Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Transkrypt

1 ! 'b^uo Autorzy Stanisław B. BARTKOWSKI, Prof. dr hab. med., łek. med., lek. dent. Specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii szczękowej. Kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Marian KUREK, Dr med., lek. med., lek. dent. Specjalista chirurgii szczękowej. Starszy wykładowca Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Maria PANAŚ, Dr med., lek. med., lek. dent. Specjalista chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowej. Starszy wykładowca Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Henryk PODZIORNY, lek. med. Specjalista anestezjologii, reanimacji i intensywnej terapii. Starszy asystent Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszek SERWATKA, Dr med., lek. med., lek. dent. Specjalista protetyki stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Dr med. Uniwersytetu w Wiedniu. Samodzielna ordynacja chirurgiczno- -stomatologiczna (Wiedeń, Austria) Jadwiga STYPUŁKOWSKA, Dr med., lek. med., lek. dent. Specjalista chirurgii stomatologicznej i chirurgu szczękowej. Starszy wykładowca Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan ZAPAŁA, Dr med., łek. dent. Specjalista chirurgii stomatologicznej. Adiunkt Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA pod redakcją Prof. dra hab. med. Stanisława B. Bartkowskiego PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW I LEKARZY Wydanie III poprawione i rozszerzone by COLLEGIUM MEDICUM UJ KRAKÓW 1996

3 & Copyright by Pro/ drhab. med. Stanisław d. Bartkowski; zespołem AtUorón Kraków 1996 Redaktor naukowy Stanisław 8 Bartkowski Redaktor Krystyna Frdkn Redsktor techniczny Andrzej Karaś Korektor Grażyna Stuczyńska [nde'<s sporządzi! Mariusz Szula Projekt okładki Adam Borkowski ŚYGN. O f" nr inw. 5&S- Wydanie lir Nakładem Oficyny Wydawniczej AGES" w Krakowie Ark. wyd 40, ark. druk. 29 Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o o Kraków, ul. Bosacka 6 - zam. 790/01 tel./fax (012) ISBN

4 ! SPIS TREŚCI Sł.OWO WSTĘPNE DO WYDAŃIA III Stanisław B Bartkowski...i3 I ZAKRES CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWA I STOMATOLOGICZNEJ WSPÓŁPRACA WIELOSPECJALISTYCZNA Stanisław B. Bartkowski Piśmiennictwo II RYS HISTORYCZNY CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ Jadwiga Stypułkawska Piśmiennictwo III ODRĘBNOŚCI TWARZY. JAMY USTNEJ I SZYI JAKO POLA OPERACYJNEGO ii. Bartkowski Odrębności budowy anatomicznej twarzy Czynności twarzy i jamy ustnej...28.v Cechy estetyczne Wtasr.ości biologiczne tkanek twarzy Zajady postępowania w taktyce i technice leczenia chirurgicznego Technika ope.acyjna i instrumentarium w chirurgu twarzy \Vyiyc?ne do chinjrpcznego postępowania w nistaórychsd>c*7enia:h twarzy i jamy ustnej.33 Obrażenia i warzy Urazy twar/y u dzieci Nowotwory twarzy i jamy ustnej...33 Zasady postępowania odtwórczego ubytków i zniekształceń twarzy oraz jamy ustnej IV. PODSTAWY CHIRURGII PLASTYCZNEJ l REKONSTRUKCYJNEJ TWARZY Stanisław B. Bartkow ski Wiadomości ogólne Zasady taktyki i techniki operacyjnej Ustalenie wskazań Dobór metody Ryzyko powikłań Technika operacyjna Przeszczepianie tkanek Przeszczepianie skór)' Plastyki płatowe......* Wolne unaczynione przeszczepy tkankowe... Amputacje urazowe ^ Rcimpiantacja zębów Przeszczepianie kości ^ Przeszczepianie chrząstki...^ Przeszczepianie powięzi ^ Przeszczepianie śluzówki ^ 4 Protezy tkankowe (implanty) ^ 5 Nowe urządzenia, sprzęt i techniki chirurgiczne...^3 Piśmiennictwo......

5 6 V ZASADY DIAGNOSTYK. W CHIRURGU SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ V. ZASAU, STOMATOLOGICZNEJ Marian Kurtk Baianie podmiotowe Badanie przedmiotowe Badanie twarey i jamy ustnej Badanie chorych ambulatoryjnych Badanie chorych szpitalnych Badania podstawowe i specjalistyczne Inne badania Rozpoznanie Rokowanie Plan leczenia i I. Badanie chorych onkologicznych Badanie chorych ze stanami zapalnymi Badanie chorych urazowych Badanie chorych z zaburzona świadomości*! Owrzodzenia w jamie ustnej Zmiany w jamie usinej w zespole nabytego upośledzenia odporności (AIDS)...77 Piśmiennictwo VI. ZNIECZULENIE MIEJSCOWE W CHIRURGII TWARZY I JAMY USTNEJ Jan Zapala Wyposażenie niezbędne do wykonywania znieczuleń miejscowych Mechanizm działania środków znieczulenia miejscowego Środki znieczulenia miejscowego Środki zwężające naczynia krwionośne (anemizujące) Znieczulenie miejscowe Znieczulenie powierzchniowe Znieczulenie nasiękowe Znieczulenie przewodowe Powikłania po znieczuleniu miejscowym...96 Piśmiennictwo...98 VII. ZNIECZULENIE OGÓLNE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ 1 STOMATO LOGICZNEJ Henryk Podliorny Odrębności znieczulenia ogólnego w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. 101 Zasady przedoperacyjnej diagnostyki anestezjologicznej Przebieg planowego znieczulenia Premedykacja Monitorowanie w czasie zabiegu Anestezja w wybranych działach chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej Znieczulenie chorych onkologicznych Znieczulenie chorych urazowych Znieczulenie ogólne chorych w chirurgii ortogtiatycznej, plastycznej i operacjach wad rozwojowych twarzy Znieczulenie chorych ambulatoryjnych Ułożenie pacjenta do znieczulenia Znieczulenie w stanach zapalnych okoloszczękowych Piśmiennictwo VIII. CHIRURGIA WYROSTKA ZĘBODOLOWEGO MuriO PaiiaS. Jan Za/niłu Zakres zabiegów na wyrostku zębodołowynt u3 2 Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego Rodzaje cięć do zabiegów nu wyrostku zębodolowym

6 Dc&h+Oyf (X, OlcHlć) yrf% Ą/p 11/ 4 Usuwanie zębów Wskazania do usunięcia zęba Przeciwwskazania do usunięcia zęba Narzędzia do usuwaniu zębów Zasady usuwania zębów Zaopatrzenie rany poekstrakcyjnej.... Powikłania związane z usuwaniem zębów. Powikłania po usunięciu zęba Ekstrakcje chirurgiczne Nieprawidłowe położenie zębów Zęby zatrzymane Patofizjologia zębów mądrości Utrudnione wyrzyitanie dolnego zęba mądrości Zasady usuwania zębów mądrości Resekcja szczytu korzenia zęba 7 Przeszczepianie zębóv 8 Chirurgiczne leczenie chorób przyzębia 9. Chirurgia przedprotetyczna Piśmiennictwo IX. TORBIELE Maria Pmui<... t Podział torbieli... 1 Torbiele szczęk (wcwnairzkostnc)... Torbiele nabłonkowe zębopocliodneintezębopochodne Torbiele nienabłonkowe 3 Torbiele tkanek miękkich jamy ustnej, twarzy i szyi Torbiel naskórkowa i skórzasra Torbiel zastoinowa Torbiel boczna szyi torbiel skrzclopochodna Torbiel przewodu tarczowo-językowego. torbiel środkowa szvi Piśmiennictwo.... X. ZAPALENIA CHIRURGICZNE TKANEK JAMY USTNEJ. TWARZY I SZYI Jadwiga Stypulknwska. Stanisław U. 8ariktrwskt I. Podział zapaleń Kliniczne postacie zapaleń 3 Etiopatogeneza zakażeń okoloszczękowych.. 4 Diagnostyka zapaleń Zasady leczenia zapaleń bakteryjnych tkanek miękkich jamy ustnej i twarzy 6. Zasady chirurgicznego leczenia zapaleń 7. Zasady leczenia antybiotykami (antybiotykotempia) S. Postacie kliniczne nieswoistych ropnych zapaleń i ich leczenie 9 Zapalenie kości Procesy martwicze tkanek miękkich, kości twarzy i jamy ustnej 11 Zapalenie swoiste tkanek twarzy, szyi i jamy ustnej Piśmiennictwo.... XI. CHOROBY ZATOK SZCZĘKOWYCH Mumw Kurek. Jan 7jt/ia!a I. Nos... 2 Zatoki pi/.ynikiwe. 3 Chnroh; tkwi 4. Choroby zatok obocznych nosa Zapalenie zaioli szczękowej ? l i->! i : I-i:

7 r Operacji Caldwell 3 '* Chirurgia a>dosk0p i>wa Piśmiennictwo XII. CHOROBY GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH Maria Panas... 20,. Metody diagnostyki chor^ ślinianek Podziałschorzeń gruczołów ślinowych... Kamica ślinowa ł()6 Zapalenia ślinianek jog Stany zwyrodnieniowe gruczołów ślinowych.. ">10 Zaburzenia wydziel fln * a s *l' n y...->u Wady rozwojowe.,p Piśmiennictwo...,.Z XIII URAZY TWARZY Morim Kurfk. Stanisław B. Bartkowski Jim Tu/włu 1. Urazy mechaniczne 2. Podział obrażeń twarzy Wstrząs Zasady rozpoznawania obtflzcń twarzy 5. Obrażenia tkankowe zamknięte i otwarte 6. Leczenie obrażeń tkanek ttiiękkich 7. Powikłania obrażeń ikonek miękkich twarzy 8. Złamanie kości twardy.... Podział złamań kości twarzy... Zasady leczenia złamań koięci twarzy... Złamania górnego piętra twarzoczaszki... Złamania środkowego piętr* twarzy... Złamania kości nosa... Złamania nosowo-szczęko^-e... Złamanie oczodołu.... Złamania boczne środk wt (! 0 piętra twarzy... Złamanie kości jarzmowej i zespołu jarzmowo-szczękouego Złamania szczęk Złamania żuchwy i podział włamań..., t^.. Chirurgiczne leczenie zlamail żuchwy Odrębności obrażeń u dzieci Obrażenia zębów... jgi 11. Późne powikłaniazlaniaii ko«ci twaray... IZ Wielonarz^Jowe obrażenia twarzy... ^ Obrażenia narządu wz/oku... Obrażenia narządu shiebu Urazy czaszki Urazy mózgu Obrażenia nerwów czaszkowych Oparzenia twarzy......, 7 2 Urazy cłtemiczre oka Uszkodzenia popromienne Obrażenia wielomiejscowe... 17R Piśmiennictwo...,?9 21? 21? 217 2) fi 2?? L

8 XIV. NOWOTWORY TWARZY I JAMY USTNEJ Jadwiga Stypulkawska. Stanisław B. Bartkowski. Maria Ponoś Ogólna charakterystyka choroby nowotworowej Epidemiologia nowotworów twarzy i jamy usfttej... X Podział nowotworów Podstawowe dane dotyczące ustalenia rozpoznania nowotworów Diagnostyka i symptomatologia nowotwonsw Metodyka badania chorych nowotworowych... 7 Profilaktyka onkologiczna w stomatologii Nowotwory niezłośliwe twarzy i jamy ustnej... Cechy nowotworu niezłośliwego... Nowotwory pochodzenia nabłonkowego Nowotwory nienabłonkowe... Nowotwory tkanki mięśniowej Nowotwory obwodowego układu nerwowego Zasady rozpoznawania i leczenia nowotworów niezłośliwych i póiziośliwych... Leczenie nowotworów niezłośliwych Nowotwory pólzjośłiwc (o miejscowej złośliwości) Nowotwory charakterystyczne dla kości szczękowych Stany przedrakowe Stany przedrakowe skóry... Stany przedrukowe wargi i błot.y śluzowej jamy astnej... : Nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego twarzy i jamy ustnej.... Rak skóry twarzy Rak jamy ustnej Rak wargi Rak jeżyka Rak dna jamy ustne j Rak błony śluzowej policzka Rak dziqsła dolnego... Rak pierwotny żuchwy... Rak błony śluzowej podniebienia... Rak szczęki Nowotwory złośliwe nienabłonkowego pochodzenia... Mięsaki tkanek miękkich Mięsaki kości i tkanki szkieletowej... Złośliwe nowotwory limlbretikułame... Szpiczak... Czerniak złośliwy Nowotwory ślinianek (ślmiankopochodne)... Podział nowotworów ślinianek... Charakterystyka ogólna nowotworów ślinianek... - Diagnostyka Nowotwory niezłośliwe ślinianek Nowotwory półzłośliwe pochodzenia nabłonkowego... Nowotwory złośliwe ślinianek,,, Leczenie nowotworów.... leczenie chirurgiczne... Napromienianie... [.ee/cnie d>cmii./3>c (systemowe)... Immunoterapia nowotworów Opieka nad chorymi na nowotwory złośliwe Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej *

9

10 Stanisław B. Bartkowski I. ZAKRES CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I STOMATOLOGICZNEJ WSPÓŁPRACA WIELOSPECJALISTYCZNA Szybki > stały rozwój medycyny w zakresie nauk podstawowych i klinicznych stworzy) konieczność wyodrębnienia spośród specjalności podstawowych wielu pokrewnych i zupełnie nowych. Tak więc z podstawowych dyscyplin, takich jak chirurgia, interna, ginekologia i pediatria, rozwinęło się wiele specjalności o węższym zasięgu, w których lekarz na równi z wiedzą specjalistyczną musi posiadać wyszkolenie podstawowe z zakresu medycyny. Tak powstałą specjalnością jest chirurgia szczękowo-twarzowa. Chirurgia szczękowo-twarzowa (rnaxillo-facial surgery, czelustnoltemuja chirurgija. chirurgie maxillo-faciale), dziś już specjalność o 60-letniej historii, wyodrębniona została z chirurgii ogólnej w połączeniu z chirurgią stomatologiczną, dla której podstawą jest chirurgia plastyczna. Dynamiczny rozwój tej specjalności i rozszerzony z konieczności zakres operacyjnego leczenia poza część twarzową głowy stworzył podstawy do określenia jej jako chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej (cranio-maxillo-facial surgery), której pokrewna jest chirurgia głowy i szyi (head and neck surgery). Tak więc archaiczne dziś pojęcie chirurgii szczękowej, używane jeszcze w Polsce, winno być zniesione. Obszar topograficzny chirurgii szczękowo-twarzowej stanowi twarz, jama ustna i szyja, włącznie z zatokami obocznymi nosa, oczodołami i ośrodkowym układem nerwowym (OUN). Leczenie wielu schorzeń narządów pomieszczonych w obrębie twarzy i jamy ustnej (układ wzrokowy, narząd smaku, węchu, mowy, układ stomatognatyczny, góme drogi oddechowe, początek przewodu pokarmowego) wymaga specjalistycznej współpracy chirurga szczękowo-twarzowego z laryngologiem, okulistą, ncurotraumatotogiem, neurochirurgiem, foniatrą i logopedą. W zakresie dyscyplin stomatologicznych chirurg szczękowo-twarzowy musi współpracować głównie z ortopedą szczękowym i protetykiem. Zadaniem ortopedy szczękowego jest przygotowanie chorego z wadami rozwojowymi układu stomatognatycznego do leczenia operacyjnego oraz rehabilitacja pooperacyjna. Natomiast główny cel współpracy z protetykiem stanowi rehabilitacja protetyczna chorych z ubytkami i zniekształceniami w zakresie twarzy i jamy ustnej za pomocą protez i epitez. Zniekształcenia pooperacyjne i pourazowe twarzy oraz złożone wady rozwojowe naruszające czynność, estetykę i harmonię jej rysów, oddziałując patogennie na psychikę chorego, stwo

11 16 STANISŁAW B. BARTKOWSKI rzyły konieczność ścisłej współpracy z psychologiem. Zadaniem psychologa jest ocena osobowości chorego, psychologiczne przygotowanie do okaleczających często operacji onkologicznych oraz rehabilitacja po ich przeprowadzeniu, jak również rehabilitacja chorych p.i rozległych obrażeniach twarzy doznanych w wypadkach, po zabiegach odtwórczych i naprawczych wad rozwojowych (np. dramatyczna zmiana wyglądu twarzy po operacji progenii). Szybki rozwój chirurgii szczękowo-twarzowej jako samodzielnej specjalności dokonał się w wyniku naukowego poznania odrębności w budowie anatomicznej, biologii tkanek jamy ustnej, twarzy, szyi i ich patologii, które decydują o odmiennym przebiegu wieiu schorzeń, stanowiąc trudne I odmienne pole chirurgicznego leczenia, wymagające specjalnej taktyki i techniki różniącej się w wielu aspektach od zasad chirurgii ogólnej. Koniecznością wynikającą z postępu wiedzy i sztuki specjalistycznej stało się obecnie wyodrębnienie takich działów chirurgii szczękowo-twarzowej, jak onkologia, traumatologia oraz chirurgia ortognatyczna. która zajmuje się operacyjnym leczeniem chorych z rozwojowymi i nabytymi wadami zgryzu. Współcześnie chirurg szczękowo-twarzowy musi coraz częściej wykraczać w działalności operacyjnej poza obszai części twarzowej głowy, co wymaga ścisłej współpracy z innymi specjalnościami. Zakres tej współpracy zależy od rodzaju schorzenia i planu leczenia operacyjnego (ryc. I). Ryc I. Zakres współpracy w ielospecjalistycznej według D E. Poswillo

12 I Zakres chirurgii szczękowo-twarzowej.. 17 Przedmiot tej współpracy stanowią przypadki wad rozwojowych części twarzowej i mózgowej głowy, złamania oczodołowo-czołowo-podstawne oraz nowotwory naciekające podstawę czaszki, które są właśnie domeną chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej. Jest oczywiste, że taki zakres chirurgii mogą uprawiać tylko specjaliści najwyższej klasy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu chirurgii ogólnej, szczękowo-twarzowej, a także chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Zdobycie takich kwalifikacji wymaga stałego doskonalenia specjalistycznego, do którego realizacji konieczne jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Chirurgia stomatologiczna jako samodzielna specjalność zakresem swego działania obejmuje jamę ustną i kości szczękowe wraz z otaczającymi tkankami. Jest specjalnością wykonywaną przeważnie ambulatoryjnie i wykazuje stały postęp, w czym znaczącą część stanowi chirurgia przedprotetyczna oraz jej nowoczesny dział implantologia zębowa. Piśmiennictwo C r a n d e II W.B : Witał is iłte ort o/surgety? A pan ticol reasonfor formiiig. Airi. J. Surg P o s w i 11 o D.E.: The rtfatifinship between oral ondplastic turgery. Brii. J. Plasl. Surg p i n e M.: Wlmi is łii'ixil!ofdciui surgery and who are tmuillouiciat furgeoris? Plasl. Reconsir. Surg

13 Rokowanie... - Piimiennictwo XV NACZYN1AKI Jadwiga Srypitlkowska. Stanisław B Bańkowski Klasyfikacja kliniczna naczyniaków krwionośnych i limfatycznych Naczyniaki krwionośne Naczyniaki limfatyczne Diagnostyka naczyniików Leczenie naczyniaków Leczenie zachowawcie Metody destrukcyjne Leczenie chirurgiczne Leczenie skojarzone Piśmiennictwo XVI. ZWYRODNIENIE WŁÓKNISTE KOŚCI Jadwiga Sryiutlkowska Charakterystyka ogólna schorzcnia Postacie kliniczne Diagnostyka dysplazji włóknistej kości Leczenie Piśmiennictwo XVII. HISTIOCYTOZA X JadwigaSlypulkmniu Charakterystyka ogólna schorzenia Choroba Abta-Latterera-Siwe'a Choroba Handa-Schiilero-Christiana Ziaminiak kwasochłomy Piśmiennictwo XVIII. CHOROBY STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO Jadwiga Snputkowska Budowa stawu skroniowo-żuchwowego Czynność stawu skroniowo-żuchwowego Metody badania»iawu skroniowo-żuchwowego Podział chorób stawu sicroniowo-źuchwowego Zapalenia stawu skroniowo-żuchwowego Artropatie stawu skroniowo-żuchwowego Zaburzenia ruchomości stawu skroniowo-żuchwowego Obrażenia stawu skroniowo-żuchwowego Nowotwory stawu skroniowo-żuchwowego Wady rozwojowe stawu skroniowo-żuchwowego Obrazy radiologiczne niektórych schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego Piśmiennictwo XIX..CHOROBY NERWÓW CZASZKOWYCH Jan Zapala Schorzenia nerwów czaszkowych Zespoły neurologiczne Piśmiennictwo <X. WADY ROZWOJOWE TWARZY IIAMY USTNEJ Stanisław H Htiriktniski I Wiadomości ogólne Eliopatogenc/n wad rozwojowych twarzy i jamy ustne j Podział wad rozwojowych twarzy i jainy uslncj Diagnostyka wad rozwojowych twarzy i jamy ustnej S

14 M 5. Rozszczepy [warzy i jamy ustnej Wady czaszkowo*lwarzowe(złożone) Zespól Treachera-Collinsu Zespół Crou zona Zespół Aperta Zespól Piere a-robina Zespół Caffeya-Silvermana Zespól Móbiusa Zespół Panyego-Romberga W3dy rozwojowe kości twarzy Inne postacie wad rozwojowych ? 9 Zasady leczenia wad rozwojowych twarzy ijainy astr ej Leczenie chorych z rozszczepami i wadami złożonytri Leczenie chirurgiczne zniekształceń rozwojowych szczęk Piśmiennictwo XXI. pielęgnacja i rehabilitacja chorych w chirurgii twarzy 1 JAMY USTNEJ Maria Panas Piśmiennictwo XXII. PROTETYKA SZCZĘKOWO-TWARZOWA I IMPLANTOLOGIA Fnmńsrek Senmtka 415 tuklad stomaiognatyczny Proiezowanic ubytków twarzy i jamy ustnej u chorych onkologicznych 417 Rehabilitacja protetyczna ubytków środkowego pietra twarzy 41 Rehabilitacja protetyczna ubytków dolnego pietra twarzy 41S Wszczepy stosowane do odtworzenia ciągłości żuchwy Protezowanie chorych z rozszczepem podniebienia 4 JM 4. Trotezowanic chorych z zesztywnieniem stawu skroniowo-żuchwowego. progenię oraz zębopochodnymi topielami 421) 5. Technika wycisków specjalnych Estetyka w leczeniu protetycznym i 7. Epitczy twarzy Implantologia Wskazania i przeciwwskazania do stosowania implantów Diagnostyka okołowszczepowa... 43»J Zasady planowania protetyczno-implantologicz/wgo 432 Implantacja Implantacje w chirurgii i protetyce szczękowo-łwarzowej Chirurgiaokołowszczepowa Sterowana regeneracja kości (Guidcd Bone Regeneration GBR) Materiały zastępujące kość Piśmiennictwo INDEKS RZECZOWY

15

16 Jadwiga Stypulkowska n. RYS HISTORYCZNY CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ... Już w pismach z kolekcji Hipokisiesa spotykamy twieidzenie, że postęp wiedzy medycznej opafy jest na znajomość: wiedzy nagromadzonej w przeszłości... B Skarżyński. Siowo wstępne do Historii medycyny W. Szumowskiego Zabiegi chirurgiczne odtwórcze głównie w zakresie twarzy wykonywane od początków dziejów ludzkości stworzyły podstawy do wyodrębnienia się chirurgii plastycznej. Następne wieki przyniosły dalszy znaczny postęp, a wraz z rozwojem różnych gałęzi medycyny rozwiitęia się samodzielna specjalność chirurgia twarzy i jamy ustnej. W niniejszym rozdziale podano w skrócie najważniejsze dane, które tworzą historię chirurgii szczękowo-twarzowej oraz chirurgii plastycznej w święcie i w Polsce. Najstarszym zabiegiem chirurgicznym było usuwanie zębów. Tysiące lat temu w starożytnych Chinach i Japonii zęby usuwano palcami po kilku latach ćwiczeń w wyjmowaniu drewnianych kołków wbijanych w deskę. Kleszczami do usuwania zębów posługiwano się już około 3000 lat p.n.e. w Egipcie, gdzie również wykonywano pierwsze protezy zębowe. W starożytnym Babilonie 2400 lat p.n.e. Dio Egin-Mugi, uważany za pierwszego dentystę, używał specjalnych kleszczy do usuwania zębów. Pierwsze doniesienia o chirurgii twarzy zawarte są w księgach Rygwedy (wczesny sanskryt) i pochodzą z okresu ok lat p.n.e. Zawierają one opis zabiegów odtwórczych nosa płacami z policzków. Dokładniejsze dane o zęboleezmetwie i plastyce nosa zawiera kodeks Hanmurabiego ( r. p.n.e.) i papirus Ebersa (1555 r. p.n.e.) w znaleziskach archeologicznych z terenu Egiptu, Asyrii i Babilonu. Prostych narzędzi chirurgicznych zbliżonych wyglądem do obecnych kleszczy do usuwania zębów używano w starożytnych Indiach. Tamże około 1000 lat p.n.e. wykonywano zabiegi odtwórcze nosa płatem z czoła lub policzka ( plastyka indyjska ) i posługiwano się wolnymi przeszczepami skóry. Dokładny opis odtworzenia nosa podał Suśruta w 800 roku p.n.e. Podał on także 15 metod stosowanych przy utracie lub uszkodzeniu małżowiny usznej. W Indiach za czasów Buddy (ok ok. 480 r. p.n.e.) chirurgią plastyczną zajmowali się kapłani niższej kasty (Kumas). Oni to stosowali wolne przeszczepy skóry z pośladka na twarz, znali plastykę piatem czołowym, a także odtwarzali wargi piatem z policzków. Technikę usuwania zębów opisał ojciec medycyny" Hipokrates ( r. p.n.e.). Podał on sposób unieruchomienia odłamów żuchwy złotą nicią lub procą bródkową i opisał zasady plastyki Wypełnienie ubytków zęba ołowiem (plumbum stąd plombowanie) przed ich usunięciem zalecał Cornclius Aulus Cclsus (30 r p.n.e - 49), który korzenie zębów usuwał

17 :n JADWIGA STYPUŁKOWSKA kleszczami zwanymi rhizagra. Podał sposób nastawiania zwichniętej żuchwy stosowany do dziś. Opisał operacje plastyczne nosa. powiek i małżowin usznych. Operację rozszczepu wargi jako pierwszy opisał lekarz rzymski Claudius Galen ( r.n.e.). autor wielu opisów anatomicznych i receptur (..leki galenowe ). Stosował również własna metodę odtworzenia nosa i małżowiny usznej. Szczegółowy opis 200 narzędzi chirurgicznych, w tym 29 służących do usuwania zębów i kamienia nazębnego, bogato ilustrowany rysunkami, pozostawił sławny lekarz arabski Albucassis ( ). autor 33-lomowego dzieła Al Tasrif. Radzi! on, aby podczas usuwania zęba chory' siedział na ziemi z głową pomiędzy kolanami siedzącego za nim operatora. Ta pozycja chorego i lekarza podczas usuwania zębów jeszcze długo potem była zalecana przez wielu autorów. Awicenna ( ). jeden z najsławniejszych lekarzy arabskich, w swym dziele Kation medycyny poświęcił wiele miejsca zębolecznictwu i higienie jamy ustnej. Usuwaniem zębów w średniowieczu trudnili się cyrulicy i balwierze używający takich narzędzi, jak: pelikan, kruczy dziób, kozia stopka itd. Zabiegi wykonywali zwykle na placach targowych i podczas jarmarków. Pierwsza szkoła medyczna została założona w IX w. w Salemo, w której kształcono bakałarzy, magistrów i doktorów mających prawo wykonywania praktyki lekarskiej. Później rolę tę przejęły uniwersytety w- Bolonii, Padwie. Oxtordzie i Krakowie. Niezależnie od rozwoju nauk medycznych czyniła postępy chirurgia, która z czasem stała się jednym z jej działów. W ramach chirurgii rozwijała się stomatologia. Oddzielenie się chirurgii od medycyny w średniowieczu spowodowane było stanowiskiem kościoła (Ecclesis abhorret ad sanguinem). Pierwszego wycięcia szczęki dokonał w XIII w, Gjgliemodi Salicetto w Bolonii, który ponadto usuwał nadziąślaki. a krwawienie z rany pooperacyjnej tamowa) rozpalonym żelazem. Nazwę dcntisia lub dentawr dla osób zajmujących się usuwaniem zębów wprowadzi! jako pierwszy Guy de Chautiac ( ). On leż podczas usuwania zębów stosował oszołomienie wywarem opium Początek plastyce włoskiej dał Antonio Branco z Sycylii (ok. roku 1442), który zastosował piat z ramienia do odtworzenia nosa. Dla rozwoju plastyki włoskiej zasłużył się szczególnie Gaspare Tagliacozzi ( ). W dziele De cunorum chirurgia per instilulionem... wydanym w 1597 roku w Wenecji opisał dokładnie technikę zabiegów odtwórczych nosa i wargi odległymi piatami z ramienia Ambroise Pare < 1510 J 590) zwany ojcem współczesnej chirurgii, autor Opera Chirurgica, wprowadził podwiązywanie naczyń, stosował zatykadła w rozszczepach podniebienia i w ubytkach kiłowych We wspomnianym dziele opisał budowę zębów, podał przyczyny schorzeń zębów i sposoby ich leczenia, podał opis narzędzi do usuwania zębów i powikłania związane z tym zabiegiem, jak: krwotok z zębodołu, wyłamanie wraz z zębem fragmentu kości szczęki, ogólne objawy zakażenia oraz wydzielanie się martwaków kości. Pierwszy opis zatoki szczękowej należy do Nathaniola Highmone ( ), chociaż wiadomo, że znał ją już Leonardo da Vinci ( ). Duże zasługi dla rozwoju stomatologii położył francuski chirurg dentysta Pierre Faucbard ( ) ojciec stomatologii. Był on autorem podręcznika Le chirurgien dentiste ou traite des dents (Chirurg dentysta czyli leczenie zębów) tłumaczonego na 6 języków. Opisał w nim objawy wiciu schorzeń zębów i jamy ustnej, replantację i iinplantację zębów, aparaty do regulacji zgryzu i protezy zębowe. Fauchard wprowadził również prototyp fotela stomatologicznego i określi! pozycję pracującego lekarza. Odcięcie wierzchołka korzenia zęba opisał jako pierwszy Wawrzyniec Heistcr (I6HJ-175H), który również podał sposoby chirurgicznego leczenia ropni przyzębowych. Wprowadził szczękorożwieracz stosowany do dziś. Właściwie dopiero w XVII w. stomatologia zaczęła być uznawana za samodzielną gałąź wiedzy medycznej i specjał-

18 Jl. Rys historyczny chintrjii iiciękowcnwargowej 21 ność wymagającą odpowiedniego przygotowania. Z tego okresu pochodzi pierwsze doniesienie o zamknięciu rozszczepionego podniebienia przez dentystę Le Monniera z Rouen. Właściwy rozwój chirurgii rozszczepów przypada na wiek XIX, kiedy to ukazały się prace Graefego (1816), Roux (1819), Fergussona i Diffenbacha. Pierwszy klasyczny opis działania mięśni podniebienia i zwrócenie uwagi na konieczność ich rekonstrukcji przy operacji rozszczepu podniebienia pochodzi od Williama Fergussona. Diftenbach uważany za ojca współczesnej chirurgii odtwórczej zastosował w zabiegach plastycznych zwalniające cięcia skóry. Również polski chirurg L. Bierkowski, profesor Krakowskiej Kliniki Chirurgicznej ( ), w kilku publikacjach naukowych przedstawił wyniki własnych doświadczeń w leczeniu operacyjnym rozszczepu wargi (łabium leporinum), podobnie jak czynili to później jego uczniowie. Sam Bierkowski wykonał 128 operacji rozszczepu i uważał, że najkorzystniejszym okresem do zabiegu jest 4-6 miesiąc życia dziecka; najlepsze wyniki uzyskuje się stosując cięcia łukowate, a nie równoległe do brzegów rozszczepu. Podczas zabiegu posługiwał się głównie narzędziami własnego pomysłu, a brzegi rany zespalał z? pomocą igiel-grotów i pętli ósemkowych (suturae circumvolutae). Dużym postępem w rozwoju chirurgii plastycznej było wprowadzenie wolnego przeszczepu skóry. Pierwszą operację w warunkach doświadczalnych przeprowadził i opisał w 1804 roku chirurg włoski Boronio. Uzyskał prawidłowe wgojenie się u zwierzęcia wolnego przeszczepu skóry pełnej grubości. Wilhelm Dupuytren ( ) jako pierwszy usunął w całości żuchwę. Zabiegi odtwórcze w zakresie twarzy wykonywał również rosyjski chirurg wojskowy Mikołaj Pirogow ( ), znany przede wszystkim jako twórca chirurgii wojennej opartej na segregacji rannych. Wydał też atlas anatomii topograficznej stanowiący podstawę chirurgii operacyjnej (trójkąt Pirogowa, sposób podwiązy wania tętnicy podjęzykowej). W 1840 roku chirurg amerykański }. Masson Warren opisuje pierwszą w USA operację wolnego przeszczepu skóry z pełnym sukcesem. Klasyczny opis operacji rozszczepu podniebienia podał Langenbeck w 1861 roku. Później powstało szereg modyfikacji tego zabiegu. Chirurg szwajcarski Reverdin w 1869 roku poda) wskazania i sposób stosowania w plastyce wolnych przeszczepów naskórka. Następnie Ollier (1872) i Tiersch (1874) zastosowali wolne przeszczepy skóry pośredniej grubości w leczeniu ziaminujących ran. Tiersch udoskonalił metodę Olliera, wprowadzając odpowiednie narzędzie do pobierania przeszczepów zwane nożem Tierscha, stąd nazwa metody Olliera-Tierscha. Lawson (1872) i Wolfe (1875) stosują wolne przeszczepy skóry pełnej grubości. Ten rodzaj przeszczepu został również opracowany i spopularyzowany przez Krausego (1893), który zastosował go w rhinoplastyce (stąd nazwa metody Wolfa-Krausego). Znaczny wpływ na rozwój medycyny w ogóle, jak i na postępowanie chirurgiczne miały odkrycia Ludwika Pasteura poprzedzone odkrywczymi spostrzeżeniami i działalnością Semmelweisa i Listera prekursorów aseptyki i antysepłyki. Ignacy Semmelweis (18)8-1865) nieświadomy istnienia bakterii odkrył w 1861 roku i ogłosił po doświadczalnym sprawdzeniu zakaźne podłoże gorączki połogowej. On też jest uważany za odkrywcę aseptyki. Natomiast początki anłyseptyki łączą się z nazwiskiem szkockiego chirurga Listera ( ), który opracował sposób odkażania chirurgicznego za pomocą karbolu i zastosował go po raz pierwszy w J 867 roku. Naukowe podstawy aseptyce i antyseptyce dało wiekopomne odkrycie drobnoustrojów przez l udwika Pasteura ( ). Jego badania zapoczątkowały rozwój bakteriologii i przyniosły naukowe uzasadnienie wiedzy o zakażeniu. Postępowanie aseptyczne wdrożone zostało do chirurgii w 1890 roku, kiedy to Bergman n zalecił wyjaławianie narzędzi przez gotowanie, Furbringer zaś odkażanie rąk operatora przez odpowiednie mycie przed zabiegiem operacyjnym. Gumowe rękawiczki operacyjne wprowadził

19 22 JADWIGA STYPUŁKOWSKA Zocge van Manteuffel. Teorię zakażenia ogniskowego z jamy ustnej zapoczątkował lekarz poznański Teofil Kaczorowski, który w 1884 roku ogłosił drukiem prace o współzależności yhoraeri wielu narządów z chorobami zębów i ogniskami ropnymi okołozębowymi. Dopiero wiele lat później w Ameryce William Hunter rozwinął teorię zakażenia ogniskowego w jamie ustnej (oto/ sepsis). Miller w 1889 roku ogłosił dzido O drobnoustrojach jamy ustnej, dając tym samym podwaliny bakteriologii jamy ustnej. Medycyna końca XIX w. wzbogaciła ŚC o dwie wielkie zdobycze: wprowadzenie radiodiagnostyki i s'rodków znieczulających. W 1896 toku Wilhelm Roentgen odkrył promienie X. które w 1900 roku znalazły również zastosowanie w stomatologii, znacznie poszerzając możliwości diagnostyczne. Niebawem Polak Antoni Cieszyński w 1907 roku wprowadził do rentgenologii regułę izometrii stosowaną do dziś (reguła Cieszyńskiego-Diecka). Olbrzymim postępem w chirurgii w ogóle, a także chirurgii twarzy i jamy ustnej było odkrycie i wprowadzenie środków znieczulających ogólnie i miejscowo. Pierwszego usunięcia zęba z zastosowaniem znieczulenia ogólnego podtlenkiem azotu (gazem rozweselającym) dokonał chemik angielski Humphry Davy w 1800 roku. Po nim dopiero w 1844 roku zastosował go Amerykanin Horacy Wells, dentysta z Hartfordu. Wkrótce potem, bo w 1846 roku w Bostonie, również dentysta William Morton wprowadził do anestezji eter. Następnie Carlson, szwedzki lekarz-dentysta, w 1894 roku użył chlorku etylu do uśpienia pacjenta w celu usunięcia zęba. Poprzednio s'rodek ten był stosowany miejscowo do znieczuleń na drodze oziębienia tkanek. Kokainę do znieczulenia przewodowego nerwu pod oczodołowego zastosował po raz pierwszy chirurg amerykański William Halsted w 1885 roku, a K.L. Schleich posługiwał się nią do znieczuleń nasiękowych (1892). Znieczulenie przewodowe zostało upowszechnione w całej chirurgii przez Maxa Obertsa, Nowokainę wprowadzoną w 1905 roku przez Einhoma, Henryk Braun zostojowal do znieczuleń w chirurgii. John Tomes ( ) skonstruował zestaw kleszczy anatomicznych do usuwania zębów używany do dziś (zestaw Toniesa-Bertena). W leczeniu złamań żuchwy została zastosowana szyna laboratoryjna w 1861 roku przez Webera będąca w użyciu nadal jako płytka nadziąsłowa Webera. Sauer w 1890 roku wprowadził do unieruchomienia odłamów żuchwy szynę gładką z drutu oraz szynę z równią pochyłą zapobiegającą ich przemieszczeniu się. Szyny odręcznie doginane z drutu aluminiowego, którymi posługujemy się do dziś w zaopatrywaniu złamań, zastosował po raz i pierwszy lekarz kijowski Tigerstedt (1915). [ Pierwszy opis techniki resekcji wierzchołka korzenia zęba pochodzi od Karola Partscha * 1896 roku. On też opracował stosowane do dnia dzisiejszego metody leczenia operacyjnego torbieli: przez wgłobienie (op. Partsch I) i przez wyłuszczenie (op. Partsch II). Chirurgia odtwórcza poczyniła postępy w zakresie przeszczepów kostnych: problem au- ^gennych przeszczepów kości opracowali Bardenhauer (1896) i Murphy, natomiast pierwsze zastosowanie przeszczepów kości opisał Israel w 1896 roku, a chrząstki Von Mangoldt *1900 roku. Płat zwinięty (rurowaty lub cylindryczny) zastosował w 1916 roku Wlodzi- ierz Fiłatow, w 1917 roku zaś opisał go również Gillies. Płat ten oddaje olbrzymie usługi ^chirurgii odtwórczej do dziś pod nazwa płata Fiłatowa-Giltiesa. W chirurgii rozszczepów ^dniebienia odegrał dużą rolę Francuz Wiktor Veau. W swoim dziele z roku 1931 pt. Divin Palatine podał nowy sposób operowania rozszczepów podniebienia uwzględniający nie Vlko odtworzenie prawidłowych warunków anatomicznych i estetycznych, ale i czynnościo- Vch przez warstwowe zszycie tkanek. Coraz szersze zastosowanie w chirurgii plastycznej znajdowały wolne przeszczepy skó- Blair i Brown z USa wprowadzili zmodyfikowany nóż do pobierania piatów skóry po-

20 il. Ryj; historyczny chirurgii szczękowo-twarzowe] 23 średniej grubości. W 1937 roku Padgett i Hood skonstmowali prototyp dermatomu klejowego siużący do pobierania wolnych przeszczepów skóry z możliwością regulowania ich grubości. Tenże Padgett w 1942 roku przedstawił wyniki badań mikroskopowych nad wgajaniem się przeszczepów, dając podstawy współczesnej wiedzy z zakresu histofizjologicznych mechanizmów wgajania się wolnego przeszczepu skóry. Doniesienie na temat kilkudniowego przechowywania w stanie żywym płatów skórnych człowieka w niskiej temperaturze opublikował Strumia i Hodge w roku Chirurg szwedzki Skoog uzyskał przeżycie płata skóry ludzkiej w temp. -79 C w okresie 16 tygodni (1954). W tym samym czasie Crech i wsp. podają metody liofilizacji skóry ludzkiej w celu użycia jej jako opatrunku biologicznego" 0 idealnych właściwościach. W 1948 roku Brown wynalazł dermatom elektryczny do pobierania wolnych przeszczepów skór)'. Uczony angielski Medawar dostał w roku 1954 nagrodę Nobla za całokształt badań poświęconych problemowi konfliktu immunologicznego, który jest do dziś nie rozwiązanym najistotniejszym problemem transplantacji (tzw. bariera immunologiczni:). Wcześniej jeszcze Medawar wraz z Gibsonem opisali zjawisko nabytej odporności na przeszczepy allogenne skóry. Jednym z pionierów światowej chirurgii plastycznej był czeski chirurg Frantisek Burian ( ) zalożyciei Kliniki Chirurgii Plastycznej w Pradze. Wprowadził on zasadę fizjologicznego operowania. Zdanych historycznych polskiej stomatologii wynika, że początkowo usuwaniem zębów 1 zabiegami mającymi na celu uśmierzenie bólów zębów zajmowali się cyrulicy, balwierze, a nawet kowale. Usuwanie zębów uważane było za usługę niższego rzędu wśród praktyk cyrulickich czy chirurgicznych na równi z zabiegami balwierskimi. Szersze wzmianki o zębolecznictwie w Polsce spotykamy w zielnikach, czyli herbarzach z połowy XVI wieku. Z późniejszych doniesień o znacznie wyższym poziomie wymierać należy książkę Ludwika Perzyny ( ), zakonnika, będącą podręcznikiem dla warszawskiej szkoły chirurgów-cynilików praktyków. Podał on w niej sposoby leczenia zębów, wskazania, instrumentarium i technikę ich usuwania, zalecając uzupełnianie braków zębowych przez wyrzeźbione zęby z kości słoniowej. Opisuje leczenie obrażeń głowy i m.in. podaje oryginalny sposób unieruchomienia złamanej szczęki szyną" wystruganą z deseczki... w którą wpuściwszy końce zębów szczęki górnej, po obu końcach przewleczonymi sznureczkami na głowie mu związałem, która by szczękę w swoim miejscu niewzruszenie utrzymywała Pod koniec XVIII stulecia ośrodek krakowski wprowadzi! nauczanie dentystyki do medycyny. Rafał Czerwiakowski, zwany ojcem polskiej chirurgii, był profesorem anatomii, fizjologii, chirurgii i położnictwa w Akademii Krakowskiej. W 1779 roku opublikował Wywód o narzędziach cerulickich zawierający m.in. opis narzędzi do usuwania zębów i posługiwania się nimi. Później w ramach wykładów z chirurgii tzw. praktycznej nauczano odontoiatryki, która była nauką o chorobach zębów i ich leczeniu Wykłady w 1810 roku prowadzi) Conde, następnie Rudnicki. Na Uniwersytecie Jagiellońskim dopiero w 1904 roku powstała osobna katedra stomatologii, chociaż znacznie wcześniej wyodrębniły się takie specjalności medyczne, jak okulistyka czy dermatologia. Pierwszym kierownikiem tej katedry był Wincenty Łepkowski ( ) założyciel Instytutu Stomatologicznego UJ. Był on autorem kilkudziesięciu prac dotyczących histologii zęba, leczenia zachowawczego zębów oraz medycyny sądowej. Asystentami Lepkowskiego byli: Jerzy Drozdowski i Ludwik Sieppel. Kazimierz Dominik i Józef Wodniccki zaś - asystenci Instytutu Stomatologicznego UJ - a także Drozdowski i Sieppel byii organizatorami i kierownikami Katedr Stomatologicznych Medycznej w Krakowie po II wojnie światowej.

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl

kwartalnik j-elita.org.pl Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 4 nr (16) październik - grudzień 2011 Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa J-elita i wszystkich

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatorów programu edukacyjnego Wybierz Życie Pierwszy Krok Autorzy: Magdalena Ankiersztejn Bartczak Agnieszka Górecka Konsultacja medyczna: Dr n. med. Piotr Bobkiewicz

Bardziej szczegółowo

Informatyka Medyczna

Informatyka Medyczna Informatyka Medyczna UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Informatyka Medyczna Ryszard Tadeusiewicz LUBLIN 2011 Instytut Informatyki UMCS

Bardziej szczegółowo

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009

Konsensus Polski. - aktualizacja styczeń 2009 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Konsensus Polski - aktualizacja styczeń 2009 Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów Warszawa styczeń

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 2 (11) Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona KRS 0000221902 ISSN 2082-2073. Oda do zdrowia

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 2 (11) Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona KRS 0000221902 ISSN 2082-2073. Oda do zdrowia Kwartalnik Nr 2 (11) ISSN 2082-2073 egzemplarz bezpłatny 2014 Parkinson Polska Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona Oda do zdrowia O! Jakby to dobrze było, gdybyś do mnie powróciło, zdrówko moje!

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 AM we Wrocławiu wyróżniona nagrodą AWANS 2009 w rankingu szkół wyższych Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo