WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI"

Transkrypt

1 WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość Poczta Kod pocztowy - Dane kontaktowe Telefon Adres NIP podatnika PESEL Właściwy urząd skarbowy Zgody i oświadczenia Wnioskodawcy indywidualnie 1. Oświadczam, że chcę rozliczyć się: wspólnie z małżonkiem i oświadczam, że: a) pozostajemy w związku małżeńskim przez cały 2012 rok b) istnieje między nami wspólnota majątkowa, c) żaden z małżonków nie był opodatkowany w formie ryczałtu ani karty podatkowej d) żaden z małżonków nie był opodatkowany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym (19%) e) nie orzeczono w stosunku do nas separacji. wspólnie z dzieckiem, gdyż: jestem osobą samotnie wychowującą dziecko status: w 2012 roku dziecko ukończyło lat nie uzyskujemy przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu ani karty podatkowej nie uzyskujemy przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (19%) dziecko nie osiągnęło żadnych dochodów w 2012 r. w roku 2011 rozliczałem/am się indywidualnie z urzędem skarbowym w 2012 r. uzyskałem/am przychody ze sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych w 2012 r. poza odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne korzystam z ulg i odliczeń jeśli, proszę wskazać z jakiego tytułu: 2. Oświadczam, że w 2012 r. uzyskałem/am przychody ze zbycia nieruchomości w 2012 r. uzyskałem/am przychody z zagranicy w 2012 r. uzyskałem/am przychody z najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów opodatkowanych na zasadach ogólnych w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu umów cywilnoprawnych w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu rent albo emerytur w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu zasiłków wypłacanych przez ZUS 1/6

2 w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu odszkodowań jeśli, proszę wskazać z jakiego tytułu: prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w jednej formie 3. Oświadczam, że podałem/am wszystkie niezbędne informacje i dostarczyłem/am dokumenty niezbędne do dokonania prawidłowego rozliczenia rocznego za rok 2012 oraz że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 4. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Tax Care SA moich danych osobowych podanych na potrzeby niniejszej Promocji do TC Finance Sp. z o.o. oraz Idea Bank SA w celach promocyjnych i marketingowych w zakresie niezbędnym do przygotowania najkorzystniejszej oferty własnych produktów i usług. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że: 1. administratorami Pana/i danych osobowych są: a. TC Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A, b. Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39; 2. Pana/i dane osobowe, w zakresie niezbędnym do przygotowania najkorzystniejszej oferty, przetwarzane będą w celach promocyjnych i marketingowych; 3. Pana/i dane osobowe zostały pozyskane od Tax Care SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A; 4. posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania; 5. przysługuje Panu/i prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pana/i danych ze względu na Pana/i szczególną sytuację, jak również ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Tax Care SA informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie 6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TC Finance Sp. z o.o. informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Idea Bank SA informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie 8. Wyrażam zgodę na przedstawienie przez Idea Bank SA oferty Kredytu Obrotowego w kwocie: do PLN innej: PLN i jestem świadomy, że niniejsze zapytanie będzie figurować w Biurze Informacji Kredytowej jako zapytanie o kredyt o powyższych parametrach, powodujące obniżenie oceny punktowej (tzw. scoringu) w BIK. 9. Deklaruję, że moje miesięczne zobowiązania firmowe i prywatne z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek, limitów kredytowych, kart kredytowych, poręczeń, alimentów (poza Idea Bank SA) wynoszą PLN miesięcznie i posiadam możliwość ich spłaty. 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Idea Bank SA oraz Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17 A, dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy oraz innych umów zawartych z Bankiem w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Udzielona przeze mnie zgoda obejmuje również prawo do przetwarzania przez Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie informacji stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących wszystkich moich zobowiązań po ich wygaśnięciu oraz zobowiązań wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany w przepisach ustawy Prawo bankowe. 11. Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy Prawo bankowe, w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Idea Bank SA do pozyskiwania za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Armii Ludowej 11, i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 77, danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Dane Współmałżonka (jeśli dotyczy) Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) 2/6

3 Aktualny adres zamieszkania Kraj Województwo Powiat Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość Poczta Kod pocztowy - Dane kontaktowe Telefon Adres NIP podatnika PESEL Właściwy urząd skarbowy Oświadczenia Współmałżonka w roku 2011 rozliczałem/am się indywidualnie z urzędem skarbowym w 2012 r. uzyskałem/am przychody ze sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych w 2012 r. poza odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne korzystam z ulg i odliczeń jeśli, proszę wskazać z jakiego tytułu: w 2012 r. uzyskałem/am przychody ze zbycia nieruchomości w 2012 r. uzyskałem/am przychody z zagranicy w 2012 r. uzyskałem/am przychody z najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów opodatkowanych na zasadach ogólnych w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu umów cywilnoprawnych 1. Oświadczam, że w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu rent albo emerytur w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu zasiłków wypłacanych przez ZUS w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu odszkodowań jeśli, proszę wskazać z jakiego tytułu: prowadzę działalność gospodarczą w 2012 r. dochody z działalności gospodarczej osiągnąłem/ęłam tylko z jednej formy prowadzenia działalności jeśli, proszę podać jakiej: 2. Oświadczam, że podałem/am wszystkie niezbędne informacje i dostarczyłem/am dokumenty niezbędne do dokonania prawidłowego rozliczenia rocznego za rok 2012 oraz że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 3. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Tax Care SA moich danych osobowych do TC Finance Sp. z o.o. oraz Idea Bank SA w celach promocyjnych i marketingowych w zakresie niezbędnym do przygotowania najkorzystniejszej oferty własnych produktów i usług. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że: 3/6

4 1. administratorami Pana/i danych osobowych są: a. TC Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A, b. Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39; 2. Pana/i dane osobowe, w zakresie niezbędnym do przygotowania najkorzystniejszej oferty, przetwarzane będą w celach promocyjnych i marketingowych; 3. Pana/i dane osobowe zostały pozyskane od Tax Care SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A; 4. posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 5. przysługuje Panu/i prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pana/i danych ze względu na Pana/i szczególną sytuację, jak również ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. 4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Tax Care SA informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TC Finance Sp. z o.o. informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Idea Bank SA informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie 7. W związku z wyrażeniem przez mojego współmałżonka zgody na przedstawienie przez Idea Bank SA oferty Kredytu Obrotowego, na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy Prawo bankowe, w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Idea Bank SA do pozyskiwania za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Armii Ludowej 11, i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 77, danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego Informacje o Przedsiębiorstwie Pełna nazwa firmy Data rozpoczęcia działalności (rok, miesiąc, dzień) Adres siedziby Adres korespondencyjny Osoba upoważniona / reprezentująca Telefon kontaktowy NIP EKD REGON Adres Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/am się z Regulaminem promocji PIT za 1 zł (dalej: Regulamin ) organizowanej przez spółki Tax Care SA z siedzibą w Warszawie, TC Finance Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie oraz Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie (zwane dalej Organizatorami ). Miejscowość, data Czytelny podpis Uczestnika Miejscowość, data Czytelny podpis współmałżonka (jeśli dotyczy) Miejscowość, data W imieniu organizatorów 4/6

5 REGULAMIN PROMOCJI PIT za 1 zł (dalej: Regulamin ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki promocji PIT za 1 zł (dalej: Promocja ). 2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (DzU Nr 201, poz ze zm.). 3. Organizatorami Promocji są: a) TAX Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39 A, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) opłaconym w całości (dalej: Organizator 1. ), b) TC Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) opłaconym w całości (dalej: Organizator 2. ), c) Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych) opłaconym w całości (dalej: Organizator 3. ). Każdy z nich jest zwany dalej Organizatorem, a wszyscy łącznie Organizatorami. 4. Z zastrzeżeniem 5 ust. 1 Regulaminu, promocja trwa od dnia 30 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku (dalej: Okres Promocyjny ). 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia lub wcześniejszego zakończenia Promocji, o czym poinformują Uczestników Promocji za pośrednictwem strony internetowej Organizatora 1. oraz Organizatora Promocja nie jest skierowana do pracowników Organizatorów ani osób pozostających z Organizatorami w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) (dalej: Uczestnik ), rozliczające się w ramach podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, po łącznym spełnieniu następujących warunków: a) złożeniu za pośrednictwem któregokolwiek z Organizatorów poprawnie i czytelnie wypełnionego Wniosku o przystąpienie do Promocji (dalej: Wniosek ) według wzoru wskazanego przez Organizatorów, stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgody na przesyłanie informacji handlowych oraz zgody na wszystkie inne działania Organizatorów wskazane w Regulaminie, zgodnie ze wzorem wskazanym we Wniosku, c) wyrażeniu zgody na przedstawienie przez Organizatora 3. oferty Kredytu Obrotowego w kwocie wskazanej we Wniosku wraz z udzieleniem zgód niezbędnych do oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, d) dostarczeniu w terminie do 14 dni od daty złożenia Wniosku, nie później jednak niż do 8 kwietnia 2013 r., dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowych, o których mowa w 3, w szczególności dokumentów wskazanych na liście dokumentów (dalej: Lista ) stanowiącej Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu; przedstawione dokumenty powinny być prawidłowo i rzetelnie prowadzone, zgodne z prawem i ze stanem faktycznym, który przedstawiają, e) przedłożeniu dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w 3 ust. 1 Regulaminu. 2. Promocja nie jest skierowana do osób fizycznych, które mimo spełnienia warunków wskazanych w 2 ust. 1 Regulaminu jednocześnie spełniają jedną z następujących przesłanek: a) uzyskały w roku podatkowym 2012 dochody poza Rzecząpospolitą Polską, b) są klientami Organizatora 1., na rzecz których świadczone są przez niego usługi księgowe, c) były klientami Organizatora 1., z którymi zostały rozwiązane umowy o usługi księgowe (dalej: Umowy ) ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponoszą ci klienci, w szczególności gdy do rozwiązania Umów doszło w związku z zaległościami w płatnościach za świadczone przez Organizatora 1. usługi. 3. Organizator 1. zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi udziału w Promocji w wypadku braku należytego udokumentowania spełnienia warunków, o których mowa w 2 ust. 1 Regulaminu, a w szczególności udokumentowania spełniania tych warunków w inny sposób aniżeli wskazany przez Organizatorów. 4. Promocja może łączyć się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatorów Uczestnikowi, który w Okresie Promocyjnym spełni wszystkie warunki wskazane w 2 ust. 1 Regulaminu, Organizator 1. przygotuje, w oparciu o przedłożone przez Uczestnika dokumenty, o których mowa w 2 ust. 1 lit. d, deklarację podatkową stanowiącą rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 (dalej: Deklaracja ) w promocyjnej cenie 1 zł brutto. W wypadku niespełnienia warunków, o których mowa w 2 ust. 1, Organizator 1. może przygotować Deklarację w cenie 75 zł netto powiększonej o należny podatek VAT, na odrębne pisemne zlecenie Uczestnika. 2. W wypadku gdy Uczestnik będzie dokonywał rozliczenia rocznego wraz z małżonkiem albo dzieckiem, do rozliczenia niezbędne jest dodatkowo przedstawienie przez Uczestnika dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 lit. d Regulaminu, dotyczących małżonka lub dziecka, a w wypadku rozliczenia łącznie z małżonkiem Uczestnika złożenie przez małżonka oświadczeń, o których mowa w 2 ust. 1 lit. b Regulaminu. 3. Złożenie oświadczeń woli, o których mowa w 2 ust. 1 lit. b, c, nie stanowi zobowiązania Uczestnika lub jego małżonka do zawarcia z Organizatorem 3. umowy kredytowej Organizator 1. zobowiązuje się do wypełnienia Deklaracji, zgodnie z przekazanymi dokumentami i oświadczeniami, na Uczestniku zaś ciąży obowiązek złożenia Deklaracji, w terminie do 30 kwietnia 2013 r., we właściwym urzędzie skarbowym. 2. Odbiór wypełnionej Deklaracji będzie możliwy w oddziale Organizatora, w którym doszło do złożenia dokumentów, po upływie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji, o której mowa w 2 ust. 1 lit. c. 3. Organizator 2. i Organizator 3. nie ponoszą odpowiedzialności za sporządzoną Deklarację. 4. Organizator 1. ponosi odpowiedzialność jedynie za nieprawidłowe wypełnienie Deklaracji w oparciu o przekazane prawidłowe dokumenty. Tym samym żaden z Organizatorów nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie Deklaracji, będące wynikiem nieprawidłowego wypełnienia dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 lit. d Regulaminu, wskutek zarówno zawinionych, jak i niezawinionych działań lub zaniechań Uczestnika lub podmiotów trzecich. 5. W wypadku stwierdzenia oczywistych błędów lub nieprawidłowości w dokumentacji przedstawionej przez Uczestnika Organizator 1. ma prawo odmówić sporządzenia Deklaracji, bez konieczności wskazywania konkretnych uchybień, przesyłając Uczestnikowi stosowną informację na adres wskazany we Wniosku Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków Uczestnictwa w Promocji. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do jednostronnego natychmiastowego zakończenia okresu promocyjnego, o którym mowa w 1 ust Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich jego oddziałach upoważnionych do prowadzenia niniejszej Promocji. 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora Dane Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą. 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem niniejszej Promocji oraz w celu marketingu własnych produktów i usług. 3. Każdy z Organizatorów w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy jest Administratorem danych osobowych w stosunków do danych przetwarzanych w związku z wykonywanymi przez niego działaniami wynikającymi z niniejszej Promocji. 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania Biorąc udział w Promocji, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania. 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane pisemnie na adres jednego z Organizatorów, wskazany w 1 ust. 3 Regulaminu, z dopiskiem Reklamacja Promocja»Pit za 1 zł«. 3. Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie o decyzji podjętej w sprawie reklamacji na adres podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty skutecznego doręczenia reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie dokonania uprzednich szczegółowych ustaleń, Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty skutecznego doręczenia reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego. 5/6

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji PIT za 1 zł LISTA DOKUMENTÓW Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów z uwzględnieniem różnic remanentowych dotyczące 2012 r. Zestawienie należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Zestawienie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy w 2012 r. (potwierdzenia płatności lub wyciąg z rachunku firmowego) Kopia zeznania podatkowego za rok 2011 (w wypadku przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą) Zestawienie poniesionych strat z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i dokonanego dotychczas odliczenia (jeżeli wystąpiły straty) Zestawienia zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 2012 r. (potwierdzenia płatności lub wyciąg z rachunku firmowego) PIT-11 dokumentujący dochody z tytułu stosunku pracy i umów cywilnoprawnych uzyskane przez podatnika w 2012 r. (jeżeli dotyczy) PIT-40A dokumentujący dochody z tytułu zasiłków, rent i emerytur uzyskane przez podatnika w 2012 r. (jeżeli dotyczy) W wypadku podatników uzyskujących dochody z tytułu najmu lub dzierżawy opodatkowanych na zasadach ogólnych zestawienie przychodów, kosztów uzyskania przychodu i dokonanych wpłat zaliczek na podatek dochodowy (jeżeli dotyczy) Faktury VAT, dowody zapłaty za internet w wypadku podatników korzystających z ulgi internetowej (jeżeli dotyczy) Dane dzieci w wypadku podatników korzystających z ulgi prorodzinnej (jeżeli dotyczy) Informacje dotyczące wybranej OPP 1 w wypadku chęci przekazania 1% podatku (jeżeli dotyczy) Dowody wpłat na IKZE 2 w wypadku podatników korzystających z tej ulgi (jeżeli dotyczy) W wypadku przekazania darowizn dokumenty poświadczające ich przekazanie (jeżeli dotyczy) W wypadku innych ulg, np. dla honorowych krwiodawców odpowiednie zaświadczenia (jeżeli dotyczy) Wyciąg z rachunku firmowego za ostatnie 3 pełne miesiące (jeżeli Uczestnik wnioskuje o przedstawienie oferty kredytu w kwocie powyżej 20 tys. zł) 1 Organizacja pożytku publicznego. 2 Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W wypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem do dokumentów podatnika dołącza się również wszystkie dokumenty małżonka zgodnie z powyższą listą. W wypadku rozliczenia wspólnego z dzieckiem do dokumentów podatnika dołącza się załączniki poświadczające dochody osiągnięte przez dziecko w 2012 r. 6/6

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej

REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej REGULAMIN PROMOCJI W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej 1. 1. Niniejsza Promocja prowadzona pod nazwą W Open Finance kredyty mieszkaniowe 50% taniej (dalej Promocja) nie jest grą losową ani zakładem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI* WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa Oddział/Filia.. (adres) (wypełnia Bank) data przyjęcia wniosku nr z rejestru. data decyzji. nr umowy. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy)

Numer w rejestrze wniosków Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika przyjmującego wniosek. (wypełnia Bank) (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 1 BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu poleceń w Sumpto

Regulamin programu poleceń w Sumpto Regulamin programu poleceń w Sumpto I. 1. Definicje 1. Ilekroć w Regulaminie użyte zostają poniższe pojęcia pisane wielką literą, rozumie się przez nie: a) Organizator Sumpto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Dom Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS POWATOWY BANK SPÓŁDZELCZY W JANOWE LUBELSKM GRUPA BPS Oddział w............... Nr wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt na zimę Data złożenia wniosku kredytowego..

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI poręczeń Załącznik Nr 30 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY Załącznik Nr 6 do Regulaminu Rekrutacji Projektu PP z BS w Dębicy Nr wniosku /FPPP/2013 Data złożenia wniosku WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr W.4a do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Cz. II WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W ROR

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W ROR Bank Spółdzielczy w łży Załącznik nr 1 do Metryki kredytu w ROR Oddział/Filia w... NFORMACJE O WNOSKODAWCACH WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W ROR Nr wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku kredytowego. miona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development

Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Regulamin Promocji Moje Mieszkanie z Rogowski Development Łódź, Grudzień 2016 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Organizator Promocji...3 3. Definicje...3 4. Uczestnictwo w Promocji...3 5. Czas

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Powiatowy Bank Spółdzielczy Kędzierzynie Koźlu 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Rynek 6a Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY I TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz.

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję www.bslezajsk.pl Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY ROR

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY ROR Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY ROR Kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail BANK SPÓŁDZIELCZY w Ełku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI *

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * Bank Spółdzielczy w Zatorze Data złożenia wniosku kredytowego.. INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel I / Współmałżonek Poręczyciel II / Współmałżonek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O WNISKODAWCY: 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:...

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:... .. Zał.1 BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE Nr wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Szybka gotówka Bezpieczna gotówka Losowy Sezonowy I. INFORMACJE O KREDYCIE Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZELCZY W DOŁHOBYCZOWE... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu technologicznego z premią technologiczną BGK WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO BANK SPÓŁDZIELCZY w ZATORZE Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich.. Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu

Kwota Waluta PLN EUR USD. Słownie. Okres kredytowania. od do /dzień/miesiąc/rok/ Karencja* miesięcy. Przeznaczenie kredytu WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO /BEZPIECZNEGO KREDYTU BEZ PORĘCZYCIELI

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO /BEZPIECZNEGO KREDYTU BEZ PORĘCZYCIELI Załącznik nr 1C BANK SPÓŁDZELCZY W RABE WYŻNEJ Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO /BEZPECZNEGO KREDYTU BEZ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

od do /dzień/miesiąc/rok/

od do /dzień/miesiąc/rok/ Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu technologicznego z premią technologiczną BGK WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania gwarancji i poręczeń (Pieczęć Zleceniodawcy) I. Dane do Wniosku ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA w ramach Linii gwarancji / poręczenia Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH . NFORMACJE PODSTAWOWE GRUPA BPS BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Załącznik do wniosku kredytowego nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. NFORMACJE O PORĘCZYCELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCEL * Poręczyciel

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Zał. 1D Bank Spółdzielczy w Parczewie Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ Załącznik do wniosku kredytowego nr..... INFORMACJE O PORĘCZYCIELU I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona Nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze (zwanej dalej: Program) jest Santander Consumer Bank S.A z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 2 do nstr. Warunki, zasady i tryb udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy ROR Oddział w.. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1. Do udziału w Promocji uprawniony będzie Klient, który spełnieni łącznie następujące warunki:

1. Do udziału w Promocji uprawniony będzie Klient, który spełnieni łącznie następujące warunki: Regulamin Promocji Pozyskaj dotację dla przedsiębiorców (wprowadzony w dniu 17.08.2016 r.) 1 1. Regulamin określa zasady oraz warunki Promocji Pozyskaj dotację dla Klientów. 2. Regulamin obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAŁ. 10 Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku kredytowym)

WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku kredytowym) Załącznik Nr 2 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wniosek przyjął... Bank Spółdzielczy podpis i stempel pracownika w Bieczu... WNIOSEK O KREDYT (Dla podmiotów gospodarczych w rachunku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE/ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* I. Wnioskodawca/ Wnioskodawcy*:

WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE/ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* I. Wnioskodawca/ Wnioskodawcy*: Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE WNIOSEK KREDYTOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE/ODDZIAŁ W WIŃSKU*/WOŁOWIE* I. Wnioskodawca/ Wnioskodawcy*:

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD* .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD* Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Załącznik nr 1B Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN DATA ZŁOŻENA WNOSKU WYPEŁNA PRACOWNK BANKU CZŁONEK BANKU NUMER REJESTRU TAK NE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce Załącznik 1E www.bsporabka.pl WYPEŁNA PRACOWNK BANKU DATA ZŁOŻENA WNOSKU CZŁONEK BANKU NUMER REJESTRU TAK NE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota

Bardziej szczegółowo

Oddział w... Nr wniosku kredytowego Data złożenia wniosku kredytowego WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / GOTÓWKOWEGO SEZONOWEGO* /

Oddział w... Nr wniosku kredytowego Data złożenia wniosku kredytowego WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / GOTÓWKOWEGO SEZONOWEGO* / BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU Załącznik 1C Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego*/sezonowego*/dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego* Oddział w............... Nr wniosku kredytowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE SZYBKI REMONT

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE SZYBKI REMONT BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE SZYBKI REMONT I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA (ZBYWCA): Nazwa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B......

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B...... BANK Spółdzielczy w Sierpcu WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU WNIOSKODAWCY A.... B.... (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym - WK WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć z nazwą i siedzibą banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo