(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA"

Transkrypt

1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, chlorantraniliprolu, cyjanotraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu i trineksapaku w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG ( 1 ), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje: (1) W dniu 18 lipca 2014 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego ( 2 ) przyjęła kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL) w odniesieniu do azoksystrobiny, bentazonu, chlorantraniliprolu, chlotianidyny, cyjanotraniliprolu, cyprokonazolu, dikamby, difenokonazolu, dikwatu, ditianonu, fenbukonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, glifosatu, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, malationu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu, sulfoksafloru, tolfenpiradu, triazofosu, triflumizolu i trineksapaku. (2) W rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla tych substancji, z wyjątkiem cyjanotraniliprolu, sulfoksafloru i tolfenpiradu. Ponieważ cyjanotraniliprol, sulfoksaflor i tolfenpirad nie są uwzględnione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w ich przypadku obowiązuje wartość wzorcowa 0,01 mg/kg ustanowiona w art. 18 ust. 1 lit. b). (3) Zgodnie z Porozumieniem WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS) NDP powinny być dostosowane do norm międzynarodowych z wyjątkiem przypadków, w których istnieje naukowe uzasadnienie dla utrzymania stopnia ochrony wyższego niż stopień ochrony zapewniony przez normy międzynarodowe. (4) W związku z tym Unia zgłosiła do Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów zastrzeżenie dotyczące CXL zaproponowanych dla następujących kombinacji pestycydów i produktów: bentazonu (wszystkie produkty); chlorantraniliprolu (jaja; groch; ziarna kawy; chmiel); chlotianidyny (wszystkie produkty); cyjanotraniliprolu (warzywa liściowe, oprócz głów sałaty; warzywa owocowe inne niż dyniowate); difenokonazolu (warzywa kapustne; melony; warzywa owocowe inne niż dyniowate; podroby jadalne ze ssaków; mięso ze ssaków; jaja; mleko; ziemniaki); ( 1 ) Dz.U. L 70 z , s. 1. ( 2 ) Wspólny program FAO i WHO dotyczący standardów żywieniowych, Komisja Kodeksu Żywnościowego. Dodatki II i III. Sesja trzydziesta siódma. Genewa, Szwajcaria, lipca 2014 r.

2 PL L 138/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej dikwatu (suszony groch; ziemniaki; ziarna soi); ditianonu (wszystkie produkty); fenbukonazolu (wszystkie produkty); fenpiroksymatu (mięso ze ssaków; podroby jadalne ze ssaków; owoce pestkowe); fludioksonilu (papryka ostra; dyniowate); glifosatu (wszystkie produkty); imazapiku (produkty pochodzenia zwierzęcego); malationu (wszystkie produkty); pentiopiradu (produkty pochodzenia zwierzęcego); propikonazolu (śliwki); spirotetramatu (jagody rosnące na krzewach); sulfoksafloru (wszystkie produkty); tolfenpiradu (wszystkie produkty); triazofosu (wszystkie produkty); triflumizolu (wszystkie produkty) i trineksapaku (podroby jadalne ze ssaków). (5) Wartości CXL w odniesieniu do azoksystrobiny, chlorantraniliprolu, cyjanotraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu i trineksapaku należy zatem włączyć do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 jako NDP z wyjątkiem przypadków, w których odnoszą się one do produktów nieuwzględnionych w załączniku I do tego rozporządzenia lub w których zostały ustalone na poziomie niższym niż obecne NDP. Wspomniane CXL są bezpieczne dla konsumentów w Unii ( 1 ). (6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005. (7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2015 r. W imieniu Komisji Jean-Claude JUNCKER Przewodniczący ( 1 ) Wsparcie naukowe w przygotowaniu stanowiska UE na 46. sesji Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów. Dziennik EFSA 2014;12(7):3737 [182 strony]. doi: /j.efsa

3 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/3 ZAŁĄCZNIK W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku II kolumny dotyczące azoksystrobiny, fludioksonilu, indoksakarbu, izoksaflutolu, propikonazolu, pirymetanilu i trineksapaku otrzymują brzmienie:

4 Numer kodu Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg) Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ( a ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY 0,02 (*) 0,01 (*) (i) Owoce cytrusowe ,02 (*) 8 0,01 (*) Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce) Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis)) Azoksystrobina Fludioksonil (F) (R) Indoksakarb (suma indoksakarbu i jego enancjomeru R) (F) Izoksaflutol (suma izoksaflutolu i jego metabolitu diketonitrylowego wyrażona jako izoksaflutol) Limy (limonki) Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis)) Pozostałe (ii) Orzechy z drzew orzechowych 0,02 (*) 0,05 (*) Migdały 0,1 (*) 0,01 (*) 0, Orzechy brazylijskie 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Orzechy nerkowca 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Kasztany jadalne 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Orzechy kokosowe 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Propikonazol Pirymetanil (R) Trineksapak (suma trineksapaku (w postaci kwasu) i jego soli wyrażona jako trineksapak) L 138/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Orzechy laskowe (Filbert) 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Orzechy makadamia 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Orzeszki pekan 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Orzeszki sosnowe 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Pistacje 1 0,2 0, Orzechy włoskie 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Pozostałe 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) (iii) Owoce ziarnkowe 0,05 (*) Jabłka (Jabłoń płonka) 0,5 (+) 0, Gruszki (Gruszka azjatycka) 0,5 0,05 (*) Pigwy 0,02 (*) 0,05 (*) Nieszpułka zwyczajna (**) 0,02 (*) (**) Nieśplik japoński (**) 0,02 (*) (**) Pozostałe 0,02 (*) 0,05 (*) (iv) Owoce pestkowe Morele 5 0, Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita) 5 0,05 (*) Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus)) 5 0,05 (*) Pozostałe 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) (v) Jagody i drobne owoce a) Winogrona stołowe i do produkcji wina 2 2 0, Winogrona stołowe Winogrona do produkcji wina PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/5

6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) b) Truskawki 10 4 (+) 0,6 0,05 (*) c) Owoce leśne 5 5 0,05 (*) Jeżyny 0, Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus) Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 0,02 (*) 0,01 (*) 0, Pozostałe 0,02 (*) 0,01 (*) d) Inne drobne owoce i jagody 0,05 (*) Borówki amerykańskie (Borówki czarne) 5 2 0, Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitisidaea)) 0, Porzeczki (czerwone, czarne i białe) 5 2 0, Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes) 5 2 0, Róża dzika (**) 0,01 (*) 0,8 (**) Morwy (Chróścina jagodna zwana też:»poziomkowym drzewem«) Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) (**) 0,01 (*) 0,8 (**) 5 (**) 0,01 (*) 0,8 (**) 15 (**) 0,8 0,8 (**) Pozostałe 5 0,01 (*) 0, (vi) Owoce różne a) Z jadalną skórką 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) L 138/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Daktyle 0,05 (*) 0,01 (*) Figi 0,05 (*) 0,01 (*) Oliwki stołowe 0,05 (*) 0,02 (*) Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp,)) 0,05 (*) 0,01 (*) Karambola (Bilimbi) (**) (**) 0,01 (*) Kaki (szaron, persymon) (**) (**) Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora)) (**) (**) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,01 (*) b) Z niejadalną skórką, małe 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Kiwi 0,05 (*) Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny) 0,05 (*) 0,01 (*) Owoce męczennicy 4 0,01 (*) Owoc opuncji (cactus fruit) (**) 0,01 (*) (**) Caimito (**) 0,01 (*) (**) Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota) Pozostałe 0,05 (*) 0,01 (*) c) Z niejadalną skórką, duże (**) 0,01 (*) (**) Awokado 0,05 (*) 0,4 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) 2 0,01 (*) 0,2 0,1 0, Mango 0,7 2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Papaja 0,3 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/7

8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Granaty 0,05 (*) 3 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea) (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus)) (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Ananasy 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Chlebowiec właściwy (Jackfruit) (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Durian (rościan) (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Flaszowiec miękkociernisty (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) a) Ziemniaki 7 5 0,02 (*) 0,05 (*) b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste 1 0,02 (*) 0,01 (*) Maniok (Dasheen, eddoe/japanese taro, tannia) 0,01 (*) Słodkie ziemniaki Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) Maranta trzcinowata (**) 0,01 (*) (**) Pozostałe 0,01 (*) c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego Buraki 1 0,02 (*) 0,01 (*) Marchew 1 0,02 (*) Seler korzeniowy 0,2 0,02 (*) 0,01 (*) Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty topinambur) (Czyściec bulwiasty) ,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) L 138/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pasternak 1 0,02 (*) 0,01 (*) Pietruszka zwyczajna - korzeń 1 0,02 (*) 0,01 (*) Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy) 0,3 0,3 0,01 (*) 1 0,02 (*) 0,01 (*) Brukiew 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Rzepa 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) (ii) Warzywa cebulowe 10 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Czosnek 0,02 0,01 (*) Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta) 0,5 0, Szalotka 0,02 0,01 (*) Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany) Pozostałe 0,01 (*) 0,01 (*) (iii) Warzywa owocowe 0,02 (*) 0,01 (*) a) Rośliny psiankowate Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty) 3 0, Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) 1 0,3 0,05 (*) Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon)) 0,4 0,5 0,05 (*) Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) b) Dyniowate z jadalną skórką 1 0,4 0,5 0,05 (*) 0, PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/9

10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Ogórki Korniszony Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/ lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/ gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi) Pozostałe c) Dyniowate z niejadalną skórką 1 0,3 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana)) Arbuzy Pozostałe d) Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) (iv) Warzywa kapustne 5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) a) Kapustne kwitnące 0, Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński) 0,7 (+) Kalafiory 0,01 (*) (+) Pozostałe 0,01 (*) b) Kapustne głowiaste Brukselka 0,01 (*) 0, Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) 2 0, Pozostałe 0,01 (*) 0,02 (*) c) Kapustne liściowe L 138/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai) Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) ,01 (*) 0, Pozostałe 0,01 (*) 0, d) Kalarepa 0,01 (*) 0,02 (*) (v) Warzywa liściowe i świeże zioła 0,05 (*) a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne 15 0,02 (*) 0,01 (*) Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna) ,01 (*) Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/c, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego) Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny) ,01 (*) Gorycznik wiosenny (**) 15 1 (**) 0,01 (*) Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,)) 15 2 (+) 0,01 (*) Gorczyca sarepska (**) 15 1 (**) 0,01 (*) Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy ) 15 2 (+) Pozostałe ,01 (*) b) Szpinak i podobne (liście) 15 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/11

12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian) Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda)) 30 2 (**) 15 1 (**) Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) Pozostałe c) Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata) d) Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna) (**) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 10 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska) 0,2 0,02 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) f) Zioła 15 0,05 (*) 20 0,02 (*) Trybula Szczypiorek Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum)) Pietruszka nać (Liście pietruszki korzeniowej) Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis) (**) 2 (**) Rozmaryn (**) 2 (**) Tymianek (Majeranek, oregano) (**) 2 (**) Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry) (**) 15 (**) Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa) (**) 2 (**) Estragon (Hizop) (**) 2 (**) L 138/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pozostałe (vi) Warzywa strączkowe (świeże) 3 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi) Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) 1 0,5 3 0,4 0,02 (*) 0,01 (*) Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy) 1 0,02 (*) Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca) 0,05 0,02 (*) 0, Soczewica 0,05 0,02 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) (vii) Warzywa łodygowe (świeże) 0,02 (*) 0,01 (*) Szparagi 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Karczochy (Łodygi Borago officinalis) 15 0,01 (*) 3 0,05 (*) 0,01 (*) Seler 15 1,5 2 0,05 (*) 0,01 (*) Koper włoski 10 0,05 3 0,05 (*) 0,01 (*) Karczochy kuliste (Kwiat bananowca) 5 0,01 (*) 0,2 0,05 (*) 0,01 (*) Por 10 0,01 (*) 0,02 (*) 0, Rabarbar 0,6 0,01 (*) 3 0,05 (*) 0,01 (*) Pędy bambusa (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Rdzenie palmowe (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) (viii) Grzyby 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne)) Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/13

14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pozostałe (ix) Wodorosty morskie (**) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) 0,01 (*) NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE 0,1 0,02 (*) 0,05 (*) Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) 0,5 0,2 0,5 10 (+) Soczewica 0,4 0,01 (*) 0,5 0,02 (*) Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny) 0,4 0,2 0,5 0,02 (*) Łubin 0,4 0,01 (*) 0,5 0,02 (*) Pozostałe 0,4 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) NASIONA I OWOCE OLEISTE 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (i) Nasiona oleiste Siemię lniane 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Orzeszki ziemne 0,2 0,02 (*) 0,2 0,01 (*) Mak 0,4 0,02 (*) 0,1 (*) Ziarna sezamu 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Ziarna słonecznika 0,5 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) 0,5 0,05 0,1 (*) Ziarna soi 0,5 0,5 0,1 (*) 0,01 (*) Nasiona gorczycy 0,4 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Nasiona bawełny 0,7 1 0,1 (*) 0,01 (*) Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Krokosz balwierski (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) L 138/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis)) (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Lnicznik właściwy (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Konopie 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Rącznik pospolity (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) (ii) Owoce oleiste 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Oliwki do produkcji oliwy 0,05 (*) Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) (**) (**) Olejowiec gwinejski (**) (**) Drzewo kapokowe (**) (**) Pozostałe 0,1 (*) ZBOŻA 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Jęczmień 1,5 0,2 0,05 (*) (+) Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Kukurydza 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Owies zwyczajny 1,5 0,2 0,05 (*) (+) Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica)) 5 0,7 0,05 (*) 0,02 (*) Żyto 0,3 0,05 (*) 0,05 (*) (+) 0, Sorgo 10 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Pszenica (Orkisz, pszenżyto) 0,3 0,05 (*) 0,05 (*) (+) Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis)) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) (i) Herbata 0,1 (*) 0,05 (*) 5 0,05 (*) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/15

16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (ii) Ziarna kawy (**) 0,05 (*) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) (iii) Napary ziołowe (suszone) (**) 0,05 (*) (**) a) Kwiaty (**) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) Kwiaty rumianku (**) (**) Kwiat malwy sudańskiej (**) (**) Płatki róży (**) (**) Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra)) (**) (**) Lipa drobnoziarnista (**) (**) Pozostałe (**) (**) b) Liście (**) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) Liście truskawki (**) (**) Liście rooibos (Liście miłorzębu) (**) (**) Ostrokrzew paragwajski (**) (**) Pozostałe (**) (**) c) Korzenie (**) (**) Korzeń waleriany (**) 1 (**) 0,05 (*) Korzeń żeńszenia (**) 4 (**) 1, Pozostałe (**) 1 (**) 0,05 (*) d) Pozostałe napary ziołowe (**) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) (iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) (v) Chleb świętojański (st johns bread) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) CHMIEL (suszony) 30 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) PRZYPRAWY (**) (**) (i) Nasiona (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) L 138/16 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Anyż (**) (**) Czarnuszka siewna (**) (**) Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego) (**) (**) Kolendra (**) (**) Kmin rzymski (**) (**) Koper ogrodowy (**) (**) Koper włoski (**) (**) Kozieradka pospolita (**) (**) Gałka muszkatołowa (**) (**) Pozostałe (**) (**) (ii) Owoce i jagody (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Ziele angielskie (**) (**) Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński) (**) (**) Kminek (**) (**) Kardamon malabarski (**) (**) Jagody jałowca (**) (**) Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy) (**) (**) Wanilia płaskolistna (**) (**) Tamarynd (**) (**) Pozostałe (**) (**) (iii) Kora (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Cynamon (Kasja) (**) (**) Pozostałe (**) (**) (iv) Korzenie lub kłącza (**) (**) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/17

18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Lukrecja (**) 1 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Imbir (**) 1 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Kurkuma (**) 1 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Chrzan pospolity (**) (+) (+) (+) (**) (+) (+) Pozostałe (**) 1 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) (v) Pąki (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Goździki (**) (**) Kapary (**) (**) Pozostałe (**) (**) (vi) Słupki kwiatowe (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Szafran (**) (**) Pozostałe (**) (**) (vii) Osnówka nasienia (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Kwiat muszkatołowy (**) (**) Pozostałe (**) (**) ROŚLINY CUKRODAJNE (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Burak cukrowy (korzeń) (**) 0,1 (**) 0,01 (*) Trzcina cukrowa (**) 0,02 (*) (**) 0, Cykoria podróżnik korzenie (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Pozostałe (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE (i) Tkanka a) Świnie 0,01 (*) 0,1 (*) Mięśnie 0,05 (*) 0,01 (*) 2 0,02 (*) 0,01 (*) (+) L 138/18 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tłuszcz 0,05 (*) 0,05 (*) 2 0,02 (*) 0,01 (*) Wątroba 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0,01 (*) Nerka 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0, Podroby jadalne 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) 0,01 (*) b) Bydło (+) Mięśnie 0,05 (*) 0,04 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Tłuszcz 0,05 (*) 0,2 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Wątroba 0,07 0,2 0,05 0,1 0,1 0,1 (*) 0,01 (*) Nerka 0,07 0,2 0,05 0,1 0,05 0,2 0, Podroby jadalne 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) c) Owce (+) Mięśnie 0,05 (*) 0,04 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Tłuszcz 0,05 (*) 0,2 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Wątroba 0,07 0,2 0,05 0,1 0,1 0,1 (*) 0,01 (*) Nerka 0,07 0,2 0,05 0,1 0,05 0,2 0, Podroby jadalne 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) d) Kozy (+) Mięśnie 0,05 (*) 0,04 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Tłuszcz 0,05 (*) 0,2 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Wątroba 0,07 0,2 0,05 0,1 0,1 0,1 (*) 0,01 (*) Nerka 0,07 0,2 0,05 0,1 0,05 0,2 0, PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/19

20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Podroby jadalne 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) e) Konie, osły, muły lub osłomuły (**) (**) Mięśnie (**) 0,01 (*) 2 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Tłuszcz (**) 0,2 2 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Wątroba (**) 0,2 0,05 0,1 (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Nerka (**) 0,2 0,05 0,1 (**) 0,2 0, Podroby jadalne (**) 0,05 (*) 0,05 0,1 (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Pozostałe (**) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie 0,05 (*) 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,05 (*) Mięśnie 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Tłuszcz 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Wątroba 0,05 (*) 0,2 0, Nerka 0,05 (*) 0,2 0, Podroby jadalne 0,05 (*) 0,2 0, Pozostałe 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa) (**) (**) Mięśnie (**) 0,01 (*) 2 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Tłuszcz (**) 0,2 2 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Wątroba (**) 0,2 0,05 0,1 (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Nerka (**) 0,2 0,05 0,1 (**) 0,2 0, Podroby jadalne (**) 0,05 (*) 0,05 0,1 (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Pozostałe (**) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) (ii) Mleko 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 L 138/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

JEDZ ZGODNIE ZE SWOJĄ GRUPĄ KRWI ŻYCIE PRZEZ ZDROWIE

JEDZ ZGODNIE ZE SWOJĄ GRUPĄ KRWI ŻYCIE PRZEZ ZDROWIE JEDZ ZGODNIE ZE SWOJĄ GRUPĄ KRWI ŻYCIE PRZEZ ZDROWIE Dieta dla grupy krwi AB Antygeny wytwarzane przez grupę krwi AB są czasami podobne do produkowanych przez grupę A, czasami B, a niekiedy są fuzją ich

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA PKD 2007

WYJAŚNIENIA PKD 2007 WYJAŚNIENIA PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO Sekcja ta obejmuje działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

Wartość kaloryczna (kcal) jeśli nie podano inaczej, dotyczy 100 g (100 ml) produktu. 1 kcal = 4,19 kj

Wartość kaloryczna (kcal) jeśli nie podano inaczej, dotyczy 100 g (100 ml) produktu. 1 kcal = 4,19 kj Wartość kaloryczna (kcal) jeśli nie podano inaczej, dotyczy 100 g (100 produktu 1 kcal = 4,19 kj A ananas 32 ananas z puszki, 1 plaster 38 antrykot wołowy 159 arbuz 12 B babeczka śmietankowa, 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

20.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 364/5

20.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 364/5 20.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 364/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 281/2013d z dnia 14.11.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia 19.04.2010 r.

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 281/2013d z dnia 14.11.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia 19.04.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2010 z dnia 19.04.2010 r. Posiadacz zezwolenia : BASF SE, Carl Bosch - Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-42525, e mail:

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. Druk nr 599

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. Druk nr 599 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. Druk nr 599 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. ISBN 978-83-911728-3-4

Sp. z o.o. ISBN 978-83-911728-3-4 Drodzy Rodzice, Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Wasze ręce książeczkę Małe Ogródki od kuchni. Publikacja powstała w ramach miejskiej kampanii edukacyjnej Małe Ogródki przy współpracy ze Zdrowym Przedszkolakiem.org.

Bardziej szczegółowo

Co powinniśmy wiedzieć o wartości odżywczej żywności

Co powinniśmy wiedzieć o wartości odżywczej żywności Co powinniśmy wiedzieć o wartości odżywczej żywności HANNA KUNACHOWICZ KATARZYNA STOŚ KRYSTYNA IWANOW WOJCIECH KŁYS ELIZA KONECKA-MATYJEK EDYTA PIETRAŚ BEATA PRZYGODA ALICJA WALKIEWICZ ANNA WOJTASIK WSTĘP

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt.

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1d do siwz KALKULACJA CENOWA Część IV Różne artykuły spożywcze Lp. Nazwa towaru C.P.V. Jedn. miary Ilość 1 Ananasy w plastrach 565g, puszka 15332100-5 szt. 100 2 3

Bardziej szczegółowo

PrzyGotuj serce na zmiany przepisy na każdy dzień tygodnia

PrzyGotuj serce na zmiany przepisy na każdy dzień tygodnia PrzyGotuj serce na zmiany przepisy na każdy dzień tygodnia Dzień 1 Menu Śniadanie: Müsli z jogurtem i owocami leśnymi Obiad: Grillowany indyk z warzywami Kolacja: Pieczona dynia Śniadanie 1 Müsli z jogurtem

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 242/4 14.8.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0853 PL 15.07.2010 008.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

JAK ŻYĆ I JEŚĆ, ABY PRZECHYTRZYĆ RAKA?

JAK ŻYĆ I JEŚĆ, ABY PRZECHYTRZYĆ RAKA? JAK ŻYĆ I JEŚĆ, ABY PRZECHYTRZYĆ RAKA? JAK ŻYĆ I JEŚĆ, ABY PRZECHYTRZYĆ RAKA? Zgodnie z zapisami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem prowadząc zdrowy styl życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec

Bardziej szczegółowo

II. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z PODATKIEM VAT I ZASADY JEGO ROZLICZANIA

II. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z PODATKIEM VAT I ZASADY JEGO ROZLICZANIA Niniejsze opracowanie nie ma charakteru źródła prawa i nie zwalnia z zapoznania się z przepisami podatkowymi. Zawiera ono podstawowe informacje uznane przez autora za najbardziej istotne. I. WSTĘP Podatek

Bardziej szczegółowo

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA 26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0208 (COD) 10972/14 AGRI 445 ENV 621 AGRILEG 130 DENLEG 108 MI 496 CODEC 1489 AKTY USTAWODAWCZE

Bardziej szczegółowo

S C O R P I O N 325 SC

S C O R P I O N 325 SC Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 6/2013wu z dnia 22.04.2013r. zmienionego decyzją MRiRW nr R 135/2014d z dnia 30.04.2014r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1-5, D-63477

Bardziej szczegółowo

Recepta na zdrowie - dlaczego warto żyć aktywnie

Recepta na zdrowie - dlaczego warto żyć aktywnie Recepta na zdrowie - dlaczego warto żyć aktywnie Zdrowie to stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby i kalectwa. Na zdrowie mają wpływ: -styl życia

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) DYREKTYWA KOMISJI 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Zaopatrzenie Przemysłu Mięsnego i Spożywczego Producent Przypraw i Dodatków Technologicznych do Przetwórstwa Mięsnego

Kompleksowe Zaopatrzenie Przemysłu Mięsnego i Spożywczego Producent Przypraw i Dodatków Technologicznych do Przetwórstwa Mięsnego Kompleksowe Zaopatrzenie Przemysłu Mięsnego i Spożywczego Producent Przypraw i Dodatków Technologicznych do Przetwórstwa Mięsnego katalog produktów 2013 1 EDMIR-POL to rodzinna firma, od początku działalności

Bardziej szczegółowo

Agrest- Borówka- Brokuły- Brukselka- Brzoskwinie- Buraki- Cebula-

Agrest- Borówka- Brokuły- Brukselka- Brzoskwinie- Buraki- Cebula- Agrestma dużą wartość dietetyczną. Zawiera bardzo dużo wapnia i potasu, cukier inwertowany, tyle witaminy C, co w cytrynie (45 mg). Owoce agrestu w stanie niepełnej dojrzałości dobrze znoszą transport

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe zapotrzebowan ie na okres umowy

Szacunkowe zapotrzebowan ie na okres umowy FORMULARZ CENOWY - ZADANIE I Zadanie I Pieczywo,mąki, kasze, makarony Lp. Nazwa produktu J.m. Szacunkowe zapotrzebowan ie na okres umowy cena Jedn. Netto w zł Stawka podatku VAT...% Cena jedn. Brutto w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 14.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych

Bardziej szczegółowo

Cieszymy się, że w roku 2010 zostaliśmy nagrodzeni jako Kawiarnia Przyjazna Dzieciom

Cieszymy się, że w roku 2010 zostaliśmy nagrodzeni jako Kawiarnia Przyjazna Dzieciom 1. Drodzy Goście, Na wstępie pragniemy uprzedzić, iż bardzo lubimy gotować i piec ciasta, dlatego wszystko co znajduje się w naszej karcie jest świeże, smaczne i obfite. Staramy się korzystać z produktów

Bardziej szczegółowo

OBRÓT GIEŁDOWY ARTYKUŁAMI ROLNO- SPOŻYWCZYMI

OBRÓT GIEŁDOWY ARTYKUŁAMI ROLNO- SPOŻYWCZYMI Magdalena Liszka 1 Magdalena Dykiel 2 OBRÓT GIEŁDOWY ARTYKUŁAMI ROLNO- SPOŻYWCZYMI Streszczenie: Giełdy uznane są za najwyżej rozwinięte rynki formalne, które po czterdziestu latach ponownie pojawiły się

Bardziej szczegółowo