STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 80 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 65 Ćwiczenia 15 ECTS 3 punkty Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.W1. posługuje się mianownictwem anatomicznym, K_A.W2. omawia budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, K_A.U1. posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego, K_A.U4. konstruuje wzór wykorzystania podstaw K_D.K1. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece, K_D.K2. systematycznie wzbogaca wiedze zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu. grzbiet, szyja głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna). wiedzy anatomicznej w badaniu przedmiotowym. TREŚCI NAUCZANIA Wykłady 1. Anatomia i nauki pokrewne; podstawy embriologii i histologii. 2. Rodzaje kości i ich połączenia. 3. Rodzaje mięśni; mięśnie kończyn, tułowia i głowy. 4. Budowa mózgowia i rdzenia kręgowego. 5. Układ nerwowy obwodowy, schemat powstawania nerwu rdzeniowego, nerwy czaszkowei rdzeniowe. 6. Narządy zmysłów. 7. Układ krążenia; serce, naczynia krwionośne. 8. Budowa układu chłonnego, budowa śledziony. 9. Gruczoły wewnętrznego wydzielania. 10.Budowa układu oddechowego, płuca, opłucna, drogi oddechowe. 20

2 Ćwiczenia Metody Forma zaliczenia przedmiotu podstawowa uzupełniająca 11. Budowa układu pokarmowego, unerwienie i unaczynienie. 12. Budowa układu moczowo-płciowego; miednica mniejsza. 1. Anatomia topograficzna; organizm jako całość: części ciała i okolice, płaszczyzny, osie i linie ciała. 2. Okolice głowy, szyi, twarzy, mięśnie, unerwienie, unaczynienie. 3. Okolice klatki piersiowej mięśnie, unerwienie, unaczynienie. 4. Okolice kończyny górnej i dolnej mięśnie, unerwienie, unaczynienie. 5. Okolice brzucha mięśnie, unerwienie, unaczynienie. Wykłady: - wykład informacyjny, - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - pokaz na fantomie i modelu, - film, - dyskusja dydaktyczna. Egzamin po I semestrze. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń, na których obecność jest obowiązkowa. 1. Beverly M., Wielki atlas anatomii człowieka, Wyd. Buchmann, Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, t. I-V, PZWL, Warszawa Narkiewicz O., Moryś J. (red.), Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów, t. I-IV, PZWL, Warszawa Parker S., Atlas anatomii człowieka, Wyd. Bellona, Sobotka J., Atlas anatomii człowieka, t. I i II, Urban&Partner, Wrocław Urbanowicz Z., Podstawy anatomii człowieka. Tom I i II, Czelej, Lublin Aleksandrowicz R., Mały atlas anatomiczny, PZWL, Warszawa Daniel B., Pruszyński B., Anatomia radiologiczna: Rtg, TK, MR, USG, SC, PZWL, Warszawa Feneis H., Ilustrowana anatomia człowieka, PZWL, Warszawa Gołąb B.K., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, PZWL, Warszawa Gołąb B.K., Podstawy anatomii człowieka, PZWL, Warszawa Krechowiecki A., Czerwiński F., Zarys anatomii człowieka, PZWL, Warszawa Michalik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa Netter F.H., Atlas anatomii człowieka, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław Liberski P.P., Papierz W.(red.), Neuropatologia Mossakowskiego, Wyd. Czelej, Lublin Sokołowska-Pituchowa J.(red.), Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa Woźniak W.(red.), Anatomia człowieka: podręcznik dla studentów i lekarzy, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław Woźniak W., Jędrzejewski K.S.(oprac.), Atlas anatomii człowieka Sobotta: T. 1: głowa, szyja, kończyna górna, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław Woźniak W., Jędrzejewski K.S.(oprac.), Atlas anatomii człowieka Sobotta: T. 2: tułów, narządy wewnętrzne, kończyna dolna, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław Yokochi Ch., Rohen J.W., Weinreb E.L., Fotograficzny atlas anatomii człowieka, PZWL, Warszawa

3 Przedmiot FIZJOLOGIA symbol NP F Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 80 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 45 Ćwiczenia bez udziału ECTS 3 punkty Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.U2.wykazuje różnice w K_D.K1. szanuje godność budowie i charakteryzuje i autonomię osób funkcje życiowe człowieka powierzonych opiece. dorosłego i dziecka, K_D.K2. systematycznie K_A.U11.opisuje zmiany w wzbogaca wiedzę funkcjonowaniu organizmu zawodową i kształtuje jako całości w sytuacji umiejętności dążąc do zaburzenia jego homeostazy profesjonalizmu, K_A.W13.Wylicza enzymy biorące udział w trawieniu, objaśnia podstawowe defekty enzymów trawiennych oraz określa skutki tych zaburzeń K_A.W3. rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz elektrofizjologicznych, K_A.W4. charakteryzuje specyfikę i znaczenie gospodarki wodnoelektrolitowej, K_A.W5. określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa fizyczne wpływające na przepływ cieczy, a także czynniki oddziaływujące na opór naczyniowy przepływu krwi. Wykłady TREŚCI NAUCZANIA 1. Fizjologia charakterystyka przedmiotu. Charakterystyka i istota procesów fizjologicznych. 2. Kontrola czynności układów. Środowisko wewnętrzne organizmu pojęcie homeostazy. 3. Fizjologia komórki (Struktury komórkowe i ich funkcje, błona komórkowa budowa i funkcje). 4. Przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe budowa płytki nerwowo-mięśniowej. 5. Funkcje pnia mózgu, zwojów podstawy i móżdżku. 6. Fizjologiczne podstawy wyższych czynności nerwowych (mowa, pamięć, uczenie). 7. Układ krążenia podstawy hemodynamiki. 22

4 Ćwiczenia bez udziału Metody 8. Teoretyczne podstawy elektrokardiografii. 9. Krew: homeostaza układu krwionośnego, krzepnięcie i fibrynoliza. 10. Krążenie narządowe. Cechy tętniczego i żylnego zbiornika krwi. Krążenie w naczyniach włosowatych. Zjawisko wymiany i transportu gazów (tlenu, dwutlenku węgla). 11. Mechanika oddychania. Podstawowe pojęcia. 12. Nerki, ich czynność. Nerkowy przepływ krwi; filtracja kłębuszkowa. Zagęszczanie i rozcieńczanie moczu. 13. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i mechanizmy ich kompensacji. 14. Fizjologia przewodu pokarmowego: czynność poszczególnych odcinków. 15. Hormony: definicje, wydzielanie, funkcje. Charakterystyka fizyczna i chemiczna. Mechanizmy działania hormonów. 16. Mechanizmy kontroli hormonalnej (homeostaza, sprzężenie zwrotne, osie podwzgórzowe. 17. Przemiana materii jej składowe i regulacja. 18. Fizjologiczne podstawy zasady zdrowego stylu życia. 1. Receptory podział i ich rodzaje. Czucie skórne, zapachów i smaku. 2. Efektory mechanizm skurczu mięśnia. Omówienie mięśni szkieletowych. 3. Odruchy z rdzenia kręgowego. 4. Korowa kontrola ruchu, snu i świadomości (rodzaje snu i jego zaburzenia). 5. Elektrokardiogram. Typy rytmów i zaburzenia przewodzenia. 6. Krew i jej elementy morfotyczne. 7. Zaburzenia homeostazy (patologie). Grupy krwi. 8. Pomiary częstości skurczów serca i ciśnienia tętniczego w reakcji na zmiany pozycji ciała, wysiłek statyczny i dynamiczny. Omówienie praktycznego znaczenia otrzymanych wyników. 9. Objętości oddechowe. Wentylacja oddechowa. 10. Pojęcie klirensu i jego zastosowanie praktyczne. 11. Układy buforowe i rola układu oddechowego w regulacji równowagi kwasowozasadowej. 12. Bilans energetyczny organizmu. Ogólne zasady aktywności ruchowej. 1. Opracowanie atlasu zaburzeń EKG. 2. Opracowanie programu rehabilitacyjnego obejmującego aktywność ruchową i zasady dietetyczne dla pacjenta chorego na cukrzycę. 3. Opracowanie programu rehabilitacyjnego obejmującego aktywność ruchową i zasady dietetyczne dla pacjenta chorego z hipercholesterolemią. 4. Opracowanie programu rehabilitacyjnego obejmującego aktywność ruchową i zasady dietetyczne dla pacjenta otyłego. 5. Opracowanie programu rehabilitacyjnego obejmującego aktywność ruchową i zasady dietetyczne dla osoby prowadzącej siedzący tryb życia z zagrożeniem miażdżycy. 6. Opracowanie algorytmu postępowania pacjenta z hipotermią. 7. Opracowanie zestawu badań diagnostycznych u pacjenta z wysokim poziomem glukozy we krwi na czczo. 8. Opracowanie zestawu badań diagnostycznych u pacjenta ze stwierdzonym wysokim ciśnieniem tętniczym krwi. 9. Wykazanie na podstawie spirogramu istnienia choroby obturacyjnej płuc. 10.Wykazanie na podstawie spirogramu istnienia choroby restrykcyjnej płuc. 11.Opisanie graficzne zmian w EKG przy zawale serca. 12.Opisanie graficzne zmian w EKG wskazujących na bezwzględne ratowanie życia. 13.Opisanie wszystkich objawów i czynników wskazujących na śmierć kliniczną. 14.Opisanie spirogramu pacjenta palącego duże ilości papierosów. Wykłady: - wykład informacyjny, 23

5 Forma zaliczenia przedmiotu podstawowa uzupełniająca - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - pokaz na fantomie i modelu, - film, - dyskusja dydaktyczna. bez udziału : - studiowanie literatury, - prezentacja multimedialna, - dyskusja dydaktyczna. Egzamin po II semestrze. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń, na których obecność jest obowiązkowa. 1. Bartel H., Embriologia. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa Silbernagl S., Despopoulos A., Ilustrowana fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa Traczyk Z., Trzebski A., Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, Warszawa Górski J. (red.), Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego,pzwl, Warszawa Kozłowski S., Nazar K. (red.), Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL, Warszawa Maśliński S., Ryżewski J.(red.), Patofizjologia, PZWL, Warszawa Michalik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 2006 Przedmiot PATOLOGIA symbol NP P Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 75 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 45 Ćwiczenia bez udziału ECTS 3 punkty Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.U11. opisuje zmiany K_D.K1. systematycznie w funkcjonowaniu wzbogaca organizmu jako całości systematycznie w sytuacji zaburzenia jego wiedzę w zakresie homeostazy, patologii w dążeniu K_A.W19.definiuje podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej zaburzenia krążenia, zmian wstecznych i postępowych, zmian zapalnych i nowotworowych, 24

6 K_A.W20. omawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii narządowej układu krążenia, oddechowego, trawiennego, moczowo- płciowego i nerwowego, K_A.W21. wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowane i niemodyfikowane. Wykłady Ćwiczenia bez udziału K_A.U12. powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań diagnostycznych. 25 do profesjonalizmu zawodowego, K_D.K2. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece TREŚCI NAUCZANIA 1. Patologia, patofizjologia i patomorfologia uwagi wstępne, cele, rozwój, rys historyczny. Zdrowie i choroba. 2. Homeostaza i adaptacja. 3. Choroba, czynniki chorobotwórcze wewnętrzne i zewnętrzne. Choroba organiczna i czynnościowa. Przebieg i zejście choroby. 4. Zapalenie. Zaburzenia termoregulacji. 5. Zaburzenia regulacji hormonalnej ustroju. 6. Patogeneza zawału serca. 7. Ostra i przewlekła niewydolność krążenia. 8. Patogeneza miażdżycy. 9. Nadciśnienie tętnicze. Powikłania narządowe w chorobie nadciśnieniowej. 10. Morfologia serca w stanach chorobowych. 11. Wstrząs. 12. Ostra i przewlekła niewydolność nerek. 13. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Zaburzenia równowagi kwasowozasadowej. Obrzęki. 14. Patologia wątroby i dróg żółciowych. Marskość wątroby. Zapalenia wirusowe wątroby. 15. Patologia układu oddechowego. 16. Etiopatogeneza nowotworów. 17. Rak piersi, rak płuca, rak jelita grubego charakterystyka kliniczna i patomorfologiczna. 18. Awitaminozy. 19. Osteoporoza pomenopauzalna (typ I) i starcza (typ II). 20. Zagrożenia płodu i noworodka. 21. Wybrane aspekty starzenia się narządów i układów w organizmie człowieka. 22. Metodyka i zakres badań stosowanych w patomorfologii. 1. Patologia przysadki. 2. Patologia tarczycy. 3. Patogeneza chorób nadnerczy. 4. Podział histopatologiczny nowotworów. Zasady oceny złośliwości nowotworów. 5. Patogeneza i patomorfologia chorób zapalnych wielonarządowych. 6. Niedokrwistości pierwotne i wtórne. Niedokrwistość chorób nowotworowych. 7. Choroby mieloproliferacyjne. Ostra białaczka szpikowa. Przewlekła białaczka szpikowa. 8. Chłoniaki. Ziarnica złośliwa. 9. Skazy krwotoczne : naczyniowe, płytkowe i osoczowe. 10. Zespół śródnaczyniowego wykrzepiania. Zaburzenia hemostazy w przebiegu ciąży i porodu. 11. Trombofilia. Pierwotna i wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa. 12. Patologia układu nerwowego. 1. Korzystanie z internetowej bazy muzealnej obrazów makro i mikroskopowych: a/ przegląd i analiza chorób serca,

7 Metody Forma zaliczenia przedmiotu obowiązkowa uzupełniająca b/ przegląd i analiza obrazów chorób wątroby, c/ przegląd i analiza nowotworów. 2. Ból 3. Posocznica. Wykłady: - wykład informacyjny, - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - studium przypadku, - pokaz na fantomie i modelu, - film, - pogadanka. bez udziału : - studiowanie literatury, - prezentacja multimedialna, - dyskusja dydaktyczna. - analiza internetowej bazy Egzamin po II semestrze. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń, na których obecność jest obowiązkowa. 1. Guzek J.W., Patofizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Kruś S., Patologia. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Kruś S., Skrzypek-Fakhoury E. (red.), Patomorfologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Kumar V., Cotran R.S., Robbins S.L. (red. Włodzimierz T. Olszewski), Patologia, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław Liberski P.P., Papierz W. (red.), Neuropatologia Mossakowskiego, Wyd. Czelej, Lublin Murray C.J.L., Lopez A.D. (red.), Globalne obciążenie chorobami T. 1, Vesalius, Warszawa-Kraków Maśliński S., Ryżewski J., Patofizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Olszewski), Patologia, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław O Connor D. J., Jones B. G., Patologia, Wydaw. Urban&Partner, Wrocław Stevens A., Lowe J. (red. Elżbieta Korobowicz): Patologia, Wyd. Czelej, Lublin Zahorska- Markiewicz B., (red.), Patofizjologia kliniczna dla studentów. Volumed, Kajora M., (red.), Zarys patomorfologii podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Wyd. ŚAM., Katowice Konturek S.J., Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, PZWL, Warszawa Stachura J., Domagała W., Patologia znaczy słowo o chorobie T. I Patologia ogólna. Kraków, PAU, Zahorska-MarkiewiczB., MałeckaE.,Patofizjologia kliniczna, Volumed, Wrocław

8 Przedmiot GENETYKA symbol NP-G Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 50 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 20 Ćwiczenia bez udziału ECTS 1 punkt Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.U6. szacuje ryzyko K_D.K1. szanuje godność ujawnienia się danej choroby i autonomię osób w oparciu o zasady powierzonych opiece, dziedziczenia i wpływ K_D.K2. systematycznie czynników środowiskowych, wzbogaca wiedzę K_A.U13. wykorzystuje wiedzę zawodową i kształtuje na temat chorób umiejętności dążąc uwarunkowanych do profesjonalizmu. genetycznie w profilaktyce nowotworów oraz diagnostyce prenatalnej. K_A.W10. omawia funkcje genomu, transkryptomu i protetomu człowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji ekspresji genów, w tym regulacji epigenetycznej, K_A.W11. opisuje budowę chromosomów oraz molekularne podłoże mutagenezy; zna profile metaboliczne podstawowych narządów, K_A.W12. wymienia zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej. Wykłady TREŚCI NAUCZANIA 1. Wybrane zagadnienia z genetyki ogólnej oraz ich odniesienie do genetyki człowieka: genotyp i fenotyp, informacja genetyczna, środowisko a zmienność organizmów. 2. Budowa i funkcja komórki: cykl komórkowy, starzenie i śmierć komórki mitoza i mejoza, gametogeneza. 3. Budowa i struktura chromosomu, kariotyp człowieka i jego analiza. 4. Genetyka molekularna: kwasy nukleinowe, organizacja genomu człowieka, geny, kod genetyczny, transkrypcja, translacja, naprawa DNA. 5. Inżynieria genetyczna: rekombinacje w inżynierii genetycznej, enzymy 27

9 Ćwiczenia bez udziału Metody Nauczania Forma zaliczenia przedmiotu podstawowa uzupełniająca restrykcyjne, wektory, klonowanie, hybrydyzacja, amplifikacja DNA, zastosowanie inżynierii genetycznej w medycynie. 6. Mutacje genowe, abberacje chromosomowe i strukturalne, badania cytogenetyczne, mutageny. 7. Sposoby dziedziczenia genów: prawa Mendla, homozygota, heterozygota, dziedziczenie dominujące i recesywne. 8. Rośliny i zwierzęta transgeniczne. Klonowanie ssaków. 1. Choroby chromosomowe człowieka, badania cytogenetyczne. 2. Choroby dziedziczone w sposób autosomalny i sprzężony z płcią. 3. Choroby spowodowane mutacjami w mitochondrialnym DNA. 4. Poradnictwo genetyczne: podstawowe zasady działania poradnictwa genetycznego, wskazania do badań genetycznych, rodowód genetyczny, diagnostyka prenatalna, profilaktyka i leczenie chorób genetycznie uwarunkowanych. 5. Badania genetyczne w ustalaniu ojcostwa. 6. Immunologia transplantacyjna: nieswoiste i swoiste mechanizmy obronne, odpowiedź immunologiczna, układ HLA I i II klasy, grupy krwi i układ Rh, przeszczepianie tkanek, komórek i narządów. 7. Etyczne, prawne i społeczne aspekty zastosowania genetyki w medycynie. 1. Analiza rodowodów genetycznych. 2. Patogeneza i podział wad wrodzonych. 3. Rodzaje cech dysmorficznych. Wykłady: - wykład informacyjny, - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - studium przypadku, - film, - pogadanka. bez udziału : - studiowanie literatury, - prezentacja multimedialna, - dyskusja dydaktyczna. Zaliczenie z oceną po I semestrze. 1. Bradley J.T., Johnson D.R., PoberB.R., Genetyka medyczna. Notatki z wykładów, PZWL, Warszawa Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów, Urban & Partner, Wrocław Passarge E., Genetyka. Ilustrowany przewodnik, PZWL, Warszawa Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., Genetyka. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa Bal J. (red.), Biologia Molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, PWN, Warszawa Ciechaniewicz A., Kokot F. (red.), Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych, PZWL, Warszawa Clark A.G., Hartl D.L., Podstawy genetyki populacyjnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Epstein R. J., Biologia molekularna człowieka, Czelej, Lublin Kapelańska-Pręgowska J., Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych, 28

10 Wolters Kluwer, Warszawa 2011 Przedmiot BIOCHEMIA I BIOFIZYKA symbol NP- BiB Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 45 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 30 Ćwiczenia 15 ECTS 1 punkt Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.W.5.określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa wpływające na przepływ cieczy, a także czynniki oddziaływujące na opór K_A.U3. prognozuje kierunek procesów biochemicznych w poszczególnych stanach klinicznych, K_A.U7. wykorzystuje znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek, tkanek oraz K_D.K2. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu, K_D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje obowiązki zawodowe. naczyniowy przepływu krwi K_A.W6. wyjaśnia podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne), K_A.W9. różnicuje budowę aminokwasów, nukleozydów, monosacharydów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych, wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych, różnicuje witaminy. procesów fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia wpływu na organizm ludzki czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące na organizm ludzki. TREŚCI NAUCZANIA Wykłady 1. Błony komórkowe: budowa i dynamika, białka błonowe, kanały i pompy błonowe, pompa sodowa, pompy wapniowe. 2. Podstawowe mechanizmy regulujące metabolizm ustrojowy: sprzężenie zwrotne, enzymy, regulacja aktywności enzymów. 3. Aminokwasy i białka: struktura i metabolizm aminokwasów;synteza, budowa i glikozylacja białek. 4. Metabolizm węglowodanów: monosacharydy i disacharydy;oligosacharydy 29

11 i polisacharydy; glikoliza; glukoneogeneza;rozkład i synteza glikogenu. 5. Lipidy - biosynteza i udział w utrzymaniu homeostazy:biosynteza i wydalanie cholesterolu; biosynteza i metabolizm kwasów tłuszczowych, triglicerydów i fosfolipidów. Ćwiczenia Metody Nauczania Forma zaliczenia przedmiotu podstawowa uzupełniająca 1. Czynniki ryzyka miażdżycy. Zaburzenia gospodarki lipidowej hipercholesterolemia, hiperlipidemia mieszana. 2. Równowaga wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa: regulacja narządowa i ogólnoustrojowa metabolizmu wodno-elektrolitowego; kwasica i alkaloza metaboliczna i oddechowa. 3. Laser, badanie właściwości światła laserowego. 4. Badanie konduktywności (przewodności elektrycznej właściwej) roztworów. 5. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą ostygania. Wykłady: - wykład informacyjny, - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - studium przypadku, - pokaz na fantomie i modelu, - film, - pogadanka. Zaliczenie po I semestrze. 1. Bańkowski E., Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław, Filipowicz B., Więckowski W., Biochemia, PWN, Warszawa Łódź Hames B.D., Hooper N.M, Houghton J.D., Krótkie wykłady Biochemia. PWN, Warszawa Jaroszyk F., Biofizyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Jóźwiak Z., Bartosz G., Biofizyka, PWN, Warszawa Murrary R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa Mulas E., Rumianowski R., Rachunek niepewności pomiaru w pracowni fizycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Stryer L., Biochemia, PWN, Warszawa Terlecki J., Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki,pzwl, Warszawa Trębacz K., Ćwiczenia z biofizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie- Skłodowskiej, Lublin 2. Pasternak K., Biochemia: podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich, Czelej, Lublin Kędryna T., Gałka-Walczak M., Wybrane zagadnieni z biochemii ogólnej z ćwiczeniami. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Koolman J., Rohm K.-H., Biochemia. Ilustrowany przewodnik, PZWL, Warszawa

12 Przedmiot MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA symbol NP-MiP Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 60 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 30 Ćwiczenia bez udziału ECTS 2 punkty Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.U5. rozpoznaje K_D.K2.systematycznie najczęściej spotykane wzbogaca wiedzę zawodową pasożyty człowieka na i kształtuje umiejętności dążąc podstawie ich budowy do profesjonalizmu, i cykli życiowych oraz K_D.6.rzetelnie i dokładnie objawów chorobowych, wykonuje obowiązki K_A.U14. klasyfikuje wynikające z procesu drobnoustroje, kształcenia. z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej, K_A.U15. wykorzystuje wiedzę na temat funkcjonowania układu pasożyt - żywiciel dla prawidłowej terapii chorób wywołanych przez pasożyty. K_A.W14.definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii, K_A.W15.różnicuje epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania. Wykłady TREŚCI NAUCZANIA 1. Podstawy bakteriologii, podział drobnoustrojów chorobotwórczych, morfologia i fizjologia drobnoustrojów. Drogi szerzenia się zarazków. 2. Odporność a zakażenie przeciwzakaźne mechanizmy obronne, odporność, w której pośredniczą przeciwciała (humoralna), odporność komórkowa. 3. Fizjologiczna flora człowieka, anatomiczne rozmieszczenie flory fizjologicznej, chorobotwórczość flory fizjologicznej. 4. Bakteriologia kliniczna ziarenkowce, Gram-dodatnie, Laseczki Gramdodatnie tlenowe, Gram-dodatnie beztlenowe ogólna charakterystyka, 31

13 Ćwiczenia bez udziału Metody Forma zaliczenia przedmiotu podstawowa czynniki determinujące chorobotwórczość. 5. Ziarenkowce Gram-ujemne, Pałeczki Gram-ujemne, 6. bakterie oportunistyczne i pochodzenia zwierzęcego. Prątki, krętki i inne podobne drobnoustroje.czynniki zjadliwości. Epidemiologia. 7. Wirusologia kliniczna; wirusy RNA, patogeneza i epidemiologia. Wirusowe zapalenia wątroby; HAV, HBV, HCV, HEV. Wirusy DNA, patogeneza i epidemiologia. 8. Mikologia kliniczna, dermatofity i grzyby nitkowate. 9. Drożdżaki i grzyby. Grzybice oportunistyczne. 10. Parazytologia kliniczna. Zakażenia pasożytnicze. 11. Zakażenia bakteriami beztlenowymi. Zakażenia układu moczowego, zatrucia pokarmowe. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Zapalenia płuc. 12. Choroby zakaźne szerzące się drogą kropelkową: wirusowe, bakteryjne Choroby odzwierzęce. 13. Drobnoustroje przenoszone droga płciową. 1. Morfologia komórki bakteryjnej. 2. Metody barwienia bakterii. 3. Podłoża bakteriologiczne. 4. Oznaczenie lekowrażliwości. 5. Diagnostyka grzybów. 6. Diagnostyka parazytów. 7. Obsługa mikroskopu. 9. Interpretacje lekowrażliwości. 10. Wykonywanie prostych testów diagnostycznych. 1. Zakażenia bakteryjne. 2. Zakażenia wirusologiczne. 3. Zakażenia parazytami. Wykłady: - wykład informacyjny, - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - plansze, - pogadanka. bez udziału : - studiowanie literatury, - prezentacja multimedialna, - dyskusja dydaktyczna. Zaliczenie z oceną po I semestrze. 1. Anusz Z., Podstawy epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych, PZWL, Warszawa Baran W.M., Baranowska A., Batura-Gabryel H., (red. Krajewska-Kułak E.). Zarys mikologii dla pielęgniarek. Podręcznik dla studentów studiów magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu, Wyd.Czelej, Lublin Drewa G., Laboratoryjna diagnostyka parazytologiczna, AM, Bydgoszcz Dziubek Z.,Choroby zakaźne i pasożytnicze, PZWL Dzierżanowska D. Jeliaszkiewicz J.(red.), Zakażenia szpitalne, α-medicapresss, Bielsko-Biała Heczko P.B. (red.), Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych 32

14 uzupełniająca i ratowników medycznych, PZWL, Warszawa Kayser F.H., Zaremba M.L., Bienz K.A., Mikrobiologia lekarska, PZWL, Warszawa Jabłoński L., Podstawy mikrobiologii lekarskiej, PZWL,Warszawa Przondo-Mordarska A.(red.), Zakażenia szpitalne. Etiologia i przebieg. Wyd. Continuo, Wrocław Virella G., Mikrobiologia i choroby zakaźne. Wyd. Med Drewa G.,Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy, Volumed, Warszawa Zaremba M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa Vandepitte J., Verhaegen J., Engbaek K., Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej, PZWL, Warszawa 2005 Przedmiot FARMAKOLOGIA symbol NP-F Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 60 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady bez udziału ECTS 2 punkty Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.U8. ocenia wpływ leczenia K_D.K2. systematycznie farmakologicznego na wzbogaca wiedzę fizjologiczne i biochemiczne z zakresu farmakologii procesy zachodzące dążąc do w poszczególnych profesjonalizmu, narządach, K_D.K6. rzetelnie K_A.U9.różnicuje poszczególne i dokładnie wykonuje grupy leków i ich obowiązki zawodowe. zastosowanie lecznicze, K_A.U10.zna problematykę leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi, K_A.U16.szacuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych. K_A.W16.charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy działania, przemiany w ustroju i działania uboczne, K_A.W17.omawia podstawowe zasady farmakoterapii, K_A.W18.charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie lecznicze oraz zasady leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi. Wykłady TREŚCI NAUCZANIA 1. Podstawowe pojęcia z zakresu farmakologii i farmakodynamiki. 2. Losy leku w ustroju- procesy LADME (dostępność biologiczna i farmaceutyczna). 3. Grupy leków i mechanizmy działania leków ( teoria receptorowa, mechanizmy działania leków). 4. Pojęcie interakcji w fazie farmaceutycznej oraz interakcji farmakologicznej 33

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu FARMAKOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu RADIOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WP-PielP-CHOL-Sk-S14_pNadGenUY423 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Wykłady R I / S I 14 R I / S II. Prof. zw. dr hab. n. med. Paweł Piotr Liberski Prowadzący Forma Nazwisko i imię prowadzącego

Liczba godzin Wykłady R I / S I 14 R I / S II. Prof. zw. dr hab. n. med. Paweł Piotr Liberski Prowadzący Forma Nazwisko i imię prowadzącego KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek

KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PATOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biochemia i Biofizyka

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biochemia i Biofizyka S YL AB US MODUŁ U ( PREDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ABiB modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Biochemia i Biofizyka Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-BiB BIOCHEMIA I BIOFIZYKA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NP-BiB BIOCHEMIA I BIOFIZYKA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Nabór 201/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-BiB w języku polskim BIOCHEMIA I BIOFIZYKA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Biochemistry and Biophysics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-R RADIOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-R RADIOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-R w języku polskim RADIOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Radiology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-G GENETYKA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-G GENETYKA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 015/016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-G w języku polskim GENETYKA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Genetics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Jędrzejewska

mgr Anna Jędrzejewska KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP - MiP MIKROBIOLOGIA I w języku polskim Nazwa przedmiotu PARAZYTOLOGIA w języku angielskim Microbiology and Parasitology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu BPsych Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AG modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyka Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Genetyka kliniczna Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-GK Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS F w języku polskim. FIZJOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Physiology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. NS F w języku polskim. FIZJOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Physiology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS F w języku polskim FIZJOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physiology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pielęgniarstwo. I rok S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod S-GUZR modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-G GENETYKA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-G GENETYKA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-G w języku polskim GENETYKA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Genetics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Badanie fizykalne Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Patologia - opis przedmiotu

Patologia - opis przedmiotu Patologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Patologia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-PATO-Sk-S14_pNadGenOYUQZ Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-BiB w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. NP-BiB w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-BiB w języku polskim BIOCHEMIA I BIOFIZYKA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Biochemistry and Biophysics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PP-PAR w języku polskim. Parazytologia Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Parasitology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. PP-PAR w języku polskim. Parazytologia Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Parasitology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Parazytologia Nazwa przedmiotu w języku angielskim Parasitology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Genetyka. Kod przedmiotu: 6 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA

KARTA PRZEDMIOTU CECHA KARTA PRZEDMIOTU CECHA OPIS PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu BIOCHEMIA I BIOFIZYKA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Socjologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Socjologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Socjologia Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-A ANATOMIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-A ANATOMIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-A w języku polskim ANATOMIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Anatomy USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo Prof. zw. dr hab. n. med. Paweł Piotr Liberski

w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Pielęgniarstwo Prof. zw. dr hab. n. med. Paweł Piotr Liberski KARTA PRZEDMIOTU Nabór 201/2016 Kod przedmiotu NP-BiB Nazwa przedmiotu w języku polskim BIOCHEMIA I BIOFIZYKA w języku angielskim Biochemistry and Biophysics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Przedmiot: GENETYKA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego lub drugiego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka Kliniczna. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny(WLS)

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka Kliniczna. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny(WLS) S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyka Kliniczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biochemia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-P PATOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-P PATOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 015/016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-P w języku polskim PATOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pathology USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/1014

SYLABUS na rok 2013/1014 SYLABUS na rok 2013/1014 (1) Nazwa przedmiotu Embriologia i genetyka (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. mgr Mirosława Dziekońska

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. mgr Mirosława Dziekońska Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia - opis przedmiotu

Patofizjologia - opis przedmiotu Patofizjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Patofizjologia Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-Pato Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Promocja zdrowia przedmiot do

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Fizjologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Fizjologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Fizjologia Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

Radiologia - opis przedmiotu

Radiologia - opis przedmiotu Radiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Radiologia Kod przedmiotu 12.8-WL-Lek-R Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Farmakologia Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS P PEDAGOGIKA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. NS P PEDAGOGIKA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS P w języku polskim PEDAGOGIKA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia człowieka. Nie dotyczy. II stopień/jednolite magisterskie (S2J)

I nforma c j e ogólne. Anatomia człowieka. Nie dotyczy. II stopień/jednolite magisterskie (S2J) Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Anatomia człowieka Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Anatomia Prawidłowa Człowieka Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia. Nie dotyczy. Wykłady 55h/ćwiczenia 125h (180h) Dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek, prof. PUM

I nforma c j e ogólne. Anatomia. Nie dotyczy. Wykłady 55h/ćwiczenia 125h (180h) Dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek, prof. PUM S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Anatomia Obowiązkowy Wydział

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Radiologia stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny

Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia a wyzwania współczesnej medycyny - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PATOLOGIA OGÓLNA

Przedmiot: PATOLOGIA OGÓLNA Przedmiot: PATOLOGIA OGÓLNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

Biologia medyczna. 3 obligatoryjny Polski. Wiedza z zakresu zjawisk biologicznych opanowana na wcześniejszych etapach edukacji. Kierunek: Fizjoterapia

Biologia medyczna. 3 obligatoryjny Polski. Wiedza z zakresu zjawisk biologicznych opanowana na wcześniejszych etapach edukacji. Kierunek: Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS cyklu kształcenia 2014-2017 Jednostka Organizacyjna: Zakład Biologii, Ekologii i Medycyny Sportu Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj studiów i profil

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Pielęgniarstwo. Farmakologia. Dr Emilia Laskowska. Kod przedmiotu P-1-K-F studia stacjonarne w/ćw

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Pielęgniarstwo. Farmakologia. Dr Emilia Laskowska. Kod przedmiotu P-1-K-F studia stacjonarne w/ćw Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Fizjologia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: JFM-1-203-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu S-PRP Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne. Badania fizykalne. Rok studiów II rok 2016/2017 Kod modułu CBF Nazwa modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacje ogólne Badania fizykalne Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Profilaktyka i leczenie chorób

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Pedagogika. Pielęgniarstwo Nie dotyczy

I nforma c j e ogólne. Pedagogika. Pielęgniarstwo Nie dotyczy S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Pedagogika Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki diagnostyczne

Nowoczesne techniki diagnostyczne Nowoczesne techniki diagnostyczne Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot MODUŁ Przedmiot wyodrębniony w module Kod Nauczyciel akademicki odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-A w języku polskim. ANATOMIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. NP-A w języku polskim. ANATOMIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-A w języku polskim ANATOMIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Anatomy USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANATOMIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pedagogika Kod przedmiotu: 11 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NP-F FARMAKOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NP-F FARMAKOLOGIA Nazwa przedmiotu. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NP-F w języku polskim FARMAKOLOGIA Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pharmacology USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Immunologia - opis przedmiotu

Immunologia - opis przedmiotu Immunologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Immunologia Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-Imm Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Patologia ogólna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/1015

SYLABUS na rok 2014/1015 SYLABUS na rok 2014/1015 (1) Nazwa przedmiotu Embriologia i genetyka (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa () Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno-

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Fizjologia Wysiłku Fizycznego I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F_03 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Rodzaj przedmiotu Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. NS Pr w języku polskim. PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS Pr w języku polskim PRAWO Nazwa przedmiotu w języku angielskim Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje do 2014/2015)

(obowiązuje do 2014/2015) I. Informacje ogólne OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa modułu kształcenia: Elementy anatomii i fizjologii człowieka 2. Kod modułu kształcenia 12-DS36r 3. Rodzaj modułu kształcenia: wykład nieobowiązkowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CBF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Badania fizykalne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo