Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia"

Transkrypt

1 Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia

2 Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń Planowanie własnego biznesu w regionie Analiza rynku ustalenie luki rynkowej Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa Biznes plan Sprawdzian osiągnięć Rejestracja działalności gospodarczej Sprawdzian osiągnięć Prowadzenie działalności gospodarczej Zakup środków trwałych i towarów Ewidencja zakupów i wniesionych do firmy środków trwałych Sprzedaż towarów i usług Rozliczenie transakcji kupna sprzedaży Sprawdzian osiągnięć Akty prawne Literatura

3 1. WPROWADZENIE Jako absolwent szkoły musisz podjąć ważne decyzje dotyczące najbliższej przyszłości. Możesz kontynuować naukę lub zacząć funkcjonować na trudnym obecnie rynku pracy. Jeżeli wykształcenie, które posiadasz, satysfakcjonuje Cię, to do wyboru pozostaje jeszcze forma zatrudnienia - podejmiesz pracę w istniejącym już przedsiębiorstwie, albo rozpoczniesz działalność na własny rachunek. Na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości poznałeś zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej i sposoby aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Wykorzystując zdobytą wiedzę, spróbuj sprawdzić się jako przedsiębiorca. Najpierw przeprowadź analizę rynku i zaplanuj własną działalność. Następnie zalegalizuj swoją firmę. Później będziesz już tylko handlował, świadczył usługi, osiągał dochody i płacił oczywiście podatki. Poradnik wskaże Ci jakich informacji powinieneś poszukać, jakie działania warto podjąć, aby uruchomić własne przedsiębiorstwo. Przestudiuj cele kształcenia. Zdecyduj, czy łatwiej będzie Ci je osiągnąć pracując indywidualnie, czy wraz z kolegami. Jedna i druga forma pracy ma swoje zalety i wady. Pracując samodzielnie uzyskasz efekt na miarę swoich możliwości i aspiracji. Jednak będziesz narażony na bariery wynikające na przykład z braku czasu, czy niektórych umiejętności. Pracując w zespole możesz spodziewać się wielu ciekawych rozwiązań, jak również wykonywać tylko te zadania, w których doskonale się sprawdzasz. Zanim zdecydujesz się na współpracę zastanów się, czy wszyscy koledzy są odpowiedzialni i czy umiecie ze sobą współdziałać?! Aby osiągnąć wskazane cele przeczytaj materiał nauczania, odpowiedz na pytania, wykonaj ćwiczenia. Dokonaj też samooceny, przy której pomoże Ci sprawdzian postępów. Końcowym, a zarazem praktycznym efektem Twojej pracy, będzie teczka portfolio zawierająca wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia przedsiębiorstwa. W poradniku zawarte są pewne sugestie rozwiązań problemów gospodarczych na przykładzie Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Elektronik Będziesz jego właścicielem. Jest to nasza oferta. Możesz przyjąć inne rozwiązania, ale bądź wtedy konsekwentny w ich realizacji. Podstawą uzyskania pozytywnej oceny z tego modułu jest zaprezentowanie teczki osiągnięć portfolio. Podlegać jej będą: - oryginalność pomysłów osadzonych na prawach gospodarki rynkowej - kompletność zgromadzonych materiałów - staranność wykonania Życzymy powodzenia! Autorzy nauczyciele CKP, Wrocław - 2 -

4 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przewodnik ten umożliwi Ci opanowanie umiejętności: planowania, rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Przed przystąpieniem do jego studiowania, powinieneś jednak umieć: - określić cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego, - identyfikować kluczowe cechy swojej osobowości, - dokonać rzetelnej samooceny, - charakteryzować wpływ poszczególnych obszarów makro- i mikrootoczenia na działalność przedsiębiorstwa, - wyjaśnić działanie mechanizmu rynkowego, - korzystać z różnych źródeł informacji, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, - rozróżniać podstawowe rodzaje przedsiębiorstw, formy własności oraz formy organizacyjno prawne prowadzenia działalności gospodarczej, - rozróżniać zasoby ekonomiczne służące do produkcji dóbr i świadczenia usług, - identyfikować potrzeby ludzkie i sposoby ich zaspokajania, - analizować wpływ zmian cen i czynników pozacenowych na decyzje konsumentów i producentów, - wyjaśnić pojęcia: koszty, marża, przychody, wynik finansowy, majątek firmy, - wyjaśnić zasady racjonalnego gospodarowania

5 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia powinieneś umieć: - wskazywać możliwości tworzenia własnego biznesu w określonej branży na lokalnym rynku, - sporządzać plan przedsięwzięcia gospodarczego, - wyszukiwać przepisy prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, - stosować procedury zmierzające do rejestracji działalności gospodarczej, - nawiązywać kontakty handlowe z klientami, - prowadzić i rozliczać działalność gospodarczą - wykorzystywać urządzenia techniki komputerowej do tworzenia planu przedsięwzięcia gospodarczego, wyszukiwania niezbędnych informacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej

6 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I ZESTAWY ĆWICZEŃ 4.1. Planowanie własnego biznesu w regionie W wyniku realizacji jednostki modułowej będziesz umiał: - przeprowadzić analizę lokalnego rynku wykorzystując dane statystyczne, - dokonać wyboru przedmiotu prowadzenia działalności gospodarczej i formy organizacyjno-prawnej własnej firmy, - dokonać segmentacji rynku i znaleźć rynek docelowy, - opracować biznes plan dla małego przedsiębiorstwa, a w szczególności: opracować strategię działania na rynku, ustalić przewidywane koszty uruchomienia własnej działalności, zaplanować przewidywane wydatki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, określić sposób pozyskania środków rzeczowych i finansowych na uruchomienie i prowadzenie własnego biznesu, opracować zestawienie spodziewanych zysków i strat, ocenić opłacalność własnego przedsięwzięcia i ustalić próg rentowności sprzedaży, przeprowadzić analizę SWOT zaplanowanego przedsięwzięcia - 5 -

7 Analiza rynku ustalenie luki rynkowej Materiał nauczania Twoje działania jako przedsiębiorcy muszą być skierowane na rynek. Sprzedawaj te towary i usługi, na które jest największy popyt. Poznaj wielkość luki rynkowej, czyli niezajęty udział w rynku. Analizę rynku możesz przeprowadzić metodami: bezpośredniego sondażu rynku (ankieta, wywiad, eksperyment rynkowy, badania panelowe, badania motywacyjne) lub statystycznymi opierając się na danych z ubiegłych okresów. Metody bezpośredniego badania rynku są bardzo pracochłonne, a zatem kosztowne. Prostsze i tańsze są metody statystyczne, jednak dostarczają tylko danych szacunkowych. W analizie rynku musisz uwzględnić wiele czynników, do których należy: określenie wielkości sprzedaży konkurentów, średnie wydatki klientów na zakup Twojego produktu, ceny rynkowe, częstotliwość zakupu. Zwróć uwagę jak kształtują się te wielkości w czasie. Te dane możesz wyczytać z rocznika statystycznego lub z Internetu. Pamiętaj, że wszystko co można kupić i sprzedać jest produktem, także informacje o rynku. Musisz więc ponieść koszty już na samym początku. Nie żałuj czasu i nakładów pracy, ocenisz bowiem ryzyko zainwestowania własnych pieniędzy przed rozpoczęciem działalności. Wśród bezpośrednich metod analizy rynku najbardziej popularne są badania ankietowe. 1 Dzięki nim możesz sporządzić portret typowego nabywcy 2 Twojego produktu. Porównując portret typowego nabywcy z rynkiem geograficznym 3 ustalisz rynek nabywcy czyli liczbę osób, która skłonna jest kupić Twój produkt. Dane te możesz przeliczać na kwoty, jakie uzyskasz ze sprzedaży produktu. To proste! Pomnóż liczbę potencjalnych nabywców przez ich miesięczne wydatki na zakup Twojego produktu, a otrzymasz rynek produktu. Nie zapomnij jednak, że na rynku mogą już działać inne firmy, które stanowią dla Ciebie konkurencję. Jej znajomość jest konieczna do określenia opłacalności przedsięwzięcia. Jeżeli ustalisz w przybliżeniu obroty Twoich konkurentów 4, możesz poprzez porównanie ich z rynkiem produktu określić lukę rynkową. Na początek rozpocznij badania korzystając z Rocznika Statystycznego wydanego przez urząd statystyczny w 2002 roku. Z danych statystycznych (tabela 1, str. 7) wynika, że najmniejszy udział w wyposażeniu gospodarstw domowych ma komputer osobisty. To może skłonić Cię do skierowania uwagi na ten produkt, przeprowadzenia analizy rynku i ustalenia luki rynkowej. 1 Przykład ankiety str Por. lit Rynek geograficzny obejmuje wszystkich mieszkańców obszaru, na którym chcesz działać. 4 Informacji szukaj w Urzędzie Statystycznym

8 Załóżmy, że obszarem działania Twojej firmy będzie miasto Wrocław, a nabywcami klienci indywidualni 1. Na podstawie Panoramy Firm i danych z Rocznika Statystycznego dla województwa dolnośląskiego ustaliłeś, że na rynku wrocławskim działa 28 znaczących firm świadczących usługi komputerowe. Ponadto na podstawie danych z rocznika statystycznego dokonałeś krótkiej charakterystyki rynku geograficznego Tabela 1. Opis rynku geograficznego miasta Wrocławia Tabela 1 Liczba mieszkańców miasta osób Struktura wiekowa osoby % i więcej przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedziale: do 760 zł od 761 do 1480 zł od 1481 do 2200 zł od 2201 do 4430 zł powyżej od , , , , , ,48 zł 3,37 % 32,18 % 32,89 % 26,39 % 5,17 % wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytku odbiornik telewizyjny kolor radioodbiornik (wieża) magnetowid komputer osobisty samochód osobowy chłodziarka 100 % 96,30 % 41,60 % 52,60 % 20,00 % 44,02 % 97,01 % obroty wybranych firm konkurencyjnych zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny województwa dolnośląskiego 2002 r., US we Wrocławiu. 1 Twoimi klientami mogą być także nabywcy instytucjonalni. Jeśli przewidujesz taką możliwość skorzystaj z literatury fachowej opisującej ten segment rynku, aby móc go scharakteryzować i zastosować odpowiednią strategię działania

9 Następnie przeprowadziłeś badania ankietowe w celu ustalenia portretu typowego nabywcy. ANKIETA Planuję uruchomić w naszym mieście nową placówkę handlującą sprzętem komputerowym i świadczącą usługi informatyczne. Chciałbym poznać moich przyszłych klientów. Dlatego zwracam się z prośbą do Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety. Przeanalizuję odpowiedzi i dostosuję moją ofertę do Państwa potrzeb. 1. PŁEĆ mężczyzna kobieta 2. WIEK i więcej 3. MIEJSCE ZAMIESZKANIA Wrocław WYKSZTAŁCENIE wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe podstawowe 5. WYKONYWANY ZAWÓD MIEJSCE ZATRUDNIENIA rolnictwo i budownictwo przemysł handel i naprawy transport i łączność pośrednictwo finansowe administracja publiczna i edukacja ochrona zdrowia i opieka społeczna usługi komunalne, hotele inne WYNAGRODZENIE BRUTTO: do 760 zł od 760 zł do 1480 zł od 1481 zł do 2200 zł od 2201 zł do 4430 zł powyżej 4430 zł - 8 -

10 8. PREFEROWANY KOMPUTER notebook stacjonarny 9. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA: w celu zarobkowym dla rozrywki do podniesienia kwalifikacji wszystkie powyższe 10. PREFEROWANA FORMA ZAKUPU: za gotówkę na kredyt w leasing 11. CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAKUPU KOMPUTERA: raz na rok raz na 2 lata raz na 5 lat okazjonalnie ROCZNE WYDATKI NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I USŁUGI INFORMATYCZNE OKOŁO : MIEJSCE ZAKUPU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO: w centrum handlowym w sklepie firmowym przez Internet z katalogów wysyłkowych na giełdzie komputerowej Dziękuję za udział w ankietowaniu Z ankiet, informacji prasowych oraz rozmów ze sprzedawcami wynika, że typowymi nabywcami sprzętu komputerowego i usług informatycznych są osoby: w wieku od 20 do 44 lat, ze średnim i wyższym wykształceniem, zarabiające powyżej zł, zatrudnione w przedsiębiorstwach prywatnych, przeznaczające ok. 600 zł. rocznie na zakup sprzętu i usług informatycznych - 9 -

11 Na podstawie opisu rynku geograficznego miasta Wrocławia (tabela 1) i portretu typowego nabywcy określiłeś wielkość luki rynkowej. Obliczeń dokonałeś w skali miesiąca. Twoje obliczenia: 1 Rynek konsumenta Liczba osób w wieku od 20 do 44 lat: x (16,53 %+20,56 %) = osoby (lub = ) Liczba osób w wieku 20 do 44 lat o dochodach powyżej 2200 zł: x (26,39 % + 5,17%) = osób Rynek produktu: Wysokość wydatków nabywców na zakup sprzętu komputerowego i usług informatycznych osób x 600 zł /12 mies. = zł /miesiąc Luka rynkowa: = zł/miesiąc Ćwiczenie 1 Ćwiczenia W oparciu o poznany materiał nauczania uzupełnij poniższy schemat przedstawiający sposób przeprowadzenia analizy rynku zbytu: poprzez porównanie rynku geograficznego z... ustalisz... Pomnóż przez przeciętne, miesięczne wydatki na zakup Twojego produktu obliczysz rynek... odejmij Rynek konkurencji ustalisz 1 Przy założeniu, że rozkład dochodów w każdej grupie wiekowej jest podobny

12 Ćwiczenie 2 Chcesz rozpocząć pracę na własny rachunek. W tym celu: A. Zastanów się i określ, co może być przedmiotem Twojej działalności na lokalnym rynku. B. Opracuj ankietę, której wyniki: a) przedstawią zainteresowanie oferowanym przez Ciebie produktem, b) umożliwią scharakteryzowanie nabywcy. C. przeprowadź badania ankietowe. D. na podstawie ankiet sporządź portret typowego nabywcy i wpisz dane do załączonej tabeli nr 2 Obraz typowego nabywcy produktu... Tabela 2 Cechy nabywcy Opis nabywcy Ćwiczenie 3 Przeprowadź analizę rynku konkurencji wykorzystując poniższą tabelę. Tabela do analizy rynku konkurencji Tabela 3 Nazwa i adres Szacunkowe firmy obroty Rodzaj produktu (oferowany sprzęt i usługi) Warunki sprzedaży (cena, upusty, forma płatności, warunki gwarancji i inne)

13 Ćwiczenie 4 Chcesz ustalić lukę rynkową. A. Z rocznika statystycznego pozyskaj informacje opisujące lokalny rynek geograficzny. B. Uwzględnij obroty konkurencji. C. Obliczenia przedstaw w skali roku i miesiąca. D. Opracuj ulotkę reklamową dostosowaną do zróżnicowanego odbiorcy. Liczba osób w wieku... Liczba osób w wieku... o dochodach powyżej Roczna wysokość wydatków na zakup sprzętu komputerowego i usług informatycznych:... Obroty konkurencji za ubiegły rok:... Luka rynkowa:... Pytania sprawdzające wiadomości 1. Na czym polega metoda bezpośredniego sondażu rynku? 2. Jakie metody wykorzystasz do obliczania rynku nabywcy? Uzasadnij ich wybór. 3. Dlaczego przy ustalaniu luki rynkowej musisz uwzględnić rynek konkurentów? 4. Czy analizę rynku możesz przeprowadzić tylko na podstawie jednego okresu czasowego? Uzasadnij odpowiedź. Sprawdzian postępów Czy potrafisz sporządzić portret typowego nabywcy produktu na podstawie ankiet? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz ustalić wielkość rynku konsumenta? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz ustalić wielkość rynku produktu? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz ustalić wielkość luki rynkowej? Tak ٱ Nie ٱ

14 4.1.2 Wybór formy organizacyjno prawnej przedsiębiorstwa Materiał nauczania Zbadałeś rynek i ustaliłeś lukę rynkową na zakup sprzętu komputerowego oraz usług informatycznych. Następną decyzją, jaką musisz podjąć, jest wybór formy organizacyjnoprawnej podmiotu, który chcesz utworzyć. Na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości dowiedziałeś się, że wszystkie podmioty gospodarcze w sektorze prywatnym ze względu na formę organizacyjno-prawną dzielą się na: osoby fizyczne czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, osoby prawne czyli jednostki posiadające osobowość prawną, należą tu: spółdzielnie i spółki kapitałowe (sp. z o.o., sp. akcyjna), jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zaliczysz tu spółki osobowe, tj. partnerskie, jawne, komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz spółkę cywilną. Nadrzędną podstawą prawną dla wszystkich wymienionych podmiotów jest Prawo działalności gospodarczej 1. Ponadto dla spółki cywilnej - Kodeks cywilny, dla pozostałych spółek - Kodeks spółek handlowych, a dla spółdzielni - Prawo spółdzielcze. Najpopularniejszą formą działalności gospodarczej są przedsiębiorstwa jednoosobowe prowadzone przez osoby fizyczne działające we własnym imieniu i na własny rachunek. Ich udział w ogólnej ilości podmiotów gospodarczych wynosi około 84,5%. 2 Jesteś absolwentem szkoły, więc na początek załóż przedsiębiorstwo jako osoba fizyczna. Zostań przedsiębiorcą. Przemawia za tym między innymi to, że: możesz samodzielnie podejmować decyzje, nie musisz dzielić się zyskami ze wspólnikami i posiadać znacznego kapitału przy zakładaniu firmy. Prowadząc samodzielnie działalność będziesz podejmować decyzje na miarę posiadanych umiejętności i środków oraz odpowiadającego Tobie stopnia ryzyka. Ponadto zdobędziesz doświadczenie. Potem zdecydujesz, czy odpowiada Ci ta forma gospodarowania. Jeżeli nie, to zastanowisz się nad inną formą prawną. 1 Por. [1]. 2 Rocznik Statystyczny województwa dolnośląskiego. Tom I, rok 2002, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

15 Ćwiczenie 1 Ćwiczenia Skorzystaj z wiadomości z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub ze źródeł prawa i wykonaj poniższe polecenia. A. Uzupełnij schemat obrazujący klasyfikację spółek handlowych: SPÓŁKI. HANDLOWE Spółki... Spółki... spółka jawna spółka... spółka... spółka... spółka... spółka... B. Z Panoramy Firm wybierz przykłady przedsiębiorstw handlujących w Twoim mieście sprzętem komputerowym i świadczących usługi informatyczne reprezentujących poszczególne formy prawne i wpisz do tabeli nr 4. Przedsiębiorstwa handlujące sprzętem komputerowym i usługami informatycznymi Tabela 4 Forma prawna Przykłady przedsiębiorstw Spółka cywilna Spółka akcyjna

16 C. Przyporządkuj formy organizacyjno-prawne (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o.) charakterystykom umieszczonym w kolumnach tabeli 5. Charakterystyka wybranych podmiotów gospodarczych Tabela 5 Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw jest możliwość wyboru formy opodatkowania umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego jest możliwość wyboru formy opodatkowania przedsiębiorstwo prowadzone pod własną firmą umowa nie wymaga aktu notarialnego decyzje podejmowane są wspólnie nie jest wymagany kapitał zakładowy w dwóch kolejnych latach przychód netto z działalności może osiągnąć maksymalnie euro brak możliwości samodzielnego decydowania o firmie odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem osobistym brak możliwości odsunięcia wspólnika od prowadzenia spraw spółki bez jego zgody za zobowiązania spółka odpowiada całym swoim majątkiem, a wspólnicy tylko do wysokości wniesionych udziałów wymagany jest kapitał założycielski w wysokości 50 tys. zł w postaci pieniężnej bądź aportów trudności w zbyciu udziałów, podwójne opodatkowanie konieczność prowadzenia pełnej księgowości mało formalności przy zakładaniu przedsiębiorstwa o wszystkim decyduje właściciel możliwe szybkie podejmowanie decyzji zyskiem gospodaruje właściciel odpowiedzialność całym majątkiem osobistym właściciela ograniczone możliwości pozyskania kapitału właściciel musi się znać na wszystkim lub korzystać z płatnego doradztwa brak wymaganego kapitału duża swoboda w prowadzeniu spraw spółki odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem osobistym trudności w pozyskaniu większego kapitału w przypadkach konfliktów trudności w funkcjonowaniu spółki

17 Pytania sprawdzające wiadomości 1. Jakie znasz akty prawne regulujące podstawę prowadzenia działalności gospodarczej? 2. Czy możesz stać się przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej? Uzasadnij odpowiedź. 3. Określ wysokość kapitału założycielskiego dla spółek kapitałowych. Czy możesz rozpocząć działalność gospodarczą bez zgromadzenia tych kwot? 4. Czy Twoje przedsiębiorstwo może być zorganizowane w formie spółki partnerskiej? Uzasadnij odpowiedź. 5. Jakiego przedsiębiorstwa, ze względu na formę organizacyjno-prawną, chciałbyś być właścicielem? Uzasadnij odpowiedź. Sprawdzian postępów Czy umiesz określić podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjno-prawnych? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz określić zakres odpowiedzialności wspólników wobec wierzycieli w spółce cywilnej, jawnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz podać kryterium podziału spółek handlowych na spółki osobowe i kapitałowe? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz uzasadnić, która z form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych jest najkorzystniejsza dla Ciebie jako przedsiębiorcy? Tak ٱ Nie ٱ

18 Biznes plan Materiał nauczania Podjąłeś decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej i chcesz osiągnąć sukces na rynku. Załóżmy, że Twoje przedsiębiorstwo będzie sprzedawać sprzęt komputerowy i świadczyć usługi informatyczne pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Elektronik, siedzibą Twojej działalności będzie lokal na ul. Miłej 5 we Wrocławiu, kod: Swoje przedsiębiorstwo zamierzasz prowadzić racjonalnie. Dlatego musisz opracować plan działania zwany biznes planem. Powinien być on dla Ciebie narzędziem wykorzystywanym w procesie zarządzania firmą. Aby był dobrze opracowany musi być zwięzły, przejrzysty i kompleksowy. Masz więc okazję do dokładnego przemyślenia przyszłych warunków funkcjonowania. Powinieneś zaplanować asortyment towarów i świadczonych usług, strategię marketingową, materialne i finansowe środki konieczne do uruchomienia i prowadzenia działalności oraz uzasadnić powodzenie przedsięwzięcia. Jednak pamiętaj, obok silnych stron eksponowanych w planie powinieneś także ukazać jego słabe strony z propozycjami środków zaradczych. Dzięki temu uwiarygodnisz swój biznes plan w oczach przyszłych inwestorów, gdy zabraknie Ci kapitału na prowadzenie działalności. Opracowanie biznes planu nie jest łatwe. Wymaga od Ciebie znajomości specyfiki branży, planowania przychodów i ponoszonych kosztów oraz przewidywania finansowych skutków działań firmy. Nie ma też jednego wzorca tego dokumentu. Najczęściej spotykane opracowania w tej dziedzinie obejmują elementy ujęte w tabeli nr 6. Opis elementów biznes planu Tabela 6 Lp. Tytuł rozdziału Opis 1. Streszczenie projektu przedsięwzięcia Zwięzłe i zachęcające do czytania całości. Uwzględnij: cel działalności (misja), planowane przedsięwzięcia, mocne strony Twojego przedsięwzięcia, spodziewane korzyści, wysokość potrzebnych nakładów finansowych. 1 Założenie przyjęto w celu ujednolicenia rozważań związanych z planowaniem, legalizacją i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Po zakończeniu modułu stworzysz portfolio według własnego uznania

19 2. Profil i zakres działania firmy 3. Profil świadczonych usług i towarów Krótko scharakteryzuj działalność swojej firmy: formę organizacyjno-prawną, bazę materialną i kapitałową, siebie, jako właściciela, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Podaj: rodzaj prowadzonej działalności, terytorialny zasięg działania, wielkość planowanej sprzedaży, asortyment sprzedawanych towarów i rodzaj świadczonych usług, Scharakteryzuj szczegółowo: asortyment towarowy i rodzaj świadczonych usług, zasady kooperacji z dostawcami produktów, planowaną zmianę asortymentu sprzedaży. 4. Opis rynku Podaj: liczbę potencjalnych klientów, wysokość cen obowiązujących na rynku i ich tendencje rozwojowe, udział w rynku przedsiębiorstwa, Scharakteryzuj: tendencje popytu na Twoje produkty, konkurencję i określ jej wpływ na działalność Twojego przedsiębiorstwa, 5. Strategia marketingowa Przedstaw: ofertę produktów i ich cechy wyróżniające, fazy cyklu życia produktów, politykę cenową i skutki tej polityki na wielkość sprzedaży oraz zysk przedsiębiorstwa, plan sprzedaży produktów i usług, sposoby dystrybucji, aktywizację sprzedaży, stosowane techniki sprzedaży Twojego produktu. 6. Plan finansowy Przedstaw : bilans otwarcia czyli zestawienie aktywów i pasywów rachunek zysków i strat przewidywane wyniki finansowe plan przepływu środków pieniężnych - cash flow próg rentowności przedsięwzięcia tj. granicę opłacalności przedsięwzięcia

20 Elementami biznes planu, na które musisz zwrócić szczególną uwagę są: strategia marketingowa, plan finansowy. Ich szczegółowe opracowanie pozwoli Ci na określenie koncepcji działania w biznesie oraz potrzeb finansowych i prognozowanych zysków lub start. Analizując rynek, określiłeś portret typowego nabywcy. Zdecydowałeś się też na rodzaj produktu, który mu zaproponujesz. Dopasuj swoją ofertę do oczekiwań wybranego typu odbiorcy. Skoncentruj się na doborze instrumentów marketingowych: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji oraz wykorzystaj słabości konkurentów. Kompleksowe i spójne stosowanie na rynku powyższych elementów składa się na marketing- mix. Planując sposób działania na rynku w ramach marketingu mix tworzysz strategię marketingową firmy. Produkt jest podstawowym elementem strategii marketingowej. Określ jego asortyment i pomyśl jak możesz go wzbogacić, aby wyróżniał się na tle konkurencji np. poprzez bezpłatną dostawę do domu wraz z instalacją sprzętu, usługi na telefon, przedłużony termin gwarancji na świadczone usługi itp. Wzbogacając asortyment sprzedaży poprzez różnicowanie produktów, zmniejszysz ryzyko swojej działalności. Ustal też fazę cyklu życia produktu, tzn. okres, w którym oferowany przez Ciebie produkt znajduje się obecnie na rynku. Spośród pięciu faz cyklu życia produktu: powstania, wprowadzania, wzrostu, dojrzałości i schyłku, najkorzystniejsza jest faza dojrzałości. W tym okresie możesz osiągnąć największe dochody, gdyż sprzedaż jest najwyższa, koszty jednostkowe maleją, a cena kształtuje się na poziomie równowagi rynkowej. Cena jest również istotnym narzędziem walki konkurencyjnej. Ustal politykę cenową, czyli określ: na jakim poziomie będą kształtować się ceny Twoich produktów w stosunku do cen konkurencji wyższym, niższym, takim samym, w jaki sposób ustalisz ceny swoich produktów: metodą kosztową 1, ceny wiodącej 2, ceny opiniotwórczej 3. jakie będziesz stosować rabaty i upusty cenowe. Przy dużej konkurencji dostosuj ceny swoich produktów do cen konkurentów. Staraj się wyróżnić swój produkt stosując instrumenty pozacenowe np. opracowując system dystrybucji produktów. Na tym etapie musisz ustalić jak dostarczysz swoje produkty na rynek poza sprzedażą sklepową. Możesz ją wspomóc np. prowadząc sprzedaż przez Internet (E-handel). Aby osiągnąć sukces na rynku musisz aktywizować swoją sprzedaż stosując różne środki promocji. Zastanów się nad: reklamą bezpośrednią - płatne ogłoszenia w radiu, telewizji, prasie, reklama na samochodach, ulotkach itp., 1 Metoda kosztowa ustalania ceny koszt jednostkowy plus procent narzutu przeznaczony na zysk. 2 Metoda ceny wiodącej niska cena na towary, na które jest duży popyt kompensowana wyższym poziomem cen od konkurencji na pozostałe towary. 3 Metoda ceny opiniotwórczej wyższa cena od konkurencji na towary, które mają wśród konsumentów pozytywną opinię

21 reklamą pośrednią - bezpłatną informacją o firmie opisującą np. działalność Twojej firmy na rzecz schroniska dla zwierząt, sprzedażą promocyjną - konkursy z nagrodami, kupony z obniżką ceny. Możesz również wziąć pod uwagę: publicity 1 i sprzedaż osobistą. Plan finansowy stanowi rdzeń biznes planu. Wskazuje na finansowe implikacje wybranej przez Ciebie strategii. Dlatego musisz skupić się na jego sporządzeniu. Ustaliłeś wszystkie przewidywane nakłady materialne i finansowe, jakie musisz posiadać do zarejestrowania i uruchomienia Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Elektronik. Dane dotyczące opłat administracyjnych uzyskałeś na stronie internetowej pozostałe z ofert, które są dostępne na rynku wrocławskim. Aby obniżyć koszty rozpoczęcia działalności, środki trwałe wniosłeś w postaci aportu. Masz również 2000 zł gotówki. Zestawienie wniesionych aportów o wartości początkowej netto Tabela 7 Telefaks Canon - aport zł Samochód osobowy Fiat Punto - aport zł Zestaw komputerowy - aport 4 000zł Razem zł Na uruchomienie firmy wziąłeś w styczniu kredyt w Banku PKO BP w wysokości zł przy rocznym oprocentowaniu 18%. Korzystając z kredytu bankowego musisz uwzględnić dodatkowe koszty, jakie pobiera bank tj. odsetki od udzielonego kredytu oraz prowizję i koszty manipulacyjne. Odsetki w skali roku obliczysz ze wzoru: O = K x p x d 365 dni gdzie: K kwota zaciągniętego kredytu p roczna stopa oprocentowania kredytu d liczba dni, na które zaciągasz kredyt Odsetki w skali miesiąca od zaciągniętego kredytu wyniosą: O = zł x 18% x 365 dni 365 dni x 12 mies. = 225 zł/ miesiąc Prowizję oblicza się w procentach od kwoty przyznanego kredytu. Zawsze pytaj o jej wysokość, bo może Cię zaskoczyć kwota, jaką z tego tytułu musisz zapłacić. Bank pobiera prowizję z tytułu samego faktu przyznania kredytu, nawet gdybyś z niego nie skorzystał. 1 Publicity bezpłatna reklama - sposób kształtowania wizerunku firmy

22 Uwzględnij w swoich obliczeniach również koszty manipulacyjne pobierane w procentach ad valorem 1 lub kwotowo. Oszacowałeś również planowane miesięczne koszty działalności w styczniu br. (tabela 8). Tabela planowanych kosztów działalności w styczniu Tabela 8 Zakup towarów zł Zakup mebli biurowych 750 zł Zezwolenia i inne opłaty administracyjne 254 zł Promocja i reklama 200 zł Zakup programu komputerowego 360 zł Koszty transportu - paliwo 200 zł Wydatki na prowadzenie biura (druki akcydensowe, pieczątki, papier do ksero itp) 250 zł Opłata za telefon 250 zł Opłata za elektryczność 270 zł Czynsz- oplata za lokal zł Usługi obce - koszty naprawy urządzeń 200 zł Amortyzacja (to koszt niepieniężny papierowy) zł Opłaty bankowe (opłata za prowadzenie konta + opłata 350 zł manipulacyjna + prowizja) Miesięczne odsetki od zaciągniętego kredytu 225 zł Razem: miesięczne koszty działalności zł RAZEM POTRZEBNY KAPITAŁ zł Koszty początkowe zł Kapitał obrotowy tj. miesięczne koszty działalności zł Podstawowym elementem planu finansowego jest bilans. Bilans to dwustronne zestawienie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia, czyli aktywów i pasywów sporządzony w określonej formie i na określony dzień, w ujęciu wartościowym. Po lewej stronie bilansu wpisujesz wszystkie aktywa trwałe i obrotowe, które musisz posiadać, aby uruchomić przedsięwzięcie. Po stronie prawej wpisujesz źródła finansowania Twojej firmy pasywa, czyli kapitały własne i zobowiązania. Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej suma AKTYWÓW musi być równa sumie PASYWÓW. Jeżeli pasywa (zobowiązania firmy wobec osób trzecich + kapitał zainwestowany przez właściciela) są niższe niż aktywa (wartość wszystkich środków, jakie firma posiada w dniu rozpoczęcia działalności) oznacza to, że firmie brakuje kapitału. Możesz oczekiwać wsparcia w finansowaniu Twojego przedsięwzięcia korzystając z programu Kapitał dla przedsiębiorczych, który przewiduje rozbudowę przez rząd funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 2 1 ad valorem od kwoty kredytu. 2 Szczegółowe informacje o wspieraniu rozwoju gospodarki możesz znaleźć na stronie internetowej. lub bezpośrednio w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, al. Jerozolimskie 125/127,

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo