SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA"

Transkrypt

1 SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA DZIAŁ I WIAT ZWIERZT BEZKRGOWYCH Temat: Budowa i funkcja tkanek zwierzcych. ZWIERZTA to najliczniejsze królestwo, cudzoywne, ruchliwe, zwykle o budowie tkankowej. Wikszo z nich to bezkrgowce - 90%. ORGANIZACJA BUDOWY ORGANIZMÓW: KOMÓRKA TKANKA NARZD (ORGAN) UKŁAD NARZDÓW ORGANIZM TKANKA ZESPÓŁ KOMÓREK O PODOBNEJ BUDOWIE WYSPECJALIZOWANYCH DO PEŁNIENIA OKRELONYCH FUNKCJI W ORGANIZMIE TKANKI ZWIERZCE: A. Nabłonkowa B. Miniowa C. Łczna D. Nerwowa Gładka Poprzecznie prkowana szkieletowa Poprzecznie prkowana serca Stała Tkanka nabłonkowa Płynna Chrzstna Kostna Tłuszczowa Krew Limfa (chłonka)

2 Jedno- lub wielowarstwowa, komórki cile przylegajce o rónych kształtach (płaskie, szecienne, walcowate, pokryte niekiedy rzskami) Rodzaj Wystpowanie Rola Nabłonek pokrywajco wyciełajcy Nabłonek zmysłowy Nabłonek gruczołowy (wydalniczo wydzielniczy) Nabłonek rozrodczy Tworzy zewntrzn warstw skóry, wyciela narzdy wewntrzne np. przewód pokarmowy, oddechowy Wchodzi w skład receptorów zmysłowych Tworzy gruczoły wydzielania zewntrznego i wewntrznego Wchodzi w skład gruczołów rozrodczych (jdra, jajniki) Oddziela rodowisko zewntrzne od wntrza ciała, chroni przed wnikaniem drobnoustrojów, urazami mechanicznymi, działaniem trujcych zwizków chemicznych, utrat wody, jego wytworami s paznokcie, włosy. Uczestniczy w odbieraniu zmian zachodzcych w rodowisku zewntrznym lub wewntrznym organizmu Wytwarza i usuwa róne wydaliny i wydzieliny np. pot, luz łój, wod, hormony, enzymy Bierze udział w wytwarzaniu gamet (plemniki i komórki jajowe) Rysunek:

3 Tkanka miniowa utworzona jest z komórek miniowych (miocytów), mogcych si kurzy i rozkurcza Rodzaje Wystpowanie/Rola Charakterystyka Miniowa gładka Miniowa poprzecznie prkowana szkieletowa W cianach przewodu pokarmowego, układu krwiononego, limfatycznego, moczo płciowego i oddechowego Wraz ze szkieletem stanowi układ ruchu, Komórki wrzecionowate, ostro zakoczone, jednojdrowe, jdro połoone centralnie, kurcz si wolno, wolno si mcz, działaj niezalenie od woli Komórki walcowate (cylindryczne), tpo zakoczone, wielojdrowe, jdra połoone peryferyjnie, wystpuj prki poprzeczne, pracuje szybko (czsto skurczów dua) i szybko si mczy, praca zalena od woli.

4 Miniowa poprzecznie prkowana serca Buduje misie sercowy Komórki walcowate, rozgałzione,, wiele jder ułoonych centralnie, skurcze rytmiczne, automatyczne, niezalene od woli. Rysunki:

5 Tkanka łczna - stała- utworzona z ywych komórek i martwej substancji midzykomórkowej - płynna - utworzona z ywych komórek rozproszonych w wieloskładnikowej cieczy Rola: - wypełnia przestrzenie pomidzy innymi tkankami, narzdami i układami Zapewnia łaczno midzy nimi, podtrzymuje je i wzmacnia. Rodzaje Wystpowanie/Rola Charakterystyka Kostna Buduje koci Ma posta zwartej struktury utworzonej z ułoonych wokół kanałów Haversa blaszek kostnych, tworzcych podstawow jednostk strukturaln koci osteon. Chrzstna Krew Tworzy powierzchnie stawowe koci, przegrod nosa, wizadła, krki midzykrgowe, małowin uszn, krta, koniuszek nosa 1. osocze stanowi główn mas krwi (ok.60%) 2.erytrocyty (krwinki czerwone); komórki krwi Zbudowana z komórek chrzstnych i silnie rozbudowanej substancji midzykomórkowej, zawierajcej włókna kolagenowe. 1. płyn, którego90% stanowi woda, a reszt głównie białka, tłuszcze, hormony, enzymy, witaminy, sole mineralne, cukry, aminokwasy, mocznik. Osocze bez fibrynogenu to surowica krwi.

6 zawierajce hemoglobinczerwony barwnik uczestniczcy w transporcie tlenu i CO2; 3. leukocyty (krwinki białe)- niszcz drobnoustroje chorobotwórcze i ciała obce (antygeny) Osocze transportuje składniki pokarmowe głównie cukry i białka. 2. u ssaków bezjdrowe, u innych krgowców zawieraj jdro, jest ich 4-5mln/mm3 krwi. 4. trombocyty (płytki krwi) uczestnicz w procesie krzepnicia krwi. 3. najwiksze sporód wszystkich krwinek, zawieraj jdro, maj zdolno pełzakowatego ruchu i właciwoci erne; jest ich 5-10 tys. Limfa (chłonka) Naczynia limfatyczne i wzły chłonne 4. bezbarwne, bezjdrowe fragmenty komórek, jest ich tys. Skład zbliony do osocza krwi, erytrocytów brak, liczne leukocyty, ma znaczny udział w funkcjach obronnych organizmu (niszczy drobnoustroje chorobotwórcze0, transportuje substancje odywcze, głównie tłuszcze. Tkanka tłuszczowa - komórki tej tkanki gromadz tłuszcz, który moe by wykorzystywany przez organizm jako ródło energii. Tkanka ta wystpuje pod skór, a take wokół serca i nerek. Jej głównym zadaniem jest zatrzymywanie ciepła w organizmie. Szczególnie duo tkanki tłuszczowej maj ludzie otyli.

7 Rysunki:

8 Tkanka nerwowa Utworzona z komórek nerwowych neuronów, których cech jest posiadanie wielu wypustek: krótkich dendrytów i jednego aksonu ( neuryt). Zrbem tkanki nerwowej jest tkanka glejowa, której zadaniem jest odywianie neuronów i uczestnictwo w ich regeneracji. Za pomoc dendrytów kontaktuj si z receptorami i od nich otrzymuj informacje, przewodz impulsy dorodkowo. Za pomoc aksonu p[przewodz impulsy do efektorów np. mini. Przewodz impulsy odrodkowo. Rola: Odbiera informacje ze rodowiska zewntrznego i wewntrznego organizmu, przekazuje je do innych narzdów i układów ciała. Dziki niej odbieramy subiektywne wraenia oraz wiadomie podejmujemy decyzje o dalszym działaniu. Rysunek:

9 Temat: Rónorodno organizmów zaliczanych do gbek i parzydełkowców. Zwierzta dzielimy zwyczajowo na bezkrgowce i krgowce. Bezkrgowce nie maj krgosłupa, a krgowce maj. Typy bezkrgowców: a. Gbki b. Parzydełkowce (jamochłony) c. Płazice d. Oblece e. Piercienice f. Stawonogi g. Miczaki h. Szkarłupnie GBKI Wystpuj w wodach słodkich i słonych, wielokomórkowe, ale nie maj tkanek, ciało dwuwarstwowe. Prowadz osiadły tryb ycia. Tworz kolonie.

10 W ciele liczne otwory, którymi pobieraj wod, odfiltrowuj z niej pokarm oraz pobieraj tlen niezbdny do oddychania. Z wntrza ciała woda jest usuwana przez otwór znajdujcy si w górnej czci ciała. Posiadaj szkielet krzemionkowy (koronkowiec, nadecznik), wapienny lub z włókien sponginowych (gbka grecka). Kształt róny(dzban, drzewkowaty, workowaty). W Polsce w rzekach i jeziorach yje gbka zwana nadecznikiem tworzce kłaczkowate kolonie. Organizmy, które tak jak gbki, które przepuszczaj przez swe wntrze wod i odfiltrowuj z niej pokarm nazywamy filtratorami. Gbki jako filtratory pobieraj szcztki organiczne i oczyszczaj wod. Zastosowanie W redniowieczu gbki były uywane w chirurgii, jako materiał szlifierski w jubilerstwie oraz jako podkład pod zbroj rycersk. Dla celów gospodarczych wydobywa si yjc w Morzu ródziemnym gbk szlachetn. Gbka Tethya crypta, posiadajca szkielet krzemionkowy, stanowiła przedmiot bada w leczeniu ludzi chorych na białaczk ze wzgldu na właciwoci hamowania wzrostu komórek ssaków. Oczyszczone szkielety spongoinowe słu do celów higienicznych i tamowania krwi. S bioindykatorami, czyli wskanikami czystoci wody. Typ: Parzydełkowce (Jamochłony) Gromady: stułbiopławy, krkopławy koralowce. Cechy parzydełkowców: 1. jama chłonco trawica, w której nastpuje trawienie i wchłanianie strawionego pokarmu 2. parzydełka na czułkach i ramionach 3. tkanki 4. dwie warstwy ciała : zewntrzna ektoderma i wewntrzna entoderma, midzy nimi bezpostaciowa substancja - mezoglea. 5. Symetria promienista (przez ciało mona poprowadzi kilka osi symetrii tak, by jedna strona była lustrzanym odbiciem drugiej)- daje to zwierztom moliwo zdobywania pokarmu i obron oraz moliwo odbierania i reagowania na bodce.

11 6. Wystpuj w wodach słodkich i słonych 7. Wystpuj w postaci osiadłego polipa i pływajcej meduzy 8. S drapienikami- ywi si drobnymi zwierztami wodnymi np. Skorupiakami, larwami owadów, małymi rybkami. Swoje ofiary chwytaj dziki komórkom parzydełkowym. Niektóre komórki działaj jak strzały zatrute jadem wystrzelone nici wbijaj si w ciało ofiary i paraliuj j toksyczn substancj. Inne wystrzelon ni przyklejaj do powierzchni ciała ofiary, powodujc jej unieruchomienie, ofiara zostaje wcignita przez otwór gbowy do jamy chłonco trawicej. 9. Rozmnaaj si bezpłciowo lub płciowo (przemiana pokole ) Stułbia Budowa (rys.) 1) yje w wodach słodkich, przyczepiona do rolin wodnych. 2) Osiadły tryb ycia. 3) Wielko 1-3 mm 4) Posta wydłuonego woreczka polipa. 5) Moe porusza si na zasadzie koziołkowania. 6) Rozmnaa si bezpłciowo przez pczkowanie i płciowo przez wytwarzanie gamet. Wikszo stułbiopławów to morskie organizmy yjce w koloniach złoonych z bardzo wielu połczonych ze sob polipów. Chełbia modra wystpuje w Morzu Bałtyckim, naley do krkopławów, gdy wystpuje u niej na przemian posta polipa i meduzy, przy czym posta meduzy jest wiksza i stanowi pokolenie dominujce(przemiana pokole).

12 Budowa (rys.) Cykl rozwojowy chełbi modrej (rys.)- przemiana pokole. W rozwoju wystpuje przemiana pokole czyli zjawisko naprzemiennego wystpowania osobników rozmnaajcych si płciowo i bezpłciowo. Koralowce: korale i ukwiały. 1) Wystpuj w wodach czystych, ciepłych i zasolonych.

13 2) Wyłcznie posta polipa 3) Korale yj w koloniach a ukwiały pojedynczo. 4) Korale maj szkielet wewntrzny, który po obumarciu tworzy rafy koralowejedno z najbogatszych w gatunki rodowisk ycia na Ziemi. 5) Ukwiały maj posta misistych polipów, wiele kolorowych ramion, swoim wygldem bardziej przypominaj kwiaty, ni zwierzta. Temat: Przystosowania płaziców i obleców do pasoytniczego trybu ycia. TYP: PŁAZICE: GROMADY: A. WIRKI (wolno yjce) np. wypławek biały B. PRZYWRY (pasoyty) np. motylica wtrobowa C. TASIEMCE (pasoyty) np. uzbrojony, nieuzbrojony, bblowiec Cechy płaziców: 1. Ciało spłaszczone grzbietobrzusznie oraz wyranie widoczny przód i tył. 2. Dwuboczna symetria ciała (przez ciało mona poprowadzi tylko jedn o symetrii, tak, aby otrzyma dwie takie same czci. 3. Ciało pokryte worem skórno miniowym. 4. W przedniej czci skupione narzdy zmysłów i układ nerwowy. 5. Wikszo płaziców to pasoyty (organizmy yjce kosztem innych ywych organizmów). 6. Wikszo płaziców (poza tasiemcami) ma lepo zakoczony układ pokarmowy tzn. rozpoczyna si otworem gbowym, ale brak otworu odbytowego). 7. Cykle rozwojowe s skomplikowane, oprócz postaci dorosłej wystpuj larwy rozwój złoony. Organizm, w którego ciele yje posta dorosła pasoyta

14 nazywamy ywicielem ostatecznym, a ten, w którego ciele yje larwa ywicielem porednim. TASIEMCE: 1. Dorosłe osobniki yj w jelicie cienkim krgowców, a larwy w innych narzdach wewntrznych. 2. Długo ciała 2-12 metrów. 3. Budowa: a) Główka z narzdami czepnymi przyssawkami (uzbrojonego take haczyki), którymi przyczepia si do ciany jelita. b) Szyjka wytwarza nowe człony c) Człony, które w miar wzrostu i oddalania si od szyjki s coraz wiksze i starsze, te na kocu odrywaj si i wraz z kałem s usuwane na zewntrz. 4. Przystosowania do pasoytnictwa: 1) Płaskie ciało zajmuje mało miejsca w jelicie 2) Przyssawki (haczyki)- silne przytwierdzenie do jelita. 3) Ciało pokryte oskórkiem odpornym na działanie soków trawiennych. 4) Brak przewodu pokarmowego, pokarm chłonie całym ciałem( nie musi go trawi, gdy jest strawiony) 5) Oddycha beztlenowo (fermentacja), gdy w jelicie brak tlenu. 6) Jest obojnakiem (jeden tasiemiec ma narzdy rozrodcze eskie i mskie), wystpuje u niego samozapłodnienie (jego plemniki zapładniaj wytworzonego przez niego komórki jajowe). W kadym członie moe by 120 tys. Jaj. Tak ogromna rozrodczo zapewnia cigło gatunku, stwarzajc dla zwierzt i człowieka ogromne ryzyko zakaenia. 7) Cykl rozwojowy tasiemca: Rozwój złoony czyli wystpuj larwy zwane wgrami, yj w ciele ywiciela poredniego dla tasiemca uzbrojonego jest to

15 winia, a dla nieuzbrojonego krowa, ywicielem ostatecznym jest człowiek, w jelicie którego yje posta dorosła tasiemca. ZARAENIE NASTPUJE PRZEZ ZJEDZENIE SUROWEGO LUB NIEDOGOTOWANEGO MISA WOŁOWEGO LUB WIEPRZOWEGO. CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ TASIEMCA TO TASIEMCZYCA. Zapobieganie je miso ugotowane, zbadane przez weterynarza. Ludzie najczciej zakaaj si nim, jedzc miso wolowe zawierajce wgry. W przewodzie pokarmowym człowieka larwa przekształca si w dorosłego tasiemca, który w kadym swoim członie wytwarza ogromn liczb komórek rozrodczych. Po samozapłodnieniu człony, wypełnione zapłodnionymi komórkami jajowymi, odrywaj si i z kałem wydostaj na zewntrz. Wraz z trawa lub wod zabrudzon ludzkimi odchodami jaja zostaj zjedzone przez ywiciela poredniego krow. Z jaj rozwija si larwa, która wnika do mini. Gdy człowiek zje miso zawierajce wgry, cykl si powtarza. CYKL ROZWOJOWY TASIEMCA NIEUZBROJONEGO: MISO ZAWIERAJCE WGRY ZJADA CZŁOWIEK CZŁOWIEK JEST YWICIELEM OSTATECZNYM W JEGO JELICIE ROZWIJA SI POSTA DOROSŁA TASIEMCA DOJRZALY CZŁON WYPEŁNIONY JAJAMI ODRYWA SI I WRAZ Z KAŁEM S USUWANE NA ZEWNTRZ (TRAWA) JAJA LUB CAŁE CZŁONY ZJADA KROWA W JEJ CIELE- W MI NIACH WYLGAJ SI LARWY WGRY (KROWA YWICIEL PO REDNI) ZARAONE MISO ZJADA CZŁOWIEK Zrobi rysunek cykl rozwojowy i budowa tasiemca.

16 MOTYLICA: 1) Pasoytuje w wtrobie krgowców. 2) Kształt listkowaty. 3) 2 cm długoci 4) Przyssawka gbowa i brzuszna. 5) Rozwój złoony ywicielem porednim jest limak. 6) ZARAENIE NASTPUJE PRZEZ NIE MYTE WARZYWA I OWOCE. Zapobieganie my warzywa i owoce oraz rce. 7) Pozostałe cechy jak u tasiemca. Rys. WYPŁAWEK BIAŁY 1. Płaziniec wolno yjcy. 2. yje w czystych wodach. 3. Porusza si dziki rzskom pokrywajcym brzuszn stron ciała. 4. Długo 1cm. 5. Zdolno regeneracji. 6. Wydziela soki trawienne na swoje ofiary, nastpnie za pomoc wysuwanej gardzieli zasysa czciowo strawiony pokarm (trawienie poza organizmem). 7. Rozwój prosty brak larwy. 8. Rys. TYP: OBLE CE:

17 GROMADY: A. WROTKI B. NICIENIE a) Glista ludzka b) Włosie krty c) Owsik d) Mtwik buraczany(pasoyt roli rzepak, kapustne, buraki), powoduje słaby wzrost rolin, ółknicie lici, obnienie plonów. Cechy nicieni: 1. Kształt ciała wydłuony a w przekroju poprzecznym okrgłe (obłe) 2. Symetria dwuboczna. 3. Ciało pokryte mocnym oskórkiem bdcym wydzielin nabłonka. 4. Drony przewód pokarmowy rozpoczynajcy si otworem gbowym a koczcy odbytem- co umoliwia sprawniejsze przetwarzanie pokarmu. 5. Cz prowadzi pasoytniczy tryb ycia, a cz jest wolno yjca. 6. Wikszo jest rozdzielnopłciowa, a samca i samic łatwo odróni na podstawie cech budowy zewntrznej dymorfizm płciowy. GLISTA LUDZKA 1. Pasoyt yjcy w jelicie cienkim człowieka. 2. Rozwój złoony, ale tylko jeden ywiciel człowiek. 3. Ciało obłe długoci cm. 4. Rozdzielnopłciowe- samiec róni si od samicy dymorfizm płciowy, samica dłusza, grubsza a samiec krótszy, cieszy, haczykowato zakoczone ciało. 5. Rys.

18 6. Cykl rozwojowy glisty ludzkiej: ZARAENIE NASTPUJE PRZEZ SPOZYCIE NIUMYTYCH WARZYW NAWOONYCH LUDZKIMI ODCHODAMI, PICIA WODY ZANIECZYSZCZONEJ GNOJOWIC, LUB NIEPRZESTRZEGANIAPODSTAWOWYCH ZASAD HIGIENY OSOBISTEJ I YWIENIA. CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ GLIST TO GLISTNICA. Zapobieganie glistnicy my war.zywa i owoce, pi przegotowan wod, my rce, produkty spoywcze i naczynia W jelicie cienkim osłonki jaj zostan rozpuszczone, a oswobodzone larwy przebijaj cianki jelita, dostajc si do naczy krwiononych. Wraz z krwi wdruj do rónych narzdów, trafiajc w kocu do płuc. Przenikaj do wntrz pcherzyków płucnych, nastpnie przedostaj si kolejno do: oskrzeli, tchawicy i gardła. Ponownie połknite znów docieraj do jelita cienkiego, w którym osigaj dojrzało płciow. Samica glisty ludzkiej wytwarza około 200 jaj na dob. Po zapłodnieniu wewntrznym jaja wydostaj si na zewntrz ciała człowieka wraz z kałem. W odpowiedniej temperaturze i wilgotnoci oraz przy dostpie tlenu w jaju rozwija si larwa. Takie jajo nazywamy jajem inwazyjnym. Cykl si powtarza, gdy człowiek połknie jajo wraz z ywnoci. Cykl rozwojowy trwa 2-4 miesice. CYKL ROZWOJOWY GLISTY-rys. CZŁOWIEK SPO YWAJC JAJA INWAZYJNE (Z LARWAMI)ULEGA ZAKA ENIU W JELICIE CIENKIM LARWY WYLGAJ SI Z JAJ I PRZEDOSTAJ DO KRWI WRAZ Z KRWI WDRUJ DO RÓZNYCH NARZDÓW (WTROBA, SERCE) DOCIERAJ KOLEJNO DO PŁUS, OSKRZELI, TCHAWICY I GARDŁA POŁKNITE LARWY OSIADAJ W JELICIE CIENKIM, GDZIE OSIGAJ DOJRZAŁO PŁCIOW ZAPŁODNIONE JAJA WRAZ Z KAŁEM CZŁOWIEKA WYDOSTAJ SI NA ZEWNTRZ CZLOWIEK SPO YWAJC JAJA INWAZYJNE ULEGA ZAKA ENIU

19 WŁOSIE KRTY 1. Jeden z najgroniejszych pasoytów człowieka. 2. Wywołuje chorob włonic.(trychinoza), która moe koczy si mierci. 3. Moe wystpowa u rónych gatunków misoernych lub wszystkoernych (dzik, winia, lis, kot, niedwied, szczur) 4. Zakaenie nastpuje przez zjedzenie zakaonego misa wini lub dzika. 5. Zapobieganie włonicy je miso znanego pochodzenia i zbadane przez lekarza. 6. Cykl rozwojowy W ołdku człowieka, pod wpływem enzymów trawiennych, otorbione larwy (znajdujce si wczeniej w miniach zwierzcia) wydostaj si z otoczek, a nastpnie przedostaj si do jelita cienkiego. Tam w cigu godzin osigaj dojrzało płciow i kopuluj. Po kopulacji samce gin, a samice przedostaj si do wzłów chłonnych. Samice rodz ywe larwy, kada samica około Z wzłów chłonnych larwy dostaj si do krwi, a wraz z ni do mini poprzecznie prkowanych. Po wnikniciu do włókna miniowego zwijaj si spiralnie i otorbiaj. Niektóre gin, inne zachowuj zdolno do zaraania nawet przez kilkadziesit lat. Te, które przetrwaj mog powodowa powane zaburzenia w organizmie. OWSIK 1. Wielko 1-3 mm, barwy białawej. 2. Pasoytuje w jelicie grubym, wyrostku robaczkowym i kocowym odcinku jelita cienkiego. 3. Wywołuje chorob zwan owsic. 4. Objawy: swdzenie, bezsenno, bóle brzucha, nudnoci, zaburzenia wypróniania, zapalenie skóry, wysypka. 5. Zaraenie nastpuje poprzez bezporedni kontakt chorych dzieci, spanie we wspólnej pocieli, uywanie wspólnych rodków higieny np. rcznika. Zapobieganie przestrzega zasad higieny. WROTKI Zwierzta te zamieszkuj przede wszystkim wody słodkie, ale znane s te formy słonowodne i ldowe, yjce na wilgotnych mchach i w glebie. Wrotki s rozdzielnopłciowe, wystpuje u nich dymorfizm płciowy. Samce maj uwstecznione narzdy wewntrzne, u wikszoci gatunków przewód nasienny ko czy si

20 prciem. Jajniki mog by pojedyncze lub parzyste, jajowody otwieraj si do kloaki. Wrotki maj zdolno do rozmnaania si w drodze partenogenezy przez kilka pokole. Ciało wrotka podzielone jest na trzy odcinki: głow, tułów i nog. Maj najczciej kształt wydłuony z szerokim przednim kocem, tzw. aparatem wrotnym. Aparat wrotny lub rzskowy ma posta tarczy z rozmieszczonymi na niej rzskami. Tylny koniec ciała zwa si tworzc krótsz lub dłusz nog zakoczon dwoma palcami. Ciało pokryte jest cienk kutikul. Warstwa okrywajca ciało jest na tyle przejrzysta, e widoczne s przez ni narzdy wewntrzne wrotk

21 TEMAT: CECHY PIERCIENIC NA PRZYKLADZIE DDOWNICY. TYP: PIERCIENICE: GROMADY: A. SKPOSZCZETY np. ddownicaa- gleba, rureczniki yjce w mikkim mule, wazonkowce w glebie-1cm, białe B. PIJAWKI C. WIELOSZCZETY NP. NEREIDA Cechy piercienic: 1. Zamieszkuj wody słodkie, słone i gleb.

22 2. Niektóre prowadz osiadły tryb ycia, inne swobodnie pływaj, jeszcze inne yj zagrzebane w mule lub piasku dna zbiornika wodnego. 3. Podział ciała na piercienie = segmenty = metamery. 4. Segmenty takie same, z wyjtkiem przednich i tylnych, wyrany przód i tył ciała, nieco wiksze segmenty u ddownicy tworzce siodełko, które wydziela luz chronicy zapłodnione jaja. 5. Ciało wydłuone, obłe, pokryte worem skórno miniowym. 6. Rozpoczyna si proces cefalizacji, czyli wyodrbniania głowy. 7. Poruszaj si za pomoc szczecinek (parapodiów) 4 pary w kadym segmencie. 8. Zamknity układ krwionony (krew kry w naczyniach krwiononych, nie wylew si do jam ciała). Składa si z naczynia grzbietowego, brzusznego i naczy okrnych. 9. Wymiana gazowa cał powierzchni ciała. 10. Układ wydalniczy składa si z nefrydiów i nazywany jest metanefrydialnym. Ma metameryczn budow ciała. 11. Drabinkowy układ nerwowy składa si ze zwoju nadprzełykowego, podprzełykowego połczone obrczk około przełykow. 12. Ddownice brak oczu, wieloszczety posiadaj oczy. 13. S obojnakami, zapłodnienie krzyowe,rozwój prosty, wieloszczety rozdzielnopłciowe, larwa trochofora. Znaczenie ddownic: 1. Dr korytarze umacniane luzem, korytarzami do korzeni rolin dostaj si powietrze wraz z tlenem i woda. 2. Wcigaj w korytarze opadłe licie, opadłe licie gnijc poprawiaj yzno gleby. 3. Mieszaj poszczególne warstwy gleby i spulchniaj j i poprawiaj jej struktur. Ddownice s saprofitami, ywi si martwymi szcztkami rolin i zwierzt.

23 PIJAWKA Pijawka lekarska ywi si krwi krgowców. Jest półpasoytem, gdy eruje na swoich ywicielach czasowo. Ma przyssawki po obu kocach ciała. Wydziela substancj zapobiegajc krzepniciu krwi hirudyn prze gruczoły przewodu pokarmowego. Ma jelito z bocznymi kieszeniami, w których przechowuje krew i dlatego długo moe wytrzyma bez pobierania pokarmu (nawet 2 lata). Niektóre pijawki s drapienikami. NEREIDA Gatunek piercienic, nalecy do gromady wieloszczetów, yjcy w Bałtyku. Posiadaj oczy, s rozdzielnopłciowe.

24 TEMAT: RÓNORODNO ZWIERZT ZALICZANYCH DO TYPU MICZAKÓW. TYP: MICZAKI Gromady: a. limaki b. małe

25 c. głowonogi Cech miczaków jest mikkie ciało okryte muszl. Wystpuj w wodach słodkich, słonych i na ldzie. LIMAKI 1. Ciało składa si z głowy, nogi i worka trzewiowego, okrytego pojedyncz, spiralnie skrcon muszl. 2. Muszla jest wytworem płaszcza okrywajcego worek trzewiowy, w którym znajduje si wikszo narzdów wewntrznych. 3. Noga zbudowana jest z minia, słuy do poruszania si. 4. Spodnia powierzchnia nogi wydziela luz, który ułatwia poruszanie. 5. W głowie znajduje si mózg, a na Glowie jedna lub dwie pary czułków, na dłuszych s wyranie wyodrbnione oczy. 6. Jzyk pokryty tark do cierania pokarmu rolinnego (u ldowych). 7. limaki ldowe: winniczek i wstyk oraz limaki nagie: pomrów błkitny i wielki, linik wielki i szary 8. limaki słonowodne oddychaj skrzelami, a ldowe i słodkowodne np. błotniarka stawowa płucami. 9. limaki ldowe i słodkowodne s obojnakami, a słonowodne rozdzielnopłciowe. 10. limaki morskie wyróniaj si barwami i niezwykłymi kształtami muszli. S wród nich niebezpieczni drapiecy np. stoki i rozkolce- paraliuj ofiary jadowit wydzielin. Ich ukszenia mog by niebezpieczne nawet dla

26 człowieka. Jaskrawa barwa jest ostrzeeniem dla drapieników przed trucizn zawart w ciele limaka. MAŁE 1. Zwierzta wodne a. Słodkowodne : szczeuja, skójka, racicznica b. Słonowodne: ostrygi, perłopław, (sercówka, rogowiec, omułek, małgiew- małe Bałtyku) 2. Ciało mała okrywa muszla składajca si z dwóch czci, połczonych wizadłami. 3. Wielko 2mm 140 cm. Jest to przydacznia naleca do najwikszych bezkrgowców wiata i waca 400kg. 4. Prowadz osiadły tryb ycia, przytwierdzone do skał(ostrga) lub zakopane w mule (szczeuja). 5. Składaj si z nogi i worka trzewiowego, wikszo nie posiada oczu. 6. S filtratorami pobieraj pokarm z wody za pomoc syfonu wpustowego, syfon wypustowy do usuwania zbdnej wody. 7. Oddychaj skrzelami. 8. Niektóre małe jak racicznice i perłopław wydzielaj substancj, która krzepnc tworzy nici tzw. Bisior, słucy do zakotwiczania si w twardym podłou. 9. Powstawanie perły: Perły powstaj z wydzieliny słucej do ochrony organizmu przed drobnymi, obcymi ciałami wnikajcymi do wntrza muszli. Wikszo gatunków mały moe wytworzy perł, lecz tylko te, które s tworzone przez yjce w tropikach perłopławy maj czyst barw i połysk. Drogocenna perła powstaje, gdy do wntrza muszli dostanie si obce ciało np. ziarenko piasku. Mał broni si odkładajc wokół niego kolejne cieniutkie warstwy masy perłowej, któr wycielona jest od wewntrz muszla. Po kilku latach we wntrzu muszli powstaje lnica perła. Za najcenniejsze uwaa si niezwykle rzadkie, czarne perły. 10. Rola mały: - pokarm dla zwierzt i ludzi

27 - oczyszczaj wod. GŁOWONOGI 1. Wystpuj w wodach słonych. 2. Nale tu kałamarnice (kalmary), omiornice, mtwy, lodziki. 3. Ciało zbudowane z głowy i worka trzewiowego. 4. Maj wieniec ramion wokół otworu gbowego, które s pokryte komórkami odbierajcymi bodce dotykowe i smakowe. Ramiona słu do chwytania zdobyczy i pomagaj w pływaniu. 5. Prowadz bardzo aktywny tryb ycia. 6. Przy poruszaniu si wykorzystuj sił odrzutu wody, wyrzucanej przez tzw. Lejek znajdujcy si poniej otworu gbowego. 7. Podczas ucieczki uwalniaj z gruczołu czernidłowego ciemn substancj, co chroni je przed wrogiem. 8. Maj zdolno zmiany kolorów ciała, co słuy im do maskowania lub ostrzegania przed niebezpieczestwem np. rozdraniona kałamarnica czerwona, zaniepokojona niebieska. 9. Układ krwionony otwarty. 10. S drapienikami, ywi si rybami, limakami, krabami. 11. Doskonały wzrok i dobrze rozwinity układ nerwowy, widz kształty i barwy. 12. Inteligentne, łatwo si ucz. 13. Muszla kalmarów uległa redukcji, pozostała im jedynie wewntrzna płytka w kształcie licia.

28 TEMAT: RODOWISKO YCIA A CECHY BYDOWY I CZYNNOCI YCIWYCH SKORUPIAKÓW I PAJCZAKÓW. TYP: STAWONOGI

29 GROMADY: A. SKORUPIAKI B. PAJCZAKI C. OWADY Cechy stawonogów: 1. yj we wszystkich rodowiskach (woda, ld, gleba, powietrze, a nawet jako pasoyty powierzchni oraz wntrze innych organizmów). 2. Pochodz od piercienic. 3. Ciało pokryte chitynowym oskórkiem. 4. Maj zdolno linienia ( zrzucania pancerza) przez całe ycie tylko owady w fazie larwy i poczwarki. 5. Oskórek ten stanowi zewntrzny szkielet, do którego s przytwierdzone minie umoliwiajce poruszanie. 6. Oskórek stawonogów ldowych chroni je przed utrat wody przez parowanie. 7. W ciele mona zaobserwowa podział ciała na piercienie, cho u wikszoci stawonogów łcz si one w wiksze odcinki ciała. 8. Otwarty układ krenia (krew wylewa si z naczy krwiononych do jam ciała). 9. Nazwa stawonogi pochodzi od charakterystycznej cechy przedstawicieli tego typu zwierzt maj one odnóa złoone z kilki czci połczonych ze sob ruchomo za pomoc stawów. 10. Niektóre odnóa słu do chodzenia lub pływania, inne s przekształcone w czułki lub narzdy gbowe. SKORUPIAKI: 1. yj w wodzie słodkiej (rak, oczlik rozwielitka-dafnia), słonej (krab, krewetka, homar, langusta) i nieliczne na ldzie (stonoga, prosionek).planktonowe to rozwielitka, dafnia, pkle (osiadłe, wytwarzajce ochronne, stokowate skorupki wapienne, wygldem przypominajce wulkany) 2. Pokryte stwardniałym, chitynowym pancerzem, który m a zdolno linienia, wtedy rosn taki wzrost nazywamy skokowym.

30 3. Ciało składa si z głowotułowia i odwłoku. 4. Maj liczne zrónicowane pod wzgldem budowy i funkcji odnóa(gbowe 3 p. para uwaczek i dwie pary szczk, czułki- 2p-narzdy dotyki i smaku, kroczne-5p., odwłokowe, wachlarz). 5. Oczy osadzone na słupkach, dziki czemu obserwuj teren wokół siebie. 6. Pierwsza para odnóy krocznych to szczypce, które słu do chwytania i przytrzymywania pokarmu. 7. Odwłok podzielony jest na segmenty, na nim s odnóa odwłokowe do przenoszenia jaj i młodych raków oraz do pływania, ostatni to wachlarz. 8. Oddychaj skrzelami. 9. S rozdzielnopłciowe, młode pozostaj przez pewien czas pod opiek matki, przechodzc kolejne wylinki upodabniaj si do osobników dorosłych. 10. Układ wydalniczy gruczoły zielone (metanefrydia) u podstawy drugiej pary czułków. 11. Ciekawostki: a. Rak zagroony podwija gwałtownie odwłok pod tułów i na zasadzie odruchu płynie do tyłu; b. Krab porusza si chodzc bokiem za pomoc piciu par odnóy; c. Rozwielitka- 0,5 cm, przezroczysty pancerzyk, pływa uderzajc silnie rozgałzionymi czułkami; d. Stonoga skorupiak ldowy, yje pod kamieniami i w spróchniałym drewnie, 1cm PAJCZAKI: 1. Wikszo pajczaków yje na ldzie. 2. Nale do nich pajki (krzyak, topik pajk wodny), kosarze, roztocza, zaleszczotki, skorpiony. a. Kleszcz- las, łka, pastwisko b. Skorpion rejony tropikalne i subtropikalne, liczny na pustyniach c. Zaleszczotek opadłe licie, szczeliny w korze drzew, zakurzone ksiki w starych bibliotekach d. wierzbowiec pasoyt, yje w naskórku ssaków

31 e. Kosarz łki, pola, zagrody, domostwa, f. Topik wody stojce zbiorników słodkowodnych 3. Ciało składa si z głowotułowia i odwłoku pary pojedynczych oczu. 5. Okryte chitynowym pancerzem pary odnóy krocznych. 7. Narzdy gbowe to nogogłaszczki do przytrzymywania zdobyczy oraz szczkoczułki do rozrywania pokarmu zaopatrzone w kolce jadowe. 8. Na odwłoku gruczoły przdne, wydzielaj ciecz zastygajc na powietrzu w ni, z której za pomoc grzebyków na kocu odnóy tkaj pajczyn., Składa si ona z nici okrnych lepkich i promienistych nielepkich, po których si porusza. 9. Narzd oddechowy płucotchawki do których prowadz otwory na brzegach ciała przetchlinki. 10. S drapienikami, ywi si innymi stawonogami, ofiary chwytaj w sie, wstrzykuj im jad oraz owijaj przdz. Trawienie poza organizmem do ciała ofiary wydzielaj soki trawienne, by po pewnym czasie wyssa strawiony pokarm. 11. S rozdzielnopłciowe, rozwój Prost. 12. Wydalaj za pomoc cewek Malpighiego. 13. Ciekawostki: a) Pajk krzyak buduje sie codziennie rano. b) Kosarze nie przd pajczyny, s aktywne głównie w nocy, odywiaj si ywymi i martwymi rolinami oraz drobnymi zwierztami. c) Roztocza- niektóre mikroskopijne roztocza yj w rodowisku wodnym, niewielkie roztocze ldowe czsto wystpuje w naszych mieszkaniach, a ich odchody gromadzce si w kurzu s przyczyn alergii wielu osób. Do roztoczy nale kleszcze, które ywi si krwi zwierzt i ludzi. Przenosz one zapalenie opon mózgowych lub borelioz. Przenosz pierwotniaki, które u psów wywołuj babeszjoz koczc si zazwyczaj mierci. Innym rodzajem roztoczy jest wierzbowiec wywołujcy chorob skóry zwan wierzbem. Zarazi si mona przez pociel i ubrania, z których korzystała chora osoba.

32

33 TEMAT: ZALE NO MIDZY BUDOW, RODOWISKIEM YCIA I CZYNNOCIAMI ZYCIOWYMI OWADÓW. 1. yj w rodowisku ldowo powietrznym i w wodach słodkich, nieliczne pasoyty. 2. Jest to najliczniejsza w gatunki gromada zwierzt współczenie yjcych. 3. Maj zdolno aktywnego lotu dziki skrzydłom, co pozwoliło im opanowa róne rodowiska ycia. 4. Rzdy owadów: a. Chrzszcze (stonka ziemniaczana, biedronka siedmiokropka, chrabszcz majowy, pływak ółtobrzeek); b. Motyle (niepylak Apollo, bielinek kapustnik, pa królowej, pa eglarz). c. Błonkówki (osy, trzmiel, pszczoły, mrówki) d. Muchówki (much, bki, gzy). 5. Dziedzina nauki badajca owady to entomologia. 6. Ciało składa si z głowy, tułowia i odwłoku. 7. Pokryte chitynowym oskórkiem. 8. Na głowie: a. Oczy złoone owady maj zdolno rozpoznawania kolorów nierozrónialnych dla człowieka, a ich oczy s wyczulone na gwałtowny ruch. b. Czułki to główne narzdy zmysłów dziki nim rozpoznaje kształt i struktur napotkanych obiektów oraz zapach i smak

34 c. Róne typy aparatów gbowych np. motyl odywiajcy si nektarem kwiatów ma aparat gbowy sscy w postaci długiej rurki, mucha licy, komar kłujco sscy. 9. Na tułowiu a. Trzy pary odnóy głównie do chodzenia (konik polny dobrze uminione tylne odnóa do skakania, turku podjadek, yjcy w glebie i drcy w niej korytarze, ma przednie odnóa grzebne, a pływak ółtobrzeek yjcy w wodzie ma przednie odnóa pływne) b. Skrzydła dwie pary błoniastych (waki, motyle), lub jedna para jest przekształcona w twarde pokrywy (u chrzszczy), u muchówek jedna para skrzydeł, druga uległa redukcji, istniej te owady, które ze wzgldu na pasoytniczy tryb ycia utraciły skrzydła np. wszy, pchły, pluskwy. 10. Na odwłoku u samców wystpuje narzd kopulacyjny, a u samic pokładełko rurka słuca do składania jaj. U niektórych owadów np. pszczół i os, na odwłoku znajduje si dło, które jest broni przeciwko napastnikom. 11. Oddychaj tchawkami cienkie rurki doprowadzajce tlen do wszystkich Komorek ciała. Tlen nie jest rozprowadzany przez krew. 12. Układ krwionony otwarty. 13. Narzd wydalniczy cewki Malpighiego. 14. Owady s rozdzielnopłciowe, zapłodnienie wewntrzne, rozwój złoony z przeobraeniem zupełnym lub niezupełnym. Przeobraenie zupełne Jajo larwa poczwarka owad dorosły (imago) Larwy nie s podobne do postaci dorosłej. Róni si te budow i trybem ycia np. pdrak larwa chrabszcza yjca w glebie, czerw larwa much, pszczoły, gsienica larwa motyla. Poczwarka powstaje z przekształconej larwy, nieruchoma, nie pobiera pokarmu, otacza si osłon zwan kokonem. W kokonie nastpuje przeobraenie postaci larwalnej w posta dorosł. Wystpuje u motyla, pszczoły, chrabszcza, biedronki. Przeobraenie niezupełne Jajo larwa posta dorosła (imago)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II DZIAŁ I wiat zwierzt bezkrgowych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II NUMER I TEMAT LEKCJI (KORELACJA ZE CIEK EDUKACYJN) WYMAGANIA PODSTAWOWE OCENA DOPUSZCZAJCA UCZE: WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Temat: Stawonogi zwierzęta o członowanych odnóżach.

Temat: Stawonogi zwierzęta o członowanych odnóżach. Temat: Stawonogi zwierzęta o członowanych odnóżach. Stawonogi to najliczniejsza gatunkowo grupa zwierząt występujących na Ziemi. Organizmy te żyją w wodach słodkich i słonych oraz niemal we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Temat: Gąbki i parzydełkowce.

Temat: Gąbki i parzydełkowce. Temat: Gąbki i parzydełkowce. 1. Gąbki zwierzęta beztkankowe. To bardzo proste zwierzęta żyjące wyłącznie w wodzie głównie w morzach i oceanach, rzadziej w wodach słodkich. Zasiedlają zazwyczaj strefę

Bardziej szczegółowo

Temat: Płazińce i nicienie.

Temat: Płazińce i nicienie. Temat: Płazińce i nicienie. 1. Płazińce zwierzęta spłaszczone grzbieto brzusznie. Płazińce to zwierzęta o wydłużonym, spłaszczonym grzbieto-brzusznie ciele, przybierającym kształt liścia, płytki lub taśmy.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data ID Testu: 1P26K9X Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Stawonogi to najliczniejsza grupa zwierzat na Ziemi, które opanowały środowiska ladowe, wodne i powietrzne. Należa do nich takie organizmy jak: stonóg

Bardziej szczegółowo

Kręgowce. 7 7. Podkreśl cechy, które świadczą o przystosowaniu żaby do życia na lądzie. (0 2) grupa a

Kręgowce. 7 7. Podkreśl cechy, które świadczą o przystosowaniu żaby do życia na lądzie. (0 2) grupa a grupa a Kręgowce Poniższy test składa się z 19 zadań Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą Imię i nazwisko do uzyskania za prawidłowe odpowiedzi Za rozwiązanie całego sprawdzianu możesz uzyskać

Bardziej szczegółowo

Temat: Świat gadów. Gady pierwotnie lądowe lądzie wtórnie w wodzie zmiennocieplne ciepłolubne

Temat: Świat gadów. Gady pierwotnie lądowe lądzie wtórnie w wodzie zmiennocieplne ciepłolubne Temat: Świat gadów. Gady (gromada) określa się jako zwierzęta pierwotnie lądowe. Oznacza to, że są one pierwszą grupą kręgowców, która w pełni przystosowała się do życia na lądzie. Niektóre gatunki wtórnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZWIERZĘTA BEZKRĘGOWCE 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 5 2 PIERWOTNIAKI... 16 3 OGÓLNE WIADOMOŚCI O ZWIERZĘTACH... 26 4 PARZYDEŁKOWCE...

Spis treści ZWIERZĘTA BEZKRĘGOWCE 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 5 2 PIERWOTNIAKI... 16 3 OGÓLNE WIADOMOŚCI O ZWIERZĘTACH... 26 4 PARZYDEŁKOWCE... Spis treści 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE...................................... 5 Świat istot żywych........................................... 5 Komórka podstawowy element budowy organizmu zwierzęcego............

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy dotyczy[ew. jest związany z] realizacji cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian a (0 2) (0 3) Imię i nazwisko. Ocena. Data. Tkanka mięśniowa gładka. poprzecznie prążkowana serca. poprzecznie prążkowana szkieletowa

Sprawdzian a (0 2) (0 3) Imię i nazwisko. Ocena. Data. Tkanka mięśniowa gładka. poprzecznie prążkowana serca. poprzecznie prążkowana szkieletowa Sprawdzian a Test podsumowujący dział V Budowa zewnętrzna.................................................................. Imię i nazwisko......... i środowisko życia zwierząt........................

Bardziej szczegółowo

Funkcje Ŝyciowe organizmów zwierzęcych

Funkcje Ŝyciowe organizmów zwierzęcych Funkcje Ŝyciowe organizmów zwierzęcych Podpisz wskazane elementy komórki zwierzęcej i określ ich funkcje......... Uzupełnij schemat podziału cukrowców. Dokończ zdanie, tak aby stanowiło definicję organizmów

Bardziej szczegółowo

Spis treści KRĘGOWCE ...

Spis treści KRĘGOWCE ... Spis treści....................................................... KRĘGOWCE 1 RYBY.................................................... 7 Karp i jego przystosowanie do życia w wodzie..........................

Bardziej szczegółowo

Zwierzęta część IV. dodatek (uzupełnienie) 1. RYBY 2. PŁAZY 3. GADY 4. PTAKI 5. SSAKI

Zwierzęta część IV. dodatek (uzupełnienie) 1. RYBY 2. PŁAZY 3. GADY 4. PTAKI 5. SSAKI Zwierzęta część IV dodatek (uzupełnienie) 1. RYBY 2. PŁAZY 3. GADY 4. PTAKI 5. SSAKI RYBY - osmoregulacja, - ryby dwudyszne, - wędrówki (tarło), - ryby chrzęstnoszkieletowe. Osmoregulacja u ryb morskich

Bardziej szczegółowo

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych.

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych. Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych. 1. Czym jest tkanka? To zespół komórek o podobnej budowie, które wypełniają w organizmie określone funkcje. Tkanki tworzą różne narządy, a te układy narządów.

Bardziej szczegółowo

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać?

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać? Biologia tematy lekcji klasa 2 1. Poznajemy budowę oraz znaczenie tkanek zwierzęcych. 2. Jakie cechy charakterystyczne posiadają gąbki i parzydełkowce? 3. Skąd wywodzi się nazwa płazińce i nicienie? 4.

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Temat: Ptaki kręgowce latające.

Temat: Ptaki kręgowce latające. Temat: Ptaki kręgowce latające. 1.Układ oddechowy ptaków. Układ oddechowy ptaków składa się z dróg oddechowych oraz płuc. Drogi oddechowe doprowadzają tlen do płuc. W płucach następuje wymiana gazowa.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian a. białka, tłuszcze, glicerol, cukry proste, kwasy tłuszczowe, aminokwasy (0 2) Imię i nazwisko Klasa. pokarm A B C D.

Sprawdzian a. białka, tłuszcze, glicerol, cukry proste, kwasy tłuszczowe, aminokwasy (0 2) Imię i nazwisko Klasa. pokarm A B C D. Sprawdzian a Test podsumowujący dział VI...................................... Funkcjonowanie organizmów Imię i nazwisko Klasa zwierząt........................ Masz przed sobą test składający się z 15

Bardziej szczegółowo

Zwierzęta budowa i czynności życiowe

Zwierzęta budowa i czynności życiowe 5. Zwierzęta budowa i czynności życiowe Zadanie 3. (1 pkt) Wśród protistów obserwuje się wiele różnych sposobów poruszania się. Zadanie 1. (1 pkt) Liczba znanych gatunków zwierząt prawie czterokrotnie

Bardziej szczegółowo

Pomorski Program Edukacji Morskiej

Pomorski Program Edukacji Morskiej Pomorski Program Edukacji Morskiej Skarby Bałtyku Fauna Morza Bałtyckiego Ryby morskie Morza Bałtyckiego Co to jest ryba? Ryby tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami,

Bardziej szczegółowo

Temat: Ryby kręgowce wodne.

Temat: Ryby kręgowce wodne. Temat: Ryby kręgowce wodne. Ryby są organizmami żyjącymi w wodzie, zarówno słodkiej, jak i słonej. Tylko niektóre gatunki potrafią, przez ograniczony czas, przetrwać poza środowiskiem wodnym (podskoczek

Bardziej szczegółowo

Standardy wymaga - bezkrgowce Kl. I, zakres rozszerzony

Standardy wymaga - bezkrgowce Kl. I, zakres rozszerzony Standardy wymaga bezkrgowce Kl. I, zakres rozszerzony Gbki wielokomórkowe zwierzta beztkankowe Tkanki zwierzce Wymagania podstawowe uzasadni stanowisko gbek w przyrodzie, opisa budow gbki, wyróni w budowie

Bardziej szczegółowo

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Sabina Wójcik Katowice, dnia 14.10.2003 r. Szkoła Podstawowa nr21 ul. Malczewskiego 1 40 748 Katowice TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Instrukcja dla ucznia W górnym prawym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W PRZEDMIOCIE BIOLOGIA DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W PRZEDMIOCIE BIOLOGIA DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA W PRZEDMIOCIE BIOLOGIA DLA KLASY II GIMNAZJUM I. TAJEMNICE YCIA 1. Wymienia podstawowe pierwiastki wchodzce w skład wszystkich organizmów. 2. Wyjania pojcie makroskładników i

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

Tułów człowieka [ BAP_ doc ]

Tułów człowieka [ BAP_ doc ] Tułów człowieka [ ] Prezentacja Wstep Ciało człowieka jest najpiękniejszym i najbardziej skomplikowanym mechanizmem na świecie. W naszym ciele rozgrywa się bez przerwy tysiące zdarzeń. Nasze płuca pracują,

Bardziej szczegółowo

Zwierzęta część III 1. SZKARŁUPNIE 2. STRUNOWCE 3. KRĄGŁOUSTE

Zwierzęta część III 1. SZKARŁUPNIE 2. STRUNOWCE 3. KRĄGŁOUSTE Zwierzęta część III 1. SZKARŁUPNIE 2. STRUNOWCE 3. KRĄGŁOUSTE 1. SZKARŁUPNIE zwierzęta wtórouste przegląd systematyczny liliowce, rozgwiazdy, wężowidła, jeżowce, strzykwy środowisko życia i wymagania życiowe

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi

Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi Konkurs biologiczny dla uczniów gimnazjum karta odpowiedzi Etap I Nr zad. Max punktów Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi 1 2 b, c, e, h, j Za poprawne podkrelenie 5 cech 2 pkt 4-3 cech 2-1 cechy 0 pkt

Bardziej szczegółowo

161 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

161 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum 161 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o yciu Temat Biologia jako nauka Ocena dopuszczajca dostateczna dobra bardzo dobra Ucze: potrafi korzysta z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 SPIS TREŚCI Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii I. TKANKI CZŁOWIEKA (dr Joanna Kaźmierczak) 17 1. Tkanka nabłonkowa 17 1.1. Nabłonek pokrywający 18 1.2. Nabłonek gruczołowy

Bardziej szczegółowo

3 3.Tkanki roślinne-twórcze klasyfikacja tkanek na twórcze i stałe charakterystyka tkanek twórczych

3 3.Tkanki roślinne-twórcze klasyfikacja tkanek na twórcze i stałe charakterystyka tkanek twórczych Biologia- kl. 3 TŻ1, 3TŻ-2, 3 TA Numer Temat Zakres treści lekcji 1 1.Rośliny pierwotnie wodne cechy królestwa roślin formy organizacji budowy roślin pierwotnie wodnych sposoby rozmnażania się roślin pierwotnie

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi. Nr zad. Za poprawne wykonanie poleceń A, B, C i D po 1 pkt.

Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi. Nr zad. Za poprawne wykonanie poleceń A, B, C i D po 1 pkt. Nr zad. KARTA ODPOWIEDZI KONKURS BIOLOGICZNY ETAP SZKOLNY Max punktów 1. 6 pkt. A. Wpływ natężenia światła na zawartość azotanów w roślinie. / Czy zawartość azotanów w roślinie zależy od ilości światła?

Bardziej szczegółowo

Grupa I Zadanie 1. Podziel środowisko wodne uzupełniając poniższy schemat: wody ... Zadanie 2. Podaj czynniki niezbędne organizmom do życia w wodzie:

Grupa I Zadanie 1. Podziel środowisko wodne uzupełniając poniższy schemat: wody ... Zadanie 2. Podaj czynniki niezbędne organizmom do życia w wodzie: Grupa I Podziel środowisko wodne uzupełniając poniższy schemat: wody......... np np np Podaj czynniki niezbędne organizmom do życia w wodzie:.. Porównaj cechy środowiska wodnego i lądowego- wypełnij tabelę

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

Zadania na styczeń/luty

Zadania na styczeń/luty Zadania na styczeń/luty Zadania z fizyki Oblicz masę ołowianego klocka, który ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2cm, 5cm, 15 cm. Gęstość ołowiu 11,4g/cm 3. Zadanie 2 Piłka na gumce wykonuje drgania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. (0 2) Rysunek przedstawia głowę ryby. Wskazany strzałką narząd to... Narząd ten odpowiada za proces...

Zadanie 3. (0 2) Rysunek przedstawia głowę ryby. Wskazany strzałką narząd to... Narząd ten odpowiada za proces... Egzamin część I Zadanie 1. (0 1) Krokodyla przedstawionego można opisać następująco: A. wąż, zmiennocieplny, drapieżca, jajorodny B. gad, stałocieplny, wody ciepłe C. drapieżca, gad, zmiennocieplny, jajorodny

Bardziej szczegółowo

Temat: Świat ssaków. Ssaki gromadą królestwa zwierząt lądowych wodnych stałocieplności Hibernację Estywację

Temat: Świat ssaków. Ssaki gromadą królestwa zwierząt lądowych wodnych stałocieplności Hibernację Estywację Temat: Świat ssaków. Ssaki, w ujęciu systematycznym, są gromadą i należą do królestwa zwierząt. Są szeroko rozpowszechnione na Ziemi żyją we wszystkich środowiskach, zarówno lądowych, jak i wodnych. Tę

Bardziej szczegółowo

1) Brak układu krążenia - transport przez dyfuzje Gąbki, parzydełkowce (jamochłony) żebropławy, płazińce i nicienie trawienia krążenia

1) Brak układu krążenia - transport przez dyfuzje Gąbki, parzydełkowce (jamochłony) żebropławy, płazińce i nicienie trawienia krążenia 1) Brak układu krążenia - transport przez dyfuzje Gąbki, parzydełkowce (jamochłony) żebropławy, płazińce i nicienie Drobne zwierzęta wodne, u których zaopatrzenie komórek w substancje odżywcze i tlen oraz

Bardziej szczegółowo

Nie wchodzić-trwa metamorfoza Nowy wygląd-nowe życie

Nie wchodzić-trwa metamorfoza Nowy wygląd-nowe życie Nie wchodzić-trwa metamorfoza Nowy wygląd-nowe życie Co to jest metamorfoza? Metamorfoza proces charakteryzujący się znacznymi zmianami w formie lub strukturze organizmu. Rodzaje przeobrażeń Ametabolia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA

SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA DZIAŁ I ŚWIAT ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH Temat: Budowa i funkcja tkanek zwierzęcych. ZWIERZĘTA to najliczniejsze królestwo, cudzożywne, ruchliwe, zwykle

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI PRZYRODY W KLASIE IV TEMAT: POZNAJEMY KRĘGOWCE.

KONSPEKT LEKCJI PRZYRODY W KLASIE IV TEMAT: POZNAJEMY KRĘGOWCE. KONSPEKT LEKCJI PRZYRODY W KLASIE IV TEMAT: POZNAJEMY KRĘGOWCE. autor: Wioletta Budkowska Kozak PSP z OI nr 7 w Stalowej Woli CELE OPERACYJNE: UCZEŃ: wymienia grupy zwierząt należące do kręgowców, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła

Bardziej szczegółowo

Phylum MOLLUSCA (2) Mięczaki

Phylum MOLLUSCA (2) Mięczaki Phylum MOLLUSCA (2) Mięczaki Gromada: Bivalvia - małże żołądek wątrobo-trzustka zwieracz przedni SCHEMAT BUDOWY serce nerka zwieracz tylny odbyt otwór gębowy płaty gębowe jelito syfon wyrzutowy syfon wpustowy

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne z biologii

Materiały edukacyjne z biologii Autor: Bożena Woźniak Materiały edukacyjne z biologii Klasa I Część II Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim 1 DZIAŁ V ŚWIAT ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH Temat (45, 46): Budowa i funkcja tkanek zwierzęcych.

Bardziej szczegółowo

3. Rysunek obok przedstawia postać larwalną: a. żaby, b. ropuchy, c. traszki, d. rzekotki drzewnej.

3. Rysunek obok przedstawia postać larwalną: a. żaby, b. ropuchy, c. traszki, d. rzekotki drzewnej. 1. Niektóre gatunki płazów tylko okresowo, na czas rozrodu, przebywają w wodzie, resztę roku spędzają na lądzie. Należą do nich: a. żaby zielone i kumak górski, b. kumak nizinny i traszka grzebieniasta,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry potrafi korzystać z

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań Podział zwierząt na bezkręgowce i kręgowce dokonano na podstawie

Zestaw pytań Podział zwierząt na bezkręgowce i kręgowce dokonano na podstawie Zestaw pytań 6 26.Podział zwierząt na bezkręgowce i kręgowce dokonano na podstawie a.pokrycia ciała b.sposobu poruszania się c.braku szkieletu zewnętrznego a obecności wewnętrznego d.położenia układów

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi i kryteria oceniania etap wojewódzki 2014/2015 Biologia. Przewidywana odpowiedź

Klucz odpowiedzi i kryteria oceniania etap wojewódzki 2014/2015 Biologia. Przewidywana odpowiedź Klucz i kryteria oceniania etap wojewódzki 2014/2015 Biologia Numer 1. A - torebka nefronu (kłębuszka), B kłębuszek nerkowy/kłębuszek naczyń włosowatych, C - kanalik nerkowy nazwy elementu A, B i C Proces

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU Tryb ycia współczesnego, młodego pokolenia nie sprzyja regularnemu odywianiu si. W tej sytuacji zapewnienie dzieciom i młodziey moliwoci regularnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku. Temat: Budowa i działanie narządu wzroku. Oko jest narządem wzroku. Umożliwia ono rozróżnianie barw i widzenie przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Oko jest umiejscowione w kostnym oczodole.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie I gimnazjum str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zaznacz kwadracik literą X przy poprawnych uzupełnieniach zdań. Schemat:

Zadanie 1 Zaznacz kwadracik literą X przy poprawnych uzupełnieniach zdań. Schemat: 1 Zadanie 1 Zaznacz kwadracik literą X przy poprawnych uzupełnieniach zdań. Schemat: Ryba narysowana na schemacie jest A. słodkowodna / B. słonowodna. Wraz z moczem usuwa nadmiar C. jonów Ca 2+ i Mg 2+

Bardziej szczegółowo

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne.

Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne stopnie szkolne. WYMAGANIA EDUKACYJNE - BIOLOGIA - KLASA PIERWSZA DZIAŁY : I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU II. JEDNOŚĆ I ROŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW III.BAKTERIE A WIRUSY. ORGANIZMY BEZTKANKOWE Wiadomości i umiejętności ucznia na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Temat konieczny( 2) podstawowy (3) rozszerzający(4) Opracowała mgr Agnieszka Para dopełniający(5)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

I semestr. Podstawowy (dostateczny) potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą

I semestr. Podstawowy (dostateczny) potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą BIOLOGIA klasa I 1 I semestr Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami BHP na lekcjach biologii. 2. Biologia jako nauka

Bardziej szczegółowo

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego.

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego. Temat: Higiena i choroby układu oddechowego. 1. Sprawność układu oddechowego - ważnym czynnikiem zdrowotnym. a) zanieczyszczenia powietrza Pyły miedzi, aluminium, żelaza, ołowiu, piaskowe, węglowe, azbestowe,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu: I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność organizmów Poziom wymagań podstawowy (oceny dopuszczający i dostateczny) ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

Zwierzęta część II 6. PIERŚCIENICE 7. STAWONOGI 8. MIĘCZAKI

Zwierzęta część II 6. PIERŚCIENICE 7. STAWONOGI 8. MIĘCZAKI Zwierzęta część II 6. PIERŚCIENICE 7. STAWONOGI 8. MIĘCZAKI 5. PIERŚCIENICE przegląd systematyczny wieloszczety nereida, afrodyta tęczowa, nalepia, skąposzczety dżdżownica ziemna, rurecznik mułowy, wazonkowce,

Bardziej szczegółowo

Biologia nauka o życiu

Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Zespole Szkół w Rudkach dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Fizjologiczne i etologiczne

Fizjologiczne i etologiczne Fizjologiczne i etologiczne aspekty życia społecznego owadów Różnorodność owadów prowadzących społeczny tryb życia W - III Mrówki Faraona Monomorium pharaonis 25 https://www.youtube.com/watch?v=x4ppzhognjw

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I Rozdział I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność konieczny (stopień dopuszczający) określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania edukacyjne

3. Wymagania edukacyjne 3. Wymagania edukacyjne DZIAŁ PROGRAMU TEMAT LEKCJI KONIECZNY POZIOM PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY ORGANIZM CZŁOWIEKA 1. Pochodzenie człowieka i jego miejsce w systemie organizmów. 2. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie I (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: BIOLOGIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU I KRYTERIA OCENIANIA BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM oparty na Programie nauczania biologii w gimnazjum Puls życia Anna Zdziennicka Dziiał programu Lp Temat Wymagania Konieczne Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWO POMORSKIE. etap wojewódzki 9 marca 2017 r.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWO POMORSKIE. etap wojewódzki 9 marca 2017 r. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWO POMORSKIE etap wojewódzki 9 marca 2017 r. Zadanie 1 (0-1) Maksymalna liczba punktów 55 1 F 2 P 3 F 4 P 2 p. za 4 prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia

Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Poziom wymagań edukacyjnych dla klasy 1/ biologia Temat lekcji treści nauczania 1. Organizacja pracy na lekcji biologii w kl. I. Zasady BHP w czasie zajęć. Poziom wymagań Konieczny Podstawowy Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Zadanie 1 Schemat budowy przewodu pokarmowego pijawki lekarskiej. Pijawka ta odżywia się krwią kręgowców. Wyjaśnij, jakie

Bardziej szczegółowo

Pakiet edukacyjny - W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku. Wydra - opis

Pakiet edukacyjny - W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku. Wydra - opis Wydra - opis oczy chronione są trzecią powieką, która podczas nurkowania chroni je nie ograniczając jednocześnie widzenia długie smukłe ciało umożliwia wysoką zwinność i zwrotność w wodzie mała spłaszczona

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom

Bardziej szczegółowo

Układy: oddechowy, krążenia,

Układy: oddechowy, krążenia, Układy: oddechowy, krążenia, Kurs Kynologia ESPZiWP Układ oddechowy Układ oddechowy jest odpowiedzialny za utrzymanie stałej wymiany gazów między organizmem a środowiskiem. Składa się z dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Budowa i rodzaje tkanek zwierzęcych

Budowa i rodzaje tkanek zwierzęcych Budowa i rodzaje tkanek zwierzęcych 1.WskaŜ prawidłową kolejność ukazującą stopniowe komplikowanie się budowy organizmów. A. komórka tkanka organizm narząd B. organizm narząd komórka tkanka C. komórka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń: potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

Dział programu I. Biologia nauka o życiu

Dział programu I. Biologia nauka o życiu Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne na daną ocenę - biologii klasa I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE. UCZEŃ: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU

Bardziej szczegółowo

Drogi Gimnazjalisto!!!

Drogi Gimnazjalisto!!! Drogi Gimnazjalisto!!! Witamy Cię w szkolnym etapie Gminnego Konkursu Biologicznego Życie w kropli wody. 12 marzec 2008 r Masz przed sobą test składający się z 26 zadań testowych. Czas na rozwiązanie testu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można użyć do danej obserwacji przedstawia etapy obserwacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z biologii w klasie I. Stopień dopuszczający: określa przedmiot badań biologii jako nauki. podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II D i E gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Stopień celujący może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum 2011/2012 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls Dział Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania z biologii nauczanej dwujęzycznie dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania w zakresie opanowania materiału w języku angielskim zakładają znajomość podstawowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca Uczeń: - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii,

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca Uczeń: - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii, WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KL. I Półrocze I Ocena dopuszczająca - wyjaśnia znaczenie pojęcia biologia, wymienia dziedziny biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej, podaje przykłady organizmów jednokomórkowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Konieczny (stopień dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 1. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 1. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 1 Dział programu Biologia nauka o życiu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry określa przedmiot badań biologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom wymagań dostateczny Poziom

Bardziej szczegółowo