Opis. Zakres robót instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w pomieszczeniach laboratorium komputerowego nr 204,205,205a:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis. Zakres robót instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w pomieszczeniach laboratorium komputerowego nr 204,205,205a:"

Transkrypt

1 Zbiór: Elektryczny-Laboratorium komputerowe nr 204,205 -CAŁKOWICIE ZMIENIONY Zuzia (C) DataComp strona nr 1 Remont instalacji elektrycznej w laboratorium komputerowym nr 204,205 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul.akademic... 02/07/14 Opis Zakres robót instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w pomieszczeniach laboratorium komputerowego nr 204,205,205a: - demontaż instalacji elektrycznej istniejącego oświetlenia i gniazd wtykowych oraz koryt metalowych, listew inst. wraz z istn. kablami sieci LAN( kilka kabli należy w gł. ciągu przełożyć do nowych kanałów inst. Istn. sieć LAN do pomieszczeń sąsiadujących nie może być przerwana. - wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego stosując oprawy, rastrowe z rastra wysokopolerowanego OLC, parabolicznego PAR systemu T5 2*35W,EL,EC,B zamontowane na stropie z Akermana - wykonanie zasilania tablicy laboratoryjnej TBL 205 z rozdzielnicy piętrowej TW Kabel YDYżo 5*10 mm2 ułożyć w istniejącym korycie kablowym i na uchwytach kablowych. - dobudowanie zabezpieczeń w istn. tablicy piętrowej TW dla labor. komputerowego 204,205 - montaż tablicy laboratoryjnej TBL 205 w sali nr 205 wraz z aparaturą zabezpieczającą w/g schematu jednokreskowego. - montaż wyłącznika awaryjnego laboratorium sprzężony z rozłącznikiem izol.frx 63 z wyzwalaczem zanikowym - montaż kanałów instalacyjnych podparapetowych KP 130*60 mm( biały) oraz KP 150*50 mm z PCV.Mocowanie na ścianach i pod parapetem. Pod parapetem należy zastosować indywidualne konstrukcje wsporcze dla montażu kanałów. W tym celu budowlaniec ma zdemontować płyty paździeżowe na ścianach, nad kaloryferami. - wykonanie instalacji gniazd wtykowych dla zasilania stanowisk komputerowych ( kpl.31 - dwa gniazda RJ 45 kat. 5 i jedno gniazdo modułowe montowane w kanale inst.) w wersji z uchwytem, gniazda modułowe K45 montowane w kanale instalacyjnym ściennym PCV KP130*60, KP 150*50-pod parapetem i na ścianie - montaż dwóch puszek podłogowych PP1 i PP2 kompletnych z gniazdami 230V, RJ 45 kat.5 oraz gniazdami HDMI i 2*VGA dla stanowiska wykładowcy. - wykonanie instalacji zasilającej oddzielnie szafę serwerową- zastosować zabezpieczenie topikowe - wykonanie zasilania ekranu, rzutnika multimedialnego w każdej sali w/g rysunku - gniazda wtykowe w wersji natynkowej z adapterem. Sterowanie ekranu pozostawić istniejące, należy je wpiąć do oddzielnie wykonanej instalacji elektrycznej. - wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnych oraz zasilanie podgrzewacza wody - wykonanie lokalnej sieci teleinformatycznej kablem U/UTP kat.5e ISO( RJ 45) z lokalnego punktu dystrybucyjnego znajdującego się w pokoju nr 205a stosując gniazda informatyczne RJ45 Kat..5e w wersji prostej montowane w kanale instalacyjnym KP130*60.i KP 150*50 - montaż w szafie rackowej stojącej 19" dwóch rzędów gniazd wtykowych( panele z gniazdami modułowymi) zasilajcych szafę zasilającą, - wykonanie instalacji dla rzutnika multimedialnego( kabel 2*VGA i HDMI kompletny z panelem łączeniowym Stosujemy puszki konsolidacyjne modułowe w miejscu gdzie będzie podłączone stanowisko komputerowe dla wykładowcy - przełożenie rzutnika w sali nr 204 wraz z konstr. wsporczą ( strop z akermana) oraz jednego ekranu - wywóz i utylizacja gruzu na składowisko - utylizacja źródeł światła - wykonanie pomiarów i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz ze schematami instalacji elektrycznej

2 Zbiór: Elektryczny-Laboratorium komputerowe nr 204,205 -CAŁKOWICIE ZMIENIONY Zuzia (C) DataComp strona nr 2 Remont instalacji elektrycznej w laboratorium komputerowym nr 204,205 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul.akademic... 02/07/14 - wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci LAN wraz z pomiarami transmisyjnymi i dostarczeniem wdrożonego certyfikatu lub dyplomu certyfikowanego instalatora systemu okablowania strukturalnego UWAGA: Demontaże sieci LAN ( kable, korytka,osprzęt inst. wykona użytkownik laboratorium. Wykonanie tynków na zaprawionych bruzdach ujęto w kosztorysie budowlanym.

3 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont instalacji elektrycznej w laboratorium komputerowym nr 204,205 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul.akademickiej 10 Data: Inwestor: Politechnika Sląska w Gliwicach ul.akademicka 2A Budowa: Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul.akademickiej 10 Obiekt: Wydział Elektryczny Politechniki Śląski w Gliwicach przy ul.akademickiej 10 Sprawdzający: Inwestor: Wykonawca: Wykonujący: R.Kłyś

4 Zbiór: Elektryczny-Laboratorium komputerowe nr 204,205 -CAŁKOWICIE ZMIENIONY Zuzia (C) DataComp strona nr 2 Remont instalacji elektrycznej w laboratorium komputerowym nr 204,205 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul.akademic... 02/07/14 Przedmiar Robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. 1 Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 1.1 Kalklulacja Zakładowa.Inwentaryzacja i sprawdzenie istniejącej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej 1 kpl 1.2 KNR 403/1129/1 Demontaż ist.tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 2 szt 1.3 KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny 32 szt 1.4 KNR 403/1120/3 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5mm2, 4 wyloty w puszce 19 szt 1.5 KNR 403/1124/5 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10A, metalowych i z tworzyw sztucznych uszczelnionych, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy, 1 wylot 3 szt 1.6 KNR 403/1142/1 P.A.Demontaż wspornika pod rzutnik na podłożu ceglanym 1 szt 1.7 KNR 403/1107/3 P.A.Demontaż listew instalacyjnych i kanałów z PCV 46 m 1.8 KNR 403/1114/1 P.A.Demontaż przewodów z listew instalacyjnych i kanałów metalowych 300 m 1.9 Klakulacja Indywidualna.Demontaż kanałów metalowych wraz z konstr. wsporczymi 15 m 1.10 KNR 403/1134/2 Demontaż belki montażowej 4 szt 1.11 KNR 403/1133/9 Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych 6 szt 2 Tablica laboratoryjna TBL-205 i piętrowa TW 2.1 Kalkulacja Indywidualna.Czynności łączeniowe, wyłączenie w.l.z. w rozdzielni głównej budynku, dopuszczenie do prac 1 kpl 2.2 KNNR 5/209/6 P.A.Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 30mm2-YDY 5* 10 mm2, 450/750V 4 m 2.3 KNNR 5/405/1 Tablice rozdzielcze typu obudowa natynkowa, metalowa XL 160,pięciorzędowa 5*24, IP40 przystosowana do montażu DPX,z drzwiami, zamkiem, wspornikami montażowymi TH, osłonami z listwami przyłączeniowymi PE,N, kolor RAL szt 2.4 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10kg.Rozdzielnica natynkowa XL160,,5*24 IP40 wraz z aparaturą zabezpieczającą w/g schematu jednokreskowego 1 szt 2.5 KNNR 5/404/5 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,1m2-Obudowa natynkowa z tworzywa sztucznego RN1*12 z szyną PE,N montowana w istn. tablicy piętrowej wnękowej RW 1 szt 2.6 KNNR 5/407/4 (1) P.A.Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami typu R303,40A,Bi Wtz 40A 1 szt 2.7 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy, S301,C10 2 szt 2.8 KNNR 5/408/1 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna nośna -szyna TH 1 szt 2.9 KNNR 5/408/2 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa)-listwa przelotowa czterotorowa 35 mm2 z odgałęzieniami montowana na szynę TH 1 szt 2.10 KNNR 5/408/3 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 3-biegunowa 1 szt 2.11 KNNR 5/408/4 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 1-biegunowa 2 szt 2.12 KNR 514/517/5 (7) Układanie przewodów w wiązkach w szafach i na tablicach, przewód LgY 450/750V 1x10mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 m 3 Instalacja gniazd wtykowych i oświetlenia 3.1 KNR 508/805/1 Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, głębokość do 8cm, średnica do 20mm 42 szt 3.2 KNNR 5/1201/5 Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M10, strop 42 szt 3.3 KNNR 5/1104/4 (1) Elementy konstrukcyjne, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, 2-mocowania, uchwyty do mocowania kanałów podparapetowych KP 130*60 i 150*50 21 szt 3.4 KNNR 5/111/3 (3) Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 130mm, na betonie - Kanał z PCV KP 130*60, biały, ścienny kompletny dwudzielny z pokrywą z łącznikami zakończeniami,trójnikami z wszystkimi akcesoriami 70 m 3.5 KNNR 5/1105/10 P.A.Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 130mm 22 szt 3.6 KNNR 5/111/3 (3) Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 150mm, na betonie - Kanał z PCV KP 150*50, biały, ścienny kompletny dwudzielny z pokrywą z łącznikami zakończeniami,trójnikami z wszystkimi akcesoriami 20 m 3.7 KNNR 5/1105/10 P.A.Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 150mm 13 szt 3.8 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5mm2 -YDYżo 3*1,5 mm2,450/750v 50 m 3.9 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5mm2-YDYżo 3*1,5 mm2,450/750v 130 m 3.10 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5mm2-YDYżo 3*2,5 mm2, 450/750V 420 m Jedn.

5 Zbiór: Elektryczny-Laboratorium komputerowe nr 204,205 -CAŁKOWICIE ZMIENIONY Zuzia (C) DataComp strona nr 3 Remont instalacji elektrycznej w laboratorium komputerowym nr 204,205 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul.akademic... 02/07/14 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5mm2 -YDYżo 3*2,5 mm2,450/750v 10 m 3.12 Kalkulacja Indywidualna.Przygotowanie podłoża pod montaż gniazd wtykowych modułowych w kanałach instalacyjnych 42 szt 3.13 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle 19 szt 3.14 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi60, pojedyncze 7 szt 3.15 KNNR 5/302/6 (2) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi80, 4-otworowe, z zaciskami skrętnymi 12 szt 3.16 KNNR 5/308/2 P.A.Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym modułowe w wersji K45*45 typu data bez klucza z uchwytem,,montowane w kanale instalacyjnym PCV 2-bieg. 10A 2,5mm2 przelotowe pojedyncze w ramce dwukrotnej kpl. oraz w puszce podłogowej 42 szt 3.17 KNNR 5/308/2 P.A.Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym modułowe w wersji K45*45 typu data,,montowane w puszce konsolidacyjnej modułowej natynkowej 2-bieg. 10A 2,5mm2 przelotowe pojedyncze w ramce kilkukrotnej kompl. 2 szt 3.18 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5mm2 bryzgoszczelne w wersji z ramką 1 szt 3.19 KNR 403/1011/11 Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00dm3 4 2,00 szt 3.20 KNNR 5/303/10 (2) P.A.Puszki konsolidacyjna z tworzywa sztucznego 2-modułowa natynkowa 2*M45*45 2 szt 3.21 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy p/t 10A, w wersji z mechanizmem i ramką 3 szt 3.22 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5kg -Przycisk awaryjny wyłączający labor. natynkowy, współpracujący z członem zdalnego wyłaczenia w RG w wersji natynkowej w obudowie z tworzywa sztucznego z czerwonym grzybkiem, IP44 1 szt 3.23 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane,świetlówkowe rastrowe w systemie TL5 podwójne, 2*35W,PAR,EL,,B, Ra=82 UGR<19 z elektronicznym zapłonem, rastrem metalowym parabolicznym, wysokopolerowanym montowane w suficie Akermana 27 kpl 3.24 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 18 pomiar 3.25 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy 1 pomiar 3.26 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy 1 szt 3.27 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny 45 szt 4 Instalacja elektryczna podłogowa pod puszki podłogowe PP1,PP2 4.1 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023m2 8 m 4.2 KNNR 5/101/4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47mm 16 m 4.3 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015m2 8 m 4.4 KNR 401/211/5 P.A.Wykucie wnęk w posadzce z betonu żwirowego, głębokość do 10cm 0,32 m2 4.5 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki metalowe osadzane w betonie 4 szt 4.6 KNRW 508/405/1 P.A.Montaż obudów tablic rozdzielczych, do 0,15m2 -Puszka podłogowa 12 modułowa IP44,IK08,SF 670,K45 kompletna z kasetą metalową regulowaną,puszką, pokrywą metalową nierdzewną 2 szt 4.7 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5mm2- YDYp 3*2,5mm2 45 m 4.8 KNNR 5/308/4 P.A-Gniazda instalacyjne wtyczkowe, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym 16A 2,5mm2 -gniazdo kompletne modułowe w standarcie K45, 230V,16A,2P+Z, montowane w puszce podłogowej S670 4 szt 5 Instalacja lokalnej sieci teleinformatycznej 5.1 AT_ 15/109/10 (2) Szafy dystrybucyjne 19", montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca, listwa typu Schuko 2 kpl 5.2 AT_ 15/102/1 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, odcinki poziome, 1 kabel miedziany do 8mm,kabel miedziany okablowania strukturalnego U/UTP K.5E, ISO m 5.3 AT_ 15/103/3 Dodatki - zależnie od miejsca układania kabli, układanie kabli w kanałach, listwach, słupkach instalacyjnych m 5.4 AT_ 15/107/1 (1) Montaż modułu RJ45 UTP K.5E na skrętce 4-parowej, moduł nieekranowany 132 szt 5.5 AT_ 15/108/5 Montaż montaż modułu RJ45 UTP K.5E w gnieździe lub panelu 66 szt 5.6 AT_ 15/108/2 Montaż gniazd abonenckich, gniazdo natynkowe-adapter p/t wraz z ramką i polem opisowym, montowane w kanale instalacyjnym 66 szt 5.7 AT_ 15/118/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych, pomiar łączy, pierwsza linia 1 pomiar 5.8 AT_ 15/118/2 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych, pomiar łączy, każda następna linia 65 pomiar 5.9 Kalkulacja Zakładowa.Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci LAN 1 kpl 6 Instalacja rzutnika multimedialnego 6.1 KNNR 5/1207/15 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle 16 m Jedn.

6 Zbiór: Elektryczny-Laboratorium komputerowe nr 204,205 -CAŁKOWICIE ZMIENIONY Zuzia (C) DataComp strona nr 4 Remont instalacji elektrycznej w laboratorium komputerowym nr 204,205 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul.akademic... 02/07/14 Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. 6.2 KNNR 5/101/4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47mm 16 m 6.3 KNNR 5/203/8 P.A. Okablowanie wraz z panelem przyłączeniowym wyposażonym w gniazda 2* Mini D-sub 15 pin(2*vga) RCA( video-audio) HDMI, Mini jack (audio) dł.15m - gniazda montowane w puszce podłogowej PP1,PP2 2 kpl 6.4 AT_ 14/107/3 P.A.Montaż gniazd audio-video, dodatek za montaż adaptera w puszce konsolidacyjnej do modułów 4 szt 6.5 KNNR 5/301/3 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki stalowe osadzane w betonie 4 szt 6.6 KNNR 5/1201/5 Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M10, strop 4 szt 6.7 KNNR 5/1101/7 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 5kg, 3-4 mocowania - Konstrukcja wsporcza do mocowania rzutnika multimedialnego z regulacją w poziomie i w pionie - istniejąca konstrukcja, przełozenie 1 szt 6.8 KNNR 5/1101/7 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 5kg, 3-4 mocowania - Konstrukcja wsporcza do mocowania rzutnika multimedialnego z regulacją w poziomie i w pionie 1 szt 7 Roboty budowlane towarzyszące 7.1 KNNR 5/1209/11 (3) Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30cm, Fi60mm Jedn. 1 otwór 7.2 KNR 403/1008/2 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1m, na ścianie, rura Fi do 40mm 1 szt 7.3 KNR 403/1006/13 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1,5 cegły, rura Fi do 60mm 6 otwór 7.4 KNR 403/1008/3 Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1m, na ścianie, rura Fi do 60mm 6 szt 7.5 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle 90 m 7.6 KNNR 5/1207/15 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle 16 m 7.7 KNR 401/325/1 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1/4 cegły 16 m 7.8 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25mm 90 m 7.9 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50mm 16 m 7.10 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100mm 16 m 7.11 Kalkulacja Indywidualna.Wykonanie tynków na przewodach i rurach o szer do 10 cm na biało, gładka i równo z istniejącym tynkiem 106 m 7.12 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1km, gruz ceglany 0,48 m KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km, gruz (kol.17-19) 0,48 5,00 m Kalkulacja Indywidualna.Utylizacja źródeł światła 1 kpl

7 Zbiór: Elektryczny-Laboratorium komputerowe nr 204,205 -CAŁKOWICIE ZMIENIONY Zuzia (C) DataComp strona nr 1 Remont instalacji elektrycznej w laboratorium komputerowym nr 204,205 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul.akademic... 02/07/14 Zestawienie materiałów Nazwa materiału Jedn. Ilość Adapter gniazda HDMI szt 2 Adapter gniazda VGA szt 4 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm szt 48 Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0066 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,032 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 4,64 Dokumentacja powykonawcza sieci LAN kpl 1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5mm2 bryzgoszczelne w wersji z ramką szt 1,02 Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym modułowe w wersji K45*45 typu data,,montowane w puszce konsolidacyjnej 6-modułowej natynkowej 2-bieg. 10A 2,5mm2 przelotowe pojedyncze w ramce kilkukrotnej kompl. kpl 2,04 Gniazdo teleinformatyczne -adapter prosty dwumodułowy wraz z ramką RJ45 z polem opisowym, montowane w kanale instalacyjnym kpl 66 Gniazdo wtyczkowe modułowe kompletne w standarcie K45, 2P+Z,230V,16A, z adapterem montowane w puszce podłogowej S670 kpl 4,08 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze kompletne 10 A,250 V modułowe w standarcie 45*45 mm typu Data ze stykiem ochronnym,z wszystkimi akcesoriami w standarcie bez puszki, montowane w kanale instalacyjnym KP i puszce podłogowej PP1,PP2 kpl 42,84 Kabel okablowania strukturalnego miedziany U/UTP K.5E m Kanały instalacyjne KP130*60 z PVC, podstawa szerokości 130mm, na podłożu innym niż beton,kanał elektroinstalacyjny podparapetowy z PCV z łącznikami,klarmrą rozporową, zakończeniami, pokrywą i akcesoriami wykończeniowymi KS 130*60,biały m 72,8 Kanały instalacyjne KP150*50 z PVC, podstawa szerokości 150mm, na podłożu innym niż beton,kanał elektroinstalacyjny podparapetowy z PCV z łącznikami,klarmrą rozporową, zakończeniami, pokrywą,przegrodą i akcesoriami wykończeniowymi KP 150*50 biały m 20,8 Kołki kotwiące stalowe systemu U, M10 szt 4 Kołki kotwiące systemu U, M10 szt 42 Kołki montażowe metalowe szt 8 Kołki rozporowe plastykowe szt 359 Kołki rozporowe z wkrętem i podkładką szt 486 Konstrukcja wsporcza ( uchwyt ścienny stalowy ) do mocowania kanału instalacyjnego KP wraz ze śrubami podkładkami i nakrętkami kpl 21 Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej do zamocowania rzutnika multimedialnego z regulacją w dwóch płaszczyznach (wysokości i poziomu) szt 1 Listwa przelotowa czterotorowa 35 mm2 z odgałęzieniami montowana na szynę TH szt 1 Listwa zasilająca 9*230V do szafy dystrybucyjnej 19" szt 2 Łączniki kątowe,proste,trójniki szt 105 Łącznik klawiszowy p/t 16A, 250V świecznikowy,biały w wersji z ramką szt 3,06 Moduł RJ45 UTP K.5E ISO szt 132 Obudowa natynkowa, metalowa XL 160,pięciorzędowa 5*24, IP40 przystosowana do montażu DPX,z drzwiami, zamkiem, wspornikami montażowymi TH, osłonami z listwami przyłączeniowymi PE,N, kolor RAL 7050 kpl 1 Obudowa natynkowa z tworzywa sztucznego RN1*12 szt 1 Okablowanie wraz z panelem przyłączeniowym wyposażonym w gniazda 2*Mini D-sub 15 pin(2*vga) RCA( video-audio) HDMI, Mini jack (audio) dł.15m kpl 2 Oprawy oświetleniowe przykręcane,świetlówkowe rastrowe w systemie TL5 podwójne, 2*35W,PAR,EL,,B, Ra=82 z elektronicznym zapłonem, rastrem metalowym parabolicznym, wysokopolerowanym montowane w suficie Akermana szt 27 Piasek do betonów zwykłych m3 0,056 Piasek do zapraw m3 0,048 Przewód LgY 450/750V 1x10mm2 m 3,12 Przewód YDY 450/750V 3x2,5mm2 m 436,8 Przewód YDYp 450/750V 3x2,5mm2 m 46,8 Przewód YDYżo 450/750V 3x1,5mm2 m 135,2 Przewód YDYżo 450/750V 3x1,5mm2 m 52 Przewód YDYżo 450/750V 3x2,5mm2 m 10,4 Przewód YDYżo 450/750V 5x10,0mm2 m 4,16 Przyciski sterownicze( czerwony typu grzybek) bez sygnalizacji,w obudowie z PCV, IP44 współracujący z członem zdalnego wyłączenia rozłącznika FRX szt 1 Puszka konsolidacyjna natynkowa 2-modułowa z tworzywa sztucznego 2*M45*45 szt 2,04 Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 7,14 Puszka podłogowa 12 modułowa kompletna, IP44,IK08, z kasetą metalową regulowaną, puszką, pokrywą metalową nierdzewną kpl 2 Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 12,24 Rozdzielnica natynkowa XL160,5*24 IP40 wraz z aparaturą zabezpieczającą w/g schematu jednokreskowego kpl 1 Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R303,40 A 380V kompletny z główkami i wkładkami top.do2,40a szt 1

8 Zbiór: Elektryczny-Laboratorium komputerowe nr 204,205 -CAŁKOWICIE ZMIENIONY Zuzia (C) DataComp strona nr 2 Remont instalacji elektrycznej w laboratorium komputerowym nr 204,205 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul.akademic... 02/07/14 Nazwa materiału Jedn. Ilość Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 47 m 33,28 Rury winidurowe fi 50 m 1,8 Rury winidurowe Fi37mm m 0,2 Szyna łączeniowa rozdzielnicy BJ1/16x12 szt 2 Szyna łączeniowa rozdzielnicy BJ3/16x12 szt 1 Szyna TH szt 1 Świetlówki systemu T5 o mocy do 35 W, 830/840 szt 56,16 Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 351 Utylizacja żródeł światła kpl 1 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,004 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2,56 Woda m3 0,048 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 C10A szt 2 Zaciski izolacyjne skrętne szt 62,4 Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47 szt 13,12 Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,096

9

10

11

12

13

14

15

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10 Kosztorys Data: 2010-07-19 Budowa: Wycena szkód powodziowych Dom Kultury i Ośrodek Zdrowia Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B.

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B. Przedmiar robót Data: 2014-06-11 Budowa: Instalacja elektryczna - Roboty instalacyjne elektryczne, Obiekt/Rodzaj robót: Lokalizacja: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej Kosztorys elektrycznej wewnętrznej w Sali Obiekt lub rodzaj robót: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: :

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: : VANELLUS BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29a tel.(071) 344 82 17, 691022211 Przedmiar robót Inwestor : Obiekt: : Inwestycja : Stadium: Branża: Nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: lokal mieszkalny Lokalizacja: ul. Mikołowska 11/4, Katowice Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Data opracowania: 2013-04-13 strona nr:

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Przedmiar robót REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Budowa: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO,41-400 MYSŁOWICE UL. KRAKOWSKA 2 Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Sąd Rejonowy w Mysłowicach ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10 Przedmiar Data: 2010-07-10 Budowa: Wycena szkód powodziowych Szkoła Podstawowa Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek szkoły Sokolniki. Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE etap I

Przedmiar robót. INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE etap I Przedmiar robót TELETECHNICZNE etap I Budowa: Budowa sieci logicznej wraz z dedykowaną siecią elektryczną Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej Lokalizacja: Bukowina Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18 Przedmiar robót Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18 Budowa: Modernizacja instalacji elektrycznej strona nr: 2 Przedmiar robót Modernizacja instalacji

Bardziej szczegółowo

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5 strona nr: 5 Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 21,42 43 KNNR 5/302/5 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym Razem robocizna: r-g 0,407

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,...

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie budowa instalacji elektrycznych Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Leżajsk ul. Opalińskiego

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1 Nr STWiOR: ST pkt 1-10 DemontaŜe instalacji elektrycznej 1.1 Kalk. ind. demontaŝ instalacji elektrycznej przyjąć szacunkowo 10% robót montaŝowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10 Przedmiar Data: 2010-07-02 Budowa: Wycena szkód powodziowych LZS Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek LZS Sokolniki Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej związanej z przebudową pomieszzceń i montażem dźwigu osobowego

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej związanej z przebudową pomieszzceń i montażem dźwigu osobowego Przedmiar robót Data: 09-06-26 Budowa: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zamawiający: Zespół Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

EDBUD Moduł Kosztorys

EDBUD Moduł Kosztorys I 1 45310000-3 0802-0700 2 45310000-3 0802-0800 3 45310000-3 0401-1200 4 45310000-3 0404-0700 5 0407-0301 Montaż rozdzielnicy nn Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, objętość do 1,00 dm3 pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Świetlica miltifunkcyjna - elektryka

Przedmiar robót. Świetlica miltifunkcyjna - elektryka Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SP-48 Lokalizacja: Kraków ul. Księcia Józefa 337 Wartość kosztorysu: zł strona nr: 2 Przedmiar robót Świetlica multifunkcyjna w Szkole Podstawowej Nr 48 Krakowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000 Data utworzenia: 2012-08-27 Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie - ROBOTY ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Dział nr 1. Sala weselna 1. KNNR 5 1101-0200 Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym -

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym - Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Razem 0,000 Zestawienie materiałów Strona 5/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Główki bezpiecznikowe szt 8,240 2 Gniazda 2 biegunowe podwójne

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 6,800 2 Środek transportowy m-g 0,002 3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,016 Razem 6,818

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej.

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej. Przedmiar robót Remont instalacji elektrycznej. Nr STWiOR: SST 1.13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Szalet Miejski Ruda Śląska. Zamawiający: UM Ruda Śląska Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - piwnica budynku

Przedmiar robót - piwnica budynku Przedmiar robót - piwnica budynku Budowa: Gimnazjum Nr 10 Obiekt/Rodzaj robót: instalacja elektr. w piwnicy i pom. 16 i 17 Lokalizacja: Rzeszów ul.partyzantów 10a Zamawiający: Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 mantaż oświetlenia sal 9, 10 oraz korytarz Ip i przyziemia 1.1 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z rastrem metalowym, oprawa 2x28 W, świetlówki

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna - szatnia i sanitariat

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna - szatnia i sanitariat Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Nr 36 Lokalizacja: Kraków ul. Mazowiecka 70 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu: zł Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Przedmiar robót Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Data: 2010-07-06 Budowa: Wierzbanowa Dz. nr 426 Gmina Wiśniowa Obiekt: Remont w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna Przedmiar robót Gliwicach - Instalacja elektryczna Data: 2009-03-13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Gimnazjum nr 10 44-100 Gliwice ul. Lipowa 29 Stawka roboczogodz.: 14,15

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki męskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza Rylskiego

Bardziej szczegółowo

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ELEMENT: DEMONTAŻ 1 KNR 4-03 d.1 1129-01 Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do

Bardziej szczegółowo

Dostawy inwestora Strona 7/7

Dostawy inwestora Strona 7/7 Dostawy inwestora Strona 7/7 Lp Wyszczególnienie Jm Ilość Cena Wartość Materiały 1 Klosze do opraw świetlówkowych szt 6,000 2 Lampy bakteriobójcze ścienne kpl 2,000 3 Oprawy świetlówkowe szt 6,000 Razem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18

INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18 P R Z E D M I A R R O B Ó T INSTALACJE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK 18 Data: 2013-09-30 Inwestor: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych Gliwice ul. Bojkowska 16,18 Obiekt: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne, Okablowanie strukturalne, RTV, Instalacja przyzywowa

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne, Okablowanie strukturalne, RTV, Instalacja przyzywowa ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne, Okablowanie strukturalne, RTV, Instalacja przyzywowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm Przedmiar robót Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtyczkowych, komputerowa, alarmowa ostrzegawcza, zasilająca Centrum Aktywizacji zawodowej w śywcu ul. Łączna 28 Obiekt Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - Dom Akademicki UAM w Poznaniu ul. Nieszawska 3

Przedmiar. Instalacje elektryczne - Dom Akademicki UAM w Poznaniu ul. Nieszawska 3 Przedmiar Data: 2011-07-29 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Tablice rozdzielcze 1 KNR 514/102/1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys budowlany Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Obiekt Budowa Białogard, ul. Szpitalna 7 Inwestor 78-200 Białogard, ul. Chopina 29 Tabela

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar robót

Przedmiar robót. Przedmiar robót Data: 2013-07-25 Budowa: Wykonanie instalacji elektrycznej dedykowanej oraz okablowania strukturalnego Obiekt: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego mieszkania ADRES INWESTYCJI : Gdańsk-Wrzeszcz, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sanitariatów i natrysków - elektryka (ŚDM)

Przedmiar robót. Remont sanitariatów i natrysków - elektryka (ŚDM) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SP-153 Lokalizacja: Kraków ul. Na Błonie Wartość kosztorysu: zł Kosztorys opracowany przez: Mariusz Koliński... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Sanitariaty dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar robót Instalacje elektryczne wewnętrzne Obiekt Kod CPV 45315100-9 Inwestor Urząd Miejski w Żywcu 43-300 Żywiec ul. Rynek 2 Sporządził Sprawdził Marcin Bierski mgr inż. Filip Majdak Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa: Instalacje elektryczne Obiekt: Przedszkole Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów

Przedmiar robót. Budowa: Instalacje elektryczne Obiekt: Przedszkole Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów Przedmiar robót Adaptacja istniejących pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Czernichowie na dwuoddziałowe przedszkole publiczne - etap III - instalacje elektryczne Budowa: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Instalacja elektryczna wewnętrzna Obiekt Budowa Działka nr 1232/5, 1232/6, 1232/8 obr. 0014 Ujkowice Inwestor Urząd Gminy Przemyśl ul. Borelowskiego 1 "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

B.U.B.S.S. Licencja 2368. Kosztorys nakładczy

B.U.B.S.S. Licencja 2368. Kosztorys nakładczy B.U.B.S.S. Licencja 2368 Kosztorys nakładczy Centrum kulturalno- oświatowo rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie dz nr 96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Instalacje elektryczne z przyłączem Data: 2009-02-07 Budowa: Centrum

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie Przedmiar robót zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Data: 2011-06-08 Obiekt/Rodzaj robót: Elektryczne Lokalizacja: dz. nr 87 przy ul. Żołnierzy WiN 19 we Włodawie Zamawiający: Zakład Karny we Włodawie,

Bardziej szczegółowo

Rodos Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej

Rodos Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej Przedmiar Strona 1/5 Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej 2 KNNR 3 0304/01 3 KNNR 5 0405/02 4 KNNR 5 0405/01 5 KNNR 5 0404/06 6 KNNR 5 0406/01 7 KNNR 5 1209/07

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH NA SALĘ WYKŁADOWĄ

Przedmiar ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH NA SALĘ WYKŁADOWĄ Przedmiar Data: 2007-12-07 Budowa: CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W LESZNIE UL. NARUTOWICZA 74 64-100 LESZNO Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Obiekt: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja nakładczy Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor 45310000-3 ul.hallera 79 87-100 Toruń Zespół Szkół nr 14 w Toruniu maj 2017 Rodos 7.0.12 [9771] Strona 2/7 Przedmiar Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR-W

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ST- 03 Instalacje elektryczne kotłowni gazowej ADRES INWESTYCJI : Wegrów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Kosztorys ofertowy Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Data: 2009-10-10 Budowa: Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Obiekt: Przebudowa sali

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Data: 2010-01-18 Budowa: Przedszkole m. Kąclowa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Przedszkole m.

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont instalacji elektrycznej

Kosztorys. Remont instalacji elektrycznej Kosztorys Budowa: Gimnazjum Nr 10 Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum Nr 10 Lokalizacja: Rzeszów ul.partyzantów 10a Inwestor: Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016 Przedmiar robót Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY Kod CPV 4510000- - Roboty instalacyjne elektryczne Budowa 87-00 Brodnica

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar robót

Wykonawca: Przedmiar robót Inwestor: GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha Wykonawca: Przedmiar robót 2012-04-01 Kod Słownika Zamówień: Nazwa budowy: ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA Adres budowy:, Nowa Sucha

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa dźwigu osobowego ADRES INWESTYCJI : Łódź, Plac Wolności 10 INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : 90-244 Łódź, ul. Jaracza 77/79 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne ul. Konopnickiej 15, 38-300 Gorlice Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys Ślepy Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIETU SŁUśĄCEGO REHABILITACJI - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z WYMIANA OSPRZĘTU Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - POKOJE 6,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: Gmina Konstantynów. Opracował : mgr inż. Paweł Daniluk

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: Gmina Konstantynów. Opracował : mgr inż. Paweł Daniluk ROBÓT Budowa: Remont i adaptacja dawnej cerkwi unickiej na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie Adres: 21-543 Konstantynów ul. Piłsudskiego 27, działka nr 143 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja elektryczna wewnętrzna

Przedmiar robót Instalacja elektryczna wewnętrzna Przedmiar robót Instalacja elektryczna wewnętrzna Budowa: Przychodnia specjalistyczna nr 2 w Rzeszowie Obiekt: Przychodnia specjalistyczna nr 2 w Rzeszowie Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wyymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej wraz z zasilaniem budynku przy ul. Ligocka 59

Przedmiar robót. Wyymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej wraz z zasilaniem budynku przy ul. Ligocka 59 Przedmiar robót Data: 10-01-06 Obiekt: Budynek wielorodzinny Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach Warszawska 35b Jednostka opracowująca kosztorys: Roman Gołdyn Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej, drugie piętro budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sierakowice-elektryka

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sierakowice-elektryka Przedmiar Budowa: Kody CPV: Obiekt: Instalacja elektryczna 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej Sierakowice działka 573/186 577/188 286/187 Gmina

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej dla przebudowy parteru budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej dla przebudowy parteru budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Przedmiar robót Remont instalacji elektrycznej dla przebudowy parteru budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Data: 2015-07-10 Budowa: PROJEKT PRZEBUDOWY PARTERU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUSZKOWIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne Dom Strażaka Połomia - rozbudowa

Przedmiar. Instalacje elektryczne Dom Strażaka Połomia - rozbudowa Przedmiar Budowa: Połomia - Rozbudowa Domu Strażaka Obiekt: Dom Strażaka w Połomi Zamawiający: Urząd Gminy w Niebylcu Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Projektowe 35-209 Rzeszow, ul. Mikołajczyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BRANŻA ELEKTRYCZNA

Przedmiar robót BRANŻA ELEKTRYCZNA Przedmiar robót BRANŻA ELEKTRYCZNA Budowa: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATY WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN, C.O, ELEKTRYCZNĄ, OPADOWĄ ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI OPADOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej IIIp

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej IIIp Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 88 Lokalizacja: Kraków os. Szklane Domy 2 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 Jednostka opracowująca kosztorys: Zespół

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Pomocy Społecznej Obiekt : Pomieszczenia zlokalizowane na parterze DPS Adres : Poznań, ul. Bukowska 27/29 P R Z E D M I A R R O B Ó T A. Montaż rozdzielnic 1. KNNR 5 0405-10 1,000 szt. montaż

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje komputerowe

Przedmiar robót Instalacje komputerowe Przedmiar robót Instalacje komputerowe Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Pyrzyce ul. Młodych Techników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży Data opracowania: 2008-12-18 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży Adres inwestycji: Łomża ul.polna 40A Zamawiający: URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji elektrycznej

Wymiana instalacji elektrycznej Branża: Elektryczna Rodzaj: Wspólny Słownik Zamówień: Wymiana instalacji elektrycznej KOSZTORYS NR: 76/09 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin Przedmiar robót Strona 2/5

Bardziej szczegółowo

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 Obiekt: Opracowanie: Adaptacja pomieszcze ń nr 252 nr 253 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice Przedmiar robót Obiekt KOSZTORYS INWESTORSKI BUDYNEK PRZEDSZKOLA 3- ODDZIAŁOWEGO - BRANŻA ELEKTRYCZNA Kod CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne Budowa ul. Przedszkolna 10 Inwestor Zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bursa Szkolna nr 3 w Łomży. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Strona 1. Dział nr 1. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar robót. Bursa Szkolna nr 3 w Łomży. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Strona 1. Dział nr 1. Instalacje elektryczne wewnętrzne Bursa Szkolna nr 3 w Łomży. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar robót Strona 1 Dział nr 1. Instalacje elektryczne wewnętrzne 1. Kalkulacja własna wykonawcy Demontaż istn. instalacji, osprzętu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Data: 2009-12-20 Budowa: w pomieszczeniach sanitariatów Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 5 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Społdzielcze Biuro Projektów Projbud Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Sprawdzający:... ...

Przedmiar. Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Sprawdzający:... ... Przedmiar Zasilanie w energię elektryczną turbowentylatorów dla celów wentylacji pomieszczeń budynku przy ul. Tołstoja 11 w Rudzie Ślaskiej - Czarnym Lesie. Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS Element : INSTALACJE 1 KNR 403 1001 /32 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średn.do 47 mm dla rur RIP36,RIS36,RL47 wykuwane ręcznie -na podłożu ceglanym 89.00 * 1.00 mb Robocizna R R-G 0.6993

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 1SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY I UZIEMIENIA 1KNNR 5 0605- MontaŜ uziomów poziomych w wykopie m 160,000 d.106 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 999 r-g 2,1600 1121099 bednarka

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. parowozownia w kościerzynie TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Uproszczone Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę 5 6 7 8 9. - 9 Instalacja oświetleniowa. 0 - Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont części pomieszczeń I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wilekiej. ul. Partyzantów Kazimierza Wielka

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont części pomieszczeń I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wilekiej. ul. Partyzantów Kazimierza Wielka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE gr inż. Abroziewicz Janusz 28-100 Busko-Zdrój, ul Kwiatowa 5, tel. (0-41) 378-35-18 NIP 655-103-23-12 REGON 290675405 Sybol projektu: WG/02/2013 Sybol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót.

Kosztorys - Przedmiar robót. Kosztorys - Przedmiar robót. Obiekt Remont pracowni chemicznego badania pasz na terenie zakładu higieny weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy - Branża Budowa 85-090 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Data: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 66 UL. MARSZAŁKOWSKA 66, WARSZAWA

Data: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 66 UL. MARSZAŁKOWSKA 66, WARSZAWA P R Z E D M I A R R O B Ó T Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Marszaîkowskiej 66 w Warszawie w mieszkaniach nr 5, 5a, 5b, 6, 6a, 22, 24, 25, 26.

Bardziej szczegółowo

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I 1 KNR 4-03 1115- Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Mariusz Maciaszczyk DATA OPRACOWANIA : 04.2010 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT E /PR

PRZEDMIAR ROBÓT E /PR PRZEDMIAR ROBÓT E-0703-05/PR Przedmiot robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE LABORATORIUM CHEMICZNE, PRACOWNIA FIZYKI Zamawiający: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej wraz z zasilaniem budynku przy ul. Lipowej 58

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej wraz z zasilaniem budynku przy ul. Lipowej 58 Przedmiar robót budynku przy ul. Lipowej 58 Data: 09-07-16 Obiekt: Budynek wielorodzinny Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach Warszawska 35b Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/10 UP Iwanowice - Roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar robót Strona 1/10 UP Iwanowice - Roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Strona 1/10 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR-W 4-03 0903/02 2 KNR-W 4-03 1116/03 3 KNR-W 4-03 1124/02 4 KNR-W 4-03 1122/02 5 KNNR-W 9 0406/01 6 KNR-W 4-03 0401/01 7 KNNR-W 9 0301/01

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminy Niebylec ADRES INWESTYCJI : Niebylec INWESTOR : Gmina niebylec, Bank ADRES INWESTORA : Niebylec BRANŻA : Elektryczna DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: DOSTOSOWANIE BUDYNKU nr 32 w RZESZOWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 5 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. - INSTALACJA HYDRANTOWA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo