CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO"

Transkrypt

1 CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICZTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA ul. Witosa Maków Mazowiecki tel , fax EKD: 8610 Z REGON: NIP: KRS: Miejsca ubezpieczenia (adresy oddziałów / filii / placówek): ul. Witosa 2, Maków Mazowiecki ul. Szkolna 16, Karniewo (filia POZ) Informacje o Zamawiającym Numer księgi rejestrowej Data rejestracji r. Organ założycielski. Powiat Makowski Status prawny... Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Data rozpoczęcia działalności r. Nazwa podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim Regon: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim Regon: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim Regon: Działalność podstawowa: Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne Świadczenia Opieki Długoterminowej Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne Rodzaje wykonywanych usług: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, szpitalne świadczenia zdrowotne, inne niż szpitalne całodobowe świadczenia zdrowotne, W ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych prowadzone są: porady lekarskie, wizyty domowe, zabiegi, lecznictwo otwarte, lecznictwo zamknięte, ratownictwo medyczne jako podwykonawca, transport chorych, konsultacje, przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium, medyczne laboratorium diagnostyczne, zakład rehabilitacji leczniczej, zakład opiekuńczo leczniczy, stacja dializ. 1 z 12

2 Szpital jest podmiotem wieloprofilowym Oddziały: Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Oddział Noworodkowy Oddział Pediatryczny Oddział Internistyczno-Kardiologiczny Oddział Internistyczno-Nefrologiczny ze Stacją Dializ Oddział Rehabilitacji Zakład Opiekuńczo Leczniczy Ilość łóżek szpitalnych ogółem: 293 w tym: - dla dorosłych dla dzieci 18 - dla noworodków 12 - w szpitalnych oddziałach ratunkowych 5 - OIOM 5 Ilość inkubatorów 7 Działalność uboczna: Pralnia Parking na terenie Szpitala, oświetlony, niestrzeżony, płatny, kierowca otrzymuje dowód zapłaty Szatnia dozorowana, bezpłatna Biblioteka Liczba pacjentów przyjętych w 2012 r.: a) dla kontraktów z NFZ: b) poza umową z NFZ: Liczba pacjentów przyjętych w 2013 r.: a) dla kontraktów z NFZ: b) poza umową z NFZ: Planowana liczba pacjentów na 2014 r.: a) dla kontraktów z NFZ b) poza umową z NFZ DANE STATYSTYCZNE I półrocze Liczba przeprowadzonych w 2012 r. zabiegów: Liczba przeprowadzonych w 2013 r. zabiegów: w tym: - zabiegi ortopedyczne 874 I półrocze z 12

3 - zabiegi chirurgiczne - zabiegi ginekologiczno położnicze - zabiegi nefrologiczne Ilość przyjętych porodów w 2012 r., w tym: - siłami natury - przez cesarskie cięcie Ilość przyjętych porodów w 2013 r., w tym: - siłami natury - przez cesarskie cięcie Drobnoustroje alarmowe i zakażenia szpitalne zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. Nr 54 z 11 marca 2005r. poz. 483, I półrocze Liczba zarejestrowanych alertopatogenów za rok: 2011 na 100 hospitalizowanych - 3, na 100 hospitalizowanych - 3, na 100 hospitalizowanych - 3,7 I półrocze Wskaźnik zakażeń szpitalnych za rok: 2011 na 100 hospitalizowanych - 1, na 100 hospitalizowanych 1, na 100 hospitalizowanych 1,7 I pórocze DANE FINANSOWE Obrót Szpitala za 2012 r. - z działalności medycznej: a) dla kontraktów z NFZ, w tym: b) poza umową z NFZ, w tym: - z działalności pozamedycznej: Obrót Szpitala za 2013 r. - z działalności medycznej: a) dla kontraktów z NFZ, w tym: b) poza umową z NFZ, w tym: - z działalności pozamedycznej: Przewidywany obrót Szpitala na 2014 r. - z działalności medycznej: a) dla kontraktów z NFZ, w tym: b) poza umową z NFZ, w tym: - z działalności pozamedycznej: ,47 zł ,83 zł ,16 zł ,28 zł ,88 zł ,67 zł ,27 zł ,40 zł ,64 zł ,58 zł ,47 zł ,95 zł ,61 zł ,34 zł ,52 zł ,67 zł ,85 zł ,11 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 z 12

4 INNE INFORMACJE Ilość i rodzaj kontraktów podpisanych z NFZ w ciągu roku: 1. Lecznictwo Szpitalne 2. Programy Lekowe 3. Świadczenia Odrębnie Kontraktowane - dializy 4. Świadczenia Opieki Długoterminowej - ZOL 5. Lecznictwo Specjalistyczne - poradnie 6. Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne 7. Rehabilitacja Lecznicza 8. Lecznictwo Psychiatryczne 9. Podstawowa Opieka Zdrowotna 10. Nocna Pomoc Lekarska Szpital jako podwykonawca świadczy usługi ratownictwa medycznego: - Zespół wyjazdowy reanimacyjny "S" - specjalistyczny w Makowie Mazowieckim - Zespół wyjazdowy wypadkowy "P" - podstawowy w Różanie - Zespół wyjazdowy wypadkowy ""P" - podstawowy w Krasnosielcu Rodzaje świadczeń wykonywanych poza kontraktem z NFZ (stanowią ok. 2,67% wszystkich świadczeń): - badania diagnostyczne - laboratoryjne, mikrobiologiczne, RTG i USG Uzyskane certyfikaty: Certyfikat Akredytacyjny Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Środowisko Działania podjęte w ostatnim roku, w celu podwyższenia jakości świadczeń zdrowotnych i minimalizacji możliwości wystąpienia ryzyka zaistnienia zdarzeń rodzących roszczenia pacjentów (zdarzeń niepożądanych) - Wprowadzono zasady ustawicznej poprawy jakości poprzez: ocenę jakości, zarządzanie jakością, poprawę jakości, zapewnienie kompleksowości, odpowiedzialności za pracę, przyjęcie postawy pracy bezbłędnej, partnerstwo w działaniu, ustawiczne poprawianie i nieustanne poprawianie całego procesu. Szpital nie prowadzi eksperymentów badawczych, leczniczych ani badań klinicznych Szpital nie prowadzi banku krwi pępowinowej Szpital nie prowadzi banku komórek macierzystych Szpital nie wykonuje zabiegów chirurgii plastycznej Szpital wykonuje usługi na rzecz innych placówek: badania laboratoryjne, mikrobiologiczne, RTG, USG, usługi pralnicze, usługi sterylizacji. Transport sanitarny szpitalny Szpital podnajmuje pomieszczenia innym podmiotom: kiosk, gabinety lekarskie, apteka, sklep z przedmiotami ortopedycznymi Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie transportu dializ i badań diagnostycznych Szpital przy wykonywaniu zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych współpracuje z innymi prywatnymi podmiotami leczniczymi na podstawie umów cywilnoprawnych Szpital prowadzi działalność w wynajętych pomieszczeniach - Poradnie specjalistyczne - Gmina Różan, Punkty wyczekiwania - Straż pożarna, Gmina Krasnosielc Szpital korzysta z mienia użyczonego - Tomograf komputerowy, Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Filia w Karniewie Szpitalu prowadzi Aptekę szpitalna, która nie sprzedaje na zewnątrz leków ani szczepionek. Szpital prowadzi własną kuchnię. Produkty kuchni służącą żywieniu pacjentów Szpitala oraz są sprzedawane osobom z zewnątrz. Szpital przechowuje rzeczy pacjentów powierzone na przechowanie w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Szpital posiada regulamin przechowywania rzeczy pacjentów powierzonych na przechowanie. Maksymalna możliwa ilość pacjentów deponujących rzeczy w jednym budynku 350. Szpital prowadzi również depozyt rzeczy wartościowych pacjentów. 4 z 12

5 ZATRUD Liczba pracowników ogółem: ( umowa o pracę + umowy cywilno prawne) 541 Liczba zatrudnionych lekarzy: umowa o pracę z I stopniem specjalizacji 0 specjalistów 4 bez specjalizacji 4 Liczba pozostałego personelu medycznego: - Pielęgniarki - Położne - Magistrowie rehabilitacji - Laboranci - Pozostały biały personel (wyższy, średni, niższy personel med. Liczba pracowników administracyjnych 38 umowa o pracę kontrakt kontrakt Liczba pozostałych pracowników (jakich? obsługa techniczna, gospodarcza itp.) Liczba pracowników: ogółem: W tym: - zatrudnionych na umowę o pracę - na podstawie umów cywilnoprawnych Od r. w Szpitalu będą pracować stażyści. W Szpitalu nie pracują osoby skazane skierowane do pracy przez Sąd. Poniżej w tabeli podano: 1 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę 2 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie innych umów 3 - liczbę lekarzy (z kolumny 1 i 2) wykonujących zabiegi LEKARZE Specjalizacja Specjalizacja Specjalizacja Neurologia 2 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 7 6 Nefrologia 1 1 Anestezjologia i intensywna 5 Medycyna rodzinna 1 Neonatologia 1 terapia Endokrynologia 1 Urologia 2 Medycyna Ogólna 1 Epidemiologia 1 Radiodiagnosta 1 Otorynolaryngologia 1 Gastroenterologia 1 1 Kardiologia 1 Patomorfologia 1 Chirurgia ogólna 7 7 Choroby wewnętrzne 1 11 Położnictwo i ginekologia Chirurgia onkologiczna 1 Rehabilitacja medyczna 1 Pediatria 5 Diabetologia 1 Dermatologia i wenerologia 1 Psychiatria 2 Choroby płuc 1 Medycyna ratunkowa z 12

6 INFORMACJE DOTYCZĄCE MAJĄTKU Szpital posiada kompleks 5 budynków szpitalnych oraz 6 budynków infrastruktury technicznej W 2009 r. wykonano termomodernizację budynków szpitala. BUDYNKI Budynek Główny Szpital A, B, C,D,E Rok budowy 1983 Wartość rzeczywista ,02 zł Konstrukcja budynku: Rama H Konstrukcja dachu: Stropodach Liczba kondygnacji: 5/2/1 TAK - gaśnice proszkowe - 75 szt. - hydranty wewnętrzne - 30 szt. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe System alarmowy z interwencją załogi Pracowni USG, Prac. Echo, Prac. Histopatologii. Monitoring obiektu. Budynek kuchni i pralni Wartość rzeczywista ,92 zł Konstrukcja budynku: Rama H Konstrukcja dachu: Stropodach TAK - gaśnice proszkowe - 15 szt. - hydranty wewnętrzne - 2 szt. Budynek warsztatów i garaże Wartość rzeczywista ,32 zł Konstrukcja budynku: Rama H Konstrukcja dachu: Stropodach 6 z 12

7 - gaśnice proszkowe - 10 szt. Budynek prosektury Wartość rzeczywista: ,02 zł Konstrukcja budynku: Rama H Konstrukcja dachu: Stropodach - gaśnice proszkowe - 3 szt. Portiernia Wartość rzeczywista ,02 zł Konstrukcja budynku: Budowany metodą tradycyjną - beton komórkowy Konstrukcja dachu: Stropodach - gaśnice proszkowe - 1 szt. Magazyn dostaw inwestor. Wartość rzeczywista ,14 zł Konstrukcja budynku: Metoda tradycyjna - beton komórkowy Konstrukcja dachu: Stropodach - gaśnice proszkowe - 6 szt. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Instalacja alarmowa z interwencją załogi Magazyn materiałów łatwo palnych Wartość rzeczywista ,14 zł 7 z 12

8 Konstrukcja budynku: Metoda tradycyjna cegła Konstrukcja dachu: stropodach, prefabrykaty - gaśnice proszkowe - 4 szt. Stacja uzdatniania wody i hydrofornia Wartość rzeczywista ,64 zł Konstrukcja budynku: Prefabrykaty Konstrukcja dachu: Stropodach, prefabrykaty - gaśnice proszkowe - 2 szt. Budynek energetyczny 1 Wartość rzeczywista ,76 zł Konstrukcja budynku: Prefabrykaty Konstrukcja dachu: Stropodach, prefabrykaty - gaśnice proszkowe - 4 szt. Budynek energetyczny 2 Wartość rzeczywista ,50 zł Konstrukcja budynku: Prefabrykaty Konstrukcja dachu: Stropodach, prefabrykaty - gaśnice proszkowe - 4 szt. Budynek tlenowni 8 z 12

9 Rok budowy 1983 Wartość rzeczywista ,44 zł Konstrukcja budynku: konstrukcja stalowa, cegła Konstrukcja dachu: Konstrukcja stalowa - gaśnice proszkowe - 4 szt. Kotłownia szpitala z kominem Wartość rzeczywista ,46 zł Konstrukcja budynku: Prefabrykaty, żelbeton Konstrukcja dachu: Prefabrykaty, żelbeton Liczba kondygnacji: 3 TAK - gaśnice proszkowe - 8 szt. - hydranty wewnętrzne - 2 szt. Filia POZ Karniewo ul. Szkolna 16 Rok budowy Konstrukcja budynku: Budowany metodą tradycyjną Konstrukcja dachu: stropodach Liczba kondygnacji: 3 TAK - gaśnice proszkowe - 6 szt. BUDOWLE Linie kablowe Wartość rzeczywista: 5.337,30 zł Sieć wodociągowa Wartość rzeczywista: 5.887,42 zł Kanalizacja telefoniczna Wartość rzeczywista: 2.451,54 zł Oświetlenie terenu Wartość rzeczywista: 4.580,06 zł 9 z 12

10 Zbiorniki retencyjne szt. 2 Wartość rzeczywista: 5.637,10 zł Kanalizacja z rur betonowych Wartość rzeczywista: ,38 zł Sieć cieplna Wartość rzeczywista: ,13 zł Kanalizacja sanitarna Wartość rzeczywista: 7.680,86 zł Studnie głębinowe z obudową szt. 2 Wartość rzeczywista: 2.811,80 zł Drogi asfaltowe Wartość rzeczywista: ,80 zł Osłony śmietnikowe Wartość rzeczywista: 2.517,50 zł Ogrodzenie terenu Szpitala Wartość rzeczywista: ,30 zł Skład opału i żużla Wartość rzeczywista: 6.748,84 zł Podczas ostatnich przeglądów budynków nie zostały wydane zalecenia odnośnie wykonania napraw. Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Szpitalu odpowiedzialni są kierownicy działów oraz firmy zewnętrzne. Przeglądy dokonywane są z częstotliwością zalecaną przez producentów sprzętu, raz w roku. W Szpitalu znajduje się archiwum dokumentów. Poziom 1. Dokumenty składowane są na regałach metalowych. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWE Najbliższa jednostka straży pożarnej w odległości 1 km, dojazd w 2 min. W Szpitalu funkcjonuje kontrola zakazu palenia tytoniu. Została spisana procedura na piśmie, a jej przestrzeganie jest kontrolowane przez administrację Szpitala. Szpital posiada Aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Szpitalu posiada spisaną procedurę na prace niebezpieczne pożarowo. Szpitalu posiada procedury odśnieżania dachu. - alarmowanie lokalne - alarmowanie straży pożarnej - strefy pożarowe 5 - sieć wodociągowa TAK - hydranty zewnętrzne czujki dymu TAK - zabezpieczenia odgromowe we wszystkich budynkach - klapy dymowe instalacja przeciwprzepięciowa TAK - system detekcji pożaru TAK - drzwi przeciwpożarowe E i szt. Na terenie Szpitala znajduje się awaryjny generator prądu o mocy znamionowej 200 kva=44kw 10 z 12

11 Na terenie Szpitala znajduje się własna kotłownia, która jest w trakcie modernizacji przejście z opalania miałem węglowym na gaz. Szpitalu posiada 3 magazyny: - magazyn leków 55 m 2 (leki przechowywane są w opakowaniach fabrycznych na regałach magazynowych) - magazyn żywności - 41 m 2 (żywność przechowywana jest w opakowaniach fabrycznych na regałach magazynowych) - magazyn substancji łatwopalnych - 57 m 2 (olej napędowy (zapas 200l) do generatora przechowywany w metalowych bańkach na podestach). Szpital posiada urządzenia chłodnicze - komory chłodnicze, lodówki i zamrażarki. Maksymalny dobowy stan środków przechowywanych w urządzeniach chłodniczych zł Szpital posiada 2 urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadkach braku dostaw energii/zaniku zasilania. Urządzenia chłodnicze nie są do nich podłączone. Szpital nie przechowuje żadnego mienia bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu. PRZECIWKRADZIEŻOWE Teren Szpitala jest ogrodzony i oświetlony (od zmierzchu do świtu). Zainstalowany jest alarm przeciwwłamaniowy, wywołujący alarm lokalny i w agencji ochrony (dojazd ok. 5 min.). Zainstalowany jest również monitoring. Dozór wykonywany przez zewnętrzną firmę. Przy wejściach (nie wszystkich) znajdują się portiernie z całodobową obsadą W wybranych pomieszczeniach Szpitala są zainstalowane kraty w oknach. GOTÓWKA W LOKALU: Gotówka przechowywana jest w pokoju kasowym, w sejfie kasie pancernej, który nie jest przymocowany do podłoża. W oknach i drzwiach pokoju kasowego zainstalowane są kraty. Wartość gotówki w lokalu: - w ciągu doby maksymalnie ,00 zł - w ciągu doby średnio 7.000,00 zł Średnia wartość gotówki pochodzącej z innych bieżących wpływów gotówkowych w ciągu jednego miesiąca ,00 zł GOTÓWKA W TRANSPORCIE: Gotówka przewożona jest przez pracowników Szpitala, raz w miesiącu. Środek transportu samochód. Wartość gotówki w lokalu: - w ciągu doby maksymalnie ,00 zł - w ciągu doby średnio 7.000,00 zł Zasięg terytorialny transportu: obszar miejscowości określonej we wniosku SZKODOWOŚĆ w okresie ostatnich 5 lat oraz utworzone rezerwy W zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wg danych z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ z dnia r. Data szkody Rok zgłoszenia szkody Grupa Wypłacone odszkodowanie w zł Rezerwa w zł Uwagi OC , OC , OC ,00 Proces sądowy w toku. 11 z 12

12 W procesie występuje 3 pozwanych lekarz oraz dwa Zakłady Ubezpieczeń OC ,00 Proces sądowy w toku. Pozwanym jest Zakład Ubezpieczeń. Ubezpieczyciel w toku likwidacji szkody na podstawie opinii konsultanta medycznego specjalisty z zakresu ortopedii i traumatologii (uszkodzenie stawu skokowego) odmówił uznania odpowiedzialności, a tym samym wypłaty świadczenia W zakresie ubezpieczenia majątku Brak szkód W zakresie ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Rok szkody Rodzaj ryzyka Wysokość wypłaconego odszkodowanie w zł 2008 AC 814, AC 467, OC 4.066, AC , NNW , OC 1.460,00 Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT nieuprawnionym do jego odliczania wypłacone odszkodowanie musi uwzględniać wartość podatku VAT 12 z 12

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla klientów instytucjonalnych FM Bank PBP S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Europ Assistance S.A.,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo