SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE"

Transkrypt

1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator Zmieniony Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania 312[01]) Modyfikacje mgr Radosław Samecki Materiał nauczania i cele kształcenia (do egzaminu zawodowego) 1. Charakterystyka komputera PC - Regulamin pracowni komputerowej, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. => Umieć zastosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem. - Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych, ochrony praw autorskich. - Przestępczość komputerowa.. => Analizowanie i interpretowanie norm prawnych dotyczących rozpowszechniania programów komputerowych, ochrony praw autorskich i przestępczości komputerowej. - Podstawowe pojęcia dotyczące komputera. Podzespoły. Rodzaje pamięci. Urządzenia peryferyjne. => Charakteryzowanie elementów komputera PC i rodzajów oprogramowania. - Rodzaje oprogramowania. - Pulpit, menu Start, pasek zadań. => Rozpoznawanie elementów środowiska Windows. - Obiekty systemu: folder, plik, skrót. => Zapisywanie danych do pliku. - Elementy okna. - Praca z dokumentami. => Wykonywanie czynności edycyjnych: kopiuj, wytnij i wklej. => Umieć utworzyć nowe obiekty, nowe dokumenty w środowisku Windows. => Umieć skopiować, przenieść, zmienić nazwy obiektów. - Automatyczny start aplikacji. - Aplikacje wbudowane systemu. => Ustawianie aplikacji domyślnej, projektowanie menu kontekstowego. => Umieć posłużyć się systemem MS Windows. - Programy DOS w środowisku Windows. => Uruchamianie aplikacji i programów DOS. - Zakończenie pracy Windows. => Zamykanie systemu. 2. Systemy plików - Systemy plików FAT, FAT32, NTFS. - Katalog główny, ścieżka dostępu. - Praca z systemem plików. => Przechodzenie do określonych folderów.

2 - Obsługa długich nazw. => Kopiowanie, przenoszenie i zmiana nazw obiektów. - Eksplorator Windows. => Przeglądanie i otwieranie obiektów w Eksploratorze. - Atrybuty plików. => Analizowanie właściwości i atrybutów obiektów. - Uprawnienia NTFS do folderów i plików, lista kontroli dostępu ACL. - Zarządzanie plikami i folderami. => Tworzenie folderów i plików. => Wyszukiwanie plików i folderów, opcje wyszukiwania. => Korzystanie z metody przeciągnij i upuść. - Archiwizacja i kompresja danych. => Wykonywanie archiwizacji i kompresji. - Struktura dysku. => Umieć określić strukturę dysku. - Dysk fizyczny i logiczny. => Formatowanie dysków. => Umieć przygotować nośniki informacji do zapisu. - Partycje, FAT, klastry. => Odczytywanie rodzaju i wielkości partycji na dysku. - Narzędzia do zarządzania partycjami. => Zarządzanie partycjami: tworzenie, usuwanie, zmiana rozmiaru. - Błędy na dysku, program Scandisk. => Uruchamianie programu Scandisk. - Zjawisko fragmentacji dysku, defragmentacja. => Wykonywanie defragmentacji dysku. => Umieć posłużyć się programami obsługi dysku. - Profilaktyka antywirusowa. => Instalowanie i uruchamianie programu antywirusowego. - Harmonogram zadań. => Wykorzystywanie harmonogramu zadań. 3. Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia - Konfiguracja drukarki lokalnej. - Drukowanie z poziomu aplikacji Windows. => Umieć wydrukować dane. - Menedżer wydruku. => Przeglądanie, zmiana, czyszczenie kolejki drukowania. - Opcje drukowania. => Ustawianie opcji drukowania dokumentu, podgląd wydruku. - Drukowanie do pliku. => Drukowanie do pliku, wydruk z pliku. - Drukowanie w sieci. => Wstrzymywanie, podejmowanie wydruku, anulowanie zadań. - Konfiguracja ekranu. => Zmiana właściwości ekranu: rozdzielczość, liczba kolorów. - Konfiguracja kart dźwiękowych. => Konfigurowanie karty dźwiękowej. => Przypisywanie dźwięków do zdarzeń. - Konfiguracja napędów CD i CD-RW. => Archiwizowanie danych na płytach CD-R i CD-RW. - Konfiguracja opcji DVD. => Konfigurowanie urządzeń CD i DVD. 4. Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows

3 - Dostosowywanie pulpitu i okien do własnych potrzeb. => Ustawianie wyglądu pulpitu: tło, tapeta, wygaszacz ekranu, Active Desktop. => Umieć skonfigurować urządzenia i środowisko pracy w systemie Windows. - Menu Start. => Wykorzystywanie i zarządzanie menu Start. - Pasek zadań. => Tworzenie i korzystanie ze skrótów. - Pliki zarejestrowane i niezarejestrowane. => Identyfikowanie plików zarejestrowanych i niezarejestrowanych. - Wybór aplikacji do otwarcia plików niezarejestrowanych. => Wybieranie aplikacji do otwarcia plików niezarejestrowanych. - Menu kontekstowe, rozszerzanie powłoki. => Rozszerzanie powłoki, definiowanie akcji w menu kontekstowym. => Ustawianie widoku i opcji folderów. - Panel sterowania. => Określanie daty i czasu. => Dostosowywanie klawiatury i zmiana ustawień myszki. => Zmiana opcji zarządzania energią. - Rejestr systemu, pliki rejestru. - Sposoby tworzenia kopii zapasowej rejestru. => Wykonywanie kopii bezpieczeństwa rejestru. => Odzyskiwanie rejestru z kopii. - Edytor rejestru, dane, klucze i ich zawartość. => Uruchamianie edytora rejestru, identyfikacja kluczy, danych i wartości. => Znajdowanie informacji w rejestrze, eksportowanie i importowanie wpisów rejestru. => Umieć zinterpretować i zmodyfikować zawartość Rejestru. - Pliki wpisów rejestru. - Profile użytkownika w Windows. - Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT. => Przeglądanie i korzystanie z narzędzi administracyjnych. => Zarządzanie komputerem poprzez konsolę. - Lokalne konta użytkowników i grup. => Tworzenie lokalnych kont i grup użytkowników. - Prawa i uprawnienia użytkowników. => Umieć utworzyć i skonfigurować profile użytkownika. - Zasady zabezpieczeń lokalnych. => Przeglądanie i ustawianie zasad zabezpieczeń lokalnych. 5. Architektura systemu Windows - 32-bitowy model pamięci w systemie Windows. - Pamięć wirtualna i plik wymiany. => Zmiana rozmiaru i położenia pliku wymiany. - Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu. => Wyjaśnić rolę pamięci wirtualnej i pliku wymiany w systemie Windows. - Zadania uruchomione w tle. => Zarządzanie zadaniami uruchomionymi w tle. - Tryb rzeczywisty i chroniony procesora. - Procesy, wątki, wielozadaniowość. => Korzystanie z menedżera zadań. - Menedżer maszyn wirtualnych.

4 - Jądro systemu operacyjnego. - Etapy uruchamiania systemu. => Wywoływanie menu startowego Windows. - Uruchamianie kontrolowane. - Menu startowe Windows. => Uruchamianie i modyfikacja opcji menu startowego. - Pliki konfiguracyjne. 6. Praca w trybie MS-DOS - Tryb MS-DOS. => Praca w trybie MS-DOS. - Okno aplikacji DOS. - Pliki konfiguracji pif. => Przeglądanie i zmiana właściwości programów DOS w plikach pif. - Pamięć dla programów DOS. => Konfigurowanie pamięci DOS: config.sys, autoexec.bat. - Polecenia wewnętrzne i zewnętrzne. => Stosowanie podstawowych poleceń DOS, uzyskiwanie pomocy. => Obsługa urządzeń w trybie rzeczywistym MS-DOS, ładowanie sterowników. => Umieć zastosować aplikacje i polecenia DOS. - Dyskietka systemowa. => Tworzenie dyskietki systemowej, przenoszenie systemu. - Nakładki ułatwiające pracę z systemem DOS. => Zarządzanie plikami i katalogami przy pomocy nakładki systemowej. - Drukowanie z aplikacji DOS. 7. Instalacja systemu, sprzętu i oprogramowania Windows - Instalacja i aktualizacja systemu Windows, wymagania sprzętowe. - Charakterystyka procesu instalacji. => Umieć zainstalować system Windows. - Typy i fazy instalacji systemu. => Wykonywanie instalacji typowej i niestandardowej. => Obserwacja poszczególnych faz instalacji. - Uruchomienie systemu. => Uruchamianie systemu Windows po raz pierwszy. - Instalowanie sprzętu. => Dodawanie nowego urządzenia. - Mechanizm Pług & Play. - Ręczna instalacja i konfiguracja sprzętu. => Ręczne instalowanie i konfigurowanie urządzeń. => Umieć zainstalować i skonfigurować nowy sprzęt. - Menedżer urządzeń. Zasoby sprzętowe. => Przeglądanie drzewa urządzeń, właściwości i zasobów. - Urządzenia USB. - Instalacja oprogramowania. => Instalowanie oprogramowania użytkownika.

5 8. Konfiguracja Windows do pracy w sieci - Składniki oprogramowania sieci: klient, karta, protokół, usługa. => Instalowanie i konfigurowanie składników sieci. - Bezpośrednie połączenie kablowe. => Konfigurowanie bezpośredniego połączenia kablowego dwóch komputerów. - Modemy i porty COM. Dial-Up networking. => Instalowanie i konfigurowanie modemu i połączenia Dial- Up networking. - Inne metody dostępu do Internetu. - Główne cechy protokołu TCP/IP. => Określanie głównych cech protokołu TCP/IP. => Umieć scharakteryzować protokół TCP/IP. - Praca w trybie offline. - Korzystanie z podstawowych usług Internetu, netykieta. => Wyszukiwanie i pobieranie plików przez FTP. - Przeglądarka internetowa. => Konfigurowanie opcji i ustawień przeglądarki internetowej. => Przeglądanie wybranych stron WWW, wyszukiwanie informacji. - Poczta elektroniczna. => Konfigurowanie konta pocztowego. => Wysyłanie i odbieranie poczty . => Konfigurowanie i korzystanie z grup dyskusyjnych. => Umieć posłużyć się pocztą elektroniczną i zasobami sieci Internet. - Komunikatory. => Instalowanie i konfigurowanie programów komunikacyjnych. - Bramki SMS. => Korzystanie z bramek SMS. => Umieć przesłać informacje i dane w sieciach. 9. Praca w sieci równoprawnej - Logowanie do sieci. - Udostępnianie i korzystanie z zasobów w grupach roboczych. => Konfigurowanie udostępniania zasobów. => Stosowanie zabezpieczeń na poziomie zasobów. - Udostępnianie folderów, dysków i napędów CD-ROM. - Mapowanie dysków. => Korzystanie z udostępnionych zasobów, mapowanie dysków. - Kontrola dostępu do udostępnionych zasobów. - Udostępnianie i korzystanie z drukarek w sieci. => Instalowanie, udostępnianie i korzystanie z drukarek w sieci. - Konfiguracja składników oprogramowania sieci. 10. Współpraca systemu Windows z serwerami sieci lokalnej - Współpraca z serwerem Windows.

6 - Architektura sieciowa systemu Windows. - Domena Windows, Active Directory. => Logowanie lokalne i do domeny Windows. - Uwierzytelnianie użytkownika w sieci. => Analizowanie Active Directory. - Przeglądanie zasobów w domenie Windows. => Korzystanie z zasobów i usług serwera Windows. - Domenowe konta użytkowników i grup. => Zarządzanie domenowymi kontami indywidualnych użytkowników i grup. - Zabezpieczenia sieciowe. => Tworzenie konta komputera w domenie. - Zasady grupy GPO. => Przeglądanie zasad grupy GPO. - - Współpraca z serwerem Novell NetWare. => Logowanie do serwera Novell NetWare. - Właściwości oprogramowania Klient sieci NetWare. => Przeglądanie właściwości Klienta sieci NetWare. => Umieć skonfigurować system Windows do współpracy z różnymi sieciami komputerowymi. - Uwierzytelnianie w NetWare. => Przeglądanie NDS, edirectory. - Przeglądanie zasobów sieciowych NetWare. => Korzystanie z zasobów i usług serwera Novell NetWare. - Drukowanie w środowisku NetWare. => Udostępnianie zasobów z kontrolą dostępu na poziomie użytkownika. 11. Systemy wielodostępne Unix/Linux - Wielozadaniowość. - Wielodostępność. => Charakteryzowanie systemów wielodostępnych. => Umieć scharakteryzować systemy wielodostępne Unix/Linux - Zarządzanie pamięcią. - System plików. - Urządzenia. => Logowanie do systemu. - Interpretatory poleceń, powłoki systemu. - Praca w tle. - Licencja GNU. - Konsole wirtualne, terminale, zdalne konsole. - Użytkownicy, grupy, logowanie, uwierzytelnianie. - Procesy, zadania, usługi. - Jądro, moduły ładowalne, obsługa urządzeń. => Charakteryzowanie głównych cech systemu Unix/Linux. => Umieć wyjaśnić cechy systemu Unix/Linux

7 12. Podstawowe operacje w systemie Unix/Linux - Przegląd poleceń powłoki systemu. => Wykonywanie podstawowych poleceń powłoki systemu. => Umieć zastosować polecenia powłoki systemu Unix/Linux. - Dostęp do podręcznika systemowego, manualia. => Uzyskiwanie pomocy w manualiach i podręczniku systemowym. - Operacje na plikach i katalogach. => Wykonywanie poleceń na plikach i katalogach. - Przeszukiwanie systemu plików. => Tworzenie j edycja plików, nadawanie praw. - Kompresja i dekompresja plików. - Prawa do pliku. - Edytory tekstu. - Skrypty powłoki. => Praca w dostępnych powłokach. - Podstawy obsługi X. => Umieć posłużyć się środowiskiem graficznym systemu Unix/Linux. - Pulpity, menedżer okien. => Ładowanie wybranego pulpitu i menedżera okien. - Konfiguracja pulpitu, aplety. - Programy zarządzające pulpitem. => Konfigurowanie i zarządzanie pulpitem. - Programy terminali dla środowiska X. 13. Przebieg instalacji systemu Unix/Linux - Dystrybucje systemu Unix/Linux. - Interfejs programu instalacyjnego. => Instalowanie systemu Unix/Linux. - Wybór klawiatury. - Rodzaj instalacji. - Obsługa urządzeń. - Partycjonowanie dysku. - Wybór pakietów do zainstalowania. - Formatowanie i instalacja. - Instalacja bootloadera. => Umieć wyjaśnić przebieg instalacji systemu Unix/Linux. - Konfiguracja X Windows. - Uruchomienie systemu. 14. Unix/Linux w sieci

8 - Konfiguracja karty sieciowej. - Ustawienia protokołu TCP/IP. => Konfigurowanie karty sieciowej, ustawienia TCP/IP. => Umieć skonfigurować połączenia sieciowe systemu Unix/Linux. - Połączenie PPP. => Konfigurowanie połączenia PPP. - Konfiguracja, odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej. => Konfigurowanie i korzystanie z poczty w systemie Linux. - Przeglądarki WWW. => Korzystanie z różnych przeglądarek internetowych. - Protokół FTP, pobieranie plików. - Programy komunikacyjne. 15. Programy użytkowe i narzędziowe - Procesory tekstu. => Uruchamianie i korzystanie z aplikacji systemu Linux. - Oprogramowanie biurowe. => Odczytywane i zapisywanie danych w formatach MS Office. - Programy graficzne. => Umieć zastosować programy użytkowe systemu Unix/Linux. - Multimedia, dźwięk. 16. Administrowanie systemem Unix/Linux - Przygotowanie serwera do pracy w sieci Internet. => Wykonywanie zadań administracyjnych za pomocą narzędzi wybranej dystrybucji systemu Unix/Linux. - Uruchamianie programów. - Sprawdzanie ilości wolnego miejsca na dysku. - Informacje o pamięci. - Obciążenie systemu. - Zarządzanie kontami użytkowników. - Obsługa plików. - Archiwizacja. - Automatyczne wykonywanie zadań. => Umieć wykonać zadania administracyjne w systemie Unix/Linux. 17. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych - Korzyści wynikające z wdrożenia sieci.

9 - Sieci Peer to Peer i sieci Klient/Serwer. => Charakteryzowanie sieci równoprawnych i sieci Klient/Serwer. - Zakres sieci lokalnych LAN i rozległych WAN. => Identyfikowanie zakresu sieci. => Umieć scharakteryzować sieci LAN i WAN. - Podstawowe komponenty sieci: karty sieciowe, kable, urządzenia komunikacji bezprzewodowej. => Określanie funkcji karty sieciowej. => Identyfikowanie i określanie właściwości kabli sieciowych. - Topologie sieci: magistrala, gwiazda, pierścień, siatka, topologie mieszane. => Określanie poszczególnych topologii sieci. - Technologie sieciowe, metody dostępu, szybkość transferu. => Charakteryzowanie technologii Ethernet i metody dostępu z wykrywaniem kolizji. => Umieć wyjaśnić zasady działania różnych technologii sieciowych. - Urządzenia do rozbudowy sieci: wzmacniaki, koncentratory, mosty, switche, routery, bramy, urządzenia zdalnego dostępu - funkcje i zastosowanie. => Określanie przeznaczenia urządzeń sieciowych. => Konfigurowanie i badanie wpływu urządzeń sieciowych na pracę sieci. => Umieć określić podstawowe składniki sieci. => Umieć zastosować urządzenia do rozbudowy sieci. 18. Protokoły sieciowe, TCP/IP - Typy protokołów. => Określanie protokołów rutowalnych i nierutowalnych. - Warstwy modelu ISO/OSI. => Określanie warstw modelu OSI. - Typy transmisji danych: unicast, multicast, broadcast. - Protokoły TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk i protokoły zdalnego dostępu. - Protokoły komunikacji bezprzewodowej. => Charakteryzowanie podstawowych protokołów sieciowych. - Stos protokołów TCP/IP. - Protokoły warstwy aplikacji: HTTP, FTP. - Protokoły warstwy transportowej: TCP, UDP. - Protokoły warstwy internetowej: IP, ICMP, IGMP, ARP. - Protokoły warstwy interfejsu sieciowego: Ethernet, ATM. => Charakteryzowanie poszczególnych protokołów TCP/IP. - Narzędzia do protokołów TCP/IP. => Stosowanie poleceń, narzędzi protokołów TCP/IP. - Identyfikacja aplikacji, socket: adres IP + port. - DNS, mapowanie nazw domenowych na adresy IP. - Proces przesyłania danych, elementy pakietu. => Sprawdzanie trasy przesyłania pakietów. - Routing, trasowanie przesyłania danych. => Umieć scharakteryzować topologie, protokoły i typowe usługi sieciowe. 19. Adresowanie IP

10 - Struktura adresu IP, adres sieci, adres hosta. => Określanie hostów lokalnych i odległych. - Klasy adresów. => Określanie klasy adresu. - Podsieci, maska podsieci i jej struktura. => Przeglądanie konfiguracji IP. - Zasady adresowania IP. => Identyfikowanie prawidłowych adresów IP. - Adresowanie statyczne i automatyczne. - Problemy związane z przydzielaniem klasycznych adresów IP. - Postać binarna adresu IP i maski podsieci. => Przeliczanie adresu IP i maski podsieci w postaci binarnej. - Optymalizacja adresowania IP. => Określanie liczby sieci i liczby hostów. 20. Sieć Internet - Zasada działania sieci Internet. => Charakteryzowanie sieci Internet. - Domenowa struktura sieci. => Umieć wyjaśnić zasadę działania sieci World Wide Web. - Usługi sieci Internet. => Korzystanie z usług dostępnych w Internecie. - Protokoły internetowe. - Bezpieczeństwo w sieci, szyfrowanie danych. => Identyfikowanie zagrożeń w sieci. - Adresy publiczne i prywatne. - Podłączanie sieci lokalnych do Internetu: NAT, Firewalls, proxy. => Konfiguracja serwera dostępu do Internetu. 21. Administracja serwerem sieci lokalnej - Określenie roli i przeznaczenia serwera. - Instalacja serwera. => Instalowanie wybranego serwera. - Zadania po instalacji, podstawowa konfiguracja usług. => Wykonywanie zadań poinstalacyjnych. => Konfigurowanie usług serwera. - Zarządzanie kontami użytkowników. => Tworzenie kont użytkowników i grup użytkowników. => Umieć wykonać zadania administracyjne na serwerze i sieci lokalnej. - Wdrażanie zabezpieczeń w sieci. => Przypisywanie praw i uprawnień użytkownikom. - Zarządzanie zasobami w sieci. => Udostępnianie zasobów dyskowych i drukarek w sieci. => Umieć posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim. - Monitorowanie sieci. => Stosowanie narzędzi do diagnostyki i monitorowania sieci.

11 Środki dydaktyczne: - Komputery połączone w sieć. - Licencjonowane oprogramowanie systemowe. - Plansze i foliogramy związane z systemami operacyjnymi. - Komputer i panel do prezentacji. Uwagi o realizacji Program przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe obejmuje treści dotyczące posługiwania się wiedzą o systemach operacyjnych, dobierania systemu operacyjnego do określonych potrzeb, obsługiwania, instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć, należy zdiagnozować poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Wskazane jest systematyczne wyrównywanie poziomu wiedzy uczniów, eliminowanie nieprawidłowych nawyków oraz utrwalanie zasad bezpiecznej pracy z systemem operacyjnym. Podczas realizacji programu proponuje się stosować następujące metody nauczania: - wykład informacyjny, - pokaz z objaśnieniem - oraz ćwiczenia praktyczne. W trakcie zajęć należy sygnalizować i podkreślać podobieństwa i różnice między poszczególnymi wersjami systemu MS Windows wykorzystując plansze, foliogramy i prezentacje multimedialne. Wykorzystując nabyte wcześniej wiadomości, dotyczące konfigurowania systemu i zarządzania nim, uczniowie opanowują niezbędne umiejętności posługiwania się trybem MS-DOS, instalowania i konfigurowania systemu, urządzeń i oprogramowania oraz konfigurowania i dostosowywania systemu Windows do pracy w sieciach. W kolejnym etapie procesu kształcenia uczniowie poznają wielodostępny system operacyjny Unix/Linux. Tematy zostały tak dobrane, aby można je było realizować bez względu na wybraną dystrybucję systemu operacyjnego. Końcowy etap realizacji programu dotyczy budowy sieci komputerowych oraz administrowania wybranym serwerem sieci lokalnej. Wybierając platformę serwera należy uwzględnić infrastrukturę sieci oraz możliwości ekonomiczne szkoły. Wykonywanie ćwiczeń należy każdorazowo poprzedzić instruktażem, organizując je tak, aby uczniowie poznając nowe tematy wykorzystywali i utrwalali wcześniej nabyte umiejętności.

12 Zajęcia należy prowadzić w grupach 8-12 osobowych, w pracowni komputerowej, przy komputerach połączonych w sieć. Dyski twarde powinny być podzielone na partycje przeznaczone dla każdego z systemów, z zainstalowanym programem rozruchowym umożliwiającym przy starcie wybór systemu operacyjnego Windows lub Unix/Linux. Zaleca się, aby część zajęć prowadzona była z wykorzystaniem angielskiej wersji i anglojęzycznej dokumentacji systemów operacyjnych, w celu utrwalenia terminologii komputerowej. Proponowany podział godzin (w systemie dziennym) na realizację poszczególnych działów tematycznych przedstawiono w tabeli. L.p. / Działy programowe Orientacyjna / liczba godzin - Charakterystyka komputera PC 20 - Systemy plików 22 - Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia 12 - Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows 35 - Architektura systemu Windows 14 - Praca w trybie MS-DOS 26 - Instalacja systemu, sprzętu i oprogramowania Windows 11 - Konfiguracja Windows do pracy w sieci 17 - Praca w sieci równoprawnej 14 - Współpraca systemu Windows z serwerem sieci lokalnej 32 - Systemy wielodostępne Unix/Linux 8 - Podstawowe operacje systemu Unix/Linux 32 - Przebieg instalacji systemu Unix/Linux 8 - Unix/Linux w sieci 14 - Programy usytkowe i narzędziowe 14 - Administrowanie systemem Unix/Linux 20 - Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych 14 - Protokoły sieciowe, TCPIP 17 - Adresowanie IP 11 - Sieć Internet 11 - Administracja serwerem sieci lokalnej 44 Razem: 396 (system dzienny)

13 Podane w tabeli liczby godzin przeznaczonych na realizację działów tematycznych mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić pewne zmiany w celu dostosowania programu do specyfiki szkoły i potrzeb lokalnego rynku pracy. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia. Na podstawie analizy i hierarchizacji tych celów, nauczyciel powinien opracować wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne. Podczas realizacji programu nauczania osiągnięcia uczniów proponuje się sprawdzać za pomocą: ustnych i pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności, testów osiągnięć szkolnych, sprawdzianów praktycznych wykonywanych przy stanowisku komputerowym, obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. W końcowej ocenie osiągnięć uczniów, po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu, należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania zastosowanych przez nauczyciela. W procesie oceniania należy także uwzględnić aktywność ucznia na zajęciach. Literatura: - Bali B.: Linux, Helion, Gliwice Boyce J.: Windows 98 PL, Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice Cassel P.: Windows 2000 Professional. Księga eksperta. Helion, Gliwice Hallberg B.: Sieci komputerowe -Kurs podstawowy. Wydawnictwo Edition, Kraków 2000/ Hunt C: TCP/IP -Administracja sieci. Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa Karanjit S. Siyan: Windows 2000 Server kompendium. Robomatic, Wrocław Koronkiewicz P.: Alchemia konfiguracji Windows 95. Croma, Wrocław Madeja L: Ćwiczenia z systemu Linux, podstawy obsługi systemu. Mikom, Warszawa Michałowska A., Michałowski S.:Sieci komputerowe od A do Z. Mikom, Warszawa, Minesi M., Chrystiansen E., Shaper K.: Windows 98 PL, księga eksperta. Helion, Gliwice Neibauer A.: Domowe sieci komputerowe. Wydawnictwo RM, Warszawa Petersen R.: Linux. Arkana. Wydawnictwo RM, Warszawa Shafer K.: Newell. Wielka Księga Sieci. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Sloan J. D.: Narzędzia administrowania siecią. Wydawnictwo RM, Warszawa 2002

14 - Sokół M.: -poczta elektroniczna dla każdego. Helion, Gliwice Strebe M., Perkins Ch.: Firewalls -ściany ogniowe. Mikom, Warszawa Strebe M.: NT SERVER 4. Mikom, Warszawa Tittel Ed, Stewart J. M.: Intranet -Biblia. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Urbański A.: MS DOS 6.0. Intersoftland, Warszawa Woźniak J., Nowicki K.: Sieci LAN, MAN i WAN -protokoły komunikacyjne. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków Wright R.: Elementarz Routingu IP. Mikom, Warszawa Czasopisma informatyczne - Dokumentacja zawarta z oprogramowaniem Windows - Materiały Microsoft MOC - Zasoby internetowe - support.microsoft.com - Zasoby internetowe, i inne dotyczące systemów Unix/Linux Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo