STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 80 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 65 Ćwiczenia 15 ECTS 3 punkty Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.W1. posługuje się mianownictwem anatomicznym, K_A.W2. omawia budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, K_A.U1. posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego, K_A.U4. konstruuje wzór wykorzystania podstaw K_D.K1. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece, K_D.K2. systematycznie wzbogaca wiedze zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu. grzbiet, szyja głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna). wiedzy anatomicznej w badaniu przedmiotowym. TREŚCI NAUCZANIA Wykłady 1. Anatomia i nauki pokrewne; podstawy embriologii i histologii. 2. Rodzaje kości i ich połączenia. 3. Rodzaje mięśni; mięśnie kończyn, tułowia i głowy. 4. Budowa mózgowia i rdzenia kręgowego. 5. Układ nerwowy obwodowy, schemat powstawania nerwu rdzeniowego, nerwy czaszkowei rdzeniowe. 6. Narządy zmysłów. 7. Układ krążenia; serce, naczynia krwionośne. 8. Budowa układu chłonnego, budowa śledziony. 9. Gruczoły wewnętrznego wydzielania. 10.Budowa układu oddechowego, płuca, opłucna, drogi oddechowe. 20

2 Ćwiczenia Metody Forma zaliczenia przedmiotu podstawowa uzupełniająca 11. Budowa układu pokarmowego, unerwienie i unaczynienie. 12. Budowa układu moczowo-płciowego; miednica mniejsza. 1. Anatomia topograficzna; organizm jako całość: części ciała i okolice, płaszczyzny, osie i linie ciała. 2. Okolice głowy, szyi, twarzy, mięśnie, unerwienie, unaczynienie. 3. Okolice klatki piersiowej mięśnie, unerwienie, unaczynienie. 4. Okolice kończyny górnej i dolnej mięśnie, unerwienie, unaczynienie. 5. Okolice brzucha mięśnie, unerwienie, unaczynienie. Wykłady: - wykład informacyjny, - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - pokaz na fantomie i modelu, - film, - dyskusja dydaktyczna. Egzamin po I semestrze. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń, na których obecność jest obowiązkowa. 1. Beverly M., Wielki atlas anatomii człowieka, Wyd. Buchmann, Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, t. I-V, PZWL, Warszawa Narkiewicz O., Moryś J. (red.), Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów, t. I-IV, PZWL, Warszawa Parker S., Atlas anatomii człowieka, Wyd. Bellona, Sobotka J., Atlas anatomii człowieka, t. I i II, Urban&Partner, Wrocław Urbanowicz Z., Podstawy anatomii człowieka. Tom I i II, Czelej, Lublin Aleksandrowicz R., Mały atlas anatomiczny, PZWL, Warszawa Daniel B., Pruszyński B., Anatomia radiologiczna: Rtg, TK, MR, USG, SC, PZWL, Warszawa Feneis H., Ilustrowana anatomia człowieka, PZWL, Warszawa Gołąb B.K., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, PZWL, Warszawa Gołąb B.K., Podstawy anatomii człowieka, PZWL, Warszawa Krechowiecki A., Czerwiński F., Zarys anatomii człowieka, PZWL, Warszawa Michalik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa Netter F.H., Atlas anatomii człowieka, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław Liberski P.P., Papierz W.(red.), Neuropatologia Mossakowskiego, Wyd. Czelej, Lublin Sokołowska-Pituchowa J.(red.), Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa Woźniak W.(red.), Anatomia człowieka: podręcznik dla studentów i lekarzy, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław Woźniak W., Jędrzejewski K.S.(oprac.), Atlas anatomii człowieka Sobotta: T. 1: głowa, szyja, kończyna górna, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław Woźniak W., Jędrzejewski K.S.(oprac.), Atlas anatomii człowieka Sobotta: T. 2: tułów, narządy wewnętrzne, kończyna dolna, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław Yokochi Ch., Rohen J.W., Weinreb E.L., Fotograficzny atlas anatomii człowieka, PZWL, Warszawa

3 Przedmiot FIZJOLOGIA symbol NP F Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 80 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 45 Ćwiczenia bez udziału ECTS 3 punkty Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.U2.wykazuje różnice w K_D.K1. szanuje godność budowie i charakteryzuje i autonomię osób funkcje życiowe człowieka powierzonych opiece. dorosłego i dziecka, K_D.K2. systematycznie K_A.U11.opisuje zmiany w wzbogaca wiedzę funkcjonowaniu organizmu zawodową i kształtuje jako całości w sytuacji umiejętności dążąc do zaburzenia jego homeostazy profesjonalizmu, K_A.W13.Wylicza enzymy biorące udział w trawieniu, objaśnia podstawowe defekty enzymów trawiennych oraz określa skutki tych zaburzeń K_A.W3. rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych oraz elektrofizjologicznych, K_A.W4. charakteryzuje specyfikę i znaczenie gospodarki wodnoelektrolitowej, K_A.W5. określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa fizyczne wpływające na przepływ cieczy, a także czynniki oddziaływujące na opór naczyniowy przepływu krwi. Wykłady TREŚCI NAUCZANIA 1. Fizjologia charakterystyka przedmiotu. Charakterystyka i istota procesów fizjologicznych. 2. Kontrola czynności układów. Środowisko wewnętrzne organizmu pojęcie homeostazy. 3. Fizjologia komórki (Struktury komórkowe i ich funkcje, błona komórkowa budowa i funkcje). 4. Przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe budowa płytki nerwowo-mięśniowej. 5. Funkcje pnia mózgu, zwojów podstawy i móżdżku. 6. Fizjologiczne podstawy wyższych czynności nerwowych (mowa, pamięć, uczenie). 7. Układ krążenia podstawy hemodynamiki. 22

4 Ćwiczenia bez udziału Metody 8. Teoretyczne podstawy elektrokardiografii. 9. Krew: homeostaza układu krwionośnego, krzepnięcie i fibrynoliza. 10. Krążenie narządowe. Cechy tętniczego i żylnego zbiornika krwi. Krążenie w naczyniach włosowatych. Zjawisko wymiany i transportu gazów (tlenu, dwutlenku węgla). 11. Mechanika oddychania. Podstawowe pojęcia. 12. Nerki, ich czynność. Nerkowy przepływ krwi; filtracja kłębuszkowa. Zagęszczanie i rozcieńczanie moczu. 13. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i mechanizmy ich kompensacji. 14. Fizjologia przewodu pokarmowego: czynność poszczególnych odcinków. 15. Hormony: definicje, wydzielanie, funkcje. Charakterystyka fizyczna i chemiczna. Mechanizmy działania hormonów. 16. Mechanizmy kontroli hormonalnej (homeostaza, sprzężenie zwrotne, osie podwzgórzowe. 17. Przemiana materii jej składowe i regulacja. 18. Fizjologiczne podstawy zasady zdrowego stylu życia. 1. Receptory podział i ich rodzaje. Czucie skórne, zapachów i smaku. 2. Efektory mechanizm skurczu mięśnia. Omówienie mięśni szkieletowych. 3. Odruchy z rdzenia kręgowego. 4. Korowa kontrola ruchu, snu i świadomości (rodzaje snu i jego zaburzenia). 5. Elektrokardiogram. Typy rytmów i zaburzenia przewodzenia. 6. Krew i jej elementy morfotyczne. 7. Zaburzenia homeostazy (patologie). Grupy krwi. 8. Pomiary częstości skurczów serca i ciśnienia tętniczego w reakcji na zmiany pozycji ciała, wysiłek statyczny i dynamiczny. Omówienie praktycznego znaczenia otrzymanych wyników. 9. Objętości oddechowe. Wentylacja oddechowa. 10. Pojęcie klirensu i jego zastosowanie praktyczne. 11. Układy buforowe i rola układu oddechowego w regulacji równowagi kwasowozasadowej. 12. Bilans energetyczny organizmu. Ogólne zasady aktywności ruchowej. 1. Opracowanie atlasu zaburzeń EKG. 2. Opracowanie programu rehabilitacyjnego obejmującego aktywność ruchową i zasady dietetyczne dla pacjenta chorego na cukrzycę. 3. Opracowanie programu rehabilitacyjnego obejmującego aktywność ruchową i zasady dietetyczne dla pacjenta chorego z hipercholesterolemią. 4. Opracowanie programu rehabilitacyjnego obejmującego aktywność ruchową i zasady dietetyczne dla pacjenta otyłego. 5. Opracowanie programu rehabilitacyjnego obejmującego aktywność ruchową i zasady dietetyczne dla osoby prowadzącej siedzący tryb życia z zagrożeniem miażdżycy. 6. Opracowanie algorytmu postępowania pacjenta z hipotermią. 7. Opracowanie zestawu badań diagnostycznych u pacjenta z wysokim poziomem glukozy we krwi na czczo. 8. Opracowanie zestawu badań diagnostycznych u pacjenta ze stwierdzonym wysokim ciśnieniem tętniczym krwi. 9. Wykazanie na podstawie spirogramu istnienia choroby obturacyjnej płuc. 10.Wykazanie na podstawie spirogramu istnienia choroby restrykcyjnej płuc. 11.Opisanie graficzne zmian w EKG przy zawale serca. 12.Opisanie graficzne zmian w EKG wskazujących na bezwzględne ratowanie życia. 13.Opisanie wszystkich objawów i czynników wskazujących na śmierć kliniczną. 14.Opisanie spirogramu pacjenta palącego duże ilości papierosów. Wykłady: - wykład informacyjny, 23

5 Forma zaliczenia przedmiotu podstawowa uzupełniająca - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - pokaz na fantomie i modelu, - film, - dyskusja dydaktyczna. bez udziału : - studiowanie literatury, - prezentacja multimedialna, - dyskusja dydaktyczna. Egzamin po II semestrze. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń, na których obecność jest obowiązkowa. 1. Bartel H., Embriologia. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa Silbernagl S., Despopoulos A., Ilustrowana fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa Traczyk Z., Trzebski A., Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, Warszawa Górski J. (red.), Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego,pzwl, Warszawa Kozłowski S., Nazar K. (red.), Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL, Warszawa Maśliński S., Ryżewski J.(red.), Patofizjologia, PZWL, Warszawa Michalik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 2006 Przedmiot PATOLOGIA symbol NP P Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 75 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 45 Ćwiczenia bez udziału ECTS 3 punkty Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.U11. opisuje zmiany K_D.K1. systematycznie w funkcjonowaniu wzbogaca organizmu jako całości systematycznie w sytuacji zaburzenia jego wiedzę w zakresie homeostazy, patologii w dążeniu K_A.W19.definiuje podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej zaburzenia krążenia, zmian wstecznych i postępowych, zmian zapalnych i nowotworowych, 24

6 K_A.W20. omawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii narządowej układu krążenia, oddechowego, trawiennego, moczowo- płciowego i nerwowego, K_A.W21. wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowane i niemodyfikowane. Wykłady Ćwiczenia bez udziału K_A.U12. powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań diagnostycznych. 25 do profesjonalizmu zawodowego, K_D.K2. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece TREŚCI NAUCZANIA 1. Patologia, patofizjologia i patomorfologia uwagi wstępne, cele, rozwój, rys historyczny. Zdrowie i choroba. 2. Homeostaza i adaptacja. 3. Choroba, czynniki chorobotwórcze wewnętrzne i zewnętrzne. Choroba organiczna i czynnościowa. Przebieg i zejście choroby. 4. Zapalenie. Zaburzenia termoregulacji. 5. Zaburzenia regulacji hormonalnej ustroju. 6. Patogeneza zawału serca. 7. Ostra i przewlekła niewydolność krążenia. 8. Patogeneza miażdżycy. 9. Nadciśnienie tętnicze. Powikłania narządowe w chorobie nadciśnieniowej. 10. Morfologia serca w stanach chorobowych. 11. Wstrząs. 12. Ostra i przewlekła niewydolność nerek. 13. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Zaburzenia równowagi kwasowozasadowej. Obrzęki. 14. Patologia wątroby i dróg żółciowych. Marskość wątroby. Zapalenia wirusowe wątroby. 15. Patologia układu oddechowego. 16. Etiopatogeneza nowotworów. 17. Rak piersi, rak płuca, rak jelita grubego charakterystyka kliniczna i patomorfologiczna. 18. Awitaminozy. 19. Osteoporoza pomenopauzalna (typ I) i starcza (typ II). 20. Zagrożenia płodu i noworodka. 21. Wybrane aspekty starzenia się narządów i układów w organizmie człowieka. 22. Metodyka i zakres badań stosowanych w patomorfologii. 1. Patologia przysadki. 2. Patologia tarczycy. 3. Patogeneza chorób nadnerczy. 4. Podział histopatologiczny nowotworów. Zasady oceny złośliwości nowotworów. 5. Patogeneza i patomorfologia chorób zapalnych wielonarządowych. 6. Niedokrwistości pierwotne i wtórne. Niedokrwistość chorób nowotworowych. 7. Choroby mieloproliferacyjne. Ostra białaczka szpikowa. Przewlekła białaczka szpikowa. 8. Chłoniaki. Ziarnica złośliwa. 9. Skazy krwotoczne : naczyniowe, płytkowe i osoczowe. 10. Zespół śródnaczyniowego wykrzepiania. Zaburzenia hemostazy w przebiegu ciąży i porodu. 11. Trombofilia. Pierwotna i wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa. 12. Patologia układu nerwowego. 1. Korzystanie z internetowej bazy muzealnej obrazów makro i mikroskopowych: a/ przegląd i analiza chorób serca,

7 Metody Forma zaliczenia przedmiotu obowiązkowa uzupełniająca b/ przegląd i analiza obrazów chorób wątroby, c/ przegląd i analiza nowotworów. 2. Ból 3. Posocznica. Wykłady: - wykład informacyjny, - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - studium przypadku, - pokaz na fantomie i modelu, - film, - pogadanka. bez udziału : - studiowanie literatury, - prezentacja multimedialna, - dyskusja dydaktyczna. - analiza internetowej bazy Egzamin po II semestrze. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń, na których obecność jest obowiązkowa. 1. Guzek J.W., Patofizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Kruś S., Patologia. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Kruś S., Skrzypek-Fakhoury E. (red.), Patomorfologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Kumar V., Cotran R.S., Robbins S.L. (red. Włodzimierz T. Olszewski), Patologia, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław Liberski P.P., Papierz W. (red.), Neuropatologia Mossakowskiego, Wyd. Czelej, Lublin Murray C.J.L., Lopez A.D. (red.), Globalne obciążenie chorobami T. 1, Vesalius, Warszawa-Kraków Maśliński S., Ryżewski J., Patofizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Olszewski), Patologia, Wyd. Medyczne Urban & Partner, Wrocław O Connor D. J., Jones B. G., Patologia, Wydaw. Urban&Partner, Wrocław Stevens A., Lowe J. (red. Elżbieta Korobowicz): Patologia, Wyd. Czelej, Lublin Zahorska- Markiewicz B., (red.), Patofizjologia kliniczna dla studentów. Volumed, Kajora M., (red.), Zarys patomorfologii podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Wyd. ŚAM., Katowice Konturek S.J., Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, PZWL, Warszawa Stachura J., Domagała W., Patologia znaczy słowo o chorobie T. I Patologia ogólna. Kraków, PAU, Zahorska-MarkiewiczB., MałeckaE.,Patofizjologia kliniczna, Volumed, Wrocław

8 Przedmiot GENETYKA symbol NP-G Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 50 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 20 Ćwiczenia bez udziału ECTS 1 punkt Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.U6. szacuje ryzyko K_D.K1. szanuje godność ujawnienia się danej choroby i autonomię osób w oparciu o zasady powierzonych opiece, dziedziczenia i wpływ K_D.K2. systematycznie czynników środowiskowych, wzbogaca wiedzę K_A.U13. wykorzystuje wiedzę zawodową i kształtuje na temat chorób umiejętności dążąc uwarunkowanych do profesjonalizmu. genetycznie w profilaktyce nowotworów oraz diagnostyce prenatalnej. K_A.W10. omawia funkcje genomu, transkryptomu i protetomu człowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji ekspresji genów, w tym regulacji epigenetycznej, K_A.W11. opisuje budowę chromosomów oraz molekularne podłoże mutagenezy; zna profile metaboliczne podstawowych narządów, K_A.W12. wymienia zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej. Wykłady TREŚCI NAUCZANIA 1. Wybrane zagadnienia z genetyki ogólnej oraz ich odniesienie do genetyki człowieka: genotyp i fenotyp, informacja genetyczna, środowisko a zmienność organizmów. 2. Budowa i funkcja komórki: cykl komórkowy, starzenie i śmierć komórki mitoza i mejoza, gametogeneza. 3. Budowa i struktura chromosomu, kariotyp człowieka i jego analiza. 4. Genetyka molekularna: kwasy nukleinowe, organizacja genomu człowieka, geny, kod genetyczny, transkrypcja, translacja, naprawa DNA. 5. Inżynieria genetyczna: rekombinacje w inżynierii genetycznej, enzymy 27

9 Ćwiczenia bez udziału Metody Nauczania Forma zaliczenia przedmiotu podstawowa uzupełniająca restrykcyjne, wektory, klonowanie, hybrydyzacja, amplifikacja DNA, zastosowanie inżynierii genetycznej w medycynie. 6. Mutacje genowe, abberacje chromosomowe i strukturalne, badania cytogenetyczne, mutageny. 7. Sposoby dziedziczenia genów: prawa Mendla, homozygota, heterozygota, dziedziczenie dominujące i recesywne. 8. Rośliny i zwierzęta transgeniczne. Klonowanie ssaków. 1. Choroby chromosomowe człowieka, badania cytogenetyczne. 2. Choroby dziedziczone w sposób autosomalny i sprzężony z płcią. 3. Choroby spowodowane mutacjami w mitochondrialnym DNA. 4. Poradnictwo genetyczne: podstawowe zasady działania poradnictwa genetycznego, wskazania do badań genetycznych, rodowód genetyczny, diagnostyka prenatalna, profilaktyka i leczenie chorób genetycznie uwarunkowanych. 5. Badania genetyczne w ustalaniu ojcostwa. 6. Immunologia transplantacyjna: nieswoiste i swoiste mechanizmy obronne, odpowiedź immunologiczna, układ HLA I i II klasy, grupy krwi i układ Rh, przeszczepianie tkanek, komórek i narządów. 7. Etyczne, prawne i społeczne aspekty zastosowania genetyki w medycynie. 1. Analiza rodowodów genetycznych. 2. Patogeneza i podział wad wrodzonych. 3. Rodzaje cech dysmorficznych. Wykłady: - wykład informacyjny, - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - studium przypadku, - film, - pogadanka. bez udziału : - studiowanie literatury, - prezentacja multimedialna, - dyskusja dydaktyczna. Zaliczenie z oceną po I semestrze. 1. Bradley J.T., Johnson D.R., PoberB.R., Genetyka medyczna. Notatki z wykładów, PZWL, Warszawa Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów, Urban & Partner, Wrocław Passarge E., Genetyka. Ilustrowany przewodnik, PZWL, Warszawa Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., Genetyka. Krótkie wykłady, PWN, Warszawa Bal J. (red.), Biologia Molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, PWN, Warszawa Ciechaniewicz A., Kokot F. (red.), Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych, PZWL, Warszawa Clark A.G., Hartl D.L., Podstawy genetyki populacyjnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Epstein R. J., Biologia molekularna człowieka, Czelej, Lublin Kapelańska-Pręgowska J., Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych, 28

10 Wolters Kluwer, Warszawa 2011 Przedmiot BIOCHEMIA I BIOFIZYKA symbol NP- BiB Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 45 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 30 Ćwiczenia 15 ECTS 1 punkt Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.W.5.określa podstawowe reakcje związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa wpływające na przepływ cieczy, a także czynniki oddziaływujące na opór K_A.U3. prognozuje kierunek procesów biochemicznych w poszczególnych stanach klinicznych, K_A.U7. wykorzystuje znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek, tkanek oraz K_D.K2. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu, K_D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje obowiązki zawodowe. naczyniowy przepływu krwi K_A.W6. wyjaśnia podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne), K_A.W9. różnicuje budowę aminokwasów, nukleozydów, monosacharydów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych, wchodzących w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych, różnicuje witaminy. procesów fizjologicznych, w szczególności do wyjaśnienia wpływu na organizm ludzki czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące na organizm ludzki. TREŚCI NAUCZANIA Wykłady 1. Błony komórkowe: budowa i dynamika, białka błonowe, kanały i pompy błonowe, pompa sodowa, pompy wapniowe. 2. Podstawowe mechanizmy regulujące metabolizm ustrojowy: sprzężenie zwrotne, enzymy, regulacja aktywności enzymów. 3. Aminokwasy i białka: struktura i metabolizm aminokwasów;synteza, budowa i glikozylacja białek. 4. Metabolizm węglowodanów: monosacharydy i disacharydy;oligosacharydy 29

11 i polisacharydy; glikoliza; glukoneogeneza;rozkład i synteza glikogenu. 5. Lipidy - biosynteza i udział w utrzymaniu homeostazy:biosynteza i wydalanie cholesterolu; biosynteza i metabolizm kwasów tłuszczowych, triglicerydów i fosfolipidów. Ćwiczenia Metody Nauczania Forma zaliczenia przedmiotu podstawowa uzupełniająca 1. Czynniki ryzyka miażdżycy. Zaburzenia gospodarki lipidowej hipercholesterolemia, hiperlipidemia mieszana. 2. Równowaga wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa: regulacja narządowa i ogólnoustrojowa metabolizmu wodno-elektrolitowego; kwasica i alkaloza metaboliczna i oddechowa. 3. Laser, badanie właściwości światła laserowego. 4. Badanie konduktywności (przewodności elektrycznej właściwej) roztworów. 5. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą ostygania. Wykłady: - wykład informacyjny, - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - studium przypadku, - pokaz na fantomie i modelu, - film, - pogadanka. Zaliczenie po I semestrze. 1. Bańkowski E., Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Urban & Partner, Wrocław, Filipowicz B., Więckowski W., Biochemia, PWN, Warszawa Łódź Hames B.D., Hooper N.M, Houghton J.D., Krótkie wykłady Biochemia. PWN, Warszawa Jaroszyk F., Biofizyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Jóźwiak Z., Bartosz G., Biofizyka, PWN, Warszawa Murrary R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Biochemia Harpera. PZWL, Warszawa Mulas E., Rumianowski R., Rachunek niepewności pomiaru w pracowni fizycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Stryer L., Biochemia, PWN, Warszawa Terlecki J., Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki,pzwl, Warszawa Trębacz K., Ćwiczenia z biofizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie- Skłodowskiej, Lublin 2. Pasternak K., Biochemia: podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich, Czelej, Lublin Kędryna T., Gałka-Walczak M., Wybrane zagadnieni z biochemii ogólnej z ćwiczeniami. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Koolman J., Rohm K.-H., Biochemia. Ilustrowany przewodnik, PZWL, Warszawa

12 Przedmiot MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA symbol NP-MiP Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 60 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady 30 Ćwiczenia bez udziału ECTS 2 punkty Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.U5. rozpoznaje K_D.K2.systematycznie najczęściej spotykane wzbogaca wiedzę zawodową pasożyty człowieka na i kształtuje umiejętności dążąc podstawie ich budowy do profesjonalizmu, i cykli życiowych oraz K_D.6.rzetelnie i dokładnie objawów chorobowych, wykonuje obowiązki K_A.U14. klasyfikuje wynikające z procesu drobnoustroje, kształcenia. z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej, K_A.U15. wykorzystuje wiedzę na temat funkcjonowania układu pasożyt - żywiciel dla prawidłowej terapii chorób wywołanych przez pasożyty. K_A.W14.definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii, K_A.W15.różnicuje epidemiologię zakażeń wirusami, bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania. Wykłady TREŚCI NAUCZANIA 1. Podstawy bakteriologii, podział drobnoustrojów chorobotwórczych, morfologia i fizjologia drobnoustrojów. Drogi szerzenia się zarazków. 2. Odporność a zakażenie przeciwzakaźne mechanizmy obronne, odporność, w której pośredniczą przeciwciała (humoralna), odporność komórkowa. 3. Fizjologiczna flora człowieka, anatomiczne rozmieszczenie flory fizjologicznej, chorobotwórczość flory fizjologicznej. 4. Bakteriologia kliniczna ziarenkowce, Gram-dodatnie, Laseczki Gramdodatnie tlenowe, Gram-dodatnie beztlenowe ogólna charakterystyka, 31

13 Ćwiczenia bez udziału Metody Forma zaliczenia przedmiotu podstawowa czynniki determinujące chorobotwórczość. 5. Ziarenkowce Gram-ujemne, Pałeczki Gram-ujemne, 6. bakterie oportunistyczne i pochodzenia zwierzęcego. Prątki, krętki i inne podobne drobnoustroje.czynniki zjadliwości. Epidemiologia. 7. Wirusologia kliniczna; wirusy RNA, patogeneza i epidemiologia. Wirusowe zapalenia wątroby; HAV, HBV, HCV, HEV. Wirusy DNA, patogeneza i epidemiologia. 8. Mikologia kliniczna, dermatofity i grzyby nitkowate. 9. Drożdżaki i grzyby. Grzybice oportunistyczne. 10. Parazytologia kliniczna. Zakażenia pasożytnicze. 11. Zakażenia bakteriami beztlenowymi. Zakażenia układu moczowego, zatrucia pokarmowe. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Zapalenia płuc. 12. Choroby zakaźne szerzące się drogą kropelkową: wirusowe, bakteryjne Choroby odzwierzęce. 13. Drobnoustroje przenoszone droga płciową. 1. Morfologia komórki bakteryjnej. 2. Metody barwienia bakterii. 3. Podłoża bakteriologiczne. 4. Oznaczenie lekowrażliwości. 5. Diagnostyka grzybów. 6. Diagnostyka parazytów. 7. Obsługa mikroskopu. 9. Interpretacje lekowrażliwości. 10. Wykonywanie prostych testów diagnostycznych. 1. Zakażenia bakteryjne. 2. Zakażenia wirusologiczne. 3. Zakażenia parazytami. Wykłady: - wykład informacyjny, - wykład problemowy, - metoda programowana z użyciem komputera. Ćwiczenia: - metoda programowana z użyciem komputera, - plansze, - pogadanka. bez udziału : - studiowanie literatury, - prezentacja multimedialna, - dyskusja dydaktyczna. Zaliczenie z oceną po I semestrze. 1. Anusz Z., Podstawy epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych, PZWL, Warszawa Baran W.M., Baranowska A., Batura-Gabryel H., (red. Krajewska-Kułak E.). Zarys mikologii dla pielęgniarek. Podręcznik dla studentów studiów magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu, Wyd.Czelej, Lublin Drewa G., Laboratoryjna diagnostyka parazytologiczna, AM, Bydgoszcz Dziubek Z.,Choroby zakaźne i pasożytnicze, PZWL Dzierżanowska D. Jeliaszkiewicz J.(red.), Zakażenia szpitalne, α-medicapresss, Bielsko-Biała Heczko P.B. (red.), Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych 32

14 uzupełniająca i ratowników medycznych, PZWL, Warszawa Kayser F.H., Zaremba M.L., Bienz K.A., Mikrobiologia lekarska, PZWL, Warszawa Jabłoński L., Podstawy mikrobiologii lekarskiej, PZWL,Warszawa Przondo-Mordarska A.(red.), Zakażenia szpitalne. Etiologia i przebieg. Wyd. Continuo, Wrocław Virella G., Mikrobiologia i choroby zakaźne. Wyd. Med Drewa G.,Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy, Volumed, Warszawa Zaremba M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa Vandepitte J., Verhaegen J., Engbaek K., Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej, PZWL, Warszawa 2005 Przedmiot FARMAKOLOGIA symbol NP-F Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka w której realizowany jest przedmiot Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wymiar Łączny dla 60 godzin godzinowy przedmiotu Semestr I II III IV V VI Liczba godzin Wykłady bez udziału ECTS 2 punkty Efekty kształcenia dla przedmiotu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne K_A.U8. ocenia wpływ leczenia K_D.K2. systematycznie farmakologicznego na wzbogaca wiedzę fizjologiczne i biochemiczne z zakresu farmakologii procesy zachodzące dążąc do w poszczególnych profesjonalizmu, narządach, K_D.K6. rzetelnie K_A.U9.różnicuje poszczególne i dokładnie wykonuje grupy leków i ich obowiązki zawodowe. zastosowanie lecznicze, K_A.U10.zna problematykę leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi, K_A.U16.szacuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych. K_A.W16.charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy działania, przemiany w ustroju i działania uboczne, K_A.W17.omawia podstawowe zasady farmakoterapii, K_A.W18.charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie lecznicze oraz zasady leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi. Wykłady TREŚCI NAUCZANIA 1. Podstawowe pojęcia z zakresu farmakologii i farmakodynamiki. 2. Losy leku w ustroju- procesy LADME (dostępność biologiczna i farmaceutyczna). 3. Grupy leków i mechanizmy działania leków ( teoria receptorowa, mechanizmy działania leków). 4. Pojęcie interakcji w fazie farmaceutycznej oraz interakcji farmakologicznej 33

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo