Stres w pracy. Stres - co to takiego?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16"

Transkrypt

1 mgr Anna Gała Stres w pracy Stres - co to takiego? Stres to atawistyczny mechanizm wprowadzony do kodu genetycznego naszych przodków, aby w obliczu zagrażającego im niebezpieczeństwa - na przykład, w postaci stada wilków - mogli salwować się ucieczką lub walczyć. Na poziomie fizjologii, stres powoduje zwiększenie wydzielania adrenaliny i kortyzolu - dwóch hormonów warunkujących aktywność fizyczną - przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie procesów metabolicznych. Mimo iż bliskie spotkanie ze sforą wilków grozi dzisiaj tylko nielicznym i wobec tego atawistyczny mechanizm, w który zostaliśmy wyposażeni, jest mało przydatny, stanowi on nadal integralną część struktury genetycznej każdego z nas. Stres jest naturalną reakcją organizmu na różne sytuacje, które odbierane są przez nas jako wyzwanie lub zagrożenie. Może to być rzeczywista sytuacja lub samo jej wyobrażenie. Ze stresem wiążą się określone reakcje naszego organizmu: przyspieszone bicie serca aby dostarczyć więcej krwi do mózgu i mięśni przyspieszony oddech aby bardziej dotlenić krew wzmożone pocenie się aby obniżyć temperaturę ciała napięcie mięśni by przygotować się do działania W sytuacjach zawodowych stres jest reakcją na stawiane nam wymagania, a przy jego powstawaniu ważną rolę odgrywa rozbieżność między naszymi zamierzeniami i osiąganymi wynikami. Gdy osiągane efekty nie są zbieżne z celami, jakie sobie sami założyliśmy, lub jakie narzuciły nam inne osoby, rodzi się niezadowolenie. 1

2 2.Rodzaje stresu -Stres biologiczny - głównymi wrotami, przez które szkodliwe czynniki oddziaływają na organizm, jest skóra oraz jama ustna i przewody nosowe. Objawem stresu biologicznego jest ból. - Stres psychiczny powstaje w wyniku zaistnienia określonej sytuacji, zagrażającej naszemu spokojowi i równowadze psychicznej, zmuszającej nas do zmiany zachowani, w celu dostosowania się do tej sytuacji lub przeciwstawienia się jej. - Stres emocjonalny występuje ze zderzenia procesów nadmiernego - Stres moralny (psychospołeczny) jest związany ze strukturą życia społecznego i z oceną naszego postępowania w aspekcie estetycznym. Każdy człowiek w swoim życiu kieruje się określonymi normami etycznymi, przyjaźnią, uczciwością jednym słowem uczuciami według ustalonych i powszechnie przyjętych wartości w danym społeczeństwie. pobudzenia i hamowania. Zaburzenie równowagi między procesem pobudzania i hamowania oraz przeciążenia układu nerwowego zbyt silnymi bodźcami jest trudne do opanowania, uniemożliwia zaspokojenie ujawnionych potrzeb i prowadzi do frustracji. - Stres przewlekły (dystres) negatywny długotrwały stres zakłócający równowagę psychofizyczną, obniżający jakość działania, czasami prowadzący do chorób psychosomatycznych - Stres krótkotrwały (eustres) (dobry stres) lekki przyjemny stres, pozytywny wręcz nieodzowny poziom pobudzania potrzeby do działania zdrowego organizmu. Znaczenie eustresu można zrozumieć lepiej, gdy uświadomimy sobie jak smutne i samotne może być życie ludzi bez pracy, stałych zajęć, bez partnera czy rodziny i przyjaciół nie mają oni żadnych bodźców do zrozumienia się z otaczającym światem 2

3 Aby się dobrze przyjrzeć stresowi w pracy, musimy co nieco dowiedzieć się o samym stresie i jego naturze. Najczęściej wyróżniamy w nim trzy fazy i dopiero ta trzecia jest szkodliwa! Pierwszy etap to alarm organizm broni się w celu zachowania homeostazy. Drugi etap to adaptacja do działającego czynnika, gdyż wymaga to mniej wysiłku i energii niż obrona i przeciwdziałanie. Trzeci etap to załamanie się mechanizmów obronnych, choroba lub nawet śmierć. Dystres jest reakcją organizmu na zagrożenie, utrudnienie lub niemożność realizacji ważnych celów i zadań człowieka, pojawia się w momencie zadziałania bodźca, czyli stresora. Eustres to stres pozytywnie mobilizujący do działania. Stresor Ponieważ stres to w istocie pewien stan psychiczny, nie możemy dokładnie zmierzyć jego natężenia i musimy polegać niemal wyłącznie na relacjach osób, które go doświadczają. W toku licznych badań nad zjawiskiem stresu uzyskano jednak bardzo zbliżone wyniki, które wskazują, że spostrzeżenia osób narażonych na stres w trudnych sytuacjach są raczej miarodajne. Zjawisko stresu występuje wtedy, gdy nastąpił pewien określony stan wewnętrzny podmiotu, który wywołał czynnik, postrzegany przez podmioty jako stresor. Do prostych i łatwo rozpoznawalnych stresorów należą zewnętrzne niekorzystne warunki środowiska pracy hałas, wysoka lub niska temperatura, duża wilgotność powietrza, brak właściwego oświetlenia, wibracje, nadmierny wysiłek fizyczny itp. 3

4 PRZYCZYNY STRESU W PRACY: PRZECIĄŻENIE PRACĄ: występuje wtedy, gdy mamy albo za dużo pracy, albo, gdy powierzono nam zbyt trudne zadanie. Najczęściej skarżymy się na wydłużony czas pracy kosztem czasu wolnego i higienicznego trybu życia, co nie wychodzi nam na zdrowie. ROZWÓJ TECHNIKI: kierownictwo, jak i podwładni musieli dostosować swoje metody pracy, sprzęt a często i samą siłę roboczą, aby dać sobie radę w nowych realiach. Podlegamy, więc ogromnej presji, aby być na bieżąco w dziedzinie najnowszej techniki i nie pozostawać w tyle, nie tylko za współpracownikami, ale i za innymi firmami. Starsi pracownicy, którym zwykle najtrudniej dostosować się, mają często poczucie, że są niczym tryby w machinie, i że nie traktuje się ich jak myślących ludzi. Ponadto niektóre nowe formy pracy wywołują poczucie osamotnienia. PRACA ZMIANOWA: jest korzystna dla niektórych osób, lecz ogromna większość ludzi twierdzi, że to podstawowe źródło stresu w pracy. Praca zmianowa powoduje rozmaite zmiany w normalnym funkcjonowaniu organizmu. Badania przeprowadzone na ludziach pracujących na różne zmiany, wykazały, że czterokrotnie częściej występuje u nich nadciśnienie tętnicze, oraz więcej przypadków cukrzycy i wrzodów żołądka, niż w porównywalnej grupie osób, które co dzień zaczynają pracę o dziesiątej i kończą o osiemnastej. Jeśli godziny pracy nie są regularne, nasz zegar wewnętrzny nie potrafi się do nich dostosować. POŚPIECH I TERMINY: zawody, w których obowiązują ścisłe terminy wykonania pracy są zazwyczaj stresujące. Pośpiech zawsze podnosi poziom stresu. WYDŁUŻONY CZAS PRACY: w dzisiejszych czasach pracujemy dłużej niż dwadzieścia czy trzydzieści lat temu. Większość ludzi pracuje przynajmniej dwie, trzy godziny tygodniowo dłużej, a na stanowiskach kierowniczych dwukrotnie więcej. Lekarze w szpitalu pracują nawet po sto godzin tygodniowo, zdarza się, że nie śpią po trzydzieści sześć godzin i więcej. Pomimo korzyści finansowych i doświadczenia nieprzerwana, długotrwała praca zagraża zdrowiu. Młodsi ludzie, którzy pracują więcej, niż czterdzieści osiem godzin tygodniowo dwukrotnie częściej umierają na atak serca niż ci, którzy pracują tylko czterdzieści godzin. PODRÓŻE I DOJAZD DO PRACY: podróże zagraniczne są przez nas często postrzegane jako atrakcyjne i kuszące, ale dla ludzi, którzy muszą podróżować służbowo, są niemałym źródłem stresu. Gdy spędza się znaczną ilość czasu poza domem, w życiu rodzinnym pojawiają się poważne zakłócenia. Stanie w korkach ulicznych, czekanie na lotniskach i zawodność transportu, bywają uciążliwe. Nieobecność w biurze może wywołać w nas niepokój, że o nas zapomnieli i pomijają przy podwyżce. ZŁE WARUNKI PRACY: ciasne pomieszczenie, gdzie dokucza chłód, słabe oświetlenie, hałas i zawodny sprzęt nie nastraja nas pozytywnie. Źle zaprojektowane pomieszczenia, w których z braku dostępu światła słonecznego, jesteśmy skazani na jaskrawe lampy gdzie panuje chaos rozmaitych sprzętów, ustawionych na różnych wysokościach a dobór personelu jest przypadkowy też nie działają korzystnie. 4

5 PRACA TYLKO DLA PIENIĘDZY: ludzie, którzy pracują wyłącznie dla pieniędzy, nie czują się docenieni ani dowartościowani, są nie spełnieni i niezadowoleni. NISKIE WYNAGRODZENIE: kłopoty finansowe z pewnością przyczyniają się do wzrostu napięć, o ile zadowolenie z pracy nie równoważy nam niskiej płacy. NUDA: nowoczesne maszyny uczyniły i tak mało ciekawe prace jeszcze nudniejszymi, a pracownicy muszą dostosować swoje tempo pracy do wydajności maszyny. Rotacja stanowisk, wspólna praca nad jednym zadaniem, zwiększenie kompetencji, swobodniejsze warunki pracy jak również praca na zmiany czasami pomagają rozwiać nudę. KONTAKTY MIĘDZYLUDZKIE: jest to poważne źródło stresu w pracy. Wzajemne oddziaływania, mogą być źródłem zarówno silnego stresu, jak i mocnego wsparcia. Wielu z ludzi musi pracować dla osób, którzy nie lubią i nie szanują innych, a wrogość ze strony kolegów z pracy czy konfrontacje z ludźmi z zewnątrz są na porządku dziennym. Sposób, w jaki odnosimy się do naszych szefów i podwładnych, ma niemały wpływ na nasze samopoczucie, gdy opuszczamy biuro. RELACJE Z BEZPOŚREDNIM PRZEŁOŻONYM: tam, gdzie przełożony nie dba o pracowników i nie okazuje im zrozumienia, powstają niepotrzebne napięcie. Szczególnie stresująca jest nie konstruktywna krytyka, faworyzowanie wybranych i nadużywania swojego stanowiska. STOSUNKI Z SZEREGOWYMI PRACOWNIKAMI: prawie w każdym miejscu pracy dochodzi do intryg biurowych; naturalna jest nieufność i rywalizacja między współpracownikami. Często pojawiają się konflikty między silnymi indywidualnościami. Tam, gdzie atmosfera w pracy jest zła, wzajemne niechęci i urojenia przybierają na sile; szkodzi to samopoczuciu jednostek jak i kondycji firmy jako całości. Ludzie szorstcy i bezwzględni lekceważą uczucie własne i otoczenia, stwarzają atmosferę napięcia i wrogości. RELACJE Z KLIENTAMI I INNYMI LUDŹMI SPOZA FIRMY: ludzie, których praca polega na bliskich kontaktach z wieloma osobami uskarżają się na wysoki poziom stresu. Podczas konfrontacji z ludźmi spoza firmy możemy odczuwać napięcie, zwłaszcza, jeśli nasza praca wymaga częstych spotkań z dużą liczbą ludzi. 5

6 MOLESTOWANIE SEKSUALNE: wyjątkowo niezręczne i groźne sytuacje wynikają wtedy, jeżeli osobą molestującą jest zwierzchnik albo, gdy trudno uniknąć prowokujących sytuacji. Należy wówczas umieć zdecydowanie w sposób wyraźny odmówić i uczynić to na początku i uczynić to na początku zaistnienia tej kłopotliwej okoliczności.warto również dyskretnie zapytać osoby współpracujące, czy miały dawniej lub w niedalekiej przeszłości podobne doświadczenia oraz prowadzić dziennik wydarzeń, rozmów i sytuacji, który przyda się gdyby trzeba było wystąpić na drogę sądową. W ostateczności można złożyć skargę formalną a prawo zapewnia obecnie w sposób skuteczny ochronę ofiary tej podstępnej formy znęcania się. AWANS ZAWODOWY: dla wielu ludzi awans zawodowy zajmuje drugie miejsce po pracy i utrzymaniu się na stanowisku. Rzadko zdarza się idealna sytuacja, w której bylibyśmy pewni swego zatrudnienia i awansu. Częściej brak pewności utrzymania posady, a nasz niepokój budzą plotki o bliskich zwolnieniach i systematyczne kontrole jakości pracy. Nie chciana emerytura i nie spełnione ambicje, szczególnie, jeśli stanowiska obsadzono młodymi ludźmi, to źródło frustracji, napięcia i stresu. NIEPEWNOŚĆ: większość ludzi przystępując do nowej pracy godzi się na pewne napięcia w nadziei na awans, po zdobyciu doświadczenia i osiągnięciu na swoim stanowisku dobrych wyników w pracy. Gdy tacy ludzie wkraczają jednak w tak zwany wiek średni, ich kariera przestaje się gwałtownie rozwijać, coraz mniej mają okazji wykazać się, trudniej im opanować korzystanie z nowej techniki, a entuzjazm wygasa, gdy nie wytrzymują konkurencji z młodszymi, tryskającymi energią kolegami. Nikt nie jest dziś pewny swojej pracy, żaden zawód nie gwarantuje zatrudnienia aż do emerytury. OCENIANIE: dla wielu ludzi świadomość, że jesteśmy w pracy oceniani bywa niepokojąca i zagrażająca. Natomiast osoby, które dokonują oceny wiedzą, że mają bezpośredni wpływ na byt materialny i poczucie własnej wartości osoby ocenianej, a jeśli ktoś zakwestionuje ich opinię, będą musieli odpowiadać za pomówienie. DEGRADACJA: degradacja jest bez wątpienia stresująca, ale zdarza się, że nawet awans nie sprawia nam radości. Niektórym ludziom wystarcza do szczęścia utrzymanie pełnionej dotąd funkcji. Otrzymują awans, choć wcale go nie pragną lub nie potrafią wziąć na siebie większych obowiązków. 6

7 MOTYWACJA PRACOWNIKÓW: pracownicy chcą brać udział w życiu firmy i czuć się doceniani. Jeżeli tak się nie dzieje popadają w depresję i apatię. Niektórzy częściej nadużywają alkoholu i innych używek, aby uciec myślami od bezsensownej harówki. Natomiast tam gdzie zachęca się personel do udziału w podejmowaniu decyzji, czy dopuszcza się do pewnego udziału w zyskach, chętnie przyczyniają się do powodzenia firmy wykształca się poczucie przynależności i zaangażowania, polepszają się też kontakty i porozumienie wśród pracowników instytucji. NIE SPRECYZOWANE WYMAGANIA FIRMY: praca i życie w firmie jest o wiele mniej stresujące, jeśli wiemy, czego się od nas oczekuje i mamy precyzyjnie określone nasze obowiązki. Wszelki niepewności trwające dłuższy czas wywołują stres, spadek motywacji i pewne zniecierpliwienie, którego efektem jest poszukiwanie nowej pracy. SPRZECZNE OBOWIĄZKI: na niektórych stanowiskach trzeba podejmować decyzje, które są źle przyjmowane przez zatrudnionych, lub też czynić to, co niekoniecznie jest związane z obowiązkami. To powoduje przykre uczucie sprzeczności. CIĘŻAR ODPOWIEDZIALNOŚCI: bardzo odpowiedzialnym zadaniem, niezależnie od typu pracy, jest nadzorowanie innych ludzi. Jest to bardziej stresujące, niż odpowiedzialność za dobra materialne np. budynek, sprzęt czy budżet. Pracownikom źle się pracuje w obliczu ciągłej groźby zwolnień, w okresie cięć oszczędnościowych. Natomiast przełożeni muszą umieć balansować pomiędzy minimalizacją kosztów i jak najlepszym kierowaniem pracą podwładnych. STOSUNKI W MIEJSCU PRACY: czujemy się mniej zestresowani, jeśli w pełni wyjaśniono nam nasze zadania, a wszelkie możliwe ryzyko naszej pracy jest nam znane od samego początku. Kierownictwo powinno tworzyć atmosferę wzajemnej tolerancji, a nie konfrontacji. Stałe dokształcanie, rotacja stanowisk, wspólna praca nad konkretnymi problemami i umiejętność dostosowania-tworzy zgrany zespół pracowników. 7

8 ŻYCIE RODZINNE: często cenimy pracę ponad wszystko, ponieważ nie jesteśmy jej pewni. Czas pracy jest coraz dłuższy, a wymagania pracodawców stale rosną. Wielu z nas żyje pod coraz większą presją, zabieramy pracę do domu i liczymy na większą wyrozumiałość domowników, mimo, że i tak jesteśmy w domu gośćmi. Inną poważną przyczyną stresu może być perspektywa przeprowadzki w związku z awansem. Ognisku domowemu zagraża również model rodziny, w którym oboje małżonkowie pracują. Partnerzy nie mają dla siebie zrozumienia, dochodzi do napięć, a nie rzadko do rozwodów. Trudno zachować życzliwość wobec innych ludzi - jeżeli nie mamy możliwości od czasu do czasu rozładować nagromadzonej złości, żalu czy uczucia zmęczenia. Sytuacje zagrażające w obszarze kontroli nad pracą obejmują przykładowo: brak jasności co do zakresu zadań albo odpowiedzialności, brak jasności w zakresie kryteriów oceny pracy i/lub brak informacji zwrotnej o wynikach pracy, brak jasności co do celów pracy i stawianych wymagań, niskie poczucie bezpieczeństwa w pracy. Zagrożenia w zakresie wsparcia społecznego to m.in. : utrudniony kontakt z przełożonym, praca w izolacji, brak systemu motywacyjnego, system motywacyjny nastawiony na rywalizację. 8

9 Stres jako element oceny ryzyka zawodowego Od dziesięciu lat polscy pracodawcy mają obowiązek oceniać ryzyko zawodowe i zaznajamiać pracowników z wynikami tej oceny. Z zasady ocena ryzyka ma być oceną kompleksową, obejmującą wszystkie elementy ryzyka związanego z pracą na danym stanowisku. Praktyka wskazuje jednak, że choć w kartach oceny ryzyka zawodowego sygnalizuje się istnienie zagrożeń psychofizycznych w postaci zdarzeń stresowych, to jednak prawidłowa ocena ryzyka wynikającego z tych zagrożeń nastręcza specjalistom bhp znacznych trudności. Dotyczy to niestety także wzorcowych kart oceny ryzyka zawodowego, publikowanych przez wybitnych specjalistów z dziedziny bhp. Stres jest powszechnie rozumiany jako stan wzmożonego napięcia nerwowego, będącego reakcją na działanie negatywnych bodźców fizycznych lub psychicznych, czyli zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego. Definicja ta nie może jednak być dobrym punktem wyjścia do analizy stresu na potrzeby szacowania ryzyka zawodowego, przede wszystkim dlatego, że nie pozwala w żaden sposób uchwycić stresu jako zagrożenia w rozumieniu bhp. Pojęcie zagrożenia stosowane w bhp obejmuje ogół czynników i zjawisk towarzyszących oddziaływaniu energii niszczącej na ludzi, mienie lub środowisko. Aby w pełni określić jakiekolwiek zagrożenie (w tym stres), należy rozpoznać: czynniki zagrażające, czyli wszelkie nośniki (przedmioty, ludzie, procesy, zjawiska) posiadające potencjalnie tzw. energię niszczącą, tzn. energię przewyższającą próg odporności ofiary (człowiek, mienie, środowisko), sytuacje zagrożenia (możliwość oddziaływania energii niszczącej), czyli okoliczności, w których ludzie, mienie lub środowisko są eksponowani na czynniki zagrażające, zdarzenia szkodliwe (formę oddziaływania energii niszczącej), tzn. wydarzenia, w których sytuacje zagrożenia przeradzają się w szkodę. Wynika stąd, że analiza stresu na potrzeby oceny ryzyka zawodowego wymaga zrozumienia: jak działa stres, w jakich warunkach się pojawia, jakie czynniki w środowisku pracy sprzyjają wystąpieniu stresu oraz jakie mogą być jego skutki. 9

10 Grupy Krwi Stres a grupa krwi Okazuje się, że grupa krwi może być wykorzystywana nawet w procesie rekrutacji nowych pracowników. Metodę taką wykorzystuje coraz więcej psychologów w wielu krajach. Ciekawe, czy w polskich firmach też już pytają kandydatów do pracy o ich grupę krwi?? Grupa krwi "0" - to osoby dynamiczne, odpowiedzialne, sprawdzające się w ekstremalnych warunkach. Żywiołowo uzewnętrzniają swoje uczucia, potrafią doskonale zorganizować zajęcia. Wytrwale dążą do osiągnięcia wytyczonych celów, jednakże nie lubią krytyki i czasami są zbyt uparte. Grupa krwi "A" - to introwertycy i perfekcjoniści. Wpracy są systematyczni, wydajni i skuteczni. Wydają się być ulegli, ale to pozory - potrafią "pokazać rogi". Są nie zastąpionymi współpracownikami, nie nadają się jednak na szefów - często brak im własnej inicjatywy. Grupa krwi "B" - to osoby niezależne i skomplikowane. Często zajmują kierownicze stanowiska. Ich zawodową zaletą jest kreatywność i możliwość koncentracji. Potrafią też być dobrymi obserwatorami. Są to ludzie stworzeni do realizacji wielkich zamierzeń, jednakże w pojedynkę - ich osobowość może utrudniać im pracę w zespole. Grupa krwi "AB" - dualny charakter ich osobowości powoduje,że są to osoby popadające w skrajności. To zarówno profesjonaliści, jak i nieudacznicy. W życiu zawodowym najlepiej sprawdzają się w dyplomacji, ponieważ potrafią szybko adoptować się do każdej sytuacji i rozwiązywać skomplikowane problemy. Ich wadą jest natomiast niezdolność podejmowania szybkich decyzji. Grupa krwi "0" Osoby posiadające grupę krwi "0" dobrze radzą sobie w sytuacji krótkotrwałych stresów, podczas których mogą w pełni wykorzystać swój potencjał chwilowej mobilizacji wszystkich sił w celu "walki i ucieczki" Przy przedłużającym się stresie tracą oni wysoką skuteczność działaniai reagują wybuchami złości, a w ich organizmach zachodzą negatywne procesy metaboliczne. Mogą wtedy ujawnić się choroby podłożu zapalnym, zwyrodnieniowe, alergiczne, nadwaga, cukrzyca lub niedoczynność tarczycy. Dla osób z tą grupą krwi, w profilaktyce stresu bardzo zalecane są intensywne i regularne ćwiczenia fizyczne - najlepsze rezultaty osiąga się ćwicząc ok. 60 min, co najmniej 4 razy w tygodniu. Niekorzystnemu wpływowi nadmiernej reakcji stresowej można także zapobiegać poprzez spożywanie odpowiednich dodatków żywieniowych. Dla grupy"0" szczególnie polecane są witaminy z grupy B (witamina B1, B5, B6), kwas liponowy, L-tyrozyna, glutamina oraz Rhodiola rosea będąca rośliną poprawiającą niespecyficzne reakcje na stres (adaptogen). Grupa krwi "A" Osoby z grupą krwi "A" są szczególnie narażone na działanie stresu. W porównaniu z grupą "0" mają bardziej pasywny stosunek do stresu z tendencją do ukrywania go, co przy obecnej szybkości życia i stojących wyzwaniach stanowi poważne zagrożenie. Szczególnie wrażliwa na stres równowaga hormonalna tych osób, w której istotną rolę odgrywa utrzymujący się wysoki poziom nadnerczowego hormonu stresu (kortyzolu), czyni ich bardziej podatnymi na cukrzycę, choroby serca i nowotwory. W profilaktyce tych chorób, oprócz prawidłowej diety, duże znaczenie mają odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne zawierające element skupienia i działające uspokajająco. Należy tu szczególnie polecić hata-jogę, taichi, ćwiczenia medytacyjne i głębokie oddychanie. Niekorzystnemu wpływowi stresu należy także zapobiegać poprzez spożywanie odpowiednich dodatków żywieniowych. Dla grupy "A " szczególnie polecane są adaptogeny, a wśród nich: żen-szeń, Ashwagangha (Withania somnifera), miłorząb japoński oraz witamina C, B1, B5, B6, B12, cynk, tyrozyna. 10

11 Grupa krwi "B" Osoby posiadające grupę krwi "B" mają potencjalnie największe możliwości przystosowawcze do radzenia sobie ze stresem. Grupę "B" można określić jako kompromis pomiędzy skrajnościami prezentowanymi przez grupy "A" i "0", co daje tej grupie dużą elastyczność. Głównymi problemami zdrowotnymi, które mogą wynikać pośrednio z działania stresu są: podwyższony poziom nadnerczowego hormonu stresu (kortyzolu), zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy i innych chorób metabolicznych, stwardnienia rozsianego oraz tocznia. W profilaktyce tych chorób, oprócz prawidłowej diety, duże znaczenie mają odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne angażujące zarówno umysł jak i ciało: tenis, sztuki walki, kolarstwo, golf, wycieczki piesze, a także metody wizualizacyjne i tai chi. Niekorzystnemu wpływowi stresu należy także zapobiegać poprzez spożywanie odpowiednich dodatków żywieniowych. Dla grupy "B" szczególnie polecane są adaptogeny, a wśród nich: żen-szeń, Ashwagangha (Withania somnifera), korzeń lukrecji, witamina C, B1, B6, cynk, tyrozyna, arginina. Grupa krwi "AB" Metabolizm i zdolność do reakcji na stres osób z grupą krwi "AB" jest mieszanką wszystkich pozostałych grup. Profil hormonów stresu przypomina profil grupy "0". Do głównych problemów zdrowotnych należy skłonność do infekcji, depresji, chorób układu krążenia i nowotworowych. Aktywność fizyczna jest istotnym elementem radzenia sobie ze stresem. Osoby z grupą krwi "AB " powinny angażować się zarówno w intensywny trening sportowy, jak i ćwiczenia uspokajające (optymalną proporcją są 2 dni relaksu i 3 dni treningu). Niekorzystnemu wpływowi nadmiernej reakcji stresowej można także zapobiegać poprzez spożywanie odpowiednich dodatków żywieniowych. Dla grupy "AB" szczególnie polecane są witaminy grupy B (witamina B1, B5, B6 ), kwas liponowy, L-tyrozyna, glutamina oraz żeń-szeń i Rhodiola rosea będące roślinami poprawiającymi niespecyficzne reakcje nastres (adaptogen). lek. med. Adam Cybart medycyna naturalna, homeopatia, medycyna pracy Łódź Oto oznaki ostrego stresu: pobudzenie emocjonalne, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, przyspieszenie oddechów, suchość w ustach, "gęsia skórka", wzrost stężenia cukru we krwi. Objawy te są wywołane przez pobudzające działanie stresorów na wydzielanie hormonów, m.in. adrenaliny, wazopresyny, prolaktyny czy endorfin. Po fazie zaalarmowania całego organizmu następuje faza odpoczynku - relaksacji, a więc okres, w którym dochodzi do regeneracji sił. Wyczerpanie organizm po fazie adaptacji i wzmożonego działania obronnego jest już tak wyczerpany, iż następuje załamanie jego funkcji obronnych i regeneracyjnych. To niezwykle ważne, aby zauważyć, iż system immunologiczny to nie tylko obrona, ale i regeneracja tkanki chorej. W naszym organizmie cały czas dokonuje się walka antygenów (czynników chorobotwórczych) z całą armią strażników zdrowia (przeciwciał, leukocytów, fagocytów itp.). Nasze zdrowie to nie tyle odcięcie się od wirusów czy bakterii, co ich sprawne zwalczanie w układzie 11

12 Nabierz dystansu BĄDŹ OPTYMISTĄ NAPRAWDĘ STRESUJĄCE JEST OK. 30 PROC. SYTUACJI. RESZTA NAJCZĘŚCIEJ WYNIKA ZE SKŁONNOŚCI DO WYOLBRZYMIANIA I PRZESADNEGO PERFEKCJONIZMU. KONCENTROWANIE SIĘ NA NEGATYWNYCH STRONACH SYTUACJI POGŁĘBIA NIEPOKÓJ I NAPIĘCIE. SKUPIENIE NA POZYTYWNYCH ASPEKTACH ZMNIEJSZA SKUTKI STRESU. BUDUJ SWÓJ WŁASNY WIZERUNEK NIEZALEŻNY OD PORÓWNAŃ Z INNYMI. POZNAJ SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY TO UODPORNIA NA KRYTYKĘ I EWENTUALNE NIEPOWODZENIA. ZNAJOMOŚĆ GRANIC NASZYCH MOŻLIWOŚCI CHRONI PRZED DĄŻENIEM DO CAŁKOWICIE NIEREALISTYCZNYCH CELÓW. PAMIĘTAJ W PRACY NIE TRZEBA BYĆ KOCHANYM, WYSTARCZY MIEĆ SATYSFAKCJĘ Z DOBRZE WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW. SZANOWAĆ I KOCHAĆ CIĘ POWINNI LUDZIE DLA CIEBIE WAŻNI. BĄDŹ PROFESJONALNA, KOLEŻEŃSKA. I RÓB SWOJE. 12

13 STRES W MIEJSCU PRACY - SKUTKI EKONOMICZNE SKUTKI ZDROWOTNE Osoby doświadczające stresu w miejscu pracy są wyczerpane fizycznie i psychicznie, odczuwają dolegliwości somatyczne lub zdrowotne. Z tych powodów mogą częściej: - nie być w stanie pracować tak efektywnie i wydajnie jak wcześniej - popełniać niezamierzone pomyłki i błędy - być niechętne zmianom, nowościom w pracy - omijać przepisy, zasady bezpieczeństwa, polecenia przełożonych - korzystać ze zwolnień lekarskich, brać dni wolne - ulegać wypadkom przy pracy - tracić zainteresowanie pracą - "wypalać się" - w skrajnych wypadkach rezygnować i odchodzić z pracy Rozwijający się stres powoduje zróżnicowane, specyficzne i niespecyficzne zmiany w organizmie człowieka. Są to zmiany zarówno w procesach fizjologicznych, jak i psychologicznych, ale także w zachowaniu się, zdolności do pracy oraz w ogólnym stanie zdrowia. Oczywiście nie wszystkie one pojawiają się jednocześnie i mogą być związane zarówno z ostrym, jak i przewlekłym stresem. Reakcje fizjologiczne: wzrost poziomu niektórych hormonów (nadczynność tarczycy) we krwi i moczu, wzrost poziomu glukozy we krwi (cukrzyca), przyspieszenie tętna (zawał serca, dusznica bolesna), wzrost ciśnienia tętniczego (udar mózgu), suchość w jamie ustnej, wzmożone wydzielanie potu, rozszerzenie źrenic, utrudnione oddychanie (astma), naprzemienne uczucia gorąca i zimna (dreszcze), wrażenie dławienia czy ucisku w gardle, choroba wrzodowa, zespół nadwrażliwości jelita grubego, zapalenie żołądka, świąd, katar sienny i uczulenia, wyprysk i łuszczyca, Reakcje psychologiczne: poczucie napięcia, rozdrażnienie, nerwowość, agresywność, zmęczenie, rozczarowanie, poczucie osamotnienia, tęsknotę, apatię, przygnębienie, depresję, czasem poczucie winy i wstydu, obniżenie samooceny. Ujawnia się również brak koncentracji, trudności w zapamiętywaniu i przypominaniu, utrudnienie myślenia (np. rozkojarzenie), niezdolność podejmowania decyzji i nadmierne uwrażliwienie na krytykę. 13

14 Zmiany w zachowaniu: zwiększona pobudliwość, niepokój (np. podniecenie ruchowe), lęk, impulsywność działania, wyładowania emocjonalne, zaburzenia mowy, czasem nerwowy śmiech, wzmożony apetyt (otyłość) lub utrata apetytu (anoreksja), skłonność do używania narkotyków, alkoholu i palenia tytoniu. Zmiany fizjologiczne i psychologiczne powodują, że człowiek okazuje się mniej zdolny do wykonywania pracy. Bywa roztargniony, jego stosunki ze współpracownikami pogarszają się lub stają się złe, narastają konflikty z innymi ludźmi, wzrasta zagrożenie urazami. Brakuje mu satysfakcji i zadowolenia z pracy, jej wydajność obniża się, pojawia się niekiedy skłonność do częstych zmian miejsca pracy. Wpływ na stan zdrowia przejawia się m.in. w zaburzeniach funkcjonalnych i chorobach, jakie stres może wywołać. Do zaburzeń i chorób, których mechanizm powstawania i rozwoju wiąże się ze stresem zalicza się m.in. ogólne osłabienie, brak lub opóźnienie miesiączki, bóle pleców i w klatce piersiowej (zapalenie płuc i inne infekcje), bóle i zawroty głowy, migreny, mroczki przed oczami, bezsenność, koszmary nocne, biegunkę, zwiększoną częstotliwość oddawania moczu, osłabienie popędu płciowego ( potencji), owrzodzenia, a ponadto choroby takie jak astma, cukrzyca, choroba wieńcowa serca oraz nerwice i w skrajnych przypadkach psychozy (właściwe choroby psychiczne). Fizyczne objawy reakcji stresowej są wywoływane przez układ współczulny i nadnercza, nad którymi kontrolę sprawuje mózg. Podwyższony stan czujności umysłowej umożliwia szybsze procesy myślowe. Źrenice rozszerzają się i poprawia się ostrość wzroku. Skóra staje się wrażliwsza na dotyk. Wyostrza się słuch. Wyostrza się węch. Zmniejsza się wydzielanie śliny, powodując wysuszenie ust. Serce bije szybciej i mocniej, czasami występuje uczucie jego kołatania. 14

15 Obieg krwi jest przyspieszony, dzięki czemu więcej tlenu dociera do wszystkich części ciała. Drogi oddechowe rozszerzają się, aby płuca mogły nabrać więcej powietrza, a oddech staje się szybszy i głębszy. Zapasy glukozy i tłuszczu w wątrobie oraz w komórkach tłuszczowych zostają naruszone i przedostają się do krwioobiegu jako źródło dodatkowej energii. Układ trawienny pracuje wolniej, krew nie odpływa do jelit. Śledziona dostarcza krwinki czerwone do krwiobiegu, aby w organizmie krążyło więcej tlenu. Krwinki białe są wydzielane do krwiobiegu, by zwalczać infekcje czy stany zapalne. Nerki wytwarzają mniej moczu, aby zachować ilość krążących w organizmie płynów i umożliwić utrzymanie ciśnienie krwi na wysokim poziomie. Nadnercza stopniowo wydzielają noradrenalinę. Rośnie dopływ energii do mięśni kończyn, które muszą zachować siłę przes dłuższy czas. Zmniejsza się ukrwienie skóry. Skóra poci się w celu obniżenia temperatury ciała podczas długotrwałego wysiłku mięśni. OSOBY Z GRUP RYZYKA Poziom odczuwanego stresu może być różny u różnych osób. Posiadanie wrodzonych cech temperamentu, pewnych cech osobowości, ale także odpowiedniej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wsparcia w przełożonych i innych pracownikach może obniżać wysoki poziom stresu. Z kolei ich brak może powodować wzrost poziomu stresu wśród osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Szczególnie wysoką podatność na stres zawodowy przejawiają osoby, których zdolność radzenia sobie z wymaganiami zawodowymi jest obniżona z powodu: - młodego wieku - krótkiego stażu pracy - niedopasowanych do wykonywanych obowiązków predyspozycji (np.: ostrości wzroku, słuchu, zdolności manualnych, refleksu) - zdolności (np.: humanistycznych, artystycznych, technicznych, urzędniczych), wykształcenia lub doświadczenia zawodowego 15

16 Stres ma ogromny wpływ na naszą seksualność. Z własnego życia pamiętamy, ile razy nie mieliśmy ochotny na zbliżenie po wyczerpującym dniu spędzonym w stresującej pracy. Stres wpływa zarówno na seksualność kobiet, jak i mężczyzn. Doprowadza nie tylko do oziębłości seksualnej czy zaburzeń erekcji u mężczyzn, ale także do problemów z płodnością. Nadmiar hormonu prolaktyny - hiperprolaktynemia Dotychczas dość dobrze poznano hormonalną przyczynę powyższych zjawisk, a zwłaszcza wpływ stresu na płodność kobiet. Odkryto, że długotrwałe stany stresowe mogą prowadzić do hiperprolaktynemii (nadmiaru hormonu prolaktyny, PRL) w centralnym układzie nerwowym (mózg i rdzeń kręgowy). Hormon ten występujący w nadmiarze prowadzi do zaburzeń wielu czynności w organizmie, takich jak: cykl miesięczny u kobiet czy produkcja plemników u mężczyzn. Hiperprolaktynemia jako efekt stresu często daje o sobie znać wiele miesięcy, a czasami nawet lat po przykrym incydencie (narażeniu na silny stresor), gdyż rozregulowany układ neurohormonalny regeneruje się przez długi czas. Teorię tę potwierdzono, gdy funkcje seksualne uległy polepszeniu po skonstruowaniu i zastosowaniu leków zmniejszających stężenie PRL. Negatywny wpływ pracy na seks Stresujące wydarzenia bardzo często doprowadzają do rozwinięcia stanów depresyjnych, które już w swojej definicji są przyczyną obniżenia libido (popędu płciowego). Próba zastosowania leków antydepresyjnych jest nieskuteczna, gdyż leki antydepresyjne same w sobie powodują obniżenie libido. U osób rozwiedzionych często latami występuje niechęć wobec innych, co uzewnętrznia się poprzez unikanie kontaktów seksualnych. Stresującym wydarzeniem w życiu jest utrata pracy. Zdarzenie to bardzo negatywnie wpływa na życie seksualne, gdyż w tym czasie często dochodzi do burzliwych domowych konfliktów. Konsekwencją tych konfliktów może być rozwój, częściej u kobiety, zespołu Kehrera. W zespole tym wskutek kłótni, problemów dochodzi do unikania przez jednego z partnerów (częściej mężczyzn) kontaktów seksualnych. Partnerki z prawidłowym libido czują się niezaspokojone, pojawia się u nich rozdrażnienie, napięcie, po pewnym czasie pojawiają się dolegliwości fizyczne pod postacią upławów z pochwy, bólów głowy, zaburzeń miesiączkowania czy nieokreślonych bólów w jamie brzusznej. Kobiety te szukają pomocy u lekarza, jednak nieskutecznie, gdyż przyczyna problemów jest po innej stronie.czasami choroba przewlekła może doprowadzić do zaburzeń w życiu seksualnym, unikaniu zbliżeń, co ostatecznie może prowadzić do zdrad w związku. 16

17 WYPALENE ZAWODOWE Wśród innych życiowych wydarzeń, które mogą generować stres powodujący zaburzenia seksualne, należą między innymi: sytuacje po porodzie, gdzie jedną z przyczyn problemów jest zanik potrzeb seksualnych partnerki związany ze zmianą stylu życia lub w czasie ciąży, gdy dochodzi do wahań zapotrzebowania seksualnego partnerki. Po wyjściu za mąż u kobiet czasami rozwija się Zespół Romea i Julii inaczej zwany chorobą weselną. Problem dotyczy kobiet głównie w krajach islamskich i objawia się depresją, silnym niepokojem powstałym w początkach życia seksualnego. Podsumowując, należy dodać, że wszelkie stresujące sytuacje w związku kłótnie małżeńskie itp., przyczyniają się do rozwoju zaburzeń seksualnych. To odpowiedź organizmu na stres, którego źródłem jest sytuacja w pracy. Może być ono reakcją na długotrwałe przeciążenie obowiązkami, zbyt odpowiedzialne i trudne zadania lub wyczerpującą, monotonną i nudną pracę. W takich warunkach następuje utrata motywacji do pracy, a działania, pierwotnie wykonywane z pasją i przyjemnością, teraz są kojarzone z przymusem. Objawy, odnosząc się początkowo bezpośrednio do naszego funkcjonowania w pracy, stopniowo ogarniają pozostałe obszary życia człowieka. I ETEP Dominują bóle głowy lub bezsenność, zaburzenia apetytu, chęć ucieczki w chorobę. Stan długotrwałego napięcia prowadzi do emocjonalnego, psychicznego lub fizycznego wyczerpania objawiającego się narastającym i długotrwałym poczuciem zmęczenia, które nie mija. II ETAP Pojawiają się zdehumanizowane formy zachowania się wobec współpracowników, podwładnych, klientów. Typowe są: cynizm, unikanie kontaktów, deprecjonowanie pracy innych. (Podwładni to debile i jełopy, współpracowniczka to żmija albo suka, nie wspominając o szefie...) Narastają trudności w komunikowaniu się. 17

18 III ETAP Ten etap łączy wszystkie dotychczasowe oznaki wypalenia. Osoby w tej fazie stają się konfliktowe, agresywne bądź wycofane. Żyją w poczuciu izolacji, osamotnienia, pustki. Nabierają przekonania o braku własnych kompetencji, pogarsza się efektywność i jakość ich pracy. Mogą przeżywać silne lęki, poczucie krzywdy, chęć porzucenia tego wszystkiego. W skrajnych przypadkach przychodzą do gabinetu i krzyczą: Nienawidzę moich uczniów! Rozumie pani? Nienawidzę ich!!! Albo: Zastrzelę każdego klienta, który wejdzie jutro do mojego biura! Problem wypalenia może dotyczyć każdego i na każdym stanowisku, jednak największe ryzyko jego wystąpienia związane jest z pełnieniem funkcji stresogennych (np. kierowniczych) oraz zawodami wymagającymi intensywnych kontaktów z ludźmi. Dużą grupę stanowią: nauczyciele, trenerzy, pedagodzy, pielęgniarki, lekarze, handlowcy, psychologowie, konsultanci zajmujący się doradztwem personalnym. Dzieje się tak, ponieważ osobiste zaangażowanie w problemy drugiego człowieka powoduje silne napięcie nerwowe, a jeśli sytuacja napięcia przedłuża się (dzień po dniu), wówczas stres, z którym sobie nie radzimy powoduje wyczerpanie psychiczne, emocjonalne, fizyczne, czyli właśnie wypalenie. Jak nie wypalić się w pracy? Przyczynami wypalenia zawodowego mogą być także czynniki wewnętrzne, inaczej predyspozycje osobowościowe. Zagrożeni są zwłaszcza pracownicy, którzy mają ambitne cele zawodowe, wysokie oczekiwania wobec pracy, skłonności do perfekcjonizmu, są emocjonalnie zaangażowani, utożsamiają się z wykonywanym zadaniem i organizacją, a także, rzecz jasna, pracoholicy. Trzecia grupa czynników sprzyjających wypaleniu związana jest z otoczeniem zawodowym. Tworzą ją: brak możliwości podejmowania decyzji, nadmierna biurokracja, nieadekwatne wynagrodzenie i, przede wszystkim, brak wsparcia społecznego. Wyznaczaj sobie realistyczne cele. Zamierzenia dalekosiężne uzupełniaj celami cząstkowymi, wymiernymi i możliwymi do osiągnięcia, rozpisanymi na dzień, tydzień, miesiąc. Odpoczywaj! Pożądane są zmiany formy aktywności, częste kontakty z osobami, które wprawiają cię w dobry nastrój, zrobienie czegoś, co nie jest związane z pracą zawodową. Jeśli w pracy masz wiele kontaktów z ludźmi dbaj o momenty wyciszenia i wycofania się. Samotny spacer w parku czy lektura książki pozwolą ci spokojnie zebrać myśli i dadzą wytchnienie. Traktuj sprawy zawodowe mniej osobiście. Chodzi tu o zatracenie granic i nadmierne identyfikowanie się z problemami innych. Szukaj przeciwwagi dla spraw zawodowych, na przykład w rodzinie. 18

19 Zaawansowane fazy wypalenia Ucz się czegoś nowego. Nie poddawaj się rutynie. Naucz się też nie tylko dawać, ale i brać korzystaj z życzliwości i pomocy innych. Poznawaj siebie, swoje reakcje i ograniczenia! Nikt nie jest doskonały najważniejsze, by rozumieć, co jest naszą mocną, a co słabą stroną. Zauważaj to, co dobre, nawet jeśli są to drobne sprawy. Doceniaj zalety i dobrą wolę innych łatwiej wtedy znieść nieuniknione porażki i frustrujące sytuacje. Kultywuj odpowiedni styl życia; rozwijaj swoją osobowość i przede wszystkim zawsze staraj się być sobą autentyczność daje poczucie wewnętrznej harmonii i spokoju. Jeżeli poczucie wypalenia jest już bardzo nasilone- odczuwasz brak motywacji, wycofałeś się z życia towarzyskiego, zawodowego, zachęcam cię do konsultacji u dobrego psychologa Jeżeli poczucie utraty motywacji uniemożliwia ci kontynuowanie dotychczasowych zajęć, zrób przerwę na pewien czas. Spróbuj na przykład zmienić swój obszar zainteresowań, zaangażuj się w inne przedsięwzięcie ale nadal pozostając na tym samym stanowisku. Jeżeli pozwolisz sobie na taką przerwę w dotychczasowych zajęciach, po powrocie znów mogą przynosić ci przyjemność. "Załamanie" Jeżeli jednak jesteś absolutnie pewien, że wygasło już jakiekolwiek zainteresowanie dotychczas wykonywanym zajęciem, pomóc może całkowita zmiana zainteresowań i charakteru pracy. Jeżeli dokonasz zmiany obszaru aktywności, możesz odzyskać energię i pasję. Będzie to oznaczać, że utrata motywacji i apatia dotyczyły poprzedniej pracy, w której doszło do wypalenia. Jeżeli znów kiedykolwiek zaczniesz odczuwać niepokojące cię symptomy, będziesz potrafił je rozpoznać wystarczająco wcześnie by zapobiec całkowitemu wypaleniu. To doświadczenie pozwoli ci efektywniej zarządzać swoją energią, skuteczniej rozwiązywać problemy, redukować stres do takiego poziomu, który zapewnia optymalne wyniki pracy. Załamanie może być następstwem długo utrzymującego się wysokiego poziomu stresu, doświadczenie poważnego kryzysu życiowego lub stanu wyczerpania. Fizycznym przejawem tego stanu może być np. udar mózgu, zawał, choroba psychiczna. W tym ostatnim przypadku symptomy początkowo mogą być dostrzegane tylko przez daną osobę, otoczenie natomiast w początkowej fazie może nie obserwować żadnych zmian. Mogą narastać powoli, nasilać się, pojawiać się z większą częstotliwością. Inaczej jest w przypadku fizycznych skutków załamania- są gwałtowne i niezwykle niebezpieczne dla życia. 19

20 Symptomami świadczącymi o załamaniu nerwowym, mogą być na przykład: * Nietypowe, irracjonalne, pozbawione kontroli zachowanie; * Niezwykle nasilony lęk; * Ciężka depresja; * Obsesyjna aktywność- uporczywe, irracjonalne działanie; * Następujące po sobie okresy depresji i euforii; * Zachowania autodestrukcyjne: Szlochanie, Wrzaski, Krzyki, Przemoc, Samookaleczenie, samobójstwo» Jak sobie pomóc? * nieracjonalne postępowanie: porzucenie pracy, zerwanie związku, kompulsywne zakupy, zażywanie narkotyków, * schizofrenia W przypadku załamania niezbędna jest profesjonalna pomoc! Można rozładować nagromadzone emocje poprzez spacer, gimnastykę, pływanie, bieganie, sportowe gry zespołowe. Warto zająć się czymś, co sprawia przyjemność (czytanie książki, pielęgnacja kwiatów, łowienie ryb, słuchanie muzyki, fotografia). Ważne jest prawidłowe odżywianie się (dieta powinna zawierać produkty bogate w magnez), odpowiednio długi sen, odpowiedni czas przeznaczony na rozrywkę. 20

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Na zdrowe życie! Mieć apetyt na życie. 2012 01 wiosna. Szczęście to stan pozytywnych emocji. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie

Na zdrowe życie! Mieć apetyt na życie. 2012 01 wiosna. Szczęście to stan pozytywnych emocji. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie Na zdrowe życie! 2012 01 wiosna Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie W numerze: Mieć apetyt na życie Aktywność fi zyczna i jej wpływ na rozwój dziecka Wiosna nowa energia nowa ja Setki diet, a ja

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Borgis Brak aktywności ruchowej i jej wpływ na stres u ludzi pracujących zawodowo

Borgis Brak aktywności ruchowej i jej wpływ na stres u ludzi pracujących zawodowo Borgis Brak aktywności ruchowej i jej wpływ na stres u ludzi pracujących zawodowo *Renata Grzywacz Katedra Turystyki i Rekreacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów Kierownik Katedry: prof.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak?

Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Rozdział 1. Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Pod koniec XIX wieku Zygmunt Freud tworzył podstawy nowoczesnej psychoterapii, poszukując sposobów znoszenia objawów zaburzeń psychicznych dostrzeganych

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Zachowaj jasność umysłu

Zachowaj jasność umysłu Zachowaj jasność umysłu najnowsze wyniki badań naukowych mózgu Jakość życia The European Dana Alliance for the Brain NRTA - Towarzystwo Edukacyjne AARP NRTA (www.aarp.org/nrta, National Retired Teachers

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa kody wartości czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKUTECZNE POROZUMIEWANIE ZASADY OGÓLNE... 3 MODELE PROCESU KOMUNIKACJI... 5 REGUŁY RZĄDZĄCE POROZUMIEWANIEM SIĘ... 9 WYWIERANIE WRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Pojęcie stres jest powszechnie STRES W PRACY. Jak skutecznie z nim żyć? stresu? I czy istnieją skuteczne sposoby radzenia

Pojęcie stres jest powszechnie STRES W PRACY. Jak skutecznie z nim żyć? stresu? I czy istnieją skuteczne sposoby radzenia STRES W PRACY Jak skutecznie z nim żyć? fot. www.inmagine.com Maja Hain Psycholog kliniczny Pojęcie stres jest powszechnie znane i używane w każdym środowisku, w którym się obracamy. Bardzo często słyszymy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo