Plan kont strona 1 z 30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan kont 2011. strona 1 z 30"

Transkrypt

1 BO01 BO zespołu 1 PKZP BOZNP BO ZNP aktywa trwale grunty grunty w wieczystym uzytkowaniu budynki administracyjne i dydaktyczne budowle kotly i maszyny energetyczne maszyny i urzadzenia, aparaty ogólnego zastosowania maszyny i urzadzenia, aparaty specjalne urzadzenia techniczne srodki transportu narzedzia, przyrzady, ruchomosci i wyposazenie Niedobory do wyjaśnienia NadwyŜki do wyjaśnienia ST - techniczne PN magazyn bielizna DS magazyn bielizna ośrodki wypoczynkowe magazyn bielizna Wydziały i Administracja odzieŝ narzędziownia nadwyŝki z inwentaryzacji niedobory z inwentaryzacji PN - techniczne zbiory biblioteczne zbiory eksponatów muzealnych Eksponaty - techniczne wartosci niematerialne i prawne powyzej 3.500PLN WNiP powyzej 3.500PLN - konto techniczne wartosci niematerialne i prawne ponizej 3.500PLN inwestycje w ST um. wartosci niematerialnych i prawnych pow PLN um. wartosci niematerialnych i prawnych pon PLN um. grunty w wieczystym uzytkowaniu um. budynki administracyjne i dydaktyczne um. budowle um. kotly i maszyny energetyczne um. maszyny i urządzenia, aparaty og. zast um. maszyny i urządzenia, aparaty specjalne um. urzadzenia techniczne um. środki transportu um. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyp um. wartosci niematerialne i prawne powyzej 3.500PLN um.wartosci niematerialne i prawne poniŝej 3.500PLN umorzenie PN um. magazyn bielizna DS um. magazyn bielizna ośrodki wypoczynkowe um. magazyn Wydziały i administracja um. odzieŝ narzędziownia umorzenie zbiorów bibliotecznych umorzenie zbiorów eksponatów muzealnych strona 1 z 30

2 srodki trwale w budowie - inwestycje >3.500PLN środki trwałe w budowie wynagrodzenia ofp środki trwałe w budowie wynagrodzenia z kosztami autorskimi środki trwałe w budowie wynagrodzenia 13 pensja środki trwałe w budowie dodatki profesorskie środki trwałe w budowie wynagrodzenia bfp środki trwałe w budowie honoraria środki trwałe w budowie składki na ub społ ofp środki trwałe w budowie składki na ub społ bfp środki trwałe w budowie odpis ZFŚS srodki trwale w budowie - inwestycje < 3.500PLN środki trwałe - odzieŝ zakup zbiorów bibliotecznych zakup zbiorów eksponatów muzealnych ST otrzymane w nieodpłatny zarząd - Uniw. Viadrina pozabilansowe ST ST otrzymane w nieodpłatny zarząd - TP SA ST otrzymane w nieodpłatny zarząd > Nieodpłatne uŝytkowanie wyposaŝenia 09tech techniczne strona 2 z 30

3 środki pienięŝne i rachunki bankowe kasa glówna- wplaty i wyplaty rózne kasa wynagrodzen kasa stypendiów studenckich kasa ZFSS kasa ZFSS - emeryci i rencisci kasa Kalisz kasa Slubice DS kasa Slubice Collegium Polonicum kasa Kolobrzeg kasa 8 - granty ind kasa walutowa podstawowy BZ WBK krótkoterminowe BZ WBK dlugoterminowe BZ WBK krótkoterminowe PKO BP dlugoterminowe PKO BP WBK stypendia Wydz. Biologii WBK stypendia Wydz. Chemii WBK stypendia Wydz. FPiK WBK stypendia Wydz. Hist WBK stypendia Wydz. MiI WBK stypendia Wydz.NGiG WBK stypendia Wydz. NS WBK stypendia Wydz. PiA WBK stypendia Wydz. Neofil WBK stypendia Wydz.Fizyki WBK stypendia Wydz.Studiów Edukacyjnych WBK stypendia Wydz. Teolog WBK stypendia Wydz. Art. - Ped. Kalisz WBK stypendia Wydz. NPiD WBK stypendia MiSH WBK stypendia staŝyści zagraniczni WBK stypendia Collegium Polonicum WBK stypendia Collegium Europeum WBK stypendia KJO BZ WBK środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej BZ WBK r-k pomocn. Kalisz BZ WBK r-k pomocn. Obrzycko BZ WBK r-k pomocn DS. Slubice BZ WBK r-k pom. CP Slubice BZ WBK Rozwój Uczelnianego Centrum Innowacji i Tr. Tech BZ WBK Rewitalizacja Obszaru Powojskowego dla WPiA- zaliczki BZ WBK Rewitalizacja Obszaru Powojskowego dla WPiA- refundac Projekt u progu dorosłego Ŝycia Projekt Nowe kwalifikacje nauczycieli matemat Projekt PokaŜ mi swój świat zadania inwestycyjne 737,738, Digitalizacja i medializacja XIX - wiecznych Remont Stacji Storkowo WyposaŜenie laboratoriów WNGiG DoposaŜenie aparaturowe Coll. Biologicum Fundusz stypendialny i szkoleniowy Projekt Zamawianie kształcenia strona 3 z 30

4 Pr. E szkoła wielkopolska - twórczy uczeń Pr. E szkoła wielkopolska - twórczynauczyciel WBK zad. inwestycyjne Adaptacja Coll.Maius WBK środki pomocy materialnej WBK Modernizacja i renowacja Coll. Minus i Auli WBK Projekt Przedsiębiorczość na UAM WBK Projekt Jakość Ŝycia mieszkańców Poznania WBK MenedŜer projektów badawczych WBK Proj PNRF-167-AI-1/07 finans. z Polsko Norweskiego Fund WBK Zwiększ liczby absolwentów IIstopnia matemat i informat WBK Analizator automatyczny353/fnitp/128/ WBK WyposaŜenie Biblioteki WFPiK 5824/IB/ WBK Termomodernizacja budynków dydakt - zaliczki WBK Mini Bank WBK Dyfraktometr 360/FNiTP/ WBK Komory 361/FNiTP/ WBK Silseskwioksany - zaliczki WBK Silseskwioksany - refundacje WBK Laboratorium 5898/IA/ WBK Zintegrowany Program Wspierający Rozwój UAM WBK Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni WBK Klub Miłośników Fizyki WBK Globalny Rozwój w Kontekście Społ.- Gosp. Wyznań WBK Projekt Dialog Międzykulturowy Podst. Społ WBK Akademik Przedsiębiorczości WBK Studium Podyplomowe Oganizacji Pomocy Społ WBK Poczuj Chemię do Chemii WBK Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matemat. i infor WBK Projekt FSS Polskie szkolnictwo wyŝsze a europejska WBK Narzędzia biotechnologiczne słuŝące do otrzym. zbóŝ WBK Księgarnia internetowa WNPiD WBK Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne WBK Wsparcie dla kobiet w ciąŝy POMOST WBK E-nauczyciel przyrody WBK Środ. Studia Doktoranckie z Nauk Matemat. UDA WBK Termomodernizacja budynków dydakt - refundacje WBK Edukacja dla integracji WBK Unkatowy Absolwent=MoŜliwości WBK Rhizoremediation of petroleum hydrocarbons FNiTP Działalność bieŝąca Domów Studenckich DS WBK Zintegrowane sustemy zarządzania przedsięb. WND-POKL WBK Zintegrowane sustemy zarządzania przedsięb. -wkł. własny WBK Mitochondria and STAT proteins FnRNP WBK Wiedza dla eksperta WBK MenedŜer nanotechnologii - wkład własny WBK MenedŜer nanotechnologii WBK Zastos. sileskwioksanów w syntezie nowoczesnych materiał WBK Program POMOST wsparcie dla kobiet w ciąŝy Adamiec WBK projekt w ramach EFS eszkoła-moja Wielkopolska WBK Studia Biotechnologii Ochronie Środowiska WBK Program POMOST wsparcie dla kobiet w ciąŝy EKNER WBK Synthesis of new carbazole ligands POMOST WBK Z transferem na Ty Inwestycja Program Wieloletni strona 4 z 30

5 Chemia warta Poznania WBK Przebudow szpitalika przy al.niepodległości 24 zad WBK Oprac. i wdroŝ. programu praktyk dla studentów W Mat.iIn WBK Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA WBK Społ.gosp. problemy Azji Centralnej i Kaukazu Płd WBK Fundusz stypendialny i szkoleniow IV WBK Dobra szkoła - lepsza praktyka - doskonały nauczyciel WBK Kol.Śniadeckich - innowac. program naucz. przedm. przyro WBK Synthesis of diverse carbohydrate buildingblocks rachunki kart VISA BZ WBK WBK program POMOST wsparcie dla kobiet w ciązy WBK Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studen WBK Molecular Pathomech. and RNA WBK Nowe moŝliwości zawodowe - studia podypl. z matem i szko WBK Wpływ globalnego ocieplenia rachunki typu OVERNIGHT BZ WBK r-k pom. PKO BP PKO Czesne USOS PKO DS. USOS wynagrodzenia PKO BP oplaty rekrutacyjne PKO Funkcjonalizowane nienasycone pochodne POIG PKO From Genome to Phenotypu PKO WyposaŜenie Stacji Monitoringu w Białej Górze PKO Szkoła i Uniwersytet - wspólne dział. na rzecz..praktyk PKO Rewoloryzacja Historycznego Centrum Odrodz.-zaliczki PKO Rewoloryzacja Historycznego Centrum Odrodz.-refundacje PKO Odnowienie wyposaŝenia Laboratorium 14C AMS PKO Projekt Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną PKO Modernizacja i doposaŝ. w aparat. Zak. Fizjologii i Biol PKO Systemy sieciowej infrastr. badawczej PKO Międzykont. syst. teleskopów astrofizycznych PKO DoposaŜenie Aparat. Wydział. Pracowni Nauk. W.Biologii PKO Zakup aparatury analit - badawczej decyzja 575/FNiTP/ PKO Uzupełnienie wyposaŝenia pracowni IBMiB 615/FNiTP/128/ PKO Rozbudowa stanowiska do badań chronologii 613/FNiTP/128/ PKO Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne PKO Laboratoria W.Chemii 645/FNiTP/128/ PKO Inwestycja "Instalacja systemu wentylacji w WMiI" PKO WyposaŜenie Biblioteki Fillologicznej Novum PKO Przbudowa bazy naukowo- badawczej W.Neofilologii PKO Synt. i zastos. fluorokarbofunkcyjnych zw. krzemoorg. strona 5 z 30

6 PKO Bioaktywacja siarki odpadowej sr. Inwest. MNiI PKO Centrum NanoBioMedyczne - zaliczki w formie dotacji PKO Centrum NanoBioMedyczne - refundacje PKO Wlkp Centrum Zaawans.Technol. zaliczki PKO Wlkp Centrum Zaawans.Technol. Refundacje PKO Zadania Inwestycyjne - 737,738, PKO Spektrometr NMR 400 MHz PKO Wlkp Centrum Zaawans. Technol - rozliczenia PKO Krajowe Centrum Nanostruktur Magnet... - zaliczki PKO Krajowe Centrum Nanostruktur Magnet... - refundacje PKO Centrum NanoBioMedyczne - zaliczki w formie płatności PKO Nanoluminofory nieorgan zawieraj, jony pierw PKO Synhesis and Structure of special materials PKO PfD Programme in Nonoscience and Nanotechnology PKO Newton teŝ był uczniem PKO Funkcjonalizowane Alkinylopodstawione związki PKO Otrzymywanie i zastosowanie pochodnych B-diketonów PKO 425/FNiTP/128/ PKO 417/FNiTP/128/ rachunki typu OVERNIGHT PKO BP WBK Lokaty terminowe r-k pom. Kolobrzeg Pekao SA r-k pomocniczy PKO Konto lokat terminowych Overnight srodki pieniezne w drodze środki pienięŝne w drodze - dewizy bony skarbowe rozliczenia kart VISA rachunek walutowy BZ WBK BZ WBK M Curie - Skłodowskiej BZ WBK Erasmus stypendia AEROTOP MTKD-CD W.F. - HEARCOM FP6-IST BZ WBK TOK FUNGEN BZ WBK Socrates Comenius ISTEPEC BZ WBK W.F. - SOFTCOMP NP3-CT BZ WBK B.P.M. Mundus MUNB BZ WBK Silence BZ WBK KASS CIT2CT BZ WBK W.F.- MAGMANET NMP3-CT BZ WBK W.B.- EURASNET BZ WBK W.F. - ECOCHANGE BZ WBK W.F. - MILLENNIUM BZ WBK WSE - EUSTD-WEB CP BZ WBK W.F. - NICE BZ WBK W.T.- REVACERN BZ WBK Leonardo PL/08LPP-LdV/PLM/ BZ WBK W.H - Erasmus IC BZ WBK BB.P.M. MUNDUS-1009/001 FRAME ECW BZ WBK W.F. - SPINSWITCH CT BZ WBK W.B. - CLIMATE COND SFRH/31602/2006 PORTUGALIA BZ WBK W>H - Leonardo da VINCI PL/07/LLP/017 strona 6 z 30

7 BZ WBK W.H. - ACE - Archeology / BZ WBK W.H - Erasmus IC BZ WBK W.CH - SYNTOPTOMATER BZ WBK W.N. - LINEE BZ WBK 17 International Symposium Catalysis BZ WBK Nanosizes Particles as bulding blocs creation of nano BZ WBK Erasmus intensive language course BZ WBK Konferencja ECTN - prof. Koroniak BZ WBK Projekty Europejskie BZ WBK LLP ERASMUS 2010/ BZ WBK Leonardo da Vinci PL-1-LEE BZ WBK EMMA w ramach Progr.Erasmus Mundus BZ WBK Program LLP-Erasmus 2011/ BZ WBK Projekt Erasmus Mundus ELEMENT BZ WBK Projekt Erasmus Mundus ARCADE Citi Bank Projekt TOSCA Mundus BZ WBK Projekt Erasmus Mundus SCEE BZ WBK Master Mundus Prof.Loba BZ WBK Projekt ADLAB BZ WBK Projekt QOLAPS rachunek walutowy PKO BP Kredyty i poŝyczki krótkoteminowe Kredyty i poŝyczki długoterminowe fundusz socjalny granty strona 7 z 30

8 rozrachunki i roszczenia rozrachunki z odbiorcami krajowymi rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi rozrachunki z odbiorcami - Wydawnictwo rozrachunki z odbiorcami - um. dystrybucyjne rozrachunki z odbiorcami - domeny rozrachunki z odbiorcami - czynsze rozrachunki z dostawcami krajowymi rozrachunki z dostawcami zagranicznymi rozrachunki z dostawcami z tyt. zakupów inwestycjnych przedplaty krajowe przedplaty zagraniczne przedpłaty zagraniczne UE przedpłaty zagraniczne - rozliczenie Wadium zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Rozrachunki z budŝetem Dotacje z tyt inwestycji Dotacje pozostałe Dotacje z tyt. ZPORR podatek dochodowy od osób fizycznych PIT podatek dochodowy od osób fizycznych PIT podatek dochodowy od osób fizycznych - inne podatek dochodowy od odób prawnych CIT podatki i oplaty lokalne PCC inne podatki podatek VAT - rozrachunki z US podatek VAT nalezny podatek VAT naliczony nalezne skladki ZUS ZUS - potracenia ZUS - pracodawca skladki zdrowotne skladki na FP + FGSP zasilki i inne rozliczane z ZUS zwrot skadek ZUS wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - pracownicy Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - obcy praktyki studenckie stypendia studenckie storno wynagrodzen nadebranych zaliczki urlopowe i polecenia wyplaty Stypendia w ramach programu Erasmus wynagrodzenie za miesiac poprzedni - netto wynagrodzenie za miesiac poprzedni - potracenia osobowy fundusz plac Zakladowy Fundusz Nagród bezosobowy fundusz honoraria osobowy fundusz plac - dzialalnosc socjalna bezosobowy fundusz - dzialalnosc socjalna Zakladowy Fundusz Nagród - dzialalnosc socjalna strona 8 z 30

9 osobowy fundusz plac pomocy materialnej dla studentów bezosobowy fundusz pomocy materialnej dla studentów Zakładowy Fundusz Nagród - konto Honoraria k-to Osobowy f.płac (767.30) Bezosobowy f.płac Honoraria (767) tka nagrody z uczelnianego funduszu nagród osobowy fundusz płac osobowy fundusz plac - inwestycje bezosobowy fundusz plac zakladowy fundusz nagród honoraria bezosobowy fundusz plac - inwestycje honoraria - inwestycje Zakładowy Fundusz Nagród - konto rozrachunki z pracownikami rozrachunki z emerytami Kwoty do wyjaśnienia do konta Rozliczenie rozrachunków z pracownikiem PoŜyczki krótkoterminowe PoŜyczki długoterminowe pozyczki mieszkaniowe rozrach. dz. socjalna - pracownicy rozrach. dz. socjalna - emeryci pozostałe rozrachunki ZFŚS - pracownicy Pozostałe rozrachunki ZFŚS - emeryci Pozostałe rozrachunki z ZFŚS Rozliczenie udzielonych poŝyczek z wypłatą rozl. niedob. i szkód >3.500PLN rozl. niedob. i szkód <3.500PLN rozl. niedob. i szkód - obcy niedobory Wydawnictwa Naukowego niedobory Zakład Graficzny niedobory magazyn DEM rozliczenie nadwyzek >3.500PLN rozliczenie nadwyzek <3.500PLN rozliczenie nadwyzek - obcy nadwyŝki Wydawnictwa Naukowego nadwyŝki Zakładu Graficznego nadwyŝki magazynu DEM roszcz. sp. z tyt. niedob. i szkód >3.500PLN roszcz. sp. z tyt. niedob. i szkód <3.500PLN roszcz. sp. z tyt. niedob. i szkód - obcy naleznosci dochodzone na drodze sądowej nalezn. z tyt. niedob.i szkód - pracownicy nalezn. z tyt. niedob.i szkód - obcy Potrącenia z tyt zająć komorniczych Rozliczenie potrąceń z tyt. zajęć komorn Przelewy na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe Ubezpieczenie grupowe PZU Ubezpieczenie grupowe COMMERCIAL Ubezpieczenie grupowe GENERALI strona 9 z 30

10 Ubezpieczenia studentów Potrącenia z tyt składek - związki zawodowe ZNP Potrącenia z tyt. składek - NSZZ Solidarność Rozrachunki z tyt. PKZP Rozrachunki z tyt. ZFŚS UAM Potrącenia biologów Inne potrącenia z listy płac pozostałe potrącenia z list płatniczych opłaty za legitymacje fundatorzy stypendiów koszty recenzji do refundacji Koszty delegacji do refundacji Refundacja faktur Rozliczenie refaktur absolutoria koszty do refundacji np. media, pozostale rozrachunki Zwroty przekazów pocztowych Rozliczenie karty VISA WBK sumy do wyjaśnienia odpisy aktualizujace niedobory odpisy aktualizujące naleŝności rozliczenie z Wydawnictwa Naukowego rozliczenia z Zakładu Graficznego rozliczenia z magazynu DEM Rozliczenie celów (granty, zadania, zlecenia) materialy i towary rozliczenie zakupu rozliczenie zakupu - Wydawnictwo magazyn magazyn Wydawnictwo materialy w przerobie Rejestracja VAT Obroty sprzedaŝy zwolnionej Gratisy Wydawnictwa Naukowego strona 10 z 30

11 koszty rodzajowe amortyzacja srodków trwalych amortyzacja srodków trwalych dot.socjalnych amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych - socjalne umorzenie wyposazenia - meble umorzenie wyposaŝenia - meble inwestycje um. zbiorów bibliotecznych umorzenie zwiększenie wartości obiektu umorzenie drobnego sprzetu umorzenie drobnego sprzetu ( inwestycje) umorzenie drobnego sprzetu poza dz.badawcza amortyzacja prawa uzytk.wiecz umorzenie zakupów z fund. strukt. cross financing amortyzacja - rozliczenie czasopisma zagr. i bazy danych niepodl. ewidencji ksiazki i czasopisma niepodlegajace ewidencji materialy biurowe odczynniki srodki czystosci pozostale materialy opał materialy pedne materiały - rozliczenie aparatura specjalna aparatura specjalna - materiały aparatura specjalna - rozliczenie kosztów zbiory specjalne, druki aparatura - ROZLICZENIE energia elektryczna energia cieplna gaz woda inne energia, media - ROZLICZENIE wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia z kosztami autorskimi od wyn.zasad wynagrodzenia z kosztami autorskimi od doch. wł i recenzji wynagrodzenia 13-ta pensja inne wynagrodzenia osobowe platne z wydzialów z kosztami aut inne wynagrodzenia osobowe platne z wydzialów bez kosztów au dodatki profesorskie - Uchwała Senatu dodatkowe wynag. platne ze srodków wlasnych Uchwała Senat wynagrodzenia bezosobowe honoraria praktyki studenckie wynagrodzenie - ROZLICZENIE skladki na ub.społ.od osobowego funduszu plac skladki FP i FGŚS od osobowego funduszu płac skladki na ub.spol., FP od bfp ubezpieczenia zdrowotne doktorantów odpis na ZFSS odpis na własny fundusz stypendialny narzuty na wynagrodzenia -ROZLICZENIE strona 11 z 30

12 bilety PKP szkolenia pracowników odziez ochronna dodatek mieszkaniowy - dopłaty do kwater skladki czlonkowskie krajowe skladki czlonkowskie zagraniczne ochrona zdrowia - badania profilaktyczne, okresowe inne świadczenia na rzecz pracownika ryczałt za samochód odprawy pośmiertne świadczenia na rzecz prac- ROZLICZENIE transport obcy remonty budynków remonty ruchomych srodków trwalych oplaty telekomunikacyjne opłaty telekomunikacyjne-limit opłaty telekom. komórkowe - planowane oplaty pocztowe uslugi pralnicze uslugi komunalne uslugi wydawnicze uslugi bankowe usługi bankowe USOS uslugi naukowo-badawcze, licencje patenty reklama, ogloszenia prasowe wynajem lokali utrzymanie czystości konserwacja zbiorów, oprawa i usługi introligatorskie pozostałe usługi obce Kooperacja Usługi informatyczne - obce Usługi serwisowe usługi - ROZLICZENIE VAT niepodlegajacy odliczeniu -uslugi VAT niepodlegajacy odliczeniu -materialy VAT niepodlegajacy odliczeniu -aparatura VAT niepodlegajacy odliczeniu - paliwa VAT niekwalifikowany VAT niekwalifikowany podatki i oplaty lokalne podatki i opłaty lokalne - ROZLICZENIE podróze sluzbowe zagraniczne podróze sluzbowe krajowe koszty narad, konferencji przyjecie obcokrajowców stypendia naukowe stypendia naukowe finansowane przez wydzialy praktyki i wyjazdy studenckie nagrody studenckie ubezpieczenia rzeczowe ubezpieczenia osobowe ekwiwalent za uzywanie wlasnych narzedzi Stypendia dla studentów płatne z innych źródeł pozostale koszty strona 12 z 30

13 pozostałe koszty - ROZLICZENIE koszty biezacego okresu zmiana stanu produktów koszt wlasny sprzedazy zarachowanie kosztów dotyczacych przyszlych okresów zmiana stanu prod - WF strona 13 z 30

14 koszty rozliczone dzialalnosc dydaktyczno - wychowawcza dotacja dzialalnosc dydaktyczno wychowawcza - narzut legitymacje, hologramy koszty dydaktyczne wspólne dla studentów Działalność dydaktyczna - studenci niepełnosprawni grant zamawiany grant zamawiany - narzut Programy i przedsięwzięcia określ. przez Ministra (konkurs) Konto narzutu dla Wkład własny - projekty MNiSW wspólpraca z zagranica - konferencje wymiana osobowa badania wlasne badania własne - decyzje aparaturowe narzut - badania wlasne dzialalność statutowa - utrzymanie potencjału badawczego działalność statutowa - decyzje aparaturowe dział. stat. - utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego dział. stat. - słuŝąca rozwojowi młodym naukowcom, doktorant dział. stat. - utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych narzut - dzialalnosc statutowa narzut - dz.statut. wynagrodzenia narzut - utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego narzut - słuŝąca rozwojowi młodym naukowcom, doktorant narzut - utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych dzialalnosc statutowa - wynagrodzenia osobowe zlecenia dotyczace ochrony srodowiska narzut - zlecenia dot.ochr.srod Programy ramowe narzut - programowe dotacja COST- projekty badawczy specjalny narzut - COST- projekt badawczy specjalny zlecenia obce JG (rózne) narzut - zl.obce JG (rózne) granty MNiSW - indywidualne grant NCBiR grant Narodowe Centrum Nauki (CN)- badawczy własny grant NCN - zakup lub wytworzenie aparatury grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę (DR) grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę ( nie DR) grant NCN - międzynarodowy niewspółfinansowany narzut - granty KBN - indywidualne narzut- grant NCBiR narzut- grant CN narzut - grant NCN - zakup lub wytworzenie aparatury narzut - grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę (DR) narzuty - grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę ( nie DR) narzut - grant NCN - międzynarodowy niewspółfinansowany narzut - granty - jedn.pozawydzial granty KBN - jedn.pozawydzialowe działalność upowszechniająca naukę - Biblioteka narzut - działalność upowszechniająca naukę Bibloteka granty miedzyuczelniane narzut - granty miedzyuczelniane strona 14 z 30

15 centrum Ultraszybkiej Spektroskopii narzut - centrum Ultraszybkiej Spektroskopii Projekty badawcze rozwojowe Projekty badawcze rozwojowe NCBiR Projekty badawcze rozwojowe Narodowe Centrum Nauki (NCN) Narzuty na projekty badawczo - rozwojowe Narzuty na proj. bad,-rozwoj. NCBiR Narzuty na proj. bad,-rozwoj. Narodowe Centrum Nauki (NCN) projekty badawcze specjalne narzut - projekty badawcze specjalne Stypendia dla młodych wybitnych naukowców narzut Stypendia dla młodych wybitnych naukowców projekty Unii Europejskiej - dzialalnosc badawcza narzut - projekty UE -dz.badawcza prace badawcze finansowane przez jednostki teryt. i inne narzuty - prace bad. finans. przez jednostki teryt. i inne Zlecenia obce dydaktyczne narzuty- Zlecenia obce dydaktyczne koszty wydzialowe studia dzienne - zamiejscowe narzut - osrodki zamiejscowe Zadania dydaktyczne finans. ze środków pozabudŝetowe narzut srodki pozabudzetowe Projekty UE - działalność dydaktyczna narzut - Projekty UE - działalność dydaktyczna cwiczenia i praktyki terenowe narzut - cwiczenia i praktyki terenowe Dydaktyka odpłatna: studia niestat., podypl., kursy narzut - wydatki za uzyskane dochody rezerwa rektora na działalność dydaktyczną narzut - rezerwa rektora poz. dz. dydakt.finansowana ze srodków pozabudz poz. dz. dydakt.finansowana ze srodków pozabudz. - narzut Dydaktyka finansowana z PO KL Dydaktyka finansowana z PO KL narzut Centralny Fundusz Zadaniowy narzut - projekt edukacyjny Wypisywanie dyplomów wypisywanie dyplomów narzut koszty WKN koszty Wydawnictwa Naukowego koszty Zakladu Graficznego Koszty Zakładu Graficznego-zlec.własne Koszty Zakładu Graficznego-zlec.obce koszty transportu wlasnego osrodek dydaktyczno-multimedialny administracja nieruchomosci koszty administracji nieruchomosci obcych laboratorium C Narzut Laboratorium C remonty budynków i budowli koszty rekrutacji koszty dzialalnosci bytowej Nostryfikacja stopni naukowych uzyskanych za granicą strona 15 z 30

16 koszty dot. dodatk. usług edukac st. stacjonarne + zaoczn koszty dod. usług edukacyjnych - narzut KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - wydziałowe KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - POZOSTAŁE KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - narzut wydziałowe KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - narzut POZOSTAŁE KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - WYDZIAŁOWE KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - POZOSTAŁE KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - narzut KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - narzut POZOSTAŁE koszty dzialalnosci socjalnej Umowy licencyjne koszty ogólnouczelniane Biblioteka Uniwersytecka CiąŜeń Redakcja Czasopisma UAM Promocja i reklama UAM Koszty lokalowe administracji centralnej Centrum Zarządzania Infrastrukt i Projekt. Informat Rzecznik Patentowy Wynagrodzenia administracji centr + narzuty Pozostałe jednostki ogólnouczelniane strona 16 z 30

17 produkty i rozliczenia miedzyokresowe magazyn glówny wydawnictw komis inne odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych produkcja niezakonczona produkcja w niezak. dział. dydaktyczna produkcja w niezak. dział. badawcza produkcja w niezak. Zakładu Graficznego produkcja w niezak. Wydawnictow Naukowe ubezpieczenia rzeczowe majatku poza srodkami transportu ubezpieczenie srodków transportu ubezpieczenia osobowe prenumerata czasopism zagranicznych prenumerata czasopism krajowych dofinansowanie legitymacji PKP składki członkowskie licencje pozostałe przedpłaty Płace międzyokresowe strona 17 z 30

18 przychody i koszty przychody dzialalnosci dydaktycznej dotacja budŝetowa przychody z dzialalnosci dydaktycznej dotacja na ubezpieczenie zdrowotne Biuro Uznawalnosci Wyksztalcenia przychody z dzialalnosci dydaktycznej - odplatne inne dochody wydzialowe inne dochody pozawydzialowe rekrutacja dochody z wynajmu pomieszczen dydaktycznych dochody z tyt wynajmu pomieszczeń - hotele rozl przychodów działalności dydaktycznej PRZYCHODY z dzialalnosci badawczej rozl. przychody działalności badawczej Przychody z działalności pomocniczej Przychody z działalności pomocniczej Wydawnictwo Naukowe Dotacje do dzialalnosci pomocniczej Wydawnictwo Naukowe SprzedaŜ rentowna krajowa WN SprzedaŜ deficytowa WN Odbiorcy zagraniczni WN Wydawnictwo Naukowe opłaty dodatkowe rozl przychodów działalnosci pomocniczej dochody z dzialalnosci dydaktycznej - odplatnej przychody dział. dydakt. - odplatna - uczelnia przychody dział.dydakt. - odplatna - jednostka przychody dział. dydak- st podyplomowe - uczelnia przychody dział. dydak- st podyplomowe - jedn rozl przychodów działalności dydakt odpłatnej dofinansowanie ZFSS przychody z dzierzawy pomieszczen socjalnych inne dochody Ośrodki zamiejscowe - studia dzienne Dochody pozabudzetowe Przychody z tyt umów dystrybucyjnych narzut dochody pozabudzetowe konferencje dydaktyczne - wpłaty konferecje wpłaty narzuty konferencje naukowe badawcze -wpłaty konferencje naukowe, badawcze wpłaty narzut Przychody z tyt umów licencyjnych projekty Unijne działalność badawcza projekty Unijne działalność dydaktyczna projekty Unijne współfinansowane przez UE Przychody dot. dodatk. usług eduk. studia stacj. +zaoczne Przychody dotyczące POKL Koszt własny działalności dydaktycznej Koszt własny dział.dyd. narzut Koszt własny dział.dyd. UE Narzut kosztów dział dydakt. UE koszt wlasny dzialalnosci badawczej narzut kosztów dzialalnosc badawcza koszt własny działalności finans z UE narzut kosztów dział. badawczej UE koszt wlasny dzialalnosci pomocniczej strona 18 z 30

19 narzut kosztów ogólnych dzialalnosc pomocnicza koszt własny Wydawnictwa Naukowego koszt własny Wydawnictwa Naukowego krajowi koszt własny Wydawnictwa Naukowego zagraniczni koszt wlasny dzialalnosci socjalnej odsetki od naleŝności naliczone odsetki od naleŝności zapłacone odsetki od zobowiązań zapłacone odsetki od zobowiazan - naliczone odsetki od zobowiazan budzetowych odsetki bankowe Dodatnie róŝnice kursowe - dz. operacyjna Ujemne róŝnice kursowe - dz. operacyjna RóŜnice z rozliczeń walut Dodatnie róŝnice kursowe - dz. finansowa Ujemne róŝnice kursowe - dz. finansowa Dodatnie róŝnice kursowe - niezrealizowane Ujemne róŝnice kursowe - niezrealizowane odsetki z rachunków biezacych odsetki z rachunków biezacych - KBN odsetki od srodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej odsetki z rachunków inwestycyjnych program wieloletni odsetki od rachunków inwestycyjnych odsetki od srodków dewizowych odsetki od projektów UE Utworzenie rezerwy na przewid. lub pewne straty rozl. -Wyn.fin sprzedaz materialów z likwidacji sprzedaz materialów z magazynu dokumentacja przetargowa sprzedaz materialów i ksiazek z mag.211, sprzedaz albumów rozl. -Wyn.fin. strona 19 z 30

20 Przychód z tyt amortyzacji ST rozl. -Wyn.fin przychód ze sprzedazy srodków trwalych powyzej przychód ze sprzedazy srodków trwalych ponizej przych. z tyt. rozl. amortyzacji prawa uzytkow. wieczystego ST strukturalne rozwiazanie odpisu aktualizujacego ST powyzej nadwyzki ST do nadwyzki inwentaryzacyjne srodków trwalych otrzymane odszkod., kary, grzywny w tym z tyt. post. Proces anulowany odpis aktualizujacy naleznosci (splata naleznosci) odpisy aktualizujace na niedobory i szkody do umorzenie niedoborów niezawinionych do rozliczone nadwyzki skladników majatku obrotowego przedawnione zobowiazania otrzymane odszkodowania kary i grzywny inne przychody operacyjne inne przychody operacyjne - dot. WN przychody z tyt. Nieodplatn. przekazania z dz.statut. > darowizna ST powyzej dary - ksiegozbiory nieodplatne przyjecie - ksiegozbiory nieodplatne przyjecie - z dz.statut. powyzej nieodplatne przyjecie - do Przychody z tytułu wkładu własnego projektów z Wynagrodzenie płatnika pdof + ZUS rozl. -Wyn.fin wartosc netto sprzedanych ST wartosc netto sprzedanych ST do ST strukturalne kradziez ST do kradziez ST powyzej nadwyzka ST niedobory i szkody niezawinione ST powyzej niedobory i szkody niezawinione ST do niedobory i szkody niezawinione ksiegozbiory odpis aktualizacyjny niedobory i szkody niezawinione materialy odpis aktualizujacy na niedobory w ST darowizna, nieodplatne przyjecie naliczone kary grzywny, odszkodow., koszty postep. spornego odpisanie przedawnionych, niesciagalnych, umorzonych nalezn wartosc netto zlikwidowanych ST inne koszty operacyjne likwidacje ST do likwidacje materialów z magazynów likwidacje Wydawnictwa Naukowego nieodplatne przekazanie ST powyzej wyprowadzenie z ewidencji ST do nieodplatne przekazanie ST do nieodplatne przekazanie - materialy rozl. -Wyn.fin Przychody z działalności socjalnej strona 20 z 30

Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od r.

Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017 Rektora USW z dnia 10 lutego 2017 r. Wykaz kont syntetycznych księgi głównej - obowiązujących od 01.01.2016 r. Konto 010 Grunty Nazwa konta 011 Budynki, lokale oraz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont. Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości. Analityka konta. czy. Data modyfikacji/obowiązywania. Nazwa konta I II III IV V.

Zakładowy Plan Kont. Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości. Analityka konta. czy. Data modyfikacji/obowiązywania. Nazwa konta I II III IV V. Analityka konta I II III IV V 0 1 Konta zespołu 0 poziom analityk i wg SIMPLE Nazwa konta Data modyfikacji/obowiązywania czy Rodzaj rozra konta chun kowe 010 Min. Grupy ŚT/WNiP Projekt Źródło fin. 2 Środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, 2007 rok Wykaz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi

Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi Symbol konta Symbol konta syntetycznego analitycznego Nazwa konta Uwagi 011 Środki trwałe Ewidencja analityczna wg grup określonych

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Data Wydruku: 02/10/ :35 pm mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01/01/ /31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa.

Mariusz Data Wydruku: 02/10/ :35 pm mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01/01/ /31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa. Rok Podatkowy: 01/01/2012-12/31/2012 (Aktywny) Pomoc techniczna mksiegowa.pl Strona 1 1 Aktywa 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Budynek 010-2 maszyny i urządzenia (Środki

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. Pieczątka uczelni Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Plan rzeczowofinansowy na 2013 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2014 ROK Warszawa, dnia 12 marca 2015 r. - 1 - AKTYWA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont. Symbol Nazwa konta Typ

ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont. Symbol Nazwa konta Typ Miejski Ośrodek Zbigniewa Herberta Załącznik nr 2 w Pabianicach ZAKŁADOWY PLAN KONT wykaz kont Symbol Nazwa konta Typ 011 Środki trwałe bilansowe - zwykłe 011-0 Grunty bilansowe - zwykłe 011-1 Budynki

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób 2. Wykaz kont syntetycznych Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób konta wyceny 1 2 011 Środki trwałe Konto przeznaczone jest do ewidencji stanu oraz zwiększeń i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za 2010 rok planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok Załącznik Nr 1 Kontrakt POZ 2 000 000 2 041 753,51 102,1 Ginekologia 155 210 151 682,50 97,7 Proktologia 172 142 173 333,08 100,7 Opłata całodobowa 252 000

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2011 ROK Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. - 1 - AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2009 ROK Warszawa, dnia 31 marca 2009 r. - 1 - AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 1 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI Informacja dodatkowa za 011 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wycena rzeczowych składników majatku trwałego Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 78/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadzającego

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kulik konsultant ds. szkoleń i wdrożeń

Krzysztof Kulik konsultant ds. szkoleń i wdrożeń Krzysztof Kulik konsultant ds. szkoleń i wdrożeń Najnowsze zmiany w ewidencji księgowej Zmiany w ewidencji księgowej w praktyce - co z tym VATem? Plan kont gdzie i dlaczego potrzebne są konta analityczne?

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46

Spis treści. 00-Spis treści.indd :02:46 Spis treści Wstęp... 7 1. Ogólne zasady rachunkowości... 11 2. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkoterminowe aktywa finansowe.. 24 3. Materiały i towary... 47 4. Aktywa trwałe... 62 5. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

ROZRACHUNKI ROZRACHUNKI. dr Marek Masztalerz FIRMA. Marek Masztalerz PRACOWNICY DOSTAWCY INSTYTUCJE PUBLICZNE ODBIORCY POSIADACZE WEKSLI BANKI

ROZRACHUNKI ROZRACHUNKI. dr Marek Masztalerz FIRMA. Marek Masztalerz PRACOWNICY DOSTAWCY INSTYTUCJE PUBLICZNE ODBIORCY POSIADACZE WEKSLI BANKI ROZRACHUNKI dr Marek Masztalerz ROZRACHUNKI PRACOWNICY DOSTAWCY ODBIORCY FIRMA INSTYTUCJE PUBLICZNE BANKI POSIADACZE WEKSLI POśYCZKODAWCY 1 KLASYFIKACJA ROZRACHUNKÓW PODMIOT TERMIN PŁATNOŚCI WALUTA ROZLICZENIOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Politechniki Poznańskiej za rok 2013 na które składają się :

Sprawozdanie finansowe Politechniki Poznańskiej za rok 2013 na które składają się : Sprawozdanie finansowe Politechniki Poznańskiej za rok 2013 na które składają się : - bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 639 969 619,41 zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2011 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2011 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2011 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan kont Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. S A1 A2 A3 A4 Nazwa - zakres analityki

Plan kont Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. S A1 A2 A3 A4 Nazwa - zakres analityki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 Rektora UMK z dnia 15 lutego 2006 r. Plan kont Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy S A1 A2 A3 A4 Nazwa - zakres analityki Aktywa

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr../200. Dyrektor /Kierownika. w.. Załącznik Nr 7 PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Konta

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 30 Rektora AMG z dnia 03.09.2012r, zmiany w zarządzeniu nr 14 Rektora AMG z dnia 29.04.2104r.) I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta. Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób wyceny 1. 2.

1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta. Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób wyceny 1. 2. Załącznik Nr 1 (z dnia 31.03.2007 r.) do Zarządzenia Rektora Nr 30/2008 z dnia 11.07.2008 r. 1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010 r. Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010 r. 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec Stan na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT SPIS TREŚCI MONITOR RB INFORMATOR Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Notki biograficzne Serwis porad prawnych (formularz) Temat na życzenie (dostępny Rada (dostępny CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie Stan na. Wyszczególnienie Stan na. a) W roku poprzednim: 1 080,00 zł. a) W roku poprzednim: 8 101,00 zł

Wyszczególnienie Stan na. Wyszczególnienie Stan na. a) W roku poprzednim: 1 080,00 zł. a) W roku poprzednim: 8 101,00 zł DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Zakres zmian wartości wartości niematerialnych i prawnych I Nazwa Stan na początek roku Przychody Stan na koniec roku Inne wartości niematerialne i prawne (licencje)

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2012 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe 2009.xls

sprawozdanie finansowe 2009.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE na dzień 31.12.2009 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Konto Nazwa Wynik.Rozr. 011 ŚRODKI TRWAŁE

Konto Nazwa Wynik.Rozr. 011 ŚRODKI TRWAŁE Konta księgi głównej Konto Nazwa Wynik.Rozr. 011 ŚRODKI TRWAŁE Grupy GUS 012 ŚRODKI NISKOCENNE 013 ZBIORY BIBLIOTECZNE 020 WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE Grupy WNiP 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 071

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 74 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Dział I. Rachunek

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki SPKIN 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27 NIP 526-16-97-669 Za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Wariant porównawczy Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE Za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

które obejmują pozycje określone w 5 i 6 tego Rozporządzenia. Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się całość kosztów związanych m.in.

które obejmują pozycje określone w 5 i 6 tego Rozporządzenia. Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się całość kosztów związanych m.in. Załącznik nr 7 do Zasad (Polityki) Rachunkowości I. Koszty i przychody oraz ich rozliczanie 1. Ewidencja kosztów działalności i przychodów prowadzona jest zgodnie z zasadą memoriału. Dowody księgowe (

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2006 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 007 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wycena

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo