DZIAŁKI DO KUPIENIA. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁKI DO KUPIENIA. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej"

Transkrypt

1

2

3 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 DZIAŁKI DO KUPIENIA 1) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Wysokie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 80/101 o pow m², dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI (CENA NETTO) zł WADIUM zł 2) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Wysokie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 80/115 o pow m², dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI (CENA NETTO) zł WADIUM zł Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Sposób zagospodarowania tereny zabudowy mieszkaniowej. 3) nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Mleczno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 62/18 o pow m², dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LE1U/ /7. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI (CENA NETTO) zł WADIUM zł Sposób zagospodarowania nieruchomości tereny zabudowy jednorodzinnej. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna - tereny zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomości będące przedmiotem licytacji wolne są od wszelkich długów i obciążeń oraz nie są dzierżawione. Warunki przystąpienia do przetargu: Przetargi odbędą się: poz. 1 o godz. 9:30, poz. 2 o godz. 10:00, poz. 3 o godz. 10:30 w dniu r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rudnej przy Placu Zwycięstwa 15. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia r. na konto Urzędu Gminy w Rudnej BS Rudna Nr (wpłata oznacza wpływ środków na konto gminy) lub w kasie urzędu (do godz. 14:30). Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. nr 203 A tel. (076) lub (076) oraz na stronie internetowej PRZETARG NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI zabudowanej budynkiem użytkowym, parterowym z użytkowym poddaszem i parterową przybudówką, nie podpiwniczonym, wolnostojącym o pow. ogólnej 74,84 m2. z równoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego w ewidencji jako działka nr 368/16 o pow. 77 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LE1U/ /6. W części dwukondygnacyjnej mieści się warsztat stolarski (na parterze) i pomieszczenie magazynowe (na poddaszu). Budynek wyposażony jest w instalację wodnokanalizacyjną, elektryczną i wentylacji mechanicznej. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI zł WADIUM zł Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego cele publiczne związane z parkowaniem samochodów lub alternatywnie na zieleń publiczną. Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji wolna jest od wszelkich długów i obciążeń oraz nie jest dzierżawiona. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Przetarg odbędzie się o godz. 9:00 w dniu r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rudnej przy Placu Zwycięstwa Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia r. na konto Urzędu Gminy w Rudnej BS Rudna Nr (wpłata oznacza wpływ środków na konto gminy) lub w kasie urzędu ( do godz. 14,30). Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. nr 203 A tel. (076) lub (076) oraz na stronie internetowej W numerze: 2. Zarządzenia Wójta Gminy 3. Informacje urzędowe 4. Warto wiedzieć 5. Dożynki, Perły z Okrasą i Stachursky 6. Projekt zakończony 7. I już po wakacjach 8. Zaśpiewali w Oybin 9. Biesiada - Chobieniada 10. Wieści z ChOKu 11. Warto przeczytać 12. Wakacje w bibliotece 13. Zagrali w piłkę o Puchar Wójta Gminy Rudna 14. Wakacyjny Turniej Tenisa 15. Ogłoszenia 16. Krzyżówka Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej od poniedziałku do piątku w godz do godz tel fax Wójt Gminy Rudna przyjmuje interesantów: we wtorki od godz. 10:00 do 15:30 i w piątki od godz. 10:00 do 14:00

4 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Zarządzenia Wójta Gminy Rudna Zarządzenia Wójta Gminy Rudna Zarządzeniem Wójta Gminy Rudna została ustalona minimalna miesięczna stawka czynszu za najem lokalu położonego w budynku Zespołu Szkół w Rudnej, z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej. Czynsz wynosi 1,15 brutto za działalność podstawową. Oprócz czynszu miesięcznego został ustalony czynsz dodatkowy w wysokości 30 zł brutto za każdą godzinę podnajmu komercyjnego. Czynsz nie obejmuje opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, serwis za urządzenia w kuchni oraz remonty bieżące, które najemca przeprowadza we własnym zakresie. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych SZABET Łukasz Szady ze Święciechowa wykona prace remontowe w oczyszczalni ścieków w m. Orsk. Prace mają zostać ukończone do r. i kosztować będą ,05 zł brutto. Firma SZABET ze Święciechowa zajmie się również wymianą ogrodzenia budynków remizy OSP w Górzynie i Chobieni. Inwestycja ma zostać ukończona do r., a jej koszt wyniesie ,56. Zakład Budownictwa i Usług Inwestycyjnych FORMAT w Lubina zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej rozbiórki budynku wypożyczalni naczyń w Toszowicach. Dokumentacja ma zostać opracowana do r. i kosztować będzie 3000 zł. Zakład PUH Płatek z Gwizdanowa wykona podbudowę tłuczniową na drogach gminnych 3500 m². Termin wykonania prac r., koszt wykonania ,00 zł. Przyjęte zostały sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury (Chobieński Ośrodek Kultury oraz Centrum Kultury w Rudnej) i gminnego zakładu opieki zdrowotnej. Została zawarta umowa z Dolnośląską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu na przyłączenie do sieci gazowej komunalnego budynku wielorodzinnego w m. Rudna przy ul. Piaskowej. Opłata za przyłączenie wyniosła 3632 zł netto. Z Pracownią Architektury Krajobrazu w Nowosielcach została podpisana umowa na utrzymanie poboczy dróg wojewódzkich, w tym utrzymania klombu oraz rowu przydrożnego w Naroczycach. Umowa została zawarta na okres sierpień listopad. Wynagrodzenie za prace określone umową wyniesie 7 838,40 zł brutto. Firma PPHU PIL-BUD z Chobieni zajmie się malowaniem przejścia podziemnego PKP w Rudnej. Prace potrwają do br. a koszt ich wykonania ustalono na ,00 zł brutto. Została zawarta umowa z Fabryką Fajansu Ewa Szanowska IW-TOM Produkcja Kontenerów z Włocławka na zakup kontenerów na szatnie dla zawodników wraz z pomieszczeniem socjalnym boisko Studzionki i Orsk. Zakup wraz z dostawą i montażem potrwa do r. i będzie kosztować ,00 zł. Zakład Produkcyjno Usługowy PŁA- TEK z Gwizdanowa zajmie się realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka wiat przystankowych. Inwestycja ma zostać ukończona do r. Koszt wykonania ,43 zł brutto. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o. z Głogowa zajmie się ułożeniem krawężników betonowych przy drodze w Bytkowie. Będzie to kosztować ,49 zł. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 7A z Lubina zajmie się usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudna. Prace obejmą: zad. 1) demontaż, opakowanie, załadunek i transport, na przystosowane do tego celu składowisko, wyrobów zawierających azbest, w przewidywanej ilości 69,216 Mg; zad. 2) opakowanie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów, zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 100,244 Mg. Termin zakończenia usługi ustalono na r. Cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg odpadów w przypadku zad. 1 wynosi 580,00 zł brutto, a zad ,00 zł brutto. Została zawarta umowa z firmą Steelmet sp. z o.o. na modernizację pompowni ścieków w Olszanach i Radomiłowie. Inwestycja ma zostać zakończona do r. i kosztować będzie ,25 zł brutto. Została zawarta umowa z Zakładem Usługowo Projektowym WIR z Lubina na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Wądrożu. Prace mają zostać wykonane do r. Koszt wybudowania chodnika ustalono na zł brutto. Zakład Usługowo Handlowy BUDROL sp. c. zajmie się rozbudową cmentarza komunalnego Rudnej. Prace mają zostać ukończone do r. Koszt rozbudowy wyniesie ,74 zł. Zakład Handlu i Transportu RAZBI z Górzyna będzie dowoził dzieci do szkół na terenie gminy Rudna. Umowa została zawarta na okres od r r. Wynagrodzenie roczne nie może przekroczyć kwot: w 2012 r ,89 zł brutto, w 2013 r. oraz 2014 r ,35 zł brutto, w 2015 r ,37 zł brutto.

5 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Informacje urzędowe ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE PSÓW NA TERENIE GMINY RUDNA Od 27 sierpnia 2012 r. lekarz weterynarii Krzysztof Adamski prowadzi akcję elektronicznego znakowania psów, na podstawie umowy zawartej z Gminą Rudna na realizację zadania pn.: Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów, których właściciele są mieszkańcami Gminy Rudna. Przedmiotowa akcja zostanie przeprowadzona bezpłatnie w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudna w 2012 roku, przyjętego Uchwałą Nr X/111/2012 Rady Gminy Rudna z dnia 28 marca 2012 roku. Zatem zachęcamy mieszkańców naszej gminy do znakowania swoich pupili, co przyczyni się przede wszystkim do zapobiegania sytuacjom, w których zwierzęta gubią się i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela. Nadto informujemy, że ww. akcja będzie przeprowadzona równolegle ze szczepieniem psów przeciwko wściekliźnie. Szczegółowych informacji udziela lek. wet. Krzysztof Adamski, pod numerami telefonów 76/ i /UG/ CMENTARZ W INTERNECIE Wójt Gminy Rudna informuje, że we wrześniu bieżącego roku uruchomiony został system do zarządzania cmentarzami znajdującymi się na terenie Gminy Rudna oraz cmentarzami parafialnymi w Tymowie i w Przychowie Efektem tych prac jest m.in. internetowa wyszukiwarka osób pochowanych GROBONET dzięki której mieszkańcy oraz osoby zainteresowane mogą odnaleźć dokładną lokalizację grobu bliskiej osoby, opłacić go, zapalić wirtualny znicz czy też skontaktować się z administratorem cmentarza. System funkcjonuje zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MSWiA w sprawie prowadzenia ewidencji grobów oraz ustawy GIODO o ochronie danych osobowych. Wyszukiwarka cmentarzy w Gminie Rudna znajduje się pod adresem: PRZETARG NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI W RUDNEJ Wójt Gminy Rudna Rudna Plac Zwycięstwa 15 woj. dolnośląskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Rudnej, gruntowej, zabudowanej wielofunkcyjnym budynkiem użytkowym składającym się z trzech segmentów o pow. uż. 500,45 m2 i wiatą garażową z trzech stron obudowaną o pow. uż 207,45 m2. Nieruchomość ogrodzona siatką na słupkach stalowych i betonowych. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego zł brutto+ coroczna waloryzacja czynszu o wskaźnik inflacji Wadium zł Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego usługi komercyjne o charakterze nieuciążliwym dla otoczenia z dopuszczeniem mieszkalnictwa powyżej poziomu parteru. Sposób zagospodarowania usługi nieuciążliwe. Okres dzierżawy 3 lata. Zagospodarowanie nieruchomości z dniem wydania przedmiotu dzierżawy Będąca przedmiotem umowy nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i obciążeń, i nie jest dzierżawiona. Warunki przystąpienia do przetargu 1. Przetarg odbędzie o godz. 9:00 w dniu r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rudnej, Plac Zwycięstwa Wadium należy wpłacić w gotówce do dnia r. na konto Urzędu Gminy w Rudnej BS Rudna Nr (wpłata oznacza wpływ środków na konto gminy) lub gotówką w kasie urzędu (do godz. 14,30). Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do licytacji. 3. Wpłacone wadium zostanie: - zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, - zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, które należy odebrać w kasie Urzędu Gminy Rudna. 4. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winne przed przystąpieniem do licytacji złożyć oświadczenie, że zapoznały się ze stanem faktycznym budynków, budowli i działki oraz z zamierzeniami inwestycyjnymi na działkach sąsiednich 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę miesięcznego czynszu dzierżawnego, płatną jednorazowo do 10 każdego miesiąca przez okres trwania umowy. 6. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 7. Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. 8. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w terminie jednego miesiąca od daty zamknięcia przetargu. 9. Przeznaczoną do dzierżawy nieruchomości można oglądać do dnia r. do godz. 15,00 po uzgodnieniu z pracownikami Referatu SN tut. Urzędu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. nr 203 A tel. (076) lub (076) oraz na stronie internetowej

6 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Warto wiedzieć MAMY MIASTECZKO ROWEROWE W sierpniu zostało oddane do użytku miasteczko rowerowe w Rudnej. Miasteczko powstało tuż za przedszkolem gminnym i zajmuje powierzchnię prawie 3,500 m². Znajdują się tu ścieżki rowerowe, znaki drogowe, chodniki dla pieszych, parking dla rowerów, place z ławkami, tereny zielone. Dzięki temu dzieci będą miały bezpieczne miejsce w którym mogą poznawać zasady ruchu drogowego i zdobywać doświadczenia i uprawnienia (karta rowerowa) do prowadzenia rowerów i motorowerów na drogach publicznych. /ckwr/ PIESKI SZUKAJĄ DOMU W Chobieni został wyłapany młody pies przypominający swoim wyglądem psa myśliwskiego rasy wyżeł (zdjęcie poniżej). Piesek jest bardzo spokojny i smutny. Możliwe że zgubił się lub uciekł właścicielowi. Właściciel lub osoby znające opiekuna ww. psa proszone są o kontakt z Panem Stanisławem Zbroińskim pracownikiem ZGK i M w Rudnej pod nr tel. 76/ (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15) lub z Referatem Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 76/ ,130. W razie stwierdzenia, że pies jest bezdomny, osoby chętne do przyjęcia tego zwierzęcia pod swój dach, również proszone są o kontakt pod ww. numerami telefonów. /UG/ W dniu 27 sierpnia 2012 r. w okolicy stacji paliw w Rudnej pojawiła się suka ze szczeniakiem - suczką, nad którą nikt nie sprawował opieki. Jest średniej wielkości, maści czarnej z podpalaną mordą. Na razie zwierzę jest nieufne, nie wychodzi z budy i nie pozwala do siebie, ani do szczenięcia podejść. Osoby mogące wskazać opiekuna ww. psa lub jeżeli nie znajdzie się właściciel, chętne do adopcji suki lub szczeniaka proszone są o kontakt pod numerami telefonów 76/ lub 76/ ,130. /UG/

7 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Dożynki, Perły z Okrasą i Stachursky DOŻYNKI, PERŁY Z OKRASĄ I STACHURSKY W ostatnią niedzielę sierpnia rolnicy z gminy Rudna świętowali dożynki. Od samego rana trwały przygotowania, by hucznie uczcić święto plonów. Ze względu na to, iż w tym roku msza dożynkowa odbywała się na stadionie, korowód dożynkowy wyruszał spod ratusza. Przy akompaniamencie orkiestry dętej, przy śpiewie SASANKI delegacje sołectw z wieńcami i chlebem dożynkowym, zaproszeni goście, władze samorządowe, przedstawiciele biznesu, reprezentanci partnerskiej gminy Oybin przeszli ulicami Rudnej oznajmiając rozpoczęcie dożynek. Najpierw nastąpiła część obrzędowa. Polową mszę dożynkową celebrował ks. proboszcz rudnowskiej parafii Władysław Janicki oraz zaproszeni księża z terenu gminy. Zespół folklorystyczny Sasanka wykonał tradycyjne pieśni dożynkowe. A starosta dożynek Tomasz Czachara wraz ze Starościną Janiną Zagórską przekazali na ręce gospodarza gminy chleb upieczony z ziarna z tegorocznych zbiorów wraz z życzeniami, by tego chleba nie zabrakło nikomu. Starostowie, Wójt oraz radni tradycyjnie podzielili chlebem wszystkich zgromadzonych. Po części obrzędowej na scenie pokazali się prowadzący całą imprezę Dariusz Maląg dyrektor Muzycznego Radia oraz Karol Okrasa kucharz i zarazem chyba najbardziej wyczekiwany tego dnia gość. Oprócz konferansjerki, do czego jak się okazało ma talent prawie tak duży jak do gotowania, Karol Okrasa przewodniczył konkursowi kulinarnemu, podczas którego wraz z jury miał wybrać Kulinarną Perłę Gminy Rudna. Po odwiedzeniu wszystkich drużyn, które przygotowały potrawy na konkurs, jury rozpoczęło degustowanie smakołyków. W tym samym czasie trwały prace komisji oceniającej wieńce i stoiska dożynkowe. Jak zawsze wieńce zachwycały pomysłowością, kolorami i wykonaniem, a stoiska kusiły pysznościami, których można było skosztować. Ponadto radne z Rudnej panie Zuzanna Rachunek i Urszula Stefaniszyn ufundowały dla wszystkich pyszną grochówkę. Po obejrzeniu wszystkich wieńców i zwiedzeniu stoisk dożynkowych komisja oceniająca postanowiła w tym roku przyznać następujące miejsca: - w kategorii najpiękniejszy wieniec dożynkowy: 1 miejsce sołectwo Chobienia 2 miejsce sołectwo Wysokie 3 miejsce sołectwo Nieszczyce - w kategorii stoisko dożynkowe: 1 miejsce Orsk 2 miejsce Wysokie 3 miejsce Gawrony. W konkursie na Kulinarną Perłę Gminy Rudna udział wzięło dziewięć drużyn, a każda przygotowała swoje popisowe dania, które cieszyły oko i podniebienie. Komisja nie miała łatwego zadania, ale za to, jak stwierdził burmistrz z partnerskiej gminy Oybin, na pewno wszyscy są syci. Po podsumowaniu punktów przyznanych potrawom przez każdego członka komisji miano Kulinarnej Perły Gminy Rudna przyznano daniom przygotowanym przez kucharki z miejscowości Wysokie. Drużyna w składzie: Irena Habura, Rozalia Karoń oraz Stefania Kuziak zaserwowała gęś faszerowaną, żurek na borowikach oraz naleśniki z powidłami w sosie karmelowym. Drugie miejsce zdobyła ekipa z Kębłowa państwo Bohdan i Dorota Bubernakowie, przygotowując dziczyznę z dwoma rodzajami kaszy, zupę z dyni oraz nalewkę z czternastu ziół. Na trzecim miejscu uplasowały się kucharki ze stołówki szkolnej w Chobieni. Panie Izak oraz Plichta upichciły rosół z kołdunami, roladki drobiowe w sosie borowikowym z kluskami śląskimi i surówkami oraz gruszkę w syropie migdałowym z malinami. Podczas imprezy o rozrywkę dla najmłodszych postarały się Kosmokwaki czyli Kwakot, Monia i Kwanio. Te trzy barwne postacie, z radością i optymizmem tańczyły i śpiewały, wciągając do wspólnej zabawy dzieci. Przed godziną 18:00 na scenie wystąpił kabaret ADHD. Ci młodzi ludzie na polskiej scenie kabaretowej pojawili się niedawno i podczas dożynek mieliśmy okazję zapoznać się z ich twórczością. Im bliżej było godziny 20:00 tym więcej ludzi pojawiało się na stadionie, aby obejrzeć gwiazdę wieczoru Stachurskiego. Stachursky, czyli Jacek Łaszczok, gwiazda polskiej sceny pop-dance, pochodzi z Czechowic-Dziedzic. Talent muzyczny odziedziczył po tacie, jazzowym perkusiście. Najpierw był liderem rockowego zespołu Eve Boys. Jako solista zadebiutował w 1994 roku, nagrywając utwór "Taki jestem". Piosenka zdobyła dużą popularność nie tylko w Polsce. W lutym 1995 roku ukazała się pierwsza płyta artysty, zatytułowana właśnie "Taki jestem". Stachurski oficjalnie sprzedał w Polsce prawie 700 tysięcy kaset i płyt CD. Artysta ma także na koncie współpracę z zachodnimi gwiazdami muzyki dance, m.in.z Fun Factory oraz z DJ-em Bobo. Rocznie gra ponad 70 koncertów w Polsce i za granicą. W Rudnej zaprezentował swoje najbardziej znane utwory, czym wywołał duży aplauz publiczności. Po tych wszystkich wrażeniach pozostaje już tylko czekać na kolejne dożynkowe atrakcje w przyszłym roku. /ckwr/

8 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Projekt zakończony PROJEKT ZAKOŃCZONY W Rudnej zakończono realizację projektu w ramach Programu Działaj Lokalnie VII. Osiemnastego sierpnia Stowarzyszenie Nasza Rudna wraz z Centrum Kultury w Rudnej zorganizowało ostatnie zaplanowane spotkanie, w ramach projektu Letnie spotkania w plenerze jako integracja międzypokoleniowa mieszkańców. Wśród uczestników znaleźli się, oprócz mieszkańców, przedstawiciele władz samorządowych tj. wójt Władysław Bigus, radna Zuzanna Rachunek oraz dyrektorzy szkół, dyrektor Centrum Kultury, przedstawiciele organizacji społecznych działających w Rudnej. W czasie spotkania zaprezentowana została wystawa prac malarskich oraz florystycznych, przygotowanych zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez stowarzyszenie Nasza Rudna. Ponadto, na prezentowanych pracach, przeprowadzono mini warsztaty malarskie dotyczące wykorzystanych technik malarskich. Prace oceniła komisja konkursowa. Nagrody za udział, w kategorii do 16 lat, wręczone zostały podczas spotkania, natomiast nagrody dla uczestników starszych (pow. 16 lat) były do odebrania w CKwR. Druga wystawa, prezentowana podczas spotkania, była dokumentacją fotograficzną z poszczególnych spotkań organizowanych przez stowarzyszenie w ramach programu tj. Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Turniej Dzikich Drużyn. Dużym powodzeniem cieszyła się również galeria zdjęć mieszkańca Rudnej Piotra Siwaka, uczestnika Biegu do Rzymu, który chętnie udzielał dodatkowych informacji o tym przedsięwzięciu wszystkim zainteresowanym. Na plac zajechali także motocykliści na swoich motocyklach, które zawsze wzbudzają zainteresowanie wśród nie zmotoryzowanych i dzieci. Prezes Stowarzyszenia Nasza Rudna Janina Dudek dokonała podsumowania projektu, omawiając krótko jego poszczególne elementy oraz podziękowała wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do jego zrealizowania, a w szczególności członkom stowarzyszenia, dyrekcji i pracownikom CKwR, dyrekcji i pracownikom ZSP, władzom samorządowym, przedstawicielom organizacji: Klub Sportowy Sparta, OSP, Sekcja Motocyklowa ISKRA, TPR, Koło Wędkarskie SUM, Sołtys, Rada Sołecka, Rada Zarządu Osiedla Leśna wraz z przewodniczącym, uczestnikom konkursów realizowanych w czasie całego projektu, zawodnikom dyscyplin sportowych oraz fundatorom, którzy dofinansowali projekt ze środków Programu Działaj Lokalnie VII Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Cała impreza odbyła się przy dźwiękach muzyki oraz piosenkach wykonanych przez Eni Halilovic ze Studia Piosenki działającego przy Centrum Kultury w Rudnej oraz degustacji potraw z grilla, które na miejscu przygotowali laureaci konkursu grillowania panów Mariusza Bunkiewicza i Janusza Matijczaka. Na miejscu czynny był także bufet mini Bari PAUZA. Zgodnie z regulaminem konkursu malarskiego i florystycznego zgłoszone do nich prace zostały zaprezentowane na stoisku dożynkowym Stowarzyszenia Nasza Rudna na Dożynkach Gminnych w niedzielę 26 sierpnia br. Przedmiotem wystawy były także zdjęcia z poszczególnych imprez organizowanych w ramach projektu. Cała wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy do opracowania kolejnych projektów oraz do współpracy przy ich realizacji. /Janina Dudek Prezes Stowarzyszenia Nasza Rudna/ KONKURS WIEDZY O NASZEJ GMINIE część 4 W poprzednim numerze Towarzystwo Przyjaciół Rudnej i Centrum Kultury w Rudnej zamieścili czwartą część konkursu wiedzy o naszej gminie. Były to zdjęcia budynków z terenu gminy do rozpoznania. Nadesłanych zostało tylko kilka rozwiązań. Nagrodę wylosowała Dominika Kusowska z Naroczyc. Zwycięzcę zapraszamy do Centrum Kultury w Rudnej po odbiór nagrody od r. Kolejne zadanie 5 zostanie zamieszczone w numerze wrześniowym Nowin Gminnych. Będzie to quiz wiedzy na temat naszej Gminy. /TPR-CKwR/

9 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 I już po wakacjach I JUŻ PO WAKACJACH Po wakacyjnym wypoczynku dzieci i młodzież ponownie wracają do szkoły na kolejne 10 miesięcy. Mamy nadzieję, że wakacyjne atrakcje dostarczyły im energii na nowy rok szkolny. Tegoroczne wakacje były niezwykle obfite w atrakcje, które zapewniło Centrum Kultury w Rudnej dzieciom uczęszczającym na zajęcia w podległych CKwR świetlicom. Wypoczywaliśmy przede wszystkim aktywnie podczas wyjazdów nad wodę, w góry, podczas zwiedzania. Byliśmy w Aquaparku, na Grzybku w Polkowicach oraz nad jeziorem w Sławie. Kolejną atrakcją zafundowaną dzieciom i młodzieży były wycieczki do Szklarskiej Poręby i Karpacza, gdzie m.in. chcieliśmy zdobyć Śnieżkę, podziwialiśmy wodospad Kamieńczyk i Krucze Skały oraz spędziliśmy mile czas w miasteczku Western City. Planowany podbój Śnieżki nie udał się z powodu uciążliwego upału. Uczestnicy wycieczki zdobyli połowę drogi, dochodząc do Strzechy Akademickiej. Po zregenerowaniu sił postanowili zejść z powrotem do Karpacza, gdzie spędzili mile czas w miasteczku Western City. Tam czekały na nich takie atrakcje jak strzelanie z łuku, wspinanie się na pal męczarni, rzut włócznią i rzucanie kowbojskim lassem. Na koniec obejrzeli pokaz w wykonaniu kowboi Napad na bank. Wielką frajdę sprawiło nam zjeżdżanie na torze saneczkowym Alpine-Coaster. Kolejnym punktem akcji letniej było zwiedzanie zamku Książ, którego piękno niewątpliwie przyciągnęło naszych uczestników. Odbyły się także dwa wyjazdy do Zoo we Wrocławiu, a niezapomnianą lekcją historii dla uczestników wycieczki był wyjazd do Rogoźnicy, gdzie znajdował się obóz pracy Gross-Rosen. w którym więźniowie zmuszani byli do morderczej pracy w miejscowym kamieniołomie. Pracowali całymi dniami, bez opieki lekarskiej, bez należytego wyżywienia, maltretowani i terroryzowani przez załogę SS, popadali w ciężkie choroby, umierali, a wielu z nich, nie mogąc wytrzymać presji popełniała samobójstwo. Uczestnicy wycieczki pod opieką przewodnika oglądali film z udziałem byłych więźniów, wysłuchali historii przy makacie byłego obozu, gdzie mogli zobaczyć, jak wyglądało to miejsce w czasie II Wojny Światowej. Oprócz wyżej wymienionych wycieczek w Gwizdanowie miała miejsce Wioska Hawajska, gdzie biwakowicze zaznali egzotycznego klimatu i poczuli się niczym na Hawajach. W sierpniu odbyły się również dwa całonocne ogniska, w czasie których oprócz pieczenia kiełbas wszyscy bawili się w podchody i brali udział w tańcach integracyjnych. Te wakacje z pewnością będą niezapomniane dla wszystkich uczestników akcji letniej. /R.H./!!! UWAGA!!! GITARA DLA KAŻDEGO Centrum Kultury w Rudnej Lekcje gitary Instruktor Anna Badecka Lekcje bezpłatne Zapisy tylko do końca września Kontakt: lub Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kultury w Rudnej

10 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Zaśpiewali w Oybin ZAŚPIEWALI W OYBIN W ostatnią sobotę lipca z Rudnej wyruszyła wycieczka do partnerskiej miejscowości Oybin, znajdującej się pięknym, malowniczym, górskim terenie u naszych zachodnich sąsiadów. W wycieczce uczestniczyli członkowie folklorystycznych zespołów należących do Centrum Kultury w Rudnej: Sasanka, Roztoka oraz przedstawiciele gminy: wójt Władysław Bigus, dyrektor Centrum Kultury w Rudnej Bernard Langner. Uczestnicy wycieczki zwiedzili kurort Oybin, znajdujący się w sercu niemieckiej części Gór Łużyckich. Podziwiali romantyczne ruiny zamku usytuowane na wierzchowinie piaskowca, ewangelicki kościół górski zwany Kościołem Ślubów oraz podziwiali piękną malowniczą miejscowość. MAJĄ TALENT I HOBBY Już po raz trzeci w świetlicy wiejskiej w Górzynie, należącej do Centrum Kultury w Rudnej, odbył się gminny konkurs Młode Talenty oraz wystawa Moje Hobby. Uczestnicy prezentowali swoje bardzo różne uzdolnienia takie jak śpiew, taniec, tworzenie cudów z origami i bibuły, gra na instrumentach, a także talenty fryzjerskie. W tym roku jury miało ciężki orzech do zgryzienia, albowiem mimo różnorodności tematów każdy z uczeszników pokazał bardzo wysoki poziom w swojej dziedzinie. Po burzliwych naradach jury w składzie Z. Szparkowski, A. Badecka, B. Wysokińska i A. Melska przyznało następujące lokaty: I miejsce (ex aequo) - Ewelina Nowak (taniec orientalny) oraz Kamila Kryś (gra na gitarze klasycznej) II miejsce Katarzyna Rudy (umiejętności fryzjerskie) III miejsce (ex aequo) Eni Halilović (śpiew) i Kuba Kaczmarski (rap) Wyróżnienia otrzymali: Sylwia Zarzycka (origami), Martyna Wysocka (gra na gitarze), Paulina i Kamila Majewskie (śpiew). Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Centrum Kultury w Rudnej. Na wystawie Moje Hobby można było podziwiać wszelakiej maści zwierzęta, zabawki, rękodzieło. /R.H./ Następnie brali udział w festynie, na którym obydwa zespoły wystąpiły ze swoim repertuarem artystycznym. W kilku utworach zaprezentowała się również mieszkanka gminy Eni Halilović, uczęszczająca do Studia Piosenki prowadzonego przy CKwR. Wszyscy zostali bardzo miło i ciepło przyjęci przez tamtejszych mieszkańców. /R.H./

11 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Biesiada - Chobieniada BIESIADA CHOBIENIADA 18 sierpnia br. na chobieńskim rynku po raz kolejny mieszkańcy gminy Rudna bawili się podczas imprezy plenerowej zatytułowanej Biesiada Chobieniada W programie imprezy znalazło się wiele atrakcji, wśród nich: - koncert laureata muzycznego show Must Be The Music Conrado Yanez, piosenkarz narodowości filipińskiej. Dzięki wielkiemu talentowi dostał się do wielkiego show muzycznego o zasięgu ogólnopolskim i wywalczył w nim II pozycję. Conrado ma 51 lat, 2 dzieci oraz żonę Polkę. Choć urodził się na Filipinach, to w naszym kraju przebywa już od 18 lat. Artysta ma niski i bardzo charakterystyczny głos, który łatwo się zapamiętuje. Na zakończenie swojego programu usłyszeliśmy jego popisowe wykonania utworu Louisa Armstronga pt. What A Wonderful World. - zabawy i konkursy wiedzy o Chobieni i okolicach dla dzieci, młodzież oraz dorosłych, przeprowadzone przez pracowników Chobieńskiego Ośrodka Kultury. - występ kabaretu Chwilowo Kaloryfer z Gliwic pochodzącego z Rybnika, który istnieje od 2005 roku. Kabaret działa pod patronatem Fundacji Elektrowni Rybnik. Do dnia dzisiejszego oprócz Pierwszego Żeberka kabaret napisał między innymi programy W 13 dni i 13 sekund dookoła Polski oraz Niezła zabawa. Dotychczas pochwalić się może wieloma realizacjami telewizyjnymi oraz nagrodami w wielu ogólnopolskich konkursach i przeglądach kabaretowych. - koncert zespołu Zielony Groszek, który istnieje na rynku od kilkunastu lat i gra muzykę z pogranicza reggae. To grupa pochodząca z Legnicy, powstała w 2003 r. Jego muzyka oparta jest na bazie prostych dźwięków gitarowych, okraszona ciepłym śpiewem, co w połączeniu z muzyką tworzy charakterystyczny dla Zielonego Groszka podział rytmiczny. Zespół debiutował na przeglądzie w Ścinawie, gdzie zajął pierwsze miejsce. Zielony Groszek zagrał na scenach wielu polskich miast. Sprawdził się na licznych koncertach plenerowych (m.in. festiwalu reggae w Kluczborku lub w Michałowie) oraz na bardziej klimatycznych koncertach klubowych lub radiowych. - zabawa taneczna poprowadzona przez zespół Lets go oraz DJ-a Iwanka (Przemysław Iwan), Serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie dzisiejszej imprezy: pracownikom Chobieńskiego Ośrodka Kultury, lokalnym sponsorom, Radzie Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Chobieni. Swoją obecnością podczas imprezy zaszczycili nas: Radni Gminy Rudna: Joanna Bagińska i Andrzej Górzny Radny Powiatu Lubińskiego Bernard Langner, Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Przeworska oraz Sołtys Sołectwa Chobienia Stanisław Biadala /Katarzyna Przeworska/ NOC Z ANDERSENEM Biblioteka Publiczna w Chobieni zorganizowała już po raz II Noc z Andersenem. Wydarzenie miało miejsce w nocy z 10 na 11 sierpnia 2012 r., a wzięło w nim udział 11 dzieci w wieku 7 13 lat. Jest to międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej i urodzin H. Ch. Andersena. Biorą w nim udział biblioteki z różnych krajów organizując w tym samym czasie całonocne imprezy dla dzieci. Celem spotkania było uczenie dzieci poprzez zorganizowane zabawy zamiłowania do literatury, a także zapoznanie z twórczością Hansa Christiana

12 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Wieści z ChOKu Andersena. Tę wspaniałą noc rozpoczęliśmy w piątek o godzinie od zjedzenia kolacji. W ramach Nocy z Andersenem odbyły się liczne gry, zabawy oraz konkursy, o godzinie 2.00 w nocy dzieci zmęczone ułożyły się do snu między regałami, ale nie spały, tylko trwały jeszcze rozmowy, a nawet znaleźli się odważni, którzy mimo tak późnej pory grali w Eurobuissnes. Rano zjedliśmy pyszne śniadanko, dzieci otrzymały drobne upominki i obiecały, że za rok spotkamy się znowu na kolejnej III Nocy z Andersenem w naszej Bibliotece. /M.C./ ZEBRALI PIENIĄDZE W wyniku zbiórki publicznej zorganizowanej w Chobieni przez Stowarzyszenie Chobienia od Nowa zebrano 2650 zł. Kwota ta zasiliła konto Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Dolnego Śląska z przeznaczeniem dla Mai Bratoń. Zbiórka została zorganizowana na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Rudna z dnia 08 czerwca 2012r. i towarzyszyła Drugiemu Parafialnemu Festynowi Rodzinnemu. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom. ULUBIONY BOHATER BAJKI W bibliotece w Chobieni, odbył się konkurs plastyczny pt. Mój ulubiony bohater bajki. Uczestnicy konkursu ochoczo zabrali się do pracy, w efekcie której powstały kolorowe, piękne rysunki. Decyzją komisji ustalono następujące miejsca: Przygody Kota Filemona - Damian Szkuta- I miejsce Kubuś Puchatek - Kinga Juszczak - I miejsce Miś Koralgol Dawid Szkuta-IImiejsce Scooby Doo - Agata Juszczak- III miejsce Harry Potter - Weronika Zdobylak - III miejsce /Marta Czerep/ HIP HOP W OŚRODKU KULTURY W CHOBIENI W wakacje w Ośrodku Kultury w Chobieni odbywały się warsztaty tańca hip-hop, które prowadziła przebywająca u nas gościnnie Pani Una Wabińska, instruktor tańca hip-hop na stałe mieszkająca w Kanadzie. Taniec hip-hop, jest jednym z bardziej popularnych tańców dlatego cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Nauka tańca wpływa pozytywnie na kondycje ruchową, oraz poprawę własnej oceny oraz przełamuje barierę wstydu do swoich rówieśników. Podczas tańca uczestnicy warsztatów mogli wyrażać swoje emocje w sposób kreatywny, dlatego taniec hip-hop w Ośrodku Kultury w Chobieni cieszył się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około 20 osób. Warsztaty tańca zintegrowały wszystkich uczestników, a Una Wabińska włożyła dużo pracy by w tak krótkim czasie nauczyć jak najwięcej tego gorącego i zjawiskowego tańca. /Irena Żyła/ WYSTAWA MOJE HOBBY Z propozycją zorganizowania wystawy pt. Moje hobby wyszły dzieci, które uczęszczają na zajęcia w bibliotece w Chobieni. Dzieci i dorośli chcieli pokazać swoim rówieśnikom pluszaki, zwierzątka, kartki, znaczki... zbierane przez lata. Pomysłem kolekcjonowania pewnie będzie można zarazić inne dzieci. Do tej pory w bibliotece pokazano wystawy: 1. widokówek z malarstwem Stanisława Wyspiańskiego zbiory Anny Przysłupskiej 2. malarstwa wykonanego stopą lub ustami zbiory Aleksandry Michalskiej 3. karteczek z postaciami z bajek, księżniczkami, zwierzętami zbiory Patrycji Piaseckiej 4. filatelistyczna i numizmatyczna zbiory Huberta Przysłupskiego 5. małych zwierzątek wykonanych ze szkła, gipsu, drewna i plastiku zbiory Zuzanny Walczak. Dzieci, które zainteresowane są pokazaniem swoich zbiorów, proszone są o zgłoszenie się do biblioteki publicznej w Chobieni. /Marta Czerep/

13 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Warto przeczytać WARTO PRZECZYTAĆ Nowości książkowe w Multimedialnym Centrum Informacji w Rudnej: Literatura dla dorosłych: 1. Szymborska Wisława - Wystarczy 2. Bikont A, Szczęsna J. - Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej 3. Zafón Carlos Ruiz - Więzień nieba 4. Lee Maureen - Wędrówka Marty 5. Michaud Joselito - W pułapce dzieciństwa 6. Picoult Jodi - Tam gdzie Ty 7. Andrews V.C. - Kwiaty na poddaszu, Płatki na wietrze 8. Staszewski Wojciech - Ojciec.prl 9. Wiśniewski Janusz - Na fejsie z moim synem 10. Majewski Janusz - Mała matura 11. Ligocka Roma - Księżyc nad Taorminą 12. Antczak Sara - Klatka 13. Szczęsny Franciszek - Kamienista droga 14. Rutkowski Dominik - Ile kroków do domu 15. Idris Jusuf - Grzech. Opowieść egipska 16. Reszel Anna - Dla ratowania życia 17. Sparks Nicholas - Dla ciebie wszystko 18. Glass Cathy - Czekając na anioły 19. Terechowicz Katarzyna - Czego pragnie Maryla 20. Kava Alex - Czarny piątek 21. Dirie Waris - Czarna kobieta, biały kraj 22. Okpara Tina - Cena mojego życia 23. Coben Harlan - Błękitna krew 24. Valko Tanya - Arabska córka 25. Nichols Mary - Altana 26. Wałęsa Danuta - Marzenia i tajemnice 27. Woynarowska B. - Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania 28. Jelonek T. - Biblia jako fenomen kulturowy 29. Mazanka E. - Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn T Huber A. - Kompendium pielęgniarstwa 31. Sparks N. - Ślub 32. Orłowska M. - Adam i Ewy 33. Nurowska M. - Drzwi do piekła 34. Picoult J. - Głos serca 35. Hilbk M. - Czarnobyl baby Literatura dla dzieci i młodzieży: 1. Przewoźniak Marcin - Współczesny savoir-vivre dla nastolatków 2. Zarawska Patrycja - Podróże morskie: Czy wiesz jak dowodzić statkiem 3. Claybourne Anna - Bardzo ilustrowana historia nauki 4. Orlev Uri - Wyspa na ulicy Ptasiej 5. Beecroft Simon - Star Wars: Encyklopedia postaci 6. Barszcz Marek - Zabytki techniki 7. Martin, George R.R. - Gra o tron, Starcie królów, Uczta dla wron T.1-2., Taniec ze smokami T Fox Marta - Iza Anoreczka 9. Pawlak Romuald - Dziura w sercu 10. Thor Annika - Czerwone serce, niebieski motyl 11. Vann Kate le - W pogoni za marzeniami 15. Wojtyczka I. - Skarby UNESCO na świecie. Przyroda 16. Wojtyczka I. - Skarby UNESCO na świecie. Kultura 17. Moja Ojczyzna. Tradycje ludowe 18. Skuza Z. - Ginące zawody w Polsce 19. Kasdepke G. - Mam prawo! 20. Kasdepke G. - Drużyna Pani Miłki, czyli o szacunku, odwadze i innnych wartościach 21. Hess K. - Kapitalizm dla nastolatków. Jak zostać młodym przedsiębiorcą 22. Hagmar P. - Marzenie Klary 23. Miszczuk K. - Ja anielica 24. Miszczuk K. - Ja diablica OFERTA DLA ROLNIKA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej ogłasza nabór na kurs: Prowadzenie produkcji rolniczej (R 3 ) Termin rozpoczęcia kursu IX-X 2012 Zapisy będą prowadzone od IV 2012 w sekretariacie szkoły Szczegółowych informacji udziela: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej Rudna ul. Kolejowa 5 Tel Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej OFERTA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM: Technikum 4-letnie - technik agrobiznesu - technik organizacji reklamy Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia - klasa wielozawodowa - ślusarz - mechanik pojazdów samochodowych - kucharz - cukiernik - rolnik - sprzedawca - monter maszyn i urządzeń W tych zawodach szkoła oferuje zajęcia praktyczne!!! Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej ul. Kolejowa 5, Rudna Tel Sprzedam wózek wielofunkcyjny Bebetto Vulcano (gondola, spacerówka, fotelik samochodowy). Bardzo wygodny wózek o nowoczesnej aluminiowej konstrukcji, pompowane koła przednie obrotowe 360 0, amortyzacja. Podręczna torba, folia przeciwdeszczowa, moskitiera w wyposażeniu. Wózek na gwarancji do 06/2013 roku. Cena 750,00 zł do małej negocjacji. Możliwość obejrzenia wózka w Rudnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

14 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Wakacje w bibliotece WAKACJE W BIBLIOTECE Zajęcia dla dzieci odbywały się codziennie od godz i adresowane były do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Czas upływał miło przy pracach plastycznych, seansach filmowych i grach zręcznościowych. Dzieci poznały technikę zdobniczą decoupage, która liczy już blisko tysiąc lat, a jej ogromną zaletą jest to, że nie wymaga specjalistycznych narzędzi i materiałów. Ze zwykłej doniczki czy starego pudełka dzieci tworzyły małe dzieła sztuki. Interesującym zajęciem było również malowanie kamieni polnych, z których dzieci wyczarowywały istne cudeńka. Farbami akrylowymi malowały aniołki szczęścia, które dodatkowo zostały ozdobione włosami z wełny, kokardami, a suknie wykonane zostały z kawałków kolorowych materiałów i koronek. Dzieci uczyły się projektowania i wykonywania biżuterii i wyrobów z koralików. Zapoznały się z podstawowymi umiejętnościami i technikami potrzebnymi do tworzenia biżuterii oraz z narzędziami, wyposażeniem i materiałami m.in. koraliki wszelkiego rodzaju, kształtu i koloru, (szklane, drewniane, metalowe), a także żyłki, druciki czy kolorowe wstążeczki. Wykonywały naszyjniki, bransoletki, broszki, wisiory i zawieszki, kreowały i tworzyły własne i niepowtarzalne projekty. Urozmaiceniem zajęć było zwiedzanie naszej małej ojczyzny. Zwiedziliśmy m.in. Cerkiew pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej. Atrakcją wycieczki było wejście na wieżę najstarszego obiektu sakralnego w naszej gminie. W czasie zajęć w Bibliotece pracownicy dbali o to, aby dzieci, które wakacje spędzały z nami, spędziły je w sposób przyjemny, twórczy i mądry. Cykl spotkań i zajęć zorganizowanych przez MCI cieszył się dużym zainteresowaniem. /Pracownicy MCI/ KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ - BOOKCROSSING Multimedialne Centrum Informacji w Rudnej organizuje akcję pod hasłem Krążąca książka bookcrossing. Bookcrossing polega na zostawianiu własnych, przeczytanych (niepotrzebnych) książek w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu w bibliotece i wyborze książek dla siebie. Bookcrossing daje szansę tym, których nie stać na zakup wymarzonej pozycji literackiej i mogą otrzymać ją za darmo. Bookcrossing jest coraz bardziej popularną formą dzielenia się książkami na świecie. Czytelniku! Jeśli posiadasz w swojej domowej biblioteczce przeczytane i niepotrzebne już książki o różnej tematyce w dobrym stanie, to: przynieś je do biblioteki; w zamian weź do domu te, które wzbudzą twoją ciekawość, które zechcesz przeczytać. Akcja ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa uczniów i zachęcić w niekonwencjonalny sposób do lektury. Jest jedną z form kształcenia wśród młodzieży postawy prospołecznej - umiejętności dzielenia się tym, czego już nie potrzebujemy, a innym może się przydać. /MCI/ ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI W RUDNEJ Od dnia 3 września 2012 r. Biblioteka czynna: Poniedziałek 7:45-19:00 Wtorek 7:45-19:00 Środa 7:45-15:45 Czwartek 7:45-19:00 Piątek 7:45-19:00 Informujemy również, że Biblioteka pełni dyżury sobotnie raz w miesiącu. Informacje o terminach otwarcia w soboty będą wywieszane przy wejściu do MCI.

15 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Zagrali w piłkę o Puchar Wójta ZAGRALI W PIŁKĘ O PUCHAR WÓJTA W niedzielę 12 sierpnia odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudna. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Rudna Władysław Bigusa w asyście Radnych Gminy Rudna Wiery Zgobik i Henryka Sygnatowicza oraz dyrektora CKwR Bernarda Langnera. W zmaganiach wzięło udział 6 drużyn: Odra Chobienia, Skarpa Orsk, Sparta Rudna, Błysk Studzionki, Płomień Nieszczyce, Iskra Kębłów. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, gdzie rywalizowały między sobą o awans do finału: Grupa A Iskra Kębłów Błysk Studzionki Odra Chobienia Grupa B Sparta Rudna Płomień Nieszczyce Skarpa Orsk Przebieg Turnieju: (mecz, drużyny, wynik) 1. Iskra Kębłów Błysk Studzionki 2:0 2. Sparta Rudna Płomień Nieszczyce 3:0 3. Odra Chobienia Błysk Studzionki 0:2 4. Skarpa Orsk Płomień Nieszczyce 0:0 5. Iskra Kębłów Odra Chobienia 1:0 6. Sparta Rudna Skarpa Orsk 4:0 Finał: Iskra Kębłów Sparta Rudna 1:0 Na koniec zawodów został rozegrany mecz towarzyski pomiędzy Odrą Chobienia a Iskrą Kębłów, podczas tej rozgrywki na boisku ostatni raz wystąpił Dariusz Sypień (grając: 1 połowa z Odrą Chobienia, 2 połowa z Iskrą Kębłów), kończąc tym samym piłkarską karierę. Puchary, pamiątkowe dyplomy i zestawy dresów zostały wręczone drużynom przez dyrektora CKwR Bernarda Langnera oraz Jerzego Mularczyka. /ckwr/ WYSTRZELALI PUCHAR W pierwszą niedzielę sierpnia, w Gwizdanowie, odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Rudna. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Rudna Władysław Bigus. W zmaganiach wzięło udział 16 drużyn reprezentujących sołectwa : Kębłów, Brodowice, Orsk, Studzionki, Koźlice, Miłogoszcz, Kliszów, Chobienia, Gawrony, Gawronki, Gwizdanów, Radomiłów, Górzyn, Wysokie, Rudna, Rudna Leśna. W zespole strzelały 3 osoby walcząc o punkty dla całej drużyny jak i indywidualnie. Na podium znaleźli się : I miejsce Sołectwo Orsk 177 punktów II miejsce Sołectwo Kliszów 160 punktów III miejsce Sołectwo Kębłów punktów Tytuł najlepszej strzelczyni wywalczyła Patrycja Dziuba 56 punktów, zaś najlepszego strzelca Władysław Drańko 64 punkty Puchary oraz pamiątkowe dyplomy zostały wręczone przez dyrektora CKwR Bernarda Langnera w asyście sędziego oraz Radnych Gminy Rudna Zdzisława Szymańskiego i Kazimierza Dzidę. /ckwr/ WARCABOWE ZMAGANIA W RADOSZYCACH Aż 25 zawodników uczestniczyło we wtorkowych rozgrywkach w warcaby, które w ramach prowadzonej w okresie wakacji Akcji Letniej zorganizował dla mieszkańców Gminy Rudna Chobieński Ośrodek Kultury. W Świetlicy w Radoszycach odbył się Turniej w warcaby przeprowadzony z podziałem na 3 kategorie wiekowe: młodzików (5-10 lat), juniorów (11-13 lat) oraz seniorów (14 i więcej lat). Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Radoszyc, jak i okolicznych miejscowości nie zabrakło zawodników z Chobieni, Nieszczyc, Chełmu, Studzionek, Brodowic oraz Kębłowa. Uczestnicy bardzo ambitnie i rozważnie rozgrywali swoje mecze podejmując odważne decyzje. W efekcie na podium stanęli najlepsi: W kategorii MŁODZIKI : I miejsce Dominika Tetera, II miejsce Zuzanna Doberstein,

16 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Wakacyjny Turniej Tenisa III miejsce Kamil Klukowski. W kategorii JUNIORZY : I miejsce Karol Skawiński, II miejsce Szymon Roskosz, III miejsce Kamil Pląska. W kategorii SENIORZY : I miejsce Michał Tocki, II miejsce Agnieszka Greszta, III miejsce Alan Hynek. kategoriach wiekowych: kat. Młodzik /8-11 lat/, Junior /12-15/, Senior /16 i więcej/. Turniej przebiegał w sprzyjającej rywalizacji fair play, a nad przebiegiem pojedynków czuwali sędziowie, uczniowie szkół średnich: Eryk Adamek, Jakub Detyna, Patryk Detyna. Każdej rywalizacji żywo kibicowali uczestnicy turnieju oraz ich opiekunowie. Po zakończonych zmaganiach sportowych na podium stanęli: Kat. Młodzik I m-ce Oliwer Hynek - Kębłów II m-ce Anna Twardochib - Chobienia Niemcy III m-ce Kamil Klukowski - Radoszyce Kat. Junior I m-ce Michał Tocki - Studzionki II m-ce Tomasz Maćków - Chobienia III m-ce Kamil Pląska - Kębłów Kat. Senior I m-ce Dawid Mordal - Chobienia II m-ce Kamila Mozga - Kębłów III m-ce Maciej Bagiński - Chobienia Uroczystego wręczenia pucharów dokoła Kierownik Ośrodka Kultury Anna Czajkowska, a puchary zostały ufundowane przez organizatora turnieju Dyrektora Panią Katarzynę Przeworską. /Irena Żyła/ Zwycięzcom wręczone zostały puchary oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Organizatora. Wszystkim uczestnikom tegorocznego turnieju serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach. /Anna Czajkowska/ WAKACYJNY TURNIEJ TENISA W Ośrodku Kultury w Chobieni w ramach akcji letniej odbył się wakacyjny turniej tenisa stołowego. Tenis stołowy stwarza możliwości aktywnego wypoczynku oraz współzawodnictwa sportowego, upowszechnianie gry w tenisa stołowego integruje amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu, dlatego do Ośrodka Kultury w Chobieni zjechali zawodnicy z Ciechłowic, Naroczyc, Radoszyc, Kębłowa, Studzionek i Brodowic. Uczestnicy turnieju rywalizowali ze sobą w trzech

17 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Ogłoszenia BUDOMIX Wykonujemy: układanie glazury (remonty łazienek), montaż drzwi, montaż paneli, malowanie, tapetowanie. Doświadczenie, wieloletnia praktyka i współpraca z dużymi firmami OBI Polska. Tel USŁUGI BRUKARSKIE Wykonanie obudowy z kostki granitowej wokół nagrobków wszystkie rodzaje kostki, obrzeża, krawężniki prace związane z utrzymaniem czystości przy nagrobku Możliwość płacenia w ratach. Tel PRANIE DYW ANÓW ORA Z TAPICERKI SAMOCHODO WEJ I MEBLOWEJ TANIO! Tel SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE 70m² w centrum Rudnej z samodzielnym wejściem. Tel. kontaktowy Kompleksowa Obsługa Imprez Barbara Szparkowska Nieszczyce 42/4, Rudna; kom tel Oferujemy: zespół muzyczny, dekoracje sal i kościołów, smaczną kuchnię z obsługą kelnerską, profesjonalną fotografię i wideofilmowanie Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP i P-POŻ Anetta & Ryszard Macheta, Kębłów Tel , kom , BIURO RACHUNKOWE KRYSTYNA RAJZER Certyfikat Ministra Finansów nr 49329/ Lubin, ul. II Armii Wojska Polskiego 4 tel NISKIE CENY i WYSKOKA JAKOŚC USŁUG księgi rachunkowe podatkowe księgi przychodów i rozchodów ryczałt ewidencjonowany sprawy kadrowe i płacowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS SZYBKO, SPRAWNIE i BEZPIECZNIE Bezpłatny odbiór dokumentów z siedziby Klienta Nasze Biuro jest przyjazne: dla dużych, średnich i małych Firm dla Wspólnot Mieszkaniowych dla Stowarzyszeń ZAPRASZAMY Sprzedam mieszkanie w Chobieni (3 pok. 93,80 m²) wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Cena do uzgodnienia. Kontakt: Organizacja wesel, przyjęć i imprez okolicznościowych. Catering z dostawą do domu. SYLWER Sylwia Hajducka, Maria Bielak Tel Sprzedam posiadłość. Lokalizacja Stara Rudna Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Cena do uzgodnienia. Tel Wynajmę mieszkanie Rudna ul. Leśna 3 pokoje częściowo umeblowane Tel: Proszę dzwonić po 15:00 ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH Dariusz Miedziński Rudna, ul. Głogowska 1B Oferuje usługi w zakresie: czyszczenia przewodów kominowych, pieców kaflowych, opiniowanie podłączeń gazowych i dymowych oraz odbiory budynków. Tel

18 Nowiny Gminne SIERPIEŃ 2012 Krzyżówka Krzyżówka Poziomo: 1.reguluje barwę i siłę dźwięku; 6.etui; 11.przysmak, cymes; 13.ssak z długą szyją; 14.malowidło ścienne; 15.Lubaszenko, polski aktor; 16.czasomierz; 17.waleń; 19.owad dorosły; 20.ospałość, powolność; 21.cygańskie imię żeńskie; 26.ostrze broni siecznej; 27.statua; 30.uciążliwa grupa ludzi; 32.zdobione pudełko japońskie; 33.łupina orzecha; 34.pracownik laboratorium; 35.urok, czar; 37.letnie ferie; 39.błazen; 41.ma 7 dni; 44.jednostka siły; 46.ciasto na tort; 48.pusta cyfra; 50.bulion; 52.pasmo górskie w Rosji; 53.szarłat; 54.narzędzie żniwiarza; 56.specjalista; 57.olejek różany; 58.kostium plażowy; Pionowo: 1.stagnacja; 2.prowadzi orkiestrę; 3.dorastające dziecko; 4.rzeźnicki nóż; 5.składnik gołąbków; 6.twierdza; 7.tworzywo pokrywające patelnię; 8.wodnopłat; 9.narzędzie ogrodnika; 10.robi naczynia z klepek; 12.jasne piwo angielskie; 18.dociekliwość, ciekawość; 22.forma zabezpieczenia kredytu; 23.wynik, efekt; 24.sylaba; 25.sos z jajek i oliwy; 26.cukinia; 28.część goleni cielęcej; 29.świeżo po ślubie; 31.zioło, afrodyzjak; 36.sportowy strój; 38.tura; 40.kiwi z Nowej Zelandii; 42.opad; 43.atleta; 44.armata; 45.koczownik plemienny; 47.papier zwinięty w stożek; 48.zabronienie; 49.mgła; 50.tylna część statku; 51.pora dnia; 55.owocowy ogród; MIESIĘCZNIK GMINY RUDNA Nowiny Gminne Wydawca: Centrum Kultury w Rudnej ul. Wesoła 13, Rudna Nagrodę za lipcową krzyżówkę otrzymuje: Pani Katarzyna Pawlik z Górzyna Gratulujemy! Zwycięzcę zapraszamy do Centrum Kultury w Rudnej. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania otrzymanych tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Ogłoszenia o wymiarach 5x2 cm są bezpłatne. Pozostałe płatne według cennika.

19

20

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Życie Gminy Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Dąbrowa reklama W numerze: OSP Wrzoski Złote Pióro 2010 Sprzedaż nieruchomości LZS Karczów reklama reklama reklama reklama XI Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

nr 16/395 15-31 VIII 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 30. Ogólnopolski Turniej Finałowy mecz rozegrali z Tomasovią

nr 16/395 15-31 VIII 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 30. Ogólnopolski Turniej Finałowy mecz rozegrali z Tomasovią nr 16/395 15-31 VIII 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Nowe inwestycje 31 sierpnia SOLPARK Kleszczów świętuje swoje piąte urodziny. Przygotowane na ten dzień atrakcje rozpoczną

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem KWIECIEŃ 2015/4 (182) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem 1 22 kwietnia grupa artystów działająca przy Kolneńskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego Krzysztof Daukszewicz w Leźnicy Wielkiej str. 12 Nr 9 / 2010 sierpień wrzesień bezplatne ISSN 2080-1122 Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Kolneńskie uroczystości 3 Maja

Kolneńskie uroczystości 3 Maja MAJ 2015/5 (183) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Kolneńskie uroczystości 3 Maja 1 Wyniki I tury wyborów: WYBORY 2015 WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Zestawienie wyników w mieście

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

ISS N: 1730-752X W A I DOM O OŚ O CI L SIEWS W KIE r 4 / 2 0 3 R X I Li s t pad

ISS N: 1730-752X W A I DOM O OŚ O CI L SIEWS W KIE  r 4 / 2 0 3 R   X I Li s t pad ISSN: 1730-752X WIADOMOŚCI LISEWSKIE Nr 4/2013 ROK XI Listopad Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite,

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Palmiarnia. - To bardzo ważny dzień. Ratujemy palmiarnię, jedną z pięciu w Polsce mówił w środę Roman Szłemej

Palmiarnia. - To bardzo ważny dzień. Ratujemy palmiarnię, jedną z pięciu w Polsce mówił w środę Roman Szłemej ISSN: 17300878 NAKŁAD: 19 000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 19 TYSIĘCY egz. 7 WRZEŚNIA 2012, NR 423 WAŁBRZYCH REKLAMA R0833/12 Palmiarnia Grodzkość w Trybunale w Zamku Książ wydarzenia str. 3 Państwo nas niańczy

Bardziej szczegółowo

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 9 (279) listopad 2011 bezpłatne pismo informacyjne Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11

W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga. Dziękowali proboszczowi. Nr 62. S. 12 i 11 Nr 2 W numerze m.in.: Ruszyła piłkarska liga S. 12 i 11 Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców,

Bardziej szczegółowo

Z ostatniej chwili: X Gala Laureatów za nami. Mamy kilkudziesięciu laureatów! Na zdjęciu od prawej jedna z laureatek Anna Miszkowska i wręczający jej

Z ostatniej chwili: X Gala Laureatów za nami. Mamy kilkudziesięciu laureatów! Na zdjęciu od prawej jedna z laureatek Anna Miszkowska i wręczający jej Z ostatniej chwili: X Gala Laureatów za nami. Mamy kilkudziesięciu laureatów! Na zdjęciu od prawej jedna z laureatek Anna Miszkowska i wręczający jej nagrodę: Daniel Koko, Bożena Pawłowicz i Alicja Kownacka.

Bardziej szczegółowo

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 3 (17) / 2012 N la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów iejskich jest ważnym źródłem D dofinansowania w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach 24-26 sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów

Bardziej szczegółowo

Plac na ulicy. Zadzwoń, zapytaj! Tak będzie wyglądała ulica Akademicka...

Plac na ulicy. Zadzwoń, zapytaj! Tak będzie wyglądała ulica Akademicka... Od wczesnych poniedziałkowych godzin porannych Andrzej Jarczewski, były klucznik Radiostacji Gliwickiej protestuje na szczycie 110-metrowej wieży Radiostacji. Strona 3 Zadzwoń, zapytaj! Telefoniczny dyżur

Bardziej szczegółowo