98 Seszele SESZELE. Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na Coco de Mer z kokosami o nie -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "98 Seszele SESZELE. Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na www.neckermann.pl. Coco de Mer z kokosami o nie -"

Transkrypt

1 8 Seszele seszele Curieuse Island Silhouette West Sister East Sister PRASLIN Félicité Morne Seychelloise 05 m n.p.m Port Glaud Victoria Misere Cascade Sainte Anne Island Cerf Island Anonyme Island SESZELE La Digue Frégate Km MAHÉ 5 10 OCEAN INDYJSKI WYCIECZKI Z wyspy Mahe: Catalina (całodzienne żeglowanie, obiad) ok. 0,- EUR Praslin i La Dique (łodzią, z obiadem) ok. 145,- EUR Z wyspy Praslin: Vallee de Mai, ANse Lazio (cały dzień) ok. 50,- EUR Wyspy Cousin, Curiense i St. Pierre (cały dzień) ok. 110,- EUR Powyższe wycieczki odbywają się w języku niemieckim i organizowane są przez miejscowe agencje turystyczne. Szczegółowe informacje dotyczące wycieczek otrzymacie Państwo od przedstawiciela Neckermann Service na miejscu. S e s z e l e p o d w z g l ę d e m g e o l o - g i c z n y m s ą p o z o s t a ł o ś c i ą p o r o z - d z i e l e n i u s i ę A f r y k i i A z j i. P o - n a d s t o w y s p i w y s e p e k r o z - p r o s z o n y c h j e s t n a p o n a d t y s. k m ² p o w i e r z c h n i w o d y. S p o - ś r ó d n i c h t y l k o 3 3 s ą z a m i e s z k a - ne. Malow nic ze, g rani towe i kora - l o w e w y s p y t o r a j s t w o r z o n y p o - ś r ó d b e z k r e s u O c e a n u I n d y j s k i e g o n a p ó ł n o c n y w s c h ó d o d M a d a - g a s k a r u. D z i ś s t a n o w i ą c e n t r u m p r z e m y s ł u t u r y s t y c z n e g o, g ł ó w - n e g o ź r ó d ł a d o c h o d u S e s z e l i. Najwięk sza z w y sp, Mahé z pr ze - p i ę k n i e p o ł ożoną n a d z a t o k ą s t o - l i c ą V i c t o r i ą k u s i t u r y s t ó w r ó ż- n o r o d n o ś c i ą k r a j o b r a z ó w, t a j e m - n i c z y m i g ó rami, p i ę k ny m i p la ż a m i i p o d w o d n ą k rainą raf ko ralow yc h w M o r s k i m P a r k u N a r o d o w y m S t. A n n e t y s i ę c z n a s t o l i c a p o d o b - no wcią ż pr z y p omina mias t o z c z a - s ów br y t y jsk iej adminis t racji kolo - n i a l n e j. To t u t a j d e c ydują s i ę d z i ś l o s y S e s z e l i. To w n i e j k o n c e n - t r u j e s i ę ż y c i e g o s p o d a r c z e. J e d - nak pr ze de w sz y s t k i m s t anow i o na bramę do S e szeli z racji f unkc jono - w a n i a l o t n i s k a m i ę d z y n a r o d o w e - go. M a hé ma t a k że i n ny n i e z w y k ł y s k a r b. J e s t n i m ś w i a t r o ś l i n, k t ó - r e n i e w y s t ę p u j ą n i g d z i e i n d z i e j n a ś w i e c i e. S ą t o m e d u z y M e d u - sag yne oppositifolia i dzbanec zni - k i oraz szereg gatunków orchidei. D r u g ą c o d o w i e l k o ś c i w y s p ą, na k t órą z apraszamy nasz yc h gości j e s t P r a s l i n o d d a l o n a o d M a h é z a l e d w i e o 3 0 m i n u t r e j s u ł o d z i ą. W po łow ie X V III w ieku Praslin był a j e d n y m z u l u b i o n y c h m i e j s c s c h r o n i e n i a p i r a t ó w. W r o - k u p r a w o d o w y s p y z a g w a r a n t o - w a ł a s o b i e F r a n c j a. Z r e s z t ą n a - z w a P r a s l i n p o c h o d z i o d f r a n c u - s k i e g o m i n i s t r a d o s p r a w m o r z a, D u c d e P raslin. To j e d y n e m i e j s c e na ś w iecie, gdzie w dolinie Vallé de Mai rosną or yginalne palmy Coco de Mer z kokosami o nie - z w y k ł yc h k s z t a ł t a c h, b ę d ą c e s y m - b o l e m S e s z e l i. B u j n a, e g z o t y c z n a r o ś l i n n o ś ć n i e t k n i ę t a p r z e z c y w i - lizację ora z otoc zone legendą ko - kos y spraw ił y, że dolina porów nywana jest z ogrodami E denu. W re - z u l t a c i e, d z i ś V a l l é d e M a i j e s t jedny m z d wóch miejsc na Se sze - l a c h w p i s a n y m n a l i s t ę ś w i a t o w e - g o d z i e d z i c t w a U N E S CO. M a j e s t a - t yc z n e z a t o k i z g ranitow y m i k l i f a - m i o ra z z adziwiające f o r m y s k a l n e k o n k u r u j ą z z a t o c z k a m i b ę d ą c y - m i o a z a m i spoko ju. W t a k ich m i e j - s c a c h ł a t w o o w y o b r a ż e n i e t o t a l - n e g o w y o b c o w a n i a i s a m o t n o ś c i. S e s z e l e f a s c y n u j ą p i ę k n e m p l a ż, r óż n o r o d n o ś c i ą f l o r y i f a u n y, p o d - w o d n ą k r a i n ą raf ko r a l o w y c h z t y - s i ą c a m i k o l o r o w y c h r y b. R z a d k i e g a t u n k i r o ś l i n i z w i e r z ą t, p r z e - p i ę k n e p l a ż e i s w o i s t y r y t m ż y - c i a na w y s p a c h t o n i e w ą t p l i w e z a - l e t y t e g o u r o c z e g o a r c h i p e l a g u. Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na

2 Seszele Bezpieczeństwo: należy unikać tłumów, wieców politycznych i ulicznych demonstracji. Ze względu na silne prądy morskie, niebezpieczne mogą być kąpiele w oceanie na ustronnych plażach. Zdarzają się drobne kradzieże. Zalecamy przechowywanie dokumentów i gotówki w sejfach hotelowych. Informacje dotyczące pobytu: Plaże: ze względu na monsun oraz wypływanie trawy morskiej możliwości kąpieli w morzu mogą być ograniczone. Pamiątki: do wywiezienia popularnego dla Seszeli orzecha Coco de Mer konieczne jest zezwolenie wydawane przy zakupie tylko przez autoryzowanych handlarzy. Waluta: rupia (SCR), 1 SCR = 0,25 PLN (średni kurs NBP z dn ). Zalecamy zabrać USD lub EUR w gotówce. Klimat: tropikalny wilgotny z odmianą monsunową. Średnia temperatura powietrza waha się między 24- C. Najchłodniejsze miesiące to lipiec i sierpień (temperatura spada do 21 C), najgorętsze to marzec i kwiecień (32 C). Południowowschodni wiatr wieje regularnie od maja do listopada, czyniąc ten okres najprzyjemniejszym do podróżowania. Dokumenty podróży: obywatele polscy lecący na Seszele są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobytach do 0 dni. Podróżni powinni mieć paszport ważny na cały okres pobytu oraz bilet powrotny. Należy podać adres planowanego miejsca pobytu, jak również dysponować wystarczającymi na czas pobytu środkami finansowymi do wysokości 150 USD na dzień ważne informacje (gotówka, karty kredytowe, czeki podróżne). Przy wylocie pobierana jest opłata lotniskowa w wysokości 40 USD. Opieka rezydenta: opieka anglo- i niemieckojęzycznych rezydentów Thomas Cook Service. Zdrowie: od podróżnych lecących na Seszele bezpośrednio z Europy nie jest wymagane świadectwo szczepień. Jednakże zalecane jest szczepienie przeciwko żółtej febrze. Możliwość korzystania z opieki medycznej jest bardzo ograniczona. Na wyspie Mahé znajduje się jedyny szpital państwowy i kilkanaście prywatnych klinik. Na wyspach Mahé, Praslin i La Digue można skorzystać w nagłych przypadkach z ambulansów medycznych. Koszt wizyty lekarskiej wynosi ok. 50 USD. Zaleca się wykupienie międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy celne: okresowo służby celne wprowadzają zaostrzenia dotyczące importu/eksportu broni, sprzętu łowieckiego oraz owoców i warzyw. Przywożone na Seszele zwierzęta muszą odbyć 6-cio miesięczną kwarantannę. Przepisy prawne: kary za posiadanie i używanie narkotyków oraz handel nimi są bardzo restrykcyjne. Informacje dla kierowców: na Seszelach obowiązuje ruch lewostronny; drogi utrzymane w dobrym stanie. Niemiecki Instytut Meteorologii Temperatura w południe Temperatura w nocy Temperatura wody Godziny słoneczne Styczeń 6 Luty 7 Marzec 8 KLIMAT Kwiecień Ambasada RP: brak polskiej placówki dyplomatycznej. Ambasador RP w Nairobi (Kenia) akredytowany jest również w Republice Seszeli. Informacje zostały opracowane na podstawie przewodnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polak za granicą (stan lipiec 2010 r.) Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Katalog Dalekie Podróże 2010/2011 Centrum rezerwacji: (z tel. kom.) i

3 100 Seszele Mahe to największa i zarazem główna wyspa archipelagu Seszeli, ma 6 km szerokości i 26 km długości. Wyspa charakteryzuje się terenem górzystym, najwyższy szczyt Morne Seychellois ma 05 m. Wyspa koncentruje ok. 0% ludności Seszeli, znajduje się tu stolica oraz jedyny port Victoria. Wyspa wyróżnia się 68 wspaniałymi plażami z delikatnym, drobniutkim piaskiem. Na północnym zachodzie znajduje się najsłynniejsza plaża Beau Vallon, należąca do najpiękniejszych na świecie. Wyspa Mahe przyciąga najwięcej turystów, znajdują się tu największe hotele, luksusowe restauracje oraz nowoczesne sklepy. Turyści kierują najczęściej swe kroki do starego ogrodu przypraw Jardin du Roi, na szczyt Morne Blanc oraz do najpiękniejszej zatoki wyspy Petite-Anse. Praslin jest drugą co do wielkości wyspą archipelagu. Wyspa oddalona jest od Mahé ok. 60 km, przejazd łodzią trwa ok. godziny, przelot ok. 15 minut. Centrum wyspy stanowi Park Narodowy Vallée de Mai jedyne miejsce na świecie, gdzie rosną palmy owocujące największymi orzechami na świecie Coco de Mer. Piękna tropikalna zieleń, pagórkowate tereny oraz słynne zatoki Anse Lazio, Anse Kerlan i Anse Volbert skłaniają do wędrówek. Wzdłuż całej wyspy rozciąga się mnóstwo uroczych plaż. Większą część wyspy otaczają małe wysepki i rafy koralowe, stwarzające dogodne warunki do pływania i nurkowania. Le Meridien Barbarons nnnn Wyspa Mahe Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na Położenie: położony bezpośrednio przy płasko opadającej i porośniętej palmami zatoce Barbarons Bay na zachodnim wybrzeżu wyspy. Porośnięta palmami plaża Grand Anse leży przy sąsiedniej zatoce. Transfer z lotniska ok. min. Wyposażenie: komfortowy i zachwycający architekturą będącą połączeniem stylu kolonialnego z nowoczesnym minimalizmem hotel dysponuje łącznie 124 pokojami. Hol powitalny z recepcją, lobby z widokiem na morze, dostęp do internetu (WIFI) bez opłaty. Otwarta restauracja główna, restauracja a la carte, bar oraz mała galeria handlowa. W tropikalnym ogrodzie basen z brodzikiem dla dzieci. Na dachu hotelu taras z jacuzzi. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy basenie bez opłaty. Klub dla dzieci Penguin (6-12 lat). Kategoria miejscowa: 4 gwiazdki. Pokoje dwuosobowe (1-2A): komfortowo urządzone; telefon, klimatyzacja, TV satelitarna, odtwarzacz DVD, sejf, minibar, balkon lub taras z widokiem na ogród. Prysznic, wanna, WC. Pokoje dwuosobowe z widokiem na morze (2D). Sport i zdrowie: siłownia, korty tenisowe, tenis stołowy, rowery wodne, kajaki, przygotowanie do nurkowania w basenie oraz jacuzzi bez opłat; za opłatą bilard, żaglówki, windsurfing, masaże, nurkowanie (PADI), wędkowanie na pełnym morzu, łaźnia parowa i zabiegi w centrum SPA. Ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: śniadania i kolacje w formie bufetu (pokazy kulinarne). 44,- zł NPL FERN SEZ H 85218A

4 Seszele 101 Berjaya Beau Vallon Bay Resort nnn+ Wyspa Mahe Położenie: hotel położony bezpośrednio przy przepięknej piaszczystej plaży Beau Vallon Beach. Bezpłatny autobus hotelowy kursuje codziennie do oddalonej o 5 km. stolicy Victorii. Transfer z lotniska ok. 20 min. Wyposażenie: położony w otoczeniu tropikalnego ogrodu kompleks dysponuje łącznie 2 pokojami. Recepcja, restauracja główna, restauracja chińska, pizzeria, bary, mała galeria handlowa oraz kasyno. Na zewnątrz basen z brodzikiem dla dzieci oraz bar przy basenie. Parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie, leżaki przy basenie i na plaży bez opłaty. Kategoria miejscowa: 3,5 gwiazdki. Pokoje dwuosobowe (A1-2A): elegancko urządzone (ok. m kw.), położone na 1 i 2 piętrze budynku głównego; telefon, klimatyzacja, TV satelitarna, radio (kanał muzyczny), sejf, minibar. Prysznic, WC, suszarka. Wariant ekonomiczny (A2T). Pokoje dwuosobowe superior (A1-2B): bardziej przestronne (ok. 36 m kw.), położone na parterze; dodatkowo wyposażone są w wannę z oddzielnym prysznicem, płaszcze kąpielowe oraz ranne pantofle; poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Bungalowy typu Chalet deluxe (B2A): bardziej przestronne (ok. 38 m kw.), z częścią wypoczynkową, ekspres do kawy, w łazience płaszcze kąpielowe, poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Rozrywka: codziennie muzyka na żywo. Opieka nad dziećmi za dodatkową opłatą na zapytanie. Plac zabaw dla dzieci. Sport i zdrowie: tenis, surfing, żaglówki, siłownia oraz kajaki (konieczne wniesienie kaucji zwrotnej za wypożyczany sprzęt); za opłatą nurkowanie oraz motorowe sporty wodne. Śniadania lub z dwoma posiłkami: bufet śniadaniowy oraz kolacja w formie bufetu lub 3-daniowe menu. Uwaga! W okresie możliwość rezerwacji tylko dwóch posiłków. Sunset Beach Resort nnnn+ 721,- zł NPL FERN SEZ H 85222A/B Wyspa Mahe Położenie: na półwyspie, otoczony małą prywatną zatoczką z piękną piaszczystą plażą na północno-zachodnim wybrzeżu, z imponującym widokiem na zatokę Beau Vallon oraz zarys wysp Silhouette i L Ile du Nord. Do stolicy wyspy Victorii ok. 20 min. jazdy samochodem, do plaży Beau Vallon ok. 10 min. Transfer z lotniska ok. 20 min. Wyposażenie: hotel odznaczony w latach 2007, 2008 nagrodą Best Boutique Hotel na Seszelach przez pismo World Travel, dysponuje łącznie 2 jednostkami mieszkalnymi, gwarantującymi wypoczynek i relaks w gustownie urządzonym resorcie usytuowanym na występie skalnym, w cieniu egzotycznego ogrodu. Hol powitalny z recepcją i małą biblioteką/butikiem, restauracja serwująca dania kuchni międzynarodowej i kreolskiej oraz bar położone są na pomoście wychodzącym bezpośrednio na Ocean Indyjski zapewniający najpiękniejsze zachody słońca na Seszelach. Schodząc niżej, na występie skalnym w otoczeniu egzotycznej roślinności basen z tarasem słonecznym. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy basenie i na plaży bezpłatnie. Dostęp do Internetu (za opłatą). Hotel nie akceptuje dzieci poniżej 10 roku życia. Kategoria miejscowa: 4 gwiazdki. Karty kredytowe: Pokoje dwuosobowe deluxe (A1-2A): położone przy plaży, urządzone ze smakiem (ok. 32 m kw); klimatyzacja, wentylator sufitowy, telefon, TV, radio, sejf, ekspres do kawy, mini bar, umeblowany taras z widokiem na morze. Wanna lub prysznic, WC, suszarka. Brak dostawek. Junior suity (A2-3B): przestronne (ok. 42 m kw); położone wzdłuż skał, dodatkowo część wypoczynkowa, oddzielne WC; poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Wille (B2A): przestronniejsze (ok. 2 m kw) z dwoma sypialniami i dwoma łazienkami; poza tym wyposażone jak junior suity. Rozrywka: okazjonalnie subtelna muzyka na żywo. Sport i zdrowie: bilard, sprzęt do płytkiego nurkowanie (za kaucją); za opłatą: sporty wodne oferowane przez lokalne agencje przy plaży Beau Vallon. Śniadania lub z dwoma posiłkami: amerykański bufet śniadaniowy, kolacja w formie bufetu lub menu. Uwaga! W okresie oraz możliwość rezerwacji tylko dwóch posiłków. 61,- zł NPL FERN SEZ H 85213A/B Katalog Dalekie Podróże 2010/2011 Centrum rezerwacji: (z tel. kom.) i

5 102 Seszele Coco De Mer nnnn Wyspa Praslin Położenie: bezpośrednio nad morzem nad zatoką Anse Bois de Rose, wśród tropikalnego parku stanowiącego rezerwat przyrody, w południowo-wschodniej części wyspy Praslin. Do najpiękniejszej plaży na wyspie Anse Lazio 3 x tydz. bezpłatny transfer. Przystanek autobusowy znajduje się w pobliżu hotelu. Transfer z lotniska Mahe ok. 80 min. Wyposażenie: popularny wśród stałych gości, położony w spokojnej okolicy kompleks dysponuje łącznie 40 pokojami zlokalizowanymi w kilku bungalowach. Duży hol powitalny z recepcją, lounge z miejscami wypoczynkowymi, restauracja, bar, biblioteka z miejscem gry w szachy. W tropikalnym ogrodzie basen z brodzikiem dla dzieci, bar przy basenie, taras z restauracją a la carte. Leżaki i parasole przy basenie oraz leżaki na plaży bez opłaty. Kategoria miejscowa: 4 gwiazdki. Pokoje dwuosobowe (1-3A): wszystkie wyremontowane w 2006 roku, elegancko urządzone; kącik wypoczynkowy, klimatyzacja, wentylator sufitowy, TV satelitarna, sejf, czajnik oraz taras od strony morza. Prysznic, wanna, WC, suszarka. Rozrywka: w ciągu tygodnia wieczorem muzyka na żywo. Sport i zdrowie: tenis stołowy, mała siłownia, windsurfing, kajaki, korty do squasha i tenisa; za opłatą sprzęt do nurkowania oraz wynajem rowerów. Ze śniadaniem lub dwoma posiłkami: bufet śniadaniowy oraz kolacja w formie bufetu lub a la carte. Między 16:00-17: serwowane są bezpłatnie kawa, herbata, herbatniki na tarasie basenowym. Uwaga! W okresie oraz możliwość rezerwacji tylko dwóch posiłków. 04,- zł NPL FERN SEZ H 85225A Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na

6 Seszele 103 Berjaya Praslin Resort nnn Wyspa Praslin Położenie: bezpośrednio przy długiej drobnopiaszczystej plaży Cote d Or. Transfer z lotniska Mahe ok. 85 min. Wyposażenie: prosty, niewielki, położony w spokojnej okolicy kompleks dysponuje łącznie 77 pokojami. Recepcja z sejfami do wynajęcia (bez opłaty), restauracja główna, restauracja a la carte oraz pizzeria. W tropikalnym kompleksie ogrodowym znajduje się basen z brodzikiem dla dzieci, taras słoneczny oraz bar przy basenie. Kategoria miejscowa: 3 gwiazdki. Pokoje dwuosobowe (1-2A): funkcjonalnie urządzone; telefon, klimatyzacja, minibar, czajnik, balkon lub taras. Prysznic lub wanna, WC, suszarka. Brak dostawek dla dzieci. Wariant ekonomiczny (2T): brak dostawek dla dzieci. Pokoje dwuosobowe superior (1-2B): przestronniejsze, z widokiem na basen lub na morze; poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Sport i zdrowie: tenis, tenis stołowy, siatkówka, windsurfing, kajaki, sprzęt do nurkowania powierzchniowego, rowery wodne bez dodatkowych opłat (w zależności od dostępności); za opłatą bilard, piłkarzyki, nurkowanie, wędkowanie na oceanie. Ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: bufet śniadaniowy oraz kolacja w formie bufetu lub a la carte. Uwaga! W okresie możliwość rezerwacji tylko dwóch posiłków. Indian Ocean Lodge nnn+ 66,- zł NPL FERN SEZ H 850A Wyspa Praslin Położenie: bezpośrednio przy Grand Anse. Codziennie bezpłatny transfer do długiej drobnopiaszczystej plaży Cote dor. Transfer z lotniska Mahe ok. 0 min. Wyposażenie: ośrodek w stylu kolonialnym obejmuje budynek główny oraz 8 jednopiętrowych willi (po 4 jednostki mieszkalne) położone w tropikalnym ogrodzie. W budynku głównym recepcja z miejscami do wypoczynku, restauracja i bar. Na zewnątrz kompleksu basen z brodzikiem dla dzieci. Parasole oraz leżaki przy basenie bez opłaty. Kategoria miejscowa: 3 gwiazdki. Karty kredytowe: Pokoje dwuosobowe (1-3B): przestronne pokoje (ok. 45 m kw.) z podwójnym łóżkiem; telefon, klimatyzacja, wentylator sufitowy, TV, mini lodówka, sejf, balkon lub taras z widokiem na morze. Prysznic, WC, suszarka. Rozrywka: okazjonalnie wieczorem muzyka na żywo. Sport i zdrowie: za opłatą rozmaite sporty wodne (agencje lokalne). Ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: bufet śniadaniowy i kolacja w formie bufetu lub a la carte. Uwaga! W okresie możliwość rezerwacji tylko dwóch posiłków. 84,- zł NPL FERN SEZ H 852A Katalog Dalekie Podróże 2010/2011 Centrum rezerwacji: (z tel. kom.) i

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy Gambia - wczasy Laico Atlantic **** Położenie: Zadbany i dobrze utrzymany hotel Laico Atlantic znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w Banjul. Kompleks położony jest w spokojnej

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

Kurumba Maldives. Link do hotelu na esky.pl. Udogodnienia. 801 420 303 lub +48 32 728 3000. Male, Malediwy. Wyposażenie hotelu

Kurumba Maldives. Link do hotelu na esky.pl. Udogodnienia. 801 420 303 lub +48 32 728 3000. Male, Malediwy. Wyposażenie hotelu Infolinia 801 420 303 lub +48 32 728 3000 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kurumba Maldives Male, Malediwy North Male Atoll, Maldives Link do hotelu na esky.pl

Bardziej szczegółowo

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE Zdjęcia Hotelu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602731413080730.1073741832.1318566 23501547&type=3&uploaded=8 Informacje ogólne Iberostar Tainos jest

Bardziej szczegółowo

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage został zaprojektowany w pełnym przepychu arabskim stylu, przez co uważany jest za jeden z najbardziej stylowych resortów na plaży Jumeirah.

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU EGIPT SHARM EL SHEKH HOTEL: GRAND PLAZA 5* Miejsce pobytu: Egipt / Sharm El Sheikh Wyżywienie: All Termin: listopad Cena: 2100,00 zł OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU Świetnie położony przy złotej plaży, z widokiem

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12.

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12. WENEZUELA Hotel Isla Caribe Beach Resort Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano Terminy: 26.11.2011 11.12.2011 03.12.2011 18.12.2011 Cena za osobę: 4559 zł Wyżywienie: All inclusive

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

Sailing Paradise Seszele 2015 21-28 listopada 2015 Forsail Business Club ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa Tel./fax. 022 620 29 03 info@forsail.

Sailing Paradise Seszele 2015 21-28 listopada 2015 Forsail Business Club ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa Tel./fax. 022 620 29 03 info@forsail. Sailing Paradise Seszele 2015 21-28 listopada 2015 Założenia programowe: Termin: 21-28 listopada 2015 Miejsce: Seszele Czas trwania: 7 +2 dni Charakter wyjazdu: rejs Zakwaterowanie: Lagoon 380 Transport:

Bardziej szczegółowo

HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu

HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu Miejscowa kategoria: 3 gwiazdki Położenie: we wschodniej części wyspy,

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

Kempinski Hotel Bahia

Kempinski Hotel Bahia Infolinia 801 080 730 lub +48 32 728 30 30 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kempinski Hotel Bahia Estepona, Hiszpania Carretera De Cadiz Km 159, Playa El Padron,

Bardziej szczegółowo

Constantinos the Great Beach Hotel*****

Constantinos the Great Beach Hotel***** Cypr, Larnaka - wypoczynek Constantinos the Great Beach Hotel***** Położenie: Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL HOTEL KALYPSO CRETAN VILLAGE * * * * ALL HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL Położenie Kompleks hotelowy Eri Sun Village składa się z pawilonów usytuowanych kaskadowo

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) /

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / Kategoria *** Region Dubrovnik/Dalmacja/Chorwacja Atuty basen, animacje dla dzieci,

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

ROBIMY LEPIEJ TO, CO INNI ROBIĄ DOBRZE!

ROBIMY LEPIEJ TO, CO INNI ROBIĄ DOBRZE! ROBIMY LEPIEJ TO, CO INNI ROBIĄ DOBRZE! Elite Club Travel Polska Sp. z o.o. 00-710 Warszawa, al. W. Witosa 31, lok. 201B; tel.: 22 640 14 65, 22 640 14 66, fax: 22 858 33 00 bilety lotnicze email: biletyeliteclub@ectp.pl;

Bardziej szczegółowo

KENIA września 2017 Hotel Diani Sea Resort**** OFERTA SPECJALNA wyłącznie dla Przyjaciół Akademii Podróży

KENIA września 2017 Hotel Diani Sea Resort**** OFERTA SPECJALNA wyłącznie dla Przyjaciół Akademii Podróży KENIA 21 29 września 2017 Hotel Diani Sea Resort**** OFERTA SPECJALNA wyłącznie dla Przyjaciół Akademii Podróży KENIA Państwo położone we wschodniej Afryce to prawdziwy raj dla miłośników egzotycznej przygody.

Bardziej szczegółowo

Vrissiana Beach Hotel ****

Vrissiana Beach Hotel **** Cypr, Larnaka - wypoczynek Vrissiana Beach Hotel **** Położenie: Przestronny i wygodny hotel, położony w miejscowości Protaras, należący do znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Hotel mieści

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

MAURITIUS. Oferta golfowa

MAURITIUS. Oferta golfowa 1 MAURITIUS Oferta golfowa 2 Mauritius Nieduża afrykańska wyspa o tropikalnym klimacie, która bez wątpienia jest jednym z najpiękniejszych, rajskich miejsc na ziemi. Kilkanaście perfekcyjnie przygotowanych

Bardziej szczegółowo

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 Marsa El Alam to nieduża egipska mieścina. W jej rejonie, wzdłuż brzegu, na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów usytuowane są hotele korzystające ze spokoju i

Bardziej szczegółowo

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek Przygotowano dla: Osoba kontaktowa: Termin obowiązywania oferty: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Pani Magdalena Biela Pan Lech Marek 09-12.06.2015r. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem Pokój 2-osobowy

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01)

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) Bled to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na Słowenii. Wtulony

Bardziej szczegółowo

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri /

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / Kategoria *** Region Costa Etrusca/Toskania/Włochy Atuty piaszczysta plaża, w centrum miasteczka,

Bardziej szczegółowo

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 776/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta

Bardziej szczegółowo

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna.

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna. Wczasy na Malcie, Hotel Mellieha Bay****, All Inclusive Symbol oferty: 672/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Mellieha Samolot

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!!

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! OFERTA DLA SENIORA (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! WYPOCZYNEK Hiszpania str. 2 4 Grecja str. 5 7 Czarnogóra str. 8 Bułgaria str. 9-10 WYPOCZYNEK

Bardziej szczegółowo

Travel Coaching RODOS

Travel Coaching RODOS Travel Coaching RODOS TRAVEL COACHING Hotel Nasze wsparcie Kto podejmuje u Ciebie decyzje - TY czy Twój krytyk? Co będziemy robić? Spotykamy się codziennie rano i wieczorem na podsumowaniu dnia na warsztatach

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. smart sein mit smartline. smartline OD LATA 2013. Kolorowe wakacje za nieduże pieniądze?!

NOWOŚĆ. smart sein mit smartline. smartline OD LATA 2013. Kolorowe wakacje za nieduże pieniądze?! NOWOŚĆ smart sein mit smartline smartline OD LATA 2013 Co dla Gości smartline? Kolorowe wakacje za nieduże pieniądze. Wszystkie hotele zostały sprawdzone pod względem jakości, są położone nad morzem w

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 7 dni, SKIPASS, śniadania, obiadokolacje, dojazd własny 3-9 stycznia 2016 r. 10-16 stycznia 2016 r. 17 23 stycznia 2016 r. 24 30 stycznia 2016 r. 31

Bardziej szczegółowo

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183 Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki Symbol oferty: 762/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Mauritius

Bardziej szczegółowo

mauritius 104 Mauritius Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na www.neckermann.pl

mauritius 104 Mauritius Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na www.neckermann.pl 104 Mauritius mauritius Km 10 20 Grand Baie Mont Choisy Pointe aux Piments Turtle Bay Cap Malheureux Grand Gaube PORT LOUIS Belle Mare MAURITIUS Trou d'eau Douce Flic en Flac Wolmar Tamarin Curepipe 828

Bardziej szczegółowo

. Costa BRAVA. WYLOT GDAŃSK. **** 4-gwiazdkowy JESIEŃ 2014. Biuro Podróży Invitatio. Hotel MERCURY. Cena pakietu obejmuje:

. Costa BRAVA. WYLOT GDAŃSK. **** 4-gwiazdkowy JESIEŃ 2014. Biuro Podróży Invitatio. Hotel MERCURY. Cena pakietu obejmuje: Hotel MERCURY **** 4-gwiazdkowy położony w popularnej miejscowości Santa Susana (500 m od centrum, przy głównej promenadzie) 100 m od plaży w odległości 66 km od Barcelony. Dzięki dobrze rozwiniętej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL HOTEL PARK INN * * * * + ALL HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL Położenie Położony w zatoce Om El Sid, dzielnicy Sharm el Sheikh - idealne miejsce dla miłośników

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK SHARM EL SHEIK Przedpłata: 500 zł RABATY za wczesną rezerwację! 12% zniżki do 31.01.2007 8%zniżki do 28.02.2007 SHARM EL SHEIK AL. DIWAN***+ PALMYRA RESORT**** REGENCY PLAZA RESORT***** TERMIN 8 DNI 15

Bardziej szczegółowo

OZZ HOTEL KUTA BALI ***

OZZ HOTEL KUTA BALI *** OZZ HOTEL KUTA BALI *** Trzygwiazdkowy, nowoczesny hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych standard oraz deluxe. Hotel posiada duży

Bardziej szczegółowo

S A R D Y N I A D O J A Z D W Ł A S N Y

S A R D Y N I A D O J A Z D W Ł A S N Y S A R D Y N I A D O J A Z D W Ł A S N Y Hotel Colonna Resort 5***** (Porto Cervo) HOTEL: Hotel Colonna Resort urządzony jest w typowo śródziemnomorskim klimacie. Usytuowany w parku o powierzchni 500m²,

Bardziej szczegółowo

malediwy 112 Malediwy MALEDIWY Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na www.neckermann.pl

malediwy 112 Malediwy MALEDIWY Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na www.neckermann.pl 112 Malediwy malediwy Cochin INDIE SRI LANKA OCEAN Colombo INDYJSKI MALEDIWY Male Km 150 0 Dawno, dawno temu t ysiące g wiazd spadło z nieba prosto do Oceanu Ind y jsk iego. Po jak imś c z asie c zę ś

Bardziej szczegółowo

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Detelina*** Położenie: Kameralny hotel po niedawnej kompleksowej renowacji, położony jest ok. 300 m od plaży w spokojnej dzielnicy Złotych Piasków określanej jako Czajka,

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet /

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / Kategoria **** Region Zillertal/Tyrol/Austria Atuty All Inclusive, centrum wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL HOTEL BEACH ALBATROS GARDEN * * * *+ ALL HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL Położenie Ok. 33 km na południe od Hurghady w słynnej Zatoce Makadi.

Bardziej szczegółowo

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek Egipt - Hurghada wypoczynek Hilton Long Beach**** Położenie: Otoczony zadbanym egzotycznym ogrodem, przestronny hotel należący do sieci hotelowej Hilton, słynącej z usług na wysokim poziomie. Znakomicie

Bardziej szczegółowo

Biuro Kotla Travel poleca! Bardzo dobre hotele!

Biuro Kotla Travel poleca! Bardzo dobre hotele! Biuro Kotla Travel poleca! Bardzo dobre hotele! Terminy: od sierpnia do września 2016! Cena: Poseidon Beach 4* od 1940 zł/os. Sentido Alexandra Beach Resort 4,5* od 2087 zł/os. Azure Resort & Spa 5* od

Bardziej szczegółowo

162 EGIPT Sharm El Sheikh. od 1244 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl

162 EGIPT Sharm El Sheikh. od 1244 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl 162 EGIPT Sharm El Sheikh Sharm el sheikh Suez Zat. Sueska Płw. Synaj Dahab Zat. Akaba EGIPT Sharm El Sheik MORZE CZERWONE Hurghada Stała cena dla dzieci od 1244 PLN Oczy bolą od kolorów, nie wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Hotel PRESLAV *** BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI. 1.658 zł 1.664 zł

Hotel PRESLAV *** BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI. 1.658 zł 1.664 zł BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI hotele: PRESLAV *** / JOYA PARK *** dojazd: wyżywienie: samolot śniadanie i obiadokolacja wyloty: 03.08, 10.08 7dni: 1.658 zł 1.664 zł Hotel PRESLAV *** OPIS HOTELU Hotel Preslav

Bardziej szczegółowo

Tajlandia. 134 Tajlandia TAJLANDIA. Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na www.neckermann.pl ZATOKA SYJAMSKA. Z Phuket: ok.

Tajlandia. 134 Tajlandia TAJLANDIA. Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na www.neckermann.pl ZATOKA SYJAMSKA. Z Phuket: ok. 134 Tajlandia Tajlandia BIRMA (MYANMAR) TAJLANDIA LAOS MORZE ANDAMAŃSKIE Cha-Am/Hua Hin BANGKOK Pattaya ZATOKA SYJAMSKA Koh Samui Krabi Phuket KAMBODŻA MALEZJA WIETNAM MORZE POŁUDNIOWO-CHIŃSKIE K m 200

Bardziej szczegółowo

172 Tunezja TUNEZJA. od 878 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl

172 Tunezja TUNEZJA. od 878 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl 172 Tunezja Tunezja MORZE ŚRÓDZIEMNE Tunis k Kartagina TUNEZJA Hammamet Port el Kantaoui Gabes Matmata Monastyr Stała cena dla dzieci od 878 PLN Tunezja leży w Afryce Północnej, w środkowej części basenu

Bardziej szczegółowo

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

kostaryka i panama 72 Kostaryka PANAMA KOSTARYKA Limon San Jose Jacó Manuel Antonio David Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.

kostaryka i panama 72 Kostaryka PANAMA KOSTARYKA Limon San Jose Jacó Manuel Antonio David Aktualne ceny i informacje na www.neckermann. 72 Kostaryka kostaryka i panama Liberia Playa Langosta NIKARAGUA Nicoya/Tambor OCEAN SPOKOJNY KOSTARYKA Limon San Jose Jacó Manuel Antonio David MORZE KARAIBSKIE Colón Playa Blanca Santiago PANAMA Kanał

Bardziej szczegółowo

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 rekrea.pl http://www.rekrea.pl AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 Węgry, Budapeszt, baseny termalne, park wodny Aquaworld Ramada. Wczasy 2016 na Węgrzech. Terminn

Bardziej szczegółowo

DOMINIKANA. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl. Z Punta Cana: San Pedro de Macoris (cały dzień) ok. 110,- USD. (cały dzień) ok.

DOMINIKANA. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl. Z Punta Cana: San Pedro de Macoris (cały dzień) ok. 110,- USD. (cały dzień) ok. 38 Dominikana dominikana Great Inagua KUBA Kanał Jamajski Cieśnina Zawietrzna HAITI Costa Dorada/ Playa Dorada Puerto Plata Sosua Cabarete DOMINIKANA Santo Domingo OCEAN ATLANTYCKI Km 25 50 Boca Chica

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ - Sylwester na Seszelach - wyprawa do podwodnego raju... 27.12.2016 13:25:00

GRUDZIEŃ - Sylwester na Seszelach - wyprawa do podwodnego raju... 27.12.2016 13:25:00 GRUDZIEŃ - Sylwester na Seszelach - wyprawa do podwodnego raju... 27.12.2016 13:25:00 Seszele oferują jedne z najpiękniejszych plaż na świecie. Drobny, biały piasek łączący się łagodnie z lazurową wodą

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus)

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus) Oferta 1 Aqua plaza z: do Antalya z: Antalya do Pokój 2-osobowy w supercenie 25.10.2015 31.10.2015 818.00 PLN dnia: 25.10.2015 godz. 06:10-10:00 dnia: 31.10.2015 godz. 02:25-04:20 w mieście: Okurcalar

Bardziej szczegółowo

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja.

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja. Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania Symbol oferty: 863/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Sliema

Bardziej szczegółowo

EGIPT. od 1054 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl

EGIPT. od 1054 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl 154 EGIPT MORZE SRÓDZIEMNE Aleksandria Kair Synaj MORZE CZERWONE EGIPT El Gouna Makadi Bay Luksor Stała cena dla dzieci od 1054 PLN Egipt leży w północno- wschod - n i e j c z ę ś c i A f r y k i i c z

Bardziej szczegółowo

COOK ISLANDS - ROROTONGA & AITUTAKI 30.X-16.XI.2016

COOK ISLANDS - ROROTONGA & AITUTAKI 30.X-16.XI.2016 The BEST of the Top 10 Kitesurfing Destinations in The World COOK ISLANDS - ROROTONGA & AITUTAKI 30.X-16.XI.2016 KITESURFING & SNORKELING Wyspy Cooka Idylliczny klimat, wspaniałe krajobrazy, ciepłe serca

Bardziej szczegółowo

Austria / Zell am See - Kaprun / Zell Am See / Gartenhotel Daxer /

Austria / Zell am See - Kaprun / Zell Am See / Gartenhotel Daxer / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zell am See - Kaprun / Zell Am See / Gartenhotel Daxer / Kategoria *** Region Europa Sport Region/Ziemia Salzburska/Austria Atuty strefa wellness

Bardziej szczegółowo

the best for the best Zapraszamy na szkolenie. DJERBA 13-20.10.2010 ALL INCLUSIVE Zapraszamy na szkolenie MENEDŻER CZY LIDER?

the best for the best Zapraszamy na szkolenie. DJERBA 13-20.10.2010 ALL INCLUSIVE Zapraszamy na szkolenie MENEDŻER CZY LIDER? Zapraszamy na szkolenie. DJERBA 13-20.10.2010 ALL INCLUSIVE Zapraszamy na szkolenie MENEDŻER CZY LIDER? KANONY ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM I FIRMĄ MIĘDZYNARODOWE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W programie m.inn: Wycieczka

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na wyprawę do omanu.

Zapraszamy na wyprawę do omanu. Zapraszamy na wyprawę do omanu. Oman (Sułtanat Omanu) to państwo leżące na Półwyspie Arabskim, nad Zatoką Omańską i Morzem Arabskim. Państwa z nim graniczące to Jemen, Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya Oferta 1 International Beach Wrocław 09.09.2015 16.09.2015 1588.00 PLN 3176.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Antalya

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Willa Beatrice Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i konkretnej jednostce kwaterunkowej, którą wyszukał

Bardziej szczegółowo

42 Hiszpania Gran Canaria

42 Hiszpania Gran Canaria 42 Hiszpania Gran Canaria GRAN CANARIA OCEAN ATLANTYCKI GRAN CANARIA Los Pechos 1950 m Gando Las Palmas Telde Mogán Playa Playa Taurito Playa Amadores Puerto Rico Meloneras San Agustin Playa del Inglés

Bardziej szczegółowo

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme HISZPANIA / COSTA BRAVA To właśnie Costa Brava należy do najczęściej odwiedzanych przez Europejczyków regionem turystycznym w Hiszpanii. Nie bez powodów.

Bardziej szczegółowo

Ecco Holiday. Lato 2013

Ecco Holiday. Lato 2013 MANUAL PRODUKTOWY Ecco Holiday Lato 2013 Bułgaria ZŁOTE PIASKI **** Golden Yavor duży basen ładne pokoje apartamenty z 2 pomieszczeniami oddzielone drzwiami dobrze wyposażone aneksy odpłatne niewielkie

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie:

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie: Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy Costa Caleta ***+ Położenie: Ten wybudowany w 2005 roku hotel położony jest w niewielkim, popularnym zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi kurorcie Caleta de Fuste,

Bardziej szczegółowo

CYPR INFORMACJE PRAKTYCZNE WYCIECZKI FAKULTATYWNE

CYPR INFORMACJE PRAKTYCZNE WYCIECZKI FAKULTATYWNE INFORMACJE PRAKTYCZNE Cypr to trzecia, co do wielkości i jedna z najpięk-niejszych wysp Morza Śródziemnego, nazywana też wyspą Afrodyty, od imienia mitologicznej bogini piękności i miłości. Od wybrzeży

Bardziej szczegółowo

Otrant**** Czarnogóra - wczasy

Otrant**** Czarnogóra - wczasy Czarnogóra - wczasy Otrant**** Położenie: Kompleks składający się z budynku głównego oraz willi Otrant, położony przy morzu, na samym początku malowniczej, szerokiej piaszczystej Velikiej Plaży o długości

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Zapraszamy do miasta niezwykłych kontrastów, gdzie tradycja z nowoczesnością tworzy doskonały mariaż. W Dubaju jest czas na wszystko

Bardziej szczegółowo

CHALKIDIKI. 68 Grecja Chalkidiki CHALKIDIKI. od 781 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl

CHALKIDIKI. 68 Grecja Chalkidiki CHALKIDIKI. od 781 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl 68 Grecja Chalkidiki CHALKIDIKI Thessaloniki CHALKIDIKI Morze Egejskie Nea Moudania Nikiti Agios Nikolaos Potidea Vourvourou Sani Kriopigi Chanioti Possidi Pefkochori Ouranoupolis Stała cena dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Symbol oferty: 5447563/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja

Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Willa Blanca Drukuj PDF Komarna / Riwiera Klek / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i konkretnej jednostce kwaterunkowej, którą wyszukał

Bardziej szczegółowo

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl Hotel 77 *** Chałupy Hotel 77*** to wyjątkowe i kameralne miejsce. Usytuowany w jednym z najęższych odcinków Półwyspu Helskiego - 50m do szerokiej, piaszczystej plaży i 30m od brzegu Zatoki Puckiej, która

Bardziej szczegółowo

TURCJA - ALANYA. Turecki; można także porozumiewać się po angielsku, coraz częściej po polsku. 1 lira turecka; 1 EUR = 2,4 liry.

TURCJA - ALANYA. Turecki; można także porozumiewać się po angielsku, coraz częściej po polsku. 1 lira turecka; 1 EUR = 2,4 liry. TURCJA - ALANYA turyści objęci są opieką polskiego rezydenta, do którego zadań należy pomoc przy przylocie, wylocie, podczas pobytu oraz przyjmowanie zapisów na wycieczki lokalne. Turecki; można także

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Side. Katowice 20.05.2015 27.05.2015

Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Side. Katowice 20.05.2015 27.05.2015 Oferta 1 Turcja Side Laphetos Beach Resort Katowice 20.05.2015 27.05.2015 1766.00 PLN 3533.29 * Cena całkowita: Dorosły: 1766.65 PLN (25.03.1985) Dorosły: 1766.65 PLN (25.03.1985) Podróż tam: Wylot z:

Bardziej szczegółowo

Iberotel Miramar *****

Iberotel Miramar ***** Zjednoczone Emiraty Arabskie - wypoczynek Iberotel Miramar ***** Położenie: Hotel należący do znanej i cenionej za wysoka jakość usług, sieci hotelowej Iberotel. Zlokalizowany w wypoczynkowym rejonie Fujairah

Bardziej szczegółowo

Wyprawa nurkowa na Maltę (01-01-3000 - )

Wyprawa nurkowa na Maltę (01-01-3000 - ) Wyprawa nurkowa na Maltę (01-01-3000 - ) Archipelag Maltański składa się z trzech słonecznych wysp: Malty, Gozo i Comino (plus dwie niezamieszkane romantyczne wysepki Caminotto i Filfla) i naprawdę trudno

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL HOTEL ADMIRAL & CAPTAINS COMPLEX * * * ALL HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL Malowniczo położony hotel wśród winnic i pięknych gór, oddalony ok. 600 m od centrum Alykanas

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA ETYKIETA BIZNESOWA SAVOIR-VIVRE W KONTAKTACH BIZNESOWYCH

MIĘDZYNARODOWA ETYKIETA BIZNESOWA SAVOIR-VIVRE W KONTAKTACH BIZNESOWYCH Zapraszamy na szkolenie - warsztaty DOMINIKANA 2010 All Inclusive MIĘDZYNARODOWA ETYKIETA BIZNESOWA SAVOIR-VIVRE W KONTAKTACH BIZNESOWYCH 25 listopada - 03 grudnia 2010 r. Dominikana - Hotel Iberostar

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

24 Hiszpania Majorka MAJORKA. od 1279 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl

24 Hiszpania Majorka MAJORKA. od 1279 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl 24 Hiszpania Majorka MAJORKA MAJORKA Puerto de Alcudia Ca n Picafort Cala Ratjada Palma de Mallorca Cala Millor Playa de Palma Sa Coma Palma Nova S Illot Magaluf Sta. El Arenal Ponsa Cala Mandia MORZE

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky /

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / Kategoria **** Region Chopok/Tatry Niskie/Słowacja Atuty strefa wellness, Wi-Fi - gratis,

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. od 749 PLN. Katalog Lotniczy. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

BUŁGARIA. od 749 PLN. Katalog Lotniczy. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 42 Bułgaria BUŁGARIA Złote Piaski Holiday Club Warna Riviera Vlas Elenite Burgas Nessebar Duni MORZE CZARNE Stała cena dla dzieci od 749 PLN Bułgaria leży w północno-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego,

Bardziej szczegółowo

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

74 Grecja Korfu KORFU. od 1114 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl. GRECJA Agios Gordis

74 Grecja Korfu KORFU. od 1114 PLN. Katalog Hit. Aktualne ceny i informacje na www.kataloghit.pl. GRECJA Agios Gordis 74 Grecja Korfu KORFU Astakeri KORFU Paleokastritsa Liapades Acharavi Roda Nissaki Ipsos ALBANIA Dassia Kontokali Glyfada Korfu Pelekas Perama GRECJA Agios Gordis Benitses Agios Joannis Moraitika MORZE

Bardziej szczegółowo