DIAGNOZOWANIE PRACY SILNlKA 0 ZAPLONIE SAMOCZYNNYM W TRYBIE ON-LINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZOWANIE PRACY SILNlKA 0 ZAPLONIE SAMOCZYNNYM W TRYBIE ON-LINE"

Transkrypt

1 Joumal of Kones. Combustion Engines, VoIB, No 3-4, 2001 DIAGNOZOWANIE PRACY SILNlKA 0 ZAPLONIE SAMOCZYNNYM W TRYBIE ON-LINE Jerzy Merkisz 1 Marcin Ryehter" Piotr Lijewski'' Politechnika Poznanska Instytut Silnikow Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn ul. Piotrowo Poznan Wprowadzenie Pomimo wielu zagrozen dla srodowiska naturalnego, silnik spalinowy jest i prawdopodobnie pozostanie w najblizszej przyszlosci podstawowym zrodlern napedu srodkow transportowych. Wydaje sie pewne, ze w przyszlosci przy jego rozwoju trzeba bedzie kierowac sie glownie wzgledami ekologicznymi. Kierujac sie wlasnie tymi wzgledami wprowadzono system diagnostyki pokladowej - OBD II (On BoardDiagnostic II) i jego odpowiednik europejski EOBD (European On BoardDiagnostic). Aby spelnic ustalone limity emisji spalin, ktore musza bye spelnione przez pojazd po przebiegu minimum km, niezbedne jest zachowanie odpowiedniego stanu technicznego silnika (przede wszystkim element6w decydujacych 0 emisji zwiazkow toksycznych) oraz jego ciagla kontrola. Monitorowanie pracy ukladow szczegolnie oddzialywujacych na emisje spalin umozliwia wykrywanie niesprawnosci juz w momencie jej zaistnienia, gdy zanieczyszczenie srodowiska wynikajace z tej usterki jest jeszcze stosunkowo nieduze, Powyzsze wymagania spelnia pokladowy system diagnostyczny - OBD II (EOBD). System ten to zespol testow diagnostycznych oraz procedur obliczeniowych i decyzyjnych, zmierzajacych do oceny sprawnosci elementow podzespolow pojazdu, ktorych zuzycie lub uszkodzenie moze wplywac na zwiekszenie emisji z pojazdu (a takze bezpieczenstwo), stad nazwa "elementy emisyjnie krytyczne". Nadzorem tego systemu sa objete oprocz elementow emisyjnie krytycznych, takze elementy i uklady, kt6rych niesprawnosci moga posrednio zwiekszyc emisje przez oddzialywanie swymi wejsciami lub wyjsciami na centralny system komputerowy. Jezeli wartosc sygnalu rzeczywistego nie odpowiada wartosci kontrolnej, to w pamieci urzadzenia sterujacego jest zapisywany kod usterki. Wykrycie niesprawnosci jest sygnalizowane kierowcy wskainikiem swietlnyrn MIL (Malfunction Indicator Light) oraz rejestrowane w pamieci jednostki centralnej w postaci standardowego kodu niesprawnosci i innych danych pomocniczych (np. warunki przy kt6rych zaistniala usterka). Wyzwanie dla producent6w przyniosla EPA (Enviroment Protection Agency), poczawszy od ustalenia ram przepisow emisji wylotowej az do calkowitej zmiany podejscia do gospodarki silnikowej. Do 1994 roku, producent pojazdu poswiadczyl, ze produkt powinien spelnic warunki emisji co najmniej mil. Od tamtej pory zwiekszane sa stale warunki utrzymania norm limit6w do mil (dotyczy rynku USA)

2 Dotad emisja zwiazkow toksycznych podczas eksploatacji pojazdu byla w duzej mierze niekontrolowana, mimo wielkiego wysilku na etapie projektowania i produkcji. Producent w zasadzie ponosil odpowiedzialnosc za emisje jedynie do "bramy fabryki", czyli nie byl odpowiedzialny za ewentualny wzrost emisji spalin podczas eksploatacji pojazdu wynikajacy np. z niesprawnosci elementow i ukladow silnika spalinowego. Elektroniczny system sterowania pracy silnika sklada sie z trzech podstawowych blok6w funkcjonalnych: czujnik6w, sterownika i elementow wykonawczych (nastawniki, glownie urzadzenia elektromagnetyczne). Jednostka sterujaca praca systemu OBn II Glownyrn elementem elektronicznego ukladu sterowania uklad6w pojazdu jest sterownik - ECU (Engine Control Unit), Sterownik przyjmuje sygnaly z czujnik6w, przetwarza je i wysyla do element6w wykonawczych (nastawnikow). Ze wzgledu na to, ze sterownik jest najczesciej zabudowany w komorze silnikowej musi spelniac wysokie wymagania dotyczace odpornosci na temperature, drgania, wilgoc i plyny eksploatacyjne. Czujniki i elementy wykonawcze Sit urzadzeniami zewnetrznymi w stosunku do sterownika. Sygnaly wejsciowa sa doprowadzane do sterownika za pomoca zlaczy wielostykowych i moga miec rozna forme. Jednyrn z rodzaj6w sygnalu z czujnik6w Sit analogowe sygnaly wysylane w postaci napiecia w okreslonym zakresie. Sygnaly te Sit nastepnie przetwarzane przez przetwornik analogowo - cyfrowy i sluzy mikroprocesorowi sterownika do obliczen. Przykladowe wielkosci fizyczne przekazywane do sterownika w postaci analogowej to: masa zasysanego powietrza, cisnienie w przewodzie dolotowym, temperatura cieczy chlodzacej. Drugi rodzaj wejsciowych sygnalow pochodzacych z czujnik6w to sygnaly cyfrowe, ktore Sit przetwarzane bezposrednio przez mikroprocesor. Trzeci rodzaj sygnalow wejsciowych to impulsowe sygnaly z czujnikow indukcyjnych informujace 0 predkosci obrotowej (rys. I), Sygnaly wejsciowe z czujnikow oraz innych ukladow (np. ABS, poduszki powietrzne) sluza jako wielkosci poczatkowe do obliczen wielkosci wyjsciowych ustalanych wedlug algorytmow i charakterystyk zawartych w pamieci sterownika. Jednostka sterujaca silnika oprocz mikroprocesora dysponuje rowniez modulern nadzoru, ktore kontroluja sie nawzajem i w razie wykrycia usterki moga przerwac prace silnika. ZASILANIE ELEKTRYCZNE P'Q',.t'.''''1! Mttr.".tu.r S::~UIl CYFROWY SVGNAL WEJSCIOWY = F -Ie- SYONALY WYSYLANE DO NASTAWNIK6w ANALOGOWY SYGNAL WEJSCIOW Y IMPULSaWE SYGNALY WEJSCIOWE I = ~-~~J r=.f C AN--1 M.~., I- l1li:.,. DIAONQ5TYKA

3 System przesylania danych Wprowadzenie elektronicznie sterowanych ukladow wtryskowo - zaplonowych oraz podsystemow redukcji emisji zwiazkow toksycznych gwaltownie zwiekszylo ilosc polaczen energetyczno-informatycznych w samochodzie. Efektem tego byly: - wzrost kosztow okablowania, - trudnosci jego zabudowy w pojezdzie, - pogorszenie niezawodnosci zwiazane z iloscia polaczen w wiazkach, W tradycyjnych rozwiazaniach pokladowych systemow EIE trudne lub niemozliwe bylo takze wykorzystanie czujnikow tych samych parametrow pojazdow w roznych zastosowaniach kontrolno - pomiarowych), co dale] komplikowalo caly system. Jedynym racjonalnym rozwiazaniem stale sie wiec zastapienie analogowej wiazki szeregowa transmisja cyfrowa znana od dawna w telekomunikacji i informatyce, w ktorej informacje pomiedzy elementami, podzespolami i systemami Sll wymieniane po jednym wspolnym IIlCZU elektrycznym. W wyniku wspolnych dzialan producentow pojazdow i instytucji normalizujacych opracowano trzy standardy takiej transmisji, ktore moga obsluzyc wszystkie zastosowania pojazdowe. Standardy te nazywane w literaturze kornunikacja klasy A, B i C (tab. 1). Tablica 1 K1asy komunikacji danychakceptowane przez SAE KlasaA KlasaB Klasa C Predkosc niska srednia wvsoka Transfer < 10 Kb/s od 10 do 125 Kb/s od 125 Kb/s do 1 Mb/s Urzadzenia Niekrytyczne systemy Systemy pomiarowe Zastosowanie zwiekszajace komfort kontrolno-pomiarowe krytyczne dla jazdy bezpieczenstwa iazdv Kazda klasa komunikacji byla projektowana pod katem spelnienia specyficznych wymagan poszczegolnych podzespolow i podsystemow pojazdow i rozni sie od pozostalych glownie predkoscia transmisji i odpornoscia na bledy, Podjete w 1983 roku przez firme Bosch prace doprowadzily do stworzenia funkcjonalnego systemu transmisji danych, ktore swe dzialania opieraly na protokole komunikacyjnym CAN (Controller Area Network) zwana inaczej szyna danych (rys. 2b). Protokol CAN okreslaja normy ISO i oraz normy SAE Sieci tworza wymienniki informacji (tzw. wezly) polaczone z magistrala danych. Wezly moga bye zarowno nadajnikami jak i odbiornikami informacji. Dla zapewnienia technicznych rnozliwosci wspolpracy z magistrala kazdy wymiennik musi posiadac: [10] - sprz~g mechaniczny - zlacze, - uklad sprzegajacy elektryczny - dopasowujacy poziomy i strukture sygnalow elektrycznych do wymagan ogolnych obowiazujacych w calej magistrali, - uklad sterowania wymiana danych - generujacych sygnaly potrzebne do wprowadzenia komunikatu do magistrali i do przyjecia komunikatu z magistrali, - uklad sprzegajacy wewnetrzny laczacy uklad sterowania wyrniana danych z obslugiwanym sterownikiem funkcjonalnym lub zrodlami sygnalow dochodzacych do wezla. 11

4 Komunikacja nawiazywana jest pomiedzy wezlami sieci dla wymiany informacji 0 stanie pracy urzadzen albo danych zawierajacych wartosci mierzonych parametrow. Do danych 0 stanie pracy, zwanych statusowymi, naleza m.in.: kody usterek, nastawy regulatora predkosci, - ograniczenia predkosci, potwierdzenia wybranego zakresu pracy skrzyni biegow, - informacje 0 wlaczaniu hamulca silnikowego itd. a) wskainiki sterowmk skrzyni bieg6w U'l'''' diagnostyczne Rys. 2. Porownanie transmisji danych; a) konwencjonalna, b) szeregowa - magistrala CAN Elementy systemu diagnostyki pokladowej Elektroniczne uklady sterowania, w ktore wyposazone sa wspolczesne pojazdy pomagaja spelnic zaostrzajace sie przepisy dotyczace czystosci spalin, poprawiaja bezpieczenstwo pojazdu w czasie ruchu oraz dostarczaja informacje do pokladowego ukladu diagnostycznego OBD. Istotnym elementem systemu sterowania silnika spalinowego i pojazdu, takze w czasie ruchu, sa czujniki. Ich zadaniem jest dostarczenie do sterownika informacji, ktora nastepnie jest przetworzona i na podstawie ktorej sterownika wysyla sygnal do elementow wykonawczych. W zaleznosci od czujnika sygnaly dostarczane do sterownika moga bye analogowe (przetwarzane przez przetwomik analogowo - cyfrowy), cyfrowe przetwarzane bezposrednio przez mikroprocesor, lub impulsowe sygnaly pochodzace z czujnik6w indukcyjnych (np.: predkosci obrotowej warn korbowego silnika). Ze wzgledu na ograniczenie emisji spalin wymagane sa coraz szybsze i dokladniejsze czujniki, stad do ich budowy wykorzystywane sa najnowsze rozwiazania mikrotechniki. Coraz czesciej stosowane sa czujnik z elektronicznymi ukladami ktorych zadaniem jest obrobka sygnalu, przewiduje sie, ze w niedalekiej przyszlosci w czujniku bedzie wbudowany m.in. mikroprocesor. Zintegrowanie czujnika z przetwomikiem analogowo - cyfrowym i mikroprocesorem umozliwi zmniejszenie mocy obliczeniowej sterownika, wspolprace z szyna szeregowej transmisji danych oraz spowoduje wielokrotne wykorzystanie sygnalu z tego czujnika przez rome sterowniki zaimplementowane w pojezdzie. W procesie sterowania i diagnozowania pracy silnika powszechnie wykorzystywane sa czujniki: 12

5 - pomiar temperatur: cieczy chlodzacej, oleju smarujacego, paliwa, powietrza w kolektorze dolotowym. Najczesciej stosowane sa czujniki, kt6rych dzialanie oparte jest na zmianie rezystancji rezystora pod wplywern temperatury. Mozerny tu wyroznic dwie podstawowe grupy czujnik6w PTC (Positive Temperature Coefficient) i NTC (Negative Temperature Coefficient). Dla czujnik6w PTC ze wzrostem temperatury rosnie rezystancja, w przypadku NTC rezystancja maleje, pomiar cisnien: powietrza w kolektorze dolotowym, otoczenia, oleju smarujacego, paliwa. Szeroko wykorzystywane sa czujniki, kt6rych zasada dzialania polega na zmianie przewodnosci rezystor6w elementu pomiarowego na skutek powstania naprezen mechanicznych wywolanych wychyleniem membrany pomiarowej pod dzialaniern cisnienia (rys. 3). W systemie diagnozowania silnika spalinowego w trybie ON - LINE rnozliwe jest wykorzystanie optoe1ektrycznych czujnik6w cisnienia amerykanskiej firmy OPTRAND monitorujacych zmiany cisnienia indykowanego w kazdym cyklu spalania [4], 'il kmua pomaroca(chip) z ukiadem il- e1ektronic2l1)'l1l ~. r.:: cok61 szklany... "'1 pdayv,a L.... podilpmie cisnieoia Rys. 3. Elementpomiarowy mikromechanicznego czujnika cisnienia indukcyjne czujniki predkosci obrotowej i kata obrotu; podczas pomiaru wykorzystuje sie zmiane strumienia pola magnetycznego wystepujaca miedzy rdzeniem i uzebionym kolem impuls6w indykujaca prad 0 zmiennym napieciu. Sa stosowane do okreslenia: polozenia walu korbowego, polozenia tloczka w sterowanych elektronicznie rozdzielaczowych pompach wtryskowych, - indukcyjny wzniosu iglicy rozpylacza; sygnal informujacy 0 wzniosie jest wytwarzany dzieki modyfikowaniu pola magnetycznego przez ruch iglicy wtryskiwacza, to powoduje znieksztalcenie przebiegu napiecia zasilania cewki czujnika, - polozenia pedalu przyspieszenia; podstawowym elementem jest potencjometr (rezystor zmienny), zmiana polozenia pedalu przyspieszenia wywoluje zmiane napiecia (rys. 4); 13

6 czujnik... pedalprzyspieszenia F",wspomik pedalu Rys. 4. Czujnikpedaluprzyspieszenia Nadzorowanie pracy czujnik6w polega na sprawdzaniu czy czujniki sa wlasciwie zasilane oraz czy ich sygnal miesci sie w dopuszczalnym zakresie. Sciezka sygnalu zostaje uznana za uszkodzona jesli usterka wystapi w scisle okreslonym czasie. Usterka zostaje zarejestrowana w pamieci sterownika lacznie z zapisem warunk6w przy kt6rych wystapila. Usterka moze zostac usunieta z parnieci sterownika w przypadku gdy sciezka sygnalu w ciagu okreslonego czasu zostanie rozpoznana jako nieuszkodzona. 1. CZVINIK KONWENCJONALNY I CZWNIK~ DROGATRANSMISJISYGNALU. STEROWNIKCYFROWY f ,..: cmly nazakj6ceni. ~ Analosowcprzetwar.zanic Iygnalu lilalogowy : Pnctwomil<1Il"""owe> - o~ I 2. CZVINIK - PIERWSZYSTOPIENlNTEGRACJI r7irooa"jriiiiimii.ksygnaiif"] CZWNIK. I zht.ozc wiclokrotnc ' analogowc przctwarzaiiic,iygnaiu ~: --- matoczutyna zaklooen.ia analogowy rrrerownik CYFROWY ik: analogowo - cyuowy 3. CZUINIK - DRUG! STOPIENlNTEGRACJI CZWNIK analogowc przctwarzaiiic Iygnalu przctwomil< lilalogowe> - o;.&owy r- i5iiooxfiiaiiiimisitiygnai)j'! zdolny do""p6ipmoy z 'zyn. ;"",, ~b~~erownikcyfrowy I odpomynazakl6cenia ;"'Il ~ L, oyfrowy 4, CZUINIK - TRZECISTOPIEN lntegracji CZWNIK analogowc przctwarzanic sygnalu przctwomik. analogowo - oyfrowy mikroprocesor(clcktronicznc przctwarzanic danych) Podsumowanie Rys. 5. Rodzaje czujnikow w zaleinosci ad stopniazintegrowania Technologia OBO ill EOBO rna bardzo duze znaczenie dla ochrony srodowiska nie tylko w Polsce, ale takze w krajach Unii Europejskiej. Kilka lat ternu rozpoczeto wiec prace nad przystosowaniem i wdrozeniem tego systemu diagnostycznego w Europie. Procedury diagnostyczne w ramach systemu OBO II spowodowaly, ze producent pojazd6w zostal zmuszony do kontrolowania sytuacji samochodu nie tylko podczas 14

7 konstruowania oraz projektowania swoich produkt6w, ale takze na etapie eksploatacji i recyklingu. System diagnostyki pokladowej bedzie stopniowo eliminowac diagnostyke instrumentalna, W przyszlosci nalezy sill spodziewac duzego ograniczenia stacjonarnej diagnostyki silnika oraz zastapienie jej diagnostyka pokladowa z komputerowa interpretacja danych (rys. 6). Ocena stanu technicznego pojazd6w (a zwlaszcza parametr6w ekologicznych i bezpieczenstwa) w czasie calego okresu eksploatacji, bedaca dotad obszarem zainteresowania stacji kontroli pojazd6w i uzytkownikow, stala sill zadaniem producent6w pojazd6w, gwarantowanym prawnie. W swietle normy OBD II pojazd, ze swoim cyklem zycia, powinien zamknac sill w zamknietym cyklu zycia (z wykorzystaniem rnaterialow zlomowanych pojazd6w do produkcji nowych). Obecnie system OBD IIjest realizowany przez jeden lub dwa moduly kontrolno ponuarowe: - centralny modul sterownia ukladem napedowym PCM (Power Train Control Module), - w przypadku pojazdu wyposazonego w elektronicznie sterowana automatyczna skrzynie bieg6w - przez sterownik tej skrzyni. Przewiduje sill, ze w przyszlosci beda kontrolowane wszystkie podstawowe podsystemy nadwozia i podwozia, co bedzie oznaczalo, ze do realizacji funkcji systemu beda wlaczone takze pozostale sterowniki pojazdu (rys. 9). Nadwozie $wialta! Swialta! Rys. 6. Diagnostyka A - pokladowa, B - instrumentalna (stacyjna) 15

8 Wprowadzenie skutecznej metody identyfikacji i eliminacji z ruchu pojazd6w z uszkodzeniami sygnalizowanymi przez system OBD II umozliwi zlagodzenie kontroli pojazd6w sprawnych. System OBD II rna na celu wykrycie uszkodzen, zwiazanych z bezpieczenstwem, Dodatkowa zaleta w przypadku stosowania ukladu OBD jest mozliwosc wykorzystania do rejestracji pewnych parametr6w pojazdu przed wypadkiem - "czarna skrzynka" oraz mozliwosci identyfikacji numeru YIN samochodu. Powyzsze funkcje sa wazne dla policji, prokuratury, shizb granicznych, sluzb celnych, firm ubezpieczeniowych itp. KontroJowane podsystemy NadwozlII Podwozla SlInlk L...,o,...1 PODSYSTEMY STEROWNIKI Streszczenie Etektronika bezpieczenstwa i komfortu Systemy pojazdu Maglst...lI. B ( do 32 sterownik6w) Elektronika emisyjna II SAS:~~:'n Rys. 7. Dalszy rozwoj systemu OBD II, czyli OBD III Pomimo wielu wad i zagrozen dla srodowiska naturalnego, silni spalinowy pozostanie w najblizszej przyszlosci podstawowym zrodlem napedu srodkow transportowych. Wydaje sie pewne, ze w przyszlosci przy jego rozwoju trzeba bedzie nadal sie kierowac wzgledami ekologicznymi oraz mozliwosciami zaimplementowania systemow komunikacyjnych. W ciagu najblizszych lat nalezy spodziewac sie radykalnego zaostrzenia obowiazujacych norm toksycznosci spalin i wprowadzenia ograniczenia zuzycia paliwa przez nowo rejestrowane pojazdy. Reakcja producentow pojazd6w bedzie zapewne z jednej strony opracowanie bardziej ekonomicznych aut, emitujacych mniej substancji toksycznych, z drugiej zas rozpowszechnienie napedow altematywnych. W szybkim tempie postepuje elektronizacja pojazdu. W przyszlosci podstawowe funkcje i kompetencje nie beda juz zalezec od sprzetu lecz od funkcjonalnosci i inteligentnego powiazania tych systemow. Skr6ty i wyjasnienla ABS CAN DLC ECU EOBD EPA MIL Anti Bloc System - system przeciwposlizogowe Controler AreaNetwork - ukiad kontrolujqcy prace sieci Data Link Conector - zlqcze pozyskiwania danych diagnostycznych Engine Control Unit - jednostka sterujqca silnikiem European On-Board Diagnostic - pojazdowa diagnostyka pokladowa, wersja europejska Enviromental Protection Agency - Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska Malfunction Indicator Light - swietleny wskaznik uszkodzenia 16

9 NTC oso n PCM PTC SAB Negative Temperature Coefficient - czujnik temperatury, maleje rezystancju elementu pomiarowego ze wzrostem temperatury On- BoardDiagnosticII - pojazdowa diagnostyka pokladowa II Powertrain ControlModul- modul sterowania napedem Positive Temperature Coefficient - czujnik temperatury; wzrost rezystancj elementu pomiarowego ze wzrostem temperatury ~ Society of Automative Engineers Stowarzyszenie Inzynierov Samochodowych w USA Literatura [1] 1. Merkisz., S. Mazurek.:.Pokladowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych - podstawowe cele i wymagania normy OBD If'. Journal of KONES'99. Zakopane [2] 1. Merkisz.:.Ekologiczne problemy silnikow spalinowych", Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznan [3] J. Merkisz, W.Gis:.Jechntczno-prawne wymagania normy OBD i EOBD w swietle obowiqzujqcego i p/anowanego ustawodawstwa". Eksploatacja I niezawodnosc nr 5/2000. [4] J. Merkisz, M. Jakubczak:.System monitoringu tlokowego silnika z wykorzystaniem sensora optycznego". Journal ofkones'99. Zakopane [5] 1. Merkisz, M. Rychter, P. Lijewski:.Diagnozowanie ukladu wtryskowego silnika ZS w aspekcie wprowadsenia normy OBD", III Og6lnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna Pojazd a Srodowisko Radom 2001, str, [6] Materialy firmy VW:.New Bettie - Konstruktion unndfunktion' [7] E. E. C. Oyrektywa 98/69/EC Parlamentu i Rady Europy. [9] [10] W. Balazinski:.Sieciinformatyczne z magistralamican', Auto Expert 4/2000. DIAGNOSING OPERATION OF DIESEL ENGINE IN PROCEDURE ON - LINE SUmtlUlry. Regardless of numerous faults and many potential dangers it poses towards the environment the internal combustion engine will remain the chief source of power for vehicles in the near future. It seems certain that when contemplating the expansion ofthe internal combustion engine we will still have to put most of our attention on the ecological factors and the possibilities of implementation of telecommunication systems. Within the next few years a radical limitation of the now applying limits of toxic emission and implementation of restriction of the fuel consumption used by newly registered vehicles should be anticipated. The vehicle producers' reaction will from one side probably be a creation and production of more economical vehicles that will emit less toxic substances, but from the other universal spread of alternative power sources. Vehicle electronification is evolving quite quickly. In the future the basic functions and competence will not depend on the equipment anymore but on the functionality and intelligent connection ofsuch systems. 17

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 1. KIERUNKI ROZWOJU SILNIKÓW SPALINOWYCH... 15 1.1. Silniki o zapłonie iskrowym... 17 1.1.1. Wyeliminowanie przepustnicy... 17

Bardziej szczegółowo

Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy

Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 16K4 1,6 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 18K4 - VVC

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Przedmiot: Pokładowe systemy diagnostyczne i informacyjne Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: TR N 6-0_ Rok: I Semestr: Forma

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Spis tresci 1. WIADOMOSCI PODSTAWOWE 13

Spis tresci 1. WIADOMOSCI PODSTAWOWE 13 Spis tresci 1. WIADOMOSCI PODSTAWOWE 13 1.1. Istota i podzial silnikow spalinowych 13 1.2. Zasada dzialania silnika z zaplonem samoczynnym 15 1.2.1. Zasada dziatania czterosuwowego silnika z zaplonem samoczynnym

Bardziej szczegółowo

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10 Układy zasilania samochodowych silników spalinowych Bartosz Ponczek AiR W10 ECU (Engine Control Unit) Urządzenie elektroniczne zarządzające systemem zasilania silnika. Na podstawie informacji pobieranych

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowe WSOP

Centrum Szkoleniowe WSOP Oferta szkoleń dla mechaników i elektroników samochodowych Temat kursu Czas (dni/godzin) Układy hamulcowe Układy wtryskowe silników z ZI Układy wtryskowe silników z ZS Automatyczne skrzynie biegów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki

Zespół B-D Elektrotechniki Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Diagnostyka systemu Motronic z wykorzystaniem diagnoskopu KTS 530 Bosch Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnostyka silnika i osprzętu Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-3_1 Rok: 3 Semestr: 5 Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU STANU TECHNICZNEGO SILNIKA NA POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

BADANIA WPŁYWU STANU TECHNICZNEGO SILNIKA NA POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Jan FILIPCZYK BADANIA WPŁYWU STANU TECHNICZNEGO SILNIKA NA POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Streszczenie. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/ Temat kursu: Układy hamulcowe i systemy kontroli trakcji Czas trwania: 2 dni opis budowy oraz zasady działania konwencjonalnych układów hamulcowych i układów ABS, TCS, ASR, EBD i ESP opis budowy oraz zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia laboratoryjne I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie komputerowego układu zapłonowego w systemie MOTRONIC Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2 3. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals Strona 1 z 6 Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4 Kod błędu silnika EOBD - łącze diagnostyczne Format danych według DIN ISO 9141-2 lub SAE J 1850 Łącze diagnostyczne znajduje się wewnątrz pojazdu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BADANIA USZKODZEŃ PRZY POMOCY SYSTEMU OBD II/EOBD

PROCEDURA BADANIA USZKODZEŃ PRZY POMOCY SYSTEMU OBD II/EOBD ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(78)/2010 Stanisław W. Kruczyński 1 Marcin Wojs 2 PROCEDURA BADANIA USZKODZEŃ PRZY POMOCY SYSTEMU OBD II/EOBD 1. Wstęp Wprowadzenie do produkowanych samochodów coraz

Bardziej szczegółowo

Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie układów Uczeń: 1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych 2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; elektrycznych ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

2,8 VR6 - Motronic/128 kw (AAA)

2,8 VR6 - Motronic/128 kw (AAA) Nr. /,8 VR6 - Motronic/8 kw (AAA) od pazdziernika 99 Lokalizacja przekaznikow: 9 0 4 4 6 7 8 4 5 6 Przekaznik sterujacy Motronic (09) Przekaznik pompy paliwa (67, 67) Bezpieczniki A 5 A 0 A A 0 A zielony

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010.

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010. Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 7 1. Wiadomości podstawowe z elektrotechniki i elektroniki

Bardziej szczegółowo

Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy

Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy SERVICE TIPS & INFOS POSTER INSIDE OBD = On Board Diagnostics System European On Board Diagnostics (EOBD), czyli europejski system autodiagnostyki

Bardziej szczegółowo

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.)

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) Odczyt kodów: - wyłączyć zapłon - podłączyć diodę LED miedzy wyjściem C1 (K-line) w kostce diagnostycznej a plusem akumulatora czyli A1

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Spis treści I. Wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 1. Organizacja pracy i zasady bhp 12 1.1. Organizowanie stanowiska pracy 13 1.1.1. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego

Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego CIECIELĄG Jan 1 Silnik dwupaliwowy instalacja gazowa sekwencyjnego wtrysku gazu, a diagnostyka silnika benzynowego WSTĘP Obecne silniki spalinowe charakteryzują się znakomitymi osiągami, niskim spalaniem

Bardziej szczegółowo

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ Diagnostyka samochodowa : laboratorium : praca zbiorowa / pod redakcją Zbigniewa Lozia ; [autorzy lub współautorzy poszczególnych rozdziałów: Radosław Bogdański, Jacek Drobiszewski, Marek Guzek, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Metody analizy nieliniowych obwodów elektrycznych. 2. Obwód elektryczny

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Dacia' "Dokker' "Moduł kontroli

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Dacia' Dokker' Moduł kontroli Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Dacia' "Dokker' "Moduł kontroli nadwozia' "Jednostka połączeniowa UCH' "' "Adaptacje' "1'

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne W książce podano zagadnienia dotyczące diagnozowania silnika, układu przeniesienia napędu, mechanizmów nośnych i jezdnych, układu kierowniczego i hamulcowego, układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Paweł Fabiś,

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych dla sterownika -J361-, silnik BFQ

Bloki wartości mierzonych dla sterownika -J361-, silnik BFQ Bloki wartości mierzonych dla sterownika -J361-, silnik BFQ Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego (W warunkach normalnych: 80... 110 C) 3. Wartość lambda (korekta

Bardziej szczegółowo

OPIS STEROWNIKA 821B USB

OPIS STEROWNIKA 821B USB OPIS STEROWNIKA 821B USB Sterownik sklada sie z nastepujacych bloków: procesora sterujacego, przetwornika Analogowo/Cyfrowego 12 bitów 8 kanalów przetwornika Cyfrowo/Analogowego 12 bitów 1 kanal driverów

Bardziej szczegółowo

Zespól B-D Elektrotechniki

Zespól B-D Elektrotechniki Zespól B-D Elektrotechniki Laboratorium Elektroniki i Elektrotechniki Samochodowej Temat ćwiczenia: Badanie sondy lambda i przepływomierza powietrza w systemie Motronic Opracowanie: dr hab inż S DUER 39

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8 SPIS TREŚCI Przedmowa... 8 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ (Wiktor Mackiewicz, Andrzej Wolff)... 9 1.1. Wprowadzenie... 9 1.2. Podstawy teoretyczne... 9 1.2.1. Wady i zalety stanowiskowych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych

Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych Biblioteka Sekcji Instalacji Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych Samochody z grupy VAG SKODA P r o f e s j o n a l n e e B o o k i Wstęp Drogi Czytelniku! Coraz większe wymagania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia odbywają się na warsztacie. Szkolenia podzielone jest na dwie części teoretyczną i praktyczną na warsztacie. Pierwszą częścią jest wykład teoretyczny trwający ok.

Bardziej szczegółowo

2. OPIS OBIEKTU BADAŃ ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BADAŃ

2. OPIS OBIEKTU BADAŃ ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BADAŃ OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA GŁÓWNYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ STOPNIA IMPLEMENTACJI SYSTEMÓW EOBD W SAMOCHODACH OSOBOWYCH Z SILNIKAMI ZI PODCZAS BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH Jerzy Merkisz*, Marcin Ślęzak**,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory Opis æwiczeñ Podzespo³y wykonawcze zawory POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 7 8 9 0 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu

Bardziej szczegółowo

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań!

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań! Odczyt bloku wartości mierzonych Audi R8 2008> - Ręczna zautomatyzowana skrzynia biegów 086 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Interfejsy komunikacyjne Szeregowe UART/USART RS232/422/485 I2C SPI CAN USB LAN Ethernet Topologie

Bardziej szczegółowo

Silniki AJM ARL ATD AUY

Silniki AJM ARL ATD AUY Silniki AJM AUY Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości. Obroty silnika.

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Jędrzej Mączak 1, Krzysztof Rokicki 2 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY SAMOCHODU OSOBOWEGO PROJEKT APLIKACJI W ŚRODOWISKU LABVIEW 1. Wstęp W obecnie produkowanych samochodach

Bardziej szczegółowo

Filozofia Hondy. Projektowanie z mysla o recyklingu. Rozwijamy technologie majace na celu:

Filozofia Hondy. Projektowanie z mysla o recyklingu. Rozwijamy technologie majace na celu: Filozofia Hondy Od wielu lat Honda przoduje pod wzgledem dbalosci o srodowisko naturalne. Jako globalny producent pojazdów dziala intensywnie na rzecz minimalizacji oddzialywania jej produktów na srodowisko.

Bardziej szczegółowo

UKŁADY HYDRAULICZNE BOSCH REXROTH STEROWANE MAGISTRALĄ CAN

UKŁADY HYDRAULICZNE BOSCH REXROTH STEROWANE MAGISTRALĄ CAN Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (22) nr 2, 2007 Mirosław MARKOWSKI UKŁADY HYDRAULICZNE BOSCH REXROTH STEROWANE MAGISTRALĄ CAN Streszczenie: W referacie przedstawiono sposób konfigurowania magistrali CAN

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC

Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC Pytania na egzamin dyplomowy specjalność SiC 1. Bilans cieplny silnika spalinowego. 2. Wpływ stopnia sprężania na sprawność teoretyczną obiegu cieplnego silnika spalinowego. 3. Rodzaje wykresów indykatorowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW Mgr inż. Ewa Siemionek* *Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36 1. WSTĘP Komunikacja miejska

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Praktyka zawodowa PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa BHP podczas diagnozowania i naprania pojazdów Diagnozowanie i naprawianie

Bardziej szczegółowo

Elektronika samochodowa (Kod: ES1C )

Elektronika samochodowa (Kod: ES1C ) Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Elektronika samochodowa (Kod: ES1C 621 356) Temat: Przepływomierze powietrza

Bardziej szczegółowo

MONITORING OF THE COMBUSTION PROCESS QUALITY OF THE TRACTIONAL DIESEL ENGINE IN THE EOBD REQUIREMENTS ASPECT

MONITORING OF THE COMBUSTION PROCESS QUALITY OF THE TRACTIONAL DIESEL ENGINE IN THE EOBD REQUIREMENTS ASPECT Journal of KONES Internal Combustion Engines 23, vol. 1, 3-4 MONITORING OF THE COMBUSTION PROCESS QUALITY OF THE TRACTIONAL DIESEL ENGINE IN THE EOBD REQUIREMENTS ASPECT Andrzej Piętak Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka ukladów napedowych

Diagnostyka ukladów napedowych Czeslaw T. Kowalski Diagnostyka ukladów napedowych z silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej Wroclaw 2013! Spis tresci Przedmowa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHATRONIKI na Wydziale Mechanicznym. Politechniki Krakowskiej

LABORATORIUM MECHATRONIKI na Wydziale Mechanicznym. Politechniki Krakowskiej LABORATORIUM MECHATRONIKI na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechnika Krakowska Al. Jana Pawła II 37 31-864 Kraków LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

HDI_SID807 Informacje o obwodzie paliwa

HDI_SID807 Informacje o obwodzie paliwa 1 of 2 2014-09-07 15:54 Użytkownik : Pojazd : 308 /308 VIN: VF34C9HR8AS340320 Data wydruku : 7 wrzesień 2014 15:54:42 Początek sesji samochodu : 07/09/2014-15:50 Wersja przyrządu : 07.49 HDI_SID807 Informacje

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie czujników i nastawników komputerowego układu zapłonowego w systemie MOTRONIC Opracowanie: dr hab.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA

Człowiek najlepsza inwestycja. Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA Do wszystkich uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę tablic dydaktycznych do projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH W STACJI KONTROLI POJAZDÓW

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH W STACJI KONTROLI POJAZDÓW POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Jacek JANISZEWSKI* DIAGNOSTYKA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH W STACJI KONTROLI POJAZDÓW Diagnostyka ma na celu rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe systemy i diagnozy 5

Pozostałe systemy i diagnozy 5 5.2 Sondy lambda Sondy lambda mierzą udział tlenu w mieszance spalinowej. Są one częścią składową obwodu regulacyjnego, który zapewnia w sposób ciągły właściwy skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Proporcja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA ZWL\ZANE Z PRZEWIETRZANIEM SKRZYNI KORBOWEJ W KONTEKSCIE SYSTEMU EOBD/OBD II

ZAGADNIENIA ZWL\ZANE Z PRZEWIETRZANIEM SKRZYNI KORBOWEJ W KONTEKSCIE SYSTEMU EOBD/OBD II Journal of Kones. Combustion Engines, VoIB, No 3-4, 2001 ZAGADNIENIA ZWL\ZANE Z PRZEWIETRZANIEM SKRZYNI KORBOWEJ W KONTEKSCIE SYSTEMU EOBD/OBD II prof. dr hab. ini. Jerzy Merkisz, mgr inz. Marek Waligorski

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Kod przedmiotu: TS1C

Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Kod przedmiotu: TS1C Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Kod przedmiotu: TS1C 622 388 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA Temat: M a gistra

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU I. Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem

Bardziej szczegółowo

OK - AGREGAT GOTOWY DO PRACY +48 510 985835 WYKAZ KODÓW ALARMOWYCH FIRMY THERMO KING SPRAWDŹ ZGODNIE Z OPISEM NALEŻY PODJĄĆ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE ***Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które

Bardziej szczegółowo

Interfejs CAN systemu FMS. Wprowadzenie

Interfejs CAN systemu FMS. Wprowadzenie Wprowadzenie Interfejs CAN systemu FMS Niniejszy dokument zawiera informacje na temat standardu FMS. Standard FMS to otwarty interfejs opracowany przez kilku producentów samochodów ciężarowych. FMS-Standard

Bardziej szczegółowo

potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi;

potencjalnej przyczyny/mechanizmu lub slabych stron projektu przez stosowanie odpowiednich narzqdzi; 6) prawdopodobieristwo wystqpienia wady (Cz) - okresla prawdopodobienstwo wystqpienia specyficznej wady. Jedynq metodq obnizenia tego prawdopodobienstwa jest wprowadzenie zmian konstrukcyjnych; 7) metody,

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki

Zespół B-D Elektrotechniki Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej Baza wiedzy ESI(tronic) 2.0 Bosch w badaniu mechatroniki pojazdowej Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 1. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Ochronne szyny przelacznikowe SSZ Instalacja i opis systemu

Ochronne szyny przelacznikowe SSZ Instalacja i opis systemu Ochronne szyny przelacznikowe SSZ Instalacja i opis systemu ) 1 10 Testowanie dzialania ochronnej szyny przelacznikowej SSZ: Dzialanie ochronnych szyn przelacznikowych SSZ mozna przetestowac przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie układu samodiagnozy systemu Motronic z wykorzystaniem diagnoskopów KTS 530 Bosch i Opelscaner Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Model System Nazwa systemu Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 1 Liczba dostępnych kluczy

Model System Nazwa systemu Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 1 Liczba dostępnych kluczy Model System Nazwa systemu Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 1 Liczba dostępnych kluczy Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 2

Bardziej szczegółowo

Silnik AZX. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- Na biegu jałowym

Silnik AZX. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- Na biegu jałowym Silnik AZX Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- 2. Temperatura płynu chłodzącego. 85 do 110 C 3. Układ regulacji lambda dla

Bardziej szczegółowo

Najnowszy system dual fuel dla silników o zapłonie samoczynnym Stworzony całkowicie od podstaw z automatyczną kalibracją i korektą wtrysku gazu

Najnowszy system dual fuel dla silników o zapłonie samoczynnym Stworzony całkowicie od podstaw z automatyczną kalibracją i korektą wtrysku gazu Najnowszy system dual fuel dla silników o zapłonie samoczynnym Stworzony całkowicie od podstaw z automatyczną kalibracją i korektą wtrysku gazu FUEL FUSION System podwójnego zasilania Diesel + LPG/CNG/LNG

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa Nazwa modułu: Silniki spalinowe Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-307-EW-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Piotr Orliński 1, Marcin K. Wojs 2, Paweł Mazuruk 3 BUDOWA STANOWISKA DO BADAŃ PALIW EKSPERYMENTALNYCH PŁYNNYCH WYKORZYSTUJĄCEGO SILNIK ROLNICZY O ZAPŁONIE

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

NAPRAWA. 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; NAPRAWA 2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych; 2)

Bardziej szczegółowo

OPIS STEROWNIKA 040 USB

OPIS STEROWNIKA 040 USB OPIS STEROWNIKA 040 USB Sterownik sklada sie z nastepujacych bloków: procesora sterujacego, driverów mocy dla 4 silników krokowych 12V / 1A / faze zasilacza stabilizowanego konwertera USB / RS232 TTL Komputer

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM

WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Tomasz OSIPOWICZ WPŁYW KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE PALIWA ORAZ NA EMISJĘ SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH W SILNIKU ZS ZASILANYM OLEJEM RZEPAKOWYM Streszczenie Celem artykułu było omówienie

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007 > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs Profesorowie Pracownicy Zakładu adu Silników w Spalinowych prof. dr hab. inŝ. Stanisław W. Kruczyński(kierownik Zakładu) prof. dr hab. inŝ. Zdzisław Chłopek Docenci Doc. dr inŝ. Maciej Tułodziecki Adiunkci

Bardziej szczegółowo

DIESEL DUAL FUEL rozwiązanie dla czystego i taniego transportu

DIESEL DUAL FUEL rozwiązanie dla czystego i taniego transportu DIESEL DUAL FUEL rozwiązanie dla czystego i taniego transportu Najnowszy system dual fuel dla silników diesla System podwójnego zasilania diesel + LPG/CNG/LNG z automatyczną kalibracją i korekcją wtrysku

Bardziej szczegółowo

Koordynator Filii Telefon Miejsce szkolenia Godziny

Koordynator Filii Telefon Miejsce szkolenia Godziny Filia Temat Dostawca Data Rodzaj szkolenia Cena Koordynator Filii Telefon Miejsce szkolenia Godziny Układy bezpośredniego wtrysku benzyny firmy Bosch (FSI) BOSCH 03.10.2011 techniczne 800,00 zł Układy

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu WIADOMOŚCI OGÓLNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 507 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez

Bardziej szczegółowo

Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 1 Zaprogramowane klucze Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 2

Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 1 Zaprogramowane klucze Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 2 Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 1 Zaprogramowane klucze Carens II Immobiliser Immobiliser - Diesel Parametry bieżące 2 ECU-status immobilizera Carens II Immobiliser Immobiliser

Bardziej szczegółowo

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Elektronika pojazdowa Nazwa w języku angielskim: Electronics in car vehicles Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU 1. Układ regulacji prędkości pojazdu umożliwia kierowcy utrzymanie prędkości pojazdu równej zaprogramowanej wartości zadanej bez używania pedału przyspieszenia.

Bardziej szczegółowo

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Citroën' "Berlingo I' "Deska

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Citroën' Berlingo I' Deska Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Citroën' "Berlingo I' "Deska rozdzielcza' "Instrument - Magneti Marelli' "' "Informacje o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. APARATURA PALIWOWA FIRMY BOSCH. :.,.. " 60

SPIS TREŚCI 2. APARATURA PALIWOWA FIRMY BOSCH. :.,..  60 SPIS TREŚCI 1. SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM. 11 1.1. Historia rozwoju. 11 1.2. Porównanie silników o zapłonie samoczynnym (ZS) i o zapłonie iskrowym (Zl) 14 1.3. Obiegi pracy 20 1.3.1. Silnik czterosuwowy..

Bardziej szczegółowo

MaxiEcu Licznik: Diagnostyka, test, kodowanie

MaxiEcu Licznik: Diagnostyka, test, kodowanie Diagnostyka: Włączamy program, wybieramy przycisk Renault. Wybieramy: Model, rocznik, deska rozdzielcza. Klikamy przycisk połącz 1) Teraz mamy do wyboru kilka opcji, Zaczniemy od odczytu informacji o sterowniku

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Budowa sterownika PLC Moduł jednostka centralna Zasilacz Moduły wejść/wyjść Moduły komunikacyjne

Bardziej szczegółowo