Ocena wytrzymałości szybkościowej u hokeistów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena wytrzymałości szybkościowej u hokeistów"

Transkrypt

1 Teoria treningu Zadaniem trenera z perspektywy bioenergetyki i fizjologii wysiłku jest rozwinięcie zdolności wysiłkowych zawodnika do możliwie najwyższego poziomu oraz jego utrzymanie w trakcie całego meczu. 17 Ocena wytrzymałości szybkościowej u hokeistów Celem badań była ocena wytrzymałości szybkościowej hokeistów GKS Stoczniowiec na podstawie wyników testu specjalnego pięciokrotnego pokonania dystansu 80 m (47 m przodem i 33 m tyłem) w jak najkrótszym czasie. U badanych oznaczano stężenie mleczanu we krwi w spoczynku (po rozgrzewce), w pierwszej minucie po zakończeniu testu oraz po 10 minutach wypoczynku. Uzyskane przez zawodników czasy świadczą o podobnych dyspozycjach szybkościowych napastników i obrońców oraz lepszej wytrzymałości szybkościowej napastników. Większe zmęczenie obserwowane w grupie obrońców wynika najprawdopodobniej z mniejszej tolerancji na zakwaszenie, co może być konsekwencją specyfiki wymagań gry na tej pozycji. SŁOWA KLUCZOWE: hokej na lodzie wytrzymałość szybkościowa reakcja na zmęczenie u napastników i obrońców. Z Katedry Bioenergetyki Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Hokej na lodzie uważany jest za najszybszą zespołową grę sportową (1), dlatego zdolność do szybkiego rozwinięcia dużej prędkości jazdy na łyżwach uważa się za podstawową dyspozycję motoryczną hokeisty. Wysokiej klasy zawodnicy są w stanie rozwinąć prędkość 8 m/s już po 4 krokach (7). Intensywność ich wysiłku zwiększają Sport Wyczynowy 2003, nr 11-12/

2 18 podczas gry częste, gwałtowne zmiany kierunku jazdy oraz aktywne, bezpośrednie przeciwdziałanie przeciwnika ( gra ciałem ) (2). O poziomie sportowym hokeisty, oprócz zdolności wysiłkowych (dyspozycji szybkościowych i wytrzymałości szybkościowej), decyduje ponadto jego wyszkolenie techniczne umiejętność prowadzenia krążka na dużych prędkościach, dokładne podania oraz celne strzały. Rozwój zmęczenia, wywołanego wysiłkiem meczowym, negatywnie wpływa zarówno na prędkość jazdy, jak i wymienione umiejętności techniczne. Zadaniem trenera z perspektywy bioenergetyki i fizjologii wysiłku jest rozwinięcie zdolności wysiłkowych zawodnika do możliwie najwyższego poziomu oraz jego utrzymanie w trakcie całego meczu. Można to osiągnąć za pomocą ukierunkowanego treningu, odpowiedniego odżywiania oraz poprzez prawidłowe kierowanie zespołem w czasie meczu krótkie okresy pobytu zawodników na lodzie (częste zmiany) oraz odpowiednie przerwy wypoczynkowe. Biorąc wszystko to pod uwagę, w opisanych poniżej badaniach podjęliśmy próbę oceny wytrzymałości szybkościowej hokeistów, a następnie wyjaśnienia podłoża różnic, jakie wystąpiły pomiędzy napastnikami i obrońcami. Materiał i metody badań 13 zawodników sekcji hokeja na lodzie GKS Stoczniowiec (tab. 1) wykonywało test (5), uwzględniający charakter wysiłku hokeisty (jazda na łyżwach przodem i tyłem). Ze względu na to, iż badania przypadły na okres bezpośredniego przygotowania drużyny do fazy play off, wykluczono z nich zawodników, uskarżających się na jakiekolwiek dolegliwości. Po standardowej rozgrzewce zadaniem zawodników, ubranych w kompletny strój hokejowy, było 5-krotne pokonanie dystansu 80 m (47 m przodem i 33 m tyłem) w jak najkrótszym czasie. Start do każdego kolejnego odcinka odbywał się co 30 sekund na sygnał startera. Zawodnik jadący szybciej dłużej wypoczywał, bo cała sekwencja praca i wypoczynek zamykała się w 30 sekundach. Po zakończeniu testu obliczano wskaźnik zmęczenia różnicę pomiędzy czasami najszybszego i najwolniejszego odcinka. W spoczynku (po rozgrzewce), 1. minucie po zakończeniu testu oraz po 10 minutach wypoczynku pobierano krew z opuszki palca. Była ona natychmiast odbiałczana 1 M kwasem nadchlorowym (HClO 4 ), a następnie odwirowywana według opisanej wcześniej metody (6). Materiał do analizy przechowywano Tabela 1 Charakterystyka badanych (x±sd) Badani Wiek (lata) Wysokość ciała (cm) Masa ciała (kg) napastnicy (n=9) 24,5±2,4 180,6±4,4 84,7±7,2 obrońcy (n=4) 25,0±2,2 181,3±3,4 96,2±2,8

3 Ocena wytrzymałości szybkościowej u hokeistów 19 w temperaturze -70 C. Stężenie mleczanu oznaczano metodą spektrofotometryczną, używając standardowego kitu firmy RANDOX. Do analizy statystycznej grup badanych hokeistów (napastników i obrońców) zastosowano test t-studenta dla zmiennych niezależnych. W przypadku porównań wielu średnich użyto analizy wariancji (ANOVA). Grupy, w których stwierdzono różnice statystycznie istotne, poddano analizie szczegółowej, wykorzystując test wielokrotnych porównań (post hoc) Newmana-Keula. Omówienie wyników Na pokonanie odcinka 47 m przodem zawodnicy potrzebowali średnio 7,5±0,6 s, a całego dystansu 13,6±0,8 s. Średnia czasów pięciu przejazdów napastników była statystycznie istotnie lepsza (p<0,001) od uzyskanej przez obrońców; zarówno w jeździe przodem (ryc. 1), jak i na całym dystansie 80 m (ryc. 2). Średnia czasów przejazdów wszystkich zawodników w pierwszej serii wyniosła 12,7±0,2 s, przy międzyczasie na Ryc. 1. Średni czas pięciu przejazdów dystansu 47 m w grupie obrońców (O) i napastników (N). Ryc. 2. Średni czas pięciu przejazdów dystansu 80 m w grupie obrońców (O) i napastników (N).

4 20 Ryc. 3. Średnie czasy poszczególnych przejazdów dystansu 47 m w grupie obrońców i napastników: & p < 0,05 w porównaniu do czasu pierwszego przejazdu, p < 0,002 w porównaniu do czasu pierwszego przejazdu, * p < 0,05 napastnicy względem obrońców. Ryc. 4. Średnie czasy poszczególnych przejazdów dystansu 80 m w grupie obrońców i napastników: & p < 0,05 w porównaniu do czasu pierwszego przejazdu, p < 0,002 w porównaniu do czasu pierwszego przejazdu, * p < 0,05 napastnicy względem obrońców. 47 metrze 6,8±0,2 s, zaś w ostatniej odpowiednio 14,0±0,9 i 7,9±0,6 s. Czasy pierwszych serii u napastników i obrońców były bardzo zbliżone (ryc. 3 i ryc. 4). Dopiero kolejne przejazdy uwidoczniły różnice pomiędzy grupami. Napastnicy uzyskali znacznie (p<0,05) gorsze czasy - zarówno w jeździe przodem (ryc. 3) jak i na całym dystansie (ryc. 4) dopiero w dwóch ostatnich seriach, zaś obrońcy już w drugiej serii jeździli znacznie wolniej (p<0,05), a w kolejnych seriach różnica ta się powiększała (p<0,002) (ryc. 3 i ryc. 4). Od trzeciej serii napastnicy pokonywali statystycznie istotnie szybciej

5 Ocena wytrzymałości szybkościowej u hokeistów 21 Ryc. 5. Wskaźnik zmęczenia w grupie obrońców (O) i napastników (N). Różnica pomiędzy grupami na poziomie istotności statystycznej p = 0,05. Ryc. 6. Średnie stężenie mleczanu we krwi w grupie napastników i obrońców przed rozpoczęciem testu oraz w 1. i 10. minucie po jego zakończeniu; p < 0,10 napastnicy względem obrońców. (p<0,05) zarówno cały dystans (ryc. 4), jak i 47 m przodem (ryc. 3). Średnia wartość wskaźnika zmęczenia dla wszystkich badanych wyniosła 11,6±5,8 s: w grupie napastników 8,8±3,3 s, a w grupie obrońców 15,8±6,4 s (różnica na poziomie istotności statystycznej p=0,05) (ryc. 5). Stężenie mleczanu w krwi przed rozpoczęciem testu w obu grupach było takie samo i wynosiło 1,8±0,9 mm (ryc. 4). Po zakończeniu u napastników średnia jego wartość wynosiła 14,5±1,3 mm (p<0,10), u obrońców 13,1±0,8 mm. Po 10 minutach wypoczynku stężenie mleczanu w krwi napastników spadło do 12,2±2,5 mm, a u obrońców do 12,3±1,2 mm (ryc. 6). Różnica wielkości spadku pomiędzy grupami nie była istotna. Dyskusja Uzyskane w pierwszej serii czasy zbliżone w obu grupach świadczą o podobnych dyspozycjach szybkościowych badanych hokeistów napastników i obrońców. Dopiero czasy kolejnych przejazdów wskazują na lepszą wytrzymałość szybkościową napastników.

6 22 Jakie czynniki mogą decydować o różnicach w możliwościach wysiłkowych hokeistów, jakie ujawniły badania? Można przypuszczać, że gorsza wytrzymałość szybkościowa obrońców jest konsekwencją specyfiki wymagań gry na tej pozycji. W trakcie meczu obrońcy jeżdżą znacznie wolniej niż napastnicy (3), produkując tym samym mniejsze ilości kwasu mlekowego (4). Specyficzna adaptacja napastników do wysiłku wyraża się większą produkcją kwasu mlekowego (ryc. 6), a przez to większą tolerancją na zakwaszenie, umożliwiającą im pokonywanie kolejnych odcinków bez dużych strat prędkości. Potwierdzeniem tego są też znacznie niższe aniżeli u obrońców wartości wskaźnika zmęczenia. Powysiłkowe wartości mleczanów, jakie stwierdziliśmy w naszych badaniach, były dużo wyższe niż zaobserwowane przez Greena i współpr. w warunkach pomeczowych (4). Jest to zgodne z wcześniejszymi obserwacjami wskazującymi, że u zawodników lig europejskich pomeczowe wartości mleczanu we krwi są znacznie wyższe (9-11 mm) niż u grających w kanadyjskiej lidze uniwersyteckiej 4,9 mm (8). Trening hokeistów za Oceanem musi się więc istotnie różnić od europejskiego. Podsumowanie Przedstawione badania dostarczyły wiele cennego materiału dla trenera zespołu GKS Stoczniowiec. Mogą też być przydatne dla innych szkoleniowców, zarówno przy programowaniu treningu, z uwzględnieniem formacji, do jakiej należą poszczególni zawodnicy, jak i w kierowaniu zespołem w trakcie meczów. Mały spadek poziomu mleczanu po 10 minutach wypoczynku utwierdza nas w przekonaniu, że korzystniejsze w warunkach meczowych jest dokonywanie częstszych zmian zawodników, a tym samym zapobieganie wysokiemu zakwaszeniu. Pozbycie się nadmiaru kwasu mlekowego i powrót organizmu do pełnej sprawności są bowiem bardzo trudne. Piśmiennictwo 1. Cox M. H. et al.: Applied physiology of ice hockey. Sports Medicine 1995, 19, Green H. J.: Bioenergetics of ice hockey: considerations for fatigue. Journal of Sport Sciences 1987, 5, Green H. J. et al.: Time-motion and physiological assessments of ice hockey performance. Journal of Applied Physiology 1976, 40, Green H. J. et al.: Glycogen depletion patterns during ice hockey performance. Medicine and Science in Sports 1978, 10, Jones A. M. et al.: Oral creatine supplementation improves multiple sprint performance in elite ice-hockey players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 1999, 39, Maughan R. J.: A simple, rapid method for the determination of glucose, lactate, pyruvate, alanine, 3-hydroxybutyrate and acetoacetate on a single 20- µ l blood sample. Clinica Chimica Acta 1982, 122, Montgomery D. L.: Physiology of ice hockey. Sports Medicine 1988, 5, Montgomery D. L.: Physiology of ice hockey [w:] Exercise and Sport Science 2000, Lippincott Williams & Wilkins,

Teoria treningu. Wpływ wybranych elementów rytmu płotkarskiego na wynik biegu na 400 m przez płotki. Janusz Iskra

Teoria treningu. Wpływ wybranych elementów rytmu płotkarskiego na wynik biegu na 400 m przez płotki. Janusz Iskra Teoria treningu Zakłócenia rytmu biegu, spowodowane zmianą liczby kroków, najczęściej między 8. a 10. płotkiem, w decydującym stopniu wpływają na obniżenie wyniku w biegu na 400 metrów przez płotki. Dobrym

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Tom XXI 2011 Rada programowa Włodzimierz S. Erdmann (przewodniczący) Grzegorz Bielec, Władysław Jagiełło, Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny Teoria treningu Istotną cechą kierowania procesem treningu jest ciągłe poszukiwanie przez trenera sposobów usprawniania własnego działania i oddziaływania na podopiecznych, dostosowywanie jego form do

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Biomechaniczna analiza techniki skoku narciarskiego podstawowy element kontroli treningu w okresie startowym

Wywiady, dyskusje. Biomechaniczna analiza techniki skoku narciarskiego podstawowy element kontroli treningu w okresie startowym 96 Fot. PAP/AP Utrzymanie wysokiej dyspozycji przez cały okres startowy okazuje się trudne lub wręcz niemożliwe przykładem olimpijskie wyniki najlepszego skoczka fińskiego, Janne Ahonena. Wywiady, dyskusje

Bardziej szczegółowo

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 2 113-117 Praca oryginalna Original Article Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY

ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY Magdalena Głowacka, Artur Fredyk, Jerzy Trzaska ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY Stabilność postawy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie sprawności działania w czasie gry różnych modeli piątek koszykarzy

Prognozowanie sprawności działania w czasie gry różnych modeli piątek koszykarzy Na podstawie oceny poziomu sprawności działania pojedynczych 23 zawodników można podejmować racjonalne decyzje o doborze graczy oraz powierzać im określone zadania do wykonania w ramach wyznaczonych funkcji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski Porady metodyczne 55 Projektowanie specjalnych środków treningowych/ćwiczeń rozwijających dyspozycje zawodnika uprawiającego daną dyscyplinę sportu musi poprzedzić gruntowana analiza ujawniająca jej charakter

Bardziej szczegółowo

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN.

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN. T e r e s a Ż m i j e w s k a -J ę d r z e j c z y k Badania internetowe Internet stanowi tkankę naszego życia. Gdyby technologię przetwarzania informacji uznać za dzisiejszy odpowiednik tego, czym była

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

CO WARUNKUJE SIŁĘ, MOC I WYTRZYMAŁOŚĆ MIĘŚNI

CO WARUNKUJE SIŁĘ, MOC I WYTRZYMAŁOŚĆ MIĘŚNI CO WARUNKUJE SIŁĘ, MOC I WYTRZYMAŁOŚĆ MIĘŚNI SZKIELETOWYCH CZŁOWIEKA? Jerzy A. Żołądź Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Fizjologii Mięśni Siła mięśni szkieletowych, ich moc i wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego

Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego Struktura czasowa treningu sprintera na poziomie mistrzowskim w rocznym cyklu szkolenia sportowego Piotr Bora Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wstęp Projektowanie procesu treningu jest jednym

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

czasu reakcji i czasu motorycznego w ruchach sportowców,

czasu reakcji i czasu motorycznego w ruchach sportowców, Czas reakcji i czas motoryczny w ruchach sportowca Wiktor Bołoban Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Polska Narodowy

Bardziej szczegółowo

Poker gra szczęścia czy umiejętności?

Poker gra szczęścia czy umiejętności? Poker gra szczęścia czy umiejętności? Przegląd analiz teoretycznych i empirycznych oraz wnioski dla regulacji MIKOŁAJ CZAJKOWSKI * Streszczenie Na temat tego, czy poker jest grą szczęścia (losową) czy

Bardziej szczegółowo

Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu maturalnego

Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu maturalnego Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół Edukacyjnej Wartości Dodanej Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

Wysiłek fizyczny w cukrzycy. prof. dr hab. n. med. Anna Jegier dr n. med. Barbara Kopff dr n. med. Katarzyna Szmigielska

Wysiłek fizyczny w cukrzycy. prof. dr hab. n. med. Anna Jegier dr n. med. Barbara Kopff dr n. med. Katarzyna Szmigielska Wysiłek fizyczny w cukrzycy prof. dr hab. n. med. Anna Jegier dr n. med. Barbara Kopff dr n. med. Katarzyna Szmigielska Spis treści Dlaczego konieczne jest podejmowanie wysiłku fizycznego?... 3 Wpływ wysiłku

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr Mieczysław Kowerski Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Efekt wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Zgodnie z

Bardziej szczegółowo