UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SKŁAD OSOBOWY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POZNAŃ, MAJ 2013

2 Przygotowanie i opracowanie danych DZIAŁ KADR I ORGANIZACJI SAMODZIELNA SEKCJA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH Zmiany do Składu Osobowego należy zgłaszać drogą elektroniczną : Oprogramowanie składu i bazy danych KRZYSZTOF KEŃSKI Projekt okładki ZAKŁAD GRAFICZNY UAM Grafiki budynków dydaktycznych ALEKSANDER KOZŁOWSKI Druk Łódzkie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. ul. Dowborczyków Łódź ISBN

3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań Telefon centrali (w składzie osobowym zamieszczono tylko końcówki numerów telefonów podłączonych do centrali. Pierwszy człon numeru to: ) ( numery telefonów jednostek mieszczących się w Collegium Chemicum na Morasku należy każdorazowo poprzedzać numerem ) Fax Kancelarii Telefony Biura Rektora Fax Biura Rektora Biura Rektora Telefon Sekretariatu Kanclerza Fax Sekretariatu Kanclerza Sekretariatu Kanclerza Serwis www REGON NIP Nr konta bankowego Bank Zachodni WBK S.A. VI O/P-ń

4 Informacja dotycząca sposobu wybierania numerów telefonicznych: 1. Wybieranie numerów zewnętrznych należy poprzedzić cyfrą 0 lub 7 0 jeżeli rozmowa ma charakter służbowy 7 jeżeli rozmowa ma charakter prywatny 2. Wybieranie numerów wewnętrznych (XXXX) dotyczy tylko abonentów objętych centralą ALCATEL Pozostali użytkownicy łączą się na ogólnych zasadach. 3. Numery wewnętrzne jednostek mieszczących się w Collegium Chemicum na Morasku należy każdorazowo poprzedzać numerem Przełączanie rozmów (w ramach systemu CENTREX) Aby przełączyć rozmowę na inny numer należy: o o wybrać funkcję FLASH i 4-cyfrowy numer wewnętrzny (dla numerów analogowych) wybrać 4-cyfrowy numer wewnętrzny (dla numerów cyfrowych). Telefony alarmowe 112 numer alarmowy 999 pogotowie ratunkowe 998 straż pożarna 997 policja 986 straż miejska 992 pogotowie gazowe 991 pogotowie energetyczne 994 pogotowie wodno-kanalizacyjne 993 pogotowie ciepłownicze

5 REKTORAT Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, fax 44-44, Rektor Prorektor ds. kształcenia Prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni Prorektor ds. informatyzacji i współpracy z gosp. Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarod. WŁADZE REKTORSKIE prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, GABINET REKTORA Dyrektor Gabinetu Rektora mgr Natalia Chromińska, BIURO REKTORA Kierownik mgr inż. Małgorzata Nowaczyk, 43-92, Asystent Rektora mgr Magdalena Raszeja-Domańska, 43-08, Doradca Rektora ds. prawnych dr Agnieszka Pyrzyńska, Sekr. Senatu mgr Zdzisława Mielcarek, Sam. referent mgr Ewa Jarmakowska - Kolanus, 44-03

6 6 SEKRETARIAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA Specjalista mgr Aleksandra Kozłowicz, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. KADRY I ROZWOJU UCZELNI Specjalista mgr Agnieszka Kmieciak, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. INFORMATYZACJI I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKA Sam. referent Natalia Ratajczak, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. STUDENCKICH Specjalista mgr Natasza Walewska-Hirsch, SEKRETARIAT PROREKTORA DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ St. referent mgr Monika Szajkowska, PEŁNOMOCNICY REKTORA Ds. Progr. LLP Erasmus dr Iwona Borkowska, Ds. oceny jakości kształcenia prof. zw. dr hab. Joachim Cieślik, Ds. osób niepełnosprawnych mgr Roman Durda, Ds. Domu Pracy Twórczej w Obrzycku prof. zw. dr hab. Jerzy Fedorowski, Ds.informatyzacji dydaktyki dr Bogdan Hojdis, Ds. Akademii Artes Liberales prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski, Ds. Stacji Naukowych UAM prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Ds. Systemu ECTS prof. zw. dr hab. Ewa Kraskowska, Ds. systemów informatycznego zarządzania uczelnią prof. zw. dr hab. Marek Kręglewski, Ds. klas akademickich prof. zw. dr hab. Waldemar Łazuga, Ds. studiów zintegrowanych prof. UAM dr hab. Aleksander Mikołajczak, 45-02

7 7 Ds. współpracy z uniwersytetami Federacji Rosyjskiej prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa, Ds.rozbudowy bazy akademickiej na Kampusie Morasko prof. zw. dr hab. Bogusław Mróz, Ds. Centrum NanoBioMed prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki, Ds. własności intelektualnej prof. UAM dr hab. Aurelia Nowicka, Uczelniany Koordynator ds. ankiet prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski, Ds. bytowych studentów dr Przemysław Rachowiak, Ds. kształcenia ustawicznego prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik, Ds. współpracy z uniwersytetami niemieckimi prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc, 42-78, Ds.Centrum Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej prof. zw. dr hab. Antoni Wójcik, Ds. zarządzania jakością kształcenia prof. zw. dr hab. Maria Ziółek, 24-23

8 SENAT AKADEMICKI REKTOR prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, PROREKTORZY prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, DZIEKANI prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski, prof. zw. dr hab. Bogdan Jackowiak, prof. zw. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. UAM dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, ks. prof. zw. dr hab. Jan Szpet, prof. UAM dr hab. Mirosław J. Śmiałek, prof. zw. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, prof. zw. dr hab. Antoni Wójcik, PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKI prof. UAM dr hab. Tadeusz Gaworzewski, prof. zw. dr hab. Jerzy Kąkol, o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz, prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, prof. UAM dr hab. inż. Marek Marciniak, prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki,

9 Senat Akademicki 9 prof. zw. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak, prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska, prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, prof. zw. dr hab. Grażyna Vetulani, PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH dr Remigiusz Ciesielski, dr Robert Jagodziński, dr Ewa Kasperek-Golimowska, dr Marta Radojewska, mgr Piotr Szafarkiewicz, dr Katarzyna Turska, dr hab. Rafał Witkowski, mgr Jolanta Wysocka, dr Stanisław Zyborowicz, PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBED ACYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI mgr Izabela Mytko-Schneider, mgr Wojciech Przybecki, mgr Stanisław Wachowiak, PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW mgr Konrad Kapcia, PRZEDSTAWICIELE SAMORZADU STUDENCKIEGO Daria Jezierska Krzysztof Lamparski Michał Mikołajczak Piotr Okonkowski, Krzysztof Paisert Michał Paszyn, Magda Pikul, Mateusz Radziejewski, Marita Rynowiecka Tomasz Wojnowski Joanna Wyduba,

10 10 Senat Akademicki OSOBY BIORACE UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM mgr Krystyna Andrzejewska, M.Phil. Thomas Anessi, dr hab. Artur Jazdon, dr Wojciech Kamiński, mgr Małgorzata Osesik, CZŁONEK RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO prof. zw. dr hab. Jerzy Lis, PROTOKOLANT SENATU AKADEMICKIEGO dr Krzysztof Mularski, SEKRETARZ SENATU AKADEMICKIEGO mgr Zdzisława Mielcarek,

11 KOMISJE SENACKIE Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW prof. zw. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak, dr Robert Jagodziński, Daria Jezierska mgr Konrad Kapcia, prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Michał Mikołajczak Krzysztof Paisert mgr Wojciech Przybecki, Mateusz Radziejewski, prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, mgr Piotr Szafarkiewicz, prof. zw. dr hab. Grażyna Vetulani, mgr Stanisław Wachowiak, dr hab. Rafał Witkowski, Tomasz Wojnowski Joanna Wyduba, dr Stanisław Zyborowicz, KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki, dr Remigiusz Ciesielski, prof. UAM dr hab. Tadeusz Gaworzewski, dr Robert Jagodziński, dr Ewa Kasperek-Golimowska, prof. zw. dr hab. Jerzy Kąkol, Krzysztof Lamparski prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, Michał Paszyn, Magda Pikul, dr Marta Radojewska, Marita Rynowiecka prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, mgr Piotr Szafarkiewicz, dr Katarzyna Turska,

12 12 Komisje Senackie prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, Joanna Wyduba, mgr Jolanta Wysocka, Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie KOMISJA DS. ROZWOJU prof. UAM dr hab. inż. Marek Marciniak, prof. UAM dr hab. Tadeusz Gaworzewski, Daria Jezierska o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz, prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, mgr Izabela Mytko-Schneider, Krzysztof Paisert Michał Paszyn, Mateusz Radziejewski, prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, mgr Stanisław Wachowiak, dr hab. Rafał Witkowski, KOMISJA PRAWNA prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski, dr Remigiusz Ciesielski, Krzysztof Lamparski Piotr Okonkowski, mgr Wojciech Przybecki, dr Marta Radojewska, prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska, Tomasz Wojnowski dr Stanisław Zyborowicz, KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Przewodniczący Zcy Przewodniczącego Członkowie prof. dr hab. Tomasz Schramm, dr hab. Andrzej Jarocha, prof. zw. dr hab. Stefan Lis, dr Jędrzej Bujny, prof. zw. dr hab. Janusz Adam Choiński, dr Maciej Dybowski dr Jarosław Grykiel, prof. zw. dr hab. Anna Krajewska-Stasiak, prof. zw. dr hab. Michał Kurzyński, prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski, Dawid Poszwa, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński, prof. zw. dr hab. Marek Zaborowski, prof. zw. dr hab. Elżbieta Zenkteler, prof. zw. dr hab. Marek Żyromski,

13 Komisje Senackie 13 RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Przewodniczący Zcy Przewodniczącego Członkowie prof. UAM dr hab. Maciej Gutowski, prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński, dr hab. Ryszard Sowiński, KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW prof. zw. dr hab. Janusz Czebreszuk, prof. zw. dr hab. Bogusław Bakuła, prof. UAM dr hab. Michał Skapski, mgr Katarzyna Chajbos, mgr Małgorzata Cieliczko, dr hab. Maciej Mataczyński, mgr Anna Mądra, prof. zw. dr hab. Tadeusz Michałowski, dr hab. Donata Pluskota-Karwatka, mgr Jakub Stolarek, RZECZNIK DYSCYPLINARNY DS. DOKTORANTÓW dr hab. Paweł Grzegorczyk, ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA DOKTORANTÓW Przewodnicząca Zcy Przewodniczącej Członek Przewodniczący Zcy Przewodniczącego Członkowie prof. zw. dr hab. Ewa Rewers, ks. prof. UAM dr hab. Ryszard Sikora, prof. UAM dr hab. Krzysztof Ślebzak, mgr Katarzyna Fryc KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz, prof. UAM dr hab. Tomasz Kubiak, dr hab. Daniel Lach, prof. UAM dr hab. Camilla Badstubner-Kizik, prof. UAM dr hab. Krzysztof Brzechczyn, dr hab. Zbigniew Celka, prof. dr hab. Piotr Czarnecki, Joanna Gruchot Bartosz Hanysz Piotr Kałużny Aleksandra Kochaniewicz ks. prof. UAM dr hab. Kazimierz Lijka, prof. UAM dr hab. Bogusława Łęska, Wojciech Owczarz Krzysztof Paisert dr Aleksander Raczyński, Michał Szulc prof. zw. dr hab. Przemysław Tajsner,

14 14 Komisje Senackie prof. zw. dr hab. Tomasz Zieliński, Karolina Żurczak RZECZNICY DYSCYPLINARNI DS. STUDENCKICH dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska, dr Barbara Janusz-Pohl, prof. UAM dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dr Justyn Piskorski ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW Przewodnicząca Zcy Przewodniczącej Członkowie prof. dr hab. Hanna Kmita, dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc, Zuzanna Bielińska Hanna Czerniak dr Agnieszka Gajewska, Mateusz Radziejewski, prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak, Marita Rynowiecka dr Jacek Wiewiorowski, Przewodniczący Członkowie UCZELNIANY ZESPÓŁ ODWOŁAWCZY prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. zw. dr hab. Andrzej Dobek, prof. zw. dr hab. Maria Kaczmarek, prof. UAM dr hab. Krzysztof Knoppek, prof. UAM dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM dr hab. Marcin Krygier, ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Krzysztof Łastowski, prof. UAM dr hab. Piotr Przybylski, prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel, prof. zw. dr hab. Zdzisław Puślecki, prof. UAM dr hab. Ewa Ryś, dr Luiza Śmidowicz, prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek, prof. zw. dr hab. Witold Wnuk, prof. zw. dr hab. Wiesław Wydra, prof. UAM dr hab. Eva Zamojska, KOMISJA DS. OCENY CZŁONKÓW ZESPOŁÓW OCENIAJACYCH Przewodniczący Członkowie prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak, prof. zw. dr hab. Maria Gdaniec, prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak, prof. zw. dr hab. Henryk Hudzik, prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński, dr hab. Artur Jazdon,

15 Komisje Senackie 15 prof. zw. dr hab. Jerzy Kaliszan, ks. prof. zw. dr hab. Mieczysław Mikołajczak, prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki, prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, prof. zw. dr hab. Ewa Piotrowska, prof. zw. dr hab. Barbara Sienkiewicz, prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski, ZESPÓŁ OCENIAJACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH INNYCH NIŻ WYDZIAŁ Przewodniczący Członkowie prof. zw. dr hab. Czesław Karolak, dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel, prof. UAM dr hab. Stanisław Dylak, mgr Piotr Karwasiński, dr Barbara Koncewicz, prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński, prof. UAM dr hab. Krzysztof Kozłowski, dr Kamila Słupska, prof. UAM dr hab. Paweł Zajas, Przewodniczący Członkowie KONWENT GODNOŚCI HONOROWYCH prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. zw. dr hab. Jerzy Bańczerowski prof. zw. dr hab. Sylwester Dworacki, prof. zw. dr hab. Jerzy Konarski, prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski, prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc,

16 KOMISJA WYBORCZA UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA Przewodniczący prof. zw. dr hab. Zdzisław Błaszczak, Zcy Przewodniczącego prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak, prof. zw. dr hab. Stanisław Sierpowski, Sekretarz Członkowie dr Aleksandra Bocheńska, ks. dr Marian Antoniewicz, prof. UAM dr hab. Krzysztof Brzechczyn, mgr Anna Datko, dr Ligia Henczel-Wróblewska, prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć, prof. UAM dr hab. Jan Milecki, prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak, dr Jakub Pokrzywniak prof. zw. dr hab. Zbigniew Sareło, prof. UAM dr hab. Paweł Scheffler, prof. UAM dr hab. Barbara Skowronek, Łukasz Słoma mgr Alicja Spaleniak, prof. UAM dr hab. Piotr Szkudlarz, prof. UAM dr hab. Andrzej Twardowski, prof. UAM dr hab. Marek Wisła,

17 KOMISJE REKTORSKIE Przewodniczący Członkowie KOMISJA REKTORSKA DS. BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICA prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, dr Tomasz Brańka, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski, prof. zw. dr hab. Paweł Domański, mgr Marek Fertig, prof. UAM dr hab. Jerzy Fiećko, prof. UAM dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann, prof. zw. dr hab. Jerzy Jaworski, prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński, o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz, prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa, prof. zw. dr hab. Adam Lipowski, prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz, prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak, prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz, prof. zw. dr hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik, prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach, dr Magdalena Szafran, mgr Małgorzata Więckowska-Frąckiewicz, ; prof. zw. dr hab. Przemysław Wojtaszek, KOMISJA REKTORSKA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Przewodniczący Zca Przewodniczącego Członkowie prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM dr hab. Mieczysław Kozłowski, prof. UAM dr hab. Piotr Barczyński, dr Aleksandra Bocheńska, dr Wojciech Kamiński, prof. UAM dr hab. Jacek Kubicki, bryg. inż. Andrzej Międzybrodzki,

18 18 Komisje Rektorskie lek. med. Krzysztof Skrzypczak mgr inż. Elżbieta Sobczak, Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie KOMISJA REKTORSKA DS. KADR I FINANSÓW prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski, prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski, prof. zw. dr hab. Bogdan Jackowiak, prof. zw. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. UAM dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, ks. prof. zw. dr hab. Jan Szpet, prof. UAM dr hab. Mirosław J. Śmiałek, prof. zw. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, prof. zw. dr hab. Jacek Witkoś, prof. zw. dr hab. Antoni Wójcik, KOMISJA REKTORSKA DS. SPORTU prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, dr Adam Barabasz, prof. zw. dr hab. Roman Dziergwa, dr Robert Jagodziński, mgr Andrzej Koziński prof. UAM dr hab. Roman Przymusiński, mgr Piotr Szafarkiewicz, Przewodniczący Członkowie KOMISJA REKTORSKA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński, prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek, prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński, prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak, prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz, prof. UAM dr hab. Rafał Mól, prof. UAM dr hab. Elżbieta Nowicka, prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk, dr hab. Adam Putko, prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak, prof. zw. dr hab. Ryszard Tanaś,

19 Komisje Rektorskie 19 prof. UAM dr hab. Zbigniew Tworak, prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak, ks. dr hab. Paweł Wygralak, KOMISJA REKTORSKA DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. zw. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk, dr hab. Krzysztof Grygiel, prof. UAM dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, dr hab. Andrzej Michałowski, prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, dr Agnieszka Setecka, prof. UAM dr hab. Aldona Sopata, dr Adam Szymaniak, prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, dr Anna Tobolska, dr hab. Rafał Witkowski, ks. dr hab. Paweł Wygralak, dr Jacek Zydorowicz, KOMISJA REKTORSKA DS. STUDIÓW STACJONARNYCH prof. zw. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, dr Remigiusz Ciesielski, dr Roman Czarnowski, prof. dr hab. Joanna Deckert, dr Radosław Dylewski, dr hab. Krzysztof Grygiel, prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, prof. UAM dr hab. Andrzej Macias, dr hab. Andrzej Michałowski, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, dr Adam Szymaniak, dr hab. Rafał Witkowski, ks. dr hab. Paweł Wygralak, prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki, KOMISJA REKTORSKA DS. WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKA prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki, prof. zw. dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk, prof. UAM dr hab. Paweł Churski, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska,

20 20 Komisje Rektorskie Przewodniczący Członkowie prof. UAM dr hab. Piotr Gąsiorowski, ks. prof. UAM dr hab. Jacek Hadryś, prof. zw. dr hab. Jerzy Jaworski, mgr Piotr Kościelny, prof. UAM dr hab. Maciej Kubicki, prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM dr hab. Tomasz Nieborak, prof. UAM dr hab. Aurelia Nowicka, prof. UAM dr hab. Grzegorz Pawłowski, prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz, mgr Dorota Pisula, prof. UAM dr hab. Aldona Sopata, dr Adam Szymaniak, mgr Jacek Wajda, KOMISJA REKTORSKA DS. PROMOCJI I MARKETINGU prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, mgr Natalia Chromińska, prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. zw. dr hab. Wojciech Nawrocik, dr hab. Dorota Piontek, Mateusz Radziejewski, dr Anna Scheibe, mgr Paweł Wojciechowski, Przewodniczący Członkowie Przewodniczący Członkowie ZESPÓŁ REKTORSKI DS. PROMOCJI prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, mgr Natalia Chromińska, dr Stefan Habryło, mgr Jolanta Lenartowicz-Skrzypczak, mgr Anna Młynarczyk, mgr Dorota Pisula, ZESPÓŁ DS. STRATEGII ROZWOJU UAM prof. zw. dr hab. Grzegorz Schroeder, prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, mgr Natalia Chromińska, prof. UAM dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. zw. dr hab. Rafał Drozdowski, prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, mgr Katarzyna Linke, mgr Maria Lutomska, prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak, prof. zw. dr hab. Bogusław Mróz, prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz,

21 Komisje Rektorskie 21 Przewodniczący Członkowie ZESPÓŁ DS. STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, dr Aleksandra Bocheńska, dr Agnieszka Pyrzyńska, Przewodnicząca Sekretarz Członkowie UCZELNIANA KOMISJA INWENTARYZACYJNA mgr Maria Buzińska, mgr Aleksandra Świstak, dr Włodzimierz Głodowski, dr Michał Januszczyk, mgr Agnieszka Palacz, prof. UAM dr hab. Alfred Stach, dr Beata Warżajtis, RADA GOSPODARCZA PRZY REKTORZE UAM Wiesław Biernacki Andrzej Byrt Tomasz Cemel Paweł Chudziński Andrzej Głowacki Wojciech Holk Aleksander Jankowski Janusz Kosiński Tadeusz Kościński Robert Książkiewicz Sławomir Łukaszyk Barbara Matelska Jolanta Musielak Piotr Nowakowski Arkadiusz Szopieraj Zbigniew Włodarczak Jerzy Woźniak Kazimierz Zagozda Bogdan Zmyślony

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. SKŁAD OSOBOWY Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Tytuł Imiona Nazwisko Miejsce pracy Dziedzina > Dyscyplina > Specjalność dr hab. Anita Sylwia Adamczyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

Wyniki. Klasyfikacja wg czasów netto (z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników) Pomiar czasu: Plus Timing, www.plus-timing.pl

Wyniki. Klasyfikacja wg czasów netto (z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników) Pomiar czasu: Plus Timing, www.plus-timing.pl 1 66 Szymon Kulka 4Flex Sport Team 1993 M20 1 1 00:15:35 (2) 00:30:43 00:30:42 2 99 Joel Kosgei Komen Eldoret 1987 M25 1 2 00:15:34 (1) 00:31:12 00:31:10 3 96 Marcin Fehlau Poznań Świat Biegacza Poznań

Bardziej szczegółowo

Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary Aktualizowana

Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary Aktualizowana Lista osób podpisanych pod deklaracją wiary Aktualizowana Uwaga: nazwiska i specjalizacje mogą być zbieżne z innymi danymi presonalnymi. Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie możemy publikować

Bardziej szczegółowo

Krajowa lista rankingowa wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika w naborze od 15.05.2014 r. do 21.06.2014 r.

Krajowa lista rankingowa wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika w naborze od 15.05.2014 r. do 21.06.2014 r. Krajowa lista rankingowa wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie premii dla młodego rolnika w naborze od 15.05.2014 r. do 21.06.2014 r. L.P. Dane wniosku Znak sprawy Imię i nazwisko wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA parter 2 7605215 215 Krzysztof Rycman Naczelnik Wydziału

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA parter 2 7605215 215 Krzysztof Rycman Naczelnik Wydziału URZĄD MIASTA ul. Jana Pawła II 10 Siemianowice Śląskie Kondygna cja Nr pokoju Nr telef. Wew. Imię i Nazwisko Wydział/Referat WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA I piętro 16 7605305 305 Martyna Mendala Asystent

Bardziej szczegółowo

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym!

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym! 2 GOLF temidium OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa tel. 22 862 41 69 (do 71), fax 22 862 41 73 www.oirpwarszawa.pl e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl Deutsche Bank PBC S.A.

Bardziej szczegółowo

978-83-61067-46-7 Civitas 2010

978-83-61067-46-7 Civitas 2010 "Nie należy dopuszczać do publikacji". 104199 Grażyna Gzella, Jacek Gzella 9788323130611 Cenzura w PRL "Teatr może być w byle kącie." Wokół 104994 zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze Joanna Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja bieg wg czasu netto poza pierwszą 50-tką

Klasyfikacja bieg wg czasu netto poza pierwszą 50-tką Klasyfikacja 10 km Klasyfikacja bieg wg czasu netto poza pierwszą 50-tką Run Myślęcinek MYŚLĘCINEK, 15 marca 2015 Miej. Numer Nazwisko i imię Rocz. Kat. Klub-Miasto-Kraj K/M M/Kat 5 km 5.8 km Wynik 1 1378

Bardziej szczegółowo

Program MOST 2012/2013 kwalifikacja na semestr zimowy oraz cały rok akademicki

Program MOST 2012/2013 kwalifikacja na semestr zimowy oraz cały rok akademicki Program MOST 2012/2013 kwalifikacja na oraz cały 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Bardziej szczegółowo

Pomiar czasu: Plus Timing, www.plus-timing.pl

Pomiar czasu: Plus Timing, www.plus-timing.pl Numer Imię 1 3664 Joel Maina MWANGI Kenia KEN VW Sport Promotion 1985 M20 1 1 00:14:54 00:29:09 00:29:09 2 3641 David Kiprono Metto Eldoret, Kenya KEN Unipes Team 1990 M20 2 2 00:14:50 00:29:10 00:29:08

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia w SGH, rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia w SGH, rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 0 Lp. ABRAMOWSKI KONRAD KAMIL 78 262 77 2 ADAMCZYK AGNIESZKA 592 266 685 3 ADAMCZYK KAMIL RAFAŁ 373 289 4 ADAMCZYK KAMIL PIOTR 262 77 5 ADAMOVICH VERONIKA VERONIKA 267 290 6 AJCHEL ZUZANNA 60 7 ALEKSANDROVICH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 228

Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 228 Warszawa, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 228 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy Na podstawie art. 161 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar

Bardziej szczegółowo

VI Bieg o Laur św.wawrzyńca Organizatorzy: Miasto Słupca, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy Słupca, 2014-08-09 Dystans: 10 km Wyniki

VI Bieg o Laur św.wawrzyńca Organizatorzy: Miasto Słupca, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy Słupca, 2014-08-09 Dystans: 10 km Wyniki Numer Imię Nazwisko Klub 1 351 Dawid Klaybor CSWLąd Poznań Sierosław 1990 M20 1 1 00:33:44 00:33:44 2 197 Łukasz Banaszak Velux Gniezno Działyń 1985 M20 2 2 00:34:11 00:34:11 3 258 Adrian Graczyk Drużynowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu Kontakt z urzędem Adres email: powiat@bochnia.pl, sekretariat@powiat.bochnia.pl Adres skrzynki EPUAP: /SPBochnia/skrytka Centrala telefoniczna: 146 153 700 Starosta i Wicestarosta: łączy sekretariat 146

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005 Załącznik do Komunikatu Nr 12 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego. WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

III Bieg FAIR PLAY Warszawa

III Bieg FAIR PLAY Warszawa 1 887 KAROLKIEWICZ DANIEL WARSZAWA ENTRE.PL TEAM MEDICOVER RUNNERS Polska 1986 3:24 17,6 00:17:01 00:17:01 1 2 855 ORZEŁ MICHAŁ WARSZAWA ENTRE.PL TEAM MEDICOVER RUNNERS Polska 1981 3:29 17,2 00:17:26 00:17:27

Bardziej szczegółowo

X Lubelski Festiwal Nauki

X Lubelski Festiwal Nauki X Lubelski Festiwal Nauki 14-20 września 2013 r. www.festiwal.lublin.pl nauka pasja nauka człowiek pasja człowiek nauka pasja Komitet Honorowy X Lubelskiego Festiwalu Nauki prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

Msc Nr ZM Drużyna/ Firma Płeć Dystans (m) Start Czas Czas indywid. Czas zespołu 1 546 MALECHINY.PL - firma: FREERIDE Sp. z o.o. 01:17:20 546 1 TOMASZ

Msc Nr ZM Drużyna/ Firma Płeć Dystans (m) Start Czas Czas indywid. Czas zespołu 1 546 MALECHINY.PL - firma: FREERIDE Sp. z o.o. 01:17:20 546 1 TOMASZ Msc Nr ZM Drużyna/ Firma Płeć Dystans (m) Start Czas Czas indywid. Czas zespołu 1 546 MALECHINY.PL - firma: FREERIDE Sp. z o.o. 01:17:20 546 1 TOMASZ JABŁOŃSKI M 5000 00:00:00 00:18:20 00:18:20 01:17:20

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST

WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST printed: 19.08.2014 11:03:01 Herbalife Triathlon HalfIronman WYNIKI ZAWODÓW / RESULTS LIST Miejsce: Gdynia Dystans: 1.9km+89,8km+21,1km Temp. powietrza: 25 st. C Wilgotność: 55% Data: 10.08.2014 Start:

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

LISTA STARTOWA - BIEG DO ŹRÓDEŁ 06.06.2015

LISTA STARTOWA - BIEG DO ŹRÓDEŁ 06.06.2015 LISTA STARTOWA - BIEG DO ŹRÓDEŁ 06.06.2015 NUMER NAZWISKO IMIĘ PŁEĆ ROK UR. KAT. WIE. MIEJSCOWOŚĆ KLUB 50 ADAMCZYK MARCIN M 1982 M 30-39 GDAŃSK 51 ADAMKIEWICZ MICHAŁ M 1995 M 0-19 SOCHACZEW KM AKTYWNI

Bardziej szczegółowo