1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna"

Transkrypt

1 Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące informacje. Radzimy, aby po wypełnieniu wniosku zatrzymać sobie jego kopię. Wnioskodawca musi udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania formularza i dołączyć do niego wszystkie wymagane informacje. W oparciu o te informacje Ministerstwo Imigracji i Ochrony Granic (Ministerstwo) będzie podejmowało decyzję w sprawie złożonego wniosku. Wszystkie formularze znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Formularz ten przeznaczony jest dla osób ubiegających się o wizę wjazdową kategoria turystyczna i zamierzających przybyć do Australii lub zostać w niej w celach turystycznych lub rekreacyjnych (wakacje/urlop, turystyka, cele społeczne lub rekreacyjne, odwiedzanie krewnych lub znajomych). Osoby, które planują: przyjechać do Australii w celu odwiedzenia rodziny i które mają w rodzinie kogoś, kto kwalifikuje się i jest przygotowany, by zostać ich sponsorem, mogą wypełnić formularz 1418 Application for a Visitor visa Sponsored Family stream (Wniosek o wizę wjazdową kategoria sponsorowanych członków rodziny); wyjechać do Australii na leczenie powinny wypełnić formularz 48ME Application for a Medical Treatment visa (Wniosek o wyjazd do Australii na leczenie); przyjechać do Australii na krótko w celach służbowych powinny wypełnić formularz 1415 Application for a Visitor visa Business Visitor stream (Wniosek o wyjazd do Australii kategoria wiz służbowych); uczęszczać do szkoły lub studiować w Australii dłużej niż 3 miesiące powinny ubiegać się o wizę studencką (student visa). Po informacje dotyczące wiz studenckich, a także po właściwy formularz wizowy, należy zwrócić się do najbliższego Australijskiego Urzędu Wizowego lub urzędu Ministerstwa. Poszczególni wnioskodawcy, w tym będące na ich utrzymaniu dzieci, muszą wypełnić oddzielny formularz. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania w każdej części wniosku. Brak pełnych i dokładnych odpowiedzi może spowodować odrzucenie wniosku lub anulowanie wizy w późniejszym terminie. Przestrzeganie uczciwości Ministerstwo zobowiązane jest do podtrzymania integralności programów przyznawania wiz i obywatelstwa. W odniesieniu do niniejszego wniosku, jeśli wnioskodawca lub członek jego rodziny: poda lub podał w złożonym wniosku mylne informacje lub dołączył do niego fałszywe dokumenty (świadomie lub nie) i/ lub nie udowodni Ministrowi swojej tożsamości w poprzednim ani w obecnym wniosku, to może to spowodować jego odrzucenie, co w świetle przepisów imigracyjnych może oznaczać, że wnioskodawca i członkowie jego rodziny mogą nie uzyskać wizy na wskazane okresy czasu. Jeśli już po przyznaniu wizy złożone dokumenty okażą się fałszywe lub podane informacje będą nieprawdziwe, to może to spowodować unieważnienie wizy. Ważność wizy Wiza ta w zasadzie pozwala na pozostanie w Australii od 3 do 6 miesięcy, choć istnieje możliwość przyznania pozwolenia na pobyt do 12 miesięcy. Ponieważ jednak każdy wniosek traktuje się indywidualnie, okres na jaki zostanie przyznana wiza może być krótszy od podanego we wniosku. Na pobyt przekraczający 12 miesięcy zezwala się TYLKO wtedy, gdy zaistnieją wyjątkowe okoliczności. Wiza ta może być wydana na jednorazowy lub wielokrotny wjazd w wyznaczonym okresie czasu. Ten rodzaj wizy pozwala zazwyczaj na wjazd do kraju w okresie 12 miesięcy od daty jej przyznania. Warunki australijskiej wizy wjazdowej Osoby przyjeżdżające do Australii muszą podczas swego pobytu w tym kraju przestrzegać niżej podanych warunków. Jeśli nie mają zamiaru lub nie są w stanie ich przestrzegać, nie powinny ubiegać się o wizę. Konsekwencją nieprzestrzegania tych warunków może być utrata wizy lub inna kara. Więcej informacji na ten temat udzielają Australijskie Urzędy Wizowe lub urzędy Ministerstwa w Australii. Po przyznaniu wizy należy dokładnie sprawdzić informacje i ograniczenia podane w piśmie zawiadamiającym o przyznaniu wizy. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, dotyczących wymogów czy ograniczeń należy skontaktować się z placówką, która przyznała wizę. należy zakładać, że status imigracyjny będzie można zmienić będąc w Australii. Warunki wizy Do wizy będą stosować się następujące warunki: Warunek wizy 8101 ZAKAZ pracy podczas pobytu w Australii. Warunek wizy 8201 ZAKAZ kontynuowania nauki poza okres 3 miesięcy podczas pobytu w Australii. Do przyznanej wizy zostaną dołączone następujące warunki: Warunek wizy 8503 Bez dalszej możliwości pobytu. Po rozpatrzeniu wniosku może zostać podjęta decyzja o dołączeniu do wizy warunku Warunek 8503 (bez dalszej możliwości pobytu) oznacza, że posiadacz wizy, do której dołączono taki warunek, nie będzie po przyjeździe do Australii uprawniony do otrzymania żadnej innej wizy dopóki przebywa on w Australii. W konsekwencji tego warunku wizy nie istnieje możliwość ubiegania się o przedłużenie pobytu w Australii poza termin określony wizą. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób przyjeżdżających do Australii w celu uczestniczenia w jakiejś imprezie. Należy wówczas zoganizować swoją podróż tak, aby wziąć udział w tej imprezie w okresie czasu objętym wizą, ponieważ nie będzie możliwości przedłużenia swego pobytu w Australii. W przypadkach, w których do wizy dołączono warunek 8503, będzie on podany w piśmie zawiadamiającym o przyznaniu wizy w postaci słów 8503 NO FURTHER STAY (Bez możliwości przedłużenia pobytu) POL (Design date 12/14) - Page 1

2 Warunek wizy 8531 ZAKAZ pobytu w Australii po wygaśnięciu wizy. Warunek wizy 8558 ZAKAZ pobytu w Australii dłużej niż 12 miesięcy w 18 miesięcznym przedziale czasu. Opłata za złożenie wniosku Aby obliczyć wysokość opłaty i uiścić płatność, prosimy skorzystać ze znajdującej się w niniejszym wniosku Części L Payment details (Informacje szczegółowe dotyczące płatności). Pełna i aktualna lista stosownych kosztów i opłat znajduje się na stronie internetowej pod adresem Opłaty i koszty mogą w każdej chwili ulec zmianie, co może zwiększyć koszt wniosku wizowego. Zazwyczaj opłaty za wnioski wizowe podlegają zmianom 1 lipca każdego roku, a kursy walutowe, po których oblicza się sumy do zapłacenia poza Australią, uaktualnia się co roku 1 stycznia i 1 lipca. Wniosek o wizę nie będzie ważny bez uregulowania pełnej opłaty wizowej. Zazwyczaj wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi, nawet jeśli wniosek zostanie wycofany lub odrzucony. Sposób płatności Do każdego wniosku należy dołączyć opłatę lub dowód płatności. Przed wybraniem sposobu płatności należy zapoznać się z informacjami o Sposobach ubiegania się o wizę, gdzie podaje się, jak i gdzie złożyć wniosek. Uwaga: przyjmuje się czeków osobistych i podróżnych. W Australii Opłatę można uiścić kartą kredytową, kartą debetową, czekiem bankowym lub przekazem pieniężnym (money order) wystawionym na Department of Immigration and Border Protection. Najlepiej jest płacić kartą debetową lub kartą kredytową. Poza Australią Przed uiszczeniem opłaty poza Australią należy dowiedzieć się w australijskiej placówce wizowej, w której będzie się składało wniosek, jakie sposoby płatności i waluty akceptuje, a także na kogo należy wystawić płatność. Informacje o tym, gdzie można złożyć wniosek poza Australią znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem W jaki sposób można ubiegać się o wizę Wnioskodawca lub jego przedstawiciel może złożyć formularz wniosku, opłatę za jego rozpatrzenie oraz załączniki w jeden z 3 sposobów: Elektronicznie za pośrednictwem Internetu, jeśli jest się do tego uprawnionym. Czy jest się uprawnionym można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Osobiście lub drogą pocztową w najbliższym Australijskim Urzędzie Wizowym lub urzędzie Ministerstwa. Jeśli składa się wniosek osobiście, może być wymagane umówione spotkanie. Czy będzie to konieczne można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa lub Korzystając z pośrednictwa partnerskich placówek świadczących usługi wizowe, tzw. Service Delivery Partner (SDP). W niektórych krajach partnerskie placówki SDP świadczą usługi w zakresie rozpatrywania wniosków o wizy w imieniu Ministerstwa. Po bliższe informacje oraz możliwość sprawdzenia, czy w danym kraju działa taka placówka, odsyłamy na stronę internetową Ministerstwa Contact Us pod adresem W wypełnieniu formularza wniosku może pomóc inna osoba, ale musi on być podpisany przez samego wnioskodawcę. Jeśli wnioskodawca otrzymał pomoc w wypełnieniu formularza wniosku, powinien podpisać deklarację tylko wtedy, gdy podane informacje są poprawne i zgodne z prawdą. Dokumenty na poparcie wniosku i dodatkowe informacje Część M Lista załączników do wniosku na stronie 17 zawiera informacje o załącznikach. Jeśli wniosek wizowy składany jest poza Australią, należy także zajrzeć na stronę internetową najbliższego Australijskiego Urzędu Wizowego Sponsorowanie wnioskodawcy przez uprawnionego członka rodziny W ramach rozpatrywania wniosku Ministerstwo może poprosić wnioskodawcę o poparcie wniosku przez uprawnionego sponsora i zapłacenie kaucji. Przedłużenie pobytu w Australii Jeśli podczas pobytu w Australii wnioskodawca będzie ubiegać się o nową wizę lub przedłużenie tej, którą posiada, musi to zrobić przed wygaśnięciem jej ważności. Najlepiej jest ubiegać się o nową wizę pobytową około 2 tygodnie przed wygaśnięciem obecnej wizy. Należy przy tym pamiętać, że przyznanie nowej wizy będzie oznaczać wygaśnięcie obecnie posiadanej wizy i wszelkich związanych z nią uprawnień. Jeśli na przykład wnioskodawca posiadał dotychczas prawo do pracy lub nauki/studiowania, to uprawnienia te wygasną w momencie przyznania nowej wizy pobytowej. Warunki zdrowotne Wszyscy wnioskodawcy muszą spełnić australijskie wymogi zdrowotne. W celu zaspokojenia kryteriów przyznania wizy podkategorii 600 wnioskodawcy będą musieli poddać się prześwietleniu klatki piersiowej i badaniom lekarskim. Prosimy o zastosowanie się do wskazówek urzędnika rozpatrującego wniosek wizowy odnośnie badań lekarskich lub prześwietleń rentgenowskich. Dodatkowe informacje na temat wymogów zdrowotnych dotyczących wjazdu do Australii można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Wymóg ubezpieczenia zdrowotnego Leczenie w Australii może być bardzo drogie. Zaleca się, by na okres pobytu w Australii załatwić sobie ubezpieczenie zdrowotne. Osoby przyjeżdżające do Australii nie są objęte krajowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych, chyba że istnieje podpisane przez oba kraje wzajemne porozumienie w zakresie opieki zdrowotnej. Osoby ubiegające się o długoterminową wizę wjazdową w kategorii turystycznej lub osoby w wieku 75 lat i powyżej Możliwe, że wnioskodawcy będą musieli przedłożyć wraz z wnioskiem dowód na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, którym będą objęci w czasie pobytu w Australii. Więcej informacji o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem POL (Design date 12/14) - Page 2

3 Szczepienia ochronne Zaleca się, by osoby zamierzające w trakcie pobytu w Australii zapisać swoje dzieci do szkoły lub ośrodka opieki nad dzieckiem (żłobka lub przedszkola) przywiozły ze sobą zaświadczenie o szczepieniach ochronnych dziecka. Zaświadczenie takie może być potrzebne przy zapisie dziecka. Zaleca się uzyskanie szczepień przeciwko chorobie Heinego- Medina, tężcowi, odrze, śwince, różyczce, durowi brzusznemu (błonicy), kokluszowi (krztuścowi), grypie oraz zapaleniu wątroby typu B. Uwaga: Szczepienie przeciwko różyczce zaleca się także kobietom w wieku rozrodczym. Informacje dotyczące paszportów Przed uzyskaniem wizy większość osób ubiegających się o wizę będzie musiała posiadać ważny paszport. Usilnie zaleca się, by paszport miał ważność na co najmniej 6 miesięcy. Jeśli po uzyskaniu wizy wnioskodawca wymieni swój paszport, musi powiadomić o tym najbliższy Australijski Urząd Wizowy lub urząd Ministerstwa. Jeśli wnioskodawca nie poda informacji o swoim nowym lub dodatkowym paszporcie, z którym zamierza podróżować do Australii, może spotkać się ze znaczym opóźnieniem na lotnisku i odmową wejścia na pokład samolotu. Stały adres Wnioskodawca musi podać adres, pod którym będzie mieszkać w czasie rozpatrywania wniosku. podanie adresu zamieszkania spowoduje utratę ważności wniosku. można jako stałego adresu podawać skrytki pocztowej. Zmiana adresu Jeśli w czasie rozpatrywania wniosku wnioskodawca zmieni miejsce zamieszkania na dłużej niż 14 dni, musi podać Ministerstwu swój nowy adres i jak długo zamierza tam mieszkać. Ministerstwo wyśle korespondencję dotyczącą złożonego wniosku pod ostatni podany adres pocztowy. Dane dotyczące zmodyfikowanego wskaźnika osób niepowracających Zmodyfikowany wskaźnik liczby osób niepowracających (Modified n-return Rate -MNRR) to liczba osób, które przyjeżdżają z wizą turystyczną i nie wracają przed wygaśnięciem jej ważności, z wyjątkiem osób, którym przyznano w Australii wizę dla osób wykwalifikowanych, wizę turystyczną lub studencką. Wskaźnik MNRR jest miernikiem przestrzegania warunków wiz turystycznych i może być brany pod uwagę przez urzędy wydające wizy przy ustalaniu stopnia wnikliwości, z jaką będą rozpatrywane poszczególne wnioski. Osobom pochodzącym z kraju o wysokim wskaźniku MNRR zaleca się, by na poparcie swojego wniosku przedłożyły dodatkowe, wspomniane na stronie 18 dokumenty. Dane dotyczące wskaźnika MNRR można znaleźć na stronie internetowej Pomoc w sprawach imigracyjnych Uważa się, że dana osoba udziela pomocy w sprawach imigracyjnych, jeśli wykorzystuje ona (lub tak twierdzi) swą znajomość lub doświadczenie w zakresie przepisów imigracyjnych, udzielając pomocy osobom ubiegającym się o wizę lub rewizję decyzji o anulowaniu wizy, sponsorom lub osobom nominującym potencjalnych imigrantów. Prawo australijskie wymaga, aby każdy, kto udziela pomocy w sprawch imigracyjnych, był zarejestrowanym agentem imigracyjnym, chyba że jest prawnie zwolniony z wymogu rejestracji. Tylko zarejestrowany agent imigracyjny ma prawo przyjmować opłatę lub wynagrodzenie za świadczenie pomocy w sprawch imigracyjnych. Jeśli osoba nie zarejestrowana w Australii i nie posiadajaca zwolnienia z tego wymogu udziela pomocy w sprawch imigracyjnych, to popełnia ona przestępstwo i może być za to pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Sponsorzy osób, które ubiegają się o wizę wjazdową w kategorii sponsorowanego członka rodziny zwolnieni są z wymogu rejestrowania się w charakterze agentów imigracyjnych, aby udzielić pomocy w związku z wnioskiem o wizę wjazdową w kategorii sponsorowanego członka rodziny. Agenci imigracyjni w Australii Agenci imigracyjni w Australii muszą być zarejestrowani w Biurze Urzędu Rejestracji Agentów Imigracyjnych (Office of the Migration Agents Registration Authority MARA), chyba że są z tego wymogu zwolnieni. Agenci imigracyjni poza Australią Agenci imigracyjni działający poza Australią nie mają obowiązku rejestracji. którym agentom zagranicznym Ministerstwo może przyznać numer identyfikacyjny. Posiadanie takiego numeru nie jest równoznaczne z posiadaniem rejestracji. Uwaga: którzy australijscy agenci imigracyjni działają poza Australią. Informacje o agencie imigracyjnym Agent imigracyjny to osoba, która może: poradzić, jaka wiza może być dla wnioskodawcy najlepsza; poinformować, jakie dokumenty należy dołączyć do składanego wniosku; pomóc w wypełnieniu wniosku i złożyć go; oraz prowadzić korespondencję z Ministerstwem w imieniu wnioskodawcy. O ile wnioskodawca nie zasugeruje innej opcji, Ministerstwo przyjmie, że wyznaczony przez niego agent imigracyjny będzie upoważnionym odbiorcą jego korespondencji. Agent imigracyjny wnioskodawcy będzie osobą, z którą Ministerstwo będzie rozmawiać o jego wniosku i od której jeśli zajdzie potrzeba zażąda dalszych informacji. Przy składaniu wniosku wnioskodawca nie musi korzystać z pomocy agenta imigracyjnego. Gdyby jednak zechciał skorzystać z takich usług, powinien dla własnego dobra upewnić się, że ma do czynienia z agentem posiadającym rejestrację. Zarejestrowani agenci imigracyjni muszą przestrzegać zasad obowiązującego ich kodeksu postępowania, który wymaga zachowania profesjonalnej postawy i dbałości o jak najlepsze, nie wchodzące w konflikt z prawem interesy klientów. Informacje o agentach imigracyjnych można także znaleźć na stronie internetowej Biura Urzędu MARA pod adresem Informacje o agentach imigracyjnych można także znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem POL (Design date 12/14) - Page 3

4 Agenci zwolnieni z wymogu rejestracji Następujące osoby nie muszą być zarejestrowanymi agentami imigracyjnymi, aby udzielać pomocy w sprawach imigracyjnych, z tym, że nie wolno im pobierać opłaty za swoje usługi: bliscy członkowie rodziny (mąż/żona, partner w związku de facto, dziecko, rodzice lub rodzeństwo); posłowie do parlamentu lub ich personel; funkcjonariusze, których obowiązki obejmują pomoc w sprawach imigracyjnych (np. osoby czy placówki udzielające bezpłatnej pomocy prawnej); pracownicy misji dyplomatycznych, placówek konsularnych lub organizacji międzynarodowych. minacja agenta imigracyjnego lub agenta zwolnioneg o z wymogu rejestracji Aby nominować agenta imigracyjnego lub agenta zwolnionego z wymogu rejestracji, należy wypełnić Część K Options for receiving written communications (Adres, na który wnioskodawca życzy sobie otrzymywać korespondencję). Agent imigracyjny wnioskodawcy musi wypełnić formularz 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance (Zawiadomienie o agencie imigracyjnym lub osobie zwolnionej z wymogu rejestracji). Formularz 956 znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem Adres, na który wnioskodawca życzy sobie otrzymywać korespondencję Oprócz agenta imigracyjnego lub osoby zwolnionej z wymogu rejestracji, wnioskodawca może upoważnić na piśmie jeszcze jakąś inną osobę, by odbierała w jego imieniu wszelką korespondencję. Osobę taką nazywa się upoważnionym odbiorcą. Informacje dotyczące upoważnionego odbiorcy O ile wnioskodawca nie poinformuje, że życzy sobie, aby informacje dotyczące jego stanu zdrowia i/lub niekaralności były wysyłane bezpośrednio do niego, wszelka korespondencja dotycząca wniesionego wniosku będzie wysyłana do upoważnionego przez niego odbiorcy. Ponieważ wnioskodawca może wyznaczyć tylko jednego upoważnionego odbiorcę w odniesieniu do konkretnego wniosku, Ministerstwo będzie wysyłać korespondencję do ostatniego upoważnionego odbiorcy. Będzie się przy tym zakładać, że wnioskodawca otrzymał wszelkie dokumenty wysłane do tej osoby tak, jak gdyby zostały wysłane bezpośrednio do niego. Aby wyznaczyć upoważnionego odbiorcę, należy wypełnić: Część K Options for receiving written communications (Adres, na który wnioskodawca życzy sobie otrzymywać korespondencję) i formularz 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient (minacja lub wycofanie nominacji upoważnionego odbiorcy). Uwaga: Agenci imigracyjni i osoby zwolnione z wymogu rejestracji nie muszą wypełniać formularza 956A. Formularz 956A znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem Zgoda na kontaktowanie się z wnioskodawcą drogą elektroniczną Ministerstwo korzysta z wielu sposobów przekazywania klientom informacji, aczkolwiek ze środków elektronicznych, takich jak faks czy poczta elektroniczna, korzysta tylko wtedy, gdy wnioskodawca wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji w ten właśnie sposób. Przy rozpatrywaniu wniosku może być konieczne skontaktowanie się Ministerstwa z wnioskodawcą w celu uzyskania poufnych informacji, np. informacji dotyczących zdrowia, notowania w kartotekach policyjnych, sytuacji finansowej czy związków osobistych. Korespondencja elektroniczna o ile nie jest odpowiednio zabezpieczona nie gwarantuje prywatności, tzn. mogą ją zobaczyć i przeczytać osoby postronne. Jeśli klient upoważni Ministerstwo do porozumiewania się z nim za pośrednictwem środków elektronicznych, otrzymane przez Ministerstwo informacje będą przez nie wykorzystane tylko do tych celów, do których klient je przekazał, chyba że istnieje prawny obowiązek lub konieczność nakazująca wykorzystanie ich do innych celów, lub też sam klient wyraził zgodę na ich ujawnienie w innych celach. zostaną one umieszczone na żadnej liście wysyłkowej. Rząd australijski nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub nienaruszalność jakichkolwiek informacji wysłanych do Ministerstwa za pośrednictwem Internetu lub innych środków elektronicznych. Jeśli klient zamierza upoważnić inną osobę do otrzymywania dokumentów w jego imieniu i chce, by kontaktowano się z nim za pośrednictwem środków elektronicznych, to musi wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji w ten właśnie sposób podpisując formularz 956 lub 956A. Uwaga: Przekazywanie informacji za pośrednictwem środków elektronicznych jest najszybszym dostępnym sposobem komunikacji i Ministerstwo woli kontaktować się z wnioskodawcami drogą elektroniczną, ponieważ skraca to czas załatwiania spraw. Ważna informacja dotycząca prywatności Twoje osobiste informacje chronione są przez prawo, m. in. przez Ustawę o prywatności z 1988 r. Ważne informacje dotyczące gromadzenia, używania i ujawniania (innym agencjom i trzecim stronom, włącznie z jednostkami zagranicznymi) twoich osobistych informacji, w tym poufnych informacji, zawarte są w formularzu 1442i Privacy notice. Formularz 1442i dostępny jest na stronie Ministerstwa lub w biurach Ministerstwa. Prosimy dokładnie zapoznać się z formularzem 1442i przed jego wypełnieniem. Ponieważ dla uzyskania wymaganej podklasy wizy możesz wymagać sponosora, o wyniku twojego podania może zostać powiadomiona osoba/organizacja, która złożyła formularz sponsorski dotyczący twojego wniosku. Strona główna Serwis Informacyjny Ministerstwa Telefon w godzinach urzędowania w Australii, aby porozmawiać z osobą udzielającą informacji (poza tymi godzinami informacje są zarejestrowane na taśmie). Poza Australią należy skontaktować się z najbliższą australijską placówką dyplomatyczną. Należy zachować te strony z informacjami dla siebie 1419 POL (Design date 12/14) - Page 4

5 Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Please use a pen, and write neatly in English using BLOCK LETTERS. Tick where applicable 3 Wniosek wypełnić długopisem po angielsku i pisać starannie LITERAMI DRUKOWANYMI. Zaznacz właściwe odpowiedzi 3 PHOTOGRAPH Please attach a recent passport size photograph of yourself. 1 Indicate if you are applying outside Australia or in Australia: Czy wnioskodawca składa wniosek poza Australią, czy na terenie Australii: Outside Australia Poza Australią In Australia Na terenie Australii Go to Question 2 Przejdź do Pytania 2 Go to Question 5 Przejdź do Pytania 5 ZDJĘCIE Dołączyć swoje ostatnie zdjęcie paszportowe. Applicants outside Australia Wnioskodawcy poza Australią Applicants in Australia Wnioskodawcy na terenie Australii 2 When do you wish to visit Australia? Kiedy wnioskodawca planuje odwiedzić Australię? Date Data from Od to Do DAY DZIEŃ 5 6 Specify the date you wish to extend your stay to Podać dzień, do którego wnioskodawca proponuje przedłużyć swój pobyt DAY DZIEŃ Provide detailed reasons for requesting this further stay Podać dokładne powody ubiegania się o przedłużenie pobytu 3 How long do you wish to stay in Australia? Jak długo wnioskodawca planuje zostać w Australii? Up to 3 months Do 3 miesięcy Up to 6 months Do 6 miesięcy Up to 12 months Do 12 miesięcy te: The stay period granted may be less than the period requested. You should check the terms of any visa granted. Uwaga: Wiza może zostać przyznana na okres krótszy od tego, o który proszono we wniosku, dlatego też należy sprawdzić warunki każdej przyznanej wizy. 4 Do you intend to enter Australia on more than one occasion? Czy wnioskodawca zamierza wjechać do Australii więcej niż jeden raz? Go to Question 7 Przejdź do Pytania 7 Go to Question 7 Przejdź do Pytania POL (Design date 12/14) - Page 5

6 7 Part A Your details Część A Informacje dotyczące wnioskodawcy Give the following details exactly as they appear in your passport Make sure your passport is valid for the period of stay you are applying for. Podać następujące informacje dokładnie tak, jak są napisane w paszporcie wnioskodawcy Należy dopilnować, by paszport był ważny na okres pobytu, o który ubiega się wnioskodawca. 10 Are you or have you been known by any other name? (including name at birth, previous married names, aliases) Czy wnioskodawca jest lub czy był znany pod jakimś innym nazwiskiem? (chodzi tu o imię/nazwisko w dniu urodzenia, poprzednie imię/nazwisko, nazwisko panieńskie, pseudonimy) Family name Nazwisko Given names Imię/imiona Sex Płeć Date of birth Data urodzenia Passport number Numer paszportu Country of passport Kraj wydania Nationality of passport holder Obywatelstwo posiadacza paszportu Date of issue Data wydania Date of expiry Data ważności Place of issue/ issuing authority Miejsce wydania/ organ wydający 8 Place of birth Miejsce urodzenia Town/city Miasto State/province Województwo Country Kraj Male Męska DAY DZIEŃ DAY DZIEŃ Female Żeńska 11 Do you currently hold an Australian visa? Czy wnioskodawca posiada obecnie wizę australijską? te: If this visa application is approved, your current visa may cease. Uwaga: Jeśli ten wniosek o wizę zostanie zatwierdzony, ważność dotychczasowej wizy może wygasnąć. 12 Have you applied for a Parent (subclass 103) visa? Czy wnioskodawca ubiegał się o wizę dla rodziców (Parent visa) (podkategoria 103)? 14 Please provide your queue date Podać przydzieloną datę na liście oczekujących. 13 Do you currently hold, or have you applied for, an APEC Business Travel Card (ABTC)? Czy wnioskodawca obecnie posiada lub ubiegał się o Podróżną Kartę Biznesmena w ramach Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC Business Travel Card ABTC)? te: If this visa application is approved, the Australian visa associated with your ABTC will cease. Uwaga: Jeśli ten wniosek o wizę zostanie zatwierdzony, ważność dotychczasowej wizy związanej z Kartą ABTC może wygasnąć. Are you a citizen of any other country? Czy wnioskodawca posiada obywatelstwo innego kraju? List countries Podać kraje DAY DZIEŃ 9 Relationship status Stopień pokrewieństwa Married Żonaty/zamężna Engaged Zaręczony(-a) De facto W związku de facto Separated W separacji Divorced Rozwiedziony(-a) Widowed Wdowiec/ wdowa Never married or been in a de facto relationship Kawaler/panna lub nie w związku de facto 15 Do you have other current passports? Czy wnioskodawca posiada inne ważne paszporty? Passport number Numer paszportu Country of passport Kraj wydania 1419 POL (Design date 12/14) - Page 6

7 16 Do you hold an identity card or identity number issued to you by your government (eg. National identity card) (if applicable)? te: If you are the holder of multiple identity numbers because you are a citizen of more than one country, you need to enter the identity number on the card from the country that you live in. Czy wnioskodawca posiada dowód tożsamości lub numer tożsamości wydany przez władze polskie (np. dowód osobisty) (jeśli dotyczy)? Uwaga: Jeśli wnioskodawca posiada wiele numerów tożsamości z racji posiadania obywatelstwa więcej niż jednego kraju, należy wpisać numer tożsamości w dowodzie wydanym przez kraj, w którym mieszka. Family name Nazwisko Given names Imię/imiona 20 Your current residential address te: A street address is required as a post office box address cannot be accepted. Obecny adres zamieszkania wnioskodawcy Uwaga: Wymagany jest adres z nazwą ulicy, ponieważ adresu ze skrytką pocztową nie przyjmuje się. Country Kraj POSTCODE KOD POCZTOWY 21 Address for correspondence (If the same as your residential address, write AS ABOVE ) Adres pocztowy (Jeśli ten sam co adres zamieszkania, należy wpisać JAK WYŻEJ ) Type of document Rodzaj dokumentu Identity number Numer tożsamości Country of issue Kraj wydania Country Kraj POSTCODE KOD POCZTOWY 17 In what country are you currently located? W jakim kraju znajduje się obecnie wnioskodawca? 18 What is your legal status in your current location? Jaki status prawny posiada wnioskodawca w obecnym miejscu pobytu? Citizen Obywatelstwo kraju Permanent resident Prawo stałego pobytu Visitor Posiadacz wizy turystycznej Student Posiadacz wizy studenckiej Work visa Posiadacz wizy zezwalającej na podjęcie pracy legal status Bez statusu prawnego Other Inny 19 What is the purpose of your stay in your current location and what is your visa status? Jaki jest cel pobytu wnioskodawcy w obecnym miejscu i jaką posiada wizę? 22 Contact telephone numbers Kontaktowe numery telefonu Home Dom Office Praca Mobile/cell Komórkowy 23 Do you agree to the department communicating with you by and/or fax? This may include receiving notification of the outcome of this application. te: We can communicate about this application more quickly using and/or fax. Czy wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji z Ministerstwa za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub faksu? Może to dotyczyć zawiadomienia o decyzji podjętej w sprawie złożonego wniosku. Uwaga: Korzystanie z poczty elektronicznej i/lub faksu przyśpieszy porozumiewanie się w sprawie wniosku. address Adres elektroniczny Fax number Numer faksu COUNTRY CODE KOD KRAJU AREA CODE NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOŚCI ( ) ( ) ( ) ( ) COUNTRY CODE AREA CODE NUMBER KOD KRAJU NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOŚCI NUMER ( ) ( ) NUMBER NUMER 1419 POL (Design date 12/14) - Page 7

8 Part B Family travelling to Australia with you Część B Rodzina wnioskodawcy wyjeżdżająca z nim do Australii 24 Are you travelling to, or are you currently in, Australia with any family members? Czy wnioskodawca wybiera się do Australii czy już tam przebywa z rodziną? of each family member Make sure all the applications are lodged at the same time. o poszczególnych członkach rodziny Wszystkie wnioski należy złożyć jednocześnie. Full name Imię i nazwisko Relationship to you Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą Name of sponsor (if applicable) Imię i nazwisko/nazwa sponsora (jeśli dotyczy) If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O Part C Family NOT travelling to Australia with you Część C Członkowie rodziny NIE wyjeżdżający z wnioskodawcą do Australii 25 Do you have a partner, any children, or fiancé who will NOT be travelling, or has NOT travelled, to Australia with you? Czy wnioskodawca posiada partnera, dzieci lub narzeczoną/narzeczonego, którzy NIE wyjadą lub NIE przyjechali z nim do Australii? Full name Imię i nazwisko Date of birth Data urodzenia DAY DZIEŃ Relationship to you Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą Their address while you are in Australia Ich adres podczas pobytu wnioskodawcy w Australii If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O 1419 POL (Design date 12/14) - Page 8

9 Part D Details of your visit to Australia Część D Informacje dotyczące przyjazdu wnioskodawcy do Australii 26 Is it likely you will be travelling from Australia to any other country (eg. New Zealand, Singapore, Papua New Guinea) and back to Australia? Czy w czasie pobytu w Australii wnioskodawca planuje wyjechać do innych krajów (np. wej Zelandii, Singapuru, Papui-wej Gwinei) i następnie powrócić do Australii? Attach itinerary details Dołączyć trasę podróży 27 Do you have any relatives in Australia? Czy wnioskodawca posiada w Australii krewnych? Full name Imię i nazwisko Date of birth Data urodzenia DAY DZIEŃ Relationship to you Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą Address Adres Citizen or permanent resident of Australia Obywatel Australii czy osoba zamieszkała w tym kraju na stałe If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O 28 Do you have any friends or contacts in Australia? Czy wnioskodawca posiada w Australii znajomych lub kontakty służbowe? Full name Imię i nazwisko Date of birth Data urodzenia DAY DZIEŃ Relationship to you Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą Address Adres Citizen or permanent resident of Australia Obywatel Australii czy osoba zamieszkała w tym kraju na stałe If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O 1419 POL (Design date 12/14) - Page 9

10 29 Why do you want to visit Australia? Include details of any dates that are of special significance to your visit. Dlaczego wnioskodawca chce wyjechać do Australii? Podać informacje dotyczące zaplanowanych spotkań, mających szczególne znaczenie dla przygotowanego wyjazdu. 31 Part E Health details Część E Informacje dotyczące stanu zdrowia In the last 5 years, have you visited or lived outside your country of passport for more than 3 consecutive months? Do not include time spent in Australia. Czy w ciągu ostatnich 5 lat wnioskodawca wyjeżdżał lub mieszkał poza krajem wydania paszportu dłużej niż przez 3 kolejne miesiące? wliczać czasu spędzonego w Australii. 1. Country(s) Kraj (kraje) If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O 30 Do you intend to do a course of study while in Australia? Czy podczas pobytu w Australii wnioskodawca zamierza uczęszczać do szkoły, na uniwersytet lub na kurs? Name of the course Nazwa kursu Name of the institution Nazwa instytucji How long will the course last? Jak długo kurs potrwa? Date Data Country(s) Kraj (kraje) Date Data Country(s) Kraj (kraje) Date Data from Od to Do from Od to Do from Od to Do DAY DZIEŃ DAY DZIEŃ DAY DZIEŃ If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O 32 Do you intend to enter a hospital or health care facility (including nursing homes) while in Australia? Czy w czasie pobytu w Australii wnioskodawca zamierza korzystać z usług szpitala lub placówki opieki zdrowotnej (w tym domu opieki nursing home )? 1419 POL (Design date 12/14) - Page 10

11 33 Do you intend to work as, or study to be, a doctor, dentist, nurse or paramedic during your stay in Australia? Czy w czasie pobytu w Australii wnioskodawca zamierza podjąć pracę jako lekarz, dentysta, pielęgniarka czy paramedyk, lub też podjąć w tym celu naukę? 36 Do you require assistance with mobility or care due to a medical condition? Czy wnioskodawca wymaga pomocy w poruszaniu się lub opieki w związku ze stanem zdrowia? 34 Have you: ever had, or currently have, tuberculosis? been in close contact with a family member that has active tuberculosis? ever had a chest x-ray which showed an abnormality? Czy wnioskodawca: kiedykolwiek chorował lub obecnie choruje na gruźlicę? kiedykolwiek był w bliskiej styczności z członkiem rodziny chorującym na gruźlicę? kiedykolwiek otrzymał nieprawidłowe wyniki prześwietlenia klatki piersiowej? 37 Have you undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months? Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wnioskodawca poddał się badaniu stanu zdrowia w związku z wizą australijską? (including HAP ID if available) (Numer HAP ID [jeśli wnioskodawca go otrzymał]) 35 During your proposed visit to Australia, do you expect to incur medical costs, or require treatment or medical follow up for: blood disorder; cancer; heart disease; hepatitis B or C and/or liver disease; HIV infection, including AIDS; kidney disease, including dialysis; mental illness; pregnancy; respiratory disease that has required hospital admission or oxygen therapy other? Czy podczas planowanego pobytu w Australii wnioskodawca spodziewa się, że będzie musiał ponieść koszty opieki lekarskiej, potrzebował leczenia lub badań kontrolnych w związku z: zaburzeniem krwi; rakiem; chorobą serca; wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C i/lub chorobą wątroby; zakażeniem wirusem niedoboru odpornościowego człowieka (HIV), w tym AIDS; chorobą nerek, w tym dializą; chorobą umysłową; ciążą; chorobą układu oddechowego, wymagającą leczenia szpitalnego lub terapii tlenowej; innymi sprawami zdrowotnymi? te: If you are applying for a long stay Visitor visa or are 75 years or over, you will be asked to undergo a health assessment and may be asked to show that you have medical insurance to cover your intended stay in Australia. Please contact your nearest office of the department for further advice before lodging your application. If additional medical consultations are required, a decision on your visa application will be delayed. Uwaga: Jeśli wnioskodawca ubiega się o długoterminową wizę pobytową lub jest w wieku 75 lat lub powyżej, to może być poproszony o poddanie się badaniu oceny stanu zdrowia i przedłożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia, że posiada ubezpieczenie zdrowotne, którym będzie objęty w czasie pobytu w Australii. Więcej informacji na ten temat wnioskodawca powinien zasięgnąć w najbliższym urzędzie Ministerstwa przed złożeniem wniosku. Jeśli będą konieczne dodatkowe badania lekarskie, decyzja w sprawie wniosku wizowego zostanie opóźniona POL (Design date 12/14) - Page 11

12 Part F Character details Część F Informacje dotyczące niekaralności 38 Have you ever: Czy kiedykolwiek: been charged with any offence that is currently awaiting legal action? był oskarżony o popełnienie jakiegoś przestępstwa, w odniesieniu, do którego działania prawne są w toku? been convicted of an offence in any country (including any conviction which is now removed from official records)? został skazany za przestępstwo w jakimkolwiek kraju (włącznie z jakimkolwiek wyrokiem skazującym, który już został usunięty z oficjalnego rejestru)? been the subject of an arrest warrant or Interpol notice? był przedmiotem nakazu aresztowania lub obwieszczenia Interpolu? been found guilty of a sexually based offence involving a child (including where no conviction was recorded)? został uznany za winnego przestępstwa natury seksualnej, związanego z dzieckiem, (włącznie z przypadkiem, kiedy wyrok skazujący nie został odnotowany)? been named on a sex offender register? został umieszczony w rejestrze przestępców seksualnych? been acquitted of any offence on the grounds of unsoundness of mind or insanity? został uniewinniony od zarzutu przestępstwa, ponieważ uznano, że nie posiadasz pełnych władz umysłowych lub jesteś niepoczytalny? been found by a court not fit to plead? został uznany przez sąd za niezdolnego do przyznania/nieprzyznania się do winy? been associated with a person, group or organisation that has been/is involved in criminal conduct? był powiązany z osobą, grupą lub organizacją, która była/jest zaangażowana w działalność kryminalną? been associated with an organisation engaged in violence or engaged in acts of violence (including war, insurgency, freedom fighting, terrorism, protest) either overseas or in Australia? był związany z organizacją zajmującą się przemocą lub aktami przemocy, (włącznie z wojną, rewoltą, walką o wolność, terroryzmem, protestem), czy to za granicą, czy w Australii? served in a military force, police force, state sponsored/private militia or intelligence agency (including secret police)? służył w wojsku, policji, sponsorowanej przez państwo/prywatnej milicji lub agencji wywiadowczej (włącznie z tajną policją)? undergone any military/paramilitary training, been trained in weapons/explosives or in the manufacture of chemical/biological products? przeszedł jakiekolwiek szkolenie wojskowe/ paramilitarne, obchodzenia się z bronią/ materiałami wybuchowymi lub produkcją produktów chemicznych/biologicznych? been involved in people smuggling or people trafficking offences? był zamieszany w przemyt ludzi lub przestępstwa dotyczące handlu ludźmi? been removed, deported or excluded from any country (including Australia)? został usunięty, deportowany lub wykluczony z jakiegokolwiek kraju (włącznie z Australią)? been directly or indirectly involved in, or associated with, activities which would represent a risk to national security in Australia or any other country? był bezpośrednio lub pośrednio zamieszany lub związany z działaniami, które przedstawiałyby zagrożenie dla bezpieczeństwa krajowego w Australii lub jakimś innym kraju? been charged with, or indicted for: genocide, war crimes, crimes against humanity, torture, slavery, or any other crime that is otherwise of a serious international concern? został oskarżony lub postawiony w stan oskarżenia za: ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, torturowanie, niewolnictwo lub jakiekolwiek inne przestępstwo będące przedmiotem poważnego zaniepokojenia międzynarodowego? overstayed a visa in any country (including Australia)? przekroczył termin ważności wizy w jakimkolwiek kraju (włącznie z Australią)? had any outstanding debts to the Australian Government or any public authority in Australia? miał jakiekolwiek niespłacone długi w stosunku do rządu australijskiego lub jakiejkolwiek instytucji publicznej w Australii? 1419 POL (Design date 12/14) - Page 12

13 If you answered to any of the questions at Question 38, give ALL relevant details below. Jeśli odpowieź na którekolwiek z pytań w dziale 38 brzmi, należy podać poniżej WSZYSTKIE istotne informacje. If insufficient space, give details at Part O Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O Part G Employment status Część G Zatrudnienie 39 What is your employment status? Podać aktualne zatrudnienie Student Uczeń/student Employed/ self-employed Praca dla kogoś/ na własny rachunek Employer/business name Zakład pracy/firma Your current course Nazwa kursu/studiów Address Adres Name of educational institution Nazwa szkoły, studium czy uniwersytetu Telephone number Numer telefonu POSTCODE KOD POCZTOWY Other Inne How long have you been studying at this institution? Od jak dawna trwa nauka/ studia? COUNTRY CODE KOD KRAJU AREA CODE NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOŚCI NUMBER NOMOR ( ) ( ) Position you hold Zajmowane stanowisko How long have you been employed by this employer/business? Staż pracy w tym zakładzie pracy/firmie? Unemployed Bezrobotny Explain why you are unemployed and give details of your last employment (if applicable) Wyjaśnić, dlaczego wnioskodawca jest bezrobotny i podać bliższe informacje dotyczące ostatniego miejsca pracy (jeśli dotyczy to wnioskodawcy) Retired Na emeryturze Year of retirement Rok przejścia na emeryturę 1419 POL (Design date 12/14) - Page 13

14 Part H Funding for stay Część H Środki pieniężne na pobyt All visitors to Australia must be able to demonstrate they have adequate funds to cover all costs associated with their visit. Providing evidence of funds will help expedite the processing of a visitor visa application. Examples may include personal bank statements showing a financial history, pay slips, audited accounts, taxation records or details of funds that visitors will be taking with them or funds that are available to them. Relevant factors may also include the number of persons your are supporting, the type of activities planned and the length of stay sought. Każdy, kto zamierza przybyć do Australii, musi udowodnić, że posiada środki pieniężne wystarczające na pokrycie wszelkich kosztów związanych z pobytem w Australii. Dołączenie takiego potwierdzenia do wypełnionego wniosku może często przyśpieszyć rozpatrzenie wniosku o wizę turystyczną. Przykładami stosownych dokumentów są wyciągi z osobistych kont bankowych przedstawiające historię finansową wnioskodawcy, odcinki wypłaty, sprawdzone zestawienia rachunkowe, rozliczenia podatkowe lub informacje dotyczące środków pieniężnych, które wyjeżdzający zamierza ze sobą zabrać lub którymi dysponuje (np. kwota w gotówce, czeki podróżne i maksymalny limit zadłużenia na karcie kredytowej). Istotne znaczenie mają także informacje takie jak liczba osób na utrzymaniu wnioskodawcy, co wnioskodawca zamierza robić oraz długość planowanego pobytu. 40 of how you will maintain yourself financially while you are in Australia Z jakich środków finansowych wnioskodawca będzie utrzymywał się w Australii? 41 Is your sponsor or someone else providing support for your visit to Australia? te: This includes support from an organisation. Czy sponsor wnioskodawcy lub ktoś inny zapewni mu utrzymanie podczas jego pobytu w Australii? Uwaga: Chodzi tu także o pomoc ze strony jakiejkolwiek organizacji. Full name Imię i nazwisko Date of birth Data urodzenia Relationship to you Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą Type of support provided Their address while you are in Australia Rodzaj udzielanej pomocy Ich adres podczas pobytu wnioskodawcy w Australii DAY Financial Accommodation Other DZIEŃ Finansowa Zakwaterowanie Inna If insufficient space, give details at Part O Attach details. The person or people you have listed will need to provide evidence of their ability to provide this support. Jeśli brak tu miejsca, podać bliższe informacje w Części O Załączyć bliższe informacje. Wymieniona osoba lub osoby będą musiały przedłożyć dowody na to, że są w stanie zapewnić taką pomoc POL (Design date 12/14) - Page 14

15 42 Part I Previous applications Część I Poprzednio składane wnioski Have you ever: Czy wnioskodawca kiedykolwiek: been in Australia and not complied with visa conditions or departed Australia outside your authorised period of stay? był już kiedyś w Australii i nie zastosował się do warunków wizy lub wyjechał z Australii po upływie dozwolonego okresu pobytu? had an application for entry to or further stay in Australia refused, or had a visa for Australia cancelled? spotkał się z odmową wizy na wjazd do Australii, przedłużeniem pobytu w Australii, lub też anulowano mu wizę australijską? 44 Is the person an agent registered with the Office of the Migration Agents Registration Authority (Office of the MARA)? Czy ta osoba jest agentem zarejestrowanym w Biurze Urzędu Rejestracji Agentów Imigracyjnych (Office of the Migration Agents Registration Authority MARA)? 45 Is the person/agent in Australia? Czy ta osoba/ten agent mieszka w Australii? Go to Part K Przejdź do Części K Go to Part K Przejdź do Części K If you answered to any of the above questions, give details Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi, należy podać więcej informacji 46 Did you pay the person/agent and/or give a gift for this assistance? Czy za udzieloną pomoc wnioskodawca zapłacił i/lub dał tej osobie/temu agentowi upominek? Part J Assistance with this form Część J Pomoc w wypełnieniu formularza 43 Did you receive assistance in completing this form? Czy wnioskodawca otrzymał pomoc w wypełnieniu tego formularza? Title: Tytuł: Mr Pan Family name Nazwisko Given names Imię/imiona Address Adres Go to Part K Przejdź do Części K Please give details of the person who assisted you dotyczące osoby, która udzieliła pomocy Mrs Pani Miss Panna Ms Pani POSTCODE KOD POCZTOWY Telephone number or daytime contact Numer telefonu lub możliwość kontaktu w ciągu dnia Office hours Godziny pracy Mobile/cell Telefon komórkowy COUNTRY CODE KOD KRAJU AREA CODE NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOŚCI ( ) ( ) Other Inne NUMBER NUMER 47 Part K Options for receiving written communications Część K Adres, na który wnioskodawca życzy sobie otrzymywać korespondencję All written communications about this application should be sent to: (Tick one box only) Wszelką korespondencję związaną z wnioskiem należy kierować: (Zaznaczyć tylko jedno okienko) Myself Na mój adres OR LUB Authorised recipient Upoważniony odbiorca OR LUB Migration agent Agent imigracyjny OR LUB Exempt person Osoba zwolniona z wymogu rejestracji You should complete form 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient Wnioskodawca musi wypełnić formularz 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient (minacja lub wycofanie nominacji upoważnionego odbiorcy) Your migration agent/exempt person should complete form 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance Agent imigracyjny wnioskodawcy lub osoba zwolniona z wymogu rejestracji musi wypełnić formularz 956 Advice by a migration agent/ exempt person of providing immigration assistance (Zawiadomienie o agencie imigracyjnym lub osobie zwolnionej z wymogu rejestracji) 1419 POL (Design date 12/14) - Page 15

16 Part L Payment details Część L Dane dotyczące płatności 48 IMPORTANT: You must refer to the department s website at to complete this part of your application. The website shows reference tables with the Visa Application Charges applicable to each visa subclass. UWAGA: Przed wypełnieniem tej części wniosku należy zapoznać się z informacjami na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem gdzie podane są tabele opłat za wniosek wizowy dotyczący poszczególnych podkategorii wiz. Visa subclass you are applying for Podkategoria wizy, o którą ubiega się wnioskodawca Base Application Charge Write the amount shown on the reference table for your visa subclass Podstawowa opłata za wniosek Wpisać podaną w tabeli opłatę za podkategorię wizy, o którą ubiega się wnioskodawca n-internet Application Charge (if applicable) Opłata za wniosek nie składany za pośrednictwem Internetu (w stosownych przypadkach) AUD AUD + (1) (2) Additional Applicant Charge aged 18 years or over at the time your application is lodged Opłata za dodatkowych wnioskodawców, którzy w chwili złożenia wniosku mają co najmniej 18 lat Write the amount shown on the reference table for your visa subclass Wpisać podaną w tabeli opłatę za podkategorię wizy, o którą ubiega się wnioskodawca Number of additional applicants aged 18 years or over Liczba dodatkowych wnioskodawców w wieku co najmniej 18 lat + AUD X (multiplied by) (pomnożone przez) = AUD (3) Additional Applicant Charge under 18 years of age at the time your application is lodged Opłata za dodatkowych wnioskodawców, którzy w chwili złożenia wniosku mają poniżej 18 lat Write the amount shown on the reference table for your visa subclass Wpisać podaną w tabeli opłatę za podkategorię wizy, o którą ubiega się wnioskodawca Number of additional applicants under 18 years of age Liczba dodatkowych wnioskodawców w wieku poniżej 18 lat + AUD X (multiplied by) (pomnożone przez) = AUD (4) Subsequent Temporary Application Charge (if applicable) Opłata za kolejny wniosek o wizę tymczasową (jeśli dotyczy) Write the amount shown on the reference table for your visa subclass Wpisać podaną w tabeli opłatę za podkategorię wizy, o którą ubiega się wnioskodawca AUD X (multiplied by) (pomnożone przez) Number of applicants Liczba wnioskodawców = AUD + = (5) Total Ogółem Total (1) + (2) + (3) + (4) + (5) Ogółem (1) + (2) + (3) + (4) + (5) AUD You must pay the total amount or your visa application will not be valid. te: A second instalment of the Visa Application Charge must also be paid before we can grant some visas. Aby wniosek wizowy był ważny, należy wnieść pełną opłatę. Uwaga: Przed przyznaniem niektórych wiz wymagane jest także zapłacenie drugiej raty opłaty za wniosek wizowy POL (Design date 12/14) - Page 16

17 49 How will you pay your application charge? te: A surcharge may apply to payments made by credit card. Further information is available from If applying in Australia, debit card or credit card are the preferred methods of payment. Debit cards cannot be used for applications lodged by mail. If paying by bank cheque or money order please make payable to the Department of Immigration and Border Protection. If applying outside Australia, please check with the Australian Government office where you intend to lodge your application as to what methods of payment and currencies they can accept and to whom the payment should be made payable. Jak zapłacić za wniosek? Uwaga: Za płatności kartą kredytową pobiera się dodatkową opłatę. Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej Jeśli wniosek został złożony w Australii, najlepiej jest płacić kartą debetową lub kartą kredytową. Kartą debetową nie można płacić, jeśli wniosek został wysłany pocztą. W przypadku płacenia czekiem lub przekazem pieniężnym (money order), należy je wystawić na Ministerstwo Department of Immigration and Border Protection. Jeśli natomiast poza Australią, to należy dowiedzieć się w australijskiej placówce rządowej, w której będzie się składało wniosek, jakie sposoby płatności i waluty akceptuje się, a także na kogo należy wystawić płatność. Bank cheque Czekiem bankowym Debit card Kartą debetową Credit card Kartą kredytową MasterCard American Express Visa Money order Przekazem pieniężnym below Podać dane poniżej Payment by (tick one box) Opłata kartą (zaznaczyć jedno okienko) Diners Club JCB Australian Dollars Dolary australijskie AUD Credit card number Numer karty kredytowej : : : : : : : : : : : : : : : : : : Expiry date Data ważności Cardholder s name Imię i nazwisko posiadacza karty Cannot be used for applications lodged by mail można nią płacić, jeśli wniosek został wysłany pocztą : : Telephone number Numer telefonu Address Adres COUNTRY CODE KOD KRAJU AREA CODE NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOŚCI ( ) ( ) POSTCODE KODE POS NUMBER NUMER As the cardholder I acknowledge and accept that a credit card surcharge may apply to the transaction. Jako posiadacz karty przyjmuję do wiadomości i zgadzam się z tym, że niniejsza transakcja może podlegać dodatkowej opłacie. Signature of cardholder Podpis posiadacza - karty Credit card information will be used for charge paying purposes only. Informacje dotyczące karty kredytowej zostaną wykorzystane wyłącznie do celów uiszczenia opłaty. Part M Application checklist Część M Lista załączników do wniosku 50 With your completed and signed application form 1419, you must include: Do wypełnionego i podpisanego formularza wniosku 1419 należy dołączyć: a certified copy of the identity page (showing photo and personal details) of a valid passport and other pages which provide evidence of travel to any other countries uwierzytelnioną kopię strony identyfikującej posiadacza ważnego paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobistymi) oraz inne strony zawierające informacje o ewentualnych wyjazdach do innych krajów a recent passport photograph (not more than 6 months old) of yourself aktualne zdjęcie paszportowe wnioskodawcy (nie więcej niż sprzed 6 miesięcy) the Visa Application Charge (if applicable) opłatę za złożenie i rozpatrzenie wniosku (jeśli dotyczy) a completed form 1257 Undertaking declaration, for applicants under 18 years of age, staying in Australia with someone other than a parent, legal guardian or relative (if applicable) wypełniony formularz 1257 Undertaking declaration (Złożenie deklaracji) w odniesieniu do dzieci poniżej 18 roku życia przebywających w Australii u osoby innej niż ojciec/matka, opiekun prawny lub krewny (jeśli dotyczy) 1419 POL (Design date 12/14) - Page 17

18 a completed form 1229 Consent to grant an Australian visa to a child under the age of 18 years, for applicants under 18 years of age, travelling alone or without one or both of their parents or legal guardians (if applicable) wypełniony formularz 1229 Consent to grant an Australian visa to a child under the age of 18 years (Zgoda na przyznanie wizy australijskiej dziecku poniżej 18 roku życia) w odniesieniu do dzieci w tym wieku, podróżujących samotnie, bez jednego lub obojga rodziców czy opiekunów prawnych (jeśli dotyczy) If you authorise another person to receive all written communications about your application with the department: completed Part K Options for receiving written communications; and form 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance; or form 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient Jeśli wnioskodawca upoważni inną osobę do odbioru wszelkiej korespondencji związanej ze złożonym w Ministerstwie wnioskiem: wypełnioną Część K Options for receiving written communications (Adres, na który wnioskodawca życzy sobie otrzymywać korespondencję); i formularz 956 Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance (Zawiadomienie o agencie imigracyjnym lub osobie zwolnionej z wymogu rejestracji); lub formularz 956A Appointment or withdrawal of an authorised recipient (minacja lub wycofanie nominacji upoważnionego odbiorcy) When you have lodged your application, you should attach your receipt to this sheet. Po złożeniu wniosku należy dołączyć do tej kartki otrzymane pokwitowanie. Additional documents Under the Migration Act 1958, decision-makers are not obliged to seek additional information from the applicant before making a decision on a visa application. It is therefore in the your best interest to submit the following documentation, if applicable, with your application: Dodatkowe dokumenty Ustawa o Imigracji z 1958 r. nie wymaga, by przed podjęciem decyzji o przyznaniu wizy, placówki australijskie żądały od wnioskodawców dodatkowych informacji. Wnioskodawcy powinni więc pamiętać o dołączeniu do wniosku następujących dokumentów: evidence of access to funds to support your stay zaświadczenie o posiadanych środkach pieniężnych wystarczających na pobyt w Australii evidence of your medical/travel insurance (if requested) jeśli będzie wymagane, zaświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym/podróżnym medical examination or tests (if requested) jeśli będzie wymagane, zaświadczenie o odbyciu badania lekarskiego czy testów a letter from your employer confirming your leave zaświadczenie z zakładu pracy o przyznanym urlopie evidence of enrolment at school, college or university potwierdzenie zapisu w szkole, na studium czy uniwersytecie If visiting a close family member in Australia (who is a citizen or permanent resident of Australia): a letter of invitation to visit Jeśli będzie to wizyta u członka bliskiej rodziny w Australii (który ma obywatelstwo australijskie lub mieszka w tym kraju na stałe): zaproszenie do przyjazdu other information to show that you have an incentive and authority to return to your country of residence, such as property or other significant assets in your home country inne informacje na dowód, że wnioskodawca ma motywację oraz zezwolenie na powrót do kraju zamieszkania, jak na przykład nieruchomość czy inny znaczący majątek w ojczystym kraju Important: Do not provide original documents unless requested. You should provide certified copies of original documentation. Documents not in English should be accompanied by accredited English translations. Uwaga: należy składać oryginalnych dokumentów chyba, że jest się o to proszonym. Należy złożyć poświadczone kopie oryginałów. Do dokumentów w języku polskim należy dołączyć angielskie tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub akredytowanego POL (Design date 12/14) - Page 18

19 51 Part N Signatures Część N Podpisy BIOMETRICS DECLARATION AND CONSENT This declaration and consent is for offshore visa applicants. If I am requested or required to provide my fingerprints and facial image: I consent to: the collection of my fingerprints and facial image. I declare that: I understand that my fingerprints and facial image and my biographical information held by the department may be given to Australian law enforcement agencies to help identify me, to help determine my eligibility for grant of the visa I have applied for, and for law enforcement purposes. I consent to: Australian law enforcement agencies disclosing my biometric, biographical and criminal record information to the department for any of the purposes outlined above; and the department using the information obtained for the purposes of the Migration Act 1958 or the Australian Citizenship Act DEKLARACJA BIOMETRYCZNA I ZGODA Niniejsza deklaracja i zgoda przeznaczone są dla osób ubiegających się o wizę poza Australią. Jeżeli wymagane będą ode mnie odciski palców lub obraz twarzy, lub zostanę o to poproszony: Zgadzam się na: pobranie moich odcisków palców lub obrazu twarzy. Oświadczam, że: rozumiem, że będące w posiadaniu Ministerstwa moje odciski palców, obraz twarzy i dane biograficzne mogą zostać przekazane australijskim organom egzekwowania prawa w celu ustalenia mojej tożsamości i ustalenia, czy kwalifikuję się do otrzymania wizy, o którą się ubiegam, oraz do innych celów związanych z egzekwowaniem prawa. Zgadzam się na to, aby: australijskie organy egzekwowania prawa ujawniły moje dane biometryczne i osobowe oraz informacje dotyczące karalności Ministerstwu dla wyżej wymienionych celów; oraz Ministerstwo wykorzystało te informacje zebrane dla celów określonych Ustawą o Imigracji z roku 1958 lub Ustawą o obywatelstwie australijskim z roku Signature of applicant Podpis wnioskodawcy - Date Data DAY DZIEŃ 1419 POL (Design date 12/14) - Page 19

20 52 DECLARATION WARNING: Giving false or misleading information or documents is a serious offence. Having read the Conditions for a Visitor visa to Australia on page 1 of this form, I declare that: the information given is complete, correct and up-to-date; I understand that the visa I am applying for does not permit me to work in Australia; I understand that the visa I am applying for does not permit me to study for longer than 3 months in Australia; my intention to visit Australia is genuine and I will abide by the conditions and period of stay of the visa; I have access to adequate funds to meet all costs associated with the visit to and from Australia; I have never had tuberculosis or any serious condition likely to endanger or be a cost to Australia (otherwise, I attach details); I understand that if a no further stay 8503 condition is imposed on this visa, it will limit my ability to remain in Australia beyond the authorised period of the visa; in any part of this form which has been completed with the assistance of another person, that the information as set down is true and correct and has been included with my full knowledge, consent and understanding; if granted a visa, I will advise the Australian Visa Office should my circumstances change; I understand that if I do not abide by the conditions imposed on my visa, my visa may be cancelled or I may be subject to other penalties. If applicable, my sponsor may also be penalised; I have truthfully declared all relevant details requested of me in this application; I have read the information contained in form 1442i Privacy notice; I understand the department may collect, use and disclose my personal information (including biometric information and other sensitive information) as outlined in form 1442i Privacy notice; I understand that if any fraudulent documents or false or misleading information has been provided with this application, or if I fail to satisfy the Minister of my identity, my application may be refused and I, and any other member of my family unit, may become unable to be granted a visa for specified periods of time; if documents are found to be fraudulent or information to be incorrect after the grant of a visa, the visa may subsequently be cancelled. DEKLARACJA UWAGA: Podawanie mylnych lub fałszywych informacji lub dokumentów jest poważnym przestępstwem. Przeczytawszy znajdujący się na stronie 1 niniejszego formularza paragraf zatytułowany Warunki australijskiej wizy wjazdowej, oświadczam, że: podane informacje są kompletne, poprawne i aktualne; przyjmuję do wiadomości, że wiza, o którą się ubiegam, nie zezwala na podjęcie pracy w Australii; przyjmuję do wiadomości, że wiza, o którą się ubiegam, nie zezwala na podjęcie w Australii nauki przez okres dłuższy niż 3 miesiące; mam szczery zamiar wyjechać do Australii i zastosuję się do warunków i podanego na wizie terminu pobytu; posiadam wystarczające środki finansowe na pokrycie wszelkich kosztów związanych z powrotną podróżą do Australii; nigdy nie chorowałem na gruźlicę ani żadną inną poważną chorobę, która stanowiłaby zagrożenie dla Australii lub narażałaby ten kraj na koszty (Jeśli tak, to załączam bliższe informacje); przyjmuję do wiadomości, że jeśli wydana mi wiza będzie zawierać warunek 8503 Further Stay (Bez możliwości przedłużenia pobytu), to nie będę mógł zostać w Australii poza termin określony wizą; w przypadku, gdyby pewne części niniejszego wniosku zostały wypełnione przy pomocy innej osoby, oświadczam, że odnotowane informacje są poprawne i prawdziwe oraz że zostały podane z moją pełną wiedzą, zgodą i zrozumieniem; jeśli uzyskam wizę, a moja sytuacja ulegnie zmianie, poinformuję o tym Australijski Urząd Wizowy; przyjmuję do wiadomości, że jeśli nie zastosuję się do warunków nałożonych na moją wizę, może to spowodować jej anulowanie lub zastosowanie wobec mnie innych kar. Jeśli posiadam sponsora, to on także może zostać ukarany; udzieliłem zgodnie z prawdą wszystkich stosownych informacji wymaganych ode mnie w niniejszym wniosku; zapoznałem się z informacjami zawartymi w formularzu 1442i Privacy notice; rozumiem, że Ministerstwo może gromadzić, używać i ujawniać moje osobiste informacje (włącznie z informacjami biometrycznymi i innymi poufnymi informacjami), jak przedstawiono w formularzu 1442i Privacy notice; rozumiem, że jeśli w złożonym wniosku zostały podane mylne informacje lub dołączone zostały fałszywe dokumenty, albo jeśli nie uda mi się przekonać Ministra co do mojej tożsamości, to wniosek może zostać odrzucony i zarówno ja, jak i członkowie mojej rodziny możemy utracić możliwość uzyskania wizy na wskazane we wniosku okresy czasu; jeśli już po przyznaniu wizy złożone dokumenty okażą się fałszywe lub podane informacje będą nieprawdziwe, to wiza może zostać unieważniona. Signature of applicant Podpis wnioskodawcy - Date Data DAY DZIEŃ We strongly advise that you keep a copy of your application and all attachments for your records. Usilnie zaleca się zachowanie dla siebie kopii wniosku i wszystkich załączników POL (Design date 12/14) - Page 20

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

30-40 dni przed rozpoczęciem imprezy prosimy dostarczyć:

30-40 dni przed rozpoczęciem imprezy prosimy dostarczyć: Szanowni Państwo, 30-40 dni przed rozpoczęciem imprezy prosimy dostarczyć: 1. Wypełniony wniosek wizowy (jeden na każdą osobę). 2. Do wniosku proszę załączyć jedno zdjęcie (aktualne, biometryczne en face).

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU WIZOWEGO DO AUSTRALII

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU WIZOWEGO DO AUSTRALII INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU WIZOWEGO DO AUSTRALII Wniosek wizowy należy składać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa ds. Imigracji. UWAGA: Wniosek wizowy składa się z części

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online Poniżej przedstawiamy instrukcję rejestracji w ACCA dla studentów Programu Accelerate. Dzięki niemu studenci zyskują zwolnienie: - z pierwszej opłaty rocznej

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia

Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Request for Information Social Security Agreement between Poland and Australia Prośba o informacje Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Australią AU-PL 5 To assess your entitlement to a Polish

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1 - Dane wnioskującego Ta sekcja musi zostać wypełniona zgodnie z instrukcjami. W innym przypadku rozpatrzenie może zostać opóźnione lub wniosek zostanie odrzucony A. Dane osobowe Zdjęcia należy

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską

Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Umowa o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Australią a Polską Australijski system zabezpieczenia społecznego Australijski system zabezpieczenia społecznego różni się od systemów obowiązujących w większości

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Po wypełnieniu prosimy o przesłanie formularza na adres: Genworth Financial, Departament Obsługi Roszczeń, ul. Emilii Plater 53, 12 piętro, 00-113 Warszawa WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa:

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa: ANNEX VI ZAŁĄCZNIK VI APPLICATION FORM WITH A VIEW FORMULARZ WNIOSKU W TO THE RECOGNITION, POSTĘPOWANIU O UZNANIE, DECLARATION OF ENFORCEABILITY STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI OR ENFORCEMENT OF A DECISION LUB

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

New Hire Form - Poland

New Hire Form - Poland NEW HIRE FORM INSTRUCTIONS New Hire Form - Poland INSTRUKCJE: Formularz zatrudnienia nowego pracownika lub powtórnego zatrudnienia powinien zostać wypełniony przez Przełożonego lub lokalny HR. Należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻ 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK (pomijając

Bardziej szczegółowo

Przykład prawidłowo wypełnionej umowy

Przykład prawidłowo wypełnionej umowy Przykład prawidłowo wypełnionej umowy W niniejszym opracowaniu znajduje się wzór prawidłowo wypełnionej umowy. Stosując się do zaleceń tu zawartych, można bardzo łatwo i szybko wypełnić umowę. Pomocny

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Programy finansujące badania i szkolenia w USA Warszawa, 26 kwietnia 2012 Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Otworzyć konto realne

Otworzyć konto realne Otworzyć konto realne Wypełniać z uwagą aktualnymi danymi, TYLKO LATINSKIMI LITERAMI -------------------------- < Indywidualne / Firmowe ------------------------- < Mężczyzna / Kobieta < Imię < Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Roszczenia

Zgłoszenie Roszczenia Zgłoszenie Roszczenia Numer Roszczenia: (Wypełnia instytucja rozpatrująca roszczenie) Dane osoby składającej roszczenie: Imię i nazwisko: Rodzaj roszczenia: Data: Adres: Numer telefonu: Email: Ważne informacje/co

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2013 Rektora UMCS Regulamin przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 1 1. Wprowadza się zasady przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PIERWSZEJ RATY POMOCY NA OPERACJE TYPU "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW" W RAMACH PODDZIAŁANIA "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW"

Bardziej szczegółowo

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:...

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:... 1 PROGRAM ATLANTIS UMOWA WYJAZD STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM... Umowa zawarta pomiędzy: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Czy warto zostać ekspertem oceniającym w 7.PR

Czy warto zostać ekspertem oceniającym w 7.PR Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Czy warto zostać ekspertem oceniającym w 7.PR Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Numer dokumentu: Identyfikacja projektu Nazwa Beneficjenta Numer Karty Uczelni Erasmusa EUC Prawny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

48R POL. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Rodzaje wiz POLISH

48R POL. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Rodzaje wiz POLISH Application to visit Australia for tourism or other recreational activities Wniosek o wyjazd do Australii w celach turystycznych lub rekreacyjnych Form 48R POL POLISH Uwaga Przed wype nieniem wniosku nale

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

POŚWIADCZENIE ADRESU. Nazywam się. Jestem pacjenta. (właściciel domu, krewny, przyjaciel, współlokator)

POŚWIADCZENIE ADRESU. Nazywam się. Jestem pacjenta. (właściciel domu, krewny, przyjaciel, współlokator) POŚWIADCZENIE ADRESU Imię i nazwisko pacjenta: Numer konta: Data usługi: Nazywam się. Jestem _ pacjenta. (właściciel domu, krewny, przyjaciel, współlokator) Oświadczam, że od wymienione wyżej osoby mieszkają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: MERCY HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie Mercy Hospital and Medical Center w celu świadczenia usług opieki zdrowotnej. W celu umożliwienia nam stwierdzenia,

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracji na rok 2014/15 finansowana edukacja przedszkolna

Formularz rejestracji na rok 2014/15 finansowana edukacja przedszkolna REJESTRACJA TO NIE TO SAMO CO ZAPISY Niniejszy formularz rejestracji należy wypełnić, jeżeli chcą Państwo złożyć wniosek o przyznanie Państwa dziecku finansowanego miejsca w placówce edukacji przedszkolnej.

Bardziej szczegółowo

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

48R POL. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Przestrzeganie uczciwoêci. Rodzaje wiz POLISH

48R POL. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Przestrzeganie uczciwoêci. Rodzaje wiz POLISH Application for general tourists to visit Australia for tourism or other recreational activities Wniosek dla osób ubiegajàcych si o wyjazd do Australii w celach turystycznych lub rekreacyjnych Form 48R

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę jest udostępniany przez Urząd Harmonizacji Rynku

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku KOMUNIKAT Nr 2 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus Plus

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL 1 S t r o n a POWIATOWE PCPR.8213.SR... CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking}

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking} Podatki i Bankowość {Taxes and Banking} 38 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Podatki i Bankowość Jak płaci się podatek dochodowy w Irlandii? Sprawą ważną jest, by od początku powstania obowiązku podatkowego,

Bardziej szczegółowo

48R POL POLISH. Kogo mo na podaç we wniosku? Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Warunki australijskiej wizy turystycznej

48R POL POLISH. Kogo mo na podaç we wniosku? Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Warunki australijskiej wizy turystycznej Application to visit Australia for tourism or other recreational activities Wniosek o wyjazd do Australii w celach turystycznych lub rekreacyjnych Form 48R POL POLISH PRZED wype nieniem wniosku nale y

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK)

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK) Form WRS Version 01/2008 Payment Slip Single Application For multiple applications please use the WRS multiple payment slip Section A: Contact details of the person paying for the application 1 Title Mr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2011 PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania biletów wstępu na targi ISPO MUNICH 2013 w przedsprzedaży on-line

Instrukcja zamawiania biletów wstępu na targi ISPO MUNICH 2013 w przedsprzedaży on-line Instrukcja zamawiania biletów wstępu na targi ISPO MUNICH 2013 w przedsprzedaży on-line Bilety na targi ISPO MUNICH w przedsprzedaży on-line zamawiają Państwo poprzez stronę internetową targów www.ispo.com/tickets

Bardziej szczegółowo

48R POL POLISH. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Rodzaje wiz. Op ata za z o enie wniosku. Kogo mo na podaç we wniosku?

48R POL POLISH. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Rodzaje wiz. Op ata za z o enie wniosku. Kogo mo na podaç we wniosku? Application to visit Australia for tourism or other recreational activities Wniosek o wyjazd do Australii w celach turystycznych lub rekreacyjnych Form 48R POL POLISH PRZED wype nieniem wniosku nale y

Bardziej szczegółowo

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Nazwisko beneficjenta beneficjenta beneficjenta Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. i adres biura z SEES Telefon {Wpisz numer telefonu} Tekstfon 0300 200

Bardziej szczegółowo

Formularz podania. Nazwisko. Adres. Kod pocztowy. Czy posiadacie któryś z niŝej podanych dokumentów: Brytyjski paszport

Formularz podania. Nazwisko. Adres. Kod pocztowy. Czy posiadacie któryś z niŝej podanych dokumentów: Brytyjski paszport Formularz podania Część 1 Dane pracownika Zwrot (Mr / Mrs / Miss / Other) Płeć Imię Nazwisko Adres Data urodzenia Stan cywilny Kod pocztowy Narodowość Numer telefonu Numer ubezpieczenia państwowego WaŜne

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pieczęć jednostki organizacyjnej) L.dz.... Uwaga! 1) W przypadku braku miejsca w kwestionariuszu osobowym można składać informacje na dodatkowym arkuszu. 2) Przed wypełnieniem należy przeczytać cały kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Świadczenie z Systemu rentowego Kanady dla dziecka pozostałego przy życiu

Świadczenie z Systemu rentowego Kanady dla dziecka pozostałego przy życiu Informator dla celów wypełnienia wniosku o świadczenia dla dziecka z Systemu rentowego Kanady na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej pomiędzy Kanadą i Rzeczpospolitą Polską O ile: zamierzasz

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI I. Informacje ogólne 1. Pobierana jest opłata skarbowa uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za: - wydanie na wniosek administratora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIKI. Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.4.2014 r. COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wizę objazdową i zmieniającego

Bardziej szczegółowo

KEY DATA 1. PERSONAL DETAILS

KEY DATA 1. PERSONAL DETAILS KEY DATA Status at the time of starting the scholarship: Status kandydata w chwili rozpoczcia stypendium [student student; (post)graduate absolwenci, czyli osoby, które posiadaj ju dyplom (np. licencjat,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name:

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name: Załącznik nr. 1 / Attachment no. 1 PODANIE DO REKTORA APPLICATION FORM Proszę o przyjęcie mnie na studia: licencjackie,/magisterskie*, w systemie: stacjonarnym/ niestacjonarnym * I apply to be admitted

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD BRYTANIA LTD V V 220 C Blythe Rd London W14 0HH 02033029696 ------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD X 220 C Blythe Rd London W14

Bardziej szczegółowo