Karta opisu przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta opisu przedmiotu"

Transkrypt

1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROGRAM NAUCZANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - KOSMETOLOGIA Kod Wyszczególnienie przedmiotu 0/1 Język obcy/łacina 0/2 Ochrona własności intelektualnej 0/3 Technologia informacyjna 0/4 Filozofia/Logika 0/5 Etyka/Etyka medyczna w tym etyka zawodu 0/6 Socjologia/ Zdrowie Publiczne 0/7 Wychowanie fizyczne/ Promocja i edukacja zdrowotna P/1 P/2 Biologia Genetyka P/3 Biofizyka P/4 Anatomia P/5 Histologia P/6 P/7 Fizjologia Patofizjologia P/8 Biochemia P/9 Higiena P/10 P/11 Mikrobiologia Immunologia P/12 Farmakologia P/13 Doraźna pomoc medyczna K/1 Kosmetologia pielęgnacyjna K/2 Kosmetologia upiększająca K/3 Receptura kosmetyczna K/4 Dermatologia K/5 Fizjoterapia i masaż K/6 Chemia kosmetyczna K/7 Estetyka SA/1 SA/2 SA/3 SA/4 Alergologia Toksykologia Podstawy wiedzy o kosmetykach Kosmetologia lecznicza 1

2 Kod przedmiotu SA/5 SA/6 SA/7 SA/8 SA/9 SA/10 SA/11 SA/12 SA/13 SA/14 SB /1 SB /2 SB /3 SB /4 SB /5 SB /6 SB /7 SB /8 SB /9 SB /10 SB /11 SB /12 SB /13 SB /14 SB /15 Wyszczególnienie Fizykochemia koloidów Metody oceny działania kosmetyków Surowce i formy kosmetyczne Socjologia zdrowia i medycyny / Jakość usług w kosmetologii Kosmetyki naturalne i syntetyczne / Nutrikosmetyki Aparatura w kosmetologii Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia Ubezpieczenia zdrowotne / Ubezpieczenia społeczne Podstawy psychologii klinicznej /Psychiatria Podstawy treningu fizycznego / Metodyka nauczania ruchu Perfumeria /Podstawy ziołolecznictwa Chirurgia plastyczna i estetyczna / Ginekologiczno endokrynologiczne aspekty w kosmetologii Zapobieganie zakażeniom/ Epidemiologia Stylizacja/Wizaż Farmakognozja i kosmetyka naturalna / Naturalne substancje aktywne w piwie Pielęgnacja i upiększanie włosów/ Modelowanie ciała Kosmetyka lekarska / Toksykologia kosmetyku Fitoterapia, sensoryka i środki zapachowe/ Surowce roślinne w kosmetykach i przyprawach Żywienie człowieka / Dietetyka Kształtowanie sylwetki / Korekcja wad postawy Fizykoterapia/ Elementy rehabilitacji Odnowa biologiczna / Wellnes i Spa Onkologia skóry / Rekreacyjne formy aktywności ruchowej Historia kosmetologii / Podstawy podologii Metodologia badań naukowych / Statystyka SE Seminarium, przygotowanie do egzaminu dyplomowego i egzamin dyplomowy Objaśnienia kodów: I studia pierwszego stopnia O przedmioty ogólne P przedmioty podstawowe K przedmioty kierunkowe SA przedmioty specjalistyczny A SB przedmioty specjalistyczny B SE seminarium, przygotowanie do egzaminu dyplomowego i egzamin dyplomowy 2

3 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Język obcy angielski ( poziom B2) Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy, drugi/stacjonarne, stacjonarne/ I,II,III,IV /I,II,III,IV Specjalność: Kosmetologia estetyczna Bloku modułu: ogólny Profil : praktyczny Kod przedmiotu: O/1 Obszar : nauk medycznych, nauk o 180/120 -/- -/- 60/40 120/120 Punkty ECTS: 10/10 Forma zaliczenia: Zal./Egz. Język wykładowy: angielski Obszarowe efekty : M1_WO2, M1_U02 M1_U14, M1_K01,M1_K02 M1_U13 M1_U14M1_U02M1_U03M1_U04M1_U05M1_U06M1_U07M1_U08M1_U09M1_U10 M1_K03M1_K04M1_K05M1_K06M1_K07M1_K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształcen ia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Celem jest osiągnięcie przez studentów kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. Student posiada wiedzę w obszarze specjalnościowego języka angielskiego oraz posiada wiedzę inter- i socjokulturowa z zakresu medycznego obszaru językowego. Student nabył umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne na poziomie znajomości języka angielskiego B2. Student potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych, potrafi pracować w zespole, organizować swoją pracę, akceptować opinie specjalistów i innych członków zespołu, potrafi prowadzić dokumentację pacjentów, analizować efekty zabiegów, organizować różne formy ruchu stosownie do dysfunkcji, modyfikować i opracowywać nowe, promować międzynarodowe standardy fizjoterapii. Odniesienie przedmiotu do obszarowyc h M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości z: ochrony zdrowia. 4.Treści merytoryczne przedmiotu Dane personalne: miejsce zamieszkania, rodzina. Uczucia: przyjaźń- zgadzanie się i niezgadzanie. Życie rodzinne i towarzyskie: prawa i obowiązki w rodzinie, pozycja w rodzinie, zwroty używane do powitań i pożegnań. Szkoła. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych: podróżowanie, zwroty i wyrażenia używane do powitań i pożegnań. Życie rodzinne i towarzyskie: rozkład dnia, tryb życia. Żywienie: diety i produkty spożywcze. Zdrowie: troska o zdrowie, sen, bezsenność, schorzenia, udzielanie odpowiedzi na pytania, wybieranie zdania streszczające wywiady. Sytuacje komunikacyjne: potwierdzanie informacji, przepraszanie. Dane personalne/ Życie rodzinne i towarzyskie: zmiany w życiu osobistym, dzieciństwo (porządkowanie 3

4 informacji). Szkoła: wykształcenie, koledzy, reguły, słownictwo związane z edukacją np. boarding schools. Kultura i sztuka/ czas wolny: czytanie książek recenzje, umiejętności. Sytuacje komunikacyjne: prośby, pytania o pozwolenie. Sens życia: przepowiadanie przyszłości, sytuacje hipotetyczne. Praca: zawody, kwalifikacje, utrata pracy, staranie się o pracę, dźwięki wydawane przez ludzi, np. whisper. Znaczenie pieniędzy w życiu: słownictwo związane z pieniędzmi, np. a note. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Zakupy. Sytuacje komunikacyjne: Wyjaśnianie, czego się szuka (w sklepie). Podróżowanie: środki transportu, ruch uliczny, krótkie wypowiedzi, przedstawianie i uzasadnienia opinii. Sytuacje komunikacyjne: relacjonowanie wydarzeń, samochody i prowadzenie. Zagrożenia współczesnego świata: Hałas, wyrażenia rzeczownikowe, np. burglar alarm. Pytanie o drogę, udzielanie wskazówek. Kultura i sztuka Czas wolny: dyscypliny sportowe, uprawianie sportu. Słownictwo związane ze sportem np. court. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych: Paul McCartney: The Beatles, słownictwo potoczne używane w piosenkach np. gotta. 5. Literatura: Podstawowa: 1. E. Glendinning, S. Redman Materiały do nauki języka angielskiego dla studentów Fizjoterapii wybór tekstów i ćwiczeń, PZWL, Warszawa, R. Murphy English Grammar in Use for intermediate students, PWN, Warszawa, Uzupełniająca: 1. D. Austin, T. Crosfield English, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Internet Materiały ze strony 6.Formy i metody nauczania: Ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. 7.Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie oraz ustnych prezentacji w czasie zajęć. Egzamin: ustny poprzedzony egzaminem pisemnym skonstruowanym zgodnie ze standardami ESOKJ (do egzaminu można przystąpić pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń). 4

5 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Język obcy niemiecki ( poziom B2) Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy, drugi/stacjonarne, stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil : praktyczny Kod przedmiotu: O/1 Obszar : nauk medycznych, nauk o I,II,III,IV /I,II,III,IV 180/120 -/- 60/60 60/40 120/120 Punkty ECTS: 10/10 Forma zaliczenia: Zal./Egz. Język wykładowy: angielski Obszarowe efekty : M1_WO2, M1_U02 M1_U14, M1_K01,M1_K02 M1_U13 M1_U14M1_U02M1_U03M1_U04M1_U05M1_U06M1_U07M1_U08M1_U09M1_U10 M1_K03M1_K04M1_K05M1_K06M1_K07M1_K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształcen ia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Celem jest osiągnięcie przez studentów kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. Student posiada wiedzę w obszarze specjalnościowego języka angielskiego oraz posiada wiedzę inter- i socjokulturowa z zakresu medycznego obszaru językowego. Student nabył umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne na poziomie znajomości języka angielskiego B2. Student potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych, potrafi pracować w zespole, organizować swoją pracę, akceptować opinie specjalistów i innych członków zespołu, potrafi prowadzić dokumentację pacjentów, analizować efekty zabiegów, organizować różne formy ruchu stosownie do dysfunkcji, modyfikować i opracowywać nowe, promować międzynarodowe standardy fizjoterapii. Odniesienie przedmiotu do obszarowyc h M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości z kosmetyki. 4.Treści merytoryczne przedmiotu Dane osobowe, życie osobiste. Szkoła, zawód, praca. Zakupy. Mieszkanie. Środki transportu, komunikacja miejska. Zdrowie i choroba. Diety i kosmetyki. Dzień powszedni i czas wolny. Potrawy i napoje, zakłady gastronomiczne. Pogoda i klimat. Podróże. Środowisko naturalne. Informacje o krajach niemieckiego obszaru językowego. Uroczystości i święta. Miasto i obiekty użyteczności publicznej. Media. Zagadnienia gramatyczne rzeczownik i zaimek, czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, liczebnik, zdanie. 5. Literatura: 5

6 Podstawowa: 1. Klett R. Materiały do nauki języka niemieckiego dla studentów wybór tekstów i ćwiczeń, PZWL, Warszawa, Klett R. Unternehmen Deutsch Grundkurs, Kapitel 9-10, Stuttgart, Uzupełniająca: 1. D. Austin, T. Crosfield Deutsch for Nurses, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Internet Materiały ze strony 6.Formy i metody nauczania: Ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. 7.Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie oraz ustnych prezentacji w czasie zajęć. Egzamin: ustny poprzedzony egzaminem pisemnym skonstruowanym zgodnie ze standardami ESOKJ (do egzaminu można przystąpić pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń). 6

7 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Język obcy - łacina Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarny, niestacjonarny stacjonarne/ I, II, III, IV/ I, II, III, IV Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil : praktyczny Kod przedmiotu: O/1 Obszar : nauk medycznych, nauk o 180/160 -/- -/ 60/40 120/120 Punkty ECTS: 10/10 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03, M1_ W07, M1_ W08, M1_ U01,M1_ U04,M1_ U05,M1_ U07,M1_ U09 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształcen ia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Nauczy studentów :określonej ilości słów i zwrotów medycznych i anatomicznych, zagadnień gramatycznych w zakresie umożliwiającym tłumaczenie tekstów preparowanych i oryginalnych o mniejszym stopniu trudności, paradygmatów odmian deklinacyjnych, popularnych zwrotów, sentencji, powiedzeń i wyrażeń łacińskich funkcjonujących w języku i kulturze polskiej. Student zna etymologię medycznych słów łacińskich i łaciny jako jednego ze składników wspólnej kultury europejskiej, dziedzictwa kulturowym Śródziemnomorza. Umie formułować i odczytywać diagnozy ortopedyczne w języku łacińskim, rozpoznawaje części mowy i ich przynależności fleksyjnej (deklinacje), posiada umiejętności rozwiązywania różnorodnych ćwiczeń gramatyczno-słownikowych, posługiwania się słownikiem łacińsko-polskim, dostrzegania etymologii zapożyczeń łacińskich w języku polskim i innych językach nowożytnych. Student: posługuje się słownikiem łacińsko-polskim, dostrzega etymologię zapożyczeń łacińskich w języku polskim i innych językach nowożytnych, zna popularne zwroty, sentencje, powiedzenia i wyrażenia łacińskie funkcjonujące w języku i kulturze polskiej. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ U09 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 3. Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Znajomość słów medycznych i anatomicznych używanych w atlasach anatomicznych, umiejętność budowania złożonych słów anatomicznych wykorzystywanych w atlasach anatomicznych, dostrzeganie związków pomiędzy medycznym nazewnictwem w języku łacińskim i angielskim. 4. Treści merytoryczne przedmiotu: Zagadnienia gramatyczno-stylistyczne: -historia pisma i alfabetu łacińskiego -paradygmat odmiany rzeczowników w deklinacjach I V -liczebniki główne i porządkowe -stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników -budowa zdania pojedynczego. Zagadnienia leksykalne: -słownictwo z zakresu szkieletu (kończyna dolna) -słownictwo z zakresu szkieletu (kończyna górna) -słownictwo z zakresu szkieletu (górna i klatka piersiowa) -słownictwo z zakresu więzadeł (kończyna górna) - słownictwo z zakresu więzadeł (klatka piersiowa) -słownictwo z zakresu układu mięśniowego (kończyna górna) -słownictwo z zakresu układu 7

8 mięśniowego (kończyna dolna) - słownictwo z zakresu układu mięśniowego (klatka piersiowa). Zagadnienia kulturowe: -historia pisma i alfabet grecki -etymologia łacińskich słów medycznych -zwroty i sentencje łacińskie -elementy historii medycyny starożytnej (Hipokrates, Pliniusz Młodszy) -elementy topografii i historii Rzymu antycznego -elementy kultury i sztuki Rzymu (zabytki). 5. Literatura: Podstawowa: S. Filipczak-Nowicka, Lingua Latina ad usum medicinae studentium, Wydawnictwo 1. Z. Grech-Żmijewska Lekarskie PZWL Warszawa Lingua Latina Madicinalis, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2. A. Kołodziej, S. Kołodziej Warszawa Leksykon diagnoz lekarskich polsko-łacińsko-angielski, 3. pod redakcją Jana Zaniewskiego Poltext, Warszawa Uzupełniająca: 1. J. Olearczyk 2. B. Dąbrowska Gramatyczne podstawy łacińskiego nazewnictwa medycznego, Wydawnictwo Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław Podręczny medyczny słownik łacińsko-polski i polsko łaciński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Formy i metody nauczania: Podające, praktyczne, problemowe, analityczne, bezpośrednie, majeutyczno-hermetyczne, dyskusja. 7. Metody oceny: Pisemne kolokwia na ocenę, zaliczenie na ocenę. 8.Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentów przewidziano temat: Przysięga Hipokratesa życie i twórczość, znaczenie przysięgi, starożytne przyczyny chorób, antyczne sposoby leczenia wg Pliniusz Młodszego Materiały do studiowania w/w tematu zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni: 9.Koordynator i prowadzący przedmiot: Dr Olga Charkiewicz, Mgr Katarzyna Zajączkowska 8

9 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów:trzeci/ stacjonarne, stacjonarne/ ALMAMER Szkoła Wyższa Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil: praktyczny Kod przedmiotu: O/2 Obszar : nauk medycznych, nauk o VI/VI 30/20 25/15 -/- 5/5 -/- Punkty ECTS: 1/1 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03M1_ W07M1_ W08 M1_ U01M1_ U04M1_ U05M1_ U07M1_ U09 M1_ K02M1_ K05M1_ K07 M1_ K08 2. : Cele Student poznaje zagadnienia ochrony własności intelektualnej, źródeł (wiedza, umiejętności, prawa oraz zasad ochrony utworów w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych dla kierunku studiów, które mogą mieć znaczenie w praktyce zawodowej. kształceni a Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Student zna przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Zna przepisy regulujące aspekty prawne związane z Internetem, umiejętność korzystania z Internetu w sposób nie naruszający praw osób trzecich, znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej on-line i handlu elektronicznego Student posiada umiejętność korzystania z Internetu w sposób nie naruszający praw osób trzecich, znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej on-line i handlu elektronicznego. Student reprezentuje odpowiednią zgodną z przepisami prawa postawę w zakresie problematyki ochrony własności intelektualnej Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: brak 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Pojecie i geneza ochrony własności intelektualnej rys historyczny, pojecie własności intelektualnej, specyfika i przykłady dóbr niematerialnych z zakresu własności intelektualnej. Źródła prawa autorskiego. Przedmiot prawa autorskiego (definicja utworu). Powstanie i czas ochrony. Podmiot praw autorskich. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste. Prawa pokrewne. Dozwolony użytek chronionych utworów. Umowy prawa autorskiego umowa licencyjna i umowa przenosząca prawo rodzaje, forma, zasady redagowania. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji. Ochrona cywilnoprawna autorskich praw osobistych i praw majątkowych. Ochrona prawno karna autorskich praw osobistych i praw majątkowych. Ochrona baz danych w prawie autorskim i ochrona sui generis. Prawo Internetu: Prawne źródła regulacji w Internecie. Zawieranie umów przez Internet. Świadczenie usług droga elektroniczna. Podpis elektroniczny. Naruszenie praw własności intelektualnej w Internecie. Prawo autorskie a Internet. Prawna problematyka domen internetowych. Ochrona danych osobowych w sieciach informatycznych. Ochrona elektronicznych baz danych. 9

10 5.Literatura: Podstawowa: Barta, R. Prawo autorskie i prawa pokrewne, PWN, Warszawa Markiewicz J. 2. Barta R. System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa Uzupełniająca: 1. Podrecki P. Prawo Internetu, PWN, Warszawa, Stanisławska-Kloc S. Ochrona baz danych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, nr 82, Kraków, Formy i metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 7.Metody oceny: Przygotowanie eseju na temat zagadnień ochrony własności intelektualnej. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 10

11 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarne/ stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/3 Profil : praktyczny Obszar : nauk medycznych, nauk o I/I 45/45 15/15 30/30 -/- -/- Punkty ECTS: 2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W09M1_ W08M1_ W10M1_ W20M1_ W26M1_ W10M1_ W28M1_ U05M1_ U06M1_ K04M1_ K05M1_ K08M1_ K11M1_ K21 2. Cele przedmiotu: Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Zapoznać z możliwościami wykorzystania pakietu oprogramowania biurowego oraz gabinecie kosmetologicznym. Student posiada wiedzę do tworzenia korespondencji biurowej oraz analizy i prezentacji wybranych aspektów działalności gospodarczej. i gabinecie kosmetologicznym. Student potrafi wykorzystać składniki pakietu oprogramowania biurowego w bieżącej działalności gospodarczej. Student potrafi kształtować kreatywną postawę wykorzystywania oprogramowania komputera w zakresie organizacji i techniki pracy biurowej w gabinecie kosmetologicznym. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości z podstaw obsługi komputera oraz matematyki w zakresie szkoły średniej. 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Organizacja stanowiska komputerowego w placówce medycznej (dobór sprzętu i oprogramowania, organizacja lokalnego i sieciowego wykorzystywania komputera). Zabezpieczenie danych i komputera przed niepowołanym dostępem i szkodliwym oprogramowaniem. Zasady tworzenia korespondencji biurowej w placówkach ochrony zdrowia. Tworzenie dokumentów biurowych (druki, wykazy, zestawienia, informacje dla pacjentów, itd.) za pomocą edytora tekstów. Przygotowywanie szablonów dokumentów, tworzenie pism i dokumentów metodą korespondencji seryjnej. Tworzenie grafiki informacyjnej za pomocą oprogramowania pakietu biurowego. Opracowywanie dokumentów rozliczeniowych oraz analiza wybranych aspektów działalności placówki medycznej za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Prezentowanie graficzne i tekstowe wyników działania oraz kalkulacji i rozliczeń związanych z funkcjonowaniem placówki medycznej. Wymiana danych pomiędzy składnikami pakietu biurowego, pobieranie danych z sieci Internet, publikowanie danych w sieci WWW. 11

12 5.Literatura: Podstawowa: 1. Cieciura M. ALMAMER Szkoła Wyższa Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT, Warszawa, Kopertowska- Tomczak M. Word Ćwiczenia, PWN, Warszawa, Langer M. Po prostu Excel 2007, HELION, Gliwice, Zimek R. Power Point Ćwiczenia, HELION, Gliwice, Uzupełniająca: 1. McFedries P. Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie, HELION, Gliwice, Wróblewski P. Ms Office 2007 PL w biurze i nie tylko, HELION, Gliwice, Formy i metody nauczania Zajęcia prowadzone są metodą problemową każde zajęcia rozpoczynają się od wprowadzenia teoretycznego, po którym formułowane jest zadanie (problem) do rozwiązania. Po sformułowaniu zadania i warunków jego rozwiązania prowadzący zajęcia w trybie krok po kroku rozwiązuje postawione zadania z praktycznym wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. W dalszej części ćwiczeń studenci samodzielnie pod nadzorem prowadzącego zajęcia rozwiązują zadania związane z problematyką przerabianą na danych zajęciach. 7.Metody oceny Zaliczenie ćwiczeń realizowane jest w formie kolokwiów po zakończeniu zajęć z wykorzystaniem programów Word i Excel, końcowa ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów. 8.Uwaga: Wszystkie tematy przedmiotu realizowane są w czasie zajęć. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 12

13 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Filozofia Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarne i stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/4 Profil : praktyczny Obszar : nauk medycznych, nauk o I/I 40/40 15/15 15/15 10/10 -/- Punkty ECTS: 2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ U09 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 2. Cele przedmiotu: Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Zdobycie wiedzy w zakresie specyfika filozofii wobec innych form świadomości (nauka, religia, sztuka, wiedza potoczna). Definiuje stanowiska filozoficzne przeszłości i współczesności oraz najważniejsze sporu światopoglądowe i moralne współczesności. Umiejętności Student rozumienie całościowego (filozoficznego) interpretowania świata; dostrzega różnorodności podejścia do zagadnień światopoglądowych; dostrzega przesłanek i skutki rożnych poglądów. Racjonalne interpretuje i uzasadniania przekonania. Kompetencje społeczne Student dostrzegania więzi między współczesnością a poprzednimi epokami historycznymi. Reprezentuje konsekwentne, logiczne myślenie. Jest wrażliwy na zagadnienia światopoglądowe i moralne. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości ze szkoły średniej. 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Czym jest filozofia: Jej cele, zadania, metody; początki i żywotność filozofii; filozofia a inne formy świadomości (nauka, religia, sztuka, wiedza potoczna); Działy filozofii, epoki rozwoju filozofii: Krótka prezentacja metafizyki, epistemologii i aksjologii; krótkie omówienie epok filozoficznych oraz ich specyfiki; podstawowa terminologia filozoficzna; Metafizyka, najważniejsze stanowiska: Materializm(realizm): Tales, Heraklit, Demokryt, La Mettrie, Rousseau, Marks, pozytywizm. Idealizm: Platon, Arystoteles, filozofia chrześcijańska i kwestia Boga Augustyn, Anzelm, Tomasz, herezje chrześcijańskie; nowożytny idealizm subiektywny Kartezjusz, Berkeley, Kant; Hegel; współczesna filozofia człowieka: Nietzsche, Bergson, Freud; Epistemologia, najważniejsze stanowiska: Empiryzm (F. Bacon, Berkeley); Racjonalizm (Platon, Kartezjusz, Hegel); Irracjonalizm (wczesne chrześcijaństwo Tertulian; współczesne filozofie człowieka); sceptycyzm; Krytycyzm Kanta; Etyka, najważniejsze stanowiska: Problem wartości i powinności. Główne stanowiska etyczne (Sokrates, Platon, Arystoteles, epikureizm, stoicyzm, etyka chrześcijańska, Kant, utylitaryzm). Najważniejsze współczesne spory moralne. 13

14 5.Literatura: Podstawowa: 1. W. Tatarkiewicz Historia filozofii, PWN, Warszawa, A. Miś Filozofia współczesna, PWN, Warszawa, Formy i metody nauczania: Wykład, z zadawaniem pytań i objaśnieniami. 7.Metody oceny: Zaliczenie pisemne na ocenę. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 14

15 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Logika Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarne i stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/4 Profil : praktyczny Obszar : nauk medycznych, nauk o I/I 40/40 15/15 15/15 10/10 -/- Punkty ECTS: 2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ U09 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 2. Cele przedmiotu: Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Zdobycie wiedzy w zakresie znajomość podstawowych pojęć z zakresu logiki formalnej. Odniesienie przedmiotu do obszarowych Definiuje znajomość podstawowych pojęć z zakresu logiki formalnej M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 Student nabył umiejętność prowadzenia rozumowań logicznie poprawnych, umiejętność prowadzenia rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego, umiejętność poprawnego wnioskowania Student dostrzegania więzi między współczesnością a poprzednimi epokami historycznymi. Reprezentuje konsekwentne, logiczne myślenie. Jest wrażliwy na zagadnienia światopoglądowe i moralne. M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości ze szkoły średniej. 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Elementy semiotyki. Znak, oznaka, język, kategorie syntaktyczne, funktory, nazwy, desygnowanie. Klasyczny rachunek zdań. Funktory prawdziwościowe. Wartościowanie formuł logicznych. Interpretacja, model. kontr tautologie, formuły spełniane. Matryce zerojedynkowe. Przegląd podstawowych tautologii. Metoda tabel semantycznych. Sprowadzanie wyrażeń do postaci normalnej. Odwrotna notacja polska. Konsekwencja logiczna, teoria, aksjomaty i twierdzenia, dowód, systemy dowodzenia. Założeniowy system dowodzenia klasycznego rachunku zdań. Przykłady systemów aksjomatycznych KRZ. Pełność i poprawność systemów. Rozumowania logicznie poprawne. Klasyczny rachunek kwantyfikatorów. Kwantyfikatory, wyrażenia poprawnie zbudowane, zmienne wolne i związane, operacja podstawienia. Przegląd podstawowych praw klasycznego rachunku kwantyfikatorów. Metoda sprawdzania wyrażeń jednoargumentowych klasycznego rachunku kwantyfikatorów. System założeniowy klasycznego rachunku kwantyfikatorów. Metoda tablic semantycznych dla KRK. Rachunek kwantyfikatorów z identycznością. Historia logiki. 15

16 Podstawowa: 1. W. Trzęsicki Logika i teoria mnogości. Ujecie systematyczno-historyczne, PWN, Warszawa, J. Wajszczak Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo UWM, Olsztyn Formy i metody nauczania: Wykład, z zadawaniem pytań i objaśnieniami. 7.Metody oceny: Zaliczenie pisemne na ocenę. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 16

17 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Etyka medyczna w tym etyka zawodu Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: drugi / stacjonarne, stacjonarne/ ALMAMER Szkoła Wyższa Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil: praktyczny Kod przedmiotu: O/5 Obszar : nauk medycznych, nauk o IV/IV 45/45 15/15 15/15 15/15 -/- Punkty ECTS:3/3 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03M1_ W07M1_ W08 M1_ U01M1_ U04M1_ U05M1_ U07M1_ U09 M1_ K02M1_ K05M1_ K07 M1_ K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Student poznaje potrzebę sprawowania nadzoru etycznego nad badaniami biomedycznymi, planowania i wykonywania badań przedklinicznych i klinicznych ze wskazaniem ich celu i faz, oraz definiowania podstawowych pojęć z zakresu tematyki wykładowej. Przedstawienie zasad prawidłowego prowadzenia badań klinicznych z uwzględnieniem ich dokumentacji i regulacji prawnych, zadania Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz Komisji Bioetycznej. Wyposażenie studenta/studentki we współczesną wiedzę etyczną oraz zapoznanie ze współczesnymi problemami i konfliktami moralnymi w medycynie Student zna i rozumie główne pojęcia, teorie, zasady, reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych. Zna zasady altruizmu i odpowiedzialności klinicznej i ma świadomość zasad funkcjonowania zespołu medycznego. Student potrafi przestrzegać wzorców etycznych w działaniach zawodowych. Posiada zdolność rozpoznawania etycznych wymiarów decyzji medycznych i odróżniania aspektów faktualnych od normatywnych. Przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony danych osobowych, prawa do intymności, prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do wyrażania świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego oraz prawa do godnej śmierci. Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i za przekazywanie wiedzy innym. Student reprezentuje postawę moralną. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 17

18 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: brak 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Zagadnienia z zakresu prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych i etycznych aspektów pracy naukowej. Zasady prowadzenia, dokumentacji, nadzoru i dokumentów prawnych. Kwestie ubezpieczania i finansowania doświadczeń, problem plagiatów, rzetelności prowadzenia eksperymentów. Gromadzenie danych, przygotowywanie wniosków i hipotez. Podstawowe kategorie etyki oraz teorie etyczne w medycynie Moralność. Przedmiot i kategorie etyki. Twierdzenia etyczne i warunki ich prawdziwości. Dylemat moralny. Rozstrzyganie konfliktów moralnych. Utylitaryzm. Teoria obowiązku. Etyka cnoty i charakteru. Liberalny indywidualizm. Komunitarianizm, czyli etyka wspólnoty. Etyka opiekuńcza. Bioetyka, jej powstanie, status i zadania. Zasady pryncypializmu etycznego. Kazuistyka. Wybrane kazusy bioetyczne. Etyka zawodowa. Deontologia. Normy deontologiczne jako instrument pracy lekarza stomatologa. Polskie kodeksy deontologiczne. Kodeks Etyki Lekarskiej. Międzynarodowe deklaracje deontologiczne. Europejska Konwencja Bioetyczna. Deklaracja helsińska. Moralne konflikty związane z przeobrażeniami systemowymi w służbie zdrowia. Etyczne aspekty zmian systemowych w służbie zdrowia. Priorytety etyczne w medycynie. Kryterium właściwej opieki medycznej. Zagrożenia w praktyce fizjoterapeuty. Przeciążenie pracą, wypalenie zawodowe, autorytatywność, rutyna. Świadoma zgoda chorego na leczenie. Prawa pacjenta. Warunki skuteczności wyrażonej przez pacjenta zgody lub niezgody: dostęp do pełnej informacji, zdolność do wyrażenia woli. Leczenie bez zgody pacjenta. Pozytywny i negatywny aspekt prawa pacjenta do samostanowienia. Etyczne problemy badań klinicznych. Badania kliniczne i etyka badań naukowych. Etyczne podstawy badań klinicznych. Konflikty moralne podczas badań klinicznych. Warunki uzyskiwania świadomej zgody pacjenta na udział w badaniach klinicznych. Etyczne problemy i śmierci. Definicja śmierci. Stan śmierci mózgowej i przewlekły stan wegetatywny. Badania kliniczne na pacjentach w tych stanach. Status ciała zmarłego. Eutanazja w świetle prawa i etyki. Samobójstwo wspomagane. Bierna eutanazja. Terapia minimalna. Terapia uporczywa. Problemy transplantologii i panowania nad dziedzicznością. Zaułki rozwoju transplantologii. Dawcy nieżyjący, dorośli; dawcy nieżyjący, płody; dawcy żyjący, dorośli i dzieci. Biorcy narządów, tkanek i komórek. Przeszczep odzwierzęcy. Przeszczep części ciała. Inżynieria genetyczna. Genetyka a tożsamość. Klonowanie. 5.Literatura: Podstawowa: Badania kliniczne. Organizacja, nadzór i monitorowanie, Stowarzyszenie na Rzecz 1. Walter M. Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce, Wydawnictwo OINPHARMA Sp. z o.o. Warszawa Dokumenty Standardy GCP (ang. good clinical practice), wymagania prawne w Polsce i regulacje międzynarodowe. 3. Internet 4. Capala-Szczurko I. The impact of the EU Clinical Trials Directive on current clinical research practices. Applied Clinical Trials Mar 1, Uzupełniająca: 1. Szewczyk K. Dobro, zło i medycyna, PWN, Warszawa Formy i metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 7.Metody oceny: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 18

19 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Socjologia Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: drugi / stacjonarne, stacjonarne/ ALMAMER Szkoła Wyższa Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/6 Profil: praktyczny Specjalność: Kosmetologia Obszar : nauk medycznych, nauk o estetyczna II/I1 40/40 15/15 15/15 10/10 -/- Punkty ECTS:2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03M1_ W07M1_ W08 M1_ U01M1_ U04M1_ U05M1_ U07M1_ U09 M1_ K02M1_ K05M1_ K07 M1_ K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Student poznaje teorii etykę i systemy wartości w różnych kręgach kulturowych. Student zna i rozumie główne pojęcia z socjologii, zna najważniejszych etapy w historii myśli socjologicznej oraz współczesne kierunków w socjologii. Student potrafi analizy struktur społecznych, stratyfikacji i nierówności; posługiwania się pojęciami z zakresu socjologii Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i za przekazywanie wiedzy innym. Student reprezentuje postawę praktycznego wykorzystania wiedzy socjologicznej, przygotowania narzędzi badawczych oraz realizacji terenowej badań. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: brak 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Socjologia jako nauka. Socjologia historyczna. Socjologia analityczna. Socjologia empiryczna. Aktywność człowieka. Grupy społeczne. Podziały społeczne. Zmiany społeczne. Funkcjonowanie społeczeństwa. Pojęcie narodu. Socjoglobalizacja. Składniki koncepcji badań: przedmiot, jednostki analizy, problematyka badawcza, aparatura pojęciowa, źródła danych. Badania teoretyczne i empiryczne. Badania sondażowe. Badania ilościowe i jakościowe. Narzędzia badawcze. Reguły analizy materiału. 5.Literatura: 19

20 Podstawowa: H. Białyszewski, Socjologia, PWN, Warszawa A.Dobieszewski, J. Janicki 2. P. Sztompka Socjologia; PWN, Warszawa E. Babbie Podstawy badań społecznych; PWN, Warszawa A. Sułek Ogród metodologii socjologicznej; PWN, Warszawa Formy i metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 7.Metody oceny: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć. Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 20

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo