Streszczenie Celem pracy Materiał :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie Celem pracy Materiał :"

Transkrypt

1 Streszczenie Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych (ż.p.d.) umożliwia długotrwałe i prawie normalne życie chorym którzy do niedawna ginęli śmiercią głodową. Najgroźniejszym powikłaniem jest odcewnikowe zakażenie krwi, które nierozpoznane i nieleczone lub rozpoznane i leczone zbyt późno prowadzi do śmierci. Przez ponad 20 lat w każdym przypadku odcewnikowego zakażenia krwi usuwano cewnik, ustalano przyczynę zakażenia pobierając na posiew krew i koniec wewnątrznaczyniowy cewnika, a po opanowaniu zakażenia antybiotykami wszczepiano nowy cewnik. U chorych z przewlekłą niewydolnością przewodu pokarmowego, wymagających dostępu do układu żylnego do końca życia, kolejne wymiany cewnika prowadzą do zakrzepicy dużych żył utrudniając lub uniemożliwiając wprowadzenie kolejnego cewnika i narażając chorych na ryzyko powikłań trudnego cewnikowania. Poznanie patofizjologii zakażeń odcewnikowych umożliwiło zastosowanie metod pozwalających na eradykację źródła zakażenia bez usuwania cewnika: wlewu antybiotyków przez cewnik a następnie plomby antybiotykowej, polegającej na wypełnianiu cewnika roztworem antybiotyku o wysokim stężeniu przez 3 21 dni. Skuteczność wlewu antybiotyków i w mniejszym stopniu plomby antybiotykowej ograniczała słaba penetracja antybiotyków do wnętrza biofilmu. Uzyskiwano ustąpienie objawów infekcji lecz po krótkim czasie dochodziło do nawrotu. Wypełnianie cewników stężonym etanolem niszczy biofilm i nie powoduje narastania lekoooporności. W Klinice od lat stosowana jest plomba alkoholowo-antybiotykowa, oparta na założeniu że zniszczenie biofilmu stężonym alkoholem umożliwi penetrację antybiotyku i zabicie pozostałych drobnoustrojów. Celem pracy była ocena skuteczności leczenia odcewnikowych zakażeń krwi u chorych żywionych długotrwale w warunkach domowych i porównanie dwu metod postępowania: 1. Usunięcia i implantacji nowego cewnika 2. Leczenia odcewnikowego zakażenia krwi bez usuwania cewnika Materiał : Przedmiotem badań były wyniki leczenia odcewnikowych zakażeń krwi, które rozpoznano i leczono u chorych ż.p.d. w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia

2 2010. Okres obserwacji po leczeniu zamknięto 16 listopada W tym okresie prowadzono ż.p.d. u 428 chorych, 240 (56%) kobiet w wieku od 16 do 92 lat (śr. 56,5+16 lat) oraz 188 (44%) mężczyzn w wieku od 13 do 96 (śr ) lat. Wskazaniem do ż.p.d. były: zespół krótkiego jelita u 298 (70%) chorych, wielopoziomowa niedrożność przewodu pokarmowego u 52 (12%), pooperacyjne przetoki pokarmowe u 48 (11,2%), zespół złego wchłaniania u 17 (4%), zaburzenia motoryki u 6, wyniszczenie u 4 i popromienne zapalenie jelit u 3 chorych. Wśród 298 chorych z zespołem krótkiego jelita, 101 chorych miało wytworzoną końcową stomię przewodu pokarmowego a 22 chorych - popromienne zapalenie jelit. U 267 chorych ciągłość przewodu pokarmowego była zachowana lub odtworzono ją przed rozpoczęciem ż.p.d. U 159 chorych współistniała przetoka przewodu pokarmowego lub stomia końcowa, u 2 założono przezskórną endoskopową gastrostomię (PEG) w celu odbarczenia przewodu pokarmowego. U 239 (55,8%) chorych mieszaniny odżywcze i podłączanie oraz odłączanie wlewu wykonywali ich opiekunowie, 189 (44,2%) chorych wykonywało te czynności samodzielnie. Cewnik Broviaca był używany przez 297 (69,4%) chorych, cewnik Groshonga przez 60 (14%, a cewnik Redo TPN przez 27 (6,3%) chorych. U 27 chorych stosowano naprzemiennie różne cewniki. Porty założone przed przeniesieniem do Kliniki wykorzystywano po zbadaniu czy nie są skolonizowane u 6 chorych. Metody: Retrospektywnej analizie poddano wyniki posiewów krwi i pobieranych na posiew końców cewnika u chorych u których rozpoznano odcewnikowe zakażenia krwi oraz szereg czynników uznanych za wpływające na występowanie zakażeń odcewnikowych, zgromadzone w indywidualnych historiach chorób. Dane dotyczące rozpoznań i czasu leczenia pobrano z bazy danych Kliniki. Brakujące wyniki posiewów uzyskano z danych Zakładu Bakteriologii Klinicznej SP SK im.prof. W.Orłowskiego. Istotność statystyczną potencjalnych czynników uznanych za wpływające na wystąpienie odcewnikowych zakażeń krwi określono za pomocą testu chi 2 i analizy regresji wielokrotnej. Skuteczności leczenia określono porównując za pomocą testu t średni czas używania cewnika po leczeniu metodą plomby z czasem używania nowego cewnika. Czas bezawaryjnego używania cewnika, czas do nawrotu zakażenia oraz czas przeżycia zależnie od metody leczenia analizowano metodą Kaplan-Meiera z oceną istotności wyników testem Coxa-Mantela. W celu oceny częstości występowania 2

3 nawrotów zakażenia tymi samymi szczepami zastosowano test chi 2, przy małej liczbie przypadków z poprawką Yatesa a średniego czasu do wystąpienia nawrotu test t. W celu identyfikacji czynników związanych z nawrotem zakażenia zastosowano analizę regresji wielokrotnej czynników potencjalnie istotnych w analizie jednoczynnikowej. Do wszystkich analiz użyto pakietu Statistica wersja 9 Pl. Wyniki : Czas leczenia ż.p.d. 428 chorych od do wynosił dni. W okresie obserwacji 34 (7,9%) zakończyło leczenie odzyskując autonomię pokarmową, 214 (50 %) kontynuowało leczenie, 178 (41,6%) zmarło, a 2 osoby przeniosły się do innych ośrodków. U 247 (57,5%) spośród 428 chorych nie stwierdzono ani jednego epizodu odcewnikowego zakażenia krwi, natomiast u 181 rozpoznano 352 epizody odcewnikowych zakażeń krwi. U 40 (9,4%) z 428 chorych wystąpiło 168 (47,8%) epizodów- niemal połowa. Częstość występowania odcewnikowych zakażeń krwi wynosiła 0,87/1000 dni leczenia (co odpowiada 0,31 / rok). Analiza wpływu różnych czynników na wystąpienie zakażenia wykazała związek z osobą opiekującą się cewnikiem i miejscem zamieszkania. W krwi pobranej z cewnika, jeden szczep drobnoustrojów wyhodowano w 309 przypadkach. W 37 przypadkach wyhodowano dwa a w 6 - trzy szczepy bakterii i/lub grzybów, w tym 236 (67%) szczepów Gram-dodatnich, 97 (27,6%) Gram-ujemnych, a w 19 ( 5,4%) grzyby. W 172 przypadkach uzyskano dodatni wynik posiewu krwi obwodowej, zgodny z posiewem krwi z cewnika centralnego w 164. W przypadku wyhodowania więcej niż jednego szczepu, za odpowiedzialny za zakażenie uznano szczep z krwi obwodowej. Wyniki posiewów końcówki cewnika wykonywane metodą wytrząsania były dodatnie w 160 przypadkach i w 152 były zgodne z wynikami posiewów krwi aspirowanej przez cewnik. Bakterie Gram- były częściej przyczyną zakażenia u chorych z przetokami lub stomiami ( test chi 2 p < 0,001). W 145 przypadkach, z uwagi na ciężki stan chorego leczenie empiryczne jednym, dwoma lub trzema antybiotykami rozpoczęto w dniu przyjęcia. U 23 chorych cewnik usunięto w dniu przyjęcia do Kliniki, a u 30 po 2-6 dniach od przyjęcia z powodu wyhodowania z krwi obwodowej szczepów gronkowca złocistego, 3

4 Corynebacterium, Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas i grzybów lub innych szczepów uznanych za nienadające się do leczenia plombą alkoholowo-antybiotykową. U pozostałych chorych pobrano posiew krwi z cewnika centralnego po ustąpieniu ostrych objawów i ustąpieniu gorączki. U 108 chorych stwierdzono szczepy uznane za nienadające się do leczenia plombą in situ a w 9 przypadkach grzyby i usunięto cewnik. Usunięto również 40 cewników Groshonga, których budowa cewnika uniemożliwia wypełnienie antybiotykiem całego kanału cewnika. Z tego powodu usunięto również 4 porty oraz 20 cewników, które uprzednio naprawiono z powodu pęknięcia. U 10 chorych cewnik usunięto, ponieważ w czasie obserwacji lub pierwszym podaniu alkoholu do cewnika wystąpiły ponownie gorączka i dreszcze, a u 3 ponieważ zakończono ż.p.d. W 109 przypadkach rozpoczęto leczenie metodą plomby alkoholowo-antybiotykowej. W 4 przypadkach po podaniu alkoholu wystąpiły gorączka i dreszcze i cewnik usunięto, a pozostałe 105 leczono ta metodą. Bezpośrednie wyniki leczenia zakażeń odcewnikowych. Wyleczono i wypisano do domu 335 chorych. U 331 z nich kontynuowano żywienie pozajelitowe, natomiast w 4 przypadkach zakończono ż.p.d. Natomiast 16 (4,5%) chorych zmarło w czasie hospitalizacji, której pierwotnym powodem było zakażenie odcewnikowe lub w czasie której rozpoznano kolonizację cewnika. Jedna chora zmarła w dobie przyjęcia do Kliniki po przeniesieniu na OIT wśród objawów niewydolności oddechowej. Dwie zmarły z powodu bakteryjnego zapalenia wsierdzia w 24 i 26 dobie od przyjęcia, a jeden z powodu zapalenia płuc po operacji kardiochirurgicznej. Opóźnienie w rozpoczęciu leczenia tych chorych wynosiło od 7 do 62 dni, gdyż chorzy nie zgłosili się do Kliniki natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów zakażenia. Jeden chory z przewlekłą niewydolnością krążenia zmarł w 2 dobie od przyjęcia z powodu ostrej niewydolności krążenia i jedna chora zmarła w 6 dobie z powodu masywnego krwotoku. Dwie osoby zmarły w 37 i 70 dobie po przyjęciu z powodu nasilenia niewydolności krążenia po opanowaniu zakażenia a dwie osoby z powodu ostrej niewydolności nerek w 21 i 26 dobie leczenia. Jeden chory zmarł z powodu 4

5 rozsiewu nowotworowego w 18 dobie od przyjęcia po ustąpieniu objawów zakażenia. W 18 dobie zmarł pacjent z niewydolnością wątroby. Czworo chorych zmarło w 66, 96, 142 i 143 dobie z innych powodów. Śmiertelność związana z wystąpieniem zakażenia odcewnikowego wynosiła 4,5 %, wśród chorych z zakażeniem bakteriami Gram dodatnimi 6,35 % a Gram-ujemnymi 1,03. Spośród 16 chorych zmarłych 9 leczono wymianą cewnika a 4 chorych zachowawczo metodą plomby alkoholowoantybiotykowej. Wyniki odległe leczenia zakażeń odcewnikowych. Po wyleczeniu odcewnikowego zakażenia krwi wypisano do domu 331chorych; 100 leczonych metodą plomby alkoholowo-antybiotykowej i 231wymianą cewnika na nowy. Średni czas używania cewnika do kolejnego epizodu zakażenia, śmierci pacjenta, zakończenia leczenia lub okresu obserwacji wynosił po leczeniu plombą alkoholowo-antybiotykową dni, a po wymianie cewnika dni (t-test, p=0,29). U chorych z zakażeniami bakteriami Gram dodatnimi po wyleczeniu zakażenia cewnik leczony plombą używano odpowiednio przez dni a nowy cewnik przez dni (t-test p=0,34) natomiast w przypadku zakażeń bakteriami Gram ujemnymi odpowiednio przez dni i dni (t-test p=0,13.) Średni czas używania cewnika po leczeniu zakażenia St.epidermidis wynosił dni wśród chorych leczonych plombą i dni po wymianie cewnika (ttest p=0,67) a po leczeniu zakażeń spowodowanych innymi gronkowcami koagulazoujemnymi odpowiednio dni i dni (t test p=0,16). Nawrót zakażenia tym samym gatunkiem drobnoustrojów stwierdzono u 33 chorych; w 17 (17%) przypadkach po leczeniu plombą alkoholowo-antybiotykową i w 16 (6,93%) przypadkach po usunięciu i wszczepieniu nowego cewnika (test chi 2, p<001). Nawrót odcewnikowego zakażenia krwi po leczeniu plombą alkoholowoantybiotykową w 12 (70 %) z 17 przypadków spowodowały gronkowce koagulazoujemne tego samego gatunku co pierwsze zakażenie; u chorych leczonych wymianą cewnika gronkowce koagulazoujemne były powodem nawrotu w 9 z 16 przypadków (56,25%). 5

6 Częstość nawrotów tym samym gatunkiem drobnoustrojów po użyciu w plombie amikacyny wyniosła 8,47%, wankomycyny - 21,88 % a teikoplaniny 57,14 %. Czas od zakończenia do nawrotu zakażenia tym samym gatunkiem drobnoustrojów wynosił po leczeniu plombą od 26 do 868 dni ( średnio dni ) a po usunięciu i wymianie na nowy od 29 do 1548 dni ( średnio dni) (t-test p=0,24). W czasie leczenia 33 epizodów nawrotu drobnoustrojów zmarło dwoje chorych. zakażenia tym samym gatunkiem Częstość nawrotów tymi samymi gatunkami w kolejnych latach zmniejszyła się: wśród leczonych metodą plomby z 26,67 % i 42,86 % w latach 2005 i 2007 do 8,33 % i 0 % wśród leczonych w latach 2009 i Wśród chorych leczonych wymianą cewnika częstość nawrotów obniżyła się z 10, 8 % w roku 2005 do 3,1 % i 1,96 % w latach 2009 i Częstość nawrotów zakażeń tym samym gatunkiem drobnoustrojów wśród chorych leczonych wymianą cewnika bez ogólnego leczenia antybiotykami wyniosła 75%, a wśród chorych leczonych plombą antybiotykową 19,44 %.( p<0,0001 w porównaniu do otrzymujących ogólnie antybiotyki). Znacznie mniej nawrotów obserwowano u chorych, którzy w leczeniu empirycznym otrzymywali 2 lub 3 antybiotyki niezależnie od metody postępowania z cewnikiem w porównaniu do chorych otrzymujących ogólnie tylko jeden antybiotyk (p< 001). Większość nawrotów wystąpiła po okresie ponad 120 dni od zakończenia leczenia. Nawroty występowały najczęściej u chorych nie leczonych ogólnie antybiotykami, rzadziej u chorych, u których stosowano monoterapię celowaną, a najrzadziej u chorych, u których stosowano empiryczną antybiotykoterapię, odpowiednio u 25%, 11,2% i 4,3 % leczonych. Analiza związku czynników potencjalnie mogących mieć wpływ na nawrót zakażenia tym samym gatunkiem drobnoustroju wykazała istotnie statystyczny związek z brakiem ogólnego leczenia antybiotykami. Porównanie odległych wyników leczenia w grupie chorych leczonych wymianą cewnika i w grupie chorych leczonych plombą antybiotykową wykazało, że metody te są w zasadzie jednakowo skuteczne. Wczesne nawroty odcewnikowych zakażeń krwi (do 60 dni) wystąpiły u 2 ( 1 % ) chorych leczonych wymianą cewnika i u 4 ( 4 % ) 6

7 leczonych metodą plomby alkoholowo-antybiotykowej (p = 0,13) a w okresie do 120 dni odpowiednio u 5 (2,2 %) i 7 ( 7 %) leczonych chorych ( p=0,66). U dwojga z tych sześciu chorych nie podawano ogólnie antybiotyków, a u dwojga zastosowano monoterapię celowaną, a więc leczenie rozpoczęto z 3-5 dniowym opóźnieniem w stosunku do pierwszych objawów zakażenia. Pozostałe nawroty wystąpiły po ponad 60 dniach od zakończenia leczenia i nie sposób rozstrzygnąć, czy były one spowodowane niedoleczonym zakażeniem, czy też kolejnym zakażeniem bakteriami tego samego gatunku bytującymi u chorego. Tak więc można przyjąć że skuteczność leczenia plombą alkoholowoantybiotykową wyniosła 93 % a wymiany cewnika na nowy 98 %. W okresie obserwacji u 74 chorych wystąpiło 138 kolejnych epizodów odcewnikowych zakażeń krwi, spowodowanych gatunkami innymi niż poprzednio. Czas do wystąpienia kolejnego zakażenia po zakażeniu bakteriami Gram+ wynosił średnio dni, bakteriami Gram dni a grzybami dni. (t-test = 0,87 i 0,54). Średni czas leczenia żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych od pierwszego epizodu odcewnikowego zakażenia krwi u 48 chorych leczonych plombą wynosił dni, a 133 leczonych wymianą cewnika dni (t-test p=0,62). Nie stwierdzono związku czasu przeżycia z liczbą zakażeń w okresie obserwacji. Zmarło w okresie obserwacji 33,4 % chorych spośród 48, u których pierwszy epizod zakażenia w okresie obserwacji leczono metodą plomby i 35,4 % chorych spośród leczonych wymianą cewnika. Z powodu odcewnikowego zakażenia krwi zmarło w okresie obserwacji 2 chorych spośród pierwotnie leczonych metodą plomby i 3 spośród leczonych wymianą cewnika. Pozostałe przyczyny zgonów były związane z chorobą podstawową lub towarzyszącą, a częstość ich występowania nie różniła się istotnie pomiędzy grupami. Mimo postępu w rozpoznawaniu i leczeniu odcewnikowych zakażeń krwi wśród nierozwiązanych zagadnień wymienia się sposób postępowania u chorych z dodatnim posiewem krwi centralnej i ujemnym obwodowej, czas leczenia 7

8 antybiotykami jeśli nie usuwano cewnika, rutynową kontrolę posiewów po leczeniu, postępowanie w okresie oczekiwania na wynik posiewu, znaczenie i postępowanie z cewnikami z kolonizacją bez bakteriemii lub fungemii, czas stosowania plomby oraz celowość wykonywania przezprzełykowej echokardiografii po zakażeniu gronkowcem złocistym. Niektóre z tych zagadnień wyjaśniają przedstawione wyniki. I tak, u chorych z zakażeniami odcewnikowymi krwi zawsze należy stosować ogólną antybiotykoterapię przez co najmniej tydzień, podobnie jak w przypadku uzyskania dodatniego posiew krwi centralnej przy ujemnym posiewie krwi obwodowej i wywiadzie wskazującym na wystąpienie zakażenia. Wydaje się że wskazane jest stosowanie terapii empirycznej w każdym przypadku podejrzenia odcewnikowego zakażenia krwi, gdyż postępowanie takie jest związane z mniejszym ryzykiem nawrotu zakażenia. Wnioski : 1. Odcewnikowe zakażenia krwi występują u połowy chorych żywionych pozajelitowo w warunkach domowych, w tym u 10 % wielokrotnie. 2. Opóźnieniu w podjęciu leczenia odcewnikowego zakażenia krwi towarzyszy wyższa śmiertelność i większa częstość nawrotów. 3. Nawroty odcewnikowych zakażeń krwi samym gatunkiem drobnoustroju w okresie do 120 dni od zakończenia leczenia obserwowano u 7 % chorych leczonych plombą alkoholowo- antybiotykową i 2,2 % leczonych wymianą cewnika. 4. Wystąpienie nawrotów odcewnikowych zakażeń krwi było związane z brakiem ogólnego leczenia antybiotykami. 5. Rozpoznanie odcewnikowego zakażenia krwi wymaga leczenia antybiotykami także wtedy, gdy nie stwierdzono dodatniego posiewu krwi obwodowej. 6. Agresywne wczesne ogólne leczenie antybiotykami zmniejsza częstość nawrotów odcewnikowych zakażeń krwi po leczeniu plombą antybiotykową i po wymianie cewnika na nowy. 7. Czas używania cewnika pozostawionego w ustroju po leczeniu epizodu odcewnikowego zakażenia krwi metodą plomby alkoholowo-antybiotykowej nie różni się od czasu używania nowego cewnika. 8

9 8. Czas przeżycia i przeżywalność chorych leczonych plombą alkoholowoantybiotykową są takie same jak u chorych leczonych usunięciem i wszczepieniem nowego cewnika. 9. Zastosowanie plomby alkoholowo-antybiotykowej w leczeniu odcewnikowych zakażeń krwi w celu eradykacji wybranych drobnoustrojów kolonizujących światło cewnika i powodujących to zakażenie jest tak samo skuteczne jak wymiana cewnika na nowy. 9

Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA 2015-04-23

Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA 2015-04-23 Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Wewnątrznaczyniowe zakażenie obejmujące struktury serca (np. zastawki, wsierdzie komór i przedsionków), duże naczynia krwionośne

Bardziej szczegółowo

Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA

Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Definicja Wewnątrznaczyniowe zakażenie obejmujące struktury serca (np. zastawki, wsierdzie komór i przedsionków), duże naczynia krwionośne

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia Praktykowanie EBM Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji Ocena informacji o metodzie leczenia Podjęcie decyzji klinicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna 1 2 Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne połączenie metod manualnych i automatyzacji Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne To nie tylko sprzęt diagnostyczny,

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwdrobnoustrojowe - wytyczne postępowania w neutropenii

Leczenie przeciwdrobnoustrojowe - wytyczne postępowania w neutropenii Leczenie przeciwdrobnoustrojowe - wytyczne postępowania w neutropenii Zakażenia są częstym powikłaniem i główną przyczyną zgonów pacjentów z nowotworami zarówno krwi jak i narządów litych. Wynikają one

Bardziej szczegółowo

DIALIZY OTRZEWNOWE JAKO LECZENIE NERKOZASTĘPCZE U NOWORODKÓW DOŚWIADCZENIA WŁASNE

DIALIZY OTRZEWNOWE JAKO LECZENIE NERKOZASTĘPCZE U NOWORODKÓW DOŚWIADCZENIA WŁASNE DIALIZY OTRZEWNOWE JAKO LECZENIE NERKOZASTĘPCZE U NOWORODKÓW DOŚWIADCZENIA WŁASNE Dorota Bulsiewicz, Dariusz Gruszfeld, Sylwester Prokurat, Anna Dobrzańska Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka WSTĘP

Bardziej szczegółowo

2 Leczenie żywieniowe

2 Leczenie żywieniowe 2 Leczenie żywieniowe Określenie planowe podawanie odpowiednio dobranych składników pożywienia. Składniki pożywienia podaje się przez przewód pokarmowy (żywienie dojelitowe) lub drogą pozajelitową (żywienie

Bardziej szczegółowo

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Dr n. med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 1. Do OIT będą

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń krwi Paweł Zwierzewicz Diagnostyka mikrobiologiczna sepsy oferta firmy biomerieux Automatyczne analizatory do posiewów krwi Automatyczne analizatory do identyfikacji

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO DOMOWEGO ŻYWIENIA POZA- i DOJELITOWEGO. Stanisław Kłęk

WSKAZANIA DO DOMOWEGO ŻYWIENIA POZA- i DOJELITOWEGO. Stanisław Kłęk WSKAZANIA DO DOMOWEGO ŻYWIENIA POZA- i DOJELITOWEGO Stanisław Kłęk ROZWÓJ HPN I Początek HPN: zarezerwowane wyłącznie dla nienowotworowej niewydolności jelit II Szybki wzrost ilości ośrodków i liczby chorych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

I. STRESZCZENIE Cele pracy:

I. STRESZCZENIE Cele pracy: I. STRESZCZENIE Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) jest przewlekłym procesem zapalnym, powodującym postępujące i nieodwracalne włóknienie trzustki. Choroba przebiega z okresami remisji i zaostrzeń, prowadząc

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania polskiego 11 Wstęp 13 Podziękowania 14

Przedmowa do wydania polskiego 11 Wstęp 13 Podziękowania 14 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego 11 Wstęp 13 Podziękowania 14 1. Wstęp i ustalanie rozpoznania 15 Co to jest mukowiscydoza? 15 Skąd nazwa mukowiscydoza? 16 Kiedy można podejrzewać występowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW Rozprawa doktorska Autor: lek. Marcin Wełnicki Promotor: prof. dr hab. n. med Artur

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Zakresy świadczeń. chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny. chirurgia szczękowo-twarzowa. dermatologia i wenerologia

Zakresy świadczeń. chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny. chirurgia szczękowo-twarzowa. dermatologia i wenerologia Zakresy świadczeń Tryb realizacji świadczeń Lp. Kod produktu Nazwa świadczenia Uwagi 1 2 3 4 6 7 1 5.52.01.0000029 Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższym poziomie referencyjnym 5 12 X X

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Dr hab. med. Grzegorz W. Basak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa, 17.12.15

Bardziej szczegółowo

Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów

Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów Badanie na obecność pałeczek CPE Informacje dla pacjentów Uwaga: z pytaniami dotyczącymi informacji zawartych w tej ulotce, należy zwracać się do lekarza prowadzącego lub pielęgniarki. Czym jest CPE W

Bardziej szczegółowo

Finansowanie leczenia żywieniowego

Finansowanie leczenia żywieniowego Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Finansowanie leczenia żywieniowego Stanisław Kłęk REFUNDOWANE LECZENIE ŻYWIENIOWE SZPITAL DOM HOSPICJUM ZOL LECZENIE ŻYWIENIOWE SZPITALNE Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE 1. Ramowe treści kształcenia PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE L.p. DATA TEMAT ZAJĘĆ LICZBA GODZIN: FORMA ZALI- CZENIA PUNKTY ECTS 1. 2. 22.09.2012 23.09.2012 20.10.2012 21.10.2012 Żywienie

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

Anna Durka. Opiekun pracy: Dr n. med. Waldemar Machała

Anna Durka. Opiekun pracy: Dr n. med. Waldemar Machała Anna Durka Zastosowanie aktywowanego białka C (Xigris) u pacjentów leczonych z powodu ciężkiej sepsy w II Zakladzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK nr 2 im. WAM w Łodzi. Opiekun pracy: Dr n. med.

Bardziej szczegółowo

EWA HELWICH Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

EWA HELWICH Instytut Matki i Dziecka w Warszawie VI KONGRES Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Poznań, 26 28 września 2013 Polska Sieć Neonatologiczna EWA HELWICH Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Nadzór celowany w odniesieniu do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

FAX : (22) 488 37 70 PILNE

FAX : (22) 488 37 70 PILNE KARTA ZAPALENIA OTRZEWNEJ Nr Przypadku Baxter: Data raportu:... Data otrzymania informacji przez Baxter:... (wypełnia Baxter) (wypełnia Baxter) Proszę wypełnić poniższe pola i odesłać faxem do: Baxter

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV HCV zidentyfikowany w 1989 roku należy do rodziny Flaviviridae zawiera jednoniciowy RNA koduje białka strukturalne i niestrukturalne (co najmniej 10) ma 6 podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Pediatryczny - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A59 bóle głowy A87b inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż. C56 poważne choroby gardła, uszu i nosa C57 inne choroby gardła, uszu i nosa C56b poważne choroby gardła, uszu i nosa < 18

Bardziej szczegółowo

Zapalenia płuc u dzieci

Zapalenia płuc u dzieci Zapalenia płuc u dzieci Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Zapalenie płuc - definicja 1. Objawy wskazujące na ostre zakażenie (gorączka,

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Polityka antybiotykowa w oddziale pediatrycznym Adam Hermann Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń Adam Hermann Stare Jabłonki 05-07.10.2014r.

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA WIEDZA Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 68 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych ŻYWIENIE KLINICZNE I OPIEKA METABOLICZNA Nazwa studiów: ŻYWIENIE KLINICZNE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie żywienia dojelitowego

Finansowanie żywienia dojelitowego Polska Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu Finansowanie żywienia dojelitowego Stanisław Kłęk Kraków, 4 II 2012 REFUNDOWANE LECZENIE ŻYWIENIOWE SZPITAL DOM HOSPICJUM ZOL LECZENIE ŻYWIENIOWE SZPITALNE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 20-50% sięga

Bardziej szczegółowo

Ostre infekcje u osób z cukrzycą

Ostre infekcje u osób z cukrzycą Ostre infekcje u osób z cukrzycą Sezon przeziębień w pełni. Wokół mamy mnóstwo zakatarzonych i kaszlących osób. Chorować nikt nie lubi, jednak ludzie przewlekle chorzy, jak diabetycy, są szczególnie podatni

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Nadmierne wydzielanie śluzu w drogach

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i postępowanie w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia u chorych z wadami zastawkowymi

Profilaktyka i postępowanie w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia u chorych z wadami zastawkowymi Profilaktyka i postępowanie w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia u chorych z wadami zastawkowymi Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest poważną chorobą o znaczącej zapadalności i śmiertelności. W przypadku

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Choroba Crohna Zapalenie przewodu pokarmowego w chorobie Crohna

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Infekcje układów sterujących pracą serca - podziały, kryteria oceny rozległości infekcji Anna Polewczyk II Klinika Kardiologii Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Wydział Nauk o Zdrowiu UJK Kielce Infekcje

Bardziej szczegółowo

Zakażenia układu moczowego u dzieci. Zofia Konarska Klinika Pediatrii WUM

Zakażenia układu moczowego u dzieci. Zofia Konarska Klinika Pediatrii WUM Zakażenia układu moczowego u dzieci Zofia Konarska Klinika Pediatrii WUM Plan wędrówki Kilka definicji Rekomendacje, siła zaleceń Omówienie przypadków dzieci z ZUM w świetle rekomendacji Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kurs leczenia żywieniowego dla Zespołów Żywieniowych. Kraków, 4 II 2012

Kurs leczenia żywieniowego dla Zespołów Żywieniowych. Kraków, 4 II 2012 Kurs leczenia żywieniowego dla Zespołów Żywieniowych Kraków, 4 II 2012 Dlaczego tworzymy Zespoły Żywieniowe? Czy opłaca się stosować leczenie żywieniowe? Niedożywienie a wynik leczenia Stan odżywienia

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV STRESZCZENIE

Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV STRESZCZENIE Autor: Tytuł: Promotor: lek. Anna Zielińska Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV dr hab. Anita Bryńska STRESZCZENIE WSTĘP: W

Bardziej szczegółowo

Kliniczne i kosztowe skutki stosowania antybiotykoterapii w polskim szpitalu

Kliniczne i kosztowe skutki stosowania antybiotykoterapii w polskim szpitalu Kliniczne i kosztowe skutki stosowania antybiotykoterapii w polskim szpitalu Rafał Niżankowski prof. dr hab. med, EconMed Europe Michał Seweryn dr n ekon, Instytut Zdrowia Publicznego UJ IX Sympozjum EBHC,

Bardziej szczegółowo

Przemysław Pyda. Przeszczepianie trzustki

Przemysław Pyda. Przeszczepianie trzustki Przemysław Pyda Przeszczepianie trzustki Przeszczepianie trzustki na świecie Wskazania i rodzaj przeszczepu (I) Cukrzyca powikłana nefropatią; podwójny przeszczep nerka trzustka jednoczasowo z nerką SPK

Bardziej szczegółowo

Zakażenia szpitalne u dzieci

Zakażenia szpitalne u dzieci Zakażenia szpitalne u dzieci Artur Sulik Kacper Toczyłowski Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakażenie szpitalne (nosocomial infection, hospital acquired infection)

Bardziej szczegółowo

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC * * KPC - ang: Klebsiella pneumoniae

Bardziej szczegółowo

Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu. Dariusz Lipowski

Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu. Dariusz Lipowski Leczenie ciężkich zakażeń. Propozycje zmian w finansowaniu Dariusz Lipowski Definicja Ciężkie zakażenie zakażenie prowadzące do dysfunkcji lub niewydolności jednolub wielonarządowej zakażenie powodujące

Bardziej szczegółowo

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane zaprezentowane poniżej zgromadzone zostały w ramach programu EARS-Net, który jest koordynowany przez Informacja o aktualnych danych dotyczących oporności na antybiotyki na terenie Unii Europejskiej Październik 2013 Główne zagadnienia dotyczące oporności na antybiotyki przedstawione w prezentowanej broszurze

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

Antybiotykoterapia empiryczna. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

Antybiotykoterapia empiryczna. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz Antybiotykoterapia empiryczna Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz W szpitalu o ogólnym profilu zakażenia stwierdza się u 15-20% pacjentów Zakażenia pozaszpitalne 10-15% Zakażenia szpitalne 5% Prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków 1 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej dotyczącej kwasu nikotynowego/laropiprantu

Bardziej szczegółowo

Zasady antybiotykoterapii przez zabiegami elektroterapii przegląd piśmiennictwa i wytycznych, doświadczenia własne ośrodków

Zasady antybiotykoterapii przez zabiegami elektroterapii przegląd piśmiennictwa i wytycznych, doświadczenia własne ośrodków Zasady antybiotykoterapii przez zabiegami elektroterapii przegląd piśmiennictwa i wytycznych, doświadczenia własne ośrodków dr med. Agnieszka Kołodzińska, dr hab. n.med. Marcin Grabowski SPCSK, Warszawa

Bardziej szczegółowo

www.pediatric-rheumathology.printo.it CHOROBA Z LYME

www.pediatric-rheumathology.printo.it CHOROBA Z LYME www.pediatric-rheumathology.printo.it CHOROBA Z LYME Co to jest? Choroba z Lyme jest jedną z chorób wywołanych przez bakterię Borrelia burgdorferi (Borelioza). Bakteria przekazywana jest poprzez ukąszenie

Bardziej szczegółowo

Dziesięć faktów o antybiotykach. Lepiej nie popijaj ich mlekiem

Dziesięć faktów o antybiotykach. Lepiej nie popijaj ich mlekiem Dziesięć faktów o antybiotykach. Lepiej nie popijaj ich mlekiem Antybiotyków nie wolno popijać mlekiem czy kefirem? Dlaczego w czasie antybiotykoterapii, trzeba przyjmować probiotyki i z jakiego powodu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:..

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:.. FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:.. PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta: PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY

Imię i nazwisko Pacjenta: PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:..... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć powikłań podczas wytwarzania PEG

Jak uniknąć powikłań podczas wytwarzania PEG Jak uniknąć powikłań podczas wytwarzania PEG Krzysztof Figuła Poradnia Żywieniowa Nutricare w Krakowie. Powikłania wytwarzania PEG Miejscowe Burried bumper syndrome Przetoka żołądkowopoprzeczniczoskórna

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:..

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:.. FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:.. PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:. PESEL/Data urodzenia Pacjenta:...

FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:. PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:. PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego.

Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego. Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego. Hanna Berak Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Wskazania do leczenia lamiwudyną nieskuteczna

Bardziej szczegółowo

PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa. wprowadzenie

PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa. wprowadzenie PROKALCYTONINA infekcje bakteryjne i sepsa wprowadzenie CZĘŚĆ PIERWSZA: Czym jest prokalcytonina? PCT w diagnostyce i monitowaniu sepsy PCT w diagnostyce zapalenia dolnych dróg oddechowych Interpretacje

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta: PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY

Imię i nazwisko Pacjenta: PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:.... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

Czy wybór antybiotyku jest trudnym pytaniem dla neonatologa?

Czy wybór antybiotyku jest trudnym pytaniem dla neonatologa? 0/0/205 Czy wybór antybiotyku jest trudnym pytaniem dla neonatologa? Krystyna Bober Olesińska Klinika Neonatologii WUM 2 Struktura oddziałów neonatologicznych na Mazowszu 53 - oddziały Stopień referencyjności

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

Gorączka reumatyczna i popaciorkowcowe reaktywne zapalenie stawów

Gorączka reumatyczna i popaciorkowcowe reaktywne zapalenie stawów www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Gorączka reumatyczna i popaciorkowcowe reaktywne zapalenie stawów Wersja 2016 2. DIAGNOZA I LECZENIE 2.1 Jak diagnozuje się tę chorobę? Niezwykle duże znaczenie

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 61/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej Przezcewnikowa nieoperacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Noworodki SGA w oddziale intensywnej terapii grupa ryzyka przewlekłych zaburzeń wzrastania.

Noworodki SGA w oddziale intensywnej terapii grupa ryzyka przewlekłych zaburzeń wzrastania. Noworodki SGA w oddziale intensywnej terapii grupa ryzyka przewlekłych zaburzeń wzrastania. M. Kęsiak, A. Stolarczyk, T. Talar, B. Cyranowicz, E. Gulczyńska Klinika Neonatologii ICZMP, kierownik kliniki

Bardziej szczegółowo

Kto uzyskuje najlepsze efekty w wyniku leczenia CCSVI? Charakterystyka pacjenta

Kto uzyskuje najlepsze efekty w wyniku leczenia CCSVI? Charakterystyka pacjenta Kto uzyskuje najlepsze efekty w wyniku leczenia CCSVI? Charakterystyka pacjenta Copyright All rights reserved 211 AMEDS Centrum 2 PACJENCI W badaniu wzięła udział grupa 47 pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt .pl Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt Autor: dr inż. Barbara Król Data: 2 stycznia 2016 W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie probiotykami i prebiotykami zarówno

Bardziej szczegółowo

Wnioski naukowe. Ogólne podsumowanie oceny naukowej preparatu Tienam i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I)

Wnioski naukowe. Ogólne podsumowanie oceny naukowej preparatu Tienam i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I) Aneks II Wnioski naukowe i podstawy do zmiany charakterystyki produktu leczniczego, oznakowania opakowań i ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków 7 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE OKOŁOOPERACYJNE W NOWOTWORACH JELITA GRUBEGO

POSTĘPOWANIE OKOŁOOPERACYJNE W NOWOTWORACH JELITA GRUBEGO Andrzej W. SZAWŁOWSKI POSTĘPOWANIE OKOŁOOPERACYJNE W NOWOTWORACH z -Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Kroki milowe postępu w chirurgii ZNIECZULENIE leczenie bólu ANTYBIOTYKI leczenie zakażeń

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla studentów Przemysław Pyda

Seminarium dla studentów Przemysław Pyda Seminarium dla studentów - 2016 Przemysław Pyda Historia wyników transplantacji jelit 1967 1972 1985 Pierwsze przeszczepienie jelit Lillehei Uniwesytet Minesota Pierwsze 10 transplantacji jelit najdłuższe

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ 14.03.2015R. LUBLIN ANTYBIOTYKOTERAPIA

KONKURS OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ 14.03.2015R. LUBLIN ANTYBIOTYKOTERAPIA KONKURS OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ 14.03.2015R. LUBLIN ANTYBIOTYKOTERAPIA Część pisemna Opis przypadku: Kobieta rok urodzenia 1943 Czas pobytu w szpitalu Rozpoznanie wstępne Rozpoznanie kliniczne W opisie

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Vancomycin Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Vancomycin Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Vancomycin Actavis przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1. Omówienie rozpowszechnienia choroby Zakażenia takie jak: zapalenie

Bardziej szczegółowo

Oddział IV - procedury lecznicze

Oddział IV - procedury lecznicze Oddział IV - procedury lecznicze W naszym oddziale stale wprowadzamy nowe techniki operacyjne i nowe rozwiązania techniczne. Poniżej nieco informacji o niektórych z stosowanych metod operacyjnych. W leczeniu

Bardziej szczegółowo

www.dializadomowa.pl

www.dializadomowa.pl 12 marca 2009 r Informacja prasowa Przewlekła choroba nerek prowadzi do nieodwracalnej niewydolności tego organu. Jedyną możliwością utrzymania chorego przy życiu jest leczenie nerkozastępcze. Dializowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualne zasady diagnostyki i leczenia chorób zapalnych jelit

Aktualne zasady diagnostyki i leczenia chorób zapalnych jelit Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Odział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Al. Dzieci Polskich 20, 04-730, Warszawa Aktualne zasady diagnostyki i leczenia chorób zapalnych

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE HIP FRACTURE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE HIP FRACTURE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Nie Tak Inclusion Definicje Złamanie bliższego odcinka kości udowej DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE Złamanie bliższego

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Możliwość sumowania. świadczenie dedykowane do sumowania dla określonej JGP. kat. 1a. kat. 1b

Możliwość sumowania. świadczenie dedykowane do sumowania dla określonej JGP. kat. 1a. kat. 1b Katalog świadczeń Możliwość sumowania Nazwa do 1 2 3 4 7 8 9 10 11 2 5.53.01.0000035 Implantacja portu naczyniowego 50 obejmuje koszt wyrobu medycznego (portu) 6 5.53.01.0000938 Plazmafereza lecznicza

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 1. Wybrane aspekty jakości życia chorych w pierwszej fazie choroby Parkinsona 2. Wiedza pacjentów

Bardziej szczegółowo