PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na rok Kazimierz Dolny, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na rok 2011. Kazimierz Dolny, 29.04.2011 r."

Transkrypt

1 PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na rok 011 Kazimierz Dolny, r. Mierniki określające stopień realizacji celów Lp. Cele działalności 1 Tworzenie, powiększanie i uzupełnianie kolekcji Określenie miernika Ilość zakupionych obiektów Ilość obiektów pozyskanych w ramach prac terenowych Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku Najważniejsze zadania służące realizacji celów - pozyskanie w wyniku prowadzonych wykopalisk na stanowisku Żmijowiska około 10 wydzielonych obiektów archeologicznych; - zakup 13 grafik (drzeworytów) autorstwa Edmunda Bartłomiejczyka ( ); - zakup rysunku Jana Matejko Pogoń litewska (1853); - zakup 10 wypreparowanych okazów zwierząt kręgowych występujących na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (a brakujących do kolekcji lub przeznaczonych do poznawania poprzez dotyk dla osób niepełnosprawnych); - pozyskanie w ramach własnych prac terenowych ok. 40 nowych dla kolekcji gatunków roślin, 50 okazów owadów i 10 skamieniałości; DZIAŁ DOKUMENTACJI I BIBLIOTEKA - zakup i inne wpływy druków zwartych (ok. 30 pozycji), prenumerata 4 tytułów czasopism; - wpływy dokumentacji technicznych (ok. 5 pozycji); - wpływy zdjęć cyfrowych dokumentacji muzealiów, wystaw i imprez (ok plików); Katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów Ilość nowo założonych kart ewidencyjnych Ilość dokonanych wpisów w bazie MusNet Ilość tomów dokumentacji opracowanie dokumentacji konserwatorskiej badań wykopaliskowych grodziska w Żmijowiskach z 010 r.; - opracowanie 15 szt. zbytków z wykopalisk na grodzisku w Żmijowiskach wprowadzenie do inwentarza; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych nowo nabytych muzealiów artystyczno-historycznych; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych nowo nabytych muzealiów artystyczno-historycznych; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych muzealiów przyrodniczych; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 100 kart muzealiów artystyczno-historycznych; - kontynuowanie opracowania wyników badań archeologicznych zamku w Janowcu; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych muzealiów przyrodniczych;

2 3 Przechowywanie zbiorów poprawa warunków 4 Konserwowanie zbiorów i profilaktyka konserwatorska Ilość zmodernizowanych magazynów zbiorów Ilość zakonserwowanych obiektów 1 - nowe wyposażenie magazynu zbiorów malarstwa oddziału Kamienica Celejowska po remoncie pomieszczeń; oczyszczenie siłami własnymi ok. 550 szt. sreber (ekspozycyjnych i magazynowych); - konserwacja zachowawcza łodzi i promu wiślanego; - konserwacja bieliźniarki; 5 Urządzanie wystaw stałych i czasowych Ilość prezentowanych wystaw stałych Ilość zmodernizowanych wystaw stałych Ilość zrealizowanych nowych wystaw stałych Ilośc prezentowanych wystaw czasowych z minionego roku Ilość nowo zorganizowanych wystaw czasowych Ilość opracowanych koncepcji, scenariuszy przyszłych wystaw prezentacja wnętrz domu wraz z ich oryginalnym wyposażeniem w aranżacji z początku lat 80-tych XX w.; - wystawa-wspomnienie 180. rocznicy bitwy w Kazimierzu Dolnym i śmierci płk. Juliusza Małachowskiego; - prezentacja i uzupełnienie częściowej rekonstrukcji słowiańskiego grodu w Żmijowiskach; - uzupełnienie tablic informacyjnych na szlaku Grodziska nad Chodelką ; - prezentacja 3 ekspozycji stałych: - Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym XIX-XXI w., - Miasteczko malarzy, - Makieta miasta z ok.1910 r.; - organizacja 3 wystaw czasowych: - Ferdynand Ruszczyc w Kazimierzu, - Kazimierska axis mundi twórczość Kazimierza Poznańskiego (w d. synagodze) - Jerzy Czuraj; - prezentacja ekspozycji Czartoryscy. Powrót do Puław, - przygotowanie konkursu na projekt aranżacji całej osady pałacowo-parkowej ze szczególnym uwzględnieniem Świątyni Sybilli, Domu Gotyckim oraz wnętrz Pałacu Czartoryskich; - wykonanie nowej aranżacji wystawy stałej Kazimierski Park Krajobrazowy; - renowacja i prezentacja wystaw stałych: - W przełomowej dolinie środkowej Wisły, - W krainie wąwozów, - Tajemnice wymarłego świata, - Nasze drzewa i krzewy; - prezentacja wystawy czasowej Małopolski Przełom Wisły z lotu ptaka; - ponowna instalacja szklanego ula z pszczołami, reaktywowanie mrowiska, utrzymanie wiślanego akwarium; - wystawa pokonkursowa prac plastycznych uczestników powstałych podczas Dnia Ziemi, - wystawa Fotografia Dzikiej Przyrody 010; - kontynuacja prac koncepcyjnych nad wystawą Cud ptasich wędrówek. Tak daleko jak skrzydła poniosą (we współpracy z Naturkundemuseum Erfurt, Niemcy); - prezentacja wystawy stałej: Złotnictwo polskie i obce XV-XXI w.; - prezentacja wystawy czasowej: W synagodze i w domu; - zorganizowanie wystawy prac czołowych współczesnych artystów złotników; - użyczenie muzealiów i konsultowanie wystawy XIX-wiecznych sreber użytkowych pt. Piękne i pożyteczne w Muzeum w Koszalinie; - prezentacja ekspozycji stałych: - wystawy historycznej na Zamku,

3 - wystawy wnętrz dworskich we dworze z Moniak, - wystawy etnograficznej w spichlerzu z Podlodowa; - wystawy Fajans holenderski; - prezentacja projektu rekonstrukcji winnicy zamkowej i projektów koncepcyjnych winiarni; - wystawa prac plastycznych Honoraty Mielniczenko; 6 Organizowanie i prowadzenie badań naukowych Ilość programów badawczych Ilość publikacji naukowych przeprowadzenie badań archeologicznych stanowiska w Żmijowiskach w miejscu rekonstrukcji półziemianki II i budowli zrębowej, 7 Prowadzenie działalności edukacyjnej Ilość opracowanych programów / ofert Ilość przeprowadzonych działań edukacyjnych Ilość uczestników zajęć edukacyjnych warsztaty literacko-teatralne, pielęgnujące tradycje teatru rapsodycznego i piękną polszczyznę; - warsztaty literackie dla dzieci; - cykl 10 imperez edukacyjnych dla dorosłych pt. Niedziela literacka, - cykl 10 imprez edukacyjnych dla młodzieży pt. Paszporty Republiki Globu; - Warsztaty Archeologii Doświadczalnej 011 w zakresie ceramiki naczyniowej i metalurgii żelaza; - 15 lekcji, 5 wycieczek terenowych i 10 zajęć warsztatowych; - opracowanie oferty zajęć edukacyjnych dla szkół w oparciu o wystawy stałe oraz wzbogacenie jej w działania warsztatowe, opracowanie materiałów edukacyjnych; - opracowanie oferty zajęć edukacyjnych dla szkół w oparciu o wystawę stałą oraz wzbogacenie jej w działania warsztatowe, opracowanie materiałów edukacyjnych; - 70 tradycyjnych lekcji muzealnych; - 10 zajęć prowadzonych metodami warsztatowymi; - 5 odczytów popularnonaukowych; - 5 wycieczek przyrodniczych po okolicy; - 5 warsztatów zimowych (budki lęgowe); - 0 lekcji muzealnych; 8 Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę Ilość (współ)organizowanych wydarzeń kulturalnych 3 - program multimedialny pt. Rozbite lustra Czesława Miłosza z okazji stulecia urodzin twórcy Część I: wykład prof. T. Venclovy pt. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu; Część II (pod warunkiem otrzymania dotacji z MKiDN): - napisanie przez M. Wojtyszkę i wystawienie dramatu pt. Miłosz z udziałem M. Trybały, J. Zelnika i J. Kulig; - Noc Muzeów Homo Artifex przedstawienie złożone z dwóch jednoaktówek Mariana Hemara; - spotkanie autorskie P. Wojciechowskiego; - promocja książki B. Królikowskiego pt. Sny burzliwe; - spotkanie autorskie M. Stokowskiego; - spotkanie autorskie D. Bugalskiego; - koncert poezji śpiewanej M. Andrzejewskiego; - Święto Marii Kuncewiczowej: - monodram w wykonaniu M. Lubickiej, - wykład dr A. Szałagan dot. życia i dzieła M. Kuncewiczowej - Święto Jerzego Kuncewicza - monodram Wyspy pamięci w wyk. J. Grebera; - wykład prof. W. Boleckiego pt. Od Mickiewicza do Mackiewicza;

4 - Słowiańskie Babie Lato zakończenie sezonu letniego; - udział przedstawiciela Muzeum w międzynarodowym triennale Furament 011 w Tervuren (Belgia); uczestnictwo w corocznym generalnym spotkaniu członków Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych EuroArt; - Noc Muzeów; - przedstawienie teatralne Trzej muszkieterowie; - koncert orkiestry barokowej; - Zimowa przygoda z przyrodą i plastyką (XII edycja); - Dzień Ziemi (XVIII edycja); - Noc muzeów; - Dni Wisły (XII edycja); - Lato w Muzeum (VI edycja); - Święto Jesieni (XIII edycja); - III Ogólnopolskie Warsztaty Złotnicze dla Muzealników, - Noc Muzeów; - Kolędowanie we Dworze; - Majówka artystyczno-muzyczna, - Noc Muzeów; - Święto Wina; - Janowieckie Spotkania Historyczne; - Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi; - Janowieckie Interpretacje Muzyki; 9 Prowadzenie działalności wydawniczej Ilość publikacji (tytułów) 38 - folder informacyjny o Domu Kuncewiczów; - 1 numer pisma literackiego Klematis; - książka poetycka M. i K. Kamińskich (pod warunkiem otrzymania dotacji z MKiDN); - zaproszenia i plakaty do imprez; - katalogi wystaw czasowych: - Ferdynand Ruszczyc w Kazimierzu, - Kazimierska axis mundi twórczość Kazimierza Poznańskiego; - zaproszenia i plakaty do wystaw czasowych; - zaproszenia na wystawę Fotografia Dzikiej Przyrody 010; - afisze, zaproszenia i foldery informacyjne do Dni Wisły, - afisze i zaproszenia do Święta Jesieni, - afisze i zaproszenia na wystawę Kazimierski Park Krajobrazowy, - przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt Kazimierskiego Parku Krajobrazowego; - praca J. Rochackiego Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego; - materiały z konferencji Między Gotykiem a Barokiem ; - informator Muzeum Zamek w Janowcu; - plakaty i zaproszenia do wydarzeń kulturalnych;

5 10 Zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zasobów informacji 11 Promowanie Muzeum i jego oferty Ilość zwiedzających Zakładana frekwencja zwiedzających: osób; osób; osób; osób; osób; osób; osób; Ilość działań promocyjnych - wydanie afisza i ulotki informacyjnej Muzeum Nadwiślańskiego; - rozwieszanie plakatów i rozprowadzanie ulotek reklamowych na terenie Kazimierza, Janowca, Wilkowa, Nałęczowa i Puław; - wysyłka zaproszeń indywidualnych na nowo otwierane wystawy i imprezy; - serwisy informacyjne dla tradycyjnych i elektronicznych mediów; - aktualizacja strony internetowej MNK; - internetowa reklama oddziału Muzeum Czartoryskich w Puławach; - wprowadzenie oferty edukacyjnej Muzeum Przyrodniczego na strony internetowe związane z edukacją dzieci i Młodzieży; - wysyłka ofert-zaproszeń Muzeum Przyrodniczego do szkół d. woj. lubelskiego i Warszawy; - reklama Muzeum Zamek w Janowcu na tablicach reklamowych w Górze Puławskiej; - współpraca w zakresie promocji Muzeum z władzami samorządowymi i stowarzyszeniami, 1 Zarządzanie zasobami kadrowymi Ilość zatrudnionych na czas nieokreślony Ilość nowozatrudnionych na czas określony Sezonowe zwiększenie zatrudnienia Redukcja stałego zatrudnienia Ilość szkoleń / studiów / staży Ilość wyjazdów szkoleniowych (przedłużenia umów) 4 (sezonowo) 5,5 etatu 0,35 etatu 0 3 Zatrudnienie: - przedłużenie umowy o pracę z asystentem muzealnym (p. K. Oleksiewicz) na czas nieokreślony; - zwiększenie wymiaru czasu pracy niepełno etatowym opiekunom ekspozycji (p. E. Łazińska i p. J. Grzymska) do pełnego etatu na okres sezonu turystycznego; - zwiększenie wymiaru czasu pracy dla pracownika na stanowisku sprzątaczki z ¼ do ½ etatu na czas sezonu Turystycznego; - zatrudnienie na czas sezonu turystycznego 1 pracownika na stanowisku pomocy muzealnej; - przedłużenie na czas nieokreślony umowy o pracę pracownikowi na stanowisku asystenta muzealnego (p. M. Sosik) w wymiarze pełnego etatu; - redukcja wymiaru czasu pracy pracownika na stanowisku adiunkta muzealnego (p. W. Piskorek) z 3/4 do /5 etatu;

6 - zatrudnienie 1 pracownika na stanowisku pomocy muzealnej w wymiarze pełnego etatu na czas sezonu turystycznego; - zatrudnienie 1 pracownika na stanowisku opiekuna ekspozycji w wymiarze pełnego etatu na czas sezonu turystycznego; - zatrudnienie 1 pracownika do kontroli biletów w bramie na umowę zlecenie na czas sezonu turystycznego; - zwiększenie wymiaru czasu pracy dla pracownika na stanowisku sprzątaczki z ½ do pełnego etatu na czas sezonu turystycznego; Studia wyższe: - studia zaoczne p. S. Załuskiego na kierunku archeologia na Uniwersytecie Warszawskim (VI semestr); Konferencje, sesje, sympozja - udział pracowników merytorycznych MNK; Organizacja szkoleń wewnętrznych: - z zakresu profilaktyki konserwatorskiej; - z zakresu poligrafii; Udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych: - z zakresu zamówienia publiczne (1 os.), - z zakresu realizacji projektów w ramach RPO (1 os.), Wyjazdy szkoleniowe: - wycieczka szkoleniowa dla wszystkich pracowników oddziału do muzeów literackich (Nałęczów, Lublin, Stawisko); - tygodniowy staż p. K. Oleksiewicz w Muzeum Literatury w Warszawie; - wycieczki szkoleniowe dla wszystkich pracowników oddziału do Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu oraz Muzeum Pałac w Wilanowie; 13 Utrzymanie i poprawa bazy lokalowej Ilość inwestycji Ilość remontów / modernizacji Ilość dokumentacji technicznych 5 3 Kamienica przy Rynek 19: - prace budowlane w ramach realizacji projektu pn. Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 19 (RPO WL ); Kamienica Celejowska: - doraźna naprawa dachu; - program konserwatorski remontu tylnej elewacji budynku (+ realizacja w miarę posiadanych funduszy); - projekt i realizacja wymiany instalacji c.o.; - poprawa wentylacji w pomieszczeniach biurowych na poddaszu, izolacja termiczna ścian i malowanie; - rozbudowa regałów i wykonanie instalacji oświetleniowej w magazynie zbiorów archeologicznych (na poddaszu); Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów - impregnacja p. poż. publicznie udostępnianych wnętrz budynku; - wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku; - utwardzenie podjazdu od tyłu budynku; - dokończenie zabudowy meblowej kuchni, ułożenie glazury, zamaskowanie rur; - malowanie stolarki okiennej i drzwiowej;

7 14 Modernizacja wyposażenia, zaopatrzenie w sprzęt i materiały Dwór z Gościeradowa: - dokończenie izolacji pionowej ścian piwnic; - malowanie muru oporowego; - malowanie pokoi biurowych i korytarza na parterze; Dom z Puław (w Kazimierzu): - przygotowanie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców; Spichlerz Ulanowskich: - malowanie ścian sal wystawowych na I piętrze; Dom z Modliborzyc: - dokończenie czyszczenia oszalowania elewacji budynku, docieplenie ścian, impregnacja; - remont i wymiana części elementów schodów zewnętrznych i ganku; - malowanie przedpokoju, klatki schodowej i korytarza w przyziemiu; Pałac Czartoryskich w Puławach: - remont pomieszczenia przylegającego do biur w celu przystosowania go do potrzeb muzealnych; Zamek w Janowcu: - zabezpieczenie posadowienia wieży południowo-wschodniej (w przypadku otrzymania dotacji z MKiDN); - wykonanie wygrodzeń w obrębie dziedzińca wielkiego, kaplicy i wybudowy czeladnej; - malowanie pomieszczeń parteru Domu Północnego; Dwór z Moniak w Janowcu - impregnacja p.poż. publicznie udostępnianych wnętrz budynku; Dom z Puław (w Janowcu): - remont ganku z płytek ceramicznych; Park w Janowcu: - kontynuacja prac porządkowych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie (wschodnia część działki i działka za ul. Lubelską); - konserwacja placu zabaw; Grodzisko Żmijowiska - realizacja zadania Zagospodarowanie słowiańskiego grodziska w Żmijowiskach wraz z otoczeniem na prowadzenie działalności muzeum w ramach projektu Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego ( RPO WL ), w tym: - budowa półziemianki, chałupy zrębowej, budowli słupowej oraz rekonstrukcja nasypu wału grodziska, budowa ciągów komunikacyjnych o nawierzchni drewnianej i gruntowej oraz wykonanie 4 rzeźb; - poprawa strzechy na istniejącej półziemiance; - remont rekonstrukcji płotu obronnego; - dzierżawa pomieszczeń na potrzeby terenowego biura oddziału w Żmijowiskach; Przeglądy i kontrole: - stanu technicznego budynków; - gontowych pokryć dachowych; - sprawności sprzętu gaśniczego; - drożności przewodów spalinowych i wentylacyjnych; - szczelności wewnętrznych instalacji gazowych; Inne: - ubezpieczenie budynków drewnianych (biurowych i mieszkalnych); Ilość dokonanych zakupów 14 Zakupy: - agregat prądotwórczy; - dysk zewnętrzny do laptopa; - zakup 5 rolet okiennych; - wykonanie przykryć 3 gablot;

8 - wykonanie gabloty na makietę pałacu; - materiały do połowu, preparowania, przechowywania i konserwacji zbiorów; - obiektyw szerokokątny do aparatu fotograficznego wraz z pierścieniami do zdjęć makro; - działowe ścianki wystawiennicze; - 10 szt. pojemników z pokrywami do przechowywania muzealiów, transportu i ewakuacji; - 10 szt. pojemników z pokrywami do przechowywania muzealiów, transportu i ewakuacji; - nawilżacz powietrza; - 50 krzeseł składanych; - stół i szafki do pomieszczenia socjalnego w Domu Północnym; - zakup uszkodzonych elementów sceny; 15 Poprawa efektywności systemu ochrony Muzeum Ilość obiektów objętych monitoringiem wizyjnym Ilość zamontowanych nowych zabezpieczeń mechanicznych 10 - uruchomienie monitoringu wizyjnego dla obiektów, w których w minionym roku zamontowano zintegrowane elektroniczne systemy bezpieczeństwa (Kamienica Celejowska i Dom Kuncewiczów); - wymiana i montaż nowych zamków i zamknięć w obiektach MNK; - opracowanie i wdrożenie w życie aneksu do Planu ochrony Muzeum (kontynuacja reorganizacji ochrony); Ilość roboczogodzin pracowników ochrony, o którą zmniejszy się zakres stałej ochrony fizycznej (w skali roku) Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania Muzeum Ilość i wielkość pozyskanych dotacji celowych Ilość i wielkość dotacji sponsorów Wielkość wpływów z biletów wstępu umowy / ,- zł 4 umowy / ,- zł ,- zł - sprzedaż biletów i karnetów wstępu do muzeum; - wpływy z tytułu innych usług świadczonych przez MNK (zajęcia edukacyjne, wynajem poszieszczeń); - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek; - wpływy z tytułu realizacji usług reklamowych na rzecz:: Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A., Karpackiej Spółki Gazownictwa, Banku Millennium, PERŁY Browarów Lubelskich S.A.; - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie; Wielkość wpływów z innych form działalności gospodarczej ,- zł

9 17 Organizowanie, nadzorowanie, wewnętrzny audyt i samoocena działalności Ilość wydanych zarządzeń Ilość przeprowadzonych inwentaryzacji Ilość dokonanych kontroli wewnętrznych wdrożenie systemu kontroli zarządczej opracowanie procedur, szkolenie pracowników; - opracowanie i wdrożenie nowej instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego wykazu akt; - przegląd i uporządkowanie akt działalności bieżącej Muzeum (archiwum zakładowego) zgodnie z pokontrolnymi zaleceniami wydanymi przez Archiwum Państwowe w Lublinie; - opracowanie i wdrożenie nowego regulaminu pracy dla pracowników MNK; - opracowanie nowych zasad przydziału i użytkowania odzieży roboczej, ochronnej i reprezentacyjnej; - aktualizacja planów ochrony zabytków, - aktualizacja dokumentacji wynikających z zadań w zakresie obronności państwa; - nowelizacja strony internetowej BIP MNK; Kontrole wewnętrzne: - stan wystaw; - stan zabezpieczeń; - stan bezpieczeństwa p.poz.;

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62164-17-2

ISBN 978-83-62164-17-2 ISBN 978-83-62164-17-2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Przykłady zrealizowanych projektów Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Strategia Muzeum Narodowego w Warszawie na lata 2013-2015 i główne cele w perspektywie 2020. 3 listopada 2014

Strategia Muzeum Narodowego w Warszawie na lata 2013-2015 i główne cele w perspektywie 2020. 3 listopada 2014 1 Strategia Muzeum Narodowego w Warszawie na lata 2013-2015 i główne cele w perspektywie 2020 3 listopada 2014 2 Kluczowe elementy strategii Muzeum Narodowego w Warszawie Aspiracje Misja Wizja W jakim

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2013/2014 Część 2 WARSZAWA, 2014 rok 1 Spis treści 4. Współpraca z zagranicą......3

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2019 I. Wizytówka biblioteki Gmina Cekcyn położona jest we wschodniej części powiatu tucholskiego. W gminie funkcjonują: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: 031-2/10

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: 031-2/10 Nasz znak: 031-2/10 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2009 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa się z: 2.765

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo