Plan kont strona 1 z 30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan kont 2011. strona 1 z 30"

Transkrypt

1 BO01 BO zespołu 1 PKZP BOZNP BO ZNP aktywa trwale grunty grunty w wieczystym uzytkowaniu budynki administracyjne i dydaktyczne budowle kotly i maszyny energetyczne maszyny i urzadzenia, aparaty ogólnego zastosowania maszyny i urzadzenia, aparaty specjalne urzadzenia techniczne srodki transportu narzedzia, przyrzady, ruchomosci i wyposazenie Niedobory do wyjaśnienia NadwyŜki do wyjaśnienia ST - techniczne PN magazyn bielizna DS magazyn bielizna ośrodki wypoczynkowe magazyn bielizna Wydziały i Administracja odzieŝ narzędziownia nadwyŝki z inwentaryzacji niedobory z inwentaryzacji PN - techniczne zbiory biblioteczne zbiory eksponatów muzealnych Eksponaty - techniczne wartosci niematerialne i prawne powyzej 3.500PLN WNiP powyzej 3.500PLN - konto techniczne wartosci niematerialne i prawne ponizej 3.500PLN inwestycje w ST um. wartosci niematerialnych i prawnych pow PLN um. wartosci niematerialnych i prawnych pon PLN um. grunty w wieczystym uzytkowaniu um. budynki administracyjne i dydaktyczne um. budowle um. kotly i maszyny energetyczne um. maszyny i urządzenia, aparaty og. zast um. maszyny i urządzenia, aparaty specjalne um. urzadzenia techniczne um. środki transportu um. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyp um. wartosci niematerialne i prawne powyzej 3.500PLN um.wartosci niematerialne i prawne poniŝej 3.500PLN umorzenie PN um. magazyn bielizna DS um. magazyn bielizna ośrodki wypoczynkowe um. magazyn Wydziały i administracja um. odzieŝ narzędziownia umorzenie zbiorów bibliotecznych umorzenie zbiorów eksponatów muzealnych strona 1 z 30

2 srodki trwale w budowie - inwestycje >3.500PLN środki trwałe w budowie wynagrodzenia ofp środki trwałe w budowie wynagrodzenia z kosztami autorskimi środki trwałe w budowie wynagrodzenia 13 pensja środki trwałe w budowie dodatki profesorskie środki trwałe w budowie wynagrodzenia bfp środki trwałe w budowie honoraria środki trwałe w budowie składki na ub społ ofp środki trwałe w budowie składki na ub społ bfp środki trwałe w budowie odpis ZFŚS srodki trwale w budowie - inwestycje < 3.500PLN środki trwałe - odzieŝ zakup zbiorów bibliotecznych zakup zbiorów eksponatów muzealnych ST otrzymane w nieodpłatny zarząd - Uniw. Viadrina pozabilansowe ST ST otrzymane w nieodpłatny zarząd - TP SA ST otrzymane w nieodpłatny zarząd > Nieodpłatne uŝytkowanie wyposaŝenia 09tech techniczne strona 2 z 30

3 środki pienięŝne i rachunki bankowe kasa glówna- wplaty i wyplaty rózne kasa wynagrodzen kasa stypendiów studenckich kasa ZFSS kasa ZFSS - emeryci i rencisci kasa Kalisz kasa Slubice DS kasa Slubice Collegium Polonicum kasa Kolobrzeg kasa 8 - granty ind kasa walutowa podstawowy BZ WBK krótkoterminowe BZ WBK dlugoterminowe BZ WBK krótkoterminowe PKO BP dlugoterminowe PKO BP WBK stypendia Wydz. Biologii WBK stypendia Wydz. Chemii WBK stypendia Wydz. FPiK WBK stypendia Wydz. Hist WBK stypendia Wydz. MiI WBK stypendia Wydz.NGiG WBK stypendia Wydz. NS WBK stypendia Wydz. PiA WBK stypendia Wydz. Neofil WBK stypendia Wydz.Fizyki WBK stypendia Wydz.Studiów Edukacyjnych WBK stypendia Wydz. Teolog WBK stypendia Wydz. Art. - Ped. Kalisz WBK stypendia Wydz. NPiD WBK stypendia MiSH WBK stypendia staŝyści zagraniczni WBK stypendia Collegium Polonicum WBK stypendia Collegium Europeum WBK stypendia KJO BZ WBK środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej BZ WBK r-k pomocn. Kalisz BZ WBK r-k pomocn. Obrzycko BZ WBK r-k pomocn DS. Slubice BZ WBK r-k pom. CP Slubice BZ WBK Rozwój Uczelnianego Centrum Innowacji i Tr. Tech BZ WBK Rewitalizacja Obszaru Powojskowego dla WPiA- zaliczki BZ WBK Rewitalizacja Obszaru Powojskowego dla WPiA- refundac Projekt u progu dorosłego Ŝycia Projekt Nowe kwalifikacje nauczycieli matemat Projekt PokaŜ mi swój świat zadania inwestycyjne 737,738, Digitalizacja i medializacja XIX - wiecznych Remont Stacji Storkowo WyposaŜenie laboratoriów WNGiG DoposaŜenie aparaturowe Coll. Biologicum Fundusz stypendialny i szkoleniowy Projekt Zamawianie kształcenia strona 3 z 30

4 Pr. E szkoła wielkopolska - twórczy uczeń Pr. E szkoła wielkopolska - twórczynauczyciel WBK zad. inwestycyjne Adaptacja Coll.Maius WBK środki pomocy materialnej WBK Modernizacja i renowacja Coll. Minus i Auli WBK Projekt Przedsiębiorczość na UAM WBK Projekt Jakość Ŝycia mieszkańców Poznania WBK MenedŜer projektów badawczych WBK Proj PNRF-167-AI-1/07 finans. z Polsko Norweskiego Fund WBK Zwiększ liczby absolwentów IIstopnia matemat i informat WBK Analizator automatyczny353/fnitp/128/ WBK WyposaŜenie Biblioteki WFPiK 5824/IB/ WBK Termomodernizacja budynków dydakt - zaliczki WBK Mini Bank WBK Dyfraktometr 360/FNiTP/ WBK Komory 361/FNiTP/ WBK Silseskwioksany - zaliczki WBK Silseskwioksany - refundacje WBK Laboratorium 5898/IA/ WBK Zintegrowany Program Wspierający Rozwój UAM WBK Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni WBK Klub Miłośników Fizyki WBK Globalny Rozwój w Kontekście Społ.- Gosp. Wyznań WBK Projekt Dialog Międzykulturowy Podst. Społ WBK Akademik Przedsiębiorczości WBK Studium Podyplomowe Oganizacji Pomocy Społ WBK Poczuj Chemię do Chemii WBK Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matemat. i infor WBK Projekt FSS Polskie szkolnictwo wyŝsze a europejska WBK Narzędzia biotechnologiczne słuŝące do otrzym. zbóŝ WBK Księgarnia internetowa WNPiD WBK Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne WBK Wsparcie dla kobiet w ciąŝy POMOST WBK E-nauczyciel przyrody WBK Środ. Studia Doktoranckie z Nauk Matemat. UDA WBK Termomodernizacja budynków dydakt - refundacje WBK Edukacja dla integracji WBK Unkatowy Absolwent=MoŜliwości WBK Rhizoremediation of petroleum hydrocarbons FNiTP Działalność bieŝąca Domów Studenckich DS WBK Zintegrowane sustemy zarządzania przedsięb. WND-POKL WBK Zintegrowane sustemy zarządzania przedsięb. -wkł. własny WBK Mitochondria and STAT proteins FnRNP WBK Wiedza dla eksperta WBK MenedŜer nanotechnologii - wkład własny WBK MenedŜer nanotechnologii WBK Zastos. sileskwioksanów w syntezie nowoczesnych materiał WBK Program POMOST wsparcie dla kobiet w ciąŝy Adamiec WBK projekt w ramach EFS eszkoła-moja Wielkopolska WBK Studia Biotechnologii Ochronie Środowiska WBK Program POMOST wsparcie dla kobiet w ciąŝy EKNER WBK Synthesis of new carbazole ligands POMOST WBK Z transferem na Ty Inwestycja Program Wieloletni strona 4 z 30

5 Chemia warta Poznania WBK Przebudow szpitalika przy al.niepodległości 24 zad WBK Oprac. i wdroŝ. programu praktyk dla studentów W Mat.iIn WBK Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA WBK Społ.gosp. problemy Azji Centralnej i Kaukazu Płd WBK Fundusz stypendialny i szkoleniow IV WBK Dobra szkoła - lepsza praktyka - doskonały nauczyciel WBK Kol.Śniadeckich - innowac. program naucz. przedm. przyro WBK Synthesis of diverse carbohydrate buildingblocks rachunki kart VISA BZ WBK WBK program POMOST wsparcie dla kobiet w ciązy WBK Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studen WBK Molecular Pathomech. and RNA WBK Nowe moŝliwości zawodowe - studia podypl. z matem i szko WBK Wpływ globalnego ocieplenia rachunki typu OVERNIGHT BZ WBK r-k pom. PKO BP PKO Czesne USOS PKO DS. USOS wynagrodzenia PKO BP oplaty rekrutacyjne PKO Funkcjonalizowane nienasycone pochodne POIG PKO From Genome to Phenotypu PKO WyposaŜenie Stacji Monitoringu w Białej Górze PKO Szkoła i Uniwersytet - wspólne dział. na rzecz..praktyk PKO Rewoloryzacja Historycznego Centrum Odrodz.-zaliczki PKO Rewoloryzacja Historycznego Centrum Odrodz.-refundacje PKO Odnowienie wyposaŝenia Laboratorium 14C AMS PKO Projekt Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną PKO Modernizacja i doposaŝ. w aparat. Zak. Fizjologii i Biol PKO Systemy sieciowej infrastr. badawczej PKO Międzykont. syst. teleskopów astrofizycznych PKO DoposaŜenie Aparat. Wydział. Pracowni Nauk. W.Biologii PKO Zakup aparatury analit - badawczej decyzja 575/FNiTP/ PKO Uzupełnienie wyposaŝenia pracowni IBMiB 615/FNiTP/128/ PKO Rozbudowa stanowiska do badań chronologii 613/FNiTP/128/ PKO Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne PKO Laboratoria W.Chemii 645/FNiTP/128/ PKO Inwestycja "Instalacja systemu wentylacji w WMiI" PKO WyposaŜenie Biblioteki Fillologicznej Novum PKO Przbudowa bazy naukowo- badawczej W.Neofilologii PKO Synt. i zastos. fluorokarbofunkcyjnych zw. krzemoorg. strona 5 z 30

6 PKO Bioaktywacja siarki odpadowej sr. Inwest. MNiI PKO Centrum NanoBioMedyczne - zaliczki w formie dotacji PKO Centrum NanoBioMedyczne - refundacje PKO Wlkp Centrum Zaawans.Technol. zaliczki PKO Wlkp Centrum Zaawans.Technol. Refundacje PKO Zadania Inwestycyjne - 737,738, PKO Spektrometr NMR 400 MHz PKO Wlkp Centrum Zaawans. Technol - rozliczenia PKO Krajowe Centrum Nanostruktur Magnet... - zaliczki PKO Krajowe Centrum Nanostruktur Magnet... - refundacje PKO Centrum NanoBioMedyczne - zaliczki w formie płatności PKO Nanoluminofory nieorgan zawieraj, jony pierw PKO Synhesis and Structure of special materials PKO PfD Programme in Nonoscience and Nanotechnology PKO Newton teŝ był uczniem PKO Funkcjonalizowane Alkinylopodstawione związki PKO Otrzymywanie i zastosowanie pochodnych B-diketonów PKO 425/FNiTP/128/ PKO 417/FNiTP/128/ rachunki typu OVERNIGHT PKO BP WBK Lokaty terminowe r-k pom. Kolobrzeg Pekao SA r-k pomocniczy PKO Konto lokat terminowych Overnight srodki pieniezne w drodze środki pienięŝne w drodze - dewizy bony skarbowe rozliczenia kart VISA rachunek walutowy BZ WBK BZ WBK M Curie - Skłodowskiej BZ WBK Erasmus stypendia AEROTOP MTKD-CD W.F. - HEARCOM FP6-IST BZ WBK TOK FUNGEN BZ WBK Socrates Comenius ISTEPEC BZ WBK W.F. - SOFTCOMP NP3-CT BZ WBK B.P.M. Mundus MUNB BZ WBK Silence BZ WBK KASS CIT2CT BZ WBK W.F.- MAGMANET NMP3-CT BZ WBK W.B.- EURASNET BZ WBK W.F. - ECOCHANGE BZ WBK W.F. - MILLENNIUM BZ WBK WSE - EUSTD-WEB CP BZ WBK W.F. - NICE BZ WBK W.T.- REVACERN BZ WBK Leonardo PL/08LPP-LdV/PLM/ BZ WBK W.H - Erasmus IC BZ WBK BB.P.M. MUNDUS-1009/001 FRAME ECW BZ WBK W.F. - SPINSWITCH CT BZ WBK W.B. - CLIMATE COND SFRH/31602/2006 PORTUGALIA BZ WBK W>H - Leonardo da VINCI PL/07/LLP/017 strona 6 z 30

7 BZ WBK W.H. - ACE - Archeology / BZ WBK W.H - Erasmus IC BZ WBK W.CH - SYNTOPTOMATER BZ WBK W.N. - LINEE BZ WBK 17 International Symposium Catalysis BZ WBK Nanosizes Particles as bulding blocs creation of nano BZ WBK Erasmus intensive language course BZ WBK Konferencja ECTN - prof. Koroniak BZ WBK Projekty Europejskie BZ WBK LLP ERASMUS 2010/ BZ WBK Leonardo da Vinci PL-1-LEE BZ WBK EMMA w ramach Progr.Erasmus Mundus BZ WBK Program LLP-Erasmus 2011/ BZ WBK Projekt Erasmus Mundus ELEMENT BZ WBK Projekt Erasmus Mundus ARCADE Citi Bank Projekt TOSCA Mundus BZ WBK Projekt Erasmus Mundus SCEE BZ WBK Master Mundus Prof.Loba BZ WBK Projekt ADLAB BZ WBK Projekt QOLAPS rachunek walutowy PKO BP Kredyty i poŝyczki krótkoteminowe Kredyty i poŝyczki długoterminowe fundusz socjalny granty strona 7 z 30

8 rozrachunki i roszczenia rozrachunki z odbiorcami krajowymi rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi rozrachunki z odbiorcami - Wydawnictwo rozrachunki z odbiorcami - um. dystrybucyjne rozrachunki z odbiorcami - domeny rozrachunki z odbiorcami - czynsze rozrachunki z dostawcami krajowymi rozrachunki z dostawcami zagranicznymi rozrachunki z dostawcami z tyt. zakupów inwestycjnych przedplaty krajowe przedplaty zagraniczne przedpłaty zagraniczne UE przedpłaty zagraniczne - rozliczenie Wadium zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Rozrachunki z budŝetem Dotacje z tyt inwestycji Dotacje pozostałe Dotacje z tyt. ZPORR podatek dochodowy od osób fizycznych PIT podatek dochodowy od osób fizycznych PIT podatek dochodowy od osób fizycznych - inne podatek dochodowy od odób prawnych CIT podatki i oplaty lokalne PCC inne podatki podatek VAT - rozrachunki z US podatek VAT nalezny podatek VAT naliczony nalezne skladki ZUS ZUS - potracenia ZUS - pracodawca skladki zdrowotne skladki na FP + FGSP zasilki i inne rozliczane z ZUS zwrot skadek ZUS wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - pracownicy Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - obcy praktyki studenckie stypendia studenckie storno wynagrodzen nadebranych zaliczki urlopowe i polecenia wyplaty Stypendia w ramach programu Erasmus wynagrodzenie za miesiac poprzedni - netto wynagrodzenie za miesiac poprzedni - potracenia osobowy fundusz plac Zakladowy Fundusz Nagród bezosobowy fundusz honoraria osobowy fundusz plac - dzialalnosc socjalna bezosobowy fundusz - dzialalnosc socjalna Zakladowy Fundusz Nagród - dzialalnosc socjalna strona 8 z 30

9 osobowy fundusz plac pomocy materialnej dla studentów bezosobowy fundusz pomocy materialnej dla studentów Zakładowy Fundusz Nagród - konto Honoraria k-to Osobowy f.płac (767.30) Bezosobowy f.płac Honoraria (767) tka nagrody z uczelnianego funduszu nagród osobowy fundusz płac osobowy fundusz plac - inwestycje bezosobowy fundusz plac zakladowy fundusz nagród honoraria bezosobowy fundusz plac - inwestycje honoraria - inwestycje Zakładowy Fundusz Nagród - konto rozrachunki z pracownikami rozrachunki z emerytami Kwoty do wyjaśnienia do konta Rozliczenie rozrachunków z pracownikiem PoŜyczki krótkoterminowe PoŜyczki długoterminowe pozyczki mieszkaniowe rozrach. dz. socjalna - pracownicy rozrach. dz. socjalna - emeryci pozostałe rozrachunki ZFŚS - pracownicy Pozostałe rozrachunki ZFŚS - emeryci Pozostałe rozrachunki z ZFŚS Rozliczenie udzielonych poŝyczek z wypłatą rozl. niedob. i szkód >3.500PLN rozl. niedob. i szkód <3.500PLN rozl. niedob. i szkód - obcy niedobory Wydawnictwa Naukowego niedobory Zakład Graficzny niedobory magazyn DEM rozliczenie nadwyzek >3.500PLN rozliczenie nadwyzek <3.500PLN rozliczenie nadwyzek - obcy nadwyŝki Wydawnictwa Naukowego nadwyŝki Zakładu Graficznego nadwyŝki magazynu DEM roszcz. sp. z tyt. niedob. i szkód >3.500PLN roszcz. sp. z tyt. niedob. i szkód <3.500PLN roszcz. sp. z tyt. niedob. i szkód - obcy naleznosci dochodzone na drodze sądowej nalezn. z tyt. niedob.i szkód - pracownicy nalezn. z tyt. niedob.i szkód - obcy Potrącenia z tyt zająć komorniczych Rozliczenie potrąceń z tyt. zajęć komorn Przelewy na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe Ubezpieczenie grupowe PZU Ubezpieczenie grupowe COMMERCIAL Ubezpieczenie grupowe GENERALI strona 9 z 30

10 Ubezpieczenia studentów Potrącenia z tyt składek - związki zawodowe ZNP Potrącenia z tyt. składek - NSZZ Solidarność Rozrachunki z tyt. PKZP Rozrachunki z tyt. ZFŚS UAM Potrącenia biologów Inne potrącenia z listy płac pozostałe potrącenia z list płatniczych opłaty za legitymacje fundatorzy stypendiów koszty recenzji do refundacji Koszty delegacji do refundacji Refundacja faktur Rozliczenie refaktur absolutoria koszty do refundacji np. media, pozostale rozrachunki Zwroty przekazów pocztowych Rozliczenie karty VISA WBK sumy do wyjaśnienia odpisy aktualizujace niedobory odpisy aktualizujące naleŝności rozliczenie z Wydawnictwa Naukowego rozliczenia z Zakładu Graficznego rozliczenia z magazynu DEM Rozliczenie celów (granty, zadania, zlecenia) materialy i towary rozliczenie zakupu rozliczenie zakupu - Wydawnictwo magazyn magazyn Wydawnictwo materialy w przerobie Rejestracja VAT Obroty sprzedaŝy zwolnionej Gratisy Wydawnictwa Naukowego strona 10 z 30

11 koszty rodzajowe amortyzacja srodków trwalych amortyzacja srodków trwalych dot.socjalnych amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych - socjalne umorzenie wyposazenia - meble umorzenie wyposaŝenia - meble inwestycje um. zbiorów bibliotecznych umorzenie zwiększenie wartości obiektu umorzenie drobnego sprzetu umorzenie drobnego sprzetu ( inwestycje) umorzenie drobnego sprzetu poza dz.badawcza amortyzacja prawa uzytk.wiecz umorzenie zakupów z fund. strukt. cross financing amortyzacja - rozliczenie czasopisma zagr. i bazy danych niepodl. ewidencji ksiazki i czasopisma niepodlegajace ewidencji materialy biurowe odczynniki srodki czystosci pozostale materialy opał materialy pedne materiały - rozliczenie aparatura specjalna aparatura specjalna - materiały aparatura specjalna - rozliczenie kosztów zbiory specjalne, druki aparatura - ROZLICZENIE energia elektryczna energia cieplna gaz woda inne energia, media - ROZLICZENIE wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia z kosztami autorskimi od wyn.zasad wynagrodzenia z kosztami autorskimi od doch. wł i recenzji wynagrodzenia 13-ta pensja inne wynagrodzenia osobowe platne z wydzialów z kosztami aut inne wynagrodzenia osobowe platne z wydzialów bez kosztów au dodatki profesorskie - Uchwała Senatu dodatkowe wynag. platne ze srodków wlasnych Uchwała Senat wynagrodzenia bezosobowe honoraria praktyki studenckie wynagrodzenie - ROZLICZENIE skladki na ub.społ.od osobowego funduszu plac skladki FP i FGŚS od osobowego funduszu płac skladki na ub.spol., FP od bfp ubezpieczenia zdrowotne doktorantów odpis na ZFSS odpis na własny fundusz stypendialny narzuty na wynagrodzenia -ROZLICZENIE strona 11 z 30

12 bilety PKP szkolenia pracowników odziez ochronna dodatek mieszkaniowy - dopłaty do kwater skladki czlonkowskie krajowe skladki czlonkowskie zagraniczne ochrona zdrowia - badania profilaktyczne, okresowe inne świadczenia na rzecz pracownika ryczałt za samochód odprawy pośmiertne świadczenia na rzecz prac- ROZLICZENIE transport obcy remonty budynków remonty ruchomych srodków trwalych oplaty telekomunikacyjne opłaty telekomunikacyjne-limit opłaty telekom. komórkowe - planowane oplaty pocztowe uslugi pralnicze uslugi komunalne uslugi wydawnicze uslugi bankowe usługi bankowe USOS uslugi naukowo-badawcze, licencje patenty reklama, ogloszenia prasowe wynajem lokali utrzymanie czystości konserwacja zbiorów, oprawa i usługi introligatorskie pozostałe usługi obce Kooperacja Usługi informatyczne - obce Usługi serwisowe usługi - ROZLICZENIE VAT niepodlegajacy odliczeniu -uslugi VAT niepodlegajacy odliczeniu -materialy VAT niepodlegajacy odliczeniu -aparatura VAT niepodlegajacy odliczeniu - paliwa VAT niekwalifikowany VAT niekwalifikowany podatki i oplaty lokalne podatki i opłaty lokalne - ROZLICZENIE podróze sluzbowe zagraniczne podróze sluzbowe krajowe koszty narad, konferencji przyjecie obcokrajowców stypendia naukowe stypendia naukowe finansowane przez wydzialy praktyki i wyjazdy studenckie nagrody studenckie ubezpieczenia rzeczowe ubezpieczenia osobowe ekwiwalent za uzywanie wlasnych narzedzi Stypendia dla studentów płatne z innych źródeł pozostale koszty strona 12 z 30

13 pozostałe koszty - ROZLICZENIE koszty biezacego okresu zmiana stanu produktów koszt wlasny sprzedazy zarachowanie kosztów dotyczacych przyszlych okresów zmiana stanu prod - WF strona 13 z 30

14 koszty rozliczone dzialalnosc dydaktyczno - wychowawcza dotacja dzialalnosc dydaktyczno wychowawcza - narzut legitymacje, hologramy koszty dydaktyczne wspólne dla studentów Działalność dydaktyczna - studenci niepełnosprawni grant zamawiany grant zamawiany - narzut Programy i przedsięwzięcia określ. przez Ministra (konkurs) Konto narzutu dla Wkład własny - projekty MNiSW wspólpraca z zagranica - konferencje wymiana osobowa badania wlasne badania własne - decyzje aparaturowe narzut - badania wlasne dzialalność statutowa - utrzymanie potencjału badawczego działalność statutowa - decyzje aparaturowe dział. stat. - utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego dział. stat. - słuŝąca rozwojowi młodym naukowcom, doktorant dział. stat. - utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych narzut - dzialalnosc statutowa narzut - dz.statut. wynagrodzenia narzut - utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego narzut - słuŝąca rozwojowi młodym naukowcom, doktorant narzut - utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych dzialalnosc statutowa - wynagrodzenia osobowe zlecenia dotyczace ochrony srodowiska narzut - zlecenia dot.ochr.srod Programy ramowe narzut - programowe dotacja COST- projekty badawczy specjalny narzut - COST- projekt badawczy specjalny zlecenia obce JG (rózne) narzut - zl.obce JG (rózne) granty MNiSW - indywidualne grant NCBiR grant Narodowe Centrum Nauki (CN)- badawczy własny grant NCN - zakup lub wytworzenie aparatury grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę (DR) grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę ( nie DR) grant NCN - międzynarodowy niewspółfinansowany narzut - granty KBN - indywidualne narzut- grant NCBiR narzut- grant CN narzut - grant NCN - zakup lub wytworzenie aparatury narzut - grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę (DR) narzuty - grant NCN - osoba rozpoczynająca karierę ( nie DR) narzut - grant NCN - międzynarodowy niewspółfinansowany narzut - granty - jedn.pozawydzial granty KBN - jedn.pozawydzialowe działalność upowszechniająca naukę - Biblioteka narzut - działalność upowszechniająca naukę Bibloteka granty miedzyuczelniane narzut - granty miedzyuczelniane strona 14 z 30

15 centrum Ultraszybkiej Spektroskopii narzut - centrum Ultraszybkiej Spektroskopii Projekty badawcze rozwojowe Projekty badawcze rozwojowe NCBiR Projekty badawcze rozwojowe Narodowe Centrum Nauki (NCN) Narzuty na projekty badawczo - rozwojowe Narzuty na proj. bad,-rozwoj. NCBiR Narzuty na proj. bad,-rozwoj. Narodowe Centrum Nauki (NCN) projekty badawcze specjalne narzut - projekty badawcze specjalne Stypendia dla młodych wybitnych naukowców narzut Stypendia dla młodych wybitnych naukowców projekty Unii Europejskiej - dzialalnosc badawcza narzut - projekty UE -dz.badawcza prace badawcze finansowane przez jednostki teryt. i inne narzuty - prace bad. finans. przez jednostki teryt. i inne Zlecenia obce dydaktyczne narzuty- Zlecenia obce dydaktyczne koszty wydzialowe studia dzienne - zamiejscowe narzut - osrodki zamiejscowe Zadania dydaktyczne finans. ze środków pozabudŝetowe narzut srodki pozabudzetowe Projekty UE - działalność dydaktyczna narzut - Projekty UE - działalność dydaktyczna cwiczenia i praktyki terenowe narzut - cwiczenia i praktyki terenowe Dydaktyka odpłatna: studia niestat., podypl., kursy narzut - wydatki za uzyskane dochody rezerwa rektora na działalność dydaktyczną narzut - rezerwa rektora poz. dz. dydakt.finansowana ze srodków pozabudz poz. dz. dydakt.finansowana ze srodków pozabudz. - narzut Dydaktyka finansowana z PO KL Dydaktyka finansowana z PO KL narzut Centralny Fundusz Zadaniowy narzut - projekt edukacyjny Wypisywanie dyplomów wypisywanie dyplomów narzut koszty WKN koszty Wydawnictwa Naukowego koszty Zakladu Graficznego Koszty Zakładu Graficznego-zlec.własne Koszty Zakładu Graficznego-zlec.obce koszty transportu wlasnego osrodek dydaktyczno-multimedialny administracja nieruchomosci koszty administracji nieruchomosci obcych laboratorium C Narzut Laboratorium C remonty budynków i budowli koszty rekrutacji koszty dzialalnosci bytowej Nostryfikacja stopni naukowych uzyskanych za granicą strona 15 z 30

16 koszty dot. dodatk. usług edukac st. stacjonarne + zaoczn koszty dod. usług edukacyjnych - narzut KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - wydziałowe KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - POZOSTAŁE KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - narzut wydziałowe KONFERENCJE DYDAKTYCZNE - narzut POZOSTAŁE KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - WYDZIAŁOWE KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - POZOSTAŁE KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - narzut KONFERENCJE BADAWCZE, NAUKOWE - narzut POZOSTAŁE koszty dzialalnosci socjalnej Umowy licencyjne koszty ogólnouczelniane Biblioteka Uniwersytecka CiąŜeń Redakcja Czasopisma UAM Promocja i reklama UAM Koszty lokalowe administracji centralnej Centrum Zarządzania Infrastrukt i Projekt. Informat Rzecznik Patentowy Wynagrodzenia administracji centr + narzuty Pozostałe jednostki ogólnouczelniane strona 16 z 30

17 produkty i rozliczenia miedzyokresowe magazyn glówny wydawnictw komis inne odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych produkcja niezakonczona produkcja w niezak. dział. dydaktyczna produkcja w niezak. dział. badawcza produkcja w niezak. Zakładu Graficznego produkcja w niezak. Wydawnictow Naukowe ubezpieczenia rzeczowe majatku poza srodkami transportu ubezpieczenie srodków transportu ubezpieczenia osobowe prenumerata czasopism zagranicznych prenumerata czasopism krajowych dofinansowanie legitymacji PKP składki członkowskie licencje pozostałe przedpłaty Płace międzyokresowe strona 17 z 30

18 przychody i koszty przychody dzialalnosci dydaktycznej dotacja budŝetowa przychody z dzialalnosci dydaktycznej dotacja na ubezpieczenie zdrowotne Biuro Uznawalnosci Wyksztalcenia przychody z dzialalnosci dydaktycznej - odplatne inne dochody wydzialowe inne dochody pozawydzialowe rekrutacja dochody z wynajmu pomieszczen dydaktycznych dochody z tyt wynajmu pomieszczeń - hotele rozl przychodów działalności dydaktycznej PRZYCHODY z dzialalnosci badawczej rozl. przychody działalności badawczej Przychody z działalności pomocniczej Przychody z działalności pomocniczej Wydawnictwo Naukowe Dotacje do dzialalnosci pomocniczej Wydawnictwo Naukowe SprzedaŜ rentowna krajowa WN SprzedaŜ deficytowa WN Odbiorcy zagraniczni WN Wydawnictwo Naukowe opłaty dodatkowe rozl przychodów działalnosci pomocniczej dochody z dzialalnosci dydaktycznej - odplatnej przychody dział. dydakt. - odplatna - uczelnia przychody dział.dydakt. - odplatna - jednostka przychody dział. dydak- st podyplomowe - uczelnia przychody dział. dydak- st podyplomowe - jedn rozl przychodów działalności dydakt odpłatnej dofinansowanie ZFSS przychody z dzierzawy pomieszczen socjalnych inne dochody Ośrodki zamiejscowe - studia dzienne Dochody pozabudzetowe Przychody z tyt umów dystrybucyjnych narzut dochody pozabudzetowe konferencje dydaktyczne - wpłaty konferecje wpłaty narzuty konferencje naukowe badawcze -wpłaty konferencje naukowe, badawcze wpłaty narzut Przychody z tyt umów licencyjnych projekty Unijne działalność badawcza projekty Unijne działalność dydaktyczna projekty Unijne współfinansowane przez UE Przychody dot. dodatk. usług eduk. studia stacj. +zaoczne Przychody dotyczące POKL Koszt własny działalności dydaktycznej Koszt własny dział.dyd. narzut Koszt własny dział.dyd. UE Narzut kosztów dział dydakt. UE koszt wlasny dzialalnosci badawczej narzut kosztów dzialalnosc badawcza koszt własny działalności finans z UE narzut kosztów dział. badawczej UE koszt wlasny dzialalnosci pomocniczej strona 18 z 30

19 narzut kosztów ogólnych dzialalnosc pomocnicza koszt własny Wydawnictwa Naukowego koszt własny Wydawnictwa Naukowego krajowi koszt własny Wydawnictwa Naukowego zagraniczni koszt wlasny dzialalnosci socjalnej odsetki od naleŝności naliczone odsetki od naleŝności zapłacone odsetki od zobowiązań zapłacone odsetki od zobowiazan - naliczone odsetki od zobowiazan budzetowych odsetki bankowe Dodatnie róŝnice kursowe - dz. operacyjna Ujemne róŝnice kursowe - dz. operacyjna RóŜnice z rozliczeń walut Dodatnie róŝnice kursowe - dz. finansowa Ujemne róŝnice kursowe - dz. finansowa Dodatnie róŝnice kursowe - niezrealizowane Ujemne róŝnice kursowe - niezrealizowane odsetki z rachunków biezacych odsetki z rachunków biezacych - KBN odsetki od srodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej odsetki z rachunków inwestycyjnych program wieloletni odsetki od rachunków inwestycyjnych odsetki od srodków dewizowych odsetki od projektów UE Utworzenie rezerwy na przewid. lub pewne straty rozl. -Wyn.fin sprzedaz materialów z likwidacji sprzedaz materialów z magazynu dokumentacja przetargowa sprzedaz materialów i ksiazek z mag.211, sprzedaz albumów rozl. -Wyn.fin. strona 19 z 30

20 Przychód z tyt amortyzacji ST rozl. -Wyn.fin przychód ze sprzedazy srodków trwalych powyzej przychód ze sprzedazy srodków trwalych ponizej przych. z tyt. rozl. amortyzacji prawa uzytkow. wieczystego ST strukturalne rozwiazanie odpisu aktualizujacego ST powyzej nadwyzki ST do nadwyzki inwentaryzacyjne srodków trwalych otrzymane odszkod., kary, grzywny w tym z tyt. post. Proces anulowany odpis aktualizujacy naleznosci (splata naleznosci) odpisy aktualizujace na niedobory i szkody do umorzenie niedoborów niezawinionych do rozliczone nadwyzki skladników majatku obrotowego przedawnione zobowiazania otrzymane odszkodowania kary i grzywny inne przychody operacyjne inne przychody operacyjne - dot. WN przychody z tyt. Nieodplatn. przekazania z dz.statut. > darowizna ST powyzej dary - ksiegozbiory nieodplatne przyjecie - ksiegozbiory nieodplatne przyjecie - z dz.statut. powyzej nieodplatne przyjecie - do Przychody z tytułu wkładu własnego projektów z Wynagrodzenie płatnika pdof + ZUS rozl. -Wyn.fin wartosc netto sprzedanych ST wartosc netto sprzedanych ST do ST strukturalne kradziez ST do kradziez ST powyzej nadwyzka ST niedobory i szkody niezawinione ST powyzej niedobory i szkody niezawinione ST do niedobory i szkody niezawinione ksiegozbiory odpis aktualizacyjny niedobory i szkody niezawinione materialy odpis aktualizujacy na niedobory w ST darowizna, nieodplatne przyjecie naliczone kary grzywny, odszkodow., koszty postep. spornego odpisanie przedawnionych, niesciagalnych, umorzonych nalezn wartosc netto zlikwidowanych ST inne koszty operacyjne likwidacje ST do likwidacje materialów z magazynów likwidacje Wydawnictwa Naukowego nieodplatne przekazanie ST powyzej wyprowadzenie z ewidencji ST do nieodplatne przekazanie ST do nieodplatne przekazanie - materialy rozl. -Wyn.fin Przychody z działalności socjalnej strona 20 z 30

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2013/2014 Część 2 WARSZAWA, 2014 rok 1 Spis treści 4. Współpraca z zagranicą......3

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo