Karta opisu przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta opisu przedmiotu"

Transkrypt

1 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROGRAM NAUCZANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - KOSMETOLOGIA Kod Wyszczególnienie przedmiotu 0/1 Język obcy/łacina 0/2 Ochrona własności intelektualnej 0/3 Technologia informacyjna 0/4 Filozofia/Logika 0/5 Etyka/Etyka medyczna w tym etyka zawodu 0/6 Socjologia/ Zdrowie Publiczne 0/7 Wychowanie fizyczne/ Promocja i edukacja zdrowotna P/1 P/2 Biologia Genetyka P/3 Biofizyka P/4 Anatomia P/5 Histologia P/6 P/7 Fizjologia Patofizjologia P/8 Biochemia P/9 Higiena P/10 P/11 Mikrobiologia Immunologia P/12 Farmakologia P/13 Doraźna pomoc medyczna K/1 Kosmetologia pielęgnacyjna K/2 Kosmetologia upiększająca K/3 Receptura kosmetyczna K/4 Dermatologia K/5 Fizjoterapia i masaż K/6 Chemia kosmetyczna K/7 Estetyka SA/1 SA/2 SA/3 SA/4 Alergologia Toksykologia Podstawy wiedzy o kosmetykach Kosmetologia lecznicza 1

2 Kod przedmiotu SA/5 SA/6 SA/7 SA/8 SA/9 SA/10 SA/11 SA/12 SA/13 SA/14 SB /1 SB /2 SB /3 SB /4 SB /5 SB /6 SB /7 SB /8 SB /9 SB /10 SB /11 SB /12 SB /13 SB /14 SB /15 Wyszczególnienie Fizykochemia koloidów Metody oceny działania kosmetyków Surowce i formy kosmetyczne Socjologia zdrowia i medycyny / Jakość usług w kosmetologii Kosmetyki naturalne i syntetyczne / Nutrikosmetyki Aparatura w kosmetologii Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia Ubezpieczenia zdrowotne / Ubezpieczenia społeczne Podstawy psychologii klinicznej /Psychiatria Podstawy treningu fizycznego / Metodyka nauczania ruchu Perfumeria /Podstawy ziołolecznictwa Chirurgia plastyczna i estetyczna / Ginekologiczno endokrynologiczne aspekty w kosmetologii Zapobieganie zakażeniom/ Epidemiologia Stylizacja/Wizaż Farmakognozja i kosmetyka naturalna / Naturalne substancje aktywne w piwie Pielęgnacja i upiększanie włosów/ Modelowanie ciała Kosmetyka lekarska / Toksykologia kosmetyku Fitoterapia, sensoryka i środki zapachowe/ Surowce roślinne w kosmetykach i przyprawach Żywienie człowieka / Dietetyka Kształtowanie sylwetki / Korekcja wad postawy Fizykoterapia/ Elementy rehabilitacji Odnowa biologiczna / Wellnes i Spa Onkologia skóry / Rekreacyjne formy aktywności ruchowej Historia kosmetologii / Podstawy podologii Metodologia badań naukowych / Statystyka SE Seminarium, przygotowanie do egzaminu dyplomowego i egzamin dyplomowy Objaśnienia kodów: I studia pierwszego stopnia O przedmioty ogólne P przedmioty podstawowe K przedmioty kierunkowe SA przedmioty specjalistyczny A SB przedmioty specjalistyczny B SE seminarium, przygotowanie do egzaminu dyplomowego i egzamin dyplomowy 2

3 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Język obcy angielski ( poziom B2) Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy, drugi/stacjonarne, stacjonarne/ I,II,III,IV /I,II,III,IV Specjalność: Kosmetologia estetyczna Bloku modułu: ogólny Profil : praktyczny Kod przedmiotu: O/1 Obszar : nauk medycznych, nauk o 180/120 -/- -/- 60/40 120/120 Punkty ECTS: 10/10 Forma zaliczenia: Zal./Egz. Język wykładowy: angielski Obszarowe efekty : M1_WO2, M1_U02 M1_U14, M1_K01,M1_K02 M1_U13 M1_U14M1_U02M1_U03M1_U04M1_U05M1_U06M1_U07M1_U08M1_U09M1_U10 M1_K03M1_K04M1_K05M1_K06M1_K07M1_K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształcen ia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Celem jest osiągnięcie przez studentów kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. Student posiada wiedzę w obszarze specjalnościowego języka angielskiego oraz posiada wiedzę inter- i socjokulturowa z zakresu medycznego obszaru językowego. Student nabył umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne na poziomie znajomości języka angielskiego B2. Student potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych, potrafi pracować w zespole, organizować swoją pracę, akceptować opinie specjalistów i innych członków zespołu, potrafi prowadzić dokumentację pacjentów, analizować efekty zabiegów, organizować różne formy ruchu stosownie do dysfunkcji, modyfikować i opracowywać nowe, promować międzynarodowe standardy fizjoterapii. Odniesienie przedmiotu do obszarowyc h M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości z: ochrony zdrowia. 4.Treści merytoryczne przedmiotu Dane personalne: miejsce zamieszkania, rodzina. Uczucia: przyjaźń- zgadzanie się i niezgadzanie. Życie rodzinne i towarzyskie: prawa i obowiązki w rodzinie, pozycja w rodzinie, zwroty używane do powitań i pożegnań. Szkoła. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych: podróżowanie, zwroty i wyrażenia używane do powitań i pożegnań. Życie rodzinne i towarzyskie: rozkład dnia, tryb życia. Żywienie: diety i produkty spożywcze. Zdrowie: troska o zdrowie, sen, bezsenność, schorzenia, udzielanie odpowiedzi na pytania, wybieranie zdania streszczające wywiady. Sytuacje komunikacyjne: potwierdzanie informacji, przepraszanie. Dane personalne/ Życie rodzinne i towarzyskie: zmiany w życiu osobistym, dzieciństwo (porządkowanie 3

4 informacji). Szkoła: wykształcenie, koledzy, reguły, słownictwo związane z edukacją np. boarding schools. Kultura i sztuka/ czas wolny: czytanie książek recenzje, umiejętności. Sytuacje komunikacyjne: prośby, pytania o pozwolenie. Sens życia: przepowiadanie przyszłości, sytuacje hipotetyczne. Praca: zawody, kwalifikacje, utrata pracy, staranie się o pracę, dźwięki wydawane przez ludzi, np. whisper. Znaczenie pieniędzy w życiu: słownictwo związane z pieniędzmi, np. a note. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Zakupy. Sytuacje komunikacyjne: Wyjaśnianie, czego się szuka (w sklepie). Podróżowanie: środki transportu, ruch uliczny, krótkie wypowiedzi, przedstawianie i uzasadnienia opinii. Sytuacje komunikacyjne: relacjonowanie wydarzeń, samochody i prowadzenie. Zagrożenia współczesnego świata: Hałas, wyrażenia rzeczownikowe, np. burglar alarm. Pytanie o drogę, udzielanie wskazówek. Kultura i sztuka Czas wolny: dyscypliny sportowe, uprawianie sportu. Słownictwo związane ze sportem np. court. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych: Paul McCartney: The Beatles, słownictwo potoczne używane w piosenkach np. gotta. 5. Literatura: Podstawowa: 1. E. Glendinning, S. Redman Materiały do nauki języka angielskiego dla studentów Fizjoterapii wybór tekstów i ćwiczeń, PZWL, Warszawa, R. Murphy English Grammar in Use for intermediate students, PWN, Warszawa, Uzupełniająca: 1. D. Austin, T. Crosfield English, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Internet Materiały ze strony 6.Formy i metody nauczania: Ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. 7.Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie oraz ustnych prezentacji w czasie zajęć. Egzamin: ustny poprzedzony egzaminem pisemnym skonstruowanym zgodnie ze standardami ESOKJ (do egzaminu można przystąpić pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń). 4

5 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Język obcy niemiecki ( poziom B2) Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy, drugi/stacjonarne, stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil : praktyczny Kod przedmiotu: O/1 Obszar : nauk medycznych, nauk o I,II,III,IV /I,II,III,IV 180/120 -/- 60/60 60/40 120/120 Punkty ECTS: 10/10 Forma zaliczenia: Zal./Egz. Język wykładowy: angielski Obszarowe efekty : M1_WO2, M1_U02 M1_U14, M1_K01,M1_K02 M1_U13 M1_U14M1_U02M1_U03M1_U04M1_U05M1_U06M1_U07M1_U08M1_U09M1_U10 M1_K03M1_K04M1_K05M1_K06M1_K07M1_K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształcen ia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Celem jest osiągnięcie przez studentów kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. Student posiada wiedzę w obszarze specjalnościowego języka angielskiego oraz posiada wiedzę inter- i socjokulturowa z zakresu medycznego obszaru językowego. Student nabył umiejętności receptywne, produktywne, interakcyjne, mediacyjne na poziomie znajomości języka angielskiego B2. Student potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych, potrafi pracować w zespole, organizować swoją pracę, akceptować opinie specjalistów i innych członków zespołu, potrafi prowadzić dokumentację pacjentów, analizować efekty zabiegów, organizować różne formy ruchu stosownie do dysfunkcji, modyfikować i opracowywać nowe, promować międzynarodowe standardy fizjoterapii. Odniesienie przedmiotu do obszarowyc h M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości z kosmetyki. 4.Treści merytoryczne przedmiotu Dane osobowe, życie osobiste. Szkoła, zawód, praca. Zakupy. Mieszkanie. Środki transportu, komunikacja miejska. Zdrowie i choroba. Diety i kosmetyki. Dzień powszedni i czas wolny. Potrawy i napoje, zakłady gastronomiczne. Pogoda i klimat. Podróże. Środowisko naturalne. Informacje o krajach niemieckiego obszaru językowego. Uroczystości i święta. Miasto i obiekty użyteczności publicznej. Media. Zagadnienia gramatyczne rzeczownik i zaimek, czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, liczebnik, zdanie. 5. Literatura: 5

6 Podstawowa: 1. Klett R. Materiały do nauki języka niemieckiego dla studentów wybór tekstów i ćwiczeń, PZWL, Warszawa, Klett R. Unternehmen Deutsch Grundkurs, Kapitel 9-10, Stuttgart, Uzupełniająca: 1. D. Austin, T. Crosfield Deutsch for Nurses, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Internet Materiały ze strony 6.Formy i metody nauczania: Ćwiczenia zespołowe, grupowe, w parach, indywidualne. 7.Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen uzyskanych na lektoracie oraz ustnych prezentacji w czasie zajęć. Egzamin: ustny poprzedzony egzaminem pisemnym skonstruowanym zgodnie ze standardami ESOKJ (do egzaminu można przystąpić pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń). 6

7 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Język obcy - łacina Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarny, niestacjonarny stacjonarne/ I, II, III, IV/ I, II, III, IV Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil : praktyczny Kod przedmiotu: O/1 Obszar : nauk medycznych, nauk o 180/160 -/- -/ 60/40 120/120 Punkty ECTS: 10/10 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03, M1_ W07, M1_ W08, M1_ U01,M1_ U04,M1_ U05,M1_ U07,M1_ U09 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształcen ia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Nauczy studentów :określonej ilości słów i zwrotów medycznych i anatomicznych, zagadnień gramatycznych w zakresie umożliwiającym tłumaczenie tekstów preparowanych i oryginalnych o mniejszym stopniu trudności, paradygmatów odmian deklinacyjnych, popularnych zwrotów, sentencji, powiedzeń i wyrażeń łacińskich funkcjonujących w języku i kulturze polskiej. Student zna etymologię medycznych słów łacińskich i łaciny jako jednego ze składników wspólnej kultury europejskiej, dziedzictwa kulturowym Śródziemnomorza. Umie formułować i odczytywać diagnozy ortopedyczne w języku łacińskim, rozpoznawaje części mowy i ich przynależności fleksyjnej (deklinacje), posiada umiejętności rozwiązywania różnorodnych ćwiczeń gramatyczno-słownikowych, posługiwania się słownikiem łacińsko-polskim, dostrzegania etymologii zapożyczeń łacińskich w języku polskim i innych językach nowożytnych. Student: posługuje się słownikiem łacińsko-polskim, dostrzega etymologię zapożyczeń łacińskich w języku polskim i innych językach nowożytnych, zna popularne zwroty, sentencje, powiedzenia i wyrażenia łacińskie funkcjonujące w języku i kulturze polskiej. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ U09 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 3. Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Znajomość słów medycznych i anatomicznych używanych w atlasach anatomicznych, umiejętność budowania złożonych słów anatomicznych wykorzystywanych w atlasach anatomicznych, dostrzeganie związków pomiędzy medycznym nazewnictwem w języku łacińskim i angielskim. 4. Treści merytoryczne przedmiotu: Zagadnienia gramatyczno-stylistyczne: -historia pisma i alfabetu łacińskiego -paradygmat odmiany rzeczowników w deklinacjach I V -liczebniki główne i porządkowe -stopniowanie regularne i nieregularne przymiotników -budowa zdania pojedynczego. Zagadnienia leksykalne: -słownictwo z zakresu szkieletu (kończyna dolna) -słownictwo z zakresu szkieletu (kończyna górna) -słownictwo z zakresu szkieletu (górna i klatka piersiowa) -słownictwo z zakresu więzadeł (kończyna górna) - słownictwo z zakresu więzadeł (klatka piersiowa) -słownictwo z zakresu układu mięśniowego (kończyna górna) -słownictwo z zakresu układu 7

8 mięśniowego (kończyna dolna) - słownictwo z zakresu układu mięśniowego (klatka piersiowa). Zagadnienia kulturowe: -historia pisma i alfabet grecki -etymologia łacińskich słów medycznych -zwroty i sentencje łacińskie -elementy historii medycyny starożytnej (Hipokrates, Pliniusz Młodszy) -elementy topografii i historii Rzymu antycznego -elementy kultury i sztuki Rzymu (zabytki). 5. Literatura: Podstawowa: S. Filipczak-Nowicka, Lingua Latina ad usum medicinae studentium, Wydawnictwo 1. Z. Grech-Żmijewska Lekarskie PZWL Warszawa Lingua Latina Madicinalis, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2. A. Kołodziej, S. Kołodziej Warszawa Leksykon diagnoz lekarskich polsko-łacińsko-angielski, 3. pod redakcją Jana Zaniewskiego Poltext, Warszawa Uzupełniająca: 1. J. Olearczyk 2. B. Dąbrowska Gramatyczne podstawy łacińskiego nazewnictwa medycznego, Wydawnictwo Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław Podręczny medyczny słownik łacińsko-polski i polsko łaciński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Formy i metody nauczania: Podające, praktyczne, problemowe, analityczne, bezpośrednie, majeutyczno-hermetyczne, dyskusja. 7. Metody oceny: Pisemne kolokwia na ocenę, zaliczenie na ocenę. 8.Uwaga: Do samodzielnego studiowania przez studentów przewidziano temat: Przysięga Hipokratesa życie i twórczość, znaczenie przysięgi, starożytne przyczyny chorób, antyczne sposoby leczenia wg Pliniusz Młodszego Materiały do studiowania w/w tematu zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni: 9.Koordynator i prowadzący przedmiot: Dr Olga Charkiewicz, Mgr Katarzyna Zajączkowska 8

9 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów:trzeci/ stacjonarne, stacjonarne/ ALMAMER Szkoła Wyższa Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil: praktyczny Kod przedmiotu: O/2 Obszar : nauk medycznych, nauk o VI/VI 30/20 25/15 -/- 5/5 -/- Punkty ECTS: 1/1 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03M1_ W07M1_ W08 M1_ U01M1_ U04M1_ U05M1_ U07M1_ U09 M1_ K02M1_ K05M1_ K07 M1_ K08 2. : Cele Student poznaje zagadnienia ochrony własności intelektualnej, źródeł (wiedza, umiejętności, prawa oraz zasad ochrony utworów w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych dla kierunku studiów, które mogą mieć znaczenie w praktyce zawodowej. kształceni a Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Student zna przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Zna przepisy regulujące aspekty prawne związane z Internetem, umiejętność korzystania z Internetu w sposób nie naruszający praw osób trzecich, znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej on-line i handlu elektronicznego Student posiada umiejętność korzystania z Internetu w sposób nie naruszający praw osób trzecich, znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej on-line i handlu elektronicznego. Student reprezentuje odpowiednią zgodną z przepisami prawa postawę w zakresie problematyki ochrony własności intelektualnej Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: brak 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Pojecie i geneza ochrony własności intelektualnej rys historyczny, pojecie własności intelektualnej, specyfika i przykłady dóbr niematerialnych z zakresu własności intelektualnej. Źródła prawa autorskiego. Przedmiot prawa autorskiego (definicja utworu). Powstanie i czas ochrony. Podmiot praw autorskich. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste. Prawa pokrewne. Dozwolony użytek chronionych utworów. Umowy prawa autorskiego umowa licencyjna i umowa przenosząca prawo rodzaje, forma, zasady redagowania. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji. Ochrona cywilnoprawna autorskich praw osobistych i praw majątkowych. Ochrona prawno karna autorskich praw osobistych i praw majątkowych. Ochrona baz danych w prawie autorskim i ochrona sui generis. Prawo Internetu: Prawne źródła regulacji w Internecie. Zawieranie umów przez Internet. Świadczenie usług droga elektroniczna. Podpis elektroniczny. Naruszenie praw własności intelektualnej w Internecie. Prawo autorskie a Internet. Prawna problematyka domen internetowych. Ochrona danych osobowych w sieciach informatycznych. Ochrona elektronicznych baz danych. 9

10 5.Literatura: Podstawowa: Barta, R. Prawo autorskie i prawa pokrewne, PWN, Warszawa Markiewicz J. 2. Barta R. System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa Uzupełniająca: 1. Podrecki P. Prawo Internetu, PWN, Warszawa, Stanisławska-Kloc S. Ochrona baz danych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, nr 82, Kraków, Formy i metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 7.Metody oceny: Przygotowanie eseju na temat zagadnień ochrony własności intelektualnej. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 10

11 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarne/ stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/3 Profil : praktyczny Obszar : nauk medycznych, nauk o I/I 45/45 15/15 30/30 -/- -/- Punkty ECTS: 2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W09M1_ W08M1_ W10M1_ W20M1_ W26M1_ W10M1_ W28M1_ U05M1_ U06M1_ K04M1_ K05M1_ K08M1_ K11M1_ K21 2. Cele przedmiotu: Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Zapoznać z możliwościami wykorzystania pakietu oprogramowania biurowego oraz gabinecie kosmetologicznym. Student posiada wiedzę do tworzenia korespondencji biurowej oraz analizy i prezentacji wybranych aspektów działalności gospodarczej. i gabinecie kosmetologicznym. Student potrafi wykorzystać składniki pakietu oprogramowania biurowego w bieżącej działalności gospodarczej. Student potrafi kształtować kreatywną postawę wykorzystywania oprogramowania komputera w zakresie organizacji i techniki pracy biurowej w gabinecie kosmetologicznym. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości z podstaw obsługi komputera oraz matematyki w zakresie szkoły średniej. 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Organizacja stanowiska komputerowego w placówce medycznej (dobór sprzętu i oprogramowania, organizacja lokalnego i sieciowego wykorzystywania komputera). Zabezpieczenie danych i komputera przed niepowołanym dostępem i szkodliwym oprogramowaniem. Zasady tworzenia korespondencji biurowej w placówkach ochrony zdrowia. Tworzenie dokumentów biurowych (druki, wykazy, zestawienia, informacje dla pacjentów, itd.) za pomocą edytora tekstów. Przygotowywanie szablonów dokumentów, tworzenie pism i dokumentów metodą korespondencji seryjnej. Tworzenie grafiki informacyjnej za pomocą oprogramowania pakietu biurowego. Opracowywanie dokumentów rozliczeniowych oraz analiza wybranych aspektów działalności placówki medycznej za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Prezentowanie graficzne i tekstowe wyników działania oraz kalkulacji i rozliczeń związanych z funkcjonowaniem placówki medycznej. Wymiana danych pomiędzy składnikami pakietu biurowego, pobieranie danych z sieci Internet, publikowanie danych w sieci WWW. 11

12 5.Literatura: Podstawowa: 1. Cieciura M. ALMAMER Szkoła Wyższa Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, VIZJA PRESS&IT, Warszawa, Kopertowska- Tomczak M. Word Ćwiczenia, PWN, Warszawa, Langer M. Po prostu Excel 2007, HELION, Gliwice, Zimek R. Power Point Ćwiczenia, HELION, Gliwice, Uzupełniająca: 1. McFedries P. Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie, HELION, Gliwice, Wróblewski P. Ms Office 2007 PL w biurze i nie tylko, HELION, Gliwice, Formy i metody nauczania Zajęcia prowadzone są metodą problemową każde zajęcia rozpoczynają się od wprowadzenia teoretycznego, po którym formułowane jest zadanie (problem) do rozwiązania. Po sformułowaniu zadania i warunków jego rozwiązania prowadzący zajęcia w trybie krok po kroku rozwiązuje postawione zadania z praktycznym wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych. W dalszej części ćwiczeń studenci samodzielnie pod nadzorem prowadzącego zajęcia rozwiązują zadania związane z problematyką przerabianą na danych zajęciach. 7.Metody oceny Zaliczenie ćwiczeń realizowane jest w formie kolokwiów po zakończeniu zajęć z wykorzystaniem programów Word i Excel, końcowa ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów. 8.Uwaga: Wszystkie tematy przedmiotu realizowane są w czasie zajęć. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 12

13 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Filozofia Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarne i stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/4 Profil : praktyczny Obszar : nauk medycznych, nauk o I/I 40/40 15/15 15/15 10/10 -/- Punkty ECTS: 2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ U09 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 2. Cele przedmiotu: Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Zdobycie wiedzy w zakresie specyfika filozofii wobec innych form świadomości (nauka, religia, sztuka, wiedza potoczna). Definiuje stanowiska filozoficzne przeszłości i współczesności oraz najważniejsze sporu światopoglądowe i moralne współczesności. Umiejętności Student rozumienie całościowego (filozoficznego) interpretowania świata; dostrzega różnorodności podejścia do zagadnień światopoglądowych; dostrzega przesłanek i skutki rożnych poglądów. Racjonalne interpretuje i uzasadniania przekonania. Kompetencje społeczne Student dostrzegania więzi między współczesnością a poprzednimi epokami historycznymi. Reprezentuje konsekwentne, logiczne myślenie. Jest wrażliwy na zagadnienia światopoglądowe i moralne. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości ze szkoły średniej. 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Czym jest filozofia: Jej cele, zadania, metody; początki i żywotność filozofii; filozofia a inne formy świadomości (nauka, religia, sztuka, wiedza potoczna); Działy filozofii, epoki rozwoju filozofii: Krótka prezentacja metafizyki, epistemologii i aksjologii; krótkie omówienie epok filozoficznych oraz ich specyfiki; podstawowa terminologia filozoficzna; Metafizyka, najważniejsze stanowiska: Materializm(realizm): Tales, Heraklit, Demokryt, La Mettrie, Rousseau, Marks, pozytywizm. Idealizm: Platon, Arystoteles, filozofia chrześcijańska i kwestia Boga Augustyn, Anzelm, Tomasz, herezje chrześcijańskie; nowożytny idealizm subiektywny Kartezjusz, Berkeley, Kant; Hegel; współczesna filozofia człowieka: Nietzsche, Bergson, Freud; Epistemologia, najważniejsze stanowiska: Empiryzm (F. Bacon, Berkeley); Racjonalizm (Platon, Kartezjusz, Hegel); Irracjonalizm (wczesne chrześcijaństwo Tertulian; współczesne filozofie człowieka); sceptycyzm; Krytycyzm Kanta; Etyka, najważniejsze stanowiska: Problem wartości i powinności. Główne stanowiska etyczne (Sokrates, Platon, Arystoteles, epikureizm, stoicyzm, etyka chrześcijańska, Kant, utylitaryzm). Najważniejsze współczesne spory moralne. 13

14 5.Literatura: Podstawowa: 1. W. Tatarkiewicz Historia filozofii, PWN, Warszawa, A. Miś Filozofia współczesna, PWN, Warszawa, Formy i metody nauczania: Wykład, z zadawaniem pytań i objaśnieniami. 7.Metody oceny: Zaliczenie pisemne na ocenę. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 14

15 1. Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Logika Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: pierwszy/ stacjonarne i stacjonarne/ Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/4 Profil : praktyczny Obszar : nauk medycznych, nauk o I/I 40/40 15/15 15/15 10/10 -/- Punkty ECTS: 2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ U09 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 2. Cele przedmiotu: Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Zdobycie wiedzy w zakresie znajomość podstawowych pojęć z zakresu logiki formalnej. Odniesienie przedmiotu do obszarowych Definiuje znajomość podstawowych pojęć z zakresu logiki formalnej M1_ W03 M1_ W07 M1_ W08 Student nabył umiejętność prowadzenia rozumowań logicznie poprawnych, umiejętność prowadzenia rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego, umiejętność poprawnego wnioskowania Student dostrzegania więzi między współczesnością a poprzednimi epokami historycznymi. Reprezentuje konsekwentne, logiczne myślenie. Jest wrażliwy na zagadnienia światopoglądowe i moralne. M1_ U01 M1_ U04 M1_ U05 M1_ U07 M1_ K02 M1_ K05 M1_ K07 M1_ K08 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: Wymagane wiadomości ze szkoły średniej. 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Elementy semiotyki. Znak, oznaka, język, kategorie syntaktyczne, funktory, nazwy, desygnowanie. Klasyczny rachunek zdań. Funktory prawdziwościowe. Wartościowanie formuł logicznych. Interpretacja, model. kontr tautologie, formuły spełniane. Matryce zerojedynkowe. Przegląd podstawowych tautologii. Metoda tabel semantycznych. Sprowadzanie wyrażeń do postaci normalnej. Odwrotna notacja polska. Konsekwencja logiczna, teoria, aksjomaty i twierdzenia, dowód, systemy dowodzenia. Założeniowy system dowodzenia klasycznego rachunku zdań. Przykłady systemów aksjomatycznych KRZ. Pełność i poprawność systemów. Rozumowania logicznie poprawne. Klasyczny rachunek kwantyfikatorów. Kwantyfikatory, wyrażenia poprawnie zbudowane, zmienne wolne i związane, operacja podstawienia. Przegląd podstawowych praw klasycznego rachunku kwantyfikatorów. Metoda sprawdzania wyrażeń jednoargumentowych klasycznego rachunku kwantyfikatorów. System założeniowy klasycznego rachunku kwantyfikatorów. Metoda tablic semantycznych dla KRK. Rachunek kwantyfikatorów z identycznością. Historia logiki. 15

16 Podstawowa: 1. W. Trzęsicki Logika i teoria mnogości. Ujecie systematyczno-historyczne, PWN, Warszawa, J. Wajszczak Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wydawnictwo UWM, Olsztyn Formy i metody nauczania: Wykład, z zadawaniem pytań i objaśnieniami. 7.Metody oceny: Zaliczenie pisemne na ocenę. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 16

17 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Etyka medyczna w tym etyka zawodu Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: drugi / stacjonarne, stacjonarne/ ALMAMER Szkoła Wyższa Specjalność: Kosmetologia estetyczna Blok modułu: ogólny Profil: praktyczny Kod przedmiotu: O/5 Obszar : nauk medycznych, nauk o IV/IV 45/45 15/15 15/15 15/15 -/- Punkty ECTS:3/3 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03M1_ W07M1_ W08 M1_ U01M1_ U04M1_ U05M1_ U07M1_ U09 M1_ K02M1_ K05M1_ K07 M1_ K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Student poznaje potrzebę sprawowania nadzoru etycznego nad badaniami biomedycznymi, planowania i wykonywania badań przedklinicznych i klinicznych ze wskazaniem ich celu i faz, oraz definiowania podstawowych pojęć z zakresu tematyki wykładowej. Przedstawienie zasad prawidłowego prowadzenia badań klinicznych z uwzględnieniem ich dokumentacji i regulacji prawnych, zadania Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz Komisji Bioetycznej. Wyposażenie studenta/studentki we współczesną wiedzę etyczną oraz zapoznanie ze współczesnymi problemami i konfliktami moralnymi w medycynie Student zna i rozumie główne pojęcia, teorie, zasady, reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych. Zna zasady altruizmu i odpowiedzialności klinicznej i ma świadomość zasad funkcjonowania zespołu medycznego. Student potrafi przestrzegać wzorców etycznych w działaniach zawodowych. Posiada zdolność rozpoznawania etycznych wymiarów decyzji medycznych i odróżniania aspektów faktualnych od normatywnych. Przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony danych osobowych, prawa do intymności, prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do wyrażania świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego oraz prawa do godnej śmierci. Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i za przekazywanie wiedzy innym. Student reprezentuje postawę moralną. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 17

18 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: brak 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Zagadnienia z zakresu prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych i etycznych aspektów pracy naukowej. Zasady prowadzenia, dokumentacji, nadzoru i dokumentów prawnych. Kwestie ubezpieczania i finansowania doświadczeń, problem plagiatów, rzetelności prowadzenia eksperymentów. Gromadzenie danych, przygotowywanie wniosków i hipotez. Podstawowe kategorie etyki oraz teorie etyczne w medycynie Moralność. Przedmiot i kategorie etyki. Twierdzenia etyczne i warunki ich prawdziwości. Dylemat moralny. Rozstrzyganie konfliktów moralnych. Utylitaryzm. Teoria obowiązku. Etyka cnoty i charakteru. Liberalny indywidualizm. Komunitarianizm, czyli etyka wspólnoty. Etyka opiekuńcza. Bioetyka, jej powstanie, status i zadania. Zasady pryncypializmu etycznego. Kazuistyka. Wybrane kazusy bioetyczne. Etyka zawodowa. Deontologia. Normy deontologiczne jako instrument pracy lekarza stomatologa. Polskie kodeksy deontologiczne. Kodeks Etyki Lekarskiej. Międzynarodowe deklaracje deontologiczne. Europejska Konwencja Bioetyczna. Deklaracja helsińska. Moralne konflikty związane z przeobrażeniami systemowymi w służbie zdrowia. Etyczne aspekty zmian systemowych w służbie zdrowia. Priorytety etyczne w medycynie. Kryterium właściwej opieki medycznej. Zagrożenia w praktyce fizjoterapeuty. Przeciążenie pracą, wypalenie zawodowe, autorytatywność, rutyna. Świadoma zgoda chorego na leczenie. Prawa pacjenta. Warunki skuteczności wyrażonej przez pacjenta zgody lub niezgody: dostęp do pełnej informacji, zdolność do wyrażenia woli. Leczenie bez zgody pacjenta. Pozytywny i negatywny aspekt prawa pacjenta do samostanowienia. Etyczne problemy badań klinicznych. Badania kliniczne i etyka badań naukowych. Etyczne podstawy badań klinicznych. Konflikty moralne podczas badań klinicznych. Warunki uzyskiwania świadomej zgody pacjenta na udział w badaniach klinicznych. Etyczne problemy i śmierci. Definicja śmierci. Stan śmierci mózgowej i przewlekły stan wegetatywny. Badania kliniczne na pacjentach w tych stanach. Status ciała zmarłego. Eutanazja w świetle prawa i etyki. Samobójstwo wspomagane. Bierna eutanazja. Terapia minimalna. Terapia uporczywa. Problemy transplantologii i panowania nad dziedzicznością. Zaułki rozwoju transplantologii. Dawcy nieżyjący, dorośli; dawcy nieżyjący, płody; dawcy żyjący, dorośli i dzieci. Biorcy narządów, tkanek i komórek. Przeszczep odzwierzęcy. Przeszczep części ciała. Inżynieria genetyczna. Genetyka a tożsamość. Klonowanie. 5.Literatura: Podstawowa: Badania kliniczne. Organizacja, nadzór i monitorowanie, Stowarzyszenie na Rzecz 1. Walter M. Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce, Wydawnictwo OINPHARMA Sp. z o.o. Warszawa Dokumenty Standardy GCP (ang. good clinical practice), wymagania prawne w Polsce i regulacje międzynarodowe. 3. Internet 4. Capala-Szczurko I. The impact of the EU Clinical Trials Directive on current clinical research practices. Applied Clinical Trials Mar 1, Uzupełniająca: 1. Szewczyk K. Dobro, zło i medycyna, PWN, Warszawa Formy i metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 7.Metody oceny: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć, Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 18

19 1.Informacja ogólna: Nazwa przedmiotu: Socjologia Poziom przedmiotu: pierwszy Rok i rodzaj studiów: drugi / stacjonarne, stacjonarne/ ALMAMER Szkoła Wyższa Blok modułu: ogólny Kod przedmiotu: O/6 Profil: praktyczny Specjalność: Kosmetologia Obszar : nauk medycznych, nauk o estetyczna II/I1 40/40 15/15 15/15 10/10 -/- Punkty ECTS:2/2 Forma zaliczenia: Zal. Język wykładowy: polski Obszarowe efekty : M1_ W03M1_ W07M1_ W08 M1_ U01M1_ U04M1_ U05M1_ U07M1_ U09 M1_ K02M1_ K05M1_ K07 M1_ K08 2. : Cele (wiedza, umiejętności, kształce nia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Student poznaje teorii etykę i systemy wartości w różnych kręgach kulturowych. Student zna i rozumie główne pojęcia z socjologii, zna najważniejszych etapy w historii myśli socjologicznej oraz współczesne kierunków w socjologii. Student potrafi analizy struktur społecznych, stratyfikacji i nierówności; posługiwania się pojęciami z zakresu socjologii Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i za przekazywanie wiedzy innym. Student reprezentuje postawę praktycznego wykorzystania wiedzy socjologicznej, przygotowania narzędzi badawczych oraz realizacji terenowej badań. Odniesienie przedmiotu do obszarowych M1_ W09 M1_ W08 M1_ W10 M1_ W20 M1_ W26 M1_ W10 M1_ W28 M1_ U05 M1_ U06 M1_ K04 M1_ K05 M1_ K09 M1_ K08 M1_ K11 M1_ K21 3.Związki korelacyjne z innymi przedmiotami: brak 4.Treści merytoryczne przedmiotu: Socjologia jako nauka. Socjologia historyczna. Socjologia analityczna. Socjologia empiryczna. Aktywność człowieka. Grupy społeczne. Podziały społeczne. Zmiany społeczne. Funkcjonowanie społeczeństwa. Pojęcie narodu. Socjoglobalizacja. Składniki koncepcji badań: przedmiot, jednostki analizy, problematyka badawcza, aparatura pojęciowa, źródła danych. Badania teoretyczne i empiryczne. Badania sondażowe. Badania ilościowe i jakościowe. Narzędzia badawcze. Reguły analizy materiału. 5.Literatura: 19

20 Podstawowa: H. Białyszewski, Socjologia, PWN, Warszawa A.Dobieszewski, J. Janicki 2. P. Sztompka Socjologia; PWN, Warszawa E. Babbie Podstawy badań społecznych; PWN, Warszawa A. Sułek Ogród metodologii socjologicznej; PWN, Warszawa Formy i metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 7.Metody oceny: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru. Ocena pracy studenta w trakcie zajęć. Ocena zdolności do samodzielnej pracy. 20

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy kształcenia Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI II. Poziom i forma studiów. Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, email, nr tel. służbowego) Rodzaj zajęć i liczba godzin

WYDZIAŁ LEKARSKI II. Poziom i forma studiów. Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, email, nr tel. służbowego) Rodzaj zajęć i liczba godzin WYDZIAŁ LEKARSKI II Nazwa kierunku Nazwa przedmiotu Jednostka realizująca Rodzaj przedmiotu Obszar nauczania Cel kształcenia Biotechnologia, specjalność Biotechnologia medyczna Poziom i forma studiów I

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. FIZJOLOGIA UKŁADU RUCHU kierunek Odnowa biologiczna PHYSIOLOGY OF THE MOVEMENT Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Zofia Goc Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW - kody

WYKAZ PRZEDMIOTÓW - kody STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW - kody Kod przedmiotu I/0/1 I/0/2 I/0/3 I/0/4 I/0/5 I/0/6 I/0/7 I/P/1 I/P/2 I/P/3 I/P/4 I/P/5 I/P/6 I/P/7 I/P/8 I/P/9 I/P/10 I/P/11 Wyszczególnienie Język obcy

Bardziej szczegółowo

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa 2 Typ Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wieloukładowych w obrębie narządu ruchu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_20 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM Kosmetologia - studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 01 rokiem.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS w Cyklu Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 13.9-WP-WFP-Anat-L_pNadGenRLTP2 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5.

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil : Nazwa przedmiotu: Tryb studiów Rok Zakład

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM Kosmetologia - studia niestacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 01 rokiem.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Fizjoterapia Praktyczny Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 3 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANATOMIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM-KS-s. Kosmetologia specjalistyczna - studia stacjonarne (od 01.10.01 r.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia stacjonarne w systemie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM-KS-n. - Kosmetologia specjalistyczna - studia niestacjonarne (od 01.10.01 r.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Zarys anatomii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szczegółowe efekty kształcenia studentów I stopnia na kierunku fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach SYMBOLE KIERUNKOWE EFEKTÓW OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Neurophysiology

KARTA KURSU. Neurophysiology KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Trening terapeutyczny - opis przedmiotu

Trening terapeutyczny - opis przedmiotu Trening terapeutyczny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Trening terapeutyczny Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-TT Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Katedra Fizjoterapii / Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np.

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Botanika ogólna - opis przedmiotu

Botanika ogólna - opis przedmiotu Botanika ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Botanika ogólna Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-BtOg-L-S14_pNadGenZSLYC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

B Z. 2. Biofizyka A E. 3. Biologia z genetyką A Z. 4. Chemia ogólna

B Z. 2. Biofizyka A E. 3. Biologia z genetyką A Z. 4. Chemia ogólna PLAN STUDIÓW- rok akademicki 2016/17 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: Kosmetologia Rok: I Semestr: I II studiów: stacjonarne kształcenia: studia I stopnia Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CBNP Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH Propedeutica Medical Sciences Forma

Bardziej szczegółowo

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w ortopedii

Bardziej szczegółowo

Odnowa biologiczna - opis przedmiotu

Odnowa biologiczna - opis przedmiotu Odnowa biologiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Odnowa biologiczna Kod przedmiotu 12.6-WF-OB Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu

Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu Żywienie i suplementacja w sporcie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Żywienie i suplementacja w sporcie Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-ŻiSwS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

zna choroby dróg oddechowych i skóry o podłożu alergicznym, ich diagnostykę i terapię

zna choroby dróg oddechowych i skóry o podłożu alergicznym, ich diagnostykę i terapię KOSMETOLOGIA STUDIA II STOPNIA Lp. PRZEDMIOT ECTS Symbol efektu Kierunkowe efekty kształcenia Przedmioty podstawowe 1 Alergologia 4 KS_A.W01 posiada poszerzoną wiedzę z zakresu czynników warunkujących

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu TERAPIA MANUALNA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Podstawy języka łacińskiego. I rok, 1 semestr Przedmiot treści kształcenia ogólnego

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Podstawy języka łacińskiego. I rok, 1 semestr Przedmiot treści kształcenia ogólnego SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy języka łacińskiego Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE Podstawy żywienia w sporcie Antropometria Pracownia dietetyczna I, II Fizjologia sportu Wybrane zagadnienia z metabolizmu wysiłku Diagnostyka laboratoryjna w sporcie Genetyka dietetyce i sporcie Żywienie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Trening zdrowotny Rok akademicki: 2013/2014 Kod: BTR-1-602-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcji

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PODSTAWY ORTOPEDII KLINICZNEJ Clinical Orthopedics

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 1 do Uchwały Nr 20 Senatu AWFiS z dnia r.

Zał cznik Nr 1 do Uchwały Nr 20 Senatu AWFiS z dnia r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20 Senatu AWFiS z dnia 25.05.2016 r. Efekty kształcenia dla kierunku SPORT i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii kształcenia

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_24 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie kształcenia

Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie 2 Typ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ F-P_34 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Dietetyki Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy ochrony własności intelektualnej Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Rehabilitacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Rehabilitacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Rok studiów 4 I nforma cje ogólne Rehabilitacja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo