Raport: Portret finansowy Polki 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport: Portret finansowy Polki 2013"

Transkrypt

1 Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polki 2013 Raport: Portret finansowy Polki

2 SPIS TREŚCI Wstęp Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet Kobieta klientka banku Jak kobiety podejmują decyzje finansowe? Kobiety szukają bezpieczeństwa w kontroli nad wydatkami Finansowe przymioty kobiet Jak Polki postrzegają przyszłość finansową swoją i swojej rodziny...20 Metodologia wykorzystanych badań...22 Komentarz dr Agaty Gąsiorowskiej z Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu...23 W poszukiwaniu bezpieczeństwa raport Deutsche Bank PBC Portret finansowy Polki 2013 Pieniądze postrzegają przede wszystkim jako środek zapewniający bezpieczeństwo. Wykazują się często lepszą finansową intuicją niż mężczyźni. Są ostrożniejsze i bardziej skłonne do oszczędzania. Bardziej też martwią się o swoją przyszłość. Niezależnie od tego, kto w większym stopniu utrzymuje rodzinę, to one zazwyczaj rządzą domowymi budżetami, samodzielnie podejmując większość codziennych decyzji finansowych w polskich domach. Postawione przed koniecznością wyboru konkretnego produktu bankowego nie ufają jednak swojej ocenie i wolą posłuchać rady kogoś bliskiego lub specjalisty. Niechętnie decydują się na rozwiązania finansowe, które uważają za ryzykowne. Rzadziej inwestują i są mniej aktywne na rynku kapitałowym. Kiedy przychodzi do ważnej, mającej długotrwałe konsekwencje decyzji, jak zakup nieruchomości czy wzięcie wysokiego kredytu, najczęściej podejmują ją wspólnie z partnerem. W ich własnej ocenie słabo znają się na produktach finansowych. Przyznają się wręcz do korzystania z takich, których nie rozumieją taki obraz Polek wyłania się z badań opinii przeprowadzonych w pierwszej połowie 2013 roku przez Deutsche Bank PBC. Raport: Portret finansowy Polki

3 Wstęp W niniejszym raporcie Portret finansowy Polki 2013 Deutsche Bank PBC podjął próbę kompleksowego zdiagnozowania różnic w podejściu do finansów między mężczyznami a kobietami. W zakresie umiejętności zarządzania pieniędzmi istnieją bardzo silnie zakorzenione stereotypy. Kobiety są mniej pewne siebie w kwestiach związanych z finansami, wierzą, że mają mniejszą kontrolę nad sytuacją i zarabiają mniej, niż na to zasługują mówi dr Agata Gąsiorowska z Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Uważają także, że nie postępują tak rozsądnie, jak robią to mężczyźni. Niżej też oceniają swoje kompetencje dodaje. Jednocześnie, jak zauważa dr Gąsiorowska, kobiety bardziej martwią się o przyszłość finansową niż mężczyźni, wiążą z pieniędzmi też częściej negatywne emocje. Mężczyźni częściej kojarzą pieniądze z władzą czy siłą, podczas gdy kobiety łączą je z relacjami osobistymi i społecznymi oraz konkretnymi wydarzeniami czy okolicznościami, w których mogą być wydane. Dotychczasowe badania wskazywały na różnice w podejściu obu płci do pieniędzy. Dowodzą, że kobiety deklarują mniejszą wiedzę o finansach i dysponują niższym kapitałem mówi Monika Szlosek, Dyrektor Zarządzający Bankowością Detaliczną i Inwestycyjną Deutsche Bank PBC. Aby zweryfikować, na ile zjawiska te utrzymują się, czy mają związek z kapitałem, jakim dysponuje kobieta i czy dotyczą wszystkich Polek w jednakowym stopniu, postanowiliśmy porównać opinie z różnych źródeł, zadając pytania dotyczące finansów zarówno kobietom, ich partnerom, jak i doradcom bankowym, którzy pracują na co dzień z klientami. Mamy nadzieję, że raport Portret finansowy Polki pozwoli nam lepiej zrozumieć, jaki faktycznie jest stosunek Polek do zarządzania finansami osobistymi oraz jakie mają potrzeby w zakresie produktów oferowanych przez banki dodaje. Poniższy raport jest syntezą badań przeprowadzonych w pierwszych miesiącach 2013 roku na zlecenie Deutsche Bank PBC przez Instytut Homo Homini, a także wcześniejszych badań zebranych w raporcie Portret finansowy Polaków Plany na 2013 rok. Obejmuje również wyniki ankiety przeprowadzonej w maju 2013 roku wśród Doradców Klienta Deutsche Bank PBC w całej Polsce. Raport: Portret finansowy Polki

4 1. Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet Wyniki najnowszych badań Deutsche Bank PBC stawiają w nowym świetle dostępne dotąd analizy, które wskazywały, że kobiety w mniejszym stopniu korzystają z produktów finansowych niż mężczyźni, zarówno z tych najprostszych (rachunków bankowych, lokat i kredytów), jak i z tych bardziej zaawansowanych (produkty strukturyzowane czy długoterminowe produkty inwestycyjne). proc. mężczyzn i tylko 37 proc. kobiet. Panie rzadziej deklarowały korzystanie z ubezpieczeń majątkowych czy komunikacyjnych (49 proc. wobec 53 proc. mężczyzn), ubezpieczeń na życie (28 proc. wobec 33 proc. mężczyzn), inwestowanie w akcje i obligacje (9 proc. wobec 14 proc. mężczyzn) czy udział w funduszach inwestycyjnych (5 proc. wobec 9 proc. mężczyzn). Okazuje się, że faktyczny poziom ubankowienia w Polsce jest silniej powiązany ze statusem materialnym niż płcią. Aż 93 proc. Polek z rodzin, w których co najmniej jedna osoba osiąga stały dochód deklaruje, że posiada konto bankowe *. Korzystanie z tego podstawowego produktu finansowego jest wśród nich wyższe niż w całej populacji. Różne badania wskaźnika ubankowienia czy też dane upubliczniane przez Narodowy Bank Polski wskazują bowiem, że konto w banku posiada niecałe 80 proc. wszystkich dorosłych Polaków. W całej populacji siedem na dziesięć kobiet (wobec 65 proc. mężczyzn) jeśli już korzysta z rachunku bankowego, to tylko z jednego (wynika z opublikowanego niedawno raportu Deutsche Bank PBC Portret finansowy Polaków Plany na 2013 rok ). Polki są też bardziej bierne, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność na rynku usług finansowych. Aż 60 proc. Polek pytanych pod koniec 2012 roku o planowane w 2013 roku czynności związane z finansami nie miało zamiaru podjąć żadnych (takiej odpowiedzi udzielił tylko co drugi mężczyzna). Dysproporcja w korzystaniu z produktów finansowych pomiędzy mężczyznami, a kobietami jest widoczna nie tylko w Polsce. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej Retail Financial Services, opublikowanego w 2012 roku, Europejki zapytane Które z poniższych produktów finansowych posiadasz? wskazywały wszystkie kategorie rzadziej niż Europejczycy (wykres nr 1). Także 11 proc. z nich, wobec 9 proc. mężczyzn, odpowiedziało, że nie posiada żadnego produktu. Największy rozdźwięk odnotowano w przypadku kart kredytowych. Korzystanie z nich zadeklarowało 44 Podobne różnice widać w odpowiedzi na pytanie: Które z poniższych produktów finansowych nabyła/ nabył Pani/Pan w ciągu ostatnich 5 lat. Aż 59 proc. kobiet (i 53 proc. mężczyzn) odpowiedziało, że nie nabyło żadnego produktu. Mniejsza penetracja usług finansowych może być spowodowana gorszą sytuacją kobiet na rynku pracy. Europejki nie tylko są rzadziej zatrudnione niż Europejczycy, ale też mniej zarabiają. Według najnowszych danych Eurostatu za rok 2011 w 27 krajach Unii Europejskiej pracowało 58,5 proc. aktywnych zawodowo kobiet w wieku od 15 do 64 lat, podczas gdy ten współczynnik wśród mężczyzn wynosił 70 procent. W Polsce ta różnica jest jeszcze większa i wynosi odpowiednio 53 i 66 procent. Z kolei przeciętne zarobki kobiet za godzinę pracy w krajach UE były o 16 proc. niższe niż zarobki mężczyzn, wynika z najnowszych dostępnych danych Eurostatu za 2011 rok (wykres nr 2). Co warto odnotować, Polska jest jednym z europejskich krajów, gdzie te różnice są najniższe. Przeciętnie Polki zarabiają tylko 4 proc. mniej niż * Badanie Deutsche Bank PBC przeprowadzone w maju 2013 roku przez Instytut Homo Homini na losowej próbie kobiet, w wieku do 62 lat. Raport: Portret finansowy Polki

5 Polacy, podczas gdy Estonki, Austriaczki, Niemki, Czeszki, Słowaczki czy Brytyjki o ponad jedną piątą mniej. Różnica ta jest największa wśród pracowników w wieku od 35 do 44 lat, gdzie wynosi 9 procent, a najmniejsza wśród najmłodszych (poniżej 25 lat) i najstarszych (powyżej 65 lat) pracowników, gdzie wynosi 3,5 procent. Trzeba zdawać sobie sprawę, że dane dla Polski mogą być mylące, bo kobiety pracują tu mniej godzin niż mężczyźni, przez co ta różnica może wydawać się mniejsza, zauważają autorzy raportu Emerging Markets Women. Aiming higher, wydanego w październiku 2012 roku przez Espirito Santo Investment Bank. W Polsce, Czechach i na Węgrzech kobiety stanowią 45 proc. siły roboczej, co jest porównywalne z unijną średnią. Jak wynika z danych GUS za 2011 rok nad Wisłą 49 proc. kobiet jest aktywnych na rynku pracy (wobec 65 proc. mężczyzn). Obniżające się współczynniki dzietności (Czechy: 1,49, Węgry: 1,25 i Polska: 1,38) pozwalają sądzić, że kobiety poświęcają więcej czasu na edukację i rozwój zawodowy. Aż 84 proc. kobiet w Polsce uczestniczy obecnie w rekrutacji na studia wyższe, w porównaniu z 59 procentami mężczyzn. To więcej niż np. w Czechach i na Węgrzech, gdzie odsetek ten wynosi odpowiednio 70 i 71 proc. dla kobiet oraz 51 i 53 proc. dla mężczyzn. Raport: Portret finansowy Polki

6 2. Kobieta klientka banku W swoim najnowszym badaniu mającym na celu zobrazowanie stosunku Polek do pieniędzy, zarządzania nimi oraz sposobu korzystania z produktów bankowych, Deutsche Bank PBC skupił się wyłącznie na tych, które nie są wyłączone z rynku finansowego z powodów ekonomicznych, tzn. mają stałe źródło utrzymania pracują same lub pracuje partner, z którym tworzą gospodarstwo domowe. W badaniu wzięły udział 1092 kobiety w wieku do 62 lat. Prawie połowa respondentek (47 proc.) mieszka razem z mężem lub partnerem i posiada dzieci. Około 18 proc. tworzy związki bez dzieci. Nieco mniej (13,5 proc.) to kobiety, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Niewiele ponad 11 proc. deklaruje, że mieszka z rodzicami. Najmniej liczną kategorię (niespełna 11 proc.) stanowią samotne matki (wykres nr 3). Największą grupę badanych stanowią kobiety zatrudnione na etacie. Prawie 70 proc. z nich wskazało, że jest to ich główne źródło przychodów. W oparciu o umowy cywilnoprawne (dzieło, zlecenia) pracuje 15,6 proc. respondentek. Rzadziej niż co dziesiąta zapytana prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, niewiele mniej (7,4 proc.) deklaruje, że prowadzi firmę (wykres nr 5). Prawie 40 proc. respondentek deklaruje, że zarabia w przybliżeniu tyle samo co mąż lub partner. W niespełna jednej trzeciej przypadków to mąż albo partner zarabia więcej. Sytuacja odwrotna występuje u 13 proc. ankietowanych, a 12,5 proc. to gospodarstwa domowe, w których pracuje tylko mężczyzna. Sytuacja przeciwna dotyczy 2,5 proc. kobiet (wykres nr 4). Posiadanie konta w banku w tak wyselekcjonowanej grupie kobiet dysponujących dochodem deklaruje prawie 93 proc. respondentek (wykres nr 6). Niewiele ponad połowa (51,9 proc.) posiada kartę kredytową. Kolejne 36,3 proc. trzyma swoje pieniądze na lokacie, a nieco ponad 1/3 ma ubezpieczenie. Prawie 19 proc. kobiet ma kredyt gotówkowy, a 7,4 proc. kredyt hipoteczny. Korzystanie z usług biura maklerskiego deklaruje 4,4 proc. respondentek. Odsetek ten jest nieco wyższy u kobiet po 30. roku życia, o lepszym niż przeciętna statusie materialnym. Tylko 3 proc. Polek z grupy przebadanej przez Deutsche Bank PBC nie korzysta z żadnych produktów bankowych. Raport: Portret finansowy Polki

7 często mylą dobrowolne ubezpieczenie emerytalne z drugim filarem). Nieco wyższy odsetek wskazań tego produktu jest w grupie młodszych i lepiej wykształconych respondentek, co po raz kolejny można powiązać z poziomem wiedzy ekonomicznej dodaje. Fakt korzystania z produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych jest blisko powiązany z wiedzą ekonomiczną badanych z jednej strony, a z drugiej strony z powszechnym przekonaniem, że oszczędzać i inwestować mogą tylko osoby, które mają znaczne zasoby finansowe zauważa dr Gąsiorowska. Bardzo niepokojący jest także fakt, że zaledwie 22 proc. badanych kobiet wskazuje na korzystanie z programu emerytalnego (przy czym i tak wydaje się, że odsetek ten może być zawyżony, ponieważ Polacy Dr Gąsiorowska zwraca również uwagę, że o niskim poziomie wiedzy ekonomicznej respondentek może świadczyć wysoki odsetek wskazań dotyczących kart kredytowych. Posiadanie kart kredytowych deklaruje ponad połowa badanych, podczas gdy zarówno dane Narodowego Banku Polskiego, jak i wyniki innych badań wskazują, że taki poziom penetracji dotyczy raczej kart debetowych, którymi posługuje się 60 proc. Polaków, niż kart kredytowych, które znajdują się w portfelach nie więcej niż 15 proc. obywateli zauważa. Można więc wyciągnąć wniosek, że Polki nie potrafią odróżnić karty kredytowej od karty debetowej, co jest przesłanką świadczącą o ich niewysokiej wiedzy na temat produktów bankowych dodaje. Raport: Portret finansowy Polki

8 3. Jak kobiety podejmują decyzje finansowe? Polki korzystające z podstawowych produktów finansowych w bankach w zdecydowanej większości deklarują, że decyzję o ich wyborze podjęły samodzielnie. W przypadku konta bankowego twierdzi tak aż 94 proc. respondentek (wykres nr 7). Niemal równie często podejmowały samodzielną decyzję o wyborze lokaty, karty kredytowej czy programu emerytalnego. Więcej wsparcia od znajomych czy doradców finansowych potrzebowały przy wyborze ubezpieczenia albo kredytu gotówkowego. W przypadku tych dwóch ostatnich samodzielną decyzję podjęły już tylko dwie trzecie ankietowanych. Powyższe badanie tylko w niewielkim stopniu dowodzi faktycznej samodzielności kobiet w obszarze produktów finansowych. Gdyby respondentki miały dokonać znacznej inwestycji, zdecydowanie będą unikać samodzielnej decyzji. Najchętniej poprosiłyby o pomoc rodzinę lub przyjaciół. Postąpiłoby tak prawie 36 proc. z nich (wykres nr 8). Co trzecia skonsultowałaby taką decyzję z doradcą finansowym. Na samodzielny wybór zdecydowałaby się co piąta ankietowana. Niewiele ponad 7 proc. chciałoby, żeby dokonał go za nie ktoś inny. Sposób podejmowania decyzji finansowych jest w dużym stopniu uwarunkowany przez sytuację życiową respondentek. Ponad 38 proc. ankietowanych Polek mieszkających bez partnera i dzieci podjęłoby decyzję o znacznej lub długoterminowej inwestycji samodzielnie, na podstawie własnej wiedzy i intuicji. Podobnie postąpiłoby 35 proc. respondentek w wieku lat. Kobiety mieszkające z mężem lub partnerem, ale bez dzieci, są według deklaracji dużo mniej samodzielne w decyzjach inwestycyjnych od tych, które są matkami. Tylko 7 proc. z nich podjęłoby poważną decyzję finansową na podstawie własnej analizy, a aż 11 proc. poprosiłoby o dokonanie wyboru bliską osobę. Prawie 47 proc. byłoby skłonne poprosić o pomoc specjalistę lub doradcę inwestycyjnego. Tymczasem aż jedna czwarta ankietowanych mieszkających z partnerem i dziećmi byłaby skłonna podjąć taką decyzję samodzielnie, dwie trzecie byłyby w stanie dokonać tego wyboru po konsultacjach ze znajomymi, rodziną, bądź specjalistą, a tylko niespełna 4 proc. poprosiłoby bliską osobę o wyręczenie jej w tym zadaniu. Samotne matki wydają się samodzielne, ale jednocześnie ostrożne. Aż 60 proc. ankietowanych podjęłoby własną decyzję po konsultacjach ze znajomymi bądź rodziną, a 30 proc. poradziłoby się w tej sprawie specjalisty. Co ciekawe, odpowiedź poprosiłabym bliską osobę, by dokonała wyboru za mnie okazała się najbardziej popularna wśród respondentek, które mieszkają same (bez partnera, ani dzieci). Wskazało ją 23 proc. kobiet z tej grupy. Odpowiedź ta była stosunkowo popularna także wśród najmłodszych i najstarszych ankietowanych. Wybrało ją 15 proc. respondentek w wieku od 55 do 61 lat oraz ponad 12 proc. respondentek w wieku od 18 do 24 lat. Zwrócenie się do osób, które uważamy za fachowców, lub z którymi pozostajemy w bliskich, nieformalnych relacjach, jest najczęstszą strategią postępowania przy większości zachowań konsumenckich. Nie zaskakuje więc, że pojawia się także jako dominujący sposób podejmowania decyzji przy wyborze Raport: Portret finansowy Polki

9 produktów finansowych. Warto zauważyć jednak, że korzystanie z porad niezależnych specjalistów pojawia się jednakowo często, jak korzystanie ze źródeł nieformalnych, co jest typowe dla produktów finansowych, a nie ma miejsca przy innych produktach konsumenckich komentuje dr Agata Gąsiorowska z wrocławskiej SWPS. Warto zauważyć, że wśród Polek, które uznały swoją sytuację finansową za bardzo dobrą aż 60 proc. deklaruje chęć samodzielnego podjęcia decyzji odnośnie długoterminowego produktu finansowego, 40 proc. chciałoby skorzystać z jakiejś formy pomocy ze strony bliskich osób, natomiast żadna badana osoba nie zadeklarowała chęci skorzystania z pomocy profesjonalnego doradcy. Z drugiej strony, im badane gorzej oceniały swoja sytuację finansową, tym chętniej deklarowały skorzystanie z pomocy doradcy finansowego. Wydaje się, że w oczach respondentek korzystanie z porad jest strategią na uniknięcie zbędnego ryzyka: skoro moja sytuacja jest zła, to nie chcę jej jeszcze pogorszyć, a więc wolę powierzyć decyzje profesjonalistom wyjaśnia dr Gąsiorowska. Czy skłonność kobiet do radzenia się fachowców potwierdzają specjaliści? Równolegle do powyżej opisywanych badań, Deutsche Bank PBC przeprowadził ankietę wśród swoich Doradców Klienta. Wyniki wskazują na wiele różnic w zainteresowaniach, zachowaniach i sposobach podejmowania finansowych decyzji w zależności od płci klienta. Z doświadczenia ponad 160 ankietowanych Doradców Deutsche Bank PBC wynika, że klientki odwiedzające oddziały zwykle wykazują więcej zainteresowania poszczególnymi produktami finansowymi niż mężczyźni. Dotyczy to zwłaszcza tych podstawowych, jak konta, karty, lokaty czy ubezpieczenia wskazuje na to ponad połowa ankietowanych Doradców. Raport: Portret finansowy Polki

10 Jednak domeną mężczyzn pozostają produkty inwestycyjne oraz usługi maklerskie. Na ich większe zainteresowanie tymi produktami wskazało odpowiednio 82 proc. oraz 50 proc. ankietowanych Doradców. Mężczyźni są w większym stopniu skłonni do zakupu bardziej skomplikowanych produktów (72 proc.) niż panie (23 proc. wskazań). Podczas rozmowy z doradcą finansowym kobiety zadają zwykle dużo więcej pytań dotyczących tych samych produktów, niż mężczyźni. Ci z kolei są bardziej zainteresowani sytuacją na rynkach oraz możliwymi przyszłymi scenariuszami. Kobiety są bardziej skłonne przedyskutować decyzję z pracownikiem banku. Tymczasem w oczach 55 proc. Doradców, mężczyźni wolą podjąć ją samodzielnie na podstawie danych dostarczonych przez specjalistę. Klienci oczekują od nas danych, na podstawie których zamierzają dokonać własnego wyboru, zazwyczaj sprawiają wrażenie, że wiedzą, czego chcą mówi Agnieszka Kogut, Doradca Klienta Indywidualnego w oddziale Deutsche Bank PBC w Świdnicy. Z kolei klientki podchodzą do produktów z większą ostrożnością, liczą na wyjaśnienie istoty ich działania dodaje. Co ciekawe, gdy obsługiwana jest para, jak deklarują Doradcy, najczęściej decyzja o nabyciu produktu podejmowana jest wspólnie albo przez kobietę (36 proc. wskazań dla obu opcji), nieco rzadziej samodzielnie przez mężczyznę (24,5 proc.). Zdaniem dr Gąsiorowskiej zachowanie w kontakcie z doradcami finansowymi jest zdeterminowane przez mniejszą pewność siebie kobiet, które niżej oceniają swoje kompetencje na tym polu niż mężczyźni. Kobiety czują się zakłopotane, kiedy czegoś nie wiedzą. Są też postrzegane jako bardziej awersyjne wobec ryzyka finansowego niż mężczyźni mówi. Raport: Portret finansowy Polki

11

12 4. Kobiety szukają bezpieczeństwa w kontroli nad wydatkami Finanse dla przeciętnego Polaka to nie złożone produkty, ale przede wszystkim codzienne zarządzanie wydatkami, oszczędnościami, inwestycjami i zobowiązaniami rodziny. Jak się okazuje, w tym obszarze podział ról między płciami jest diametralnie różny, niż wynikałoby z danych Eurostatu prezentujących korzystanie z produktów bankowych przez Polki i Europejki. Kobiety żyjące w gospodarstwie domowym ze stałym źródłem przychodu chcą mieć pełną kontrolę nad finansami. Ponad trzy czwarte z nich zadeklarowało, że zawsze lubi wiedzieć, ile ma pieniędzy i skrzętnie kontroluje wydatki (wykres nr 9). Tylko niewiele ponad 17 proc. deklaruje brak zainteresowania ilością pieniędzy, jakimi dysponuje, pod warunkiem, że starcza im ich na codzienne zakupy. Niecałe 6 proc. nie zajmuje się finansami pozostawiając tę kwestię mężowi lub partnerowi. Te spostrzeżenia potwierdza kolejne badanie przeprowadzone na potrzeby Portretu finansowego Polki W polskich rodzinach o codziennych wydatkach (na produkty spożywcze, ubrania, itp.) najczęściej decyduje kobieta *. Aż w 47 procentach odpowiedzi ankietowani niezależnie od płci wskazywali, że podejmuje je tylko kobieta albo częściej kobieta (wykres nr 11). W co trzecim polskim gospodarstwie domowym o codziennych wydatkach decyduje się wspólnie. Mężczyźni kontrolują wydatki na zakupy spożywcze czy ubrania zaledwie w co dziesiątym domu. Jak ocenia dr Gąsiorowska, taki podział obowiązków finansowych ma bardzo głębokie historycznie zakorzenione źródła. Respondentki mieszkające na wsi najczęściej deklarują, że zawsze kontrolują swoje przychody i wydatki. Im większe miasto, tym mniejsza determinacja kobiet do ścisłego monitorowania przepływów domowego budżetu. Zawsze stara się to robić już tylko dwie trzecie Polek zamieszkujących największe miasta, podczas gdy na wsi ponad cztery piąte (wykres nr 10). Jakkolwiek ludzie z reguły przeceniają nieco poziom swojej kontroli finansowej, to i tak można stwierdzić, że skrupulatność w odniesieniu do budżetu stanowi ważną wartość dla Polek mówi dr Gąsiorowska. * Wyniki badania Deutsche Bank PBC przeprowadzonego pod koniec kwietnia 2013 roku przez Instytut Homo Homini na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków (zarówno kobiet, jak i mężczyzn). Mieszkańcy największych polskich miast najrzadziej podejmują codzienne decyzje finansowe wspólnie (11 proc. wskazań), podczas gdy wśród mieszkańców wsi najczęściej (aż w 42 proc. przypadków) decyzje podejmują samodzielnie kobiety. Ci pierwsi chętniej wymieniają się tymi zadaniami. Aż w co piątej Raport: Portret finansowy Polki

13 wielkomiejskiej rodzinie za codzienne wydatki są odpowiedzialni zamiennie kobieta i mężczyzna. W tej grupie w 28 proc. przypadków (wobec 10 proc. w średnich miastach i tylko 4 proc. na wsi) codzienne zakupy wykonuje mężczyzna, jednak kobieta robi je jeszcze częściej, bo aż w 42 proc. wielkomiejskich gospodarstw domowych. Wydatkami rodzinnymi zarządza zaledwie co dziesiąty mężczyzna z wyższym wykształceniem. W tej grupie najczęściej decyzje podejmowane są wspólnie (36 proc. wskazań) lub przez kobiety (35 proc. odpowiedzi). Domową księgowością po stronie zobowiązań również zajmują się w Polsce kobiety. Aż w 44 procentach gospodarstw rachunkami, spłatą pożyczek i kredytów zajmuje się tylko kobieta (34 proc. wskazań) lub częściej kobieta (9,5 proc.). Mężczyźni zajmują się spłatą zobowiązań w mniej więcej co trzecim polskim domu (wykres nr 12). W przypadku poważniejszych wydatków inwestycyjnych, jak zakup nieruchomości, ziemi czy inwestycje biznesowe (np. w rodzinną firmę) także najczęściej decyzje podejmowane są wspólnie (w 43 proc. przypadków). To też pierwsza kategoria finansowych decyzji, w których więcej do powiedzenia mają mężczyźni (19 proc. odpowiedzi) niż kobiety (12 proc. odpowiedzi). W co dziesiątym gospodarstwie domowym decyzje te podejmowane są zamiennie przez mężczyzn i kobiety (wykres nr 14). Układ wyników jest dość uniwersalny, stosunkowo niezależny od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy zamożności respondentów zwraca uwagę dr Gąsiorowska z SWPS. Jak zauważa, jedyną różnicę widać w odniesieniu do płci respondentów: Podobnie jak w innych badaniach tego typu, mężczyźni przeceniają nieco swoją rolę i w codziennych zakupach, i bardziej skomplikowanych decyzjach, w stosunku do tego, jak widzą to kobiety mówi. Jednak już inaczej jest z zarządzaniem aktywami. Tutaj rola kobiet jest mniejsza. Decyzje o lokowaniu czy inwestowaniu oszczędności należą do nich tylko w 17 proc. Najczęściej podejmowane są wspólnie (43 proc. wskazań) albo zamiennie (8 proc. wskazań). Mężczyźni zajmują się oszczędnościami w 14 proc. domów (wykres nr 13). Rezultaty badania Deutsche Bank PBC są zgodnie z trendami obserwowanym na świecie, zarówno współcześnie, jak i tradycyjnie. W niższych klasach społecznych dominujący schemat podziału odpowiedzialności za zarządzanie finansami polegał tradycyjnie i nadal polega na tym, że mąż oddawał żonie wszystkie zarabiane pieniądze, w zamian za co ona wydzielała mu pewną kwotę na przyjemności komentuje dr Gąsiorowska. W wyższych klasach to mąż dawał żonie pewną kwotę do rozporządzania na domowe wydatki. Nie zmienia to faktu, że niezależnie od tego, kto zarabiał pieniądze i kto dokonywał ich podziału, tradycyjnie rola osoby odpowiedzialnej za zaopatrzenie domu w dobra podstawowej potrzeby przypadała kobiecie, podczas gdy bardziej znaczące decyzje finansowe podejmował mężczyzna dodaje. Raport: Portret finansowy Polki

14 Tymczasem jak pokazuje badanie Deutsche Bank PBC, współcześni Polacy poważniejsze decyzje finansowe, takie jak zarządzanie oszczędnościami czy założenie lokaty, zainwestowanie w fundusze inwestycyjne, akcje czy obligacje, a także zakup nieruchomości, domu czy ziemi najchętniej podejmują razem. Ten zwyczaj jest najbardziej powszechny wśród młodych. Aż 85 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat i 60 proc. ankietowanych w wieku od 25 do 34 lat wspólnie decyduje o lokowaniu oszczędności. Co więcej 77 proc. respondentów z tej ostatniej grupy razem dokonuje poważniejszych wyborów inwestycyjnych. Z tego punktu widzenia można stwierdzić, że udział Polek w podejmowaniu znaczących decyzji finansowych, przynajmniej w ich oczach, jest znaczny, i porównywalny z np. udziałem Amerykanek mówi dr Gąsiorowska. Raport: Portret finansowy Polki

15

16 5. Finansowe przymioty kobiet Kobiety nie lubią ryzyka, gdy w grę wchodzą ich pieniądze. Lokując oszczędności najchętniej wybierają produkty obarczone najmniejszym zagrożeniem straty, nawet kosztem uzyskania niższego zysku. Taką odpowiedź wybrała zdecydowana większość (62 proc.) kobiet badanych przez Deutsche Bank PBC w maju 2013 roku (wykres nr 15). Jedna piąta z nich wybrałaby dywersyfikację swojego kapitału pomiędzy kilka produktów o zróżnicowanym stopniu ryzyka i potencjalnej stopie zwrotu. Co dziesiąta respondentka nie ma na ten temat zdania. Na produkty finansowe o wysokim możliwym zysku, ale wiążące się z ryzykiem straty zdecydowałoby się niespełna 6 proc. respondentek. Najbardziej skłonne do wyboru produktów finansowych o wysokim stopniu ryzyka są kobiety w wieku od 18 do 24 lat (12,5 proc.), co czwarta respondentka z tej grupy wiekowej podzieliłaby swoje oszczędności pomiędzy produkty o różnym stopniu ryzyka (wykres nr 16). Całkowicie bezpieczne produkty wybierają badane z przedziałów wiekowych lat (64 proc.) i lat (65,4 proc.). Nastawienie na ryzyko bardziej charakterystyczne jest dla osób młodych, bezdzietnych i zarabiających więcej od partnera (a więc prawdopodobnie dobrze wykształconych i wykonujących zawody cieszące się wysokim uznaniem w społeczeństwie), podczas gdy nastawienie na bezpieczeństwo jest szczególnie widoczne u kobiet mieszkających samotnie, w tym także samotnie wychowujących dzieci mówi dr Gąsiorowska. Jak zauważa, odpowiedzi na pytanie dotyczące potencjalnego ulokowania swoich oszczędności dostarczają jeszcze jednej, bardzo istotnej informacji: Ponad 10 proc. respondentek w ogóle nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie, a odsetek ten był szczególnie wysoki u osób albo bardzo młodych (do 24 lat), albo starszych (powyżej 55 lat), mieszkających z parterem i niepracujących, o wykształceniu podstawowym i zawodowym i oceniających swoją sytuację finansową jako złą, niezależnie natomiast od poziomu dochodu mówi. W grupach, które miały znaczne problemy z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie, pojawia się często wysoki odsetek wskazań na opcję najbardziej ryzykowną, a niski na opcję zdywersyfikowaną (np. u respondentek o wykształceniu zawodowym i w wieku do 24 lat). Może to świadczyć o tym, że wybory opcji ryzykownej nie są podyktowane świadomym podejściem do ryzyka, ale właśnie niską wiedzą ekonomiczną, która powoduje, że respondentki koncentrują się na potencjalnych zyskach, nie rozumiejąc, że oznaczają one również możliwość ponoszenia strat przestrzega dr Gąsiorowska. Jak podkreśla Monika Szlosek z Deutsche Bank PBC, choć różnice w podejściu do produktów finansowych i procesu podejmowania decyzji są bardzo widoczne, nie można mówić, że postawa którejś z płci jest lepsza czy gorsza. Kobiety wykazują wiele finansowych zalet, których mężczyznom brakuje. Są znacznie bardziej ostrożne w podejmowaniu decyzji finansowych, skłonne do skonsultowania ich wcześniej z bliską osobą lub specjalistą, doceniają wartość długoterminowych oszczędności i zabezpieczenia na wypadek niespodziewanych wydarzeń dodaje. Jakie to zachowania? Wyniki raportu Portret finansowy Polaków Plany na 2013 rok podsumowującego serię badań Deutsche Bank PBC przeprowadzonych w trakcie 2012 roku na ogóle populacji potwierdzają spostrzeżenia Doradców Klienta pracujących w oddziałach Banku. Kobiety są nie tylko w niższym stopniu skłonne do ryzyka, ale też bardziej zapobiegliwe, mniej nastawione na bieżącą konsumpcję niż mężczyźni i bardziej skłonne do oszczędzania długoterminowego. Zapytane o cel, na który warto oszczędzać (wykres nr 16), najczęściej wskazują edukację dzieci (38 proc. odpowiedzi wobec Raport: Portret finansowy Polki

17 34 proc. wśród mężczyzn) oraz niespodziewane wydatki, czyli tzw. czarną godzinę (31 proc. wobec 16 proc. wśród mężczyzn). Zapytane, co zrobiłyby, gdyby w ich portfelu nieoczekiwanie pojawiło się 5 tys. złotych, kobiety cztery razy częściej niż mężczyźni wskazywały spłatę zaległych kredytów albo rat, podczas gdy mężczyźni chętniej kupiliby nową pralkę, lodówkę, telewizor albo gadżet elektroniczny. Awersja do ryzyka, która bardzo wyraźnie uwydatnia się w większości badań diagnozujących podejście kobiet do kwestii finansowych, przejawia się chociażby w ocenie najbardziej zyskownych form inwestycji. Niezależnie od płci Polacy pytani o to, na jakim rodzaju inwestycji można zarobić najwięcej, wskazują zdecydowanie na nieruchomości (wykres nr 17). Jednak wierzy w nie dużo więcej mężczyzn (52 proc.) niż kobiet (38 proc.). Podobnie jest ze złotem, które wskazało 15 proc. respondentów i co dziesiąta badana Polka. Natomiast dużo więcej kobiet (9 proc.) niż mężczyzn (2 proc.) twierdzi, że najbardziej zyskowną formą inwestycji są lokaty bankowe. Kobiety bardziej wierzą też w obligacje (6 proc. do 3 proc. mężczyzn). Niższą skłonność do ryzyka wśród kobiet widać też w oszczędzaniu na czas emerytury. Aż 2/3 z nich (i tylko 56 proc. mężczyzn) twierdzi, że w oszczędzaniu na emeryturę najważniejsze jest bezpieczeństwo inwestycji (wykres nr 18). Równie ważna jest ich zdaniem wiarygodność instytucji finansowej, której powierzą swoje środki kryterium istotne zaledwie dla mniej niż połowy mężczyzn. Wreszcie, dla 47 proc. ankietowanych Polek istotne były przyszłe szacowane zyski, a dla 30 proc. dostęp do bieżącej informacji o wycenie produktu. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali na czas trwania inwestycji, jako czynnik istotny dla emerytalnych oszczędności. Czas trwania inwestycji jest niezwykle ważnym, niestety często zapominanym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny zwrot mówi Monika Szlosek z Deutsche Bank PBC. Od tego, jak wcześnie zaczniemy odkładać środki na emeryturę zależą potencjalne zyski oraz bezpieczeństwo inwestycji, gdyż dłuższy okres pozwala nam lepiej dywersyfikować zakupy i uśredniać ryzyko dodaje. Inwestycje giełdowe pozostają w Polsce w domenie mężczyzn. Panowie lepiej orientują się w terminologii dotyczącej rynków finansowych. Aż 18 proc. mężczyzn twierdzi, że kiedykolwiek inwestowało na giełdzie, podczas gdy deklaruje to tylko 7 procent Polek. Co więcej, zaledwie 10 proc. kobiet i aż 27 proc. mężczyzn rozważa możliwość inwestycji giełdowych *. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2012 pokazuje, podobnie jak badanie Polek przeprowadzone przez Deutsche Bank PBC w maju 2013 roku, znaczenie * Portret finansowy Polaków Plany na 2013 rok. Raport: Portret finansowy Polki

18 rekomendacji i fachowej porady w procesie podejmowania przez kobiety ważnych decyzji inwestycyjnych. Decydując się na kupno bądź sprzedaż akcji kobiety częściej niż mężczyźni kierują się ogólnodostępnymi rekomendacjami (46 proc., wobec 36 proc. mężczyzn), informacjami publikowanymi w mediach albo rekomendacjami biura maklerskiego (wykres nr 19). Rzadziej natomiast niż mężczyźni dokonują wyboru na podstawie własnych analiz i wyczucia. Co ciekawe z badań Deutsche Bank PBC przeprowadzonych w 2012 roku wynika, że Polki inwestujące na giełdzie nieco inaczej zareagowały na spadki z II połowy 2011 roku spowodowane kryzysem zadłużenia państw strefy euro. Były bardziej skłonne przeczekać negatywny trend na parkietach niż mężczyźni. Panowie częściej decydowali się zwiększyć zaangażowanie w spółki, w które wierzyli, bądź w te, które miały atrakcyjną wycenę. Raport: Portret finansowy Polki

19

20 6. Jak Polki postrzegają przyszłość finansową swoją i swojej rodziny Polki żyjące w gospodarstwie domowym ze stałym źródłem przychodów swoją wiedzę o produktach finansowych określają najczęściej jako podstawową. Jedna trzecia badanych uważa, że ma elementarną wiedzę w zakresie ofert banków, niecałe 10 proc. sądzi, że jej poziom znajomości tej tematyki jest dobry (wykres nr 20). Ponad 26 proc. respondentek deklaruje, że ma wystarczającą wiedzę, by wybrać produkt finansowy, ale woli poprosić jeszcze kogoś o pomoc. Prawie 18 proc. z kolei przyznaje, że nie zna się na produktach finansowych i korzysta tylko z tych których musi. Jedna na dziesięć kobiet uważa, że nie zna się na produktach finansowych, nie korzysta z nich i nie jest nimi zainteresowana. Respondentki mieszkające bez partnera i dzieci stosunkowo najlepiej orientują się w produktach bankowych i finansowych (20 proc.). Jeśli zsumujemy wyniki, to okaże się, że 60 proc. kobiet mieszkających bez partnera i dzieci potrafi samodzielnie wybrać produkt dla siebie. Z kolei badane kobiety mieszkające z rodzicami najczęściej deklarują, że przy wyborze produktu finansowego wolą zdać się na czyjąś pomoc. Co ciekawe, brak znajomości tematyki finansowej najczęściej jest deklarowany przez respondentki, które mieszkają z dziećmi i partnerem (35,2 proc.). miastach i u tych, które mają większy wkład w budżet gospodarstwa domowego i oceniają swoją sytuację finansową jako dobrą dodaje. Jak podkreśla, poziom wiedzy ekonomicznej istotnie jest powiązany z faktycznym posiadaniem i korzystaniem z instrumentów finansowych, takich jak rachunek osobisty w banku, rachunek oszczędnościowy, karta debetowa czy kredytowa, a także kredyt czy pożyczka. Można więc spodziewać się, że osoby o niskiej wiedzy na temat produktów finansowych, w rzeczywistości wcale z nich regularnie nie korzystają, nawet jeśli są one obecne w ich gospodarstwach domowych zauważa dr Agata Gąsiorowska z SWPS. Nieco ponad połowa respondentek (52,6 proc.) martwi się, kiedy myśli o przyszłości finansowej w dłuższej perspektywie (powyżej 10 lat), jednak nie sądzi, żeby groziły im poważne kłopoty związane z pieniędzmi (wykres nr 21). Prawie 16 proc. badanych koncentruje się na tym, by starczało im pieniędzy na bieżące wydatki. Natomiast 12 proc. nie zastanawiało się nad przyszłością finansową w tak długiej perspektywie. Bezpiecznie czuje się jedynie 7 proc. badanych kobiet, podczas gdy jedna na dziesięć ankietowanych obawia się o swoją przyszłość, gdyż ma duże zobowiązania (np. kredyt hipoteczny) do spłaty. Ponad 30 proc. badanych deklaruje brak wiedzy dotyczącej produktów finansowych, a co gorsza, ponad połowa z tych 30 proc. wskazuje, że korzysta z produktów, których wcale nie rozumie mówi dr Gąsiorowska. Nieco wyższy poziom rozumienia ofert banków można zauważyć u kobiet młodszych, lepiej wykształconych, mieszkających w dużych * Portret finansowy Polaków Plany na 2013 rok. Raport: Portret finansowy Polki

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010 DoDatek Dystrybuowany wraz z Dziennikiem metro zawiera wyłącznie materiały przygotowane i pochodzące od mediaplanet nr 2/Październik 2010 5 KROKÓW oszczędzaj inwestuj DO MĄDRYCH DECYZJI oszczędzanie zadbaj

Bardziej szczegółowo

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego Gdańsk 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

mshopper 2015 Mobile Institute POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015

mshopper 2015 Mobile Institute POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015 mshopper 2015 POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015 jak kupują mobilni Polacy? kim jest mobilny konsument? czy mobile połączy online i offline? 1 mshopper / 2015 na wstępie Przełom 2014 i 2015. Polacy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zobacz wykres: W jakiej formie brał(a) Pan(i) udział w uroczystościach z okazji śmierci Jana Pawła II - odpowiedzi spontaniczne

Zobacz wykres: W jakiej formie brał(a) Pan(i) udział w uroczystościach z okazji śmierci Jana Pawła II - odpowiedzi spontaniczne WSTĘP W ostatnich miesiącach w przestrzeń publiczną wkroczyła młodzież urodzona w latach 80., ostatnich latach PRL. To oni najliczniej demonstrowali na rzecz demokratycznych przemian podczas ukraińskiej

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo