego oraz przeglądu samochodowego. Pozostałe wydatki ponoszone przez Twojego partnera, ich wysokość oraz częstotliwość ich ponoszenia. Część G Wydatki Twojego partnera G1. Czy Twój partner ma jakiekolwiek wydatki wynikające z wykonywanej przez niego/nią pracy? Jeżeli w części B1, zaznaczyłeś, że masz współmałżonka lub partnera, w niniejszym punkcie przedstaw jego wydatki. Pod oświadczeniem w Części J2 współmałżonek lub partner zobowiązany jest złożyć swój podpis i wstawić datę jego złożenia. Wydatek Wysokość Jak często? Koszty podróży (wyłącznie z domu do pracy) Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych Składki członkowskie na rzecz samorządów zawodowych Opieka nad dzieckiem Wpłaty na prywatny fundusz emerytalny / Dodatkowe dobrowolne składki Pozostałe wydatki Wysokość Jak często? Załącz dowody ponoszonych przez partnera wydatków wynikających z kosztów opieki nad dzieckiem, składek członkowskich oraz zadeklarowanych wpłat na prywatny fundusz emerytalny i dodatkowych dobrowolnych składek. Dowodami mogą być trzy pokwitowania płatności. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. G2. Jakie opłaty ponosi Twój partner w związku z utrzymaniem Twojego domu? Jeżeli Twój partner ponosi jakiekolwiek wyszczególnione wydatki związane z utrzymaniem domu, wstaw krzyżyk w odpowiednim polu. Raty kredytu hipotecznego Ubezpieczenie na życie związane z kredytem hipotecznym Ubezpieczenie kredytu hipotecznego na życie Czynsz Opłaty za mieszkanie z wyżywieniem Opłaty za usługi komunalne (council tax) Opłaty eksploatacyjne Ubezpieczenie budynku Ubezpieczenie zawartości mieszkania lub domu Wysokość Jak często? Page 8 of 14

9 Prosimy podać inne wydatki związane z utrzymaniem domu, takie jak opłaty za zarządzanie nieruchomością, ponoszone przez Twojego partnera, określając rodzaj wydatku, jego wysokość oraz częstotliwość ponoszenia. Inne wydatki mieszkaniowe Wysokość Jak często? Załącz dowody wpłat partnera na poczet kredytu hipotecznego, ubezpieczenia na życie, czynszu, opłat za usługi komunalne, opłat eksploatacyjnych oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem domu. Dowodami mogą być trzy pokwitowania. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. G3. Jeżeli w punkcie G2 zaznaczyłeś, że Twój partner płaci składki za ubezpieczenie budynku lub zawartości mieszkania lub domu, czy ubezpieczenie te obejmuje opłaty za czynności prawne, które mogą pokryć koszty sprawy? G4. Jeżeli w punkcie G2 zaznaczyłeś, że partner płaci za mieszkanie z wyżywieniem, czy opłata ta obejmuje następujące rzeczy? Ogrzewanie Prąd i gaz Posiłki Jeżeli partner otrzymuje wsparcie finansowe z wymienionych źródeł, w polu wstaw krzyżyk. Opisz inną pomoc, którą otrzymuje Twój partner. Określ rodzaj pomocy, w jakiej wysokości i jak często ją otrzymuje. G5. Czy Twój partner otrzymuje wsparcie finansowe na utrzymanie mieszkania? Dodatek mieszkaniowy (housing benefit) Dopłata do czynszu (rent allowance) Częściowe pokrywanie kosztów przez żyjącego w separacji współmałżonka/partnera. Jeżeli Twój partner otrzymuje wsparcie finansowe na utrzymanie mieszkania, załącz tego dowód, którym może być ostatnie pismo o przyznanym dodatku mieszkaniowym. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. W jakiej wysokości? Jak często? Inne rodzaje pomocy W jakiej wysokości? Jak często? Jeżeli Twój partner płaci alimenty, wstaw krzyżyk w polu tak. Jeżeli Twój partner dokonuje wpłat na poczet długów, wstaw krzyżyk w polu. Jeżeli ma więcej niż jeden rodzaj długu, o jego dodatkowym zadłużeniu, kartach kredytowych oraz grzywnach możesz nas poinformować w części Pozostałe długi poniżej. Podaj informacje o innych długach spłacanych przez Twojego partnera, Jeżeli Twój partner określając rodzaj dokonujewpłat na poczet zadłużenia, jego długów, w polu tak wysokość i jak często wstaw krzyżyk. Jeżeli dokonuje wpłat na jego masz więcej niż jeden poczet. dług, o dodatkowym zadłużeniu, kartach kredytowych oraz grzywnach możesz nas poinformować w części G6. Czy Twój partner płaci alimenty na rzecz osoby, która z Tobą nie mieszka? Partnerowi/byłemu partnerowi Dziecku W jakiej wysokości? Jak często? G7. Czy Twój partner dokonuje jakichkolwiek wpłat na poczet zadłużenia? Pożyczki bankowe Karty kredytowe Karty sklepowe Grzywny Opłaty prawne Należności za opłaty z tytułu usług komunalnych Należności czynszowe Pozostałe długi W jakiej wysokości? W jakiej wysokości? Jeżeli Twój partner płaci alimenty, zobowiązany jesteś przedłożyć tego dowód. Prosimy załączyć kopię ostatniego potwierdzenia ustalającego kwotę alimentów. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. Jak często? Jak często? Od kiedy? Od kiedy? Pozostałe zadłużenie Pozostałe zadłużenie

10 Jeżeli Twój partner spłaca swoje zadłużenie, zobowiązany jesteś okazać nam tego dowód, którym może być oświadczenie od pożyczkodawcy lub wierzyciela. Jeśli pokazują je załączane wyciągi bankowe, dodatkowe dokumenty nie są potrzebne. Należy również załączyć potwierdzenie wysokości zadłużenia, które pozostaje do spłacenia, na przykład wyciągi z rachunku karty kredytowej z trzech miesięcy lub wyciągi z zamówień katalogowych. Zobowiązany jesteś nas poinformować o wszystkich posiadanych przez Ciebie rachunkach bankowych, w tym rachunkach wspólnych oraz/lub rachunkach posiadanych z tytułu bycia powiernikiem innej osoby. Należy nas również poinformować o rachunkach posiadanych przez Twoje dzieci, w stosunku do których pełnisz rolę powiernika. W przypadku braku miejsca w kolumnach, więcej informacji umieścić można w Części I Pozostałe informacje. Część H Rachunki bankowe i majątek H1. Czy Ty lub Twój partner posiadacie: Bankowe rachunki bieżące Bankowe konta oszczędnościowe Rachunki w kasach Indywidualne konta mieszkaniowych oszczędnościowe (ISAs) Rachunki pocztowe Inne rodzaje kont Środki gotówkowe Jeżeli posiadacie środki gotówkowe, jaka jest ich wysokość? Jeżeli w powyższym pytaniu zaznaczyłeś, podaj detale wszystkich swoich rachunków: Nazwa banku lub kasy mieszkaniowej Imię i nazwisko posiadacza rachunku Numer rachunku W niniejszej części poinformuj nas o posiadanym przez Ciebie ORAZ Twojego współmałżonka lub partnera kapitale oraz majątku. Rodzaj rachunku np. bieżący, depozytowy, oszczędnościowy Bieżące saldo Zobowiązany jesteś okazać nam dowody posiadanych rachunków. Prosimy załączyć wyciągi z ostatnich trzech miesięcy z rzędu, na przykład z czerwca, lipca i sierpnia (nie z czerwca, lipca i września). Jeżeli nie otrzymamy wyciągów z trzech miesięcy z rzędu, nie będziemy mogli rozpatrzeć Twojego wniosku. H2. Czy Ty lub Twój partner posiadacie: Krajowe Certyfikaty Oszczędnościowe (National Obligacje premiowe Savings Certificates) Obligacje kapitałowe Akcje lub udziały Inne rodzaje oszczędności Jeżeli w powyższym pytaniu zaznaczyłeś, podaj detale swoich oszczędności: Rodzaj oszczędności lub lokat Bieżąca wartość Czy czerpiesz z tego dochód? W przypadku czerpania dochodu, ile on wynosi? Należy nam przedstawić dowody posiadanych oszczędności lub lokat. Prosimy załączyć wyciągi z bieżącymi saldami będące Twoimi ostatnimi wyciągami rocznymi. H3. Czy Ty lub Twój partner posiadacie jakiekolwiek wartościowe przedmioty? Są to przedmioty o wartości większej niż 500, takie jak łodzie, przyczepy kempingowe, drugi samochód, biżuteria (lecz nie obrączka ślubna lub pierścionek zaręczynowy), antyki lub przedmioty zakupione w celu inwestycji. Informacje o jakichkolwiek wartościowych przedmiotach umieść w Części I Pozostałe informacje. Należy nam okazać dowody przedstawiające wartość posiadanych przez Ciebie przedmiotów wartościowych. Prosimy załączyć ostatni szacunek wartości przedmiotu. Page 10 of 14

