Raport: Portret finansowy Polki 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport: Portret finansowy Polki 2013"

Transkrypt

1 Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polki 2013 Raport: Portret finansowy Polki

2 SPIS TREŚCI Wstęp Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet Kobieta klientka banku Jak kobiety podejmują decyzje finansowe? Kobiety szukają bezpieczeństwa w kontroli nad wydatkami Finansowe przymioty kobiet Jak Polki postrzegają przyszłość finansową swoją i swojej rodziny...20 Metodologia wykorzystanych badań...22 Komentarz dr Agaty Gąsiorowskiej z Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu...23 W poszukiwaniu bezpieczeństwa raport Deutsche Bank PBC Portret finansowy Polki 2013 Pieniądze postrzegają przede wszystkim jako środek zapewniający bezpieczeństwo. Wykazują się często lepszą finansową intuicją niż mężczyźni. Są ostrożniejsze i bardziej skłonne do oszczędzania. Bardziej też martwią się o swoją przyszłość. Niezależnie od tego, kto w większym stopniu utrzymuje rodzinę, to one zazwyczaj rządzą domowymi budżetami, samodzielnie podejmując większość codziennych decyzji finansowych w polskich domach. Postawione przed koniecznością wyboru konkretnego produktu bankowego nie ufają jednak swojej ocenie i wolą posłuchać rady kogoś bliskiego lub specjalisty. Niechętnie decydują się na rozwiązania finansowe, które uważają za ryzykowne. Rzadziej inwestują i są mniej aktywne na rynku kapitałowym. Kiedy przychodzi do ważnej, mającej długotrwałe konsekwencje decyzji, jak zakup nieruchomości czy wzięcie wysokiego kredytu, najczęściej podejmują ją wspólnie z partnerem. W ich własnej ocenie słabo znają się na produktach finansowych. Przyznają się wręcz do korzystania z takich, których nie rozumieją taki obraz Polek wyłania się z badań opinii przeprowadzonych w pierwszej połowie 2013 roku przez Deutsche Bank PBC. Raport: Portret finansowy Polki

3 Wstęp W niniejszym raporcie Portret finansowy Polki 2013 Deutsche Bank PBC podjął próbę kompleksowego zdiagnozowania różnic w podejściu do finansów między mężczyznami a kobietami. W zakresie umiejętności zarządzania pieniędzmi istnieją bardzo silnie zakorzenione stereotypy. Kobiety są mniej pewne siebie w kwestiach związanych z finansami, wierzą, że mają mniejszą kontrolę nad sytuacją i zarabiają mniej, niż na to zasługują mówi dr Agata Gąsiorowska z Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Uważają także, że nie postępują tak rozsądnie, jak robią to mężczyźni. Niżej też oceniają swoje kompetencje dodaje. Jednocześnie, jak zauważa dr Gąsiorowska, kobiety bardziej martwią się o przyszłość finansową niż mężczyźni, wiążą z pieniędzmi też częściej negatywne emocje. Mężczyźni częściej kojarzą pieniądze z władzą czy siłą, podczas gdy kobiety łączą je z relacjami osobistymi i społecznymi oraz konkretnymi wydarzeniami czy okolicznościami, w których mogą być wydane. Dotychczasowe badania wskazywały na różnice w podejściu obu płci do pieniędzy. Dowodzą, że kobiety deklarują mniejszą wiedzę o finansach i dysponują niższym kapitałem mówi Monika Szlosek, Dyrektor Zarządzający Bankowością Detaliczną i Inwestycyjną Deutsche Bank PBC. Aby zweryfikować, na ile zjawiska te utrzymują się, czy mają związek z kapitałem, jakim dysponuje kobieta i czy dotyczą wszystkich Polek w jednakowym stopniu, postanowiliśmy porównać opinie z różnych źródeł, zadając pytania dotyczące finansów zarówno kobietom, ich partnerom, jak i doradcom bankowym, którzy pracują na co dzień z klientami. Mamy nadzieję, że raport Portret finansowy Polki pozwoli nam lepiej zrozumieć, jaki faktycznie jest stosunek Polek do zarządzania finansami osobistymi oraz jakie mają potrzeby w zakresie produktów oferowanych przez banki dodaje. Poniższy raport jest syntezą badań przeprowadzonych w pierwszych miesiącach 2013 roku na zlecenie Deutsche Bank PBC przez Instytut Homo Homini, a także wcześniejszych badań zebranych w raporcie Portret finansowy Polaków Plany na 2013 rok. Obejmuje również wyniki ankiety przeprowadzonej w maju 2013 roku wśród Doradców Klienta Deutsche Bank PBC w całej Polsce. Raport: Portret finansowy Polki

4 1. Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet Wyniki najnowszych badań Deutsche Bank PBC stawiają w nowym świetle dostępne dotąd analizy, które wskazywały, że kobiety w mniejszym stopniu korzystają z produktów finansowych niż mężczyźni, zarówno z tych najprostszych (rachunków bankowych, lokat i kredytów), jak i z tych bardziej zaawansowanych (produkty strukturyzowane czy długoterminowe produkty inwestycyjne). proc. mężczyzn i tylko 37 proc. kobiet. Panie rzadziej deklarowały korzystanie z ubezpieczeń majątkowych czy komunikacyjnych (49 proc. wobec 53 proc. mężczyzn), ubezpieczeń na życie (28 proc. wobec 33 proc. mężczyzn), inwestowanie w akcje i obligacje (9 proc. wobec 14 proc. mężczyzn) czy udział w funduszach inwestycyjnych (5 proc. wobec 9 proc. mężczyzn). Okazuje się, że faktyczny poziom ubankowienia w Polsce jest silniej powiązany ze statusem materialnym niż płcią. Aż 93 proc. Polek z rodzin, w których co najmniej jedna osoba osiąga stały dochód deklaruje, że posiada konto bankowe *. Korzystanie z tego podstawowego produktu finansowego jest wśród nich wyższe niż w całej populacji. Różne badania wskaźnika ubankowienia czy też dane upubliczniane przez Narodowy Bank Polski wskazują bowiem, że konto w banku posiada niecałe 80 proc. wszystkich dorosłych Polaków. W całej populacji siedem na dziesięć kobiet (wobec 65 proc. mężczyzn) jeśli już korzysta z rachunku bankowego, to tylko z jednego (wynika z opublikowanego niedawno raportu Deutsche Bank PBC Portret finansowy Polaków Plany na 2013 rok ). Polki są też bardziej bierne, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność na rynku usług finansowych. Aż 60 proc. Polek pytanych pod koniec 2012 roku o planowane w 2013 roku czynności związane z finansami nie miało zamiaru podjąć żadnych (takiej odpowiedzi udzielił tylko co drugi mężczyzna). Dysproporcja w korzystaniu z produktów finansowych pomiędzy mężczyznami, a kobietami jest widoczna nie tylko w Polsce. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej Retail Financial Services, opublikowanego w 2012 roku, Europejki zapytane Które z poniższych produktów finansowych posiadasz? wskazywały wszystkie kategorie rzadziej niż Europejczycy (wykres nr 1). Także 11 proc. z nich, wobec 9 proc. mężczyzn, odpowiedziało, że nie posiada żadnego produktu. Największy rozdźwięk odnotowano w przypadku kart kredytowych. Korzystanie z nich zadeklarowało 44 Podobne różnice widać w odpowiedzi na pytanie: Które z poniższych produktów finansowych nabyła/ nabył Pani/Pan w ciągu ostatnich 5 lat. Aż 59 proc. kobiet (i 53 proc. mężczyzn) odpowiedziało, że nie nabyło żadnego produktu. Mniejsza penetracja usług finansowych może być spowodowana gorszą sytuacją kobiet na rynku pracy. Europejki nie tylko są rzadziej zatrudnione niż Europejczycy, ale też mniej zarabiają. Według najnowszych danych Eurostatu za rok 2011 w 27 krajach Unii Europejskiej pracowało 58,5 proc. aktywnych zawodowo kobiet w wieku od 15 do 64 lat, podczas gdy ten współczynnik wśród mężczyzn wynosił 70 procent. W Polsce ta różnica jest jeszcze większa i wynosi odpowiednio 53 i 66 procent. Z kolei przeciętne zarobki kobiet za godzinę pracy w krajach UE były o 16 proc. niższe niż zarobki mężczyzn, wynika z najnowszych dostępnych danych Eurostatu za 2011 rok (wykres nr 2). Co warto odnotować, Polska jest jednym z europejskich krajów, gdzie te różnice są najniższe. Przeciętnie Polki zarabiają tylko 4 proc. mniej niż * Badanie Deutsche Bank PBC przeprowadzone w maju 2013 roku przez Instytut Homo Homini na losowej próbie kobiet, w wieku do 62 lat. Raport: Portret finansowy Polki

5 Polacy, podczas gdy Estonki, Austriaczki, Niemki, Czeszki, Słowaczki czy Brytyjki o ponad jedną piątą mniej. Różnica ta jest największa wśród pracowników w wieku od 35 do 44 lat, gdzie wynosi 9 procent, a najmniejsza wśród najmłodszych (poniżej 25 lat) i najstarszych (powyżej 65 lat) pracowników, gdzie wynosi 3,5 procent. Trzeba zdawać sobie sprawę, że dane dla Polski mogą być mylące, bo kobiety pracują tu mniej godzin niż mężczyźni, przez co ta różnica może wydawać się mniejsza, zauważają autorzy raportu Emerging Markets Women. Aiming higher, wydanego w październiku 2012 roku przez Espirito Santo Investment Bank. W Polsce, Czechach i na Węgrzech kobiety stanowią 45 proc. siły roboczej, co jest porównywalne z unijną średnią. Jak wynika z danych GUS za 2011 rok nad Wisłą 49 proc. kobiet jest aktywnych na rynku pracy (wobec 65 proc. mężczyzn). Obniżające się współczynniki dzietności (Czechy: 1,49, Węgry: 1,25 i Polska: 1,38) pozwalają sądzić, że kobiety poświęcają więcej czasu na edukację i rozwój zawodowy. Aż 84 proc. kobiet w Polsce uczestniczy obecnie w rekrutacji na studia wyższe, w porównaniu z 59 procentami mężczyzn. To więcej niż np. w Czechach i na Węgrzech, gdzie odsetek ten wynosi odpowiednio 70 i 71 proc. dla kobiet oraz 51 i 53 proc. dla mężczyzn. Raport: Portret finansowy Polki

6 2. Kobieta klientka banku W swoim najnowszym badaniu mającym na celu zobrazowanie stosunku Polek do pieniędzy, zarządzania nimi oraz sposobu korzystania z produktów bankowych, Deutsche Bank PBC skupił się wyłącznie na tych, które nie są wyłączone z rynku finansowego z powodów ekonomicznych, tzn. mają stałe źródło utrzymania pracują same lub pracuje partner, z którym tworzą gospodarstwo domowe. W badaniu wzięły udział 1092 kobiety w wieku do 62 lat. Prawie połowa respondentek (47 proc.) mieszka razem z mężem lub partnerem i posiada dzieci. Około 18 proc. tworzy związki bez dzieci. Nieco mniej (13,5 proc.) to kobiety, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Niewiele ponad 11 proc. deklaruje, że mieszka z rodzicami. Najmniej liczną kategorię (niespełna 11 proc.) stanowią samotne matki (wykres nr 3). Największą grupę badanych stanowią kobiety zatrudnione na etacie. Prawie 70 proc. z nich wskazało, że jest to ich główne źródło przychodów. W oparciu o umowy cywilnoprawne (dzieło, zlecenia) pracuje 15,6 proc. respondentek. Rzadziej niż co dziesiąta zapytana prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, niewiele mniej (7,4 proc.) deklaruje, że prowadzi firmę (wykres nr 5). Prawie 40 proc. respondentek deklaruje, że zarabia w przybliżeniu tyle samo co mąż lub partner. W niespełna jednej trzeciej przypadków to mąż albo partner zarabia więcej. Sytuacja odwrotna występuje u 13 proc. ankietowanych, a 12,5 proc. to gospodarstwa domowe, w których pracuje tylko mężczyzna. Sytuacja przeciwna dotyczy 2,5 proc. kobiet (wykres nr 4). Posiadanie konta w banku w tak wyselekcjonowanej grupie kobiet dysponujących dochodem deklaruje prawie 93 proc. respondentek (wykres nr 6). Niewiele ponad połowa (51,9 proc.) posiada kartę kredytową. Kolejne 36,3 proc. trzyma swoje pieniądze na lokacie, a nieco ponad 1/3 ma ubezpieczenie. Prawie 19 proc. kobiet ma kredyt gotówkowy, a 7,4 proc. kredyt hipoteczny. Korzystanie z usług biura maklerskiego deklaruje 4,4 proc. respondentek. Odsetek ten jest nieco wyższy u kobiet po 30. roku życia, o lepszym niż przeciętna statusie materialnym. Tylko 3 proc. Polek z grupy przebadanej przez Deutsche Bank PBC nie korzysta z żadnych produktów bankowych. Raport: Portret finansowy Polki

7 często mylą dobrowolne ubezpieczenie emerytalne z drugim filarem). Nieco wyższy odsetek wskazań tego produktu jest w grupie młodszych i lepiej wykształconych respondentek, co po raz kolejny można powiązać z poziomem wiedzy ekonomicznej dodaje. Fakt korzystania z produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych jest blisko powiązany z wiedzą ekonomiczną badanych z jednej strony, a z drugiej strony z powszechnym przekonaniem, że oszczędzać i inwestować mogą tylko osoby, które mają znaczne zasoby finansowe zauważa dr Gąsiorowska. Bardzo niepokojący jest także fakt, że zaledwie 22 proc. badanych kobiet wskazuje na korzystanie z programu emerytalnego (przy czym i tak wydaje się, że odsetek ten może być zawyżony, ponieważ Polacy Dr Gąsiorowska zwraca również uwagę, że o niskim poziomie wiedzy ekonomicznej respondentek może świadczyć wysoki odsetek wskazań dotyczących kart kredytowych. Posiadanie kart kredytowych deklaruje ponad połowa badanych, podczas gdy zarówno dane Narodowego Banku Polskiego, jak i wyniki innych badań wskazują, że taki poziom penetracji dotyczy raczej kart debetowych, którymi posługuje się 60 proc. Polaków, niż kart kredytowych, które znajdują się w portfelach nie więcej niż 15 proc. obywateli zauważa. Można więc wyciągnąć wniosek, że Polki nie potrafią odróżnić karty kredytowej od karty debetowej, co jest przesłanką świadczącą o ich niewysokiej wiedzy na temat produktów bankowych dodaje. Raport: Portret finansowy Polki

8 3. Jak kobiety podejmują decyzje finansowe? Polki korzystające z podstawowych produktów finansowych w bankach w zdecydowanej większości deklarują, że decyzję o ich wyborze podjęły samodzielnie. W przypadku konta bankowego twierdzi tak aż 94 proc. respondentek (wykres nr 7). Niemal równie często podejmowały samodzielną decyzję o wyborze lokaty, karty kredytowej czy programu emerytalnego. Więcej wsparcia od znajomych czy doradców finansowych potrzebowały przy wyborze ubezpieczenia albo kredytu gotówkowego. W przypadku tych dwóch ostatnich samodzielną decyzję podjęły już tylko dwie trzecie ankietowanych. Powyższe badanie tylko w niewielkim stopniu dowodzi faktycznej samodzielności kobiet w obszarze produktów finansowych. Gdyby respondentki miały dokonać znacznej inwestycji, zdecydowanie będą unikać samodzielnej decyzji. Najchętniej poprosiłyby o pomoc rodzinę lub przyjaciół. Postąpiłoby tak prawie 36 proc. z nich (wykres nr 8). Co trzecia skonsultowałaby taką decyzję z doradcą finansowym. Na samodzielny wybór zdecydowałaby się co piąta ankietowana. Niewiele ponad 7 proc. chciałoby, żeby dokonał go za nie ktoś inny. Sposób podejmowania decyzji finansowych jest w dużym stopniu uwarunkowany przez sytuację życiową respondentek. Ponad 38 proc. ankietowanych Polek mieszkających bez partnera i dzieci podjęłoby decyzję o znacznej lub długoterminowej inwestycji samodzielnie, na podstawie własnej wiedzy i intuicji. Podobnie postąpiłoby 35 proc. respondentek w wieku lat. Kobiety mieszkające z mężem lub partnerem, ale bez dzieci, są według deklaracji dużo mniej samodzielne w decyzjach inwestycyjnych od tych, które są matkami. Tylko 7 proc. z nich podjęłoby poważną decyzję finansową na podstawie własnej analizy, a aż 11 proc. poprosiłoby o dokonanie wyboru bliską osobę. Prawie 47 proc. byłoby skłonne poprosić o pomoc specjalistę lub doradcę inwestycyjnego. Tymczasem aż jedna czwarta ankietowanych mieszkających z partnerem i dziećmi byłaby skłonna podjąć taką decyzję samodzielnie, dwie trzecie byłyby w stanie dokonać tego wyboru po konsultacjach ze znajomymi, rodziną, bądź specjalistą, a tylko niespełna 4 proc. poprosiłoby bliską osobę o wyręczenie jej w tym zadaniu. Samotne matki wydają się samodzielne, ale jednocześnie ostrożne. Aż 60 proc. ankietowanych podjęłoby własną decyzję po konsultacjach ze znajomymi bądź rodziną, a 30 proc. poradziłoby się w tej sprawie specjalisty. Co ciekawe, odpowiedź poprosiłabym bliską osobę, by dokonała wyboru za mnie okazała się najbardziej popularna wśród respondentek, które mieszkają same (bez partnera, ani dzieci). Wskazało ją 23 proc. kobiet z tej grupy. Odpowiedź ta była stosunkowo popularna także wśród najmłodszych i najstarszych ankietowanych. Wybrało ją 15 proc. respondentek w wieku od 55 do 61 lat oraz ponad 12 proc. respondentek w wieku od 18 do 24 lat. Zwrócenie się do osób, które uważamy za fachowców, lub z którymi pozostajemy w bliskich, nieformalnych relacjach, jest najczęstszą strategią postępowania przy większości zachowań konsumenckich. Nie zaskakuje więc, że pojawia się także jako dominujący sposób podejmowania decyzji przy wyborze Raport: Portret finansowy Polki

9 produktów finansowych. Warto zauważyć jednak, że korzystanie z porad niezależnych specjalistów pojawia się jednakowo często, jak korzystanie ze źródeł nieformalnych, co jest typowe dla produktów finansowych, a nie ma miejsca przy innych produktach konsumenckich komentuje dr Agata Gąsiorowska z wrocławskiej SWPS. Warto zauważyć, że wśród Polek, które uznały swoją sytuację finansową za bardzo dobrą aż 60 proc. deklaruje chęć samodzielnego podjęcia decyzji odnośnie długoterminowego produktu finansowego, 40 proc. chciałoby skorzystać z jakiejś formy pomocy ze strony bliskich osób, natomiast żadna badana osoba nie zadeklarowała chęci skorzystania z pomocy profesjonalnego doradcy. Z drugiej strony, im badane gorzej oceniały swoja sytuację finansową, tym chętniej deklarowały skorzystanie z pomocy doradcy finansowego. Wydaje się, że w oczach respondentek korzystanie z porad jest strategią na uniknięcie zbędnego ryzyka: skoro moja sytuacja jest zła, to nie chcę jej jeszcze pogorszyć, a więc wolę powierzyć decyzje profesjonalistom wyjaśnia dr Gąsiorowska. Czy skłonność kobiet do radzenia się fachowców potwierdzają specjaliści? Równolegle do powyżej opisywanych badań, Deutsche Bank PBC przeprowadził ankietę wśród swoich Doradców Klienta. Wyniki wskazują na wiele różnic w zainteresowaniach, zachowaniach i sposobach podejmowania finansowych decyzji w zależności od płci klienta. Z doświadczenia ponad 160 ankietowanych Doradców Deutsche Bank PBC wynika, że klientki odwiedzające oddziały zwykle wykazują więcej zainteresowania poszczególnymi produktami finansowymi niż mężczyźni. Dotyczy to zwłaszcza tych podstawowych, jak konta, karty, lokaty czy ubezpieczenia wskazuje na to ponad połowa ankietowanych Doradców. Raport: Portret finansowy Polki

10 Jednak domeną mężczyzn pozostają produkty inwestycyjne oraz usługi maklerskie. Na ich większe zainteresowanie tymi produktami wskazało odpowiednio 82 proc. oraz 50 proc. ankietowanych Doradców. Mężczyźni są w większym stopniu skłonni do zakupu bardziej skomplikowanych produktów (72 proc.) niż panie (23 proc. wskazań). Podczas rozmowy z doradcą finansowym kobiety zadają zwykle dużo więcej pytań dotyczących tych samych produktów, niż mężczyźni. Ci z kolei są bardziej zainteresowani sytuacją na rynkach oraz możliwymi przyszłymi scenariuszami. Kobiety są bardziej skłonne przedyskutować decyzję z pracownikiem banku. Tymczasem w oczach 55 proc. Doradców, mężczyźni wolą podjąć ją samodzielnie na podstawie danych dostarczonych przez specjalistę. Klienci oczekują od nas danych, na podstawie których zamierzają dokonać własnego wyboru, zazwyczaj sprawiają wrażenie, że wiedzą, czego chcą mówi Agnieszka Kogut, Doradca Klienta Indywidualnego w oddziale Deutsche Bank PBC w Świdnicy. Z kolei klientki podchodzą do produktów z większą ostrożnością, liczą na wyjaśnienie istoty ich działania dodaje. Co ciekawe, gdy obsługiwana jest para, jak deklarują Doradcy, najczęściej decyzja o nabyciu produktu podejmowana jest wspólnie albo przez kobietę (36 proc. wskazań dla obu opcji), nieco rzadziej samodzielnie przez mężczyznę (24,5 proc.). Zdaniem dr Gąsiorowskiej zachowanie w kontakcie z doradcami finansowymi jest zdeterminowane przez mniejszą pewność siebie kobiet, które niżej oceniają swoje kompetencje na tym polu niż mężczyźni. Kobiety czują się zakłopotane, kiedy czegoś nie wiedzą. Są też postrzegane jako bardziej awersyjne wobec ryzyka finansowego niż mężczyźni mówi. Raport: Portret finansowy Polki

11

12 4. Kobiety szukają bezpieczeństwa w kontroli nad wydatkami Finanse dla przeciętnego Polaka to nie złożone produkty, ale przede wszystkim codzienne zarządzanie wydatkami, oszczędnościami, inwestycjami i zobowiązaniami rodziny. Jak się okazuje, w tym obszarze podział ról między płciami jest diametralnie różny, niż wynikałoby z danych Eurostatu prezentujących korzystanie z produktów bankowych przez Polki i Europejki. Kobiety żyjące w gospodarstwie domowym ze stałym źródłem przychodu chcą mieć pełną kontrolę nad finansami. Ponad trzy czwarte z nich zadeklarowało, że zawsze lubi wiedzieć, ile ma pieniędzy i skrzętnie kontroluje wydatki (wykres nr 9). Tylko niewiele ponad 17 proc. deklaruje brak zainteresowania ilością pieniędzy, jakimi dysponuje, pod warunkiem, że starcza im ich na codzienne zakupy. Niecałe 6 proc. nie zajmuje się finansami pozostawiając tę kwestię mężowi lub partnerowi. Te spostrzeżenia potwierdza kolejne badanie przeprowadzone na potrzeby Portretu finansowego Polki W polskich rodzinach o codziennych wydatkach (na produkty spożywcze, ubrania, itp.) najczęściej decyduje kobieta *. Aż w 47 procentach odpowiedzi ankietowani niezależnie od płci wskazywali, że podejmuje je tylko kobieta albo częściej kobieta (wykres nr 11). W co trzecim polskim gospodarstwie domowym o codziennych wydatkach decyduje się wspólnie. Mężczyźni kontrolują wydatki na zakupy spożywcze czy ubrania zaledwie w co dziesiątym domu. Jak ocenia dr Gąsiorowska, taki podział obowiązków finansowych ma bardzo głębokie historycznie zakorzenione źródła. Respondentki mieszkające na wsi najczęściej deklarują, że zawsze kontrolują swoje przychody i wydatki. Im większe miasto, tym mniejsza determinacja kobiet do ścisłego monitorowania przepływów domowego budżetu. Zawsze stara się to robić już tylko dwie trzecie Polek zamieszkujących największe miasta, podczas gdy na wsi ponad cztery piąte (wykres nr 10). Jakkolwiek ludzie z reguły przeceniają nieco poziom swojej kontroli finansowej, to i tak można stwierdzić, że skrupulatność w odniesieniu do budżetu stanowi ważną wartość dla Polek mówi dr Gąsiorowska. * Wyniki badania Deutsche Bank PBC przeprowadzonego pod koniec kwietnia 2013 roku przez Instytut Homo Homini na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków (zarówno kobiet, jak i mężczyzn). Mieszkańcy największych polskich miast najrzadziej podejmują codzienne decyzje finansowe wspólnie (11 proc. wskazań), podczas gdy wśród mieszkańców wsi najczęściej (aż w 42 proc. przypadków) decyzje podejmują samodzielnie kobiety. Ci pierwsi chętniej wymieniają się tymi zadaniami. Aż w co piątej Raport: Portret finansowy Polki

13 wielkomiejskiej rodzinie za codzienne wydatki są odpowiedzialni zamiennie kobieta i mężczyzna. W tej grupie w 28 proc. przypadków (wobec 10 proc. w średnich miastach i tylko 4 proc. na wsi) codzienne zakupy wykonuje mężczyzna, jednak kobieta robi je jeszcze częściej, bo aż w 42 proc. wielkomiejskich gospodarstw domowych. Wydatkami rodzinnymi zarządza zaledwie co dziesiąty mężczyzna z wyższym wykształceniem. W tej grupie najczęściej decyzje podejmowane są wspólnie (36 proc. wskazań) lub przez kobiety (35 proc. odpowiedzi). Domową księgowością po stronie zobowiązań również zajmują się w Polsce kobiety. Aż w 44 procentach gospodarstw rachunkami, spłatą pożyczek i kredytów zajmuje się tylko kobieta (34 proc. wskazań) lub częściej kobieta (9,5 proc.). Mężczyźni zajmują się spłatą zobowiązań w mniej więcej co trzecim polskim domu (wykres nr 12). W przypadku poważniejszych wydatków inwestycyjnych, jak zakup nieruchomości, ziemi czy inwestycje biznesowe (np. w rodzinną firmę) także najczęściej decyzje podejmowane są wspólnie (w 43 proc. przypadków). To też pierwsza kategoria finansowych decyzji, w których więcej do powiedzenia mają mężczyźni (19 proc. odpowiedzi) niż kobiety (12 proc. odpowiedzi). W co dziesiątym gospodarstwie domowym decyzje te podejmowane są zamiennie przez mężczyzn i kobiety (wykres nr 14). Układ wyników jest dość uniwersalny, stosunkowo niezależny od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy zamożności respondentów zwraca uwagę dr Gąsiorowska z SWPS. Jak zauważa, jedyną różnicę widać w odniesieniu do płci respondentów: Podobnie jak w innych badaniach tego typu, mężczyźni przeceniają nieco swoją rolę i w codziennych zakupach, i bardziej skomplikowanych decyzjach, w stosunku do tego, jak widzą to kobiety mówi. Jednak już inaczej jest z zarządzaniem aktywami. Tutaj rola kobiet jest mniejsza. Decyzje o lokowaniu czy inwestowaniu oszczędności należą do nich tylko w 17 proc. Najczęściej podejmowane są wspólnie (43 proc. wskazań) albo zamiennie (8 proc. wskazań). Mężczyźni zajmują się oszczędnościami w 14 proc. domów (wykres nr 13). Rezultaty badania Deutsche Bank PBC są zgodnie z trendami obserwowanym na świecie, zarówno współcześnie, jak i tradycyjnie. W niższych klasach społecznych dominujący schemat podziału odpowiedzialności za zarządzanie finansami polegał tradycyjnie i nadal polega na tym, że mąż oddawał żonie wszystkie zarabiane pieniądze, w zamian za co ona wydzielała mu pewną kwotę na przyjemności komentuje dr Gąsiorowska. W wyższych klasach to mąż dawał żonie pewną kwotę do rozporządzania na domowe wydatki. Nie zmienia to faktu, że niezależnie od tego, kto zarabiał pieniądze i kto dokonywał ich podziału, tradycyjnie rola osoby odpowiedzialnej za zaopatrzenie domu w dobra podstawowej potrzeby przypadała kobiecie, podczas gdy bardziej znaczące decyzje finansowe podejmował mężczyzna dodaje. Raport: Portret finansowy Polki

14 Tymczasem jak pokazuje badanie Deutsche Bank PBC, współcześni Polacy poważniejsze decyzje finansowe, takie jak zarządzanie oszczędnościami czy założenie lokaty, zainwestowanie w fundusze inwestycyjne, akcje czy obligacje, a także zakup nieruchomości, domu czy ziemi najchętniej podejmują razem. Ten zwyczaj jest najbardziej powszechny wśród młodych. Aż 85 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat i 60 proc. ankietowanych w wieku od 25 do 34 lat wspólnie decyduje o lokowaniu oszczędności. Co więcej 77 proc. respondentów z tej ostatniej grupy razem dokonuje poważniejszych wyborów inwestycyjnych. Z tego punktu widzenia można stwierdzić, że udział Polek w podejmowaniu znaczących decyzji finansowych, przynajmniej w ich oczach, jest znaczny, i porównywalny z np. udziałem Amerykanek mówi dr Gąsiorowska. Raport: Portret finansowy Polki

15

16 5. Finansowe przymioty kobiet Kobiety nie lubią ryzyka, gdy w grę wchodzą ich pieniądze. Lokując oszczędności najchętniej wybierają produkty obarczone najmniejszym zagrożeniem straty, nawet kosztem uzyskania niższego zysku. Taką odpowiedź wybrała zdecydowana większość (62 proc.) kobiet badanych przez Deutsche Bank PBC w maju 2013 roku (wykres nr 15). Jedna piąta z nich wybrałaby dywersyfikację swojego kapitału pomiędzy kilka produktów o zróżnicowanym stopniu ryzyka i potencjalnej stopie zwrotu. Co dziesiąta respondentka nie ma na ten temat zdania. Na produkty finansowe o wysokim możliwym zysku, ale wiążące się z ryzykiem straty zdecydowałoby się niespełna 6 proc. respondentek. Najbardziej skłonne do wyboru produktów finansowych o wysokim stopniu ryzyka są kobiety w wieku od 18 do 24 lat (12,5 proc.), co czwarta respondentka z tej grupy wiekowej podzieliłaby swoje oszczędności pomiędzy produkty o różnym stopniu ryzyka (wykres nr 16). Całkowicie bezpieczne produkty wybierają badane z przedziałów wiekowych lat (64 proc.) i lat (65,4 proc.). Nastawienie na ryzyko bardziej charakterystyczne jest dla osób młodych, bezdzietnych i zarabiających więcej od partnera (a więc prawdopodobnie dobrze wykształconych i wykonujących zawody cieszące się wysokim uznaniem w społeczeństwie), podczas gdy nastawienie na bezpieczeństwo jest szczególnie widoczne u kobiet mieszkających samotnie, w tym także samotnie wychowujących dzieci mówi dr Gąsiorowska. Jak zauważa, odpowiedzi na pytanie dotyczące potencjalnego ulokowania swoich oszczędności dostarczają jeszcze jednej, bardzo istotnej informacji: Ponad 10 proc. respondentek w ogóle nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie, a odsetek ten był szczególnie wysoki u osób albo bardzo młodych (do 24 lat), albo starszych (powyżej 55 lat), mieszkających z parterem i niepracujących, o wykształceniu podstawowym i zawodowym i oceniających swoją sytuację finansową jako złą, niezależnie natomiast od poziomu dochodu mówi. W grupach, które miały znaczne problemy z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie, pojawia się często wysoki odsetek wskazań na opcję najbardziej ryzykowną, a niski na opcję zdywersyfikowaną (np. u respondentek o wykształceniu zawodowym i w wieku do 24 lat). Może to świadczyć o tym, że wybory opcji ryzykownej nie są podyktowane świadomym podejściem do ryzyka, ale właśnie niską wiedzą ekonomiczną, która powoduje, że respondentki koncentrują się na potencjalnych zyskach, nie rozumiejąc, że oznaczają one również możliwość ponoszenia strat przestrzega dr Gąsiorowska. Jak podkreśla Monika Szlosek z Deutsche Bank PBC, choć różnice w podejściu do produktów finansowych i procesu podejmowania decyzji są bardzo widoczne, nie można mówić, że postawa którejś z płci jest lepsza czy gorsza. Kobiety wykazują wiele finansowych zalet, których mężczyznom brakuje. Są znacznie bardziej ostrożne w podejmowaniu decyzji finansowych, skłonne do skonsultowania ich wcześniej z bliską osobą lub specjalistą, doceniają wartość długoterminowych oszczędności i zabezpieczenia na wypadek niespodziewanych wydarzeń dodaje. Jakie to zachowania? Wyniki raportu Portret finansowy Polaków Plany na 2013 rok podsumowującego serię badań Deutsche Bank PBC przeprowadzonych w trakcie 2012 roku na ogóle populacji potwierdzają spostrzeżenia Doradców Klienta pracujących w oddziałach Banku. Kobiety są nie tylko w niższym stopniu skłonne do ryzyka, ale też bardziej zapobiegliwe, mniej nastawione na bieżącą konsumpcję niż mężczyźni i bardziej skłonne do oszczędzania długoterminowego. Zapytane o cel, na który warto oszczędzać (wykres nr 16), najczęściej wskazują edukację dzieci (38 proc. odpowiedzi wobec Raport: Portret finansowy Polki

17 34 proc. wśród mężczyzn) oraz niespodziewane wydatki, czyli tzw. czarną godzinę (31 proc. wobec 16 proc. wśród mężczyzn). Zapytane, co zrobiłyby, gdyby w ich portfelu nieoczekiwanie pojawiło się 5 tys. złotych, kobiety cztery razy częściej niż mężczyźni wskazywały spłatę zaległych kredytów albo rat, podczas gdy mężczyźni chętniej kupiliby nową pralkę, lodówkę, telewizor albo gadżet elektroniczny. Awersja do ryzyka, która bardzo wyraźnie uwydatnia się w większości badań diagnozujących podejście kobiet do kwestii finansowych, przejawia się chociażby w ocenie najbardziej zyskownych form inwestycji. Niezależnie od płci Polacy pytani o to, na jakim rodzaju inwestycji można zarobić najwięcej, wskazują zdecydowanie na nieruchomości (wykres nr 17). Jednak wierzy w nie dużo więcej mężczyzn (52 proc.) niż kobiet (38 proc.). Podobnie jest ze złotem, które wskazało 15 proc. respondentów i co dziesiąta badana Polka. Natomiast dużo więcej kobiet (9 proc.) niż mężczyzn (2 proc.) twierdzi, że najbardziej zyskowną formą inwestycji są lokaty bankowe. Kobiety bardziej wierzą też w obligacje (6 proc. do 3 proc. mężczyzn). Niższą skłonność do ryzyka wśród kobiet widać też w oszczędzaniu na czas emerytury. Aż 2/3 z nich (i tylko 56 proc. mężczyzn) twierdzi, że w oszczędzaniu na emeryturę najważniejsze jest bezpieczeństwo inwestycji (wykres nr 18). Równie ważna jest ich zdaniem wiarygodność instytucji finansowej, której powierzą swoje środki kryterium istotne zaledwie dla mniej niż połowy mężczyzn. Wreszcie, dla 47 proc. ankietowanych Polek istotne były przyszłe szacowane zyski, a dla 30 proc. dostęp do bieżącej informacji o wycenie produktu. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali na czas trwania inwestycji, jako czynnik istotny dla emerytalnych oszczędności. Czas trwania inwestycji jest niezwykle ważnym, niestety często zapominanym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny zwrot mówi Monika Szlosek z Deutsche Bank PBC. Od tego, jak wcześnie zaczniemy odkładać środki na emeryturę zależą potencjalne zyski oraz bezpieczeństwo inwestycji, gdyż dłuższy okres pozwala nam lepiej dywersyfikować zakupy i uśredniać ryzyko dodaje. Inwestycje giełdowe pozostają w Polsce w domenie mężczyzn. Panowie lepiej orientują się w terminologii dotyczącej rynków finansowych. Aż 18 proc. mężczyzn twierdzi, że kiedykolwiek inwestowało na giełdzie, podczas gdy deklaruje to tylko 7 procent Polek. Co więcej, zaledwie 10 proc. kobiet i aż 27 proc. mężczyzn rozważa możliwość inwestycji giełdowych *. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2012 pokazuje, podobnie jak badanie Polek przeprowadzone przez Deutsche Bank PBC w maju 2013 roku, znaczenie * Portret finansowy Polaków Plany na 2013 rok. Raport: Portret finansowy Polki

18 rekomendacji i fachowej porady w procesie podejmowania przez kobiety ważnych decyzji inwestycyjnych. Decydując się na kupno bądź sprzedaż akcji kobiety częściej niż mężczyźni kierują się ogólnodostępnymi rekomendacjami (46 proc., wobec 36 proc. mężczyzn), informacjami publikowanymi w mediach albo rekomendacjami biura maklerskiego (wykres nr 19). Rzadziej natomiast niż mężczyźni dokonują wyboru na podstawie własnych analiz i wyczucia. Co ciekawe z badań Deutsche Bank PBC przeprowadzonych w 2012 roku wynika, że Polki inwestujące na giełdzie nieco inaczej zareagowały na spadki z II połowy 2011 roku spowodowane kryzysem zadłużenia państw strefy euro. Były bardziej skłonne przeczekać negatywny trend na parkietach niż mężczyźni. Panowie częściej decydowali się zwiększyć zaangażowanie w spółki, w które wierzyli, bądź w te, które miały atrakcyjną wycenę. Raport: Portret finansowy Polki

19

20 6. Jak Polki postrzegają przyszłość finansową swoją i swojej rodziny Polki żyjące w gospodarstwie domowym ze stałym źródłem przychodów swoją wiedzę o produktach finansowych określają najczęściej jako podstawową. Jedna trzecia badanych uważa, że ma elementarną wiedzę w zakresie ofert banków, niecałe 10 proc. sądzi, że jej poziom znajomości tej tematyki jest dobry (wykres nr 20). Ponad 26 proc. respondentek deklaruje, że ma wystarczającą wiedzę, by wybrać produkt finansowy, ale woli poprosić jeszcze kogoś o pomoc. Prawie 18 proc. z kolei przyznaje, że nie zna się na produktach finansowych i korzysta tylko z tych których musi. Jedna na dziesięć kobiet uważa, że nie zna się na produktach finansowych, nie korzysta z nich i nie jest nimi zainteresowana. Respondentki mieszkające bez partnera i dzieci stosunkowo najlepiej orientują się w produktach bankowych i finansowych (20 proc.). Jeśli zsumujemy wyniki, to okaże się, że 60 proc. kobiet mieszkających bez partnera i dzieci potrafi samodzielnie wybrać produkt dla siebie. Z kolei badane kobiety mieszkające z rodzicami najczęściej deklarują, że przy wyborze produktu finansowego wolą zdać się na czyjąś pomoc. Co ciekawe, brak znajomości tematyki finansowej najczęściej jest deklarowany przez respondentki, które mieszkają z dziećmi i partnerem (35,2 proc.). miastach i u tych, które mają większy wkład w budżet gospodarstwa domowego i oceniają swoją sytuację finansową jako dobrą dodaje. Jak podkreśla, poziom wiedzy ekonomicznej istotnie jest powiązany z faktycznym posiadaniem i korzystaniem z instrumentów finansowych, takich jak rachunek osobisty w banku, rachunek oszczędnościowy, karta debetowa czy kredytowa, a także kredyt czy pożyczka. Można więc spodziewać się, że osoby o niskiej wiedzy na temat produktów finansowych, w rzeczywistości wcale z nich regularnie nie korzystają, nawet jeśli są one obecne w ich gospodarstwach domowych zauważa dr Agata Gąsiorowska z SWPS. Nieco ponad połowa respondentek (52,6 proc.) martwi się, kiedy myśli o przyszłości finansowej w dłuższej perspektywie (powyżej 10 lat), jednak nie sądzi, żeby groziły im poważne kłopoty związane z pieniędzmi (wykres nr 21). Prawie 16 proc. badanych koncentruje się na tym, by starczało im pieniędzy na bieżące wydatki. Natomiast 12 proc. nie zastanawiało się nad przyszłością finansową w tak długiej perspektywie. Bezpiecznie czuje się jedynie 7 proc. badanych kobiet, podczas gdy jedna na dziesięć ankietowanych obawia się o swoją przyszłość, gdyż ma duże zobowiązania (np. kredyt hipoteczny) do spłaty. Ponad 30 proc. badanych deklaruje brak wiedzy dotyczącej produktów finansowych, a co gorsza, ponad połowa z tych 30 proc. wskazuje, że korzysta z produktów, których wcale nie rozumie mówi dr Gąsiorowska. Nieco wyższy poziom rozumienia ofert banków można zauważyć u kobiet młodszych, lepiej wykształconych, mieszkających w dużych * Portret finansowy Polaków Plany na 2013 rok. Raport: Portret finansowy Polki

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK 2015 Spis treści I. II. III. IV. V. Główne wnioski z badania Cele i metodologia badania Ocena i zaufanie do instytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE

WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE Dr Ewa Cichowicz Dr Agnieszka K. Nowak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja Długoterminowe Oszczędzanie Warszawa, 20-21

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE W porównaniu z krajami o ugruntowanej gospodarce rynkowej fundusze inwestycyjne to dla Polaków stosunkowo nowa forma lokowania i pomnażania

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012 Plany na 2013 rok

Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012 Plany na 2013 rok Raport: Portret finansowy Polaków 2012 Plany na 2013 rok Warszawa, 18 grudnia 2012 r. Jakie plany finansowe mieli Polacy na 2012 rok? Oszczędzanie przede wszystkim Ponad połowa ankietowanych w badaniu

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Młodzi pożyczają finansowy portret młodych

Młodzi pożyczają finansowy portret młodych Młodzi pożyczają finansowy portret młodych Życie na kredyt jest dla wielu młodych ludzi jedyną możliwością na rozpoczęcie samodzielnego życia. Jak wynika z badania Finansowy portret młodych Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji Konsument na rynku usług finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TNS 2012 Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 07 Marzena Ciesielska

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku bancassurance

Badanie rynku bancassurance Badanie rynku bancassurance VII Kongres Bancassurance 7-8 października 2015 Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespół Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Polacy doceniają lokaty

Polacy doceniają lokaty Informacja prasowa BADANIE OSZCZĘDNOŚCI GETINU Warszawa, 07/05/2014 Polacy doceniają lokaty Polacy powoli przekonują się do oszczędzania. W kwietniu br. już co piąty Polak uważa oprocentowanie lokat za

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec

Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania - cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Pentor,

Bardziej szczegółowo

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach?

Raport: Co wiemy o alternatywnych inwestycjach? Inwestycje alternatywne w Polsce do niedawna nie były szczególnie popularne, a wiedza na ich temat była znikoma. Jednak od paru lat ta sytuacja się zmienia, a nasze portfele inwestycyjne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa 25 listopada 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich Informacje o badaniu Cel badania Odpowiedź na pytanie, jakie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 GOSPODARSTWA DOMOWE: INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 1995 I PLANOWANE NA ROK 1996 WARSZAWA, LUTY 96

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 GOSPODARSTWA DOMOWE: INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 1995 I PLANOWANE NA ROK 1996 WARSZAWA, LUTY 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Wyniki badań opinii indywidualnych klientów posiadających zdeponowane środki pieniężne w instytucjach finansowych Warszawa, marzec 2012 1 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych MoneyTrack 2011 Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Warszawa, kwiecień 2009 CO TO JEST MONEY TRACK? Money Track CO TO JEST MT? Coroczne badanie monitorujące postawy

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/61/2012 POTRZEBY PROKREACYJNE ORAZ PREFEROWANY I REALIZOWANY MODEL RODZINY

Warszawa, maj 2012 BS/61/2012 POTRZEBY PROKREACYJNE ORAZ PREFEROWANY I REALIZOWANY MODEL RODZINY Warszawa, maj 2012 BS/61/2012 POTRZEBY PROKREACYJNE ORAZ PREFEROWANY I REALIZOWANY MODEL RODZINY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Niech Twoje pieniądze pracują tak ciężko jak Ty!

Niech Twoje pieniądze pracują tak ciężko jak Ty! Deutsche Bank Polska Niech Twoje pieniądze pracują tak ciężko jak Ty! Konferencja prasowa 6 maja 2015 Nasza misja Naszą misją jest przekonanie Polaków, którzy ciężko pracują na swoje oszczędności, że ich

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO Warszawa, 30.03.2015 ING Konto Funduszowe SFIO ING BANK ŚLĄSKI od lat zachęca do oszczędzania. Jeden z wiodących banków dla klienta detalicznego: W obrębie oferty oszczędnościowej z ponad 8% udziałem w

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Banki spółdzielcze w oczach Polaków Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Informacje o badaniu telefonicznym Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Temat: Dochody z kapitału Opracowała Grażyna Drożdżowska Uwagi realizacyjne Lekcja jest przewidziana jako jednostka 2- godzinna stanowiąca utrwalenie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFA 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań Dostępność mieszkań Co to znaczy dostępne mieszkanie? Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 5 % swojego dochodu na mieszkanie, wtedy mieszkanie uważane jest za niedostępne ) Taki koszt należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wszyscy mają konto, mam i ja!

Wszyscy mają konto, mam i ja! Wszyscy mają konto, mam i ja! Banki oraz ich oferty nadal pozostają często sferą znaną dla większości ludzi. Seminarium Bank Bez Tajemnic dla Ciebie było okazją do przeprowadzenia ankiety dotyczącej znajomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/145/2012 ZAUFANIE DO BANKÓW

Warszawa, październik 2012 BS/145/2012 ZAUFANIE DO BANKÓW Warszawa, październik 2012 BS/145/2012 ZAUFANIE DO BANKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/133/2012 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WAKACYJNE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, październik 2012 BS/133/2012 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WAKACYJNE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, październik 2012 BS/133/2012 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WAKACYJNE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli.

Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli. Rekiny giełdy, aspirujący inwestujący, wytrawni gracze czy konserwatywni stratedzy, czyli. Polacy w świecie funduszy inwestycyjnych Spis treści: WSTĘP... 2 KLUCZOWE WNIOSKI... 3 TYPY INWESTORÓW... 5 I.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań Kultura organizacji polskich firm raport z badań W rozwiniętym systemie gospodarczym istje wiele rodzajów firm i przedsiębiorstw. W każdym z nich funkcjonuje pewna kultura organizacyjna. Składa się na

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/159/2012 OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTY

Warszawa, listopad 2012 BS/159/2012 OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTY Warszawa, listopad 2012 BS//2012 OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTY Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa,

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa, 2010 Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków Michał Polański Warszawa, 02.12.2010 Warszawa, 02.12.2010 Tematyka prezentacji 1. Przedsiębiorczość młodych Polaków na tle społeczeństwa; 2. Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROJEKCIE USTAWY O PIT BS/157/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROJEKCIE USTAWY O PIT BS/157/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-3 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 62-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-03 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo