UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POZNAŃ, MAJ 2013

2 Przygotowanie i opracowanie danych DZIAŁ KADR I ORGANIZACJI SAMODZIELNA SEKCJA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH Zmiany do Składu Osobowego należy zgłaszać drogą elektroniczną : Oprogramowanie składu i bazy danych KRZYSZTOF KEŃSKI Projekt okładki ZAKŁAD GRAFICZNY UAM Grafiki budynków dydaktycznych ALEKSANDER KOZŁOWSKI Druk Łódzkie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. ul. Dowborczyków Łódź ISBN

3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań Telefon centrali (w składzie osobowym zamieszczono tylko końcówki numerów telefonów podłączonych do centrali. Pierwszy człon numeru to: ) ( numery telefonów jednostek mieszczących się w Collegium Chemicum na Morasku należy każdorazowo poprzedzać numerem ) Fax Kancelarii Telefony Biura Rektora Fax Biura Rektora Biura Rektora Telefon Sekretariatu Kanclerza Fax Sekretariatu Kanclerza Sekretariatu Kanclerza Serwis www REGON NIP Nr konta bankowego Bank Zachodni WBK S.A. VI O/P-ń

4 Informacja dotycząca sposobu wybierania numerów telefonicznych: 1. Wybieranie numerów zewnętrznych należy poprzedzić cyfrą 0 lub 7 0 jeżeli rozmowa ma charakter służbowy 7 jeżeli rozmowa ma charakter prywatny 2. Wybieranie numerów wewnętrznych (XXXX) dotyczy tylko abonentów objętych centralą ALCATEL Pozostali użytkownicy łączą się na ogólnych zasadach. 3. Numery wewnętrzne jednostek mieszczących się w Collegium Chemicum na Morasku należy każdorazowo poprzedzać numerem Przełączanie rozmów (w ramach systemu CENTREX) Aby przełączyć rozmowę na inny numer należy: o o wybrać funkcję FLASH i 4-cyfrowy numer wewnętrzny (dla numerów analogowych) wybrać 4-cyfrowy numer wewnętrzny (dla numerów cyfrowych). Telefony alarmowe 112 numer alarmowy 999 pogotowie ratunkowe 998 straż pożarna 997 policja 986 straż miejska 992 pogotowie gazowe 991 pogotowie energetyczne 994 pogotowie wodno-kanalizacyjne 993 pogotowie ciepłownicze

5 REKTORAT Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, fax 44-44, Rektor Prorektor ds. kształcenia Prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni Prorektor ds. informatyzacji i współpracy z gosp. Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarod. WŁADZE REKTORSKIE prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, GABINET REKTORA Dyrektor Gabinetu Rektora mgr Natalia Chromińska, BIURO REKTORA Kierownik mgr inż. Małgorzata Nowaczyk, 43-92, Asystent Rektora mgr Magdalena Raszeja-Domańska, 43-08, Doradca Rektora ds. prawnych dr Agnieszka Pyrzyńska, Sekr. Senatu mgr Zdzisława Mielcarek, Sam. referent mgr Ewa Jarmakowska - Kolanus, 44-03

6 6 SEKRETARIAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA Specjalista mgr Aleksandra Kozłowicz, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. KADRY I ROZWOJU UCZELNI Specjalista mgr Agnieszka Kmieciak, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. INFORMATYZACJI I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKA Sam. referent Natalia Ratajczak, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. STUDENCKICH Specjalista mgr Natasza Walewska-Hirsch, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ St. referent mgr Monika Szajkowska, PEŁNOMOCNICY REKTORA Ds. Progr. LLP Erasmus dr Iwona Borkowska, Ds. oceny jakości kształcenia prof. zw. dr hab. Joachim Cieślik, Ds. osób niepełnosprawnych mgr Roman Durda, Ds. Domu Pracy Twórczej w Obrzycku prof. zw. dr hab. Jerzy Fedorowski, Ds.informatyzacji dydaktyki dr Bogdan Hojdis, Ds. Akademii Artes Liberales prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski, Ds. Stacji Naukowych UAM prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Ds. Systemu ECTS prof. zw. dr hab. Ewa Kraskowska, Ds. systemów informatycznego zarządzania uczelnią prof. zw. dr hab. Marek Kręglewski, Ds. klas akademickich prof. zw. dr hab. Waldemar Łazuga, Ds. studiów zintegrowanych prof. UAM dr hab. Aleksander Mikołajczak, 45-02

7 7 Ds. współpracy z uniwersytetami Federacji Rosyjskiej prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa, Ds.rozbudowy bazy akademickiej na Kampusie Morasko prof. zw. dr hab. Bogusław Mróz, Ds. Centrum NanoBioMed prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki, Ds. własności intelektualnej prof. UAM dr hab. Aurelia Nowicka, Uczelniany Koordynator ds. ankiet prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski, Ds. bytowych studentów dr Przemysław Rachowiak, Ds. kształcenia ustawicznego prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik, Ds. współpracy z uniwersytetami niemieckimi prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc, 42-78, Ds.Centrum Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej prof. zw. dr hab. Antoni Wójcik, Ds. zarządzania jakością kształcenia prof. zw. dr hab. Maria Ziółek, 24-23

8 SENAT AKADEMICKI REKTOR prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, PROREKTORZY prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, DZIEKANI prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski, prof. zw. dr hab. Bogdan Jackowiak, prof. zw. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. UAM dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, ks. prof. zw. dr hab. Jan Szpet, prof. UAM dr hab. Mirosław J. Śmiałek, prof. zw. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, prof. zw. dr hab. Antoni Wójcik, PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKI prof. UAM dr hab. Tadeusz Gaworzewski, prof. zw. dr hab. Jerzy Kąkol, o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz, prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, prof. UAM dr hab. inż. Marek Marciniak, prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki,

9 Senat Akademicki 9 prof. zw. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak, prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska, prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, prof. zw. dr hab. Grażyna Vetulani, PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH dr Remigiusz Ciesielski, dr Robert Jagodziński, dr Ewa Kasperek-Golimowska, dr Marta Radojewska, mgr Piotr Szafarkiewicz, dr Katarzyna Turska, dr hab. Rafał Witkowski, mgr Jolanta Wysocka, dr Stanisław Zyborowicz, PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBED ACYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI mgr Izabela Mytko-Schneider, mgr Wojciech Przybecki, mgr Stanisław Wachowiak, PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW mgr Konrad Kapcia, PRZEDSTAWICIELE SAMORZADU STUDENCKIEGO Daria Jezierska Krzysztof Lamparski Michał Mikołajczak Piotr Okonkowski, Krzysztof Paisert Michał Paszyn, Magda Pikul, Mateusz Radziejewski, Marita Rynowiecka Tomasz Wojnowski Joanna Wyduba,

10 10 Senat Akademicki OSOBY BIORACE UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM mgr Krystyna Andrzejewska, M.Phil. Thomas Anessi, dr hab. Artur Jazdon, dr Wojciech Kamiński, mgr Małgorzata Osesik, CZŁONEK RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO prof. zw. dr hab. Jerzy Lis, PROTOKOLANT SENATU AKADEMICKIEGO dr Krzysztof Mularski, SEKRETARZ SENATU AKADEMICKIEGO mgr Zdzisława Mielcarek,

11 KOMISJE SENACKIE Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW prof. zw. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak, dr Robert Jagodziński, Daria Jezierska mgr Konrad Kapcia, prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Michał Mikołajczak Krzysztof Paisert mgr Wojciech Przybecki, Mateusz Radziejewski, prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, mgr Piotr Szafarkiewicz, prof. zw. dr hab. Grażyna Vetulani, mgr Stanisław Wachowiak, dr hab. Rafał Witkowski, Tomasz Wojnowski Joanna Wyduba, dr Stanisław Zyborowicz, KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki, dr Remigiusz Ciesielski, prof. UAM dr hab. Tadeusz Gaworzewski, dr Robert Jagodziński, dr Ewa Kasperek-Golimowska, prof. zw. dr hab. Jerzy Kąkol, Krzysztof Lamparski prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, Michał Paszyn, Magda Pikul, dr Marta Radojewska, Marita Rynowiecka prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, mgr Piotr Szafarkiewicz, dr Katarzyna Turska,

12 12 Komisje Senackie prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, Joanna Wyduba, mgr Jolanta Wysocka, Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie KOMISJA DS. ROZWOJU prof. UAM dr hab. inż. Marek Marciniak, prof. UAM dr hab. Tadeusz Gaworzewski, Daria Jezierska o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz, prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, mgr Izabela Mytko-Schneider, Krzysztof Paisert Michał Paszyn, Mateusz Radziejewski, prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, mgr Stanisław Wachowiak, dr hab. Rafał Witkowski, KOMISJA PRAWNA prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski, dr Remigiusz Ciesielski, Krzysztof Lamparski Piotr Okonkowski, mgr Wojciech Przybecki, dr Marta Radojewska, prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska, Tomasz Wojnowski dr Stanisław Zyborowicz, KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Przewodniczący Zcy Przewodniczącego Członkowie prof. dr hab. Tomasz Schramm, dr hab. Andrzej Jarocha, prof. zw. dr hab. Stefan Lis, dr Jędrzej Bujny, prof. zw. dr hab. Janusz Adam Choiński, dr Maciej Dybowski dr Jarosław Grykiel, prof. zw. dr hab. Anna Krajewska-Stasiak, prof. zw. dr hab. Michał Kurzyński, prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski, Dawid Poszwa, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński, prof. zw. dr hab. Marek Zaborowski, prof. zw. dr hab. Elżbieta Zenkteler, prof. zw. dr hab. Marek Żyromski,

13 Komisje Senackie 13 RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Przewodniczący Zcy Przewodniczącego Członkowie prof. UAM dr hab. Maciej Gutowski, prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński, dr hab. Ryszard Sowiński, KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW prof. zw. dr hab. Janusz Czebreszuk, prof. zw. dr hab. Bogusław Bakuła, prof. UAM dr hab. Michał Skapski, mgr Katarzyna Chajbos, mgr Małgorzata Cieliczko, dr hab. Maciej Mataczyński, mgr Anna Mądra, prof. zw. dr hab. Tadeusz Michałowski, dr hab. Donata Pluskota-Karwatka, mgr Jakub Stolarek, RZECZNIK DYSCYPLINARNY DS. DOKTORANTÓW dr hab. Paweł Grzegorczyk, ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW Przewodnicząca Zcy Przewodniczącej Członek Przewodniczący Zcy Przewodniczącego Członkowie prof. zw. dr hab. Ewa Rewers, ks. prof. UAM dr hab. Ryszard Sikora, prof. UAM dr hab. Krzysztof Ślebzak, mgr Katarzyna Fryc KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz, prof. UAM dr hab. Tomasz Kubiak, dr hab. Daniel Lach, prof. UAM dr hab. Camilla Badstubner-Kizik, prof. UAM dr hab. Krzysztof Brzechczyn, dr hab. Zbigniew Celka, prof. dr hab. Piotr Czarnecki, Joanna Gruchot Bartosz Hanysz Piotr Kałużny Aleksandra Kochaniewicz ks. prof. UAM dr hab. Kazimierz Lijka, prof. UAM dr hab. Bogusława Łęska, Wojciech Owczarz Krzysztof Paisert dr Aleksander Raczyński, Michał Szulc prof. zw. dr hab. Przemysław Tajsner,

14 14 Komisje Senackie prof. zw. dr hab. Tomasz Zieliński, Karolina Żurczak RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. STUDENCKICH dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska, dr Barbara Janusz-Pohl, prof. UAM dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dr Justyn Piskorski ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW Przewodnicząca Zcy Przewodniczącej Członkowie prof. dr hab. Hanna Kmita, dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc, Zuzanna Bielińska Hanna Czerniak dr Agnieszka Gajewska, Mateusz Radziejewski, prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak, Marita Rynowiecka dr Jacek Wiewiorowski, Przewodniczący Członkowie UCZELNIANY ZESPÓŁ ODWOŁAWCZY prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. zw. dr hab. Andrzej Dobek, prof. zw. dr hab. Maria Kaczmarek, prof. UAM dr hab. Krzysztof Knoppek, prof. UAM dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM dr hab. Marcin Krygier, ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Krzysztof Łastowski, prof. UAM dr hab. Piotr Przybylski, prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel, prof. zw. dr hab. Zdzisław Puślecki, prof. UAM dr hab. Ewa Ryś, dr Luiza Śmidowicz, prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek, prof. zw. dr hab. Witold Wnuk, prof. zw. dr hab. Wiesław Wydra, prof. UAM dr hab. Eva Zamojska, KOMISJA DS. OCENY CZŁONKÓW ZESPOŁÓW OCENIAJACYCH Przewodniczący Członkowie prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak, prof. zw. dr hab. Maria Gdaniec, prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak, prof. zw. dr hab. Henryk Hudzik, prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński, dr hab. Artur Jazdon,

15 Komisje Senackie 15 prof. zw. dr hab. Jerzy Kaliszan, ks. prof. zw. dr hab. Mieczysław Mikołajczak, prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki, prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, prof. zw. dr hab. Ewa Piotrowska, prof. zw. dr hab. Barbara Sienkiewicz, prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski, ZESPÓŁ OCENIAJACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH INNYCH NIŻ WYDZIAŁ Przewodniczący Członkowie prof. zw. dr hab. Czesław Karolak, dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel, prof. UAM dr hab. Stanisław Dylak, mgr Piotr Karwasiński, dr Barbara Koncewicz, prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński, prof. UAM dr hab. Krzysztof Kozłowski, dr Kamila Słupska, prof. UAM dr hab. Paweł Zajas, Przewodniczący Członkowie KONWENT GODNOŚCI HONOROWYCH prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. zw. dr hab. Jerzy Bańczerowski prof. zw. dr hab. Sylwester Dworacki, prof. zw. dr hab. Jerzy Konarski, prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski, prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc,

16 KOMISJA WYBORCZA UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA Przewodniczący prof. zw. dr hab. Zdzisław Błaszczak, Zcy Przewodniczącego prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak, prof. zw. dr hab. Stanisław Sierpowski, Sekretarz Członkowie dr Aleksandra Bocheńska, ks. dr Marian Antoniewicz, prof. UAM dr hab. Krzysztof Brzechczyn, mgr Anna Datko, dr Ligia Henczel-Wróblewska, prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć, prof. UAM dr hab. Jan Milecki, prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak, dr Jakub Pokrzywniak prof. zw. dr hab. Zbigniew Sareło, prof. UAM dr hab. Paweł Scheffler, prof. UAM dr hab. Barbara Skowronek, Łukasz Słoma mgr Alicja Spaleniak, prof. UAM dr hab. Piotr Szkudlarz, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, prof. UAM dr hab. Marek Wisła,

17 KOMISJE REKTORSKIE Przewodniczący Członkowie KOMISJA REKTORSKA DS. BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICA prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, dr Tomasz Brańka, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski, prof. zw. dr hab. Paweł Domański, mgr Marek Fertig, prof. UAM dr hab. Jerzy Fiećko, prof. UAM dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann, prof. zw. dr hab. Jerzy Jaworski, prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński, o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz, prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa, prof. zw. dr hab. Adam Lipowski, prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz, prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak, prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz, prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik, prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach, dr Magdalena Szafran, mgr Małgorzata Więckowska-Frąckiewicz, ; prof. zw. dr hab. Przemysław Wojtaszek, KOMISJA REKTORSKA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Przewodniczący Zca Przewodniczącego Członkowie prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Mieczysław Kozłowski, prof. UAM dr hab. Piotr Barczyński, dr Aleksandra Bocheńska, dr Wojciech Kamiński, prof. UAM dr hab. Jacek Kubicki, bryg. inż. Andrzej Międzybrodzki,

18 18 Komisje Rektorskie lek. med. Krzysztof Skrzypczak mgr inż. Elżbieta Sobczak, Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie KOMISJA REKTORSKA DS. KADR I FINANSÓW prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski, prof. zw. dr hab. Bogdan Jackowiak, prof. zw. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. UAM dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, ks. prof. zw. dr hab. Jan Szpet, prof. UAM dr hab. Mirosław J. Śmiałek, prof. zw. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, prof. zw. dr hab. Antoni Wójcik, KOMISJA REKTORSKA DS. SPORTU prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, dr Adam Barabasz, prof. zw. dr hab. Roman Dziergwa, dr Robert Jagodziński, mgr Andrzej Koziński prof. UAM dr hab. Roman Przymusiński, mgr Piotr Szafarkiewicz, Przewodniczący Członkowie KOMISJA REKTORSKA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński, prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek, prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński, prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak, prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, prof. UAM dr hab. Elżbieta Nowicka, prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk, dr hab. Adam Putko, prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak, prof. zw. dr hab. Ryszard Tanaś,

19 Komisje Rektorskie 19 prof. UAM dr hab. Zbigniew Tworak, prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak, ks. dr hab. Paweł Wygralak, KOMISJA REKTORSKA DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. zw. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk, dr hab. Krzysztof Grygiel, prof. UAM dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, dr hab. Andrzej Michałowski, prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, dr Agnieszka Setecka, prof. UAM dr hab. Aldona Sopata, dr Adam Szymaniak, prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, dr Anna Tobolska, dr hab. Rafał Witkowski, ks. dr hab. Paweł Wygralak, dr Jacek Zydorowicz, KOMISJA REKTORSKA DS. STUDIÓW STACJONARNYCH prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, dr Remigiusz Ciesielski, dr Roman Czarnowski, prof. dr hab. Joanna Deckert, dr Radosław Dylewski, dr hab. Krzysztof Grygiel, prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM dr hab. Andrzej Macias, dr hab. Andrzej Michałowski, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, dr Adam Szymaniak, dr hab. Rafał Witkowski, ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki, KOMISJA REKTORSKA DS. WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKA prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. zw. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk, prof. UAM dr hab. Paweł Churski, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska,

20 20 Komisje Rektorskie Przewodniczący Członkowie prof. UAM dr hab. Piotr Gąsiorowski, ks. prof. UAM dr hab. Jacek Hadryś, prof. zw. dr hab. Jerzy Jaworski, mgr Piotr Kościelny, prof. UAM dr hab. Maciej Kubicki, prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak, prof. UAM dr hab. Aurelia Nowicka, prof. UAM dr hab. Grzegorz Pawłowski, prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz, mgr Dorota Pisula, prof. UAM dr hab. Aldona Sopata, dr Adam Szymaniak, mgr Jacek Wajda, KOMISJA REKTORSKA DS. PROMOCJI I MARKETINGU prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, mgr Natalia Chromińska, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. zw. dr hab. Wojciech Nawrocik, dr hab. Dorota Piontek, Mateusz Radziejewski, dr Anna Scheibe, mgr Paweł Wojciechowski, Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie ZESPÓŁ REKTORSKI DS. PROMOCJI prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, mgr Natalia Chromińska, dr Stefan Habryło, mgr Jolanta Lenartowicz-Skrzypczak, mgr Anna Młynarczyk, mgr Dorota Pisula, ZESPÓŁ DS. STRATEGII ROZWOJU UAM prof. zw. dr hab. Grzegorz Schroeder, prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, mgr Natalia Chromińska, prof. UAM dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. zw. dr hab. Rafał Drozdowski, prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, mgr Katarzyna Linke, mgr Maria Lutomska, prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, prof. zw. dr hab. Bogusław Mróz, prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz,

21 Komisje Rektorskie 21 Przewodniczący Członkowie ZESPÓŁ DS. STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, dr Aleksandra Bocheńska, dr Agnieszka Pyrzyńska, Przewodnicząca Sekretarz Członkowie UCZELNIANA KOMISJA INWENTARYZACYJNA mgr Maria Buzińska, mgr Aleksandra Świstak, dr Włodzimierz Głodowski, dr Michał Januszczyk, mgr Agnieszka Palacz, prof. UAM dr hab. Alfred Stach, dr Beata Warżajtis, RADA GOSPODARCZA PRZY REKTORZE UAM Wiesław Biernacki Andrzej Byrt Tomasz Cemel Paweł Chudziński Andrzej Głowacki Wojciech Holk Aleksander Jankowski Janusz Kosiński Tadeusz Kościński Robert Książkiewicz Sławomir Łukaszyk Barbara Matelska Jolanta Musielak Piotr Nowakowski Arkadiusz Szopieraj Zbigniew Włodarczak Jerzy Woźniak Kazimierz Zagozda Bogdan Zmyślony

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PRZYJACIEL SZKOŁY SWARZĘDZU" PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W Tytuł "Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr nadawany jest: 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu" osobom fizycznym firmom instytucjom

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

w Aleksandrowie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Aleksandrowie Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, Aleksandrów 54, 21-400 Łuków 1 Filipczak Monika Przewodniczący 2 Kurowska Zofia Zastępca 3 Chudowolska

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z dnia 24 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA z dnia 24 sierpnia 2015 r. NR 1 W KAŹMIERZU Spraw Referendum nr 1 w Kaźmierzu: OBWODOWA KOMISJA DS. REFERENDUM NR 1 w Kaźmierzu Gimnazjum w Kaźmierzu, ul. Gimnazjalna 3 1. Agnieszka Bielejewska - Przewodnicząca 2. Natalia Waśkowiak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R.

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2013/2014 Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu z dnia 28 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr 17/2013/2014 Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu z dnia 28 lutego 2014 roku Zarządzenie Nr 17/2013/2014 Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany składu Senackich Komisji powołanych dla realizacji zadań uczelnianego systemu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015 WÓJTA GMINY z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 1 Danuta Bolewska Piotrków Kujawski 2 Sylwia Ciesielska Leszcze

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy Sala 1 (sala gimnastyczna) 1. Arendarska Paulina Edyta 2. Babuśka Martyna 3. Cedzidło Patrycja 4. Chmielewska Marta Maria 5. Chruszcz Angelika Aleksandra 6. Cópek Magdalena Katarzyna 7. Czaja Angelika

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O SKŁADACH OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH. Na pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały się Obwodowe Komisje

I N F O R M A C J A O SKŁADACH OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH. Na pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały się Obwodowe Komisje I N F O R M A C J A O SKŁADACH OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Na pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały się Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy właściwe do przeprowadzenia głosowania w wyborach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

Nr 1 2008-04-12. Brak minimum. 24 lat i młodsi

Nr 1 2008-04-12. Brak minimum. 24 lat i młodsi Nr 1 100m klasyczny Kobiet Nr 2 100m klasyczny MęŜczyzn Nr 3 50m dowolny Kobiet Nr 4 50m dowolny MęŜczyzn Nr 5 100m grzbietowy Kobiet Nr 6 100m grzbietowy MęŜczyzn Nr 7 50m motylkowy Kobiet Nr 8 50m motylkowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ust.1-4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu Kontakt z urzędem Adres email: powiat@bochnia.pl, sekretariat@powiat.bochnia.pl Adres skrzynki EPUAP: /SPBochnia/skrytka Centrala telefoniczna: 146 153 700 Starosta i Wicestarosta: łączy sekretariat 146

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w gminie

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE WARTE ZACHODU II Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

CZYTANIE WARTE ZACHODU II Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU II Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego PROTOKÓŁ PRZEBIEGU II ETAPU KONKURSU ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH (etap pisemny) Zawody II stopnia przeprowadziła Komisja w składzie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE

UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE UAM DZIEŃ SPORTU, 18 MAJA 2013 IX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYNIKI INDYWIDUALNE 25 M DOWOLNYM KOBIET LP. NAZWISKO IMIĘ UCZELNIA KATEGORIA CZAS MIEJSCE 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r.

KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r. KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I LKS Piotrków Tryb., 11.06.2015 r. 100 m kobiet 1 Polak-Grudzińska Klaudia 1997 ZSP Kleszczów bełchatowski

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Przewodniczący: Henryk Antoni Bogacz, zam. Korczyna Z-ca przewodniczącego: Zofia Pelczar, zam. Korczyna Członkowie: Gabriela Wiktoria

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminów zawodowych. ( nowa podstawa programowa ) zbiórka najpóźniej 30 minut przed egzaminem z dowodem osobistym

Harmonogram egzaminów zawodowych. ( nowa podstawa programowa ) zbiórka najpóźniej 30 minut przed egzaminem z dowodem osobistym Harmonogram egzaminów zawodowych ( nowa podstawa programowa ) zbiórka najpóźniej 30 minut przed egzaminem z dowodem osobistym na sale wchodzimy tylko z dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Burmistrza Miasta Tuszyna. z dnia 5 listopada 2014 r.

INFORMACJA. Burmistrza Miasta Tuszyna. z dnia 5 listopada 2014 r. INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 5 listopada 2014 r. o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowa

Bardziej szczegółowo

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15

0 Y 2 0 5 0 2-0 5 1. PRZEPROWADZENIA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka angielskiego poziom podstawowy. Ogłoszenie wyników o godzinie 18:15 3 5-5 1 Y Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Ul. Wałowa 18, 7-3 Gryfice 18.5.1r. Od 1:3 Czerniecki Michał 1:3-1:45 Do 18: Dębska Beata 1:45-13: Dojlitko Alicja 13:-13:15 Domaoska

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BEŁSZNICY z dnia 22 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BEŁSZNICY z dnia 22 kwietnia 2015 r. NR 1 W BEŁSZNICY 1. Matuszek Florian Antoni 2. Koczwara Katarzyna Iwona Zastępca Przewodniczącego 3. Andreczko Kinga Anna 4. Glenc Piotr Kamil 5. Grzegoszczyk Kamil Henryk 6. Jęczmionka Dorota Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Szkoła/Uczelnia/Zawód

Szkoła/Uczelnia/Zawód OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH 2012 PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Miasto: Poznań Adres stadionu: AWF Poznań, ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA Warszawa, dnia 27 lutego 2016r. LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA ZA ZASŁUGI NA RZECZ STOWARZYSZENIA. Oddział Regionalny lub Biuro nominujące kandydata Imię i nazwisko laureata Medal lubelskie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

jednostka samorządowa 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com 500 85 03 65 usługi - szkolenia

jednostka samorządowa 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com 500 85 03 65 usługi - szkolenia 1 Antolak-Szymańska Justyna justyna_antolak@wp.pl Agencja UE 2 Antonowicz Agnieszka agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Marsz Świętojański Gdynia, 2012-7-7. Dystans: 3 km

Marsz Świętojański Gdynia, 2012-7-7. Dystans: 3 km : Gdynia - 2012-07-07 płeć kat. 1 54 KOZAKOWSKI TOMASZ M 1 M 16-39 1 KWIDZYN CHODZĘZKIJAMI 0:10:00 2 128 TOFIL ADRIAN M 2 M 16-39 2 GDYNIA GDYNIA 0:10:19 3 163 BUZAK KONRAD M 3 M 40-49 1 GDYNIA III LO

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD EGZAMINÓW NAUCZYCIELI

ROZKŁAD EGZAMINÓW NAUCZYCIELI IV LO ROZKŁAD EGZAMINÓW NAUCZYCIELI Rok szkolny 2009/2010 Nauczyciele Miejsce pracy: IV LO Adamczyk Sylwia Andrzejczak Katarzyna Andrzejewska Apanowicz Natalia Banaszewska Janina Barabas Violeta Brodziszewska

Bardziej szczegółowo

L.p Obwodowa Komisja Funkcja. Miejsce zamieszkania

L.p Obwodowa Komisja Funkcja. Miejsce zamieszkania Załącznik do zarządzenia Nr 60 /2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Nowogrodźca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych L.p Obwodowa

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO - 2014

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO - 2014 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO - 2014 Lp. 1. JĘZYK POLSKI- poziom podstawowy 170 min 05.05. 2014 r. (poniedziałek ) Godz. 9.00 do 11.50 ekonomika Sadzka Agnieszka 1.Ziemski Mirosław 2.Czajka- Woch Małgorzata-

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2 Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji Poziom: A2 1 Białoskórska Dżesika 2 Bonek Paweł 3 Brych Edyta 4 Bułaj Krzysztof 5 Doktór Beata 6 Gacek Marcin 7 Górak Ola

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminu maturalnego w części ustnej w roku szkolnym 2014/15

Harmonogram egzaminu maturalnego w części ustnej w roku szkolnym 2014/15 Harmonogram egzaminu maturalnego w części ustnej w roku szkolnym 2014/15 Termin przedmiot Zdający Nr sali Absolwenci Technikum 1. Cybulska Agata - godz. 08.00-08.30 07 maja 2. Dziekan Kacper -godz. 08.30-09.00

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r.

Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r. Z a r z ą d z e n i e nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14.08.2015r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum Na podstawie art.13 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o referendum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25 PG nr 5, ul. Pułaskiego 25 OPIEKUN PRAKTYK Pani mgr Bożena Dytman, dnia 11.02.2013r. godzina 8.00 1. Ambroziak Agnieszka 2. Aponiewicz Michał 3. Brzostowski Paweł 4. Chomik Łukasz 5. Choruży Rafał 6. Chwetko

Bardziej szczegółowo

Wyniki VII Biegu Niepodległości. Kategoria: dziewczęta 2001

Wyniki VII Biegu Niepodległości. Kategoria: dziewczęta 2001 Kategoria: dziewczęta 01 1 Olga Brzezińska SP Mirosław 2 Wiktoria Madzińska SP Ujście 3 Marta Mosler SP Ujście 4 Jowita Zdzierela SP Ujście 5 Dominika Wylegała SP Ujście 6 Maria Kozera SP Ujście 7 Julia

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej, ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej, ul. Mazurska 13, Ruciane-Nida Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości informację o składach osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015

Bardziej szczegółowo

3 Memoriał im. H. Warwasa 10 km WYNIKI ZAWODÓW OPEN. Miejscowość City

3 Memoriał im. H. Warwasa 10 km WYNIKI ZAWODÓW OPEN. Miejscowość City OPEN 1 111 TARAS DANIEL POL ZZ. BAZA LOTNICTWA MALBORK 89 M2/1 00:34:38 00:34:35 2 1 WERNER PIOTR POL MARATON TUREK MALANÓW 92 M2/2 00:36:01 00:35:59 3 120 FLOREK FABIAN POL KONIN 85 M2/3 00:36:06 00:36:04

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

msc płeć zawodnik rok miejscowość klub wynik kategorie Grębocice druk: 03.05.2015 CHRONOSPORTS

msc płeć zawodnik rok miejscowość klub wynik kategorie Grębocice druk: 03.05.2015 CHRONOSPORTS msc nr płeć zawodnik rok miejscowość klub wynik kategorie 1 42 M (1) PIOTR STACHYRA 1983 GŁOGÓW 00:17:23 M30(1) 2 9 M (2) JERZY MAZURKIEWICZ 1970 ZG RUDNA 00:18:07 M40(1) 3 32 M (3) GRZEGORZ PAWŁOWSI 1981

Bardziej szczegółowo

Lista nagrodzonych i wyróżnionych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych OSOBY FIZYCZNE/ZAWODNICY Imię i nazwisko Klub, dyscyplina Decyzja

Lista nagrodzonych i wyróżnionych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych OSOBY FIZYCZNE/ZAWODNICY Imię i nazwisko Klub, dyscyplina Decyzja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 164 /15 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 9 listopada 2015 r. Lista nagrodzonych i wyróżnionych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych OSOBY FIZYCZNE/ZAWODNICY Imię

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 59 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 12 sierpnia 2015 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 59 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 12 sierpnia 2015 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 59 /2015 Wójta Gminy PIERZCHNICA z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Pierzchnica do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

Godziny konsultacji obowiązują poza okresami ferii, sesji i świąt

Godziny konsultacji obowiązują poza okresami ferii, sesji i świąt Godziny konsultacji obowiązują poza okresami ferii, sesji i świąt Nazwa Katedry/Zakładu Tytuł/Stopień naukowy Imię i nazwisko Dzień dyżuru Godziny dyżuru Nr pokoju Nr wew. telefonu Katedra Żywności Funkcjonalnej,

Bardziej szczegółowo