Karta opisu przedmiotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta opisu przedmiotu"

Transkrypt

1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROGRAM NAUCZANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - KOSMETOLOGIA Kod Wyszczególnienie przedmiotu 0/1 Język obcy/łacina 0/2 Ochrona własności intelektualnej 0/3 Technologia informacyjna 0/4 Filozofia/Logika 0/5 Etyka/Etyka medyczna w tym etyka zawodu 0/6 Socjologia/ Zdrowie Publiczne 0/7 Wychowanie fizyczne/ Promocja i edukacja zdrowotna P/1 P/2 Biologia Genetyka P/3 Biofizyka P/4 Anatomia P/5 Histologia P/6 P/7 Fizjologia Patofizjologia P/8 Biochemia P/9 Higiena P/10 P/11 Mikrobiologia Immunologia P/12 Farmakologia P/13 Doraźna pomoc medyczna K/1 Kosmetologia pielęgnacyjna K/2 Kosmetologia upiększająca K/3 Receptura kosmetyczna K/4 Dermatologia K/5 Fizjoterapia i masaż K/6 Chemia kosmetyczna K/7 Estetyka SA/1 SA/2 SA/3 SA/4 Alergologia Toksykologia Podstawy wiedzy o kosmetykach Kosmetologia lecznicza 1

2 Kod przedmiotu SA/5 SA/6 SA/7 SA/8 SA/9 SA/10 SA/11 SA/12 SA/13 SA/14 SB /1 SB /2 SB /3 SB /4 SB /5 SB /6 SB /7 SB /8 SB /9 SB /10 SB /11 SB /12 SB /13 SB /14 SB /15 Wyszczególnienie Fizykochemia koloidów Metody oceny działania kosmetyków Surowce i formy kosmetyczne Socjologia zdrowia i medycyny / Jakość usług w kosmetologii Kosmetyki naturalne i syntetyczne / Nutrikosmetyki Aparatura w kosmetologii Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia Ubezpieczenia zdrowotne / Ubezpieczenia społeczne Podstawy psychologii klinicznej /Psychiatria Podstawy treningu fizycznego / Metodyka nauczania ruchu Perfumeria /Podstawy ziołolecznictwa Chirurgia plastyczna i estetyczna / Ginekologiczno endokrynologiczne aspekty w kosmetologii Zapobieganie zakażeniom/ Epidemiologia Stylizacja/Wizaż Farmakognozja i kosmetyka naturalna / Naturalne substancje aktywne w piwie Pielęgnacja i upiększanie włosów/ Modelowanie ciała Kosmetyka lekarska / Toksykologia kosmetyku Fitoterapia, sensoryka i środki zapachowe/ Surowce roślinne w kosmetykach i przyprawach Żywienie człowieka / Dietetyka Kształtowanie sylwetki / Korekcja wad postawy Fizykoterapia/ Elementy rehabilitacji Odnowa biologiczna / Wellnes i Spa Onkologia skóry / Rekreacyjne formy aktywności ruchowej Historia kosmetologii / Podstawy podologii Metodologia badań naukowych / Statystyka SE Seminarium, przygotowanie do egzaminu dyplomowego i egzamin dyplomowy Objaśnienia kodów: I studia pierwszego stopnia O przedmioty ogólne P przedmioty podstawowe K przedmioty kierunkowe SA przedmioty specjalistyczny A SB przedmioty specjalistyczny B SE seminarium, przygotowanie do egzaminu dyplomowego i egzamin dyplomowy 2

3 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Język obcy angielski ( poziom B2) Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy, drugi/stacjonarne, stacjonarne/ I,II,III,IV /I,II,III,IV Specjalność: Kosmetologia estetyczna Bloku modułu: ogólny Profil : praktyczny Kod przedmiotu: O/1 Obszar : nauk medycznych, nauk o 180/120 -/- -/- 60/40 120/120 Punkty ECTS: 10/10 Forma zaliczenia: Zal./Egz. Język wykładowy: angielski Obszarowe efekty : M1_WO2, M1_U02 M1_U14, M1_K01,M1_K02 M1_U13 M1_U14M1_U02M1_U03M1_U04M1_U05M1_U06M1_U07M1_U08M1_U09M1_U10 M1_K03M1_K04M1_K05M1_K06M1_K07M1_K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształcen ia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Celem jest osiągnięcie przez studentów kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. Student posiada wiedzę w obszarze specjalnościowego języka angielskiego oraz posiada wiedzę inter- i socjokulturowa z zakresu medycznego obszaru językowego. Student nabył umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne na poziomie znajomości języka angielskiego B2. Student potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych, potrafi pracować w zespole, organizować swoją pracę, akceptować opinie specjalistów i innych członków zespołu, potrafi prowadzić dokumentację pacjentów, analizować efekty zabiegów, organizować różne formy ruchu stosownie do dysfunkcji, modyfikować i opracowywać nowe, promować międzynarodowe standardy fizjoterapii. Odniesienie przedmiotu do obszarowyc h M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości z: ochrony zdrowia. 4.Treści merytoryczne przedmiotu Dane personalne: miejsce zamieszkania, rodzina. Uczucia: przyjaźń- zgadzanie się i niezgadzanie. Życie rodzinne i towarzyskie: prawa i obowiązki w rodzinie, pozycja w rodzinie, zwroty używane do powitań i pożegnań. Szkoła. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych: podróżowanie, zwroty i wyrażenia używane do powitań i pożegnań. Życie rodzinne i towarzyskie: rozkład dnia, tryb życia. Żywienie: diety i produkty spożywcze. Zdrowie: troska o zdrowie, sen, bezsenność, schorzenia, udzielanie odpowiedzi na pytania, wybieranie zdania streszczające wywiady. Sytuacje komunikacyjne: potwierdzanie informacji, przepraszanie. Dane personalne/ Życie rodzinne i towarzyskie: zmiany w życiu osobistym, dzieciństwo (porządkowanie 3

4 informacji). Szkoła: wykształcenie, koledzy, reguły, słownictwo związane z edukacją np. boarding schools. Kultura i sztuka/ czas wolny: czytanie książek recenzje, umiejętności. Sytuacje komunikacyjne: prośby, pytania o pozwolenie. Sens życia: przepowiadanie przyszłości, sytuacje hipotetyczne. Praca: zawody, kwalifikacje, utrata pracy, staranie się o pracę, dźwięki wydawane przez ludzi, np. whisper. Znaczenie pieniędzy w życiu: słownictwo związane z pieniędzmi, np. a note. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Zakupy. Sytuacje komunikacyjne: Wyjaśnianie, czego się szuka (w sklepie). Podróżowanie: środki transportu, ruch uliczny, krótkie wypowiedzi, przedstawianie i uzasadnienia opinii. Sytuacje komunikacyjne: relacjonowanie wydarzeń, samochody i prowadzenie. Zagrożenia współczesnego świata: Hałas, wyrażenia rzeczownikowe, np. burglar alarm. Pytanie o drogę, udzielanie wskazówek. Kultura i sztuka Czas wolny: dyscypliny sportowe, uprawianie sportu. Słownictwo związane ze sportem np. court. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych: Paul McCartney: The Beatles, słownictwo potoczne używane w piosenkach np. gotta. 5. Literatura: Podstawowa: 1. E. Glendinning, S. Redman Materiały do nauki języka angielskiego dla studentów Fizjoterapii wybór tekstów i ćwiczeń, PZWL, Warszawa, R. Murphy English Grammar in Use for intermediate students, PWN, Warszawa, Uzupełniająca: 1. D. Austin, T. Crosfield English, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Internet Materiały ze strony 6.Formy i metody nauczania: Ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. 7.Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie oraz ustnych prezentacji w czasie zajęć. Egzamin: ustny poprzedzony egzaminem pisemnym skonstruowanym zgodnie ze standardami ESOKJ (do egzaminu można przystąpić pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń). 4

5 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Język obcy niemiecki ( poziom B2) Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy, drugi/stacjonarne, stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil : praktyczny Kod przedmiotu: O/1 Obszar : nauk medycznych, nauk o I,II,III,IV /I,II,III,IV 180/120 -/- 60/60 60/40 120/120 Punkty ECTS: 10/10 Forma zaliczenia: Zal./Egz. Język wykładowy: angielski Obszarowe efekty : M1_WO2, M1_U02 M1_U14, M1_K01,M1_K02 M1_U13 M1_U14M1_U02M1_U03M1_U04M1_U05M1_U06M1_U07M1_U08M1_U09M1_U10 M1_K03M1_K04M1_K05M1_K06M1_K07M1_K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształcen ia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Celem jest osiągnięcie przez studentów kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. Student posiada wiedzę w obszarze specjalnościowego języka angielskiego oraz posiada wiedzę inter- i socjokulturowa z zakresu medycznego obszaru językowego. Student nabył umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne na poziomie znajomości języka angielskiego B2. Student potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych, potrafi pracować w zespole, organizować swoją pracę, akceptować opinie specjalistów i innych członków zespołu, potrafi prowadzić dokumentację pacjentów, analizować efekty zabiegów, organizować różne formy ruchu stosownie do dysfunkcji, modyfikować i opracowywać nowe, promować międzynarodowe standardy fizjoterapii. Odniesienie przedmiotu do obszarowyc h M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości z kosmetyki. 4.Treści merytoryczne przedmiotu Dane osobowe, życie osobiste. Szkoła, zawód, praca. Zakupy. Mieszkanie. Środki transportu, komunikacja miejska. Zdrowie i choroba. Diety i kosmetyki. Dzień powszedni i czas wolny. Potrawy i napoje, zakłady gastronomiczne. Pogoda i klimat. Podróże. Środowisko naturalne. Informacje o krajach niemieckiego obszaru językowego. Uroczystości i święta. Miasto i obiekty użyteczności publicznej. Media. Zagadnienia gramatyczne rzeczownik i zaimek, czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, liczebnik, zdanie. 5. Literatura: 5

6 Podstawowa: 1. Klett R. Materiały do nauki języka niemieckiego dla studentów wybór tekstów i ćwiczeń, PZWL, Warszawa, Klett R. Unternehmen Deutsch Grundkurs, Kapitel 9-10, Stuttgart, Uzupełniająca: 1. D. Austin, T. Crosfield Deutsch for Nurses, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Internet Materiały ze strony 6.Formy i metody nauczania: Ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. 7.Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie oraz ustnych prezentacji w czasie zajęć. Egzamin: ustny poprzedzony egzaminem pisemnym skonstruowanym zgodnie ze standardami ESOKJ (do egzaminu można przystąpić pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń). 6

7 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Język obcy - łacina Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarny, niestacjonarny stacjonarne/ I, II, III, IV/ I, II, III, IV Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil : praktyczny Kod przedmiotu: O/1 Obszar : nauk medycznych, nauk o 180/160 -/- -/ 60/40 120/120 Punkty ECTS: 10/10 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03, M1_ W07, M1_ W08, M1_ U01,M1_ U04,M1_ U05,M1_ U07,M1_ U09 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształcen ia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Nauczy studentów :określonej ilości słów i zwrotów medycznych i anatomicznych, zagadnień gramatycznych w zakresie umożliwiającym tłumaczenie tekstów preparowanych i oryginalnych o mniejszym stopniu trudności, paradygmatów odmian deklinacyjnych, popularnych zwrotów, sentencji, powiedzeń i wyrażeń łacińskich funkcjonujących w języku i kulturze polskiej. Student zna etymologię medycznych słów łacińskich i łaciny jako jednego ze składników wspólnej kultury europejskiej, dziedzictwa kulturowym Śródziemnomorza. Umie formułować i odczytywać diagnozy ortopedyczne w języku łacińskim, rozpoznawaje części mowy i ich przynależności fleksyjnej (deklinacje), posiada umiejętności rozwiązywania różnorodnych ćwiczeń gramatyczno-słownikowych, posługiwania się słownikiem łacińsko-polskim, dostrzegania etymologii zapożyczeń łacińskich w języku polskim i innych językach nowożytnych. Student: posługuje się słownikiem łacińsko-polskim, dostrzega etymologię zapożyczeń łacińskich w języku polskim i innych językach nowożytnych, zna popularne zwroty, sentencje, powiedzenia i wyrażenia łacińskie funkcjonujące w języku i kulturze polskiej. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ U09 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 3. Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Znajomość słów medycznych i anatomicznych używanych w atlasach anatomicznych, umiejętność budowania złożonych słów anatomicznych wykorzystywanych w atlasach anatomicznych, dostrzeganie związków pomiędzy medycznym nazewnictwem w języku łacińskim i angielskim. 4. Treści merytoryczne przedmiotu: Zagadnienia gramatyczno-stylistyczne: -historia pisma i alfabetu łacińskiego -paradygmat odmiany rzeczowników w deklinacjach I V -liczebniki główne i porządkowe -stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników -budowa zdania pojedynczego. Zagadnienia leksykalne: -słownictwo z zakresu szkieletu (kończyna dolna) -słownictwo z zakresu szkieletu (kończyna górna) -słownictwo z zakresu szkieletu (górna i klatka piersiowa) -słownictwo z zakresu więzadeł (kończyna górna) - słownictwo z zakresu więzadeł (klatka piersiowa) -słownictwo z zakresu układu mięśniowego (kończyna górna) -słownictwo z zakresu układu 7

8 mięśniowego (kończyna dolna) - słownictwo z zakresu układu mięśniowego (klatka piersiowa). Zagadnienia kulturowe: -historia pisma i alfabet grecki -etymologia łacińskich słów medycznych -zwroty i sentencje łacińskie -elementy historii medycyny starożytnej (Hipokrates, Pliniusz Młodszy) -elementy topografii i historii Rzymu antycznego -elementy kultury i sztuki Rzymu (zabytki). 5. Literatura: Podstawowa: S. Filipczak-Nowicka, Lingua Latina ad usum medicinae studentium, Wydawnictwo 1. Z. Grech-Żmijewska Lekarskie PZWL Warszawa Lingua Latina Madicinalis, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2. A. Kołodziej, S. Kołodziej Warszawa Leksykon diagnoz lekarskich polsko-łacińsko-angielski, 3. pod redakcją Jana Zaniewskiego Poltext, Warszawa Uzupełniająca: 1. J. Olearczyk 2. B. Dąbrowska Gramatyczne podstawy łacińskiego nazewnictwa medycznego, Wydawnictwo Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław Podręczny medyczny słownik łacińsko-polski i polsko łaciński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Formy i metody nauczania: Podające, praktyczne, problemowe, analityczne, bezpośrednie, majeutyczno-hermetyczne, dyskusja. 7. Metody oceny: Pisemne kolokwia na ocenę, zaliczenie na ocenę. 8.Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentów przewidziano temat: Przysięga Hipokratesa życie i twórczość, znaczenie przysięgi, starożytne przyczyny chorób, antyczne sposoby leczenia wg Pliniusz Młodszego Materiały do studiowania w/w tematu zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni: 9.Koordynator i prowadzący przedmiot: Dr Olga Charkiewicz, Mgr Katarzyna Zajączkowska 8

9 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów:trzeci/ stacjonarne, stacjonarne/ ALMAMER Szkoła Wyższa Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil: praktyczny Kod przedmiotu: O/2 Obszar : nauk medycznych, nauk o VI/VI 30/20 25/15 -/- 5/5 -/- Punkty ECTS: 1/1 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03M1_ W07M1_ W08 M1_ U01M1_ U04M1_ U05M1_ U07M1_ U09 M1_ K02M1_ K05M1_ K07 M1_ K08 2. : Cele Student poznaje zagadnienia ochrony własności intelektualnej, źródeł (wiedza, umiejętności, prawa oraz zasad ochrony utworów w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych dla kierunku studiów, które mogą mieć znaczenie w praktyce zawodowej. kształceni a Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Student zna przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Zna przepisy regulujące aspekty prawne związane z Internetem, umiejętność korzystania z Internetu w sposób nie naruszający praw osób trzecich, znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej on-line i handlu elektronicznego Student posiada umiejętność korzystania z Internetu w sposób nie naruszający praw osób trzecich, znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej on-line i handlu elektronicznego. Student reprezentuje odpowiednią zgodną z przepisami prawa postawę w zakresie problematyki ochrony własności intelektualnej Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: brak 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Pojecie i geneza ochrony własności intelektualnej rys historyczny, pojecie własności intelektualnej, specyfika i przykłady dóbr niematerialnych z zakresu własności intelektualnej. Źródła prawa autorskiego. Przedmiot prawa autorskiego (definicja utworu). Powstanie i czas ochrony. Podmiot praw autorskich. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste. Prawa pokrewne. Dozwolony użytek chronionych utworów. Umowy prawa autorskiego umowa licencyjna i umowa przenosząca prawo rodzaje, forma, zasady redagowania. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji. Ochrona cywilnoprawna autorskich praw osobistych i praw majątkowych. Ochrona prawno karna autorskich praw osobistych i praw majątkowych. Ochrona baz danych w prawie autorskim i ochrona sui generis. Prawo Internetu: Prawne źródła regulacji w Internecie. Zawieranie umów przez Internet. Świadczenie usług droga elektroniczna. Podpis elektroniczny. Naruszenie praw własności intelektualnej w Internecie. Prawo autorskie a Internet. Prawna problematyka domen internetowych. Ochrona danych osobowych w sieciach informatycznych. Ochrona elektronicznych baz danych. 9

10 5.Literatura: Podstawowa: Barta, R. Prawo autorskie i prawa pokrewne, PWN, Warszawa Markiewicz J. 2. Barta R. System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa Uzupełniająca: 1. Podrecki P. Prawo Internetu, PWN, Warszawa, Stanisławska-Kloc S. Ochrona baz danych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, nr 82, Kraków, Formy i metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 7.Metody oceny: Przygotowanie eseju na temat zagadnień ochrony własności intelektualnej. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 10

11 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarne/ stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/3 Profil : praktyczny Obszar : nauk medycznych, nauk o I/I 45/45 15/15 30/30 -/- -/- Punkty ECTS: 2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W09M1_ W08M1_ W10M1_ W20M1_ W26M1_ W10M1_ W28M1_ U05M1_ U06M1_ K04M1_ K05M1_ K08M1_ K11M1_ K21 2. Cele przedmiotu: Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Zapoznać z możliwościami wykorzystania pakietu oprogramowania biurowego oraz gabinecie kosmetologicznym. Student posiada wiedzę do tworzenia korespondencji biurowej oraz analizy i prezentacji wybranych aspektów działalności gospodarczej. i gabinecie kosmetologicznym. Student potrafi wykorzystać składniki pakietu oprogramowania biurowego w bieżącej działalności gospodarczej. Student potrafi kształtować kreatywną postawę wykorzystywania oprogramowania komputera w zakresie organizacji i techniki pracy biurowej w gabinecie kosmetologicznym. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości z podstaw obsługi komputera oraz matematyki w zakresie szkoły średniej. 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Organizacja stanowiska komputerowego w placówce medycznej (dobór sprzętu i oprogramowania, organizacja lokalnego i sieciowego wykorzystywania komputera). Zabezpieczenie danych i komputera przed niepowołanym dostępem i szkodliwym oprogramowaniem. Zasady tworzenia korespondencji biurowej w placówkach ochrony zdrowia. Tworzenie dokumentów biurowych (druki, wykazy, zestawienia, informacje dla pacjentów, itd.) za pomocą edytora tekstów. Przygotowywanie szablonów dokumentów, tworzenie pism i dokumentów metodą korespondencji seryjnej. Tworzenie grafiki informacyjnej za pomocą oprogramowania pakietu biurowego. Opracowywanie dokumentów rozliczeniowych oraz analiza wybranych aspektów działalności placówki medycznej za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Prezentowanie graficzne i tekstowe wyników działania oraz kalkulacji i rozliczeń związanych z funkcjonowaniem placówki medycznej. Wymiana danych pomiędzy składnikami pakietu biurowego, pobieranie danych z sieci Internet, publikowanie danych w sieci WWW. 11

12 5.Literatura: Podstawowa: 1. Cieciura M. ALMAMER Szkoła Wyższa Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT, Warszawa, Kopertowska- Tomczak M. Word Ćwiczenia, PWN, Warszawa, Langer M. Po prostu Excel 2007, HELION, Gliwice, Zimek R. Power Point Ćwiczenia, HELION, Gliwice, Uzupełniająca: 1. McFedries P. Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie, HELION, Gliwice, Wróblewski P. Ms Office 2007 PL w biurze i nie tylko, HELION, Gliwice, Formy i metody nauczania Zajęcia prowadzone są metodą problemową każde zajęcia rozpoczynają się od wprowadzenia teoretycznego, po którym formułowane jest zadanie (problem) do rozwiązania. Po sformułowaniu zadania i warunków jego rozwiązania prowadzący zajęcia w trybie krok po kroku rozwiązuje postawione zadania z praktycznym wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. W dalszej części ćwiczeń studenci samodzielnie pod nadzorem prowadzącego zajęcia rozwiązują zadania związane z problematyką przerabianą na danych zajęciach. 7.Metody oceny Zaliczenie ćwiczeń realizowane jest w formie kolokwiów po zakończeniu zajęć z wykorzystaniem programów Word i Excel, końcowa ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów. 8.Uwaga: Wszystkie tematy przedmiotu realizowane są w czasie zajęć. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 12

13 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Filozofia Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarne i stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/4 Profil : praktyczny Obszar : nauk medycznych, nauk o I/I 40/40 15/15 15/15 10/10 -/- Punkty ECTS: 2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ U09 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 2. Cele przedmiotu: Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Zdobycie wiedzy w zakresie specyfika filozofii wobec innych form świadomości (nauka, religia, sztuka, wiedza potoczna). Definiuje stanowiska filozoficzne przeszłości i współczesności oraz najważniejsze sporu światopoglądowe i moralne współczesności. Umiejętności Student rozumienie całościowego (filozoficznego) interpretowania świata; dostrzega różnorodności podejścia do zagadnień światopoglądowych; dostrzega przesłanek i skutki rożnych poglądów. Racjonalne interpretuje i uzasadniania przekonania. Kompetencje społeczne Student dostrzegania więzi między współczesnością a poprzednimi epokami historycznymi. Reprezentuje konsekwentne, logiczne myślenie. Jest wrażliwy na zagadnienia światopoglądowe i moralne. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości ze szkoły średniej. 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Czym jest filozofia: Jej cele, zadania, metody; początki i żywotność filozofii; filozofia a inne formy świadomości (nauka, religia, sztuka, wiedza potoczna); Działy filozofii, epoki rozwoju filozofii: Krótka prezentacja metafizyki, epistemologii i aksjologii; krótkie omówienie epok filozoficznych oraz ich specyfiki; podstawowa terminologia filozoficzna; Metafizyka, najważniejsze stanowiska: Materializm(realizm): Tales, Heraklit, Demokryt, La Mettrie, Rousseau, Marks, pozytywizm. Idealizm: Platon, Arystoteles, filozofia chrześcijańska i kwestia Boga Augustyn, Anzelm, Tomasz, herezje chrześcijańskie; nowożytny idealizm subiektywny Kartezjusz, Berkeley, Kant; Hegel; współczesna filozofia człowieka: Nietzsche, Bergson, Freud; Epistemologia, najważniejsze stanowiska: Empiryzm (F. Bacon, Berkeley); Racjonalizm (Platon, Kartezjusz, Hegel); Irracjonalizm (wczesne chrześcijaństwo Tertulian; współczesne filozofie człowieka); sceptycyzm; Krytycyzm Kanta; Etyka, najważniejsze stanowiska: Problem wartości i powinności. Główne stanowiska etyczne (Sokrates, Platon, Arystoteles, epikureizm, stoicyzm, etyka chrześcijańska, Kant, utylitaryzm). Najważniejsze współczesne spory moralne. 13

14 5.Literatura: Podstawowa: 1. W. Tatarkiewicz Historia filozofii, PWN, Warszawa, A. Miś Filozofia współczesna, PWN, Warszawa, Formy i metody nauczania: Wykład, z zadawaniem pytań i objaśnieniami. 7.Metody oceny: Zaliczenie pisemne na ocenę. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 14

15 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Logika Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarne i stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/4 Profil : praktyczny Obszar : nauk medycznych, nauk o I/I 40/40 15/15 15/15 10/10 -/- Punkty ECTS: 2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ U09 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 2. Cele przedmiotu: Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Zdobycie wiedzy w zakresie znajomość podstawowych pojęć z zakresu logiki formalnej. Odniesienie przedmiotu do obszarowych Definiuje znajomość podstawowych pojęć z zakresu logiki formalnej M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 Student nabył umiejętność prowadzenia rozumowań logicznie poprawnych, umiejętność prowadzenia rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego, umiejętność poprawnego wnioskowania Student dostrzegania więzi między współczesnością a poprzednimi epokami historycznymi. Reprezentuje konsekwentne, logiczne myślenie. Jest wrażliwy na zagadnienia światopoglądowe i moralne. M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości ze szkoły średniej. 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Elementy semiotyki. Znak, oznaka, język, kategorie syntaktyczne, funktory, nazwy, desygnowanie. Klasyczny rachunek zdań. Funktory prawdziwościowe. Wartościowanie formuł logicznych. Interpretacja, model. kontr tautologie, formuły spełniane. Matryce zerojedynkowe. Przegląd podstawowych tautologii. Metoda tabel semantycznych. Sprowadzanie wyrażeń do postaci normalnej. Odwrotna notacja polska. Konsekwencja logiczna, teoria, aksjomaty i twierdzenia, dowód, systemy dowodzenia. Założeniowy system dowodzenia klasycznego rachunku zdań. Przykłady systemów aksjomatycznych KRZ. Pełność i poprawność systemów. Rozumowania logicznie poprawne. Klasyczny rachunek kwantyfikatorów. Kwantyfikatory, wyrażenia poprawnie zbudowane, zmienne wolne i związane, operacja podstawienia. Przegląd podstawowych praw klasycznego rachunku kwantyfikatorów. Metoda sprawdzania wyrażeń jednoargumentowych klasycznego rachunku kwantyfikatorów. System założeniowy klasycznego rachunku kwantyfikatorów. Metoda tablic semantycznych dla KRK. Rachunek kwantyfikatorów z identycznością. Historia logiki. 15

16 Podstawowa: 1. W. Trzęsicki Logika i teoria mnogości. Ujecie systematyczno-historyczne, PWN, Warszawa, J. Wajszczak Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo UWM, Olsztyn Formy i metody nauczania: Wykład, z zadawaniem pytań i objaśnieniami. 7.Metody oceny: Zaliczenie pisemne na ocenę. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 16

17 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Etyka medyczna w tym etyka zawodu Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: drugi / stacjonarne, stacjonarne/ ALMAMER Szkoła Wyższa Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil: praktyczny Kod przedmiotu: O/5 Obszar : nauk medycznych, nauk o IV/IV 45/45 15/15 15/15 15/15 -/- Punkty ECTS:3/3 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03M1_ W07M1_ W08 M1_ U01M1_ U04M1_ U05M1_ U07M1_ U09 M1_ K02M1_ K05M1_ K07 M1_ K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Student poznaje potrzebę sprawowania nadzoru etycznego nad badaniami biomedycznymi, planowania i wykonywania badań przedklinicznych i klinicznych ze wskazaniem ich celu i faz, oraz definiowania podstawowych pojęć z zakresu tematyki wykładowej. Przedstawienie zasad prawidłowego prowadzenia badań klinicznych z uwzględnieniem ich dokumentacji i regulacji prawnych, zadania Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz Komisji Bioetycznej. Wyposażenie studenta/studentki we współczesną wiedzę etyczną oraz zapoznanie ze współczesnymi problemami i konfliktami moralnymi w medycynie Student zna i rozumie główne pojęcia, teorie, zasady, reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych. Zna zasady altruizmu i odpowiedzialności klinicznej i ma świadomość zasad funkcjonowania zespołu medycznego. Student potrafi przestrzegać wzorców etycznych w działaniach zawodowych. Posiada zdolność rozpoznawania etycznych wymiarów decyzji medycznych i odróżniania aspektów faktualnych od normatywnych. Przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony danych osobowych, prawa do intymności, prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do wyrażania świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego oraz prawa do godnej śmierci. Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i za przekazywanie wiedzy innym. Student reprezentuje postawę moralną. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 17

18 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: brak 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Zagadnienia z zakresu prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych i etycznych aspektów pracy naukowej. Zasady prowadzenia, dokumentacji, nadzoru i dokumentów prawnych. Kwestie ubezpieczania i finansowania doświadczeń, problem plagiatów, rzetelności prowadzenia eksperymentów. Gromadzenie danych, przygotowywanie wniosków i hipotez. Podstawowe kategorie etyki oraz teorie etyczne w medycynie Moralność. Przedmiot i kategorie etyki. Twierdzenia etyczne i warunki ich prawdziwości. Dylemat moralny. Rozstrzyganie konfliktów moralnych. Utylitaryzm. Teoria obowiązku. Etyka cnoty i charakteru. Liberalny indywidualizm. Komunitarianizm, czyli etyka wspólnoty. Etyka opiekuńcza. Bioetyka, jej powstanie, status i zadania. Zasady pryncypializmu etycznego. Kazuistyka. Wybrane kazusy bioetyczne. Etyka zawodowa. Deontologia. Normy deontologiczne jako instrument pracy lekarza stomatologa. Polskie kodeksy deontologiczne. Kodeks Etyki Lekarskiej. Międzynarodowe deklaracje deontologiczne. Europejska Konwencja Bioetyczna. Deklaracja helsińska. Moralne konflikty związane z przeobrażeniami systemowymi w służbie zdrowia. Etyczne aspekty zmian systemowych w służbie zdrowia. Priorytety etyczne w medycynie. Kryterium właściwej opieki medycznej. Zagrożenia w praktyce fizjoterapeuty. Przeciążenie pracą, wypalenie zawodowe, autorytatywność, rutyna. Świadoma zgoda chorego na leczenie. Prawa pacjenta. Warunki skuteczności wyrażonej przez pacjenta zgody lub niezgody: dostęp do pełnej informacji, zdolność do wyrażenia woli. Leczenie bez zgody pacjenta. Pozytywny i negatywny aspekt prawa pacjenta do samostanowienia. Etyczne problemy badań klinicznych. Badania kliniczne i etyka badań naukowych. Etyczne podstawy badań klinicznych. Konflikty moralne podczas badań klinicznych. Warunki uzyskiwania świadomej zgody pacjenta na udział w badaniach klinicznych. Etyczne problemy i śmierci. Definicja śmierci. Stan śmierci mózgowej i przewlekły stan wegetatywny. Badania kliniczne na pacjentach w tych stanach. Status ciała zmarłego. Eutanazja w świetle prawa i etyki. Samobójstwo wspomagane. Bierna eutanazja. Terapia minimalna. Terapia uporczywa. Problemy transplantologii i panowania nad dziedzicznością. Zaułki rozwoju transplantologii. Dawcy nieżyjący, dorośli; dawcy nieżyjący, płody; dawcy żyjący, dorośli i dzieci. Biorcy narządów, tkanek i komórek. Przeszczep odzwierzęcy. Przeszczep części ciała. Inżynieria genetyczna. Genetyka a tożsamość. Klonowanie. 5.Literatura: Podstawowa: Badania kliniczne. Organizacja, nadzór i monitorowanie, Stowarzyszenie na Rzecz 1. Walter M. Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce, Wydawnictwo OINPHARMA Sp. z o.o. Warszawa Dokumenty Standardy GCP (ang. good clinical practice), wymagania prawne w Polsce i regulacje międzynarodowe. 3. Internet 4. Capala-Szczurko I. The impact of the EU Clinical Trials Directive on current clinical research practices. Applied Clinical Trials Mar 1, Uzupełniająca: 1. Szewczyk K. Dobro, zło i medycyna, PWN, Warszawa Formy i metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 7.Metody oceny: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 18

19 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Socjologia Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: drugi / stacjonarne, stacjonarne/ ALMAMER Szkoła Wyższa Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/6 Profil: praktyczny Specjalność: Kosmetologia Obszar : nauk medycznych, nauk o estetyczna II/I1 40/40 15/15 15/15 10/10 -/- Punkty ECTS:2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03M1_ W07M1_ W08 M1_ U01M1_ U04M1_ U05M1_ U07M1_ U09 M1_ K02M1_ K05M1_ K07 M1_ K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Student poznaje teorii etykę i systemy wartości w różnych kręgach kulturowych. Student zna i rozumie główne pojęcia z socjologii, zna najważniejszych etapy w historii myśli socjologicznej oraz współczesne kierunków w socjologii. Student potrafi analizy struktur społecznych, stratyfikacji i nierówności; posługiwania się pojęciami z zakresu socjologii Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i za przekazywanie wiedzy innym. Student reprezentuje postawę praktycznego wykorzystania wiedzy socjologicznej, przygotowania narzędzi badawczych oraz realizacji terenowej badań. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: brak 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Socjologia jako nauka. Socjologia historyczna. Socjologia analityczna. Socjologia empiryczna. Aktywność człowieka. Grupy społeczne. Podziały społeczne. Zmiany społeczne. Funkcjonowanie społeczeństwa. Pojęcie narodu. Socjoglobalizacja. Składniki koncepcji badań: przedmiot, jednostki analizy, problematyka badawcza, aparatura pojęciowa, źródła danych. Badania teoretyczne i empiryczne. Badania sondażowe. Badania ilościowe i jakościowe. Narzędzia badawcze. Reguły analizy materiału. 5.Literatura: 19

20 Podstawowa: H. Białyszewski, Socjologia, PWN, Warszawa A.Dobieszewski, J. Janicki 2. P. Sztompka Socjologia; PWN, Warszawa E. Babbie Podstawy badań społecznych; PWN, Warszawa A. Sułek Ogród metodologii socjologicznej; PWN, Warszawa Formy i metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 7.Metody oceny: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć. Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 20

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy kształcenia Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium ZARYS ANATOMII Outline the Anatomy Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW. Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny PLAN STUDIÓW Lp Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny Nazwa przedmiotu Liczba godzin Σ W C PK CK CL S Forma zakończenia Semestr I 1 Anatomia 45 30 15 E 4 Podstawy chemii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW. Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny Lp PLAN STUDIÓW Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, niestacjonarne, profil praktyczny Nazwa przedmiotu Liczba godzin Σ W C PK CK CL S Forma zakończenia Semestr I 1 Anatomia 30 0 10 E 4 Podstawy chemii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma niestacjonarna, profil praktyczny.

PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma niestacjonarna, profil praktyczny. Semestr I 1 Anatomia 30 30 E 4 2 Podstawy chemii 25 15 15 z/o 4 3 Histologia I 23 8 15 4 Biologia z genetyką 30 30 E 4 5 Higiena 25 25 6 Estetyka 15 15 7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 15 15 8 Moduł fakultatywny

Bardziej szczegółowo

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Fizjologia Wysiłku Fizycznego I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F_03 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma stacjonarna, profil praktyczny.

PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma stacjonarna, profil praktyczny. PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 0/07 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma stacjonarna, profil praktyczny Semestr I Anatomia 5 5 E Podstawy chemii 5 0 5 z/o Histologia I 0 5 5 z/o Biologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI II. Poziom i forma studiów. Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, email, nr tel. służbowego) Rodzaj zajęć i liczba godzin

WYDZIAŁ LEKARSKI II. Poziom i forma studiów. Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, email, nr tel. służbowego) Rodzaj zajęć i liczba godzin WYDZIAŁ LEKARSKI II Nazwa kierunku Nazwa przedmiotu Jednostka realizująca Rodzaj przedmiotu Obszar nauczania Cel kształcenia Biotechnologia, specjalność Biotechnologia medyczna Poziom i forma studiów I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM Kosmetologia - studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 01 rokiem.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego. Studium Języków Obcych. Sylabus rok akademicki 2017/2018. Grupa ME B2 JĘZYK ANGIELSKI. Łącznie 30 godzin.

Uczelnia Łazarskiego. Studium Języków Obcych. Sylabus rok akademicki 2017/2018. Grupa ME B2 JĘZYK ANGIELSKI. Łącznie 30 godzin. Uczelnia Łazarskiego Studium Języków Obcych Sylabus rok akademicki 2017/2018 Grupa ME B2 Nazwa przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI Kod przedmiotu Poziom studiów Studia magisterskie Status przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno-

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. FIZJOLOGIA UKŁADU RUCHU kierunek Odnowa biologiczna PHYSIOLOGY OF THE MOVEMENT Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Zofia Goc Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa 2 Typ Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wieloukładowych w obrębie narządu ruchu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_20 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna matematyka chemia ogólna i nieorganiczna chemia organiczna biologia roślin podstawy statystyki botanika systematyczna botanika zajęcia terenowe bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i biologia rozwoju/bezkręgowce:

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM Kosmetologia - studia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 01 rokiem.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. kierunek: ratownictwo medyczne. poziom kształcenia: studia pierwszego. Rok 1,2,3 (semestr 1,2,3,4,5) Rok 1,2,3 (semestr 1,2,3,4,5))

SYLLABUS. kierunek: ratownictwo medyczne. poziom kształcenia: studia pierwszego. Rok 1,2,3 (semestr 1,2,3,4,5) Rok 1,2,3 (semestr 1,2,3,4,5)) SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Język angielski Do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ-RM-1-111A 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek: ratownictwo medyczne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW - kody

WYKAZ PRZEDMIOTÓW - kody STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW - kody Kod przedmiotu I/0/1 I/0/2 I/0/3 I/0/4 I/0/5 I/0/6 I/0/7 I/P/1 I/P/2 I/P/3 I/P/4 I/P/5 I/P/6 I/P/7 I/P/8 I/P/9 I/P/10 I/P/11 Wyszczególnienie Język obcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Etyka zawodu nauczyciela Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ FP-1-212-s 5 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DIETETYKA

PROGRAM KSZTAŁCENIA DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów DIETETYKA Kod kierunku studiów DIETETYKA_SS_2013_2016 DIETETYKA_SN_2013_2016

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biologia medyczna z elementami immunologii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biologia medyczna z elementami immunologii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia medyczna z elementami immunologii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 13.9-WP-WFP-Anat-L_pNadGenRLTP2 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie

I nforma c j e ogólne. Anatomia Prawidłowa Człowieka. Fizjoterapia Nie dotyczy. I stopień/jednolite magisterskie Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Anatomia Prawidłowa Człowieka Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM-KS-s. Kosmetologia specjalistyczna - studia stacjonarne (od 01.10.01 r.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia stacjonarne w systemie

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM-KS-n. - Kosmetologia specjalistyczna - studia niestacjonarne (od 01.10.01 r.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM Kosmetologia - studia stacjonarne 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w Nysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) do zal.sem.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Fizjoterapia Praktyczny Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biologia medyczna z elementami histologii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biologia medyczna z elementami histologii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia medyczna z elementami histologii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Trening terapeutyczny - opis przedmiotu

Trening terapeutyczny - opis przedmiotu Trening terapeutyczny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Trening terapeutyczny Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-TT Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom pierwszy tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom pierwszy tytuł zawodowy absolwenta: licencjat Profil kształcenia: ogólno akademicki Moduł / przedmiot: PO16 BIOFIZYKA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom pierwszy tytuł zawodowy absolwenta:

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Ergonomia. Nie dotyczy. Wykłady 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Ergonomia. Nie dotyczy. Wykłady 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu rgonomia Przedmiot do wyboru

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JFM-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

wykłady 15, ćwiczenia - 60 wykłady 10, ćwiczenia - 60 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 15, ćwiczenia - 60 wykłady 10, ćwiczenia - 60 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Masaż leczniczy cz. I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_16 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom :

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Korekcja wad postawy ciała 2 Typ Do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_51 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność, poziom : studia drugiego stopnia poziom

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS w Cyklu Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5.

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego. Studium Języków Obcych

Uczelnia Łazarskiego. Studium Języków Obcych Uczelnia Łazarskiego Studium Języków Obcych Sylabus rok akademicki 2017/2018 Grupa ME B2 Nazwa przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI Kod przedmiotu Poziom studiów Studia magisterskie Status przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Modelowanie komputerowe w anatomii i fizjologii człowieka

KARTA KURSU. Modelowanie komputerowe w anatomii i fizjologii człowieka Bioinformatyka, 1 stopień, stacjonarne, rok akademicki 2017/18, semestr I KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie komputerowe w anatomii i fizjologii człowieka Computational models in human anatomy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie Profil kształcenia: ogólno akademicki KOD: A8 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII KIERUNEK FIZJOTERAPIA pięcioletnie studia magisterskie PRZEDMIOT: Anatomia

Bardziej szczegółowo

Biologiczne podstawy zachowań Kod przedmiotu

Biologiczne podstawy zachowań Kod przedmiotu Biologiczne podstawy zachowań - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Biologiczne podstawy zachowań Kod przedmiotu 13.1-WP-PSChM-BPZJ-W-S14_pNadGen4E6Q8 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil : Nazwa przedmiotu: Tryb studiów Rok Zakład

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Medycyna sportu. udział w ćwiczeniach 3*3 h. konsultacje 1*2 h - 32 h 20 h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do - h.

Medycyna sportu. udział w ćwiczeniach 3*3 h. konsultacje 1*2 h - 32 h 20 h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do - h. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Koordynator, osoby

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu ANATOMIA Kod przedmiotu ZWKF_WF

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANATOMIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM-CHiT-n Kosmetologia - studia niestacjonarne profil praktyczny 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w Nysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Chemia i technologia kosmetyków studia niestacjonarne w systemie

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/III 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji.

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej

Bardziej szczegółowo

planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby

planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Badania naukowe w pielęgniarstwie Kod przedmiotu IP. NS/BNwP Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Katedra Fizjoterapii / Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia Jednostka Organizacyjna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia 2014-16 Katedra Fizjoterapii Kierunek: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Fizjoterapia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

wykład, samokształcenie

wykład, samokształcenie KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PF w języku polskim Patofizjologia Nazwa przedmiotu w języku angielskim Pathobiology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ LECZNICZY

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ LECZNICZY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu MASAŻ LECZNICZY Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

B Z. 2. Biofizyka A E. 3. Biologia z genetyką A Z. 4. Chemia ogólna

B Z. 2. Biofizyka A E. 3. Biologia z genetyką A Z. 4. Chemia ogólna PLAN STUDIÓW- rok akademicki 2016/17 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: Kosmetologia Rok: I Semestr: I II studiów: stacjonarne kształcenia: studia I stopnia Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela

PLAN STUDIÓW. I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem. z bezpośr. udziałem nauczyciela ćwiczenia. z bezpośr. udziałem nauczyciela WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE kierunek - Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia PLAN STUDIÓW Liczba godzin I ROK II ROK III ROK Lp. Nazwa przedmiotu z bezpośrednim udziałem

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy ergonomii Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo