Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia"

Transkrypt

1 Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia

2 Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń Planowanie własnego biznesu w regionie Analiza rynku ustalenie luki rynkowej Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa Biznes plan Sprawdzian osiągnięć Rejestracja działalności gospodarczej Sprawdzian osiągnięć Prowadzenie działalności gospodarczej Zakup środków trwałych i towarów Ewidencja zakupów i wniesionych do firmy środków trwałych Sprzedaż towarów i usług Rozliczenie transakcji kupna sprzedaży Sprawdzian osiągnięć Akty prawne Literatura

3 1. WPROWADZENIE Jako absolwent szkoły musisz podjąć ważne decyzje dotyczące najbliższej przyszłości. Możesz kontynuować naukę lub zacząć funkcjonować na trudnym obecnie rynku pracy. Jeżeli wykształcenie, które posiadasz, satysfakcjonuje Cię, to do wyboru pozostaje jeszcze forma zatrudnienia - podejmiesz pracę w istniejącym już przedsiębiorstwie, albo rozpoczniesz działalność na własny rachunek. Na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości poznałeś zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej i sposoby aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Wykorzystując zdobytą wiedzę, spróbuj sprawdzić się jako przedsiębiorca. Najpierw przeprowadź analizę rynku i zaplanuj własną działalność. Następnie zalegalizuj swoją firmę. Później będziesz już tylko handlował, świadczył usługi, osiągał dochody i płacił oczywiście podatki. Poradnik wskaże Ci jakich informacji powinieneś poszukać, jakie działania warto podjąć, aby uruchomić własne przedsiębiorstwo. Przestudiuj cele kształcenia. Zdecyduj, czy łatwiej będzie Ci je osiągnąć pracując indywidualnie, czy wraz z kolegami. Jedna i druga forma pracy ma swoje zalety i wady. Pracując samodzielnie uzyskasz efekt na miarę swoich możliwości i aspiracji. Jednak będziesz narażony na bariery wynikające na przykład z braku czasu, czy niektórych umiejętności. Pracując w zespole możesz spodziewać się wielu ciekawych rozwiązań, jak również wykonywać tylko te zadania, w których doskonale się sprawdzasz. Zanim zdecydujesz się na współpracę zastanów się, czy wszyscy koledzy są odpowiedzialni i czy umiecie ze sobą współdziałać?! Aby osiągnąć wskazane cele przeczytaj materiał nauczania, odpowiedz na pytania, wykonaj ćwiczenia. Dokonaj też samooceny, przy której pomoże Ci sprawdzian postępów. Końcowym, a zarazem praktycznym efektem Twojej pracy, będzie teczka portfolio zawierająca wszystkie materiały i dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia przedsiębiorstwa. W poradniku zawarte są pewne sugestie rozwiązań problemów gospodarczych na przykładzie Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Elektronik Będziesz jego właścicielem. Jest to nasza oferta. Możesz przyjąć inne rozwiązania, ale bądź wtedy konsekwentny w ich realizacji. Podstawą uzyskania pozytywnej oceny z tego modułu jest zaprezentowanie teczki osiągnięć portfolio. Podlegać jej będą: - oryginalność pomysłów osadzonych na prawach gospodarki rynkowej - kompletność zgromadzonych materiałów - staranność wykonania Życzymy powodzenia! Autorzy nauczyciele CKP, Wrocław - 2 -

4 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przewodnik ten umożliwi Ci opanowanie umiejętności: planowania, rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Przed przystąpieniem do jego studiowania, powinieneś jednak umieć: - określić cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego, - identyfikować kluczowe cechy swojej osobowości, - dokonać rzetelnej samooceny, - charakteryzować wpływ poszczególnych obszarów makro- i mikrootoczenia na działalność przedsiębiorstwa, - wyjaśnić działanie mechanizmu rynkowego, - korzystać z różnych źródeł informacji, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, - rozróżniać podstawowe rodzaje przedsiębiorstw, formy własności oraz formy organizacyjno prawne prowadzenia działalności gospodarczej, - rozróżniać zasoby ekonomiczne służące do produkcji dóbr i świadczenia usług, - identyfikować potrzeby ludzkie i sposoby ich zaspokajania, - analizować wpływ zmian cen i czynników pozacenowych na decyzje konsumentów i producentów, - wyjaśnić pojęcia: koszty, marża, przychody, wynik finansowy, majątek firmy, - wyjaśnić zasady racjonalnego gospodarowania

5 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia powinieneś umieć: - wskazywać możliwości tworzenia własnego biznesu w określonej branży na lokalnym rynku, - sporządzać plan przedsięwzięcia gospodarczego, - wyszukiwać przepisy prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, - stosować procedury zmierzające do rejestracji działalności gospodarczej, - nawiązywać kontakty handlowe z klientami, - prowadzić i rozliczać działalność gospodarczą - wykorzystywać urządzenia techniki komputerowej do tworzenia planu przedsięwzięcia gospodarczego, wyszukiwania niezbędnych informacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej

6 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I ZESTAWY ĆWICZEŃ 4.1. Planowanie własnego biznesu w regionie W wyniku realizacji jednostki modułowej będziesz umiał: - przeprowadzić analizę lokalnego rynku wykorzystując dane statystyczne, - dokonać wyboru przedmiotu prowadzenia działalności gospodarczej i formy organizacyjno-prawnej własnej firmy, - dokonać segmentacji rynku i znaleźć rynek docelowy, - opracować biznes plan dla małego przedsiębiorstwa, a w szczególności: opracować strategię działania na rynku, ustalić przewidywane koszty uruchomienia własnej działalności, zaplanować przewidywane wydatki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, określić sposób pozyskania środków rzeczowych i finansowych na uruchomienie i prowadzenie własnego biznesu, opracować zestawienie spodziewanych zysków i strat, ocenić opłacalność własnego przedsięwzięcia i ustalić próg rentowności sprzedaży, przeprowadzić analizę SWOT zaplanowanego przedsięwzięcia - 5 -

7 Analiza rynku ustalenie luki rynkowej Materiał nauczania Twoje działania jako przedsiębiorcy muszą być skierowane na rynek. Sprzedawaj te towary i usługi, na które jest największy popyt. Poznaj wielkość luki rynkowej, czyli niezajęty udział w rynku. Analizę rynku możesz przeprowadzić metodami: bezpośredniego sondażu rynku (ankieta, wywiad, eksperyment rynkowy, badania panelowe, badania motywacyjne) lub statystycznymi opierając się na danych z ubiegłych okresów. Metody bezpośredniego badania rynku są bardzo pracochłonne, a zatem kosztowne. Prostsze i tańsze są metody statystyczne, jednak dostarczają tylko danych szacunkowych. W analizie rynku musisz uwzględnić wiele czynników, do których należy: określenie wielkości sprzedaży konkurentów, średnie wydatki klientów na zakup Twojego produktu, ceny rynkowe, częstotliwość zakupu. Zwróć uwagę jak kształtują się te wielkości w czasie. Te dane możesz wyczytać z rocznika statystycznego lub z Internetu. Pamiętaj, że wszystko co można kupić i sprzedać jest produktem, także informacje o rynku. Musisz więc ponieść koszty już na samym początku. Nie żałuj czasu i nakładów pracy, ocenisz bowiem ryzyko zainwestowania własnych pieniędzy przed rozpoczęciem działalności. Wśród bezpośrednich metod analizy rynku najbardziej popularne są badania ankietowe. 1 Dzięki nim możesz sporządzić portret typowego nabywcy 2 Twojego produktu. Porównując portret typowego nabywcy z rynkiem geograficznym 3 ustalisz rynek nabywcy czyli liczbę osób, która skłonna jest kupić Twój produkt. Dane te możesz przeliczać na kwoty, jakie uzyskasz ze sprzedaży produktu. To proste! Pomnóż liczbę potencjalnych nabywców przez ich miesięczne wydatki na zakup Twojego produktu, a otrzymasz rynek produktu. Nie zapomnij jednak, że na rynku mogą już działać inne firmy, które stanowią dla Ciebie konkurencję. Jej znajomość jest konieczna do określenia opłacalności przedsięwzięcia. Jeżeli ustalisz w przybliżeniu obroty Twoich konkurentów 4, możesz poprzez porównanie ich z rynkiem produktu określić lukę rynkową. Na początek rozpocznij badania korzystając z Rocznika Statystycznego wydanego przez urząd statystyczny w 2002 roku. Z danych statystycznych (tabela 1, str. 7) wynika, że najmniejszy udział w wyposażeniu gospodarstw domowych ma komputer osobisty. To może skłonić Cię do skierowania uwagi na ten produkt, przeprowadzenia analizy rynku i ustalenia luki rynkowej. 1 Przykład ankiety str Por. lit Rynek geograficzny obejmuje wszystkich mieszkańców obszaru, na którym chcesz działać. 4 Informacji szukaj w Urzędzie Statystycznym

8 Załóżmy, że obszarem działania Twojej firmy będzie miasto Wrocław, a nabywcami klienci indywidualni 1. Na podstawie Panoramy Firm i danych z Rocznika Statystycznego dla województwa dolnośląskiego ustaliłeś, że na rynku wrocławskim działa 28 znaczących firm świadczących usługi komputerowe. Ponadto na podstawie danych z rocznika statystycznego dokonałeś krótkiej charakterystyki rynku geograficznego Tabela 1. Opis rynku geograficznego miasta Wrocławia Tabela 1 Liczba mieszkańców miasta osób Struktura wiekowa osoby % i więcej przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedziale: do 760 zł od 761 do 1480 zł od 1481 do 2200 zł od 2201 do 4430 zł powyżej od , , , , , ,48 zł 3,37 % 32,18 % 32,89 % 26,39 % 5,17 % wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytku odbiornik telewizyjny kolor radioodbiornik (wieża) magnetowid komputer osobisty samochód osobowy chłodziarka 100 % 96,30 % 41,60 % 52,60 % 20,00 % 44,02 % 97,01 % obroty wybranych firm konkurencyjnych zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny województwa dolnośląskiego 2002 r., US we Wrocławiu. 1 Twoimi klientami mogą być także nabywcy instytucjonalni. Jeśli przewidujesz taką możliwość skorzystaj z literatury fachowej opisującej ten segment rynku, aby móc go scharakteryzować i zastosować odpowiednią strategię działania

9 Następnie przeprowadziłeś badania ankietowe w celu ustalenia portretu typowego nabywcy. ANKIETA Planuję uruchomić w naszym mieście nową placówkę handlującą sprzętem komputerowym i świadczącą usługi informatyczne. Chciałbym poznać moich przyszłych klientów. Dlatego zwracam się z prośbą do Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety. Przeanalizuję odpowiedzi i dostosuję moją ofertę do Państwa potrzeb. 1. PŁEĆ mężczyzna kobieta 2. WIEK i więcej 3. MIEJSCE ZAMIESZKANIA Wrocław WYKSZTAŁCENIE wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe podstawowe 5. WYKONYWANY ZAWÓD MIEJSCE ZATRUDNIENIA rolnictwo i budownictwo przemysł handel i naprawy transport i łączność pośrednictwo finansowe administracja publiczna i edukacja ochrona zdrowia i opieka społeczna usługi komunalne, hotele inne WYNAGRODZENIE BRUTTO: do 760 zł od 760 zł do 1480 zł od 1481 zł do 2200 zł od 2201 zł do 4430 zł powyżej 4430 zł - 8 -

10 8. PREFEROWANY KOMPUTER notebook stacjonarny 9. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA: w celu zarobkowym dla rozrywki do podniesienia kwalifikacji wszystkie powyższe 10. PREFEROWANA FORMA ZAKUPU: za gotówkę na kredyt w leasing 11. CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAKUPU KOMPUTERA: raz na rok raz na 2 lata raz na 5 lat okazjonalnie ROCZNE WYDATKI NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I USŁUGI INFORMATYCZNE OKOŁO : MIEJSCE ZAKUPU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO: w centrum handlowym w sklepie firmowym przez Internet z katalogów wysyłkowych na giełdzie komputerowej Dziękuję za udział w ankietowaniu Z ankiet, informacji prasowych oraz rozmów ze sprzedawcami wynika, że typowymi nabywcami sprzętu komputerowego i usług informatycznych są osoby: w wieku od 20 do 44 lat, ze średnim i wyższym wykształceniem, zarabiające powyżej zł, zatrudnione w przedsiębiorstwach prywatnych, przeznaczające ok. 600 zł. rocznie na zakup sprzętu i usług informatycznych - 9 -

11 Na podstawie opisu rynku geograficznego miasta Wrocławia (tabela 1) i portretu typowego nabywcy określiłeś wielkość luki rynkowej. Obliczeń dokonałeś w skali miesiąca. Twoje obliczenia: 1 Rynek konsumenta Liczba osób w wieku od 20 do 44 lat: x (16,53 %+20,56 %) = osoby (lub = ) Liczba osób w wieku 20 do 44 lat o dochodach powyżej 2200 zł: x (26,39 % + 5,17%) = osób Rynek produktu: Wysokość wydatków nabywców na zakup sprzętu komputerowego i usług informatycznych osób x 600 zł /12 mies. = zł /miesiąc Luka rynkowa: = zł/miesiąc Ćwiczenie 1 Ćwiczenia W oparciu o poznany materiał nauczania uzupełnij poniższy schemat przedstawiający sposób przeprowadzenia analizy rynku zbytu: poprzez porównanie rynku geograficznego z... ustalisz... Pomnóż przez przeciętne, miesięczne wydatki na zakup Twojego produktu obliczysz rynek... odejmij Rynek konkurencji ustalisz 1 Przy założeniu, że rozkład dochodów w każdej grupie wiekowej jest podobny

12 Ćwiczenie 2 Chcesz rozpocząć pracę na własny rachunek. W tym celu: A. Zastanów się i określ, co może być przedmiotem Twojej działalności na lokalnym rynku. B. Opracuj ankietę, której wyniki: a) przedstawią zainteresowanie oferowanym przez Ciebie produktem, b) umożliwią scharakteryzowanie nabywcy. C. przeprowadź badania ankietowe. D. na podstawie ankiet sporządź portret typowego nabywcy i wpisz dane do załączonej tabeli nr 2 Obraz typowego nabywcy produktu... Tabela 2 Cechy nabywcy Opis nabywcy Ćwiczenie 3 Przeprowadź analizę rynku konkurencji wykorzystując poniższą tabelę. Tabela do analizy rynku konkurencji Tabela 3 Nazwa i adres Szacunkowe firmy obroty Rodzaj produktu (oferowany sprzęt i usługi) Warunki sprzedaży (cena, upusty, forma płatności, warunki gwarancji i inne)

13 Ćwiczenie 4 Chcesz ustalić lukę rynkową. A. Z rocznika statystycznego pozyskaj informacje opisujące lokalny rynek geograficzny. B. Uwzględnij obroty konkurencji. C. Obliczenia przedstaw w skali roku i miesiąca. D. Opracuj ulotkę reklamową dostosowaną do zróżnicowanego odbiorcy. Liczba osób w wieku... Liczba osób w wieku... o dochodach powyżej Roczna wysokość wydatków na zakup sprzętu komputerowego i usług informatycznych:... Obroty konkurencji za ubiegły rok:... Luka rynkowa:... Pytania sprawdzające wiadomości 1. Na czym polega metoda bezpośredniego sondażu rynku? 2. Jakie metody wykorzystasz do obliczania rynku nabywcy? Uzasadnij ich wybór. 3. Dlaczego przy ustalaniu luki rynkowej musisz uwzględnić rynek konkurentów? 4. Czy analizę rynku możesz przeprowadzić tylko na podstawie jednego okresu czasowego? Uzasadnij odpowiedź. Sprawdzian postępów Czy potrafisz sporządzić portret typowego nabywcy produktu na podstawie ankiet? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz ustalić wielkość rynku konsumenta? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz ustalić wielkość rynku produktu? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz ustalić wielkość luki rynkowej? Tak ٱ Nie ٱ

14 4.1.2 Wybór formy organizacyjno prawnej przedsiębiorstwa Materiał nauczania Zbadałeś rynek i ustaliłeś lukę rynkową na zakup sprzętu komputerowego oraz usług informatycznych. Następną decyzją, jaką musisz podjąć, jest wybór formy organizacyjnoprawnej podmiotu, który chcesz utworzyć. Na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości dowiedziałeś się, że wszystkie podmioty gospodarcze w sektorze prywatnym ze względu na formę organizacyjno-prawną dzielą się na: osoby fizyczne czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, osoby prawne czyli jednostki posiadające osobowość prawną, należą tu: spółdzielnie i spółki kapitałowe (sp. z o.o., sp. akcyjna), jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zaliczysz tu spółki osobowe, tj. partnerskie, jawne, komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz spółkę cywilną. Nadrzędną podstawą prawną dla wszystkich wymienionych podmiotów jest Prawo działalności gospodarczej 1. Ponadto dla spółki cywilnej - Kodeks cywilny, dla pozostałych spółek - Kodeks spółek handlowych, a dla spółdzielni - Prawo spółdzielcze. Najpopularniejszą formą działalności gospodarczej są przedsiębiorstwa jednoosobowe prowadzone przez osoby fizyczne działające we własnym imieniu i na własny rachunek. Ich udział w ogólnej ilości podmiotów gospodarczych wynosi około 84,5%. 2 Jesteś absolwentem szkoły, więc na początek załóż przedsiębiorstwo jako osoba fizyczna. Zostań przedsiębiorcą. Przemawia za tym między innymi to, że: możesz samodzielnie podejmować decyzje, nie musisz dzielić się zyskami ze wspólnikami i posiadać znacznego kapitału przy zakładaniu firmy. Prowadząc samodzielnie działalność będziesz podejmować decyzje na miarę posiadanych umiejętności i środków oraz odpowiadającego Tobie stopnia ryzyka. Ponadto zdobędziesz doświadczenie. Potem zdecydujesz, czy odpowiada Ci ta forma gospodarowania. Jeżeli nie, to zastanowisz się nad inną formą prawną. 1 Por. [1]. 2 Rocznik Statystyczny województwa dolnośląskiego. Tom I, rok 2002, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

15 Ćwiczenie 1 Ćwiczenia Skorzystaj z wiadomości z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub ze źródeł prawa i wykonaj poniższe polecenia. A. Uzupełnij schemat obrazujący klasyfikację spółek handlowych: SPÓŁKI. HANDLOWE Spółki... Spółki... spółka jawna spółka... spółka... spółka... spółka... spółka... B. Z Panoramy Firm wybierz przykłady przedsiębiorstw handlujących w Twoim mieście sprzętem komputerowym i świadczących usługi informatyczne reprezentujących poszczególne formy prawne i wpisz do tabeli nr 4. Przedsiębiorstwa handlujące sprzętem komputerowym i usługami informatycznymi Tabela 4 Forma prawna Przykłady przedsiębiorstw Spółka cywilna Spółka akcyjna

16 C. Przyporządkuj formy organizacyjno-prawne (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o.) charakterystykom umieszczonym w kolumnach tabeli 5. Charakterystyka wybranych podmiotów gospodarczych Tabela 5 Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw jest możliwość wyboru formy opodatkowania umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego jest możliwość wyboru formy opodatkowania przedsiębiorstwo prowadzone pod własną firmą umowa nie wymaga aktu notarialnego decyzje podejmowane są wspólnie nie jest wymagany kapitał zakładowy w dwóch kolejnych latach przychód netto z działalności może osiągnąć maksymalnie euro brak możliwości samodzielnego decydowania o firmie odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem osobistym brak możliwości odsunięcia wspólnika od prowadzenia spraw spółki bez jego zgody za zobowiązania spółka odpowiada całym swoim majątkiem, a wspólnicy tylko do wysokości wniesionych udziałów wymagany jest kapitał założycielski w wysokości 50 tys. zł w postaci pieniężnej bądź aportów trudności w zbyciu udziałów, podwójne opodatkowanie konieczność prowadzenia pełnej księgowości mało formalności przy zakładaniu przedsiębiorstwa o wszystkim decyduje właściciel możliwe szybkie podejmowanie decyzji zyskiem gospodaruje właściciel odpowiedzialność całym majątkiem osobistym właściciela ograniczone możliwości pozyskania kapitału właściciel musi się znać na wszystkim lub korzystać z płatnego doradztwa brak wymaganego kapitału duża swoboda w prowadzeniu spraw spółki odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem osobistym trudności w pozyskaniu większego kapitału w przypadkach konfliktów trudności w funkcjonowaniu spółki

17 Pytania sprawdzające wiadomości 1. Jakie znasz akty prawne regulujące podstawę prowadzenia działalności gospodarczej? 2. Czy możesz stać się przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej? Uzasadnij odpowiedź. 3. Określ wysokość kapitału założycielskiego dla spółek kapitałowych. Czy możesz rozpocząć działalność gospodarczą bez zgromadzenia tych kwot? 4. Czy Twoje przedsiębiorstwo może być zorganizowane w formie spółki partnerskiej? Uzasadnij odpowiedź. 5. Jakiego przedsiębiorstwa, ze względu na formę organizacyjno-prawną, chciałbyś być właścicielem? Uzasadnij odpowiedź. Sprawdzian postępów Czy umiesz określić podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjno-prawnych? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz określić zakres odpowiedzialności wspólników wobec wierzycieli w spółce cywilnej, jawnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz podać kryterium podziału spółek handlowych na spółki osobowe i kapitałowe? Tak ٱ Nie ٱ Czy umiesz uzasadnić, która z form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych jest najkorzystniejsza dla Ciebie jako przedsiębiorcy? Tak ٱ Nie ٱ

18 Biznes plan Materiał nauczania Podjąłeś decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej i chcesz osiągnąć sukces na rynku. Załóżmy, że Twoje przedsiębiorstwo będzie sprzedawać sprzęt komputerowy i świadczyć usługi informatyczne pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Elektronik, siedzibą Twojej działalności będzie lokal na ul. Miłej 5 we Wrocławiu, kod: Swoje przedsiębiorstwo zamierzasz prowadzić racjonalnie. Dlatego musisz opracować plan działania zwany biznes planem. Powinien być on dla Ciebie narzędziem wykorzystywanym w procesie zarządzania firmą. Aby był dobrze opracowany musi być zwięzły, przejrzysty i kompleksowy. Masz więc okazję do dokładnego przemyślenia przyszłych warunków funkcjonowania. Powinieneś zaplanować asortyment towarów i świadczonych usług, strategię marketingową, materialne i finansowe środki konieczne do uruchomienia i prowadzenia działalności oraz uzasadnić powodzenie przedsięwzięcia. Jednak pamiętaj, obok silnych stron eksponowanych w planie powinieneś także ukazać jego słabe strony z propozycjami środków zaradczych. Dzięki temu uwiarygodnisz swój biznes plan w oczach przyszłych inwestorów, gdy zabraknie Ci kapitału na prowadzenie działalności. Opracowanie biznes planu nie jest łatwe. Wymaga od Ciebie znajomości specyfiki branży, planowania przychodów i ponoszonych kosztów oraz przewidywania finansowych skutków działań firmy. Nie ma też jednego wzorca tego dokumentu. Najczęściej spotykane opracowania w tej dziedzinie obejmują elementy ujęte w tabeli nr 6. Opis elementów biznes planu Tabela 6 Lp. Tytuł rozdziału Opis 1. Streszczenie projektu przedsięwzięcia Zwięzłe i zachęcające do czytania całości. Uwzględnij: cel działalności (misja), planowane przedsięwzięcia, mocne strony Twojego przedsięwzięcia, spodziewane korzyści, wysokość potrzebnych nakładów finansowych. 1 Założenie przyjęto w celu ujednolicenia rozważań związanych z planowaniem, legalizacją i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Po zakończeniu modułu stworzysz portfolio według własnego uznania

19 2. Profil i zakres działania firmy 3. Profil świadczonych usług i towarów Krótko scharakteryzuj działalność swojej firmy: formę organizacyjno-prawną, bazę materialną i kapitałową, siebie, jako właściciela, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Podaj: rodzaj prowadzonej działalności, terytorialny zasięg działania, wielkość planowanej sprzedaży, asortyment sprzedawanych towarów i rodzaj świadczonych usług, Scharakteryzuj szczegółowo: asortyment towarowy i rodzaj świadczonych usług, zasady kooperacji z dostawcami produktów, planowaną zmianę asortymentu sprzedaży. 4. Opis rynku Podaj: liczbę potencjalnych klientów, wysokość cen obowiązujących na rynku i ich tendencje rozwojowe, udział w rynku przedsiębiorstwa, Scharakteryzuj: tendencje popytu na Twoje produkty, konkurencję i określ jej wpływ na działalność Twojego przedsiębiorstwa, 5. Strategia marketingowa Przedstaw: ofertę produktów i ich cechy wyróżniające, fazy cyklu życia produktów, politykę cenową i skutki tej polityki na wielkość sprzedaży oraz zysk przedsiębiorstwa, plan sprzedaży produktów i usług, sposoby dystrybucji, aktywizację sprzedaży, stosowane techniki sprzedaży Twojego produktu. 6. Plan finansowy Przedstaw : bilans otwarcia czyli zestawienie aktywów i pasywów rachunek zysków i strat przewidywane wyniki finansowe plan przepływu środków pieniężnych - cash flow próg rentowności przedsięwzięcia tj. granicę opłacalności przedsięwzięcia

20 Elementami biznes planu, na które musisz zwrócić szczególną uwagę są: strategia marketingowa, plan finansowy. Ich szczegółowe opracowanie pozwoli Ci na określenie koncepcji działania w biznesie oraz potrzeb finansowych i prognozowanych zysków lub start. Analizując rynek, określiłeś portret typowego nabywcy. Zdecydowałeś się też na rodzaj produktu, który mu zaproponujesz. Dopasuj swoją ofertę do oczekiwań wybranego typu odbiorcy. Skoncentruj się na doborze instrumentów marketingowych: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji oraz wykorzystaj słabości konkurentów. Kompleksowe i spójne stosowanie na rynku powyższych elementów składa się na marketing- mix. Planując sposób działania na rynku w ramach marketingu mix tworzysz strategię marketingową firmy. Produkt jest podstawowym elementem strategii marketingowej. Określ jego asortyment i pomyśl jak możesz go wzbogacić, aby wyróżniał się na tle konkurencji np. poprzez bezpłatną dostawę do domu wraz z instalacją sprzętu, usługi na telefon, przedłużony termin gwarancji na świadczone usługi itp. Wzbogacając asortyment sprzedaży poprzez różnicowanie produktów, zmniejszysz ryzyko swojej działalności. Ustal też fazę cyklu życia produktu, tzn. okres, w którym oferowany przez Ciebie produkt znajduje się obecnie na rynku. Spośród pięciu faz cyklu życia produktu: powstania, wprowadzania, wzrostu, dojrzałości i schyłku, najkorzystniejsza jest faza dojrzałości. W tym okresie możesz osiągnąć największe dochody, gdyż sprzedaż jest najwyższa, koszty jednostkowe maleją, a cena kształtuje się na poziomie równowagi rynkowej. Cena jest również istotnym narzędziem walki konkurencyjnej. Ustal politykę cenową, czyli określ: na jakim poziomie będą kształtować się ceny Twoich produktów w stosunku do cen konkurencji wyższym, niższym, takim samym, w jaki sposób ustalisz ceny swoich produktów: metodą kosztową 1, ceny wiodącej 2, ceny opiniotwórczej 3. jakie będziesz stosować rabaty i upusty cenowe. Przy dużej konkurencji dostosuj ceny swoich produktów do cen konkurentów. Staraj się wyróżnić swój produkt stosując instrumenty pozacenowe np. opracowując system dystrybucji produktów. Na tym etapie musisz ustalić jak dostarczysz swoje produkty na rynek poza sprzedażą sklepową. Możesz ją wspomóc np. prowadząc sprzedaż przez Internet (E-handel). Aby osiągnąć sukces na rynku musisz aktywizować swoją sprzedaż stosując różne środki promocji. Zastanów się nad: reklamą bezpośrednią - płatne ogłoszenia w radiu, telewizji, prasie, reklama na samochodach, ulotkach itp., 1 Metoda kosztowa ustalania ceny koszt jednostkowy plus procent narzutu przeznaczony na zysk. 2 Metoda ceny wiodącej niska cena na towary, na które jest duży popyt kompensowana wyższym poziomem cen od konkurencji na pozostałe towary. 3 Metoda ceny opiniotwórczej wyższa cena od konkurencji na towary, które mają wśród konsumentów pozytywną opinię

21 reklamą pośrednią - bezpłatną informacją o firmie opisującą np. działalność Twojej firmy na rzecz schroniska dla zwierząt, sprzedażą promocyjną - konkursy z nagrodami, kupony z obniżką ceny. Możesz również wziąć pod uwagę: publicity 1 i sprzedaż osobistą. Plan finansowy stanowi rdzeń biznes planu. Wskazuje na finansowe implikacje wybranej przez Ciebie strategii. Dlatego musisz skupić się na jego sporządzeniu. Ustaliłeś wszystkie przewidywane nakłady materialne i finansowe, jakie musisz posiadać do zarejestrowania i uruchomienia Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Elektronik. Dane dotyczące opłat administracyjnych uzyskałeś na stronie internetowej pozostałe z ofert, które są dostępne na rynku wrocławskim. Aby obniżyć koszty rozpoczęcia działalności, środki trwałe wniosłeś w postaci aportu. Masz również 2000 zł gotówki. Zestawienie wniesionych aportów o wartości początkowej netto Tabela 7 Telefaks Canon - aport zł Samochód osobowy Fiat Punto - aport zł Zestaw komputerowy - aport 4 000zł Razem zł Na uruchomienie firmy wziąłeś w styczniu kredyt w Banku PKO BP w wysokości zł przy rocznym oprocentowaniu 18%. Korzystając z kredytu bankowego musisz uwzględnić dodatkowe koszty, jakie pobiera bank tj. odsetki od udzielonego kredytu oraz prowizję i koszty manipulacyjne. Odsetki w skali roku obliczysz ze wzoru: O = K x p x d 365 dni gdzie: K kwota zaciągniętego kredytu p roczna stopa oprocentowania kredytu d liczba dni, na które zaciągasz kredyt Odsetki w skali miesiąca od zaciągniętego kredytu wyniosą: O = zł x 18% x 365 dni 365 dni x 12 mies. = 225 zł/ miesiąc Prowizję oblicza się w procentach od kwoty przyznanego kredytu. Zawsze pytaj o jej wysokość, bo może Cię zaskoczyć kwota, jaką z tego tytułu musisz zapłacić. Bank pobiera prowizję z tytułu samego faktu przyznania kredytu, nawet gdybyś z niego nie skorzystał. 1 Publicity bezpłatna reklama - sposób kształtowania wizerunku firmy

22 Uwzględnij w swoich obliczeniach również koszty manipulacyjne pobierane w procentach ad valorem 1 lub kwotowo. Oszacowałeś również planowane miesięczne koszty działalności w styczniu br. (tabela 8). Tabela planowanych kosztów działalności w styczniu Tabela 8 Zakup towarów zł Zakup mebli biurowych 750 zł Zezwolenia i inne opłaty administracyjne 254 zł Promocja i reklama 200 zł Zakup programu komputerowego 360 zł Koszty transportu - paliwo 200 zł Wydatki na prowadzenie biura (druki akcydensowe, pieczątki, papier do ksero itp) 250 zł Opłata za telefon 250 zł Opłata za elektryczność 270 zł Czynsz- oplata za lokal zł Usługi obce - koszty naprawy urządzeń 200 zł Amortyzacja (to koszt niepieniężny papierowy) zł Opłaty bankowe (opłata za prowadzenie konta + opłata 350 zł manipulacyjna + prowizja) Miesięczne odsetki od zaciągniętego kredytu 225 zł Razem: miesięczne koszty działalności zł RAZEM POTRZEBNY KAPITAŁ zł Koszty początkowe zł Kapitał obrotowy tj. miesięczne koszty działalności zł Podstawowym elementem planu finansowego jest bilans. Bilans to dwustronne zestawienie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia, czyli aktywów i pasywów sporządzony w określonej formie i na określony dzień, w ujęciu wartościowym. Po lewej stronie bilansu wpisujesz wszystkie aktywa trwałe i obrotowe, które musisz posiadać, aby uruchomić przedsięwzięcie. Po stronie prawej wpisujesz źródła finansowania Twojej firmy pasywa, czyli kapitały własne i zobowiązania. Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej suma AKTYWÓW musi być równa sumie PASYWÓW. Jeżeli pasywa (zobowiązania firmy wobec osób trzecich + kapitał zainwestowany przez właściciela) są niższe niż aktywa (wartość wszystkich środków, jakie firma posiada w dniu rozpoczęcia działalności) oznacza to, że firmie brakuje kapitału. Możesz oczekiwać wsparcia w finansowaniu Twojego przedsięwzięcia korzystając z programu Kapitał dla przedsiębiorczych, który przewiduje rozbudowę przez rząd funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 2 1 ad valorem od kwoty kredytu. 2 Szczegółowe informacje o wspieraniu rozwoju gospodarki możesz znaleźć na stronie internetowej. lub bezpośrednio w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, al. Jerozolimskie 125/127,

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku BIZNES PLAN STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Do kogo jest adresowany, o jakie środki zabiegam, na co zostaną przeznaczone (mój wkład własny), dla kogo przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR) BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt Zielone światło dla

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:...

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:... Strona1 BIZNESPLAN w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy Nr RPLD.10.02.02-10-0025/16-00 Realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN

Załącznik nr 5 - do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN Załącznik nr 5 - do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN Uczestnika/Uczestniczki ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Biznesmen

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY (ÓW) (w tys. zł. z jedną liczbą po przecinku)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY (ÓW) (w tys. zł. z jedną liczbą po przecinku) Załącznik Nr 6 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej... (imię i nazwisko lub nazwa)... (adres lub siedziba) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY (ÓW) (w tys. zł. z jedną liczbą po przecinku) I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia A. UCZESTNIK PROJEKTU CURRICULUM VITAE UCZESTNIKA PROJEKTU Dane osobowe:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. projekt: Aktywuj się!

BIZNES PLAN. projekt: Aktywuj się! BIZNES PLAN projekt: Aktywuj się! w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN

Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN Załącznik nr do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN DZIAŁANIE. WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 3. Wzór biznesplanu BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt: Biznes bez barier współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 6 Biznes plan BIZNESPLAN Projekt Od pomysłu do sukcesu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji DANE WNIOSKODAWCY 1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy BIZNESPLAN Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny)

PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny) PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ klasa I LP (profil ekonomiczno-administracyjny) Lp. Temat (treści nauczania) Liczba godzin. Organizacja pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski.

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN Działanie.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych Priorytet Inwestycyjny 8.iii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agrobiznesu 341[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agrobiznesu 341[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik agrobiznesu 341[01] 1 2 3 4 Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu DAIP BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY SPIS TREŚCI 1. ŻYCIORYS ZAWODOWY.....2 2. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 3 3. PLAN MARKETINGOWY...4 3.1 Opis produktu/usługi...4 3.2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia Biznesplan 1.Dane adresowe planowanej działalności Nazwa firmy... Adres... Telefon... Wykształcenie wnioskodawcy / ukończone szkolenia (rodzaj, uzyskane tytuły). Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych Gospodarowanie w firmie Urszula Kazalska 1 Wydajność Ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu firmy. Firmy o niskiej wydajności przegrywają konkurencję

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU ZAŁĄCZNIK NR 10 Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości/ lub Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo