Spis rysunków... 8 Spis tabel Wstęp Praca z aplikacją Wrota Celne... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13"

Transkrypt

1 Wersja 1.8.7

2 Spis treści Spis rysunków... 8 Spis tabel Wstęp Praca z aplikacją Wrota Celne Logowanie do aplikacji Kooczenie pracy Menu programu Dokumenty Ewidencje Komunikaty Dane referencyjne Raporty Konfiguracja Pomoc Administracja usługą Wrota Celne Oddziały firmy Konta użytkowników Procedury celne Role użytkowników Administrator i Super administrator Audytor i Super audytor Operator i Super operator Zakładanie i wyłączanie konta użytkownika Zakładanie konta użytkownika Edycja konta użytkownika Wyłączanie konta użytkownika Zarządzanie hasłami Zmiana hasła przez administratora Zmiana hasła przez użytkownika Obsługa dokumentów Wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów Tworzenie dokumentów Tworzenie nowego dokumentu Ręczne tworzenie dokumentu Dodawanie dokumentu przez wczytanie z pliku XML Rejestracja przy użyciu szablonu dokumentu Szablony dokumentów Tworzenie szablonów Edycja i usuwanie szablonów Tworzenie dokumentu z szablonu Zmiana nazwy szablonu Eksport listy dokumentów Odwołania do danych zewnętrznych strona 2/186

3 5. Bazy danych referencyjnych Baza kontrahentów Dodawanie kontrahentów do bazy Ręczne dodawanie kontrahentów do bazy Automatyczne dodawanie kontrahentów do bazy Przenoszenie danych podmiotów z bazy kontrahentów do dokumentu Edycja i usuwanie kontrahentów z bazy Baza zabezpieczeo Dodawanie zabezpieczeo do bazy Przenoszenie danych gwarancji z bazy zabezpieczeo do dokumentu Edycja i usuwanie zabezpieczeo z bazy Baza materiałów / towarów Dodawanie materiałów / towarów do bazy Przenoszenie wyrobów z bazy materiałów/towarów do dokumentu Edycja i usuwanie materiałów/towarów z bazy Eksport danych referencyjnych Import danych referencyjnych z pliku Komunikacja z systemami celnymi Wysyłanie dokumentu Odbieranie komunikatów zwrotnych i śledzenie stanu obsługi dokumentów Przeglądanie komunikatów Przeglądanie komunikatów w powiązaniu z dokumentem podstawowym Przeglądanie komunikatów niezależnie od dokumentu podstawowego Obieg dokumentów System Kontroli Importu ICS Przywozowa Deklaracja Skrócona (PDS) Zawiadomienie o przybyciu Wniosek o zmianę trasy Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS Deklaracja tranzytowa Zapytanie poszukiwawcze Zawiadomienie o przybyciu Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeo i Pozwoleo OSOZ System Kontroli Eksportu ECS Deklaracja Eksportowa (DE) Zawiadomienie o przybyciu Manifest eksportowy Zapytanie poszukiwawcze Wywozowa deklaracja skrócona System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS Elektroniczny Dokument Administracyjny e-ad po stronie Wysyłającego Elektroniczny Dokument Administracyjny e-ad po stronie Odbiorcy Akcyza Deklaracja dla podatku akcyzowego Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą AKC-U strona 3/186

4 Informacja o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym INF Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą ZPNW Obsługa dokumentów importowych Dokument SAD Deklaracja skrócona (DS) Komunikacja z systemem celnym Eurazjatyckiej Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan Komunikacja z systemem celnym ATLAS otwieranie procedury tranzytu NCTS Instrukcje szczegółowe operacji na dokumentach System kontroli importu ICS Przywozowa deklaracja skrócona PDS Tworzenie nowej przywozowej deklaracji skróconej Tworzenie PDS z szablonu Edycja Przywozowej deklaracji skróconej Wysłanie Przywozowej deklaracji skróconej Wysłanie sprostowania Przywozowej deklaracji skróconej Powiadomienie o zakazie przywozu Wniosek o zmianę trasy Tworzenie nowego wniosku o zmianę trasy Tworzenie wniosku o zmianę trasy z szablonu Edycja wniosku o zmianę trasy Wysłanie wniosku o zmianę trasy Zawiadomienie o przybyciu Tworzenie nowego zawiadomienia o przybyciu Tworzenie zawiadomienia o przybyciu z szablonu Edycja zawiadomienia o przybyciu Wysłanie zawiadomienia o przybyciu Wysłanie sprostowania zawiadomienia o przybyciu Kontrola w UC wprowadzenia Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS Deklaracja tranzytowa Tworzenie nowej deklaracji tranzytowej Tworzenie deklaracji tranzytowej z szablonu Edycja deklaracji tranzytowej Wysłanie deklaracji tranzytowej Wysłanie wniosku o unieważnienie deklaracji tranzytowej Wysłanie sprostowania deklaracji tranzytowej Wysłanie wniosku o zwolnienie do tranzytu Zawiadomienie o przybyciu towaru Tworzenie nowego zawiadomienia o przybyciu towaru Tworzenie zawiadomienia o przybyciu towaru z szablonu Edycja zawiadomienia o przybyciu towaru Wysłanie zawiadomienia o przybyciu towaru Uwagi rozładunkowe Edycja uwag rozładunkowych Wysłanie uwag rozładunkowych Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeo i Pozwoleo OSOZ Rejestracja zabezpieczenia Aktualizacja danych o zabezpieczeniu Zmiana kodu dostępu Usunięcie zabezpieczenia z listy Automatyczna aktualizacja strona 4/186

5 Automatyczna lokalna kontrola salda zabezpieczeo akcyzowych Konfiguracja zabezpieczenia System kontroli eksportu ECS Deklaracja eksportowa Tworzenie nowej deklaracji eksportowej Tworzenie deklaracji eksportowej z szablonu Edycja deklaracji eksportowej Wysłanie deklaracji eksportowej Wysłanie wniosku o unieważnienie deklaracji eksportowej Wysłanie sprostowania deklaracji eksportowej Wydruk dokumentu EAD Wywozowego Dokumentu Towarzyszącego Deklaracja w procedurze awaryjnej Zawiadomienie o przybyciu towaru Tworzenie nowego zawiadomienia o przybyciu towaru Tworzenie zawiadomienia o przybyciu towaru z szablonu Edycja zawiadomienia o przybyciu towaru Wysłanie zawiadomienia o przybyciu towaru Manifest eksportowy Tworzenie nowego Manifestu eksportowego Tworzenie Manifestu eksportowego z szablonu Edycja Manifestu eksportowego Wysłanie Manifestu eksportowego Wywozowa deklaracja skrócona Tworzenie nowej wywozowej deklaracji skróconej Tworzenie wywozowej deklaracji skróconej z szablonu Edycja wywozowej deklaracji skróconej Wysłanie wywozowej deklaracji skróconej Wysłanie sprostowania wywozowej deklaracji skróconej Powrót do poprzednich danych Deklaracja w procedurze awaryjnej System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS Obsługa Elektronicznego Dokumentu Administracyjnego e-ad po stronie Wysyłającego Tworzenie nowego projektu e-ad Tworzenie projektu e-ad z szablonu Edycja projektu e-ad Wysłanie powiadomienia o wysyłce wyrobów Wysłanie projektu e-ad Wyliczanie kwoty zabezpieczenia i automatyczna kontrola salda zabezpieczenia Wysłanie wyjaśnienia opóźnienia odbioru wyrobów Zmiana miejsca przeznaczenia Anulowanie e-ad Zamknięcie e-ad z urzędu Wydruk e-ad Wydruk raportu odbioru Wysłanie wyjaśnienia o niedoborze/nadwyżce (IE871) Obsługa Elektronicznego Dokumentu Administracyjnego e-ad po stronie Odbiorcy Wysłanie powiadomienia o przybyciu wyrobów Wysłanie raportu odbioru Wysłanie raportu odbioru w przypadku braku komunikatu IE Edycja dokumentu e-ad Odbiór Edycja raportu odbioru Zamknięcie e-ad z urzędu Obsługa procedury awaryjnej w systemie EMCS PL Obsługa po stronie Wysyłającego strona 5/186

6 Obsługa po stronie Odbierającego Ewidencja przemieszczeo wyrobów akcyzowych Akcyza Deklaracja podatku akcyzowego AKC Tworzenie nowej deklaracji podatku akcyzowego Tworzenie deklaracji akcyzowej z szablonu Edycja deklaracji akcyzowej Wydruk i generacja pliku XML deklaracji Wysłanie deklaracji Wysłanie korekty deklaracji Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U Tworzenie nowej deklaracji uproszczonej AKC-U Tworzenie deklaracji akcyzowej AKC-U z szablonu Import danych o samochodach z pliku zewnętrznego Edycja deklaracji uproszczonej AKC-U Wydruk i generacja pliku XML deklaracji AKC-U Wysłanie deklaracji Wysłanie korekty deklaracji Załączniki do deklaracji AKC-U Raport z deklaracji AKC-U Zgłoszenie Planowanego Nabycia Wewnątrzwspólnotowego Wyrobów Akcyzowych Z Akcyzą Zapłaconą Na Terytorium Paostwa Członkowskiego ZPNW Tworzenie nowego zgłoszenia ZPNW Edycja zgłoszenia ZPNW Wydruk i generacja pliku XML zgłoszenia ZPNW Wysłanie zgłoszenia ZPNW Wysłanie korekty zgłoszenia ZPNW Tworzenie deklaracji AKC-U na podstawie zgłoszenia ZPNW Informacja o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym Tworzenie nowej informacji o wyrobach akcyzowych Tworzenie informacji o wyrobach akcyzowych z szablonu Edycja informacji o wyrobach akcyzowych Wydruk i generacja pliku XML informacji INF Wysłanie informacji Wysłanie korekty informacji Obsługa dokumentów importowych Deklaracja importowa SAD Tworzenie nowej deklaracji SAD Tworzenie dokumentu SAD z szablonu Edycja deklaracji importowej Wysłane dokumentu SAD Obsługa sprostowania SAD Unieważnienie dokumentu SAD Zakooczenie obsługi deklaracji SAD Obsługa dokumentu w procedurze awaryjnej Odrzucenie deklaracji importowej Wydruk deklaracji importowej Deklaracja skrócona DS Tworzenie nowej deklaracji skróconej Tworzenie DS z szablonu Edycja deklaracji skróconej Wysłanie deklaracji skróconej Obsługa sprostowania deklaracji skróconej Unieważnienie deklaracji skróconej strona 6/186

7 Obsługa deklaracji skróconej w procedurze awaryjnej Odrzucenie deklaracji skróconej Wydruk deklaracji skróconej Obsługa elektronicznej informacji wyprzedzającej EPI do systemu celnego Eurazjatyckiej Unii Celnej Tworzenie nowej deklaracji EPI Ekran I - Informacja wyprzedzająca (EPI) Ekran II Podmioty Ekran III Urzędy celne Ekran IV Transport Ekran V Towary Ekran VI Gwarancja Tworzenie deklaracji EPI z szablonu Edycja deklaracji EPI Wysłanie deklaracji EPI Wysłanie wiadomości SMS z numerem UINP Obsługa otwarcia procedury tranzytu NCTS w systemie ATLAS niemieckiej Służby Celnej Tworzenie nowej deklaracji tranzytowej NCTS-DE Tworzenie deklaracji tranzytowej NCTS-DE z szablonu Edycja deklaracji tranzytowej NCTS-DE Wysłanie deklaracji tranzytowej NCTS-DE Odrzucenie deklaracji tranzytowej NCTS-DE Wydruk dokumentu TAD (T1) do deklaracji tranzytowej Wydruk fiszki do deklaracji tranzytowej NCTS-DE strona 7/186

8 Spis rysunków Rysunek 1. Ekran logowania Rysunek 2. Okno podstawowe Rysunek 3. Zakładanie konta nowego użytkownika Rysunek 4. Edycja konta użytkownika Rysunek 5. Zmiana hasła przez administratora Rysunek 6. Zmiana hasła przez użytkownika Rysunek 7. Ekran z listą dokumentów Rysunek 8. Ekran dokumentu Rysunek 9. Ekran dokumentu w trybie edycji Rysunek 10. Podgląd historii dokumentu Rysunek 11. Okno wysyłania wiadomości SMS Rysunek 12. Przeliczanie wartości sumarycznych w dokumencie Rysunek 13. Dodawanie dokumentu z pliku Rysunek 14. Ekran z listą szablonów Rysunek 15. Strona KE obrazująca dane urzędu celnego Rysunek 16. Strona KE umożliwiająca śledzenie tranzytu Rysunek 17. Strona KE umożliwiająca weryfikację numeru EORI Rysunek 18. Lokalizacja siedziby podmiotu za pomocą Google Maps Rysunek 19. Lista kontrahentów Rysunek 20. Lista zabezpieczeo Rysunek 21. Lista materiałów/towarów Rysunek 22. Formularz wprowadzania nowego materiału/towaru Rysunek 23. Okno pomocnicze wyboru materiału z bazy Rysunek 24. Import danych referencyjnych Rysunek 25. Wybór certyfikatu do podpisu elektronicznego Rysunek 26. Podgląd statusu spraw na liście dokumentów Rysunek 27. Podgląd statusu sprawy w oknie dokumentu Rysunek 28. Podgląd komunikatu Rysunek 29. Lista komunikatów IE Rysunek 30. Przykładowe okno komunikatu PWK Rysunek 31. Zawiadomienie o przybyciu przedstawienie towaru Rysunek 32. Oznaczenie nadwyżki/niedoboru towaru Rysunek 33. Przywozowa deklaracja skrócona - edycja Rysunek 34. Wniosek o zmianę trasy - edycja Rysunek 35. Deklaracja tranzytowa - edycja Rysunek 36. Deklaracja tranzytowa przycisk Do archiwum Rysunek 37. Lista deklaracji tranzytowych pole Z archiwalnymi Rysunek 38. Sprostowanie deklaracji tranzytowej - informacja o rozbieżności danych między Wrotami Celnymi a systemem NCTS Rysunek 39. Wysyłanie wniosku o zwolnienie do tranzytu Rysunek 40. Lista zabezpieczeo OSOZ w usłudze Wrota Celne Rysunek 41. Rejestracja zabezpieczenia Rysunek 42. Okno aktualizacji zabezpieczenia Rysunek 43. Zmiana kodów dostępu do zabezpieczenia Rysunek 44. Deklaracja eksportowa - edycja Rysunek 45. Wywozowy Dokument Towarzyszący jako załącznik do IE Rysunek 46. Przykładowe umiejscowienie przycisku "Drukuj" w przeglądarce Rysunek 47. Oznaczenie Deklaracji eksportowej w procedurze awaryjnej Rysunek 48. Informacja o rozpoczęciu procedury awaryjnej na Deklaracji eksportowej Rysunek 49. Wydruk ESS strona 8/186

9 Rysunek 50. Wywozowa deklaracja skrócona - edycja Rysunek 51. Oznaczenie Wywozowej deklaracji skróconej w procedurze awaryjnej Rysunek 52. Wydruk SSD Rysunek 53. Podsumowanie mas brutto pozycji Rysunek 54. Nowe pola w części Wyroby Rysunek 55. Formularz wyjaśnienia opóźnienia w odbiorze towarów Rysunek 56. Zmiana miejsca przeznaczenia Rysunek 57. Wybór kodu powodu anulowania dokumentu e-ad Rysunek 58. Podgląd wydruku dokumentu e-ad Rysunek 59. Wyjaśnienie o niedoborze/nadwyżce Rysunek 60. Powiadomienie o przybyciu wyrobów Rysunek 61. Raport odbioru - ogólne wyniki odbioru Rysunek 62. Raport odbioru - zastrzeżenia do odbioru wyrobów akcyzowych Rysunek 63. Raport odbioru nowe pola Masa netto i Ilośd Rysunek 64. Raport odbioru podsumowanie mas brutto wyrobów Rysunek 65. Tworzenie dokumentu e-ad Odbiór Rysunek 66. Edycja dokumentu e-ad Odbiór - podmioty Rysunek 67. Obsługa dokumentu e-ad w procedurze awaryjnej Rysunek 68. Ewidencja przemieszczeo wyrobów akcyzowych generowanie wyciągu z ewidencji Rysunek 69. Deklaracja dla podatku akcyzowego - edycja Rysunek 70. Dodawanie załączników do deklaracji AKC Rysunek 71. Przykład wypełnionego załącznika deklaracji AKC Rysunek 72. Podgląd wydruku deklaracji AKC Rysunek 73. Okno identyfikatorów do generowanej deklaracji AKC Rysunek 74. Okno pliku XML z deklaracją AKC Rysunek 75. Deklaracja uproszczona AKC-U - dane ogólne Rysunek 76. Deklaracja uproszczona AKC-U - pozycja towarowa Rysunek 77. Formularz danych samochodu osobowego Rysunek 78. Okno importu pliku z danymi o samochodach Rysunek 79. Wydruk deklaracji AKC-U Rysunek 80. Okno identyfikatorów do generowanej deklaracji AKC-U Rysunek 81. Okno pliku XML z deklaracją AKC-U Rysunek 82. Raport z deklaracji AKC-U Rysunek 83. Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym - dane ogólne Rysunek 84. ZPNW - wprowadzanie danych o podmiotach Rysunek 85. ZPNW - dane wyrobu Rysunek 86. Wydruk zgłoszenia ZPNW Rysunek 87. Okno identyfikatorów do generowanego zgłoszenia ZPNW Rysunek 88. Okno pliku XML ze zgłoszeniem ZPNW Rysunek 89. Informacja o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym Rysunek 90. Dodawanie załączników do deklaracji INF Rysunek 91. Przykład wypełnionego załącznika deklaracji INF Rysunek 92. Podgląd wydruku informacji o wyrobach akcyzowych INF Rysunek 93. Okno identyfikatorów do generowanej informacji INF Rysunek 94. Okno pliku XML z informacją INF Rysunek 95. Deklaracja importowa SAD Rysunek 96. Dane o towarze w deklaracji importowej SAD Rysunek 97. Przykładowe kalkulacje należności celnych Rysunek 98. Deklaracja importowa po otrzymaniu decyzji o kontroli Rysunek 99. Okno danych sprostowania deklaracji importowej Rysunek 100. Wniosek o unieważnienie deklaracji importowej Rysunek 101. Wybór pliku zawierającego dokument PZC Rysunek 102. Podgląd wydruku deklaracji importowej Rysunek 103. Deklaracja skrócona Rysunek 104. Okno danych sprostowania deklaracji importowej strona 9/186

10 Rysunek 105. Wniosek o unieważnienie deklaracji importowej Rysunek 106. Podgląd wydruku deklaracji skróconej Rysunek 107. Wypełnianie deklaracji EPI - ekran I Rysunek 108. Wypełnianie EPI - dane podmiotów Rysunek 109. Wypełnianie EPI - urzędy celne Rysunek 110. Wypełnianie EPI Transport Rysunek 111. Wypełnianie EPI Towary Rysunek 112. Wypełnianie EPI Dokumenty Rysunek 113. Wypełnianie EPI Gwarancje Rysunek 114. Wysłanie numeru UINP SMSem Rysunek 115. Deklaracja tranzytowa NCTS-DE Rysunek 116. Wydruk dokumentu TAD (T1) do deklaracji tranzytowej NCTS-DE Rysunek 117. Fiszka z danymi deklaracji tranzytowej NCTS-DE strona 10/186

11 Spis tabel Tabela 1. Rodzaje tworzonych dokumentów w zależności od typu importowanego komunikatu Tabela 2. Podstawowy zestaw danych wejściowych dla samochodów osobowych Tabela 3. Dodatkowe dane wejściowe dla samochodów osobowych używanych strona 11/186

12 1. Wstęp Niniejszy podręcznik jest instrukcją użytkowania aplikacji Wrota Celne, służącej do komunikacji agencji celnych, firm spedycyjnych oraz podmiotów, dokonujących obrotu towarowego z zagranicą i przemieszczeo wyrobów akcyzowych, z systemem informatycznym Służby Celnej RP za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby korzystad z aplikacji Wrota Celne z pomocą niniejszej instrukcji, wymagana jest od użytkownika wiedza z zakresu obsługi komputera klasy PC oraz znajomośd zagadnieo celnych i zasad wypełniania dokumentów celnych w zakresie procedur objętych funkcjonalnością programu. Aplikacja Wrota Celne pracuje na serwerze firmy SKG S.A. Każdy uprawniony użytkownik uzyskuje dostęp do programu wchodząc na stronę internetową i logując się za pomocą indywidualnego loginu i hasła. Korzysta on z wydzielonej i niedostępnej dla innych użytkowników przestrzeni pamięci masowej, gdzie zgromadzone są dane i dokumenty, należące do niego. Dzięki temu informacje są bezpieczne, a komfort pracy jest niezależny od posiadanego przez użytkownika sprzętu. Aplikacja dostępna jest z każdego komputera, posiadającego połączenie z Internetem, poprzez dowolną z powszechnie używanych przeglądarek internetowych. Korzystanie z pełnych możliwości Wrót Celnych nie wymaga dodatkowego oprogramowania zewnętrznego. Istnieje możliwośd importowania do programu dokumentów w formacie XML, przygotowanych za pomocą innych aplikacji. Na działanie usługi Wrota Celne mogą wpływad ustawienia zabezpieczeo na komputerze użytkownika, a w szczególności poziom bezpieczeostwa przeglądarki internetowej. Aby aplikacja działała prawidłowo, może byd konieczne dołączenie domeny wrotacelne.pl do listy zaufanych domen przeglądarki. strona 12/186

13 2. Praca z aplikacją Wrota Celne 2.1. Logowanie do aplikacji Rysunek 1. Ekran logowania Z chwilą podpisania umowy na świadczenie usługi dostępu do aplikacji Wrota Celne każdy użytkownik otrzymuje login i hasło, które umożliwiają zalogowanie do aplikacji z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Pierwszy otrzymany z SKG S.A. przez firmę login otwiera konto administracyjne, które umożliwia założenie kont użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Dokładny opis zagadnieo administracyjnych znajduje się w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Każdy użytkownik może się zalogowad do aplikacji loginem i hasłem, ustalonymi przez administratora przy zakładaniu konta użytkownika. Aby rozpocząd pracę z Wrotami Celnymi, należy wprowadzid poprawną nazwę użytkownika (login) oraz hasło i przycisnąd. Pojawia się wtedy okno podstawowe (Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), które zawiera poziome menu główne aplikacji. W rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania. omówiono funkcje poszczególnych pozycji menu. strona 13/186

14 Rysunek 2. Okno podstawowe 2.2. Kooczenie pracy Kooczenie pracy powinno następowad poprzez użycie, linku Wyloguj po prawej stronie nagłówka okna. Powoduje to zamknięcie bieżącej sesji Menu programu Menu programu Wrota Celne zbudowane jest hierarchicznie w formie pól, które aktywują się przez umieszczenie na nich wskaźnika myszki. Rozwijają się wówczas dostępne z danego poziomu gałęzie lub opcje. Uruchomienia wybranej akcji dokonuje się przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki. Widocznośd poszczególnych opcji przez użytkownika zależy od przypisanych mu ról i przydzielonych procedur Dokumenty Pozycja zawiera gałęzie: - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie i kontrola statusu przywozowych deklaracji skróconych PDS (IE315); - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie i kontrola statusu zawiadomieo o przybyciu (IE347); - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie i kontrola statusu wniosków o zmianę trasy (IE323); strona 14/186

15 - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie i kontrola statusu deklaracji tranzytowych (IE15); - przeglądanie zapytao poszukiwawczych (IE140) i wysyłanie odpowiedzi na zapytanie poszukiwawcze (IE141) - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie i kontrola statusu zawiadomieo o przybyciu (IE07); - przeglądanie danych i aktualnego stanu zabezpieczeo w systemie OSOZ; - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie i kontrola statusu deklaracji eksportowych DE (IE515); - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie i kontrola statusu zawiadomieo o przybyciu towarów na granicę (IE507); - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie i kontrola statusu manifestów eksportowych (IE547); - przeglądanie zapytao poszukiwawczych (IE528) i wysyłanie odpowiedzi na zapytanie poszukiwawcze (IE529); - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie i kontrola statusu deklaracji eksportowych WDS (IE615); - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie, wysyłka i kontrola statusu dokumentów e-ad po stronie podmiotu wysyłającego; - przeglądanie i kontrola statusu dokumentów e-ad, wysyłka raportów odbioru i powiadomieo o przybyciu wyrobów po stronie podmiotu odbierającego; - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie, wysyłka i kontrola statusu deklaracji importowych SAD; - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie, wysyłka i kontrola statusu deklaracji skrócona DS; - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie, wysyłka i kontrola statusu deklaracji dla podatku akcyzowego AKC4; - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie, wysyłka i kontrola statusu zgłoszeo o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym ZPNW; strona 15/186

16 - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie, wysyłka i kontrola statusu deklaracji uproszczonej nabycie wewnątrzwspólnotowego AKCU; Ewidencje - przeglądanie, modyfikacja, dopisywanie, wysyłka i kontrola statusu informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym INF; - pozwala na wczytanie dokumentu (deklaracji, zawiadomienia, PDS) w postaci pliku XML, utworzonego przez aplikację zewnętrzną. - umożliwia przełączanie pomiędzy kontekstem polskim, niemieckim i białoruskim "Wrót Celnych". Pozycja pozwala na wyświetlenie i eksport do pliku w formacie MS Excel zestawieo dokumentów obsłużonych w usłudze Wrota Celne. Opcja Komunikaty udostępnia dane o przemieszczeniach akcyzowych. Pozycja służy do przeglądania komunikatów zarejestrowanych w aplikacji (wysłanych i odebranych) z możliwością selekcji według zadanych kryteriów Dane referencyjne Pozycja zawiera opcje: - przeglądanie, modyfikacja i dopisywanie kontrahentów; - przeglądanie, modyfikacja i dopisywanie zabezpieczeo, stosowanych w procedurze tranzytowej; - przeglądanie, modyfikacja i dopisywanie danych, wykorzystywanych przy wypełnianiu pozycji towarowych w specyfikacjach dokumentów; - pobranie danych o kontrahentach użytkownika, pochodzących z innych aplikacji, w postaci pliku XML o określonej strukturze (opcja widoczna tylko dla użytkowników, pełniących role Administratora); - przeglądanie tabel kursów walut: tabel kursów walut; wybranej waluty; - wyszukanie i przeglądanie wprowadzonych - wyszukiwanie i przeglądanie kursu strona 16/186

17 Raporty Pod pozycją dostępne są: - raport informujący o liczbie spraw obsłużonych przez Wrota Celne dla danej firmy i branych pod uwagę przy rozliczeniu; - predefiniowane raporty generowane na podstawie danych z dokumentów w rejestrze EMCS; Konfiguracja Pozycja Pomoc - raport z ewidencji EMCS z dodatkowymi informacjami dot. zawartości alkoholu w wyrobach akcyzowych oraz kodu wyrobu akcyzowego; - zestawienie deklaracji AKCU z powiązanymi zgłoszeniami o nabyciu wewnątrzwspólnotowym ZPNW. zawiera opcje:, umożliwiającą wprowadzenie przez zalogowanego aktualnie użytkownika nowego hasła dostępu do aplikacji;, umożliwiającą użytkownikowi o uprawnieniach administratora wpisanie do systemu nowych użytkowników oraz nadanie im uprawnieo;, umożliwiająca zalogowanie do wybranego oddziału firmy (aktywne tylko w konfiguracji wielooddziałowej dla użytkowników pełniących rolę Super operator ). Użycie polecenia wersji "Wrót Celnych". zawiera opcje: - dostęp do podręcznika użytkownika "Wrót Celnych"; - przeglądanie biuletynów zmian do poszczególnych strona 17/186

18 3. Administracja usługą Wrota Celne W niniejszym rozdziale opisano czynności administracyjne, które może przeprowadzid użytkownik, logując się do aplikacji na konto o uprawnieniach administratora. Jeżeli firma nie korzysta z konfiguracji, wielooddziałowej, zastosowanie do niej mają informacje, odnoszące się do jednego oddziału firmy wielooddziałowej Oddziały firmy Baza danych aplikacji Wrota Celne zawiera listę dokumentów, komunikatów, kontrahentów, zabezpieczeo oraz towarów używanych do wypełniania dokumentów celnych. Każda firma, posiadająca dostęp do usługi Wrota Celne posiada swoją bazę danych, zawierającą wszystkie wprowadzone informacje oraz komunikaty otrzymane z systemów informatycznych służby celnej. W strukturze bazy danych można wprowadzid podział na oddziały. Każdy oddział posiada własny zestaw dokumentów, komunikatów oraz danych referencyjnych. Zależnie od uprawnieo, przydzielonych przez administratora, każdy użytkownik może mied dostęp do przeglądania lub edycji danych w ramach jednego oddziału lub wszystkich danych w bazie dokumentów firmy. Podział bazy dokumentów na oddziały tworzony jest na etapie wdrożenia usługi przez konsultantów SKG S.A Konta użytkowników Każdy użytkownik identyfikowany jest w usłudze Wrota Celne na podstawie indywidualnego loginu i hasła. Po zalogowaniu posiada dostęp do tych procedur i funkcji programu, które zostały mu przypisane przez administratora. Tylko administrator może dokonywad zmian w uprawnieniach użytkowników. Jedyną zmianą, jakiej może dokonad każdy użytkownik w swoich danych, jest zmiana hasła dostępu (patrz p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) Procedury celne Zakładając konto użytkownika administrator ustala, do jakich procedur celnych użytkownik będzie miał dostęp. Użytkownikowi można przydzielid odrębnie uprawnienia do procedur: ICS System Kontroli Importu, NCTS Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy, ECS System Kontroli Eksportu, EMCS System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych, OSOZ Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeo i Pozwoleo, w kontekście DE NCTS_DE Otwieranie procedury tranzytu w Niemczech z dostępem do systemu ATLAS, w kontekście BY EPI wysyłka zgłoszeo tranzytowych do białoruskiego systemu celnego w ramach Eurazjatyckiej Unii Celnej. Możliwośd przydzielenia uprawnieo do obsługi określonej procedury zależy od zakresu udzielonej licencji. strona 18/186

19 Role użytkowników Zależnie od uprawnieo do wykonywania określonych operacji w bazie danych, użytkownik może mied przydzielone określone role. Użytkownik usługi Wrota Celne może pełnid rolę Administratora, Audytora lub Operatora. Jeden użytkownik może pełnid kilka ról równocześnie, np. byd pełnoprawnym operatorem w jednym z oddziałów i równocześnie mied dostęp do podglądu dokumentów z innych oddziałów. Role Administrator, Audytor i Operator mają zasięg jednego oddziału, natomiast Super administrator, Super audytor i Super operator odnoszą się do uprawnieo do całej bazy danych Administrator i Super administrator Role Administrator i Super administrator nadają użytkownikowi uprawnienia administracyjne. Uprawnienia te, to: Zakładanie kont nowym użytkownikom; Przydzielanie ról i dostępu do modułów; Zmiana hasła każdemu użytkownikowi; Import danych referencyjnych z zewnętrznego pliku XML; Generowanie raportów. Użytkownik, pełniący rolę Administratora może wykonywad swoje uprawnienia w ramach oddziału, w którym rola ta została przypisana. Użytkownik, pełniący rolę Super administratora może wykonywad wszystkie uprawnienia użytkownika z rolą Administratora oraz może przydzielad użytkownikom role Super operator i Super audytor. Role Super administratora i Administratora przydzielane są przez konsultantów SKG S.A. użytkownikom, zakładanym podczas konfiguracji podstawowych parametrów usługi Wrota Celne Audytor i Super audytor Role Audytor i Super audytor nadają użytkownikowi następujące uprawnienia: Przeglądanie dokumentów, komunikatów i danych referencyjnych; Wydruk komunikatów; Zapis komunikatów w postaci plików XML. Role te nie dają możliwości wykonywania operacji na dokumentach (edycji, usuwania, dodawania nowych dokumentów, wysyłki do systemów informatycznych administracji celnej). Użytkownik, pełniący rolę Audytora ma dostęp do zasobów oddziału firmy, w którym zostało założone jego konto. Użytkownik, pełniący rolę Super audytora może przeglądad zasoby dokumentów całej firmy, wybierając oddział w kryteriach wyszukiwania Operator i Super operator Role Operator i Super operator nadają użytkownikowi uprawnienia do wykonywania wszelkich operacji na dokumentach i zasobach danych: Tworzenie nowych dokumentów zgłoszeniowych; Edycja dokumentów zarejestrowanych w bazie danych; strona 19/186

20 Usuwanie dokumentów, które nie zostały jeszcze wysłane do systemów zewnętrznych; Wysyłka dokumentów do celnych systemów informatycznych, Wydruk dokumentów towarzyszących; Edycja danych referencyjnych; Wczytywanie dokumentów i danych referencyjnych ze źródeł zewnętrznych; Aktualizowanie informacji o zabezpieczeniach. Użytkownik, pełniący rolę Operatora, wykonuje swoje uprawnienia w ramach jednego oddziału. Użytkownik, pełniący rolę Super operatora może wykonywad wszelkie operacje w całej bazie danych. Ponieważ podczas rozpoczęcia pracy lub w jej trakcie dokonuje się wyboru oddziału, w którym się aktualnie pracuje, pełne prawa aktywne są w ramach bieżącego oddziału. Pozostałe dane dostępne są do podglądu. Aby uzyskad możliwośd wykonywania wszystkich operacji w innym oddziale, należy dokonad zmiany oddziału (menu Konfiguracja Zmiana oddziału ) Zakładanie i wyłączanie konta użytkownika Użytkownik, pełniący rolę Administratora lub Super administratora, może zakładad i wyłączad konta użytkowników. Zasięg działania nowego użytkownika ograniczony jest do oddziału, w którym został założony. Rozszerzenie działania do całej bazy danych użytkownik może uzyskad po przypisaniu roli Super operatora lub Super audytora, co może wykonad jedynie Super administrator Zakładanie konta użytkownika Aby założyd konto dostępu nowemu użytkownikowi, należy wykonad następujące czynności: 12. Zalogowad się do aplikacji Wrota Celne jako użytkownik o uprawnieniach administracyjnych. W tym celu: W konfiguracji jednooddziałowej wprowadzid login i hasło użytkownika administracyjnego, uzyskane z SKG S.A. w parametrach usługi; W konfiguracji wielooddziałowej wprowadzid login i hasło użytkownika administracyjnego, przypisanego do oddziału, w którym ma pracowad nowy użytkownik. 13. Wybrad z menu opcję. 14. Po ukazaniu się ekranu Lista użytkowników kliknąd polecenie, znajdujące się w nagłówku tabeli poniżej kryteriów wyszukiwania. 15. Na ekranie Nowy użytkownik (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) wypełnid wszystkie pola, dwukrotnie identycznie wpisad hasło użytkownika, wybrad moduły i role programu, które mają byd dla tego użytkownika dostępne: Zaznaczyd wybrany moduł (rolę) w lewym panelu ekranu; Kliknąd przycisk na środku. Spowoduje to przeniesienie modułu (roli) do prawego panelu, pokazującego moduły (role) dostępne dla użytkownika. Poszczególne wpisy z prawej strony strona 20/186

21 można przenieśd na lewo przyciskiem, natomiast przyciski i przenoszą wszystkie dostępne wpisy ze strony lewej na prawą i odwrotnie. 16. Kliknąd przycisk "Dodaj użytkownika", aby zapisad wprowadzone ustawienia. Przycisk "Anuluj" powoduje porzucenie procesu dopisania nowego użytkownika bez zapisu danych do bazy. UWAGA: Przydzielenie użytkownikom dostępu do modułów NCTS_DE (ATLAS) i NCTS_BY (EPI) możliwe jest tylko przez obsługę HelpDesk SKG S.A. Rysunek 3. Zakładanie konta nowego użytkownika Edycja konta użytkownika Dla istniejących w bazie kont użytkowników możliwa jest zmiana parametrów, takich jak: nazwa użytkownika (nie mylid z loginem, którego zmiana jest niemożliwa), adres , domyślny język interfejsu, dostępne moduły i role czy hasło. Aby zmienid dane, związane z istniejącym kontem użytkownika, należy wykonad następujące czynności: 1. zalogowad się do aplikacji jako użytkownik o uprawnieniach administratora (patrz p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). 2. Wybrad z menu opcję. 3. Po ukazaniu się ekranu Lista użytkowników wprowadzid kryteria filtrowania (lub pozostawid puste) i kliknąd przycisk "Pokaż". 4. Wybrad użytkownika z listy (kliknąd w wiersz z jego danymi lub przycisk w kolumnie Edycja. 5. Na ekranie Edycja użytkownika (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) uaktualnid wpisy w dostępnych polach, przydzielid lub usunąd wybrane moduły lub role. 6. Kliknąd przycisk "Zapisz", aby zapisad wprowadzone ustawienia. Przycisk "Anuluj" powoduje porzucenie procesu edycji danych użytkownika i pozostawienie w bazie wpisów bez zmian. strona 21/186

22 Rysunek 4. Edycja konta użytkownika UWAGA: zmiana hasła użytkownika przez użytkownika z uprawnieniami administratora opisana jest w p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania Wyłączanie konta użytkownika Administrator może wyłączyd wybrane konto użytkownika, co skutkuje tym, że niemożliwe staje się zalogowanie z użyciem wyłączonego loginu do aplikacji Wrota Celne. Aby wyłączyd konto użytkownika, należy wykonad następujące czynności: 1. Zalogowad się do aplikacji jako użytkownik o uprawnieniach administratora (patrz p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). 2. Wybrad z menu opcję. 3. Po ukazaniu się ekranu Lista użytkowników wprowadzid kryteria filtrowania (lub pozostawid puste) i kliknąd przycisk "Pokaż". 4. Wybrad użytkownika z listy (kliknąd w wiersz z jego danymi lub przycisk w kolumnie Edycja. 5. Na ekranie Edycja użytkownika (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) wyłączyd zaznaczenie w polu Aktywny. 6. Kliknąd przycisk "Zapisz", aby zapisad wprowadzone ustawienia. UWAGA: Wyłączone konto użytkownika można uaktywnid wykonując ponownie opisane powyżej czynności Zarządzanie hasłami Każdy użytkownik identyfikowany jest poprzez swój indywidualny login. Zalogowanie do aplikacji wymaga podania wraz z loginem hasła dostępu. Hasło nadaje się przy zakładaniu konta nowego użytkownika. W czasie korzystania z usługi Wrota Celne może zajśd potrzeba zmiany hasła dostępu dla określonego użytkownika. Może to byd elementem obowiązujących w firmie procedur bezpieczeostwa, może byd skutkiem ujawnienia hasła osobom nieuprawnionym lub efektem zapomnienia hasła aktualnie obowiązującego. Każdy użytkownik może dokonad zmiany swojego hasła, jak również zmiany hasła może strona 22/186

23 dokonad użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi. Jeżeli użytkownik ma przydzieloną rolę Administratora, może zmienid hasło każdemu użytkownikowi, przypisanemu do tego samego oddziału, natomiast Super administrator może wykonad tę operację dla każdego użytkownika w firmie Zmiana hasła przez administratora Dla istniejących w bazie kont użytkowników możliwa jest zmiana hasła. Aby zmienid hasło dostępu, związane z istniejącym kontem użytkownika, należy wykonad następujące czynności: 1. Zalogowad się do aplikacji jako użytkownik o uprawnieniach administratora (patrz p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). 2. Wybrad z menu opcję. 3. Po ukazaniu się ekranu Lista użytkowników wprowadzid kryteria filtrowania (lub pozostawid puste) i kliknąd przycisk "Pokaż". 4. Wybrad użytkownika z listy (kliknąd w wiersz z jego danymi lub przycisk w kolumnie Edycja. 5. Na ekranie Edycja użytkownika (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) kliknąd przycisk "Zmieo hasło". 6. Na ekranie Zmieo hasło (Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) wpisad dwukrotnie nowe hasło użytkownika, w polu Hasło administratora wpisad hasło aktualnie zalogowanego użytkownika i kliknąd przycisk "Zapisz". Od tej chwili wybrany użytkownik będzie mógł zalogowad się podając zmienione hasło. UWAGA: Jeżeli nowe hasło w obydwóch polach nie będzie jednakowe lub niepoprawnie zostanie wpisane hasło administratora, pojawi się komunikat Niepoprawne hasło i operacja nie odniesie skutku. Użycie przycisku "An uluj" spowoduje wyjście z operacji zmiany hasła z pozostawieniem istniejącego hasła dla tego użytkownika. UWAGA: po zmianie hasła użycie przycisku "Anuluj" przy wychodzeniu z ekranu Edycja użytkownika nie cofnie operacji zmiany hasła. Rysunek 5. Zmiana hasła przez administratora Zmiana hasła przez użytkownika Każdy zalogowany użytkownik może zmienid swoje hasło dostępu. Aby zmienid swoje hasło, należy wykonad następujące czynności: 1. Zalogowad się do usługi Wrota Celne. 2. Wybrad z menu opcję. strona 23/186

24 3. Na ekranie Zmiana hasła wprowadzid aktualnie obowiązujące hasło, a następnie dwukrotnie hasło, jakie ma obowiązywad po zmianie. Kliknięcie przycisku "Zmieo" spowoduje zapisanie nowego hasła. Po wylogowaniu ponowne zalogowanie możliwe będzie po wpisaniu nowo zarejestrowanego hasła. Aby wyjśd z operacji bez zmiany hasła, wystarczy wybrad z menu inną opcję lub odświeżyd okno w przeglądarce (klawisz F5 lub ikona odśwież ). Rysunek 6. Zmiana hasła przez użytkownika UWAGA: Jeżeli nowe hasło w obydwóch polach nie będzie jednakowe lub niepoprawnie zostanie wpisane aktualne hasło, pojawi się komunikat o błędzie i operacja nie odniesie skutku. strona 24/186

25 4. Obsługa dokumentów Po zalogowaniu się do aplikacji każdy użytkownik ma dostęp do przydzielonej grupy dokumentów. W ramach otrzymanych uprawnieo obsługa każdego dokumentu przez użytkownika odbywa się w opisany w tym rozdziale sposób. Niektóre opisane poniżej opcje lub operacje mogą byd niewidoczne lub nieaktywne (zmieniony kolor przycisków lub opcji, brak reakcji na kliknięcie). Zależy to od przydzielonej roli, przyporządkowania użytkownika do oddziału oraz wybranego przez administratora lub warunki licencji zakresu dostępnych modułów Wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów W celu wyszukania zarejestrowanego w systemie dokumentu należy rozwinąd w menu głównym opcję Dokumenty i wybrad żądaną procedurę oraz właściwy typ dokumentu. Na ekranie zostanie wyświetlona pusta lista dokumentów wybranego typu wraz z formularzem do zawężenia kryteriów wyszukiwania. W polu Data utworzenia (od) wpisywana jest data sprzed 45 dni. Ze względu na dużą liczbę dokumentów na listach w kryteriach wyszukiwania od wersji dodano pole zaznaczane Tylko moje dokumenty. Pole to jest widoczne w kryteriach dla wszystkich dokumentów we "Wrotach Celnych". Zaznaczenie tego pola powoduje pokazanie tych dokumentów, na których zalogowany do aplikacji użytkownik wykonał jakąkolwiek operację. Należy wprowadzid kryteria wyszukiwania i nacisnąd przycisk "Pokaż". Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w postaci listy poniżej kryteriów wyszukiwania. Brak kryteriów powoduje pokazanie wszystkich dokumentów z bazy. Rysunek 7. Ekran z listą dokumentów Kryteria wyszukiwania mogą dotyczyd zawartości poszczególnych pól opisu dokumentu w postaci: strona 25/186

26 Jednej, wybranej spośród dostępnych, wstępnie zdefiniowanych zawartości pola; Przedziału dat, określonych poprzez wskazanie dnia (i godziny) z podręcznego kalendarza (jeżeli jedna z granic przedziału czasowego jest pusta, wybrane zostaną dokumenty od podanej daty początkowej do kooca lub od początku do daty koocowej); Zawartości tekstowej pola, przy czym porównywana jest zawartośd pola w rekordzie z wzorcem w oknie kryterium. Wzorzec może zawierad metaznaki: %, zastępujący dowolną liczbę znaków (również pusty ciąg znaków) oraz _ (podkreślenie), zastępujący dokładnie jeden znak. Wielkośd liter nie ma znaczenia. Wyświetlenia tylko dokumentów, na których zalogowany użytkownik dokonywał zmian. Pozostawienie pustego pola kryterium oznacza, że zawartośd odpowiadającego pola tabeli może byd dowolna. Do przemieszczania się po liście dokumentów służą przyciski nawigacyjne : - dodaje nową pozycję na liście (dokument, kontrahenta itp.); - pokazuje początkową stronę listy; - pokazuje poprzednią stronę; - pokazuje następną stronę; - pokazuje ostatnią stronę listy; - odświeża listę dokumentów pobierając aktualne dane z bazy danych. Listę można posortowad według wybranej kolumny rosnąco lub malejąco. W tym celu należy kliknąd w polu nagłówka wybranej kolumny jedno lub dwukrotnie. Kierunek sortowania wskazuje umieszczona obok nagłówka kolumny ikona z pionową strzałką. Kliknięcie na wybranym wierszu listy (na danych w dowolnej kolumnie lub ikonie w kolumnie Obsługuj ) spowoduje wyświetlenie dokumentu w trybie podglądu. Ekran dokumentu składa się z następujących elementów ( patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania. na przykładzie Przywozowej Deklaracji Skróconej): Obszar danych podstawowych i operacji. Jest to błękitny pas poniżej głównego menu, na którym wyświetlane są podstawowe dane dokumentu, jak status i numery referencyjne, a także umieszczone są tam przyciski operacji. Okienko struktury dokumentu i listy komunikatów służące do nawigacji po dokumencie i komunikatach. Okienko to posiada dwie zakładki Dokument i Komunikaty, na których wyświetlana jest w postaci drzewka odpowiednio struktura dokumentu i lista powiązanych z nim komunikatów. Obszar danych, w którym wyświetlany jest fragment dokumentu odpowiadający wybranej gałęzi drzewa struktury dokumentu. strona 26/186

27 Rysunek 8. Ekran dokumentu Wygląd ekranu dla pozostałych typów dokumentów jest podobny. Jeżeli status dokumentu pozwala na jego edycję, w obszarze danych podstawowych i operacji widoczny jest przycisk "Edytuj". Po jego przyciśnięciu wygląd ekranu ulega zmianie (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Dokument przechodzi w tryb edycji, aktywne pola danych umożliwiają korektę lub uzupełnienie ich zawartości. Aby wprowadzone dane zostały zapamiętane, konieczne jest użycie przycisku"zapisz". Użycie przycisku "Anuluj" powoduje zamknięcie trybu edycji z równoczesnym zaniechaniem zapisu ostatnio wprowadzonych zmian do bazy danych. Dokument przechodzi wtedy z powrotem do trybu podglądu. Tylko w trybie podglądu możliwe jest wysłanie dokumentu do systemu informatycznego administracji celnej. Jeżeli status dokumentu na to pozwala, w obszarze operacji widoczny jest przycisk "Wyślij". Opis komunikacji z systemem informatycznym administracji celnej opisany jest w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. strona 27/186

28 Rysunek 9. Ekran dokumentu w trybie edycji W trybie podglądu w górnej części obszaru danych podstawowych i operacji znajdują się przyciski (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., nie zawsze wszystkie są widoczne): Historia pokazuje historię zmian, jakim ulegał dokument, wraz z informacją, jaki użytkownik wykonywał poszczególne operacje (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Rysunek 10. Podgląd historii dokumentu Utwórz szablon pozwala na zapisanie wybranego dokumentu w postaci szablonu (patrz punkt Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.); Odśwież dokument pobiera aktualną treśd dokumentu z bazy danych i uaktualnia wyświetlone informacje; Powrót do listy zamyka podgląd dokumentu i wyświetla wcześniej wygenerowaną według kryteriów listę dokumentów; Wysłanie SMS umożliwia wysłanie SMSa na wybrany numer telefonu komórkowego z informacją o statusie sprawy oraz numerem identyfikacyjnym (LRN, MRN). Spowoduje to otwarcie okna umożliwiającego wpisanie dalszych informacji. strona 28/186

29 Rysunek 11. Okno wysyłania wiadomości SMS. W oknie wysyłania wiadomości SMS należy podad numer telefonu, na który zostanie wysłana wiadomośd oraz dowolną treśd. Ponadto użytkownik decyduje, czy dołączyd do wysyłanej informacji dane dotyczące stanu obsługi sprawy. Po wprowadzeniu danych należy wybrad polecenie "Wyślij SMS". Drukuj fiszkę pozwala na wydruk fiszki do deklaracji tranzytowej NCTS-DE (patrz punkt Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.); 4.2. Tworzenie dokumentów Tworzenie nowego dokumentu Nowy dokument może zostad utworzony na trzy sposoby: Przez ręczne wprowadzenie danych do formularza; Przez wczytanie pliku XML zawierającego dane dokumentu; Przez utworzenie na podstawie szablonu Ręczne tworzenie dokumentu W celu utworzenia nowego dokumentu należy rozwinąd w menu głównym opcję Dokumenty i wybrad właściwy typ dokumentu, który ma zostad utworzony. Na ekranie zostanie wyświetlona pusta lista dokumentów wybranego typu wraz z formularzem służącym do podawania kryteriów wyszukiwania. Należy wcisnąd przycisk poniżej kryteriów wyszukiwania. znajdujący się po prawej stronie nagłówka listy, Na ekranie zostanie wyświetlony pusty formularz dokumentu wybranego typu w trybie edycji. Pola danych mają określone typy: Pole tekstowe może zawierad dowolny ciąg znaków, wypełniane jest z klawiatury lub poprzez wybór spośród wartości dopuszczalnych. Jeżeli pole może przyjmowad wartości pochodzące z ograniczonego zbioru wartości dopuszczalnych, są one najczęściej zdefiniowane w odpowiednich słownikach i można je wybrad z listy. Takie strona 29/186

30 pole opatrzone jest z prawej strony przyciskiem lupy, którego użycie otwiera listę danych słownikowych. Wpisanie w pole kilku znaków ogranicza wyświetlaną listę do tych wartości, które zawierają wpisany tekst. Jeżeli żadna z pozycji słownika nie zawiera wpisanego tekstu, pojawia się lista pusta z informacją brak elementów. Pole liczbowe może zawierad wyłącznie cyfry i znak kropki dziesiętnej. W polu takim przed wpisaniem danych widoczna jest wartośd zerowa. Pole daty może zawierad datę w formacie RRRR-MM-DD. Datę można wpisad z klawiatury lub wybrad z kalendarza, który otwiera się przyciskiem, umieszczonym obok pola. Pole wyboru Tak/Nie zawiera informację logiczną. Wartośd Tak przyjmuje pole po umieszczeniu w kwadracie obok opisu znaku V przez kliknięcie myszką. Ponowne kliknięcie powoduje odznaczenie pola. Odpowiedni atrybut w pliku XML przyjmuje wartośd 1 dla treści Tak i 0 dla treści Nie. Odmianą pola wyboru jest pole, które może zawierad informację Tak/Nie lub pozostad puste (np. Posiadacz karnetu TIR w deklaracji tranzytowej). Wówczas należy wypełniając pole wybrad jedną z trzech wartości dostępnych na liście rozwijanej, dostępnej po kliknięciu znaku w prawym koocu pola. Po wypełnieniu formularza należy nacisnąd przycisk "Zapisz". Dokument zostanie zapisany w systemie w statusie Zarejestrowany i wyświetlony na ekranie w trybie podglądu. Jeżeli w dokumencie występują pola, zawierające wartości wynikające z podsumowania liczb w opisie elementów składowych (np. masa łączna czy liczba opakowao, wynikające z mas i opakowao poszczególnych towarów), przy zapisie dokumentu następuje walidacja poprawności wypełnienia i w przypadku rozbieżności istnieje możliwośd zaznaczenia opcji Przelicz. Wartości sumaryczne są wtedy automatycznie obliczane na podstawie danych, wpisanych przy poszczególnych pozycjach dokumentu. Jeżeli opcja Przelicz nie będzie zaznaczona, dokument zostanie zapisany z początkową wartością pola. Podczas zapisu sprawdzana jest również poprawnośd dokumentu (zgodnośd wprowadzonych danych z wymaganiami systemu, do którego jest przeznaczony). Dokument z ujawnionymi błędami może byd zapisany i poprawiony w późniejszym czasie. Rysunek 12. Przeliczanie wartości sumarycznych w dokumencie strona 30/186

31 Dodawanie dokumentu przez wczytanie z pliku XML Rysunek 13. Dodawanie dokumentu z pliku W celu utworzenia nowego dokumentu na bazie wczytywanego pliku XML należy wybrad z menu głównego opcję, a następnie za pomocą przycisku i wyświetlonego okienka wyboru należy wskazad plik, który ma zostad wczytany. Następnie należy nacisnąd przycisk "Dodaj". Wskazany plik zostanie sprawdzony pod względem jego technicznej poprawności i zgodności z obowiązującym schematem danego typu komunikatu. Po pozytywnej weryfikacji dokument zostanie dodany do bazy danych w statusie Zarejestrowany i otrzyma kolejny numer własny, co zostanie potwierdzone komunikatem o zapisaniu dokumentu. Od tej chwili można go edytowad, utworzyd na jego podstawie nowy szablon, uzupełnid brakujące informacje i wysład do celnego systemu informatycznego. IE15 IE07 Typ wczytywanego komunikatu (pliku XML) IE315 IE347 IE323 IE515 IE507 IE547 IE615 IE815 Rodzaj tworzonego dokumentu Deklaracja Tranzytowa Zawiadomienie o przybyciu (tranzyt) Przywozowa Deklaracja Skrócona Zawiadomienie o przybyciu (ICS) Wniosek o zmianę trasy Deklaracja eksportowa Zawiadomienie o przybyciu (ECS) Manifest eksportowy Wywozowa deklaracja skrócona e-ad Wysyłka strona 31/186

32 SAD AKC4 AKCU Deklaracja importowa SAD Deklaracja podatkowa w podatku akcyzowym AKC-4 Deklaracja uproszczona nabycia wyrobów akcyzowych AKC-U Tabela 1. Rodzaje tworzonych dokumentów w zależności od typu importowanego komunikatu Rejestracja przy użyciu szablonu dokumentu Rejestracja nowego dokumentu przy użyciu szablonu została opisana w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania Szablony dokumentów Aplikacja Wrota Celne daje możliwośd zapisania dowolnego dokumentu jako szablon, który można następnie wykorzystad do szybkiego tworzenia kolejnych dokumentów tego typu. Funkcjonalnośd ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników, którzy tworzą wiele dokumentów o podobnej treści. Zapisane szablony można przeglądad w taki sam sposób jak dokumenty. Należy wybrad z menu głównego rodzaj dokumentu, a następnie w obszarze kryteriów wyszukiwania na ekranie listy dokumentów należy otworzyd zakładkę Szablony. Zostaną wyświetlone kryteria wyszukiwania szablonów dokumentów wybranego wcześniej typu. Wyszukiwanie i przeglądanie szablonów jest realizowane podobnie, jak wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów (patrz rozdz. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Rysunek 14. Ekran z listą szablonów Tworzenie szablonów Szablon dokumentu tworzony jest na podstawie istniejącego dokumentu. Aby utworzyd szablon, należy wybrad z listy dokumentu, na podstawie, którego ma byd utworzony szablon, otworzyd go i nacisnąd przycisk (Utwórz szablon), znajdujący się w górnej części nagłówka dokumentu. System wyświetli wtedy formularz, w którym należy podad nazwę tworzonego szablonu. Po zatwierdzeniu na ekranie zostanie wyświetlony nowoutworzony szablon wypełniony treścią przeniesioną z dokumentu źródłowego. strona 32/186

33 Szablon taki można edytowad, zmienid jego nazwę, usunąd z bazy lub utworzyd na jego podstawie nowy dokument Edycja i usuwanie szablonów Zapisane szablony mogą byd edytowane i usuwane. W celu edycji należy otworzyd wybrany szablon w trybie podglądu używając przycisku w kolumnie Obsługuj, nacisnąd przycisk "Edytuj", a następnie wprowadzid wymagane zmiany w udostępnionym do edycji szablonie i nacisnąd przycisk "Zapisz" (lub "Anuluj", jeżeli nie chcemy zapisywad wprowadzonych zmian). Usuwanie szablonu możliwe jest w trybie podglądu przez użycie przycisku "Skasuj" Tworzenie dokumentu z szablonu W celu utworzenia dokumentu na podstawie zapisanego szablonu należy otworzyd wybrany szablon, a następnie nacisnąd przycisk "Utwórz dokument". System utworzy nowy dokument zawierający dane przeniesione z szablonu i wyświetli go na ekranie w trybie edycji Zmiana nazwy szablonu W celu zmiany nazwy szablonu należy w trybie podglądu wybranego szablonu użyd przycisku "Zmieo nazwę". Wyświetla się wtedy zapytanie z bieżącą nazwą szablonu w trybie edycji. Można wtedy wpisad nową nazwę i zapamiętad ją potwierdzając przyciskiem "Zatwierdź" lub pozostawid niezmienioną przez użycie przycisku "Anuluj" Eksport listy dokumentów Aktualne zestawienie dokumentów, wybranych według określonych kryteriów, można zapisad w postaci pliku w formacie.xls (MS Excel). Plik ten zawiera datę sporządzenia, kryteria wyboru oraz zestawienie widocznych w tabeli informacji o każdym z dokumentów. W celu zapisu danych w pliku.xls na dysku lokalnym użytkownika, należy otworzyd żądany rejestr dokumentów, wybrad kryteria filtrowania, a następnie przyciskiem "Pokaż" wyświetlid na ekranie listę według wybranych kryteriów. Przez kliknięcie w nagłówek kolumny można tabelę uporządkowad. Użycie przycisku "Eksport do Excela" spowoduje zapis danych we wskazanym miejscu na dysku lub otwarcie pliku w programie, obsługującym pliki.xls (MS Excel) Odwołania do danych zewnętrznych W aplikacji "Wrota Celne" istnieje możliwośd sprawdzania niektórych danych z dokumentów w oparciu o linki do stron zewnętrznych. Danymi tymi są: 1. Urzędy celne w Unii Europejskiej pojawia się na wszystkich dokumentach w trybie podglądu przy polach dotyczących urzędów celnych (ikona powoduje odwołanie do strony Komisji Europejskiej. ). Naciśnięcie ikony strona 33/186

34 Rysunek 15. Strona KE obrazująca dane urzędu celnego. 2. Stan tranzytu dotyczy dokumentów deklaracji tranzytowej i zawiadomienia o przybyciu z module NCTS i NCTS_DE. Umożliwia śledzenie tranzytu w przypadku deklaracji, gdzie urząd przeznaczenia znajduje się w innym kraju, niż urząd wyjścia, a status deklaracji jest "Zwolniony do tranzytu" i dalszy, a w przypadku zawiadomienia o przybyciu jeśli numer MRN jest inny niż polski (ikona ). Naciśnięcie ikony powoduje odwołanie do strony Komisji Europejskiej. Rysunek 16. Strona KE umożliwiająca śledzenie tranzytu. 3. Sprawdzenie poprawności numeru EORI dotyczy wszystkich dokumentów, gdzie w danych podmiotu podano numer TIN (ikona ). Użycie ikony otwiera stronę Komisji Europejskiej, która sprawdza poprawnośd EORI. Rysunek 17. Strona KE umożliwiająca weryfikację numeru EORI. 4. Sprawdzenie lokalizacji podmiotu umożliwia podgląd lokalizacji siedziby podmiotu występującego w dowolnym dokumencie (ikona ). Użycie ikony powoduje otwarcie strony Google Maps obrazującej wskazaną lokalizację. strona 34/186

35 Rysunek 18. Lokalizacja siedziby podmiotu za pomocą Google Maps. 5. Tabela kursów walut Narodowego Banku Republiki Białorusi (kontekst BY, deklaracja EPI) umożliwia sprawdzenie aktualnych kursów walut (ikona ). Użycie ikony otwiera stronę NBRB z aktualną tabelą kursów walut. Dane historyczne można odczytad zmieniając datę tabeli. 6. Lista kodów taryfowych Eurazjatyckiej Unii Celnej (kontekst BY, deklaracja EPI) umożliwia sprawdzenie poprawności kodu towarowego (ikona ). Użycie ikony otwiera stronę internetową Wspólnej Taryfy Celnej Eurazjatyckiej Unii Celnej. strona 35/186

36 5. Bazy danych referencyjnych 5.1. Baza kontrahentów Każda firma korzystająca z usługi Wrota Celne obok bazy dokumentów posiada własną bazę podmiotów gospodarczych (kontrahentów), którą wykorzystuje się przy wypełnianiu dokumentów. Baza ta jest wspólna dla wszystkich użytkowników przyporządkowanych do tej samej firmy. Umożliwia ona rejestrację danych podmiotów gospodarczych oraz łatwe przenoszenie tych danych do tworzonych dokumentów Dodawanie kontrahentów do bazy Dodawanie kontrahentów do bazy możliwe jest na dwa sposoby: Ręcznie, za pomocą formularza; Automatycznie podczas wysyłki dokumentu Ręczne dodawanie kontrahentów do bazy Pierwsza metoda polega na wyświetleniu listy kontrahentów i dodaniu do niej nowego wpisu. W tym celu należy wybrad z menu głównego opcję, co spowoduje wyświetlenie ekranu listy kontrahentów. Rysunek 19. Lista kontrahentów W górnej części tego ekranu znajduje się formularz do podawania kryteriów wyszukiwania kontrahentów, natomiast poniżej lista wyników wyszukiwania. Należy nacisnąd przycisk znajdujący się po prawej stronie nagłówka listy. System wyświetli pusty formularz do wprowadzenia danych nowego kontrahenta. Po wypełnieniu formularza należy wcisnąd przycisk "Zapisz" Automatyczne dodawanie kontrahentów do bazy Drugim sposobem dodania nowych podmiotów do bazy kontrahentów jest wprowadzenie ich danych do tworzonego dokumentu. Podczas wysyłania dokumentu do systemu celnego dane podmiotów z tego dokumentu są automatycznie zapisywane w bazie kontrahentów, o ile jeszcze tam nie istnieją. strona 36/186

37 Przenoszenie danych podmiotów z bazy kontrahentów do dokumentu Celem istnienia bazy kontrahentów jest wykorzystanie jej zawartości do łatwego wypełniania danych o podmiotach w tworzonych dokumentach. Podczas wypełniania w dokumencie informacji o podmiocie należy klikając w symbol lupy obok pola Nazwa rozwinąd listę zarejestrowanych w bazie kontrahentów, a następnie wybrad kliknięciem jednego z nich. System wypełni wszystkie pola edytowanej sekcji danymi wybranego podmiotu. Pole Nazwa można wykorzystad jako kryterium wyboru: wpisując kilka znaków nazwy poszukiwanego kontrahenta ograniczymy pokazywaną listę do tych, których nazwy zawierają wpisany ciąg znaków Edycja i usuwanie kontrahentów z bazy Możliwa jest edycja, a także usuwanie danych kontrahentów zapisanych w bazie. W tym celu należy wyświetlid listę kontrahentów i nacisnąd przycisk w kolumnie Edycja lub Usuo w wierszu wybranego kontrahenta. W przypadku edycji zostanie wyświetlony formularz z dostępnymi do modyfikacji aktualnymi danymi wybranego podmiotu. Po dokonaniu potrzebnych zmian i naciśnięciu przycisku "Zapisz" dane kontrahenta w bazie zostaną uaktualnione. UWAGA: zmiana danych kontrahenta w bazie nie ma wpływu na dane umieszczone w zarejestrowanych dokumentach celnych Baza zabezpieczeo Przy wypełnianiu deklaracji tranzytowych w systemie NCTS korzysta się z zabezpieczeo, których dane mogą byd używane wielokrotnie. Aby ułatwid wpisywanie danych o zabezpieczeniach, każdy użytkownik może takie wpisy do wielokrotnego użytku zapisad w bazie danych Dodawanie zabezpieczeo do bazy Dodawanie zabezpieczeo do bazy odbywa się przez wypełnienie odpowiedniego formularza. W tym celu należy wybrad z menu głównego opcję, co spowoduje wyświetlenie ekranu listy gwarancji. Rysunek 20. Lista zabezpieczeo strona 37/186

38 W górnej części tego ekranu znajduje się formularz do podawania kryteriów wyszukiwania zabezpieczeo, natomiast poniżej lista wyników wyszukiwania. Należy nacisnąd przycisk znajdujący się po prawej stronie nagłówka listy. System wyświetli pusty formularz do wprowadzenia danych nowego zabezpieczenia. Po wypełnieniu formularza należy wcisnąd przycisk "Zapisz" Przenoszenie danych gwarancji z bazy zabezpieczeo do dokumentu Celem istnienia bazy zabezpieczeo jest wykorzystanie jej zawartości do łatwego wypełniania danych o gwarancjach w tworzonych dokumentach. Podczas wypełniania w dokumencie informacji o gwarancjach należy poprzez użycie przycisku na liście gwarancji dodad nową pozycję, a następnie klikając w symbol lupy obok pola GRN lub Numer rozwinąd listę zarejestrowanych w bazie zabezpieczeo, a następnie wybrad kliknięciem jedno z nich. System wypełni wszystkie pola edytowanej sekcji danymi wybranego zabezpieczenia. Pole GRN lub Numer można wykorzystad jako kryterium wyboru: wpisując kilka znaków poszukiwanego tekstu ograniczymy pokazywaną listę do tych, których pola zawierają wpisany ciąg znaków Edycja i usuwanie zabezpieczeo z bazy Możliwa jest edycja, a także usuwanie danych o gwarancjach zapisanych w bazie. W tym celu należy wyświetlid listę zabezpieczeo i nacisnąd przycisk w kolumnie Edycja lub Usuo w wierszu wybranego zabezpieczenia. W przypadku edycji zostanie wyświetlony formularz z dostępnymi do modyfikacji aktualnymi danymi wybranej gwarancji. Listę krajów nieważności modyfikuje się przez usunięcie istniejącego lub dopisanie nowego kraju. Po dokonaniu potrzebnych zmian i naciśnięciu przycisku "Zapisz" dane zabezpieczenia w bazie zostaną uaktualnione. UWAGA: zmiana danych gwarancji w bazie nie ma wpływu na dane umieszczone w zarejestrowanych dokumentach celnych Baza materiałów / towarów Dane dotyczące towarów i materiałów, zebrane w bazie danych referencyjnych, mają zastosowanie w tworzeniu projektów dokumentów e-ad na potrzeby systemu EMCS. Formularz do wprowadzania opisu pozycji materiałowej odpowiada strukturze opisu wyrobu akcyzowego, wymaganego w dokumencie e-ad. Zapamiętane w bazie materiałów dane przepisywane są do dokumentu e-ad. Nie jest wymagane, aby wypełnione były wszystkie pola, ponieważ podczas tworzenia projektu dokumentu e-ad można dopisad brakujące informacje oraz uaktualnid te, które tego wymagają Dodawanie materiałów / towarów do bazy Dodawanie towarów do bazy odbywa się przez wypełnienie odpowiedniego formularza. W tym celu należy wybrad z menu głównego opcję, co spowoduje wyświetlenie ekranu listy towarów. strona 38/186

39 Rysunek 21. Lista materiałów/towarów W górnej części tego ekranu znajduje się formularz do podawania kryteriów wyszukiwania towarów, natomiast poniżej lista wyników wyszukiwania. Należy nacisnąd przycisk znajdujący się po prawej stronie nagłówka listy. System wyświetli pusty formularz do wprowadzenia danych nowego materiału/towaru. Po wypełnieniu formularza należy wcisnąd przycisk. Rysunek 22. Formularz wprowadzania nowego materiału/towaru Przenoszenie wyrobów z bazy materiałów/towarów do dokumentu Celem istnienia bazy materiałów/wyrobów jest wykorzystanie jej zawartości do łatwego wypełniania danych o wyrobach akcyzowych w tworzonych projektach dokumentów e- AD. strona 39/186

40 Podczas wypełniania w dokumencie informacji o wyrobach należy poprzez użycie przycisku na liście wyrobów dodad nową pozycję. Pojawia się wtedy okno pomocnicze, pozwalające na wybranie materiału z bazy. Rysunek 23. Okno pomocnicze wyboru materiału z bazy Klikając w symbol lupy obok pola Numer identyfikacyjny materiału otwiera się listę zarejestrowanych w bazie materiałów, a następnie wybiera się kliknięciem jeden z nich. System wypełni wszystkie pola nowego wyrobu danymi wybranego materiału/towaru. Pole Numer identyfikacyjny materiału można wykorzystad jako kryterium wyboru: wpisując kilka znaków poszukiwanego tekstu ograniczymy pokazywaną listę do tych materiałów, których numer zawiera wpisany ciąg znaków Edycja i usuwanie materiałów/towarów z bazy Możliwa jest edycja, a także usuwanie danych o materiałach/towarach zapisanych w bazie. W tym celu należy wyświetlid listę materiałów/towarów i nacisnąd przycisk w kolumnie Edycja lub Usuo w wierszu wybranego materiału/towaru. W przypadku edycji zostanie wyświetlony formularz z dostępnymi do modyfikacji aktualnymi danymi wybranego wpisu. Listy Czynności związane z winem oraz Opakowania modyfikuje się przez usunięcie istniejącego lub dopisanie nowego elementu listy. Po dokonaniu potrzebnych zmian i naciśnięciu przycisku "Zapisz" dane materiału/towaru w bazie zostaną uaktualnione. UWAGA: zmiana danych w bazie nie ma wpływu na dane umieszczone w zarejestrowanych dokumentach Eksport danych referencyjnych Aktualne zestawienie danych referencyjnych (kontrahentów, zabezpieczeo, materiałów/towarów), wybranych według określonych kryteriów, można zapisad w postaci pliku w formacie.xls (MS Excel) lub pliku XML. Plik *.xls zawiera datę sporządzenia, kryteria wyboru oraz zestawienie widocznych w tabeli informacji. Każdy element reprezentowany jest przez jeden wiersz arkusza kalkulacyjnego. W celu zapisu danych w pliku *.xls na dysku lokalnym użytkownika, należy otworzyd żądany rejestr danych, wybrad kryteria filtrowania, a następnie przyciskiem "Pokaż" wyświetlid na ekranie listę według wybranych kryteriów. Przez kliknięcie w nagłówek kolumny można tabelę uporządkowad. Użycie przycisku "Eksport do Excela" umożliwi zapis danych we wskazanym miejscu na dysku lub otwarcie pliku w programie, obsługującym pliki *.xls (najczęściej MS Excel). Plik XML zawiera dane z wybranej bazy danych referencyjnych, zapisane według określonego schematu budowy w języku XML. Zapis danych w tej postaci umożliwia przenoszenie ich między różnymi systemami bazodanowymi oraz łatwą wymianę między oddziałami firmy z wykorzystaniem możliwości importu (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Możliwa jest też edycja danych za pomocą dowolnego edytora tekstowego lub przetwarzanie metodą wsadową. Do utworzenia pliku XML strona 40/186

41 zgodnego z wymaganym schematem można wykorzystad inny system informatyczny, który zawiera potrzebne dane i umożliwia generowanie pliku wymiany danych w żądanym formacie. Aby zapisad dane referencyjne w pliku XML, należy otworzyd żądany rejestr danych, wybrad kryteria filtrowania, a następnie przyciskiem "Pokaż" wyświetlid na ekranie listę według wybranych kryteriów. Przez kliknięcie w nagłówek wybranej kolumny można tabelę uporządkowad. Użycie przycisku "Eksport do XMLa" umożliwi zapis danych we wskazanym miejscu na dysku lub otwarcie pliku w domyślnym programie, obsługującym pliki XML (najczęściej Internet Explorer) Import danych referencyjnych z pliku Jeżeli użytkownik posiada rejestr kontrahentów, których dane często wykorzystuje w dokumentach, tworzonych w aplikacji Wrota Celne, możliwe jest wczytanie danych tych kontrahentów do bazy danych referencyjnych za pomocą pliku XML. Rysunek 24. Import danych referencyjnych Aby wczytad dane kontrahentów z pliku XML do bazy danych, należy wykonad następujące czynności: 1. Z menu wybrad opcję. 2. Na ekranie Import danych referencyjnych (Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) kliknąd przycisk. 3. Wskazad plik XML, zawierający dane kontrahentów do importu. 4. Kliknąd przycisk "Import". Wskazany plik zostanie wczytany i zanalizowany, a dane w nim zawarte zostaną dołączone do bazy danych. W przypadku, gdy plik zawiera dane w formacie niezgodnym z wymaganym lub zawiera błędy, pojawi się komunikat o błędzie i żadne dane w bazie nie zostaną zmodyfikowane. UWAGA: Polecenie to dostępne jest dla użytkownika z uprawnieniami administratora. strona 41/186

42 6. Komunikacja z systemami celnymi 6.1. Wysyłanie dokumentu W celu wysłania dokumentu należy otworzyd w trybie podglądu wybrany dokument w statusie Zarejestrowany i nacisnąd przycisk "Wyślij". Aplikacja wygeneruje odpowiedni komunikat XML i po wstępnej walidacji wyśle go do celnego systemu informatycznego. Jeżeli wstępna kontrola zakooczy się wynikiem pozytywnym, dokument zmieni swój status na Wysłany. W przeciwnym wypadku na ekranie pojawi się lista zauważonych błędów i ostrzeżeo, a dokument pozostanie w statusie Zarejestrowany. UWAGA: Błędy, uniemożliwiające wysłanie dokumentu oznaczone są symbolem, natomiast ostrzeżenia, mimo których wysłanie dokumentu jest możliwe, oznaczone są symbolem. Należy wówczas otworzyd dokument w trybie edycji, poprawid błędy oraz ponownie wykonad operację "Wyślij". Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd komunikatu w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania komunikatu podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wybrad spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik właściwy do podpisywania obsługiwanego w danej operacji dokumentu certyfikat (Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Rysunek 25. Wybór certyfikatu do podpisu elektronicznego Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu informatycznego administracji celnej i zmieni status obsługiwanego dokumentu na Wysłany. Użycie polecenia "Wyślij bez podpisu" powoduje przesłanie pliku XML bez podpisu elektronicznego. UWAGA: Niektóre systemy informatyczne nie wymagają podpisu elektronicznego (ICS, NCTS), inne obsługują wyłącznie komunikaty podpisane elektronicznie (ECS, EMCS, IMPORT). Deklaracje podatkowe w podatku akcyzowym wymagają podpisu kwalifikowanego. strona 42/186

43 6.2. Odbieranie komunikatów zwrotnych i śledzenie stanu obsługi dokumentów Komunikaty zwrotne, przychodzące z systemów celnych są automatycznie odbierane i kojarzone z dokumentami, których dotyczą. Niektóre z tych komunikatów powodują automatyczną zmianę statusu dokumentu. Śledzenie stanu obsługi dokumentu polega na obserwacji jego statusu, a także wysłanych i odebranych komunikatów, powiązanych z tym dokumentem. Status dokumentu wyświetlany jest na liście dokumentów (Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a także na ekranie szczegółów dokumentu (Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Dla każdego dokumentu na liście wyświetlana jest też informacja o ostatnim wysłanym lub odebranym komunikacie jego nazwa oraz data i czas wysłania lub odebrania. Rysunek 26. Podgląd statusu spraw na liście dokumentów strona 43/186

44 Rysunek 27. Podgląd statusu sprawy w oknie dokumentu Znaczenie poszczególnych statusów dokumentów w różnych modułach usługi Wrota Celne zostało opisane w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. strona 44/186

45 7. Przeglądanie komunikatów Przeglądanie wysłanych i odebranych komunikatów możliwe jest na dwa sposoby: W powiązaniu z dokumentem podstawowym; Niezależnie od dokumentu Przeglądanie komunikatów w powiązaniu z dokumentem podstawowym Każdy dokument wysłany do systemu informatycznego administracji celnej generuje zbiór komunikatów, będący rejestrem korespondencji, wymienionej między użytkownikiem a administracją celną w danej sprawie. Aby odczytad komunikaty wysłane i odebrane w danej sprawie, należy otworzyd do przeglądu dokument podstawowy (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). W oknie danych podstawowych widoczny jest status dokumentu, wynikający z historii wymiany komunikatów. Rysunek 28. Podgląd komunikatu Na ekranie dokumentu należy otworzyd zakładkę Komunikaty w okienku struktury dokumentu. Na zakładce tej zostanie wyświetlone drzewo wysłanych i odebranych komunikatów związanych z przeglądanym dokumentem. Kliknięcie na wybranym komunikacie wyświetla treśd tego komunikatu jako pliku XML w obszarze danych dokumentu. Dodatkowo w osobnych polach wyświetlane są podstawowe dane o tym komunikacie i jego wysyłce lub odebraniu. Komunikat w zakładce Podgląd prezentowany jest w postaci dokumentu z wyszczególnieniem nazw pól oraz ich wartości. W tej postaci może byd wydrukowany na drukarce poleceniem "Drukuj". strona 45/186

46 W zakładce XML dostępna jest wersja źródłowa komunikatu w języku XML. W tej postaci można ten komunikat zapisad na dysku lokalnym, używając przycisku "Zapisz" Przeglądanie komunikatów niezależnie od dokumentu podstawowego Komunikaty można przeglądad również niezależnie od dokumentu podstawowego. W menu głównym należy wybrad opcję. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz do wprowadzenia kryteriów wyszukiwania komunikatów. Wyszukiwanie to umożliwia selekcję spośród wszystkich komunikatów, dotyczących firmy użytkownika, niezależnie od tego, z jakimi dokumentami są one skojarzone. Rysunek 29. Lista komunikatów IE29 Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania (zasady użycia kryteriów są identyczne, jak w przypadku przeglądania dokumentów i opisane są w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) należy nacisnąd przycisk "Pokaż". Poniżej formularza zostanie wyświetlona lista znalezionych komunikatów, spełniających kryteria wyboru. Wybranie komunikatu z listy i kliknięcie na jego danych w dowolnej kolumnie powoduje wyświetlenie zawartości komunikatu w trybie podglądu oraz formie pliku XML, wraz z jego podstawowymi danymi i informacją o jego wysłaniu lub odebraniu. Tryb podglądu umożliwia wydrukowanie komunikatu, np. w celu archiwizacji. strona 46/186

47 Rysunek 30. Przykładowe okno komunikatu PWK1 Jeżeli wybrany komunikat jest nadrzędny w stosunku do innych, znajdujących się w bazie Wrót Celnych (zarejestrowane są komunikaty zwrotne, dotyczące tej samej sprawy), wówczas po lewej stronie symbolu komunikatu znajduje się przycisk. Jego użycie powoduje rozwinięcie drzewa z symbolami komunikatów skojarzonych ze wskazanym komunikatem nadrzędnym. Komunikaty podrzędne są reprezentowane przez osobne wiersze tabeli i możliwe jest wyświetlenie zawartości każdego z nich osobno. strona 47/186

48 8. Obieg dokumentów W niniejszym rozdziale opisano przebieg wymiany komunikatów oraz znaczenie poszczególnych statusów dokumentów obsługiwanych przez Wrota Celne. Opisywane dokumenty podstawowe pogrupowano w kolejnych podrozdziałach wg systemów celnych, do których są one wysyłane System Kontroli Importu ICS Obsługę zgłoszeo w systemie ICS szczegółowo omawia INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS), opublikowana przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/_files_/.../ics/instruk.ics_przeds._ver.4.pdf). W niniejszym podręczniku omówione są tylko zagadnienia techniczne, dotyczące realizacji procedury ICS w ramach usługi Wrota Celne Przywozowa Deklaracja Skrócona (PDS) Przywozowa Deklaracja Skrócona wysyłana jest w celu uprzedzenia administracji celnej o zamiarze wprowadzenia towaru na obszar celny Unii Europejskiej. O tym, na jakim etapie jest aktualnie procedura obsługi PDS, informuje status dokumentu, widoczny w kolumnie Status listy dokumentów oraz informacja w obszarze danych podstawowych dokumentu. 1. Zarejestrowany Procedura zgłoszenia PDS rozpoczyna się od jej utworzenia (menu Dokumenty -> ICS -> Przywozowa Deklaracja Skrócona, postępowanie wg rozdziału Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Nowo utworzona deklaracja otrzymuje status Zarejestrowany. W statusie tym możliwa jest edycja dokumentu (rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), jak też wysłanie go do systemu ICS (rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). 2. Wysłany Jest to status, do którego PDS przechodzi po pomyślnym wysłaniu do systemu ICS, a więc po wysłaniu komunikatu IE315. Status ten oznacza, że deklaracja jest w trakcie walidacji w systemie ICS i w jej wyniku może byd przyjęta lub odrzucona. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie - deklaracja oczekuje jedynie na komunikaty zwrotne PWK1 lub PWK2, IE328 lub IE316. Jeżeli wstępna walidacja zakooczyła się z błędami, PDS pozostaje w statusie Zarejestrowany, co umożliwia usunięcie błędów i ponowne wysłanie do systemu ICS. 3. Przyjęty Status ten otrzymuje PDS po otrzymaniu z systemu ICS komunikatu IE328. Oznacza on, że deklaracja została zaakceptowana przez system ICS i został jej nadany numer MRN. W statusie Przyjęty możliwa jest edycja deklaracji, a następnie wysłanie do systemu ICS jej sprostowania. Możliwe jest również odebranie komunikatu IE351 mówiącego o zakazie załadunku towarów zgłoszonych w deklaracji lub o planowanej kontroli tychże towarów w Urzędzie Wprowadzenia. 4. Odrzucony strona 48/186

49 Ten status przyjmuje deklaracja, dla której został odebrany komunikat PWK2 lub IE316, a więc odrzucona przez system ICS w wyniku walidacji przesłanego do niego komunikatu IE315. W tym statusie możliwa jest jedynie edycja dokumentu, lecz zapisanie dokumentu po edycji przenosi go do statusu Zarejestrowany, z którego możliwe jest ponowne wysłanie deklaracji. 5. Wysłane sprostowanie Jest to status, w który wchodzi deklaracja po wysłaniu do systemu ICS jej sprostowania, a więc komunikatu IE313. Każde wysłanie poprawionej wersji PDS po wcześniejszym potwierdzeniu przyjęcia jest traktowane jako sprostowanie i automatycznie generuje komunikat IE313. Podobnie jak w przypadku statusu Wysłany, status ten oznacza, że sprostowanie deklaracji jest w trakcie walidacji w systemie ICS i w jej wyniku może zostad zaakceptowane lub odrzucone. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie - deklaracja oczekuje jedynie na komunikaty zwrotne PWK1 lub PWK2, IE304 lub IE305. Zarówno przyjęcie, jak i odrzucenie sprostowania skutkuje powrotem deklaracji do statusu Przyjęty, lecz w pierwszym przypadku zawarte w niej dane będą zgodne z danymi tej deklaracji w systemie ICS, natomiast w drugim będą od nich różne. O takiej sytuacji informuje zarówno fakt odebrania odrzucenia sprostowania (PWK2 lub IE305), jak i widniejący na ekranie deklaracji dopisek Dokument został zmodyfikowany po wysłaniu do systemu ICS. W systemie ICS przechowywane są dane z ostatniej przyjętej wersji dokumentu podstawowego, które można odtworzyd jedynie w podglądzie pliku XML z odpowiednim komunikatem Zawiadomienie o przybyciu Dokument Zawiadomienie o przybyciu (ZTW) tworzony jest i wysyłany w celu powiadomienia Urzędu Celnego o fizycznej obecności towaru, który ma byd wprowadzony na obszar celny UE. W systemie informatycznym administracji celnej kojarzony jest on z dokumentami PDS. Pomyślna realizacja tego skojarzenia pozwala na kontynuację procedury zgodnie z decyzjami, podjętymi na podstawie PDS (dopuszczenie do wprowadzenia, przeprowadzenie kontroli lub odmowa wprowadzenia towaru na obszar UE). Zawiadomienie o przybyciu może przyjmowad następujące statusy: 1. Zarejestrowany Jest to pierwszy status nowo utworzonego Zawiadomienia o przybyciu. W statusie tym możliwa jest edycja dokumentu, jak też wysłanie go do systemu ICS. 2. Wysłany Jest to status, do którego dokument ZTW przechodzi po wysłaniu do systemu ICS, a więc po wysłaniu komunikatu IE347. Status ten oznacza, że Zawiadomienie o przybyciu jest w trakcie walidacji w systemie ICS i w jej wyniku może byd przyjęte lub odrzucone. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie oczekuje on jedynie na komunikaty zwrotne PWK2 lub PWK1 i IE Przyjęty Status ten oznacza, że Zawiadomienie zostało zaakceptowane przez system ICS i został mu nadany numer MRZ. Dokument przyjmuje ten status po odebraniu pozytywnego (nie zawierającego informacji o odrzuceniu) komunikatu IE348. W statusie Przyjęty możliwa jest edycja Zawiadomienia, a następnie wysłanie do systemu ICS jego sprostowania. Możliwe jest również odebranie komunikatu IE361 informującego o podjętej decyzji o kontroli, komunikatu IE349 odrzucającego strona 49/186

50 Zawiadomienie o przybyciu lub komunikatu IE330 mówiącego o zwolnieniu towarów do wprowadzenia. 4. Odrzucony Ten status przyjmuje Zawiadomienie o przybyciu, dla którego został odebrany komunikat PWK2, IE349 lub negatywny IE348. Status ten oznacza, że Zawiadomienie zostało odrzucone przez system ICS w wyniku walidacji przesłanego do niego komunikatu IE347 lub w wyniku niemożności przedstawienia towaru objętego deklaracją PDS, do której odnosi się Zawiadomienie o przybyciu. W tym statusie możliwa jest jedynie edycja dokumentu. Zapisanie dokumentu po edycji przenosi go do statusu Zarejestrowany, z którego możliwe jest ponowne wysłanie Zawiadomienia do systemu ICS. 5. Wysłane sprostowanie Jest to status, w który wchodzi Zawiadomienie o przybyciu po wysłaniu do systemu ICS jego sprostowania, a więc komunikatu, IET13. Podobnie jak w przypadku statusu Wysłany, status ten oznacza, że sprostowanie jest w trakcie walidacji w systemie, ICS i w jej wyniku może ono zostad zaakceptowane lub odrzucone. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie oczekuje on jedynie na komunikaty zwrotne PWK1 lub PWK2, IET04 lub IET05. Zarówno przyjęcie, jak i odrzucenie sprostowania skutkuje powrotem Zawiadomienia do statusu Przyjęty, lecz w pierwszym przypadku zawarte w nim dane będą zgodne z danymi tego dokumentu w systemie ICS, natomiast w drugim będą od nich różne. O takiej sytuacji informuje zarówno fakt odebrania odrzucenia sprostowania (PWK2 lub IET05), jak i widniejący na ekranie Zawiadomienia dopisek Dokument został zmodyfikowany po wysłaniu do systemu ICS. W systemie ICS przechowywane są dane z ostatniej przyjętej wersji dokumentu podstawowego, które można odtworzyd jedynie w podglądzie pliku XML z odpowiednim komunikatem. 6. Kontrola Status ten oznacza, że w Urzędzie Wprowadzenia podjęto decyzję o kontroli towarów, których dotyczy Zawiadomienie o przybyciu i że do tego Zawiadomienia został odebrany komunikat IE361. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje, może natomiast zostad odebrany jeden z trzech komunikatów wysyłanych przez system ICS: IE330 (zwolnienie do wprowadzenia), IE329 (zwolnienie do wprowadzenia z korektą) lub IE322 (odmowa zwolnienia do wprowadzenia). 7. Towar zwolniony do wprowadzenia Jeden ze statusów koocowych Zawiadomienia o przybyciu. Dokument przyjmuje ten status po otrzymaniu komunikatu IE Towar zwolniony do wprowadzenia z korektą deklaracji Kolejny ze statusów koocowych Zawiadomienia o przybyciu. Dokument przyjmuje ten status po otrzymaniu komunikatu IE Odmowa zwolnienia towaru do wprowadzenia Ostatni ze statusów koocowych Zawiadomienia o przybyciu. Dokument przyjmuje ten status po otrzymaniu komunikatu IE322. strona 50/186

51 UWAGA: Stan przedstawienia towaru prezentowany jest w Zawiadomieniu o przybyciu na zakładce "Dokument" w sekcji "Przedstawienie towaru" w oknie struktury dokumentu. Informacje te prezentowane są w polach Stan przedstawienia towaru, znajdujących się na dwóch poziomach struktury Zawiadomienia o przybyciu: na poziomie pojedynczej PDS, a także poszczególnych pozycji towarowych PDS. Pola te wypełniane są odpowiednimi wartościami i na odpowiednim poziomie na podstawie zawartości odbieranych komunikatów IE349 (Odrzucony), IE361 (Kontrola), IE330 (Zwolniony), IE329 (Zwolniony z korektą danych PDS), IE322 (Odmowa wprowadzenia na obszar UE). Rysunek 31. Zawiadomienie o przybyciu przedstawienie towaru Wniosek o zmianę trasy Obowiązek wysłania Wniosku o zmianę trasy spoczywa na dysponencie aktywnego środka transportu lub jego przedstawicielu, gdy nastąpi międzynarodowa zmiana pierwszego urzędu celnego wprowadzenia, o której przedsiębiorca nie wiedział w momencie wysyłania komunikatu IE315. Jest to przypadek, gdy aktywny środek transportu przybędzie do urzędu celnego wprowadzenia znajdującego się w paostwie członkowskim, które nie zostało zadeklarowane w wysłanej wcześniej przez przedsiębiorcę przywozowej deklaracji skróconej. Na podstawie sporządzonego w aplikacji Wrota Celne wniosku generowany jest komunikat IE323. W związku z jego wysłaniem wniosek może przyjmowad następujące statusy: 1. Zarejestrowany Jest to pierwszy status nowo utworzonego Wniosku. W statusie tym możliwa jest edycja dokumentu, jak też wysłanie go do systemu ICS. 2. Wysłany Jest to status, do którego dokument przechodzi po wysłaniu do systemu ICS, a więc po wysłaniu komunikatu IE323. Status ten oznacza, że Wniosek jest w trakcie walidacji w systemie ICS i w jej wyniku może byd przyjęty lub odrzucony. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie oczekuje on jedynie na komunikaty zwrotne PWK1 lub PWK2, IE324 lub, IE Przyjęty strona 51/186

52 Status ten oznacza, że Wniosek został zaakceptowany przez system ICS. Dokument przyjmuje ten status po odebraniu komunikatu IE325. Jest to koocowy status Wniosku o zmianę trasy i niemożliwe są w nim żadne operacje na dokumencie. 4. Odrzucony Status, w który wchodzi Wniosek o zmianę trasy po odebraniu komunikatu PWK2 lub IE324. Status ten oznacza, że przesłany komunikat Wniosku (IE323) był błędny lub zmiana trasy dla wskazanych deklaracji PDS nie jest możliwa. Dokument w tym statusie może byd jedynie edytowany. Zapisanie dokumentu po edycji przenosi go do statusu Zarejestrowany, z którego możliwe jest ponowne wysłanie Wniosku do systemu ICS. strona 52/186

53 8.2. Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS Obsługę zgłoszeo w systemie NCTS szczegółowo omawia Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS, opublikowana przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/_files_/.../instr_podm_60_1806.pdf). W niniejszym podręczniku omówione są tylko zagadnienia techniczne, dotyczące realizacji procedury NCTS w ramach usługi Wrota Celne Deklaracja tranzytowa Deklaracja tranzytowa wysyłana jest do systemu NCTS przez przedsiębiorcę lub jego przedstawiciela z chwilą podjęcia zamiaru przemieszczenia towarów przez terytorium jednego lub kilku paostw UE. Kontrola statusu tego dokumentu jest konieczna, aby pomyślnie i zgodnie z wymogami procedury celnej takie przemieszczenie rozpocząd i zakooczyd. W związku z etapem realizacji procedury tranzytowej Zgłoszenie tranzytowe może przyjmowad statusy: 1. Zarejestrowany Jest to pierwszy status nowo utworzonej Deklaracji tranzytowej. W statusie tym możliwa jest edycja dokumentu, jak też wysłanie go do systemu NCTS. 2. Wysłany Jest to status, do którego dokument przechodzi po wysłaniu do systemu NCTS, a więc po wysłaniu komunikatu IE15. Status ten oznacza, że Deklaracja jest w trakcie walidacji w systemie NCTS i w jej wyniku może byd przyjęta lub odrzucona. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie oczekuje on jedynie na komunikaty zwrotne PWK1 lub PWK2, IE928 lub, IE Złożony Jest to status, jaki otrzymuje dokument po otrzymaniu komunikatu IE928, czyli informacji o potwierdzeniu złożenia Deklaracji. Równocześnie poprzez komunikat, IE928 przesyłany jest numer LRN, który identyfikuje zgłoszenie w systemie celnym, zanim zostanie nadany numer MRN. Podobnie, jak poprzednio, w tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie oczekuje on na komunikat IE28, potwierdzający przyjęcie deklaracji w UC i nadający numer MRN. 4. Przyjęty Status ten otrzymuje dokument po odebraniu komunikatu IE28. Równocześnie poprzez komunikat IE28 przesyłany jest numer MRN. W statusie tym dokument oczekuje na komunikaty zwrotne IE29, IE55, IE60 lub IE51. Możliwe jest w tym statusie wysłanie do systemu NCTS wniosku o unieważnienie zgłoszenia (komunikat IE14), przy czym pozytywna odpowiedź w komunikacie zwrotnym IE09 powoduje przejście dokumentu do statusu Unieważniony. 5. Wysłane sprostowanie Status ten otrzymuje dokument, do którego zostało wysłane sprostowanie (komunikat IE13). Status ten informuje, że sprawa oczekuje na zatwierdzenie lub odrzucenie sprostowania. Jeżeli system NCTS prześle komunikat IE04, oznacza to przyjęcie sprostowania oraz przejście dokumentu do statusu Przyjęty. Dane w dokumencie zarejestrowanym we "Wrotach Celnych" są wtedy zgodne z danymi w systemie NCTS. Jeżeli nastąpi odrzucenie sprostowania (komunikaty PWK2, IE05), następuje również powrót do statusu Przyjęty, ale dane we "Wrotach Celnych" strona 53/186

54 nie są zgodne z danymi, które zostały zarejestrowane w systemie NCTS podczas ostatniej poprawnej wysyłki. Informacja o tym fakcie widoczna jest w oknie danych podstawowych dokumentu. 6. Odrzucony Status, w który wchodzi Deklaracja tranzytowa po odebraniu komunikatu PWK2, IE917 lub IE16. Status ten oznacza, że przesłany komunikat IE15 był błędny (odpowiedź PWK2, IE917), lub został odrzucony z przyczyn merytorycznych (odpowiedź IE16). Dokument w tym statusie może byd jedynie edytowany. Zapisanie dokumentu po edycji przenosi go do statusu Zarejestrowany, z którego możliwe jest ponowne wysłanie Zgłoszenia do systemu NCTS. Dokument taki może zostad przeniesiony do archiwum. 7. Kontrola Z chwilą otrzymania komunikatu zwrotnego IE60 dokument przechodzi do statusu Kontrola i zgłaszający ma obowiązek przedstawienia zgłaszanych towarów do kontroli, zanim otrzyma zgodę na zwolnienie towarów do tranzytu. Wynikiem kontroli może byd zwolnienie do tranzytu (komunikat IE29 dokument przechodzi do statusu Zwolniony ), odmowa zwolnienia (komunikat IE51 przejście do statusu Odmowa ) lub unieważnienie zgłoszenia z urzędu (komunikat IE09). W statusie tym możliwa jest też operacja Wyślij wniosek o zwolnienie (komunikat IE54). Jeśli w przesłanym komunikacie IE54 pojawiły się błędy, system NCTS odeśle informację o odrzuceniu wniosku (komunikat IE62). Po otrzymaniu takiej informacji należy poprawid błędny wniosek i wysład go ponownie. Do otrzymania jednego z komunikatów IE29, IE51 lub IE09 status dokumentu pozostaje niezmieniony. 8. Gwarancja nieważna Jest to status, który otrzymuje dokument, będący w statusie Przyjęty po otrzymaniu komunikatu, IE55, informującego o nieważności gwarancji, na którą powołał się przedsiębiorca w Deklaracji. W tej sytuacji możliwe jest przedstawienie funkcjonariuszowi celnemu danych innego zabezpieczenia lub wnioskowanie o unieważnienie deklaracji (komunikat IE14). Wniosek o unieważnienie może byd odrzucony ze względów formalnych przez komunikat PWK2 lub przyjęty w systemie NCTS, co skutkuje komunikatem zwrotnym IE09 (pozytywnym przejście do statusu Unieważniony lub negatywnym pozostanie w statusie Gwarancja nieważna ). Po przedstawieniu nowego zabezpieczenia, zależnie od decyzji administracji celnej towar może byd zwolniony do tranzytu (komunikat IE29) lub nie (komunikat IE51 - odmowa zwolnienia). 9. Zwolniony Jest to status Deklaracji, upoważniający do rozpoczęcia transportu towarów w ramach procedury tranzytowej. W oknie podglądu deklaracji o tym statusie dostępna jest operacja Drukuj TDT (Tranzytowy Dokument Towarzyszący). Wydrukowany dokument musi byd przewożony wraz z towarem aż do miejsca przeznaczenia tranzytu. Jest to warunkiem poprawnego wypełnienia Zawiadomienia o przybyciu, zamykającego procedurę tranzytu (komunikat IE07) w systemie NCTS. 10. Zakooczony Jeżeli w miejscu przeznaczenia nastąpi potwierdzenie przybycia i zwolnienie towarów z tranzytu (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), system NCTS generuje komunikat IE45 i wysyła go do podmiotu, z którego strona 54/186

55 wysyłana była Deklaracja tranzytowa. Nadejście komunikatu IE45 zmienia status Deklaracji na Zakooczony. Operacja ta zamyka procedurę tranzytu towarów zgłoszonych w Deklaracji. 11. Unieważniony Status ten oznacza, że Deklaracja została unieważniona w systemie NCTS. Może to byd skutkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy o unieważnienie deklaracji (może to nastąpid np. w wyniku odstąpienia przedsiębiorcy od procedury tranzytu lub zdublowania deklaracji w systemie NCTS) lub decyzji Urzędu Celnego. W każdym przypadku przedsiębiorca otrzymuje komunikat IE09 z systemu NCTS. Status ten kooczy obsługę Deklaracji tranzytowej. 12. Odmowa zwolnienia Jest to status, do którego przechodzi deklaracja po otrzymaniu z systemu NCTS komunikatu IE51. Na podstawie tej decyzji nie jest możliwe rozpoczęcie transportu towarów. Status ten kooczy obsługę Deklaracji tranzytowej. 13. Poszukiwanie tranzytu Jeżeli z systemu NCTS nadejdzie komunikat IE140, oznacza to, że w systemie nie ma informacji o przybyciu do miejsca przeznaczenia towaru zadeklarowanego do tranzytu w zgłoszeniu, które otrzymało zwolnienie do tranzytu. Dokument przechodzi w status Poszukiwanie tranzytu, a na zgłaszającym ciąży obowiązek odpowiedzi na zapytanie poszukiwawcze Zapytanie poszukiwawcze Jeżeli w systemie NCTS nie zostanie odnotowane Zawiadomienie o przybyciu towarów na miejsce przeznaczenia zadeklarowane w Zgłoszeniu tranzytowym, wszczynana jest procedura poszukiwawcza. Do zgłaszającego wysyłany jest komunikat IE140, który we Wrotach Celnych widoczny jest na liście, dostępnej po wybraniu z menu opcji Dokumenty -> NCTS -> Zapytanie poszukiwawcze. Dokument ten może mied dwa statusy: 1. Odebrane Jest to status, który Zapytanie otrzymuje po odebraniu przez aplikację Wrota Celne. Jest to informacja, że system NCTS oczekuje na odpowiedź zgłaszającego, jaki jest los towarów, które były zgłoszone do deklaracji tranzytowej. Odpowiedź można wysład z poziomu aplikacji otwierając Zapytanie w trybie podglądu i wybierając operację Odpowiedz. 2. Wysłana odpowiedź Status ten otrzymuje Zapytanie po wysłaniu odpowiedzi do systemu NCTS. Jeżeli wysłanie potwierdzone zostanie komunikatem zwrotnym PWK1, obsługa Zapytania się kooczy. Jeżeli natomiast do zgłaszającego zostanie wysłany komunikat zwrotny PWK2 lub IE917 (odrzucenie odpowiedzi), Zapytanie przechodzi z powrotem do statusu Odebrane, a odpowiedź po poprawie należy wysład ponownie Zawiadomienie o przybyciu Dokument Zawiadomienie o przybyciu tworzony jest w miejscu przeznaczenia i wysyłany do systemu NCTS. Wypełnia się go na podstawie TDT oraz karnetu TIR, jeżeli strona 55/186

56 towarzyszy przewożonym towarom. Dzięki obecności wspólnych numerów identyfikacyjnych MRN możliwe jest skojarzenie w systemie NCTS Deklaracji z urzędu wyjścia z zawiadomieniem z urzędu przeznaczenia. W zależności od przebiegu procedury Zawiadomienie o przybyciu może mied następujące statusy: 1. Zarejestrowany Jest to pierwszy status nowo utworzonego Zawiadomienia o przybyciu. W statusie tym możliwa jest edycja dokumentu, jak też wysłanie go do systemu NCTS. 2. Wysłany Jest to status, do którego dokument przechodzi po wysłaniu do systemu NCTS, a więc po wysłaniu komunikatu IE07. Status ten oznacza, że Zawiadomienie jest w trakcie walidacji w systemie NCTS i w jej wyniku może byd przyjęte lub odrzucone. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie oczekuje on jedynie na komunikaty zwrotne PWK1 lub PWK2, IE08, IE43, IE25 lub IE Odrzucony Status, w który wchodzi Zawiadomienie o przybyciu po odebraniu komunikatu PWK2, IE917 lub IE08. Status ten oznacza, że przesłany komunikat Zawiadomienia, (IE07) był błędny (PWK2), nie spełniał warunków walidacji (IE917) lub został odrzucony z przyczyn merytorycznych (IE08). Dokument w tym statusie może byd jedynie edytowany. Zapisanie dokumentu po edycji przenosi go do statusu Zarejestrowany, z którego możliwe jest ponowne wysłanie Zawiadomienia do systemu NCTS. 4. Rozładunek Po otrzymaniu poprawnego zawiadomienia o przybyciu Urząd Celny przeznaczenia przesyła do odbiorcy komunikat IE43, będący pozwoleniem na rozładunek. Zawiadomienie przechodzi wtedy do statusu Rozładunek i możliwe staje się wysłanie do systemu NCTS uwag rozładunkowych. Nie jest możliwa natomiast edycja samego zawiadomienia. 5. Wysłane uwagi rozładunkowe Status ten przyjmuje Zawiadomienie o przybyciu po wysłaniu do systemu NCTS uwag rozładunkowych. W tym statusie dokument oczekuje na komunikaty PWK1, PWK2, IE43, IE58 lub IE Odrzucone uwagi rozładunkowe Jeżeli Zawiadomienie jest w statusie Wysłane uwagi rozładunkowe, a system NCTS odpowie komunikatem zwrotnym PWK2 lub IE58, dokument zmieni status na Odrzucone uwagi rozładunkowe i możliwa będzie edycja uwag rozładunkowych i ponowne przesłanie do systemu. 7. Zwolniony z tranzytu Jest to status, który przyjmuje Zawiadomienie o przybyciu koocząc procedurę tranzytu. Równocześnie z tym komunikatem do zgłaszającego przekazywany jest komunikat IE25, informujący stronę inicjującą o pomyślnym zakooczeniu procedury tranzytu Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeo i Pozwoleo OSOZ Opis funkcjonowania i zadania, realizowane przez system OSOZ przedstawione są na stronach internetowych Służby Celnej Ministerstwa Finansów RP strona 56/186

57 (http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=580&wysw=2). W usłudze Wrota Celne można zarejestrowad zabezpieczenie, uzyskad dane o zarejestrowanym w systemie OSOZ zabezpieczeniu, zaktualizowad informacje o wykorzystaniu zabezpieczenia oraz zmienid kod dostępu do zabezpieczenia. Zabezpieczenie identyfikowane jest przez numer gwarancji GRN. Rejestruje się je w usłudze Wrota Celne przez podanie numeru GRN oraz typu zabezpieczenia. Po zarejestrowaniu zabezpieczenie może przyjmowad statusy: 1. Zarejestrowane Jest to podstawowy status, jaki przyjmuje zabezpieczenie po wpisaniu do bazy danych usługi Wrota Celne oraz każdorazowo po otrzymaniu odpowiedzi z systemu OSOZ z aktualnymi danymi o zabezpieczeniu lub z potwierdzeniem zmiany kodu dostępu. 2. Oczekiwanie na odpowiedź Status ten informuje, że do systemu OSOZ zostało wysłane zapytanie o aktualny status zabezpieczenia lub żądanie zmiany kodów dostępu i system oczekuje na komunikat zwrotny z systemu OSOZ. W tym statusie nie są dostępne żadne operacje. 3. Żądanie odrzucone Status ten informuje o tym, że ostatnie zapytanie lub żądanie zmiany kodów dostępu zostało odrzucone przez system OSOZ (komunikat PWK2 lub komunikat odpowiedzi zawierający informację o odrzuceniu) System Kontroli Eksportu ECS Obsługę zgłoszeo w systemie ECS szczegółowo omawia Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeo wywozowych w systemie ECS wersja 2.1, opublikowana przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl/.../instrukcja_ecs...pdf) W niniejszym podręczniku omówione są tylko zagadnienia techniczne, dotyczące realizacji procedury ECS w ramach usługi Wrota Celne Deklaracja Eksportowa (DE) Deklaracja Eksportowa wysyłana jest w celu uprzedzenia administracji celnej o zamiarze wyprowadzenia towaru poza obszar celny Unii Europejskiej. W systemie ECS odbywa się to przez wysłanie do Urzędu Celnego Wywozu (UWU) za pośrednictwem poczty elektronicznej, interfejsu niewizualnego lub na nośniku zewnętrznym komunikatu IE515, w postaci pliku XML podpisanego kluczem bezpiecznej transmisji danych. Od momentu przyjęcia deklaracji w systemie ECS eksporter ma 14 dni na przedstawienie zgłaszanego towaru do kontroli. Usługa Wrota Celne stanowi interfejs wizualny, który umożliwia przesłanie deklaracji eksportowej do systemu ECS oraz odebranie powiązanych z wysłaną deklaracją komunikatów zwrotnych. O tym, na jakim etapie jest aktualnie procedura obsługi DE, informuje status dokumentu, widoczny w kolumnie Status listy dokumentów oraz informacja w obszarze danych podstawowych dokumentu. 1. Zarejestrowany Procedura zgłoszenia DE rozpoczyna się od jej utworzenia (menu Dokumenty -> ECS -> Deklaracja Eksportowa, postępowanie wg rozdziału Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Nowo utworzona deklaracja otrzymuje status Zarejestrowany. strona 57/186

58 W statusie tym możliwa jest edycja dokumentu (rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), jak też wysłanie go do systemu ECS (rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). W tym statusie użytkownik może zaznaczyd pole Przesyłaj otrzymane komunikaty IE529 i IE599 na adres , a w polu należy wprowadzid adres poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wspomniane komunikaty (adres nie może należed do Opisywane pole jest widoczne w części dotyczącej nadawcy. 2. Wysłany Jest to status, do którego DE przechodzi po pomyślnym wysłaniu do systemu ECS, a więc po wysłaniu komunikatu IE515. Status ten oznacza, że deklaracja jest w trakcie walidacji w systemie ECS i w jej wyniku może byd przyjęta lub odrzucona. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie - deklaracja oczekuje jedynie na komunikaty zwrotne PWK1 lub PWK2, IE528 lub IE516. Jeżeli wstępna walidacja zakooczyła się z błędami, przesyłany jest komunikat PWK2 a DE przechodzi do statusu Odrzucony. W statusie tym możliwe jest usunięcie błędów i ponowne wysłanie do systemu ECS. Jeżeli w statusie Wysłany upłynie okres 14 dni na przedstawienie towarów oraz niezbędnych dokumentów, administracja celna prześle komunikat IE516, powodujący odrzucenie DE. Deklaracja taka również przyjmie status Odrzucony. Jeżeli DE przejdzie walidację systemową i formalną, niezwłocznie po przedstawieniu towaru przesyłany jest ze strony systemu ECS komunikat IE528, a deklaracja eksportowa przechodzi do statusu Przyjęty. 3. Przyjęty Status ten otrzymuje DE po otrzymaniu z systemu ECS komunikatu IE528. Oznacza on, że deklaracja po walidacji i przedstawieniu towarów została zaakceptowana przez system ECS. Równocześnie nadawany jest numer MRN. W statusie Przyjęty możliwe są: 4. Odrzucony Edycja deklaracji, a następnie wysłanie do systemu ECS jej sprostowania; Wysłanie wniosku o unieważnienie; Odebranie komunikatu IE509 z informacją o decyzji w sprawie unieważnienia (akceptacja wniosku eksportera lub unieważnienie z inicjatywy UC); Odebranie komunikatu IE560 z decyzją o kontroli fizycznej towarów; Odebranie komunikatu IE529 o zwolnieniu towarów do eksportu; Odebranie komunikatu IE551 o odmowie zwolnienia towarów. Ten status przyjmuje deklaracja, dla której został odebrany komunikat PWK2 lub IE516, a więc odrzucona przez system ECS w wyniku walidacji przesłanego do niego komunikatu IE515. W tym statusie możliwa jest jedynie edycja dokumentu. Zapisanie dokumentu po edycji przenosi go do statusu Zarejestrowany, z którego możliwe jest ponowne wysłanie deklaracji. 5. Wysłane sprostowanie Jest to status, do którego przechodzi deklaracja po wysłaniu do systemu ECS jej sprostowania w postaci komunikatu IE513. Każde wysłanie poprawionej wersji DE po wcześniejszym potwierdzeniu przyjęcia jest traktowane jako sprostowanie. strona 58/186

59 Podobnie jak w przypadku statusu Wysłany, status ten oznacza, że sprostowanie deklaracji jest w trakcie walidacji w systemie ECS i w jej wyniku może zostad zaakceptowane lub odrzucone. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie - deklaracja oczekuje jedynie na komunikaty zwrotne PWK1 lub PWK2, IE504 lub IE505. Zarówno przyjęcie, jak i odrzucenie sprostowania skutkuje powrotem deklaracji do statusu Przyjęty, lecz w pierwszym przypadku zawarte w niej dane będą zgodne z danymi tej deklaracji w systemie ECS, natomiast w drugim będą od nich różne. O takiej sytuacji informuje zarówno fakt odebrania odrzucenia sprostowania (PWK2 lub IE505), jak i widniejący na ekranie deklaracji dopisek Dokument został zmodyfikowany po wysłaniu do systemu ECS. W systemie ECS przechowywane są dane z ostatniej przyjętej wersji dokumentu podstawowego, które można odtworzyd jedynie w podglądzie pliku XML z odpowiednim komunikatem. 6. Kontrola Z chwilą otrzymania komunikatu zwrotnego IE560 deklaracja przechodzi do statusu Kontrola i zgłaszający ma obowiązek przedstawienia zgłaszanych towarów do kontroli, zanim otrzyma zgodę na zwolnienie towarów do eksportu. Wynikiem kontroli może byd zwolnienie towaru (komunikat IE529 dokument przechodzi do statusu Zwolniony ), odmowa zwolnienia (komunikat IE551 przejście do statusu Odmowa zwolnienia ) lub unieważnienie zgłoszenia z urzędu (komunikat IE509). 7. Zwolniony Po otrzymaniu z systemu ECS komunikatu IE529 deklaracja eksportowa przechodzi do statusu Zwolniony. Obowiązkiem zgłaszającego, zanim rozpocznie procedurę eksportu, jest sprawdzenie zgodności otrzymanego komunikatu z wysłanym IE515. W statusie tym możliwe jest: Wydrukowanie dokumentu EAD Wywozowego Dokumentu Towarzyszącego dokument ten, wraz z Wykazem Pozycji w przypadku zgłoszenia wielopozycyjnego, powinien towarzyszyd przesyłce na całej trasie przejazdu do Urzędu Celnego Wyprowadzenia (UWA), a następnie byd przedstawione wraz z towarem w UWA; Wysłanie wniosku o unieważnienie (komunikat IE514); Odebranie komunikatu IE509 z decyzją o unieważnieniu deklaracji (akceptacja IE514 lub decyzja UC); Odebranie komunikatu IE599 z informacją potwierdzającą wywóz lub informacją o zatrzymaniu na granicy. 8. Odmowa zwolnienia Status ten otrzymuje deklaracja eksportowa po otrzymaniu komunikatu IE551. Komunikat ten może byd wynikiem kontroli lub decyzji administracji celnej, podjętej w trakcie weryfikacji merytorycznej przyjętej deklaracji. Status ten kooczy obsługę deklaracji eksportowej. 9. Unieważniony Status ten otrzymuje deklaracja eksportowa po otrzymaniu komunikatu IE509 z informacją o unieważnieniu na wniosek zgłaszającego (wysłany komunikat IE514 w statusie Przyjęty lub Zwolniony ) lub z decyzją administracyjną UC. Status ten kooczy obsługę deklaracji eksportowej. 10. Potwierdzono wywóz strona 59/186

60 Po przedstawieniu towaru wraz z dokumentem EAD w Urzędzie Celnym Wyprowadzenia (UWA) i opuszczeniu przez towary obszaru UE, UWA przesyła do UWU odpowiednie potwierdzenie (komunikat IE518). System ECS przesyła wtedy do zgłaszającego komunikat IE599, potwierdzający wyprowadzenie zgłoszonych towarów poza obszar UE. Deklaracja przyjmuje wtedy status Potwierdzono wywóz i obsługa dokumentu na tym się kooczy. Podpisany przez system ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych komunikat IE 599 jest dokumentem celnym potwierdzającym, także dla celów podatkowych, wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przez wskazanego w zgłoszeniu wywozowym eksportera. 11. Zatrzymany na granicy Jeżeli przy opuszczaniu obszaru UE nastąpi zatrzymanie towarów na granicy przez funkcjonariuszy UWA, system ECS przesyła do zgłaszającego komunikat IE599 z informacją o zatrzymaniu i jego przyczynach. Deklaracja przyjmuje wtedy status Zatrzymany na granicy. Obsługa deklaracji w systemie ECS się kooczy, natomiast zgłaszający otrzymuje decyzję administracyjną UWU o unieważnieniu zgłoszenia. 12. Procedura uproszczona W przypadku problemów z połączeniem z ECS PL (brak możliwości komunikacji elektronicznej) konieczne jest uruchomienie procedury uproszczonej. W przypadku deklaracji będącej w jednym ze statusów: Zarejestrowany, Odrzucony lub Unieważniony po uruchomieniu procedury zmieniany jest status na Procedura awaryjna. W przypadku innych statusów na dokumencie jest zaznaczana flaga Procedura awaryjna Zawiadomienie o przybyciu Dokument Zawiadomienie o przybyciu tworzony jest i wysyłany w celu powiadomienia administracji celnej o fizycznej obecności towaru, który ma byd wyprowadzony poza obszar celny UE, w UWA. W systemie informatycznym administracji celnej kojarzony jest on z dokumentami DE. Pomyślna realizacja tego skojarzenia pozwala na kontynuację procedury zgodnie z decyzjami, podjętymi na podstawie DE (zwolnienie do wyprowadzenia, przeprowadzenie kontroli lub odmowa wyprowadzenia towaru poza obszar UE). Zawiadomienie o przybyciu może przyjmowad następujące statusy: 1. Zarejestrowany Jest to pierwszy status nowo utworzonego Zawiadomienia o przybyciu. W statusie tym możliwa jest edycja dokumentu, jak też wysłanie go do systemu ECS. 2. Wysłany Jest to status, do którego Zawiadomienie przechodzi po wysłaniu do systemu ECS, a więc po wysłaniu komunikatu IE507. Status ten oznacza, że Zawiadomienie o przybyciu jest w trakcie walidacji w systemie ECS i w jej wyniku może byd przyjęte lub odrzucone. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie oczekuje on jedynie na komunikaty zwrotne. W statusie Wysłany możliwe jest: Odebranie komunikatu PWK1 przyjęcie Zawiadomienia; Odebranie komunikatu PWK2 odrzucenie Zawiadomienia na etapie walidacji formalnej. Dokument przechodzi wówczas do statusu Odrzucony ; Odebranie komunikatu IE508 odrzucenie Zawiadomienia przez funkcjonariuszy UC. Dokument przechodzi wówczas do statusu Odrzucony ; strona 60/186

61 Odebranie komunikatu IE561 - powiadomienie o kontroli wysyłane z UWA. Dokument przechodzi wówczas do statusu Kontrola ; Odebranie komunikatu IE521 Odrzucenie zmiany trasy. Komunikat zawiera informacje o odmowie dalszej obsługi w Systemie zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę. Dokument przechodzi wówczas do statusu Zmiana trasy odrzucona ; Odebranie komunikatu IE525 Informacja o zgodzie na wyprowadzenie towaru, którego dotyczy zawiadomienie o przybyciu towaru na granicę. Dokument przechodzi wówczas do statusu Zwolniony do wyprowadzenia. 3. Odrzucony Ten status przyjmuje Zawiadomienie o przybyciu, dla którego został odebrany komunikat PWK2 lub IE508. Status ten oznacza, że Zawiadomienie zostało odrzucone przez system ECS w wyniku walidacji przesłanego do niego komunikatu IE507 lub w wyniku niemożności przedstawienia towaru objętego deklaracją DE, do której odnosi się Zawiadomienie o przybyciu. W tym statusie możliwa jest jedynie edycja dokumentu. Zapisanie dokumentu po edycji przenosi go do statusu Zarejestrowany, z którego możliwe jest ponowne wysłanie Zawiadomienia do systemu ECS. 4. Kontrola Status ten oznacza, że w UWA podjęto decyzję o kontroli towarów, których dotyczy Zawiadomienie o przybyciu i że do tego Zawiadomienia został odebrany komunikat IE561. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje. Zależnie od decyzji organu kontrolnego system ECS przekazuje zwrotny komunikat IE525 (zwolnienie do wyprowadzenia dokument przechodzi di statusu Zwolniony do wyprowadzenia ) lub IE522 (odmowa zwolnienia do wyprowadzenia dokument przechodzi do statusu Zatrzymany na granicy ). 5. Zwolniony do wyprowadzenia Po otrzymaniu komunikatu IE525 Zawiadomienie przechodzi do statusu Zwolniony do wyprowadzenia. Status ten kooczy obsługę Zawiadomienia. 6. Zatrzymany na granicy Jeżeli stwierdzone podczas kontroli rozbieżności są na tyle znaczne, że przesyłka nie może byd zwolniona do wyprowadzenia, przekazywany jest zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy komunikat IE522. Zawiadomienie o przybyciu przyjmuje wtedy status Zatrzymany na granicy. Status ten kooczy obsługę Zawiadomienia. Podmiot zgłaszający deklarację eksportową otrzymuje równocześnie komunikat IE599 z informacją o zatrzymaniu. 7. Zmiana trasy odrzucona Status ten przyjmuje Zawiadomienie po otrzymaniu komunikatu IE521. Status ten kooczy obsługę Zawiadomienia Manifest eksportowy W przypadku zadeklarowania przez przedstawiającego towar w komunikacie IE 507 (lub podczas ręcznej rejestracji operacji przedstawienia towarów) informacji o składowaniu towarów, w UWA musi zostad złożony Manifest eksportowy, przez osobę odpowiedzialną za wyprowadzenie towarów. Złożenie Manifestu jest możliwe wyłącznie w formie komunikatu IE 547 podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych, strona 61/186

62 przesłanego do UWA. Przyjętemu Manifestowi nadawany jest w systemie unikalny numer MRX. Na podstawie sporządzonego w aplikacji Wrota Celne Manifestu eksportowego generowany jest komunikat IE547. W związku z jego wysłaniem Manifest może przyjmowad następujące statusy: 1. Zarejestrowany Jest to pierwszy status nowo utworzonego Manifestu. W statusie tym możliwa jest edycja dokumentu, jak też wysłanie go do systemu ECS. 2. Wysłany Jest to status, do którego Manifest przechodzi po wysłaniu do systemu ECS, a więc po wysłaniu komunikatu IE547. Status ten oznacza, że Manifest jest w trakcie walidacji w systemie ECS i w jej wyniku może byd przyjęty lub odrzucony. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie oczekuje on jedynie na komunikaty zwrotne PWK1 lub PWK2 lub IE Przyjęty Status ten oznacza, że Wniosek został zaakceptowany przez system ECS. Dokument przyjmuje ten status po odebraniu komunikatu IE528, potwierdzającego przyjęcie. Jest to koocowy status Manifestu eksportowego i niemożliwe są w nim żadne operacje na dokumencie. 4. Odrzucony Status, w który wchodzi Manifest eksportowy po odebraniu komunikatu PWK2 lub IE548 z informacją o odrzuceniu. Status ten oznacza, że przesłany komunikat IE547 został odrzucony z powodów formalnych (PWK2) lub merytorycznych (IE548/odrzucenie). Manifest w tym statusie może byd jedynie edytowany. Zapisanie dokumentu po edycji przenosi go do statusu Zarejestrowany, z którego możliwe jest ponowne wysłanie komunikatu do systemu ECS Zapytanie poszukiwawcze Jeżeli w systemie ECS nie zostanie odnotowane Zawiadomienie o przybyciu towarów na miejsce przeznaczenia zadeklarowane w Zgłoszeniu eksportowym, wszczynana jest procedura poszukiwawcza. Do zgłaszającego wysyłany jest komunikat IE582, który we Wrotach Celnych widoczny jest na liście, dostępnej po wybraniu z menu opcji Dokumenty -> ECS -> Zapytanie poszukiwawcze. Dokument ten może mied dwa statusy: 1. Odebrany Jest to status, który Zapytanie otrzymuje po odebraniu przez aplikację Wrota Celne. Jest to informacja, że system ECS oczekuje na odpowiedź zgłaszającego, jaki jest los towarów, które były zgłoszone do deklaracji eksportowej. Odpowiedź można wysład z poziomu aplikacji otwierając Zapytanie w trybie podglądu i wybierając operację Odpowiedz. 2. Wysłany Status ten otrzymuje Zapytanie po wysłaniu odpowiedzi do systemu ECS. Jeżeli wysłanie potwierdzone zostanie komunikatem zwrotnym PWK1, obsługa Zapytania się kooczy. Jeżeli natomiast do zgłaszającego zostanie wysłany komunikat zwrotny PWK2 (odrzucenie odpowiedzi), Zapytanie przechodzi z powrotem do statusu Odebrany, a odpowiedź po poprawie należy wysład ponownie. strona 62/186

63 Wywozowa deklaracja skrócona Wywozowa Deklaracja Skrócona wysyłana jest w celu uprzedzenia administracji celnej o zamiarze wyprowadzenia towaru z obszaru celnego Unii Europejskiej. O tym, na jakim etapie jest aktualnie procedura obsługi WDS, informuje status dokumentu, widoczny w kolumnie Status listy dokumentów oraz informacja w obszarze danych podstawowych dokumentu. 1. Zarejestrowany Status nowo utworzonego WDS. W statusie tym możliwa jest edycja dokumentu, jak też wysłanie go do systemu ECS. 2. Wysłany Jest to status, do którego WDS przechodzi po wysłaniu do systemu ECS, a więc po wysłaniu komunikatu IE615. Status ten oznacza, że WDS jest w trakcie walidacji w systemie ECS i w jej wyniku może byd przyjęty lub odrzucony. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie poza przejściem w procedurę awaryjną oczekuje on na komunikaty zwrotne PWK1 lub PWK2 lub IE Przyjęty Status ten oznacza, że WDS został zaakceptowany przez system ECS. Dokument przyjmuje ten status po odebraniu komunikatu IE628, potwierdzającego przyjęcie. W tym statusie możliwe jest jeszcze wysłanie sprostowania (IE613). 4. Odrzucony Status, w który wchodzi WDS po odebraniu komunikatu PWK2 lub IE616 z informacją o odrzuceniu. Status ten oznacza, że przesłany komunikat IE615 został odrzucony z powodów formalnych (PWK2) lub merytorycznych (IE616). WDS w tym statusie może byd jedynie edytowany. Zapisanie dokumentu po edycji przenosi go do statusu Zarejestrowany, z którego możliwe jest ponowne wysłanie komunikatu do systemu ECS. 5. Wysłane sprostowanie Status taki osiąga deklaracja w przypadku wykonania edycji dokumentu będącego w statusie Przyjęty i wykonania wysyłki sprostowania (IE613). W tym statusie dokument oczekuje na odesłanie odpowiedzi odrzucającej (PWK2 lub IE605) lub potwierdzającej przyjęcie sprostowania (IE604). W każdym przypadku status jest zmieniany na Przyjęty. 6. Procedura awaryjna W przypadku problemów z komunikacją elektroniczną dokument WDS może byd obsługiwany w procedurze awaryjnej. Uruchomienie tej procedury możliwe jest z każdego statusu, przy czym w statusach Zarejestrowany, Odrzucony lub Przyjęty uruchomienie procedury powoduje zmianę statusu na Procedura awaryjna, a w statusach Wysłany i Wysłane sprostowanie ustawiana jest tylko flaga Procedura awaryjna System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS Szczegółowa informacja, dotycząca obsługi zgłoszeo w systemie EMCS opublikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów RP (http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=333&id=65129). strona 63/186

64 W niniejszym podręczniku omówione są tylko zagadnienia techniczne, dotyczące realizacji procedury EMCS w ramach usługi Wrota Celne Elektroniczny Dokument Administracyjny e-ad po stronie Wysyłającego W usłudze Wrota Celne Podmiot Wysyłający ma możliwośd przygotowania i wysłania do systemu EMCS PL projektu dokumentu e-ad w postaci komunikatu PL815. O tym, na jakim etapie jest aktualnie procedura obsługi e-ad, informuje status dokumentu, widoczny w kolumnie Status listy dokumentów oraz informacja w obszarze danych podstawowych dokumentu. W kolumnie Ostatni komunikat widoczny jest symbol ostatnio wysłanego/odebranego komunikatu w sprawie. W trakcie obsługi dokumentu w usłudze Wrota Celne można wykonywad zależnie od statusu dokumentu operacje: Edycja; Wysyłka; Anulowanie; Zmiana miejsca przeznaczenia; Wysłanie wyjaśnienia; Wydruk e-ad. W trybie awaryjnym możliwy jest wydruk zastępczych dokumentów e-ad oraz dokumentów towarzyszących, aby możliwe było rejestrowanie danych w Urzędzie Celnym przy braku komunikacji z systemem EMCS PL. Szczegółowy opis procedury awaryjnej zawiera rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeśli w trakcie przemieszczenia doszło do zdarzenia, które było zgłoszone, obsługiwane i zarejestrowane przez służby celne w systemie EMCS wtedy do Wysyłającego i Odbierającego jest wysyłany raport z tego zdarzenia w postaci komunikatu IE840. Komunikat nie zmienia statusów dokumentów e-ad Wysyłka. Okno listy dokumentów e-ad po stronie wysyłającego posiada znacznik nadwyżki/niedoboru towaru, ujawnionych przy odbiorze i umieszczonych przez odbiorcę w raporcie odbioru. Rysunek 32. Oznaczenie nadwyżki/niedoboru towaru. strona 64/186

65 Oznaczenie to pojawia się przy dokumentach w statusie Wyroby dostarczone jeśli odbierający zaznaczył na raporcie odbioru zastrzeżenia dotyczące rozbieżności w ilości odebranego towaru. Odbierający i Wysyłający mogą za pośrednictwem systemu EMCS przesyład sobie wzajemnie informację o przyczynach nadwyżek/niedoborów za pomocą komunikatu IE871. Wysłanie i odbiór komunikatu IE871 nie wpływa na status dokumentów e-ad Wysyłka i e-ad Odbiór. Poszczególne statusy dokumentu oznaczają: 1. Zarejestrowany Procedura obsługi dokumentu e-ad rozpoczyna się od utworzenia projektu nowego dokumentu e-ad (menu Dokumenty -> EMCS -> e-ad Wysyłka, postępowanie wg rozdziału Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Nowo utworzony dokument otrzymuje status Zarejestrowany. W statusie tym możliwa jest edycja danych (rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), jak też wysłanie projektu e-ad do systemu EMCS PL (rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Na tym etapie możliwe jest wysłanie do systemu EMCS PL Powiadomienia o wysyłce wyrobów (komunikat PL814) w celu dokonania wstępnej oceny ryzyka i otrzymania decyzji o planowanej kontroli (komunikat PL716). Uwaga: W przypadku otrzymania decyzji o kontroli (PL716) dokument e-ad jest zaznaczany kolorem żółtym. Zaznaczenie to nie znika pomimo zmian statusu dokumentu. Po wysłaniu powiadomienia o wysyłce (PL814) Wysyłający ma możliwośd anulowania tego powiadomienia za pomocą wysyłki komunikatu PL809 (została do tego celu przewidziana nowa operacja Anuluj powiadomienie o wysyłce w statusie Zarejestrowany ). 2. Wysłany Jest to status, do którego projekt e-ad przechodzi po wysłaniu do systemu EMCS PL, a więc po wysłaniu komunikatu PL815. Status ten oznacza, że dokument jest w trakcie walidacji w systemie EMCS i w jej wyniku może byd przyjęty lub odrzucony. W tym statusie nie są możliwe żadne operacje na dokumencie - sprawa oczekuje jedynie na komunikaty zwrotne TraderToEMCSResponse, IE801, IE839, PL704 lub PL716. Po wysłaniu projektu e-ad Wysyłający otrzymuje z systemu EMCS PL komunikat TraderToEMCSResponse, zawierający flagę ACCEPTANCE lub wykaz błędów, ujawnionych podczas wstępnej walidacji komunikatu PL815. Jeżeli komunikat TraderToEMCSResponse zawiera informacje o błędach, projekt dokumentu e-ad wraca do statusu Zarejestrowany. Jeżeli walidacja projektu e-ad zakooczyła się z błędami, przesyłany jest komunikat PL704 (IE839 przy niezgodności z danymi zadeklarowanymi w systemie ECS), a e-ad przechodzi do statusu Odrzucony. W statusie tym możliwe jest usunięcie błędów i ponowne wysłanie projektu e-ad do systemu EMCS PL. Komunikat PL716 zawiera informację o zamiarze lub braku zamiaru przeprowadzenia kontroli przez urzędnika celnego. Jeżeli zawiera flagę 1, wówczas należy oczekiwad kontroli. Komunikat IE801 przesłany zostanie dopiero wtedy, gdy do systemu EMCS PL zostanie wpisany raport o kontroli. Flaga 0 oznacza brak zamiaru przeprowadzenia kontroli. strona 65/186

66 Komunikat IE801 zawiera potwierdzony dokument e-ad. Otrzymanie tego komunikatu skutkuje zmianą statusu sprawy na Przyjęty. 3. Przyjęty Status ten otrzymuje e-ad po odebraniu z systemu EMCS komunikatu IE801. Oznacza on, że projekt e-ad został zwalidowany przez system EMCS PL. Równoznaczne jest to ze zgodą na rozpoczęcie przemieszczenia, (jeżeli miejscem przeznaczenia jest urząd celny wywozu, wówczas należy oczekiwad komunikatu IE829 i zmiany statusu na Zezwolenie na wywóz ). Równocześnie nadawany jest numer ARC. W statusie Przyjęty możliwe są: Anulowanie e-ad; Zmiana miejsca przeznaczenia; Wydruk e-ad. Jeżeli na podstawie zgłoszenia odbędzie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych, dalsze zmiany statusów zależą od komunikatów zwrotnych z systemu EMCS PL: jeżeli Odbiorca potwierdzi przyjęcie lub odmówi przyjęcia dostawy, system EMCS PL przesyła komunikat IE818 z odpowiednią informacją, co zmieni status e-ad na Dostarczony lub Odmowa. W przypadku konieczności dokonania przeładunku Wysyłający ma teraz możliwośd zgłoszenia nowych/zmienionych danych elektronicznie do odpowiedniego urzędu za pomocą komunikatu PL812. Zdefiniowano do tego nową operację umożliwiającą rejestrację nowych danych i ich wysłanie. W odpowiedzi na komunikat PL812 system EMCS PL przesyła komunikat IE716 (informacja czy będzie kontrola). UWAGA: komunikat IE801 przesyłany jest równocześnie do Odbiorcy, zadeklarowanego w projekcie e-ad. Jeżeli Odbiorca korzysta z usługi Wrota Celne, widzi otrzymany dokument e- AD w statusie Awizowany. UWAGA: Przemieszczenie może byd przerwane z inicjatywy UC do Wysyłającego i Odbierającego jest wtedy wysyłany komunikat IE807 zawierający przyczynę i inne informacje dotyczące przerwania. Odbiór komunikatu IE807 skutkuje zmianą statusu e-ad Wysyłka i e-ad Odbiór na Zamknięty przez UC. 4. Niezgodnośd z deklaracją eksportową Ten status może pojawid się w przemieszczeniu wyrobów akcyzowych, jeżeli są one wywożone poza obszar UE i następuje równoczesna obsługa dostawy eksportowej w systemie ECS. Status ten przyjmuje dokument e-ad, który był przyjęty w systemie EMCS PL, ale po zmianie statusu na Przyjęty otrzymano z systemu ECS komunikat IE839, informujący o niezgodności z deklaracją eksportową. W tym statusie możliwe jest wysłanie projektu anulowania dokumentu e-ad lub oczekiwanie na uzgodnienie danych w systemie ECS. Jeżeli nastąpi sprostowanie deklaracji eksportowej, wówczas Wysyłający powinien otrzymad z systemu EMCS komunikat IE829, informujący o zgodzie na wywóz wyrobów, co skutkuje przejściem do statusu Zezwolenie na wywóz. Jeżeli wysłano projekt anulowania i został on przyjęty, system EMCS odpowiada komunikatem zwrotnym CD810. Wtedy dokument e-ad przechodzi do statusu Unieważniony. 5. Odrzucony Ten status przyjmuje e-ad w statusie Wysłany, dla którego został odebrany komunikat PL704 (lub IE839), czyli nastąpiło odrzucenie przez system EMCS PL w wyniku negatywnej walidacji przesłanego do niego komunikatu PL815. W tym strona 66/186

67 statusie możliwa jest jedynie edycja dokumentu. Zapisanie dokumentu po edycji przenosi go do statusu Zarejestrowany, z którego możliwe jest ponowne wysłanie projektu dokumentu e-ad. 6. Odmowa odbioru Status Odmowa odbioru otrzymuje dokument e-ad, dla którego nastąpiła odmowa odbioru wyrobów, tj. po stronie Odbiorcy wysłano raport odbioru z całkowitą lub częściową odmową odbioru. Może to byd spowodowane np. niezgodnością dostawy z zamówieniem lub innymi okolicznościami, z powodu, których Odbiorca odmawia przyjęcia całej lub części dostawy. Wysyłający otrzymuje wtedy odpowiedni komunikat IE818, który zmienia status dokumentu e-ad na Odmowa odbioru. Pociąga to za sobą koniecznośd sporządzenia i wysłania zgłoszenia zmiany miejsca przeznaczenia, dotyczącego wyrobów, których odebrania odmówił Odbiorca (całośd lub nieodebrana częśd dostawy). Po zarejestrowaniu zmiany miejsca przeznaczenia w systemie EMCS PL status dokumentu przechodzi do Przyjęty. Status taki może otrzymad dokument w przypadku wysłania przez odbierającego komunikatu IE819 odrzucającą przesyłkę. 7. Zezwolenie na wywóz Status ten otrzymuje dokument e-ad, jeżeli przemieszczenie wyrobów akcyzowych jest powiązane z wywozem poza obszar UE. Warunkiem tego statusu jest otrzymanie z systemu EMCS komunikatu IE829, który generowany jest pod warunkiem uzgodnienia danych między obydwoma systemami i otrzymania zezwolenia na wywóz z systemu ECS. W statusie tym możliwa jest zmiana miejsca przeznaczenia. 8. Unieważniony Status ten otrzymuje dokument e-ad po akceptacji projektu anulowania e-ad (komunikat IE810). Projekt anulowania e-ad można wysład w statusie Przyjęty oraz w przypadku niezgodności dokumentu e-ad z deklaracją eksportową. Do statusu tego dokument przechodzi po odebraniu komunikatu IE810 z systemu EMCS, potwierdzającego anulowanie. UWAGA: komunikat IE810 przesyłany jest równocześnie do Odbiorcy, zadeklarowanego w projekcie e-ad. Jeżeli Odbiorca korzysta z usługi Wrota Celne, otrzymany przez niego w formie komunikatu IE801 dokument e-ad ze statusu Awizowany przechodzi do statusu Anulowany. 9. Wyroby dostarczone Jeżeli po stronie Odbiorcy do systemu EMCS wysłany zostanie raport odbioru (komunikat IE818), potwierdzający przyjęcie wyrobów zgodnie z dokumentem e-ad, następuje przekazanie tej informacji do Wysyłającego. Otrzymanie przez Wysyłającego komunikatu IE818 oznacza wtedy, że wyroby dotarły do miejsca przeznaczenia. Dokument e-ad przechodzi do statusu Wyroby dostarczone i następuje zwolnienie zabezpieczenia w systemie OSOZ. W statusie tym możliwy jest wydruk dokumentu e-ad. UWAGA: zwrotny komunikat CD818 przesyłany jest równocześnie do Odbiorcy. Jeżeli Odbiorca korzysta z usługi Wrota Celne, otrzymany przez niego w formie komunikatu IE801 dokument e-ad ze statusu Wysłany przechodzi do statusu Wyroby odebrane. strona 67/186

68 Elektroniczny Dokument Administracyjny e-ad po stronie Odbiorcy Po stronie Odbiorcy usługa Wrota Celne umożliwia wysyłanie potwierdzenia przybycia wyrobów oraz raportu odbioru. Istotną rolą usługi Wrota Celne jest udostępnianie Odbiorcy komunikatów wysyłanych z systemu EMCS PL na podstawie dokumentów generowanych po stronie Wysyłającego. Status dokumentu e-ad u Odbiorcy jest odzwierciedleniem wymiany korespondencji Wysyłającego z systemem EMCS PL. Dokumentem podstawowym jest dokument e-ad, wysyłany z systemu EMCS równocześnie do Wysyłającego i Odbiorcy. Na jego podstawie tworzone są komunikaty z powiadomieniem o przybyciu wyrobów oraz raport odbioru. W przypadku, gdy dostawa nie zostanie poprzedzona dokumentem e-ad, istnieje możliwośd zarejestrowania raportu odbioru ręcznie na podstawie drukowanego dokumentu e-ad, towarzyszącego wyrobom. Powiązanie z odpowiednim elektronicznym dokumentem e-ad następuje w systemie EMCS po stronie administracji celnej. Identyfikacja sprawy opiera się na unikalnym w całej UE numerze ARC. Jeśli w trakcie przemieszczenia doszło do zdarzenia, które było zgłoszone, obsługiwane i zarejestrowane przez służby celne w systemie EMCS wtedy do Wysyłającego i Odbierającego jest wysyłany raport z tego zdarzenia w postaci komunikatu IE840. Komunikat nie zmienia statusów dokumentów e-ad Odbiór. Odbierający i Wysyłający mogą za pośrednictwem systemu EMCS przesyład sobie wzajemnie informację o przyczynach nadwyżek/niedoborów za pomocą komunikatu IE871. Wysłanie i odbiór komunikatu IE871 nie wpływa na status dokumentów e-ad Odbiór. Dokument e-ad po stronie Odbiorcy oraz zastępczy raport odbioru mogą przyjmowad następujące statusy: 1. Awizowany Nowo odebrany z systemu EMCS PL dokument e-ad (przesyłany jest do Odbiorcy równocześnie z dokumentem e-ad do Wysyłającego) widoczny jest w rejestrze dokumentów w statusie Awizowany. Oznacza to, że dostawa wyrobów akcyzowych dla Odbiorcy jest w trakcie przemieszczania. W statusie tym Odbiorca może zarejestrowad przybycie wyrobów (komunikat PL817) oraz przygotowad raport odbioru i wysład go w celu potwierdzenia przyjęcia lub odmowy przyjęcia dostawy. Jeżeli równocześnie z komunikatem IE801 Odbiorca otrzyma komunikat PL716, informujący o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez urzędnika celnego, zobligowany jest do wysłania powiadomienia o przybyciu wyrobów. Ponadto zablokowana jest możliwośd wysłania w opisywanej sytuacji raportu odbioru. Po otrzymaniu potwierdzenia dostarczenia powiadomienia do systemu EMCS (TraderToEMCSResponse w statusie ACCEPTANCE ) dokument e-ad przechodzi do statusu Przybycie zarejestrowane. Wysłanie raportu odbioru będzie możliwe dopiero po wpisaniu przez urzędnika celnego wyniku kontroli do systemu EMCS. UWAGA: W przypadku otrzymania decyzji o kontroli (PL716) dokument e-ad jest zaznaczany kolorem żółtym. Zaznaczenie to nie znika pomimo zmian statusu dokumentu. Raport odbioru sporządzony na podstawie elektronicznego dokumentu e-ad zawiera wszystkie niezbędne dane oraz wprowadzone przez Odbiorcę informacje o czasie dostarczenia i stanie wyrobów. Po wysłaniu raportu dokument e-ad przechodzi do statusu Wysłany. Odbierający może jeszcze przed dotarciem towarów (w statusie Awizowany) wysład do Wysyłającego towary informację z ostrzeżeniem lub wręcz odrzuceniem strona 68/186

69 dotyczącym tych towarów (tj. komunikat IE819 w ramach nowej operacji Wyślij ostrzeżenie/odrzucenie ). Komunikat IE819 jest wysyłany do polskiego systemu EMCS PL, który przekierowuje go do Wysyłającego. Po poprawnym wysłaniu IE819 i gdy zawarto w nim odrzucenie status dokumentu e-ad Odbiór jest ustawiony na Odmowa odbioru. UWAGA: Przemieszczenie może byd przerwane z inicjatywy UC do Wysyłającego i Odbierającego jest wtedy wysyłany komunikat IE807 zawierający przyczynę i inne informacje dotyczące przerwania. Odbiór komunikatu IE807 skutkuje zmianą statusu e-ad Wysyłka i e-ad Odbiór na Zamknięty przez UC. 2. Zarejestrowany Jeżeli do Odbiorcy nadejdzie dostawa bez uprzedniego otrzymania elektronicznego dokumentu e-ad, można utworzyd taki dokument ręcznie przez wpisanie wszystkich niezbędnych danych na podstawie informacji z drukowanego dokumentu e-ad, towarzyszącego wyrobom. Dokument taki po zapisaniu w rejestrze otrzymuje status Zarejestrowany. W statusie tym możliwe jest wysłanie raportu odbioru do systemu EMCS PL. Jeżeli podano istniejący w systemie EMCS PL numer sprawy ARC, przesłany raport zostanie skojarzony z właściwym dokumentem e-ad. Po wysłaniu tak sporządzonego raportu odbioru (komunikat IE818) status dokumentu zmienia się na Wysłany. 3. Przybycie zarejestrowane W statusie Awizowany możliwe jest wysłanie powiadomienia o przybyciu (komunikat PL817 wysyłany, jeżeli Odbiorca otrzyma informację o zamiarze kontroli, czyli komunikat PL716 z flagą 1). Komunikat tworzony jest automatycznie na podstawie informacji z dokumentu e-ad. Po wysłaniu powiadomienia dokument e- AD przechodzi do statusu Przybycie zarejestrowane. Jeżeli w odpowiedzi Odbiorca otrzyma informację TraderToEMCSResponse o wystąpieniu błędów w pliku XML, sprawa wraca do statusu Awizowany. W statusie Przybycie zarejestrowane możliwa jest edycja raportu odbioru. Wysłany raport może by przyjęty dopiero po wpisaniu przez urzędnika celnego wyniku odbioru do systemu EMCS. 4. Wysłany Status ten otrzymuje dokument e-ad, na podstawie, którego sporządzono i wysłano raport odbioru. W statusie tym nie można wykonad na dokumencie żadnych operacji. Dokument oczekuje na nadejście komunikatów potwierdzających rejestrację w systemie EMCS odbioru wyrobów lub częściowej bądź całkowitej odmowy odbioru (zależnie od informacji widniejących w raporcie odbioru). Jeżeli komunikatem otrzymanym jest PL704 (odrzucenie raportu), a raport został sporządzony ręcznie, bez obecności dokumentu e-ad po stronie Odbiorcy, dokument przechodzi do statusu Odrzucony. Jeżeli raport był sporządzony na podstawie elektronicznego dokumentu e-ad, dokument po otrzymaniu komunikatu PL704 wraca do statusu Awizowany. Podobnie zachowa się status dokumentu, jeżeli w odpowiedzi Odbiorca otrzyma TraderToEMCSResponse z wyszczególnieniem błędów w pliku XML. Jeżeli wysyłany dokument jest poprawny, przed ostateczną walidacją w systemie EMCS Odbiorca otrzymuje potwierdzenie w postaci TraderToEMCSResponse w statusie ACCEPTANCE. Nie ma to wpływu na status dokumentu e-ad. Potwierdzeniem przyjęcia raportu odbioru jest otrzymanie zwrotnego komunikatu IE818, wysyłanego równocześnie do Wysyłającego. Jeżeli wyroby zostały odebrane, strona 69/186

70 wówczas status dokumentu e-ad zmienia się na Wyroby odebrane. Jeżeli natomiast nastąpiła odmowa odbioru części lub całości dostawy, status zmienia się na Częściowa odmowa odbioru lub Odmowa odbioru. 5. Odrzucony Jeżeli sporządzony ręcznie raport odbioru nie przejdzie pozytywnej walidacji w systemie EMCS, system EMCS przesyła do Odbiorcy komunikat PL704 z informacją o odrzuceniu raportu. Dokument przechodzi wtedy do statusu Odrzucony, możliwa jest jego edycja i ponowne wysłanie do systemu EMCS. Po edycji dokument wraca do statusu Zarejestrowany. 6. Odmowa odbioru W przypadku, kiedy dostawa wyrobów z jakichkolwiek przyczyn nie może byd przez Odbiorcę przyjęta, w raporcie odbioru w pozycji Ogólne wyniki odbioru wybiera się opcję Odmowa odbioru. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia takiego raportu dokument e-ad otrzymuje status Odmowa odbioru. W statusie tym dokument czeka na potwierdzenie zmiany miejsca przeznaczenia przez Wysyłającego, czyli na zmianę statusu do Zmienione miejsce przeznaczenia. 7. Częściowa odmowa odbioru Jeżeli Odbiorca nie przyjmie części przesyłki, w raporcie odbioru w pozycji Ogólne wyniki odbioru wybierze opcję Odmowa odbioru części przesyłki z równoczesnym oznaczeniem w sekcji Wyroby w odpowiednich pozycjach ilości nieprzyjętych oraz zależnie od okoliczności wypełni tabelę Rodzaj zastrzeżeo. Potwierdzenie przyjęcia raportu spowoduje przejście dokumentu e-ad do statusu Częściowa odmowa odbioru. W statusie tym dokument czeka na potwierdzenie zmiany miejsca przeznaczenia przez Wysyłającego. UWAGA: w każdym ze statusów opisanych powyżej (poz. 1 7), jeżeli ze strony Wysyłającego zostanie wysłany komunikat IE813 Zmiana miejsca przeznaczenia, po zaakceptowaniu przez system EMCS następuje komunikacja z Odbierającym. Jeżeli następuje zmiana Odbierającego, dotychczasowy Odbierający otrzymuje komunikat IE803, informujący o zmienionym miejscu przeznaczenia. Komunikat ten widoczny jest na liście komunikatów, związanych z podstawowym e-ad, a na liście dokumentów widnieje informacja, że ostatnim komunikatem otrzymanym z systemu EMCS jest IE803. Status sprawy zmienia się na Zmienione miejsce przeznaczenia i obsługa sprawy po stronie dotychczasowego Odbiorcy się kooczy. Jeżeli zmiany dotyczą innych danych i nie powodują zmiany Odbierającego, Odbierający otrzymuje komunikat IE813, który powoduje wprowadzenie nowych danych do awizowanego dokumentu e-ad. Dane poprzednie zostają przeniesione do sekcji Odbiór IE813, widocznej w drzewie struktury dokumentu. Status sprawy w tym przypadku pozostaje bez zmian. 8. Wyroby odebrane Jeżeli raport odbioru, potwierdzający otrzymanie dostawy zgodnie ze specyfikacją z dokumentu e-ad, zostanie przyjęty przez system EMCS, system generuje zwrotny komunikat IE818, wysyłany równocześnie do Wysyłającego i Odbiorcy. Otrzymanie tego komunikatu po stronie Odbiorcy skutkuje zmianą statusu dokumentu e-ad na Wyroby odebrane. Jest to potwierdzenie poprawnego zakooczenia procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych, objętych określonym dokumentem e-ad oraz zwolnienia zabezpieczenia w systemie OSOZ. Ten status kooczy obsługę sprawy. 9. Anulowany strona 70/186

71 8.6. Akcyza W przypadku, kiedy przemieszczenie zgłoszone w dokumencie e-ad, przyjętym w systemie EMCS, nie może byd zrealizowane, Wysyłający anuluje dokument e-ad wysyłając do systemu EMCS komunikat IE810. W komunikacie tym wskazuje się przyczynę anulowania. Jeżeli taki komunikat zostanie zwalidowany w systemie EMCS, potwierdzenie jego przyjęcia wysyłane jest równocześnie do Wysyłającego i Odbiorcy. Dokument e-ad po otrzymaniu komunikatu IE810 przyjmuje status Anulowany, co kooczy obsługę sprawy. 10. Zmienione miejsce przeznaczenia Jest to status, jaki otrzymuje dokument e-ad Odbiór po otrzymaniu komunikatu IE803, informującego o dokonaniu przez Wysyłającego zmiany Odbiorcy wyrobów, wyszczególnionych w dokumencie. Oznacza to, że dla dotychczasowego Odbiorcy obsługa sprawy się kooczy. Podział przemieszczenia na kilka innych może zostad dokonany przez Wysyłającego w innym kraju wtedy do odbierającego trafi komunikat IE803 (Powiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia) z kodem 2 Podział przesyłki oraz informacją o numerach ARC nowych przesyłek (powstałych przez podział). Komunikat taki również zmienia status raportu e-ad. Usługa "Wrota Celne" umożliwia sporządzanie i wysyłanie deklaracji w podatku akcyzowym oraz odbieranie urzędowych potwierdzeo odbioru oraz informacji o konieczności poprawy lub zmian w złożonych dokumentach. Wysyłka dokumentów w module "AKCYZA" możliwa jest wyłącznie z podpisem kwalifikowanym osoby upoważnionej przez podatnika do składania w jego imieniu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Upoważnienia takiego dokonuje się przez złożenie dokumentu UPL- 1 w Urzędzie Skarbowym, właściwym ze względu na siedzibę podatnika Deklaracja dla podatku akcyzowego "Wrota Celne" umożliwiają tworzenie i wysyłanie deklaracji podatku akcyzowego do systemu e-zefir. Deklaracja może zostad utworzona ręcznie lub z szablonu, może byd też wczytana z pliku zewnętrznego. Wysłana deklaracja, jeśli jest poprawna, jest rejestrowana w systemie e-zefir, natomiast w przypadku wysłania błędnego dokumentu jest on odrzucany, co skutkuje koniecznością poprawienia i wysłania ponownie. Deklaracja AKC-4 we "Wrotach Celnych" przyjmuje następujące statusy: 1. Zarejestrowany Po wprowadzeniu danych do deklaracji i zapisaniu dokument otrzymuje status Zarejestrowany. W statusie tym możliwe jest wydrukowanie AKC4, wygenerowanie dokumentu, tzn. utworzenie pliku XML z danymi dokumentu oraz wysłanie do administracji celnej. Możliwe jest także przejście do edycji dokumentu i jego poprawa bądź uzupełnienie. 2. Wysłany Status Wysłany otrzymuje dokument przesłany do administracji celnej. W statusie tym nie jest możliwe dokonywanie żadnych korekt. Dokument taki oczekuje na informacje z systemu e-zefir odnośnie przyjęcia lub odrzucenia. 3. Odrzucony Status Odrzucony otrzymuje dokument na podstawie przesłanego z administracji celnej komunikatu REJECTION. W takim statusie deklaracja może byd poprawiona. Po strona 71/186

72 wykonaniu poprawy status ulega zmianie na Zarejestrowany i możliwe jest jej ponowne przesłanie do systemu e-zefir. 4. Złożony Status ten przyjmuje deklaracja (korekta deklaracji) po otrzymaniu komunikatu UPO (Urzędowe potwierdzenie odbioru). Status ten informuje o dopełnieniu przez wysyłającego obowiązku złożenia deklaracji. Po weryfikacji przesłanego dokumentu administracja celna może wysład do podmiotu komunikat INFO z informacją o konieczności korekty deklaracji. W statusie tym dopuszczalna jest edycja dokumentu, a jej wysłanie po edycji traktowane jest jako korekta. Dokument w tym statusie może już byd obsługiwany przez administrację celną. 5. Złożony niepoprawny Status Złożony niepoprawny oznacza, że deklaracja bądź jej korekta wymagają uzupełnienia lub poprawy. Status taki otrzymuje dokument na podstawie przesłanego komunikatu INFO. W tym przypadku podmiot jest zobowiązany do poprawienia deklaracji i przesłania jej korekty. 6. Wysłano sprostowanie Po wprowadzeniu do deklaracji niezbędnych zmian i wysłaniu korekty dokument otrzymuje status Wysłano sprostowanie. Dokument oczekuje teraz na kolejną odpowiedź z administracji celnej, którą może byd UPO, INFO lub REJECTION Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą AKC-U "Wrota Celne" umożliwiają tworzenie i wysyłanie deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych AKC-U do systemu e-zefir. Deklaracja ta dotyczy nabywanych wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium paostwa członkowskiego UE oraz nabywanych i importowanych samochodów osobowych. Deklaracja może zostad utworzona ręcznie lub z szablonu, może byd też wczytana z pliku zewnętrznego. Deklarację AKC-U można też utworzyd na podstawie wcześniej wysłanego zawiadomienia o nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych ZPNW. Wysłana deklaracja, jeśli jest poprawna, jest rejestrowana w systemie e-zefir, natomiast w przypadku wysłania błędnego dokumentu jest ona odrzucana. Możliwe jest wtedy poprawienie błędnych informacji i wysłanie deklaracji ponownie. Jeżeli deklaracja została wysłana i zarejestrowana poprawnie w systemie e-zefir, ale dane uległy zmianie, możliwe jest uaktualnienie ich w dokumencie elektronicznym i wysyłka korekty deklaracji, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w dokumencie, wypełnienie pola "Uzasadnienie" wymaganą treścią oraz wysłanie korekty deklaracji. Podczas obsługi deklaracji AKC-U dokument przyjmuje jeden z następujących statusów: 1. Zarejestrowany Po wprowadzeniu danych do deklaracji i zapisaniu dokument otrzymuje status Zarejestrowany. W statusie tym możliwe jest wydrukowanie AKC-U, wygenerowanie dokumentu, tzn. utworzenie pliku XML z danymi dokumentu oraz wysłanie do administracji celnej. Możliwe jest także przejście do edycji dokumentu i jego poprawa bądź uzupełnienie. 2. Wysłany Status Wysłany otrzymuje dokument przesłany do administracji celnej. W statusie tym nie jest możliwe dokonywanie żadnych korekt. Dokument taki oczekuje na informacje z systemu e-zefir odnośnie przyjęcia lub odrzucenia. strona 72/186

73 3. Odrzucony Status Odrzucony otrzymuje dokument na podstawie przesłanego z administracji celnej komunikatu REJECTION. W takim przypadku może nastąpid edycja dokumentu. Po dokonaniu poprawy status ulega zmianie na Zarejestrowany i możliwe jest jej ponowne przesłanie do systemu e-zefir. 4. Złożony Status ten przyjmuje deklaracja (korekta deklaracji) po otrzymaniu komunikatu UPO (Urzędowe potwierdzenie odbioru). Status ten informuje o dopełnieniu przez wysyłającego obowiązku złożenia deklaracji. Po weryfikacji przesłanego dokumentu administracja celna może wysład do podmiotu komunikat INFO z informacją o konieczności korekty deklaracji. W statusie tym dopuszczalna jest edycja dokumentu, a jej wysłanie po edycji traktowane jest jako korekta. Dokument w tym statusie może już byd obsługiwany przez administrację celną. 5. Złożony niepoprawny Status Złożony niepoprawny oznacza, że deklaracja bądź jej korekta wymagają uzupełnienia lub poprawy. Status taki otrzymuje dokument na podstawie przesłanego komunikatu INFO. W tym przypadku podmiot jest zobowiązany do poprawy deklaracji i przesłania jej korekty. 6. Wysłano sprostowanie Opisywany status jest wynikiem wysłania korekty deklaracji, wcześniej przyjętej w systemie e-zefir. Po wprowadzeniu do deklaracji niezbędnych zmian i wysłaniu korekty ustawiany jest status Wysłano sprostowanie. Dokument oczekuje teraz na kolejną odpowiedź z administracji celnej, którą może byd UPO, INFO lub REJECTION Informacja o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym INF "Wrota Celne" umożliwiają tworzenie i wysyłanie informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym do systemu e-zefir. Informacja może zostad utworzona ręcznie lub z szablonu, jak może byd też wczytana z pliku zewnętrznego. Wysłana informacja, jeśli jest poprawna, jest rejestrowana w systemie e-zefir, natomiast w przypadku wysłania błędnego dokumentu jest on odrzucany, co skutkuje koniecznością wysłania sprostowania. Informacja INF we "Wrotach Celnych" może przyjmowad następujące statusy: 1. Zarejestrowany Po wprowadzeniu danych do informacji i zapisaniu dokument otrzymuje status Zarejestrowany. W statusie tym możliwe jest wydrukowanie INF, wygenerowanie dokumentu, tzn. utworzenie pliku XML z danymi dokumentu oraz wysłanie do administracji celnej. Możliwe jest także przejście do edycji dokumentu i jego poprawa bądź uzupełnienie. 2. Wysłany Status Wysłany otrzymuje dokument przesłany do administracji celnej. W statusie tym nie jest możliwe dokonywanie żadnych korekt. Dokument taki oczekuje na informacje z systemu e-zefir odnośnie przyjęcia lub odrzucenia. 3. Odrzucony Status Odrzucony otrzymuje dokument na podstawie przesłanego z administracji celnej komunikatu REJECTION. W takim przypadku może nastąpid edycja dokumentu. Po wykonaniu poprawy status ulega zmianie na Zarejestrowany i możliwe jest jej ponowne przesłanie do systemu e-zefir. strona 73/186

74 4. Złożony Status ten przyjmuje informacja INF (korekta informacji) po otrzymaniu komunikatu UPO (Urzędowe potwierdzenie odbioru). Status ten informuje o dopełnieniu przez wysyłającego obowiązku złożenia dokumentu. Po weryfikacji przesłanego dokumentu administracja celna może wysład do podmiotu komunikat INFO z informacją o konieczności korekty. W statusie tym dopuszczalna jest edycja dokumentu, a jego wysłanie po edycji traktowane jest jako korekta. Dokument w tym statusie może już byd obsługiwany przez administrację celną. 5. Złożony niepoprawny Status Złożony niepoprawny oznacza, że informacja bądź jej korekta wymagają uzupełnienia lub poprawy. Status taki otrzymuje dokument na podstawie przesłanego komunikatu INFO. W tym przypadku podmiot jest zobowiązany do poprawienia informacji i przesłania jej korekty. 6. Wysłano sprostowanie Opisywany status jest wynikiem wysłania korekty deklaracji, wcześniej przyjętej w systemie e-zefir. Po wprowadzeniu do deklaracji niezbędnych zmian i wysłaniu korekty ustawiany jest status Wysłano sprostowanie. Dokument oczekuje teraz na kolejną odpowiedź z administracji celnej, którą może byd UPO, INFO lub REJECTION Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą ZPNW "Wrota Celne" umożliwiają tworzenie i wysyłanie zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą ZPNW do systemu e- Zefir. Zgłoszenie to dotyczy nabywanych wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium paostwa członkowskiego UE. Zgłoszenie może zostad utworzona ręcznie lub z szablonu, może byd też wczytane z pliku zewnętrznego. Wysłane zgłoszenie, jeśli jest poprawna, jest rejestrowane w e-zefir, natomiast w przypadku wysłania błędnego dokumentu jest ono odrzucane. Możliwe jest wtedy poprawienie błędnych informacji i wysłanie zgłoszenia ponownie. Jeżeli zgłoszenie zostało wysłane i zarejestrowane poprawnie w systemie e-zefir, ale dane uległy zmianie, możliwe jest uaktualnienie ich w dokumencie elektronicznym i wysyłka korekty, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w dokumencie, wypełnienie pola "Uzasadnienie" wymaganą treścią oraz wysłanie korekty zgłoszenia. Podczas obsługi dokument przyjmuje jeden z następujących statusów: 1. Zarejestrowany Po wprowadzeniu danych do i zapisaniu dokument otrzymuje status Zarejestrowany. W statusie tym możliwe jest wydrukowanie ZPNW, wygenerowanie dokumentu, tzn. utworzenie pliku XML z danymi dokumentu oraz wysłanie do administracji celnej. Możliwe jest także przejście do edycji dokumentu i jego poprawa bądź uzupełnienie. 2. Wysłany Status Wysłany otrzymuje dokument przesłany do administracji celnej. W statusie tym nie jest możliwe dokonywanie żadnych korekt. Dokument taki oczekuje na informacje z systemu e-zefir odnośnie przyjęcia lub odrzucenia. 3. Odrzucony Status Odrzucony otrzymuje dokument na podstawie przesłanego z administracji celnej komunikatu REJECTION. W takim przypadku może nastąpid edycja dokumentu. strona 74/186

75 Po dokonaniu poprawy status ulega zmianie na Zarejestrowany i możliwe jest jego ponowne przesłanie do systemu e-zefir. 4. Złożony Status ten przyjmuje zgłoszenie (korekta zgłoszenia) po otrzymaniu komunikatu UPO (Urzędowe potwierdzenie odbioru). Status ten informuje o dopełnieniu przez wysyłającego obowiązku złożenia dokumentu. Po weryfikacji przesłanego dokumentu administracja celna może wysład do podmiotu komunikat INFO z informacją o konieczności korekty deklaracji. W statusie tym dopuszczalna jest edycja dokumentu, a jej wysłanie po edycji traktowane jest jako korekta. Dokument w tym statusie może już byd obsługiwany przez administrację celną. 5. Złożony niepoprawny Status Złożony niepoprawny oznacza, że zgłoszenie bądź jego korekta wymagają uzupełnienia lub poprawy. Status taki otrzymuje dokument na podstawie przesłanego komunikatu INFO. W tym przypadku podmiot jest zobowiązany do poprawy deklaracji i przesłania jej korekty. 6. Wysłano sprostowanie Opisywany status jest wynikiem wysłania korekty zgłoszenia, wcześniej przyjętego w systemie e-zefir. Po wprowadzeniu dokumentu niezbędnych zmian i wysłaniu korekty ustawiany jest status Wysłano sprostowanie. Dokument oczekuje teraz na kolejną odpowiedź z administracji celnej, którą może byd UPO, INFO lub REJECTION Obsługa dokumentów importowych Usługa "Wrota Celne" umożliwia kontakt z systemem CELINA i obsługę dokumentów SAD Importowy i Deklaracja Skrócona (deklaracja stosowana przy procedurze czasowego składowania przed ostateczną odprawą celną). We "Wrotach Celnych" umożliwiono wysłanie opisywanych dokumentów oraz odbiór komunikatów przesłanych zwrotnie z systemu Służby Celnej Dokument SAD SAD może zostad utworzony ręcznie, z szablonu lub z wczytanego pliku zewnętrznego. Wysłany SAD jest walidowany w systemie CELINA. Jeżeli jest niepoprawny, jest on odrzucany, co skutkuje koniecznością poprawy danych i wysłania ponownie. Jeśli SAD jest poprawny i został obsłużony po stronie administracji celnej to towar zostaje zwolniony do procedury, co kooczy obsługę dokumentu. Ponieważ dokumenty POD (powiadomienie o długu) oraz PZC (potwierdzenie zgłoszenia celnego) nie są przesyłane w formie komunikatów XML, a ich pobranie wymaga weryfikacji podpisem elektronicznym, nie jest możliwe ich automatyczne przetworzenie we "Wrotach Celnych". Użytkownik po pobraniu pliku PZC może ręcznie wczytad go do kolejki komunikatów. Zostaje on wtedy powiązany z wysłaną deklaracją. Możliwe jest także unieważnienie złożonej deklaracji SAD przez wysłanie wniosku o unieważnienie. Deklaracja importowa SAD może przyjmowac następujące statusy: 1. Zarejestrowany Po wprowadzeniu danych do deklaracji SAD i zapisaniu dokument otrzymuje status Zarejestrowany. W statusie tym możliwe jest wydrukowanie SAD oraz wysłanie do administracji celnej. Możliwe jest także przejście do edycji dokumentu i jego strona 75/186

76 poprawa bądź uzupełnienie. Ponadto użytkownik może osobną operacją obliczyd należności celne. 2. Wysłany Status Wysłany otrzymuje dokument przesłany do administracji celnej. W statusie tym nie jest możliwe dokonywanie żadnych korekt. Dokument taki oczekuje na informacje z systemu Celina odnośnie przyjęcia lub odrzucenia. Status ten umożliwia jedynie wydruk deklaracji SAD lub rozpoczęcie procedury awaryjnej. Dokument oczekuje na przyjęcie (CLNE) lub odrzucenie (PWK2) przez administrację celną. 3. Przyjęty W przypadku otrzymania z administracji celnej komunikatu CLNE status deklaracji SAD ulega zmianie na Przyjęty. Oznacza to, że dokument przeszedł walidację jako poprawny i będzie obsługiwany w systemie Celina. W statusie tym możliwe jest wysłanie do administracji wniosku o unieważnienie bądź sprostowanie deklaracji SAD. Możliwy jest także wydruk dokumentu SAD, obliczenie należności, rozpoczęcie procedury awaryjnej oraz wczytanie pliku XML z poświadczeniem zgłoszenia celnego (PZC) pobranego z przesłanego mailem linku. Jeśli SAD w tym statusie otrzyma komunikat CLNR to oznaczony zostaje flagą Kontrola. 4. Wysłane sprostowanie Status taki otrzymuje SAD po wysłaniu z "Wrót Celnych" sprostowania do opisywanego dokumentu, przy czym sprostowanie musi byd podpisane. W statusie takim użytkownik może wydrukowad SAD oraz rozpocząd procedurę awaryjną. Dodatkowo możliwe jest przesłanie do administracji celnej wniosku o unieważnienie oraz załadowanie otrzymanego z Celiny pliku zawierającego PZC. Jeśli sprostowanie jest błędne użytkownik otrzymuje komunikat CLNB, a status dokumentu wraca do wartości Przyjęty. W tym przypadku możliwe jest przywrócenie wersji sprzed sprostowania. 5. Zwolniony Po otrzymaniu z administracji celnej komunikatu CLNZ towary występujące na dokumencie SAD zostaną zwolnione do procedury. Równocześnie generowane są przez administrację komunikaty POD i PZC. Jest to ostatni status dokumentu SAD. 6. Odrzucony Status Odrzucony otrzymuje deklaracja SAD w przypadku odbioru komunikatu PWK2 lub PWK4/CLNC (w przypadku niepodjęcia obsługi przez administrację celną przez zadany czas). Komunikat PWK4/CLNC jest generowany automatycznie bez udziału celnika. 7. Unieważniony W celu unieważnienia deklaracji SAD użytkownik wysyła do administracji celnej wniosek o unieważnienie (WOU). Po wysłaniu wniosku system ustawia na dokumencie flagę wysłano wniosek o unieważnienie i oczekuje na zwrotny komunikat. W przypadku otrzymania komunikatu CLNW status deklaracji SAD jest ustawiany na Unieważniony. W przypadku odmowy unieważnienia (komunikat CLNN) usuwana jest flaga wysłania wniosku o unieważnienie, a status pozostaje bez zmian. 8. Procedura awaryjna Status taki otrzymuje deklaracja SAD, na której wykonano operację Rozpocznij procedurę awaryjną w statusie Wysłany. Operacja ta jest wykonywana w przypadku braku komunikacji z systemem Celina. W tym statusie użytkownik może strona 76/186

77 jedynie wydrukowad dokument SAD lub powiązad go z otrzymanym dokumentem PZC w formie pliku XML Deklaracja skrócona (DS) Deklaracja skrócona może zostad utworzona ręcznie lub z szablonu, jak i zaczytana z pliku zewnętrznego. Wysłany DS, jeśli jest poprawny, jest rejestrowany w Celinie, natomiast w przypadku wysłania błędnego dokumentu jest on odrzucany, co skutkuje koniecznością wysłania sprostowania. Możliwe jest także unieważnienie deklaracji skróconej przez wysłanie Wniosku o unieważnienie. 1. Zarejestrowany Po wprowadzeniu danych do deklaracji skróconej i zapisaniu dokument otrzymuje status Zarejestrowany. W statusie tym możliwe jest wydrukowanie deklaracji oraz wysłanie jej do administracji celnej. Możliwe jest także przejście do edycji dokumentu i jego poprawa bądź uzupełnienie. Ponadto użytkownik może rozpocząd procedurę awaryjną. 2. Wysłany Status Wysłany otrzymuje dokument przesłany do administracji celnej. W statusie tym nie jest możliwe dokonywanie żadnych korekt. Deklaracja taka oczekuje na informacje z systemu Celina odnośnie przyjęcia lub odrzucenia. Status ten umożliwia jedynie wydruk deklaracji skróconej lub rozpoczęcie procedury awaryjnej. Dokument oczekuje na przyjęcie (CLNE) lub odrzucenie (PWK2) przez administrację celną. 3. Przyjęty W przypadku otrzymania z administracji celnej komunikatu CLNE status deklaracji skróconej ulega zmianie na Przyjęty. Oznacza to, że dokument został zweryfikowany jako poprawny i będzie obsługiwany przez Urząd Celny w systemie CELINA. Dodatkowo możliwe jest przesłanie do administracji celnej wniosku o unieważnienie deklaracji oraz wczytanie pobranego z systemu CELINA pliku PZC w formacie XML. 4. Wysłane sprostowanie Status taki otrzymuje deklaracja skrócona po wysłaniu z "Wrót Celnych" sprostowania do dokumentu. W statusie takim użytkownik może wydrukowad deklarację skróconą oraz rozpocząd procedurę awaryjną. Jeśli sprostowanie jest błędne, użytkownik otrzymuje komunikat CLNB, a status dokumentu wraca do wartości Przyjęty. W tym przypadku możliwe jest przywrócenie wersji sprzed sprostowania. 5. Odrzucony Status Odrzucony otrzymuje deklaracja skrócona w przypadku odbioru komunikatu PWK2 lub PWK4/CLNC (w przypadku niepodjęcia obsługi przez administrację celną przez zadany czas). Komunikat PWK4/CLNC jest generowany automatycznie bez udziału celnika. 6. Unieważniony W celu unieważnienia deklaracji skróconej użytkownik wysyła do administracji celnej wniosek o unieważnienie (WOU), który musi byd podpisany. Po wysłaniu wniosku system ustawia na dokumencie flagę wysłano wniosek o unieważnienie i oczekuje na zwrotny komunikat. W przypadku otrzymania komunikatu CLNW deklaracja skrócona otrzymuje status Unieważniony. W przypadku odmowy unieważnienia strona 77/186

78 (komunikat CLNN) usuwana jest flaga wysłania wniosku o unieważnienie, a status pozostaje bez zmian. 7. Procedura awaryjna Status taki otrzymuje deklaracja skrócona, dla której wykonano operację Rozpocznij procedurę awaryjną. Procedurę awaryjną można rozpocząd w przypadku braku komunikacji z systemem CELINA. W tym statusie użytkownik może jedynie wydrukowad deklarację skróconą Komunikacja z systemem celnym Eurazjatyckiej Unii Celnej Rosja-Białoruś-Kazachstan "Wrota Celne" obsługują komunikację z systemem celnym Eurazjatyckiej Unii Celnej RU/BY/KZ, umożliwiając wysłanie Elektronicznej Informacji Wyprzedzającej (EPI) do białoruskiego systemu celnego. Deklaracja EPI odpowiada unijnemu zgłoszeniu do systemu kontroli tranzytu NCTS i jest wymagana przy wwozie towarów transportem drogowym na teren Unii Celnej. Zgłoszenie towarów w tym trybie pozwala na ich przemieszczenie od granicy białoruskiej do każdego urzędu celnego Eurazjatyckiej Unii Celnej na terytorium Białorusi, Rosji i Kazachstanu (również na granicach zewnętrznych UC) w celu wyprowadzenia tranzytem poza Eurazjatycką Unię Celną lub w celu dokonania ostatecznej odprawy celnej w miejscu przeznaczenia. Tranzyt odbywa się pod zabezpieczeniem karnetu TIR zgodnie z kwotą w nim umieszczoną lub gwarancją udzielaną przez partnera SKG S.A. obsługującego przesyłanie deklaracji, obciążaną na sumę wyliczoną jako wysokośd zawieszonych opłat celnych. Większośd pól w deklaracji jest kodowana i wypełniana jest z użyciem dołączonych do aplikacji słowników. Wymogiem służby celnej Białorusi jest wypełnianie pól opisowych (opis towaru) w języku rosyjskim lub białoruskim cyrylicą. Celem wysyłki deklaracji EPI jest uzyskanie unikalnego numeru identyfikacyjnego przemieszczenia (UINP уникальный идентификационный номер перевоза УИНП). Poprawnie złożona deklaracja EPI pozwala na uzyskanie tego numeru w ciągu 2 godzin. Numer ten identyfikuje zgłoszenie w białoruskim systemie celnym i pozwala na dokonanie odprawy celnej tranzytowej w urzędzie celnym na granicy. Deklaracja EPI może przyjmowad zależnie od wysłanych i otrzymanych komunikatów następujące statusy: 1. Zarejestrowany Po wprowadzeniu danych do formularza i zapisaniu dokument otrzymuje status Zarejestrowany. W statusie tym możliwe jest wysłanie zgłoszenia EPI do administracji celnej Białorusi. Możliwe jest także przejście do edycji dokumentu i jego poprawa bądź uzupełnienie. Jeżeli dokument nie był jeszcze wysyłany, możliwe jest jego usunięcie z bazy dokumentów. 2. Wysłany Status Wysłany otrzymuje dokument przesłany do administracji celnej Białorusi. W statusie tym nie jest możliwe dokonywanie żadnych korekt. Dokument taki oczekuje na informacje z systemu odnośnie przyjęcia lub odrzucenia. W statusie tym otrzymuje się komunikat techniczny "Potwierdzenie odbioru (cło)", Dokument oczekuje na przyjęcie lub odrzucenie przez administrację celną. 3. Przyjęty W przypadku otrzymania z administracji celnej komunikatu "Akceptacja" status deklaracji EPI ulega zmianie na Przyjęty. Oznacza to, że dokument został strona 78/186

79 zwalidowany jako poprawny i został mu nadany numer UINP. W tym statusie następuje przesłanie deklaracji do odpowiedniego urzędu celnego, co potwierdzane jest raportem. Pomyślne przesłanie deklaracji powoduje zmianę statusu na "Odebrany przez urząd", natomiast trzykrotne otrzymanie raportu o braku potwierdzenia przesłania przenosi deklarację do statusu "Odrzucony". W takim przypadku należy deklarację wysład ponownie, po czym otrzymuje się nowy numer UINP. 4. Odrzucony Status Odrzucony otrzymuje deklaracja EPI w przypadku odbioru komunikatu o odrzuceniu, po trzykrotnym odbiorze raportu o nieudanej próbie przesłania deklaracji do urzędu celnego lub po otrzymaniu decyzji urzędu o braku zgody na rozpoczęcie tranzytu. W każdym z tych przypadków możliwe jest poprawienie błędów, ujawnionych przez analizę komunikatu (odpowiednie komunikaty zwrotne zawierają informację o przyczynie odrzucenia) oraz wysłanie deklaracji ponownie. 5. Odebrany przez urząd Status Odebrany przez urząd otrzymuje deklaracja EPI w przypadku odbioru raportu z potwierdzeniem przesłania do urzędu. Od tego momentu możliwe jest zgłoszenie się kierowcy z towarem do kontrolki granicznej w urzędzie wwozu. Numer UINP wymagany jest przez organy celne w celu identyfikacji zgłoszenia. 6. Zezwolono na tranzyt Po kontroli towaru i dokumentów przez funkcjonariusza celnego w systemie pojawia się komunikat z decyzją o tranzycie. Jeżeli decyzja jest pozytywna, deklaracja EPI przechodzi do statusu "Zezwolono na tranzyt". Jeżeli negatywna, deklaracja przechodzi do statusu "Odrzucony", a komunikat zawiera informację o przyczynie odrzucenia. System celny Białorusi nie obsługuje procedury zamknięcia tranzytu, zatem status "Zezwolono na tranzyt" jest ostatnim statusem w obsłudze deklaracji EPI Komunikacja z systemem celnym ATLAS otwieranie procedury tranzytu NCTS "Wrota Celne" obsługują komunikację z niemieckim systemem celnym ATLAS, umożliwiając otwarcie procedury tranzytu NCTS w dowolnym urzędzie celnym na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Możliwośd korzystania z tego modułu "Wrót Celnych" uzależniona jest od zawarcia odrębnej umowy na korzystanie z usługi "Wrota Celne" w tym zakresie oraz dopełnienia formalności rejestracji podmiotu w niemieckim systemie celnym. Użytkownik "Wrót Celnych" musi byd podmiotem, występującym w roli głównego zobowiązanego. Identyfikacja w systemie ATLAS odbywa się na podstawie numeru EORI, a zabezpieczeniem należności celnych w tranzycie jest gwarancja, zarejestrowana w polskim systemie OSOZ. Sposób wypełniania deklaracji tranzytowej we "Wrotach Celnych" nie różni się od obsługi deklaracji w polskim systemie NCTS. Celem wysyłki deklaracji NCTS jest uzyskanie tzw. tymczasowego numeru identyfikacyjnego ARN (Arbeitsnummer, Temporary Reference Number), który upowaznia do przedstawienia towarów i dokumentów w niemieckim urzędzie celnym. Po przedstawieniu towarów Urząd Celny nadaje deklaracji właściwy numer identyfikacyjny MRN (Movement Reference Number) oraz drukuje właściwy papierowy strona 79/186

80 dokument TAD (tzw. T1), na podstawie którego można rozpocząd transport towarów z zawieszonymi należnościami celnymi w głąb Unii Europejskiej. Deklaracja tranzytowa NCTS-DE może przyjmowad zależnie od wysłanych i otrzymanych komunikatów następujące statusy: 1. Zarejestrowany Po wprowadzeniu danych do formularza i zapisaniu dokument otrzymuje status Zarejestrowany. W statusie tym możliwe jest wysłanie deklaracji do systemu ATLAS. Możliwe jest także przejście do edycji dokumentu i jego poprawa bądź uzupełnienie. Jeżeli dokument nie był jeszcze wysyłany, możliwe jest jego usunięcie z bazy dokumentów. 2. Wysłany Status Wysłany otrzymuje dokument przesłany do systemu ATLAS. W statusie tym nie jest możliwe dokonywanie żadnych korekt. Dokument taki oczekuje na informacje z systemu odnośnie przyjęcia lub odrzucenia. Dokument oczekuje na przyjęcie lub odrzucenie przez administrację celną. 3. Złożony Status "Złożony" otrzymuje deklaracja tranzytowa po otrzymaniu komunikatu "Potwierdzenie złożenia". Komunikat ten jest pomijany w tzw. procedurze uproszczonej. 4. Przyjęty W przypadku otrzymania z administracji celnej komunikatu "Akceptacja" status deklaracji tranzytowej ulega zmianie na Przyjęty. Oznacza to, że dokument został zwalidowany jako poprawny i został mu nadany tymczasowy numer ARN. W tym statusie deklaracja jest już dostępna we właściwym urzędzie celnym. Kierowca powołując się na ten numer może zgłosid się z towarem i dokumentami do odprawy celnej. 5. Odrzucony Status Odrzucony otrzymuje deklaracja tranzytowa w przypadku odbioru komunikatu o odrzuceniu, zarówno ze statusu "Złożony", jak "Przyjęty". W każdym z tych przypadków możliwe jest poprawienie błędów, ujawnionych przez analizę komunikatu (odpowiednie komunikaty zwrotne zawierają informację o przyczynie odrzucenia) oraz wysłanie deklaracji ponownie. 6. Unieważniony Status Unieważniony otrzymuje deklaracja tranzytowa w przypadku odbioru powiadomienia o unieważnieniu. Zdarzenie takie może nastąpid po przyjęciu zgłoszenia, a nawet po zwolnieniu do tranzytu. Nie można wysład wniosku o unieważnienie. Decyzja o unieważnieniu podejmowana jest wyłącznie na wniosek Urzędu Celnego. 7. Zwolniony do tranzytu Po kontroli towaru i dokumentów przez funkcjonariusza celnego w systemie pojawia się komunikat o zwolnieniu do tranzytu. Deklaracja otrzymuje ostateczny numer referencyjny MRN. Urząd Celny przekazuje przewoźnikowi (kierowcy) dokument TAD (tzw. T1), upoważniający do dokonania przewozu towarów do miejsca kolejnej procedury celnej (wywóz, odprawa importowa w głębi UE itp.) 8. Zakooczony strona 80/186

81 Po zarejestrowaniu w systemie NCTS odprawy celnej na zakooczenie procedury tranzytu we "Wrotach Celnych" pojawia się komunikat "Tranzyt zakooczony". Fakt ten zmienia status deklaracji na "Zakooczony". Na tym kooczy się obsługa procedury tranzytu we "Wrotach Celnych". 9. Obsługa poza systemem Jeżeli z jakichś powodów Służba Celna przejmie obsługę przemieszczenia (nastąpi awaryjny przeładunek, zostaną ujawnione okoliczności, odbiegające od opisanych w deklaracji np. w wyniku kontroli wewnątrz obszaru UE), wówczas otrzymywany jest komunikat o takim zdarzeniu i deklaracja zmienia ststis na "Obsługa poza systemem". W takiej sytuacji nie jest możliwa dalsza obsługa deklaracji we "Wrotach Celnych". strona 81/186

82 9. Instrukcje szczegółowe operacji na dokumentach 9.1. System kontroli importu ICS Przywozowa deklaracja skrócona PDS Przywozowa deklaracja skrócona, to podstawowy dokument w procedurze ICS. Na jej podstawie generowany jest komunikat IE315, wysyłany do systemu ICS administracji celnej. PDS w usłudze Wrota Celne można utworzyd na trzy sposoby: a. Jako nowy dokument; b. Jako dokument z szablonu, c. przez wczytanie z pliku XML Tworzenie nowej przywozowej deklaracji skróconej W celu utworzenia nowej deklaracji importowej należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny w linii pod kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na ekrany, których hierarchia widoczna jest w oknie struktury dokumentu (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w odpowiedni nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Na ekranie Podmioty wpisuje się dane podmiotów, wypełniając poszczególne pola lub wybiera się podmioty z bazy kontrahentów w sposób omówiony w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Na ekranie Urzędy celne wpisuje się w odpowiednie miejsca kody urzędów celnych złożenia i wprowadzenia oraz tworzy się listę kolejnych urzędów wprowadzenia. Aby dodad nową pozycję na liście urzędów wprowadzenia, należy użyd przycisku w nagłówku listy. Wpisanie w pole kodu UC kilku znaków (np. nazwa miejscowości) ogranicza listę wyświetlanych urzędów celnych do tych, których lokalizacja zawiera wpisany tekst. Na ekranie Transport umieszcza się informację o krajach, przez terytorium których przewożone będą towary. Kraje identyfikowane są dwuliterowym kodem. Wpisanie znaku do pola ogranicza wyświetlany wykaz krajów do tych, które zawierają w kodzie wpisany znak. Listę krajów tworzy się przez dodanie nowej pozycji z użyciem przycisku. strona 82/186

83 Rysunek 33. Przywozowa deklaracja skrócona - edycja Ekran Towary pozwala na wyspecyfikowanie towarów, objętych deklaracją. Jak poprzednio, nową pozycję wpisuje się przez dodanie przyciskiem. Struktura danych o każdym towarze ma postad drzewa, podobnie jak cały dokument. Poddrzewo każdego towaru zawiera dane o towarze, o podmiotach (nadawca, odbiorca) oraz o dokumentach towarzyszących towarowi, zawartych w zakładkach Dokumenty wymagane oraz Informacje dodatkowe. Ekran Zamknięcia celne służy do wpisania ilości zamknięd oraz cech liczbowych każdego zamknięcia. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku kolumnie Edytuj lub usunąd korzystając z przycisku w kolumnie Usuo listy zamknięd celnych. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzoną PDS zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie jej indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Równocześnie w przypadku rozbieżności między informacją sumaryczną a danymi w specyfikacji towarów istnieje możliwośd automatycznego przeliczenia odpowiednich pól w deklaracji. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu ICS Tworzenie PDS z szablonu Aby utworzyd Przywozową deklarację skróconą z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowej PDS i otwarcie jej w trybie edycji. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Po uaktualnieniu danych Deklarację można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu ICS Edycja Przywozowej deklaracji skróconej Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony oraz w statusie Przyjęty. W oknie podglądu deklaracji w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowej deklaracji z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi w strona 83/186

84 edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści). Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany, a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią deklaracji. Dokument w statusie zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu ICS Wysłanie Przywozowej deklaracji skróconej Z chwilą, gdy deklaracja zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można ją wysład do systemu ICS. W tym celu należy otworzyd wybraną deklarację w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności deklaracji oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd deklaracji w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania deklaracji podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu ICS i zmieni status deklaracji na Wysłany. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PWK1, IE328, IE316, IE351, PWK2 i dalszych Wysłanie sprostowania Przywozowej deklaracji skróconej Aby wysład sprostowanie przywozowej deklaracji skróconej, należy dokonad zmian w deklaracji skróconej w statusie Przyjęty (jak opisano w p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wysład ją do systemu ICS (jak opisano w p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Wysłanie takiej poprawionej deklaracji jest równoznaczne z wysłaniem sprostowania, a aplikacja Wrota Celne automatycznie generuje w tym trybie komunikat IE313. Status deklaracji równocześnie zmieni się na Wysłane sprostowanie. W tym statusie oczekiwane są komunikaty PWK1, PWK2, IE304 oraz IE305. Jeżeli otrzymamy komunikat PWK2 lub sekwencję PWK1 IE305, jest to informacja, że sprostowanie nie zostało przyjęte przez system ICS. Deklaracja, zawierająca zmodyfikowane dane wraca do statusu Przyjęty. W systemie ICS znajdują się w tym czasie dane z pierwotnej ostatniej przyjętej wersji deklaracji. O takim stanie rzeczy informuje tekst Dokument został zmodyfikowany po wysłaniu do systemu docelowego, widoczny w oknie danych podstawowych deklaracji. Jeśli otrzymamy sekwencję komunikatów PWK1 IE304, jest to informacja, że sprostowanie deklaracji zostało przez system ICS przyjęte. Status deklaracji zmienia się na Przyjęty, a dane zarejestrowane w systemie ICS zgodne są z danymi w dokumencie. strona 84/186

85 Powiadomienie o zakazie przywozu Jeśli wysłano do systemu ICS przywozową deklarację skróconą zawierającą towary, które nie mogą zostad sprowadzone do kraju to po wysłaniu IE313 z IE328 lub IE304 użytkownik otrzymuje komunikat IE351 informujący o zakazie przywozu towarów. Deklaracja pozostaje w dotychczasowym statusie ( Przyjęty lub Wysłane sprostowanie ) Wniosek o zmianę trasy Wniosek o zmianę trasy, to jeden z dokumentów w procedurze ICS. Na jego podstawie generowany jest komunikat IE323, wysyłany do systemu ICS administracji celnej. Wniosek o zmianę trasy w usłudze Wrota Celne można utworzyd na dwa sposoby: a. Jako nowy dokument; b. Jako dokument z szablonu Tworzenie nowego wniosku o zmianę trasy W celu utworzenia nowej deklaracji importowej należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny w linii pod kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na ekrany, których hierarchia widoczna jest w oknie struktury dokumentu (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w odpowiedni nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Na ekranie Podmioty wpisuje się dane podmiotów, wypełniając poszczególne pola lub wybiera się podmioty z bazy kontrahentów w sposób omówiony w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Na ekranie Deklaracje przywozowe wpisuje się w odpowiednie miejsca numery MRN deklaracji przywozowych, których wniosek dotyczy. Aby dodad nową pozycję na liście deklaracji, należy użyd przycisku w nagłówku listy. Rysunek 34. Wniosek o zmianę trasy - edycja strona 85/186

86 Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzony wniosek zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie mu indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu ICS Tworzenie wniosku o zmianę trasy z szablonu Aby utworzyd Wniosek o zmianę trasy z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowego wniosku i otwarcie go w trybie edycji. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Po uaktualnieniu danych wniosek można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu ICS Edycja wniosku o zmianę trasy Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony. W oknie podglądu wniosku w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowego wniosku z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści). Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany, a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią wniosku. Dokument w statusie zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu ICS Wysłanie wniosku o zmianę trasy Z chwilą, gdy wniosek zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można ją wysład do systemu ICS. W tym celu należy otworzyd wybrany wniosek w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności wniosku oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd wniosku w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania wniosku podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). strona 86/186

87 Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu ICS i zmieni status wniosku na Wysłany. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PWK1, IE324, IE325, PWK2 i dalszych Zawiadomienie o przybyciu Zawiadomienie o przybyciu jest dokumentem tworzonym w celu powiadomienia o przedstawieniu towaru w urzędzie wprowadzenia. Tworzone jest na podstawie Przywozowego Dokumentu Towarzyszącego lub wypełniane na podstawie danych od osoby przedstawiającej towar oraz przesyłane elektronicznie do systemu ICS. Dokument ten można utworzyd, podobnie jak przywozową deklarację skróconą, na dwa sposoby: a. jako nowy dokument; b. jako dokument z szablonu Tworzenie nowego zawiadomienia o przybyciu W celu utworzenia nowego zawiadomienia o przybyciu towaru należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny w linii pod kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na trzy ekrany: dane podstawowe, podmioty i przedstawienie towaru. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na drugi. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Przedstawienie towaru ma układ listy, do której nowy element dopisuje się używając przycisku. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj lub usunąd korzystając z przycisku w kolumnie Usuo listy towarów. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzone Zawiadomienie o przybyciu towaru zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie mu indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu ICS Tworzenie zawiadomienia o przybyciu z szablonu Aby utworzyd zawiadomienie o przybyciu towaru z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowego zawiadomienia i otwarcie go w trybie edycji. Dokument strona 87/186

88 wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Po uaktualnieniu danych zawiadomienie można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu ICS Edycja zawiadomienia o przybyciu Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony. W oknie podglądu zawiadomienia w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowego zawiadomienia, z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany, a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią zawiadomienia. Dokument w statusie zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu ICS Wysłanie zawiadomienia o przybyciu Z chwilą, gdy zawiadomienie zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można je wysład do systemu ICS. W tym celu należy otworzyd wybrane zawiadomienie w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności zawiadomienia oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd zawiadomienia w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania zawiadomienia podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu ICS i zmieni status zawiadomienia na Wysłany. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PWK1, IE348, IE349, PWK2. Otrzymanie komunikatu IE348 powoduje przejście zawiadomienia o przybyciu towaru do statusu Przyjęty. Otrzymanie komunikatu IE349 powoduje przejście zawiadomienia o przybyciu towaru do statusu Odrzucony Wysłanie sprostowania zawiadomienia o przybyciu Aby wysład sprostowanie zawiadomienia o przybyciu, należy dokonad zmian w zawiadomieniu w statusie Przyjęty (jak opisano w p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wysład je do systemu ICS (jak opisano w p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Wysłanie takiego poprawionego zawiadomienia jest strona 88/186

89 równoznaczne z wysłaniem sprostowania, a aplikacja Wrota Celne automatycznie generuje w tym trybie komunikat IET13. Status zawiadomienia równocześnie zmieni się na Wysłane sprostowanie. W tym statusie oczekiwane są komunikaty PWK1, PWK2, IET04 oraz IET05. Jeżeli otrzymamy komunikat PWK2 lub sekwencję PWK1 IET05, jest to informacja, że sprostowanie nie zostało przyjęte przez system ICS. Zawiadomienie, zawierające zmodyfikowane dane wraca do statusu Przyjęty. W systemie ICS znajdują się w tym czasie dane z pierwotnej ostatniej przyjętej wersji zawiadomienia. Jeśli otrzymamy sekwencję komunikatów PWK1 IET04, jest to informacja, że sprostowanie zawiadomienia zostało przez system ICS przyjęte. Status zawiadomienia zmienia się na Przyjęty, a dane zarejestrowane w systemie ICS zgodne są z danymi w dokumencie Kontrola w UC wprowadzenia Po wysłaniu przez użytkownika Zawiadomienia o przybyciu bądź jego sprostowania administracja celna podejmuje decyzję o zwolnieniu towaru do wprowadzenia lub jego odmowie. Na tym etapie obsługi użytkownik może otrzymad jeden z poniższych komunikatów: IE330 zwolnienie towaru do wprowadzenia oznacza, że towary zostały zwolnione z procedury celnej. Powoduje to ustawienie statusu zawiadomienia na Zakooczony, IE329 zwolnienie towaru do wprowadzenia z korektą danych, co oznacza również zwolnienie towarów z procedury, ale po naniesieniu poprawki. Status dokumentu również zmienia się na Zakooczony, IE322 odmowa wprowadzenia towaru na obszar celny UE. Odbiór tego komunikatu oznacza, że towary objęte zawiadomieniem nie mogą zostad zwolnione z procedury, a status dokumentu zmienia się także na Zakooczony, IE361 zawiadomienie o kontroli. Otrzymanie takiego komunikatu oznacza, że towary nie mogą zostad rozładowane do momentu przeprowadzenia ich kontroli przez urząd celny, który następnie wysyła jeden z opisanych powyżej komunikatów. strona 89/186

90 9.2. Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS Deklaracja tranzytowa Deklaracja tranzytowa to podstawowy dokument w procedurze NCTS. Na jej podstawie generowany jest komunikat IE15, wysyłany do systemu NCTS administracji celnej. Deklarację tranzytową w usłudze Wrota Celne można utworzyd na dwa sposoby: a. Jako nowy dokument; b. Jako dokument z szablonu Tworzenie nowej deklaracji tranzytowej W celu utworzenia nowej deklaracji tranzytowej należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny w linii pod kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na ekrany, których hierarchia widoczna jest w oknie struktury dokumentu (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w odpowiedni nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Na ekranie Podmioty wpisuje się dane podmiotów, wypełniając poszczególne pola lub wybiera się podmioty z bazy kontrahentów w sposób omówiony w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Na ekranie Urzędy celne i lokalizacja wpisuje się w odpowiednie miejsca kody urzędów celnych zgłoszenia i przeznaczenia oraz tworzy się listę urzędów tranzytowych. Aby dodad nową pozycję na liście urzędów tranzytowych, należy użyd przycisku w nagłówku listy. Wpisanie w pole kodu UC kilu znaków (np. nazwa miejscowości) ogranicza listę wyświetlanych urzędów celnych do tych, których lokalizacja zawiera wpisany tekst. Na ekranie Transport umieszcza się informację o krajach, przez terytorium, których przewożone będą towary. Kraje identyfikowane są dwuliterowym kodem. Wpisanie znaku do pola ogranicza wyświetlany wykaz krajów do tych, które zawierają w kodzie wpisany znak. Listę krajów tworzy się przez dodanie nowej pozycji z użyciem przycisku. strona 90/186

91 Rysunek 35. Deklaracja tranzytowa - edycja Ekran Towary pozwala na wyspecyfikowanie towarów, objętych deklaracją. Jak poprzednio, nową pozycję wpisuje się przez dodanie przyciskiem. Każda dodana pozycja towarowa oprócz danych o towarze posiada podgałąź struktury, zawierającą dane o podmiotach odpowiedzialnych oraz o dokumentach towarzyszących. Dane wpisuje się analogicznie do opisanych wcześniej. Ekran Gwarancje zawiera informację o sposobie zabezpieczenia należności celnych. Nadrzędną informacją jest typ gwarancji. Dodajemy typ gwarancji za pomocą przycisku, co otwiera okno wyboru typu gwarancji. Aby dopisad gwarancję określonego typu, należy na liście wpisanych typów gwarancji użyd przycisku w kolumnie Edytuj, a następnie dopisad nową pozycję używając przycisku. Niepoprawnie wpisaną gwarancję można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj lub usunąd korzystając z przycisku w kolumnie Usuo listy gwarancji. Gwarancje można też dopisywad przez pobranie danych z bazy zabezpieczeo (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ekran Zamknięcia celne służy do wpisania ilości zamknięd, nazwiska osoby odpowiedzialnej oraz cech liczbowych każdego zamknięcia. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj lub usunąd korzystając z przycisku w kolumnie Usuo listy zamknięd celnych. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzoną Deklarację tranzytową zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie jej indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Równocześnie w przypadku rozbieżności między informacją sumaryczną a danymi w specyfikacji towarów istnieje możliwośd automatycznego przeliczenia odpowiednich pól w deklaracji. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu NCTS Tworzenie deklaracji tranzytowej z szablonu Aby utworzyd Deklarację tranzytową z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję: strona 91/186

92 , a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowej Deklaracji tranzytowej i otwarcie jej w trybie edycji. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Po uaktualnieniu danych Deklarację można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu NCTS Edycja deklaracji tranzytowej Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony. W oknie podglądu deklaracji w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowej deklaracji z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią deklaracji. Dokument w statusie zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu NCTS Wysłanie deklaracji tranzytowej Z chwilą, gdy deklaracja zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można ją wysład do systemu NCTS. W tym celu należy otworzyd wybraną deklarację w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności deklaracji oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd deklaracji w formacie XML. Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego Użycie polecenia "Wyślij bez podpisu" powoduje przesłanie pliku XML bez podpisu elektronicznego do systemu NCTS i zmieni status deklaracji na Wysłany. UWAGA: System NCTS nie wymaga wysyłania komunikatów XML podpisanych podpisem elektronicznym. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PWK1, IE28, IE16, PWK2 i dalszych. Jeśli deklaracja otrzyma status Odrzucony użytkownik może przenieśd ją do archiwum. W tym celu po wyedytowaniu deklaracji należy nacisnąd przycisk Do archiwum. strona 92/186

93 Rysunek 36. Deklaracja tranzytowa przycisk Do archiwum. Na liście deklaracji taki dokument nie będzie widoczny do momentu zaznaczenia pola Z archiwalnymi. Rysunek 37. Lista deklaracji tranzytowych pole Z archiwalnymi Wysłanie wniosku o unieważnienie deklaracji tranzytowej Deklaracja tranzytowa w statusie Przyjęty (po otrzymaniu komunikatu IE28) lub Gwarancja nieważna (po otrzymaniu informacji o nieważności gwarancji IE55) może zostad na wniosek Przedsiębiorcy unieważniona. Wniosek o unieważnienie deklaracji tworzy się poprzez otwarcie właściwej deklaracji w trybie podglądu i wykonanie operacji "Wyślij wniosek o unieważnienie". Po kliknięciu przycisku otwiera się okno edycji, gdzie należy wpisad uzasadnienie unieważnienia. Przycisk "Zatwierdź" powoduje wygenerowanie komunikatu IE14 i wysłanie go do systemu NCTS. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatu zwrotnego IE09 decyzji o unieważnieniu zgłoszenia (pozytywnej lub negatywnej) Wysłanie sprostowania deklaracji tranzytowej Jeżeli w czasie między ostatnim zatwierdzeniem deklaracji tranzytowej w systemie EMCS a wysyłką nastąpiły zmiany danych o dostawie, wysyła się sprostowanie do deklaracji tranzytowej w postaci komunikatu IE13. W tym celu należy otworzyd deklarację tranzytową w statusie Przyjęty do podglądu a następnie wykonad operację "Edytuj". Po wpisaniu zmienionych danych w poszczególne pola dokumentu należy wykonad operację "Zapisz". Następuje wtedy odblokowanie przycisków "Wyślij sprostowanie" oraz "Przywród". Operacja "Wyślij sprostowanie" powoduje sformowanie komunikatu IE13 z uwzględnieniem wprowadzonych do deklaracji zmian, sprawdzenie jego poprawności oraz przesłanie go do systemu NCTS (wysyłka odbywa się tak samo, jak w strona 93/186

94 przypadku deklaracji tranzytowej). Dokument zmienia w tedy status na Wysłane sprostowanie, w którym nie jest możliwe wykonanie żadnych operacji. W odpowiedzi system NCTS przesyła komunikaty zwrotne. Komunikat PWK2 informuje o odrzuceniu sprostowania z powodu błędów w strukturze pliku XML. Komunikat IE05 informuje o odrzuceniu sprostowania z przyczyn merytorycznych (zawiera informację o przyczynach odrzucenia). Odrzucenie sprostowania skutkuje przejściem deklaracji z powrotem do statusu Przyjęty, przy czym pojawia się informacja, że dane w systemie NCTS nie są zgodne z zarejestrowanymi we "Wrotach Celnych". Rysunek 38. Sprostowanie deklaracji tranzytowej - informacja o rozbieżności danych między Wrotami Celnymi a systemem NCTS Można wówczas poprawid błędy przez ponowną edycję i wysład sprostowanie ponownie lub wykonad operację "Przywród", co spowoduje odtworzenie w dokumencie danych zgodnych z ostatnimi zarejestrowanymi w systemie NCTS. Odebrany komunikat IE04 informuje o przyjęciu sprostowania w systemie NCTS. Po odebraniu tego komunikatu również następuje przejście deklaracji do statusu Przyjęty, ale dane widniejące we "Wrotach Celnych" są zgodne z zarejestrowanymi w systemie NCTS Wysłanie wniosku o zwolnienie do tranzytu Jeżeli decyzją Urzędu Celnego zgłaszany towar przeznaczony do tranzytu został poddany kontroli, po zakooczeniu kontroli Przedsiębiorca wysyła do systemu NCTS wniosek o zwolnienie do tranzytu. Wniosek tworzy się otwierając zgłoszenie, będące w statusie Kontrola, w trybie podglądu i wykonanie operacji "Wyślij wniosek o zwolnienie". W następnym oknie wybiera się opcję, zależną od wyniku kontroli i wysyła się wniosek klikając przycisk "Zatwierdź". strona 94/186

95 Rysunek 39. Wysyłanie wniosku o zwolnienie do tranzytu Zawiadomienie o przybyciu towaru Zawiadomienie o przybyciu towaru jest dokumentem tworzonym na podstawie Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w celu wprowadzenia do systemu NCTS informacji, mającej zamknąd operację tranzytu. Dokument ten można utworzyd, podobnie jak deklarację tranzytową, na dwa sposoby: a. Jako nowy dokument; b. Jako dokument z szablonu Tworzenie nowego zawiadomienia o przybyciu towaru W celu utworzenia nowego zawiadomienia o przybyciu towaru należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny w linii pod kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na dwa ekrany: dane podstawowe i zdarzenia. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na drugi. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Zdarzenia mają układ listy, do której nowy element dopisuje się używając przycisku. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj lub usunąd korzystając z przycisku w kolumnie Usuo listy zdarzeo. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzone Zawiadomienie o przybyciu towaru zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie jej indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu NCTS Tworzenie zawiadomienia o przybyciu towaru z szablonu Aby utworzyd zawiadomienie o przybyciu towaru z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru strona 95/186

96 należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowego zawiadomienia i otwarcie go w trybie edycji. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Po uaktualnieniu danych zawiadomienie można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu NCTS Edycja zawiadomienia o przybyciu towaru Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony. W oknie podglądu zawiadomienia w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowego zawiadomienia, z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią zawiadomienia. Dokument w statusie zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu NCTS Wysłanie zawiadomienia o przybyciu towaru Z chwilą, gdy zawiadomienie zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można je wysład do systemu NCTS. W tym celu należy otworzyd wybrane zawiadomienie w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności zawiadomienia oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd zawiadomienia w formacie XML. Użycie polecenia "Wyślij bez podpisu" powoduje przesłanie pliku XML bez podpisu elektronicznego do systemu NCTS i zmieni status zawiadomienia na Wysłany. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PWK1, IE43, IE25, PWK2, IE08 lub IE917. Otrzymanie komunikatu IE25 zawiadomienia o zwolnieniu towaru z tranzytu powoduje zamknięcie procedury i przejście zawiadomienia o przybyciu towaru do statusu Zwolniony z tranzytu. Otrzymanie komunikatu IE43 pozwolenie na rozładunek upoważnia do rozpoczęcia rozładunku oraz obliguje do dalszej obsługi według opisu w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Pozostałe komunikaty informują o odrzuceniu zawiadomienia. Dokument przechodzi do statusu Odrzucony, w którym można dokonad jego edycji i ponownej wysyłki do systemu NCTS. strona 96/186

97 Uwagi rozładunkowe Jeżeli po wysłaniu zawiadomienia o przybyciu towaru w odpowiedzi otrzymamy komunikat IE43 pozwolenie na rozładunek (zawiadomienie przejdzie w tedy do statusu Rozładunek ), należy przesład do systemu NCTS uwagi rozładunkowe, jako komunikat IE Edycja uwag rozładunkowych Uwagi rozładunkowe tworzone są na podstawie Zawiadomienia o przybyciu towaru, będącego w statusie Rozładunek. W trybie podglądu zawiadomienia widoczny jest przycisk "Edytuj uwagi rozładunkowe". Dokument jest wstępnie wypełniony informacjami, które pochodzą z zawiadomienia. Pozostaje wpisad stwierdzone rozbieżności lub wpisad w pole Uwagi adnotację Brak uwag oraz zaznaczyd pole Zgodnośd, a następnie zapamiętad wprowadzone dane przyciskiem "Zapisz". Jeżeli chcemy wyjśd z edycji dokumentu z pozostawieniem pierwotnych danych, używamy przycisku "Anuluj". Po przygotowaniu uwag rozładunkowych należy wysład je do systemu NCTS (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) Wysłanie uwag rozładunkowych Uwagi rozładunkowe wysyła się do systemu NCTS poleceniem "Wyślij uwagi rozładunkowe". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności dokumentu oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd komunikatu IE44 w formacie XML. Użycie polecenia "Wyślij bez podpisu" powoduje przesłanie pliku XML bez podpisu elektronicznego do systemu NCTS. Status zawiadomienia zmienia się na Wysłane uwagi rozładunkowe, a dalszym etapem procedury tranzytu jest oczekiwanie na komunikaty PWK1, PWK2, IE25, IE58 lub IE43. Odrzucenie uwag rozładunkowych (komunikat PWK2 lub IE58 zmiana statusu zawiadomienia na Odrzucone uwagi rozładunkowe ) lub ponowne otrzymanie komunikatu IE43 (zmiana statusu zawiadomienia na Rozładunek ) powoduje koniecznośd ponownej edycji uwag rozładunkowych i wysłania ich do systemu NCTS. Otrzymanie komunikatu IE25 zawiadomienia o zwolnieniu towaru z tranzytu powoduje zamknięcie procedury i przejście zawiadomienia o przybyciu towaru do statusu Zwolniony z tranzytu Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeo i Pozwoleo OSOZ Zabezpieczenia są rejestrowane w usłudze Wrota Celne w postaci listy. Aby dane zabezpieczenie znalazło się na liście w usłudze, należy je zarejestrowad. Zarejestrowane zabezpieczenie można aktualizowad, zmieniad jego kod dostępu lub usunąd zabezpieczenie z listy usługi. Po wybraniu opcji menu na ekranie pojawia się okno listy zabezpieczeo, które umożliwia obsługę dokumentów zgodnie z ogólnym opisem, zamieszczonym w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. strona 97/186

98 Rysunek 40. Lista zabezpieczeo OSOZ w usłudze Wrota Celne Rejestracja zabezpieczenia Rejestracja nowego zabezpieczenia polega na wpisaniu w oknie edycji numeru GRN zabezpieczenia oraz jego typu (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Okno to otwiera się przez użycie przycisku w nagłówku listy zabezpieczeo. Zabezpieczenie, które ma byd widoczne w usłudze Wrota Celne, musi byd zarejestrowane w systemie OSOZ, aby możliwe było pobranie stamtąd jego pełnych danych oraz późniejsza ich aktualizacja. Rysunek 41. Rejestracja zabezpieczenia Użycie przycisku "Zapisz" powoduje wpisanie zabezpieczenia na listę. Tak zarejestrowane zabezpieczenie nie zawiera jeszcze pełnych danych. Następną czynnością jest pobranie ich z systemu OSOZ. W tym celu należy wykonad aktualizację danych zabezpieczenia obejmującą informacje ogólne (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Każde zabezpieczenie, identyfikowane numerem GRN, może byd zarejestrowane tylko raz w ramach danej firmy. W przypadku firm wielooddziałowych, gdy zabezpieczenie ma byd używane i widziane w więcej niż jednym oddziale, należy zarejestrowad je tylko w jednym z nich, a następnie wykonad operację "Konfiguruj zabezpieczenie" i na liście strona 98/186

99 oddziałów zaznaczyd te, w których zabezpieczenie będzie używane (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) Aktualizacja danych o zabezpieczeniu Aktualizacja polega na wysłaniu do systemu OSOZ zapytania o określony zakres danych o zabezpieczeniu (komunikat Question) i otrzymaniu odpowiedzi zawierającej żądane informacje (komunikat QuestionResult) Zakres aktualizowanych danych może obejmowad: c. Informacje ogólne o zabezpieczeniu; d. Historię użycia zabezpieczenia; e. Aktualne wykorzystanie zabezpieczenia (obciążona kwota i dostępne saldo); f. Listę użyd aktualnie obciążających saldo zabezpieczenia. W celu wysłania zapytania należy otworzyd zabezpieczenie do przeglądu poprzez kliknięcie na dane w wierszu zawierającym żądane zabezpieczenie lub używając ikony w kolumnie Obsługuj. W obszarze poleceo należy wybrad polecenie "Aktualizuj", po czym w oknie aktualizacji wybrad właściwy zakres aktualizacji, (jeśli wybrano Użycia, należy również określid zakres dat), wpisad kod dostępu i przycisnąd przycisk "Zatwierdź". Jeżeli dane są poprawne, pojawi się następne okno ze sformowanym zapytaniem w formacie XML oraz wyborem opcji wysłania zapytania z podpisem elektronicznym lub bez. Rysunek 42. Okno aktualizacji zabezpieczenia Po wysłaniu zapytania o aktualizację danych zmienia się status zabezpieczenia na Oczekiwanie na odpowiedź. Jeżeli zapytanie zawierało niepoprawne dane (błędy formalne) i nie mogło byd przetworzone w systemie OSOZ, odpowiedzią jest komunikat PWK2. Jeżeli natomiast system OSOZ nie mógł udzielid poprawnej odpowiedzi na zapytanie, w odpowiedzi jest informacja o odrzuceniu zapytania. W obydwu przypadkach status zabezpieczenia zostaje zmieniony na Odrzucenie zapytania. Jeżeli natomiast zapytanie zostanie przetworzone i odpowiedź zawiera dane, pozwalające na aktualizację wpisu w bazie "Wrót Celnych", taka aktualizacja ma miejsce a zabezpieczenie wraca do statusu Zarejestrowany Zmiana kodu dostępu Użytkownik może w celach bezpieczeostwa zmieniad obowiązujące kody dostępu do zabezpieczenia. Kod dostępu, to czteroelementowy ciąg znaków alfanumerycznych, przy czym wielkośd znaków literowych jest istotna. Aby dokonad takiej zmiany, należy otworzyd zabezpieczenie do przeglądu poprzez kliknięcie na dane w wierszu zawierającym żądane zabezpieczenie lub używając ikony w kolumnie Obsługuj. W strona 99/186

100 obszarze poleceo należy wybrad polecenie "Zmieo kody dostępu", a następnie na ekranie zmiany kodów należy w polu Dotychczasowy kod dostępu podad jeden z aktualnych kodów dostępu do danego zabezpieczenia, natomiast w sekcji Nowe kody dostępu wpisad na listę (przycisk ) wszystkie kody dostępu, jakie mają byd zarejestrowane dla danego zabezpieczenia. Rysunek 43. Zmiana kodów dostępu do zabezpieczenia W systemie OSOZ zabezpieczenie może posiadad wiele kodów dostępu. Kody obowiązujące są nadpisywane kodami z listy aktualnie wysyłanej. Oznacza to, że ważne są tylko te kody, które znajdują się na ostatnio wysłanej liście. Zatwierdzid wysłanie komunikatu o zmianie kodów dostępu można tylko przy pomocy jednego z kodów obowiązujących przed wysłaniem nowej listy Usunięcie zabezpieczenia z listy Jeżeli wpisano na listę zabezpieczeo informację, która jest niepoprawna (nie istnieje zabezpieczenie o takich parametrach w systemie OSOZ), możliwe jest usunięcie takiego zapisu z listy. Po otwarciu zabezpieczenia w trybie przeglądania widoczne jest wtedy polecenie "Skasuj". Użycie tego przycisku powoduje usunięcie wybranego wpisu po zatwierdzeniu w dodatkowym oknie. Jeżeli zabezpieczenie zostało przynajmniej raz poprawnie zaktualizowane z systemem OSOZ, usunięcie go z listy jest niemożliwe Automatyczna aktualizacja Możliwe jest włączenie automatycznej aktualizacji danych zabezpieczenia w zakresie Aktualnego wykorzystania (saldo zabezpieczenia, aktualnie wykorzystana kwota, liczba użyd aktualnie obciążających zabezpieczenie). Jeśli ta funkcja jest włączona, to system co określony czas generuje i wysyła do systemu OSOZ komunikat Question dotyczący jedynie aktualnego wykorzystania. Włączanie tej funkcji, częstotliwośd jej działania, a także kod dostępu używany podczas tych operacji są parametrami możliwymi do ustawienia podczas operacji "Konfiguruj zabezpieczenie" (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) Automatyczna lokalna kontrola salda zabezpieczeo akcyzowych Dla zabezpieczeo akcyzowych system prowadzi automatyczną kontrolę salda polegającą na porównywaniu kwoty zabezpieczenia wyliczonej dla każdego dokumentu e-ad Wysyłka z aktualnym saldem zabezpieczenia używanego dla danego dokumentu. strona 100/186

101 Podczas tej kontroli system opiera się zarówno na saldzie zabezpieczenia pobranym z systemu OSOZ, jak i na lokalnie wyliczanym saldzie zabezpieczenia widocznym w polu Saldo wyliczone. Saldo to jest obliczane w następujący sposób: po odebraniu komunikatu IE801 dla dokumentu e-ad Wysyłka, w którym jest wpisana Kwota zabezpieczenia kwota ta jest odejmowana od dotychczasowego salda, po odebraniu komunikatu IE818 dla dokumentu e-ad Wysyłka, w którym jest wpisana Kwota zabezpieczenia : o o o jeśli odebrany komunikat wskazuje na odbiór lub wyprowadzenie towaru bez zastrzeżeo, Kwota zabezpieczenia jest dodawana do dotychczasowego salda, jeśli komunikat wskazuje na całkowitą odmowę odbioru, saldo nie jest zmieniane, jeśli komunikat mówi o częściowej odmowie lub zastrzeżeniach, wywoływana jest automatyczna aktualizacja salda zabezpieczenia (patrz rozdział 9.2.5). Aktualizacja danych zabezpieczenia (pobranie danych z systemu OSOZ) obejmująca saldo powoduje usunięcie salda wyliczonego. Podczas każdego zapisu dokumentu e-ad Wysyłka, w którym jest wpisana Kwota zabezpieczenia lub próby wysłania projektu e-ad sprawdzane jest saldo zabezpieczenia wyliczone po odjęciu Kwoty zabezpieczenia z e-ad od aktualnego salda zabezpieczenia (lub salda wyliczonego, gdy takie istnieje). Jeśli saldo to jest niższe niż poziom blokady, system uniemożliwia wysłanie projektu e-ad. Jeśli saldo znajdzie się pomiędzy poziomem blokady a poziomem ostrzeżenia, na dokumencie e-ad Wysyłka zostanie wyświetlone ostrzeżenie o niskim poziomie salda. Kwoty oznaczające poziom ostrzeżenia i poziom blokady salda zabezpieczenia są możliwe do ustawiania podczas operacji "Konfiguruj zabezpieczenie" (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) Konfiguracja zabezpieczenia Po dokonaniu pierwszej poprawnej aktualizacji zabezpieczenia możliwa jest konfiguracja zabezpieczenia w następującym zakresie: Lista oddziałów firmy, w których zabezpieczenie będzie widziane i używane automatyczna kontrola salda zabezpieczenia działa tylko dla dokumentów e-ad Wysyłka rejestrowanych w oddziałach wymienionych na tej liście. Automatyczna aktualizacja salda zabezpieczenia istnieje możliwośd włączania i wyłączania tej funkcji, a także ustawiania częstotliwości, z jaką ma ona działad oraz kodu dostępu, jakiego ma używad. Wartości salda zabezpieczenia traktowanych jako poziom blokujący i poziom ostrzeżenia. W celu dokonania tych konfiguracji należy użyd przycisku "Konfiguruj zabezpieczenie", wypełnid odpowiednie pola w sekcji Konfiguracja i Lista oddziałów używających zabezpieczenia a następnie potwierdzid przyciskiem "Zapisz". strona 101/186

102 9.4. System kontroli eksportu ECS Deklaracja eksportowa Deklaracja eksportowa, to podstawowy dokument w procedurze ECS. Na jej podstawie generowany jest komunikat IE515, wysyłany do systemu ECS administracji celnej. Deklarację eksportową w usłudze Wrota Celne można utworzyd na dwa sposoby: g. Jako nowy dokument; h. Jako dokument z szablonu Tworzenie nowej deklaracji eksportowej W celu utworzenia nowej deklaracji eksportowej należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny w linii pod kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na ekrany, których hierarchia widoczna jest w oknie struktury dokumentu (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w odpowiedni nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Na ekranie Podmioty wpisuje się dane podmiotów, wypełniając poszczególne pola lub wybiera się podmioty z bazy kontrahentów w sposób omówiony w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Na tym ekranie użytkownik może zaznaczyd pole Przesyłaj otrzymane komunikaty IE529 i IE599 na adres , a w polu należy wprowadzid adres poczty elektronicznej, na który będą wysyłane wspomniane komunikaty (adres nie może należed do Opisywane pole jest widoczne w części dotyczącej nadawcy. Na ekranie Urzędy celne i lokalizacja wpisuje się w odpowiednie miejsca kody urzędów celnych zgłoszenia i przeznaczenia oraz tworzy się listę urzędów tranzytowych. Aby dodad nową pozycję na liście urzędów tranzytowych, należy użyd przycisku w nagłówku listy. Wpisanie w pole kodu UC kilu znaków (np. nazwa miejscowości) ogranicza listę wyświetlanych urzędów celnych do tych, których lokalizacja zawiera wpisany tekst. Na ekranie Transport umieszcza się informację o krajach, przez terytorium, których przewożone będą towary. Kraje identyfikowane są dwuliterowym kodem. Wpisanie znaku do pola ogranicza wyświetlany wykaz krajów do tych, które zawierają w kodzie wpisany znak. Listę krajów tworzy się przez dodanie nowej pozycji z użyciem przycisku. strona 102/186

103 Rysunek 44. Deklaracja eksportowa - edycja Ekran Towary pozwala na wyspecyfikowanie towarów, objętych deklaracją. Jak poprzednio, nową pozycję wpisuje się przez dodanie przyciskiem. Struktura danych o każdym towarze ma postad drzewa, podobnie jak cały dokument. Poddrzewo każdego towaru zawiera dane o towarze, o podmiotach (nadawca, odbiorca) oraz o dokumentach towarzyszących towarowi, zawartych w zakładkach Dokumenty poprzednie, Dokumenty wymagane oraz Informacje dodatkowe. Ekran Szczegóły pozwala na wpisanie informacji dotyczących warunków dostawy, rodzaju i warunków transakcji oraz danych o procedurze Składu celnego. Ekran Zamknięcia celne służy do wpisania ilości zamknięd oraz cech liczbowych każdego zamknięcia. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku kolumnie Edytuj lub usunąd korzystając z przycisku w kolumnie Usuo listy zamknięd celnych. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzoną Deklarację eksportową zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie jej indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Równocześnie w przypadku rozbieżności między informacją sumaryczną a danymi w specyfikacji towarów istnieje możliwośd automatycznego przeliczenia odpowiednich pól w deklaracji. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu ECS Tworzenie deklaracji eksportowej z szablonu Aby utworzyd Deklarację eksportową z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowej Deklaracji eksportowej i otwarcie jej w trybie edycji. w strona 103/186

104 Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Po uaktualnieniu danych Deklarację można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu ECS Edycja deklaracji eksportowej Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony oraz w statusie Przyjęty (patrz p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania. wysłanie sprostowania deklaracji eksportowej). W oknie podglądu deklaracji w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowej deklaracji z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią deklaracji. Dokument w statusie zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu ECS Wysłanie deklaracji eksportowej Z chwilą, gdy deklaracja zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można ją wysład do systemu ECS. W tym celu należy otworzyd wybraną deklarację w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności deklaracji oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd deklaracji w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania deklaracji podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu ECS i zmieni status deklaracji na Wysłany. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PWK1, IE528, IE516, PWK2 i dalszych Wysłanie wniosku o unieważnienie deklaracji eksportowej Deklaracja eksportowa w statusie Przyjęty (po otrzymaniu komunikatu IE528) i Zwolniony (po otrzymaniu komunikatu IE529) może zostad na wniosek Przedsiębiorcy unieważniona. Wniosek o unieważnienie deklaracji tworzy się poprzez otwarcie właściwej deklaracji w trybie podglądu i wykonanie operacji "Wyślij wniosek o unieważnienie". Po kliknięciu przycisku otwiera się okno edycji, gdzie należy wpisad strona 104/186

105 uzasadnienie unieważnienia. Przycisk "Zatwierdź" powoduje wygenerowanie komunikatu IE514 i wysłanie go do systemu ECS. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatu zwrotnego IE509 decyzji o unieważnieniu zgłoszenia (pozytywnej lub negatywnej) Wysłanie sprostowania deklaracji eksportowej Aby wysład sprostowanie deklaracji eksportowej, należy dokonad zmian w deklaracji eksportowej w statusie Przyjęty (jak opisano w p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wysład ją do systemu ECS (jak opisano w p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Wysłanie takiej poprawionej deklaracji jest równoznaczne z wysłaniem sprostowania, a aplikacja Wrota Celne automatycznie generuje w tym trybie komunikat IE513. Status deklaracji równocześnie zmieni się na Wysłane sprostowanie. W tym statusie oczekiwane są komunikaty PWK1, PWK2, IE504 oraz IE505. Jeżeli otrzymamy komunikat PWK2 lub sekwencję PWK1 IE505, jest to informacja, że sprostowanie nie zostało przyjęte przez system ECS. Deklaracja, zawierająca zmodyfikowane dane wraca do statusu Przyjęty. W systemie ECS znajdują się w tym czasie dane z pierwotnej ostatniej przyjętej wersji deklaracji. O takim stanie rzeczy informuje tekst Dokument został zmodyfikowany po wysłaniu do systemu docelowego, widoczny w oknie danych podstawowych deklaracji. Jeśli otrzymamy sekwencję komunikatów PWK1 IE504, jest to informacja, że sprostowanie deklaracji zostało przez system ECS przyjęte. Status deklaracji zmienia się na Przyjęty, a dane zarejestrowane w systemie ECS zgodne są z danymi w dokumencie Wydruk dokumentu EAD Wywozowego Dokumentu Towarzyszącego Deklaracja eksportowa w statusie Zwolniony pozwala na wydrukowanie Wywozowego Dokumentu Towarzyszącego. W tym celu należy otworzyd Deklarację eksportową w trybie podglądu, otworzyd zakładkę Komunikaty i zaznaczyd gałąź Attachment *In+ pod komunikatem IE529. Rysunek 45. Wywozowy Dokument Towarzyszący jako załącznik do IE529. Wybranie tej pozycji otwiera podgląd pliku w formacie.pdf zawierającego dokument EAD. Przycisk Drukuj umożliwia wydruk dokumentu na drukarce lokalnej. Umiejscowienie przycisku zależy od rodzaju i wersji wtyczki do podglądu plików PDF w przeglądarce. Rysunek 46. Przykładowe umiejscowienie przycisku "Drukuj" w przeglądarce. strona 105/186

106 Deklaracja w procedurze awaryjnej W przypadku problemów z komunikacją elektroniczną z systemem ECS PL możliwa jest obsługa deklaracji eksportowej w procedurze awaryjnej. Może ona zostad uruchomiona na każdym etapie obsługi dokumentu, przy czym w statusach Zarejestrowany, Odrzucony lub Unieważniony zmianie ulega status na Procedura awaryjna, a w przypadku pozostałych ustawiana jest flaga Procedura awaryjna bez zmiany statusu. Uruchomienie opisywanej procedury jest możliwe przy użyciu przycisku "Rozpocznij procedurę awaryjną". Po wykonaniu tej czynności dokument jest odpowiednio oznaczany. Rysunek 47. Oznaczenie Deklaracji eksportowej w procedurze awaryjnej. Podczas rozpoczynania procedury awaryjnej użytkownik otrzymuje komunikat informujący o dalszych krokach, jakie należy wykonad. Rysunek 48. Informacja o rozpoczęciu procedury awaryjnej na Deklaracji eksportowej. Po rozpoczęciu procedury awaryjnej możliwy jest wydruk dokumentu. W tym celu należy wybrad przycisk "Wydrukuj Ess", co powoduje otwarcie okna podglądu wydruku. strona 106/186

107 Rysunek 49. Wydruk ESS. Ponadto w procedurze awaryjnej wrota umożliwiają zapisanie komunikatu IE515 (przycisk "Zapisz IE515"). Powoduje to zapisanie komunikatu na zakładce komunikatów Deklaracji eksportowej Zawiadomienie o przybyciu towaru Zawiadomienie o przybyciu towaru jest dokumentem tworzonym w celu powiadomienia o przedstawieniu towaru w UWA (Urzędzie Celnym Wyprowadzenia). Tworzone jest na podstawie Wywozowego Dokumentu Towarzyszącego lub wypełniane na podstawie danych od osoby przedstawiającej towar oraz przesyłane elektronicznie do systemu ECS. Dokument ten można utworzyd, podobnie jak deklarację eksportową, na dwa sposoby: a. jako nowy dokument; b. jako dokument z szablonu Tworzenie nowego zawiadomienia o przybyciu towaru W celu utworzenia nowego zawiadomienia o przybyciu towaru należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny w linii pod kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na dwa ekrany: dane podstawowe i towary. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na drugi. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Towary mają układ listy, do której nowy element dopisuje się używając przycisku. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj lub usunąd korzystając z przycisku w kolumnie Usuo listy towarów. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzone Zawiadomienie o przybyciu towaru zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie strona 107/186

108 dokumentu do bazy, nadanie jej indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu ECS Tworzenie zawiadomienia o przybyciu towaru z szablonu Aby utworzyd zawiadomienie o przybyciu towaru z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowego zawiadomienia i otwarcie go w trybie edycji. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Po uaktualnieniu danych zawiadomienie można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu ECS Edycja zawiadomienia o przybyciu towaru Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony. W oknie podglądu zawiadomienia w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowego zawiadomienia, z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią zawiadomienia. Dokument w statusie zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu ECS Wysłanie zawiadomienia o przybyciu towaru Z chwilą, gdy zawiadomienie zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można je wysład do systemu ECS. W tym celu należy otworzyd wybrane zawiadomienie w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności zawiadomienia oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd zawiadomienia w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania zawiadomienia podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). strona 108/186

109 Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu ECS i zmieni status zawiadomienia na Wysłany. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PWK1, IE521, IE525, PWK2, IE508 lub IE561. Otrzymanie komunikatu IE525 zawiadomienia o zwolnieniu towaru do wyprowadzenia powoduje zamknięcie procedury i przejście zawiadomienia o przybyciu towaru do statusu Zwolniony do wyprowadzenia. Otrzymanie komunikatu IE561 zawiadomienia o kontroli informuje o podjęciu przez funkcjonariusza celnego w UWA decyzji o fizycznej kontroli towarów, przeznaczonych do wyprowadzenia. Otrzymanie komunikatu IE521 odrzucenia zmiany trasy oznacza odmowę dalszej obsługi w Systemie zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę. Komunikat ten jest przekazywany zwrotnie podmiotowi przedstawiającemu towar na granicy. Zawiadomienie przechodzi wówczas do statusu Zmiana trasy odrzucona. Pozostałe komunikaty informują o odrzuceniu zawiadomienia. Dokument przechodzi do statusu Odrzucony, w którym można dokonad jego edycji i ponownej wysyłki do systemu ECS Manifest eksportowy Jeżeli w wysłanym zawiadomieniu o przybyciu towaru na granicę zadeklarowano informację o składowaniu towarów, w UWA należy złożyd Manifest eksportowy, przesyłany do systemu ECS w formie komunikatu IE547, podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych. Dokument ten można utworzyd, podobnie jak deklarację eksportową, na dwa sposoby: a. Jako nowy dokument; b. Jako dokument z szablonu Tworzenie nowego Manifestu eksportowego W celu utworzenia nowego zawiadomienia o przybyciu towaru należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny w linii pod kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na dwa ekrany: dane podstawowe i towary. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na drugi. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Towary mają układ listy, do której nowy element dopisuje się używając przycisku. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj lub usunąd korzystając z przycisku w kolumnie Usuo listy towarów. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzony Manifest eksportowy zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie jej indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Równocześnie w przypadku rozbieżności między informacją sumaryczną a danymi w strona 109/186

110 specyfikacji towarów istnieje możliwośd automatycznego przeliczenia odpowiednich pól w deklaracji. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu ECS Tworzenie Manifestu eksportowego z szablonu Aby utworzyd Manifest eksportowy z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowego Manifestu i otwarcie go w trybie edycji. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Po uaktualnieniu danych Manifest można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu ECS Edycja Manifestu eksportowego Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony. W oknie podglądu Manifestu w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowego Manifestu, z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status Manifestu pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status Manifestu zmienia się na Zarejestrowany a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią Manifestu. Dokument w statusie zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu ECS Wysłanie Manifestu eksportowego Z chwilą, gdy Manifest zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można go wysład do systemu ECS. W tym celu należy otworzyd wybrany Manifest w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności Manifestu oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd Manifestu w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania zawiadomienia podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). strona 110/186

111 Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu ECS i zmieni status zawiadomienia na Wysłany. Użycie polecenia "Wyślij bez podpisu" powoduje przesłanie pliku XML bez podpisu elektronicznego. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PWK1, PWK2 lub IE548. Otrzymanie sekwencji komunikatów PWK1 i IE548 z informacją o przyjęciu Manifestu powoduje zamknięcie procedury i przejście Manifestu eksportowego do statusu Przyjęty. Otrzymanie komunikatu PWK2 lub sekwencji PWK1 i IE548 z informacją o odrzuceniu oznacza negatywny wynik walidacji formalnej lub merytorycznej. Dokument przechodzi wówczas do statusu Odrzucony, w którym można dokonad jego edycji i ponownej wysyłki do systemu ECS Wywozowa deklaracja skrócona Wywozowa deklaracja skrócona to jeden z dokumentów w procedurze ECS. Na jej podstawie generowany jest komunikat IE615, wysyłany do systemu ECS administracji celnej. Wywozową deklarację skróconą w usłudze Wrota Celne można utworzyd na trzy sposoby: c. Jako nowy dokument; d. Jako dokument z szablonu; e. Jako dokument wczytany z pliku XML Tworzenie nowej wywozowej deklaracji skróconej W celu utworzenia nowej deklaracji WDS należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny w linii pod kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na ekrany, których hierarchia widoczna jest w oknie struktury dokumentu. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w odpowiedni nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Na ekranie Podmioty wpisuje się dane podmiotów, wypełniając poszczególne pola lub wybiera się podmioty z bazy kontrahentów w sposób omówiony w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. W elemencie Urzędy celne wpisuje się w odpowiednie miejsca kody urzędów celnych zgłoszenia i wyprowadzenia. Wpisanie w pole kodu UC kilu znaków (np. nazwa miejscowości) ogranicza listę wyświetlanych urzędów celnych do tych, których lokalizacja zawiera wpisany tekst. strona 111/186

112 Rysunek 50. Wywozowa deklaracja skrócona - edycja Ekran Towary pozwala na wyspecyfikowanie towarów, objętych deklaracją. Jak poprzednio, nową pozycję wpisuje się przez dodanie przyciskiem. Struktura danych o każdym towarze ma postad drzewa, podobnie jak cały dokument. Poddrzewo każdego towaru zawiera dane o towarze, o podmiotach (nadawca, odbiorca) oraz o dokumentach towarzyszących towarowi, zawartych w zakładce Dokument wymagany, jak również informacje zawarte na zakładkach Opakowania i Kontener. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzoną Wywozową deklarację skróconą zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie jej indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Równocześnie w przypadku rozbieżności między informacją sumaryczną a danymi w specyfikacji towarów istnieje możliwośd automatycznego przeliczenia odpowiednich pól w deklaracji. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu ECS Tworzenie wywozowej deklaracji skróconej z szablonu Aby utworzyd Deklarację tranzytową z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowej Wywozowej deklaracji skróconej i otwarcie jej w trybie edycji. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Po uaktualnieniu danych Deklarację można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu ECS. strona 112/186

113 Edycja wywozowej deklaracji skróconej Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony oraz w statusie Przyjęty. W oknie podglądu deklaracji w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowej deklaracji z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią deklaracji. Dokument w statusie Zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu ECS Wysłanie wywozowej deklaracji skróconej Z chwilą, gdy deklaracja zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można ją wysład do systemu ECS. W tym celu należy otworzyd wybraną deklarację w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności deklaracji oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd deklaracji w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania deklaracji podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu ECS i zmieni status deklaracji na Wysłany. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PWK1, IE628, IE616, PWK2 i dalszych Wysłanie sprostowania wywozowej deklaracji skróconej Aby wysład sprostowanie wywozowej deklaracji skróconej, należy dokonad zmian w deklaracji w statusie Przyjęty (jak opisano w p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wysład ją do systemu ECS (jak opisano w p. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Wysłanie takiej poprawionej deklaracji jest równoznaczne z wysłaniem sprostowania, a aplikacja Wrota Celne automatycznie generuje w tym trybie komunikat IE613. Status deklaracji równocześnie zmieni się na Wysłane sprostowanie. W tym statusie oczekiwane są komunikaty PWK1, PWK2, IE604 lub IE605. Jeżeli otrzymamy komunikat PWK2 lub sekwencję PWK1 IE605, jest to informacja, że sprostowanie nie zostało przyjęte przez system ECS. Deklaracja, zawierająca zmodyfikowane dane wraca do statusu Przyjęty. W systemie ECS znajdują się w tym czasie dane z pierwotnej ostatniej przyjętej wersji deklaracji. O takim stanie rzeczy strona 113/186

114 informuje tekst Dokument został zmodyfikowany po wysłaniu do systemu ECS, widoczny w oknie danych podstawowych deklaracji. Jeśli otrzymamy sekwencję komunikatów PWK1 IE604, jest to informacja, że sprostowanie deklaracji zostało przez system ECS przyjęte. Status deklaracji zmienia się na Przyjęty, a dane zarejestrowane w systemie ECS zgodne są z danymi w dokumencie Powrót do poprzednich danych "Wrota Celne" umożliwiają wycofanie wysłanych ostatnio do ECS PL danych z dokumentu WDS (komunikat IE615 lub IE613). Operacja jest możliwa, jeśli dokument znajduje się w statusie Przyjęty i nie otrzymano do niego jeszcze żadnej odpowiedzi (brak akceptacji lub odrzucenia zmian). W celu przywrócenia poprzednich danych należy wyświetlid dokument WDS i nacisnąd na nim przycisk "Przywród". Pojawia się prośba o potwierdzenie operacji, po akceptacji której przywracane są dane z ostatniego komunikatu IE615 lub IE Deklaracja w procedurze awaryjnej W przypadku problemów z komunikacją elektroniczną z systemem ECS PL możliwa "Obsługuj w procedurze awaryjnej" jest obsługa wywozowej deklaracji skróconej w procedurze awaryjnej. Może ona zostad uruchomiona na każdym etapie obsługi dokumentu, przy czym w statusach Zarejestrowany, Odrzucony lub Przyjęty zmianie ulega status na Procedura awaryjna, a w przypadku pozostałych ustawiana jest flaga Procedura awaryjna bez zmiany statusu. Uruchomienie opisywanej procedury jest możliwe przy użyciu przycisku "Obsługuj w procedurze awaryjnej". Po wykonaniu tej czynności dokument jest odpowiednio oznaczany. Rysunek 51. Oznaczenie Wywozowej deklaracji skróconej w procedurze awaryjnej. Po rozpoczęciu procedury awaryjnej możliwy jest wydruk dokumentu. W tym celu należy wybrad przycisk "Wydrukuj SSD", co powoduje otwarcie okna podglądu wydruku. strona 114/186

115 Rysunek 52. Wydruk SSD System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS Zasady obsługi elektronicznych dokumentów administracyjnych e-ad w systemie EMCS opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania Obsługa Elektronicznego Dokumentu Administracyjnego e-ad po stronie Wysyłającego Elektroniczny dokument administracyjny e-ad to podstawowy dokument w procedurze EMCS. Na jego podstawie generowany jest komunikat PL815, wysyłany do systemu EMCS administracji celnej. Dokument e-ad w usłudze Wrota Celne można utworzyd na trzy sposoby: a. Jako nowy dokument; b. Jako dokument z szablonu; c. poprzez wczytanie z pliku XML Tworzenie nowego projektu e-ad W celu utworzenia nowego projektu dokumentu e-ad należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny w linii pod kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Formularz podzielony jest na ekrany: e-ad Wysyłka, Podmioty, Wyroby i Zabezpieczenia. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na drugi. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". strona 115/186

116 Wyroby mają układ listy. Ponieważ w e-ad występuje przynajmniej jeden wyrób, pierwszy element wpisuje się przez edycję istniejącego pustego wpisu. Następne wyroby dopisuje się używając przycisku. UWAGA: przy dodawaniu nowej pozycji do listy wyrobów istnieje możliwośd wpisania do dokumentu danych z bazy danych referencyjnych (patrz rozdz. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) Niepoprawne wpisy poprawia się korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj lub usuwa korzystając z przycisku w kolumnie Usuo listy wyrobów. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzony projekt e-ad zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie jej indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. UWAGA: Zaleca się wykonywanie zapisu dokumentu w czasie tworzenia, aby zmniejszyd ryzyko utraty wprowadzonych danych wskutek np. przerwania połączenia internetowego. Podczas zapisu sprawdzana jest poprawnośd danych w dokumencie. Istnienie błędów nie jest przeszkodą, aby dokument został zapisany. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu EMCS PL. Rysunek 53. Podsumowanie mas brutto pozycji. Rysunek 54. Nowe pola w części Wyroby. strona 116/186

117 Tworzenie projektu e-ad z szablonu Aby utworzyd projekt dokumentu e-ad z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowego projektu e-ad i otwarcie go w trybie edycji. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Po uaktualnieniu danych projekt e-ad można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu EMCS Edycja projektu e-ad Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony. W oknie podglądu e-ad w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowego e-ad, z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status dokumentu e-ad pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status dokumentu zmienia się na Zarejestrowany. a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią projektu e-ad. Dokument w statusie zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu EMCS Wysłanie powiadomienia o wysyłce wyrobów Jeżeli Wysyłający wprowadzi do dokumentu e-ad wszystkie niezbędne dane, może przed dokonaniem załadunku przesład do systemu EMCS powiadomienie o wysyłce wyrobów w formie komunikatu PL814, aby uzyskad informację o planowanej kontroli. W tym celu należy w statusie Zarejestrowany wykonad polecenie "Powiadomienie o wysyłce wyrobów". Po zatwierdzeniu następuje sprawdzenie poprawności danych, a następnie uruchamia się procedura wyboru podpisu elektronicznego. Po podpisaniu komunikat wysyłany jest do systemu EMCS. Fakt ten odnotowywany jest przez umieszczenie wpisu w kolejce komunikatów związanych z zarejestrowanym projektem dokumentu e-ad. Odbiór powiadomienia potwierdzany jest przez system EMCS PL komunikatem TraderToEMCSResponse w statusie ACCEPTANCE Wysłanie projektu e-ad Z chwilą, gdy dokument e-ad zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można go wysład do systemu EMCS. W tym celu należy otworzyd wybrany dokument w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła strona 117/186

118 odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij projekt ead". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności dokumentu oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd projektu e-ad w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania dokumentu podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu EMCS i zmieni status dokumentu e-ad na Wysłany. UWAGA: System EMCS wymaga podpisu elektronicznego dla każdego wysyłanego komunikatu. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PL704, IE801 lub IE839. Otrzymanie komunikatu IE801 z zatwierdzonym dokumentem e-ad powoduje przejście dokumentu do statusu Przyjęty. W dokumencie e-ad wypełniają się wówczas automatycznie pola Data i czas pierwszego zatwierdzenia e-ad, Data i czas zatwierdzenia e-ad oraz numer ARC. Oznacza to możliwośd rozpoczęcia procedury przemieszczania towarów i równoczesne zajęcie odpowiedniej części wymaganego zabezpieczenia w systemie OSOZ. Otrzymanie komunikatu PL704 lub IE839 z informacją o odrzuceniu oznacza negatywny wynik walidacji formalnej lub merytorycznej. Dokument przechodzi wówczas do statusu Odrzucony Wyliczanie kwoty zabezpieczenia i automatyczna kontrola salda zabezpieczenia Dla każdego rejestrowanego dokumentu e-ad Wysyłka system automatycznie wylicza wysokośd kwoty zabezpieczenia, jaka będzie konieczna dla danego przemieszczania towarów akcyzowych. Wyliczenie to odbywa się zgodnie z algorytmem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, a jego podstawą są informacje o przemieszczanych wyrobach podane w dokumencie. Wynik tego wyliczenia jest widoczny w polu Kwota zabezpieczenia w sekcji Zabezpieczenie (11) na ekranie dokumentu e-ad Wysyłka. Automatyczne wyliczanie może zostad wyłączone, w tym celu należy usunąd zaznaczenie znajdującego się obok pola Wyliczaj kwotę zabezpieczenia automatycznie. Jeśli jest ono włączone, odbywa się przy każdym zapisie dokumentu. Samo pole Kwota zabezpieczenia jest dostępne do edycji, a więc umożliwia zarówno zmodyfikowanie wyliczonej kwoty, jak też wpisanie jej ręcznie przy wyłączonym automatycznym wyliczaniu. Kwota ta nie jest częścią projektu e-ad wysyłanego do systemu EMCS, a jedynie służy do automatycznej kontroli salda zabezpieczenia używanego przy danym przemieszczaniu, o ile zabezpieczenie to również jest zarejestrowane we "Wrotach Celnych". Automatyczna kontrola salda zabezpieczenia jest realizowania przy każdym zapisie dokumentu, a także podczas operacji wysłania projektu e-ad. Polega ona na sprawdzeniu, czy podana kwota zabezpieczenia mieści się w dostępnym saldzie zabezpieczenia. W danych zabezpieczenia (patrz rozdział 9.2.7) można ustawid kwoty salda zabezpieczenia traktowane jako poziom ostrzeżenia i poziom blokujący. Jeśli saldo zabezpieczenia pomniejszone o podaną na dokumencie kwotę zabezpieczenia dla danego przemieszczania będzie niższe, niż wartośd zdefiniowana w zabezpieczeniu jako strona 118/186

119 poziom ostrzeżenia, ale wyższe niż poziom blokujący, wówczas wyświetlone zostanie na ekranie ostrzeżenie o niskim saldzie zabezpieczenia. Jeśli natomiast wartośd ta będzie niższa niż określona jako poziom blokady, wysłanie projektu e-ad zostanie zablokowane Wysłanie wyjaśnienia opóźnienia odbioru wyrobów Jeżeli obsługa sprawy tego wymaga (otrzymano z systemu EMCS PL komunikat IE802 z zapytaniem o przyczynę opóźnienia w odbiorze wyrobów), możliwe jest wysłanie do systemu EMCS wyjaśnienia w postaci komunikatu PL837. W tym celu w oknie podglądu dokumentu e-ad należy użyd przycisku "Wyślij wyjaśnienie". Pojawia się wtedy okno, umożliwiające wpisanie danych, niezbędnych do wysłania wyjaśnienia. Rysunek 55. Formularz wyjaśnienia opóźnienia w odbiorze towarów Po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd wyjaśnienia w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania dokumentu podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu EMCS PL Zmiana miejsca przeznaczenia Jeżeli następuje zmiana danych, dotyczących miejsca przeznaczenia, odbiorcy lub transportu, zanim rozpocznie się przemieszczanie towarów akcyzowych, wysyła się do systemu EMCS PL powiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia (komunikat PL813). Komunikat ten wysyła się również, kiedy Odbiorca odmówi przyjęcia części lub całości dostawy, aby móc przemieścid nieodebrane towary do nowego miejsca przeznaczenia lub zwrócid do miejsca wysyłki. W tym celu używa się polecenia "Zmieo miejsce przeznaczenia". Otwiera się wtedy okno z możliwością wpisania uaktualnionych danych (Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). strona 119/186

120 Rysunek 56. Zmiana miejsca przeznaczenia Po wpisaniu danych, które uległy zmianie w stosunku do zatwierdzonego dokumentu e- AD, polecenie "Zatwierdź" powoduje sprawdzenie poprawności danych. Jeżeli walidacja nie wykaże błędów, tworzony jest komunikat w postaci pliku XML, a następnie po zapytaniu o podpis elektroniczny komunikat IE813 wysyłany jest do systemu EMCS. Jeżeli przesłana informacja zostanie zarejestrowana w systemie, strona wysyłająca otrzymuje komunikat zwrotny IE813, informujący o przyjęciu zmiany miejsca przeznaczenia w systemie EMCS PL, natomiast strona odbierająca otrzymuje komunikat IE813 lub IE803, zależnie od tego, czy zmianie ulega podmiot miejsca dostawy, czy nie. Jeżeli nie następuje zmiana podmiotu miejsca dostawy, Odbierający otrzymuje komunikat IE813, uaktualniający dane w dokumencie e-ad Odbiór. W przeciwnym wypadku dotychczasowy Odbiorca otrzymuje komunikat IE803, informujący o zmianie miejsca przeznaczenia, natomiast nowy Odbiorca otrzymuje komunikat IE801 w zaktualizowanej wersji z kolejnym numerem zatwierdzenia Anulowanie e-ad Jeżeli nie dojdzie do przemieszczenia towarów akcyzowych wyspecyfikowanych w dokumencie e-ad, przyjętym w systemie EMCS lub zmiany parametrów dostawy są niemożliwe do skorygowania drogą wysłania zmiany miejsca przeznaczenia, istnieje możliwośd anulowania dokumentu e-ad. Odbywa się to na zasadzie przesłania do systemu EMCS projektu anulowania e-ad (komunikat IE810), a następnie odebrania zwrotnego komunikatu IE810, potwierdzającego przyjęcie projektu i faktyczną anulację dokumentu e-ad. Aby wysład projekt anulowania e-ad, należy w statusie Przyjęty lub Niezgodnośd z deklaracją eksportową wykonad polecenie "Anuluj ead", a następnie w kolejnym oknie wybrad kod powodu anulowania. strona 120/186

121 Rysunek 57. Wybór kodu powodu anulowania dokumentu e-ad Po wybraniu przycisku "Zatwierdź" na podstawie danych z dokumentu e-ad tworzony jest komunikat IE810, który w następnym kroku uzupełnia się podpisem elektronicznym i wysyła do systemu EMCS PL Zamknięcie e-ad z urzędu Możliwa jest również sytuacja, w której zamknięcie sprawy następuje przez decyzję administracji celnej. W takim przypadku wysyłający otrzymuje z EMCS PL komunikat CD905, który zmienia status raportu e-ad na Zamknięty przez UC Wydruk e-ad Jeżeli rozpoczyna się przemieszczanie wyrobów akcyzowych według przyjętego w systemie EMCS PL dokumentu e-ad, należy wydrukowad papierową wersję dokumentu, która powinna towarzyszyd przemieszczanym wyrobom podczas transportu. Aby dokonad wydruku, należy w statusie Przyjęty wybrad polecenie "Drukuj ead". Spowoduje to utworzenie czytelnej wersji dokumentu e-ad oraz przedstawienie jej w oknie przeglądarki, jako pliku w formacie PDF. Ponadto wydruk dokumentu e-ad możliwy jest w statusie Wyroby dostarczone. strona 121/186

122 Rysunek 58. Podgląd wydruku dokumentu e-ad Z tego poziomu możliwe jest zapisanie dokumentu e-ad w postaci pliku PDF na dysku komputera lokalnego oraz wydruk na drukarce lokalnej Wydruk raportu odbioru Po stronie Wysyłającego możliwe jest wydrukowanie raportu odbioru towarów wysłanych z użyciem wybranego dokumentu e-ad. W tym celu w statusie "Wyroby dostarczone" należy wybrad polecenie "Drukuj raport odbioru". Spowoduje to utworzenie czytelnej wersji raportu odbioru z danymi z komunikatu IE818 oraz przedstawienie jej w oknie przeglądarki, jako pliku w formacie PDF Wysłanie wyjaśnienia o niedoborze/nadwyżce (IE871) Jeżeli zachodzi potrzeba wysłania wyjaśnienia o niedoborze/nadwyżce, należy w statusie "Wyroby dostarczone" wybrad polecenie "Wyślij wyjaśnienie o niedoborze/nadwyżce". Pojawia się wtedy okno, umożliwiające edycję wyjaśnienia oraz wpisanie szczegółów dotyczących poszczególnych pozycji towarowych. Po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd komunikatu IE871 w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania dokumentu podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu EMCS PL. strona 122/186

123 Rysunek 59. Wyjaśnienie o niedoborze/nadwyżce Obsługa Elektronicznego Dokumentu Administracyjnego e-ad po stronie Odbiorcy System EMCS powiadamia odbiorcę wyrobów akcyzowych, wskazanego w dokumencie e-ad, o planowanym przemieszczeniu wyrobów poprzez wysłanie do niego równocześnie z Wysyłającym komunikatu IE801. W związku z tym wszystkie operacje na danych mogą byd wykonywane na podstawie informacji, znajdujących się w otrzymanym komunikacie. Możliwe jest również sporządzenie raportu odbioru bez obecności elektronicznej formy dokumentu e-ad, poprzez wpisanie do systemu danych, znajdujących się w papierowej wersji dokumentu e-ad, która towarzyszy dostawie Wysłanie powiadomienia o przybyciu wyrobów Jeżeli wraz z dokumentem e-ad (komunikat IE801) nadejdzie informacja o kontroli (komunikat PL716 z flagą 1 ), należy z chwilą przybycia na miejsce odbioru wysład do systemu EMCS PL komunikat PL817, powiadamiający o nadejściu wyrobów (zablokowana jest możliwośd wysłania raportu odbioru). W tym celu w dokumencie e-ad w statusie Awizowany należy wybrad polecenie "Powiadomienie o przybyciu wyrobów". W oknie formularza powiadomienia (Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) wpisuje się datę i czas przybycia (można posłużyd się podręcznym kalendarzem), kod urzędu celnego w miejscu dostawy, który ma zostad poinformowany o możliwości przeprowadzenia kontroli, oraz informację o ewentualnym naruszeniu zabezpieczeo (plomb handlowych). strona 123/186

124 Rysunek 60. Powiadomienie o przybyciu wyrobów Po zatwierdzeniu formularza należy wybrad podpis elektroniczny oraz wysład powiadomienie w formie komunikatu PL817 do systemu EMCS PL. Od tego momentu UC ma określony w Rozporządzeniu czas na przeprowadzenie kontroli. Po wysłaniu powiadomienia dokument e-ad przechodzi do statusu Przybycie zarejestrowane. Można w tym statusie wysład raport odbioru, który zostanie poprawnie walidowany w systemie EMCS pod warunkiem wpisania przez Urząd Celny raportu z kontroli. UWAGA: wysłanie powiadomienia o przybyciu wyrobów potwierdzane jest przez system EMCS PL komunikatem TraderToEMCSResponse. Jeżeli komunikat PL817 nie zostanie przyjęty (występują błędy XML), na podstawie treści komunikatu zwrotnego zmieniany jest status dokumentu e-ad z powrotem na Awizowany. Należy wówczas poprawid błędne wpisy poprzez ponowne wypełnienie formularza i wysłanie powiadomienia Wysłanie raportu odbioru Dostawa wyrobów akcyzowych awizowana jest komunikatem IE801, zawierającym dokument e-ad, utworzony przez Wysyłającego. Po przybyciu wyrobów przy braku kontroli oraz po zakooczeniu kontroli należy przesład do systemu EMCS PL raport odbioru w postaci komunikatu IE818. Przygotowanie takiego dokumentu polega na uzupełnieniu treści dokumentu e-ad Odbiór, znajdującego się w rejestrze w statusie Awizowany o dane, informujące o dacie przybycia oraz stanie wyrobów w miejscu odbioru. W tym celu należy w dokumencie e-ad Odbiór w statusie Awizowany wybrad polecenie "Edytuj", po czym należy wypełnid wymagane pola: Data przybycia wyrobów akcyzowych; Ogólne wyniki odbioru; UC - właściwy urząd w miejscu dostawy. strona 124/186

125 Rysunek 61. Raport odbioru - ogólne wyniki odbioru W przypadku rozbieżności stanu faktycznego z danymi z dokumentu e-ad należy: Wybrad odpowiednią klauzulę w pozycji Ogólne wyniki odbioru (różną od 1 Odbiór bez zastrzeżeo ); Uaktualnid rozbieżne informacje o środkach transportu lub wykazad nadwyżki lub niedobory wyrobów; W pozycjach poszczególnych wyrobów wpisad zastrzeżenia w tabeli Rodzaj zastrzeżeo. strona 125/186

126 Rysunek 62. Raport odbioru - zastrzeżenia do odbioru wyrobów akcyzowych Jeżeli odbiór jest bez zastrzeżeo, wypełnienie innych danych poza datą przybycia wyrobów akcyzowych i kodem UC w miejscu dostawy nie jest wymagane. Jeżeli są zastrzeżenia do odbioru, ale Odbiorca przyjmuje całośd dostarczonych wyrobów, wybiera się klauzulę Odbiór z zastrzeżeniami. Wówczas w odpowiednich polach wpisuje się tylko te dane, które są rozbieżne z pierwotnym dokumentem e-ad. Jeżeli Odbiorca odmawia odbioru całej lub części dostawy, należy w raporcie uwzględnid nieprzyjęte ilości poszczególnych wyrobów, a w polu Ogólne wyniki odbioru wybrad opcję Odmowa odbioru lub Odmowa przyjęcia części przesyłki. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy wykonad polecenie "Zapisz". Po zapisaniu danych raportu odbioru wysyła się go używając polecenia "Wyślij raport odbioru". Komunikat IE818, utworzony na podstawie informacji z dokumentu e-ad uzupełnionych przez Odbiorcę, wysyłany jest do systemu EMCS PL, a status dokumentu e-ad Odbiór przechodzi do Wysłany. Jeżeli raport odbioru zostanie przyjęty w systemie EMCS PL, Odbiorca i Wysyłający otrzymują potwierdzający komunikat zwrotny IE818, który zmienia status dokumentu u Odbiorcy na Wyroby odebrane, a u Wysyłającego na Dostarczono. Równocześnie następuje zwolnienie zabezpieczenia. Jeżeli walidacja komunikatu IE818 w systemie EMCS PL się nie powiedzie, Odbiorca otrzymuje komunikat PL704 z dokładnym opisem przyczyny odrzucenia raportu, a dokument e-ad powraca do statusu Awizowany. Podobnie dzieje się, kiedy raport odbioru nie przejdzie wstępnej walidacji i wygeneruje odpowiedź TraderToEMCSResponse z wykazem błędów formalnych. Należy wówczas ponownie edytowad dane w dokumencie e-ad i wysład poprawiony raport odbioru. strona 126/186

127 Rysunek 63. Raport odbioru nowe pola Masa netto i Ilośd Rysunek 64. Raport odbioru podsumowanie mas brutto wyrobów Wysłanie raportu odbioru w przypadku braku komunikatu IE801 Jeżeli do Odbiorcy nadejdzie dostawa, która nie została awizowana przez otrzymanie komunikatu IE801, do systemu EMCS należy wysład raport odbioru sporządzony ręcznie na podstawie danych z papierowego dokumentu e-ad, towarzyszącego przesyłce. Aby utworzyd raport, należy z poziomu listy dokumentów e-ad Odbiór użyd polecenia z linii nagłówkowej. Otwiera się wtedy formularz dokumentu e-ad Odbiór, za pomocą, którego można wpisad wymagane dane, pochodzące z papierowego dokumentu e-ad, towarzyszącego dostawie. Rejestracji podlegają tylko te dane z dokumentu e-ad, które są wymagane do utworzenia poprawnego raportu odbioru. strona 127/186

128 Rysunek 65. Tworzenie dokumentu e-ad Odbiór Podstawową informacją, jaką należy podad, jest numer ARC, zgodny z numerem widocznym w papierowej wersji dokumentu towarzyszącego dostawie. Następnie należy podad kolejny numer porządkowy zatwierdzenia dokumentu e-ad (przy pierwszym zatwierdzeniu otrzymuje on wartośd1, a przy kolejnych rejestracjach zmiany miejsca przeznaczenia powiększany jest o 1) oraz datę i czas ostatniego zatwierdzenia. strona 128/186

129 Rysunek 66. Edycja dokumentu e-ad Odbiór - podmioty Na następnej stronie wpisuje się dane dotyczące podmiotów, przy czym wymagane jest właściwe wprowadzenie danych Odbierającego oraz Miejsca dostawy, aby były zgodne z danymi zarejestrowanymi w systemie SEED. Dane pozostałych podmiotów nie występują w raporcie odbioru, dlatego nie ma konieczności ani możliwości ich wpisania. Dane uzupełniające (data przybycia, ogólne wyniki odbioru, zastrzeżenia i rozbieżności) wypełnia się identycznie, jak w przypadku raportu odbioru tworzonego na podstawie awizowanego dokumentu e-ad Odbiór (patrz rozdz. Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy wykonad polecenie "Zapisz". Po zapisaniu danych raportu odbioru wysyła się go używając polecenia "Wyślij raport odbioru". Utworzony na podstawie informacji wpisanych przez Odbiorcę komunikat IE818 wysyłany jest do systemu EMCS, a dokument e-ad przechodzi do statusu Wysłany. System EMCS PL rejestruje raport odbioru i kojarzy wysłany komunikat ze źródłowym dokumentem e-ad na podstawie numeru ARC. Jeżeli raport odbioru zostanie przyjęty w systemie EMCS PL i powiązany z dokumentem e-ad, Odbiorca i Wysyłający otrzymują potwierdzający komunikat zwrotny IE818, który zmienia status dokumentu u Odbiorcy na Wyroby odebrane, a u Wysyłającego na Dostarczono. Równocześnie następuje zwolnienie zabezpieczenia. Jeżeli walidacja komunikatu IE818 w systemie EMCS PL się nie powiedzie, Odbiorca otrzymuje komunikat PL704 z dokładnym opisem przyczyny odrzucenia raportu, a dokument e-ad przyjmuje status Odrzucony. Można go wtedy edytowad i po wprowadzeniu poprawek wysład ponownie. W przypadkach problematycznych zawsze należy skontaktowad się ze Służbą Celną, gdyż może się strona 129/186

130 okazad konieczne zamknięcie procedury przemieszczenia poza systemem EMCS PL i zwolnienie zabezpieczenia w trybie ręcznym Edycja dokumentu e-ad Odbiór Jeżeli utworzono dokument e-ad Odbiór na podstawie papierowej wersji dokumentu e- AD towarzyszącej przesyłce, możliwe jest uzupełnienie lub poprawienie wprowadzonych danych. Jest to konieczne w przypadku, kiedy wysłany na podstawie takiego dokumentu raport odbioru zostanie odrzucony. Edycja dokumentu e-ad Odbiór możliwa jest w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony. W celu poprawy lub uzupełnienia danych dokumentu e-ad należy otworzyd wskazany dokument w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony do podglądu, a następnie użyd przycisku "Edytuj raport odbioru". Otwiera się wtedy dokument w trybie edycji, gdzie możliwe jest dopisanie lub zmiana danych w poszczególnych polach oraz modyfikacja zawartości list. Na tym etapie można też uzupełnid w dokumencie e-ad informacje dotyczące wyników odbioru, tak jak opisano to w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania. Aby zmiany zostały zarejestrowane, należy użyd przycisku "Zapisz". Dokument e-ad Odbiór przechodzi wówczas do statusu Zarejestrowany. W statusie tym można wykonad polecenie wysłania raportu odbioru do systemu EMCS PL Edycja raportu odbioru Edycja raportu odbioru jest możliwa tylko w statusie Awizowany lub Przybycie zarejestrowane. W oknie podglądu e-ad w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj raport odbioru", którego użycie umożliwia edycję danych odnośnie daty przybycia wyrobów oraz spostrzeżeo związanych z wynikami odbioru. W trybie edycji raportu możliwe jest modyfikowanie treści dostępnych pól i zmiana zawartości list (Rodzaj zastrzeżeo, Szczegóły dotyczące transportu). Po wprowadzeniu właściwych danych należy zapisad raport używając polecenia "Zapisz". Status dokumentu e-ad Odbiór pozostaje bez zmian, raport odbioru gotowy jest do wysłania do systemu EMCS lub ponownej edycji Zamknięcie e-ad z urzędu Możliwa jest również sytuacja, w której zamknięcie sprawy następuje przez decyzję administracji celnej. W takim przypadku odbiorca otrzymuje z EMCS PL komunikat CD905, który zmienia status raportu e-ad na Zamknięty przez UC Obsługa procedury awaryjnej w systemie EMCS PL W przypadku wystąpienia awarii systemu EMCS PL aplikacja Wrota Celne umożliwia wydruk utworzonych dokumentów celem dostarczenia ich do urzędu celnego w formie papierowej. Po uruchomieniu systemu EMCS PL wymagane jest, aby powtórzyd wszystkie operacje w aplikacji w normalnym trybie (z wysyłaniem komunikatów) zgodnie ze złożonymi do urzędu dokumentami papierowymi Obsługa po stronie Wysyłającego Po utworzeniu projektu dokumentu e-ad wysyłka dostępna jest operacja "Obsługuj w procedurze awaryjnej", która zmienia tryb obsługi dokumentu. W trybie tym dostępne są operacje, jak na rysunku (Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). strona 130/186

131 Rysunek 67. Obsługa dokumentu e-ad w procedurze awaryjnej Operacje te umożliwiają wydruk papierowych odpowiedników wszystkich komunikatów, które Wysyłający może przesyład do systemu EMCS PL w procesie obsługi dokumentu e- AD. W rezultacie wykonania którejkolwiek z tych operacji zamiast wysłania komunikatu do EMCS PL drukowany jest papierowy dokument zawierający te same dane, które byłyby przesłane w komunikacie. Dokumenty te są obsługiwane w Urzędzie Celnym poprzez rejestrację i kontrolę danych oraz nadanie numeru ARC przez urzędnika. W razie konieczności zmiany danych w projekcie należy dokonad jego edycji i ponownego wydruku. Po otrzymaniu informacji, że awaria systemu EMCS PL zakooczyła się i działa on normalnie należy wykonad operację "Zakoocz obsługę awaryjną". Następuje wtedy przywrócenie standardowych funkcji obsługi dokumentu. Jeżeli wyroby objęte awaryjnym dokumentem e-ad rozpoczęły przemieszczenie, należy przed wysyłką elektronicznej wersji projektu e-ad zaznaczyd pole Zgłoszenie w trybie odroczonym. W statusie Wysłany możliwe jest wydrukowanie awaryjnego dokumentu e-ad. UWAGA: Jeżeli awaria systemu EMCS PL nastąpi po wysłaniu projektu dokumentu e-ad, może byd konieczne wygenerowanie nowego dokumentu e-ad z uwagi na unikalnośd numeru LRN. Aby prawidłowo obsłużyd wymianę komunikatów w tej sytuacji, zaleca się wykonanie następujących kroków: Na podstawie wysłanego dokumentu e-ad utworzyd szablon; Za pomocą szablonu utworzyd nowy dokument e-ad i obsłużyd go w procedurze awaryjnej; Po przywróceniu sprawności systemu EMCS PL po otrzymaniu komunikatu IE801 anulowad wysłany uprzednio dokument e-ad Obsługa po stronie Odbierającego Jeśli awaria systemu EMCS PL nastąpiła zanim dokument e-ad został zatwierdzony, Odbierający nie otrzymał komunikatu IE801, a więc nie został u niego stworzony dokument e-ad Odbiór. W takiej sytuacji aplikacja umożliwia ręczne utworzenie takiego dokumentu po przybyciu wyrobów do miejsca dostawy. Do takiego dokumentu wprowadza się tylko dane potrzebne do utworzenia raportu odbioru, a następnie drukuje taki awaryjny raport odbioru. Zasadą jest, że przemieszczenie, otwarte w trybie strona 131/186

132 awaryjnym zamyka się również w takim trybie. Zamknięcie potwierdzane jest w systemie EMCS PL komunikatem CD905 z informacją Manually closed. Jeśli awaria systemu EMCS PL nastąpiła po odebraniu przez Odbierającego komunikatu IE801, wówczas istnieje już w aplikacji dokument e-ad Odbiór w statusie Awizowany (lub Przybycie zarejestrowane, jeśli dodatkowo odebrano komunikat o planowanej kontroli PL716 i wysłano powiadomienie o przybyciu wyrobów PL817). Wtedy można normalnie wprowadzid dane raportu odbioru, a następnie wydrukowad awaryjny raport odbioru zamiast wysyład go elektronicznie do EMCS PL. Wydruk awaryjnego raportu odbioru uzyskuje się przez użycie przycisku "Wydrukuj awaryjny raport odbioru". Jeśli awaria nastąpiła po odebraniu komunikatu IE801 wraz z PL716, to możliwe jest również wydrukowanie papierowego powiadomienia o przybyciu wyrobów (odpowiednika komunikatu PL817). W tym celu należy użyd przycisku Wydrukuj awaryjne powiadomienie o przybyciu. Ponieważ raport odbioru można wysład do 5 dni od otrzymania wyrobów, nie zawsze będzie występowała koniecznośd przesyłania awaryjnego raportu odbioru, pod warunkiem, że przemieszczenie rozpoczęło się w trybie procedury zwykłej Ewidencja przemieszczeo wyrobów akcyzowych Usługa Wrota Celne tworzy ewidencję przemieszczeo wyrobów akcyzowych, zawierającą wykaz obsłużonych przemieszczeo na podstawie dokumentów e-ad Wysyłka i e-ad Odbiór. Ewidencja ta uzupełniana jest na bieżąco: Po stronie Wysyłającego po otrzymaniu komunikatu IE801 (potwierdzony dokument e-ad) lub komunikatu IE829 w przypadku przemieszczenia wyrobów akcyzowych połączonego z wywozem poza obszar UE. Jeżeli następuje anulowanie dokumentu e-ad na wniosek Wysyłającego, po otrzymaniu komunikatu IE810 odpowiedni wpis z ewidencji jest usuwany. Po stronie Odbierającego po nadejściu komunikatu IE818 (potwierdzony raport odbioru), z wyłączeniem całkowitej odmowy odbioru. W przypadku, gdy następuje częściowa odmowa odbioru, ewidencja obejmuje tylko wyroby odebrane. Wrota Celne umożliwiają wygenerowanie wyciągu z ewidencji przemieszczeo wyrobów akcyzowych, którego zakres określony jest kryteriami wyszukiwania. strona 132/186

133 Rysunek 68. Ewidencja przemieszczeo wyrobów akcyzowych generowanie wyciągu z ewidencji Aby wygenerowad wyciąg z ewidencji, należy: Z menu głównego wybrad opcję. Ograniczyd zakres ewidencji do wybranego kierunku przemieszczenia (Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). W przypadku pracy wielooddziałowej, posiadając uprawnienia Super audytora lub Super operatora, wybrad identyfikator oddziału, którego ma dotyczyd wyciąg. Ograniczyd zakres ewidencji do wybranego zakresu dat wysyłki wyrobów akcyzowych. Ograniczyd zakres ewidencji do wybranego zakresu dat przybycia wyrobów akcyzowych. Użyd przycisku "Pokaż", aby wyświetlid listę wybranych wpisów na ekranie. Użyd przycisku "Eksport do Excela", aby zapisad wygenerowany wyciąg z ewidencji do pliku w formacie MS Excel. UWAGA: Plikowi nadawana jest domyślnie nazwa wg schematu RegistryExciseExported_yyyymm-dd_hh.mm.xls, a lokalizacja zapisu określona jest ustawieniami przeglądarki internetowej użytkownika ( yyyy-mm-dd_hh.mm oznacza datę i godzinę sporządzenia wyciągu z ewidencji). Jeżeli ustawienia przeglądarki na to pozwalają, można zarówno nazwę jak lokalizację zmienid przed zapisem. Przycisk powoduje usunięcie wszystkich wpisanych dotychczas kryteriów wyszukiwania, ograniczających zakres ewidencji. strona 133/186

134 9.6. Akcyza Deklaracja podatku akcyzowego AKC Tworzenie nowej deklaracji podatku akcyzowego W celu utworzenia nowej deklaracji podatku akcyzowego należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk "Utwórz dokument", widoczny pod linią z kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na cztery ekrany: dane podstawowe, podmioty, rozliczenie podatku oraz załączniki. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Deklaracja ma układ listy, do której nowy element dopisuje się używając przycisku. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj lub usunąd korzystając z przycisku w kolumnie Usuo listy. Rysunek 69. Deklaracja dla podatku akcyzowego - edycja. W celu utworzenia wymaganego zestawu załączników do deklaracji AKC4 należy wykonad następujące czynności: W drzewie struktury dokumentu wybrad gałąź "Załączniki; W tabeli z wykazem załączników wybrad właściwy typ załącznika klikając w znak (można w jednej deklaracji umieścid dowolną liczbę załączników kilku typów); strona 134/186

135 Rysunek 70. Dodawanie załączników do deklaracji AKC-4 Na stronie głównej załącznika danego typu, używając przycisku wypełnid informacje o wpłatach zaliczek dziennych podatku akcyzowego od wyrobów określonej grupy; W gałęzi "Skład podatkowy i obliczenia" dodad przyciskiem liczbę formularzy danego typu, odpowiednią do liczby obsługiwanych składów podatkowych; Wypełnid danymi każdy formularz odpowiednio dla wszystkich grup wyrobów akcyzowych i składów podatkowych. Rysunek 71. Przykład wypełnionego załącznika deklaracji AKC-4 strona 135/186

136 "Wrota Celne" dokonują wszystkich podsumowao podatku należnego, zaliczek dziennych, nadpłat i należności, wyliczając kwotę podatku do zapłaty w zakładce "Rozliczenie podatku". Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzoną Deklarację podatku akcyzowego zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie mu indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu e-zefir Tworzenie deklaracji akcyzowej z szablonu Aby utworzyd deklarację podatku akcyzowego z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Szukaj" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowej deklaracji i otwarcie jej w trybie podglądu. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Aby wprowadzid nowe dane należy przyjśd do trybu edycji poleceniem "Edycja". Po uaktualnieniu danych deklaracji można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu e-zefir Edycja deklaracji akcyzowej Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany, Odrzucony, Odebrany oraz Odebrany niepoprawny. W oknie podglądu deklaracji w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edycja", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowej deklaracji z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany, a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią deklaracji. Dokument w statusie Zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu e-zefir Wydruk i generacja pliku XML deklaracji W statusie Zarejestrowany możliwe jest wygenerowanie pliku XML zawierającego dane z deklaracji, jak również jej wydruk. W celu wydrukowania deklaracji należy przejśd do podglądu odpowiedniego dokumentu i wybrad operację "Wydrukuj AKC4". Po potwierdzeniu przyciskiem Zatwierdź otwarte zostanie okno z podglądem wydruku AKC-4. strona 136/186

137 Rysunek 72. Podgląd wydruku deklaracji AKC4. Jeśli użytkownik chce uzyskad plik XML zawierający deklarację dla podatku akcyzowego to po wybraniu polecenia "Wygeneruj AKC4" otwarte zostaje okno umożliwiające wprowadzenie innego identyfikatora i adresu niż znajdujący się w deklaracji. Rysunek 73. Okno identyfikatorów do generowanej deklaracji AKC4. Po potwierdzeniu przyciskiem Zatwierdź otwarte zostaje okno prezentujące plik w formacie XML zawierający dane deklaracji oraz umożliwiające wybranie opcji zapisu z podpisem lub bez. strona 137/186

138 Rysunek 74. Okno pliku XML z deklaracją AKC4 W przypadku wybrania opcji z podpisem kolejne okno umożliwia wybór certyfikatu. Wreszcie system otwiera standardowe okno, gdzie użytkownik decyduje, czy wygenerowany plik otworzyd, czy zapisad go Wysłanie deklaracji Z chwilą, gdy deklaracja zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można ją wysład do systemu e-zefir. W tym celu należy otworzyd wybraną deklarację w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij AKC4". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności deklaracji oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd deklaracji w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania deklaracji podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu e-zefir i zmieni status deklaracji na Wysłany. UWAGA: Deklaracje akcyzowe wymagają podpisu elektronicznego z użyciem certyfikatu klucza kwalifikowanego osoby upoważnionej do składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną w imieniu podatnika. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych INFO, UPO lub REJECTION. Otrzymanie komunikatu UPO lub INFO powoduje przejście deklaracji podatku akcyzowego do statusu Złożony lub Złożony niepoprawny. strona 138/186

139 Otrzymanie komunikatu REJECTION powoduje przejście deklaracji podatku akcyzowego do statusu Odrzucony. Status deklaracji "Złożony" lub "Złożony niepoprawny" oznacza spełnienie obowiązku złożenia deklaracji drogą elektroniczną Wysłanie korekty deklaracji Operacja wysłania korekty deklaracji możliwa jest, gdy deklaracja jest w statusie Zarejestrowany, Odebrany lub Odebrany niepoprawny. Polega ona na otwarciu dokumentu do edycji, wprowadzeniu poprawnych danych i wybraniu w polu Cel złożenia deklaracji opcji Korekta deklaracji. Obowiązkowo należy wypełnid pole "Numer nadany przez e-zefir" identyfikatorem deklaracji, której dotyczy korekta. Jeżeli korekta tworzona jest do dokumentu zarejestrowanego i wysłanego z użyciem "Wrót Celnych", pole to automatycznie wypełniane jest właściwą treścią. Po zapisaniu wprowadzonych danych należy użyd polecenia "Wyślij sporostowanie" i postępowad zgodnie z opisem w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Od tego momentu deklaracja oczekuje na ponowną odpowiedź od administracji celnej Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U Deklaracja AKC-U składana jest we właściwym Urzędzie Celnym lub wysyłana drogą elektroniczną do systemu e-zefir w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium paostwa członkowskiego oraz w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, objętych podatkiem akcyzowym na terytorium Polski. We "Wrotach Celnych" można wypełnid i przesład drogą elektroniczną deklarację AKC-U we wszystkich wymaganych przypadkach. Jeżeli przedmiotem deklaracji jest samochód osobowy, w polach, dotyczących opisu wyrobu wypełnia się szczegółowe dane o pojeździe. Możliwe jest również wypełnienie danymi i wydruk wniosku o wydanie Dokumentu Potwierdzającego Zapłatę Akcyzy, który dostarcza się w formie tradycyjnej do Urzędu Celnego. Można wówczas dodatkowe pola wypełnid danymi, wymaganymi do weryfikacji wartości sprowadzonego pojazdu. UWAGA: Przesłanie deklaracji AKC-U drogą elektroniczną nie zwalnia z dostarczenia do Urzędu Celnego w formie tradycyjnej innych wymaganych procedurą dokumentów i załączników. Deklaracja elektroniczna AKC-U pozwala na przedstawienie maksymalnie 999 wyrobów w jednym dokumencie. Znacznym ułatwieniem wypełnienia deklaracji, dotyczącej znacznej liczby samochodów osobowych jest możliwośd wczytania danych o pojazdach z zewnętrznego pliku XLS, uformowanego według opisanego dalej schematu. Podczas importu danych automatycznie identyfikowany jest kod CN samochodu, przyporządkowywana jest stawka podatku akcyzowego, a także wyliczana jest podstawa opodatkowania w PLN na podstawie ceny pojazdów w walucie obcej oraz tabeli kursowej NBP z dnia poprzedzającego datę powstania obowiązku podatkowego. Warunkiem poprawnego wypełnienia wszystkich pól deklaracji jest staranne przygotowanie pliku z danymi o pojazdach. "Wrota Celne" umożliwiają również wydruk deklaracji AKC-U w formie papierowej, która w przypadku liczby wyrobów nieprzekraczającej 7 nie odbiega od dotychczas wymaganej przez Administrację Celną. Jeżeli liczba wyrobów przekracza 7, drukowana jest wymagana liczba stron wydruku z częścią D deklaracji. Pozycje są kolejno numerowane w kolumnie a, natomiast pole 65 ("Razem") wypełnione jest na ostatniej stronie wydruku sumą podatku akcyzowego ze wszystkich pozycji towarowych. strona 139/186

140 Deklarację AKC-U można również utworzyd na podstawie Zgłoszenia O Planowanym Nabyciu Wewnątrzunijnym Wyrobów Akcyzowych ZPNW, zarejestrowanego we "Wrotach Celnych" (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.) Tworzenie nowej deklaracji uproszczonej AKC-U W celu utworzenia nowej deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny pod linią z kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na cztery ekrany: Deklaracja, Podmioty, Rozliczenie podatku oraz Wyroby. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Niektóre dane w deklaracji mają układ listy, do której nowy element dopisuje się używając przycisku. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj lub usunąd korzystając z przycisku w kolumnie Usuo. Rysunek 75. Deklaracja uproszczona AKC-U - dane ogólne W oknie "Podmioty" wpisuje się w podstawowym oknie dane podmiotu niebędącego osobą fizyczną (sekcja "Firma"). Jeżeli podatnik jest osobą fizyczną, wówczas należy rozwinąd formularz przyciskiem fizyczna"). i wypełnid odpowiednie dane (sekcja "Osoba Okno "Rozliczenie podatku" pokazuje liczby, będące wynikiem sumowania danych ze specyfikacji wyrobów i nie ma możliwości edycji tej strefy. strona 140/186

141 Rysunek 76. Deklaracja uproszczona AKC-U - pozycja towarowa Okno "Wyroby" prezentuje listę wpisanych do deklaracji pozycji towarowych, a każda pozycja jest szczegółowo prezentowana i edytowana w osobnym oknie. Okno danych wyrobu umożliwia wprowadzenie wszystkich informacji, niezbędnych do wypełnienia deklaracji i wyliczenia podatku akcyzowego. Szczególną grupą wyrobów są samochody osobowe, które wymagają podania szczegółów, umożliwiających ich identyfikację. Po wybraniu spośród grup wyrobów grupy "Samochody osobowe" możliwe jest otwarcie okna z właściwym formularzem (przycisk w sekcji "Szczegóły pojazdu"). Formularz danych dla samochodu osobowego pokazano na rysunku (Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Strefa danych podstawowych zawiera informacje, wymagane w deklaracji AKC-U, natomiast dane dodatkowe mogą byd wykorzystane przy wypełnieniu załącznika wniosku o wydanie Dokumentu Potwierdzającego Zapłatę Akcyzy (DPZA). Mimo że strefa "Szczegóły pojazdu" ma wygląd listy, w jednej pozycji towarowej możliwe jest umieszczenie danych tylko jednego pojazdu. Kwota podatku akcyzowego, wynikająca z każdej pozycji, wyliczana jest na podstawie informacji o podstawie obliczenia podatku (wyrażonej ilościowo lub kwotowo) oraz stawce podatku (wyrażonej kwotowo lub procentowo). Dane z poszczególnych pozycji towarowych po zsumowaniu widoczne są w oknie "Rozliczenie podatku". strona 141/186

142 Rysunek 77. Formularz danych samochodu osobowego Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzoną Deklarację podatku akcyzowego zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie mu indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Jeżeli dokument zawiera błędy, podczas zapisu zostaną one uwidocznione z odpowiednim komentarzem. Przyciskiem "Zatwierdź" możemy zapisad dokument z błędami, natomiast przycisk "Anuluj" powraca do edycji dokumentu. Dokument w statusie "Zarejestrowany" możemy edytowad lub wysład do systemu e- Zefir Tworzenie deklaracji akcyzowej AKC-U z szablonu Aby utworzyd deklarację AKC-U z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowej deklaracji i otwarcie jej w trybie podglądu. Dokument wypełniony jest wstępnie danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Aby wprowadzid nowe dane należy przyjśd do trybu edycji poleceniem "Edycja". Po uaktualnieniu danych zawiadomienie można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu e-zefir. strona 142/186

143 Import danych o samochodach z pliku zewnętrznego "Wrota Celne" umożliwiają import danych o samochodach, podlegających opodatkowaniu akcyzą, z pliku zewnętrznego. Jeżeli użytkownik jest w stanie przedstawid wymagane dane w formie arkusza MS Excel w opisanym dalej układzie, wszystkie pozycje towarowe dokumentu zostaną wypełnione automatycznie właściwymi danymi oraz wyliczona zostanie akcyza. Aby wypełnid deklarację danymi z pliku, należy najpierw utworzyd nowy dokument (jako nowy lub z szablonu), a następnie pomijając tworzenie specyfikacji wyrobów zapisad go, ignorując komunikat o błędzie. Po otwarciu dokumentu w trybie podglądu widoczne jest polecenie "Import danych z pliku". Przycisk zawierający dane do importu. otwiera okno wyboru, gdzie należy wskazad plik Rysunek 78. Okno importu pliku z danymi o samochodach Użycie przycisku "Zatwierdź" powoduje wczytanie danych do dokumentu. Okno importu zawiera również komunikaty informujące o poprawności przebiegu importu oraz informacje, które dane nie zostały zinterpretowane poprawnie. Plik powinien zawierad dane, wymagane przy wypełnianiu deklaracji. Może również służyd do wprowadzenia informacji, przydatnych przy wydruku wniosków o wydanie DPZA (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Poniższe tabele zawierają informacje odnośnie struktury pliku importu. Dane powinny byd umieszczone w arkuszu kalkulacyjnym, gdzie pierwszy wiersz zawiera nagłówki o dowolnej treści (przy imporcie jest ignorowany). Kolejnośd kolumn nie może byd zmieniona. Jeden wiersz zawiera dane jednego pojazdu i stanowi podstawę do utworzenia jednej pozycji specyfikacji towarowej. Kolumna arkusza Parametr Uwagi Cechy danych A Liczba porządkowa Numeracja kolejnych pozycji od 1 do n (max 999) B Marka Trzyznakowy kod wg słownika XML nr 110 C Model, typ an..240 D Nr VIN an..17 E Pojemnośd skokowa silnika w cm 3 n..3 an3 n..5,0 strona 143/186

144 F Rodzaj paliwa zapłonu I iskrowy / S - samoczynny a2 G Rok produkcji gyear H Status Nowy/Używany (N/U) a1 I Data wprowadzenia na terytorium RP Data powstania obowiązku podatkowego date J Wartośd w walucie n..15,2 K Waluta trzyliterowy kod a3 Tabela 2. Podstawowy zestaw danych wejściowych dla samochodów osobowych Kolumna arkusza Parametr Uwagi Cechy danych L Rodzaj nadwozia sedan, hatchback, kombi, van, kabriolet itp. a..32 M Ilośd drzwi n1 N Moc silnika w kw n3 O Rodzaj skrzyni biegów Manualna/Automatyczn a a..15 P Rodzaj napędu a..15 Q Rodzaj paliwa a..15 R Data pierwszej rejestracji za granicą S Przebieg km n7 date T Opis uszkodzeo a..350 Tabela 3. Dodatkowe dane wejściowe dla samochodów osobowych używanych Aplikacja korzystając z danych podstawowych dokonuje podczas importu automatycznej identyfikacji kodów CN, przyporządkowania stawki procentowej podatku akcyzowego oraz wylicza podstawę obliczenia podatku w PLN na podstawie wartości pojazdu w walucie obcej i kursu z odpowiedniej tabeli kursów średnich NBP według daty powstania obowiązku podatkowego. Po zaimportowaniu danych istnieje możliwośd zmiany wartości w każdym polu deklaracji. Nie działa wtedy jednak automatyczne ustalanie kodu CN, stawki podatku ani przeliczanie wartości. Dane te powinny byd każdorazowo weryfikowane pod względem poprawności przez operatora. Uwaga: import danych z pliku nadpisuje istniejącą w deklaracji specyfikację wyrobów. Po imporcie deklaracja zawiera wyłącznie dane pochodzące z pliku importu Edycja deklaracji uproszczonej AKC-U Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany, Odrzucony, Odebrany oraz Odebrany niepoprawny. W oknie podglądu deklaracji w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edycja", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega strona 144/186

145 tak samo, jak tworzenie nowej deklaracji, z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany, a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią deklaracji. Dokument w statusie Zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu e-zefir Wydruk i generacja pliku XML deklaracji AKC-U W statusie Zarejestrowany możliwe jest wygenerowanie pliku XML zawierającego dane z deklaracji, jak również jej wydruk. W celu wydrukowania deklaracji należy przejśd do podglądu odpowiedniego dokumentu i wybrad operację "Wydrukuj AKCU". Po potwierdzeniu przyciskiem Zatwierdź otwarte zostanie okno z podglądem wydruku AKC-U. Wszystkie pola deklaracji wypełniane są zgodnie z treścią w formularzu na ekranie. Jeżeli deklaracja dotyczy samochodów osobowych, opis wyrobu (pola w kolumnie b części D deklaracji) powstaje przez połączenie treści, widocznej w polu "Nazwa grupy wyrobów " formularza z danymi, opisującymi pojazd (marka, model, rok produkcji, poj. skokowa, nr VIN). Przy imporcie danych z pliku pole "Nazwa grupy wyrobów " wypełnia się automatycznie tekstem "Samochód osobowy". strona 145/186

146 Rysunek 79. Wydruk deklaracji AKC-U Jeśli użytkownik chce uzyskad plik XML, zawierający deklarację dla podatku akcyzowego, po wybraniu polecenia "Wygeneruj AKCU" otwarte zostaje okno umożliwiające wprowadzenie innego identyfikatora i adresu niż znajdujący się w deklaracji. Rysunek 80. Okno identyfikatorów do generowanej deklaracji AKC-U. Po potwierdzeniu przyciskiem "Zatwierdź" otwarte zostaje okno prezentujące plik w formacie XML zawierający dane deklaracji oraz umożliwiające wybranie opcji zapisu z podpisem lub bez. strona 146/186

147 Rysunek 81. Okno pliku XML z deklaracją AKC-U W przypadku wybrania opcji z podpisem kolejne okno umożliwia wybór certyfikatu (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Wreszcie system otwiera standardowe okno, gdzie użytkownik decyduje, czy wygenerowany plik otworzyd, czy zapisad go Wysłanie deklaracji Z chwilą, gdy deklaracja zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można ją wysład do systemu e-zefir. W tym celu należy otworzyd wybraną deklarację w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij AKCU". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności deklaracji oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd deklaracji w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania deklaracji podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu e-zefir i zmieni status deklaracji na Wysłany. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych INFO, UPO lub REJECTION. Otrzymanie komunikatu UPO lub INFO powoduje przejście deklaracji AKC-U do statusu Złożony lub Złożony niepoprawny. Otrzymanie komunikatu REJECTION powoduje przejście deklaracji AKC-U do statusu Odrzucony. strona 147/186

148 Wysłanie korekty deklaracji Operacja wysłania korekty deklaracji możliwa jest, gdy deklaracja jest w statusie Zarejestrowany, Złożony lub Złożony niepoprawny. Polega ona na przejściu do edycji, zmianie treści dokumentu lub wprowadzeniu poprawnych danych i wybraniu w polu Cel złożenia deklaracji opcji Korekta deklaracji (jeżeli deklaracja została uprzednio złożona poprawnie, każda edycja skutkuje zmianą celu złożenia deklaracji na korektę). Obowiązkowo należy wypełnid pole "Numer nadany przez e-zefir" identyfikatorem deklaracji, której dotyczy korekta. Jeżeli korekta tworzona jest do dokumentu zarejestrowanego i wysłanego z użyciem "Wrót Celnych", pole to automatycznie wypełniane jest właściwą treścią. Po zapisaniu wprowadzonych danych należy użyd polecenia "Wyślij sprostowanie", które uruchamia procedurę wysyłki korekty deklaracji. Od momentu wysłania do systemu e- Zefir deklaracja oczekuje na ponowną odpowiedź od administracji celnej. Zanim przyjęcie deklaracji o zmienionej treści zostanie potwierdzone, na ekranie w trybie podglądu widoczna jest informacja, że "dokument został zmodyfikowany po wysłaniu do systemu docelowego". Możliwe jest wtedy przywrócenie treści dokumentu sprzed dokonanych zmian. Po użyciu przycisku "Przywród" dokument będzie zawierał dokładnie te same dane, jakie zostały pomyślnie wysłane do systemu e-zefir. W historii korespondencji (zakładka "Komunikaty") dostępne są wszystkie wersje pliku XML deklaracji, jakie były wysyłane zarówno ze skutkiem pozytywnym, jak odrzucone Załączniki do deklaracji AKC-U System e-zefir obsługuje wyłącznie deklarację AKC-U. Nie ma możliwości przesyłania drogą elektroniczną żadnych dokumentów dodatkowych (załączników, skanów dokumentów rejestracyjnych itp.) ani otrzymywania dokumentów z administracji celnej innych, niż urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO). Najczęściej oczekiwanym dokumentem jest Dokument Potwierdzający Zapłatę Akcyzy (DPZA). Jest to druk emitowany przez administrację celną, wymagany przy pierwszej rejestracji samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy. Urząd Celny wydaje taki dokument na wniosek zainteresowanego i fakt wydania DPZA jest odnotowywany w ewidencji UC. W celu uzyskania DPZA w Urzędzie Celnym składa się wniosek o jego wydanie, zawierający równocześnie dane techniczne pojazdu, służące weryfikacji zgodności podstawy wyliczenia akcyzy z wartością rynkową. Dla importowanych samochodów używanych konieczne jest również dostarczenie do UC kopii dokumentów pojazdu wraz z oryginałami do wglądu. Żeby ułatwid sporządzanie wniosków o wydanie DPZA, we "Wrotach Celnych" umożliwiono wprowadzenie poza wymaganymi do deklaracji danych, umieszczanych najczęściej we wniosku. Równocześnie z zarejestrowaniem deklaracji AKC-U, jeżeli dotyczy ona samochodów osobowych, możliwe jest uzyskanie wydruku wniosku według najczęściej stosowanego w UC wzoru. W tym celu należy użyd polecenia "Wydrukuj załączniki", co spowoduje wyemitowanie tylu stron wniosku, ile samochodów znajduje się w specyfikacji zawartej w deklaracji. Dane wymagane do wypełnienia wniosków mogą pochodzid z pliku importu danych Raport z deklaracji AKC-U Usługa "Wrota Celne" posiada możliwośd wydruku raportu z deklaracji AKC-U, wysłanych do systemu e-zefir. Raport dostępny jest w opcji menu strona 148/186

149 . Po wybraniu polecenia w oknie przeglądarki widoczne są pola z możliwością określenia kryteriów wyboru danych do raportu. Aby wygenerowad raport z deklaracji AKC-U w określonym statusie, należy w górnej części okna wybrad żądany status,. Można również raport ograniczyd do zakresu dat powstania obowiązku podatkowego oraz daty wysłania deklaracji. W tym celu należy w pola zakresu dat wpisad (lub wybrad z kalendarza) właściwe daty, a następnie użyd przycisku "Pokaż". Rysunek 82. Raport z deklaracji AKC-U Wygenerowany raport można zapisad poleceniem "Eksport do Excela" jako plik w formacie MS Excel Zgłoszenie Planowanego Nabycia Wewnątrzwspólnotowego Wyrobów Akcyzowych Z Akcyzą Zapłaconą Na Terytorium Paostwa Członkowskiego ZPNW Zgłoszenie ZPNW składane jest we właściwym Urzędzie Celnym lub wysyłane drogą elektroniczną do systemu e-zefir w przypadku planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium paostwa członkowskiego. Wymagane jest ono w celu ustalenia i złożenia zabezpieczenia akcyzowego, które jest zwalniane po dokonaniu nabycia i rozliczeniu podatku akcyzowego z tego tytułu na deklaracji AKC-U. We "Wrotach Celnych" można wypełnid i przesład podpisane elektronicznie zgłoszenie ZPNW bezpośrednio do systemu e-zefir we wszystkich wymaganych przypadkach. "Wrota Celne" umożliwiają również wydruk zgłoszenia ZPNW w formie papierowej, jak strona 149/186

150 też zapisanie zgłoszenia w formie pliku XML do dalszej obsługi (podpis elektroniczny, przesłanie z wykorzystaniem witryny e-zefir) Tworzenie nowego zgłoszenia ZPNW W celu utworzenia nowego Zgłoszenia o Planowanym Nabyciu Wewnątrzwspólnotowym ZPNW należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny pod linią z kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Formularz podzielony jest na trzy ekrany: Deklaracja, Podmioty oraz Wyroby. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Niektóre dane w deklaracji mają układ listy, do której nowy element dopisuje się używając przycisku. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj lub usunąd korzystając z przycisku w kolumnie Usuo. Rysunek 83. Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym - dane ogólne Na ekranie "Deklaracja" wpisuje się ogólne dane, dotyczące dokumentu oraz ustala się wysokośd zabezpieczenia akcyzowego. Pomocą jest informacja o wyliczonej łącznej kwocie podatku akcyzowego z tytułu zgłaszanych wyrobów. Kwota ta wynika z informacji, podanych przy specyfikacji wyrobów. W oknie "Podmioty" wpisuje się w podstawowym oknie dane podmiotu niebędącego osobą fizyczną (sekcja "Firma"). Jeżeli podatnik jest osobą fizyczną, wówczas należy rozwinąd formularz przyciskiem i wypełnid odpowiednie dane (sekcja "Osoba fizyczna"). strona 150/186

151 Rysunek 84. ZPNW - wprowadzanie danych o podmiotach Sekcja "Wyroby" ma postad tabeli. Okno prezentuje listę wpisanych do zgłoszenia pozycji towarowych, a każda pozycja jest szczegółowo prezentowana i edytowana w osobnym oknie. Okno danych wyrobu umożliwia wprowadzenie wszystkich informacji, niezbędnych do wypełnienia zgłoszenia i wyliczenia podatku akcyzowego. Nową pozycję na liście wyrobów tworzy się przy pomocy przycisku. Podstawę opodatkowania wpisuje się zależnie od grupy wyrobów akcyzowych wartościowo lub ilościowo, a stawkę podatku procentowo lub kwotowo na jednostkę miary wyrobu. Kwota podatku akcyzowego wyliczana jest automatycznie. strona 151/186

152 Rysunek 85. ZPNW - dane wyrobu Edycja zgłoszenia ZPNW Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany, Odrzucony, Odebrany oraz Odebrany niepoprawny. W oknie podglądu zgłoszenia w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edycja", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowego zgłoszenia, z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany, a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią zgłoszenia. Dokument w statusie Zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu e-zefir Wydruk i generacja pliku XML zgłoszenia ZPNW W statusie Zarejestrowany możliwe jest wygenerowanie pliku XML zawierającego dane ze zgłoszenia, jak również jego wydruk. W celu wydrukowania zgłoszenia należy przejśd do podglądu odpowiedniego dokumentu i wybrad operację "Wydrukuj ZPNW". Po potwierdzeniu przyciskiem Zatwierdź otwarte zostanie okno z podglądem wydruku ZPNW. Wszystkie pola zgłoszenia wypełniane są zgodnie z treścią w formularzu na ekranie. strona 152/186

153 Rysunek 86. Wydruk zgłoszenia ZPNW Aby uzyskad plik XML zawierający Zgłoszenie o Planowanym Nabyciu Wewnątrzwspólnotowym Wyrobów Akcyzowych, należy wybrad polecenie "Wygeneruj ZPNW", po czym otwarte zostaje okno umożliwiające wprowadzenie innego identyfikatora i adresu niż znajdujący się w zgłoszeniu. Rysunek 87. Okno identyfikatorów do generowanego zgłoszenia ZPNW. strona 153/186

154 Po potwierdzeniu przyciskiem "Zatwierdź" otwarte zostaje okno prezentujące plik w formacie XML zawierający dane zgłoszenia oraz umożliwiające wybranie opcji zapisu z podpisem lub bez. Rysunek 88. Okno pliku XML ze zgłoszeniem ZPNW W przypadku wybrania opcji z podpisem kolejne okno umożliwia wybór certyfikatu (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Wreszcie system otwiera standardowe okno, gdzie użytkownik decyduje, czy wygenerowany plik otworzyd, czy zapisad go Wysłanie zgłoszenia ZPNW Z chwilą, gdy zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można je wysład do systemu e-zefir. W tym celu należy otworzyd wybrane zgłoszenie w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij ZPNW". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności zgłoszenia oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd zgłoszenia w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania zgłoszenia podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu e-zefir i zmieni status zgłoszenia na Wysłany. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych INFO, UPO lub REJECTION. strona 154/186

155 Otrzymanie komunikatu UPO lub INFO powoduje przejście zgłoszenia ZPNW do statusu Złożony lub Złożony niepoprawny. Otrzymanie komunikatu REJECTION powoduje przejście zgłoszenia ZPNW do statusu Odrzucony Wysłanie korekty zgłoszenia ZPNW Operacja wysłania korekty zgłoszenia możliwa jest, gdy zgłoszenie jest w statusie Zarejestrowany, Złożony lub Złożony niepoprawny. Polega ona na przejściu do edycji, zmianie treści dokumentu lub wprowadzeniu poprawnych danych i wybraniu w polu Cel złożenia deklaracji opcji Korekta deklaracji (jeżeli zgłoszenie zostało uprzednio złożone poprawnie, każda edycja skutkuje zmianą celu złożenia zgłoszenia na korektę). Obowiązkowo należy wypełnid pole "Numer nadany przez e-zefir" identyfikatorem deklaracji, której dotyczy korekta. Jeżeli korekta tworzona jest do dokumentu zarejestrowanego i wysłanego z użyciem Wrót Celnych, pole to automatycznie wypełniane jest właściwą treścią. Po zapisaniu wprowadzonych danych należy użyd polecenia "Wyślij sprostowanie", które uruchamia procedurę wysyłki korekty zgłoszenia. Od momentu wysłania do systemu e- Zefir zgłoszenie oczekuje na ponowną odpowiedź od administracji celnej. Zanim przyjęcie zgłoszenia o zmienionej treści zostanie potwierdzone, na ekranie w trybie podglądu widoczna jest informacja, że "dokument został zmodyfikowany po wysłaniu do systemu docelowego". Możliwe jest wtedy przywrócenie treści dokumentu sprzed dokonanych zmian. Po użyciu przycisku "Przywród" dokument będzie zawierał dokładnie te same dane, jakie zostały wcześniej pomyślnie wysłane do systemu e-zefir. Po potwierdzeniu przyjęcia korekty zgłoszenia komunikatem UPO operacja "Przywród" nie jest możliwa. W historii korespondencji (zakładka "Komunikaty") dostępne są wszystkie wersje pliku XML deklaracji, jakie były wysyłane zarówno ze skutkiem pozytywnym, jak i odrzucone Tworzenie deklaracji AKC-U na podstawie zgłoszenia ZPNW "Wrota Celne" umożliwiają utworzenie deklaracji AKC-U z automatycznym przeniesieniem danych ze zgłoszenia ZPNW. W tym celu należy w wybranym dokumencie ZPNW w trybie podglądu użyd przycisku "Utwórz AKCU". Następuje wtedy utworzenie nowej deklaracji AKC-U, do której przeniesione są wszystkie dane, występujące w źródłowym zgłoszeniu ZPNW. Deklaracja jest widoczna w trybie edycji. Dalsza obsługa deklaracji AKC-U opisana jest w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania Informacja o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym Tworzenie nowej informacji o wyrobach akcyzowych W celu utworzenia nowej informacji o wyrobach akcyzowych należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny pod linią z kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na trzy ekrany: dane podstawowe (Deklaracja), podmioty oraz załączniki. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając strona 155/186

156 w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Informacja ma układ listy, do której nowy element dopisuje się używając przycisku. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj. Rysunek 89. Informacja o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. W celu utworzenia wymaganego zestawu załączników do informacji, należy wykonad następujące czynności: W drzewie struktury dokumentu wybrad gałąź "Załączniki; W tabeli z wykazem załączników wybrad właściwy typ załącznika klikając w znak (można w jednej informacji umieścid załączniki kilku typów); Rysunek 90. Dodawanie załączników do deklaracji INF W tabeli załączników danego typu dodad przyciskiem liczbę załączników danego typu, odpowiednią do liczby obsługiwanych składów podatkowych; Wypełnid danymi każdy załącznik odpowiednio dla wszystkich grup wyrobów akcyzowych i składów podatkowych. strona 156/186

157 Rysunek 91. Przykład wypełnionego załącznika deklaracji INF Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzoną Informację o wyrobach akcyzowych zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie mu indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu e-zefir Tworzenie informacji o wyrobach akcyzowych z szablonu Aby utworzyd informację o wyrobach akcyzowych z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a nastepnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowej informacji i otwarcie jej w trybie podglądu. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Aby wprowadzid nowe dane należy przejśd do trybu edycji poleceniem "Edycja". Po uaktualnieniu danych informacji można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu e-zefir Edycja informacji o wyrobach akcyzowych Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany, Odrzucony, Odebrany oraz Odebrany niepoprawny. W oknie podglądu informacji w obszarze operacji widoczne strona 157/186

158 jest polecenie "Edycja", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowej informacji z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany, a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią deklaracji. Dokument w statusie Zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu e-zefir Wydruk i generacja pliku XML informacji INF W statusie Zarejestrowany możliwe jest wygenerowanie pliku XML zawierającego dane z informacji, jak również jej wydruk. W celu wydrukowania informacji należy przejśd do podglądu odpowiedniego dokumentu i wybrad operację "Wydrukuj INF". Po potwierdzeniu przyciskiem Zatwierdź otwarte zostanie okno z podglądem wydruku INF. Rysunek 92. Podgląd wydruku informacji o wyrobach akcyzowych INF. Jeśli użytkownik chce uzyskad plik XML, zawierający informację o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, to po wybraniu polecenia "Wygeneruj INF" otwarte zostaje strona 158/186

159 okno umożliwiające wprowadzenie innego identyfikatora i adresu niż znajdujący się w informacji. Rysunek 93. Okno identyfikatorów do generowanej informacji INF. Po potwierdzeniu przyciskiem Zatwierdź otwarte zostaje okno prezentujące plik w formacie XML zawierający dane informacji oraz umożliwiające wybranie opcji zapisu z podpisem lub bez. Rysunek 94. Okno pliku XML z informacją INF W przypadku wybrania opcji z podpisem kolejne okno umożliwia wybór certyfikatu. Wreszcie system otwiera standardowe okno, gdzie użytkownik decyduje, czy wygenerowany plik otworzyd, czy zapisad go Wysłanie informacji Z chwilą, gdy informacja zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany, można ją wysład do systemu e-zefir. W tym celu należy otworzyd wybraną informację w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij INF". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności informacji oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd informacji w formacie XML oraz strona 159/186

160 zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania informacji podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu e-zefir i zmieni status informacji na Wysłany. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych INFO, UPO lub REJECTION. Otrzymanie komunikatu UPO lub INFO powoduje przejście informacji o wyrobach akcyzowych do statusu Odebrany lub Odebrany niepoprawny. Otrzymanie komunikatu REJECTION powoduje przejście informacji o wyrobach akcyzowych do statusu Odrzucony Wysłanie korekty informacji Operacja wysłania korekty informacji możliwa jest, gdy informacja jest w statusie Zarejestrowany, Odebrany lub Odebrany niepoprawny. Polega ona na otwarciu dokumentu do edycji, wprowadzeniu poprawnych danych i wybraniu w polu Cel złożenia deklaracji opcji Korekta deklaracji. Obowiązkowo należy wypełnid pole "Numer nadany przez e-zefir" identyfikatorem deklaracji, której dotyczy korekta. Jeżeli korekta tworzona jest do dokumentu zarejestrowanego i wysłanego z użyciem Wrót Celnych, pole to automatycznie wypełniane jest właściwą treścią. Po zapisaniu wprowadzonych danych należy użyd polecenia "Wyślij sprostowanie". Od tego momentu informacja oczekuje na ponowną odpowiedź od administracji celnej Obsługa dokumentów importowych Na dokumenty importowe dostępne we "Wrotach Celnych" składają się: Deklaracja importowa SAD Deklaracja skrócona DS Deklaracja importowa SAD Tworzenie nowej deklaracji SAD W celu utworzenia nowej deklaracji importowej SAD należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny pod linią z kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na pięd ekranów: dane podstawowe (SAD), podmioty, urzędy celne i lokalizacja, transport i towar. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Informacja ma układ listy, do której nowy element dopisuje się używając przycisku. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj. strona 160/186

161 Dodatkowo w polach Dokumenty poprzednie (40) oraz Dokumenty wymagane (44) umieszczono ikonę, która umożliwia skopiowanie wprowadzonych danych o dokumentach do pozostałych pozycji towarowych. Rysunek 95. Deklaracja importowa SAD Dodatkowo w statusach Zarejestrowany, Przyjęty i Odrzucony możliwe jest wyliczenie należności celnych (przycisk "Oblicz należności"). Mechanizm wyliczania należności korzysta z kalkulatora taryfowego, który na podstawie kodu towarowego, wartości statystycznej oraz danych dotyczących preferencji i krajów pochodzenia/przeznaczenia wylicza należności celne oraz informuje o ograniczeniach i dodatkowych wymaganiach przy imporcie określonych towarów. Jeżeli dla danego zestawu danych możliwe jest sporządzenie kilku kalkulacji, "Wrota Celne" prezentują wszystkie możliwe kalkulacje z możliwością wskazania właściwej w danym przypadku. W celu wyliczenia należności dla danego towaru należy: Wpisad w deklaracji maksimum danych dotyczących towaru, a w szczególności kod CN i wartośd statystyczną (w gałęzi "Wartośd"); strona 161/186

162 Rysunek 96. Dane o towarze w deklaracji importowej SAD Zapisad deklarację zatwierdzając informacje o błędach i brakach; Użyd przycisku "Oblicz należności". strona 162/186

163 Rysunek 97. Przykładowe kalkulacje należności celnych W celu uwzględnienia wybranej kalkulacji w deklaracji należy zaznaczyd pole wyboru i użyd przycisku "Zapisz" w górnej części ekranu. Wybrane elementy kalkulacji zostaną wpisane do zakładki "Należności". Należy tylko uzupełnid tabelę odpowiednimi kodami metody płatności oraz wpisad wymagane dla kalkulacji kody informacji lub dokumentów. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzoną deklarację SAD zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie mu indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu CELINA Tworzenie dokumentu SAD z szablonu Aby utworzyd deklarację importową SAD z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a następnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowej deklaracji i otwarcie jej w trybie podglądu. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny strona 163/186

164 numer własny oraz status Zarejestrowany. Aby wprowadzid nowe dane należy przyjśd do trybu edycji poleceniem "Edytuj". Po uaktualnieniu danych deklarację można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu Celina Edycja deklaracji importowej Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany, Odrzucony oraz Przyjęty. W oknie podglądu informacji w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowej deklaracji z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści). Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany, a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią deklaracji. Dokument w statusie Zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu Celina Wysłane dokumentu SAD Z chwilą, gdy deklaracja zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany można ją wysład do systemu Celina. W tym celu należy otworzyd wybraną deklarację w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij SAD". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności deklaracji oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd deklaracji SAD w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania informacji podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu Celina i zmieni status informacji na Wysłany. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PWK1 i CLNE lub PWK2. Otrzymanie komunikatu PWK1, a następnie CLNE powoduje przejście deklaracji importowej SAD do statusu Przyjęty i nadanie numeru OGL. Otrzymanie komunikatu PWK2 powoduje przejście deklaracji importowej SAD do statusu Odrzucony. W statusie Przyjęty dokument może także otrzymad komunikat CLNR, co stanowi zawiadomienie podmiotu o planowanej kontroli. Po otrzymaniu tego komunikatu status dokumentu nie ulega zmianie, a na dokumencie widoczna jest flaga Otrzymano decyzję o kontroli. strona 164/186

165 Rysunek 98. Deklaracja importowa po otrzymaniu decyzji o kontroli Obsługa sprostowania SAD W przypadku, gdy podmiot wysłał deklarację importową i została ona przeniesione do statusu Przyjęty, ale zawiera błędne dane z punktu widzenia merytorycznego możliwe jest jej sprostowanie. W celu wykonania poprawy danych należy przejśd do edycji dokumentu ( przycisk "Edytuj"), wprowadzid poprawne dane w miejsce błędnych i potwierdzid ich poprawnośd (przycisk "Zapisz"). Po wykonaniu tej operacji dokument zostanie w nagłówku oznaczony wpisem Dokument został zmodyfikowany po wysłaniu do systemu docelowego. Na tym etapie obsługi możliwe jest wycofanie wprowadzonych zmian przy użyciu przycisku "Przywród". Operację należy potwierdzid przyciskiem "Zatwierdź", co spowoduje usunięcie wspomnianego oznaczenia i przywrócenie pierwotnych danych. W przeciwnym wypadku należy przesład do administracji celnej sprostowanie zgłoszenia importowego. Po naciśnięciu przycisku "Wyślij sprostowanie" otwarte zostanie okno umożliwiające wpisanie danych identyfikacyjnych sprostowania. Rysunek 99. Okno danych sprostowania deklaracji importowej Po podaniu wymaganych danych i ich potwierdzeniu system działa tak, jak w przypadku wysyłania dokumentu (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jednak w przypadku wysyłania sprostowania wymagane jest jego podpisanie. Po wykonaniu opisanej sytuacji deklaracji importowa otrzymuje status Wysłano sprostowanie. W tym statusie dokument oczekuje na potwierdzenie przyjęcia (komunikat PWK1) lub odrzucenia (komunikat PWK2) sprostowania. W przypadku jego odrzucenia dokument powraca do statusu Przyjęty Unieważnienie dokumentu SAD Jeśli przesłana do administracji celnej deklaracja jest błędna lub nie powinna byd z jakichś powodów wysyłana użytkownika może wykonad operację unieważnienia dokumentu. Jest ona dostępna w statusach Przyjęty, Wysłane sprostowanie. Po przejściu do edycji dokumentu użytkownika wybiera przycisk "Wniosek o unieważnienie", co powoduje otwarcie okna wniosku. strona 165/186

166 Rysunek 100. Wniosek o unieważnienie deklaracji importowej W oknie należy podad powód przeprowadzanej operacji i potwierdzid przyciskiem Zatwierdź. Spowoduje to otwarcie okna z podglądem XML wniosku o unieważnienie, który należy podpisad (przycisk Podpisz i wyślij ). Dalsza ciąg postępowania jest taki sam, jak w przypadku wysyłania każdego dokumentu. Po wysłaniu wniosku dokument oczekuje na informację zwrotną: potwierdzenie unieważnienia (komunikat CLNW), który nadaje status Unieważniony lub odrzucenie unieważnienia (komunikat CLNN), który nie powoduje żadnych zmian w dokumencie Zakooczenie obsługi deklaracji SAD Po za opisanymi powyżej operacjami występują również operacje kooczące obsługę zgłoszenia importowego. Pierwszą z nich jest odbiór powiadomienia o długu celnym (POD). Komunikat POD może zostad odebrany, kiedy deklaracja jest w jednym ze statusów: Przyjęty, Wysłane sprostowanie, Zwolniony. Odebranie POD nie powoduje zmiany statusu dokumentu, ani samego dokumentu. Kolejna operacja to odbiór komunikatu CLNZ zwolnienie towaru. Operacja jest wykonywana po przesłaniu komunikatu przez administrację celną dla dokumentu w statusie Przyjęty, Wysłane sprostowanie lub Procedura awaryjna. Odebranie komunikatu powoduje nadanie statusu Zwolniony, jeśli pierwotny status deklaracji importowej był jednym z Przyjęty lub Wysłane sprostowanie. W przypadku statusu Procedura awaryjna odbiór komunikatu CLNZ nie powoduje zmiany statusu. Jeśli na dokumencie była zaznaczona flaga dotycząca planowanej kontroli to jest ona tym komunikatem usuwana. Kolejna operacja wykonywana przez użytkownika to powiązanie deklaracji z dokumentem PZC (poświadczone zgłoszenie celne). Wykonanie tej operacji jest możliwe, gdy deklaracja jest w jednym ze statusów Przyjęty, Wysłane sprostowanie lub Procedura awaryjna. Po wyedytowaniu dokumentu użytkownik zleca podpięcie PZC do deklaracji (przycisk "Załaduj PZC"). W nowo otwartym oknie użytkownik wskazuje plik, który ma zostad powiązany ze sprawą. Rysunek 101. Wybór pliku zawierającego dokument PZC strona 166/186

167 Jeśli na dokumencie była widoczna informacja o kontroli to zaczytanie PZC powoduje jej usunięcie. Jeśli dokument posiadał status Procedura awaryjna to status pozostaje bez zmian. W przeciwnym przypadku ustawiany jest status Zwolniony Obsługa dokumentu w procedurze awaryjnej Procedura awaryjna jest stosowana w przypadku braku łączności z systemem pracującym po stronie administracji celnej. Rozpoczęcie tej procedury możliwe jest, gdy deklaracja jest w statusie Wysłany, Przyjęty, Odrzucony lub Wysłane sprostowanie. Po wyedytowaniu dokumentu użytkownik wybiera przycisk "Rozpocznij procedurę awaryjną". Po potwierdzeniu przez użytkownika operacji system nadaje dokumentowi status Procedura awaryjna, w którym możliwe jest wydrukowanie dokumentu SAD oraz załadowanie PZC. Jeśli dokument posiada status Wysłany podczas zatwierdzania jest generowana informacja: To zgłoszenie importowe zostanie obsłużone w procedurze awaryjnej. Należy przesład do Urzędu celnego przeznaczenia informację o zastosowaniu trybu awaryjnego wraz z wnioskiem o odrzucenie przesłanej deklaracji SAD. Jeśli deklaracja powiada status Przyjęty lub Wysłane sprostowanie to wyświetlany jest komunikat: "To zgłoszenie importowe zostanie obsłużone w procedurze awaryjnej. Należy przesład do Urzędu celnego przeznaczenia informację o zastosowaniu trybu awaryjnego wraz z wnioskiem o unieważnienie zgłoszenia" Odrzucenie deklaracji importowej Odrzucenie deklaracji importowej może nastąpid jednym z trzech komunikatów: 1) PWK2 w przypadku wysłania błędnej deklaracji (np. błędny numer własny) deklaracja otrzymuje status Odrzucony, 2) PWK4/CLNC w przypadku braku obsługi deklaracji po stronie administracji celnej przez określony parametrami czas komunikat jest wysyłany automatycznie i zmienia status dokumentu na Odrzucony, 3) CLNB wysłane zostało błędne sprostowanie deklaracji (deklaracja w statusie Wysłane sprostowanie ) komunikat przywraca deklaracji status Przyjęty Wydruk deklaracji importowej "Wrota Celne" umożliwiają wydruk deklaracji importowej będącej w jednym ze statusów: Zarejestrowany, Wysłany, Przyjęty, Odrzucony, Wysłane sprostowanie, Zwolniony, Unieważniony, Procedura awaryjna. W celu wygenerowania wydruku użytkownik, po wyedytowaniu deklaracji, naciska przycisk "Wydrukuj SAD". Powoduje to, po potwierdzeniu operacji, otwarcie podglądu wydruku deklaracji importowej. strona 167/186

168 Rysunek 102. Podgląd wydruku deklaracji importowej Deklaracja skrócona DS Tworzenie nowej deklaracji skróconej W celu utworzenia nowej deklaracji skróconej należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny pod linią z kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na pięd ekranów: deklaracja skrócona, podmioty, urzędy celne i lokalizacja, kontenery i środki transportu. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". strona 168/186

169 Informacja ma układ listy, do której nowy element dopisuje się używając przycisku. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzoną deklarację skróconą zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie mu indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu Celina. Rysunek 103. Deklaracja skrócona Tworzenie DS z szablonu Aby utworzyd deklarację skróconą z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:, a następnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowej deklaracji i otwarcie jej w trybie podglądu. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Aby wprowadzid nowe dane należy przyjśd do trybu edycji poleceniem "Edytuj". Po uaktualnieniu danych deklarację można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu Celina. strona 169/186

170 Edycja deklaracji skróconej Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany, Odrzucony oraz Przyjęty. W oknie podglądu informacji w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowej deklaracji z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści). Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany, a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią deklaracji. Dokument w statusie Zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu Celina Wysłanie deklaracji skróconej Z chwilą, gdy deklaracja zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany można ją wysład do systemu Celina. W tym celu należy otworzyd wybraną deklarację w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij DS". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności deklaracji oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" wyświetlany jest podgląd deklaracji skróconej w formacie XML oraz zapytanie o podpis elektroniczny. W celu podpisania informacji podpisem elektronicznym, należy wybrad opcję "Podpisz i wyślij" i w kolejnym oknie wskazad certyfikat (spośród zainstalowanych na komputerze, na którym aktualnie pracuje użytkownik patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Ponowne użycie przycisku "Podpisz i wyślij" spowoduje przesłanie podpisanego komunikatu do systemu Celina i zmieni status deklaracji na Wysłany. Użycie polecenia "Wyślij bez podpisu" powoduje przesłanie pliku XML bez podpisu elektronicznego. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych PWK1 i CLNE lub PWK2. Otrzymanie komunikatu PWK1, a następnie CLNE powoduje przejście deklaracji skróconej do statusu Przyjęty i nadanie numeru DSK. Otrzymanie komunikatu PWK2 powoduje przejście deklaracji skróconej do statusu Odrzucony. W statusie Przyjęty dokument może także otrzymad komunikat CLNR, co stanowi zawiadomienie podmiotu o planowanej kontroli Obsługa sprostowania deklaracji skróconej W przypadku, gdy podmiot wysłał deklarację importową i została ona przeniesione do statusu Przyjęty, ale zawiera błędne dane z punktu widzenia merytorycznego, możliwe jest jej sprostowanie. W celu wykonania poprawy danych należy przejśd do edycji dokumentu (przycisk "Edytuj"), wprowadzid poprawne dane w miejsce błędnych i strona 170/186

171 potwierdzid ich poprawnośd (przycisk "Zapisz"). Po wykonaniu tej operacji dokument zostanie w nagłówku oznaczony wpisem Dokument został zmodyfikowany po wysłaniu do systemu docelowego. Na tym etapie obsługi możliwe jest wycofanie wprowadzonych zmian przy użyciu przycisku "Przywród". Operację należy potwierdzid przyciskiem "Zatwierdź", co spowoduje usunięcie wspomnianego oznaczenia i przywrócenie pierwotnych danych. W przeciwnym wypadku należy przesład do administracji celnej sprostowanie zgłoszenia importowego. Po naciśnięciu przycisku "Wyślij sprostowanie" otwarte zostanie okno umożliwiające wpisanie danych identyfikacyjnych sprostowania. Rysunek 104. Okno danych sprostowania deklaracji importowej Po podaniu wymaganych danych i ich potwierdzeniu system działa tak, jak w przypadku wysyłania dokumentu (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jednak w przypadku wysyłania sprostowania wymagane jest jego podpisanie. Po wykonaniu opisanej sytuacji deklaracji importowa otrzymuje status Wysłano sprostowanie. W tym statusie dokument oczekuje na potwierdzenie przyjęcia (komunikat PWK1) lub odrzucenia (komunikat PWK2) sprostowania. W przypadku jego odrzucenia dokument powraca do statusu Przyjęty Unieważnienie deklaracji skróconej Jeśli przesłana do administracji celnej deklaracja jest błędna lub nie powinna byd z jakichś powodów wysyłana użytkownik może wykonad operację unieważnienia dokumentu. Jest ona dostępna w statusie Przyjęty. Po przejściu do edycji dokumentu użytkownika wybiera przycisk "Wyślij wniosek o unieważnienie", co powoduje otwarcie okna wniosku. Rysunek 105. Wniosek o unieważnienie deklaracji importowej W oknie należy podad powód przeprowadzanej operacji i potwierdzid przyciskiem Zatwierdź. Spowoduje to otwarcie okna z podglądem xml wniosku o unieważnienie, który należy podpisad (przycisk Podpisz i wyślij ). Dalsza ciąg postępowania jest taki sam, jak w przypadku wysyłania każdego dokumentu. Po wysłaniu wniosku dokument oczekuje na informację zwrotną: potwierdzenie unieważnienia (komunikat CLNW), który nadaje status Unieważniony lub odrzucenie unieważnienia (komunikat CLNN), który nie powoduje żadnych zmian w dokumencie. strona 171/186

172 Obsługa deklaracji skróconej w procedurze awaryjnej Procedura awaryjna jest stosowana w przypadku braku łączności z systemem pracującym po stronie administracji celnej. Rozpoczęcie tej procedury możliwe jest, gdy deklaracja jest w statusie Wysłany, Przyjęty, Odrzucony lub Wysłane sprostowanie. Po wyedytowaniu dokumentu użytkownik wybiera przycisk "Rozpocznij procedurę awaryjną". Po potwierdzeniu przez użytkownika operacji system nadaje dokumentowi status Procedura awaryjna, w którym możliwe jest jedynie wydrukowanie dokumentu DS Odrzucenie deklaracji skróconej Odrzucenie deklaracji skróconej może nastąpid jednym z trzech komunikatów: 4) PWK2 w przypadku wysłania błędnej deklaracji (np. błędny numer własny) deklaracja otrzymuje status Odrzucony, 5) PWK4/CLNC w przypadku braku obsługi deklaracji po stronie administracji celnej przez określony parametrami czas komunikat jest wysyłany automatycznie i zmienia status dokumentu na Odrzucony, 6) CLNB wysłane zostało błędne sprostowanie deklaracji (deklaracja w statusie Wysłane sprostowanie ) komunikat przywraca deklaracji status Przyjęty Wydruk deklaracji skróconej "Wrota Celne" umożliwiają wydruk deklaracji skróconej będącej w jednym ze statusów: Zarejestrowany, Wysłany, Przyjęty, Odrzucony, Wysłane sprostowanie, Unieważniony, Procedura awaryjna. W celu wygenerowania wydruku użytkownik, po wyedytowaniu deklaracji, naciska przycisk "Wydrukuj DS". Powoduje to, po potwierdzeniu operacji, otwarcie podglądu wydruku deklaracji skróconej. strona 172/186

173 Rysunek 106. Podgląd wydruku deklaracji skróconej Obsługa elektronicznej informacji wyprzedzającej EPI do systemu celnego Eurazjatyckiej Unii Celnej "Wrota Celne", zależnie od tego, z jakim obszarem geograficznym następuje korespondencja, pracują w określonym kontekście. Domyślnie po otwarciu aplikacja znajduje się w kontekście "PL", który umożliwia wymianę komunikatów z systemami informatycznymi Polskiej Administracji Celnej. Zmiana kontekstu na "DE" umożliwia pracę z deklaracjami tranzytowymi do niemieckiego systemu ATLAS, natomiast obsługa komunikacji z białoruskim systemem celnym odbywa się po zmianie kontekstu pracy aplikacji na "BY". Aby zmienid kontekst pracy, należy w menu głównym wybrad opcję: strona 173/186

174 "Dokumenty " "Zmieo kraj", a następnie wybrad właściwy symbol i wykonad polecenie "Zatwierdź". Wszystkie dalsze operacje opisane w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania. wykonuje się w kontekście "BY" Tworzenie nowej deklaracji EPI W celu utworzenia nowej deklaracji EPI należy w menu głównym wybrad opcję:. Przycisk, widoczny pod linią z kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na sześd ekranów: Informacja wyprzedzająca (EPI), Podmioty, Urzędy celne, Transport, Towary i Gwarancja. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz" Ekran I - Informacja wyprzedzająca (EPI) Przykład wypełnionego formularza w sekcji "Informacja wyprzedzająca (EPI) przedstawia Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania. strona 174/186

175 Rysunek 107. Wypełnianie deklaracji EPI - ekran I Typ EPI przyjmuje jedną z dwóch wartości: IM (import), jeżeli przemieszczenie kooczy się wewnątrz Unii Celnej lub TR (tranzyt), jeżeli towar wyprowadzany jest poza obszar UC. Kod przemieszczenia określa bardziej szczegółowo przebieg trasy towarów. Najczęściej występujące przypadki, to: 02-Import towarów do Republiki Białoruskiej z innych krajów, 03-Tranzyt towarów przez Republikę Białoruską (procedura tranzytu celnego), 12-Import towarów do Rosji i Kazachstanu przez Białoruś, 14-Tranzyt towarów przez Republikę Białoruską, Rosję i Kazachstan (procedura tranzytu celnego). Pola "Formularze", "Liczba pozycji", "Liczba opakowao" i sekcja "Dane transakcji i wartośd celna" wypełniają się automatycznie na podstawie danych, umieszczonych przy poszczególnych towarach Ekran II Podmioty Przykład wypełnienia formularza "Podmioty" przedstawia Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. strona 175/186

176 Rysunek 108. Wypełnianie EPI - dane podmiotów Dame podmiotów wypełnia się zgodnie z posiadanymi dokumentami. Raz użyte dane podmiotu po wysłaniu deklaracji zapisywane są w bazie danych referencyjnych. Można ich później użyd wybierając ze słownika jednym kliknięciem Ekran III Urzędy celne Kody urzędów celnych wypełnia się za pomocą słownika. W polu "Urząd wwozu" wpisad można tylko urzędy celne białoruskie. Podanie kraju urzędu przeznaczenia zawęża słownik do urzędów z obszaru wybranego kraju. strona 176/186

177 Rysunek 109. Wypełnianie EPI - urzędy celne Ekran IV Transport Deklaracja EPI wymaga wprowadzenia szczegółowych danych o środkach transportu. Poza określeniem typu, marki i numeru rejestracyjnego każdego z pojazdów, biorących udział w przemieszczeniu, wymagane są numer VIN oraz numer identyfikacyjny dokumentu (dowodu rejestracyjnego). Marki pojazdów są kodowane, ale kody marek dla każdego typu pojazdu są inne. Należy pamiętad, aby zawsze najpierw określid typ pojazdu, a później wybrad markę ze słownika. Po każdej zmianie typu pojazdu należy się upewnid, czy marka została wybrana prawidłowo. Rysunek 110. Wypełnianie EPI Transport Ekran V Towary Towary, podobnie jak w deklaracjach, przeznaczonych do polskich systemów celnych, zebrane są w formie tabeli. Każdy towar stanowi odrębną gałąź struktury dokumentu i posiada formularz danych ogólnych oraz formularz dokumentów, których wykaz powinien byd zgodny z posiadanymi przez kierowcę dokumentami identyfikującymi towar. strona 177/186

178 Rysunek 111. Wypełnianie EPI Towary Opis towaru musi byd wypełniony dużymi literami w języku rosyjskim lub białoruskim cyrylicą. "Wrota Celne" umożliwiają przepisanie treści opisu z taryfy celnej do pola "Opis towaru" przy użyciu przycisku, znajdującego się nad polem opisu. Przycisk obok pola "Kurs" otwiera w nowym oknie/karcie przeglądarki stronę WWW Narodowego Banku Republiki Białoruskiej, na której znajduje się aktualna tabela kursowa. Wartośd celna towaru w rublach białoruskich wyliczana jest na podstawie wartości i kursu waluty. Jeżeli jest to wymagane, w tabeli u dołu strony można umieścid informacje o ilościach towaru w jednostkach uzupełniających. Sekcja "Dokumenty" ma formę tabeli, wypełnianej pozycja po pozycji (przycisk ) odpowiednimi kodami według słownika. Rysunek 112. Wypełnianie EPI Dokumenty strona 178/186

179 Każdy towar musi mied wypełnioną sekcję "Dokumenty" niezależnie Ekran VI Gwarancja Wypełnienie sekcji "Gwarancja" polega na wybraniu odpowiedniego kodu zabezpieczenia ze słownika oraz podaniu jeśli konieczne numeru dokumentu związanego z gwarancją. Kwota wymaganego zabezpieczenia wyliczana jest na podstawie wartości celnej towarów. Jeżeli zabezpieczeniem tranzytu jest karnet TIR, stosuje się kod "01", a numeru dokumentu nie wypełnia się. Rysunek 113. Wypełnianie EPI Gwarancje Tworzenie deklaracji EPI z szablonu Aby utworzyd deklarację EPI z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję:. następnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowej deklaracji i otwarcie jej w trybie podglądu. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Aby wprowadzid nowe dane należy przyjśd do trybu edycji poleceniem "Edytuj". Po uaktualnieniu danych deklarację można zapisad i w następnej kolejności wysład do białoruskiego systemu celnego Edycja deklaracji EPI Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany lub Odrzucony. W oknie podglądu deklaracji w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowej deklaracji, z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści) w sposób opisany w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.. Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. strona 179/186

180 Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status deklaracji pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status deklaracji zmienia się na Zarejestrowany a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną wcześniej zawartością. Dokument w statusie Zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do białoruskiego systemu celnego Wysłanie deklaracji EPI Z chwilą, gdy deklaracja zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany można ją wysład do białoruskiego systemu celnego. W tym celu należy otworzyd wybraną deklarację w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności deklaracji oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów, których wykrycie jest możliwe na tym etapie, lub będą one możliwe do pominięcia, wybranie polecenia "Zatwierdź" powoduje przesłanie pliku z deklaracją EPI. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatu zwrotnego z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu EPI przez białoruski system celny. Oczekując na odpowiedź z systemu celnego należy okresowo odświeżad okno dokumentu przyciskiem ("Odśwież"). Otrzymanie komunikatu z informacją o przyjęciu powoduje przejście deklaracji skróconej do statusu Przyjęty i nadanie numeru UINP. Otrzymanie komunikatu z informacją o odrzuceniu powoduje przejście deklaracji skróconej do statusu Odrzucony. W statusie Przyjęty dokument oczekuje na raport dostarczenia EPI do właściwego urzędu celnego. Otrzymanie raportu z potwierdzeniem dostarczenia zmienia status na "Odebrany przez urząd", co pozwala kierowcy udad się z dokumentami i towarem do właściwych służb. Jeżeli raport dostarczenia nie potwierdzi odbioru we właściwym urzędzie, następuje odrzucenie deklaracji (przejście do statusu "Odrzucony"). Należy wówczas przesład deklarację ponownie, aby uzyskad nowy numer UINP Wysłanie wiadomości SMS z numerem UINP Numer UINP można wysład z aplikacji SMSem bezpośrednio na telefon komórkowy kierowcy. W tym celu należy użyd ikony ("Wysłanie SMS"), wypełnid pole poprawnym numerem telefonu kierowcy, uzupełnid wiadomośd informacjami dodatkowymi i wysład przyciskiem "Wyślij SMS". Usługa wysyłki SMS jest płatna, zależnie od ilości wiadomości wysłanych w okresie rozliczeniowym. strona 180/186

181 Rysunek 114. Wysłanie numeru UINP SMSem 9.9. Obsługa otwarcia procedury tranzytu NCTS w systemie ATLAS niemieckiej Służby Celnej "Wrota Celne", zależnie od tego, z jakim obszarem geograficznym następuje korespondencja, pracują w określonym kontekście. Domyślnie po otwarciu aplikacja znajduje się w kontekście "PL", który umożliwia wymianę komunikatów z systemami informatycznymi Polskiej Administracji Celnej. Zmiana kontekstu na "DE" umożliwia pracę z deklaracjami tranzytowymi do niemieckiego systemu ATLAS. Aby zmienid kontekst pracy, należy w menu głównym wybrad opcję: "Dokumenty" "Zmieo kraj", a następnie wybrad właściwy symbol i wykonad polecenie "Zatwierdź". Wszystkie dalsze operacje opisane w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania. wykonuje się w kontekście "BY" Tworzenie nowej deklaracji tranzytowej NCTS-DE W celu utworzenia nowej deklaracji tranzytowej NCTS-DE należy po zmianie kontekstu na "DE", w menu głównym wybrad opcję:. strona 181/186

182 Przycisk, widoczny pod linią z kryteriami wyszukiwania otwiera nowy dokument, gdzie w miejsce pustych pól wpisuje się wymagane informacje. Wpisywanie danych podzielone jest na siedem ekranów: deklaracja, podmioty, urzędy celne, transport, towary, gwarancje i zamknięcia. W każdej chwili można przejśd do innej grupy danych klikając w nagłówek w oknie struktury dokumentu. Pola wypełnia się według ogólnych zasad, opisanych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania., przechodząc z jednego ekranu na kolejny. UWAGA: wartości wprowadzone na kolejnych ekranach zostaną zapamiętane w dokumencie dopiero po wykonaniu operacji "Zapisz". Niektóre informacje mają układ listy, do której nowy element dopisuje się używając przycisku. Niepoprawne wpisy można poprawid korzystając z przycisku w kolumnie Edytuj. Po wpisaniu wszystkich koniecznych danych nowo utworzoną deklarację tranzytową zapisuje się używając przycisku "Zapisz", co powoduje dopisanie dokumentu do bazy, nadanie mu indywidualnego numeru własnego oraz statusu Zarejestrowany. Dokument w tym statusie możemy edytowad lub wysład do systemu ATLAS. Rysunek 115. Deklaracja tranzytowa NCTS-DE Tworzenie deklaracji tranzytowej NCTS-DE z szablonu Aby utworzyd deklarację tranzytową NCTS-DE z szablonu (tworzenie szablonu dokumentu opisano w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), należy w menu głównym wybrad opcję: "Dokumenty" "ATLAS" "Deklaracja tranzytowa", a następnie przejśd do zakładki Szablony. Po wpisaniu kryteriów wyboru należy otworzyd listę szablonów przyciskiem "Pokaż" i otworzyd żądany szablon w trybie podglądu. W obszarze operacji dostępne jest polecenie "Utwórz dokument", które powoduje utworzenie nowej deklaracji i otwarcie jej w trybie podglądu. Dokument wstępnie wypełniony jest danymi pochodzącymi z szablonu, posiada nowy kolejny numer własny oraz status Zarejestrowany. Aby wprowadzid nowe dane należy przyjśd do trybu edycji poleceniem "Edytuj". Po uaktualnieniu danych deklarację można zapisad i w następnej kolejności wysład do systemu ATLAS. strona 182/186

183 Edycja deklaracji tranzytowej NCTS-DE Edycja jest możliwa tylko w statusie Zarejestrowany i Odrzucony. W oknie podglądu deklaracji w obszarze operacji widoczne jest polecenie "Edytuj", którego użycie otwiera dokument do edycji. Edycja przebiega tak samo, jak tworzenie nowej deklaracji z tą różnicą, że pola są wypełnione aktualnymi danymi edytowanego dokumentu. Możliwe jest wtedy modyfikowanie treści pól i zmiana zawartości list (dopisywanie nowych elementów, usuwanie istniejących i zmiana ich treści). Jeżeli zmieni się dane, dotyczące podmiotów gospodarczych (kontrahentów), zostaną one zmienione w dokumencie, ale dane kontrahenta w bazie kontrahentów pozostaną bez zmian. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Zarejestrowany, po zapisie status pozostaje bez zmian i dokument gotowy jest do wysłania lub ponownej edycji. Jeżeli edycja dokonywana jest w statusie Odrzucony, po zapisie status zmienia się na Zarejestrowany, a fakt wcześniejszego wysłania poprzedniej wersji dokumentu widoczny jest w drzewie komunikatów. Po zaznaczeniu komunikatu w obszarze danych widoczny jest plik XML z wysłaną treścią deklaracji. Dokument w statusie Zarejestrowany może byd ponownie edytowany lub wysłany do systemu ATLAS Wysłanie deklaracji tranzytowej NCTS-DE Z chwilą, gdy deklaracja zawiera wszystkie niezbędne dane i posiada status Zarejestrowany można ją wysład do systemu ATLAS. W tym celu należy otworzyd wybraną deklarację w trybie podglądu (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.), a następnie wybrad polecenie "Wyślij deklarację tranzytową". Spowoduje to wstępne sprawdzenie poprawności deklaracji oraz wyświetlenie błędów, jeżeli takie zostaną stwierdzone (patrz: rozdział Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Jeżeli dokument nie zawiera błędów lub będą one możliwe do pominięcia, po wybraniu polecenia "Zatwierdź" następuje przesłanie pliku XML. Do systemu ATLAS wysyła się deklaracje bez podpisu elektronicznego. Od tej chwili dokument będzie oczekiwał komunikatów zwrotnych z systemu ATLAS. Otrzymanie komunikatu "Potwierdzenie złożenia", a następnie "Akceptacja" powoduje przejście deklaracji tranzytowej do statusu Przyjęty i nadanie numeru ARN. Otrzymanie komunikatu "Odrzucenie" powoduje przejście deklaracji tranzytowej do statusu Odrzucony. W statusie Przyjęty dokument może otrzymad komunikat "Unieważnienie", co stanowi zawiadomienie o unieważnieniu deklaracji przez Urząd Celny. Operator po wysłaniu deklaracji poza możliwością edycji i ponownej wysyłki deklaracji odrzuconej wyłącznie oczekuje na kolejne komunikaty i kontroluje przebieg obsługi sprawy w systemie NCTS. Nie ma możliwości sprostowania ani wysłania wniosku o unieważnienie do deklaracji NCTS-DE. Kolejne statusy deklaracji zostały omówione w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania Odrzucenie deklaracji tranzytowej NCTS-DE Odrzucenie deklaracji tranzytowej może nastąpid jednym z dwóch statusów: 1) Wysłany odrzucenie deklaracji nastąpiło na etapie kontroli poprawności technicznej (odrzucenie) i merytorycznej (odmowa) w systemie ATLAS. Deklaracja otrzymuje status Odrzucony, nie posiada jeszcze tymczasowego numeru ARN. W tej sytuacji strona 183/186

184 można dokonad edycji dokumentu, poprawid błędne informacje i wysład go ponownie. 2) Złożony odrzucenie następuje na wniosek funkcjonariusza celnego. Deklaracja posiada już nadany numer ARN. W komunikacie "Odrzucenie" znajduje się informacja, wpisana przez funkcjonariusza, zawierająca przyczynę odrzucenia. Poprawa deklaracji nie jest w tym wypadku możliwa. Należy na podstawie złożonej deklaracji sporządzid nową (szablon -> nowy dokument), poprawid lub uzupełnid dane i wysład nową deklarację w celu uzyskania nowego numeru ARN Wydruk dokumentu TAD (T1) do deklaracji tranzytowej "Wrota Celne" umożliwiają wydruk kopii dokumentu TAD, przesyłanego jako załącznik do decyzji o tranzycie. Jeżeli deklaracja jest w statusie "Zwolniony do tranzytu", jako załącznik występuje w niej dokument TAD w pliku PDF. Można go odnaleźd w kolejce korespondencji związanej z wysłaną deklaracją w zakładce "Komunikaty" (patrz Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.). Rysunek 116. Wydruk dokumentu TAD (T1) do deklaracji tranzytowej NCTS-DE W oknie dokumentu widoczny jest podgląd pliku PDF (wygląd okna podglądu zależy od wersji aktualnie zainstalowanej wtyczki do podglądu plików PDF w przeglądarce). Dokument drukuje się za pomocą funkcji dostępnej z poziomu okna podglądu (wtyczki w przeglądarce). Na rysunku widoczny jest przycisk "Drukuj" okno obsługiwane przez wersję 10.x Adobe Reader Wydruk fiszki do deklaracji tranzytowej NCTS-DE W niektórych sytuacjach pożądane jest posiadanie papierowego dokumentu, zawierającego wyciąg z danych deklaracji w celu przedstawienia w urzędzie celnym. strona 184/186

185 Przykładowo sytuacja taka ma miejsce przy otwieraniu tranzytu na granicy CH-DE, gdzie celnik niemiecki oczekuje dokumentu z danymi, jak w deklaracji, potwierdzonego przez szwajcarski urząd wywozowy. Do tego celu może służyd fiszka (), zawierająca wszystkie konieczne dane z deklaracji. Rysunek 117. Fiszka z danymi deklaracji tranzytowej NCTS-DE W celu wydrukowania fiszki należy użyd ikony, znajdującej się w górnej części okna dokumentu. Pojawia się dodatkowy komunikat: strona 185/186

Wrota Celne. Podręcznik użytkownika. wersja 1.8.2

Wrota Celne. Podręcznik użytkownika. wersja 1.8.2 Wrota Celne Podręcznik użytkownika wersja 1.8.2 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy Wrota Celne SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument opisuje sposób korzystania z poszczególnych funkcji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem 1 Spis treści 1. Pierwsze kroki... 3 1.1 Rejestracja... 3 1.2 Logowanie... 3 1.3 Przypomnienie hasła... 3 1.4 Pełna aktywacja konta... 4 2. Logowanie... 4 2.1 Opis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie)

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) PTI ICTPL 15-10-2010 Spis treści Uruchamianie systemu CRONSOR... 3 Logowanie do systemu CRONSOR... 3 Zakładka Administracja... 3

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KONTA POCZTOWE

SZKOLNE KONTA POCZTOWE SZKOLNE KONTA POCZTOWE INSTRUKCJA ADMINISTRATORA 1 SPIS TREŚCI Logowanie się do systemu zarządzania kontami pocztowymi... 3 Wyjaśnienie pojęd: użytkownik, alias... 3 Interfejs aplikacji EXIM po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

1. Manager Paczek - informacje ogólne 2. Doładowanie konta w Managerze Paczek w zakładce Moje konto 2.1. Okno potwierdzenia płatności 2.2.

1. Manager Paczek - informacje ogólne 2. Doładowanie konta w Managerze Paczek w zakładce Moje konto 2.1. Okno potwierdzenia płatności 2.2. 1. Manager Paczek - informacje ogólne 2. Doładowanie konta w Managerze Paczek w zakładce Moje konto 2.1. Okno potwierdzenia płatności 2.2. Przekierowanie do strony płatności 3. Nadawanie Paczki 3.1. Wyślij

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Uczelnia - konto studenta

Wirtualna Uczelnia - konto studenta Wirtualna Uczelnia - konto studenta AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Informacje ogólne Niniejsza dokumentacja została opracowana w celu ułatwienia i wspomagania obsługi modułu

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo