zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK"

Transkrypt

1 Aneks do WSO... punkt... zakres wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne z zajęć specjalizacyjnych w zawodzie technik informatyk Klasa: IV TECHNIK INFORMATYK Ilość godz: 360 (12 godz. tyg.) Przedmiot: Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Nr programu nauczania: 312 [01]/T,SP/MENiS/

2 I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS 16 1, 2. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT 3, 4. Właściwości serwerów: wielozadaniowość, wielodostepność i wieloprocesorowość. 5. Obsługa pamięci w serwerach 6. Usługi terminalowe 7. Rodzaje instalacji serwera: zdalna i nienadzorowana 8. System plików NTFS 9. Logowanie do Windows 10. Cechy grupy roboczej 11. Domana, drzewo domen i las domen 12. Cechy domeny i Active Directory 13. Uwierzytelnianie użytkowników i komputerów 14. Kontrolowany dostęp i centralne zarządzanie 15. Jednostki organizacyjne 16. Lokalizowanie informacji i skalowalność - wymienia charakterystyczne cechy systemów operacyjnych opartych na technologii NT, - potrafi zalogować się do systemu operacyjnego opartego na technologii NT, - przegląda Active Directory, - rozróżnia rodzaje instalacji serwera, - omawia wielozadaniowość, wielodostępność i wieloprocesorowość w OS - wymienia usługi terminalowe, - wymienia cechy grupy roboczej, przedstawia cechy domeny i Active Directory, - przedstawia obsługę pamięci w serwerach, - przedstawia właściwości i zastosowanie systemu plików NTFS, - zna pojęcia: domena, drzewo domen i las domen, - rozumie pojęcie uwierzytelniania użytkowników i komputerów, - omawia kontrolowany dostęp, centralne zarządzanie, jednostki organizacyjne i lokalizowanie informacji i skalowalność, bardzo - wykonuje instalacje serwera zdalnie i nienadzorowane, - korzysta z usługi terminalowej, - tworzy partycje NTFS dla serwera, - obsługuje Active Directory, - wykonuje wszystkie zadania instalacyjne serwera Windows, - biegle wykonuje zadania administracyjne w środowisku Windows opartym na technologii NT dotyczące usług terminalowych, systemu plików NTFS, grup roboczych, domen, Active Ditectory 2

3 II. ADMINISTROWANIE SYSTEMEM WINDOWS OPARTYM NA TECHNOLOGII NT Pomoc systemu Windows 2, 3. Rutynowe zadania administracyjne 4. Harmonogram zadań 5, 6. Narzędzia administracyjne - omówienie 7. Dziennik zdarzeń 8. Menadżer zadań 9. Monitor systemu 10. Optymalizacja wydajności 11. Zasady zabezpieczeń - korzysta z pomocy Windows - wymienia zadania administratora - wskazuje zastosowanie konsoli - określa zastosowanie dziennika zdarzeń, menadżera zadań, monitora systemu - określa zadania administracyjne - korzysta z harmonogramu zadań - korzysta z narzędzi administracyjnych - potrafi udostępnić drukarki, dyski i foldery do pracy w sieci - wykonuje kopie zapasowe - potrafi rozwiązywać problemy korzystając z pomocy Windows - planuje zadania w harmonogramie zadań - korzysta z konsoli - wykorzystuje dziennik zdarzeń, monitor systemu - potrafi odzyskać konfiguracje systemu z kopii zapasowej bardzo - posługuje się panelem sterowania do rozwiązywania zadań administracyjnych - zarządza komputerem za pomocą konsoli - konfiguruje i zarządza dziennikiem zdarzeń, menadżerem zadań, monitorem systemu - zarządza drukarkami, dyskami i udostępnionymi folderami, - wykorzystuje kopie zapasowe do rozwiązywania problemów z pracą systemu, - konfiguruje i stosuje zabezpieczenia lokalne, - wyciąga wnioski o działaniu systemu na postawie pracy dziennika zdarzeń, menadżera zadań, monitora systemu, - optymalizuje pracę serwera 3

4 III. BEZPIECZEŃSTWO SIECI WINDOWS 31 1, 2. Konta użytkowników: lokalne i domenowe 3, 4. Grupy użytkowników 5, 6. Prawa użytkowników 7. Uprawnienia NTFS 8, 9. Uprawnienia do drukarek i innych obiektów 10, 11. Tworzenie nowych kont użytkowników 12, 13. Zarządzanie kontami lokalnymi 14, 15. Zarządzanie kontami domenowymi 16. Profil użytkownika 17. Zasady zabezpieczeń GPO dla domeny i jednostki organizacyjnej 18. Szablony zabezpieczeń 19. Inspekcja dostępu do zasobów systemowych 20, 21. Funkcjonowanie grup użytkowników w systemie Windows 22, 23. Grupy użytkowników w środowisku grupy roboczej 24, 25. Grupy lokalne 26, 27. Grupy użytkowników w środowisku domeny 28, 29. Typy i zasięg grup domenowych 30, 31. Wbudowane i przedefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne - rozpoznaje konta lokalne i domenowe, grupy użytkowników, - wymienia prawa użytkowników, uprawnienia NTFS - charakteryzuje profil - przedstawia funkcjonowanie grup użytkowników w systemie Windows - tworzy rozpoznaje konta lokalne i domenowe, grupy użytkowników, prawa użytkowników - charakteryzuje uprawnienia do plików, folderów, drukarek i innych obiektów - tworzy konta użytkowników lokalne i domenowe - tworzy grupy lokalne i domenowe - zabezpiecza hasłem pulpit - konfiguruje rozpoznaje konta lokalne i domenowe, grupy użytkowników, prawa użytkowników - konfiguruje konta użytkowników lokalne i domenowe - zabezpiecza hasłem usługi bardzo - dostosowuje do potrzeb grupy użytkowników, ich prawa oraz konta lokalne i domenowe - konfiguruje grupy lokalne i domenowe - tworzy profil wędrujący i obowiązkowy - konfiguruje inspekcje dostępu do zasobów - zabezpiecza pulpity i usługi z wykorzystaniem GPO - konfiguruje inspekcję dostępu do zasobów 4

5 IV. ZARZĄDZANIE DANYMI I DOSTĘPEM DO ZASOBÓW W SIECI WINDOWS 26 1, 2. Lista kontroli dostępu ACL 3, 4. Uprawnienia NTFS do folderów 5, 6. Uprawienia NTFS do plików 7, 8. Uprawnienia specjalne NTFS 9, 10. Kompresja danych na partycjach NTFS 11, 12. Przydziały dyskowe 13, 14. Zabezpieczenia danych przy użyciu EFS (Encrypting File System) 15, 16. Uprawnienia do udostępnianych folderów 17, 18, 19. Kombinacja uprawnień NTFS z uprawnieniami do udostępnianych folderów 20, 21, 22. Udziały administratorskie 23, 24. Publikowanie udostępnianych folderów w usłudze Active Directory 25, 26. System DFS (Distributed File System) - charakteryzuje listę kontroli ACL, uprawnienia NTFS do folderów i plików - charakteryzuje pojęcia: kompresja danych, przydziały dyskowe, udziały administratorskie - określa zastosowanie kompresji i szyfrowania danych - tworzy udostępniane foldery - omawia zabezpieczenia danych przy użyciu EFS - przydziela uprawnienia NTFS do folderów i plików - stosuje kompresje i szyfrowanie danych - konfiguruje przydziały dyskowe - uzyskuje dostęp do folderów w sieci bardzo - planuje uprawnienia NTFS do folderów i plików - wykonuje specjalne uprawnienia NTFS - publikuje udostępniane foldery - wykorzystuje w pracy z serwerem system DFS - sprawnie i w zależności od potrzeb wykorzystuje uprawnienia administratora w zakresie dostępu i zarządzania danymi 5

6 V. ZARZĄDZANIE DYSKAMI I WDRAZANIE ODPORONOŚCI NA USZKODZENIA W SYSTEMIE WINDOWS Typy dysków w systemie Windows opartym na technologii NT 2, 3. Partycje na dyskach podstawowych 4, 5. Woluminy na dyskach dynamicznych 6, 7. Zadania związane z zarządzaniem dyskami 8, 9. Ochrona przed awariami zasilania 10, 11. Zasilacze UPS i ich konfiguracja 12, 13. Systemy RAID i ich konfiguracja 14, 15. Archiwizacja i odtwarzanie danych 16, 17. Typy kopii zapasowych i ich tworzenie 18, 19. Narzędzia do odzyskiwania systemu i ich konfiguracja - charakteryzuje dysk podstawowy, logiczny, wolumin - przedstawia problemy związane z zasilaniem - omawia pojęcia: kopia zapasowa, system RAID, archiwizacja danych, zasilacz UPS, - tworzy partycje na dyskach - omawia zadania związane z zarządzaniem dyskami - omawia ochronę przed awariami zasilania - tworzy woluminy na dyskach dynamicznych - omawia zastosowanie i zasadę działania zasilaczy UPS, - archiwizuje dane i potrafi je odzyskać bardzo - zarządza dyskami - konfiguruje zasilacze UPS - konfiguruje system RAID, - konfiguruje opcje tworzenia kopii zapasowych - planuje wykorzystanie zasilaczy UPS, dobiera zasilacze w zależności od potrzeb serwera, - biegle posługuje się narzędziami do odzyskiwania systemu, dokonuje ich zaawansowanych konfiguracji 6

7 VI. USŁUGI SIECIOWE WINDOWS Usługa drukowania w systemie Windows 2, 3. Uprawnienia do drukarek 4, 5. Instalowanie i konfigurowanie drukarki sieciowej 6, 7. Usługa drukowania w Internecie 8, 9. Omówienie usług terminalowych 10. Licencje terminalowe 11, 12. Instalowanie i konfigurowanie usług terminalowych 13. Konfigurowanie ustawień sesji 14, 15. Instalowanie aplikacji na serwerze terminalowym 16. Charakterystyka usług internetowych 17, 18. Przyłączenie do Internetu 19. Translacja adresów 20. Serwery Proxy 21, 22. Zapora sieciowa Firewall 23. Serwery Web - charakteryzuje usługę drukowania w systemie Windows - zna pojęcie usługi terminalowej - przedstawia usługi internetowe, licencje terminalowe - instaluje drukarkę sieciową - korzysta z opcji drukowania w sieci - korzysta z usług terminalowych - korzysta z usług internetowych - instaluje usługę drukowania w systemie Windows - konfiguruje usługi terminalowe - instaluje aplikacje na serwerze terminalowym - konfiguruje serwer Proxy, zaporę Firewall, - konfiguruje podłączenie do Internetu bardzo - konfiguruje i zarządza usługą drukowania w systemie Windows - konfiguruje usługę drukowania w Internecie - konfiguruje ustawienia sesji - konfiguruje aplikacji za pomocą serwera terminalowego - konfiguruje i instaluje serwer Web - dobiera zaawansowane opcje usług terminalowych, sprawnie konfiguruje usługę na serwerze, - instaluje i konfiguruje zaawansowane opcje serwera Proxy, zapory sieciowej Firewall i serwera Web 7

8 VII. INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS 25 1, 2. Przygotowanie i instalacja serwera Windows z płyty 3. Aktualizacja serwera Windows 4, 5. Ręczna instalacja sieciowa serwera Windows 6, 7. Nienadzorowana instalacja z wykorzystaniem kreatora Setup Manager 8, 9. Instalacja z wykorzystaniem obrazu dysku 10, 11. Zdalna instalacja z wykorzystaniem usługi RIS 12, 13. Instalacja i konfiguracja serwera plików 14, 15. Instalacja i konfiguracja serwera wydruku 16, 17. Instalacja i konfiguracja serwera aplikacji 18, 19. Instalacja i konfiguracja serwera sieci Web 20. Konfiguracja kontrolera domeny 21, 22. Konfiguracja serwera DNS 23. Konfiguracja serwera WINS 24, 25. Konfiguracja serwera DHCP - wymienia elementy pakietu instalatora serwera Windows, - wyjaśnia celowość stosowania uaktualnień systemu, - wymienia rodzaje serwerów - przedstawia zastosowanie serwerów - omawia zastosowanie serwera plików, wydruku, aplikacji, sieci Web, DNS, WINS, DHCP - dokonuje aktualizacji serwera - potrafi dokonać instalacji elementów serwera Windows z płyty w opcjach podstawowych, z wykorzystaniem kreatora oraz ręcznej instalacji - dokonuje zdalnej instalacji z wykorzystaniem RIS - konfiguruje aktualizacje automatyczną serwera bardzo - instaluje i konfiguruje serwer plików, wydruku, aplikacji, sieci Web, DNS, WINS, DHCP - konfiguruje kontroler domeny - w sposób zaawansowany i w zależności od zastosowania dokonuje instalacji i konfiguracji serwera plików, wydruku, aplikacji, sieci Web, DNS, WINS, DHCP 8

9 VIII. INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU LINUX Przypomnienie podstawowych informacji o systemach Linux 2, 3. Operacje na plikach i katalogach w systemie Linux 4, 5. Zarządzanie uprawnieniami do plików i katalogów 6. Praca w sieci systemu Linux 7. Podstawowe czynności administracyjne w systemie Linux 8, 9. Systemy plików w Linux i ich tworzenie 10, 11. Instalacja systemu Linux 12, 13. Start systemu Linux 14, 15. Konfiguracja karty sieciowej 15. Konfiguracja protokołu TCP/IP 17, 18. Moduły jądra systemu Linux 19, 20. Konfiguracja i kompilacja jadra 21. Aktualizacja systemu 22, 23. Zarządzanie pakietami instalacyjnymi systemu Linux - przedstawia charakterystykę systemu Linux, - zna nazewnictwo obiektów w systemie Linux - przedstawia etapy instalacji systemu Linux - wymienia typy systemów plików w Linux - wymienia znane dystrybucje Linux - wykonuje podstawowe operacje na plikach i katalogach - dzieli dysk na partycje w systemie plików Linux - aktualizuje system - tworzy uprawnienia do plików i katalogów - wykonuje podstawowe czynności administracyjne - porównuje dystrybucje systemu Linux - dodaje nowe pakiety instalacyjne bardzo - wykonuje zaawansowane operacje na plikach i katalogach - modyfikuje uprawnienia do plików i katalogów w zależności od potrzeb - konfiguruje zaawansowane czynności administracyjne - konfiguruje kartę sieciową, ustawiania siec - porusza się swobodnie w czynnościach instalacyjnych i konfiguracyjnych Linux - dokonuje zaawansowanych czynności administracyjnych - kompiluje i konfiguruje jadro systemu Linux 9

10 IX. USŁUGI SIECIOWE SYSTEMU LINUX 35 1, 2. Konfiguracja demonów sieciowych 3, 4. Telnet konfiguracja i obsługa w Linux 5, 6. FTP konfiguracja i obsługa w Linux 7, 8. Usługi poczty POP i SMTP konfiguracja i obsługa w Linux 9. HTTP w Linux 10, 11. Kontrola dostępu do usługi Idend 12, 13. DNS konfiguracja w systemie Linux 14, 15. Samba konfiguracja i obsługa 16, 17. Współpraca systemu Linux z siecią Windows 18, 19. Współpraca systemu Linux z Windows 20, 21. Konfiguracja dostępu do Internetu w systemie Linux 22, 23. Konfiguracja portów i urządzeń dostępu do Internetu 24, 25. Konfiguracja przerwań i urządzeń 26, 27. Instalacja i konfiguracja drukarki sieciowej 28, 29. System Ipd konfigurowanie i kontrolowanie 30, 31. Xterminale 32, 33. Konfiguracja i podłączenie Xterminali 34, 35. Testowanie połączeń - zna pojęcia: demon sieciowy, Telnet, FTP, SMTP, POP, HTTP - zna zastosowanie Samby, Xterminali w systemie Linux - korzysta usług Telnet, FTP, poczty elektronicznej, przeglądarki stron www w systemie Linux, - potrafi drukować przez sieć - konfiguruje podstawowe demony sieciowe, - konfiguruje ustawania usług Telnet, FTP, poczty elektronicznej, przeglądarki stron www w systemie Linux - potrafi identyfikować użytkownika - kontroluje dostęp do usług Idend, - testuje połączenia bardzo - dokonuje zaawansowanych konfiguracji demonów sieciowych, - konfiguruje DNS i Sambę - konfiguruje i kontroluje system Ipd, - konfiguruje drukarkę sieciową i ustawienia drukowania przez sieć, - konfiguruje porty, przerwania i urządzenia w systemie Linux - dokonuje zaawansowanych czynności administracyjnych w zakresie konfiguracji Samby, serwera DNS, obsługi Xterminali i współpracy systemu Linux z Windows 10

11 X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W SYSTEMIE LINUX Bezpieczeństwo systemu Linux 2. Logi systemowe 3. Wirusy komputerowe 4. Konfigurowanie zapory sieciowej Firewall 5, 6. Narzędzia wspomagające nadzór sieci 7, 8. Zapobieganie włamaniom 9. Szyfrowanie danych 10. Prywatne kanały danych - wymienia zabezpieczenia systemu Linux - omawia pojęcia: logi systemowe, wirus komputerowy, zapora sieciowa Firewall, szyfrowanie danych, - wyjaśnia pojęcia: szyfrowanie danych, prywatne kanały danych - kontroluje logi systemowe - wskazuje elementy systemu Linux wpływające na jego bezpieczeństwo - obsługuje narzędzia wspomagające nadzór sieci - konfiguruje elementy systemu Linux wpływające na jego bezpieczeństwo - konfiguruje zaporę sieciową Firewall - konfiguruje narzędzia wspomagające nadzór sieci, - szyfruje dane, tworzy prywatne kanały danych bardzo - dokonuje zaawansowanych konfiguracji elementów systemu Linux wpływających na jego bezpieczeństwo, - dokonuje zaawansowanej konfiguracji zapory sieciowej Firewall, - dokonuje zaawansowanej konfiguracji i obsługi narzędzi nadzorujących pracę sieci - wpływa na bezpieczeństwo systemu poprzez jego odpowiednią konfiguracje - potrafi zapobiegać włamaniom do systemu 11

12 XI. WPROWADZENIE DO SYSTEMU NETWARE Wprowadzenie do systemu NetWare 2, 3. Zakres obowiązków administratora sieci 4, 5. Zasoby i usługi sieciowe 6, 7. Usługi katalogowe NDS i edirectory 8. Rodzaje i nazewnictwo obiektów 9, 10. Instalacja i konfigurowanie oprogramowania użytkownika Novell - charakteryzuje system NetWare - wymienia zadania administratora sieci - omawia zakres obowiązków administratora sieci - przedstawia zasoby i usługi sieciowe, - dokonuje logowania użytkownika Windows do sieci Novell - przedstawia właściwości serwera NetWare w zastosowaniu sieciowym Charakteryzuje usługi katalogowe NDS i edirectory - potrafi nazywać obiekty w systemie NetWare - instaluje oprogramowanie użytkownika Novell bardzo - wskazuje zastosowanie usług katalogowych NDS i edirectory - konfiguruje oprogramowanie użytkownika Novell - konfiguruje użytkownika Windows korzystającego z sieci Novell - wykonuje czynności administratora sieci - dokonuje instalacji i konfiguracji użytkownika Novell w opcjach zaawansowanych, - konfiguruje zaawansowane opcje usług katalogowych NDS i edirectory, 12

13 XII. ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM UŻYTKOWNIKÓW DO SIECI NETWARE Tworzenie i modyfikowanie obiektów typu User 2. Funkcje obiektu typu User 3. Licencje użytkowników NetWare 4. Rodzaje zabezpieczeń sieciowych systemu NetWare 5, 6. Konfigurowanie i weryfikowanie zabezpieczeń procedury logowania 7, 8. Konta użytkowników 9, 10. Konfigurowanie i weryfikowanie ograniczeń kont 11. Skrypty logowania 12. Polecenia i zmienne stosowane w skryptach logowania 13,14. Tworzenie kontenerowego skryptu logowania 15. Tworzenie profilowego skryptu logowania - zna pojęcia: obiekt typu User, funkcje obiektu, - wymienia rodzaje zabezpieczeń sieciowych systemu NetWare - tworzy obiekty typu User - omawia zabezpieczenia logowania - omawia zabezpieczenia sieciowe NetWare - zna funkcje obiektu User - tworzy zabezpieczenia logowania - modyfikuje zabezpieczenia logowania - modyfikuje ograniczenia kont bardzo - modyfikuje obiekty typu User, - zarządza licencjami użytkowników - tworzy proste skrypty logowania - konfiguruje i modyfikuje zaawansowane procedury zabezpieczenia logowania, ograniczenia kont - tworzy złożone skrypty logowania kontenerowego i profilowego 13

14 XIII. ZARZĄDZANIE ZABEZPIECZENIAMI SYSTEMU PLIKÓW I NDS W NETWARE System plików w Nowell i NetWare 2. Narzędzia do zarządzania systemem plików 3. Charakterystyka woluminu NetWare 4. Zasady działania zabezpieczeń systemu plików 5. Planowanie uprawnień do katalogów i plików 6. Prawa do systemu plików, dysponenci praw, dziedziczenie praw 7. Zarządzanie atrybutami katalogów i pików 8. Blokowanie uprawnień dziedziczonych 9. Zarządzanie plikami i katalogami 10.Filtry IRF 11. Atrybuty katalogów i plików 12. Wykonywanie operacji na plikach w systemie Novell 13. Dostęp do obiektów NDS: dysponenci obiektów, prawa do obiektów, prawa do cech 14. Prawa nadawane do obiektów NDS 15. Blokowanie uprawnień dziedziczonych 16. Prawa efektywne 17. Konfigurowanie kompresji plików - definiuje pojęcia: uprawnienia, filtry IRF, uprawnienia obiektów typu Group, - omawia uprawnienia do katalogów i plików, zarządzanie obiektami NDS, - definiuje pojęcia: mapowanie dysku, mapowanie dysku sieciowego, wolumin, kompresja - nadaje uprawnienia - mapuje dyski sieciowe, - wykonuje operacje na plikach w Novell, - wskazuje zastosowanie blokad uprawnień dziedziczonych - określa i wyznacza prawa efektywne - uzyskuje informacje o woluminach, katalogach i plikach - nadaje atrybuty katalogom i plikom - nadaje prawa do obiektów NDS - dokonuje kompresji plików bardzo - definiuje filtry IRF, - zarządza atrybutami katalogów i plików - zarządza wykorzystaniem przestrzeni woluminu w systemie Novell - konfiguruje kompresje plików - korzysta z informacji o prawach efektywnych - planuje przypisania dysponentów na podstawie uprawnień do obiektów typu Group - wyznacza dysponentów obiektów oraz praw do obiektów i do cech 14

15 XIV. DRUKOWANIE W SYSTEMIE NETWARE 5 1. Konfigurowanie usługi NDPS 2. Konfiguracja agenta drukowania 3. Menadżer NDPS 4. Zarządzanie drukowaniem za pomocą usługi NDPS 5. Instalowanie i zarządzanie usługami iprint - omawia zastosowanie usługi NDPS - omawia zastosowanie usługi iprint - korzysta z usługi NDPS - korzysta z usługi ipront - konfiguruje usugę NDPS, - instaluje drukarkę o dostępie kontrolowanym, - instaluje usługę iprint bardzo - zarządza agentem drukarek, - zarządza zadaniami drukowania - zarządza usługa iprint - wykonuje zaawansowane zadania administracyjne w zakresie drukowania w systemie NetWare 15

16 XV. ZARZĄDZANE APLIKACJAMI I STACJAMI ROBOCZYMI ZA POMOCĄ Z.E.N. WORKS 8 1. Elementy i narzędzia oprogramowania Z.E.N. Works 2. Obiekty typu Application 3. Szablon obiektu 4. Harmonogram prac Z.E.N. Works 5. Obiekty typu Policy Package 6. Rodzaje założeń Z.E.N. Works 7. Rejestrowanie i import stacji roboczej 8. Zdalna kontrola stacji roboczej - wymienia elementy i narzędzia oprogramowania Z.E.N. Works - zna pojęcia: szablon obiektu, obiekty typu Policy Package - charakteryzuje obiekty typu Application, - zna zasady rozpowszechniania aplikacji - korzysta ze zdalnej kontroli stacji roboczej - tworzy i przypisuje obiekty typu Application - dokonuje filtrowania aplikacji, - konfiguruje środowisko pulpitu, bardzo - konfiguruje cechy i środowisko aplikacji, - wykonuje importowanie stacji roboczych, - konfiguruje zdalną kontrolę stacji roboczej - konfiguruje odporność na błędy, - konfiguruje założenia 16

17 XVI. ZARZĄDZANE ZASOBAMI W ŚRODOWISKU WIELOKONTEKSTOWYM 5 1. Wpływ struktury drzewa NDS na administrowanie siecią 2. Planowanie NDS 3. Udostępnianie zasobów w drzewie NDS 4. Tworzenie obiektów typu Group o zasięgu globalnym 5. Konfigurowanie dostępu do zasobów w innym kontenerze - przedstawia strukturę drzewa NDS - określa wpływ struktury drzewa NDS na administrowanie siecią - udostępnia zasoby w drzewie NDS - tworzy alians obiektu, - zna ustawienia bieżącego kontekstu użytkownika bardzo - dokonuje zmiany ustawienia bieżącego kontekstu użytkownika - tworzy obiekt typu Group o zasięgu globalnym, - planuje NDS - konfiguruje dostęp do zasobów w innym kontenerze 17

18 XVII. INSTALOWANIE SYSTEMU NETWARE 6 1, 2. Instalacja serwera systemu NetWare 3,4. Konfiguracja serwera systemu NetWare 5. Konsola serwera 6. Moduły NLM - zna elementy składowe pakietu instalacyjnego serwera - zna pojecie konsoli systemu, modułu NLM - przedstawia etapy instalacji systemu NetWare - omawia moduł NLM - dokonuje instalacji systemu NetWare - korzysta z konsoli systemu bardzo - dokonuje instalacji - korzysta z modułu NLM - dokonuje instalacji systemu NetWare sprawnie, wykorzystując opcje zaawansowane, - konfiguruje zaawansowane opcje serwera NetWare - Korzysta z konsoli systemu w sposób zaawansowany - w zależności od potrzeb wykorzystuje moduł NLM 18

19 XVIII. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAWODZIE 41 1, 2. Analiza lokalnego rynku pracy 3, 4. Struktura lokalnych firm usługowych branży informatycznej. 5, 6. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. 7, 8. Organizacja pracy. 9, 10. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie. 11, 12. Ubezpieczenia społeczne. 13, 14. Organizacja i przebieg działalności usługowej. 15, 16. Rodzaj, zakres i miejsce działalności usługowej w branży informatycznej. 17, 18. Formalności związane z podejmowaniem działalności gospodarczej. 19, 20. Dokumenty obowiązujące przy rejestracji działalności gospodarczej. 21, 22. Instytucje w regionie (Sąd Rejestrowy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, bani i inne) ich rola w procesie legalizacji działalności gospodarczej. 23, 24. Ubezpieczenia gospodarcze Biznesplan firmy Plan marketingowy Kształtowanie wizerunku firmy Certyfikaty jakości. 40, 41. Oferta przetargowa. - sporządzanie umowy o prace i umowy zlecenia. - wypełnianie formularza zgłoszeń działalności gospodarczej do urzędu gminy lub miasta. - wypełnianie wniosku o nadanie numeru identyfikacji jednostek gospodarki Narodowej REGON. - wypełnianie wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. - zgłaszanie obowiązku podatkowego w urzędzie skarbowym. - sporządzanie umowy o prace i umowy zlecenia. - wypełnianie deklaracji zgłoszeniowej o rozliczeniowej do ZUS. - sporządzanie listy płac pracowników- obliczenie wynagrodzenia. - wybieranie formy organizacyjno- prawnej własnej firmy. bardzo - sporządzanie biznesplanu własnej firmy. - sporządzanie mapy firm informatycznych na lokalnym rynku pracy. - analizowanie otrzymanych wyników badania zapotrzebowania na produkty i usługi informatyczne, tworzenie zaawansowanego biznes planu 19

20 XIX. FINANSOWANIE, ROZLICZANIE I EWIDENCJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W BRANŻY INFORMATYCZNEJ 1, 2. Kapituły własne i obce firmy usługowej. 3, 4. Źródła przychodów z działalności usługowej Koszty uruchomienia działalności usługowej w branży informatycznej. 8, 9. Kalkulacja kosztów i ceny sprzedaży. 10, 11. Wyniki finansowy firmy. 12, 13. Zakładanie rachunku bankowego. 14, 15. Rozliczanie gotówkowe. 16, 17. Rozliczenie bezgotówkowe i ich formy Rozliczenia publiczno-prawne: opodatkowanie dochodów, podatek od towarów i usług, rozliczenie z tytułu ubezpieczeń, podatki i opłaty lokalne Prowadzenie dokumentacji księgowej Uproszczone formy opodatkowane działalności gospodarczej - wypełnianie prostego wniosku kredytowego, - wystawienie zamówienia, rachunku, faktury VAT, - wypełnianie wniosku o otwarcie rachunku bankowego, - wypełnianie deklaracji podatkowej, - porównywanie kosztów zaciągnięcia kredytu w różnych bankach, - prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, - ustalenia struktury majątku firmy, - obliczanie wskaźników rentowności, - obliczanie obciążeń z tytułu wynagrodzeń na podstawie listy płac, bardzo - określenie zasobów finansowych i osobowych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej, - planowanie wydatków związane z uruchomieniem firmy, - planowanie źródeł pozyskania zasobów obcych, - ustalanie wyniku finansowego, - kalkulowanie kosztów produkcji i usług. 34 RAZEM

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo