1. Nie chcemy zarabiac na górnictwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nie chcemy zarabiac na górnictwie"

Transkrypt

1 Nazwa Data,Nr Spis tresci KWARTALNIK RATOWNICTWO GÓRNICZE" Bytom, Rok 2008 Nr.1,2,3,4 Nr 1 1. Nie chcemy zarabiac na górnictwie 2. Krzysztof Fabisiak Sprawozdanie z dzialalnosci CSRG w 2007r. 3. Andrzej Plata Szkolenia 2007r. 4. Jerzy Krótki Nurkowie w akcji 5. Lech Wizner Zagrozenie tapaniami 6. Zygm unt ozóg, Jan Mike Akcja ratownicza w ZG Piekary 7. Aleksander Szewczyk Akcja pozarowa w KWK Knurów 8. Katarzyna Cichy Mit milczacego bohatera 9. Kazim ierz Lebecki, Piotr Rosm us Zagrozenia wybuchem w zakladach górniczych 10. Jan Syty, Wieslaw Tomaszczak Obudowy przepustów 11. Stanislaw Suchocki CUS CEN RAT 12. Historia górniczego munduru i poswiecenie figury sw. Barbary Nr 2 1. Gerard Libera Bezprzewodowe lampy 2. Piotr Golisz Ocena lamp KSE 3. Rozmowa z dyrektorem OSRG Zabrze Adamem Sciukiem

2 4. Dariusz Brzózka Akcja ratownicza w KWK Myslowice-Wesola 5. Aleksander Szewczyk Prace ratownicze w KWK Halemba 6. Miroslaw Baginski Dwustopniowe zabezpieczanie a aparaty oddechowe 7. Ryszard Trzaska Za duzo tlenku wegla w ZG Janina 8. Andrzej Plata Systemy przewietrzania 9. Ryszard Trzaska Pozar w ZG Sobieski 10. Zbigniew No wicki Nowy sprzet 11. Bogdan Cwiek, Jerzy Kaczmarek Ruszyla reforma szkolenia 12. Iwona Chrószcz Osiagnac sukces Nr 3 1. Monika Konwerska Odznaki za dzielnosc 2. Katarzyna Myslinska Seminaria dla kierowników akcji ratowniczych 3. Andrzej Szczeponik, Jerzy Peciak Odpady do utylizacji 4. Rozmowa z dyrektorem technicznym KWK Pokój Grzegorzem Mendakiewiczem 5. Wojciech Chyla, Jerzy Kaczm arek, Jolanta Patlewicz Sukces polskich ratowników w USA 6. Andrzej Plata Akcja w ZG Piekary 7. Andrzej Plata Akcja ratownicza w KWK Borynia 8. Andrzej Plata, Adam Sciuk 50 lat dzialalnosci okregowej stacji ratownictwa górniczego

3 9. Adam Sciuk Jubileusz w Zabrzu 10. Jan Syty, Robert Drwiega, Stanislaw Suchocki Po pozarze w KWK Wujek ruch Slask 11. Kazimierz Lebecki Wybuch pylu weglowego 12. Krzysztof Mrozinski Po pomoc do podziemnej stacji 13. Piotr Golisz Badania funkcjonalne górniczych lamp nahelmnych 14. Bogdan Cwiek, Jerzy Kaczmarek Po pierwszym seminarium doskonalacym kwalifikacje zawodowe kadry technicznej CSRG 15. Andrzej Plata, Katarzyna Myslinska Szkolenie w CSRG S.A. w 2008r. 16. Jan Gustaw Jurkiewicz, Adam Sciuk Najdluzsza budowla hydrotechniczna w europejskim górnictwie weglowym 17. Irena Zaszkodna Po traumatycznych wydarzeniach 18. Jolanta Patlewicz Zatrucie tlenkiem wegla 19. Marek Rybicki Z archiwum kopalni Katowice Nr 4 1. Kurs dla kandydatów na kierowników KSRG 2. Ostaryt pomaga czyscic wode 3. Wywiad z dyrektorem kopalni Bobrek- Centrum Leonardem Klabisem 4. Miroslaw Sobczak Przywrócenie wentylacji w KWK Knurów 5. Adam Kamyk, Adam Sciuk Zmiana wentylacji w KWK Szczyglowice

4 6. Adam Sciuk Awaria w szybie V kopalni Bielszowice 7. Zygm unt Grysko Pogotowie PWR przyszlo z pomoca 8. Ryszard Trzaska Zawal w KWK Myslowice-Wesola, Nowe konstrukcje tam przeciwwybuchowych 9. Krzysztof Piernik, Jerzy Krótki, Dariusz Brzózka, W itold Kawka Ratownicza spartakiady rejonowe 10. Jerzy Krótki, Dariusz Brzózka Centralne zawody druzyn ratowniczych 11. Bogdan Cwiek, Jerzy Kaczmarek Sprawnosciowe zawody ratownicze 12. Jolanta Patlewicz Zawody w pomocy przed medycznej 13. Halina Pschionko, Barbara Kochan Ty tez mozesz pomóc 14. Bohdan Materka Aparat oddechowy dwa w jednym 15. Katarzyna Cichy-Szczepanska Psychologia w sluzbie ratowników i czlonków ich rodzin 16. Andrzej Plata Historia ratownictwa górniczego KWARTALNIK RATOWNICTWO GÓRNICZE" Bytom, Rok 2007 Nr.1,2,3,4 Nr 1 1. P. Dziack o, J. M a c i e j e w s k i - Manewry Ratownictwa Wysokosciowego Slask Zyg m u n t Go ld s tein, J ac ek Po ln iak, Mir o s la w Sobczak - Akcja ratownicza po zapaleniu i wybuchu metanu i pyly weglowego w KWK Halemba 3. Ma c ie j J e z io r s k i - Kilka uwag o finansowaniu ratownictwa górniczego

5 4. Ratownictwo Górnicze w 2006r. 5. W ieslaw Tom aszczak - Technologia podawania proszków gasniczych z gazem inertnym w ramach profilaktyki przeciwpozarowej w podziemnych zakladach górniczych 6. Miec zys la w L u b ryk a, P i o t r B u g d a - nowoczesna dyspozytornia jednym z najwazniejszych elementów bezpieczenstwa na dole kopalni na przykladzie KWK Jas-Mos" 7. W ies la w To m as zc z ak - Tama przeciwwybuchowa o lekkiej konstrukcji zawarc tamowych 8. Zb ig n ie w Gac h, Adrian Broi - zastosowanie izolacji w wyrobiskach górniczych na przykladzie KHW S.A. KWK Wujek" ruch Slask" 9. Bogdan Cwiek - Ratownictwo Górnicze - sluzba od wieków ksztaltowana w imie najwyzszego dobra ziemskiego jakim jest czlowiek Nr 2 1. Zgineli na posterunku pracy 2. J.Gawliczek Polskie zorganizowane ratownictwo górnicze. Historia i wspólczesnosc 3. Walenty Kom arek Wspomnienia 4. Jerzy Wilimski Stoi sobie pomnik 5. Jana Nalewajka Dotyczace akcji ratowniczej w KWK Jaworzno 6. R. Miostek, K Kwadrans Historia ratownictwa górniczego w Jaworznickich kopalniach

6 Nr 3 1. J ac ek W ro d arc zyk - Udar cieplny. Metody oceny reakcji organizmu na wysoka temperatura i wilgotnosc 2. G e r a r d L i b e r a - Przyrzady pomiarowe firmy DRÃGER 3.. Andrzej Kuszewski - Zastosowanie spoiwa Izolitexo C do budowy przeciwwybuchowych 4. J a n Ma r c in ia k - Akcja ratownicza zawalowa w KW K Staszic 5. J ó z e f W o l s k i - Swiadczymy uslugi na wysokim poziomie CEN RAT Sp. Z.O.O. 6. Z y g m u n t Oz ó g - Akcja pozarowa W ZG Piekary" - Rejon Rozbark 7. Piotr Bryla, Sebastian Os wiec imsk i - O systemie windykacji naleznosci w obrocie, gospodarczym 8. G e r a r d L ib e r a - Krótka historia munduru górniczego 9. Wojciech Richter - Posocznica pneumokokowa realne zagrozenie, czy rozdmuchany problem 10. Daniel Podgórski - Zaangazowanie pracowników brakujacy element wdra2ania. Systemów zarzadzaniu bezpieczenstwem i higiena pracy w przedsiebiorstwach 11. M i r o s la w S ie m o n - Sfery aktywnosci gospodarczej jako sposób na zlagodzenie skutków restrukturyzacji górnictwa w regionie slaskim 12. Jerzy Kaczmarek - Centralne Zawody Ratownicze- Czerwiec Jerzy MACIEJEWSKI, Piotr Dziacko - Cwiczenia grupy poszukiwawczo-ratowniczej

7 14. M a r i u s z K u s - Znaczenie przesiewowych badan kardiologicznych u górników wegla kamiennego pracujacych w szczególnie niekorzystnych warunkach 15. Krzysztof Mrozinski - organizacyjne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania kopalnianej stacji ratownictwa górniczego w KWK Marcel Nr 4 1. Piotr W ilk, Miroslaw Sobczak Akcja w KWK Halemba 2. Wnioski Komisji powolanej Prezesa WUG 3. Zb igniew Kub ica, Stanislaw Kut Akcja ratownicza w KWK Brzeszcze Silesia 4. Piotr Wilk Akcja ratownicza KWK Budryk 5. Jan Marciniak Akcja ratownicza w KWK Myslowice-Wesola 6. Piotr Dziecko V Miedzynarodowe Cwiczenia Poligonowe Pstraze Piotr Florczyk, Andrzej Plata Nowy telefon ratowniczy 8. Alfred W ita, Dariusz Chlebek Lacznosc ratownicza w KWK Pniówek 9. Andrzej Plata Czy szkolimy przygotowanych do szkolenia? 10. Iwona Chrószcz Czy jestes wypalony zawodowo. 11. Zapisy z pielgrzymki 12. Anna Górecka Co znaczy Krzyz Maltanski Nr 5 1. Trzeba miec poczucie misji - wywiad z wiceprezesem Zarzadu CSRG S.A.

8 KWARTALNIK RATOWNICTWO GÓRNICZE" Bytom, Rok 2006 Nr.1,2,3,4 Janem Sytym 2. Miroslaw Sobczak Akcja w KWK Budryk 3. Andrzej Plata Sukcesy i porazki 4. Jerzy Kaczm arek, Jolanta Paltewicz X Spartakiada Druzyn Ratowniczych OSRG Jaworzno 5. Krzysztof Piernik X Turniej Wiedzy i Sprawnosci Ratowniczej OSRG Tychy 6. Alfred Wita XXXVI Konkurs Wiedzy i Sprawnosci Ratowniczej OSRG Wlodzislaw 7. Aleksander Szewczyk Zawody sprawnosci ratowniczej druzyn ratowniczych OSRG Zabrze i OSRG Bytom 8. Jerzy Kaczm arek Dzien dzisiejszy ratownictwa slowackiego 9. Miroslaw Baginski Dylematy i propozycje 10.Gerard Libera Aparaty regeneracyjne firmy Drager 11.Stanislaw Suchocki, Andrzej Plata Zdalne pobieranie prób powietrza 12.Piotr Golisz Sposoby ladowania i regeneracji akumulatorów Ni Cd 13.Jacek Wicher Zmiany w przepisach 14.Irena Zaszkodna Po stresie traumatycznym 15.Piotr Bulenda I Rowerowy Rajd Ratowników Górniczych 16.Piotr Dziacko Ratownicy alpinisci szkola sie w górach Nr 1

9 1. Andrzej Kuszewski, Miroslaw Baginski Katastrofa budowlana Hala wystawowa MTK Katowice Bytków r. 2. Anita Nowakowska Bylem tam w piatek.. mówi ratownik górniczy 3. Zbigniew Baranowski, W.I.Guljajew, P.Z.Lugowoj, W.W.Gajdajczuk, I.L.Solojew,I.W.Gorbunowicz Utrata statycznosci prostoliniowego ksztaltu obrotowych kolumn wiertniczych przy wierceniu glebokim 4. Zbigniew Baranowski, Anita Nowakowska - Konsolidacyjne uszczelnianie calizny skal lupkowatych 5. Zygm unt Goldstein Welcom to Colorado 6. Jan Górecki Kowadlo krzyz pokutny z Lagiewnik 7. Alfred Wita Akcja ratunkowa po wyrzucie metanu i skal w KWK Zofiówka w dniach r. 8. Adam Sciuk Akcja ratownicza przeciwpozarowa prowadzona w KWK Budryk S.A. w dniach r r. 9. Adam Sciuk Praca prowadzone na zasadach akcji ratowniczej w KWK Bieleszowice 10. Jacek Szula, Alfred W ita Upadowa odstawczo transportowa w Kompanii Weglowej S.A. KWK Marcel 11. Adam Sciuk Prace prowadzone na zasadach akcji ratowniczej 12. Adam Sciuk Akcja ratownicza przeciw pozarowa prowadzona w KW S.A. KWK Halemba w dniach r r. 13. Mariusz Kus Koncepcja rozwoju specjalistycznego osrodka badan i porad lekarskich Cen-Med podmiotu medycznego CSRG S.A. w Bytomiu

10 14. Irena Zaszkodna Poczucie wlasnej wartosci 15. Piotr Bram orski, Franciszek Sitko Cen Rat praca na rzecz ochrony srodowiska laboratorium chemiczne 16. Jacek W lodarczyk Helicobacter Pylori ujarzmiony problem 17. Bogdan Cwiek Nowoczesne ratownictwo górnicze cykl artykulów polemicznych dotyczacych roli tych sluzb we wspólczesnej kopalni. III wybrane problemy szkolenia ratowników górniczych 18. Jerzy Kaczm arek Ratowanie swiatowego dziedzictwa kultury narodowej w aspekcie akcji wodnej prowadzonej w poprzeczni mina K.S. Wieliczka r. Nr 2 1. Leszek W itkowski Posiedzenie rady nadzorczej podsumowujace pierwszy rok obrotowy dzialalnosci spólki 2. Zygmunt Goldstein Krótko GAG w Virginii wizyta komendanta PSP w CSRG S.A. badania ratowników w CEN-MED., Podyplomowe studia w CSRG S.A. 3. Gerard Libera opis pozaru powstalego przez zruszenie ognia w kopalni Kleofas w 1956 roku 4. Sprawozdanie z dzialalnosci technicznej CSRG S.A. 5. Zbigniew Baranowski, Anita Nowakowska Konsolidacyjne zageszczenie trójfazowego masywu skalnego zbudowanego ze skal lupkowych o malej wytrzymalosci 6. Anita Nowakowska W CSRG S.A. wreczono swiadectwa ukonczenia studiów podyplomowych 7. Adam Sciuk Akcja ratownicza zawalowa prowadzona w KWK Halemba w dniach

11 r. 8. Adam Nowak, Piotr Dziacko ratownicy górnicze dziela sie swoimi doswiadczeniami ze strazakami 9. Miroslaw Baginski Nowoczesny system Sztuczne pluca do badan izolujacego sprzetu ochrony ukladu oddechowego 10. Zygmunt Goldstein Cen-Rat Sp. Z.O.O. sponsorem kamery termowizyjnej Therma Cam E45 dla CSRG S.A. Bytom 11. Franciszek Sitko Cen-Rat uslugi w zakresie serwisowania sprzetu ratowniczego 12. Bogdan Cwiek Wybrane problemy szkolenia ratowników górniczych 13. Irena Zaszkodna Psychologia akcji ratowniczej 14. Gerard Libera Pozar w kopalni Kleofas 12 Wrzesnia 1985r. 15. Marian Makula Górniku ze slaska pastisz na melodie, Dzieweczko ze Slaska, Gruba nasza Nr 3 1. Piotr Dziacko Polska organizatorem najwiekszych miedzynarodowych cwiczen ratowniczy w europie 2. Zygm unt Goldstein Krótko: Absolutorium dla zarzadu CSRG S.A., Zmiany zasad dyzurowania w OSRG, Nowa rada nadzorcza 3. Jerzy Wagner Akcja ratownicza w ZGH Boleslaw w dniu r. 4. Piotr Wilk, Leszek Kwiska Akcja ratownicza zawalowa prowadzona w KW S.A. KWK Pokój w dniach r.

12 5. Henryk Zolynski Jan Baranowski, Bogdan Ozóg Instrumentacja powierzchniowych otworów wiertniczych eksploatacyjnych przy uzyciu kamery introskopowej 6. Piotr Bram orski, Franciszek Sitko Cen-Rat uslugi w robotach górniczych i rzeczoznawstwo 7. Jerzy Kaczm arek, Ryszard Mlostek, Wojciech Chyla V miedzynarodowe zawody zastepów ratowniczych 8. Krzysztof Cybulski, Walenty Nowak Badania parametrów przeciwwybuchowych tam wykonanych ze spoiw izolitex w kopalni doswiadczalnej Barbara 9. Jerzy Gawliczek, Gerard Libera Katastrofa w kopalni Courriere w dniu 10 marca 1906r. wybuch pylu weglowego zapoczatkowal powstanie zorganizowanego ratownictwa górniczego 10. Irena Zaszkodna Dynamika zaburzen po stresie traumatycznym 11. Krzysztof Kurek Przemieszczenie sie frontu scian 1JD pod otamowana sciana 1J w warunkach zagrozen skojarzonych z zastosowaniem nowych srodków chemicznych i mineralnych 12. Jerzy Kaczmarek Ratowanie swiatowego dziedzictwa kultury narodowej w apekcie akcji wodnej prowadzonej w poprzeczni mina kopalni soli Wieliczka r. 13. Jan Wawrzyczny Stosowanie azotu jako gazu inertnego dla prowadzenia profilaktyki przeciwpozarowej podczas eksploatacji scian 17 i 19 w pokladzie 510/1 w partii Z1,Z2 w KWK Jas-Mos Nr 4 1. Zygmunt Go ld s t e in Za b ó jc z y w y b u c h

13 2. Mare k Ma jc h e r, Zyg m u n t Mie lc arek, Leszek Las k o wiec, W o jc ie c h B u g a jc z y k - sposób zwalczania zagrozenia pozarowego w trakcie prowadzenia sciany 213 w pokladzie 510 w partii c na poziomie 438 m w zakladzie górniczym Piekary 3. J an W awrz yc zn y, A l f r e d W i t a - stosowanie azotu jako gazu inertnego dla prowadzenia profilaktyki przeciwpozarowej podczas eksploatacji scian 17 i 19 w pokladzie w partii z1, z2 w KWK Jas-Mos" 4. Alfred W ita - Z Górnego Slaska w Himalaje 5. K r z ys z to f Pier n ik - Akcja przeciwpozarowa w KWK Brzeszcze - Silesia- Ruch II - Silesia w Czechowicach Dziedzicach W Okresie r. 6.. J an Marc in iak - Po dwuletniej hegemonii druzyny KWK Wujek" - Ruch Wujek, druzyna KWK Piast Powrócila na tron 7. J e r z y B e r g e r, J e r z y M a r k i e w i c z - Zaklad Odmetanowania Kopaln ZOK Sp. Z O.O. Prekursorem Nowoczesnej Technik - Stacja Odmetanowania KWK Jas-Mos" 8. A lf r e d W it a - Akcja ratownicza w jaskini Bystra" w Tatrach w 1987 roku 9. W o jc iec h Zo lm ie rek, J o ac h im No wak, A d a m Sc iu k Bielszowice" - pozar w KWK 10. Bogdan Cwiek - Ratownictwo Górnicze - sluzba od wieków ksztaltowana w imie najwyzszego dobra ziemskiego jakim jest czlowiek KWARTALNIK RATOWNICTWO GÓRNICZE" Bytom, Rok 2005 Nr.1,2,3,4 Nr 1

14 1. Zbigniew Baranowski Metody sejsmologiczna oceny stanu zagrozenia tapaniami 2. Piotr Buchwald Dzien otwarty w OSRG Zabrze 3. Anita Nowakowska Pozyskac najlepszych do wspólpracy 4. Jacek W icher Ratownictwo górnicze w statystyce rok Anita Nowakowska Dobra wiadomosci dla pracowników kopaln 6. Tomasz W ikiera, Piotr Florczyk Akcja pozarowa w KWK Polska Wirek roku 7. Jerzy Kaczm arek Akcja pozarowa w ZG Janina r r. 8. Alfred Wita Ratownicy Chinscy na górnym Slasku 9. Miroslaw Chudek, Miroslaw Kugiel Sposoby zabezpieczenia zboczy przed ich osuwaniem 10. Grzegorz Kolodziej Katastrofa górnicza w szybie Zimnol w kopalni Deutschland w Swietochlowicach w 1884 r. 11. W ieslaw Tomaszczak Grubosc tam przeciwwybuchowych w Polsce oraz w górnictwie swiatowym w swietle badan w poszczególnych krajach 12. Andrzej Plata Analiza wentylacyjna w aspekcie wplywu dynamicznych zjawisk zachodzacych w wyrobiskach na bezpieczenstwo przewietrzania rejonu kopalni 13. Bogdan Cwiek Nowoczesne ratownictwo górnicze cykl artykulów polemicznych dotyczacych roli tych sluzb we wspólczesnej kopalni 14. Janusz Marcinski Organizacja ratownictwa górniczego w górnictwie naftowym. Dzialalnosc ratowniczej stacji górnictwa otworowego w Krakowie

15 15. Piotr Buchwald Jubileusz OSRG Zabrze 16. Marian Makula Wyprawka, zamkna nie zamkna, zamykaja Nr 2 1. Anita Nowakowska wysoka ocena organizacji ratownictwa górniczego w CSRG S.A. w Bytomiu 2. Zygm unt Goldstein GAG w Virginii wizyta komendanta PSP w CSRS S.A. badania ratowników w CEN-MED. Podyplomowe studia w CSRG S.A. 3. Zbigniew Baranowski, Miroslaw Chudek, W iktor Krawiec Zmiana wlasnosci gruntu w obszarach górniczych dla potrzeb obiektów powierzchniowych 4. Piotr Buchwald, Marian Kolarczyk, Jacek Korski Zabrzanskie seminarium naukowo-techniczne poswiecone tematowi prowadzenia robót eksploatacyjnych ponizej poziomu udostepnienia 5. Zygm unt Goldstein Tym razem z GAG-iem w Virginii 6. Anita Nowakowska studia podyplomowe w CSRS S.A. we wspólpracy z Politechnika Slaska: Bezpieczenstwo i higiena pracy inzynieria i zarzadzanie bezpieczenstwem oraz ocena i redukcja ryzyka zawodowego 7. Piotr Buchwald, Adam Sciuk akcja ratownicza przeciwpozarowa w KWK Bielszowice w dniach od r. do r. 8. Jerzy Kaczm arek Przeciwpozarowa akcja ratownicza w kopalni M w dniach r r. 9. Henryk Olszenka, Walenty Nowak Opis akcji przeciwpozarowej prowadzonej w KWK Katowice Kleofas w likwidacji w okresie r r.

16 10. Alfred Wita wypadek w KWK Pniówek 11. Bogdan Cwiek Nowoczesne ratownictwo górnicze 12. Marek Wach, Walenty Nowak Opis akcji przeciwpozarowej prowadzonej w KWK Wesola w rejonie sciany 24 w pokladzie 501B wschód 13. Jerzy Kaczm arek, Janusz Kazim ierczak Akcja w ZGE Janina otwarcie rejonu sciany nr 416 w r r. 14. Jacek W lodarczyk Profilaktyka kardiologiczna 15. Marian Makula Lo Górnikach my ratownicy górniczy Nr 3 1. Anita Nowakowska, Zygm unt Goldstien Nasz Polski system ratownictwa górniczego moze byc wzorem rozmowa z Janem Bogolubowem 2. Zbigniew Baranowski Od redakcji! 3. Zygm unt Goldstein Zawody sprawnosci ratowniczej losy ustawy emerytalnej 4. Gerard Libera Nowe kamizelki chlodzace 5. Jan Górecki Religijnosc, tradycja i kultura górników na Slasku 6. Piotr Buchwald Wypadek zbiorowy w kompanii weglowej sa KWK Pokój w Rudzie Slaskiej czy musialo do tego dojsc 7. Zbigniew Baranowski Metody zabezpieczania obiektów na powierzchni przed wplywami eksploatacji górniczej 8. Piotr Buchwald Pierwszy Zabrzanski festiwal orkiestr detych inicjatywa CSRG S.A. OSRG Zabrze kontynuacja bogatej tradycji muzycznej górnego slaska

17 9. Anita Nowakowska Dobro kontrahenta traktujemy jako najwyzsza wartosc wywiad z Piotrem Bramorskim Prezesem Centrum uslug Specjalistycznych Cen-Rat Sp Z.O.O 10. Piotr Buchwald, Adam Sciuk Akcja przeciwpozarowa w KWK Sosnica w Gliwicach w dniach od 17 do r. 11. Alfred W ita, Jan W awrzyczny Zarysy koncepcji zwalczania zagrozenia temperaturowego w KWK Jas-Mos 12. Piotr Bram orski, Franciszek Sitko Cen-Rat wiodacy partnerem kopaln w zakresie stosowania inertyazcji w zwalczaniu zagrozen wentylacyjno-pozarowych i wybuchowych 13. Mariusz Kus Profilaktyka Cen-Med. w pelnym zakresie 14. Jacek W lodarczyk szeroki wachlarz uslug Cen-Med. 15. Irena Zaskodna Stresy w sluzbach ratowniczych 16. Ryszard Fraczek Uwagi do stosowanych metod wczesnego wykrywania pozaru endogenicznego 17. Bogdan Cwiek Nowoczesne ratownictwo górnicze cykl artykulów polemicznych dotyczacych roli tych sluzb we wspólczesnej kopalni. 18. Jerzy Krótki Ciecie materialów z wykorzystaniem elektrod ultra termicznych BROCO 19. Adam Staczek, Andrzej Sim ka, Krystian W ierzbinski Intensywnosc desorpcji gazu z wegla jako wskaznik zagrozenia wyrzutami metanu i skal 20. Grzegorz Kolodziej IPPC zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczen 21. Jerzy Kaczm arek Historia zawodów ratowniczych w OSRG Jaworzno 22. Piotr Dziecko, Piotr Florczyk Wspólpraca sluzb ratownictwa górniczego z

18 panstwowa straza pozarna 23. Dariusz Potyrala Zajechac górnictwo 24. Marian Makula Refleksje Nr 4 1. Anita Nowakowska CSRG S.A. gwarantuje uslugi na najwyzszym poziomie 2. Miroslaw Chudek, Zbigniew Baranowski Przyczyny powstawania wstrzasów w górotworze i metody okreslania zasiegu ich wplywu na srodowisko górnicze i powierzchnie terenu 3. Bogdan Cwiek Problemy szkolenia ratowników 4. Leszek W itkowski Dzialalnosc CSRG S.A. na tle zagadnien strategii prywatyzacji górnictwa 5. Jan Górecki Teologia ikon 6. Adam Sciuk IV Zabrzanskie seminarium naukowo-techniczne 7. Andrzej Plata Szkolenia w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 8. Zbigniew Janus, Adam Nowak Akcja pozarowa w KWK Polska Wirek w rejonie otamowanych scian 7B/III i 8B/III w pokladzie 510 w bloku B 9. Henryk Zolynski, Adam Nowak Akcja przeciwpozarowa w chodniku eksploatacyjnym 9/1 w pokl. 509 na poz. 380m. w ZG Siltech Sp. Z.O.O. 10. Gerard Libera Aparaty BG-4 w wersji nadcisnieniowej bezpieczny w akcji gaszenia otwartego pozaru

19 11. Miroslaw Baginski sztuczne pluca istotny element wyposazenia badawczego stosowanego w procesie oceny sprzetu ochrony ukladu oddechowego 12. Miroslaw Baginski czasy ochronnego dzialania aparatów ucieczkowych w swietle wymagan unijnych i kryteria ich wyboru 13. Stanislaw Krzem inski Zarzadzanie ryzykiem górniczym 14. Jacek W lodarczyk Choroby cywilizacyjne choroby wiencowe 15. Irena Zaszkodna zostan optymista 16. Marian Makula Swieto 17. Piotr Bram orski, Franciszek Sitko Cen-Rat praca na rzecz ochrony srodowiska 18. Mariusz Kus POZ w Cen-Med. 19. Marian Makula -Barbórka KWARTALNIK RATOWNICTWO GÓRNICZE" Bytom, Rok 2004 Nr.1,2,3,4 Nr 1 1. Jacek Dubiel Rozmowa z Wojciechem Bradeckim, prezesem WUG w Katowicach 2. A.Kuszewski, A. Kciuk Zapalil sie metan 3. No wak Gaszenie pozaru 4. K. Matuszewski Zagrozenie wybuchami 5. Monografia Ratownictwa Górniczego 6. A.Plata Zwalczanie zagrozen pozarowych 7. A.Plata Seminaria i kursy

20 8. G. Libera, S. Suchocki Niemieckie doswiadczenia 9. J. Patlewicz, K. Myslinska Jak leczyc rany 10. K. Cichy Poszukiwanie dobrostanu psychicznego Nr.2 1. Zbigniew Baranowski Bliski braci Górniczej na dobre i na zle 2. Andrzej Plata Do egzaminu, Co bylo z tamami?, Ratowniczy turniej siatkówki. 3. Jerzy Kaczm arek Z historii aparatów 4. Jerzy Kaczm arek Akcja ratownicza w KWK Brzeszcze 5. Andrzej Plata przeplywy zrobowe powietrza 6. Adam Sciuk Akcja ratownicza KWK Halemba 7. Zygm unt Ozóg Zagrozenie pozarowe w Polskich kopalniach w 2003 roku 8. Andrzej Plata szkolenie w CSRG w Bytomiu w I kwartale 2004 roku 9. Miroslaw Baginski Sprzet ochrony ukladu oddechowego w zakladach górniczych w aspekcie czlonkostwa Polski w UE 10. Jerzy Kaczm arek Z kart historii o tym trzeba pamietac 11. Jerzy Kaczm arek VI spartakiada druzyn ratowniczych OSRG Jaworzno V.2004r. 12. W ieslaw Tom aszczak Efekty badan pian gasniczych z dodatkiem anty-pirogenów 13. Zygfr ydem W awrzynkiem Brak checi do zycia-hipotonia 14. Irena Zaszkodna Czas wolny a zdrowie psychiczne 15. M arian Makula Lo Górnikach Nr.3 1. Barbara Blida Sprawy slaska, czyli górnictwo równiez.

21 2. Zbigniew Baranowski Mozliwosc ochrony obiektów powierzchniowych przed skutkami rozchodzenia sie fali uderzeniowej 3. Zygm unt Goldstein Reformatorzy ratownictwo górnicze 4. Jerzy Kaczmarek Miedzynarodowe zawody zastepów ratowniczych polska Glogów 3-5 Czerwca 2004 roku 5. Miroslaw Baginski Nowoczesny sprzet ochrony ukladu oddechowego regeneracyjny do stosowania w akcjach ratowniczych 6. Gerard Libera MICRO PAC HB CO SET przyrzad do szybkiego oznaczania stopnia zatrucia tlenkiem wegla 7. Andrzej Plata wplyw przyplywów powietrza przez zroby poeksploatacyjne na bezpieczenstwo w sieci wentylacyjnej 8. Krzysztof Matuszewski Uwagi do wczesnego wykrywania pozarów endogenicznych ze szczególnym uwzglednieniem sieci wentylacyjnej 9. Zbigniew Jaskólski Spostrzezenia do artykulu Uwagi do wczesnego wykrywania pozarów endogenicznych ze szczególnym uwzglednieniem sieci wentylacyjnej 10. Andrzej Plata Szkolenia w CSRG S.A. w I pólroczu 2004 roku. 11. Zygfr ydem W awrzynkiem Omdlenie nagly mrok 12. Irena Zaszkodna Motywowania innych 13. Marian Makula Lo górnikach Nr.4 1. Franciszek Niezgoda Ratownictwo musi miec wlasne miejsce w organizacji polskiego górnictwa 2. Zbigniew Baranowski Sejmoakustyczne metody oceny zagrozenia tapaniami 3. Anita No wakowska, Zygm unt Goldstein Nowe metody badan krokiem w kierunku poprawy bezpieczenstwa ratowników górniczych 4. Jerzy Kaczm arek, Kazim ierz Trzaska czynniki wplywajace na bezpieczenstwo pracy

22 KWARTALNIK RATOWNICTWO GÓRNICZE" Bytom, Rok 2003 Nr.1,2,3,4 ratowników górniczych 5. Grzegorz Mendakiewicz, Piotr Florczyk Akcja pozarowa w scianie 14 w pokl. 510 w ZG Centrum 6. Piotr Florczyk, Zygm unt Goldstein, Zenon Jerzyk Nowy wyciag ratowniczy CSRG 7. Mieczyslaw Lubryka Sztandar dla ratowników 8. Jerzy Kaczm arek Slowacja Zachranar Alfred Wita XXXIII konkurs wiedzy i sprawnosci ratowniczej w OSRG Wlodzislaw 10. Jan Marciniak VII turniej druzyny ratowniczej w OSRG Tychy 11. Jerzy Krótki Zgrupowanie kondycyjno-szkoleniowe ratowników górniczych nurków 2004 roku 12. Jerzy Kaczmarek Turniej pilki noznej druzyn ratowniczych KWK Brzeszcze 13. Andrzej Plata Uwagi o koniecznosci dalszego doskonalenia systemów wentylacyjnych oddzialów wydobywczych ze wzgledu na wystepowanie zjawisk dynamicznych w górotworze i w zawale 14. Marian Kolarczyk Opinia 15. Gerard Libera Najwieksza tragedia pozarowa w kopalni wegla na Slasku 16. Anita No wakowska, Irena Zaszkodna Konstruktywna krytyka 17. Marian Makula Kaj sie podzialy tamte barbórki gdzie sie podzialy tamte barbórki ROK 2003 Nr 1 1. List DN CSRG do redaktora naczelnego Dziennika Zachodniego 2. Z.Ozóg Analiza pozarów w 2002r. 3. A.Piata, K.Myslinska Szkolenie W CSRG w 2002r. 4. Z.Goldstein Krajowy system ratowniczy 5. S.A.Piata Wszechstronna oferta CSRG 6. R.Frqczek, J.Fraczek Przewietrzanie scian 7. M.Baginski Aparat SZSS-1 PV

23 8. J.Michaiski Przenosny respirator Microvent 9. J.Wicher Badania lekarskie ratowników górniczych 10. J.Patlewicz Resuscytacja krazeniowe-oddechowa 11. K.Cichy Jak sobie radzic ze stresem 12. K.Myslinska Jak pomóc aby nie zaszkodzic 13. J.Wilimski Dwa sztandary Nr 2 1. A.Kuszewski, A. Sciuk Akcja ratownicza 2. 2J.Kaczm arek, A.Plata Wybuch metanu 3. A.Wita - Otwarcie pola pozarowego 4. A.Staczek, A. Simka Zagrozenia wyrzutami gazów i skal 5. S. A. Plata Wszechobecne oszczednosci 6. Z. Goldstein Gazowy Agregat Gasniczy znów w akcji 7. K.Cichy Doswiadczenia traumatyczne w górnictwie 8. J.Patlewicz, K.Myslinska Oznaki zycia 9. Michalski Katowice 2003 Targi ciezkich branz Nr 3 1. P.Buchwald, Z. Jaskólski Stan zagrozenia pozarowego w latach Z. Goldstein 40 lat francuskiego ratownictwa górniczego 3. Z. Goldstein - Jak dzialac w warunkach rynku? 4. R.Fraczek, J.Fraczek Eksploatacja sciany metanowej G-2 w pokladzie 409/3 5. M.Bagiiíski Sprzet ratowniczy- walory techniczne i uzytkowe 6. P.Buchwald Aparaty SZSS-1 PV

24 7. W.Salandyk System SZLAK 8. J.Patlewicz, K.Myslinska Uwaga: oparzenia 9. K.Cichy Wsparcie spoleczne 10. M.W ojciechowski Szkolenie zastepów szybowych 11. J.Krótki Zwyciestwo KSRG Jankowice 12. P.Buchwald Aerologia górnicza. Zadania i przyklady Nr4 1. Z. Goldstein Dolina GAG-u" 2. P.Markefka, T.Stefanowicz Dodatkowe mozliwosci wykorzystania azotu 3. J. Kaczmarek Od wieku z pomoca dla górników 4. A. Kuszewski We wszystkich waznych akcjach 5. J. Kaczmarek Pokaz umiejetnosci 6. R. Fraczek Zwalczanie zagrozenia metanowego 7. K. Cichy Przeciwstawiaj sie nalogom 8. J. Patlewicz Walka o zycie 9. B. Michalski Nowoczesne rozwiazanie najnowsze systemy 10. S. Suchocki 4 mln ton wegla KWARTALNIK RATOWNICTWO GÓRNICZE" Bytom, Rok 2002 Nr.1,2,3,4 Nr 1 1. Alfred Wita Akcja ratownicza na haldzie 2. Zygm unt Goldstein Rada ds. Ratownictwa Górniczego 3. Jerzy Kaczmarek Bal ratowników 4. Zygm unt Goldstein Ratownictwo w Anglii

25 5. Alfred Wita Akcja ratownicza w KWK Jas- Mos 6. Zygmunt Kajdasz Ta pierwsza godzina 7. Z.Kajdasz, J.Kornowski, W.Nowak Autonomiczny system obserwacji i oceny zagrozenia tapaniami w czasie akcji 8. H.Im iolczyk, Z..laskóIski Akredytacja dla laboratorium chemicznego CSRG 9. Jacek Wicher Dzialalnosc CSRG w roku Andrzej Plata - Szkolenie w CSRG w 2001 r. 11. Wieslaw Tomaszczak Nowy system podawania pian gasniczych 12. Andrzej Basista Zamykanie przepustu tamowego w tamach przeciwwybuchowych 13. Gerard Libera z kart historii 14. Z.Goldstein, J.Michalski, A.Nowak Nowe tabele czasów pracy ratowników w akcjach ratowniczych Nr 2 1. Z.Goldstein Rada ds. ratownictwa górniczego nadal bedzie dzialac 2. A.Wita Pozar w zakladzie przeróbki KWK Krupinski 3. Z.Goldstein Ratownictwo za chinskim murem 4. J.Michalski - Turniej W Bochni w fotografii 5. A.Wita Akcja w KWK Rydultowy 6. Z.Kajdasz, P.Markefka, T.Stefanowicz Zagrozenia aerologiczne wywolane w kopalniach glebinowych zmianami cisnienia barometrycznego 7. J.Wicher Zaciesnianie wspólpracy spotkanie sluzb ratowniczych w CSRG 8. J.Patlewicz Metody profilaktyki 9. K.Cichy Kazdy z nas inaczej reaguje na stres 10. M.Schroeder Jak organizowac cwiczenia ratownicze?

26 11. Z.Goldstein, J.Michalski, A.Nowak Wyznaczenie wydatku energetycznego podczas prac wykonywanych przez ratowników 12. G.Libera Z kart historii Wybuch pylu weglowego w kop. Rozbark Nr 3 1. J.Kaczmarek Turniej ratowniczy w OSRG Jaworzno 2. Andrzej Plata Kursy pomocy przedmedycznej 3. P.Buchwald, St.Suchocki Akcja ratownicza przeciwpozarowa w ZG Bytom R.Glinski, P.Buchwald Pozar w KWK Piast 5. W.Nowak Akcja przeciwpozarowa w KWK Budryk 6. M.Pacierpnik Kiedys ratownictwo, dzis szkolenie 7. R.Fraczek Zasady stosowania mieszanin wodno-popiolowych 8. M.W ojciechowski Ratownictwo jaskiniowe 9. J.Patlewicz Umiejetnosc prowadzenia resuscytacji 10. K.Cichy Psychologiczna charakterystyka 11. J.Kaczmarek Historia KS Bochnia Nr 4 1. Przemówienie DN CSRG 2. G.Libera Podziemne mini-eksplozje, pomieszczenia i kontenery do cwiczen pozarowych 3. Andrzej Plata Wyrzut skal i metanu w KWK Pniówek, Zawal w KWK Wesola 4. R.Niem iec, A.áwiltek, Z.Jaksa, M.Kolarczyk Zapalenie metanu w KWK Budryk 5. A.Wita II Centralna Spartakiada Ratownicza 6. A.Wita Akcja pozarowa w KWK Pniówek 7. Z.Goldstein Wstrzas górotworu w kop. CSA

27 8. J.Patlewicz Zasady segregacji poszkodowanych 9. Z.Goldstein Akcja ratownicza w Pensylwanii 10. A.Plata Szkolenie w CSRG w 2003r. 11. K.Cichy Podstawowe metody radzenia sobie ze stresem 12. G.Ubera Z kart historii akcja w KWK Kleofas KWARTALNIK RATOWNICTWO GÓRNICZE" Bytom, Rok 2001 Nr.1,2,3,4 Nr 1 1. Ryszard Glinski Akcja przeciwpozarowa 2. Zygm unt Kajdasz, Andrzej Plata W trudnych warunkach mikroklimatu 3. Andrzej Plata - Dla bezpiecznego prowadzenia dzialan 4. Andrzej Plata, Jacek W icher Pomoc i prewencja 5. Zygm unt Goldstein Nowy sprzet, nowoczesne metody prowadzenia akcji i prewencji 6. Maciej Schroeder Boje sie panie zastepowy 7. Zygmunt Goldstein, Wieslaw Tomaszczak Mamy wiele sobie do zaoferowania 8. Piotr Buchwald, Zygmunt Ozóg, W ieslaw Tom aszczak Przepisy i praktyka w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce 9. Andrzej Basista Aby sprawniej otwierac drzwi 10. Jacek Wicher Kilkaset akcji na najwyzszym poziomie 11. Jolanta Patlewicz Nowa specjalnosc z wielkimi mozliwosciami 12. Miroslaw Baginski Nowoczesny sprzet chroni uklad oddechowy 13. Stanislaw Kur Karzelek z cygarem

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wywiad z aktorem i reżyserem

Wywiad z aktorem i reżyserem Jerzy Stuhr przewodnikiem po kopalni Wywiad z aktorem i reżyserem Redakcja Sadrolin Tam reżyser i kierownik produkcji: Historia filmu Sól ziemi zaczęła się niemal dwanaście lat temu podczas mojej pierwszej

Bardziej szczegółowo

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str.

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str. Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja str. 3 Parlamentarzyści w Przyjaźni str. 4 Lider koksu odlewniczego... str. 5 Kombinat w pigułce str. 8 spis treści Wszystkim pracownikom Spółek wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje 2 Kapitał Województwa Śląskiego W Siemianowickim Parku Tradycji, 10 czerwca br. uroczyście

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

III. 1.1. DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI WRAZ Z OCENĄ STANU

III. 1.1. DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI WRAZ Z OCENĄ STANU III. 1.1. DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI WRAZ Z OCENĄ STANU REKULTYWACJI OBSZARÓW ZDEWASTOWANYCH DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI Przekształcenia powierzchni ziemi w województwie śląskim związane są przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą! M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N 1 5 0 7-6 5 8 X Nr 7 (63) LIPIEC 2006 r. Rosną nowe węglopochodne str. 4-5 Zwyciężył kompromis

Bardziej szczegółowo

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY WRZESIEŃ 2013 NR 3 (8) Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 POLSKA STAWIA NA WĘGIEL Premier Donald Tusk odwiedził stoisko

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (31) 2011 listopad 2011 Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012

Nr 4 (31) 2011 listopad 2011 Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012 Nr 4 (31) 2011 listopad 2011 Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012 życzy Rada ŚlOIIB Boże Narodzenie Joseph von Eichendorff Pusty rynek. Nad

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne

Sprawozdanie z całkowitych dochodów. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Wskaźniki finansowe. Wyniki produkcyjne RAPORT ROCZNY 2011 KGHM Polska Miedź S.A. 1997 1998 1999 2000 2001 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaży mln zł 4 089 3 642 4 113 4 983 4 218 Wynik na działalności podstawowej mln

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Nr 3 (21)/2009 październik 2009 Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Rada ŚlOIIB Konkurs Budowa Roku 2008 nagroda I stopnia i tytuł

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010

INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 INFORMATOR ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE W KADENCJI 2008 2010 NR 3 Redakcja: Prezydium Oddziału PZITB 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28, tel / fax: 012 422-30-83 e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej?

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej? ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI temat numeru: KGHM Polska Miedź S.A.: Wiemy czego chcemy! rozmowa z prezesem Herbertem Wirthem Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo