1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna"

Transkrypt

1 Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące informacje. Radzimy, aby po wypełnieniu wniosku zatrzymać sobie jego kopię. Wnioskodawca musi udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania formularza i dołączyć do niego wszystkie wymagane informacje. W oparciu o te informacje Ministerstwo Imigracji i Ochrony Granic (Ministerstwo) będzie podejmowało decyzję w sprawie złożonego wniosku. Wszystkie formularze znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Formularz ten przeznaczony jest dla osób ubiegających się o wizę wjazdową kategoria turystyczna i zamierzających przybyć do Australii lub zostać w niej w celach turystycznych lub rekreacyjnych (wakacje/urlop, turystyka, cele społeczne lub rekreacyjne, odwiedzanie krewnych lub znajomych). Osoby, które planują: przyjechać do Australii w celu odwiedzenia rodziny i które mają w rodzinie kogoś, kto kwalifikuje się i jest przygotowany, by zostać ich sponsorem, mogą wypełnić formularz 1418 Application for a Visitor visa Sponsored Family stream (Wniosek o wizę wjazdową kategoria sponsorowanych członków rodziny); wyjechać do Australii na leczenie powinny wypełnić formularz 48ME Application for a Medical Treatment visa (Wniosek o wyjazd do Australii na leczenie); przyjechać do Australii na krótko w celach służbowych powinny wypełnić formularz 1415 Application for a Visitor visa Business Visitor stream (Wniosek o wyjazd do Australii kategoria wiz służbowych); uczęszczać do szkoły lub studiować w Australii dłużej niż 3 miesiące powinny ubiegać się o wizę studencką (student visa). Po informacje dotyczące wiz studenckich, a także po właściwy formularz wizowy, należy zwrócić się do najbliższego Australijskiego Urzędu Wizowego lub urzędu Ministerstwa. Poszczególni wnioskodawcy, w tym będące na ich utrzymaniu dzieci, muszą wypełnić oddzielny formularz. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania w każdej części wniosku. Brak pełnych i dokładnych odpowiedzi może spowodować odrzucenie wniosku lub anulowanie wizy w późniejszym terminie. Przestrzeganie uczciwości Ministerstwo zobowiązane jest do podtrzymania integralności programów przyznawania wiz i obywatelstwa. W odniesieniu do niniejszego wniosku, jeśli wnioskodawca lub członek jego rodziny: poda lub podał w złożonym wniosku mylne informacje lub dołączył do niego fałszywe dokumenty (świadomie lub nie) i/ lub nie udowodni Ministrowi swojej tożsamości w poprzednim ani w obecnym wniosku, to może to spowodować jego odrzucenie, co w świetle przepisów imigracyjnych może oznaczać, że wnioskodawca i członkowie jego rodziny mogą nie uzyskać wizy na wskazane okresy czasu. Jeśli już po przyznaniu wizy złożone dokumenty okażą się fałszywe lub podane informacje będą nieprawdziwe, to może to spowodować unieważnienie wizy. Ważność wizy Wiza ta w zasadzie pozwala na pozostanie w Australii od 3 do 6 miesięcy, choć istnieje możliwość przyznania pozwolenia na pobyt do 12 miesięcy. Ponieważ jednak każdy wniosek traktuje się indywidualnie, okres na jaki zostanie przyznana wiza może być krótszy od podanego we wniosku. Na pobyt przekraczający 12 miesięcy zezwala się TYLKO wtedy, gdy zaistnieją wyjątkowe okoliczności. Wiza ta może być wydana na jednorazowy lub wielokrotny wjazd w wyznaczonym okresie czasu. Ten rodzaj wizy pozwala zazwyczaj na wjazd do kraju w okresie 12 miesięcy od daty jej przyznania. Warunki australijskiej wizy wjazdowej Osoby przyjeżdżające do Australii muszą podczas swego pobytu w tym kraju przestrzegać niżej podanych warunków. Jeśli nie mają zamiaru lub nie są w stanie ich przestrzegać, nie powinny ubiegać się o wizę. Konsekwencją nieprzestrzegania tych warunków może być utrata wizy lub inna kara. Więcej informacji na ten temat udzielają Australijskie Urzędy Wizowe lub urzędy Ministerstwa w Australii. Po przyznaniu wizy należy dokładnie sprawdzić informacje i ograniczenia podane w piśmie zawiadamiającym o przyznaniu wizy. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, dotyczących wymogów czy ograniczeń należy skontaktować się z placówką, która przyznała wizę. należy zakładać, że status imigracyjny będzie można zmienić będąc w Australii. Warunki wizy Do wizy będą stosować się następujące warunki: Warunek wizy 8101 ZAKAZ pracy podczas pobytu w Australii. Warunek wizy 8201 ZAKAZ kontynuowania nauki poza okres 3 miesięcy podczas pobytu w Australii. Do przyznanej wizy zostaną dołączone następujące warunki: Warunek wizy 8503 Bez dalszej możliwości pobytu. Po rozpatrzeniu wniosku może zostać podjęta decyzja o dołączeniu do wizy warunku Warunek 8503 (bez dalszej możliwości pobytu) oznacza, że posiadacz wizy, do której dołączono taki warunek, nie będzie po przyjeździe do Australii uprawniony do otrzymania żadnej innej wizy dopóki przebywa on w Australii. W konsekwencji tego warunku wizy nie istnieje możliwość ubiegania się o przedłużenie pobytu w Australii poza termin określony wizą. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób przyjeżdżających do Australii w celu uczestniczenia w jakiejś imprezie. Należy wówczas zoganizować swoją podróż tak, aby wziąć udział w tej imprezie w okresie czasu objętym wizą, ponieważ nie będzie możliwości przedłużenia swego pobytu w Australii. W przypadkach, w których do wizy dołączono warunek 8503, będzie on podany w piśmie zawiadamiającym o przyznaniu wizy w postaci słów 8503 NO FURTHER STAY (Bez możliwości przedłużenia pobytu) POL (Design date 12/14) - Page 1

2 Warunek wizy 8531 ZAKAZ pobytu w Australii po wygaśnięciu wizy. Warunek wizy 8558 ZAKAZ pobytu w Australii dłużej niż 12 miesięcy w 18 miesięcznym przedziale czasu. Opłata za złożenie wniosku Aby obliczyć wysokość opłaty i uiścić płatność, prosimy skorzystać ze znajdującej się w niniejszym wniosku Części L Payment details (Informacje szczegółowe dotyczące płatności). Pełna i aktualna lista stosownych kosztów i opłat znajduje się na stronie internetowej pod adresem Opłaty i koszty mogą w każdej chwili ulec zmianie, co może zwiększyć koszt wniosku wizowego. Zazwyczaj opłaty za wnioski wizowe podlegają zmianom 1 lipca każdego roku, a kursy walutowe, po których oblicza się sumy do zapłacenia poza Australią, uaktualnia się co roku 1 stycznia i 1 lipca. Wniosek o wizę nie będzie ważny bez uregulowania pełnej opłaty wizowej. Zazwyczaj wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi, nawet jeśli wniosek zostanie wycofany lub odrzucony. Sposób płatności Do każdego wniosku należy dołączyć opłatę lub dowód płatności. Przed wybraniem sposobu płatności należy zapoznać się z informacjami o Sposobach ubiegania się o wizę, gdzie podaje się, jak i gdzie złożyć wniosek. Uwaga: przyjmuje się czeków osobistych i podróżnych. W Australii Opłatę można uiścić kartą kredytową, kartą debetową, czekiem bankowym lub przekazem pieniężnym (money order) wystawionym na Department of Immigration and Border Protection. Najlepiej jest płacić kartą debetową lub kartą kredytową. Poza Australią Przed uiszczeniem opłaty poza Australią należy dowiedzieć się w australijskiej placówce wizowej, w której będzie się składało wniosek, jakie sposoby płatności i waluty akceptuje, a także na kogo należy wystawić płatność. Informacje o tym, gdzie można złożyć wniosek poza Australią znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem W jaki sposób można ubiegać się o wizę Wnioskodawca lub jego przedstawiciel może złożyć formularz wniosku, opłatę za jego rozpatrzenie oraz załączniki w jeden z 3 sposobów: Elektronicznie za pośrednictwem Internetu, jeśli jest się do tego uprawnionym. Czy jest się uprawnionym można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Osobiście lub drogą pocztową w najbliższym Australijskim Urzędzie Wizowym lub urzędzie Ministerstwa. Jeśli składa się wniosek osobiście, może być wymagane umówione spotkanie. Czy będzie to konieczne można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa lub Korzystając z pośrednictwa partnerskich placówek świadczących usługi wizowe, tzw. Service Delivery Partner (SDP). W niektórych krajach partnerskie placówki SDP świadczą usługi w zakresie rozpatrywania wniosków o wizy w imieniu Ministerstwa. Po bliższe informacje oraz możliwość sprawdzenia, czy w danym kraju działa taka placówka, odsyłamy na stronę internetową Ministerstwa Contact Us pod adresem W wypełnieniu formularza wniosku może pomóc inna osoba, ale musi on być podpisany przez samego wnioskodawcę. Jeśli wnioskodawca otrzymał pomoc w wypełnieniu formularza wniosku, powinien podpisać deklarację tylko wtedy, gdy podane informacje są poprawne i zgodne z prawdą. Dokumenty na poparcie wniosku i dodatkowe informacje Część M Lista załączników do wniosku na stronie 17 zawiera informacje o załącznikach. Jeśli wniosek wizowy składany jest poza Australią, należy także zajrzeć na stronę internetową najbliższego Australijskiego Urzędu Wizowego Sponsorowanie wnioskodawcy przez uprawnionego członka rodziny W ramach rozpatrywania wniosku Ministerstwo może poprosić wnioskodawcę o poparcie wniosku przez uprawnionego sponsora i zapłacenie kaucji. Przedłużenie pobytu w Australii Jeśli podczas pobytu w Australii wnioskodawca będzie ubiegać się o nową wizę lub przedłużenie tej, którą posiada, musi to zrobić przed wygaśnięciem jej ważności. Najlepiej jest ubiegać się o nową wizę pobytową około 2 tygodnie przed wygaśnięciem obecnej wizy. Należy przy tym pamiętać, że przyznanie nowej wizy będzie oznaczać wygaśnięcie obecnie posiadanej wizy i wszelkich związanych z nią uprawnień. Jeśli na przykład wnioskodawca posiadał dotychczas prawo do pracy lub nauki/studiowania, to uprawnienia te wygasną w momencie przyznania nowej wizy pobytowej. Warunki zdrowotne Wszyscy wnioskodawcy muszą spełnić australijskie wymogi zdrowotne. W celu zaspokojenia kryteriów przyznania wizy podkategorii 600 wnioskodawcy będą musieli poddać się prześwietleniu klatki piersiowej i badaniom lekarskim. Prosimy o zastosowanie się do wskazówek urzędnika rozpatrującego wniosek wizowy odnośnie badań lekarskich lub prześwietleń rentgenowskich. Dodatkowe informacje na temat wymogów zdrowotnych dotyczących wjazdu do Australii można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Wymóg ubezpieczenia zdrowotnego Leczenie w Australii może być bardzo drogie. Zaleca się, by na okres pobytu w Australii załatwić sobie ubezpieczenie zdrowotne. Osoby przyjeżdżające do Australii nie są objęte krajowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych, chyba że istnieje podpisane przez oba kraje wzajemne porozumienie w zakresie opieki zdrowotnej. Osoby ubiegające się o długoterminową wizę wjazdową w kategorii turystycznej lub osoby w wieku 75 lat i powyżej Możliwe, że wnioskodawcy będą musieli przedłożyć wraz z wnioskiem dowód na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, którym będą objęci w czasie pobytu w Australii. Więcej informacji o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem POL (Design date 12/14) - Page 2

3 Szczepienia ochronne Zaleca się, by osoby zamierzające w trakcie pobytu w Australii zapisać swoje dzieci do szkoły lub ośrodka opieki nad dzieckiem (żłobka lub przedszkola) przywiozły ze sobą zaświadczenie o szczepieniach ochronnych dziecka. Zaświadczenie takie może być potrzebne przy zapisie dziecka. Zaleca się uzyskanie szczepień przeciwko chorobie Heinego- Medina, tężcowi, odrze, śwince, różyczce, durowi brzusznemu (błonicy), kokluszowi (krztuścowi), grypie oraz zapaleniu wątroby typu B. Uwaga: Szczepienie przeciwko różyczce zaleca się także kobietom w wieku rozrodczym. Informacje dotyczące paszportów Przed uzyskaniem wizy większość osób ubiegających się o wizę będzie musiała posiadać ważny paszport. Usilnie zaleca się, by paszport miał ważność na co najmniej 6 miesięcy. Jeśli po uzyskaniu wizy wnioskodawca wymieni swój paszport, musi powiadomić o tym najbliższy Australijski Urząd Wizowy lub urząd Ministerstwa. Jeśli wnioskodawca nie poda informacji o swoim nowym lub dodatkowym paszporcie, z którym zamierza podróżować do Australii, może spotkać się ze znaczym opóźnieniem na lotnisku i odmową wejścia na pokład samolotu. Stały adres Wnioskodawca musi podać adres, pod którym będzie mieszkać w czasie rozpatrywania wniosku. podanie adresu zamieszkania spowoduje utratę ważności wniosku. można jako stałego adresu podawać skrytki pocztowej. Zmiana adresu Jeśli w czasie rozpatrywania wniosku wnioskodawca zmieni miejsce zamieszkania na dłużej niż 14 dni, musi podać Ministerstwu swój nowy adres i jak długo zamierza tam mieszkać. Ministerstwo wyśle korespondencję dotyczącą złożonego wniosku pod ostatni podany adres pocztowy. Dane dotyczące zmodyfikowanego wskaźnika osób niepowracających Zmodyfikowany wskaźnik liczby osób niepowracających (Modified n-return Rate -MNRR) to liczba osób, które przyjeżdżają z wizą turystyczną i nie wracają przed wygaśnięciem jej ważności, z wyjątkiem osób, którym przyznano w Australii wizę dla osób wykwalifikowanych, wizę turystyczną lub studencką. Wskaźnik MNRR jest miernikiem przestrzegania warunków wiz turystycznych i może być brany pod uwagę przez urzędy wydające wizy przy ustalaniu stopnia wnikliwości, z jaką będą rozpatrywane poszczególne wnioski. Osobom pochodzącym z kraju o wysokim wskaźniku MNRR zaleca się, by na poparcie swojego wniosku przedłożyły dodatkowe, wspomniane na stronie 18 dokumenty. Dane dotyczące wskaźnika MNRR można znaleźć na stronie internetowej Pomoc w sprawach imigracyjnych Uważa się, że dana osoba udziela pomocy w sprawach imigracyjnych, jeśli wykorzystuje ona (lub tak twierdzi) swą znajomość lub doświadczenie w zakresie przepisów imigracyjnych, udzielając pomocy osobom ubiegającym się o wizę lub rewizję decyzji o anulowaniu wizy, sponsorom lub osobom nominującym potencjalnych imigrantów. Prawo australijskie wymaga, aby każdy, kto udziela pomocy w sprawch imigracyjnych, był zarejestrowanym agentem imigracyjnym, chyba że jest prawnie zwolniony z wymogu rejestracji. Tylko zarejestrowany agent imigracyjny ma prawo przyjmować opłatę lub wynagrodzenie za świadczenie pomocy w sprawch imigracyjnych. Jeśli osoba nie zarejestrowana w Australii i nie posiadajaca zwolnienia z tego wymogu udziela pomocy w sprawch imigracyjnych, to popełnia ona przestępstwo i może być za to pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Sponsorzy osób, które ubiegają się o wizę wjazdową w kategorii sponsorowanego członka rodziny zwolnieni są z wymogu rejestrowania się w charakterze agentów imigracyjnych, aby udzielić pomocy w związku z wnioskiem o wizę wjazdową w kategorii sponsorowanego członka rodziny. Agenci imigracyjni w Australii Agenci imigracyjni w Australii muszą być zarejestrowani w Biurze Urzędu Rejestracji Agentów Imigracyjnych (Office of the Migration Agents Registration Authority MARA), chyba że są z tego wymogu zwolnieni. Agenci imigracyjni poza Australią Agenci imigracyjni działający poza Australią nie mają obowiązku rejestracji. którym agentom zagranicznym Ministerstwo może przyznać numer identyfikacyjny. Posiadanie takiego numeru nie jest równoznaczne z posiadaniem rejestracji. Uwaga: którzy australijscy agenci imigracyjni działają poza Australią. Informacje o agencie imigracyjnym Agent imigracyjny to osoba, która może: poradzić, jaka wiza może być dla wnioskodawcy najlepsza; poinformować, jakie dokumenty należy dołączyć do składanego wniosku; pomóc w wypełnieniu wniosku i złożyć go; oraz prowadzić korespondencję z Ministerstwem w imieniu wnioskodawcy. O ile wnioskodawca nie zasugeruje innej opcji, Ministerstwo przyjmie, że wyznaczony przez niego agent imigracyjny będzie upoważnionym odbiorcą jego korespondencji. Agent imigracyjny wnioskodawcy będzie osobą, z którą Ministerstwo będzie rozmawiać o jego wniosku i od której jeśli zajdzie potrzeba zażąda dalszych informacji. Przy składaniu wniosku wnioskodawca nie musi korzystać z pomocy agenta imigracyjnego. Gdyby jednak zechciał skorzystać z takich usług, powinien dla własnego dobra upewnić się, że ma do czynienia z agentem posiadającym rejestrację. Zarejestrowani agenci imigracyjni muszą przestrzegać zasad obowiązującego ich kodeksu postępowania, który wymaga zachowania profesjonalnej postawy i dbałości o jak najlepsze, nie wchodzące w konflikt z prawem interesy klientów. Informacje o agentach imigracyjnych można także znaleźć na stronie internetowej Biura Urzędu MARA pod adresem Informacje o agentach imigracyjnych można także znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem POL (Design date 12/14) - Page 3

4 Agenci zwolnieni z wymogu rejestracji Następujące osoby nie muszą być zarejestrowanymi agentami imigracyjnymi, aby udzielać pomocy w sprawach imigracyjnych, z tym, że nie wolno im pobierać opłaty za swoje usługi: bliscy członkowie rodziny (mąż/żona, partner w związku de facto, dziecko, rodzice lub rodzeństwo); posłowie do parlamentu lub ich personel; funkcjonariusze, których obowiązki obejmują pomoc w sprawach imigracyjnych (np. osoby czy placówki udzielające bezpłatnej pomocy prawnej); pracownicy misji dyplomatycznych, placówek konsularnych lub organizacji międzynarodowych. minacja agenta imigracyjnego lub agenta zwolnioneg o z wymogu rejestracji Aby nominować agenta imigracyjnego lub agenta zwolnionego z wymogu rejestracji, należy wypełnić Część K Options for receiving written communications (Adres, na który wnioskodawca życzy sobie otrzymywać korespondencję). Agent imigracyjny wnioskodawcy musi wypełnić formularz 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance (Zawiadomienie o agencie imigracyjnym lub osobie zwolnionej z wymogu rejestracji). Formularz 956 znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem Adres, na który wnioskodawca życzy sobie otrzymywać korespondencję Oprócz agenta imigracyjnego lub osoby zwolnionej z wymogu rejestracji, wnioskodawca może upoważnić na piśmie jeszcze jakąś inną osobę, by odbierała w jego imieniu wszelką korespondencję. Osobę taką nazywa się upoważnionym odbiorcą. Informacje dotyczące upoważnionego odbiorcy O ile wnioskodawca nie poinformuje, że życzy sobie, aby informacje dotyczące jego stanu zdrowia i/lub niekaralności były wysyłane bezpośrednio do niego, wszelka korespondencja dotycząca wniesionego wniosku będzie wysyłana do upoważnionego przez niego odbiorcy. Ponieważ wnioskodawca może wyznaczyć tylko jednego upoważnionego odbiorcę w odniesieniu do konkretnego wniosku, Ministerstwo będzie wysyłać korespondencję do ostatniego upoważnionego odbiorcy. Będzie się przy tym zakładać, że wnioskodawca otrzymał wszelkie dokumenty wysłane do tej osoby tak, jak gdyby zostały wysłane bezpośrednio do niego. Aby wyznaczyć upoważnionego odbiorcę, należy wypełnić: Część K Options for receiving written communications (Adres, na który wnioskodawca życzy sobie otrzymywać korespondencję) i formularz 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient (minacja lub wycofanie nominacji upoważnionego odbiorcy). Uwaga: Agenci imigracyjni i osoby zwolnione z wymogu rejestracji nie muszą wypełniać formularza 956A. Formularz 956A znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem Zgoda na kontaktowanie się z wnioskodawcą drogą elektroniczną Ministerstwo korzysta z wielu sposobów przekazywania klientom informacji, aczkolwiek ze środków elektronicznych, takich jak faks czy poczta elektroniczna, korzysta tylko wtedy, gdy wnioskodawca wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji w ten właśnie sposób. Przy rozpatrywaniu wniosku może być konieczne skontaktowanie się Ministerstwa z wnioskodawcą w celu uzyskania poufnych informacji, np. informacji dotyczących zdrowia, notowania w kartotekach policyjnych, sytuacji finansowej czy związków osobistych. Korespondencja elektroniczna o ile nie jest odpowiednio zabezpieczona nie gwarantuje prywatności, tzn. mogą ją zobaczyć i przeczytać osoby postronne. Jeśli klient upoważni Ministerstwo do porozumiewania się z nim za pośrednictwem środków elektronicznych, otrzymane przez Ministerstwo informacje będą przez nie wykorzystane tylko do tych celów, do których klient je przekazał, chyba że istnieje prawny obowiązek lub konieczność nakazująca wykorzystanie ich do innych celów, lub też sam klient wyraził zgodę na ich ujawnienie w innych celach. zostaną one umieszczone na żadnej liście wysyłkowej. Rząd australijski nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub nienaruszalność jakichkolwiek informacji wysłanych do Ministerstwa za pośrednictwem Internetu lub innych środków elektronicznych. Jeśli klient zamierza upoważnić inną osobę do otrzymywania dokumentów w jego imieniu i chce, by kontaktowano się z nim za pośrednictwem środków elektronicznych, to musi wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji w ten właśnie sposób podpisując formularz 956 lub 956A. Uwaga: Przekazywanie informacji za pośrednictwem środków elektronicznych jest najszybszym dostępnym sposobem komunikacji i Ministerstwo woli kontaktować się z wnioskodawcami drogą elektroniczną, ponieważ skraca to czas załatwiania spraw. Ważna informacja dotycząca prywatności Twoje osobiste informacje chronione są przez prawo, m. in. przez Ustawę o prywatności z 1988 r. Ważne informacje dotyczące gromadzenia, używania i ujawniania (innym agencjom i trzecim stronom, włącznie z jednostkami zagranicznymi) twoich osobistych informacji, w tym poufnych informacji, zawarte są w formularzu 1442i Privacy notice. Formularz 1442i dostępny jest na stronie Ministerstwa lub w biurach Ministerstwa. Prosimy dokładnie zapoznać się z formularzem 1442i przed jego wypełnieniem. Ponieważ dla uzyskania wymaganej podklasy wizy możesz wymagać sponosora, o wyniku twojego podania może zostać powiadomiona osoba/organizacja, która złożyła formularz sponsorski dotyczący twojego wniosku. Strona główna Serwis Informacyjny Ministerstwa Telefon w godzinach urzędowania w Australii, aby porozmawiać z osobą udzielającą informacji (poza tymi godzinami informacje są zarejestrowane na taśmie). Poza Australią należy skontaktować się z najbliższą australijską placówką dyplomatyczną. Należy zachować te strony z informacjami dla siebie 1419 POL (Design date 12/14) - Page 4

5 Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Please use a pen, and write neatly in English using BLOCK LETTERS. Tick where applicable 3 Wniosek wypełnić długopisem po angielsku i pisać starannie LITERAMI DRUKOWANYMI. Zaznacz właściwe odpowiedzi 3 PHOTOGRAPH Please attach a recent passport size photograph of yourself. 1 Indicate if you are applying outside Australia or in Australia: Czy wnioskodawca składa wniosek poza Australią, czy na terenie Australii: Outside Australia Poza Australią In Australia Na terenie Australii Go to Question 2 Przejdź do Pytania 2 Go to Question 5 Przejdź do Pytania 5 ZDJĘCIE Dołączyć swoje ostatnie zdjęcie paszportowe. Applicants outside Australia Wnioskodawcy poza Australią Applicants in Australia Wnioskodawcy na terenie Australii 2 When do you wish to visit Australia? Kiedy wnioskodawca planuje odwiedzić Australię? Date Data from Od to Do DAY DZIEŃ 5 6 Specify the date you wish to extend your stay to Podać dzień, do którego wnioskodawca proponuje przedłużyć swój pobyt DAY DZIEŃ Provide detailed reasons for requesting this further stay Podać dokładne powody ubiegania się o przedłużenie pobytu 3 How long do you wish to stay in Australia? Jak długo wnioskodawca planuje zostać w Australii? Up to 3 months Do 3 miesięcy Up to 6 months Do 6 miesięcy Up to 12 months Do 12 miesięcy te: The stay period granted may be less than the period requested. You should check the terms of any visa granted. Uwaga: Wiza może zostać przyznana na okres krótszy od tego, o który proszono we wniosku, dlatego też należy sprawdzić warunki każdej przyznanej wizy. 4 Do you intend to enter Australia on more than one occasion? Czy wnioskodawca zamierza wjechać do Australii więcej niż jeden raz? Go to Question 7 Przejdź do Pytania 7 Go to Question 7 Przejdź do Pytania POL (Design date 12/14) - Page 5

6 7 Part A Your details Część A Informacje dotyczące wnioskodawcy Give the following details exactly as they appear in your passport Make sure your passport is valid for the period of stay you are applying for. Podać następujące informacje dokładnie tak, jak są napisane w paszporcie wnioskodawcy Należy dopilnować, by paszport był ważny na okres pobytu, o który ubiega się wnioskodawca. 10 Are you or have you been known by any other name? (including name at birth, previous married names, aliases) Czy wnioskodawca jest lub czy był znany pod jakimś innym nazwiskiem? (chodzi tu o imię/nazwisko w dniu urodzenia, poprzednie imię/nazwisko, nazwisko panieńskie, pseudonimy) Family name Nazwisko Given names Imię/imiona Sex Płeć Date of birth Data urodzenia Passport number Numer paszportu Country of passport Kraj wydania Nationality of passport holder Obywatelstwo posiadacza paszportu Date of issue Data wydania Date of expiry Data ważności Place of issue/ issuing authority Miejsce wydania/ organ wydający 8 Place of birth Miejsce urodzenia Town/city Miasto State/province Województwo Country Kraj Male Męska DAY DZIEŃ DAY DZIEŃ Female Żeńska 11 Do you currently hold an Australian visa? Czy wnioskodawca posiada obecnie wizę australijską? te: If this visa application is approved, your current visa may cease. Uwaga: Jeśli ten wniosek o wizę zostanie zatwierdzony, ważność dotychczasowej wizy może wygasnąć. 12 Have you applied for a Parent (subclass 103) visa? Czy wnioskodawca ubiegał się o wizę dla rodziców (Parent visa) (podkategoria 103)? 14 Please provide your queue date Podać przydzieloną datę na liście oczekujących. 13 Do you currently hold, or have you applied for, an APEC Business Travel Card (ABTC)? Czy wnioskodawca obecnie posiada lub ubiegał się o Podróżną Kartę Biznesmena w ramach Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC Business Travel Card ABTC)? te: If this visa application is approved, the Australian visa associated with your ABTC will cease. Uwaga: Jeśli ten wniosek o wizę zostanie zatwierdzony, ważność dotychczasowej wizy związanej z Kartą ABTC może wygasnąć. Are you a citizen of any other country? Czy wnioskodawca posiada obywatelstwo innego kraju? List countries Podać kraje DAY DZIEŃ 9 Relationship status Stopień pokrewieństwa Married Żonaty/zamężna Engaged Zaręczony(-a) De facto W związku de facto Separated W separacji Divorced Rozwiedziony(-a) Widowed Wdowiec/ wdowa Never married or been in a de facto relationship Kawaler/panna lub nie w związku de facto 15 Do you have other current passports? Czy wnioskodawca posiada inne ważne paszporty? Passport number Numer paszportu Country of passport Kraj wydania 1419 POL (Design date 12/14) - Page 6

7 16 Do you hold an identity card or identity number issued to you by your government (eg. National identity card) (if applicable)? te: If you are the holder of multiple identity numbers because you are a citizen of more than one country, you need to enter the identity number on the card from the country that you live in. Czy wnioskodawca posiada dowód tożsamości lub numer tożsamości wydany przez władze polskie (np. dowód osobisty) (jeśli dotyczy)? Uwaga: Jeśli wnioskodawca posiada wiele numerów tożsamości z racji posiadania obywatelstwa więcej niż jednego kraju, należy wpisać numer tożsamości w dowodzie wydanym przez kraj, w którym mieszka. Family name Nazwisko Given names Imię/imiona 20 Your current residential address te: A street address is required as a post office box address cannot be accepted. Obecny adres zamieszkania wnioskodawcy Uwaga: Wymagany jest adres z nazwą ulicy, ponieważ adresu ze skrytką pocztową nie przyjmuje się. Country Kraj POSTCODE KOD POCZTOWY 21 Address for correspondence (If the same as your residential address, write AS ABOVE ) Adres pocztowy (Jeśli ten sam co adres zamieszkania, należy wpisać JAK WYŻEJ ) Type of document Rodzaj dokumentu Identity number Numer tożsamości Country of issue Kraj wydania Country Kraj POSTCODE KOD POCZTOWY 17 In what country are you currently located? W jakim kraju znajduje się obecnie wnioskodawca? 18 What is your legal status in your current location? Jaki status prawny posiada wnioskodawca w obecnym miejscu pobytu? Citizen Obywatelstwo kraju Permanent resident Prawo stałego pobytu Visitor Posiadacz wizy turystycznej Student Posiadacz wizy studenckiej Work visa Posiadacz wizy zezwalającej na podjęcie pracy legal status Bez statusu prawnego Other Inny 19 What is the purpose of your stay in your current location and what is your visa status? Jaki jest cel pobytu wnioskodawcy w obecnym miejscu i jaką posiada wizę? 22 Contact telephone numbers Kontaktowe numery telefonu Home Dom Office Praca Mobile/cell Komórkowy 23 Do you agree to the department communicating with you by and/or fax? This may include receiving notification of the outcome of this application. te: We can communicate about this application more quickly using and/or fax. Czy wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji z Ministerstwa za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub faksu? Może to dotyczyć zawiadomienia o decyzji podjętej w sprawie złożonego wniosku. Uwaga: Korzystanie z poczty elektronicznej i/lub faksu przyśpieszy porozumiewanie się w sprawie wniosku. address Adres elektroniczny Fax number Numer faksu COUNTRY CODE KOD KRAJU AREA CODE NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOŚCI ( ) ( ) ( ) ( ) COUNTRY CODE AREA CODE NUMBER KOD KRAJU NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOŚCI NUMER ( ) ( ) NUMBER NUMER 1419 POL (Design date 12/14) - Page 7

8 Part B Family travelling to Australia with you Część B Rodzina wnioskodawcy wyjeżdżająca z nim do Australii 24 Are you travelling to, or are you currently in, Australia with any family members? Czy wnioskodawca wybiera się do Australii czy już tam przebywa z rodziną? of each family member Make sure all the applications are lodged at the same time. o poszczególnych członkach rodziny Wszystkie wnioski należy złożyć jednocześnie. Full name Imię i nazwisko Relationship to you Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą Name of sponsor (if applicable) Imię i nazwisko/nazwa sponsora (jeśli dotyczy) If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O Part C Family NOT travelling to Australia with you Część C Członkowie rodziny NIE wyjeżdżający z wnioskodawcą do Australii 25 Do you have a partner, any children, or fiancé who will NOT be travelling, or has NOT travelled, to Australia with you? Czy wnioskodawca posiada partnera, dzieci lub narzeczoną/narzeczonego, którzy NIE wyjadą lub NIE przyjechali z nim do Australii? Full name Imię i nazwisko Date of birth Data urodzenia DAY DZIEŃ Relationship to you Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą Their address while you are in Australia Ich adres podczas pobytu wnioskodawcy w Australii If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O 1419 POL (Design date 12/14) - Page 8

9 Part D Details of your visit to Australia Część D Informacje dotyczące przyjazdu wnioskodawcy do Australii 26 Is it likely you will be travelling from Australia to any other country (eg. New Zealand, Singapore, Papua New Guinea) and back to Australia? Czy w czasie pobytu w Australii wnioskodawca planuje wyjechać do innych krajów (np. wej Zelandii, Singapuru, Papui-wej Gwinei) i następnie powrócić do Australii? Attach itinerary details Dołączyć trasę podróży 27 Do you have any relatives in Australia? Czy wnioskodawca posiada w Australii krewnych? Full name Imię i nazwisko Date of birth Data urodzenia DAY DZIEŃ Relationship to you Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą Address Adres Citizen or permanent resident of Australia Obywatel Australii czy osoba zamieszkała w tym kraju na stałe If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O 28 Do you have any friends or contacts in Australia? Czy wnioskodawca posiada w Australii znajomych lub kontakty służbowe? Full name Imię i nazwisko Date of birth Data urodzenia DAY DZIEŃ Relationship to you Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą Address Adres Citizen or permanent resident of Australia Obywatel Australii czy osoba zamieszkała w tym kraju na stałe If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O 1419 POL (Design date 12/14) - Page 9

10 29 Why do you want to visit Australia? Include details of any dates that are of special significance to your visit. Dlaczego wnioskodawca chce wyjechać do Australii? Podać informacje dotyczące zaplanowanych spotkań, mających szczególne znaczenie dla przygotowanego wyjazdu. 31 Part E Health details Część E Informacje dotyczące stanu zdrowia In the last 5 years, have you visited or lived outside your country of passport for more than 3 consecutive months? Do not include time spent in Australia. Czy w ciągu ostatnich 5 lat wnioskodawca wyjeżdżał lub mieszkał poza krajem wydania paszportu dłużej niż przez 3 kolejne miesiące? wliczać czasu spędzonego w Australii. 1. Country(s) Kraj (kraje) If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O 30 Do you intend to do a course of study while in Australia? Czy podczas pobytu w Australii wnioskodawca zamierza uczęszczać do szkoły, na uniwersytet lub na kurs? Name of the course Nazwa kursu Name of the institution Nazwa instytucji How long will the course last? Jak długo kurs potrwa? Date Data Country(s) Kraj (kraje) Date Data Country(s) Kraj (kraje) Date Data from Od to Do from Od to Do from Od to Do DAY DZIEŃ DAY DZIEŃ DAY DZIEŃ If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O 32 Do you intend to enter a hospital or health care facility (including nursing homes) while in Australia? Czy w czasie pobytu w Australii wnioskodawca zamierza korzystać z usług szpitala lub placówki opieki zdrowotnej (w tym domu opieki nursing home )? 1419 POL (Design date 12/14) - Page 10

11 33 Do you intend to work as, or study to be, a doctor, dentist, nurse or paramedic during your stay in Australia? Czy w czasie pobytu w Australii wnioskodawca zamierza podjąć pracę jako lekarz, dentysta, pielęgniarka czy paramedyk, lub też podjąć w tym celu naukę? 36 Do you require assistance with mobility or care due to a medical condition? Czy wnioskodawca wymaga pomocy w poruszaniu się lub opieki w związku ze stanem zdrowia? 34 Have you: ever had, or currently have, tuberculosis? been in close contact with a family member that has active tuberculosis? ever had a chest x-ray which showed an abnormality? Czy wnioskodawca: kiedykolwiek chorował lub obecnie choruje na gruźlicę? kiedykolwiek był w bliskiej styczności z członkiem rodziny chorującym na gruźlicę? kiedykolwiek otrzymał nieprawidłowe wyniki prześwietlenia klatki piersiowej? 37 Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months? Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wnioskodawca poddał się badaniu stanu zdrowia w związku z wizą australijską? (including HAP ID if available) (Numer HAP ID [jeśli wnioskodawca go otrzymał]) 35 During your proposed visit to Australia, do you expect to incur medical costs, or require treatment or medical follow up for: blood disorder; cancer; heart disease; hepatitis B or C and/or liver disease; HIV infection, including AIDS; kidney disease, including dialysis; mental illness; pregnancy; respiratory disease that has required hospital admission or oxygen therapy other? Czy podczas planowanego pobytu w Australii wnioskodawca spodziewa się, że będzie musiał ponieść koszty opieki lekarskiej, potrzebował leczenia lub badań kontrolnych w związku z: zaburzeniem krwi; rakiem; chorobą serca; wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C i/lub chorobą wątroby; zakażeniem wirusem niedoboru odpornościowego człowieka (HIV), w tym AIDS; chorobą nerek, w tym dializą; chorobą umysłową; ciążą; chorobą układu oddechowego, wymagającą leczenia szpitalnego lub terapii tlenowej; innymi sprawami zdrowotnymi? te: If you are applying for a long stay Visitor visa or are 75 years or over, you will be asked to undergo a health assessment and may be asked to show that you have medical insurance to cover your intended stay in Australia. Please contact your nearest office of the department for further advice before lodging your application. If additional medical consultations are required, a decision on your visa application will be delayed. Uwaga: Jeśli wnioskodawca ubiega się o długoterminową wizę pobytową lub jest w wieku 75 lat lub powyżej, to może być poproszony o poddanie się badaniu oceny stanu zdrowia i przedłożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia, że posiada ubezpieczenie zdrowotne, którym będzie objęty w czasie pobytu w Australii. Więcej informacji na ten temat wnioskodawca powinien zasięgnąć w najbliższym urzędzie Ministerstwa przed złożeniem wniosku. Jeśli będą konieczne dodatkowe badania lekarskie, decyzja w sprawie wniosku wizowego zostanie opóźniona POL (Design date 12/14) - Page 11

12 Part F Character details Część F Informacje dotyczące niekaralności 38 Have you ever: Czy kiedykolwiek: been charged with any offence that is currently awaiting legal action? był oskarżony o popełnienie jakiegoś przestępstwa, w odniesieniu, do którego działania prawne są w toku? been convicted of an offence in any country (including any conviction which is now removed from official records)? został skazany za przestępstwo w jakimkolwiek kraju (włącznie z jakimkolwiek wyrokiem skazującym, który już został usunięty z oficjalnego rejestru)? been the subject of an arrest warrant or Interpol notice? był przedmiotem nakazu aresztowania lub obwieszczenia Interpolu? been found guilty of a sexually based offence involving a child (including where no conviction was recorded)? został uznany za winnego przestępstwa natury seksualnej, związanego z dzieckiem, (włącznie z przypadkiem, kiedy wyrok skazujący nie został odnotowany)? been named on a sex offender register? został umieszczony w rejestrze przestępców seksualnych? been acquitted of any offence on the grounds of unsoundness of mind or insanity? został uniewinniony od zarzutu przestępstwa, ponieważ uznano, że nie posiadasz pełnych władz umysłowych lub jesteś niepoczytalny? been found by a court not fit to plead? został uznany przez sąd za niezdolnego do przyznania/nieprzyznania się do winy? been associated with a person, group or organisation that has been/is involved in criminal conduct? był powiązany z osobą, grupą lub organizacją, która była/jest zaangażowana w działalność kryminalną? been associated with an organisation engaged in violence or engaged in acts of violence (including war, insurgency, freedom fighting, terrorism, protest) either overseas or in Australia? był związany z organizacją zajmującą się przemocą lub aktami przemocy, (włącznie z wojną, rewoltą, walką o wolność, terroryzmem, protestem), czy to za granicą, czy w Australii? served in a military force, police force, state sponsored/private militia or intelligence agency (including secret police)? służył w wojsku, policji, sponsorowanej przez państwo/prywatnej milicji lub agencji wywiadowczej (włącznie z tajną policją)? undergone any military/paramilitary training, been trained in weapons/explosives or in the manufacture of chemical/biological products? przeszedł jakiekolwiek szkolenie wojskowe/ paramilitarne, obchodzenia się z bronią/ materiałami wybuchowymi lub produkcją produktów chemicznych/biologicznych? been involved in people smuggling or people trafficking offences? był zamieszany w przemyt ludzi lub przestępstwa dotyczące handlu ludźmi? been removed, deported or excluded from any country (including Australia)? został usunięty, deportowany lub wykluczony z jakiegokolwiek kraju (włącznie z Australią)? been directly or indirectly involved in, or associated with, activities which would represent a risk to national security in Australia or any other country? był bezpośrednio lub pośrednio zamieszany lub związany z działaniami, które przedstawiałyby zagrożenie dla bezpieczeństwa krajowego w Australii lub jakimś innym kraju? been charged with, or indicted for: genocide, war crimes, crimes against humanity, torture, slavery, or any other crime that is otherwise of a serious international concern? został oskarżony lub postawiony w stan oskarżenia za: ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, torturowanie, niewolnictwo lub jakiekolwiek inne przestępstwo będące przedmiotem poważnego zaniepokojenia międzynarodowego? overstayed a visa in any country (including Australia)? przekroczył termin ważności wizy w jakimkolwiek kraju (włącznie z Australią)? had any outstanding debts to the Australian Government or any public authority in Australia? miał jakiekolwiek niespłacone długi w stosunku do rządu australijskiego lub jakiejkolwiek instytucji publicznej w Australii? 1419 POL (Design date 12/14) - Page 12

13 If you answered to any of the questions at Question 38, give ALL relevant details below. Jeśli odpowieź na którekolwiek z pytań w dziale 38 brzmi, należy podać poniżej WSZYSTKIE istotne informacje. If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O Part G Employment status Część G Zatrudnienie 39 What is your employment status? Podać aktualne zatrudnienie Student Uczeń/student Employed/ self-employed Praca dla kogoś/ na własny rachunek Employer/business name Zakład pracy/firma Your current course Nazwa kursu/studiów Address Adres Name of educational institution Nazwa szkoły, studium czy uniwersytetu Telephone number Numer telefonu POSTCODE KOD POCZTOWY Other Inne How long have you been studying at this institution? Od jak dawna trwa nauka/ studia? COUNTRY CODE KOD KRAJU AREA CODE NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOŚCI NUMBER NOMOR ( ) ( ) Position you hold Zajmowane stanowisko How long have you been employed by this employer/business? Staż pracy w tym zakładzie pracy/firmie? Unemployed Bezrobotny Explain why you are unemployed and give details of your last employment (if applicable) Wyjaśnić, dlaczego wnioskodawca jest bezrobotny i podać bliższe informacje dotyczące ostatniego miejsca pracy (jeśli dotyczy to wnioskodawcy) Retired Na emeryturze Year of retirement Rok przejścia na emeryturę 1419 POL (Design date 12/14) - Page 13

14 Part H Funding for stay Część H Środki pieniężne na pobyt All visitors to Australia must be able to demonstrate they have adequate funds to cover all costs associated with their visit. Providing evidence of funds will help expedite the processing of a visitor visa application. Examples may include personal bank statements showing a financial history, pay slips, audited accounts, taxation records or details of funds that visitors will be taking with them or funds that are available to them. Relevant factors may also include the number of persons your are supporting, the type of activities planned and the length of stay sought. Każdy, kto zamierza przybyć do Australii, musi udowodnić, że posiada środki pieniężne wystarczające na pokrycie wszelkich kosztów związanych z pobytem w Australii. Dołączenie takiego potwierdzenia do wypełnionego wniosku może często przyśpieszyć rozpatrzenie wniosku o wizę turystyczną. Przykładami stosownych dokumentów są wyciągi z osobistych kont bankowych przedstawiające historię finansową wnioskodawcy, odcinki wypłaty, sprawdzone zestawienia rachunkowe, rozliczenia podatkowe lub informacje dotyczące środków pieniężnych, które wyjeżdzający zamierza ze sobą zabrać lub którymi dysponuje (np. kwota w gotówce, czeki podróżne i maksymalny limit zadłużenia na karcie kredytowej). Istotne znaczenie mają także informacje takie jak liczba osób na utrzymaniu wnioskodawcy, co wnioskodawca zamierza robić oraz długość planowanego pobytu. 40 of how you will maintain yourself financially while you are in Australia Z jakich środków finansowych wnioskodawca będzie utrzymywał się w Australii? 41 Is your sponsor or someone else providing support for your visit to Australia? te: This includes support from an organisation. Czy sponsor wnioskodawcy lub ktoś inny zapewni mu utrzymanie podczas jego pobytu w Australii? Uwaga: Chodzi tu także o pomoc ze strony jakiejkolwiek organizacji. Full name Imię i nazwisko Date of birth Data urodzenia Relationship to you Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą Type of support provided Their address while you are in Australia Rodzaj udzielanej pomocy Ich adres podczas pobytu wnioskodawcy w Australii DAY Financial Accommodation Other DZIEŃ Finansowa Zakwaterowanie Inna If insufficient space, give details at Part O Attach details. The person or people you have listed will need to provide evidence of their ability to provide this support. Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O Załączyć bliższe informacje. Wymieniona osoba lub osoby będą musiały przedłożyć dowody na to, że są w stanie zapewnić taką pomoc POL (Design date 12/14) - Page 14

15 42 Part I Previous applications Część I Poprzednio składane wnioski Have you ever: Czy wnioskodawca kiedykolwiek: been in Australia and not complied with visa conditions or departed Australia outside your authorised period of stay? był już kiedyś w Australii i nie zastosował się do warunków wizy lub wyjechał z Australii po upływie dozwolonego okresu pobytu? had an application for entry to or further stay in Australia refused, or had a visa for Australia cancelled? spotkał się z odmową wizy na wjazd do Australii, przedłużeniem pobytu w Australii, lub też anulowano mu wizę australijską? 44 Is the person an agent registered with the Office of the Migration Agents Registration Authority (Office of the MARA)? Czy ta osoba jest agentem zarejestrowanym w Biurze Urzędu Rejestracji Agentów Imigracyjnych (Office of the Migration Agents Registration Authority MARA)? 45 Is the person/agent in Australia? Czy ta osoba/ten agent mieszka w Australii? Go to Part K Przejdź do Części K Go to Part K Przejdź do Części K If you answered to any of the above questions, give details Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi, należy podać więcej informacji 46 Did you pay the person/agent and/or give a gift for this assistance? Czy za udzieloną pomoc wnioskodawca zapłacił i/lub dał tej osobie/temu agentowi upominek? Part J Assistance with this form Część J Pomoc w wypełnieniu formularza 43 Did you receive assistance in completing this form? Czy wnioskodawca otrzymał pomoc w wypełnieniu tego formularza? Title: Tytuł: Mr Pan Family name Nazwisko Given names Imię/imiona Address Adres Go to Part K Przejdź do Części K Please give details of the person who assisted you dotyczące osoby, która udzieliła pomocy Mrs Pani Miss Panna Ms Pani POSTCODE KOD POCZTOWY Telephone number or daytime contact Numer telefonu lub możliwość kontaktu w ciągu dnia Office hours Godziny pracy Mobile/cell Telefon komórkowy COUNTRY CODE KOD KRAJU AREA CODE NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOŚCI ( ) ( ) Other Inne NUMBER NUMER 47 Part K Options for receiving written communications Część K Adres, na który wnioskodawca życzy sobie otrzymywać korespondencję All written communications about this application should be sent to: (Tick one box only) Wszelką korespondencję związaną z wnioskiem należy kierować: (Zaznaczyć tylko jedno okienko) Myself Na mój adres OR LUB Authorised recipient Upoważniony odbiorca OR LUB Migration agent Agent imigracyjny OR LUB Exempt person Osoba zwolniona z wymogu rejestracji You should complete form 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient Wnioskodawca musi wypełnić formularz 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient (minacja lub wycofanie nominacji upoważnionego odbiorcy) Your migration agent/exempt person should complete form 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance Agent imigracyjny wnioskodawcy lub osoba zwolniona z wymogu rejestracji musi wypełnić formularz 956 Advice by a migration agent/ exempt person of providing immigration assistance (Zawiadomienie o agencie imigracyjnym lub osobie zwolnionej z wymogu rejestracji) 1419 POL (Design date 12/14) - Page 15

16 Part L Payment details Część L Dane dotyczące płatności 48 IMPORTANT: You must refer to the department s website at to complete this part of your application. The website shows reference tables with the Visa Application Charges applicable to each visa subclass. UWAGA: Przed wypełnieniem tej części wniosku należy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem gdzie podane są tabele opłat za wniosek wizowy dotyczący poszczególnych podkategorii wiz. Visa subclass you are applying for Podkategoria wizy, o którą ubiega się wnioskodawca Base Application Charge Write the amount shown on the reference table for your visa subclass Podstawowa opłata za wniosek Wpisać podaną w tabeli opłatę za podkategorię wizy, o którą ubiega się wnioskodawca n-internet Application Charge (if applicable) Opłata za wniosek nie składany za pośrednictwem Internetu (w stosownych przypadkach) AUD AUD + (1) (2) Additional Applicant Charge aged 18 years or over at the time your application is lodged Opłata za dodatkowych wnioskodawców, którzy w chwili złożenia wniosku mają co najmniej 18 lat Write the amount shown on the reference table for your visa subclass Wpisać podaną w tabeli opłatę za podkategorię wizy, o którą ubiega się wnioskodawca Number of additional applicants aged 18 years or over Liczba dodatkowych wnioskodawców w wieku co najmniej 18 lat + AUD X (multiplied by) (pomnożone przez) = AUD (3) Additional Applicant Charge under 18 years of age at the time your application is lodged Opłata za dodatkowych wnioskodawców, którzy w chwili złożenia wniosku mają poniżej 18 lat Write the amount shown on the reference table for your visa subclass Wpisać podaną w tabeli opłatę za podkategorię wizy, o którą ubiega się wnioskodawca Number of additional applicants under 18 years of age Liczba dodatkowych wnioskodawców w wieku poniżej 18 lat + AUD X (multiplied by) (pomnożone przez) = AUD (4) Subsequent Temporary Application Charge (if applicable) Opłata za kolejny wniosek o wizę tymczasową (jeśli dotyczy) Write the amount shown on the reference table for your visa subclass Wpisać podaną w tabeli opłatę za podkategorię wizy, o którą ubiega się wnioskodawca AUD X (multiplied by) (pomnożone przez) Number of applicants Liczba wnioskodawców = AUD + = (5) Total Ogółem Total (1) + (2) + (3) + (4) + (5) Ogółem (1) + (2) + (3) + (4) + (5) AUD You must pay the total amount or your visa application will not be valid. te: A second instalment of the Visa Application Charge must also be paid before we can grant some visas. Aby wniosek wizowy był ważny, należy wnieść pełną opłatę. Uwaga: Przed przyznaniem niektórych wiz wymagane jest także zapłacenie drugiej raty opłaty za wniosek wizowy POL (Design date 12/14) - Page 16

17 49 How will you pay your application charge? te: A surcharge may apply to payments made by credit card. Further information is available from If applying in Australia, debit card or credit card are the preferred methods of payment. Debit cards cannot be used for applications lodged by mail. If paying by bank cheque or money order please make payable to the Department of Immigration and Border Protection. If applying outside Australia, please check with the Australian Government office where you intend to lodge your application as to what methods of payment and currencies they can accept and to whom the payment should be made payable. Jak zapłacić za wniosek? Uwaga: Za płatności kartą kredytową pobiera się dodatkową opłatę. Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej Jeśli wniosek został złożony w Australii, najlepiej jest płacić kartą debetową lub kartą kredytową. Kartą debetową nie można płacić, jeśli wniosek został wysłany pocztą. W przypadku płacenia czekiem lub przekazem pieniężnym (money order), należy je wystawić na Ministerstwo Department of Immigration and Border Protection. Jeśli natomiast poza Australią, to należy dowiedzieć się w australijskiej placówce rządowej, w której będzie się składało wniosek, jakie sposoby płatności i waluty akceptuje się, a także na kogo należy wystawić płatność. Bank cheque Czekiem bankowym Debit card Kartą debetową Credit card Kartą kredytową MasterCard American Express Visa Money order Przekazem pieniężnym below Podać dane poniżej Payment by (tick one box) Opłata kartą (zaznaczyć jedno okienko) Diners Club JCB Australian Dollars Dolary australijskie AUD Credit card number Numer karty kredytowej : : : : : : : : : : : : : : : : : : Expiry date Data ważności Cardholder s name Imię i nazwisko posiadacza karty Cannot be used for applications lodged by mail można nią płacić, jeśli wniosek został wysłany pocztą : : Telephone number Numer telefonu Address Adres COUNTRY CODE KOD KRAJU AREA CODE NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOŚCI ( ) ( ) POSTCODE KODE POS NUMBER NUMER As the cardholder I acknowledge and accept that a credit card surcharge may apply to the transaction. Jako posiadacz karty przyjmuję do wiadomości i zgadzam się z tym, że niniejsza transakcja może podlegać dodatkowej opłacie. Signature of cardholder Podpis posiadacza - karty Credit card information will be used for charge paying purposes only. Informacje dotyczące karty kredytowej zostaną wykorzystane wyłącznie do celów uiszczenia opłaty. Part M Application checklist Część M Lista załączników do wniosku 50 With your completed and signed application form 1419, you must include: Do wypełnionego i podpisanego formularza wniosku 1419 należy dołączyć: a certified copy of the identity page (showing photo and personal details) of a valid passport and other pages which provide evidence of travel to any other countries uwierzytelnioną kopię strony identyfikującej posiadacza ważnego paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobistymi) oraz inne strony zawierające informacje o ewentualnych wyjazdach do innych krajów a recent passport photograph (not more than 6 months old) of yourself aktualne zdjęcie paszportowe wnioskodawcy (nie więcej niż sprzed 6 miesięcy) the Visa Application Charge (if applicable) opłatę za złożenie i rozpatrzenie wniosku (jeśli dotyczy) a completed form 1257 Undertaking declaration, for applicants under 18 years of age, staying in Australia with someone other than a parent, legal guardian or relative (if applicable) wypełniony formularz 1257 Undertaking declaration (Złożenie deklaracji) w odniesieniu do dzieci poniżej 18 roku życia przebywających w Australii u osoby innej niż ojciec/matka, opiekun prawny lub krewny (jeśli dotyczy) 1419 POL (Design date 12/14) - Page 17

18 a completed form 1229 Consent to grant an Australian visa to a child under the age of 18 years, for applicants under 18 years of age, travelling alone or without one or both of their parents or legal guardians (if applicable) wypełniony formularz 1229 Consent to grant an Australian visa to a child under the age of 18 years (Zgoda na przyznanie wizy australijskiej dziecku poniżej 18 roku życia) w odniesieniu do dzieci w tym wieku, podróżujących samotnie, bez jednego lub obojga rodziców czy opiekunów prawnych (jeśli dotyczy) If you authorise another person to receive all written communications about your application with the department: completed Part K Options for receiving written communications; and form 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance; or form 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient Jeśli wnioskodawca upoważni inną osobę do odbioru wszelkiej korespondencji związanej ze złożonym w Ministerstwie wnioskiem: wypełnioną Część K Options for receiving written communications (Adres, na który wnioskodawca życzy sobie otrzymywać korespondencję); i formularz 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance (Zawiadomienie o agencie imigracyjnym lub osobie zwolnionej z wymogu rejestracji); lub formularz 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient (minacja lub wycofanie nominacji upoważnionego odbiorcy) When you have lodged your application, you should attach your receipt to this sheet. Po złożeniu wniosku należy dołączyć do tej kartki otrzymane pokwitowanie. Additional documents Under the Migration Act 1958, decision-makers are not obliged to seek additional information from the applicant before making a decision on a visa application. It is therefore in the your best interest to submit the following documentation, if applicable, with your application: Dodatkowe dokumenty Ustawa o Imigracji z 1958 r. nie wymaga, by przed podjęciem decyzji o przyznaniu wizy, placówki australijskie żądały od wnioskodawców dodatkowych informacji. Wnioskodawcy powinni więc pamiętać o dołączeniu do wniosku następujących dokumentów: evidence of access to funds to support your stay zaświadczenie o posiadanych środkach pieniężnych wystarczających na pobyt w Australii evidence of your medical/travel insurance (if requested) jeśli będzie wymagane, zaświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym/podróżnym medical examination or tests (if requested) jeśli będzie wymagane, zaświadczenie o odbyciu badania lekarskiego czy testów a letter from your employer confirming your leave zaświadczenie z zakładu pracy o przyznanym urlopie evidence of enrolment at school, college or university potwierdzenie zapisu w szkole, na studium czy uniwersytecie If visiting a close family member in Australia (who is a citizen or permanent resident of Australia): a letter of invitation to visit Jeśli będzie to wizyta u członka bliskiej rodziny w Australii (który ma obywatelstwo australijskie lub mieszka w tym kraju na stałe): zaproszenie do przyjazdu other information to show that you have an incentive and authority to return to your country of residence, such as property or other significant assets in your home country inne informacje na dowód, że wnioskodawca ma motywację oraz zezwolenie na powrót do kraju zamieszkania, jak na przykład nieruchomość czy inny znaczący majątek w ojczystym kraju Important: Do not provide original documents unless requested. You should provide certified copies of original documentation. Documents not in English should be accompanied by accredited English translations. Uwaga: należy składać oryginalnych dokumentów chyba, że jest się o to proszonym. Należy złożyć poświadczone kopie oryginałów. Do dokumentów w języku polskim należy dołączyć angielskie tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub akredytowanego POL (Design date 12/14) - Page 18

19 51 Part N Signatures Część N Podpisy BIOMETRICS DECLARATION AND CONSENT This declaration and consent is for offshore visa applicants. If I am requested or required to provide my fingerprints and facial image: I consent to: the collection of my fingerprints and facial image. I declare that: I understand that my fingerprints and facial image and my biographical information held by the department may be given to Australian law enforcement agencies to help identify me, to help determine my eligibility for grant of the visa I have applied for, and for law enforcement purposes. I consent to: Australian law enforcement agencies disclosing my biometric, biographical and criminal record information to the department for any of the purposes outlined above; and the department using the information obtained for the purposes of the Migration Act 1958 or the Australian Citizenship Act DEKLARACJA BIOMETRYCZNA I ZGODA Niniejsza deklaracja i zgoda przeznaczone są dla osób ubiegających się o wizę poza Australią. Jeżeli wymagane będą ode mnie odciski palców lub obraz twarzy, lub zostanę o to poproszony: Zgadzam się na: pobranie moich odcisków palców lub obrazu twarzy. Oświadczam, że: rozumiem, że będące w posiadaniu Ministerstwa moje odciski palców, obraz twarzy i dane biograficzne mogą zostać przekazane australijskim organom egzekwowania prawa w celu ustalenia mojej tożsamości i ustalenia, czy kwalifikuję się do otrzymania wizy, o którą się ubiegam, oraz do innych celów związanych z egzekwowaniem prawa. Zgadzam się na to, aby: australijskie organy egzekwowania prawa ujawniły moje dane biometryczne i osobowe oraz informacje dotyczące karalności Ministerstwu dla wyżej wymienionych celów; oraz Ministerstwo wykorzystało te informacje zebrane dla celów określonych Ustawą o Imigracji z roku 1958 lub Ustawą o obywatelstwie australijskim z roku Signature of applicant Podpis wnioskodawcy - Date Data DAY DZIEŃ 1419 POL (Design date 12/14) - Page 19

20 52 DECLARATION WARNING: Giving false or misleading information or documents is a serious offence. Having read the Conditions for a Visitor visa to Australia on page 1 of this form, I declare that: the information given is complete, correct and up-to-date; I understand that the visa I am applying for does not permit me to work in Australia; I understand that the visa I am applying for does not permit me to study for longer than 3 months in Australia; my intention to visit Australia is genuine and I will abide by the conditions and period of stay of the visa; I have access to adequate funds to meet all costs associated with the visit to and from Australia; I have never had tuberculosis or any serious condition likely to endanger or be a cost to Australia (otherwise, I attach details); I understand that if a no further stay 8503 condition is imposed on this visa, it will limit my ability to remain in Australia beyond the authorised period of the visa; in any part of this form which has been completed with the assistance of another person, that the information as set down is true and correct and has been included with my full knowledge, consent and understanding; if granted a visa, I will advise the Australian Visa Office should my circumstances change; I understand that if I do not abide by the conditions imposed on my visa, my visa may be cancelled or I may be subject to other penalties. If applicable, my sponsor may also be penalised; I have truthfully declared all relevant details requested of me in this application; I have read the information contained in form 1442i Privacy notice; I understand the department may collect, use and disclose my personal information (including biometric information and other sensitive information) as outlined in form 1442i Privacy notice; I understand that if any fraudulent documents or false or misleading information has been provided with this application, or if I fail to satisfy the Minister of my identity, my application may be refused and I, and any other member of my family unit, may become unable to be granted a visa for specified periods of time; if documents are found to be fraudulent or information to be incorrect after the grant of a visa, the visa may subsequently be cancelled. DEKLARACJA UWAGA: Podawanie mylnych lub fałszywych informacji lub dokumentów jest poważnym przestępstwem. Przeczytawszy znajdujący się na stronie 1 niniejszego formularza paragraf zatytułowany Warunki australijskiej wizy wjazdowej, oświadczam, że: podane informacje są kompletne, poprawne i aktualne; przyjmuję do wiadomości, że wiza, o którą się ubiegam, nie zezwala na podjęcie pracy w Australii; przyjmuję do wiadomości, że wiza, o którą się ubiegam, nie zezwala na podjęcie w Australii nauki przez okres dłuższy niż 3 miesiące; mam szczery zamiar wyjechać do Australii i zastosuję się do warunków i podanego na wizie terminu pobytu; posiadam wystarczające środki finansowe na pokrycie wszelkich kosztów związanych z powrotną podróżą do Australii; nigdy nie chorowałem na gruźlicę ani żadną inną poważną chorobę, która stanowiłaby zagrożenie dla Australii lub narażałaby ten kraj na koszty (Jeśli tak, to załączam bliższe informacje); przyjmuję do wiadomości, że jeśli wydana mi wiza będzie zawierać warunek 8503 Further Stay (Bez możliwości przedłużenia pobytu), to nie będę mógł zostać w Australii poza termin określony wizą; w przypadku, gdyby pewne części niniejszego wniosku zostały wypełnione przy pomocy innej osoby, oświadczam, że odnotowane informacje są poprawne i prawdziwe oraz że zostały podane z moją pełną wiedzą, zgodą i zrozumieniem; jeśli uzyskam wizę, a moja sytuacja ulegnie zmianie, poinformuję o tym Australijski Urząd Wizowy; przyjmuję do wiadomości, że jeśli nie zastosuję się do warunków nałożonych na moją wizę, może to spowodować jej anulowanie lub zastosowanie wobec mnie innych kar. Jeśli posiadam sponsora, to on także może zostać ukarany; udzieliłem zgodnie z prawdą wszystkich stosownych informacji wymaganych ode mnie w niniejszym wniosku; zapoznałem się z informacjami zawartymi w formularzu 1442i Privacy notice; rozumiem, że Ministerstwo może gromadzić, używać i ujawniać moje osobiste informacje (włącznie z informacjami biometrycznymi i innymi poufnymi informacjami), jak przedstawiono w formularzu 1442i Privacy notice; rozumiem, że jeśli w złożonym wniosku zostały podane mylne informacje lub dołączone zostały fałszywe dokumenty, albo jeśli nie uda mi się przekonać Ministra co do mojej tożsamości, to wniosek może zostać odrzucony i zarówno ja, jak i członkowie mojej rodziny możemy utracić możliwość uzyskania wizy na wskazane we wniosku okresy czasu; jeśli już po przyznaniu wizy złożone dokumenty okażą się fałszywe lub podane informacje będą nieprawdziwe, to wiza może zostać unieważniona. Signature of applicant Podpis wnioskodawcy - Date Data DAY DZIEŃ We strongly advise that you keep a copy of your application and all attachments for your records. Usilnie zaleca się zachowanie dla siebie kopii wniosku i wszystkich załączników POL (Design date 12/14) - Page 20

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów M-618-PL Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów U.S. GOVERNMENT OFFICIAL EDITION NOTICE Use of ISBN Prefix This

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. Pamiętaj aby uwzględnić:

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Devon Strategic Partnership. Praca Working

Devon Strategic Partnership. Praca Working Devon Strategic Partnership Praca Working Zezwolenie na pracę Obywatele Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw Unii Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę w Zjednoczonym Królestwie. Pewne ograniczenia

Bardziej szczegółowo

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND POLISH SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND Edinburgh 2012 DRIVING IN SCOTLAND This booklet is for those from overseas who are living in Scotland and explains

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów

Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ. TO NIE JEST FORMULARZ WNIOSKU. 09/2014 Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w pokrywaniu kosztów Formularz zatwierdzony OMB Nr 0938-1191 Wnioski można szybciej złożyć przez

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

brzuch, dolna część tułowia (med.) umiejętność, zaradność, sprawność nieobecność na terenie Stanów Zjednoczonych

brzuch, dolna część tułowia (med.) umiejętność, zaradność, sprawność nieobecność na terenie Stanów Zjednoczonych English Polish Glossary Slownik terminow specjalistycznych A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z List of Professions - Lista Zawodów A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-M-N-O-P-R-S-T-W A abbreviation abdomen

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Illinois nadal jest krajowym liderem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ciągu ostatniej dekady, liczba ofiar śmiertelnych na drogach w naszym kraju znacznie

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy!

WITAMY. Szanowni Państwo W HORSENS I HEDENSTED. Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! WITAMY W HORSENS I HEDENSTED Szanowni Państwo Witamy w Horsens, Hedensted i okolicy! Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą piękną okolicę do osiedlenia się w Danii. W Horsens i Hedensted jest wiele atrakcji.

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Polonii w Północnej Anglii i Walii Free monthly - Contact Newspaper - for Polish Peoples in North England and Wales KONTAKTY NR.6 Listopad 2014 GDZIE NA IMPREZE-GDZIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo