MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id"

Transkrypt

1 Slawomira Plichta ul. Badkowskiego 22/ Gdansk ", L IL.dz.. ~ JJp MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ ọ..j r DepartamentPrawny Gdansk, 19 marca 20 lor. ur Z ~,) i..i.. ~ I AN,,,A,"."'.\",! I., ANDRZEJ KRAsZEWS~,..~.... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id Ministerstwo Srodowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa W zwiazku z nowymi projektami:,.,rozporzadzeniaministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzqcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych" oraz,;rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów", w trosce o srodowisko i poprawnie prowadzona gospodarke odpadami przez przedsiebiorców (majac na uwadze prawidlowe wypelnianie ww. dokumentów) oraz rzetelnosc prowadzonej weryfikacji ww. dokumentów przez pracowników samorzadów terytorialnych jako osoba prywatna. ale równiez jako wieloletni pracownik samorzadu zajmujacy sie gospodarka odpadami, wnosze do poszczególnych projektów nastepujace uwagi: l. Po przeprowadzonej analizie przedmiotowych projektów rozporzadzen nalezy zwrócic uwage na..ocene Skutków Regulacji w punkcie 3 Wplyw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorzadu terytorialnego zapisano:,;rozporzadzenie nie bedzie mialo wplywu na sektor finansów publicznych, w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorzadu terytorialnego" - zapis ten nie odzwierciedla stanu faktycznego, poniewaz wejscie w zycie powyzszych rozporzadzen bedzie skutkowalo koniecznoscia poniesienia kosztów dostosowania funkcjonujacego Centralnego Systemu Odpadowego oraz Wojewódzkich Systemów Odpadowych do obowiazujacego prawa. Narzedzia informatyczne w postaci baz danych musza byc aktualizowane pod wzgledem zgodnosci z obowiazujacym prawem, w przeciwnym razie wystapi brak mozliwosci wpisania niektórych danych do sytemu, co juz wielokrotnie mialo miejsce w przeszlosci jak i obecnie przez brak dostosowania bazy do zmieniajacych sie przepisów prawa. Wprowadzenie nowej formy zbiorczego zestawienia danych bedzie skutkowac zwiekszeniem zatrudnienia w urzedach marszalkowskich ze wzgledu na wieksza iloscinformacji, która nalezy zweryfikowac w mysl art. 37 ust 3a znowelizowanej Ustawy o odpadach. W przeciwnym razie wystapic moze problem ze sporzadzeniem Raportu Wojewódzkiego, który zostanie obarczony duzym bledem. 2. Szczególowe uwagi do projektu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych: ZalacZ/lik nr 1 Wzór formullll'zll do sporzadzania i przektl{fh'ania zbiorczego zestawienia tlonych o rodzajach i ilosci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach sluzacych do odt,ysku i unieszkodliwiania odpadów: a) Dzial l. Dane o posiadaczu odpadów, Dzial 8. Zbiorcze zestawienie danych o skladowiskach odpadów, Dzial 9. Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, DziallO. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i wspólspalamiach odpadów: W czesci dotyczacej decyzji zapis powinien brzmiec:,,data wydania (DD-MJvf- RRRR) " nalezy równiez zmienic zapis..termin waznosci" na lub..termin obowiazywania decyzji (od DD-MJvf-RRRR do DD-MJvf-RRRR)" Zapis taki jest zasadny, poniewaz decyzja nie obowiazuje od daty wydania. a od dnia. w którym stala 1/3

2 sie ostateczna. b) Przypis "Miejsce prowadzenia dzialalnosci6)" objasnienie powinno miec brzmienie:,'podac nazwe i adres miejsca prowadzenia dzialalnosci w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów6)". W mysl Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska przez zaklad - rozumie sie jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzacy instalacje posiada tytul prawny, oraz znajdujacymi sie na nim urzadzeniami. Przyjmowanie przez Panstwo zasady, ze odpady zawsze sa wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji jest bledne i nie uwzglednia innych przypadków, odpady sa równiez wytwarzane przez posiadaczy odpadów nie prowadzacych instalacji np. gabinety lekarskie i stomatologiczne, male warsztaty uslugowe itp. c) Przypis "Gmina7)" nalezy zmienic objasnienie na nastepujace "W przypadku gdy nie jest mozliwe podanie dokladnego adresu miejsca prowadzenia dzialalnosci nalezy podac gmine, na terenie której dzialalnosc jest prowadzona. W przypadku odpadów powstajacych w wyniku swiadczenia uslug, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, podac nazwe gminy, na terenie której odpady zostaly wytworzone oraz sporzadzic osobno zbiorcze zestawienie dla kazdej gminy na terenie której jest prowadzona dzialalnosc w zakresie gospodarki opadami. W przypadku odbierania odpadów komunalnych nalezy sporzadzic osobno zbiorcze zestawienie dla kazdej gminy, z terenu której odpady zostaly odebrane oraz podac jej nazwe". Powyzszy zapis uwzglednia równiez odpady podane odzyskowi lub unieszkodliwieniu poza instalacjami, jak równiez odpady wytworzone m.in. przez posiadacza odpadów prowadzacego prace remontowe wlasnej infrastruktury np. sieci telekomunikacyjnych, wodociagi itp. d) Dzial 1. Zapis "Data rozpoczecia dzialalnosci" powinien brzmiec "Data rozpoczecia dzialalnosci (DD-MM-RRRR)". W celu unikniecia niepelnego wypelniania przez posiadaczy odpadów tej komórki w formularzu, co mialo miejsce od 2007 r. w obecnie obowiazujacych wzorach, nalezy uszczególowic ten zapis. e) Dzial l. Zapis,,Data zakonczenia dzialalnosci" powinien brzmiec "Data zakonczenia dzialalnosci (DD-MM-RRRR)". W celu unikniecia niepelnego wypelniania przez posiadaczy odpadów tej komórki w formularzu, co mialo miejsce od 2007 r. w obecnie obowiazujacych wzorach, nalezy uszczególowic ten zapis. t) Dzial 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urzadzeniach sluzacych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wylaczeniem skladowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i wspólspalami odpadów. Na iakiei podstawie prawnei w przypisie.?ij" nalozono obowiazek podawania ws ólrz n ch eo aficzn ch rzez rzedsi biorców rowa ch stac.e demontazu poiazdów wycofanych z eksploatacii?! Brak podstawy prawnej do umieszczenia w objasnieniu do indeksu21)zapisu nakladajacego obowiazek podawania tych informacji. Informacja taka nie znajduje sie równiez w decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w zwiazku z prowadzeniem stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nigdzie równiez w przepisach nie mówi sie, ze miejsce prowadzenia dzialalnosci to wspólrzedne geograficzne. g) Nalezy zastapic zapis Projektowana moc prr.erobowa {Mg/rok} na Roczna ilosc odpadów dopuszczona do odt3sku lub unieszkodliwienia okreslona w zezwoleniu {Mg/rok}. Znaczna czesc instalacji, na których prowadzone sa procesy odzysku lub unieszkodliwienia nie jest typowymi instalacjami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lecz instalacjami przemyslowymi, w których dodatkowo, na podstawie uzyskanych zezwolen, sa prowadzone w/w procesy. Podana moc przerobowa wprowadza w blad, co do ilosci odpadów, które zostaja poddane np.: unieszkodliwieniu, a glównym zadaniem instalacji jest prowadzenie odzysku w procesie R4 lub R5, natomiast proces unieszkodliwiania jest dopuszczony w ilosci kilkunastu ton rocznie danego odpadu. 213

3 z 2008 r. Nr 196, poz. 1217). W zwiazku z powyzszym wystapia ponownie róznice w ilosciach wytworzonych poszczególnych uwodnionych odpadów zapisanych w bazach danych prowadzonych przez marszalka województwa w obrebie jednego departamentu/wydzialu - np.: obecnie bazy (oplatowa i odpadowa) podaja rózne dane w zakresie ilosci zuzli i popiolów. Zn/nr'?,,;" "r d Karta P'U,;"0..,.;; "n;n'pjau, "...".,J"n_u".L w _Ir '~~ ::.., Ponadto przy wierszu.'przetwarzanie" znajduje sie indeks ll). a zgodnie z objasnieniami powinien byc 12). z powazaniem Slawomira Plichta 3/3

4 KANCELARIA OOOLNA MINISTERSTWA SRODOWISKA 9 ;:) ~!~ 2cm-U3-26 Cl.~ ~ --~1):' L. dz. ""'... URZAD MIASTA KRAKOWA Wydzial Ksztaltowania Srodowiska ~, Q9i\wdl WS-06.CJ l1O ~itc!. o~.2ft Dotyczy: odpowiedzina pismo zn~-1862/1062/10/gwi Ministerstwo Srodowiska Warszawa ul. Wawelska 52/54 Kraków, dnia M1NlS'l'fRSTw'QlRODOWISKA n"t>iiftanwltl 'Prll ny Kraków, os. Zgody 2 18HAR201D AR z dnia r i r2~10--.;26 -:.. L...- $o I \ Nr... Wydzial Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa odpowiadajac na pismo znak: DP /1062/10/GW/AR z dnia Or. (data wplywu: r.), w sprawie wyrazenia opinii dot. projektów rozporzadzen, tj: 11 rozporzadzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych, 21 rozporzadzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, przedstawia ponizsze spostrzezenia. W projekcie rozporzadzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, w zalaczniku nr 1 (Karta ewidencji odpadów), wprowadzona zostala nowa rubryka "Masa odebranych odpadów komunalnych", czyniac tym bardziej czytelnym dotychczasowy obowiazek - przedstawiania danych de facto w tym samym zakresie - spoczywajacy na przedsiebiorcach prowadzacych dzialalnosc w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci. Ponadto dodano rubryke "Miejsce prowadzenia dzialalnosci". W rubryce tej wg. objasnienia nr 5)nalezy "podac nazwe gminy oraz adres miejsca prowadzenia dzialalnosci. Wprzypadku posiadania decyzji na prowadzenie dzialalnosci na terenie calego kraju lub na okreslonym obszarze nalezy wskazac obszar prowadzenia dzialalnosci". Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, dodanie tej rubryki ma na celu "dokladne okreslenie ilosci wytworzonych odpadów na terenie danej gminy oraz sposobów gospodarowania nimi". Rubryka ta winna byc zatem bardziej skorelowana z rubryka "Masa odebranych odpadów komunalnych". Przedsiebiorcy odbierajacy odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci, czestokroc prowadza dzialalnosc na obszarze wiecej niz jednej gminy. W takim przypadku budowa rubryki "Masa odebranych odpadów komunalnych", winna dawac im latwosc wpisywania danych o ilosciach odbieranych odpadów komunalnych z terenu poszczególnych, obslugiwanych przez nich gmin - a tym samym umozliwic osiagniecie powyzszego celu. Ponadto zauwazamy, ze przedsiebiorca prowadzacy dzialalnosc w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, obowiazany jest przedkladac marszalkowi województwa " Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odebranych odpadów komunalnych" - w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Natomast na podstawie zapisu art. 9a ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia r. o utrzymaniu czystosci

5 i porzadku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz ze zm.), ten sam przedsiebiorca obowiazany jest do sporzadzania i przekazywania wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta analigicznych danych, z tym, ze do konca pierwszego kwartalu za poprzedni rok kalendarzowy. Slusznym bylo by wiec, aby w trwajacych pracach nad zmiana ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, rozwazyc zmiane polegajaca na ujednoliceniu formy i terminu skladania sprawozdan, tak aby informacje kierowane równolegle do marszalka i prezydenta (wójta, burmistrza) zawieraly te same dane w omawianym zakresie. Takie rozwiazanie powodowaloby równiez ulatwienia w wypelnieniu obowiazków spoczywajacych na przedsiebiorcach, co nie pozostaje bez znaczenia. W wyniku analizy nadeslanych materialów zauwazone zostaly usterki, które pozwalamy sobie ponizej przedstawic. 1. Zalacznik 4 - Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji - zawiera ~omylki w indeksach objasnien (tj. Miejsce prowadzenia dzialalnosci jest 5), a winno byc ; Adres prowadzacego stacje...jest 6),a winno byc 5);Dzialalnosci w zakresie jest 10),a winno byc 11); P.' 11). rzetwarzanzejest, a winno b yc, 12» ). Dla lepszej czytelnosci karty, proponujemy: ujednolicenie we wzorze karty oraz w objasnieniach, naprzemiennie stosowanych zapisów: "...pojazdu", "...pojazdu wycofanego z eksploatacji", "...pojazdów", "...pojazdów wycofanych z eksploatacji"; postawienie indeksu 7)przy wyrazach " Przekazaneprzez wlascicielapojazdu" zamiast przy wyrazie" Zbieranie ". 2. Zalacznik 5 - Karta przekazania odpadów - w tresci objasnienia przy indeksie 4) wprowadzono zapis o "prowadzeniu dzialalnosci w zakresie transportu odpadów", podczas gdy obowiazujace przepisy ustawy o odpadach mówia o "transporcie odpadów". W pozostalym zakresie tul Wydzial nie zglasza uwag. Otrzymuia:.Q. Adresat 2. Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków,ul. Centralna53 3. WS-06 a/a

6 Urzad Marszalkowski w Lodzi Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Lódz, al. Pilsudskiego 8 ~'r--::..".., t1..7 RO.III-MW-o-0728/3/2010 G.. \~ "')t1m.u..?\ VVV ~-c9~.2t? ~. ~_.~isterstwo Srodowiska! "1 I 52/54 ~ ul. Wawelska.1 29 l::,!. ~-;~ \ ~ L- II \ L. dz. :: '"". ~~ _... 7:.:~ Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 1 marca 2010 r. (znak: DP /1 062/1 O/GW/AR), w sprawie prosby o zaopiniowanie projektów Rozporzadzen Ministra Srodowiska, Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzedu Marszalkowskiego w Lodzi informuje. ze: 1. Do projektu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych - wnosi nastepujace a) Dzial 1. Dane o posiadaczu odpadów uwagi: Miejsce prowadzenia dzialalnosci - w projekcie nie przewidziano rubryki do okreslenia nazwy lub rodzaju oddzialu, filii. zakladu, itp. (np. skladowisko odpadów, oczyszczalnia scieków) lub podania informacji, ze posiadacz prowadzi dzialalnosc uslugowa na terenie danej gminy. Podanie przez posiadacza odpadów ww. informacji poprawiloby przejrzystosc przekazywanych danych, jak równiez ulatwilo prowadzenie wojewódzkiej bazy danych o odpadach. Ponadto w tej czesci wskazane wydaje sie byc zamieszczenie przypisu - "w przypadku prowadzenia dzialalnosci na terenie kilku gmin nalezy wypelnic sprawozdanie dla kazdej z nich". b) Dzial 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odebranych odpadów komunalnych. - Wskazane wydaje sie wlascicieli nieruchomosci" Lódz, al. Pilsudskiego 8, Tel.: , fax: byc rozdzielenie kolumny "Liczba obslugiwanych na 2 pozycje: "Liczba obslugiwanych wlascicieli

7 nieruchomosci" oraz "Liczba obslugiwanych gospodarstw domowych". Obecny wyglad kolumny sugeruje, ze "Liczba obslugiwanych wlascicieli nieruchomosci - ogólem" powinna byc wieksza niz "Liczba obslugiwanych wlascicieli nieruchomosci - w tym gospodarstw domowych", tymczasem w przypadku podpisania przez podmiot odbierajacy odpady komunalne umów np. ze spóldzielniami mieszkaniowymi liczba obslugiwanych gospodarstw domowych bedzie nieporównywalnie wieksza od liczby obslugiwanych wlascicieli nieruchomosci. - Dodanie kolumny wskazujacej gmine, z której odpady komunalne zostaly odebrane zwiekszyloby przejrzystosc formularza i pozwolilo na okreslenie ilosci odpadów komunalnych odbieranych z terenu poszczególnych gmin. c) Dzial. 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urzadzeniach sluzacych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wylaczeniem skladowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i wspólspalarni odpadów. - Nie zostalo doprecyzowane zródlo, z którego posiadacz odpadów winien pozyskac informacje dotyczaca wspólrzednych geograficznych, - Wskazane jest dodanie przypisu - "nalezy wypelnic w przypadku wypelnienia Dzialu 5a". 2. Do projektu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów- nie wnosi uwag. Zastepca Dyrektora ~ ArErz~jn;ak Lódz, al. Pilsudskiego 8, Tel.: , fax:

8 MARSZALEK WOJEWÓDZ1WA WIELKOPOLSKIEGO DSR.III /10 r Poznan, dn. 22 marca 2010 r..-.0_--.~ A Pan Andrzej Kraszewski Minister Srodowiska Szanowny Panie Ministrze Odpowiadajac na pismo z dnia 1 marca 2010 r. (znak: DP /1062/10/GW/AR), dotyczace projektów dwóch rozporzadzen Ministra Srodowiska: - w sprawie wzorów dokwnentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, informuje, iz po zapoznaniu sie z jego trescia, nie wnosze uwag do projektu tego aktu. - w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania oraz przekazywania zbiorczych zestawien danych, informuje, iz po zapoznaniu sie z jego trescia, wnosze ponizsze uwagi do projektu tego aktu. W zalaczniku nr 1 do przedmiotowego rozporzadzania ("Wzór formularza do sporzadzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach sluzacych do odzysku i unieszkodliwiania odpadów') w Dziale I ("Dane o posiadaczu odpadów') w czesci,,dane osoby sporzadzajacej zbiorcze zestawienie danych" znajduje sie m. in. rubryka "Podpis i pieczatka posiadacza". Natomiast w zalaczniku nr 2 do tego rozporzadzenia ("Wzór formularza do sporzadzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach sciekowych'') w czesci "Dane sporzadzajacego" jest m. in. rubryka "Podpis osoby sporzadzajacej i pieczatka posiadacza". Dla ujednolicenia (i jednoczesnie wyeliminowania watpliwosci) konieczne jest aby obie te czesci nosily taka sama nazwe, tj.,,dane osoby sporzadzajacej zbiorcze zestawienie danych". Ponadto w obu opisanych wyzej czesciach poszczególnych wzorów formularzy musi znalezc sie zarówno rubryka na podpis posiadacza odpadów, jak równiez, odrebna na podpis sporzadzajacego przedmiotowe zestawienie. W takiej sytuacji niezbedne tez bedzie wskazanie w wyjasnieniach, czy konieczny jest podpis obu osób oraz kiedy wystarczy podpis jednej z nich. W przypadku zalacznika nr 1 nie przewidziano mozliwosci aby zestawienie sporzadzil ktos inny niz posiadacz, natomiast w przypadku zalacznika nr 2 taka mozliwosc przewidziano, lecz przyjete rozwiazanie polegajace na umieszczeniu w tej samej rubryce podpisu jednej osoby, a pieczatki innej, moze budzic watpliwosci Urzad Marszalkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodleglosci 18, Poznan, tel , fax

9 zarzadzajacego skladowiskiem odpadów" znajduje sie powyzej rubryki 4 "Nazwa i adres zarzadzajacego skladowiskiem odpadów", Zatem rubryka 4 powinna otrzymac brzmienie "Adres zarzadzajacego skladowiskiem odpadów" (analogicznie jak w przypadku skladowiska odpadów - rubryka 1 i 2), W zalaczniku nr 2, w pozycji "Rodzaj obróbki komunalnych osadów sciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórce" wyznaczono zbyt malo miejsca na wskazanie wszystkich rodzajów vi ty'rh'riuejsd.lwszystk1chrodzajow ODrabk!, LIlatego prop'onuje 'zmekszerue'rozni1aru tej rubryk!, z up. MARSZAL JEWÓDZTWA ~ktor Ban Dsparto nt Srodowiska

10 r- "./ r DROS.E.EB.EF.760-4/10 KANCEI..ARiAOGOL/';A oministerstwa SRODOWISKA...J::) ~z >-0 ~~ ~ L. dz URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO AvJ (9.U ~ li.vejl.w tu)a4 oj {IM4 ( Gdansk, MINISTERSTWO SRODOWISKA Departament Prawny o -' lu' Z > -' O- ~ I.,_ ~ r. zanowny Pan Kraszewski Mi"1i~~er:$.rPdowiska Departament Srodowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzedu Marszalkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiadajac na pismo DP /1062/10/GW/AR z dnia 1 marca 2010 roku przesyla w zalaczeniuuwagido: 1) Projektu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych 2) Projektu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Z powazaniem 1/ov.ska Otrzymuja: 1) MinisterstwoSrodowiska, ul. Wawelska 52/54, Warszawa 2)a/a. DEPARTAMENT SRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH Urzad Marszalkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdansk lei. (O 58) , fax (O 58) ,

11 Zalacznik do pisma DROS.E.EB.EF.760-4/10 1. Dzial 1. Wiersz: Miejsce prowadzenia dzialalnosci 6) dopisac w uwagach: w przypadku prowadzenia dzialalnosci na terenie województwa w kilku gminach, dla kazdej gminy nalezy zlozyc osobne zestawienie lub wykazac w tabelach ilosci odpadów osobno dla kazdej gminy. Nie zastosowanie tego mechanizmu uniemozliwia rzetelne wprowadzanie danych do Wojewódzkiego Systemu Odpadowego. Podmioty sprawozdajace sie z dzialalnosci na terenie kilku gmin nie zobligowane na poziomie formularza do wykazania danych liczbowych dla poszczególnych gmin, wpisuja jedna wartosc zbiorcza dla prowadzonej dzialalnosci. 2. Dzial 1- Decyzje -Wytwarzanie odpadów- dopisac odnosnik- dotyczy wytwórcy wytwarzajacego odpady niebezpieczne w ilosci 0,1 Mg rocznie lub 5 tysiecy Mg odpadów innych niz niebezpieczne. 3. Dzial 1- Data rozpoczecia dzialalnosci - dodac forme wpisywania daty: (dd-mmrr) d-dzien, m-miesiac, r-rok. 4. Dzial 2- Kod odpadów 12)_kazdy kod powinien miec przypisana mase, nie mozna sumowac kodów, ani nie mozna do kilku kodów podawac jednej masy. 5. Dzial 3- Kod odpadów- powinien byc dopisek- dotyczy kodów z katalogu odpadów z Grupy 20 Odpady komunalne lacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 6. Dzial 7. Rodzaj instalacji 22)_ dopisac mechanicznego przetwarzania odpadów. dodatkowo w uwagach: zaklady do 7. Dzial 7.Wspólrzedne geograficzne- niejednoznacznie okreslone stacje demontazu, dopisac "dotyczy jedynie". Uwaai do Kartv ewidencii komunalnvch osadów sciekowych: 1. Brak celu stosowania komunalnych osadów sciekowych - zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uwaai do Kartv ewidencii oddadów: 1. Miejsce prowadzenia dzialalnosci- w objasnieniach sprecyzowac obszar prowadzenia dzialalnosci, w przypadku prowadzenia dzialalnosci na terenie wiecej niz jednej gminy (kazda gmine traktowac z osobna). DEPARTAMENT SRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH Urzad Marszalkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdansk tel. (O 58) , fax (O 58) ,

12 DOS.IV.MW /10 Oprne.rdnia Pan Andrzej Minister Kraszewski Srodowiska - --~ Szanowny Panie Ministrze W nawiazaniu do pisma z dnia roku, Nr DP /1062/10/GW/AR w sprawie wyrazenia opinii na temat przeslanych projektów rozporzadzen: projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych, projekt rozporzadzeniaministra Srodowiskaw sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, przekazuje w zalaczeniuuwagi i propozycje zmian do ctrlymanych projektów. JL.LON~DU A "'/P.P; Kasiura Zalaczn[!<..;. 1. Uwagi do projektów rozporzadzen Otrzvmula: 1. Adresat 2. a/a j OPOLSKIE KWlTtlACE ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ul. Piastowska 14, Opole, tel , fax: ,..mail: ---

13 UWAGI do DP /06/ I. AR Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (projekt z dnia 19/utego 2010 roku) Zalacznik 1 Tresc rozporzadzenia i Dzial 1. Dane posiadacza odpadów: Wersia a): Nalezalo by zaznaczyc lub odpowiednio uzupelnic opis Rozporzadzenia oraz zapisy Dzialu 1 o jasna informacje, ze sprawozdanie wypelnia sie osobno w nastepujacych przypadkach:. wypelnia sie osobno dla kazdego zakladu (miejsce prowadzenia dzialalnosci) ze wzgledu na jego siedzibe - uzupelnienie przypisu Nr 6,. wypelnia sie osobno dla kazdej gminy, na terenie której byla prowadzono usluga, w wyniku której powstawaly odpady - uzupelnienie przypis Nr 7. Wprowadzony zapis spowoduje, ze nie bedzie juz wystepowala interpretacja tego przepisu. Obecnie zdarzaja sie przypadki, ze przedsiebiorcy sumuja dane dla poszczególnych gmin gdzie prowadzili dzialalnosc, powolujac sie przy tym na brak zapisów mówiacych o takim rozbiciu danych. Drugim rozwiazaniem byloby wprowadzenie zmian w Dziale 2. Mozna dodac dodatkowa kolumne o nazwie: "Miejsce prowadzenia dzialalnosci" wraz z przypisem o nastepujacej tresci : W przypadku odpadów powstajacych w wyniku swiadczenia uslug, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, podac nazwe gminy na terenie której odpady zostaly wytworzone. Nalezy wziac pod uwage to, ze w tym przypadku zmiana dotyczylaby tylko odpadów powstajacych w wyniku swiadczenia uslug. Nie dotyczy to przypadku jezeli posiadacz odpadów posiada kilka zakladów lub posiada kilka miejsc prowadzenia dzialalnosci (np. PKP, siec sklepów Biedronka, itp.). Wersia c): Trzecim rozwiazaniem bylo by wprowadzenie zmian w Dziale 2, 3, 4, S, 6, 7, tak aby przedsiebiorstwa prowadzace uslugi oraz przedsiebiorstwa majace kilka miejsc prowadzenia dzialalnosci, mogly wpisywac dane w "jednym sprawozdaniu". Dzial 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odebranych odpadów komunalnych14) j OPOLSKIE KWITH.\CE ProDonuie w Drzypisie 14 wykreslenie slowa "szacunkowa", przedsiebiorcy na podstawie prowadzonej ewidencji, comiesiecznych sprawozdan dotyczacych podpisanych umów sa w stanie okreslic ilosci odbieranych odpadów komunalnych. Po ewentualnej zmianie przypis przyjalby nastepujaca forme: ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ul. Piastowska 14, Opole, tel , fax: ,..mali:

14 Wypelnia przedsiebiorca, który uzyskal zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicielinieruchomosci, lub gminna jednostka organizacyjna, o których mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, podajac mase odpadów komunalnych odebranych od wlascicieli nieruchomosci oraz liczbe obslugiwanych wlascicieli nieruchomosci i przedsiebiorców. Dzial 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urzadzeniach do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wylaczeniem skladowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i wspólspalarni odpadów ProDonuie nasteduiaca forme DrzVDisu21: Dotyczy stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nowych skladowisk odpadów i nowych kwater na skladowiskach odpadów, a takze nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Wspólrzedne geograficzne nalezy podawac wyrazone w dlugosci i szerokosci geograficznej zgodnie z norma ISO 6709: znormalizowany sposób podawania szerokosci i dlugosci geograficznej oraz wysokosci punktów geograficznych. Wspólrzedne geograficzne podaje sie dla kazdego punktu plaszczyzny terenu zajetego przez kwatere, np. jezeli kwatera ma ksztalt prostokata nalezy podac wspólrzedne kazdego wierzcholka prostokata. Przeniesienie ostatniego zdania na poczatek wyeliminuje ewentualne interpretacje przypisu. Tak zapisany przypis dokladnie wskazuje kogo on dotyczy. ProDonuie nastedujaca forme DrzvDisu22: Wybrac rodzaj instalacji sposród nastepujacych: sortownia odpadów selektywnie zebranych, kompostownie odpadów organicznych selektywnie zbieranych, instalacje do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych, zaklady do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów, instalacje do kompostowania, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych, instalacje do fermentacji odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych, sortownie odpadów zmieszanych, w tym odpadów komunalnych, zaklady do produkcji paliwa alternatywnego, stacje demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zaklady przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niz spalarnie, zaklady przetwarzania zuzytych baterii lub zuzytych akumulatorów, instalacje regeneracji olejów odpadowych, instalacje unieszkodliwiania PCB, instalacje do recyklingu zuzytych opon, instalacje do recyklingu odpadów opakowaniowych, inna instalacja badz urzadzenie. Zawezenie przepisu do zamknietej listy spowoduje problemy przy okreslaniu rodzaju instalacji lub urzadzenia. Jest spora grupa instalacji i urzadzen, np. piece i kotly grzewcze róznej mocy, róznego rodzaju mechaniczne kruszarki i rozdrabniacze oraz inne instalacje i urzadzenia, których nie bedzie mozna opisac w tej kolumnie. Dzial 8. Zbiorcze zestawienie danych o skladowiskach odpadów Nowy przypis) ProDonuie dodac Nowv orzvois, o nastepujacej tresci: j OPOLSKIE KWJ1'H.\CE Wersja a): Dotyczy tylko skladowisk eksploatowanych. lub Wersja b): Dotyczy skladowisk eksploatowanych, zamknietych i w trakcie rekultywacji. ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOlSKIEGO ul. PIasIDwska 14, Opole, tel , fax: ,

15 Zaproponowano dwa rozwiazania, gdyz nie jest jasno powiedziane jakich skladowisk sprawozdanie ma dotyczyc (eksploatowanych, zamknietych, w trakcie rekultywacji). Sa punkty (16, 20, 21, 24, 27, 46), które moga odnosic sie do skladowisk zamknietych. Proconuie nastecuiaca forme crzycisu 21: Dotyczy stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nowych skladowisk odpadów i nowych kwater na skladowiskach odpadów, a takze nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Wspólrzedne geograficzne nalezy podawac wyrazone w dlugosci i szerokosci geograficznej zgodnie z norma ISO 6709: znormalizowany sposób podawania szerokosci i dlugosci geograficznej oraz wysokosci punktów geograficznych. Wspólrzedne geograficzne podaje sie dla kazdego punktu plaszczyzny terenu zajetego przez kwatere, np. jezeli kwatera ma ksztalt prostokata nalezy podac wspólrzedne kazdego wierzcholka prostokata. Przeniesienie ostatniego zdania na poczatek wyeliminuje ewentualne interpretacje przypisu. Tak zapisany przypis dokladnie wskazuje kogo on dotyczy: Punkt 30 - Poiemnosc cozostala rm31 Proponuje zmiane z Pojemnosc pozostala na Pojemnosc pozostala do zapelnienia. Punkt 48 - Odcady coddane odzyskowi na skladowisku odcadów w roku scrawozdawczym(ieslidotyczy)nowy przypis) Proconuie dodac Nowv DrzVDis,o nastepujacej tresci: Podac odpady wymienione w punkcie 43 oraz inne które byly poddawane procesom odzysku w instalacjach towarzyszacych (np., kompostovmie, sortownie, kruszarki, rozdrabniacze itd....) lub zostaly poddane odzyskowi recznemu (R15)? Zostal postawiony znak zapytania ze wzgledu na fakt, ze do konca nie wiadomo jakie dane maja byc wpisywane w tym punkcie. Czesto poda pytanie od zarzadzajacych skladowiskiem, jakie odpady nalezy tu wpisywac? Czy maja byc wpisywane odpady ze wstepnego recznego sortowania, czy maja byc to dane dotyczace warstw izolacyjnych, czy tez maja byc to dane dotyczace odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach znajdujacych sie na skladowisku. Czesto tak bywa, ze skladowiska maja kompostownie, sortownie lub prowadza odzysk reczny na placu przy skladowisku. Dlatego tez powinno sie jasno okreslic jakie dane maja byc tu wpisywane. Jezeli punkt dotyczy tylko i wylacznie odpadów odzyskiwanych w granicach kwater danego skladowiska (na ich obszarze), to nalezaloby zmienic zapis na: Punkt 48 - Odpady poddane odzyskowi na skladowisku odpadów w roku sprawozdawczym,w granicachjego kwater (jesli dotyczy). Majac taki zapis unikniemy pytan i interpretacji tego zapisu. Dzial 9. Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych j OPOLSKIE KWJTW,CE Punkt 20 - Poiemnosc cozostala rm31 Proponuje zmiane z Pojemnosc pozostala na Pojemnosc pozostala do zapelnienia. ul._ 14, ZARZAD WOJEWÓDZtWA OPOl.SKIEGO Opole, tel , fax; , <HT1a1l;

16 Zalacznik 2 Adres posiadacza odpadów stosujacych komunalne odpady sciekowe Z projektu sprawozdania wynika, ze moze byc tylko jeden stosujacy komunalne odpady sciekowe. Co w przypadku kiedy bedzie ich kilku? Uwazam, ze powinno sie zastosowac nastepujace rozwiazanie: LD. Adres nosiadacza odnadów stosuiacvch komunalne odnady sciekowes, Województwo Miejscowosc Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Ulica Telefon sluzbowy Fax sluzbowy') NIl" REGON') De""zle Decyzja w zakresie Znak decyzji Data wydania Termin waznosci Organ wydajacy aosnodarkl odnadam I Ln. Adres nosiadacza odnadów stosuiacvch komunalne oddadvsciekowes, Województwo Miejscowosc Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Ulica Telefon sluzbowy Fax sluzbowy" NIl" REGON') Decyzle Decyzja w zakresie Znak decyzji Data wydania Termin waznosci Organ wydajacy oosoodarkl odoadami lub Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach sciekowychl, Wytwórca komunalnych osadów sdekowychz) I Rok sprawozdawczy Adres wytwórcy komunalnych odnadów sciekowych" Województwo Miejscowosc Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Ulica Telefon sluzbowy Fax sluzbowy') NIl") REGON') Dec zje Decyzja w zakresie Znak decyzji Data wydania Termin Organ wydajacy oosdodarkl oddadaml waznosci j OPOLSKIE KWJTN.\CE Rodzaj obróbki komunalnych osadów sciekowych przeprowadzonej przez Ich wvtwórce Sklad I wlasciwosci komunalnych osadów Oznaczona Oznaczona Srednla wartosc sciekowych naj nizsza najwyzsza z wszystkich oznaczen wartosc wartosc w ciaou roku Odczyn oh Zawartoscsuchelmasy.l Zawartosc substancji oroanlcznych f% s.m.l Zawartosc azotu ogólnego [% s.m.] w tym: azotu amonoweoo f% s.m.l Zawartosc fosforu ooólneoo % s.m. Zawartosc wapnia f% s.m.l Zawartosc maonezu f% s.m.l Liczba zywych lal pasozytów liczbai ko s.m. osadu l Kadm molko s.m.l Miedz mg/kg s.m.l Nikiel molko s.m. O/ów mo, ko s.m. Cynk ma ka s.m. Rtec fmol ko s.m.l Chrom fm liko s.m. Postac komunalnych osadówi plynna D ziemista sciekowych') D I mazista D Masa WYtworzonychkomunalnych osadów sdekowvch Mo]" Sucha masa wytworzonych komunalnych osadów sdekowych fmol7) ZARZAD WOJEWÓPZTWA OPOLSKIEGO ul. Piastowska 14, Opale, tel , fax: ,

17 Adres Dosiadacza odnad6w stosul. cvch komunalne odnadv sciekowe") Województwo Miejscowosc Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Ulica Telefon sluzbowy Fax sluzbowy') NI!>') REGON4f Decvz1e Decyzja w zakresie Znak decyzji Data wydania Termin Organ wydajacy oosoodarkl odoadami waznosci Lp. Masa zastosowanych Podmiot Powierzchnia Cel stosowania Typ komunalnych osadów wladajacy stosowania Adres') komunalnych gleby'. sciekowych nleruchomosc komunalnych osadów ) osadów imal7) la aruntowab) sclekowvch rhal sciekowych") Miejsce stosowania komunalnych osadów sclekowych'2) województwo oowiat amina numer dzialki numer obrebu aeodezvtneoo I I Miejsce stosowania wo ewództwo komunalnych osadów oowlat sciekowych'2) omlna numer dzialki numer obrebu oeodezvineoo Adres osiadacza odnad6w stosul"cvch komunalne od nad v sciekowe") Województwo Miejscowosc Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Ulica Telefon sluzbowy Fax sluzbowy') NI!>') REGON') Decvzie Decyzja w zakresie Znak decyzji Data wydania Termin Organ wydajacy ao$vodcl(klodoadami waznosci Lp. Masa zastosowanych Podmiot Powierzchnia Cel stosowania Typ komunalnych osadów wladajacy Adres') stosowania gleby'. komunalnych sciekowych nleruchomosc komunalnych osadów ) osadów [Mol7) la oruntowab) sdekowvch rhal sciekowych") Miejsce stosowania komunalnych osadów sclekowych'2) I Miejsce stosowania komunalnych osadów sclekowych'2) Imie wo'ewództwo nowiat omlna numer dzialki numer obrebu oeodezv1neoo wo"ewództwo oowlat omlna numer dzialki numer obrebu oeodezv1neoo Dane snorz"dzal, ceno Nazwisko I Telefon sluzbowy' E-mali sluzbowy') IFaks sluzbowy') Data Podpis osoby sporzadzajacej I pieczatka posiadacza j OPOLSKIE KWJTN.\CE ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOlSKIEGO ul. PiasIDwSka 14, 4~2 Opole, tel , fax: , _.opolskie.pl

18 Dzial 10. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach odpadów wspólspalarniach a) i b) - proponuje dodac dodatkowy wiersz: Metoda odzysku lub unieszkodliwiania odcadów Wybranie tej opcji spowoduje okreslenia odzysku lub unieszkodliwiania dla calej instalacji. lub/oraz dodatkowa kolumne (wyrózniono na szaro): Odpady poddawane termicznemu przeksztalceniu Dane o od adach Odpady powstajace w trakcie termicznego I Drzeksztalcania Masa odpadów Kod fmall3) M f, 13) odpadów Rodzaj Proces Kod Rodzaj odpadów Sucha 12) odpadów12) [R lub D]'4) Masa odpadów12) odpadów12) Masa Sucha masa masa odpadów odnadów odpadów odpadów Wybranie tej/tych opcji z punktu widzenia generowania pózniejszych raportów (miedzy innymi na potrzeby GUS i Eurostatu) umozliwi wygenerowanie raportów w szerszym zestawieniu. Bedzie mozna w jednym raporcie dotyczacym instalacji pokazac instalacje, w których odpady odzyskiwane sa metoda Rl lub DlO. Na dzien dzisiejszy generujac raporty dotyczace instalacji, w których odpady odzyskiwane sa metoda Rl lub DlO, otrzymamy raport nie uwzgledniajacy spalarni i wspólspalarni. Dzial 10. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach odpadów wspólspalarniach b) Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i wspólspalarniach odpadów termicznie przeksztalcajacych odpady okreslone wart. 49a, ust. l ustawy o odpadach Jezeli ten dzial dotyczy spalania w piecach odpadów opakowaniowych i odpadów wymienionych wart. 49a to nalezaloby to podkreslic (np. przypis), a w/w opis do Przypisu 22 przyjalby nastepujaca forme: Zawezenie przepisu do zamknietej listy spowoduje problemy przy okreslaniu rodzaju instalacji lub urzadzenia. Jest spora grupa instalacji i urzadzen, np. picce i kotly grzc'nczcrezacj moc'", róznego rodzaju mechaniczne kruszarki i rozdrabniacze oraz inne instalacje i urzadzenia, których nie bedzie mozna opisac w tej kolumnie. j OPOLSKIE ~ ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ul. Piastowska 14, Opole, tel , fax: , _.opolskie.pl

19 Oczywiscie mozna wprowadzic inne rozwiazanie, pozwalajace na wprowadzenie kliku posiadaczy stosujacych komunalne osady sciekowe. Mozna równiez zauwazyc, ze dane dotyczace: "Adres posiadacza odpadów stosujacych komunalne osady sciekowe" oraz danych z komórki "Cel stosowania komunalnych osadów sciekowych", beda sie powtarzaly. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku wystepuja nastepujace informacje: rekultywacja terenów w tym gruntów na cele orne oraz dostosowanie gruntów do okreslonych potrzeb. II. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (projekt z dnia 19/utego 2010 roku) Brak uwag i sugestii Reasumujac, mysle ze po wprowadzeniu w/w propozycji mozna spodziewac sie mniej problemów przy realizacji zadan przez przedsiebiorców, którzy sa zobligowani do wypelniania zbiorczych zestawien danych. Nalezy równiez pamietac, ze odpowiednio przygotowane przypisy moga rozwiazac pojawiajace sie pytania i ewentualne interpretacje poszczególnych dzialów. Drugim istotnym zagadnieniem jest fakt, ze sprawozdawczosc powinna byc dostosowana do potrzeb poszczególnych organów. Powinna ona zawierac wyczerpujace informacje/dane, które mozna wygenerowac w formie odpowiadajacej koncowemu uzytkownikowi. Nie powinny powstawac watpliwosci przy tworzeniu raportów na potrzeby udostepniania informacji o srodowisku, Ministerstwa Srodowiska, czy tez na potrzeby opracowywanych przez Glówny Urzad Statystyczny raportów dla Eurostatu. Caly proces od zlozenia sprawozdania, poprzez weryfikacje danych, a konczac na raportach koncowych, powinien byc zwiezly i jednolity. Majac ujednolicony system sprawozdawczo-raportowy, bedziemy w stanie lepiej planowac i wplywac na gospodarke odpadami. j OPOLSKIE ~ ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOlSKIEGO ul. PIastowska 14, 4!H182 Opole, tel , fax: , _.opolskie.pl

20 MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY 00-7]6 Warszawa ul. Bartycka ] IOA tel. (22) 65]-07-07, 65] SRODOWI~, \,I vv / r fax: (22) 65] IN.ad.0521/1/1O.JnJ Warszawa, dnia V2...marca201Or. 1\441. C9. (}jj\ (\A,~ flld tu2 O ~ f}f] rn..9r~~iitor Dep~rtamentu Prawnego ~ ~~terstwo Srodowiska dotyczy: pisma z dnia 1 marca 20l0r. znak: DP-0230-l862/l062/l0/GW/AR W odpowiedzi na w/w pismo (data wplywu do WIOS w Warszawie w dniu 8 marca 201Or.)przy którym przekazano: l. projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, 2. projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zakresu infonnacji oraz wzorów fonnularzy sluzacych do sporzadzenia i przekazywania zbiorczych zestawien danych ponizej przekazuje nastepujace propozycje. Ad. 1. Proponuje sie wprowadzenie zmian:. Zalacznik nr 1 (karta ewidencji odpadu): '. MJN]S'rnio srodowiska DepartamentPrawny o ido z 201D-3-3 O zmienic zapis z "Nr kart przekazania odpadui2)"na "Nr karty przekazania odpadui2),,; zmienic zapis w objasnieniu I) z "...prowadzacego stacje demontazu i prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji..." na "... prowadzacego stacje demontazu lub/i prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji...". i Nr.... Zalacznik nr 2 (karta ewidencji komunalnych osadów sciekowych): zmienic zapis w kolumnie z "Masa wytworzonych osadów [Mg]5)" na "Masa wytworzonych osadów" i dodac 2 podkolumny z tytulami "Masa wytworzonych osadów [Mg]5)" oraz" Sucha masa wytworzonych osadów [Mg s.m.]5),,; po wierszu "liczba zywych jaj pasozytów" dodac wiersz o brzmieniu "obecnosc bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w loogprzeznaczonych do badan osadów". Zgodnie z 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadów sciekowych (Dz.U. Nr 134, poz z pózno zm.) obecnosc bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella jest jednym z kryteriów, które decyduja o mozliwosci stosowania komunalnych osadów sciekowych w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne. Wskazane jest równiez, aby w wierszu "liczba

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU Załącznik nr 1 Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) Procentowa zawartość PCB w odpadzie 3) Posiadacz 4) KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy Adres posiadacza 5) Miejsce

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz NIE TAK

Dziennik Ustaw 2 Poz NIE TAK Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1973) Załącznik nr 1 WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW 2), 6) Nr karty 1) Rok KARTA PRZEKAZANIA

Bardziej szczegółowo

x tabela C tabela B Podpis i pieczątka posiadacza odpadów Miejsce prowadzenia działalności 8) Gmina Skoczów Nr domu 6 Decyzje Data wydania decyzji 9)

x tabela C tabela B Podpis i pieczątka posiadacza odpadów Miejsce prowadzenia działalności 8) Gmina Skoczów Nr domu 6 Decyzje Data wydania decyzji 9) ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Dział 1. Dane o posiadaczu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. Dz.U.2010.249.1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych

Bardziej szczegółowo

Rok sprawozdawczy 2013 Posiadacz odpadów 2) Faks służbowy 5) (33) Kod pocztowy. Nr domu REGON 5)

Rok sprawozdawczy 2013 Posiadacz odpadów 2) Faks służbowy 5) (33) Kod pocztowy. Nr domu REGON 5) ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Numer rejestrowy nadany prowadzącemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15101 Poz. 1547 1547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z dnia 24 lutego 2006 r.) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dz.U.2014.1973 z dnia 2014.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 grudnia 2010 r.

z dnia 8 grudnia 2010 r. Dz.U.10.249.1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW Dział V Rozdział 1 Posiadacz jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16950 Poz. 1674 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 NIE TAK

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 NIE TAK Dziennik Ustaw 2 Poz. 1973 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia Załącznik nr 1 poz. Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1973) Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Przed sporządzeniem sprawozdania należy zapoznać się z objaśnieniami do rozporządzenia

UWAGA! Przed sporządzeniem sprawozdania należy zapoznać się z objaśnieniami do rozporządzenia UWAGA! Przed sporządzeniem sprawozdania należy zapoznać się z objaśnieniami do rozporządzenia WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 249 poz. 1673 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 ZA LATA 2011 2013 Katowice, grudzieo 2014 r. Autorzy: Jan Kozubek - Kierownik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 maja 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 maja 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2007 r.) Dz.U.07.101.686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdzial 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okresla wymagania, jakim musza odpowiadac

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r.

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne 19.01.2016r. Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko MŚ. Czy uwaga została przyjęta TAK. 1 Załącznik 2

Stanowisko MŚ. Czy uwaga została przyjęta TAK. 1 Załącznik 2 Zestawienie zgłoszonych w rama konsultacji społecznych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Lp. Przepis Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Projekt z dnia 19 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiewziec w zakresie dostosowywania przedsiebiorstw do wymogów ochrony srodowiska dzialanie 2.4

Wsparcie dla przedsiewziec w zakresie dostosowywania przedsiebiorstw do wymogów ochrony srodowiska dzialanie 2.4 Opracowanie Ministerstwo Srodowiska Departament Integracji Europejskiej Konsultacja Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej Wsparcie przedsiebiorstw w dostosowaniu sie do wymogów ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

GOTOWIEC Sprawozdanie z odpadów do Marszałka Wzór od sprawozdania za 2011 rok

GOTOWIEC Sprawozdanie z odpadów do Marszałka Wzór od sprawozdania za 2011 rok GOTOWIEC Sprawozdanie z odpadów do Marszałka Wzór od sprawozdania za 011 rok Nie wnikając w szczegóły proszę: Aktualizowano 01-0-0 1 wydrukować poniższe załączniki Dział 1, Tabela A i B oraz Dział w jednym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 19 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień

Bardziej szczegółowo

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel./fax (0 prefix 85) 742-53-78, e-mail: sekret@wios.bialystok.pl Białystok, dnia 2015.09. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

- - -- - - ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

- - -- - - ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 - - -- - - ZESPÓL OPEK ZDROWOTNEJ CERTYFKAT 2006120 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 tel.: centr. (033) 872 3100 www.zozsuchabeskidzka.pl NP 552-12-74-352 fax (033) 872 3101 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Dane o posiadaczu odpadów. Posiadacz odpadów 1) Adres 2)

Dane o posiadaczu odpadów. Posiadacz odpadów 1) Adres 2) Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO

Bardziej szczegółowo

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Opolskiego 2) Opolski Wojewódzki INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Katowice, listopad 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 257 18079 Poz. 1746 1746 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym

Bardziej szczegółowo

Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Augustyńskiego Gdańsk tel , fax

Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Augustyńskiego Gdańsk tel , fax Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata 2011-2013 Lublin, październik 2014 Wykonawca: Arcadis Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA GMINA KOŁCZYGŁOWY GMINA WIEJSKA. Liczba mieszkańców miasta - -

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA GMINA KOŁCZYGŁOWY GMINA WIEJSKA. Liczba mieszkańców miasta - - WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Kijewo Królewskie

Gmina Kijewo Królewskie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Kujawsko Pomorskiego w Toruniu 2) KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Rozdzial 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Rozdzial 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 USTAWA z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okresla zadania gminy oraz obowiazki wlascicieli

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka 28.03.2017 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym

l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym - --- ---- > REGON -.l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON'? Zaswiadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech beda wydawane

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO USTKA. Rodzaj odebranych odpadów. Urządzenia. zawierające freony. Baterie i akumulatory

GMINA MIASTO USTKA. Rodzaj odebranych odpadów. Urządzenia. zawierające freony. Baterie i akumulatory SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK - KOREKTA ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) POMORSKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA

WSTĘPNY OPIS PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA WSTĘPNY OPIS PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA 1. CEL REALIZACJI ZAMÓWIENIA Celem realizacji zamówienia jest aktualizacja i prowadzenie serwisowania Zintegrowanego Systemu Odpadowego (ZSO) składającego się z Centralnego

Bardziej szczegółowo

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON Portal

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki

ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie Gospodarka odpadami w firmie Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Ustawa o odpadach 2 Odpowiedzialność za odpady 3 Pozwolenia i zezwolenia 4 Ewidencja Ustawa o odpadach 1 1 Nowa ustawa o odpadach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmiane danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOLECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o zmiane danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOLECZNA LUB ZAWODOWA KRS-Z20 Sygnatura akt (wypelnia sad) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sadowych Krajowy Rejestr Sadowy Wniosek o zmiane danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.,... - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie algorytmu przekazywania srodków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych samorzadom wojewódzkim i powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Urząd Gminy Tarnów Opolski WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Formularz rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 i jego wypełnianie

Formularz rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 i jego wypełnianie Formularz rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 i jego wypełnianie Katarzyna Maryniak Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Cz. 2 Dział I, II. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 2 Dział I, II. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odpadach komunalnych, nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 2 Dział I, II Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA GMIN. Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi?

PRZEWODNIK DLA GMIN. Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi? PRZEWODNIK DLA GMIN Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi? Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŝących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3)

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

M-09. Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. za 2014 r.

M-09. Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. za 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON

Bardziej szczegółowo

Skała miejsko-wiejska

Skała miejsko-wiejska CID: GGK-Z9KE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 216 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU. Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R. 1. Cel i zakres Konkursu

REGULAMIN WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU. Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R. 1. Cel i zakres Konkursu REGULAMIN WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU Statystyka mnie dotyka Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ W 2012 R. (I)) POZNAN 1. Cel i zakres Konkursu l. Celem Konkursu jest: - upowszechnianie wiedzy opolskich sluzbach

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy Egzemplarz przeznaczony dla 3) wprowadzającego sprzęt Głównego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzącego zakład przetwarzania

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3)

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Kujawsko Pomorskiego w Toruniu 2) KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA.. PÓŁROCZE. ROKU 2) ADRESAT 3) I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 4), 5) Numer

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA GMINY (MIASTA) MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR Gminy członkowskie: BOBROWICE, BYTNICA, GUBIN, MASZEWO

I. NAZWA GMINY (MIASTA) MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR Gminy członkowskie: BOBROWICE, BYTNICA, GUBIN, MASZEWO SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzad Gminy Turawa 46-045 TURAWA. ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12.421-21-09.421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug(ii}turawa.pl BUIII/341-5/2/09 Tu rawa, 17-07 -2009r. WYJASNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów Projekt z dnia 28.05.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Data publikacji karty 2016-01-04 10:20:12. Odnośnik do e-formularza. Nie dotyczy.

Karta informacyjna. Data publikacji karty 2016-01-04 10:20:12. Odnośnik do e-formularza. Nie dotyczy. Karta informacyjna Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI CZĘŚĆ A 1) SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1)

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1) WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

GMINA ALWERNIA II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3)

GMINA ALWERNIA II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska...

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska... I OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK \f I ~ OSWIADCZENIE MAJATKOWE Wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarzadzajacej o czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

segregowane (zmieszane) odpady komunalne)

segregowane (zmieszane) odpady komunalne) KOREKTA SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

EDG-l WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ

EDG-l WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ EDG-l WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczesnie zgloszenie do ZUS/KRUS, urzedu statystycznego oraz naczelnika urzedu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypelniania tabel stanowiacych zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania

Instrukcja wypelniania tabel stanowiacych zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania Instrukcja wypelniania tabel stanowiacych zalacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierajacego

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo