UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POZNAŃ, MAJ 2013

2 Przygotowanie i opracowanie danych DZIAŁ KADR I ORGANIZACJI SAMODZIELNA SEKCJA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH Zmiany do Składu Osobowego należy zgłaszać drogą elektroniczną : Oprogramowanie składu i bazy danych KRZYSZTOF KEŃSKI Projekt okładki ZAKŁAD GRAFICZNY UAM Grafiki budynków dydaktycznych ALEKSANDER KOZŁOWSKI Druk Łódzkie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. ul. Dowborczyków Łódź ISBN

3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań Telefon centrali (w składzie osobowym zamieszczono tylko końcówki numerów telefonów podłączonych do centrali. Pierwszy człon numeru to: ) ( numery telefonów jednostek mieszczących się w Collegium Chemicum na Morasku należy każdorazowo poprzedzać numerem ) Fax Kancelarii Telefony Biura Rektora Fax Biura Rektora Biura Rektora Telefon Sekretariatu Kanclerza Fax Sekretariatu Kanclerza Sekretariatu Kanclerza Serwis www REGON NIP Nr konta bankowego Bank Zachodni WBK S.A. VI O/P-ń

4 Informacja dotycząca sposobu wybierania numerów telefonicznych: 1. Wybieranie numerów zewnętrznych należy poprzedzić cyfrą 0 lub 7 0 jeżeli rozmowa ma charakter służbowy 7 jeżeli rozmowa ma charakter prywatny 2. Wybieranie numerów wewnętrznych (XXXX) dotyczy tylko abonentów objętych centralą ALCATEL Pozostali użytkownicy łączą się na ogólnych zasadach. 3. Numery wewnętrzne jednostek mieszczących się w Collegium Chemicum na Morasku należy każdorazowo poprzedzać numerem Przełączanie rozmów (w ramach systemu CENTREX) Aby przełączyć rozmowę na inny numer należy: o o wybrać funkcję FLASH i 4-cyfrowy numer wewnętrzny (dla numerów analogowych) wybrać 4-cyfrowy numer wewnętrzny (dla numerów cyfrowych). Telefony alarmowe 112 numer alarmowy 999 pogotowie ratunkowe 998 straż pożarna 997 policja 986 straż miejska 992 pogotowie gazowe 991 pogotowie energetyczne 994 pogotowie wodno-kanalizacyjne 993 pogotowie ciepłownicze

5 REKTORAT Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, fax 44-44, Rektor Prorektor ds. kształcenia Prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni Prorektor ds. informatyzacji i współpracy z gosp. Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarod. WŁADZE REKTORSKIE prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, GABINET REKTORA Dyrektor Gabinetu Rektora mgr Natalia Chromińska, BIURO REKTORA Kierownik mgr inż. Małgorzata Nowaczyk, 43-92, Asystent Rektora mgr Magdalena Raszeja-Domańska, 43-08, Doradca Rektora ds. prawnych dr Agnieszka Pyrzyńska, Sekr. Senatu mgr Zdzisława Mielcarek, Sam. referent mgr Ewa Jarmakowska - Kolanus, 44-03

6 6 SEKRETARIAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA Specjalista mgr Aleksandra Kozłowicz, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. KADRY I ROZWOJU UCZELNI Specjalista mgr Agnieszka Kmieciak, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. INFORMATYZACJI I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKA Sam. referent Natalia Ratajczak, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. STUDENCKICH Specjalista mgr Natasza Walewska-Hirsch, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ St. referent mgr Monika Szajkowska, PEŁNOMOCNICY REKTORA Ds. Progr. LLP Erasmus dr Iwona Borkowska, Ds. oceny jakości kształcenia prof. zw. dr hab. Joachim Cieślik, Ds. osób niepełnosprawnych mgr Roman Durda, Ds. Domu Pracy Twórczej w Obrzycku prof. zw. dr hab. Jerzy Fedorowski, Ds.informatyzacji dydaktyki dr Bogdan Hojdis, Ds. Akademii Artes Liberales prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski, Ds. Stacji Naukowych UAM prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Ds. Systemu ECTS prof. zw. dr hab. Ewa Kraskowska, Ds. systemów informatycznego zarządzania uczelnią prof. zw. dr hab. Marek Kręglewski, Ds. klas akademickich prof. zw. dr hab. Waldemar Łazuga, Ds. studiów zintegrowanych prof. UAM dr hab. Aleksander Mikołajczak, 45-02

7 7 Ds. współpracy z uniwersytetami Federacji Rosyjskiej prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa, Ds.rozbudowy bazy akademickiej na Kampusie Morasko prof. zw. dr hab. Bogusław Mróz, Ds. Centrum NanoBioMed prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki, Ds. własności intelektualnej prof. UAM dr hab. Aurelia Nowicka, Uczelniany Koordynator ds. ankiet prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski, Ds. bytowych studentów dr Przemysław Rachowiak, Ds. kształcenia ustawicznego prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik, Ds. współpracy z uniwersytetami niemieckimi prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc, 42-78, Ds.Centrum Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej prof. zw. dr hab. Antoni Wójcik, Ds. zarządzania jakością kształcenia prof. zw. dr hab. Maria Ziółek, 24-23

8 SENAT AKADEMICKI REKTOR prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, PROREKTORZY prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, DZIEKANI prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski, prof. zw. dr hab. Bogdan Jackowiak, prof. zw. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. UAM dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, ks. prof. zw. dr hab. Jan Szpet, prof. UAM dr hab. Mirosław J. Śmiałek, prof. zw. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, prof. zw. dr hab. Antoni Wójcik, PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKI prof. UAM dr hab. Tadeusz Gaworzewski, prof. zw. dr hab. Jerzy Kąkol, o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz, prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, prof. UAM dr hab. inż. Marek Marciniak, prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki,

9 Senat Akademicki 9 prof. zw. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak, prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska, prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, prof. zw. dr hab. Grażyna Vetulani, PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH dr Remigiusz Ciesielski, dr Robert Jagodziński, dr Ewa Kasperek-Golimowska, dr Marta Radojewska, mgr Piotr Szafarkiewicz, dr Katarzyna Turska, dr hab. Rafał Witkowski, mgr Jolanta Wysocka, dr Stanisław Zyborowicz, PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBED ACYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI mgr Izabela Mytko-Schneider, mgr Wojciech Przybecki, mgr Stanisław Wachowiak, PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW mgr Konrad Kapcia, PRZEDSTAWICIELE SAMORZADU STUDENCKIEGO Daria Jezierska Krzysztof Lamparski Michał Mikołajczak Piotr Okonkowski, Krzysztof Paisert Michał Paszyn, Magda Pikul, Mateusz Radziejewski, Marita Rynowiecka Tomasz Wojnowski Joanna Wyduba,

10 10 Senat Akademicki OSOBY BIORACE UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM mgr Krystyna Andrzejewska, M.Phil. Thomas Anessi, dr hab. Artur Jazdon, dr Wojciech Kamiński, mgr Małgorzata Osesik, CZŁONEK RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO prof. zw. dr hab. Jerzy Lis, PROTOKOLANT SENATU AKADEMICKIEGO dr Krzysztof Mularski, SEKRETARZ SENATU AKADEMICKIEGO mgr Zdzisława Mielcarek,

11 KOMISJE SENACKIE Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW prof. zw. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak, dr Robert Jagodziński, Daria Jezierska mgr Konrad Kapcia, prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Michał Mikołajczak Krzysztof Paisert mgr Wojciech Przybecki, Mateusz Radziejewski, prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, mgr Piotr Szafarkiewicz, prof. zw. dr hab. Grażyna Vetulani, mgr Stanisław Wachowiak, dr hab. Rafał Witkowski, Tomasz Wojnowski Joanna Wyduba, dr Stanisław Zyborowicz, KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki, dr Remigiusz Ciesielski, prof. UAM dr hab. Tadeusz Gaworzewski, dr Robert Jagodziński, dr Ewa Kasperek-Golimowska, prof. zw. dr hab. Jerzy Kąkol, Krzysztof Lamparski prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, Michał Paszyn, Magda Pikul, dr Marta Radojewska, Marita Rynowiecka prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, mgr Piotr Szafarkiewicz, dr Katarzyna Turska,

12 12 Komisje Senackie prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, Joanna Wyduba, mgr Jolanta Wysocka, Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie KOMISJA DS. ROZWOJU prof. UAM dr hab. inż. Marek Marciniak, prof. UAM dr hab. Tadeusz Gaworzewski, Daria Jezierska o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz, prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, mgr Izabela Mytko-Schneider, Krzysztof Paisert Michał Paszyn, Mateusz Radziejewski, prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, mgr Stanisław Wachowiak, dr hab. Rafał Witkowski, KOMISJA PRAWNA prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski, dr Remigiusz Ciesielski, Krzysztof Lamparski Piotr Okonkowski, mgr Wojciech Przybecki, dr Marta Radojewska, prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska, Tomasz Wojnowski dr Stanisław Zyborowicz, KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Przewodniczący Zcy Przewodniczącego Członkowie prof. dr hab. Tomasz Schramm, dr hab. Andrzej Jarocha, prof. zw. dr hab. Stefan Lis, dr Jędrzej Bujny, prof. zw. dr hab. Janusz Adam Choiński, dr Maciej Dybowski dr Jarosław Grykiel, prof. zw. dr hab. Anna Krajewska-Stasiak, prof. zw. dr hab. Michał Kurzyński, prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski, Dawid Poszwa, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński, prof. zw. dr hab. Marek Zaborowski, prof. zw. dr hab. Elżbieta Zenkteler, prof. zw. dr hab. Marek Żyromski,

13 Komisje Senackie 13 RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Przewodniczący Zcy Przewodniczącego Członkowie prof. UAM dr hab. Maciej Gutowski, prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński, dr hab. Ryszard Sowiński, KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW prof. zw. dr hab. Janusz Czebreszuk, prof. zw. dr hab. Bogusław Bakuła, prof. UAM dr hab. Michał Skapski, mgr Katarzyna Chajbos, mgr Małgorzata Cieliczko, dr hab. Maciej Mataczyński, mgr Anna Mądra, prof. zw. dr hab. Tadeusz Michałowski, dr hab. Donata Pluskota-Karwatka, mgr Jakub Stolarek, RZECZNIK DYSCYPLINARNY DS. DOKTORANTÓW dr hab. Paweł Grzegorczyk, ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW Przewodnicząca Zcy Przewodniczącej Członek Przewodniczący Zcy Przewodniczącego Członkowie prof. zw. dr hab. Ewa Rewers, ks. prof. UAM dr hab. Ryszard Sikora, prof. UAM dr hab. Krzysztof Ślebzak, mgr Katarzyna Fryc KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz, prof. UAM dr hab. Tomasz Kubiak, dr hab. Daniel Lach, prof. UAM dr hab. Camilla Badstubner-Kizik, prof. UAM dr hab. Krzysztof Brzechczyn, dr hab. Zbigniew Celka, prof. dr hab. Piotr Czarnecki, Joanna Gruchot Bartosz Hanysz Piotr Kałużny Aleksandra Kochaniewicz ks. prof. UAM dr hab. Kazimierz Lijka, prof. UAM dr hab. Bogusława Łęska, Wojciech Owczarz Krzysztof Paisert dr Aleksander Raczyński, Michał Szulc prof. zw. dr hab. Przemysław Tajsner,

14 14 Komisje Senackie prof. zw. dr hab. Tomasz Zieliński, Karolina Żurczak RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. STUDENCKICH dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska, dr Barbara Janusz-Pohl, prof. UAM dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dr Justyn Piskorski ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW Przewodnicząca Zcy Przewodniczącej Członkowie prof. dr hab. Hanna Kmita, dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc, Zuzanna Bielińska Hanna Czerniak dr Agnieszka Gajewska, Mateusz Radziejewski, prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak, Marita Rynowiecka dr Jacek Wiewiorowski, Przewodniczący Członkowie UCZELNIANY ZESPÓŁ ODWOŁAWCZY prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. zw. dr hab. Andrzej Dobek, prof. zw. dr hab. Maria Kaczmarek, prof. UAM dr hab. Krzysztof Knoppek, prof. UAM dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM dr hab. Marcin Krygier, ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Krzysztof Łastowski, prof. UAM dr hab. Piotr Przybylski, prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel, prof. zw. dr hab. Zdzisław Puślecki, prof. UAM dr hab. Ewa Ryś, dr Luiza Śmidowicz, prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek, prof. zw. dr hab. Witold Wnuk, prof. zw. dr hab. Wiesław Wydra, prof. UAM dr hab. Eva Zamojska, KOMISJA DS. OCENY CZŁONKÓW ZESPOŁÓW OCENIAJACYCH Przewodniczący Członkowie prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak, prof. zw. dr hab. Maria Gdaniec, prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak, prof. zw. dr hab. Henryk Hudzik, prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński, dr hab. Artur Jazdon,

15 Komisje Senackie 15 prof. zw. dr hab. Jerzy Kaliszan, ks. prof. zw. dr hab. Mieczysław Mikołajczak, prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki, prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, prof. zw. dr hab. Ewa Piotrowska, prof. zw. dr hab. Barbara Sienkiewicz, prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski, ZESPÓŁ OCENIAJACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH INNYCH NIŻ WYDZIAŁ Przewodniczący Członkowie prof. zw. dr hab. Czesław Karolak, dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel, prof. UAM dr hab. Stanisław Dylak, mgr Piotr Karwasiński, dr Barbara Koncewicz, prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński, prof. UAM dr hab. Krzysztof Kozłowski, dr Kamila Słupska, prof. UAM dr hab. Paweł Zajas, Przewodniczący Członkowie KONWENT GODNOŚCI HONOROWYCH prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. zw. dr hab. Jerzy Bańczerowski prof. zw. dr hab. Sylwester Dworacki, prof. zw. dr hab. Jerzy Konarski, prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski, prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc,

16 KOMISJA WYBORCZA UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA Przewodniczący prof. zw. dr hab. Zdzisław Błaszczak, Zcy Przewodniczącego prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak, prof. zw. dr hab. Stanisław Sierpowski, Sekretarz Członkowie dr Aleksandra Bocheńska, ks. dr Marian Antoniewicz, prof. UAM dr hab. Krzysztof Brzechczyn, mgr Anna Datko, dr Ligia Henczel-Wróblewska, prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć, prof. UAM dr hab. Jan Milecki, prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak, dr Jakub Pokrzywniak prof. zw. dr hab. Zbigniew Sareło, prof. UAM dr hab. Paweł Scheffler, prof. UAM dr hab. Barbara Skowronek, Łukasz Słoma mgr Alicja Spaleniak, prof. UAM dr hab. Piotr Szkudlarz, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, prof. UAM dr hab. Marek Wisła,

17 KOMISJE REKTORSKIE Przewodniczący Członkowie KOMISJA REKTORSKA DS. BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICA prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, dr Tomasz Brańka, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski, prof. zw. dr hab. Paweł Domański, mgr Marek Fertig, prof. UAM dr hab. Jerzy Fiećko, prof. UAM dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann, prof. zw. dr hab. Jerzy Jaworski, prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński, o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz, prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa, prof. zw. dr hab. Adam Lipowski, prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz, prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak, prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz, prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik, prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach, dr Magdalena Szafran, mgr Małgorzata Więckowska-Frąckiewicz, ; prof. zw. dr hab. Przemysław Wojtaszek, KOMISJA REKTORSKA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Przewodniczący Zca Przewodniczącego Członkowie prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Mieczysław Kozłowski, prof. UAM dr hab. Piotr Barczyński, dr Aleksandra Bocheńska, dr Wojciech Kamiński, prof. UAM dr hab. Jacek Kubicki, bryg. inż. Andrzej Międzybrodzki,

18 18 Komisje Rektorskie lek. med. Krzysztof Skrzypczak mgr inż. Elżbieta Sobczak, Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie KOMISJA REKTORSKA DS. KADR I FINANSÓW prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski, prof. zw. dr hab. Bogdan Jackowiak, prof. zw. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. UAM dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, ks. prof. zw. dr hab. Jan Szpet, prof. UAM dr hab. Mirosław J. Śmiałek, prof. zw. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, prof. zw. dr hab. Antoni Wójcik, KOMISJA REKTORSKA DS. SPORTU prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, dr Adam Barabasz, prof. zw. dr hab. Roman Dziergwa, dr Robert Jagodziński, mgr Andrzej Koziński prof. UAM dr hab. Roman Przymusiński, mgr Piotr Szafarkiewicz, Przewodniczący Członkowie KOMISJA REKTORSKA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński, prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek, prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński, prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak, prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, prof. UAM dr hab. Elżbieta Nowicka, prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk, dr hab. Adam Putko, prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak, prof. zw. dr hab. Ryszard Tanaś,

19 Komisje Rektorskie 19 prof. UAM dr hab. Zbigniew Tworak, prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak, ks. dr hab. Paweł Wygralak, KOMISJA REKTORSKA DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. zw. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk, dr hab. Krzysztof Grygiel, prof. UAM dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, dr hab. Andrzej Michałowski, prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, dr Agnieszka Setecka, prof. UAM dr hab. Aldona Sopata, dr Adam Szymaniak, prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, dr Anna Tobolska, dr hab. Rafał Witkowski, ks. dr hab. Paweł Wygralak, dr Jacek Zydorowicz, KOMISJA REKTORSKA DS. STUDIÓW STACJONARNYCH prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, dr Remigiusz Ciesielski, dr Roman Czarnowski, prof. dr hab. Joanna Deckert, dr Radosław Dylewski, dr hab. Krzysztof Grygiel, prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM dr hab. Andrzej Macias, dr hab. Andrzej Michałowski, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, dr Adam Szymaniak, dr hab. Rafał Witkowski, ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki, KOMISJA REKTORSKA DS. WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKA prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. zw. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk, prof. UAM dr hab. Paweł Churski, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska,

20 20 Komisje Rektorskie Przewodniczący Członkowie prof. UAM dr hab. Piotr Gąsiorowski, ks. prof. UAM dr hab. Jacek Hadryś, prof. zw. dr hab. Jerzy Jaworski, mgr Piotr Kościelny, prof. UAM dr hab. Maciej Kubicki, prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak, prof. UAM dr hab. Aurelia Nowicka, prof. UAM dr hab. Grzegorz Pawłowski, prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz, mgr Dorota Pisula, prof. UAM dr hab. Aldona Sopata, dr Adam Szymaniak, mgr Jacek Wajda, KOMISJA REKTORSKA DS. PROMOCJI I MARKETINGU prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, mgr Natalia Chromińska, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. zw. dr hab. Wojciech Nawrocik, dr hab. Dorota Piontek, Mateusz Radziejewski, dr Anna Scheibe, mgr Paweł Wojciechowski, Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie ZESPÓŁ REKTORSKI DS. PROMOCJI prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, mgr Natalia Chromińska, dr Stefan Habryło, mgr Jolanta Lenartowicz-Skrzypczak, mgr Anna Młynarczyk, mgr Dorota Pisula, ZESPÓŁ DS. STRATEGII ROZWOJU UAM prof. zw. dr hab. Grzegorz Schroeder, prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, mgr Natalia Chromińska, prof. UAM dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. zw. dr hab. Rafał Drozdowski, prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, mgr Katarzyna Linke, mgr Maria Lutomska, prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, prof. zw. dr hab. Bogusław Mróz, prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz,

21 Komisje Rektorskie 21 Przewodniczący Członkowie ZESPÓŁ DS. STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, dr Aleksandra Bocheńska, dr Agnieszka Pyrzyńska, Przewodnicząca Sekretarz Członkowie UCZELNIANA KOMISJA INWENTARYZACYJNA mgr Maria Buzińska, mgr Aleksandra Świstak, dr Włodzimierz Głodowski, dr Michał Januszczyk, mgr Agnieszka Palacz, prof. UAM dr hab. Alfred Stach, dr Beata Warżajtis, RADA GOSPODARCZA PRZY REKTORZE UAM Wiesław Biernacki Andrzej Byrt Tomasz Cemel Paweł Chudziński Andrzej Głowacki Wojciech Holk Aleksander Jankowski Janusz Kosiński Tadeusz Kościński Robert Książkiewicz Sławomir Łukaszyk Barbara Matelska Jolanta Musielak Piotr Nowakowski Arkadiusz Szopieraj Zbigniew Włodarczak Jerzy Woźniak Kazimierz Zagozda Bogdan Zmyślony

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W

PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PRZYJACIEL SZKOŁY SWARZĘDZU" PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W Tytuł "Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr nadawany jest: 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu" osobom fizycznym firmom instytucjom

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA dr Gruszka Jacek

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA dr Gruszka Jacek ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 1 dr Barański Marek pkz.baranski@gmail.com 2 mgr inż. Lorenc Zbigniew 3 mgr Mercik - May Małgorzata m.mercik@arcada.pl 4 dr Wejchert Kazimierz wejchert@xl.wp.pl 16.03.2013 15.00

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z dnia 24 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA z dnia 24 sierpnia 2015 r. NR 1 W KAŹMIERZU Spraw Referendum nr 1 w Kaźmierzu: OBWODOWA KOMISJA DS. REFERENDUM NR 1 w Kaźmierzu Gimnazjum w Kaźmierzu, ul. Gimnazjalna 3 1. Agnieszka Bielejewska - Przewodnicząca 2. Natalia Waśkowiak

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

w Aleksandrowie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Aleksandrowie Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, Aleksandrów 54, 21-400 Łuków 1 Filipczak Monika Przewodniczący 2 Kurowska Zofia Zastępca 3 Chudowolska

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu)

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu) 14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego przewodnicząca Irena Wałkowska 631008751 członek zespołu Magdalena Malinowska ZSH 1. 9 00-9 30 Boiński Wiktor 3A 2. 9 15-9 45 Czyż Wiktoria 3A

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2013/2014 Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu z dnia 28 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr 17/2013/2014 Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu z dnia 28 lutego 2014 roku Zarządzenie Nr 17/2013/2014 Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany składu Senackich Komisji powołanych dla realizacji zadań uczelnianego systemu

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych ul. Ostrowska 58 1) Bogumiła Nadany Przewodnicząca Komisji 2) Jacek Kikoła Zastępca Przewodniczącej 3) Andrzej Tokarski 4) Anna Konferowicz

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Karczewie Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Karczewie Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w ie Centrum Kultury, ul. Widok 2 Funkcja 1 Wiesława Kamińska Przewodnicząca 2 Anna Maria Lejkowska Zastępca Przewodniczącej 3 Paulina Żelazko Otwock Mały Członek 4 Janina

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczniów o terminie i miejscu egzaminu zawodowego E.12.

Informacja dla uczniów o terminie i miejscu egzaminu zawodowego E.12. Informacja dla uczniów o terminie i miejscu egzaminu zawodowego E.12. 1. Mikołaj Czarnecki E.12. 2016-06-20 08:00 20 2016-06-17 10:00 101 2. Jakub Jóźwiak E.12. 2016-06-20 08:00 20 2016-06-17 10:00 101

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2015 1 Renata Małgorzata Szczęch Łańcut 2 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul.

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1 1. Beata Łoboda - Przewodnicząca Komisji 2. Marta Teresa Idzikowska - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015 WÓJTA GMINY z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kobylinie z dnia 02 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 18/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kobylinie z dnia 02 listopada 2010 r. Uchwała Nr 18/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 18 ust. 1, 1a, 2 i (2a) ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 1 Danuta Bolewska Piotrków Kujawski 2 Sylwia Ciesielska Leszcze

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA STACJONARNE. dzień r. godzina 8:00 sala 27

EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA STACJONARNE. dzień r. godzina 8:00 sala 27 godzina 8:00 sala 27 DOC. DR PAWEŁ TRZOS RECENZENT Prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek PRZEWODNICZĄCY Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Śmiałek 1. Chwacińska Agnieszka 2. Kapuścińska Aneta 3. Klupp Edyta

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R.

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - część pisemna. 4 maja 2015 r. godz. 9.00 - poziom podstawowy Sala 1 (sala gimnastyczna) 1. Arendarska Paulina Edyta 2. Babuśka Martyna 3. Cedzidło Patrycja 4. Chmielewska Marta Maria 5. Chruszcz Angelika Aleksandra 6. Cópek Magdalena Katarzyna 7. Czaja Angelika

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Babicach

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Babicach Nr 1 w Babicach Przewodnicząca Gabriela Monika Buchała Zastępca Przewodniczącej Małgorzata Katarzyna Krzemień Pracownik samorządowy Marta Maria Brzeziecka pracownik samorządowy Członek Agnieszka Lucyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 191.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Jaworze Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Armii Krajowej Nr 9, Jawor 1. Ewelina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia składów Na podstawie 52 ust. 2 pkt 5 i 9 Statutu

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Halinowie Siedziba: Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 (II piętro, sala konferencyjna)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Halinowie Siedziba: Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 (II piętro, sala konferencyjna) INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE HALINÓW W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 ROKU Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Miastku. NZOZ ONYX os. Ceglane 1, Miastko SKŁAD KOMISJI

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Miastku. NZOZ ONYX os. Ceglane 1, Miastko SKŁAD KOMISJI Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 NZOZ ONYX os. Ceglane 1, 77 200 Miastko 1 Hanna Jadwiga Sycz Przewodniczący Komisji 2 Elżbieta Marianna Jodziewicz Z-ca Przewodniczącego 3 Halina Teresa Moskal Członek komisji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49/2015. Burmistrza Nowogrodźca z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 49/2015. Burmistrza Nowogrodźca z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Uchwała Nr 6/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn.

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O SKŁADACH OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH. Na pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały się Obwodowe Komisje

I N F O R M A C J A O SKŁADACH OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH. Na pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały się Obwodowe Komisje I N F O R M A C J A O SKŁADACH OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Na pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały się Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy właściwe do przeprowadzenia głosowania w wyborach

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu Kontakt z urzędem Adres email: powiat@bochnia.pl, sekretariat@powiat.bochnia.pl Adres skrzynki EPUAP: /SPBochnia/skrytka Centrala telefoniczna: 146 153 700 Starosta i Wicestarosta: łączy sekretariat 146

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ust.1-4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. TUREK Piotr Przewodniczący 2. BIAŁORUCKA Danuta Zastępca Przewodniczącego 3. BIAŁORUCKA Barbara Członek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach 1 Aneta Adwent Przewodniczący Komisji 2 Teresa Krupa Z-ca Przewodniczącego Komisji 3 Monika Witek Członek Komisji 4 Ewa Trzęsińska Członek Komisji 5 Jadwiga

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach z dnia 23 października 2014 r. Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ uchwala

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Nr 1 2008-04-12. Brak minimum. 24 lat i młodsi

Nr 1 2008-04-12. Brak minimum. 24 lat i młodsi Nr 1 100m klasyczny Kobiet Nr 2 100m klasyczny MęŜczyzn Nr 3 50m dowolny Kobiet Nr 4 50m dowolny MęŜczyzn Nr 5 100m grzbietowy Kobiet Nr 6 100m grzbietowy MęŜczyzn Nr 7 50m motylkowy Kobiet Nr 8 50m motylkowy

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00:

Technikum Nr 1 w Myszkowie. Język Polski poziom podstawowy Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Technikum Nr 1 w Myszkowie Język Polski poziom podstawowy 05.05.2014 Sala Gimnastyczna godz. 9.00: Bubel Patrycja Magdalena Maciąg Michał Sebastian Wójcik Milena Ewa Kondas Dawid Kulak Tomasz Bronisław

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH -1- OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN. z dnia 13 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w gminie

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Miejscowość zamieszkania kandydata. 8 Wardziak Emilia Jaktorów KWW Wydmy Międzyborowskie

Miejscowość zamieszkania kandydata. 8 Wardziak Emilia Jaktorów KWW Wydmy Międzyborowskie Wykaz zgłoszeń kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr w OSP w Jaktorowie Barańska Katarzyna Marta KW Nowa Prawica - Janusza Korwin- Mikke Lipiński Kamil -Kolonia 3 Jarosz Genowefa -Kolonia 4 Kozak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Burmistrza Piask z dnia 6 listopada 2014r.

INFORMACJA. Burmistrza Piask z dnia 6 listopada 2014r. INFORMACJA Burmistrza Piask z dnia 6 listopada 2014r. Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 50 /z/15 Burmistrza Lubska z dnia 20 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 50 /z/15 Burmistrza Lubska z dnia 20 kwietnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 50 /z/15 Burmistrza Lubska z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP Na podstawie art. 182 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 DYDAKTYKA - średnie ocen klas IV-VI średnie ocen 5 4,5 4 4,53 4,15 4,57 4,33 3,93 3,5 3 średnie ocen 2,5 2 1,5 1 IV a IV b V a V b VI Uczniowie

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE WARTE ZACHODU II Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

CZYTANIE WARTE ZACHODU II Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU II Konkurs dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego PROTOKÓŁ PRZEBIEGU II ETAPU KONKURSU ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH (etap pisemny) Zawody II stopnia przeprowadziła Komisja w składzie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W PAKOŚCI

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W PAKOŚCI OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W PAKOŚCI do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów z siedzibą w Klubie Jubilat ul. Mogileńska 21a 1. Bernadetta KOZŁOWICZ 2. Zofia Helena BUKOWSKA

Bardziej szczegółowo