11 Jaka jest według Twojego najlepszego szacunku wartość rynkowa Twojej nieruchomości? Nic nie szkodzi, jeśli myślisz, że jest ona niedokładna. Każda umowa ubezpieczenia na dożycie określa sumę pożyczki, której ubezpieczyciel może udzielić zabezpieczając ją polisą na dożycie. Zawiadomimy Cię, jeśli będziesz musiał skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem w celu uzyskania tych informacji. H4. Czy Ty lub Twój partner jesteście właścicielami, w tym częściowymi, nieruchomości lub posiadacie prawo do okresowego zajmowania lokalu, którym nie jest mieszkanie, w którym mieszkacie obecnie? Jeżeli w powyższym punkcie zaznaczyłeś, podaj detale danej nieruchomości: Adres Cena rynkowa Kwota pożyczki/ kredytu hipotecznego Udział posiadany przez Ciebie lub partnera H5. Czy Ty lub Twój partner posiadacie ubezpieczenie na życie lub dożycie niezwiązane z kredytem hipotecznym? Jeżeli, prosimy podać szczegóły takiego ubezpieczenia: Data wykupienia ubezpieczenia? Sposób wykorzystania (wynajem/wakacje) H6. Czy inna osoba (nie strona przeciwna w sprawie) ma wobec Ciebie lub Twojego partnera jakiekolwiek zobowiązania pieniężne? Składka roczna H7. Czy Ty lub Twój partner otrzymaliście lub jest prawdopodobne, że otrzymacie cokolwiek z tytułu testamentu osoby, która niedawno zmarła? H8. Czy przysługuje Ci lub Twojemu partnerowi jakakolwiek należność z funduszu powierniczego? H9. Czy Ty lub Twój partner zostaliście zwolnieni z pracy z powodu redukcji miejsc pracy lub macie zostać zwolnieni w tym trybie? H10.Czy od momentu uzyskania informacji, że prawdopodobne jest wszczęcie postępowania w sprawie, Ty lub Twój partner przenieśliście prawo własności jakiejkolwiek nieruchomości lub innego mienia na inną osobę, lub sprzedaliście lub podarowaliście nieruchomość, inne mienie lub środki pieniężne innej osobie, w tym na rzecz jakiejkolwiek firmy lub instytucji? H11.Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Ty lub Twój partner kupiliście coś za kwotę większą niż 2000 lub wypłaciliście na cokolwiek kwotę większą niż 2000? H12.Czy Ty lub Twój partner posiadacie inny kapitał lub majątek, który nie został objęty w niniejszej części? Należy przedstawić nam dowody wartości danej nieruchomości oraz zabezpieczonej względem jej pożyczki. Kto mieszka na terenie nieruchomości? Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś, podaj więcej informacji. Numer pytania Informacje szczegółowe Zobowiązany jesteś okazać nam dowód wartości innego kapitału lub mienia, informacje o którym zawrzesz w niniejszym punkcie. Datą zdania sobie sprawy, że potrzebował będziesz pomocy finansowej w sprawach cywilnych, aby móc wszcząć postępowanie sądowe lub bronić się w nim, jest na przykład data, od kiedy ze swoim partnerem lub współmałżonkiem mieszkasz w separacji. H13. Podaj datę, kiedy zdałeś sobie sprawę, że powinieneś skonsultować się w sprawie z radcą prawnym? H14. Czy po dacie określonej w punkcie H13 zmniejszyłeś kwotę swojego dochodu lub kapitału poprzez, na przykład, przekazanie środków pieniężnych lub mienia na rzecz lub pod zarząd innej osoby?

12 H15. Jeżeli tak, jaka była to wartość? H16. Jeżeli tak, w jakim celu wykorzystałeś lub Twój partner wykorzystał te środki lub ich równowartość? Część I Pozostałe informacje Jeżeli w jakimkolwiek punkcie zabrakło Ci miejsca, swoją odpowiedź możesz dokończyć poniżej. W polu niżej można również zawrzeć wszelkie inne informacje o Tobie, o których chcesz, żebyśmy wiedzieli. Z pola skorzystać można, aby: Przedstawić nam wszelkie inne informacje lub kontynuować swoją odpowiedź, na którą nie starczyło miejsca w innym punkcie. W przypadku kontynuowania odpowiedzi, należy podać numer pytania, w związku z którym chcesz podać więcej informacji. Przedstaw nam wszelkie inne informacje o Twojej sytuacji finansowej, o których myślisz, że powinniśmy wiedzieć. Na przykład z powodu specjalnych potrzeb musisz wydawać więcej pieniędzy na takie rzeczy jak specjalna dieta lub dodatkowe ogrzewanie. Powiedz nam o zmianach, które mogą Cię dotknąć w najbliższej przyszłości, na przykład jeśli masz stracić swoją pracę lub masz nieregularne źródło dochodów. Poinformuj nas, jeśli spodziewasz się dziecka, Podaj datę terminu porodu i kiedy rozpoczniesz urlop macierzyński. Page 12 of 14

13 Read these notes as you fill Świadome out udzielanie the form. przez Ciebie lub Twojego współmałżonka lub partnera fałszywych informacji grozi wniesieniem przeciwko Tobie oskarżenia. Umieszczone informacje weryfikujemy u osób trzecich, takich jak Twój pracodawca oraz jednostki wypłacające zasiłki. Twój podpis Imię i nazwisko drukowanymi literami Jeżeli w Części B zaznaczyłeś, że masz współmałżonka lub partnera oraz w treści całego a uwzględniałeś o nim/niej informacje, zobowiązany/ zobowiązana jest on(a) złożyć swój podpis pod oświadczeniem. Podpis Twojego partnera Imię i nazwisko drukowanymi literami Część J Oświadczenia J1. Twoje oświadczenie Dla wnioskodawców: a) Niniejszym oświadczam, że podane w niniejszym u wniosku informacje są zgodnie z moim najlepszym przekonaniem oraz stanem wiedzy prawdziwe oraz prawidłowe. Dla przedstawicieli: a) Niniejszym oświadczam, że zgodnie z moim stanem wiedzy udzielone przeze mnie informacje są prawdziwe oraz oparte na odpowiednio w miarę moich możliwości zasięgniętych informacjach, co uczyniłem z należytą dbałością i starannością. Dla wnioskodawców i przedstawicieli: b) Niniejszym udzielam zgody Szkockiej Komisji ds. Finansowania Pomocy Prawnej na zasięganie, jeśli uzna to za konieczne, informacji u jakichkolwiek osób lub organizacji w tym u mojego adwokata, w moim banku lub moich bankach, w Departamencie Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions) lub w Brytyjskim Urzędzie Skarbowo-Celnym (HM Revenue and Customs) w przedmiocie mojego wniosku. Upoważniam te same osoby oraz organizacje, w tym mojego adwokata, mój bank/moje banki, Departament Pracy i Emerytur lub Brytyjski Urząd Skarbowo- Celny do udzielenia informacji wymaganych przez Komisję. c) Otrzymałem egzemplarz broszury zatytułowanej Dofinansowanie do pomocy prawnej w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców (Civil legal aid - information for applicants). d) Przyjmuję do wiadomości, że zobowiązany jestem natychmiastowo poinformować Komisję: Jeżeli w trakcie okresu oceny, która trwa przez dwanaście miesięcy od daty wniosku, mój rozporządzalny dochód powiększy się o 750 lub więcej funtów szterlingów lub ulegnie zmniejszeniu o 300 lub więcej funtów szterlingów Jeżeli w trakcie okresu oceny lub w ciągu czasu prowadzenia postępowania sądowego (pod uwagę brany jest dłuższy okres) mój kapitał zwiększy się o 750 lub więcej funtów szterlingów O zmianach w przyznawanych zasiłkach w trakcie okresu oceny. Przyjmuję do wiadomości, że okres oceny to dwanaście miesięcy od dnia otrzymania przez Komisję mojego wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w pokryciu kosztów pomocy prawnej. Przyjmuję do wiadomości, że zobowiązany jestem również dostarczyć informacje o zmianach w sytuacji finansowej mojego partnera, jeżeli jego/jej dane osobowe podałem w dotyczącej jego/jej częściach a. e) Zgadzam się na udostępnienie mojego wniosku, związanych dokumentów oraz znajdujących się w posiadaniu adwokata moich akt sprawy w celach kontroli jakości, w tym przeprowadzenia przeglądu partnerskiego oraz sporządzenia sprawozdań. d d m m r r r r Dnia J2. Oświadczenie Twojego partnera Aby potwierdzić prawidłowość i prawdziwość zamieszczonych przez Ciebie informacji, prosimy Ciebie, Twojego partnera lub współmałżonka o złożenie podpisu pod oświadczeniami. W przypadku komputerowego wypełnienia a, swoje imię i nazwisko wpisz za pomocą klawiatury. If you re filling out the form on a computer type your name. a) Niniejszym oświadczam, że podane w niniejszym u wniosku informacje są zgodnie z moim najlepszym przekonaniem oraz stanem wiedzy prawdziwe oraz prawidłowe. b) Niniejszym udzielam zgody Szkockiej Komisji ds. Finansowania Pomocy Prawnej na zasięganie, jeśli uzna to za konieczne, informacji u jakichkolwiek osób lub organizacji w tym u mojego adwokata, w moim banku, w Departamencie Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions) lub w Brytyjskim Urzędzie Skarbowo-Celnym (HM Revenue and Customs) w przedmiocie mojego wniosku. Upoważniam te same osoby oraz organizacje, w tym mojego adwokata, mój bank/moje banki, Departament Pracy i Emerytur lub Brytyjski Urząd Skarbowo-Celny do udzielenia informacji wymaganych przez Komisję. Dnia d d m m r r r r

14 Lista kontrolna załączników Skorzystaj z tej strony, aby się upewnić, czy załączyłeś wszystkie wymagane dokumenty. Ustawa o danych osobowych z 1998 r. Udostępnianie osobistych informacji Udzielone przez Ciebie lub w Twoim imieniu osobiste informacje wykorzystywane będą zgodnie z Ustawą o danych osobowych z 1998 r. oraz w celu umożliwienia wykonywania przez Komisję swoich funkcji przewidzianych przez Ustawę (Szkocji) o finansowaniu pomocy prawnej z 1986 r. Masz prawo do złożenia oficjalnej pisemnej prośby o wgląd do przechowywanych przez nas o Tobie informacji, sprawdzenia ich i poproszenia o ich poprawienie, jeżeli są błędne. Komisja informacje o Tobie może zdobyć od osób trzecich (na przykład niektórych departamentów oraz instytucji rządowych) lub takie informacje im przekazać. Informacje te będziemy mogli jednak przekazywać tylko, gdy będą zezwalały na to przepisy prawne. Rodzaj załączonego dokumentu - Dochód Ty Use this page to check you ve attached all the documents Zaświadczenie o zarobkach Zaświadczenie o zarobkach wypełnione przez pracodawców lub Twoje trzy ostatnie następujące po sobie you paski need z wypłaty. to. Your Ear partner nin Własna działalność gospodarcza lub dyrektor spółki Wypełniony przez gs Ciebie druk Civ/Fin/4. Sta Earnings Statement of Earnings completed by employers, or your Stypendia/pożyczki three most studenckie Wszystkie strony ostatniego pisma te potwierdzającego przyznanie stypendium/pożyczki z instytucji je/ją me recent payslips if you are paid weekly, wypłacającej. nt three months if you are paid monthly. of Pozostały dochód: zasiłki oraz ulgi podatkowe wszystkie strony pisma Ear potwierdzającego przyznane świadczenie z instytucji je wypłacającej, które zostało wydane nie później niż 6 miesięcy temu lub wyciągi bankowe nin pokazujące otrzymywane świadczenie. gs co Rodzaj załączonego dokumentu - Wydatki mpl ete d Jeżeli jakiekolwiek niżej określone ponoszone przez Ciebie wydatki można by zweryfikować na podstawie załączanych do niniejszego wniosku wyciągów bankowych, dalsza dokumentacja nie jest wymagana. em plo yer Wydatki: opieka nad dzieckiem, składki na prywatną emeryturę, alimenty s, Other itd. trzy income ostatnie następujące For student po grants sobie pokwitowania or loans, lub pismo od osoby, która otrzymuje płatności. or a copy of letters of award from the college, University SAAS or you the Student Loan Company. For private or ex-employee pensions, Opłaty mieszkaniowe Trzy ostatnie następujące po sobie pokwitowania lub r wyciąg the z banku pokazujący dokonane płatności. thr latest payment advice slip or letter. ee For interest or dividends, the latest mo Housing notification Rodzaj Three of the załączonego rent amount receipts, payable. dokumentu a copy of - Długi st a Expenses lease or your If these bank are statement paid from showing a bank payments. account, the Your three life most rec assurance recent statements. policy. If you don t pay through a bank, show ent Karty kredytowe/sklepowe, pożyczki itd. Potwierdzenie trzech ostatnich proof spłat z of rzędu payment oraz kwoty from pozostałej the person należności do spłacenia. pay you pay. slip s if Rodzaj załączonego dokumentu - Kapitał Maintenance A recent assessment or statement showing the you payments being made. are Konta bankowe oraz inne rodzaje kont Wyciągi z trzech ostatnich miesięcy pai z rzędu ze wszystkich posiadanych rachunków bankowych lub innych d rachunków, do których wnioskodawca ma dostęp. Na przykład z października, we listopada i grudnia. z października, listopada i lutego. ekl y, Majątek Należy nam okazać dowody wartości majątku. Prosimy załączyć thr Maintenance ostatnie szacunki wartości A recent posiadanych assessment wartościowych or statement przedmiotów. showing the ee payments being made. mo Oszczędności oraz lokaty Wyciągi pokazujące bieżące salda. Muszą to być nth ostatnie wyciągi z każdego banku. s if Assets - You need to show us evidence of the value of your you Polisy ubezpieczeniowe na życie lub dożycie - Każda umowa ubezpieczenia Savings possessions. and investments Please attach - recent Statements valuations showing for your any valuables na dożycie określa sumę pożyczki, której ubezpieczyciel może udzielić current are na podstawie balances. you own. polisy. These Prosimy need skontaktować to be your most się ze recent swoim ubezpieczycielem statements. pai i poprosić o wydanie pisma potwierdzającego wartość pożyczki. d mo nth ly. Life assurance or endowment policies - All endowment policies have a value that the company will lend against the policy. You need to contact your policy provider for this information. Please attach a copy of the company s letter giving the loan value. Mąż / żona / partner Earning s Statem ent of Earnings complet ed by employ ers, or your three most recent payslips if you are paid weekly, three months if you are paid monthly. potrzebny Earnings Statement of Earnings completed by employers, or your three most recent payslips if you are paid weekly, three months if you are paid monthly. Page 14 of 14

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 July 2013 CIV/FIN/2 Przed

Bardziej szczegółowo

Jeżeli T, charakter, w jakim wystepuje przedstawiciel: Opiekun Kurator procesowy Inne (uściślić tutaj):

Jeżeli T, charakter, w jakim wystepuje przedstawiciel: Opiekun Kurator procesowy Inne (uściślić tutaj): Ostatnia zmiana marzec 2011 CYWILNA POMOC PRAWNA - Pomoc Prawna Online formularz upoważnienia CIV/LAO Użyj niniejszego formularza, jeżeli chcesz złożyć wniosek o cywilną pomoc prawną korzystając z Pomocy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Imię i nazwisko podatnika PESEL Data urodzenia Stan cywilny Miejsce zamieszkania Nr telefonu Miejsce prowadzenia działalności*

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ

FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ FORMULARZ WNIOSKU O PRAWO POMOCY W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ 1. Przed wypełnieniem wniosku proszę dokładnie przeczytać instrukcję. 2. Proszę podać wszystkie informacje wymagane we wniosku.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych

Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych Oświadczenie o osobistej i gospodarczej sytuacji w ramach zwolnienia z kosztów procesowych A. Dane osobowe -proszę przedłożyć dowody w formie kopii- Nazwisko, imiona, względnie nazwisko rodowe Zawód Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o jego stanie majątkowym (dotyczy osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej)

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o jego stanie majątkowym (dotyczy osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr VIII/ 2015 z dnia 17 marca 2015 roku W związku z tym, iż złożony przeze mnie wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań nie zawiera danych uwiarygodniających

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Formularz danych Klienta

Formularz danych Klienta Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie kredytu Formularz danych Klienta relacja do kredytu: imię/imiona i nazwisko adres zameldowania adres zamieszkania/ korespondencji nazwisko rodowe data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Nazwisko beneficjenta beneficjenta beneficjenta Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. i adres biura z SEES Telefon {Wpisz numer telefonu} Tekstfon 0300 200

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Wierzchosławice, dnia... (Imię i nazwisko). (adres)... WÓJT GMINY WIERZCHOSŁAWICE 33-122 WIERZCHOSŁAWICE WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ Zwracam się z prośbą o umorzenie w całości* lub w części*

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY

ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK ELTERNGELD Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM* Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Załącznik 1A Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU EKODACH. Deklarowany udział własny:... PLN słownie złotych:... w formie:...

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU EKODACH. Deklarowany udział własny:... PLN słownie złotych:... w formie:... Załącznik nr 1 BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU EKODACH. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ. Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania PESEL Nr telefonu.

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ. Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania PESEL Nr telefonu. ROPS.VII/4600/./../... OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ Data sporządzenia. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania...... PESEL Nr telefonu. Dotyczy Pani/Pana wniosku z dnia. w sprawie. W CELU UDOKUMENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI *

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * Bank Spółdzielczy w Zatorze Data złożenia wniosku kredytowego.. INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel I / Współmałżonek Poręczyciel II / Współmałżonek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik nr 1a do nstrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych i hipotecznych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Oddział w... WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK Nr Poltax:. (wypełnia organ podatkowy) Nr BA... (wypełnia organ podatkowy) WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. (imię

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy, w tym okres karencji w spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Zatorze.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy. Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania. Dokładny adres korespondencyjny

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy. Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania. Dokładny adres korespondencyjny miejscowość data Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy A. Informacje o Kredytobiorcy / Ubezpieczonym Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania Dokładny adres korespondencyjny PESEL _ Nr

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 1a do nstrukcji udzielania kredytów dla osób fizycznych Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik nr 1B.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o rozłożenie na. miesięczne/ych rat/y należności

W N I O S E K o rozłożenie na. miesięczne/ych rat/y należności .... (imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejscowość i data)... (adres zamieszkania)... (Seria i nr dowodu osobistego)... (nr PESEL oraz NIP)... (nr telefonu kontaktowego)... (imię i nazwisko dłużników solidarnych)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA..

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego..

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości Polish Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny informacje dla właścicieli i pośredników nieruchomości (Housing and Council Tax Benefits information for landlords and agents) Ulotka ta jest adresowana

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 28 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 28 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/308/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 marca 2005r. w spawie ustalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 1 Bank Spółdzielczy w. Oddział w... BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy Wyrażam

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 1 do nstrukcji udzielania kredytów dla osób fizycznych Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY DOM Bank Spółdzielczy w Zatorze.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO WŁASNY DOM Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO ZRZESZENE BANKU POLSKEJ SPÓŁDZELCZOŚC BANK SPÓŁDZELCZY W MSZANE DOLNEJ Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH . NFORMACJE PODSTAWOWE GRUPA BPS BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Załącznik do wniosku kredytowego nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. NFORMACJE O PORĘCZYCELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCEL * Poręczyciel

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY Załącznik Nr 6 do Regulaminu Rekrutacji Projektu PP z BS w Dębicy Nr wniosku /FPPP/2013 Data złożenia wniosku WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik 1G BANK SPÓŁDZELCZY W OTMUCHOWE Oddział / Filia w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU LETN PRZYPŁYW GOTÓWK

Bardziej szczegółowo

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:...

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:... .. Zał.1 BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE Nr wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Szybka gotówka Bezpieczna gotówka Losowy Sezonowy I. INFORMACJE O KREDYCIE Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD BRYTANIA LTD V V 220 C Blythe Rd London W14 0HH 02033029696 ------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD X 220 C Blythe Rd London W14

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI* WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa Oddział/Filia.. (adres) (wypełnia Bank) data przyjęcia wniosku nr z rejestru. data decyzji. nr umowy. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO DOM Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY KORNOWAC w terminie do 15 września br. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2016/2017

WNIOSEK DO PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2016/2017 WNIOSEK DO PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH O PRZYZNA STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2016/2017 DATA WPŁYWU DO URZĘDU MIASTA I. Wnioskodawca (w odpowiedniej kratce wstawić znak X) rodzic opiekun

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 2 do nstr. Warunki, zasady i tryb udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy ROR Oddział w.. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) Numer sprawy... Data przyjęcia wniosku (wypełnia GCPR).. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walczaka 42 66-400 Gorzów Wlkp. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ZOBOWIĄZANEGO

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ZOBOWIĄZANEGO Załącznik do postanowienia Nr 102/09 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30.01.2009 roku OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ZOBOWIĄZANEGO I. Dane identyfikacyjne (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat): osoba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Placówka Banku:... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko /Nazwa Poręczyciela. Adres OŚWIADCZENIE

Imię i Nazwisko /Nazwa Poręczyciela. Adres OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości i instytucje, które przekazały Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* 1 Załącznik nr 1 a do Instrukcji udzielania pożyczek hipotecznych w Banku spółdzielczym w Dusznikach Załącznik nr do wniosku o pożyczkę hipoteczną nr z dnia /wypełnia Bank / I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁWNIOSKODAWCY/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku... (data wpływu wniosku)

... Nr wniosku... (data wpływu wniosku) ... Nr wniosku...... (data wpływu wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2015/ 2016 dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Zawiercie UWAGA: przed rozpoczęciem wypełniania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU Zał. 1B Wniosek o udzielenie Kredytu Hipotecznego BANK SPÓŁDZELCZY W OLECKU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Imiona Nazwisko Imiona rodziców Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Lublinie WNIOSEK

Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Lublinie WNIOSEK Nr wniosku. Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Lublinie w dniu. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu rok zał. 1903 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Rynek 61 tel. 77 406 11 88, fax 77 406 11 89 NIP 749-00-07-940 - Oddział w Kędzierzynie Koźlu: tel. 77 472 23

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. Załącznik nr 1 WZÓR... Miejsce i data złożenia wniosku)... pieczęć organu przyjmującego wniosek WNIOSEK O PRZYZNA POMOCY PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO Oddział w........... Nr wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU JUBLEUSZOWEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO adres do korespondencji adres zamieszkania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ul. Strzelców Bytomskich

Bardziej szczegółowo

Oświadczam co następuje (właściwe wypełnić): Załącznik do wniosku z dnia. złożonego do (organ uprawniony do udzielania ulgi)

Oświadczam co następuje (właściwe wypełnić): Załącznik do wniosku z dnia. złożonego do (organ uprawniony do udzielania ulgi) Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XLIV/569/2014 z dnia 04.11.2014r. OŚWIADCZENIE osoby fizycznej występującej z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłatach należności pieniężnych mających charakter

Bardziej szczegółowo

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Załącznik nr4 Formami zabezpieczenia zwrotu środków finansowych przyznanych beneficjentowi pomocy/ uczestnikowi/czce na

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ z ZFŚS z tytułu: indywidualnego zdarzenia losowego*, urodzenia dziecka*, zgonu* 1. Nazwisko i imię... PESEL 2. Adres /nr kodu, miejscowość, ulica/......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku..... WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* mię i nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... Nazwisko... Imiona... Adres zamieszkania...

PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... Nazwisko... Imiona... Adres zamieszkania... BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE Załącznik nr I.3. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I KWESTIONARIUSZ OSOBISTY dotyczy osób fizycznych KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA/DŁUŻNIKA Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo