PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na rok Kazimierz Dolny, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na rok 2011. Kazimierz Dolny, 29.04.2011 r."

Transkrypt

1 PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na rok 011 Kazimierz Dolny, r. Mierniki określające stopień realizacji celów Lp. Cele działalności 1 Tworzenie, powiększanie i uzupełnianie kolekcji Określenie miernika Ilość zakupionych obiektów Ilość obiektów pozyskanych w ramach prac terenowych Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku Najważniejsze zadania służące realizacji celów - pozyskanie w wyniku prowadzonych wykopalisk na stanowisku Żmijowiska około 10 wydzielonych obiektów archeologicznych; - zakup 13 grafik (drzeworytów) autorstwa Edmunda Bartłomiejczyka ( ); - zakup rysunku Jana Matejko Pogoń litewska (1853); - zakup 10 wypreparowanych okazów zwierząt kręgowych występujących na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (a brakujących do kolekcji lub przeznaczonych do poznawania poprzez dotyk dla osób niepełnosprawnych); - pozyskanie w ramach własnych prac terenowych ok. 40 nowych dla kolekcji gatunków roślin, 50 okazów owadów i 10 skamieniałości; DZIAŁ DOKUMENTACJI I BIBLIOTEKA - zakup i inne wpływy druków zwartych (ok. 30 pozycji), prenumerata 4 tytułów czasopism; - wpływy dokumentacji technicznych (ok. 5 pozycji); - wpływy zdjęć cyfrowych dokumentacji muzealiów, wystaw i imprez (ok plików); Katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów Ilość nowo założonych kart ewidencyjnych Ilość dokonanych wpisów w bazie MusNet Ilość tomów dokumentacji opracowanie dokumentacji konserwatorskiej badań wykopaliskowych grodziska w Żmijowiskach z 010 r.; - opracowanie 15 szt. zbytków z wykopalisk na grodzisku w Żmijowiskach wprowadzenie do inwentarza; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych nowo nabytych muzealiów artystyczno-historycznych; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych nowo nabytych muzealiów artystyczno-historycznych; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych muzealiów przyrodniczych; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 100 kart muzealiów artystyczno-historycznych; - kontynuowanie opracowania wyników badań archeologicznych zamku w Janowcu; - wprowadzenie do komputerowej bazy danych programu MusNet 00 kart ewidencyjnych muzealiów przyrodniczych;

2 3 Przechowywanie zbiorów poprawa warunków 4 Konserwowanie zbiorów i profilaktyka konserwatorska Ilość zmodernizowanych magazynów zbiorów Ilość zakonserwowanych obiektów 1 - nowe wyposażenie magazynu zbiorów malarstwa oddziału Kamienica Celejowska po remoncie pomieszczeń; oczyszczenie siłami własnymi ok. 550 szt. sreber (ekspozycyjnych i magazynowych); - konserwacja zachowawcza łodzi i promu wiślanego; - konserwacja bieliźniarki; 5 Urządzanie wystaw stałych i czasowych Ilość prezentowanych wystaw stałych Ilość zmodernizowanych wystaw stałych Ilość zrealizowanych nowych wystaw stałych Ilośc prezentowanych wystaw czasowych z minionego roku Ilość nowo zorganizowanych wystaw czasowych Ilość opracowanych koncepcji, scenariuszy przyszłych wystaw prezentacja wnętrz domu wraz z ich oryginalnym wyposażeniem w aranżacji z początku lat 80-tych XX w.; - wystawa-wspomnienie 180. rocznicy bitwy w Kazimierzu Dolnym i śmierci płk. Juliusza Małachowskiego; - prezentacja i uzupełnienie częściowej rekonstrukcji słowiańskiego grodu w Żmijowiskach; - uzupełnienie tablic informacyjnych na szlaku Grodziska nad Chodelką ; - prezentacja 3 ekspozycji stałych: - Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym XIX-XXI w., - Miasteczko malarzy, - Makieta miasta z ok.1910 r.; - organizacja 3 wystaw czasowych: - Ferdynand Ruszczyc w Kazimierzu, - Kazimierska axis mundi twórczość Kazimierza Poznańskiego (w d. synagodze) - Jerzy Czuraj; - prezentacja ekspozycji Czartoryscy. Powrót do Puław, - przygotowanie konkursu na projekt aranżacji całej osady pałacowo-parkowej ze szczególnym uwzględnieniem Świątyni Sybilli, Domu Gotyckim oraz wnętrz Pałacu Czartoryskich; - wykonanie nowej aranżacji wystawy stałej Kazimierski Park Krajobrazowy; - renowacja i prezentacja wystaw stałych: - W przełomowej dolinie środkowej Wisły, - W krainie wąwozów, - Tajemnice wymarłego świata, - Nasze drzewa i krzewy; - prezentacja wystawy czasowej Małopolski Przełom Wisły z lotu ptaka; - ponowna instalacja szklanego ula z pszczołami, reaktywowanie mrowiska, utrzymanie wiślanego akwarium; - wystawa pokonkursowa prac plastycznych uczestników powstałych podczas Dnia Ziemi, - wystawa Fotografia Dzikiej Przyrody 010; - kontynuacja prac koncepcyjnych nad wystawą Cud ptasich wędrówek. Tak daleko jak skrzydła poniosą (we współpracy z Naturkundemuseum Erfurt, Niemcy); - prezentacja wystawy stałej: Złotnictwo polskie i obce XV-XXI w.; - prezentacja wystawy czasowej: W synagodze i w domu; - zorganizowanie wystawy prac czołowych współczesnych artystów złotników; - użyczenie muzealiów i konsultowanie wystawy XIX-wiecznych sreber użytkowych pt. Piękne i pożyteczne w Muzeum w Koszalinie; - prezentacja ekspozycji stałych: - wystawy historycznej na Zamku,

3 - wystawy wnętrz dworskich we dworze z Moniak, - wystawy etnograficznej w spichlerzu z Podlodowa; - wystawy Fajans holenderski; - prezentacja projektu rekonstrukcji winnicy zamkowej i projektów koncepcyjnych winiarni; - wystawa prac plastycznych Honoraty Mielniczenko; 6 Organizowanie i prowadzenie badań naukowych Ilość programów badawczych Ilość publikacji naukowych przeprowadzenie badań archeologicznych stanowiska w Żmijowiskach w miejscu rekonstrukcji półziemianki II i budowli zrębowej, 7 Prowadzenie działalności edukacyjnej Ilość opracowanych programów / ofert Ilość przeprowadzonych działań edukacyjnych Ilość uczestników zajęć edukacyjnych warsztaty literacko-teatralne, pielęgnujące tradycje teatru rapsodycznego i piękną polszczyznę; - warsztaty literackie dla dzieci; - cykl 10 imperez edukacyjnych dla dorosłych pt. Niedziela literacka, - cykl 10 imprez edukacyjnych dla młodzieży pt. Paszporty Republiki Globu; - Warsztaty Archeologii Doświadczalnej 011 w zakresie ceramiki naczyniowej i metalurgii żelaza; - 15 lekcji, 5 wycieczek terenowych i 10 zajęć warsztatowych; - opracowanie oferty zajęć edukacyjnych dla szkół w oparciu o wystawy stałe oraz wzbogacenie jej w działania warsztatowe, opracowanie materiałów edukacyjnych; - opracowanie oferty zajęć edukacyjnych dla szkół w oparciu o wystawę stałą oraz wzbogacenie jej w działania warsztatowe, opracowanie materiałów edukacyjnych; - 70 tradycyjnych lekcji muzealnych; - 10 zajęć prowadzonych metodami warsztatowymi; - 5 odczytów popularnonaukowych; - 5 wycieczek przyrodniczych po okolicy; - 5 warsztatów zimowych (budki lęgowe); - 0 lekcji muzealnych; 8 Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę Ilość (współ)organizowanych wydarzeń kulturalnych 3 - program multimedialny pt. Rozbite lustra Czesława Miłosza z okazji stulecia urodzin twórcy Część I: wykład prof. T. Venclovy pt. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu; Część II (pod warunkiem otrzymania dotacji z MKiDN): - napisanie przez M. Wojtyszkę i wystawienie dramatu pt. Miłosz z udziałem M. Trybały, J. Zelnika i J. Kulig; - Noc Muzeów Homo Artifex przedstawienie złożone z dwóch jednoaktówek Mariana Hemara; - spotkanie autorskie P. Wojciechowskiego; - promocja książki B. Królikowskiego pt. Sny burzliwe; - spotkanie autorskie M. Stokowskiego; - spotkanie autorskie D. Bugalskiego; - koncert poezji śpiewanej M. Andrzejewskiego; - Święto Marii Kuncewiczowej: - monodram w wykonaniu M. Lubickiej, - wykład dr A. Szałagan dot. życia i dzieła M. Kuncewiczowej - Święto Jerzego Kuncewicza - monodram Wyspy pamięci w wyk. J. Grebera; - wykład prof. W. Boleckiego pt. Od Mickiewicza do Mackiewicza;

4 - Słowiańskie Babie Lato zakończenie sezonu letniego; - udział przedstawiciela Muzeum w międzynarodowym triennale Furament 011 w Tervuren (Belgia); uczestnictwo w corocznym generalnym spotkaniu członków Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych EuroArt; - Noc Muzeów; - przedstawienie teatralne Trzej muszkieterowie; - koncert orkiestry barokowej; - Zimowa przygoda z przyrodą i plastyką (XII edycja); - Dzień Ziemi (XVIII edycja); - Noc muzeów; - Dni Wisły (XII edycja); - Lato w Muzeum (VI edycja); - Święto Jesieni (XIII edycja); - III Ogólnopolskie Warsztaty Złotnicze dla Muzealników, - Noc Muzeów; - Kolędowanie we Dworze; - Majówka artystyczno-muzyczna, - Noc Muzeów; - Święto Wina; - Janowieckie Spotkania Historyczne; - Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi; - Janowieckie Interpretacje Muzyki; 9 Prowadzenie działalności wydawniczej Ilość publikacji (tytułów) 38 - folder informacyjny o Domu Kuncewiczów; - 1 numer pisma literackiego Klematis; - książka poetycka M. i K. Kamińskich (pod warunkiem otrzymania dotacji z MKiDN); - zaproszenia i plakaty do imprez; - katalogi wystaw czasowych: - Ferdynand Ruszczyc w Kazimierzu, - Kazimierska axis mundi twórczość Kazimierza Poznańskiego; - zaproszenia i plakaty do wystaw czasowych; - zaproszenia na wystawę Fotografia Dzikiej Przyrody 010; - afisze, zaproszenia i foldery informacyjne do Dni Wisły, - afisze i zaproszenia do Święta Jesieni, - afisze i zaproszenia na wystawę Kazimierski Park Krajobrazowy, - przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt Kazimierskiego Parku Krajobrazowego; - praca J. Rochackiego Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego; - materiały z konferencji Między Gotykiem a Barokiem ; - informator Muzeum Zamek w Janowcu; - plakaty i zaproszenia do wydarzeń kulturalnych;

5 10 Zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zasobów informacji 11 Promowanie Muzeum i jego oferty Ilość zwiedzających Zakładana frekwencja zwiedzających: osób; osób; osób; osób; osób; osób; osób; Ilość działań promocyjnych - wydanie afisza i ulotki informacyjnej Muzeum Nadwiślańskiego; - rozwieszanie plakatów i rozprowadzanie ulotek reklamowych na terenie Kazimierza, Janowca, Wilkowa, Nałęczowa i Puław; - wysyłka zaproszeń indywidualnych na nowo otwierane wystawy i imprezy; - serwisy informacyjne dla tradycyjnych i elektronicznych mediów; - aktualizacja strony internetowej MNK; - internetowa reklama oddziału Muzeum Czartoryskich w Puławach; - wprowadzenie oferty edukacyjnej Muzeum Przyrodniczego na strony internetowe związane z edukacją dzieci i Młodzieży; - wysyłka ofert-zaproszeń Muzeum Przyrodniczego do szkół d. woj. lubelskiego i Warszawy; - reklama Muzeum Zamek w Janowcu na tablicach reklamowych w Górze Puławskiej; - współpraca w zakresie promocji Muzeum z władzami samorządowymi i stowarzyszeniami, 1 Zarządzanie zasobami kadrowymi Ilość zatrudnionych na czas nieokreślony Ilość nowozatrudnionych na czas określony Sezonowe zwiększenie zatrudnienia Redukcja stałego zatrudnienia Ilość szkoleń / studiów / staży Ilość wyjazdów szkoleniowych (przedłużenia umów) 4 (sezonowo) 5,5 etatu 0,35 etatu 0 3 Zatrudnienie: - przedłużenie umowy o pracę z asystentem muzealnym (p. K. Oleksiewicz) na czas nieokreślony; - zwiększenie wymiaru czasu pracy niepełno etatowym opiekunom ekspozycji (p. E. Łazińska i p. J. Grzymska) do pełnego etatu na okres sezonu turystycznego; - zwiększenie wymiaru czasu pracy dla pracownika na stanowisku sprzątaczki z ¼ do ½ etatu na czas sezonu Turystycznego; - zatrudnienie na czas sezonu turystycznego 1 pracownika na stanowisku pomocy muzealnej; - przedłużenie na czas nieokreślony umowy o pracę pracownikowi na stanowisku asystenta muzealnego (p. M. Sosik) w wymiarze pełnego etatu; - redukcja wymiaru czasu pracy pracownika na stanowisku adiunkta muzealnego (p. W. Piskorek) z 3/4 do /5 etatu;

6 - zatrudnienie 1 pracownika na stanowisku pomocy muzealnej w wymiarze pełnego etatu na czas sezonu turystycznego; - zatrudnienie 1 pracownika na stanowisku opiekuna ekspozycji w wymiarze pełnego etatu na czas sezonu turystycznego; - zatrudnienie 1 pracownika do kontroli biletów w bramie na umowę zlecenie na czas sezonu turystycznego; - zwiększenie wymiaru czasu pracy dla pracownika na stanowisku sprzątaczki z ½ do pełnego etatu na czas sezonu turystycznego; Studia wyższe: - studia zaoczne p. S. Załuskiego na kierunku archeologia na Uniwersytecie Warszawskim (VI semestr); Konferencje, sesje, sympozja - udział pracowników merytorycznych MNK; Organizacja szkoleń wewnętrznych: - z zakresu profilaktyki konserwatorskiej; - z zakresu poligrafii; Udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych: - z zakresu zamówienia publiczne (1 os.), - z zakresu realizacji projektów w ramach RPO (1 os.), Wyjazdy szkoleniowe: - wycieczka szkoleniowa dla wszystkich pracowników oddziału do muzeów literackich (Nałęczów, Lublin, Stawisko); - tygodniowy staż p. K. Oleksiewicz w Muzeum Literatury w Warszawie; - wycieczki szkoleniowe dla wszystkich pracowników oddziału do Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu oraz Muzeum Pałac w Wilanowie; 13 Utrzymanie i poprawa bazy lokalowej Ilość inwestycji Ilość remontów / modernizacji Ilość dokumentacji technicznych 5 3 Kamienica przy Rynek 19: - prace budowlane w ramach realizacji projektu pn. Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 19 (RPO WL ); Kamienica Celejowska: - doraźna naprawa dachu; - program konserwatorski remontu tylnej elewacji budynku (+ realizacja w miarę posiadanych funduszy); - projekt i realizacja wymiany instalacji c.o.; - poprawa wentylacji w pomieszczeniach biurowych na poddaszu, izolacja termiczna ścian i malowanie; - rozbudowa regałów i wykonanie instalacji oświetleniowej w magazynie zbiorów archeologicznych (na poddaszu); Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów - impregnacja p. poż. publicznie udostępnianych wnętrz budynku; - wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku; - utwardzenie podjazdu od tyłu budynku; - dokończenie zabudowy meblowej kuchni, ułożenie glazury, zamaskowanie rur; - malowanie stolarki okiennej i drzwiowej;

7 14 Modernizacja wyposażenia, zaopatrzenie w sprzęt i materiały Dwór z Gościeradowa: - dokończenie izolacji pionowej ścian piwnic; - malowanie muru oporowego; - malowanie pokoi biurowych i korytarza na parterze; Dom z Puław (w Kazimierzu): - przygotowanie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców; Spichlerz Ulanowskich: - malowanie ścian sal wystawowych na I piętrze; Dom z Modliborzyc: - dokończenie czyszczenia oszalowania elewacji budynku, docieplenie ścian, impregnacja; - remont i wymiana części elementów schodów zewnętrznych i ganku; - malowanie przedpokoju, klatki schodowej i korytarza w przyziemiu; Pałac Czartoryskich w Puławach: - remont pomieszczenia przylegającego do biur w celu przystosowania go do potrzeb muzealnych; Zamek w Janowcu: - zabezpieczenie posadowienia wieży południowo-wschodniej (w przypadku otrzymania dotacji z MKiDN); - wykonanie wygrodzeń w obrębie dziedzińca wielkiego, kaplicy i wybudowy czeladnej; - malowanie pomieszczeń parteru Domu Północnego; Dwór z Moniak w Janowcu - impregnacja p.poż. publicznie udostępnianych wnętrz budynku; Dom z Puław (w Janowcu): - remont ganku z płytek ceramicznych; Park w Janowcu: - kontynuacja prac porządkowych i pielęgnacyjnych przy drzewostanie (wschodnia część działki i działka za ul. Lubelską); - konserwacja placu zabaw; Grodzisko Żmijowiska - realizacja zadania Zagospodarowanie słowiańskiego grodziska w Żmijowiskach wraz z otoczeniem na prowadzenie działalności muzeum w ramach projektu Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego ( RPO WL ), w tym: - budowa półziemianki, chałupy zrębowej, budowli słupowej oraz rekonstrukcja nasypu wału grodziska, budowa ciągów komunikacyjnych o nawierzchni drewnianej i gruntowej oraz wykonanie 4 rzeźb; - poprawa strzechy na istniejącej półziemiance; - remont rekonstrukcji płotu obronnego; - dzierżawa pomieszczeń na potrzeby terenowego biura oddziału w Żmijowiskach; Przeglądy i kontrole: - stanu technicznego budynków; - gontowych pokryć dachowych; - sprawności sprzętu gaśniczego; - drożności przewodów spalinowych i wentylacyjnych; - szczelności wewnętrznych instalacji gazowych; Inne: - ubezpieczenie budynków drewnianych (biurowych i mieszkalnych); Ilość dokonanych zakupów 14 Zakupy: - agregat prądotwórczy; - dysk zewnętrzny do laptopa; - zakup 5 rolet okiennych; - wykonanie przykryć 3 gablot;

8 - wykonanie gabloty na makietę pałacu; - materiały do połowu, preparowania, przechowywania i konserwacji zbiorów; - obiektyw szerokokątny do aparatu fotograficznego wraz z pierścieniami do zdjęć makro; - działowe ścianki wystawiennicze; - 10 szt. pojemników z pokrywami do przechowywania muzealiów, transportu i ewakuacji; - 10 szt. pojemników z pokrywami do przechowywania muzealiów, transportu i ewakuacji; - nawilżacz powietrza; - 50 krzeseł składanych; - stół i szafki do pomieszczenia socjalnego w Domu Północnym; - zakup uszkodzonych elementów sceny; 15 Poprawa efektywności systemu ochrony Muzeum Ilość obiektów objętych monitoringiem wizyjnym Ilość zamontowanych nowych zabezpieczeń mechanicznych 10 - uruchomienie monitoringu wizyjnego dla obiektów, w których w minionym roku zamontowano zintegrowane elektroniczne systemy bezpieczeństwa (Kamienica Celejowska i Dom Kuncewiczów); - wymiana i montaż nowych zamków i zamknięć w obiektach MNK; - opracowanie i wdrożenie w życie aneksu do Planu ochrony Muzeum (kontynuacja reorganizacji ochrony); Ilość roboczogodzin pracowników ochrony, o którą zmniejszy się zakres stałej ochrony fizycznej (w skali roku) Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania Muzeum Ilość i wielkość pozyskanych dotacji celowych Ilość i wielkość dotacji sponsorów Wielkość wpływów z biletów wstępu umowy / ,- zł 4 umowy / ,- zł ,- zł - sprzedaż biletów i karnetów wstępu do muzeum; - wpływy z tytułu innych usług świadczonych przez MNK (zajęcia edukacyjne, wynajem poszieszczeń); - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek; - wpływy z tytułu realizacji usług reklamowych na rzecz:: Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A., Karpackiej Spółki Gazownictwa, Banku Millennium, PERŁY Browarów Lubelskich S.A.; - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie; Wielkość wpływów z innych form działalności gospodarczej ,- zł

9 17 Organizowanie, nadzorowanie, wewnętrzny audyt i samoocena działalności Ilość wydanych zarządzeń Ilość przeprowadzonych inwentaryzacji Ilość dokonanych kontroli wewnętrznych wdrożenie systemu kontroli zarządczej opracowanie procedur, szkolenie pracowników; - opracowanie i wdrożenie nowej instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego wykazu akt; - przegląd i uporządkowanie akt działalności bieżącej Muzeum (archiwum zakładowego) zgodnie z pokontrolnymi zaleceniami wydanymi przez Archiwum Państwowe w Lublinie; - opracowanie i wdrożenie nowego regulaminu pracy dla pracowników MNK; - opracowanie nowych zasad przydziału i użytkowania odzieży roboczej, ochronnej i reprezentacyjnej; - aktualizacja planów ochrony zabytków, - aktualizacja dokumentacji wynikających z zadań w zakresie obronności państwa; - nowelizacja strony internetowej BIP MNK; Kontrole wewnętrzne: - stan wystaw; - stan zabezpieczeń; - stan bezpieczeństwa p.poz.;

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH KAZIMIERZ DOLNY. Paszporty Republiki Globu cykliczny program edukacyjny dla młodzieży szkolnej

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH KAZIMIERZ DOLNY. Paszporty Republiki Globu cykliczny program edukacyjny dla młodzieży szkolnej STYCZEŃ KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH KAZIMIERZ DOLNY 2011 3 stycznia Paszporty Republiki Globu- cykliczny program edukacyjny dla młodzieży szkolnej Miejsce i organizator: Dom Marii i Jerzego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY 1 RZECZOWY PLAN PRACY MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM NA 2009 ROK 1)

WSTĘPNY 1 RZECZOWY PLAN PRACY MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM NA 2009 ROK 1) Kazimierz Dolny, dnia 19.03.2009 r. MNK-I-0200/1/2009 WSTĘPNY 1 RZECZOWY PLAN PRACY MUZEUM NADWIŚLAŃSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM NA 2009 ROK 1) Lp. Dział Zadanie Uwagi 1. Uregulowania prawne i organizacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn. 1.09.2017 r. ** PN (przetarg nieograniczony), PO (przetarg ograniczony), NZO (negocjacje z ogłoszeniem), DK (dialog konkurencyjny),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn. 12.04.2017 r. Zatwierdził: Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł (D, U, RB*)

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł (D, U, RB*) SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn. 27.11.2017 r. ** PN (przetarg nieograniczony), PO (przetarg ograniczony), NZO (negocjacje z ogłoszeniem), DK (dialog konkurencyjny),

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Statut Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do Uchwały Nr VI/111/11 Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 z późn. zm. ; Uchwała Nr XXXV/699/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r.

P L A N. pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. P L A N pracy Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie na 2011 r. I. Główne kierunki działania Muzeum Ziemi Szubińskiej, jako instytucji kultury. 1. Gromadzenie w postaci darowizn i w miarę

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na 2015 rok. I. Informacje ogólne

Projekt planu finansowego na 2015 rok. I. Informacje ogólne Projekt planu finansowego na 2015 rok I. Informacje ogólne 1. Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki 2. Okres objęty planem: 01-01-2015 do 31-12-2015 3. Zatrudnienie w etatach:20,5 II. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. Statut Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 758 UCHWAŁA NR XLVI/450/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zagłębia w

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U W uzgodnieniu Załącznik do uchwały Nr XXXVI/375/2009 Minister Kultury Sejmiku Woj. Opolskiego i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września S T A T U T M U Z E U M Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O W O P O

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ŚWINOUJŚCIU. I. Postanowienia ogólne :

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ŚWINOUJŚCIU. I. Postanowienia ogólne : Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MRM w Świnoujściu z dnia 30 kwietnia 2013 r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w ŚWINOUJŚCIU I. Postanowienia ogólne : 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY malowanie i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum przy ul. Piłsudskiego 16 17.07.2012 do na adres: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno zakup nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na 2012 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na 2012 r. PLAN DZIAŁALNOŚCI Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na 2012 r. Miernik określający stopień realizacji celu Lp. Cel Wartość Oddział Zadanie służące realizacji celu Nazwa miernika miernika 1 Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 22 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji).

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 307 UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 307 UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 307 UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu Muzeum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 7 oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2016 Dyrektora Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z dnia 13 sierpnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM IM. ZOFII I WACŁAWA NAŁKOWSKICH W WOŁOMINIE

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64. z dnia 10 listopada 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXX/2055/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Muzeum Narodowego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38 Ministra Kultury z dnia 10 czerwca 2002 r. STATUT Muzeum Narodowego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Poznaniu zwane dalej Muzeum działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr X/134/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne W uzgodnieniu data Załącznik do Uchwały Nr../2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2015 r. STATUT MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Lubelskie w Lublinie, zwane

Bardziej szczegółowo

Wartość szacunkowa zamówienia oraz źródło finansowania Wartość zamówienia wyrażona w PLN (kwota netto)

Wartość szacunkowa zamówienia oraz źródło finansowania Wartość zamówienia wyrażona w PLN (kwota netto) L.p Komórka udzielająca zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (, dostawa, robota budowlana) Tryb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, wolna ręka, zapytanie o cenę) Dział Administracyjno

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 4095 UCHWAŁA NR XLII/465/2013 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Druk Nr 154/2011 Projekt z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/317/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2009 Lp. Projekty Zakres działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 Zaplanowana na 2008 rok, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008, dotacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r.

Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. za r. Sprawozdanie W Y K O N A N I A P L A N Ó W FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2 0 1 5 r. 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wiślańskiego Centrum Kultury. 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 443/08 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządu Województwa Małopolskiego Bogdan Zdrojewski z dnia 29 maja 2008 roku STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011

Budżet DK ŚWIT 1996-2011 Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011 3 300 000,00 3 000 000,00 2 700 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 1 800 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 900 000,00 Dotacja 600 000,00 300 000,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury

Twój pomysł, europejskie pieniądze. RPO dla Kultury Twój pomysł, europejskie pieniądze RPO dla Kultury 02» rpo dla kultury rpo dla kultury» 03 Lubelskie to jeden z ciekawszych przyrodniczo i kulturowo regionów Polski. Tereny Lubelszczyzny od wieków były

Bardziej szczegółowo

REKTOR. Biuro Rektora i Kanclerza. Biblioteka Główna. Galeria ASP. Wydawnictwo ASP. Archiwum ASP. Biuro Radców Prawnych. Dział Spraw Pracowniczych

REKTOR. Biuro Rektora i Kanclerza. Biblioteka Główna. Galeria ASP. Wydawnictwo ASP. Archiwum ASP. Biuro Radców Prawnych. Dział Spraw Pracowniczych REKTOR PROREKTOR DS. NAUKI I SPRAW ZAGRANICZNYCH Biuro Współpracy z zagranicą Muzeum ASP Samodzielne stanowisko ds. stron internetowych PROREKTOR DS. STUDENCKICH Dział Nauczania Akademickie Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. I. Przychody Plan przychodów muzeum na 2012 rok został określony w wysokości 1

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach I Postanowienia ogólne 1 Muzeum Regionalne w Bobolicach, zwane dalej Muzeum działa na podstawie Uchwały Nr XXVI/252/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ 33 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie

UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie UCHWALA NR XV/86/2016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie Na podstawie art. 7 ust. I pkt 9, art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Sosnowcu...

Muzeum w Sosnowcu... Sosnowiec 17.08.2015 r. I. Informacje ogólne 1. Muzeum w Sosnowcu... (nazwa instytucji) 2. Okres objęty planem: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 3. Zatrudnienie w etatach: 19,5 etatów II. Kalkulacja wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 346/34/15. Zarządu Województwa Pomorskiego. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 346/34/15. Zarządu Województwa Pomorskiego. z dnia 21 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 346/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

A - Artystyczna ARTE

A - Artystyczna ARTE 1. Przedmioty rozszerzone: 1) Historia sztuki A - Artystyczna ARTE Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie: - znajomości stylów, kierunków i twórczości artystów, - znajomości terminologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r.

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Na podstawie ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PIORYTETY PRACY 1. Dążenie do systematycznego poprawiania warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH Załącznik do Zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH I. Postanowienia ogólne. 1 Muzeum Narodowe w Kielcach zwane dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Świnoujście z dnia... STATUT MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, zwany

Bardziej szczegółowo

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Zamek na Wawelu [1] Fot. Anna Stankiewicz Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Strona 3 z 5 27 października 2016 Wawel, Zamek Królewski w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 16 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 2839 UCHWAŁA NR XVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM HISTORYCZNO ARCHEOLOGICZNEGO Postanowienia ogólne 1 Muzeum Historyczno tokrzyskim, zwane dalej Muzeum, kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 460), Ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, zwane dalej Muzeum, działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XIII/254/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2007 r. I. Postanowienia ogólne Statut Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 1 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum PRL - u

Statut Muzeum PRL - u W uzgodnieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Muzeum PRL - u (w organizacji) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum PRL-u, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/1223/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/361/09 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza

UCHWAŁA NR XXXIX/361/09 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza UCHWAŁA NR XXXIX/361/09 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

GOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNY W MUZEUM Z DOŚWIADCZEŃ MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI

GOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNY W MUZEUM Z DOŚWIADCZEŃ MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI GOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNY W MUZEUM Z DOŚWIADCZEŃ MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI DOSTĘPNE MUZEUM Program edukacyjny dla osób niepełnosprawnych Projekt GALERIA PRZEZ DOTYK Projekt Galeria przez dotyk pierwszy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie

S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 14 maja 2003 r. S T A T U T Muzeum Narodowego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Warszawie, zwane dalej Muzeum, powstało

Bardziej szczegółowo

~r1~ Andrzjj Zieliński

~r1~ Andrzjj Zieliński UCHWALA R XLVI/255/14 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 L w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Lubartowskiej Na podstawie art. 7 ust.l pkt 9, art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w WPROWADZENE Szczecinek to liczące prawie 40 tysięcy mieszkańców miasto, połoŝone na Pojezierzu Drawskim, na południowo-wschodnim

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwane dalej "Muzeum", jest samorządową

Bardziej szczegółowo

Zostań uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego i wspieraj akcję charytatywną!

Zostań uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego i wspieraj akcję charytatywną! Plener... jak malowany! XII Ogólnopolski Plener Malarski TP z Udziałem Operatorów Pod Patronatem Honorowym Prezesa UKE Anny Streżyńskiej Kazimierz Dolny nad Wisłą, 14-21 sierpnia 2011 r. Zostań uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 26 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 26 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00 Miejska Górka, dnia 22.07.2013 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce za I półrocze 2013 roku Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W SOSNOWCU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Muzeum w Sosnowcu posiadające swą siedzibę w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 zwane dalej Muzeum jest instytucją kultury posiadającą osobowość

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Okręgowego w Koninie

Statut Muzeum Okręgowego w Koninie załącznik do uchwały nr XLVII/911/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Koninie Statut Muzeum Okręgowego w Koninie I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

3310 1861 3777 1115 2651 1688 534 484 3. Wykazane powyżej zbiory to dane dot. oryginałów 4. Program MUSNET -

3310 1861 3777 1115 2651 1688 534 484 3. Wykazane powyżej zbiory to dane dot. oryginałów 4. Program MUSNET - 30.01.2014 r. Sprawozdanie z pracy Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2013 Informacja dotycząca działalności merytorycznej z elementami analizy zadaniowej Rok 2013 to był pierwszy pełny rok pracy muzeum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 czerwca 2012 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 8 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2012 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 8 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 8 czerwca 2012 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 28 listopada 2016 r.

Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 28 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 4690 UCHWAŁA NR XXVII/441/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pamięci

Bardziej szczegółowo

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ

REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ Miliardy REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI ZA PONAD 800 MLN ZŁ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2008 POCZĄTEK KADENCJI 0,5 0,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012* *plan wg stanu na 30 czerwca Wszystkie środki będące w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

STATUT MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr 556/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 maja 2013 roku STATUT MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM I. POSTANOWNIENIA OGÓLNE 1 Muzeum Tatrzańskie

Bardziej szczegółowo