Warunki korzystania z Systemu Rezerwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki korzystania z Systemu Rezerwacji"

Transkrypt

1 Warunki korzystania z Systemu Rezerwacji Warunkiem korzystania z systemu rezerwacji dostępnego w internetowym serwisie turystycznym jest akceptacja podanych niżej warunków. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Klientem a ALMABUS. Jeżeli Państwo nie akceptują w pełni przedstawionych warunków, dalsze korzystanie ze stron Systemu Rezerwacji nie jest możliwe. 1. DEFINICJE System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet wyszukiwanie połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego. Klient - w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z Systemu Rezerwacji; zamiennie Klient może być także określany jako Klient, Odbiorca. Warunki taryfy - opis reguł rządzących taryfą (podstawową opłatą za przelot). Zawiera szczegółowe informacje dotyczące wybranej taryfy, m.in. okresy ważności, zniżki dla dzieci, wymagane terminy pobytów, możliwości zmian i zwrotów biletu. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE Poniższy dokument ma charakter Porozumienia pomiędzy ALMABUS a Klientami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji, zobowiązujące Klientów do ich przestrzegania. Każdy Klient zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu, do przestrzegania niniejszego Porozumienia. 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI Klient niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do kreowania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji. Klient zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację i zakupu biletu, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań skierowanych ku pozyskiwaniu niesłusznych roszczeń. Zabrania się Klientowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze fałszywą bądź cudzą kartą kredytową. 4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI zastrzega, że korzystanie z Systemu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta. Nie udziela również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Klientaa co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

2 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A. Ochrona prywatności, a niezbędne dane ALMABUS w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Klientów i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Klientach stronie trzeciej. ALMABUS pragnie poinformować Klientów, że w przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego w internetowym serwisie turystycznym proszeni będą o podanie określonych danych osobistych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego. B. Przechowywanie i przetwarzanie danych W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Klienta połączenia lotnicze. Dokonując zapytania o rezerwację i zakupu biletu lotniczego Klient przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych ALMABUS służą wyłącznie do własnego użytku ALMABUS i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów. ALMABUS pragnie dołożyć wszelkich starań, aby Klienci Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych w Internetowym Serwisie Turystycznym ALMABUS. W związku z tym zastrzega sobie prawo do informowania Klientów o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez ALMABUS. C. Akceptacja warunków Akceptując niniejszym dokument Klient potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Klientowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji. 6. ZAPYTANIE O REZERWACJĘ I ZAKUP BILETU LOTNICZEGO A. Wymagane dokumenty podróży Klient w momencie dokonywania rezerwacji zobligowany jest do posiadania odpowiednich dokumentów podróży, w tym w szczególności ważny paszport lub inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy Polski i uprawniający do wjazdu na teren kraju, do którego się udaje, między innymi- wizy. ALMABUS nie jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów. Informacje dotyczące wymagań wizowych i paszportowych danego kraju Klienci mogą uzyskać bezpośrednio w placówkach dyplomatycznych. B. Zapytanie o rezerwację Klient dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych. Dane Klienta podane dla potrzeb rezerwacji powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub innym dokumentem podróży pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu. C. Potwierdzenie zapytania i ceny Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności. Cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN i określana jest osobno dla każdego wybranego połączenia lotniczego. Ponieważ na cenę biletu lotniczego składają się: taryfa netto oraz opłaty lotniskowe, wyrażane przez przewoźników lotniczych w USD, cena ta może ulec niewielkim zmianom, uzależnionym od dziennego kursu USD. W związku z wprowadzeniem przez wybrane linie lotnicze opłat za rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych, do prezentowanych w serwisie cen zostanie doliczona dopłata za pośrednictwo. Wysokość dopłaty opisana jest pkt. E (Cena biletu lotniczego i formy płatności).

3 D. Zakup biletu lotniczego Klient może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z niniejszym dokumentem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Klienta połączenia lotniczego. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Państwu dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia lotniczego, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji biletu lotniczego. Informacje o warunkach wybranej przez Państwa taryfy uzyskać można u konsultanta ALMABUS drogą mailową, lub telefonicznie. E. Cena biletu lotniczego i formy płatności Cena biletu lotniczego określana jest w złotych polskich (PLN) Cena zakupu biletu lotniczego zawiera: a) taryfę (cena za przelot), b) podatki i opłaty lotniskowe, c) opłatę transakcyjną (transaction fee). Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Klienta. Ponieważ taryfa oraz podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażane przez przewoźników zarówno w PLN jak również w walutach obcych, cena za bilet lotniczy może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty. Opłata transaction fee jest wprowadzoną przez linie lotnicze dopłatą za rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych; wysokość opłaty zależy od linii lotniczej i trasy na jaką został zarezerwowany bilet lotniczy. ALMABUS stosuje następujące poziomy opłat przy sprzedaży internetowej (opłata transactione fee): Dla jednego pasażera (osoba dorosła, dziecko, młodzież, osoba starsza): - 30 PLN + 22 % VAT za bilet na połączenia krajowe w Polsce; - 50 PLN za bilet na połączenia europejskie; PLN za bilet na pozostałe połączenia (Bliski i Środkowy Wschód, międzykontynentalne); Niemowlę ( 0-2): - 15 PLN + 22% VAT za bilet na połączenia krajowe w Polsce; - 25 PLN na połączenia europejskie; - 50 PLN za bilet na pozostałe połączenia ( Bliski i Środkowy Wschód, międzykontynentalne); Przedstawione w trakcie procesu rezerwacji cena nie jest wiążącą ofertą handlową do momentu potwierdzenia przez ALMABUS. Potwierdzenie może nastąpić drogą elektroniczną lub telefonicznie według danych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia. Akceptowane są następujące formy płatności za bilety lotnicze zakupione na : płatność kartą kredytową, płatność przelewem na rachunek wskazany przez jako właściwy dla tej transakcji, gotówka Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Państwo w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji, zaznaczając w polu [FORMA PŁATNOŚCI] - albo "karta kredytowa" albo "przelew" albo gotówka. :: Płatność przelewem Wpłaty należy dokonać na rachunek: Almabus Lufthansa City Center Wrocław ul. Świdnicka 39 NIP: BRE BANK S.A. Oddział Wrocław Konto: podając imię i nazwisko Pasażera oraz numer rezerwacji. Po dokonaniu wpłaty potwierdzenie przelewu należy przesłać faksem na numer: (071) lub ( 071)

4 Bilety lotnicze opłacane przelewem wystawiane są przez ALMABUS w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Klienta bilet lotniczy została zaksięgowana na w/w rachunku. Uwaga! W przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nie przekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji oraz w terminie nie przekraczającym 24 h. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Klienta. ALMABUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji klientów, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na podany rachunek. :: Płatność kartą kredytową Użytkownik systemu rezerwacji biletów lotniczych online dokonuje zakupu posługując się karta kredytową VISA, Eurocard, Mastercard, Diner Club lub American Express. Transakcja zakupu z podaniem danych karty kredytowej jest transakcją bezpieczną, a ryzyko jest mniejsze od użycia karty np. w restauracji. Rezerwacja dokonana kartą kredytową wchodzi automatycznie do systemu rezerwacji w biurze ALMABUS. Wybierając jako formę płatności "karta kredytowa", Klient zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty kredytowej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest autoryzowana w systemie phone oder i obciążana kwotą należną za zakupione bilety lotnicze. Uwaga! Podanie błędnych danych karty kredytowej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji. Przed wydrukiem biletu można dokonać zmiany formy płatności na przelew, kontaktując się telefonicznie z ALMABUS. Musi to nastąpić jednak jak najszybciej po dokonaniu rezerwacji, ponieważ podanie numery karty jest jednoznaczne z poleceniem wydruku biletu. Przed wydrukiem biletu agent lotniczy kontaktuje się z zamawiającym telefonicznie. Można wówczas dokonać zmiany formy płatności na przelew. Jeżeli posiadacz karty, którą opłacany jest bilet, nie jest jednocześnie podróżującym, wówczas pobierana jest dodatkowa opłata autoryzacyjną w wysokości 2,5%. Jeżeli zlecenie płatności kartą kredytową ma miejsce po wystawieniu biletu, wówczas pobierana jest dodatkowa opłata. Używanie cudzej karty kredytowej jako formy płatności za bilety lotnicze zakupione na stronie jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze pozbawienia wolności zgodnie z Art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania tego typu przestępstwa są natychmiast zgłaszane przez ALMABUS odpowiednim organom ścigania. F. Dostarczanie biletu lotniczego :: Dostarczanie biletu opłaconego przelewem Bilety lotnicze zakupione na są wystawiane i gotowe do odbioru w biurze Almabus. Na wyraźne życzenie klienta, będą wysyłane drogą mailową lub przesyłką kurierską na adres wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji jako adres do wysyłki. Koszt przesyłki biletu pokrywany jest przez Klienta przy odbiorze. ALMABUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu biletu związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej. :: Odbiór biletu osobiście Klient może osobiście dokonać odbioru biletu lotniczego w jednym z biur podróży na terenie Polski zgrupowanych w ALMABUS. Fakt ten należy zgłosić przed wystawieniem biletu. Adresy znajdują się na stronie :: Dostarczanie biletu opłaconego kartą kredytową Bilety lotnicze zakupione w ALMABUS opłacone kartą kredytową, są wystawiane i gotowe do odbioru w biurze Almabus. Na wyraźne życzenie klienta, będą wysyłane drogą mailową lub przesyłką kurierską. Koszt przesyłki biletu pokrywany jest przez klienta przy odbiorze przesyłki. Almabus nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu biletu związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej. G. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika ALMABUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Klientów Systemu. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Klienta, przesyłane będą przez konsultanta pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej.

5 H. Zwrot biletu lotniczego Klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym. Prosimy nie niszczyć biletów błędnie wystawionych lub nie wykorzystanych gdyż może to spowodować utratę możliwości zwrotu kosztów. Zwrot biletu lotniczego wiąże się zawsze z potrąceniem kosztów określonych szczegółowo w warunkach zakupu biletu. Uwaga! Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy). Kwota transaction fee jest bezzwrotna! Zwracamy szczególną uwagę na dokładne zapoznawanie się z warunkami taryf przed zakupieniem biletu lotniczego. Zwracany bilet należy przesłać pocztą kurierską bezpośrednio na adres biura podróży, w którym został zakupiony bilet. Koszty zwrotnego przesłania biletu do biura - wystawcy pokrywa Klient. Kwota należna Klientowi za zwracany bilet lotniczy, w zależności od sposobu uregulowania przez Klienta należności za bilet przesyłana jest: bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta z którego dokonano płatności, na rachunek karty kredytowej Klienta, lub wypłacona gotówką w biurze Almabus, w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania przez wystawcę przesyłki zawierającej zwracany bilet lotniczy. I. Taryfy promocyjne - ograniczenie odpowiedzialności Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie rezerwacji posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Nie dotrzymanie tych warunków może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. ALMABUS zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Klienta, w związku z przekroczeniem przez Klienta limitu wykupu określonego w warunkach taryfy. 7. UWAGI KOŃCOWE ALMABUS zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Systemu jak najbezpieczniejszym dla Klientów. 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE ALMABUS zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Klienta i do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. ALMABUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Klienta z Systemu Rezerwacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. ALMABUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży w wyniku strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych lub siły wyższej. ALMABUS zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez Klienta z Systemu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W sprawach nie uregulowanych przez postanowienia niniejszego regulaminu stosują się przepisy Kodeksu cywilnego.

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem Booking City sp. z o.o. 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL

WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL WARUNKI KORZYSTANIA Z BOOKER.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. BOOKER.PL umożliwia KLIENTOWI sieci Internet uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych obiektach noclegowych wyświetlanych w postaci listy dostępnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA REZERWACJI ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY REZERWACJI TRIPNET

REGULAMIN DOKONYWANIA REZERWACJI ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY REZERWACJI TRIPNET REGULAMIN DOKONYWANIA REZERWACJI ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY REZERWACJI TRIPNET 1 Postanowienia ogólne 1. Platforma Rezerwacji Tripnet jest własnością Net-Investors Group, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo 1. Postanowienia ogólne 1.1 Właścicielem serwisu www.travelneo.pl jest Biuro Podróży TravelNeo z siedzibą w Łazanach 259, 32-020

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej regulaminem 1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rezerwacją

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014. BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17

REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014. BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17 REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014 BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo