SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1

2 2

3 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW

4 Przygotowano na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki organizacyjne UJ Do użytku służbowego 4

5 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ DZIAŁALNOŚĆ SENATU Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Uchwały Senatu Godności honorowe i odznaczenia UJ SPRAWY ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne działalności podstawowej Zarządzenia Rektora Struktura organizacyjna STUDENCI Liczba studentów Kierunki studiów w roku akademickim 2006/ Studia doktoranckie Studia podyplomowe Akredytacja i jakość Udział Działu Nauczania w promocji uniwersytetu Inne sprawy studenckie Zespoły artystyczne Pozostała działalność PRACOWNICY Nauczyciele akademiccy Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Zmiany stanu zatrudnienia Wynagrodzenia Odznaczenia i nagrody Sprawy dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich Nominacje, awanse i wyróżnienia Członkostwo w polskich organizacjach naukowych Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2006 roku 85 5

6 5. BADANIA NAUKOWE Rozwój naukowy Finansowanie badań Publikacje Konferencje naukowe WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Wyjazdy i przyjazdy Porozumienia międzyuczelniane Przyjazdy zagranicznych studentów, stażystów i doktorantów Szósty Program Ramowy badań i rozwoju technicznego ( ) Inne międzynarodowe programy i stypendia FINANSE Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum) Collegium Medicum INWESTYCJE I REMONTY Inwestycje Remonty Eksploatacja BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWO Działalność bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Ośrodek Informacji i Promocji Uczelniany Ośrodek Komputerowo-Sieciowy UJ Ośrodek Komputerowy CM Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Jagiellońskie Centrum Językowe Studium Pedagogiczne Domy profesorskie Biuro Karier Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Centrum Uniwersyteckich Systemów Informacyjnych Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Centrum Zdalnego Nauczania SPRAWY SOCJALNE Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego UJ

7 WPROWADZENIE Sprawozdanie roczne Rektora UJ ukazywało się zwykle w czerwcu każdego roku i było przedstawiane Senatowi UJ na jego ostatnim posiedzeniu przed wakacjami. Z tego powodu Senat UJ zajmował się sprawozdaniem z poprzedniego roku kalendarzowego dwukrotnie: po raz pierwszy, gdy przyjmował sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za poprzedni rok finansowy, po raz drugi kiedy przyjmował Sprawozdanie roczne Rektora UJ. Od roku 2007 chcielibyśmy przedstawianie obu sprawozdań połączyć, widząc Sprawozdanie roczne Rektora UJ jako opisowe uzupełnienie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego. Sprawozdanie finansowe stanowiło zawsze integralną cześć Sprawozdania rocznego Rektora UJ, tym razem stanie się ono jego częścią pierwszoplanową, którą inne części będą uzupełniać. Rok 2006 to drugi rok wprowadzania w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, rok, w którym Senat uchwalił m.in. nowy Statut UJ oraz regulaminy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym studiów doktoranckich. W 2006 roku musiano dokonać zmian w obsłudze administracyjnej wydziałów, dostosowując do przepisów ustawy obsługę (stypendialną) studentów i doktorantów. To także rok wprowadzania w życie nowych przepisów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych. Wszystko to znalazło swoje odbicie w danych zawartych w Sprawozdaniu. Poszczególne części sprawozdania uległy niewielkim zmianom. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na rozdział 10., zatytułowany Inne obszary działalności, w którym mówi się o formach działalności prowadzonej poza wydziałami UJ, ale ważnej dla wielu wydziałów. W tej części prezentuje się m.in. Jagiellońskie Centrum Językowe, prowadzące drugi rok swą działalność, Studium Pedagogiczne, istniejące od 16 lat i bardzo aktywnie pracujące, Biuro Karier, promujące studentów na rynku pracy, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) dynamicznie rozwijające się, realizujące obecnie 16 projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, Centrum Uniwersyteckich Systemów Informacyjnych (CUSI), rozwijające systemy informacyjne, które wspomagają nauczanie w UJ, czy wreszcie Wszechnica UJ, prowadząca na zlecenie firm i instytucji wiele projektów szkoleniowo- -doradczych. Wymienione tu jednostki to część nowego oblicza UJ, które warto poznać. Ponieważ zmianie uległa szata graficzna Sprawozdania rocznego Rektora UJ, mamy nadzieję, że jego lektura będzie przyjemniejsza niż dotychczas, przynosząc w dalszym ciągu wiele cennych informacji. Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka 7

8 8

9 WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ W roku akademickim 2005/2006 władzę rektorską sprawowali: Prof. dr hab. Karol MUSIOŁ Rektor Prof. dr hab. Szczepan BILIŃSKI Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej Prof. dr hab. Władysław MIODUNKA Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej Prof. dr hab. Wiesław PAWLIK Prorektor ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Maria SZEWCZYK Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Piotr TWORZEWSKI Prorektor ds. rozwoju Dziekanami i prodziekanami byli: Wydziału Prawa i Administracji dziekan: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka prodziekani: ds. studiów stacjonarnych i zaocznych oraz studiów uzupełniających magisterskich na kierunku administracja: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka ds. studiów stacjonarnych i zaocznych na kierunku prawo: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz Wydziału Filozoficznego dziekan: prof. dr hab. Maria Flis prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ ds. studenckich: dr hab. Marta Kudelska, prof. UJ Wydziału Historycznego dziekan: dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Jan Święch ds. studenckich: dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ Wydziału Filologicznego dziekan: prof. dr hab. Marcela Świątkowska prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Zofia Berdychowska ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Górska, prof. UJ 9

10 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dziekan: prof. dr hab. Jerzy Szwed prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski ds. studenckich: prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak Wydziału Matematyki i Informatyki dziekan: prof. dr hab. Marek Jarnicki prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Marek Zaionc ds. studenckich: prof. dr hab. Kamil Rusek Wydziału Chemii dziekan: prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz prodziekani: ds. badań i organizacji: prof. dr hab. Paweł Kościelniak ds. studenckich: dr hab. Artur Michalak ds. kształcenia i integracji europejskiej: prof. dr hab. Zbigniew Sojka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień prodziekani: ds. finansowych: dr hab. Marek Michalik ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Haduch Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dziekan: dr hab. Michał du Vall, prof. UJ prodziekani: ds. finansowych: dr hab. Elżbieta Adamczyk ds. studenckich: dr hab. Jacek Ostaszewski Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych dziekan: prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Bogdan Szlachta ds. dydaktycznych: dr hab. Hanna Kowalska-Stus, prof. UJ Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Adam Dubin ds. studenckich: dr hab. Amalia Guzdek ds. współpracy międzynarodowej: dr hab. Józef Dulak Wydziału Polonistyki dziekan: dr hab. Jacek Popiel, prof. UJ prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski ds. dydaktycznych: dr hab. Renata Przybylska, prof. UJ 10

11 Wydziału Lekarskiego dziekan: prof. dr hab. Wojciech Nowak prodziekani: ds. klinicznych: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki ds. współpracy z zagranicą w zakresie dydaktyki i nauki: prof. dr hab. Piotr Laidler ds. stopni i tytułu naukowego: prof. dr hab. Tomasz Mach ds. studiów przedklinicznych: prof. dr hab. Krystyna Sztefko ds. Oddziału Stomatologii: dr hab. Jan Zapała Wydziału Farmaceutycznego dziekan: prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Barbara Malawska ds. studenckich: dr hab. Marek Cegła ds. Analityki Medycznej: prof. dr hab. Alicja Budak Wydziału Ochrony Zdrowia dziekan: prof. dr hab. Jolanta Jaworek prodziekani: ds. stopni i rozwoju naukowego: prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk ds. studenckich i dydaktycznych: dr hab. Tomasz Brzostek ds. ogólnych i finansowych: dr hab. Andrzej Cencora, prof. UJ Władze Administracji Ogólnouczelnianej kanclerz: dr Tadeusz Skarbek z-ca kanclerza ds. ogólnych: mgr Jacek Główniak z-ca kanclerza ds. technicznych: inż. Andrzej Kandia z-ca kanclerza ds. teleinformatycznych: dr Józef Oleszkiewicz z-ca kanclerza UJ ds. Collegium Medicum: mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska kwestor: mgr Maria Hulicka z-ca kwestora: Bogumiła Dec z-ca kwestora: mgr Ewa Porębska z-ca kwestora UJ ds. Collegium Medicum: mgr Stanisław Starzyk 11

12 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU 1.1 SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Prof. dr hab. Karol Musioł Rektor UJ Prof. dr hab. Szczepan Biliński Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej Prof. dr hab. Władysław Miodunka Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej Prof. dr hab. Wiesław Pawlik Prorektor ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Maria Szewczyk Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Piotr Tworzewski Prorektor ds. rozwoju Dziekani Wydziałów Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka Wydział Prawa i Administracji Prof. dr hab. Maria Flis Wydział Filozoficzny Dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ Wydział Historyczny Prof. dr hab. Marcela Świątkowska Wydział Filologiczny Dr hab. Jacek Popiel, prof. UJ Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Jerzy Szwed Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Prof. dr hab. Marek Jarnicki Wydział Matematyki i Informatyki Prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz Wydział Chemii Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Prof. dr hab. Wojciech Nowak Wydział Lekarski Prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak Wydział Farmaceutyczny Prof. dr hab. Jolanta Jaworek Wydział Ochrony Zdrowia Dr hab. Michał du Vall, prof. UJ Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Przedstawiciele Wydziałów posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Prof. dr hab. Tadeusz Woś Wydział Prawa i Administracji Prof. dr hab. Andrzej Zoll Wydział Prawa i Administracji Prof. dr hab. Piotr Sztompka Wydział Filozoficzny Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński Wydział Filozoficzny Prof. dr hab. Andrzej Chwalba Wydział Historyczny 12

13 Prof. dr hab. Piotr Kaczanowski Wydział Historyczny Prof. dr hab. Maria Kłańska Wydział Filologiczny Prof. dr hab. Jerzy Styka Wydział Filologiczny Prof. dr hab. Halina Kurek Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Franciszek Ziejka Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Krzysztof Królas Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Prof. dr hab. Maciej A. Nowak Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Prof. dr hab. Andrzej Pelczar Wydział Matematyki i Informatyki Prof. dr hab. Zdzisław Denkowski Wydział Matematyki i Informatyki Prof. dr hab. Maria Nowakowska Wydział Chemii Prof. dr hab. Grażyna Stochel Wydział Chemii Dr hab. Małgorzata Kruczek Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Prof. dr hab. Stefan Skiba Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz Wydział Lekarski Prof. dr hab. Ryszard Korbut Wydział Lekarski Prof. dr hab. Jerzy Brandys Wydział Farmaceutyczny Prof. dr hab. Renata Jachowicz Wydział Farmaceutyczny Prof. dr hab. Antoni Czupryna Wydział Ochrony Zdrowia Prof. dr hab. Janusz Hałuszka Wydział Ochrony Zdrowia Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Andrzej Mania Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski* Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Wojciech Froncisz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Prof. dr hab. Juliusz Pryjma Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii * W związku ze złożoną rezygnacją, z dniem 15 września 2006 roku Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdziła wygaśnięcie mandatu. Przedstawiciele Wydziałów nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Dr Marcin Spyra Wydział Prawa i Administracji Dr Beata Cyboran Wydział Filozoficzny Dr Konrad Wnęk Wydział Historyczny Dr Krzysztof Zajas Wydział Polonistyki Dr Tomasz Brzozowski Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Dr Jacek Lembas Wydział Matematyki i Informatyki Dr Szczepan Zapotoczny Wydział Chemii Dr Teresa Pawlik Wydział Lekarski Dr Agnieszka Cios Wydział Farmaceutyczny Dr Maria Cisek Wydział Ochrony Zdrowia Dr Barbara Dobrzańska-Socha Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Dr Irena Horwacik Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Przedstawiciel jednostek poza- i międzywydziałowych oraz międzyuczelnianych nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Mgr Piotr Nowacki SWFiS UJ 13

14 Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zbigniew Kapera Dział Eksploatacji Technicznej Mgr Maria Zofia Nanke Dział Socjalny Edward Szmyd Instytut Nauk o Środowisku Mgr Henryk Wolff-Zdzienicki Zespół Pieśni i Tańca Słowianki Przedstawiciele samorządu studentów Karol Pękalski Wydział Prawa i Administracji Łukasz Zaborowski Wydział Filozoficzny Marcin Konik Wydział Historyczny Małgorzata Nieścioruk Wydział Filologiczny Sebastian Liszka Wydział Polonistyki Aleksandra Łubnicka Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Jarosław Zając Wydział Matematyki i Informatyki Krzysztof Parkoła Wydział Chemii Olga Herdzina Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Bartłomiej Banaś Wydział Lekarski Wojciech Węklar Wydział Farmaceutyczny Grzegorz Jaworski Wydział Ochrony Zdrowia Małgorzata Bartyś Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Marcelina Statkiewicz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Marcin Kłak Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Przedstawiciele samorządu doktorantów Michał Ochwat Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Marta Kunecka Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych W 2006 roku odbyło się jedenaście posiedzeń Senatu UJ; wszystkim przewodniczył Rektor prof. dr hab. Karol Musioł UCHWAŁY SENATU W 2006 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: Uchwały z 25 stycznia 2006 roku nr 1/I/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki nr 35/9 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 30/12, 35/10, 36/3 i 37/3 w Pychowicach; nr 2/I/2006 w sprawie: uzupełnienia Uchwały nr 25/VI/2005 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku (dot. zbycia działki na rzecz firmy Ericpol Telecom Sp. z o.o.); nr 3/I/2006 w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego na I kwartał 2006 roku; nr 4/I/2006 w sprawie: trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim; Uchwały z 22 lutego 2006 roku nr 3/II/2006 w sprawie: ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2007 Rokiem Wyspiańskiego; 14

15 Uchwały z 15 marca 2006 roku nr 4/IV/2006 w sprawie: nieruchomości przeznaczonych pod III Kampus Uniwersytecki; nr 5/IV/2006 w sprawie: zmian w zarządzeniu nr 12 Rektora UJ z 7 marca 2005 roku dot. utworzenia Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie Wszechnicy; Uchwały z 19 kwietnia 2006 roku nr 6/IV/2006 w sprawie: studiów doktoranckich; nr 7/IV/2006 w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działki na rzecz firmy Onet.pl Spółka Akcyjna; nr 8/IV/2006 w sprawie: sytuacji politycznej w kraju; Uchwały z 31 maja 2006 roku nr 9/V/2006 w sprawie: zmiany projektu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku; nr 10/V/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2005; nr 11/V/2006 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2006; nr 12/V/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2005; nr 13/V/2006 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2006; nr 14/V/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2005; nr 15/V/2006 w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim; Uchwały z 7 czerwca 2006 roku nr 16/VI/2006 w sprawie: przyjęcia Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego; Uchwały z 21 czerwca 2006 roku nr 17/VI/2006 w sprawie: udzielania zwolnień z części opłat za studia; nr 18/VI/2006 w sprawie: nabycia na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum części działki nr 117; nr 19/VI/2006 w sprawie: nabycia od osób fizycznych na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum ¼ części działki nr 126; nr 20/VI/2006 w sprawie: udzielenia zgody na sprzedaż działki w obrębie 35 -Podgórze; nr 21/VI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia i w przyszłości ustanowienia użytkowania na rzecz Gminy i Miasta Dobczyce na części działki nr 3/1 stanowiącej własność UJ, a położonej w Gaiku-Brzezowej; nr 22/VI/2006 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005; nr 23/VI/2006 w sprawie: przedłużenia prof. dr. hab. Stanisławowi Waltosiowi zatrudnienia w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Uchwały z 27 września 2006 roku nr 24/IX/2006 w sprawie: przyjęcia Ramowego regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim; nr 25/IX/2006 w sprawie: udzielania zwolnień z całości lub części opłat za studia i inne usługi edukacyjne oraz rozkładanie tych opłat na raty; 15

16 nr 26/IX/2006 w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne; nr 27/IX/2006 w sprawie: liczebności grup studenckich; nr 28/IX/2006 w sprawie: przywrócenia płynności finansowej wydziałów; nr 29/IX/2006 w sprawie: likwidacji zniżki godzin dla profesorów, docentów i doktorów habilitowanych powyżej 60. roku życia; nr 30/IX/2006 w sprawie: powołania członków Rad Społecznych uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej; nr 31/IX/2006 w sprawie: zatrudnienia na stanowisko asystenta w roku akademickim 2006/2007 w semestrze zimowym; nr 32/IX/2006 w sprawie: zbycia działki nr 7 w obrębie 146 miasta Zakopanego przez SZOZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem; Uchwały z 25 października 2006 roku nr 33/X/2006 w sprawie: powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; nr 34/X/2006 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2006; nr 35/X/2006 w sprawie: wypowiadania stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z uzyskaniem uprawnień do emerytury i osiągnięciem wieku emerytalnego; Uchwały z 29 listopada 2006 roku nr 36/XI/2006 w sprawie: zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne dla osób z dyplomem międzynarodowej matury z przedmiotów nieobjętych programem nauczania w systemie międzynarodowej matury i kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski; nr 37/XI/2006 w sprawie: zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych; nr 38/XI/2006 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2006; nr 39/XI/2006 w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2006; nr 40/XI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do używania Stowarzyszeniu Rotunda części zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy al. 3 Maja 5/ul. Oleandry 1; nr 41/XI/2006 w sprawie: zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie Skawina prawa własności nieruchomości; nr 42/XI/2006 w sprawie: zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie Miejskiej prawa własności nieruchomości; nr 43/XI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum działki nr 24, obr. 63 jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Grzegórzeckiej 22 w Krakowie; nr 44/XI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 347/10 i 347/11 w obr. nr 55 jedn. ewid. Podgórze; nr 45/XI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Miejskiej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum niezabudowanych działek w obr. nr 58 i 59 jedn. ewid. Podgórze; nr 46/XI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum lokali i pomieszczeń gospodarczych w budynku przy ul. św. Łazarza 16; 16

17 Uchwały z 20 grudnia 2006 roku nr 47/XII/2006 w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy lokalu położonego w budynku Collegium Kołłątaja w Krakowie przy ul. św. Anny 6; nr 48/XII/2006 w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń użytkowych położonych w budynku Auditorium Maximum w Krakowie przy ul. Krupniczej GODNOŚCI HONOROWE I ODZNACZENIA UJ Doktorat Honoris Causa nadano: Panu prof. STANISŁAWOWI BARAŃCZAKOWI (jeden z najwybitniejszych pisarzy swego pokolenia, twórca nowej poetyki, ambasador polskiej kultury i literatury, najwyższy autorytet naukowy i moralny wśród polonistów zagranicznych); Panu prof. RICHARDOWI WIELEBIŃSKIEMU (jest uczonym światowego formatu o ugruntowanej pozycji w astrofizyce, sporządził szczegółową mapę radiową naszej galaktyki). Senat UJ przyznał medal Merentibus: Pani CLAUDINE KIEDA wieloletniemu przyjacielowi Uniwersytetu i niestrudzonemu ambasadorowi spraw polskich we Francji. Prof. STANISŁAWOWI GRODZISKIEMU wybitnemu uczonemu, historykowi ustroju i prawa polskiego, autorowi wielu znakomitych opracowań naukowych i podręczników akademickich. Prof. Grodziski wniósł znaczący wkład w odrodzenie Polskiej Akademii Umiejętności; w Uniwersytecie Jagiellońskim sprawował liczne funkcje. Prof. PIOTROWI SZTOMPCE który od początku kariery zawodowej związany jest z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie skończył dwa kierunki studiów prawo i socjologię; był najmłodszym profesorem zwyczajnym w Polsce w dziedzinie nauk społecznych; cieszy się ogromnym uznaniem międzynarodowym. Odznakę Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat nadał: Pani JOANNIE STRZELEC-ŁOBODZIŃSKIEJ oraz Panu KAZIMIERZOWI WALASIKOWI. Odznaczone osoby przysłużyły się Uniwersytetowi Jagiellońskiemu pomocą, dzięki której Muzeum UJ przez wiele kolejnych lat uzyskiwało znaczące środki na zakupy muzealiów, konserwację cennych dzieł sztuki i starych instrumentów naukowych oraz na renowację i modernizację eksponatów. Nagrody Rektora UJ Laur Jagielloński otrzymali: Prof. dr hab. ALFRED ZEJC w dziedzinie nauk medycznych; Prof. dr hab. WACŁAW URUSZCZAK w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych; Prof. dr hab. JERZY DATKA w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; Prof. dr hab. ANDRZEJ SZYTUŁA w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Laureaci Nagrody JM Rektora UJ Pro Arte Docendi: Prof. dr hab. JERZY OMBACH (Wydział Matematyki i Informatyki); Prof. dr hab. TERESA ADAMEK-GUZIK (Wydział Lekarski); Prof. dr hab. LUCJAN SUCHANEK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych). 17

18 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE 2.1. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (stan na dzień 31 grudnia 2006 roku) Wydziały Wydział Prawa i Administracji Wydział Filozoficzny Wydział Historyczny Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Ochrony Zdrowia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Jednostki pozawydziałowe Archiwum UJ Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Medyczna Centrum Zdalnego Nauczania Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Studium Pedagogiczne Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Jednostki międzywydziałowe Jagiellońskie Centrum Językowe Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM Jednostki międzyuczelniane Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych 18

19 2.2. ZARZĄDZENIA REKTORA 1. Zarządzenie nr 1 z r. 2. Zarządzenie nr 2 z r. 3. Zarządzenie nr 3 z r. 4. Zarządzenie nr 4 z r. 5. Zarządzenie nr 5 z r. 6. Zarządzenie nr 6 z r. 7. Zarządzenie nr 7 z r. 8. Zarządzenie nr 8 z r. 9. Zarządzenie nr 9 z r. 10. Zarządzenie nr 10 z r. 11. Zarządzenie nr 11 z r. 12. Zarządzenie nr 12 z r. w spr. zmiany w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 33 Rektora UJ z 2005 roku dot. zasad korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w spr. zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej UJ w spr. wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Działu Nauczania UJ w spr. utworzenia Biura Kanclerza UJ w spr. zmiany nazwy Zespołu Edukacji Ekologicznej i Dydaktyki w Instytucie Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w spr. organizacji roku akademickiego 2006/2007 w spr. wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007na studiach odpłatnych w spr. zmian w Instrukcji Kancelaryjnej UJ w spr. utworzenia w Instytucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Zakładu Psychologii Sądowej w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ochrony Zdrowia UJ w spr. trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim 13. Zarządzenie nr 13 z r. 14. Zarządzenie nr 14 z r. 15. Zarządzenie nr 15 z r. 16. Zarządzenie nr 16 z r. 17. Zarządzenie nr 17 z r. 18. Zarządzenie nr 18 z r. w spr. zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8 Rektora UJ z 2006 roku dot. wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007 na studiach odpłatnych w spr. ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim w spr. utworzenia Działu Rozliczeń Projektów Unijnych w spr. zmian w zarządzeniu nr 39 Rektora UJ z 19 lipca 2001 roku dot. utworzenia Biura Karier UJ oraz w jego regulaminie w spr. wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ 19

20 19. Zarządzenie nr 19 z r. 20. Zarządzenie nr 20 z r. 21. Zarządzenie nr 21 z r. 22. Zarządzenie nr 22 z r. 23. Zarządzenie nr 23 z r. 24. Zarządzenie nr 24 z r. 25. Zarządzenie nr 25 z r. 26. Zarządzenie nr 26 z r. 27. Zarządzenie nr 27 z r. 28. Zarządzenie nr 28 z r. 29. Zarządzenie nr 29 z r. 30. Zarządzenie nr 30 z r. 31. Zarządzenie nr 31 z r. 32. Zarządzenie nr 32 z r. 33. Zarządzenie nr 33 z r. 34. Zarządzenie nr 34 z r. 35. Zarządzenie nr 35 z r. 36. Zarządzenie nr 36 z r. 37. Zarządzenie nr 37 z r. w spr. zmiany nazwy Katedry Psychologii Stosunków Międzyludzkich w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w spr. utworzenia Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego w spr. wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ochrony Zdrowia UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w spr. zmian w strukturze Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 12 Rektora UJ z 7 marca 2005 roku dot. utworzenia Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w regulaminie Wszechnicy w spr. zmian w strukturze organizacyjnej CITTRU w spr. wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim w spr. zmian w Regulaminie Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi w spr. zmian w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Rektora UJ z 2 stycznia 2003 roku dot. zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w spr. zmiany nazwy Wydziału Biotechnologii UJ w spr. zmian w strukturze Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 56 Rektora UJ z 2005 roku dot. realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia w strukturze Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Katedry Systemów Informatycznych w spr. utworzenia w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Zakładu Finansów 20

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo