SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE"

Transkrypt

1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator Zmieniony Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania 312[01]) Modyfikacje mgr Radosław Samecki Materiał nauczania i cele kształcenia (do egzaminu zawodowego) 1. Charakterystyka komputera PC - Regulamin pracowni komputerowej, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. => Umieć zastosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem. - Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych, ochrony praw autorskich. - Przestępczość komputerowa.. => Analizowanie i interpretowanie norm prawnych dotyczących rozpowszechniania programów komputerowych, ochrony praw autorskich i przestępczości komputerowej. - Podstawowe pojęcia dotyczące komputera. Podzespoły. Rodzaje pamięci. Urządzenia peryferyjne. => Charakteryzowanie elementów komputera PC i rodzajów oprogramowania. - Rodzaje oprogramowania. - Pulpit, menu Start, pasek zadań. => Rozpoznawanie elementów środowiska Windows. - Obiekty systemu: folder, plik, skrót. => Zapisywanie danych do pliku. - Elementy okna. - Praca z dokumentami. => Wykonywanie czynności edycyjnych: kopiuj, wytnij i wklej. => Umieć utworzyć nowe obiekty, nowe dokumenty w środowisku Windows. => Umieć skopiować, przenieść, zmienić nazwy obiektów. - Automatyczny start aplikacji. - Aplikacje wbudowane systemu. => Ustawianie aplikacji domyślnej, projektowanie menu kontekstowego. => Umieć posłużyć się systemem MS Windows. - Programy DOS w środowisku Windows. => Uruchamianie aplikacji i programów DOS. - Zakończenie pracy Windows. => Zamykanie systemu. 2. Systemy plików - Systemy plików FAT, FAT32, NTFS. - Katalog główny, ścieżka dostępu. - Praca z systemem plików. => Przechodzenie do określonych folderów.

2 - Obsługa długich nazw. => Kopiowanie, przenoszenie i zmiana nazw obiektów. - Eksplorator Windows. => Przeglądanie i otwieranie obiektów w Eksploratorze. - Atrybuty plików. => Analizowanie właściwości i atrybutów obiektów. - Uprawnienia NTFS do folderów i plików, lista kontroli dostępu ACL. - Zarządzanie plikami i folderami. => Tworzenie folderów i plików. => Wyszukiwanie plików i folderów, opcje wyszukiwania. => Korzystanie z metody przeciągnij i upuść. - Archiwizacja i kompresja danych. => Wykonywanie archiwizacji i kompresji. - Struktura dysku. => Umieć określić strukturę dysku. - Dysk fizyczny i logiczny. => Formatowanie dysków. => Umieć przygotować nośniki informacji do zapisu. - Partycje, FAT, klastry. => Odczytywanie rodzaju i wielkości partycji na dysku. - Narzędzia do zarządzania partycjami. => Zarządzanie partycjami: tworzenie, usuwanie, zmiana rozmiaru. - Błędy na dysku, program Scandisk. => Uruchamianie programu Scandisk. - Zjawisko fragmentacji dysku, defragmentacja. => Wykonywanie defragmentacji dysku. => Umieć posłużyć się programami obsługi dysku. - Profilaktyka antywirusowa. => Instalowanie i uruchamianie programu antywirusowego. - Harmonogram zadań. => Wykorzystywanie harmonogramu zadań. 3. Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia - Konfiguracja drukarki lokalnej. - Drukowanie z poziomu aplikacji Windows. => Umieć wydrukować dane. - Menedżer wydruku. => Przeglądanie, zmiana, czyszczenie kolejki drukowania. - Opcje drukowania. => Ustawianie opcji drukowania dokumentu, podgląd wydruku. - Drukowanie do pliku. => Drukowanie do pliku, wydruk z pliku. - Drukowanie w sieci. => Wstrzymywanie, podejmowanie wydruku, anulowanie zadań. - Konfiguracja ekranu. => Zmiana właściwości ekranu: rozdzielczość, liczba kolorów. - Konfiguracja kart dźwiękowych. => Konfigurowanie karty dźwiękowej. => Przypisywanie dźwięków do zdarzeń. - Konfiguracja napędów CD i CD-RW. => Archiwizowanie danych na płytach CD-R i CD-RW. - Konfiguracja opcji DVD. => Konfigurowanie urządzeń CD i DVD. 4. Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows

3 - Dostosowywanie pulpitu i okien do własnych potrzeb. => Ustawianie wyglądu pulpitu: tło, tapeta, wygaszacz ekranu, Active Desktop. => Umieć skonfigurować urządzenia i środowisko pracy w systemie Windows. - Menu Start. => Wykorzystywanie i zarządzanie menu Start. - Pasek zadań. => Tworzenie i korzystanie ze skrótów. - Pliki zarejestrowane i niezarejestrowane. => Identyfikowanie plików zarejestrowanych i niezarejestrowanych. - Wybór aplikacji do otwarcia plików niezarejestrowanych. => Wybieranie aplikacji do otwarcia plików niezarejestrowanych. - Menu kontekstowe, rozszerzanie powłoki. => Rozszerzanie powłoki, definiowanie akcji w menu kontekstowym. => Ustawianie widoku i opcji folderów. - Panel sterowania. => Określanie daty i czasu. => Dostosowywanie klawiatury i zmiana ustawień myszki. => Zmiana opcji zarządzania energią. - Rejestr systemu, pliki rejestru. - Sposoby tworzenia kopii zapasowej rejestru. => Wykonywanie kopii bezpieczeństwa rejestru. => Odzyskiwanie rejestru z kopii. - Edytor rejestru, dane, klucze i ich zawartość. => Uruchamianie edytora rejestru, identyfikacja kluczy, danych i wartości. => Znajdowanie informacji w rejestrze, eksportowanie i importowanie wpisów rejestru. => Umieć zinterpretować i zmodyfikować zawartość Rejestru. - Pliki wpisów rejestru. - Profile użytkownika w Windows. - Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT. => Przeglądanie i korzystanie z narzędzi administracyjnych. => Zarządzanie komputerem poprzez konsolę. - Lokalne konta użytkowników i grup. => Tworzenie lokalnych kont i grup użytkowników. - Prawa i uprawnienia użytkowników. => Umieć utworzyć i skonfigurować profile użytkownika. - Zasady zabezpieczeń lokalnych. => Przeglądanie i ustawianie zasad zabezpieczeń lokalnych. 5. Architektura systemu Windows - 32-bitowy model pamięci w systemie Windows. - Pamięć wirtualna i plik wymiany. => Zmiana rozmiaru i położenia pliku wymiany. - Sposoby zwiększania efektywności pracy systemu. => Wyjaśnić rolę pamięci wirtualnej i pliku wymiany w systemie Windows. - Zadania uruchomione w tle. => Zarządzanie zadaniami uruchomionymi w tle. - Tryb rzeczywisty i chroniony procesora. - Procesy, wątki, wielozadaniowość. => Korzystanie z menedżera zadań. - Menedżer maszyn wirtualnych.

4 - Jądro systemu operacyjnego. - Etapy uruchamiania systemu. => Wywoływanie menu startowego Windows. - Uruchamianie kontrolowane. - Menu startowe Windows. => Uruchamianie i modyfikacja opcji menu startowego. - Pliki konfiguracyjne. 6. Praca w trybie MS-DOS - Tryb MS-DOS. => Praca w trybie MS-DOS. - Okno aplikacji DOS. - Pliki konfiguracji pif. => Przeglądanie i zmiana właściwości programów DOS w plikach pif. - Pamięć dla programów DOS. => Konfigurowanie pamięci DOS: config.sys, autoexec.bat. - Polecenia wewnętrzne i zewnętrzne. => Stosowanie podstawowych poleceń DOS, uzyskiwanie pomocy. => Obsługa urządzeń w trybie rzeczywistym MS-DOS, ładowanie sterowników. => Umieć zastosować aplikacje i polecenia DOS. - Dyskietka systemowa. => Tworzenie dyskietki systemowej, przenoszenie systemu. - Nakładki ułatwiające pracę z systemem DOS. => Zarządzanie plikami i katalogami przy pomocy nakładki systemowej. - Drukowanie z aplikacji DOS. 7. Instalacja systemu, sprzętu i oprogramowania Windows - Instalacja i aktualizacja systemu Windows, wymagania sprzętowe. - Charakterystyka procesu instalacji. => Umieć zainstalować system Windows. - Typy i fazy instalacji systemu. => Wykonywanie instalacji typowej i niestandardowej. => Obserwacja poszczególnych faz instalacji. - Uruchomienie systemu. => Uruchamianie systemu Windows po raz pierwszy. - Instalowanie sprzętu. => Dodawanie nowego urządzenia. - Mechanizm Pług & Play. - Ręczna instalacja i konfiguracja sprzętu. => Ręczne instalowanie i konfigurowanie urządzeń. => Umieć zainstalować i skonfigurować nowy sprzęt. - Menedżer urządzeń. Zasoby sprzętowe. => Przeglądanie drzewa urządzeń, właściwości i zasobów. - Urządzenia USB. - Instalacja oprogramowania. => Instalowanie oprogramowania użytkownika.

5 8. Konfiguracja Windows do pracy w sieci - Składniki oprogramowania sieci: klient, karta, protokół, usługa. => Instalowanie i konfigurowanie składników sieci. - Bezpośrednie połączenie kablowe. => Konfigurowanie bezpośredniego połączenia kablowego dwóch komputerów. - Modemy i porty COM. Dial-Up networking. => Instalowanie i konfigurowanie modemu i połączenia Dial- Up networking. - Inne metody dostępu do Internetu. - Główne cechy protokołu TCP/IP. => Określanie głównych cech protokołu TCP/IP. => Umieć scharakteryzować protokół TCP/IP. - Praca w trybie offline. - Korzystanie z podstawowych usług Internetu, netykieta. => Wyszukiwanie i pobieranie plików przez FTP. - Przeglądarka internetowa. => Konfigurowanie opcji i ustawień przeglądarki internetowej. => Przeglądanie wybranych stron WWW, wyszukiwanie informacji. - Poczta elektroniczna. => Konfigurowanie konta pocztowego. => Wysyłanie i odbieranie poczty . => Konfigurowanie i korzystanie z grup dyskusyjnych. => Umieć posłużyć się pocztą elektroniczną i zasobami sieci Internet. - Komunikatory. => Instalowanie i konfigurowanie programów komunikacyjnych. - Bramki SMS. => Korzystanie z bramek SMS. => Umieć przesłać informacje i dane w sieciach. 9. Praca w sieci równoprawnej - Logowanie do sieci. - Udostępnianie i korzystanie z zasobów w grupach roboczych. => Konfigurowanie udostępniania zasobów. => Stosowanie zabezpieczeń na poziomie zasobów. - Udostępnianie folderów, dysków i napędów CD-ROM. - Mapowanie dysków. => Korzystanie z udostępnionych zasobów, mapowanie dysków. - Kontrola dostępu do udostępnionych zasobów. - Udostępnianie i korzystanie z drukarek w sieci. => Instalowanie, udostępnianie i korzystanie z drukarek w sieci. - Konfiguracja składników oprogramowania sieci. 10. Współpraca systemu Windows z serwerami sieci lokalnej - Współpraca z serwerem Windows.

6 - Architektura sieciowa systemu Windows. - Domena Windows, Active Directory. => Logowanie lokalne i do domeny Windows. - Uwierzytelnianie użytkownika w sieci. => Analizowanie Active Directory. - Przeglądanie zasobów w domenie Windows. => Korzystanie z zasobów i usług serwera Windows. - Domenowe konta użytkowników i grup. => Zarządzanie domenowymi kontami indywidualnych użytkowników i grup. - Zabezpieczenia sieciowe. => Tworzenie konta komputera w domenie. - Zasady grupy GPO. => Przeglądanie zasad grupy GPO. - - Współpraca z serwerem Novell NetWare. => Logowanie do serwera Novell NetWare. - Właściwości oprogramowania Klient sieci NetWare. => Przeglądanie właściwości Klienta sieci NetWare. => Umieć skonfigurować system Windows do współpracy z różnymi sieciami komputerowymi. - Uwierzytelnianie w NetWare. => Przeglądanie NDS, edirectory. - Przeglądanie zasobów sieciowych NetWare. => Korzystanie z zasobów i usług serwera Novell NetWare. - Drukowanie w środowisku NetWare. => Udostępnianie zasobów z kontrolą dostępu na poziomie użytkownika. 11. Systemy wielodostępne Unix/Linux - Wielozadaniowość. - Wielodostępność. => Charakteryzowanie systemów wielodostępnych. => Umieć scharakteryzować systemy wielodostępne Unix/Linux - Zarządzanie pamięcią. - System plików. - Urządzenia. => Logowanie do systemu. - Interpretatory poleceń, powłoki systemu. - Praca w tle. - Licencja GNU. - Konsole wirtualne, terminale, zdalne konsole. - Użytkownicy, grupy, logowanie, uwierzytelnianie. - Procesy, zadania, usługi. - Jądro, moduły ładowalne, obsługa urządzeń. => Charakteryzowanie głównych cech systemu Unix/Linux. => Umieć wyjaśnić cechy systemu Unix/Linux

7 12. Podstawowe operacje w systemie Unix/Linux - Przegląd poleceń powłoki systemu. => Wykonywanie podstawowych poleceń powłoki systemu. => Umieć zastosować polecenia powłoki systemu Unix/Linux. - Dostęp do podręcznika systemowego, manualia. => Uzyskiwanie pomocy w manualiach i podręczniku systemowym. - Operacje na plikach i katalogach. => Wykonywanie poleceń na plikach i katalogach. - Przeszukiwanie systemu plików. => Tworzenie j edycja plików, nadawanie praw. - Kompresja i dekompresja plików. - Prawa do pliku. - Edytory tekstu. - Skrypty powłoki. => Praca w dostępnych powłokach. - Podstawy obsługi X. => Umieć posłużyć się środowiskiem graficznym systemu Unix/Linux. - Pulpity, menedżer okien. => Ładowanie wybranego pulpitu i menedżera okien. - Konfiguracja pulpitu, aplety. - Programy zarządzające pulpitem. => Konfigurowanie i zarządzanie pulpitem. - Programy terminali dla środowiska X. 13. Przebieg instalacji systemu Unix/Linux - Dystrybucje systemu Unix/Linux. - Interfejs programu instalacyjnego. => Instalowanie systemu Unix/Linux. - Wybór klawiatury. - Rodzaj instalacji. - Obsługa urządzeń. - Partycjonowanie dysku. - Wybór pakietów do zainstalowania. - Formatowanie i instalacja. - Instalacja bootloadera. => Umieć wyjaśnić przebieg instalacji systemu Unix/Linux. - Konfiguracja X Windows. - Uruchomienie systemu. 14. Unix/Linux w sieci

8 - Konfiguracja karty sieciowej. - Ustawienia protokołu TCP/IP. => Konfigurowanie karty sieciowej, ustawienia TCP/IP. => Umieć skonfigurować połączenia sieciowe systemu Unix/Linux. - Połączenie PPP. => Konfigurowanie połączenia PPP. - Konfiguracja, odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej. => Konfigurowanie i korzystanie z poczty w systemie Linux. - Przeglądarki WWW. => Korzystanie z różnych przeglądarek internetowych. - Protokół FTP, pobieranie plików. - Programy komunikacyjne. 15. Programy użytkowe i narzędziowe - Procesory tekstu. => Uruchamianie i korzystanie z aplikacji systemu Linux. - Oprogramowanie biurowe. => Odczytywane i zapisywanie danych w formatach MS Office. - Programy graficzne. => Umieć zastosować programy użytkowe systemu Unix/Linux. - Multimedia, dźwięk. 16. Administrowanie systemem Unix/Linux - Przygotowanie serwera do pracy w sieci Internet. => Wykonywanie zadań administracyjnych za pomocą narzędzi wybranej dystrybucji systemu Unix/Linux. - Uruchamianie programów. - Sprawdzanie ilości wolnego miejsca na dysku. - Informacje o pamięci. - Obciążenie systemu. - Zarządzanie kontami użytkowników. - Obsługa plików. - Archiwizacja. - Automatyczne wykonywanie zadań. => Umieć wykonać zadania administracyjne w systemie Unix/Linux. 17. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych - Korzyści wynikające z wdrożenia sieci.

9 - Sieci Peer to Peer i sieci Klient/Serwer. => Charakteryzowanie sieci równoprawnych i sieci Klient/Serwer. - Zakres sieci lokalnych LAN i rozległych WAN. => Identyfikowanie zakresu sieci. => Umieć scharakteryzować sieci LAN i WAN. - Podstawowe komponenty sieci: karty sieciowe, kable, urządzenia komunikacji bezprzewodowej. => Określanie funkcji karty sieciowej. => Identyfikowanie i określanie właściwości kabli sieciowych. - Topologie sieci: magistrala, gwiazda, pierścień, siatka, topologie mieszane. => Określanie poszczególnych topologii sieci. - Technologie sieciowe, metody dostępu, szybkość transferu. => Charakteryzowanie technologii Ethernet i metody dostępu z wykrywaniem kolizji. => Umieć wyjaśnić zasady działania różnych technologii sieciowych. - Urządzenia do rozbudowy sieci: wzmacniaki, koncentratory, mosty, switche, routery, bramy, urządzenia zdalnego dostępu - funkcje i zastosowanie. => Określanie przeznaczenia urządzeń sieciowych. => Konfigurowanie i badanie wpływu urządzeń sieciowych na pracę sieci. => Umieć określić podstawowe składniki sieci. => Umieć zastosować urządzenia do rozbudowy sieci. 18. Protokoły sieciowe, TCP/IP - Typy protokołów. => Określanie protokołów rutowalnych i nierutowalnych. - Warstwy modelu ISO/OSI. => Określanie warstw modelu OSI. - Typy transmisji danych: unicast, multicast, broadcast. - Protokoły TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk i protokoły zdalnego dostępu. - Protokoły komunikacji bezprzewodowej. => Charakteryzowanie podstawowych protokołów sieciowych. - Stos protokołów TCP/IP. - Protokoły warstwy aplikacji: HTTP, FTP. - Protokoły warstwy transportowej: TCP, UDP. - Protokoły warstwy internetowej: IP, ICMP, IGMP, ARP. - Protokoły warstwy interfejsu sieciowego: Ethernet, ATM. => Charakteryzowanie poszczególnych protokołów TCP/IP. - Narzędzia do protokołów TCP/IP. => Stosowanie poleceń, narzędzi protokołów TCP/IP. - Identyfikacja aplikacji, socket: adres IP + port. - DNS, mapowanie nazw domenowych na adresy IP. - Proces przesyłania danych, elementy pakietu. => Sprawdzanie trasy przesyłania pakietów. - Routing, trasowanie przesyłania danych. => Umieć scharakteryzować topologie, protokoły i typowe usługi sieciowe. 19. Adresowanie IP

10 - Struktura adresu IP, adres sieci, adres hosta. => Określanie hostów lokalnych i odległych. - Klasy adresów. => Określanie klasy adresu. - Podsieci, maska podsieci i jej struktura. => Przeglądanie konfiguracji IP. - Zasady adresowania IP. => Identyfikowanie prawidłowych adresów IP. - Adresowanie statyczne i automatyczne. - Problemy związane z przydzielaniem klasycznych adresów IP. - Postać binarna adresu IP i maski podsieci. => Przeliczanie adresu IP i maski podsieci w postaci binarnej. - Optymalizacja adresowania IP. => Określanie liczby sieci i liczby hostów. 20. Sieć Internet - Zasada działania sieci Internet. => Charakteryzowanie sieci Internet. - Domenowa struktura sieci. => Umieć wyjaśnić zasadę działania sieci World Wide Web. - Usługi sieci Internet. => Korzystanie z usług dostępnych w Internecie. - Protokoły internetowe. - Bezpieczeństwo w sieci, szyfrowanie danych. => Identyfikowanie zagrożeń w sieci. - Adresy publiczne i prywatne. - Podłączanie sieci lokalnych do Internetu: NAT, Firewalls, proxy. => Konfiguracja serwera dostępu do Internetu. 21. Administracja serwerem sieci lokalnej - Określenie roli i przeznaczenia serwera. - Instalacja serwera. => Instalowanie wybranego serwera. - Zadania po instalacji, podstawowa konfiguracja usług. => Wykonywanie zadań poinstalacyjnych. => Konfigurowanie usług serwera. - Zarządzanie kontami użytkowników. => Tworzenie kont użytkowników i grup użytkowników. => Umieć wykonać zadania administracyjne na serwerze i sieci lokalnej. - Wdrażanie zabezpieczeń w sieci. => Przypisywanie praw i uprawnień użytkownikom. - Zarządzanie zasobami w sieci. => Udostępnianie zasobów dyskowych i drukarek w sieci. => Umieć posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim. - Monitorowanie sieci. => Stosowanie narzędzi do diagnostyki i monitorowania sieci.

11 Środki dydaktyczne: - Komputery połączone w sieć. - Licencjonowane oprogramowanie systemowe. - Plansze i foliogramy związane z systemami operacyjnymi. - Komputer i panel do prezentacji. Uwagi o realizacji Program przedmiotu Systemy operacyjne i sieci komputerowe obejmuje treści dotyczące posługiwania się wiedzą o systemach operacyjnych, dobierania systemu operacyjnego do określonych potrzeb, obsługiwania, instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć, należy zdiagnozować poziom oraz zakres opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Wskazane jest systematyczne wyrównywanie poziomu wiedzy uczniów, eliminowanie nieprawidłowych nawyków oraz utrwalanie zasad bezpiecznej pracy z systemem operacyjnym. Podczas realizacji programu proponuje się stosować następujące metody nauczania: - wykład informacyjny, - pokaz z objaśnieniem - oraz ćwiczenia praktyczne. W trakcie zajęć należy sygnalizować i podkreślać podobieństwa i różnice między poszczególnymi wersjami systemu MS Windows wykorzystując plansze, foliogramy i prezentacje multimedialne. Wykorzystując nabyte wcześniej wiadomości, dotyczące konfigurowania systemu i zarządzania nim, uczniowie opanowują niezbędne umiejętności posługiwania się trybem MS-DOS, instalowania i konfigurowania systemu, urządzeń i oprogramowania oraz konfigurowania i dostosowywania systemu Windows do pracy w sieciach. W kolejnym etapie procesu kształcenia uczniowie poznają wielodostępny system operacyjny Unix/Linux. Tematy zostały tak dobrane, aby można je było realizować bez względu na wybraną dystrybucję systemu operacyjnego. Końcowy etap realizacji programu dotyczy budowy sieci komputerowych oraz administrowania wybranym serwerem sieci lokalnej. Wybierając platformę serwera należy uwzględnić infrastrukturę sieci oraz możliwości ekonomiczne szkoły. Wykonywanie ćwiczeń należy każdorazowo poprzedzić instruktażem, organizując je tak, aby uczniowie poznając nowe tematy wykorzystywali i utrwalali wcześniej nabyte umiejętności.

12 Zajęcia należy prowadzić w grupach 8-12 osobowych, w pracowni komputerowej, przy komputerach połączonych w sieć. Dyski twarde powinny być podzielone na partycje przeznaczone dla każdego z systemów, z zainstalowanym programem rozruchowym umożliwiającym przy starcie wybór systemu operacyjnego Windows lub Unix/Linux. Zaleca się, aby część zajęć prowadzona była z wykorzystaniem angielskiej wersji i anglojęzycznej dokumentacji systemów operacyjnych, w celu utrwalenia terminologii komputerowej. Proponowany podział godzin (w systemie dziennym) na realizację poszczególnych działów tematycznych przedstawiono w tabeli. L.p. / Działy programowe Orientacyjna / liczba godzin - Charakterystyka komputera PC 20 - Systemy plików 22 - Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia 12 - Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows 35 - Architektura systemu Windows 14 - Praca w trybie MS-DOS 26 - Instalacja systemu, sprzętu i oprogramowania Windows 11 - Konfiguracja Windows do pracy w sieci 17 - Praca w sieci równoprawnej 14 - Współpraca systemu Windows z serwerem sieci lokalnej 32 - Systemy wielodostępne Unix/Linux 8 - Podstawowe operacje systemu Unix/Linux 32 - Przebieg instalacji systemu Unix/Linux 8 - Unix/Linux w sieci 14 - Programy usytkowe i narzędziowe 14 - Administrowanie systemem Unix/Linux 20 - Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych 14 - Protokoły sieciowe, TCPIP 17 - Adresowanie IP 11 - Sieć Internet 11 - Administracja serwerem sieci lokalnej 44 Razem: 396 (system dzienny)

13 Podane w tabeli liczby godzin przeznaczonych na realizację działów tematycznych mają charakter orientacyjny. Nauczyciel może wprowadzić pewne zmiany w celu dostosowania programu do specyfiki szkoły i potrzeb lokalnego rynku pracy. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia. Na podstawie analizy i hierarchizacji tych celów, nauczyciel powinien opracować wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne. Podczas realizacji programu nauczania osiągnięcia uczniów proponuje się sprawdzać za pomocą: ustnych i pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności, testów osiągnięć szkolnych, sprawdzianów praktycznych wykonywanych przy stanowisku komputerowym, obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. W końcowej ocenie osiągnięć uczniów, po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu, należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania zastosowanych przez nauczyciela. W procesie oceniania należy także uwzględnić aktywność ucznia na zajęciach. Literatura: - Bali B.: Linux, Helion, Gliwice Boyce J.: Windows 98 PL, Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice Cassel P.: Windows 2000 Professional. Księga eksperta. Helion, Gliwice Hallberg B.: Sieci komputerowe -Kurs podstawowy. Wydawnictwo Edition, Kraków 2000/ Hunt C: TCP/IP -Administracja sieci. Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa Karanjit S. Siyan: Windows 2000 Server kompendium. Robomatic, Wrocław Koronkiewicz P.: Alchemia konfiguracji Windows 95. Croma, Wrocław Madeja L: Ćwiczenia z systemu Linux, podstawy obsługi systemu. Mikom, Warszawa Michałowska A., Michałowski S.:Sieci komputerowe od A do Z. Mikom, Warszawa, Minesi M., Chrystiansen E., Shaper K.: Windows 98 PL, księga eksperta. Helion, Gliwice Neibauer A.: Domowe sieci komputerowe. Wydawnictwo RM, Warszawa Petersen R.: Linux. Arkana. Wydawnictwo RM, Warszawa Shafer K.: Newell. Wielka Księga Sieci. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Sloan J. D.: Narzędzia administrowania siecią. Wydawnictwo RM, Warszawa 2002

14 - Sokół M.: -poczta elektroniczna dla każdego. Helion, Gliwice Strebe M., Perkins Ch.: Firewalls -ściany ogniowe. Mikom, Warszawa Strebe M.: NT SERVER 4. Mikom, Warszawa Tittel Ed, Stewart J. M.: Intranet -Biblia. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Urbański A.: MS DOS 6.0. Intersoftland, Warszawa Woźniak J., Nowicki K.: Sieci LAN, MAN i WAN -protokoły komunikacyjne. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków Wright R.: Elementarz Routingu IP. Mikom, Warszawa Czasopisma informatyczne - Dokumentacja zawarta z oprogramowaniem Windows - Materiały Microsoft MOC - Zasoby internetowe - support.microsoft.com - Zasoby internetowe, i inne dotyczące systemów Unix/Linux Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych.

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracowni komputerowej, zasady Regulamin pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regulamin pracowni komputerowej, zasady Regulamin pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. dla klas I - IV TI technikum informatycznego nr progr. 312[01]/T, SP/MENIS/2004.06.14 prowadzący zajęcia: Sławomir Radomski, Zenon Kreft, Wojciech Borzyszkowski 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DZIAŁ Zakres

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 3 1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 1 BHP oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej... 10 1.1. Bezpieczna praca przy komputerze... 10 1.2. Regulamin pracowni komputerowej... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Systemy operacyjne NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. 2. Lp Dział programu Funkcje systemu operacyjnego Przygotowanie komputera osobistego do zainstalowania systemu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia 1.1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Efekty kształcenia 1.1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 2015/201 Klasa : 1 inf Zawód : technik informatyk; symbol 351203 rowadzący : Andrzej Matras Henryk Kuczmierczyk Na podstawie programu autorstwa: mgr Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne - rozkład godzin dla technikum informatycznego

Systemy operacyjne - rozkład godzin dla technikum informatycznego Systemy operacyjne - rozkład godzin dla technikum informatycznego w oparciu o Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012. Minimalna ilość godzin: 120.

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ O autorze 9 O recenzentach 10 Przedmowa 13 Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ Dlaczego Linux? 18 Czym jest dystrybucja? 19 Czy Linux jest trudny do opanowania? 21 Cechy wyróżniające dystrybucję Mint 22 Wersje

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 5 System operacyjny Windows w sieci komputerowej

Ćwiczenie Nr 5 System operacyjny Windows w sieci komputerowej Ćwiczenie Nr 5 System operacyjny Windows w sieci komputerowej Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: usługą udostępniania zasobów w sieci lokalnej, integracją usług katalogowych edirectory (NDS) w systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL!

Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL! ABC systemu Windows 8 PL Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL! Jak się odnaleźć, czyli gdzie podziały się stary dobry ekran i menu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.)

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS (16 godz.) 1. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT 2.

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego.

Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego. Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego. Kandydat winien wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie: - korzystania z głównych

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107 SPIS TREŚCI: Od Autora...9 PODSTAWY...11 Charakterystyka systemu...13 Standardy...15 PIERWSZE KROKI...31 Uruchomienie...33 Instalacja na twardym dysku...34 Czynności poinstalacyjne...49 Program instalacyjny...49

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 17 Księgarnia PWN: Akademia sieci Cisco. HP IT. Technologia Informacyjna. Cz. 2

Wprowadzenie 17 Księgarnia PWN: Akademia sieci Cisco. HP IT. Technologia Informacyjna. Cz. 2 Wprowadzenie 17 Księgarnia PWN: Akademia sieci Cisco. HP IT. Technologia Informacyjna. Cz. 2 Rozdział 1. Podstawy działania systemów operacyjnych 23 Podstawowe zagadnienia dotyczące systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Wiadomości Umiejętności konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem systemami plików, zarządzaniem atrybutami plików, prawami do plików

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - zastosować zasady

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Systemy operacyjne. technik informatyk 351203

Plan wynikowy. Systemy operacyjne. technik informatyk 351203 Plan wynikowy Systemy operacyjne technik informatyk 351203 Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia 1. Budowa system komputerowego 3 PKZ (E.b) (2) 2. Instalacja systemu 4 3. Konfiguracja systemu po instalacji

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 9 1. Podstawy pracy z komputerem 11 1.1. Komputery i sprzęt 11 1.1.1. ICT 11 1.1.2. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie I-go

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Klasa: Program: Wymiar: 1eI,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk)

PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk) Nr lekcji PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk) Tematyka zajęć Symbol zawodu: 312[01] Liczba godzin klasa I: 2 godz. x 38 tygodni = 76 godzin Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Windows 8 PL : zaawansowana administracja systemem / Andrzej Szeląg. Gliwice, cop Spis treści

Windows 8 PL : zaawansowana administracja systemem / Andrzej Szeląg. Gliwice, cop Spis treści Windows 8 PL : zaawansowana administracja systemem / Andrzej Szeląg. Gliwice, cop. 2013 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu Windows 8 17 1.1. Edycje systemu Windows 8 18 1.1.1. Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 2 z 14

Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 2 z 14 Wstęp Instrukcja krok po kroku Konfiguracja Windows. Strona 1 z 14 Temat: Konfiguracja Windows Ćw. 1 W systemach Windows jest wiele poleceń uruchamiających elementy (aplety) Panelu sterowania lub polecenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. I Panel sterowania i pulpit. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych

Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS. cz. I Panel sterowania i pulpit. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 7 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS cz. I Panel sterowania i pulpit Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Systemy operacyjne Rok akademicki: 2012/2013 Kod: MEI-1-701-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w sieci typu klient-serwer Zadania 1. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Praca w sieci z serwerem.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian SYSTEM OPERACYJNY Monika Słomian CEL znam podstawowe zadania systemu operacyjnego porządkuję pliki i foldery KRYTERIA rozumiem zadania systemu operacyjnego potrafię wymienić przykładowe systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP)

Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP) Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP) O autorze 9 Dedykacja 9 Podziękowania 9 Kontakt z Czytelnikami 10 Rozdział 1. Proces zdobywania certyfikatów NCLP i planowanie

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Str. 1 Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Gxc LAN CKP - Fast Ethernet Brama 10.0.10.100 DNS 212.160.198.2 Gxa Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP 10.0.10.xc 3C905C-TX

Bardziej szczegółowo

Windows 10 do Twoich usług!

Windows 10 do Twoich usług! Windows 10 do Twoich usług! Jak łatwo skonfigurować i przystosować Windows do swoich potrzeb Jak zapewnić wydajne i bezpieczne działanie systemu Jak optymalnie zarządzać systemem i wykorzystać jego zaawansowane

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 Dla kogo jest przeznaczona książka? 10 Komputer, smartfon, tablet 11 Jaką

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo