SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1

2 2

3 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW

4 Przygotowano na podstawie materiałów dostarczonych przez jednostki organizacyjne UJ Do użytku służbowego 4

5 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ DZIAŁALNOŚĆ SENATU Skład Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Uchwały Senatu Godności honorowe i odznaczenia UJ SPRAWY ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne działalności podstawowej Zarządzenia Rektora Struktura organizacyjna STUDENCI Liczba studentów Kierunki studiów w roku akademickim 2006/ Studia doktoranckie Studia podyplomowe Akredytacja i jakość Udział Działu Nauczania w promocji uniwersytetu Inne sprawy studenckie Zespoły artystyczne Pozostała działalność PRACOWNICY Nauczyciele akademiccy Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Zmiany stanu zatrudnienia Wynagrodzenia Odznaczenia i nagrody Sprawy dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich Nominacje, awanse i wyróżnienia Członkostwo w polskich organizacjach naukowych Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych uzyskane w 2006 roku 85 5

6 5. BADANIA NAUKOWE Rozwój naukowy Finansowanie badań Publikacje Konferencje naukowe WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Wyjazdy i przyjazdy Porozumienia międzyuczelniane Przyjazdy zagranicznych studentów, stażystów i doktorantów Szósty Program Ramowy badań i rozwoju technicznego ( ) Inne międzynarodowe programy i stypendia FINANSE Uniwersytet Jagielloński (bez Collegium Medicum) Collegium Medicum INWESTYCJE I REMONTY Inwestycje Remonty Eksploatacja BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWO Działalność bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Ośrodek Informacji i Promocji Uczelniany Ośrodek Komputerowo-Sieciowy UJ Ośrodek Komputerowy CM Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Jagiellońskie Centrum Językowe Studium Pedagogiczne Domy profesorskie Biuro Karier Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Centrum Uniwersyteckich Systemów Informacyjnych Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Centrum Zdalnego Nauczania SPRAWY SOCJALNE Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Realizacja pozostałych zadań Działu Socjalnego UJ

7 WPROWADZENIE Sprawozdanie roczne Rektora UJ ukazywało się zwykle w czerwcu każdego roku i było przedstawiane Senatowi UJ na jego ostatnim posiedzeniu przed wakacjami. Z tego powodu Senat UJ zajmował się sprawozdaniem z poprzedniego roku kalendarzowego dwukrotnie: po raz pierwszy, gdy przyjmował sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za poprzedni rok finansowy, po raz drugi kiedy przyjmował Sprawozdanie roczne Rektora UJ. Od roku 2007 chcielibyśmy przedstawianie obu sprawozdań połączyć, widząc Sprawozdanie roczne Rektora UJ jako opisowe uzupełnienie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego. Sprawozdanie finansowe stanowiło zawsze integralną cześć Sprawozdania rocznego Rektora UJ, tym razem stanie się ono jego częścią pierwszoplanową, którą inne części będą uzupełniać. Rok 2006 to drugi rok wprowadzania w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, rok, w którym Senat uchwalił m.in. nowy Statut UJ oraz regulaminy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym studiów doktoranckich. W 2006 roku musiano dokonać zmian w obsłudze administracyjnej wydziałów, dostosowując do przepisów ustawy obsługę (stypendialną) studentów i doktorantów. To także rok wprowadzania w życie nowych przepisów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych. Wszystko to znalazło swoje odbicie w danych zawartych w Sprawozdaniu. Poszczególne części sprawozdania uległy niewielkim zmianom. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na rozdział 10., zatytułowany Inne obszary działalności, w którym mówi się o formach działalności prowadzonej poza wydziałami UJ, ale ważnej dla wielu wydziałów. W tej części prezentuje się m.in. Jagiellońskie Centrum Językowe, prowadzące drugi rok swą działalność, Studium Pedagogiczne, istniejące od 16 lat i bardzo aktywnie pracujące, Biuro Karier, promujące studentów na rynku pracy, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) dynamicznie rozwijające się, realizujące obecnie 16 projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, Centrum Uniwersyteckich Systemów Informacyjnych (CUSI), rozwijające systemy informacyjne, które wspomagają nauczanie w UJ, czy wreszcie Wszechnica UJ, prowadząca na zlecenie firm i instytucji wiele projektów szkoleniowo- -doradczych. Wymienione tu jednostki to część nowego oblicza UJ, które warto poznać. Ponieważ zmianie uległa szata graficzna Sprawozdania rocznego Rektora UJ, mamy nadzieję, że jego lektura będzie przyjemniejsza niż dotychczas, przynosząc w dalszym ciągu wiele cennych informacji. Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka 7

8 8

9 WŁADZE REKTORSKIE I DZIEKAŃSKIE NA KADENCJĘ W roku akademickim 2005/2006 władzę rektorską sprawowali: Prof. dr hab. Karol MUSIOŁ Rektor Prof. dr hab. Szczepan BILIŃSKI Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej Prof. dr hab. Władysław MIODUNKA Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej Prof. dr hab. Wiesław PAWLIK Prorektor ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Maria SZEWCZYK Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Piotr TWORZEWSKI Prorektor ds. rozwoju Dziekanami i prodziekanami byli: Wydziału Prawa i Administracji dziekan: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka prodziekani: ds. studiów stacjonarnych i zaocznych oraz studiów uzupełniających magisterskich na kierunku administracja: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka ds. studiów stacjonarnych i zaocznych na kierunku prawo: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz Wydziału Filozoficznego dziekan: prof. dr hab. Maria Flis prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ ds. studenckich: dr hab. Marta Kudelska, prof. UJ Wydziału Historycznego dziekan: dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Jan Święch ds. studenckich: dr hab. Zofia Fabiańska, prof. UJ Wydziału Filologicznego dziekan: prof. dr hab. Marcela Świątkowska prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Zofia Berdychowska ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Górska, prof. UJ 9

10 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dziekan: prof. dr hab. Jerzy Szwed prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski ds. studenckich: prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak Wydziału Matematyki i Informatyki dziekan: prof. dr hab. Marek Jarnicki prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Marek Zaionc ds. studenckich: prof. dr hab. Kamil Rusek Wydziału Chemii dziekan: prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz prodziekani: ds. badań i organizacji: prof. dr hab. Paweł Kościelniak ds. studenckich: dr hab. Artur Michalak ds. kształcenia i integracji europejskiej: prof. dr hab. Zbigniew Sojka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień prodziekani: ds. finansowych: dr hab. Marek Michalik ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Haduch Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dziekan: dr hab. Michał du Vall, prof. UJ prodziekani: ds. finansowych: dr hab. Elżbieta Adamczyk ds. studenckich: dr hab. Jacek Ostaszewski Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych dziekan: prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Bogdan Szlachta ds. dydaktycznych: dr hab. Hanna Kowalska-Stus, prof. UJ Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Adam Dubin ds. studenckich: dr hab. Amalia Guzdek ds. współpracy międzynarodowej: dr hab. Józef Dulak Wydziału Polonistyki dziekan: dr hab. Jacek Popiel, prof. UJ prodziekani: ds. ogólnych: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski ds. dydaktycznych: dr hab. Renata Przybylska, prof. UJ 10

11 Wydziału Lekarskiego dziekan: prof. dr hab. Wojciech Nowak prodziekani: ds. klinicznych: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki ds. współpracy z zagranicą w zakresie dydaktyki i nauki: prof. dr hab. Piotr Laidler ds. stopni i tytułu naukowego: prof. dr hab. Tomasz Mach ds. studiów przedklinicznych: prof. dr hab. Krystyna Sztefko ds. Oddziału Stomatologii: dr hab. Jan Zapała Wydziału Farmaceutycznego dziekan: prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak prodziekani: ds. ogólnych: dr hab. Barbara Malawska ds. studenckich: dr hab. Marek Cegła ds. Analityki Medycznej: prof. dr hab. Alicja Budak Wydziału Ochrony Zdrowia dziekan: prof. dr hab. Jolanta Jaworek prodziekani: ds. stopni i rozwoju naukowego: prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk ds. studenckich i dydaktycznych: dr hab. Tomasz Brzostek ds. ogólnych i finansowych: dr hab. Andrzej Cencora, prof. UJ Władze Administracji Ogólnouczelnianej kanclerz: dr Tadeusz Skarbek z-ca kanclerza ds. ogólnych: mgr Jacek Główniak z-ca kanclerza ds. technicznych: inż. Andrzej Kandia z-ca kanclerza ds. teleinformatycznych: dr Józef Oleszkiewicz z-ca kanclerza UJ ds. Collegium Medicum: mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska kwestor: mgr Maria Hulicka z-ca kwestora: Bogumiła Dec z-ca kwestora: mgr Ewa Porębska z-ca kwestora UJ ds. Collegium Medicum: mgr Stanisław Starzyk 11

12 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU 1.1 SKŁAD SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Prof. dr hab. Karol Musioł Rektor UJ Prof. dr hab. Szczepan Biliński Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej Prof. dr hab. Władysław Miodunka Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej Prof. dr hab. Wiesław Pawlik Prorektor ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Maria Szewczyk Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Piotr Tworzewski Prorektor ds. rozwoju Dziekani Wydziałów Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka Wydział Prawa i Administracji Prof. dr hab. Maria Flis Wydział Filozoficzny Dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ Wydział Historyczny Prof. dr hab. Marcela Świątkowska Wydział Filologiczny Dr hab. Jacek Popiel, prof. UJ Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Jerzy Szwed Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Prof. dr hab. Marek Jarnicki Wydział Matematyki i Informatyki Prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz Wydział Chemii Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Prof. dr hab. Wojciech Nowak Wydział Lekarski Prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak Wydział Farmaceutyczny Prof. dr hab. Jolanta Jaworek Wydział Ochrony Zdrowia Dr hab. Michał du Vall, prof. UJ Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Przedstawiciele Wydziałów posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Prof. dr hab. Tadeusz Woś Wydział Prawa i Administracji Prof. dr hab. Andrzej Zoll Wydział Prawa i Administracji Prof. dr hab. Piotr Sztompka Wydział Filozoficzny Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński Wydział Filozoficzny Prof. dr hab. Andrzej Chwalba Wydział Historyczny 12

13 Prof. dr hab. Piotr Kaczanowski Wydział Historyczny Prof. dr hab. Maria Kłańska Wydział Filologiczny Prof. dr hab. Jerzy Styka Wydział Filologiczny Prof. dr hab. Halina Kurek Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Franciszek Ziejka Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Krzysztof Królas Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Prof. dr hab. Maciej A. Nowak Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Prof. dr hab. Andrzej Pelczar Wydział Matematyki i Informatyki Prof. dr hab. Zdzisław Denkowski Wydział Matematyki i Informatyki Prof. dr hab. Maria Nowakowska Wydział Chemii Prof. dr hab. Grażyna Stochel Wydział Chemii Dr hab. Małgorzata Kruczek Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Prof. dr hab. Stefan Skiba Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz Wydział Lekarski Prof. dr hab. Ryszard Korbut Wydział Lekarski Prof. dr hab. Jerzy Brandys Wydział Farmaceutyczny Prof. dr hab. Renata Jachowicz Wydział Farmaceutyczny Prof. dr hab. Antoni Czupryna Wydział Ochrony Zdrowia Prof. dr hab. Janusz Hałuszka Wydział Ochrony Zdrowia Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Prof. dr hab. Andrzej Mania Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski* Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Wojciech Froncisz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Prof. dr hab. Juliusz Pryjma Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii * W związku ze złożoną rezygnacją, z dniem 15 września 2006 roku Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdziła wygaśnięcie mandatu. Przedstawiciele Wydziałów nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Dr Marcin Spyra Wydział Prawa i Administracji Dr Beata Cyboran Wydział Filozoficzny Dr Konrad Wnęk Wydział Historyczny Dr Krzysztof Zajas Wydział Polonistyki Dr Tomasz Brzozowski Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Dr Jacek Lembas Wydział Matematyki i Informatyki Dr Szczepan Zapotoczny Wydział Chemii Dr Teresa Pawlik Wydział Lekarski Dr Agnieszka Cios Wydział Farmaceutyczny Dr Maria Cisek Wydział Ochrony Zdrowia Dr Barbara Dobrzańska-Socha Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Dr Irena Horwacik Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Przedstawiciel jednostek poza- i międzywydziałowych oraz międzyuczelnianych nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Mgr Piotr Nowacki SWFiS UJ 13

14 Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zbigniew Kapera Dział Eksploatacji Technicznej Mgr Maria Zofia Nanke Dział Socjalny Edward Szmyd Instytut Nauk o Środowisku Mgr Henryk Wolff-Zdzienicki Zespół Pieśni i Tańca Słowianki Przedstawiciele samorządu studentów Karol Pękalski Wydział Prawa i Administracji Łukasz Zaborowski Wydział Filozoficzny Marcin Konik Wydział Historyczny Małgorzata Nieścioruk Wydział Filologiczny Sebastian Liszka Wydział Polonistyki Aleksandra Łubnicka Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Jarosław Zając Wydział Matematyki i Informatyki Krzysztof Parkoła Wydział Chemii Olga Herdzina Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Bartłomiej Banaś Wydział Lekarski Wojciech Węklar Wydział Farmaceutyczny Grzegorz Jaworski Wydział Ochrony Zdrowia Małgorzata Bartyś Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Marcelina Statkiewicz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Marcin Kłak Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Przedstawiciele samorządu doktorantów Michał Ochwat Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Marta Kunecka Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych W 2006 roku odbyło się jedenaście posiedzeń Senatu UJ; wszystkim przewodniczył Rektor prof. dr hab. Karol Musioł UCHWAŁY SENATU W 2006 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: Uchwały z 25 stycznia 2006 roku nr 1/I/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki nr 35/9 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 30/12, 35/10, 36/3 i 37/3 w Pychowicach; nr 2/I/2006 w sprawie: uzupełnienia Uchwały nr 25/VI/2005 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku (dot. zbycia działki na rzecz firmy Ericpol Telecom Sp. z o.o.); nr 3/I/2006 w sprawie: ustalenia prowizorium budżetowego na I kwartał 2006 roku; nr 4/I/2006 w sprawie: trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim; Uchwały z 22 lutego 2006 roku nr 3/II/2006 w sprawie: ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2007 Rokiem Wyspiańskiego; 14

15 Uchwały z 15 marca 2006 roku nr 4/IV/2006 w sprawie: nieruchomości przeznaczonych pod III Kampus Uniwersytecki; nr 5/IV/2006 w sprawie: zmian w zarządzeniu nr 12 Rektora UJ z 7 marca 2005 roku dot. utworzenia Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie Wszechnicy; Uchwały z 19 kwietnia 2006 roku nr 6/IV/2006 w sprawie: studiów doktoranckich; nr 7/IV/2006 w sprawie: udzielenia zgody na zbycie działki na rzecz firmy Onet.pl Spółka Akcyjna; nr 8/IV/2006 w sprawie: sytuacji politycznej w kraju; Uchwały z 31 maja 2006 roku nr 9/V/2006 w sprawie: zmiany projektu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku; nr 10/V/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2005; nr 11/V/2006 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2006; nr 12/V/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2005; nr 13/V/2006 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok 2006; nr 14/V/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2005; nr 15/V/2006 w sprawie: przyjęcia Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim; Uchwały z 7 czerwca 2006 roku nr 16/VI/2006 w sprawie: przyjęcia Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego; Uchwały z 21 czerwca 2006 roku nr 17/VI/2006 w sprawie: udzielania zwolnień z części opłat za studia; nr 18/VI/2006 w sprawie: nabycia na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum części działki nr 117; nr 19/VI/2006 w sprawie: nabycia od osób fizycznych na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum ¼ części działki nr 126; nr 20/VI/2006 w sprawie: udzielenia zgody na sprzedaż działki w obrębie 35 -Podgórze; nr 21/VI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia i w przyszłości ustanowienia użytkowania na rzecz Gminy i Miasta Dobczyce na części działki nr 3/1 stanowiącej własność UJ, a położonej w Gaiku-Brzezowej; nr 22/VI/2006 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2005; nr 23/VI/2006 w sprawie: przedłużenia prof. dr. hab. Stanisławowi Waltosiowi zatrudnienia w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Uchwały z 27 września 2006 roku nr 24/IX/2006 w sprawie: przyjęcia Ramowego regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim; nr 25/IX/2006 w sprawie: udzielania zwolnień z całości lub części opłat za studia i inne usługi edukacyjne oraz rozkładanie tych opłat na raty; 15

16 nr 26/IX/2006 w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne; nr 27/IX/2006 w sprawie: liczebności grup studenckich; nr 28/IX/2006 w sprawie: przywrócenia płynności finansowej wydziałów; nr 29/IX/2006 w sprawie: likwidacji zniżki godzin dla profesorów, docentów i doktorów habilitowanych powyżej 60. roku życia; nr 30/IX/2006 w sprawie: powołania członków Rad Społecznych uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej; nr 31/IX/2006 w sprawie: zatrudnienia na stanowisko asystenta w roku akademickim 2006/2007 w semestrze zimowym; nr 32/IX/2006 w sprawie: zbycia działki nr 7 w obrębie 146 miasta Zakopanego przez SZOZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem; Uchwały z 25 października 2006 roku nr 33/X/2006 w sprawie: powołania przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; nr 34/X/2006 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2006; nr 35/X/2006 w sprawie: wypowiadania stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z uzyskaniem uprawnień do emerytury i osiągnięciem wieku emerytalnego; Uchwały z 29 listopada 2006 roku nr 36/XI/2006 w sprawie: zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne dla osób z dyplomem międzynarodowej matury z przedmiotów nieobjętych programem nauczania w systemie międzynarodowej matury i kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami Polski; nr 37/XI/2006 w sprawie: zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych; nr 38/XI/2006 w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2006; nr 39/XI/2006 w sprawie: zatwierdzenia audytora celem zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 2006; nr 40/XI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do używania Stowarzyszeniu Rotunda części zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy al. 3 Maja 5/ul. Oleandry 1; nr 41/XI/2006 w sprawie: zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie Skawina prawa własności nieruchomości; nr 42/XI/2006 w sprawie: zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Gminie Miejskiej prawa własności nieruchomości; nr 43/XI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum działki nr 24, obr. 63 jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Grzegórzeckiej 22 w Krakowie; nr 44/XI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 347/10 i 347/11 w obr. nr 55 jedn. ewid. Podgórze; nr 45/XI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Miejskiej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum niezabudowanych działek w obr. nr 58 i 59 jedn. ewid. Podgórze; nr 46/XI/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum lokali i pomieszczeń gospodarczych w budynku przy ul. św. Łazarza 16; 16

17 Uchwały z 20 grudnia 2006 roku nr 47/XII/2006 w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy lokalu położonego w budynku Collegium Kołłątaja w Krakowie przy ul. św. Anny 6; nr 48/XII/2006 w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń użytkowych położonych w budynku Auditorium Maximum w Krakowie przy ul. Krupniczej GODNOŚCI HONOROWE I ODZNACZENIA UJ Doktorat Honoris Causa nadano: Panu prof. STANISŁAWOWI BARAŃCZAKOWI (jeden z najwybitniejszych pisarzy swego pokolenia, twórca nowej poetyki, ambasador polskiej kultury i literatury, najwyższy autorytet naukowy i moralny wśród polonistów zagranicznych); Panu prof. RICHARDOWI WIELEBIŃSKIEMU (jest uczonym światowego formatu o ugruntowanej pozycji w astrofizyce, sporządził szczegółową mapę radiową naszej galaktyki). Senat UJ przyznał medal Merentibus: Pani CLAUDINE KIEDA wieloletniemu przyjacielowi Uniwersytetu i niestrudzonemu ambasadorowi spraw polskich we Francji. Prof. STANISŁAWOWI GRODZISKIEMU wybitnemu uczonemu, historykowi ustroju i prawa polskiego, autorowi wielu znakomitych opracowań naukowych i podręczników akademickich. Prof. Grodziski wniósł znaczący wkład w odrodzenie Polskiej Akademii Umiejętności; w Uniwersytecie Jagiellońskim sprawował liczne funkcje. Prof. PIOTROWI SZTOMPCE który od początku kariery zawodowej związany jest z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie skończył dwa kierunki studiów prawo i socjologię; był najmłodszym profesorem zwyczajnym w Polsce w dziedzinie nauk społecznych; cieszy się ogromnym uznaniem międzynarodowym. Odznakę Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Senat nadał: Pani JOANNIE STRZELEC-ŁOBODZIŃSKIEJ oraz Panu KAZIMIERZOWI WALASIKOWI. Odznaczone osoby przysłużyły się Uniwersytetowi Jagiellońskiemu pomocą, dzięki której Muzeum UJ przez wiele kolejnych lat uzyskiwało znaczące środki na zakupy muzealiów, konserwację cennych dzieł sztuki i starych instrumentów naukowych oraz na renowację i modernizację eksponatów. Nagrody Rektora UJ Laur Jagielloński otrzymali: Prof. dr hab. ALFRED ZEJC w dziedzinie nauk medycznych; Prof. dr hab. WACŁAW URUSZCZAK w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych; Prof. dr hab. JERZY DATKA w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; Prof. dr hab. ANDRZEJ SZYTUŁA w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Laureaci Nagrody JM Rektora UJ Pro Arte Docendi: Prof. dr hab. JERZY OMBACH (Wydział Matematyki i Informatyki); Prof. dr hab. TERESA ADAMEK-GUZIK (Wydział Lekarski); Prof. dr hab. LUCJAN SUCHANEK (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych). 17

18 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE 2.1. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (stan na dzień 31 grudnia 2006 roku) Wydziały Wydział Prawa i Administracji Wydział Filozoficzny Wydział Historyczny Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Chemii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Ochrony Zdrowia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Jednostki pozawydziałowe Archiwum UJ Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Medyczna Centrum Zdalnego Nauczania Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Studium Pedagogiczne Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Jednostki międzywydziałowe Jagiellońskie Centrum Językowe Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM Jednostki międzyuczelniane Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych 18

19 2.2. ZARZĄDZENIA REKTORA 1. Zarządzenie nr 1 z r. 2. Zarządzenie nr 2 z r. 3. Zarządzenie nr 3 z r. 4. Zarządzenie nr 4 z r. 5. Zarządzenie nr 5 z r. 6. Zarządzenie nr 6 z r. 7. Zarządzenie nr 7 z r. 8. Zarządzenie nr 8 z r. 9. Zarządzenie nr 9 z r. 10. Zarządzenie nr 10 z r. 11. Zarządzenie nr 11 z r. 12. Zarządzenie nr 12 z r. w spr. zmiany w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 33 Rektora UJ z 2005 roku dot. zasad korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w spr. zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej UJ w spr. wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Działu Nauczania UJ w spr. utworzenia Biura Kanclerza UJ w spr. zmiany nazwy Zespołu Edukacji Ekologicznej i Dydaktyki w Instytucie Nauk o Środowisku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w spr. organizacji roku akademickiego 2006/2007 w spr. wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007na studiach odpłatnych w spr. zmian w Instrukcji Kancelaryjnej UJ w spr. utworzenia w Instytucie Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Zakładu Psychologii Sądowej w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ochrony Zdrowia UJ w spr. trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim 13. Zarządzenie nr 13 z r. 14. Zarządzenie nr 14 z r. 15. Zarządzenie nr 15 z r. 16. Zarządzenie nr 16 z r. 17. Zarządzenie nr 17 z r. 18. Zarządzenie nr 18 z r. w spr. zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8 Rektora UJ z 2006 roku dot. wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007 na studiach odpłatnych w spr. ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim w spr. utworzenia Działu Rozliczeń Projektów Unijnych w spr. zmian w zarządzeniu nr 39 Rektora UJ z 19 lipca 2001 roku dot. utworzenia Biura Karier UJ oraz w jego regulaminie w spr. wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ 19

20 19. Zarządzenie nr 19 z r. 20. Zarządzenie nr 20 z r. 21. Zarządzenie nr 21 z r. 22. Zarządzenie nr 22 z r. 23. Zarządzenie nr 23 z r. 24. Zarządzenie nr 24 z r. 25. Zarządzenie nr 25 z r. 26. Zarządzenie nr 26 z r. 27. Zarządzenie nr 27 z r. 28. Zarządzenie nr 28 z r. 29. Zarządzenie nr 29 z r. 30. Zarządzenie nr 30 z r. 31. Zarządzenie nr 31 z r. 32. Zarządzenie nr 32 z r. 33. Zarządzenie nr 33 z r. 34. Zarządzenie nr 34 z r. 35. Zarządzenie nr 35 z r. 36. Zarządzenie nr 36 z r. 37. Zarządzenie nr 37 z r. w spr. zmiany nazwy Katedry Psychologii Stosunków Międzyludzkich w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w spr. utworzenia Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego w spr. wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Ochrony Zdrowia UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w spr. zmian w strukturze Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 12 Rektora UJ z 7 marca 2005 roku dot. utworzenia Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w regulaminie Wszechnicy w spr. zmian w strukturze organizacyjnej CITTRU w spr. wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim w spr. zmian w Regulaminie Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi w spr. zmian w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 1 Rektora UJ z 2 stycznia 2003 roku dot. zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w spr. zmiany nazwy Wydziału Biotechnologii UJ w spr. zmian w strukturze Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ w spr. zmian w zarządzeniu nr 56 Rektora UJ z 2005 roku dot. realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w spr. zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w spr. utworzenia w strukturze Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Katedry Systemów Informatycznych w spr. utworzenia w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Zakładu Finansów 20

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała nr 22/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) laureatów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku 75.0203.25.2017 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Wydział Kierunek studiów, specjalność Profil Obszar kształcenia Studia stacjonarne Studia niestacjonarne zaoczne wieczorowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/V/2016 Senatu UJ z 25 maja 2016 roku limit A Wydział Prawa i Administracji 1 administracja S O 1 st 200 20 40 1 3 prawo S O j.m. 500 30 250 1 5 prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st 100 6 50 2 B Wydział Filozoficzny 1 etyka

Bardziej szczegółowo

K o m u n i k a t Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku

K o m u n i k a t Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku DSO/142/327/2013/MJO K o m u n i k a t Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie: nagród JM Rektora dla Nauczycieli Akademickich i Pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 22 lutego 2017 roku

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 22 lutego 2017 roku Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 22 lutego 2017 roku Rektor Wojciech Nowak powitał wszystkich członków Senatu UJ i poinformował o zmarłych od ostatniego posiedzenia Senatu pracownikach Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 20/R/08 Opłaty za zajęcia dydaktyczne * na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2008/2009 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku.

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Rektor W. Nowak przedstawił Sprawozdanie Rektora na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierające informacje o: zmarłych pracownikach,

Bardziej szczegółowo

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3

administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 etyka H O 1 st s 5 filozofia filozofia wschodu H O 1 st s 5 kognitywistyka H, S, P O 1 st s 3 Wydział Prawa i Administracji administracja S O 1 st s 1 prawo S O j.m. s 1 prawo własności intelektualnej i nowych mediów prawo własności intelektualnej i nowych mediów S P 1 st s 2 S P 1 st n 2 Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015. W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały:

Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015. W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego Rok 2015 W 2015 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął następujące uchwały: 28 stycznia 2015 roku nr: 1/I/2015 w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 9 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 201 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WYDZIAŁ Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi KIERUNEK/ STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

stopnia i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet

stopnia i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet DO-0130/29/2013 Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 kwietnia 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 15 października 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 295 ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wysokości czesnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych Załącznik do uchwały nr 468 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 maja 05 r. Wykaz bezpłatnych miejsc dla kandydatów spoza Unii Europejskiej, ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2016 roku

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2016 roku 75.0200.53.2016 Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

jednolite studia mgr Administracja Archeologia

jednolite studia mgr Administracja Archeologia EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 37/2011. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 29 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku 75.0200.36.2015 Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne dla i pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich,

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych LISTA 8 BEZPŁATNYCH MIEJSC DLA OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ OFEROWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W ROKU AKADEMICKIM 04/05 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Filozofia Historia Politologia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 72/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 1. Wydział Artystyczny - kierunki kryteria przyjęć [1] studiów : kryteria

Bardziej szczegółowo

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 31/2010 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 czerwca 2012 roku

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 czerwca 2012 roku DO-0130/45/2012 Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 czerwca 2012 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014 na studia stacjonarne - rok akademicki 2013/2014 L. p. Kierunek/specjalność 1 Administracja I 90 636 7,07 2 Administracja II 120 124 1,03 3 Biofizyka I 50 42 0,84 4 Biofizyka II 25 16 0,64 5 Biologia I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 44/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2011 r. 8 maja NIEDZIELA 11.30 Teologiczny Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność kapłańska Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: teologia specjalność dialog społeczny,

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim

Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH w roku akdemickim 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach Załącznik nr 1 do uchwały nr 272 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2014 r. Liczba miejsc (limity przyjęć) na I rok studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 na studia stacjonarne - rok akademicki 2015/2016 1 2 3 4 5 6 1 Administracja I stopnia 150 551 3,67 2 Administracja II stopnia 120 150 1,25 3 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 L.p. Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2016/2017 Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Liczba miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1 2 3

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

studia I stopnia jednolite studia studia II stopnia jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH* NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE * dotyczy 1. kandydatów z tzw. starą maturą 2. kandydatów na studia II stopnia na wymienionych w tabeli kierunkach 3. kandydatów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów ERK na studia STACJONARNE pierwszego, drugiego oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

5 Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia na wniosek dziekana wydziału.

5 Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia na wniosek dziekana wydziału. Zarządzenie Nr R 0161/44/ 2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 99

Bardziej szczegółowo

wydziały/kierunki studiów WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

wydziały/kierunki studiów WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich wydziały/kierunki studiów studia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r.

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r. Zarządzenie nr 11 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013

Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013 Miejsce i termin składania dokumentów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2012/2013 II TURA W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIENIA LIMITU MIEJSC W I TURZE WYDZIAŁ kierunek/specjalność

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012

Limity miejsc na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 Lp. Jednostka organizacyjna Kierunek/specjalność studiów Poziom kształcenia Limit miejsc OGÓŁEM 13758 1. Wydział Biologii 762 bioinformatyka 3-letnie I stopnia 15 biologia 3-letnie I stopnia 150 biologia

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 33/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo