Remont budynku wieŝy kościelnej kościoła Farnego i domu kościelnego - budowa instalacji elektrycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remont budynku wieŝy kościelnej kościoła Farnego i domu kościelnego - budowa instalacji elektrycznych"

Transkrypt

1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont budynku wieŝy kościelnej kościoła Farnego i domu kościelnego - budowa instalacji elektrycznych Data: Budowa: LeŜajsk, dz. nr 1040/1 powiat leŝajski, woj. podkarpackie. Kody CPV: Obiekt: Instalacje elektryczne Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w LeŜajsku ul. Rynek 35, LeŜajsk Jednostka opracowująca kosztorys: BIURO PROJEKTÓW ALDABRA ul: Szafera 5/ Kraków Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Jacek Baran,...

2 Ogólna charakterystyka obiektu lub robót 5.1 Rozdzielnice Rozdzielnica RG. Rozdzielnica główna RG zlokalizować w pomieszczeniu wiatrołapu nr 1/1 we wnęce układu pomiarowego. RG zasilać z licznika przewodem YDY 5x10.. RG w obudowie z tworzywa sztucznego natynkowej MINI PRAGMA 1x18 o IP 40. RG montować nad układem pomiarowym. Rozdzielnicę RG wyposaŝyć w: - rozłącznik jednobiegunowy z lampką sygnalizującą napięcie, - wyłączniki róŝnicowo - prądowe, - wyłączniki nadprądowe. - ogranicznik przepięć, Rozdzielnica RG zasila odbiorniki wieŝy oraz rozdzielnice R Rozdzielnica R1 Rozdzielnica piętra R1 zlokalizować w pomieszczeniu wiatrołapu nr 1/5. R1 zasilać z RG przewodem 5xLgY 10 w rurze RLo47 pod tynkiem.. R1 w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowa PRAGMA 2x18 o IP 40. R1 montować 1,1 m nad poziomem posadzki. Rozdzielnicę R1 wyposaŝyć w: - rozłącznik jednobiegunowy, - lampka sygnalizująca napięcie, - wyłączniki róŝnicowo - prądowe, - wyłączniki nadprądowe. Rozdzielnica R1 zasila odbiorniki domu kościelnego WLZ. Od licznika do RG WLZ prowadzić przewodem YDY 5x10. Od RG do R1 WLZ prowadzić przewodem 5xLgY 10 w rurze RLo47 pod tynkiem Instalacja gniazd, wypustów 1-fazowych. Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. prowadzić jako podtynkowa przewodami kabelkowymi YDYp. Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŝu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC i SEP-E-002. Gniazda montować jako podwójne i lokalizować na wysokości 0,3m lub na wysokości wskazanej na rysunkach. W pomieszczeniach gdzie moŝe pojawić się wilgoć montować osprzęt szczelny o IP 44 na wysokości 1,3m. Na rysunku wyszczególniono gniazda hermetyczne. Gniazda przy zestawach dedykowanych montować jako pojedyncze w zestawach : Typ 1: 1 gniazdo, 3 gniazda dedykowane DATA, 1 gniazdo RJ 45, 1 gniazdo RJ 11, 5.4. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych prowadzić jako podtynkowa przewodami kabelkowymi YDYp, Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŝu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC i SEP-E-002. Gniazda montować jako podwójne i lokalizować na wysokości 0,3m. Gniazda przy zestawach dedykowanych montować jako pojedyncze w zestawach : Typ 1: 1 gniazdo, 3 gniazda dedykowane DATA, 1 gniazdo RJ 45, 1 gniazdo RJ 11, 5.5. Instalacja oświetlenia podstawowego. Instalację oświetlenia podstawowego prowadzić jako podtynkowa przewodami kabelkowymi YDYp, Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŝu wyłączników zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC i SEP-E-002. Łączniki lokalizować na wysokości 1,15m. W pomieszczeniach zamontować oprawy oświetleniowe zgodne z parametrami określonymi w legendzie Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego podstawowego prowadzić jako podtynkowa przewodami kabelkowymi YDYp, Instalację oświetlenia awaryjnego realizować poprzez oprawy podstawowe, do których wmontować moduły awaryjne 2 godzinne podpięte na stałe do sieci. Oprawy są tak rozmieszczone aby po zaniku napięcia było wymagane min 1Lx. A w pomieszczeniach ewakuacyjnych 10% natęŝenia oświetlenia nominalnego. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego realizować poprzez oprawy z piktogramami z modułami awaryjnymi 2 godzinnymi. Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŝu wyłączników zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC i SEP-E-002. Nadzorowanie stanu modułów awaryjnych wykonać poprzez system STI standard. W oprawie awaryjnej zamontowany jest przycisk do sprawdzenia zadziałania modułu awaryjnego Instalacje telefoniczna i sieci komputerowe. strona nr 2

3 Instalacje telefoniczna i siec komputerową wykonać przewodami FTP6 4x2x0,5 prowadzić jako podtynkowa w rurach RL. Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŝu wyłączników zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC i SEP-E-002. Inwestor powinien wskazać firmie wykonawczej miejsce montaŝu szafy GPD (główny punkt dystrybucyjny). Gniazda montować i lokalizować na wysokości 0,3m. Gniazda przy zestawach dedykowanych montować jako pojedyncze w zestawach : Typ 1: 1 gniazdo, 3 gniazda dedykowane DATA, 1 gniazdo RJ 45, 1 gniazdo RJ 11, Instalacja gniazd logicznych i telefonicznych przedstawiają rys. nr E Instalacja odgromowa i uziemienia. W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku wykonać ochronę odgromową podstawową klasy III oraz ochronę przeciw przepięciową. Na dachu prowadzić zwody pionowe z drutu stalowego ocynkowanego 8 mm mocowane co około 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z klasa odgromową klasy III oko na zwodach poziomych winno wynosić 15mx15m. Następnie prowadzić zwody pionowe z drutu stalowanego ocynkowanego 8 mm mocowane co około 1m do konstrukcji budynku. Zgodne z klasa odgromową klasy III zwodach pionowych powinny być rozmieszczone minimum co 20m. Zwody pionowe łączymy z uziemieniem otokowym poprzez zaciski kontrolne. Zacisk kontrolny powinien mieć dwie śruby o gwincie M6 lub jedną o gwincie M10. Zacisk kontrolny montować w puszcze uziemiającej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia. Uziom otokowy wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 ułoŝonej na głębokości 0,6-1 m w odległości 1-1,5m od fundamentów budynku. Pod przejazdami i przeszkodami betonowymi bednarkę prowadzić w rurze osłonowej. Łączenia bednarki oraz prętów wykonać poprzez trwałe łączenia galwaniczne np. spawanie z malowaniem. Uziom otokowy naleŝy połączyć z RG i GSZWB. Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania naleŝy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać DemontaŜe. Istniejące instalacje zdemontować. Materiału z demontaŝu po uzgodnieniu z Inwestorem albo zutylizować lub przekazać na magazyn Inwestora. strona nr 3

4 Przedmiar Robót 1 Rozdzielnice - E CPV KPL 1.1 KNNR 3/304/1 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej R1 0,59*0,53*0,2 = 0,06254 ~0,063 m3 1.2 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg -RG ~1,0 szt 1.3 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg - R1 R1 1 = 1,0 ~1,0 szt 2 WLZ - E CPV WLZ 26/29 M 2.1 KNNR 5/1207/15 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle RG 25 = 25,0 RG - R1 15 = 15,0 ~40,0 m 2.2 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm 40 = 40,0 ~40,0 m 2.3 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej 40*0,15*0,15 = 0,9 ~0,900 m3 2.4 KNNR 5/101/4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoŝe betonowe, Fi 47 mm 40 = 40,0 ~40,0 m 2.5 KNNR 5/1209/8 (3) w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi 60 mm 8 = 8,0 ~8,0 otwór 2.6 KNNR 5/201/4 (2) Przewody izolowane 1-Ŝyłowe wciągane do rur, 10 mm2-5x LgY 10 RG - R1 5*28 = 140,0 ~140,0 m 2.7 KNNR 5/206/6 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłoŝu innym niŝ betonowe, przekrój do 30 mm2 - YDY 5x10 ~1,0 m 2.8 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy ~1,0 pomiar 2.9 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar kaŝdy następny RG - R1 1 = 1,0 ~1,0 pomiar 3 Instalacja gniazd wtykowych i wypustów - E CPV PRZEWODY - 249M 3.1 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle RG = 129,0 R = 120,0 ~249,0 m 3.2 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm 249 = 249,0 ~249,0 m 3.3 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej 249*0,05*0,05 = 0,6225 ~0,623 m3 3.4 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłoŝu innym niŝ betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - YDYp 3x2,5 RG = 129,0 R = 120,0 ~249,0 m 3.5 KNNR 5/1209/11 (2) w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 40 mm RG 9+7 = 16,0 ~16,0 otwór strona nr 4

5 3.6 KNNR 5/1209/7 w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, RG = 11,0 R = 11,0 ~22,0 otwór 3.7 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy RG 4 = 4,0 R1 5 = 5,0 ~9,0 pomiar 3.8 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy R1 1 = 1,0 ~2,0 pomiar 3.9 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar kaŝdy następny RG 3 = 3,0 R1 4 = 4,0 ~7,0 pomiar 4 Instalacja gniazd wtykowych i wypustów - E CPV GNIAZDA - 22 KPL 4.1 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle = 20, = 18,0 ~38,0 szt 4.2 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, podwójne RG 5+1 = 6,0 R = 14,0 ~20,0 szt 4.3 KNNR 5/302/5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym RG = 4,0 R = 14,0 ~18,0 szt 4.4 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75 RG 7+2 = 9,0 ~9,0 szt 4.5 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 - białe R = 3,0 ~3,0 szt 4.6 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne R = 11,0 ~11,0 szt 4.7 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne RG 5 = 5,0 R1 1+2 = 3,0 ~8,0 szt 4.8 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy R1 1 = 1,0 ~2,0 szt 4.9 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczność zerowania, pomiar kaŝdy następny RG = 7,0 R = 13,0 ~20,0 szt 4.10 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika róŝnicowoprądowego, próba pierwsza R1 1 = 1,0 ~2,0 próba 4.11 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika róŝnicowoprądowego, próba kaŝda następna RG = 7,0 R = 13,0 ~20,0 próba strona nr 5

6 5 Instalacja gniazd dedykowanych - CPV PRZEWODY - 30M 5.1 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle R1 30 = 30,0 ~30,0 m 5.2 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm 30 = 30,0 ~30,0 m 5.3 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej 30*0,05*0,05 = 0,075 ~0,075 m3 5.4 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłoŝu innym niŝ betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - YDYp 3x2,5 R1 30 = 30,0 ~30,0 m 5.5 KNNR 5/1209/7 w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, R1 3 = 3,0 ~3,0 otwór 5.6 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy R1 1 = 1,0 ~1,0 pomiar 5.7 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy R1 1 = 1,0 ~1,0 pomiar 6 Instalacja gniazd dedykowanych - CPV GNIAZDA - 3x3 KPL 6.1 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle 80 3 = 3,0 ~3,0 szt 6.2 KNNR 5/302/5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym RG 3 = 3,0 ~3,0 szt 6.3 KNNR 5/303/3 (2) Puszki z tworzywa sztucznego, do mocowania gniazd białych i czerownych dedykowanych - naścienne TYP 1 R = 3,0 ~3,0 szt 6.4 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 - czerwone R = 9,0 ~9,0 szt 6.5 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy R1 1 = 1,0 ~1,0 szt 6.6 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczność zerowania, pomiar kaŝdy następny R1 8 = 8,0 ~8,0 szt 6.7 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika róŝnicowoprądowego, próba pierwsza R1 1 = 1,0 ~1,0 próba 6.8 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika róŝnicowoprądowego, próba kaŝda następna R1 8 = 8,0 ~8,0 próba 7 Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E CPV PRZEWODY M 7.1 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle RG = 330,0 R1 102 = 102,0 ~432,0 m 7.2 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm 432 = 432,0 ~432,0 m 7.3 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej 432*0,05*0,05 = 1,08 ~1,080 m3 strona nr 6

7 7.4 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłoŝu innym niŝ betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - YDYp 3x1,5 RG = 330,0 R1 102 = 102,0 ~432,0 1,10 m 7.5 KNNR 5/1209/11 w betonie, długość przebicia do 30 cm, RG 9+9 = 18,0 R1 4 = 4,0 ~22,0 otwór 7.6 KNNR 5/1209/7 w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, RG 4+4 = 8,0 R1 4 = 4,0 ~12,0 otwór 7.7 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy RG 2 = 2,0 R1 1 = 1,0 ~3,0 pomiar 7.8 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy R1 1 = 1,0 ~2,0 pomiar 7.9 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar kaŝdy następny ~1,0 pomiar 8 Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E CPV ŁĄCZNIKI - 18 KPL 8.1 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle = 18, = 6,0 ~24,0 szt 8.2 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze RG 5+8 = 13,0 R1 5 = 5,0 ~18,0 szt 8.3 KNNR 5/302/5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym R1 6 = 6,0 ~6,0 szt 8.4 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75 RG 7+12 = 19,0 ~19,0 szt 8.5 KNNR 5/306/2 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy R1 3 = 3,0 ~3,0 szt 8.6 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy R1 2 = 2,0 ~2,0 szt 8.7 KNNR 5/307/1 Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V RG 5+1 = 6,0 ~6,0 szt 8.8 KNNR 5/307/2 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy RG 2 = 2,0 ~2,0 szt 8.9 KNNR 5/307/3 Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny krzyŝowy 440 RG 5 = 5,0 ~5,0 szt 9 Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E CPV OPRAWY - 36 KPL 9.1 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - np. TRIO 235 PA 4 = 4,0 ~4,0 kpl 9.2 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - np. TRIO 254 PA 2 = 2,0 ~2,0 kpl strona nr 7

8 9.3 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20 W - np. TRIO 214 OPAL EVG 1 = 1,0 ~1,0 kpl 9.4 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - np. TRIO 228 OPAL EVG 1 = 1,0 ~1,0 kpl 9.5 KNNR 5/502/1 (2) Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), np. PLAZORA = 1,0 ~1,0 kpl 9.6 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - np. CO1 136 EVG 16 = 16,0 ~16,0 kpl 9.7 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - np. CO1 236 EVG 5 = 5,0 ~5,0 kpl 9.8 KNNR 5/502/1 (2) Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), np. LERO2D = 6,0 ~6,0 kpl 9.9 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy R1 1 = 1,0 ~2,0 szt 9.10 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczność zerowania, pomiar kaŝdy następny RG = 26,0 R1 9-1 = 8,0 ~34,0 szt 9.11 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika róŝnicowoprądowego, próba pierwsza R1 1 = 1,0 ~2,0 próba 9.12 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika róŝnicowoprądowego, próba kaŝda następna RG = 26,0 R1 9-1 = 8,0 ~34,0 próba 10 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E CPV PRZEWODY M 10.1 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle RG = 135,0 ~135,0 m 10.2 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm 135 = 135,0 ~135,0 m 10.3 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej 135*0,05*0,05 = 0,3375 ~0,338 m KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłoŝu innym niŝ betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - YDYp 3x1,5 RG 98 = 98,0 R1 37 = 37,0 ~135,0 1,10 m 10.5 KNNR 5/1209/11 w betonie, długość przebicia do 30 cm, RG 9 = 9,0 ~9,0 otwór 10.6 KNNR 5/1209/7 w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, RG 4 = 4,0 R1 2 = 2,0 ~6,0 otwór strona nr 8

9 10.7 KNNR 5/303/1 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75 RG 3 = 3,0 ~3,0 szt 10.8 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy R1 1 = 1,0 ~2,0 pomiar 10.9 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy R1 1 = 1,0 ~2,0 pomiar 11 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - CPV OPRAWY - 14 KPL 11.1 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20 W - OP1-S8TA2N 2 = 2,0 ~2,0 kpl 11.2 Kal. ind. montaŝ modułów awryjnych w oprawach AW 12 = 12,0 ~12,0 kpl 11.3 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy R1 1 = 1,0 ~2,0 szt 11.4 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczność zerowania, pomiar kaŝdy następny RG 9-1 = 8,0 R1 5-1 = 4,0 ~12,0 szt 12 Instalacja telefoniczna i sieci logicznych - CPV przewody - 92 M 12.1 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle GPD 2*( ) = 74,0 ~74,0 m 12.2 KNNR 5/101/2 (2) Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoŝe betonowe, Fi 22 GDP 74 = 74,0 ~74,0 m 12.3 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm GDP 74 = 74,0 ~74,0 m 12.4 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej 74*0,05*0,05 = 0,185 ~0,185 m KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - p.a. FTP 6 4x2x0,5 GDP 2*( ) = 92,0 ~92,0 1,10 m 12.6 KNNR 5/1209/7 w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, GPD 2*4 = 8,0 ~8,0 otwór 13 Instalacja telefoniczna i sieci logicznych - CPV KPL 13.1 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 - RJ 45 GDP 3 = 3,0 ~3,0 szt 13.2 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 - RJ 11 GDP 3 = 3,0 ~3,0 szt 14 MontaŜ instalacji odgromowej i uziemiającej - E CPV PRZEWODY ODGROMOWE - 117,6M, PRZEWODY UZIEMIAJĄCE - 25,5 M 14.1 KNNR 5/601/1 (2) Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapręŝane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta DACH 38+1,4*(7+7) = 57,6 ~57,6 m strona nr 9

10 14.2 KNNR 5/601/3 (2) Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapręŝane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta ZWODY DACH 3+3 = 6,0 ZWODY DACH UZIOM = 54,0 ~60,0 m 14.3 KNNR 5/605/4 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii I-II 21+3*1,5 = 25,5 ~25,5 m 14.4 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm2 4 = 4,0 ~4,0 szt 14.5 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10 mm 6 = 6,0 ~6,0 szt 14.6 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1 = 1,0 ~1,0 szt 14.7 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kaŝdy następny 1 = 1,0 ~1,0 szt 15 DemontaŜe 15.1 KNNR 9/202/5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg, demontaŝ 1 = 1,0 ~1,0 szt 15.2 KNNR 9/401/7 Łączniki instalacyjne, demontaŝ łącznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego 4 = 4,0 ~4,0 szt 15.3 KNNR 9/402/5 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaŝ gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego 3 = 3,0 ~3,0 szt 15.4 KNNR 9/402/6 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaŝ gniazda uszczelnionego 2-biegunowego 1 = 1,0 ~1,0 szt 15.5 KNNR 9/403/8 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaŝ puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych piętrowych = 8,0 ~8,0 szt 15.6 KNNR 9/501/5 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaŝ oprawy Ŝarowej 5 = 5,0 ~5,0 szt 15.7 KNNR 9/501/7 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaŝ oprawy świetlówkowej, belka montaŝowa 1 = 1,0 ~1,0 szt strona nr 10

11 Zestawienie robocizny Nazwa zawodu Jedn. Ilość Robotnicy r-g 569,04417 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 569,04417 Zestawienie materiałów Nazwa materiału Jedn. Ilość Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 26,52 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,85786 Gniazdo M45 4M GNIAZDO 1x2P+Z 10/16A DLP - biale szt 3,06 Gniazdo M45 6M GNIAZDO 3x2P+Z 10/16A DLP - dedykowane z kluczem szt 9,18 Gniazdo RJ11 kat. FTP 1mod szt 3,06 Gniazdo RJ45 kat. FTP 1mod szt 3,06 Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V nf 421 szt 8,16 Gniazdo wtyczkowe przenośne lub stałe 2P+Z, nf , nf szt 11,22 Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny krzyŝowy 440 szt 5,1 Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny świecznikowy nf432 szt 2,04 Łącznik klawiszowy p/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy szt 6,12 Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy szt 3,06 Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy szt 2,04 Moduł awaryjny 2h szt 12,24 Oprawa naścienna PLAZORA 126z kloszem przeźroczystym, IP54, lampy świetlówkowe 1 x TC-D 26W kpl 1 Oprawa OP1-S8TA2N, MONITOR-1, IP40, naścienna, piktogram, STI, lampa 8W, tryb TA szt 2 Oprawa świetlówkowa CO1 136 EVG z kloszem IP 65, ze źródłem 1xT8 36W/830 i statecznikiem elektronicznym kpl 16 Oprawa świetlówkowa CO1 236 EVG, IP65, statecznik elektroniczny, lampy świetlówkowe 2 x T8 36W/830 kpl 5 Oprawa świetlówkowa nasufitowa TRIO 235 PA, IP 20, statecznik elektroniczny, lampy 2 x T5 35W/830 kpl 4 Oprawa świetlówkowa nasufitowa TRIO 254 PA, IP 20, statecznik elektroniczny, lampy 2 x T5 54W/830 kpl 2 Oprawa świetlówkowa TRIO 214 OPAL EVG z kloszem IP 44, ze źródłem 2xT5 14W/830 i statecznikiem elektronicznym kpl 1 Oprawa świetlówkowa TRIO 228 OPAL EVG z kloszem IP 44, ze źródłem 2xT5 28W/830 i statecznikiem elektronicznym kpl 1 Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 4,12929 Pierścienie odgałęźne bakelitowe do puszek szt 27,54 prawa naścienna LERO2D 116 klosz opalowy, odbłyśnik ze stali malowanej na biało, IP65, lampy świetlówkowe kompaktowe 1x2D 16W kpl 6 Pręty stalowe ocynkowane 8 mm m 122,304 Przewód - FTP 6 4x2x0,5 m 105,248 Przewód LgY 450/750V 1x10 mm2 m 145,6 Przewód YDY 450/750V 5x10,0 mm2 m 1,04 Przewód YDYp 450/750V 3x1,5 mm2 m 648,648 Przewód YDYp 450/750V 3x2,5 mm2 m 290,16 Puszka do gniazd Mosaic 2x3 moduł szt. 3,06 Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 38,76 Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75 mm, do szyjek złącznych szt 31,62 Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 27,54 Ramka do gniazd Mosaic 3x2x2 moduły szt 3,06 Rozdzielnica główna R1 - LeŜajsk Fara Wierza szt 1 Rozdzielnica główna RG - LeŜajsk Fara Wierza szt 1 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 47 m 41,6 Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18 mm m 76,96 strona nr 11

12 Nazwa materiału Jedn. Ilość Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 2,7 Uchwyt uniwerslanyh do gniazd Mosaic 2x3 szt 3,06 Wsporniki dachowe szt 118,776 Zaprawa budowlana zwykła m3 0,00126 Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 1,53 Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22 szt 30,34 Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47 szt 16,4 Zestawienie sprzętu Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 3,3808 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 3,3808 Tabela elementów scalonych Nazwa elementu 1 Rozdzielnice - E CPV KPL 2 WLZ - E CPV WLZ 26/29 M 3 Instalacja gniazd wtykowych i wypustów - E CPV PRZEWODY - 249M 4 Instalacja gniazd wtykowych i wypustów - E CPV GNIAZDA - 22 KPL 5 Instalacja gniazd dedykowanych - CPV PRZEWODY - 30M 6 Instalacja gniazd dedykowanych - CPV GNIAZDA - 3x3 KPL 7 Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E CPV PRZEWODY M 8 Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E CPV ŁĄCZNIKI - 18 KPL 9 Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E CPV OPRAWY - 36 KPL 10 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E CPV PRZEWODY M 11 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - CPV OPRAWY - 14 KPL 12 Instalacja telefoniczna i sieci logicznych - CPV przewody - 92 M 13 Instalacja telefoniczna i sieci logicznych - CPV KPL 14 MontaŜ instalacji odgromowej i uziemiającej - E CPV PRZEWODY ODGROMOWE - 117,6M, PRZEWODY UZIEMIAJĄCE - 25,5 M 15 DemontaŜe Wartość z narzutami % wartości kosztorysu strona nr 12

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,...

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie budowa instalacji elektrycznych Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Leżajsk ul. Opalińskiego

Bardziej szczegółowo

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5 strona nr: 5 Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 21,42 43 KNNR 5/302/5 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym Razem robocizna: r-g 0,407

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1 Nr STWiOR: ST pkt 1-10 DemontaŜe instalacji elektrycznej 1.1 Kalk. ind. demontaŝ instalacji elektrycznej przyjąć szacunkowo 10% robót montaŝowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10 Kosztorys Data: 2010-07-19 Budowa: Wycena szkód powodziowych Dom Kultury i Ośrodek Zdrowia Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10 Przedmiar Data: 2010-07-10 Budowa: Wycena szkód powodziowych Szkoła Podstawowa Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek szkoły Sokolniki. Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

B.U.B.S.S. Licencja 2368. Kosztorys nakładczy

B.U.B.S.S. Licencja 2368. Kosztorys nakładczy B.U.B.S.S. Licencja 2368 Kosztorys nakładczy Centrum kulturalno- oświatowo rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie dz nr 96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Instalacje elektryczne z przyłączem Data: 2009-02-07 Budowa: Centrum

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Przedmiar robót Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Data: 2010-07-06 Budowa: Wierzbanowa Dz. nr 426 Gmina Wiśniowa Obiekt: Remont w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10 Przedmiar Data: 2010-07-02 Budowa: Wycena szkód powodziowych LZS Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek LZS Sokolniki Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej Kosztorys elektrycznej wewnętrznej w Sali Obiekt lub rodzaj robót: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: lokal mieszkalny Lokalizacja: ul. Mikołowska 11/4, Katowice Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Data opracowania: 2013-04-13 strona nr:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 1SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY I UZIEMIENIA 1KNNR 5 0605- MontaŜ uziomów poziomych w wykopie m 160,000 d.106 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 999 r-g 2,1600 1121099 bednarka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B.

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B. Przedmiar robót Data: 2014-06-11 Budowa: Instalacja elektryczna - Roboty instalacyjne elektryczne, Obiekt/Rodzaj robót: Lokalizacja: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 79 1. 1. 1. Obiekt: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK 1. 1. 1. KNNR 05-0103-040 Element: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej.

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej. Przedmiar robót Remont instalacji elektrycznej. Nr STWiOR: SST 1.13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Szalet Miejski Ruda Śląska. Zamawiający: UM Ruda Śląska Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: :

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: : VANELLUS BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29a tel.(071) 344 82 17, 691022211 Przedmiar robót Inwestor : Obiekt: : Inwestycja : Stadium: Branża: Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki męskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza Rylskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Świetlica miltifunkcyjna - elektryka

Przedmiar robót. Świetlica miltifunkcyjna - elektryka Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SP-48 Lokalizacja: Kraków ul. Księcia Józefa 337 Wartość kosztorysu: zł strona nr: 2 Przedmiar robót Świetlica multifunkcyjna w Szkole Podstawowej Nr 48 Krakowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie Przedmiar robót zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Data: 2011-06-08 Obiekt/Rodzaj robót: Elektryczne Lokalizacja: dz. nr 87 przy ul. Żołnierzy WiN 19 we Włodawie Zamawiający: Zakład Karny we Włodawie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa: Instalacje elektryczne Obiekt: Przedszkole Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów

Przedmiar robót. Budowa: Instalacje elektryczne Obiekt: Przedszkole Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów Przedmiar robót Adaptacja istniejących pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Czernichowie na dwuoddziałowe przedszkole publiczne - etap III - instalacje elektryczne Budowa: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne Dom Strażaka Połomia - rozbudowa

Przedmiar. Instalacje elektryczne Dom Strażaka Połomia - rozbudowa Przedmiar Budowa: Połomia - Rozbudowa Domu Strażaka Obiekt: Dom Strażaka w Połomi Zamawiający: Urząd Gminy w Niebylcu Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Projektowe 35-209 Rzeszow, ul. Mikołajczyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa zamówienia: Nadbudowa istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o jedną kondygnację użytkową - budowa

Przedmiar robót. Nazwa zamówienia: Nadbudowa istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o jedną kondygnację użytkową - budowa Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nadbudowa istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o jedną kondygnację użytkową - budowa instalacji elektrycznych Nazwa i adres zamawiającego: Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna Przedmiar robót Gliwicach - Instalacja elektryczna Data: 2009-03-13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Gimnazjum nr 10 44-100 Gliwice ul. Lipowa 29 Stawka roboczogodz.: 14,15

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wielofunkcykna świetlica wiejska w Łączce

Przedmiar robót. Wielofunkcykna świetlica wiejska w Łączce Przedmiar robót Budowa: Gminne centrum agroturystyczne Obiekt: Instalacja elektryczna Zamawiający: Gmina Dębowiec, 43-426 Dębowiec,ul.Katowicka 6 strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Kosztorys ofertowy Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Data: 2009-10-10 Budowa: Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Obiekt: Przebudowa sali

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18 Przedmiar robót Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18 Budowa: Modernizacja instalacji elektrycznej strona nr: 2 Przedmiar robót Modernizacja instalacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Instalacja elektryczna wewnętrzna Obiekt Budowa Działka nr 1232/5, 1232/6, 1232/8 obr. 0014 Ujkowice Inwestor Urząd Gminy Przemyśl ul. Borelowskiego 1 "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła. Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm

Przedmiar robót. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła. Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. Instalacja elektryczna 1 2 3 4 5 1 wg nakładów KNNR 50407-020-020 2 wg nakładów KNNR 51207-010-040 3 wg nakładów KNNR 51208-020-040

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - Dom Akademicki UAM w Poznaniu ul. Nieszawska 3

Przedmiar. Instalacje elektryczne - Dom Akademicki UAM w Poznaniu ul. Nieszawska 3 Przedmiar Data: 2011-07-29 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Tablice rozdzielcze 1 KNR 514/102/1

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sierakowice-elektryka

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sierakowice-elektryka Przedmiar Budowa: Kody CPV: Obiekt: Instalacja elektryczna 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej Sierakowice działka 573/186 577/188 286/187 Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1. DEMONTAŻ INSTALACJI 1 Demontaż istniejących instalacji 1 kpl. d.1 RAZEM 1.

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1. DEMONTAŻ INSTALACJI 1 Demontaż istniejących instalacji 1 kpl. d.1 RAZEM 1. PRZEDMIAR Adaptacja budynku na potrzeby Brygady Patrolowej Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 7 D- II przetarg. BRANŻA ELEKTRYCZNA w Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1 DEMONTAŻ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej związanej z przebudową pomieszzceń i montażem dźwigu osobowego

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej związanej z przebudową pomieszzceń i montażem dźwigu osobowego Przedmiar robót Data: 09-06-26 Budowa: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zamawiający: Zespół Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar robót

Wykonawca: Przedmiar robót Inwestor: GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha Wykonawca: Przedmiar robót 2012-04-01 Kod Słownika Zamówień: Nazwa budowy: ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA Adres budowy:, Nowa Sucha

Bardziej szczegółowo

Kosztorys INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

Kosztorys INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Kosztorys Data: 05-12-20 Budowa: Budynek technologiczny Obiekt: Oczyszczalnia ścieków Krzemienna gmina Dydnia Zamawiający: Urząd Gminy Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: inŝ. Janusz WŁODYKA upr.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/9 Modernizacja pomieszczeń w budynku straŝnicyjrg i KP Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/9 Modernizacja pomieszczeń w budynku straŝnicyjrg i KP Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/9 1 KNNR 9 0201/05 2 KNNR 9 0202/05 3 KNNR 9 0301/03 4 KNNR 9 0302/05 5 KNNR 9 0304/03 6 KNNR 9 0401/07 7 KNNR 9 0402/05 8 KNNR 9 0402/06 9 KNNR 9 0402/07 10 KNNR 9 0403/06 11 KNNR 9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Przedmiar. Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Przedmiar Przebudowa III kondygnacji Domu Kultury wraz z obserwatorium astronomicznym. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Data: 2008-06-03 Obiekt: Dom Kultury, ul. Sobieskiego 11A, 42-286 Koszęcin Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: DOSTOSOWANIE BUDYNKU nr 32 w RZESZOWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 5 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. - INSTALACJA HYDRANTOWA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki damskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

EDBUD Moduł Kosztorys

EDBUD Moduł Kosztorys I 1 45310000-3 0802-0700 2 45310000-3 0802-0800 3 45310000-3 0401-1200 4 45310000-3 0404-0700 5 0407-0301 Montaż rozdzielnicy nn Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, objętość do 1,00 dm3 pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BRANŻA ELEKTRYCZNA

Przedmiar robót BRANŻA ELEKTRYCZNA Przedmiar robót BRANŻA ELEKTRYCZNA Budowa: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATY WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN, C.O, ELEKTRYCZNĄ, OPADOWĄ ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI OPADOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Data: 2010-01-18 Budowa: Przedszkole m. Kąclowa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Przedszkole m.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul.

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul. Przedmiar robót Rehabilitacyjnego w Zakopanem Data: 2013-02-03 Budowa: Przebudowa części ciągów komunikacyjnych na parterze (Dział Rehabilitacji) i na I piętrze budynku Szpitala poprzez dostosowanie do

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa dźwigu osobowego ADRES INWESTYCJI : Łódź, Plac Wolności 10 INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : 90-244 Łódź, ul. Jaracza 77/79 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Jacek Baran,...

Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Jacek Baran,... P R Z E D M I A R R O B Ó T Przebudowa i zmiana sposobu uŝytkowania budynku przychodni przeciwgruźliczej na budynek administracyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Łańcut, ul. Cetnarskiego, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Internat - wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Internat - wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Internat - wymiana instalacji elektrycznych Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna - szatnia i sanitariat

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna - szatnia i sanitariat Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Nr 36 Lokalizacja: Kraków ul. Mazowiecka 70 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu: zł Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm Przedmiar robót Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtyczkowych, komputerowa, alarmowa ostrzegawcza, zasilająca Centrum Aktywizacji zawodowej w śywcu ul. Łączna 28 Obiekt Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys Ślepy Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIETU SŁUśĄCEGO REHABILITACJI - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z WYMIANA OSPRZĘTU Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - POKOJE 6,

Bardziej szczegółowo

Przedm.rob.P _06 Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Przedm.rob.P _06 Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty przygotowawcze 1.1 Roboty demontażowe istniejącej instalacji elektrycznej : tablic, w.l.z.,osprzętu, oprzewodowania i opraw oświetleniowych. Przygotowanie do montażu nowych

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość Reiza OSP w Bobrowej Woli - reont instalacji elektrycznej Identyfikator koorysu: UGZ01-Reiza OSP w Bobrowej Woli-reont inst-elektrycznej Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK W1

Bardziej szczegółowo

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 mantaż oświetlenia sal 9, 10 oraz korytarz Ip i przyziemia 1.1 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z rastrem metalowym, oprawa 2x28 W, świetlówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej IIIp

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej IIIp Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 88 Lokalizacja: Kraków os. Szklane Domy 2 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 Jednostka opracowująca kosztorys: Zespół

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji elektrycznej

Wymiana instalacji elektrycznej Branża: Elektryczna Rodzaj: Wspólny Słownik Zamówień: Wymiana instalacji elektrycznej KOSZTORYS NR: 76/09 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW LOREK. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 16/100 zł

MIROSŁAW LOREK. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 16/100 zł MIROSŁAW LOREK NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODDASZA BUDYNKU GOPS W CZERWONAKU, PLAC ZIELONY 1 dz.nr. 123/6 ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK GOPS W CZERWONAKU, PLAC ZIELONY 1 INWESTOR : URZĄD GMINY CZERWONAK ul.śródlana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000 Data utworzenia: 2012-08-27 Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie - ROBOTY ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Dział nr 1. Sala weselna 1. KNNR 5 1101-0200 Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ST- 03 Instalacje elektryczne kotłowni gazowej ADRES INWESTYCJI : Wegrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwe stycja: Budynek Powiatowego Ce ntrum Pomocy Rodz inie - roboty remontowe. Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 3, Iława

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwe stycja: Budynek Powiatowego Ce ntrum Pomocy Rodz inie - roboty remontowe. Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 3, Iława PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Elektrycz na Inwe stycja: Budynek Powiatowego Ce ntrum Pomocy Rodz inie - roboty remontowe. Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława Kod CPV 1: Nazwa wg CPV

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA ROBOTY ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS OFERTOWY NA ROBOTY ELEKTRYCZNE KOSZTORYS OFERTOWY NA ROBOTY ELEKTRYCZNE Nazwa inwestycji : PAWILONY HANDLOWE Z ZADASZENIAMI NAD CIĄGAMI PIESZYMI I STANOWISKAMI PRACY ETAP II Adres inwestycji : PIŁA ul.rynkowa 42 dz. nr 34/35 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sanitariatów i natrysków - elektryka (ŚDM)

Przedmiar robót. Remont sanitariatów i natrysków - elektryka (ŚDM) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SP-153 Lokalizacja: Kraków ul. Na Błonie Wartość kosztorysu: zł Kosztorys opracowany przez: Mariusz Koliński... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Sanitariaty dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar robót P- 5894_13

Przedmiar robót. Przedmiar robót P- 5894_13 Przedmiar robót Budowa: Instalacje elektryczne. Obiekt lub rodzaj robót: Budynek administracyjno-socjalny składowiska odpadów komunalnych Lokalizacja: Stalowa Wola Działka nr ewid. 1934/5 obręb 1. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kuchni ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Publicznych nr 1 INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych nr 1 ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna ul. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Przedmiar robót REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Budowa: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO,41-400 MYSŁOWICE UL. KRAKOWSKA 2 Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Sąd Rejonowy w Mysłowicach ul.

Bardziej szczegółowo

ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY KOSZTORYS PRZEDMIAR

ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY KOSZTORYS PRZEDMIAR ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY MGR INŻ. ANDRZEJ HODAKOWSKI REGON: 490594089 33-300 NOWY SĄCZ, UL. DUNAJEWSKIEGO 12/1 NIP: 734-115-35-82 tel.: 018 442 05 38, tel. kom.: 0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej, drugie piętro budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA BUDYNKU ADMINSTRACYJNO - GOSPODARCZEGO ETAP I

Przedmiar robót INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA BUDYNKU ADMINSTRACYJNO - GOSPODARCZEGO ETAP I Przedmiar robót GOSPODARCZEGO ETAP I Data: 2010-12-27 Budowa: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY STADIONU SPORTOWEGO WOJKOWICE UL. KUSOCIŃSKIEGO DZ.NR 1551/1,1550/13 Obiekt: kod CPV 45310000-3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09 Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - oświetlenie awaryjne klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS F I R M A P R O J E K T O W O B U D O W L A N A PRO-INSTAL Maciej Cisowski Siedziba: Pracownia: (adres do korespondencji): ul. Łąkowa 16/36, 31-443 Kraków ul. Bosaków 11, 31-410 Kraków NIP 945-178-01-40

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Elektryczna. Inwestycja:

Przedmiar robót. Elektryczna. Inwestycja: Przedm robót Branża: Elektryczna Inwestycja: Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w ieszczeniach byłego baru adaptowanych na ieszczenia administracyjno-biurowe dla realizacji świadczeń rodzinnych

Bardziej szczegółowo

na wspornikach obsadzanych (drut dfe) Wykucie bruzd dla rur RKLG28,RS37 w cegle Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

na wspornikach obsadzanych (drut dfe) Wykucie bruzd dla rur RKLG28,RS37 w cegle Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz instalacja odgromowa L.p Kod poz. przed Podstawa nakładu Opis robót Jednostka Ilość jednostek m. 1 2 3 4 5 6 Rozdział 1 Instalacja uziemiająca i odgromowa MontaŜ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja elektryczna wewnętrzna

Przedmiar robót Instalacja elektryczna wewnętrzna Przedmiar robót Instalacja elektryczna wewnętrzna Budowa: Przychodnia specjalistyczna nr 2 w Rzeszowie Obiekt: Przychodnia specjalistyczna nr 2 w Rzeszowie Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne dla budynku Gimnazjum w Leśnicy

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne dla budynku Gimnazjum w Leśnicy Przedmiar Instalacje elektryczne wewnętrzne dla budynku Gimnazjum w Leśnicy Zamawiający: Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót 1. Montaż przewodów i osprzętu instalacyjnego 1 KNNR 5 1207-030-040 Wykucie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Inwestor WROCKI, DZ. NR 455/3, GM. GOLUB-DOBRZYŃ GMINA GOLUB-DOBRZYŃ, UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Stawka robocizny PLN/r-g

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Budowa Zmiana sposobu uŝytkowania oraz przebudowa budynku dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) na budynek usługowy - Przychodnia

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu uŝytkowania pomieszczeń w Przedszkolu w Ruszczy na bibliotekę waraz z ich przebudową. ADRES INWESTYCJI : Ruszcza działka nr 389, 388/4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH NA SALĘ WYKŁADOWĄ

Przedmiar ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH NA SALĘ WYKŁADOWĄ Przedmiar Data: 2007-12-07 Budowa: CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W LESZNIE UL. NARUTOWICZA 74 64-100 LESZNO Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Obiekt: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; )

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; ) instalacje elektryczne-izba tradycji bez oddyiania Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DeontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV:45311100-1;453115200-2) 1 kalk. własna DeontaŜ tablic

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016 Przedmiar robót Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY Kod CPV 4510000- - Roboty instalacyjne elektryczne Budowa 87-00 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Budowa: Remont instalacji elektrycznych w budynku warsztatowym w Zespole Szkól Techniczno Ekonmicznych w Skawinie ul.kopernika 13 Obiekt lub rodzaj robót: Zespól Szkól techniczno Ekomomicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacje elektryczne 1 KNNR 9 d.1 0501-05 DeontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych 30 30.000 2 KNNR 9 d.1 0501-06 DeontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: Gmina Konstantynów. Opracował : mgr inż. Paweł Daniluk

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: Gmina Konstantynów. Opracował : mgr inż. Paweł Daniluk ROBÓT Budowa: Remont i adaptacja dawnej cerkwi unickiej na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie Adres: 21-543 Konstantynów ul. Piłsudskiego 27, działka nr 143 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne ul. Konopnickiej 15, 38-300 Gorlice Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY / PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS NAKŁADCZY / PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS NAKŁADCZY / PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: Jednostka opracowująca: INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTŁOWNI GAZOWEJ 45310000-3 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży Data opracowania: 2008-12-18 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży Adres inwestycji: Łomża ul.polna 40A Zamawiający: URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje elektryczne odbiorcze

Przedmiar robót Instalacje elektryczne odbiorcze Przedmiar robót Instalacje elektryczne odbiorcze Obiekt ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO -ORLIK 2012" W SZYNWAŁDZIE, DZ. NR 1539/1 - BUDYNEK SZATNIOWO-SOCJALNY Kod CPV 45310000-3 Inwestor GMINA SKRZYSZÓW

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 6,800 2 Środek transportowy m-g 0,002 3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,016 Razem 6,818

Bardziej szczegółowo