PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na rok Kazimierz Dolny, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na rok 2011. Kazimierz Dolny, 29.04.2011 r."

Transkrypt

1 PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na rok 011 Kazimierz Dolny, r. Mierniki określające stopień realizacji celów Lp. Cele działalności 1 Tworzenie, powiększanie i uzupełnianie kolekcji Określenie miernika Ilość zakupionych obiektów Ilość obiektów pozyskanych w ramach prac terenowych Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku Najważniejsze zadania służące realizacji celów - pozyskanie w wyniku prowadzonych wykopalisk na stanowisku Żmijowiska około 10 wydzielonych obiektów archeologicznych; - zakup 13 grafik (drzeworytów) autorstwa Edmunda Bartłomiejczyka ( ); - zakup rysunku Jana Matejko Pogoń litewska (1853); - zakup 10 wypreparowanych okazów zwierząt kręgowych występujących na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (a brakujących do kolekcji lub przeznaczonych do poznawania poprzez dotyk dla osób niepełnosprawnych); - pozyskanie w ramach własnych prac terenowych ok. 40 nowych dla kolekcji gatunków roślin, 50 okazów owadów i 10 skamieniałości; DZIAŁ DOKUMENTACJI I BIBLIOTEKA - zakup i inne wpływy druków zwartych (ok. 30 pozycji), prenumerata 4 tytułów czasopism; - wpływy dokumentacji technicznych (ok. 5 pozycji); - wpływy zdjęć cyfrowych dokumentacji muzealiów, wystaw i imprez (ok plików); Katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów Ilość nowo założonych kart ewidencyjnych Ilość dokonanych wpisów w bazie MusNet Ilość tomów dokumentacji opracowanie dokumentacji konserwatorskiej badań wykopaliskowych grodziska w Żmijowiskach z 010 r.; - opracowanie 15 szt. zbytków z wykopalisk na grodzisku w Żmijowiskach wprowadzenie do inwentarza; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych nowo nabytych muzealiów artystyczno-historycznych; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych nowo nabytych muzealiów artystyczno-historycznych; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych muzealiów przyrodniczych; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 100 kart muzealiów artystyczno-historycznych; - kontynuowanie opracowania wyników badań archeologicznych zamku w Janowcu; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych muzealiów przyrodniczych;

2 3 Przechowywanie zbiorów poprawa warunków 4 Konserwowanie zbiorów i profilaktyka konserwatorska Ilość zmodernizowanych magazynów zbiorów Ilość zakonserwowanych obiektów 1 - nowe wyposażenie magazynu zbiorów malarstwa oddziału Kamienica Celejowska po remoncie pomieszczeń; oczyszczenie siłami własnymi ok. 550 szt. sreber (ekspozycyjnych i magazynowych); - konserwacja zachowawcza łodzi i promu wiślanego; - konserwacja bieliźniarki; 5 Urządzanie wystaw stałych i czasowych Ilość prezentowanych wystaw stałych Ilość zmodernizowanych wystaw stałych Ilość zrealizowanych nowych wystaw stałych Ilośc prezentowanych wystaw czasowych z minionego roku Ilość nowo zorganizowanych wystaw czasowych Ilość opracowanych koncepcji, scenariuszy przyszłych wystaw prezentacja wnętrz domu wraz z ich oryginalnym wyposażeniem w aranżacji z początku lat 80-tych XX w.; - wystawa-wspomnienie 180. rocznicy bitwy w Kazimierzu Dolnym i śmierci płk. Juliusza Małachowskiego; - prezentacja i uzupełnienie częściowej rekonstrukcji słowiańskiego grodu w Żmijowiskach; - uzupełnienie tablic informacyjnych na szlaku Grodziska nad Chodelką ; - prezentacja 3 ekspozycji stałych: - Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym XIX-XXI w., - Miasteczko malarzy, - Makieta miasta z ok.1910 r.; - organizacja 3 wystaw czasowych: - Ferdynand Ruszczyc w Kazimierzu, - Kazimierska axis mundi twórczość Kazimierza Poznańskiego (w d. synagodze) - Jerzy Czuraj; - prezentacja ekspozycji Czartoryscy. Powrót do Puław, - przygotowanie konkursu na projekt aranżacji całej osady pałacowo-parkowej ze szczególnym uwzględnieniem Świątyni Sybilli, Domu Gotyckim oraz wnętrz Pałacu Czartoryskich; - wykonanie nowej aranżacji wystawy stałej Kazimierski Park Krajobrazowy; - renowacja i prezentacja wystaw stałych: - W przełomowej dolinie środkowej Wisły, - W krainie wąwozów, - Tajemnice wymarłego świata, - Nasze drzewa i krzewy; - prezentacja wystawy czasowej Małopolski Przełom Wisły z lotu ptaka; - ponowna instalacja szklanego ula z pszczołami, reaktywowanie mrowiska, utrzymanie wiślanego akwarium; - wystawa pokonkursowa prac plastycznych uczestników powstałych podczas Dnia Ziemi, - wystawa Fotografia Dzikiej Przyrody 010; - kontynuacja prac koncepcyjnych nad wystawą Cud ptasich wędrówek. Tak daleko jak skrzydła poniosą (we współpracy z Naturkundemuseum Erfurt, Niemcy); - prezentacja wystawy stałej: Złotnictwo polskie i obce XV-XXI w.; - prezentacja wystawy czasowej: W synagodze i w domu; - zorganizowanie wystawy prac czołowych współczesnych artystów złotników; - użyczenie muzealiów i konsultowanie wystawy XIX-wiecznych sreber użytkowych pt. Piękne i pożyteczne w Muzeum w Koszalinie; - prezentacja ekspozycji stałych: - wystawy historycznej na Zamku,

3 - wystawy wnętrz dworskich we dworze z Moniak, - wystawy etnograficznej w spichlerzu z Podlodowa; - wystawy Fajans holenderski; - prezentacja projektu rekonstrukcji winnicy zamkowej i projektów koncepcyjnych winiarni; - wystawa prac plastycznych Honoraty Mielniczenko; 6 Organizowanie i prowadzenie badań naukowych Ilość programów badawczych Ilość publikacji naukowych przeprowadzenie badań archeologicznych stanowiska w Żmijowiskach w miejscu rekonstrukcji półziemianki II i budowli zrębowej, 7 Prowadzenie działalności edukacyjnej Ilość opracowanych programów / ofert Ilość przeprowadzonych działań edukacyjnych Ilość uczestników zajęć edukacyjnych warsztaty literacko-teatralne, pielęgnujące tradycje teatru rapsodycznego i piękną polszczyznę; - warsztaty literackie dla dzieci; - cykl 10 imperez edukacyjnych dla dorosłych pt. Niedziela literacka, - cykl 10 imprez edukacyjnych dla młodzieży pt. Paszporty Republiki Globu; - Warsztaty Archeologii Doświadczalnej 011 w zakresie ceramiki naczyniowej i metalurgii żelaza; - 15 lekcji, 5 wycieczek terenowych i 10 zajęć warsztatowych; - opracowanie oferty zajęć edukacyjnych dla szkół w oparciu o wystawy stałe oraz wzbogacenie jej w działania warsztatowe, opracowanie materiałów edukacyjnych; - opracowanie oferty zajęć edukacyjnych dla szkół w oparciu o wystawę stałą oraz wzbogacenie jej w działania warsztatowe, opracowanie materiałów edukacyjnych; - 70 tradycyjnych lekcji muzealnych; - 10 zajęć prowadzonych metodami warsztatowymi; - 5 odczytów popularnonaukowych; - 5 wycieczek przyrodniczych po okolicy; - 5 warsztatów zimowych (budki lęgowe); - 0 lekcji muzealnych; 8 Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę Ilość (współ)organizowanych wydarzeń kulturalnych 3 - program multimedialny pt. Rozbite lustra Czesława Miłosza z okazji stulecia urodzin twórcy Część I: wykład prof. T. Venclovy pt. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu; Część II (pod warunkiem otrzymania dotacji z MKiDN): - napisanie przez M. Wojtyszkę i wystawienie dramatu pt. Miłosz z udziałem M. Trybały, J. Zelnika i J. Kulig; - Noc Muzeów Homo Artifex przedstawienie złożone z dwóch jednoaktówek Mariana Hemara; - spotkanie autorskie P. Wojciechowskiego; - promocja książki B. Królikowskiego pt. Sny burzliwe; - spotkanie autorskie M. Stokowskiego; - spotkanie autorskie D. Bugalskiego; - koncert poezji śpiewanej M. Andrzejewskiego; - Święto Marii Kuncewiczowej: - monodram w wykonaniu M. Lubickiej, - wykład dr A. Szałagan dot. życia i dzieła M. Kuncewiczowej - Święto Jerzego Kuncewicza - monodram Wyspy pamięci w wyk. J. Grebera; - wykład prof. W. Boleckiego pt. Od Mickiewicza do Mackiewicza;

4 - Słowiańskie Babie Lato zakończenie sezonu letniego; - udział przedstawiciela Muzeum w międzynarodowym triennale Furament 011 w Tervuren (Belgia); uczestnictwo w corocznym generalnym spotkaniu członków Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych EuroArt; - Noc Muzeów; - przedstawienie teatralne Trzej muszkieterowie; - koncert orkiestry barokowej; - Zimowa przygoda z przyrodą i plastyką (XII edycja); - Dzień Ziemi (XVIII edycja); - Noc muzeów; - Dni Wisły (XII edycja); - Lato w Muzeum (VI edycja); - Święto Jesieni (XIII edycja); - III Ogólnopolskie Warsztaty Złotnicze dla Muzealników, - Noc Muzeów; - Kolędowanie we Dworze; - Majówka artystyczno-muzyczna, - Noc Muzeów; - Święto Wina; - Janowieckie Spotkania Historyczne; - Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi; - Janowieckie Interpretacje Muzyki; 9 Prowadzenie działalności wydawniczej Ilość publikacji (tytułów) 38 - folder informacyjny o Domu Kuncewiczów; - 1 numer pisma literackiego Klematis; - książka poetycka M. i K. Kamińskich (pod warunkiem otrzymania dotacji z MKiDN); - zaproszenia i plakaty do imprez; - katalogi wystaw czasowych: - Ferdynand Ruszczyc w Kazimierzu, - Kazimierska axis mundi twórczość Kazimierza Poznańskiego; - zaproszenia i plakaty do wystaw czasowych; - zaproszenia na wystawę Fotografia Dzikiej Przyrody 010; - afisze, zaproszenia i foldery informacyjne do Dni Wisły, - afisze i zaproszenia do Święta Jesieni, - afisze i zaproszenia na wystawę Kazimierski Park Krajobrazowy, - przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt Kazimierskiego Parku Krajobrazowego; - praca J. Rochackiego Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego; - materiały z konferencji Między Gotykiem a Barokiem ; - informator Muzeum Zamek w Janowcu; - plakaty i zaproszenia do wydarzeń kulturalnych;

5 10 Zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zasobów informacji 11 Promowanie Muzeum i jego oferty Ilość zwiedzających Zakładana frekwencja zwiedzających: osób; osób; osób; osób; osób; osób; osób; Ilość działań promocyjnych - wydanie afisza i ulotki informacyjnej Muzeum Nadwiślańskiego; - rozwieszanie plakatów i rozprowadzanie ulotek reklamowych na terenie Kazimierza, Janowca, Wilkowa, Nałęczowa i Puław; - wysyłka zaproszeń indywidualnych na nowo otwierane wystawy i imprezy; - serwisy informacyjne dla tradycyjnych i elektronicznych mediów; - aktualizacja strony internetowej MNK; - internetowa reklama oddziału Muzeum Czartoryskich w Puławach; - wprowadzenie oferty edukacyjnej Muzeum Przyrodniczego na strony internetowe związane z edukacją dzieci i Młodzieży; - wysyłka ofert-zaproszeń Muzeum Przyrodniczego do szkół d. woj. lubelskiego i Warszawy; - reklama Muzeum Zamek w Janowcu na tablicach reklamowych w Górze Puławskiej; - współpraca w zakresie promocji Muzeum z władzami samorządowymi i stowarzyszeniami, 1 Zarządzanie zasobami kadrowymi Ilość zatrudnionych na czas nieokreślony Ilość nowozatrudnionych na czas określony Sezonowe zwiększenie zatrudnienia Redukcja stałego zatrudnienia Ilość szkoleń / studiów / staży Ilość wyjazdów szkoleniowych (przedłużenia umów) 4 (sezonowo) 5,5 etatu 0,35 etatu 0 3 Zatrudnienie: - przedłużenie umowy o pracę z asystentem muzealnym (p. K. Oleksiewicz) na czas nieokreślony; - zwiększenie wymiaru czasu pracy niepełno etatowym opiekunom ekspozycji (p. E. Łazińska i p. J. Grzymska) do pełnego etatu na okres sezonu turystycznego; - zwiększenie wymiaru czasu pracy dla pracownika na stanowisku sprzątaczki z ¼ do ½ etatu na czas sezonu Turystycznego; - zatrudnienie na czas sezonu turystycznego 1 pracownika na stanowisku pomocy muzealnej; - przedłużenie na czas nieokreślony umowy o pracę pracownikowi na stanowisku asystenta muzealnego (p. M. Sosik) w wymiarze pełnego etatu; - redukcja wymiaru czasu pracy pracownika na stanowisku adiunkta muzealnego (p. W. Piskorek) z 3/4 do /5 etatu;

6 - zatrudnienie 1 pracownika na stanowisku pomocy muzealnej w wymiarze pełnego etatu na czas sezonu turystycznego; - zatrudnienie 1 pracownika na stanowisku opiekuna ekspozycji w wymiarze pełnego etatu na czas sezonu turystycznego; - zatrudnienie 1 pracownika do kontroli biletów w bramie na umowę zlecenie na czas sezonu turystycznego; - zwiększenie wymiaru czasu pracy dla pracownika na stanowisku sprzątaczki z ½ do pełnego etatu na czas sezonu turystycznego; Studia wyższe: - studia zaoczne p. S. Załuskiego na kierunku archeologia na Uniwersytecie Warszawskim (VI semestr); Konferencje, sesje, sympozja - udział pracowników merytorycznych MNK; Organizacja szkoleń wewnętrznych: - z zakresu profilaktyki konserwatorskiej; - z zakresu poligrafii; Udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych: - z zakresu zamówienia publiczne (1 os.), - z zakresu realizacji projektów w ramach RPO (1 os.), Wyjazdy szkoleniowe: - wycieczka szkoleniowa dla wszystkich pracowników oddziału do muzeów literackich (Nałęczów, Lublin, Stawisko); - tygodniowy staż p. K. Oleksiewicz w Muzeum Literatury w Warszawie; - wycieczki szkoleniowe dla wszystkich pracowników oddziału do Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu oraz Muzeum Pałac w Wilanowie; 13 Utrzymanie i poprawa bazy lokalowej Ilość inwestycji Ilość remontów / modernizacji Ilość dokumentacji technicznych 5 3 Kamienica przy Rynek 19: - prace budowlane w ramach realizacji projektu pn. Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 19 (RPO WL ); Kamienica Celejowska: - doraźna naprawa dachu; - program konserwatorski remontu tylnej elewacji budynku (+ realizacja w miarę posiadanych funduszy); - projekt i realizacja wymiany instalacji c.o.; - poprawa wentylacji w pomieszczeniach biurowych na poddaszu, izolacja termiczna ścian i malowanie; - rozbudowa regałów i wykonanie instalacji oświetleniowej w magazynie zbiorów archeologicznych (na poddaszu); Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów - impregnacja p. poż. publicznie udostępnianych wnętrz budynku; - wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku; - utwardzenie podjazdu od tyłu budynku; - dokończenie zabudowy meblowej kuchni, ułożenie glazury, zamaskowanie rur; - malowanie stolarki okiennej i drzwiowej;

7 14 Modernizacja wyposażenia, zaopatrzenie w sprzęt i materiały Dwór z Gościeradowa: - dokończenie izolacji pionowej ścian piwnic; - malowanie muru oporowego; - malowanie pokoi biurowych i korytarza na parterze; Dom z Puław (w Kazimierzu): - przygotowanie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców; Spichlerz Ulanowskich: - malowanie ścian sal wystawowych na I piętrze; Dom z Modliborzyc: - dokończenie czyszczenia oszalowania elewacji budynku, docieplenie ścian, impregnacja; - remont i wymiana części elementów schodów zewnętrznych i ganku; - malowanie przedpokoju, klatki schodowej i korytarza w przyziemiu; Pałac Czartoryskich w Puławach: - remont pomieszczenia przylegającego do biur w celu przystosowania go do potrzeb muzealnych; Zamek w Janowcu: - zabezpieczenie posadowienia wieży południowo-wschodniej (w przypadku otrzymania dotacji z MKiDN); - wykonanie wygrodzeń w obrębie dziedzińca wielkiego, kaplicy i wybudowy czeladnej; - malowanie pomieszczeń parteru Domu Północnego; Dwór z Moniak w Janowcu - impregnacja p.poż. publicznie udostępnianych wnętrz budynku; Dom z Puław (w Janowcu): - remont ganku z płytek ceramicznych; Park w Janowcu: - kontynuacja prac porządkowych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie (wschodnia część działki i działka za ul. Lubelską); - konserwacja placu zabaw; Grodzisko Żmijowiska - realizacja zadania Zagospodarowanie słowiańskiego grodziska w Żmijowiskach wraz z otoczeniem na prowadzenie działalności muzeum w ramach projektu Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego ( RPO WL ), w tym: - budowa półziemianki, chałupy zrębowej, budowli słupowej oraz rekonstrukcja nasypu wału grodziska, budowa ciągów komunikacyjnych o nawierzchni drewnianej i gruntowej oraz wykonanie 4 rzeźb; - poprawa strzechy na istniejącej półziemiance; - remont rekonstrukcji płotu obronnego; - dzierżawa pomieszczeń na potrzeby terenowego biura oddziału w Żmijowiskach; Przeglądy i kontrole: - stanu technicznego budynków; - gontowych pokryć dachowych; - sprawności sprzętu gaśniczego; - drożności przewodów spalinowych i wentylacyjnych; - szczelności wewnętrznych instalacji gazowych; Inne: - ubezpieczenie budynków drewnianych (biurowych i mieszkalnych); Ilość dokonanych zakupów 14 Zakupy: - agregat prądotwórczy; - dysk zewnętrzny do laptopa; - zakup 5 rolet okiennych; - wykonanie przykryć 3 gablot;

8 - wykonanie gabloty na makietę pałacu; - materiały do połowu, preparowania, przechowywania i konserwacji zbiorów; - obiektyw szerokokątny do aparatu fotograficznego wraz z pierścieniami do zdjęć makro; - działowe ścianki wystawiennicze; - 10 szt. pojemników z pokrywami do przechowywania muzealiów, transportu i ewakuacji; - 10 szt. pojemników z pokrywami do przechowywania muzealiów, transportu i ewakuacji; - nawilżacz powietrza; - 50 krzeseł składanych; - stół i szafki do pomieszczenia socjalnego w Domu Północnym; - zakup uszkodzonych elementów sceny; 15 Poprawa efektywności systemu ochrony Muzeum Ilość obiektów objętych monitoringiem wizyjnym Ilość zamontowanych nowych zabezpieczeń mechanicznych 10 - uruchomienie monitoringu wizyjnego dla obiektów, w których w minionym roku zamontowano zintegrowane elektroniczne systemy bezpieczeństwa (Kamienica Celejowska i Dom Kuncewiczów); - wymiana i montaż nowych zamków i zamknięć w obiektach MNK; - opracowanie i wdrożenie w życie aneksu do Planu ochrony Muzeum (kontynuacja reorganizacji ochrony); Ilość roboczogodzin pracowników ochrony, o którą zmniejszy się zakres stałej ochrony fizycznej (w skali roku) Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania Muzeum Ilość i wielkość pozyskanych dotacji celowych Ilość i wielkość dotacji sponsorów Wielkość wpływów z biletów wstępu umowy / ,- zł 4 umowy / ,- zł ,- zł - sprzedaż biletów i karnetów wstępu do muzeum; - wpływy z tytułu innych usług świadczonych przez MNK (zajęcia edukacyjne, wynajem poszieszczeń); - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek; - wpływy z tytułu realizacji usług reklamowych na rzecz:: Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A., Karpackiej Spółki Gazownictwa, Banku Millennium, PERŁY Browarów Lubelskich S.A.; - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie; Wielkość wpływów z innych form działalności gospodarczej ,- zł

9 17 Organizowanie, nadzorowanie, wewnętrzny audyt i samoocena działalności Ilość wydanych zarządzeń Ilość przeprowadzonych inwentaryzacji Ilość dokonanych kontroli wewnętrznych wdrożenie systemu kontroli zarządczej opracowanie procedur, szkolenie pracowników; - opracowanie i wdrożenie nowej instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego wykazu akt; - przegląd i uporządkowanie akt działalności bieżącej Muzeum (archiwum zakładowego) zgodnie z pokontrolnymi zaleceniami wydanymi przez Archiwum Państwowe w Lublinie; - opracowanie i wdrożenie nowego regulaminu pracy dla pracowników MNK; - opracowanie nowych zasad przydziału i użytkowania odzieży roboczej, ochronnej i reprezentacyjnej; - aktualizacja planów ochrony zabytków, - aktualizacja dokumentacji wynikających z zadań w zakresie obronności państwa; - nowelizacja strony internetowej BIP MNK; Kontrole wewnętrzne: - stan wystaw; - stan zabezpieczeń; - stan bezpieczeństwa p.poz.;

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH KAZIMIERZ DOLNY. Paszporty Republiki Globu cykliczny program edukacyjny dla młodzieży szkolnej

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH KAZIMIERZ DOLNY. Paszporty Republiki Globu cykliczny program edukacyjny dla młodzieży szkolnej STYCZEŃ KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH KAZIMIERZ DOLNY 2011 3 stycznia Paszporty Republiki Globu- cykliczny program edukacyjny dla młodzieży szkolnej Miejsce i organizator: Dom Marii i Jerzego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY 1 RZECZOWY PLAN PRACY MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM NA 2009 ROK 1)

WSTĘPNY 1 RZECZOWY PLAN PRACY MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM NA 2009 ROK 1) Kazimierz Dolny, dnia 19.03.2009 r. MNK-I-0200/1/2009 WSTĘPNY 1 RZECZOWY PLAN PRACY MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM NA 2009 ROK 1) Lp. Dział Zadanie Uwagi 1. Uregulowania prawne i organizacyjne

Bardziej szczegółowo

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r.

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. P L A N pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. I. Główne kierunki działania Muzeum Ziemi Szubińskiej, jako instytucji kultury. 1. Gromadzenie w postaci darowizn i w miarę

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr VI/111/11 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 z późn. zm. ; Uchwała Nr XXXV/699/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na 2015 rok. I. Informacje ogólne

Projekt planu finansowego na 2015 rok. I. Informacje ogólne Projekt planu finansowego na 2015 rok I. Informacje ogólne 1. Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki 2. Okres objęty planem: 01-01-2015 do 31-12-2015 3. Zatrudnienie w etatach:20,5 II. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 22 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji).

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. STATUT Muzeum Narodowego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Poznaniu zwane dalej Muzeum działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr X/134/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. I. Przychody Plan przychodów muzeum na 2012 rok został określony w wysokości 1

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury Twój pomysł, europejskie pieniądze RPO dla Kultury 02» rpo dla kultury rpo dla kultury» 03 Lubelskie to jeden z ciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów Polski. Tereny Lubelszczyzny od wieków były

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ 33 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 Zaplanowana na 2008 rok, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008, dotacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM HISTORYCZNO ARCHEOLOGICZNEGO Postanowienia ogólne 1 Muzeum Historyczno tokrzyskim, zwane dalej Muzeum, kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 460), Ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, zwane dalej Muzeum, działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r.

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Na podstawie ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

GOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNY W MUZEUM Z DOŚWIADCZEŃ MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI

GOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNY W MUZEUM Z DOŚWIADCZEŃ MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI GOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNY W MUZEUM Z DOŚWIADCZEŃ MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI DOSTĘPNE MUZEUM Program edukacyjny dla osób niepełnosprawnych Projekt GALERIA PRZEZ DOTYK Projekt Galeria przez dotyk pierwszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach I Postanowienia ogólne 1 Muzeum Regionalne w Bobolicach, zwane dalej Muzeum działa na podstawie Uchwały Nr XXVI/252/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca

Bardziej szczegółowo

Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011

Budżet DK ŚWIT 1996-2011 Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011 3 300 000,00 3 000 000,00 2 700 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 1 800 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 900 000,00 Dotacja 600 000,00 300 000,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH Załącznik do Zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH I. Postanowienia ogólne. 1 Muzeum Narodowe w Kielcach zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwane dalej "Muzeum", jest samorządową

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Muzeum w Sosnowcu posiadające swą siedzibę w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 zwane dalej Muzeum jest instytucją kultury posiadającą osobowość

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Sosnowcu...

Muzeum w Sosnowcu... Sosnowiec 17.08.2015 r. I. Informacje ogólne 1. Muzeum w Sosnowcu... (nazwa instytucji) 2. Okres objęty planem: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 3. Zatrudnienie w etatach: 19,5 etatów II. Kalkulacja wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 14 maja 2003 r. S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, zwane dalej Muzeum, powstało

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w WPROWADZENE Szczecinek to liczące prawie 40 tysięcy mieszkańców miasto, połoŝone na Pojezierzu Drawskim, na południowo-wschodnim

Bardziej szczegółowo

3310 1861 3777 1115 2651 1688 534 484 3. Wykazane powyżej zbiory to dane dot. oryginałów 4. Program MUSNET -

3310 1861 3777 1115 2651 1688 534 484 3. Wykazane powyżej zbiory to dane dot. oryginałów 4. Program MUSNET - 30.01.2014 r. Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2013 Informacja dotycząca działalności merytorycznej z elementami analizy zadaniowej Rok 2013 to był pierwszy pełny rok pracy muzeum

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Cricoteki

Nowa siedziba Cricoteki Nowa siedziba Cricoteki Cricoteka rozpoczęła swą działalność w 1980 roku w Krakowie jako Ośrodek Teatru Cricot 2. Przez następne dziesięć lat Ośrodek tworzył instytucjonalne podstawy funkcjonowania Teatru

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r. Poz. 248. ZARZĄDZENIE Nr 31/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r. Poz. 248. ZARZĄDZENIE Nr 31/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 sierpnia 2015 r. Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r. Poz. 248 ZARZĄDZENIE Nr 31/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojsk Lądowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Na podstawie art. 12 ust. 1 i 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PIORYTETY PRACY 1. Dążenie do systematycznego poprawiania warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Organizacyjny (dalej: regulamin) określa organizację wewnętrzną, podział kompetencji oraz ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zostań uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego i wspieraj akcję charytatywną!

Zostań uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego i wspieraj akcję charytatywną! Plener... jak malowany! XII Ogólnopolski Plener Malarski TP z Udziałem Operatorów Pod Patronatem Honorowym Prezesa UKE Anny Streżyńskiej Kazimierz Dolny nad Wisłą, 14-21 sierpnia 2011 r. Zostań uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ Miliardy REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2008 POCZĄTEK KADENCJI 0,5 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012* *plan wg stanu na 30 czerwca Wszystkie środki będące w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013 URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ 42 470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 e-mail: siewierz@siewierz.pl tel. 32 64-99-400, 32 64-99-401 fax. 32 64-99-402 ZP.271.12.2013 Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. Zapytania

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2012 Informacja dotycząca działalności merytorycznej z elementami analizy zadaniowej

Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2012 Informacja dotycząca działalności merytorycznej z elementami analizy zadaniowej 29.01.2013 r. Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2012 Informacja dotycząca działalności merytorycznej z elementami analizy zadaniowej Rok 2012 był ósmym rokiem działalności Muzeum

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. Pozycja 22 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA ZADANIA: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i informacją BIOZ dla 5-ciu obiektów

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA I ADAPTACJA PIWNIC STAREGO MIASTA WARSZAWY NA CELE KULTURALNE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO PROJEKTU

RENOWACJA I ADAPTACJA PIWNIC STAREGO MIASTA WARSZAWY NA CELE KULTURALNE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO PROJEKTU mgr inż. arch. Jacek Fiedorowicz Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Zespół ds. Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych RENOWACJA I ADAPTACJA PIWNIC STAREGO MIASTA WARSZAWY NA CELE KULTURALNE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty w instytucjach kultury

1. Dokumenty w instytucjach kultury 1. Dokumenty w instytucjach kultury Ewa Ostapowicz: 1.1., 1.2., 1.4.,1.5., 1.6. Anna Olejniczak: 1.3. Każda instytucja do sprawnego funkcjonowania potrzebuje opracowania niezbędnych regulacji, które określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W RYBNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W RYBNIKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W RYBNIKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2016 r. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin organizacyjny Muzeum w Rybniku,

Bardziej szczegółowo

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how 7.2. Propozycja działań obowiązkowych i fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu realizacji -2009 r. Działania Planowana realizacja Koszt 1. Identyfikacja i analiza dobrych praktyk III Mazowiecki Kongres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY Lata

WSKAŹNIKI MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY Lata Załącznik do Sprawozdania Muzeum Śląskiego za 211 r. WSKAŹNIKI MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY Lata 24-211 opracowanie: Leszek Jodliński, Danuta Kamińska-Bania, współpraca: Beata Grochowska, Jolanta Grabalska Katowice,

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia sierpnia 2008 r. LRZ P/08/075

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia sierpnia 2008 r. LRZ P/08/075 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia sierpnia 2008 r. LRZ-41014-2-08 P/08/075 Pan Bogdan Kaczmar Zastępca Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/295/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.04.2008r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I ADAPTACJA WILLI WALERIA

ZAKUP I ADAPTACJA WILLI WALERIA ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO PIWNICE PARTER PIĘTRO KLUB MŁODZIEŻOWY, BUFET Z ZAPLECZEM, SANITARIATY, POM. TECHNICZNO - GOSPODARCZE PRACOWNIA RZEŹBIARSKA JANA SZCZEPKOWSKIEGO, SALA WIELOFUNKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 26 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 26 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH. z dnia 26 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania imienia Muzeum Regionalnemu w Kozienicach i nadania nowego statutu Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9,

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia 7/2015 Dyrektora Libiąskiego Centrum Kultury z 02.02.2015r. PLAN FINANSOWY LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA. PRZYZNANA KWOTA /zł/ NAZWA DZIEDZINY/ LISTA ZADAŃ

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA. PRZYZNANA KWOTA /zł/ NAZWA DZIEDZINY/ LISTA ZADAŃ Załącznik do uchwały nr. Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia NAZWA DZIEDZINY/ LISTA ZADAŃ PRZYZNANA KWOTA /zł/ JEDNOSTKA REALIZUJĄCA A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ ŻŁOBKÓW

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE ZA 2010 ROK Załącznik nr 1 Na rok 2010 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie

UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie UCHWAŁA NR XXXVIII/706/13 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie Na podstawie art. 20 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go PROGRAM MO DERNI ZACYJNO - REMONTOWY NA LATA 2015 2018 Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go NAKŁADY W ZŁOTYCH ZADANIA DO REALIZACJI UWAGI PLANOWANE ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki 1 Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki Widok ekspozycji Malarstwo polskie XXI wieku, foto Zachęta Zachęta 2 Narodowa Galeria Sztuki Zachęta Narodowa Galeria Sztuki to największa i najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Na podstawie art.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2.

Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi. - R-3 Zwiększenie oferty związanej z produktami regionalnymi 10,00% Ankieta - CEL SZCZEGÓŁOWY I.2. Wykaz wskaźników Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Skala Źródło danych Uwagi WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA CEL OGÓLNY I O1 Wzrost dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze PBN 5,00% Dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo