GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4"

Transkrypt

1 GW08 Warunki handlowe obowiązujące w Europie styczeń 2014 r. GW08 V4 1

2 1 Wstęp Dziękujemy za chęć dołączenia do naszej sieci jako podmiot handlowy Games Workshop. W niniejszym dokumencie zawarte są wszelkie istotne informacje dotyczące modelu biznesowego firmy Games Workshop oraz sposobu, w jaki firma Games Workshop współpracuje ze swoimi podmiotami handlowymi. 2 Model biznesowy firmy Games Workshop 2.1 Games Workshop to firma o zasięgu globalnym. Sukces firmy polega na tworzeniu i rozwijaniu lokalnych społeczności hobbystów na świecie. Zazwyczaj społeczności te są skupione wokół punktów sprzedaży pewnego typu miejsc, do których hobbyści mogą się wybrać, aby spotkać się z ludźmi o podobnych upodobaniach, uzyskać poradę lub kupić materiały do rozwijania hobby. Przyciągnięcie do hobby nowych klientów stanowi zdecydowanie najtrudniejsze, najdroższe i najważniejsze zadanie tych punktów. 2.2 Punkty sprzedaży, które decydują się pomagać nam przy pozyskiwaniu nowych hobbystów (oraz zatrzymywaniu istniejących hobbystów na jak najdłuższy czas), generują dla firmy Games Workshop korzyści handlowe. Z tego względu firma Games Workshop dokłada starań, aby wspierać te punkty, które mają wkład w budowanie lokalnych społeczności hobbystów w danym obszarze geograficznym. Jest to klucz do przetrwania i rozwoju firmy Games Workshop. Games Workshop jest firmą globalną, która opiera się na wysiłkach pojedynczych osób oraz inwestycjach podejmowanych na poziomie lokalnym każdego dnia na całym świecie. 2.3 Niezależnie od modelu biznesowego firmy Games Workshop opisanego powyżej firma Games Workshop zaprasza do współpracy wszystkie podmioty. 3 Definicje i interpretacja 3.1 Definicje i sposób interpretacji zawarte w niniejszym punkcie mają zastosowanie do niniejszego dokumentu (oraz wszelkich dokumentów, do których odwołuje się niniejszy dokument): Formularz zgłoszenia podmiotu Dodatkowe rabaty Data zamówienia przedpremiero wego Podmioty stowarzyszone formularz zgłoszenia, który musi wypełnić każda firma zanim zostanie podmiotem handlowym, dostępny na handlowych stronach internetowych lub na pisemną prośbę od firmy GW dodatkowe rabaty (od cen hurtowych) oferowane przez GW podmiotom handlowym, zgodnie z punktem 14 data zamówienia przedpremierowego przypisana do określonego produktu GW, o której GW informuje podmioty handlowe i która oznacza najwcześniejszą datę, od której podmioty handlowe mogą udostępniać produkt w ramach zamówienia przedpremierowego w odniesieniu do firmy lub innego rodzaju działalności, jej filie i spółki holdingowe oraz filie i spółki holdingowe takich firm (zgodnie z punktem 1159 Companies Act 2006), o ile ma to zastosowanie, oraz wszelkie firmy, osoby fizyczne, organizacje lub osoby trzecie, z którymi firma jest w inny sposób powiązana 2

3 Autoryzowany tekst i obrazy Grupa kupujących Macierz centralnego udzielania rabatów Warunki sprzedaży Informacje poufne Adres dostawy Kanał sprzedaży wysyłkowej Zamówienia z rozszerzoną opcją kredytowania Europejska strefa tekst i obrazy GW wyświetlane w sekcji Wsparcie dla punktów sprzedaży na handlowych stronach internetowych (mogą one podlegać zmianom wprowadzanym co pewien czas bez powiadomienia przez GW), które mogą być wykorzystywane przez podmioty handlowe zgodnie z punktem 22 podmiot handlowy wraz z grupą detalicznych punktów sprzedaży (nie mniej niż 6 członków z aktywnymi punktami sprzedaży (punkt 6)), których płatności są przetwarzane za pośrednictwem podmiotu handlowego. Każdy członek podejmuje niezależne decyzje dotyczące zakupów (bez wnioskowania o autoryzację ze strony podmiotu handlowego) w odniesieniu do swoich punktów sprzedaży, ale podmiot handlowy odpowiada za rozliczenia z GW dotyczące członków swojej grupy macierz stosowana przez GW do obliczania dodatkowych rabatów, przedstawiona w Załączniku 3 standardowe warunki sprzedaży GW, których aktualna wersja jest dostępna na handlowych stronach internetowych lub na pisemną prośbę od GW (podlegają one zmianom wprowadzanym co pewien czas przez GW) wszelkie informacje (w dowolnej formie lub na dowolnych nośnikach) o charakterze poufnym związane z działalnością prowadzoną przez GW udostępniane w związku z Umową handlową, w tym m.in. informacje o opracowywanych produktach i materiałach, nieopublikowane informacje o produktach oraz wszelkie inne nieopublikowane materiały, projekty, tajemnice handlowe, know-how, pomysły, specyfikacje produktów, daty wprowadzenia na rynek produktów, informacje o formułach, recepturach, metodach i technikach, procesach, informacje taktyczne, naukowe, statystyczne, finansowe i handlowe oraz dane techniczne bądź wszelkie inne informacje o charakterze handlowym, które (i) są oznaczone jako poufne lub (ii) których ujawnienie byłoby szkodliwe, bądź (iii) które zasadniczo uznaje się za informacje o charakterze poufnym adresy dostawy dowolnych punktów sprzedaży, zgodnie z informacjami podanymi przez podmiot handlowy w formularzu zgłoszenia, które są zlokalizowane na terenie, za który odpowiada GW (właściwa działalność handlowa) sprzedaż produktów klientom końcowym za pomocą metody sprzedaży wysyłkowej, w tym m.in. zamówienia składane pocztą, telezakupy oraz zamówienia składane przez internet, a Sprzedaż wysyłkowa będzie odpowiednio interpretowana zgodnie z definicją w punkcie 11.3 państwa członkowskie Unii Europejskiej, w stosunku do których zastosowanie mają niniejsze Warunki handlowe GW, których aktualną 3

4 handlowa Ogólny punkt sprzedaży Data wprowadzenia produktu na rynki światowe GW Niebezpieczne produkty Niezależny punkt sprzedaży Wartość zamówienia startowego Lokalne wymogi Kontrola głównego kanału dystrybucji Minimalna wartość zamówienia Ceny zalecane przez producenta Podmiot posiadający wiele punktów sprzedaży Zamówienie listę można uzyskać na pisemną prośbę od GW (podlega zmianom wprowadzanym co pewien czas bez powiadomienia przez GW) punkt sprzedaży, który nie uczestniczy aktywnie w Programie dla sklepów branżowych data wprowadzenia na rynki światowe przypisana do określonego produktu GW, o której GW informuje podmioty handlowe i która oznacza najwcześniejszą datę, od której podmioty handlowe mogą udostępniać produkt do sprzedaży Games Workshop Limited, EURL Games Workshop, Games Workshop Deutschland GmbH, Games Workshop SL lub Games Workshop Italia SRL (stosownie), które w różnorodny sposób sprzedają produkty w Europie poprzez kanały detaliczne i/lub handlowe, za pośrednictwem stosownej firmy ( odpowiedniej jednostki sprzedażowej ) odpowiedzialnej za prowadzenie sprzedaży w danych krajach europejskich, określanych co pewien czas jako grupa spółek przez Games Workshop wszelkie produkty, które można sklasyfikować jako wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, żrące lub wszelkie inne niebezpieczne produkty zgodnie z lokalnymi wymogami dowolny podmiot handlowy posiadający jeden punkt sprzedaży lub kilka punktów sprzedaży, który podejmuje niezależne decyzje dotyczące zakupów i płatności zgodnie z definicją w punkcie 6,2 wszelkie odnośne ustawy, przepisy ustawowe, regulacje, rozporządzenia lub inne instrumenty obowiązujące w danych krajach lub na danych obszarach audyt punktu sprzedaży w celu określenia głównego kanału dystrybucji dla tego punktu sprzedaży przeprowadzany zgodnie z punktem 12.2 zgodnie z definicją w punkcie 6,4 ceny detaliczne zalecane przez producenta przekazywane podmiotom handlowym przez GW podmiot handlowy posiadający łańcuch złożony z więcej niż 5 punktów sprzedaży, będących w pełni jego własnością, w stosunku do których decyzje dotyczące zakupów zapadają centralnie wszelkie zamówienia na produkty składane przez podmioty handlowe 4

5 Punkt sprzedaży (i) (ii) jeśli podmiot handlowy sprzedaje produkty, wykorzystując kanał dystrybucji typu Witryna, wszystkie punkty detaliczne obsługiwane przez podmiot handlowy, który sprzedaje produkty, stanowią pojedyncze punkty sprzedaży ; jeśli podmiot handlowy sprzedaje produkty, wykorzystując kanał dystrybucji typu Witryna i kanał sprzedaży wysyłkowej: (a) wszystkie punkty sprzedaży detalicznej obsługiwane przez podmiot handlowy, który sprzedaje produkty, stanowią pojedyncze punkty sprzedaży, chyba że określono główny kanał dystrybucji w stosunku do któregokolwiek punktu sprzedaży detalicznej (w ramach Kontroli głównego kanału dystrybucji) jako kanał sprzedaży wysyłkowej w takim przypadku (zgodnie z punktem 13.6) metoda sprzedaży wysyłkowej powiązana z jakimkolwiek punktem sprzedaży detalicznej (określona wedle uznania GW) będzie stanowiła punkt sprzedaży (a nie punkt sprzedaży detalicznej); (b) dowolna metoda sprzedaży wysyłkowej, która nie jest powiązana z żadnym punktem sprzedaży detalicznej (określona wedle uznania GW) stanowi pojedynczy punkt sprzedaży natomiast jeśli podmiot handlowy (z wyjątkiem grup kupujących, do których poniższe odnosi się tylko względem poszczególnych członków grup kupujących) posiada wiele punktów sprzedaży, w przypadku których główny kanał dystrybucji (lub tylko kanał sprzedaży) stanowi kanał sprzedaży wysyłkowej (na przykład podmiot handlowy (lub członek grupy kupujących) posiada wiele stron internetowych), wszystko to razem będzie stanowić pojedynczy punkt sprzedaży. Materiały wspierające sprzedaż Cenniki Główny kanał dystrybucji Produkty Warunki płatności na podstawie faktur pro materiały punktów sprzedaży, które mogą być stosowane do sprzedaży produktów i mogą one obejmować m.in. materiały drukowane, regały na produkty lub torby reklamowe cztery cenniki GW dotyczące produktów dostępne na handlowych stronach internetowych lub na pisemną prośbę od GW (podlegają zmianom wprowadzanym co pewien czas bez powiadomienia przez GW) kanał sprzedaży, przez który odbywa się większość sprzedaży w punkcie sprzedaży, ustalany w procesie kontroli głównego kanału dystrybucji gama produktów detalicznych GW (w tym wszystkie wersje językowe), o których szczegółowe informacje można uzyskać na pisemna prośbę od GW (podlegają zmianom wprowadzanym co pewien czas bez powiadomienia przez GW) zgodnie z definicją w punkcie

6 forma Standardy jakości Kanał odsprzedaży Kanały sprzedaży Kanał dystrybucji typu Witryna Szczególne warunki płatności Standardowe warunki płatności Punkt sprzedaży o statusie sklepu branżowego Program dla sklepów branżowych Gamy produktów dla sklepów branżowych Licencja na użytkowanie tekstu i obrazów Podmiot handlowy Umowa handlowa Ceny hurtowe kryteria dotyczące standardów jakości, które muszą spełniać kanały sprzedaży wszystkich punktów sprzedaży, zgodnie z Załącznikiem 1 sprzedaż produktów innym punktom detalicznym lub dystrybutorom w celu ich odsprzedaży, bez zawierania jakiekolwiek umowy dystrybucji z GW kanały sprzedaży, przez które podmiot handlowy może sprzedawać produkty, mogą obejmować kanał dystrybucji typu Witryna, kanał sprzedaży wysyłkowej lub kanał odsprzedaży, a kanał sprzedaży będzie odpowiednio interpretowany sprzedaż produktów klientom końcowym w sklepie w ramach bezpośrednich transakcji zgodnie z definicją w punkcie 10.5 zgodnie z definicją w punkcie 10.5 punkt sprzedaży, który aktywnie uczestniczy w Programie dla sklepów branżowych program, w ramach którego GW wynagradza punkty sprzedaży za sprzedaż gam produktów dla sklepów branżowych, dostępny na handlowych stronach internetowych lub na pisemną prośbę od GW (podlega zmianom wprowadzanym co pewien czas przez GW) zgodnie z definicją Programu dla sklepów branżowych warunki udzielania licencji przez GW podmiotom handlowym na użytkowanie tekstu i obrazów, dostępne na handlowych stronach internetowych lub na pisemną prośbę od GW (podlegają zmianom wprowadzanym co pewien czas przez GW) wszelkie podmioty, które zamawiają produkty od GW na warunkach Umowy handlowej. Podmiot handlowy może mieć wiele punktów sprzedaży zgodnie z definicją w punkcie 4.2 ceny produktów określone w Cennikach 6

7 Warunki handlowe Handlowe strony internetowe Cennik usług dodanych (VASP) Macierz cennika usług dodanych (VASP) Dzień roboczy Rok niniejszy dokument i warunki określone w niniejszym dokumencie sposób wyceny usług dodanych stosowany przez GW, zgodnie z punktem 13 macierz stosowana przez GW do ustalania cennika usług dodanych (VASP), przedstawiona w Załączniku 2 każdy dzień poza sobotą, niedzielą lub dniami, w które banki zasadniczo nie prowadzą działalności, w kraju, gdzie zlokalizowany jest podmiot GW (stosowny podmiot handlowy) dwunastomiesięczny okres rozpoczynający się dnia 3 czerwca 2013 r., a kończący 1 czerwca 2014 r., oraz wszystkie kolejne dwunastomiesięczne okresy 3.2 Nagłówki punktów lub załączników nie mają wpływu na interpretację niniejszego dokumentu. 3.3 Wszelkie odwołania do punktów i załączników dotyczą punktów i załączników niniejszego dokumentu. 3.4 Załączniki stanowią część niniejszego dokumentu i obowiązują jako jego integralna część. Wszelkie odniesienia do Warunków handlowych obejmują załączniki. 3.5 Wszelkie odniesienia do ustaw, przepisów ustawowych lub innych regulacji są dokonywane na mocy takich ustaw, przepisów lub regulacji, wraz z ich późniejszymi zmianami lub uchwałami 4 Umowa handlowa 4.1 Każda firma, która chce zostać podmiotem handlowym, jest zobowiązana do wypełnienia i złożenia formularza zgłoszenia podmiotu do GW. Firmy są zobowiązane do zapewnienia, że wszelkie informacje podane w formularzu zgłoszenia podmiotu są prawidłowe i kompletne. 4.2 Wszelkie firmy, które podpisały i złożyły formularz zgłoszenia podmiotu, akceptują (łącznie zwane Umową handlową): Warunki handlowe, do których należy (i) (ii) Licencja na użytkowanie tekstu i obrazów; Program dla sklepów branżowych (opcjonalny); Warunki sprzedaży. 4.3 Po otrzymaniu podpisanego formularza zgłoszenia podmiotu GW dokona oceny podanych informacji. Jeśli spełnione są wymagania Warunków handlowych, GW potwierdzi, że firma aplikująca została podmiotem handlowym GW. 7

8 j 4.4 Z zastrzeżeniem punktów 4.1 do 4.3 (włącznie), każdy podmiot handlowy (niezależnie czy podpisał formularz zgłoszenia podmiotu), który składa zamówienie u GW, jest zobowiązany do przestrzegania Umowy handlowej oraz postępowania zgodnie z nią we wszelkich okolicznościach oraz akceptuje i potwierdza, że wszystkie zamówienia podlegają Umowie handlowej i są przez nią regulowane. 5 Okres obowiązywania Umowa handlowa dla dowolnego podmiotu handlowego wejdzie w życie z dniem podpisania formularza zgłoszenia podmiotu przez GW oraz podmiot handlowy i będzie obowiązywać do czasu jej rozwiązania zgodnie z punktem Zamawianie produktów 6.1 Podmioty handlowe mogą składać zamówienia na produkty w formie pisemnej (w tym przez ) lub telefonicznie. Podmioty handlowe dołożą starań, aby ich zamówienia były prawidłowe i kompletne. 6.2 Ogólne punkty sprzedaży są zobowiązane do złożenia zamówienia startowego na produkty o wartości nie mniejszej niż 500 GBP/750 EUR/5000 DKR/6250 SEK/2500 PLN (Wartość zamówienia startowego). 6.3 Sklepy branżowe są zobowiązane do złożenia zamówienia startowego na produkty z gamy bestsellerów (1) spośród gam produktów dla sklepów branżowych, które w przypadku sklepów branżowych będzie miało Wartość zamówienia startowego. Więcej informacji, patrz Program dla sklepów branżowych. 6.4 Po złożeniu zamówienia startowego przez punkt sprzedaży zgodnie z punktem 6.2 lub punktem 6.3, jeśli w przyszłości punkt sprzedaży złoży zamówienie o mniejszej wartości niż 100 GBP/150 EUR/1000 DKR/1250 SEK/500 PLN (Minimalna wartość zamówienia), GW nie wyśle takiego zamówienia i wstrzyma wszystkie zamówienia do czasu, aż wartość wstrzymanych zamówień od tego punktu sprzedaży przekroczy Minimalną wartość zamówienia. Minimalna wartość zamówienia nie obejmuje zamówień na magazyny White Dwarf i Warhammer Visions. 6.5 Podmioty handlowe mogą składać jedno zamówienie tygodniowo na jeden adres dostawy (maksymalnie jedno zamówienie tygodniowo na jeden punkt sprzedaży (a rabaty dotyczące zamówień nie będą przenoszone pomiędzy adresami dostawy)), z wyjątkiem następujących sytuacji: gdy czas dostawy określony w punkcie przekracza 5 dni roboczych, GW zezwoli na złożenie dodatkowego zamówienia dla adresu dostawy w danym tygodniu, ale tylko jeśli zamówienie dotyczy wyłącznie produktów, których data wprowadzenia na rynki światowe przypada w ciągu miesiąca od dnia wysyłki; lub co roku między 1 grudnia a końcem pierwszego tygodnia stycznia, w tym okresie podmioty handlowe będą mogły składać maksymalnie 2 zamówienia na tydzień dla danego adresu dostawy (a rabaty dotyczące zamówień nie będą przenoszone między adresami dostawy). 6.6 Status punktu sprzedaży jest uzależniony od dotychczasowych zamówień: 8

9 6.6.1 punkt sprzedaży, który otrzymał swoje pierwsze zamówienie od GW (złożone zgodnie z punktem 6.2 lub punktem 6.3) stanowi Nowy punkt sprzedaży ; punkt sprzedaży, który zapłacił za swoje pierwsze zamówienie od GW (złożone zgodnie z punktem 6.2 lub punktem 6.3) i otrzymał kolejne zamówienie od GW (przekraczające minimalną wartość zamówienia) stanowi Aktywny punkt sprzedaży ; punkt sprzedaży, który nie złożył zamówienia (przekraczającego minimalną wartość zamówienia) w ciągu ostatnich 6 miesięcy stanowi Wygasły punkt sprzedaży. Jeśli wygasły punkt sprzedaży złoży zamówienie (przekraczające minimalną wartość zamówienia), zanim otrzyma status nieaktywnego punktu sprzedaży, automatycznie odzyska status aktywnego punktu sprzedaży lub punkt sprzedaży, który nie złożył zamówienia (przekraczającego minimalną wartość zamówienia) w ciągu ostatnich 24 miesięcy stanowi Nieaktywny punkt sprzedaży. jeśli nieaktywny punkt sprzedaży chce złożyć zamówienie w dowolnym czasie w przyszłości, punkt taki będzie zobowiązany do złożenia zamówienia na produkty o wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia startowego, po czym automatycznie uzyska status nowego punkt sprzedaży, zgodnie z punktem Jeśli w wyniku kontroli głównego kanału dystrybucji charakter działania punktu sprzedaży ulegnie zmianie z detalicznego na metodę sprzedaży wysyłkowej, zmiana taka nie będzie miała wpływu na historię zamówień składanych przez taki punkt. 7 Dostawa produktów 7.1 GW dostarcza produkty podmiotom handlowym zgodnie z Warunkami sprzedaży. Podmioty handlowe nie mają prawa narzucania dodatkowych lub alternatywnych warunków. Warunki sprzedaży mają priorytet w stosunku do alternatywnych warunków podanych lub do których są odwołania w dokumentach udostępnionych przez GW podmiotom handlowym, w tym m.in. na zamówieniach zakupu. W Warunkach sprzedaży podmiot handlowy jest określany jako Nabywca. 7.2 Z zastrzeżeniem punktu 21 oraz z wyjątkiem magazynów White Dwarf i Warhammer Vissions GW nie prowadzi polityki sprzedaży z prawem zwrotu. Jeśli podmiot handlowy podejmuje próbę zwrotu, zdeponowania lub dostarczenia GW produktów, które nie są wadliwe i nie spełniają wymagań określonych przez GW w stosunku do zwrotów, za produkty takie ryzyko ponosić będzie podmiot handlowy, a firma GW nie będzie zobowiązana do przechowywania takich produktów ani nie będzie ponosić żadnej innej odpowiedzialności w związku z tymi produktami. Podmiot handlowy będzie zobowiązany do wniesienia pełnej opłaty (bez prawa do refundacji kosztów) za takie produkty. 7.3 GW tłumaczy produkty na wiele języków. GW zastrzega sobie prawo do dystrybucji tłumaczonych produktów tylko przez punkty sprzedaży (wyłącznie do sprzedaży przez te określone punkty) w krajach, w których językiem urzędowym (lub jednym z nich) jest język, na jaki został przetłumaczony produkt, przez okres 2 miesięcy po dacie wprowadzenia tego produktu na rynki światowe. Ograniczenie nie dotyczy produktów w języku angielskim. 8 Dostawa 9

10 8.1 GW dostarczy produkty na adres dostawy i dołoży starań, aby zrealizować dostawę w następujących terminach: Zamówienia o wartości poniżej 5000 GBP/7500 EUR/ DKR/ SEK/ PLN od dnia wydrukowania zamówienia odbioru z magazynu przez GW przed wysyłką: Francja Hiszpania Niemcy Włochy Wielka Brytania Irlandia Dania Szwecja Finlandia Polska Holandia Belgia 4 dni robocze 5 dni roboczych 5 dni roboczych 7 dni roboczych 4 dni robocze 4 dni robocze 5 dni roboczych 8 dni roboczych 8 dni roboczych 5 dni roboczych 4 dni robocze 4 dni robocze Zamówienia o wartości powyżej 5000 GBP/7500 EUR/ DKR/ SEK/ PLN GW zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy zgodnie z punktem o maksymalnie 10 dni ze względu na odbiegający od normy rozmiar zamówienia; Zamówienia o wartości powyżej GBP/ EUR/ DKR/ SEK/ PLN GW zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy zgodnie z punktem o maksymalnie 30 dni ze względu na odbiegający od normy rozmiar zamówienia. 8.2 Jeśli podmiot handlowy wymaga dostawy przyspieszonej, GW może zaoferować usługę dostawy przyspieszonej (w zależności od dostępności). Jeśli dostępna jest dostawa przyspieszona, naliczona zostanie za tę usługę opłata w wysokości 75 GBP/112,5 EUR/750 DKR/937,5 SEK/375 PLN za każde 1000 GBP wartości zamówienia. GW nie gwarantuje dostępności tej usługi. Usługi dostawy przyspieszonej nie są dostępne dla: zamówień z rozszerzoną opcją kredytowania ECF; materiałów wspierających sprzedaż; zamówień przekraczających wartość 5000 GBP/7500 EUR/ DKR/ SEK/ PLN lub niebezpiecznych produktów. 10

11 8.3 GW zastrzega sobie prawo dostawy zamówień wybraną, wedle własnego uznania, metodą oraz w razie potrzeby w oddzielnych partiach. 8.4 Jeśli dany podmiot handlowy ma szczególne wymagania w zakresie dostawy, należy je uzgodnić z GW na piśmie przed złożeniem zamówienia na produkty. 8.5 Wszystkie jednostki sprzedażowe GW dostarczą produkty tylko do punktów sprzedaży w krajach, w których dany punkt sprzedaży aktywnie sprzedaje produkty podmiotom handlowym (jako odpowiednia jednostka sprzedażowa). Jeśli podmiot handlowy ma punkty sprzedaży zlokalizowane w innych krajach, podmiot taki może zostać poproszony o współpracę z innymi jednostkami sprzedaży GW. 8.6 Podmioty handlowe przyjmują do wiadomości, że zamówienia na nieopublikowane produkty nie mogą być dostarczane do punktów sprzedaży na 18 godzin przed datą wprowadzenia tych produktów na rynki światowe. 8.7 GW nie odpowiada przed podmiotami handlowymi za niedostarczenie produktów, chyba że podmiot handlowy powiadomi GW o niedostarczeniu takich produktów w ciągu 60 dni od daty faktury wystawionej przez GW obejmującej te produkty. GW nie odpowiada za niedostarczenie produktów, jeśli zostało to zgłoszone GW po tym okresie. 9 Sprzedaż produktów konsumentom 9.1 Podmioty handlowe mogą sprzedawać produkty przez wszystkie kanały sprzedaży, jednak od dnia 17 listopada 2013 r. GW będzie dostarczać produkty wyłącznie podmiotom handlowym, które posiadają przynajmniej jeden punkt sprzedaży sprzedający produkty przez kanał dystrybucji typu Witryna. GW nie będzie otwierać nowych podmiotów handlowych, które nie będą posiadały przynajmniej jednego punktu sprzedaży sprzedającego produkty przez kanał dystrybucji typu Witryna. Zastrzeżenie to wchodzi w życie w trybie natychmiastowym. 9.2 GW publikuje ceny zalecane przez producentów, ale nie są one wiążące, więc podmioty handlowe mogą niezależnie ustalać ceny detaliczne. GW nie ma prawa do kontrolowania cen detalicznych podmiotów handlowych. 9.3 Nowe produkty podlegają ograniczeniom związanym z datami zamówień przedpremierowych oraz datami wprowadzenia na rynki światowe. Podmioty handlowe nie będą: rozpowszechniać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim (w tym innym podmiotom stowarzyszonym podmiotu handlowego) informacji dotyczących nowych produktów przed datą zamówienia przedpremierowego takich produktów; udostępniać nowych produktów do zamówienia przed datą zamówienia przedpremierowego dla takich produktów lub udostępniać nowych produktów przed datą ich wprowadzenia na rynki światowe; a w razie naruszenia postanowień punktu 9.3 przez podmiot handlowy, przez okres 6 miesięcy GW nie wyśle nowych produktów do takiego podmiotu handlowego przed upływem 30 dni od daty wprowadzenia takich produktów na rynki światowe. 11

12 9.4 W razie rozpowszechnienia lub w inny sposób udostępnienia publicznie informacji dotyczących nowych produktów przez podmioty stowarzyszone podmiotu handlowego przed datą zamówienia przedpremierowego takich produktów, przez okres 6 miesięcy GW nie wyśle nowych produktów do takiego podmiotu handlowego przed upływem 30 dni od daty wprowadzenia takich produktów na rynki światowe. 9.5 Podmioty handlowe nie będą sprzedawać produktów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) oraz Szwajcarią. Państwa członkowskie aktualnie należące do EOG (liczba państwa członkowskich może podlegać okresowym zmianom) wymieniono poniżej: Austria Belgia Bułgaria Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Islandia Irlandia Włochy Łotwa Liechtenstein Litwa Luksemburg Malta Holandia Norwegia Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Chorwacja 9.6 Podmioty handlowe będą sprzedawać produkty w formie, w jakiej udostępnia je im GW. Podmioty handlowe nie będą zmieniać, dzielić ani rozdzielać produktów na części, ani nie będą sprzedawać, rozprowadzać ani w żaden innych sposób przekazywać produktów innych osobom lub podmiotom (w tym podmiotom stowarzyszonym podmiotu handlowego), o których podmiot handlowy wie lub w stosunku do których ma podejrzenia, lub GW podejrzewa, że taka osoba lub podmiot ma zamiar dokonania zmian, podzielenia lub rozdzielenia produktów na części. 9.7 GW nie zezwala podmiotom handlowym na sprzedaż wcześniej pomalowanych produktów. Podmioty handlowe mogą jednak oferować usługi malowania po dokonaniu zakupu. Więcej informacji, patrz Zasady dotyczące własności intelektualnej GW na stronie https://www.gamesworkshop.com/gws/content/article.jsp?aid= Podmioty handlowe są zobowiązane do przestrzegania lokalnych wymogów w związku z zakupami, składowaniem i sprzedażą produktów. Obejmuje to m.in. sprzedaż produktów z uwzględnieniem ograniczeń wiekowych: zgodnie z informacjami na produktach (i na opakowaniu); zgodnie z lokalnymi wymogami. 9.9 Podmioty handlowe nie będą zasłaniać ani zmieniać etykiet ani opakowania produktów, w tym informacji dotyczących bezpieczeństwa dołączonych do produktów Podmioty handlowe ponoszą odpowiedzialność za działania swoich punktów sprzedaży Podmioty handlowe niezwłocznie powiadomią GW o wszelkich reklamacjach otrzymanych w związku z produktami. Podmioty handlowe udzielą GW natychmiastowego wsparcia wymaganego przez GW w dowolnym czasie w zakresie wycofania produktów z rynków detalicznych Podmioty handlowe nie będą przekazywały swoim klientom oraz opinii publicznej oświadczeń, które będą niezgodne z faktami lub które będą wprowadzały w błąd w 12

13 zakresie kwestii związanych z dostawą produktów do podmiotu handlowego, jaką realizuje GW Jeżeli podmiot handlowy używa jednego adresu dostawy dla wielu punktów sprzedaży, wartość detaliczna produktów zakupionych dla danego punktu sprzedaży musi odpowiadać wartości detalicznej produktów sprzedawanych przez dany punkt sprzedaży. Wyliczenie jest dokonywane według cen detalicznych produktów zalecanych przez producenta, a nie według faktycznych cen odsprzedaży produktów. 10 Ceny i płatność 10.1 Cennik usług dodanych (VASP) określa odpowiedni cennik dla poszczególnych punktów sprzedaży. Ceny hurtowe zawarte w cenniku obowiązującym dla danego punktu sprzedaży są cenami płatnymi przez podmiot handlowy za produkty zamówione dla tego punktu sprzedaży. Podmiot handlowy może mieć wiele punktów sprzedaży podlegających pod różne cenniki Waluta obowiązująca w ramach cenników dla dowolnego zamówienia (oraz waluta, w jakiej podmiot handlowy dokona płatności za zamówienie) zależy od lokalizacji punktu sprzedaży, dla którego zamówiono produkty, o ile taka cena w lokalnej walucie jest dostępna, lub w innych przypadkach walutą obowiązującą w ramach cenników będzie euro Ceny hurtowe zawierają koszty dostawy (z zastrzeżeniem punktu 8.2), ale nie zawierają podatku obrotowego, podatku VAT czy innych tego typu opłat GW wystawi faktury dotyczące produktów podmiotom handlowym po wysyłce produktów, z wyjątkiem podmiotów handlowych działających na warunkach płatności na podstawie faktur pro forma, które otrzymają fakturę przed wysyłką GW przypisze poszczególne podmioty handlowe do jednej z poniższych klas warunków płatności (wedle uznania GW): Podmioty handlowe z Warunkami płatności na podstawie faktury pro forma będą opłacać faktury wystawione przez GW przed wysyłką produktów; Podmioty handlowe ze Standardowymi warunkami płatności będą opłacać faktury wystawione przez GW (wedle uznania GW z uwzględnieniem praktyk obowiązujących na lokalnym rynku): (i) (ii) do końca miesiąca, w którym wystawiona została faktura plus 30 dni lub w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury lub na uzasadnioną prośbę grupy kupujących lub podmiotu posiadającego wiele punktów sprzedaży oraz za zgodą GW (wedle uznania GW), grupy kupujących lub podmioty posiadające wiele punktów sprzedaży mogą podlegać pod Szczególne warunki płatności oraz opłacać faktury wystawione przez GW (wedle uznania GW z uwzględnieniem praktyk obowiązujących na lokalnym rynku): (i) (ii) do końca miesiąca, w którym wystawiona została faktura plus 90 dni lub w ciągu 120 dni od daty wystawienia faktury; 13

14 dla uniknięcia wątpliwości GW nie oferuje żadnych standardowych zniżek za wcześniejsze opłacenie faktur Jeśli podmiot handlowy zalega z płatnościami na rzecz GW, GW pozbawi taki podmiot wszelkich korzyści, w tym: dodatkowych rabatów; próbek produktów; materiałów wspierających sprzedaż; wszelkich korzyści wynikających z udziału w programie dla sklepów branżowych Podmioty handlowe pokryją wszelkie koszty poniesione przez GW w związku z płatnościami dokonanymi na rzecz GW przelewem bankowym. Wszelkie płatności dokonane kartą kredytową na rzecz GW, a przekraczające kwotę 2000 GBP/3000 EUR/ DKR/ SEK/ PLN tygodniowo będą podlegać opłacie manipulacyjnej w wysokości 1,5% GW ma prawo do przeniesienia dowolnej płatności dokonanej przez pomiot handlowy na pokrycie zaległej faktury, o ile GW uzna takie rozwiązanie za właściwe, niezależnie od czynności w zakresie przeniesienia podejmowanych przez podmiot handlowy Jeśli jakakolwiek wartość finansowa w Warunkach płatności jest wymagana w odpowiadającej jej walucie, podmioty handlowe zażądają realizacji tego postanowienia na piśmie przez GW. 11 Limity kredytowe 11.1 GW dokona oceny kredytowej wszystkich nowych podmiotów handlowych, wedle uznania GW, oraz zaoferuje podmiotom handlowym kredyt na odpowiednim poziomie (określanym przez GW wedle własnego uznania) GW ma prawo (wedle własnego uznania) do odmowy, zredukowania lub zlikwidowania limitów kredytowych (ze skutkiem natychmiastowym) w stosunku do dowolnego podmiotu handlowego na podstawie historii kredytowej i analizy kredytowej przeprowadzanej w dowolnym czasie przez GW GW zastrzega sobie prawo do okresowego oferowania rozszerzonej opcji kredytowania (ECF) podmiotom handlowym w europejskiej strefie handlowej (wedle uznania GW) GW nie dokona wysyłki nieuregulowanych zamówień danego podmiotu handlowego, jeśli: limit kredytowy podmiotu został osiągnięty lub zostanie osiągnięty po złożeniu kolejnego zamówienia u GW lub dany podmiot handlowy zalega z uregulowaniem bezspornych płatności należnych GW. 12 Kontrola głównego kanału dystrybucji oraz główny kanał dystrybucji 14

15 12.1 GW przeprowadzi kontrolę głównego kanału dystrybucji dla każdego punktu sprzedaży: bezpośrednio po otwarciu punktu sprzedaży; w dowolnym czasie w przypadku zmiany aktualnych warunków (w tym zmiany dotyczące modeli kupowania) w punkcie sprzedaży; w sytuacji, gdy poziom zakupów dokonywanych w punkcie sprzedaży w ciągu pierwszych 12 miesięcy po raz pierwszy przekroczy GBP (oraz później co roku po przekroczeniu poziomu GBP w poprzednich 12 miesiącach) GW zawsze przeprowadza kontrolę głównego kanału dystrybucji w następujący sposób: GW informuje punkt sprzedaży o kanale sprzedaży, który GW uważa za główny kanał dystrybucji punktu sprzedaży. Jeśli: (i) punkt sprzedaży jest nowy i nie zawierał jeszcze transakcji handlowych z GW lub (ii) zakupy dokonywane przez punkt sprzedaży w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyły wartości GBP GW określi główny kanał sprzedaży w oparciu o przewidywany poziom transakcji; jeśli podmiot handlowy wyrazi zgodę na przypisany do punktu sprzedaży przez GW główny kanał dystrybucji, będzie on stanowić główny kanał dystrybucji tego punktu; jeśli podmiot handlowy nie wyraża zgody na przypisany do punktu sprzedaży przez GW główny kanał dystrybucji, podmiot handlowy będzie miał 8 tygodni na skuteczne wykazanie GW (podlega ocenie GW wedle własnego uznania), że inny kanał sprzedaży może być głównym kanałem dystrybucji. W ciągu tych 8 tygodniu (oraz w dalszym okresie zgodnie z punktem ), główny kanał dystrybucji przypisany do punktu sprzedaży przez GW będzie uznawany za główny kanał dystrybucji tego punktu; jeśli podmiot handlowy przedłoży jakiekolwiek dowody na to, że inny kanał sprzedaży może być stosowany jako główny kanał dystrybucji, GW będzie mieć 4 tygodnie od dnia otrzymania takich dowodów na dokonanie oceny tych dowodów; jeśli podmiot handlowy w ciągu 8 tygodni nie może przedłożyć GW wystarczających dowodów (GW dokona oceny wedle własnego uznania) na to, że inny kanał sprzedaży może być stosowany jako główny kanał dystrybucji, główny kanał dystrybucji początkowo przypisany do punktu przez GW (punkt ) będzie stanowić główny kanał dystrybucji tego punktu; jeśli podmiot handlowy w ciągu 8 tygodni przedłoży GW wystarczające dowody (GW dokona oceny wedle własnego uznania) na to, że inny kanał 15

16 sprzedaży może być stosowany jako główny kanał dystrybucji, GW dokona refundacji przez wystawienie noty kredytowej wszelkich płatności (netto) dokonanych przez podmiot handlowy przekraczających ceny hurtowe, które byłyby dokonywane, jeśli główny kanał dystrybucji zostałby prawidłowo ustalony w punkcie Cennik usług dodanych (VASP) 13.1 GW przeprowadzi ocenę cennika usług dodanych (VASP) dla każdego punktu sprzedaży: bezpośrednio po otwarciu punktu sprzedaży (po kontroli głównego kanału dystrybucji); każdego roku w ramach corocznego audytu przeprowadzanego przez GW lub w dowolnym czasie w przypadku zmiany głównego kanału dystrybucji punktu sprzedaży w wyniku kontroli głównego kanału dystrybucji GW przeprowadzi ocenę cennika usług dodanych (VASP) dla głównego kanału dystrybucji punktu sprzedaży. Jeśli głównym kanałem dystrybucji punktu sprzedaży jest kanał sprzedaży wysyłkowej, a punkt ten prowadzi sprzedaż wysyłkową na wiele sposobów (np. wiele stron internetowych, zamówienia pocztowe lub telezakupy), każda z tych metod sprzedaży wysyłkowej będzie podlegać oddzielnym ocenom cennika usług dodanych (VASP), a metoda sprzedaży wysyłkowej, która uzyska najniższy wynik w ramach oceny cennika usług dodanych (VASP) (zgodnie z niniejszym punktem 13), będzie uważana za wynik oceny cennika usług dodanych VASP dla tego punktu sprzedaży GW stosuje cennik usług dodanych (VASP) do oceny, czy punkt sprzedaży oferuje usługi dodane klientom. Macierz cennika usług dodanych (VASP): uwzględnia usługi dodane uznawane przez GW; określa przyczyny, dla których dana usługa dodana ma znaczenie dla GW; potwierdza, że dany punkt sprzedaży oferuje określoną usługę dodaną Za każdą usługę dodaną, świadczoną przez punkt sprzedaży (zgodnie z oceną GW), punkt ten otrzyma jeden znaczek w macierzy cennika usług dodanych (VASP). Wszystkie punkty sprzedaży podlegają pod jeden z czterech cenników, w zależności od otrzymanej liczby znaczków: Liczba Cennik znaczków 0 5 znaczków Cennik A 6-11 znaczków Cennik B znaczków Cennik C 18 znaczków i więcej Cennik D 16

17 13.5 Po przeprowadzeniu oceny cennika usług dodanych (VASP) przez GW zgodnie z punktem 13.1, GW poinformuje podmiot handlowy o cenniku mającym zastosowanie dla punktu sprzedaży, który zacznie obowiązywać natychmiast Jeśli punkt sprzedaży prowadzi sprzedaż, korzystając z wielu kanałów sprzedaży, a (w wyniku określenia głównego kanału dystrybucji oraz przeprowadzenia oceny cennika usług dodanych (VASP)) zmianie ulegają ceny hurtowe mające zastosowanie do tego punktu sprzedaży, wtedy (i tylko wtedy) podmiot handlowy może podzielić taki punkt sprzedaży na kilka indywidualnych punktów sprzedaży, każdy sprzedający za pośrednictwem jednego kanału sprzedaży (każdy taki punkt stanowi wydzielony punkt sprzedaży), podlegających oddzielnej ocenie cennika usług dodanych (VASP). Jednak wartość detaliczna produktów zakupionych przez poszczególne wydzielone punkty sprzedaży musi być taka sama jak wartość detaliczna produktów sprzedawanych przez poszczególne wydzielone punkty sprzedaży. Wyliczenie jest dokonywane według cen detalicznych produktów zalecanych przez producenta, a nie według faktycznych cen odsprzedaży produktów. Jeśli w wyniku audytu przeprowadzonego przez GW zgodnie z punktem 16 okaże się, że podmiot handlowy naruszył postanowienia punktu 13.6 w odniesieniu do wydzielonych punktów sprzedaży, podmiot handlowy utraci prawo do podzielenia pojedynczego punktu sprzedaży na wydzielone punkty sprzedaży, a wydzielone punkty sprzedaży zostaną niezwłocznie połączone w jeden punkt sprzedaży, dla którego należy przyjąć najdroższy cennik (spośród cenników przyjętych dla dwóch odrębnych punktów sprzedaży). Połączony punkt sprzedaży może być ponownie podzielony na inne punkty według uznania GW oraz pod warunkiem zwrotu jakichkolwiek dodatkowych rabatów uzyskanych w związku z zakupem produktów poprzez niewłaściwy kanał sprzedaży. 14 Dodatkowy rabat 14.1 GW oferuje wszystkim podmiotom handlowym dodatkowe rabaty (które odnoszą się do wszystkich punktów sprzedaży podmiotu handlowego) w formie zniżki procentowej (maksymalnie 10%) od odnośnych cen hurtowych. Dodatkowe rabaty są uzależnione od tego, jak wydajna jest działalność podmiotów handlowych dla GW Dla celów obliczania dodatkowych rabatów podmioty handlowe będą klasyfikowane przez GW do jednej z kategorii: niezależny punkt sprzedaży; podmiot posiadający wiele punktów sprzedaży lub grupa kupujących; a jeśli podmiot handlowy działa na podstawie umowy franszyzy, firma GW będzie wymagała kopii takiej umowy w celu określenia kategorii, do której kwalifikuje się podmiot handlowy Jeśli podmiot handlowy nie zgadza się na kategorię, do której został zaklasyfikowany przez GW zgodnie z punktem 14.2, może złożyć do GW pisemne odwołanie. Podmiot handlowy powinien przedłożyć GW wszelkie dokumenty potwierdzające, że powinna być mu przypisana inna kategoria. GW dokona analizy przedłożonych dokumentów, skontaktuje się z podmiotem handlowym i w ciągu 4 tygodni od otrzymania odwołania od podmiotu handlowego dokona zmiany kategorii (o ile jest to stosowne wedle uznania GW) Aby uzyskać dodatkowy rabat, podmiot handlowy musi: 17

18 dokonywać transakcji z GW przez przynajmniej 12 miesięcy; kwalifikować się do uzyskania limitu kredytowego GW zgodnie z punktem 11; spełniać wszelkie kryteria określone w ramach macierzy centralnego udzielania rabatów; jeśli te wymagania są spełnione, podmiot handlowy otrzyma dodatkowy rabat na podstawie liczby kryteriów określonych w macierzy centralnego udzielania rabatów spełnionych przez podmiot handlowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Informacje o udzielonym rabacie można uzyskać od GW na życzenie Jeśli podmiot handlowy nie zawierał transakcji z GW przez 12 miesięcy, dodatkowy rabat (uzależniony od oczekiwanego poziomu zawieranych transakcji przez podmiot handlowy) będzie ustalany wedle uznania GW Co 6 miesięcy dodatkowy rabat przyznawany poszczególnym podmiotom handlowym będzie podlegał weryfikacji na podstawie transakcji zawieranych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Taki dodatkowy rabat zostanie wówczas uwzględniony na wszystkich fakturach (wartość netto) przypadających na okres kolejnych 6 miesięcy Jeśli grupa kupujących lub podmiot handlowy posiadający wiele punktów sprzedaży zakończy współpracę z GW, natomiast poszczególni członkowie lub punkty sprzedaży chcą dalej zawierać transakcje z GW, GW zachowa dodatkowe rabaty przypisane grupie kupujących lub podmiotom posiadającym wiele punktów sprzedaży (z chwilą zakończenia współpracy z GW) na rzecz poszczególnych członków lub punktów sprzedaży na okres 12 miesięcy (a następnie do daty kolejnej weryfikacji dodatkowego rabatu). 15 Standardy jakości 15.1 Wszystkie kanały sprzedaży wszystkich punktów sprzedaży muszą spełniać standardy jakości Standardy jakości dzieli się na dwie kategorie: Standardy jakości dla kanałów dystrybucji typu Witryna; Standardy jakości dla kanałów sprzedaży wysyłkowej, a jeśli którykolwiek kanał sprzedaży danego punktu sprzedaży nie spełnia standardów jakości lub jeśli GW ma uzasadnione powody do podejrzeń, że kanał sprzedaży punktu sprzedaży nie spełnia standardów jakości, będzie to traktowane jako naruszenie Umowy handlowej przez podmiot handlowy dla celów punktu Jeśli punkt sprzedaży sprzedaje produkty za pośrednictwem kanału dystrybucji typu Witryna, ale nie spełnia standardów jakości takiego kanału, punkt taki ze skutkiem natychmiastowym (oraz w okresie zawieszenia na mocy punktu 19) nie będzie uznawany za punkt sprzedający produkty poprzez kanał dystrybucji typu Witryna dla celów punktu

19 16 Prawo do przeprowadzenia audytu 16.1 GW co roku przeprowadzi audyt u podmiotów handlowych oraz w ich punktach sprzedaży i zastrzega prawo do przeprowadzenia takiego audytu w dowolnym czasie w celu zweryfikowania, czy przestrzegane są warunki Umowy handlowej. W ramach audytu GW może oceniać: zgodność z datami zamówień przedpremierowych oraz datami wprowadzenia na rynki światowe; główny kanał dystrybucji (kontrola głównego kanału dystrybucji); uprawnienia na podstawie cennika usług dodanych (VASP); detaliczną wartość produktów zakupionych dla poszczególnych punktów sprzedaży i przez nie sprzedawanych; uprawnienia do dodatkowych rabatów; odpowiednie limity kredytowe; zgodność ze standardami jakości; zgodność z licencją na użytkowanie tekstu i obrazów; zgodność z programem dla sklepów branżowych; ogólną zgodność z warunkami Umowy handlowej, a także wszystkie podmioty handlowe udzielą wszelkich uzasadnionych informacji wymaganych przez GW w związku z audytem przeprowadzanym przez GW GW zastrzega sobie prawo, za stosownym powiadomieniem, do odbycia wizyty w obiektach podmiotu handlowego i dokonania ich inspekcji lub w punktach sprzedaży podmiotu handlowego w celu przeprowadzenia audytu zgodnie z punktem 16. W okresie obowiązywania Umowy handlowej podmiot handlowy udziela GW (i pracownikom GW) w tym celu zgody na wejście do obiektów lub punktów sprzedaży podmiotu handlowego Jeśli w ramach audytu GW wykryje naruszenie Umowy handlowej, GW postąpi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 19 (o ile nie określono inaczej w Warunkach handlowych). 17 Poufność i komunikaty 17.1 Podmioty handlowe będą: zachowywać poufność wszelkich informacji udostępnianych przez GW; wykorzystywać informacje poufne wyłącznie dla celów Umowy handlowej Punkt 17.1 nie ma zastosowania do informacji poufnych, które: 19

20 przed ich uzyskaniem były już w posiadaniu i dyspozycji podmiotu handlowego (co potwierdzają akta); są udostępniane podmiotom handlowym przez osoby trzecie, które ujawniają takie informacje bez naruszenia zobowiązań do zachowania poufności względem GW; są lub stają się ogólnie dostępne dla opinii publicznej niezależnie od działań podmiotu handlowego lub muszą być udostępnione zgodnie z prawem, na mocy decyzji sądu lub na wniosek organów państwowych lub regulacyjnych, pod warunkiem, że w granicach dopuszczonych przez prawo podmiot handlowy poinformuje w możliwie najszerszym zakresie GW o takim udostępnieniu informacji oraz uwzględni uzasadnione prośby GW w związku z takim ujawnieniem, a także uzyska zapewnienie, że w stosunku do informacji poufnych udostępnionych takim organom będzie zachowana poufność przez te organy. Jeśli podmiot handlowy nie może poinformować GW o fakcie ujawnienia informacji poufnych, zanim do tego dojdzie, podmiot handlowy (w granicach dopuszczonych przez prawo) poinformuje GW niezwłocznie po ujawnieniu o okolicznościach tego ujawnienia GW zastrzega wszelkie prawa do Informacji poufnych. Podmioty handlowe nie są uprawnione do żadnych praw w odniesieniu do informacji poufnych, z wyjątkiem praw określonych wyraźnie w Umowie handlowej Podmioty handlowe nie będą, za wyjątkiem celu związanego ze sprzedażą produktów w sposób zgodny z postanowieniami Umowy handlowej, wykorzystywać nazwy GW ani powoływać się na Umowę handlową w jakichkolwiek publikacjach, reklamach, komunikatach prasowych lub innych publicznie dostępnych dokumentach bez uprzedniej pisemnej zgody GW Niniejszy punkt 17 zachowuje ważność również po rozwiązaniu Umowy handlowej. 18 Ograniczenie odpowiedzialności 18.1 Z zastrzeżeniem punktu 18.3 oraz w granicach dopuszczonych przez prawo GW wyłącza i nie przyjmuje odpowiedzialności wobec podmiotów handlowych, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy (w tym zaniedbanie), naruszenia obowiązków umownych lub innej odpowiedzialności, za wszelkie straty wynikające z Umowy handlowej (lub zamówienia), które stanowią: szkody wynikowe; szkody pośrednie; utratę zysków; utratę przychodów; utratę przyszłych zarobków; utratę możliwości biznesowych lub utratę oszczędności. 20

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2015 październik 2014 r. GW08 V65 06101415/01/15

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2015 październik 2014 r. GW08 V65 06101415/01/15 GW08 Warunki handlowe obowiązujące w Europie styczeń 2015 październik 2014 r. GW08 V65 06101415/01/15 1 1 Wstęp Dziękujemy za chęć dołączenia do naszej sieci jako podmiot handlowy Games Workshop. W niniejszym

Bardziej szczegółowo

GW09. Program dla sklepów branżowych. styczeń 20142015 r. GW09V34: 311213 150115

GW09. Program dla sklepów branżowych. styczeń 20142015 r. GW09V34: 311213 150115 GW09 Program dla sklepów branżowych styczeń 20142015 r. GW09V34: 311213 150115 1 1 Wstęp Według GW najważniejszym czynnikiem wpływającym na utrzymanie dobrych wyników punktu sprzedaży jest posiadanie w

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY ZESTAWÓW UPOMINKOWYCH 1 DEFINICJE

REGULAMIN NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY ZESTAWÓW UPOMINKOWYCH 1 DEFINICJE REGULAMIN NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY ZESTAWÓW UPOMINKOWYCH 1 DEFINICJE a) SKLEP podmiot realizujący zamówienie oraz dokonujący sprzedaży zestawów upominkowych. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK NA OBIEKTYWY

REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK NA OBIEKTYWY REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK NA OBIEKTYWY 1. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia ( Canon ). 2. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r.

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r. ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia 01.09.2017 r. Dotyczy: Zasady finansowania wyjazdów pracowników Uczelni w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzedaży

Zasady i warunki sprzedaży 1. Definicje Zasady niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży. Klient osoba fizyczna, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, która jest nabywcą produktów od FLDRUK. Produkt obwód drukowany (płytka) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

1. Promocja Pakiety Internetowe 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz Pakiet Atlantycki w Klucz

1. Promocja Pakiety Internetowe 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz Pakiet Atlantycki w Klucz Regulamin Promocji PAKIETY INTERNETOWE 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz PAKIET ATLANTYCKI W KLUCZ TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. ( Regulamin ) (wersja obowiązująca od dn. 15.06.2017 r.) 1. Opis Promocji 1.

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin.

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości  lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin. Sklep w Polsce regulamin Zakres Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) odnosi się do zamówień, które Państwo jako konsument, osoba działająca poza zakresem Państwa działalności lub obowiązków zawodowych,

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL

REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL Sklep internetowy emonety.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

LEGO Technic Buduj cyfrowo! Ogólne warunki i postanowienia dotyczące konkursu

LEGO Technic Buduj cyfrowo! Ogólne warunki i postanowienia dotyczące konkursu Buduj cyfrowo! Warunki i postanowienia LEGO Technic Buduj cyfrowo! Ogólne warunki i postanowienia dotyczące konkursu Należy pamiętać, że wszyscy uczestnicy dowolnego konkursu internetowego muszą przestrzegać

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) Pixel sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku ul. Jana Pawła II 28 86-031 Osielsko Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWZ) obowiązują o ile nie zostaną uzgodnione

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest:

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Regulamin Sklepu Massada The Natural Therapy Poland I. Informacje Ogólne 1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Transformulas-Poland Adres:

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH 1. NABYWANIE KART UPOMINKOWYCH 1.1. Karty Upominkowe są emitowane przez Administratora. 1.2. Użytkownik może nabyć od Administratora Kartę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW KOMERCYJNYCH W ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy swiatpapieru.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Procedura Europejska EPO

Procedura Europejska EPO Procedura Europejska EPO Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Kodeks przejrzystości EFPIA Ujawnianie w 2016 r. Shire Pharmaceuticals (w tym Baxalta US Inc.)

Kodeks przejrzystości EFPIA Ujawnianie w 2016 r. Shire Pharmaceuticals (w tym Baxalta US Inc.) Kodeks przejrzystości EFPIA Ujawnianie w 2016 r. Shire Pharmaceuticals (w tym Baxalta US Inc.) 1 Część 1: Podejście do sprawozdawczości w odniesieniu do danych z 2016 r. W dniu 3 czerwca 2016 r. spółka

Bardziej szczegółowo

1. WŁĄCZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

1. WŁĄCZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW 1. WŁĄCZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW O ile Sprzedawca i Kupujący (zdefiniowani poniżej) nie uzgodnią inaczej na piśmie, niniejsze warunki ( Warunki ) będą miały zastosowanie do każdej umowy sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 4 wzór umowy sprzęt medyczny jednorazowego użytku ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 03/./2009 zawarta w dniu... 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Cennik oferty promocyjnej realizowanej pod nazwą handlową Pakiet POLECONY ecommerce dla kontrahentów prowadzących sprzedaż wysyłkową Cennik

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH oferowanych przez Spółkę ASCLEPIOS S.A. I. Informacje wstępne. 1. Spółka ASCLEPIOS S.A. ( Spółka ) jako właściciel hurtowni farmaceutycznej, jest podmiotem

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo