(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA"

Transkrypt

1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, chlorantraniliprolu, cyjanotraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu i trineksapaku w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG ( 1 ), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje: (1) W dniu 18 lipca 2014 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego ( 2 ) przyjęła kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL) w odniesieniu do azoksystrobiny, bentazonu, chlorantraniliprolu, chlotianidyny, cyjanotraniliprolu, cyprokonazolu, dikamby, difenokonazolu, dikwatu, ditianonu, fenbukonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, glifosatu, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, malationu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu, sulfoksafloru, tolfenpiradu, triazofosu, triflumizolu i trineksapaku. (2) W rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla tych substancji, z wyjątkiem cyjanotraniliprolu, sulfoksafloru i tolfenpiradu. Ponieważ cyjanotraniliprol, sulfoksaflor i tolfenpirad nie są uwzględnione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w ich przypadku obowiązuje wartość wzorcowa 0,01 mg/kg ustanowiona w art. 18 ust. 1 lit. b). (3) Zgodnie z Porozumieniem WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS) NDP powinny być dostosowane do norm międzynarodowych z wyjątkiem przypadków, w których istnieje naukowe uzasadnienie dla utrzymania stopnia ochrony wyższego niż stopień ochrony zapewniony przez normy międzynarodowe. (4) W związku z tym Unia zgłosiła do Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów zastrzeżenie dotyczące CXL zaproponowanych dla następujących kombinacji pestycydów i produktów: bentazonu (wszystkie produkty); chlorantraniliprolu (jaja; groch; ziarna kawy; chmiel); chlotianidyny (wszystkie produkty); cyjanotraniliprolu (warzywa liściowe, oprócz głów sałaty; warzywa owocowe inne niż dyniowate); difenokonazolu (warzywa kapustne; melony; warzywa owocowe inne niż dyniowate; podroby jadalne ze ssaków; mięso ze ssaków; jaja; mleko; ziemniaki); ( 1 ) Dz.U. L 70 z , s. 1. ( 2 ) Wspólny program FAO i WHO dotyczący standardów żywieniowych, Komisja Kodeksu Żywnościowego. Dodatki II i III. Sesja trzydziesta siódma. Genewa, Szwajcaria, lipca 2014 r.

2 PL L 138/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej dikwatu (suszony groch; ziemniaki; ziarna soi); ditianonu (wszystkie produkty); fenbukonazolu (wszystkie produkty); fenpiroksymatu (mięso ze ssaków; podroby jadalne ze ssaków; owoce pestkowe); fludioksonilu (papryka ostra; dyniowate); glifosatu (wszystkie produkty); imazapiku (produkty pochodzenia zwierzęcego); malationu (wszystkie produkty); pentiopiradu (produkty pochodzenia zwierzęcego); propikonazolu (śliwki); spirotetramatu (jagody rosnące na krzewach); sulfoksafloru (wszystkie produkty); tolfenpiradu (wszystkie produkty); triazofosu (wszystkie produkty); triflumizolu (wszystkie produkty) i trineksapaku (podroby jadalne ze ssaków). (5) Wartości CXL w odniesieniu do azoksystrobiny, chlorantraniliprolu, cyjanotraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu i trineksapaku należy zatem włączyć do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 jako NDP z wyjątkiem przypadków, w których odnoszą się one do produktów nieuwzględnionych w załączniku I do tego rozporządzenia lub w których zostały ustalone na poziomie niższym niż obecne NDP. Wspomniane CXL są bezpieczne dla konsumentów w Unii ( 1 ). (6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005. (7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2015 r. W imieniu Komisji Jean-Claude JUNCKER Przewodniczący ( 1 ) Wsparcie naukowe w przygotowaniu stanowiska UE na 46. sesji Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów. Dziennik EFSA 2014;12(7):3737 [182 strony]. doi: /j.efsa

3 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/3 ZAŁĄCZNIK W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku II kolumny dotyczące azoksystrobiny, fludioksonilu, indoksakarbu, izoksaflutolu, propikonazolu, pirymetanilu i trineksapaku otrzymują brzmienie:

4 Numer kodu Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg) Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ( a ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY 0,02 (*) 0,01 (*) (i) Owoce cytrusowe ,02 (*) 8 0,01 (*) Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce) Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis)) Azoksystrobina Fludioksonil (F) (R) Indoksakarb (suma indoksakarbu i jego enancjomeru R) (F) Izoksaflutol (suma izoksaflutolu i jego metabolitu diketonitrylowego wyrażona jako izoksaflutol) Limy (limonki) Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis)) Pozostałe (ii) Orzechy z drzew orzechowych 0,02 (*) 0,05 (*) Migdały 0,1 (*) 0,01 (*) 0, Orzechy brazylijskie 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Orzechy nerkowca 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Kasztany jadalne 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Orzechy kokosowe 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Propikonazol Pirymetanil (R) Trineksapak (suma trineksapaku (w postaci kwasu) i jego soli wyrażona jako trineksapak) L 138/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Orzechy laskowe (Filbert) 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Orzechy makadamia 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Orzeszki pekan 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Orzeszki sosnowe 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Pistacje 1 0,2 0, Orzechy włoskie 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Pozostałe 0,1 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) (iii) Owoce ziarnkowe 0,05 (*) Jabłka (Jabłoń płonka) 0,5 (+) 0, Gruszki (Gruszka azjatycka) 0,5 0,05 (*) Pigwy 0,02 (*) 0,05 (*) Nieszpułka zwyczajna (**) 0,02 (*) (**) Nieśplik japoński (**) 0,02 (*) (**) Pozostałe 0,02 (*) 0,05 (*) (iv) Owoce pestkowe Morele 5 0, Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita) 5 0,05 (*) Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus)) 5 0,05 (*) Pozostałe 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) (v) Jagody i drobne owoce a) Winogrona stołowe i do produkcji wina 2 2 0, Winogrona stołowe Winogrona do produkcji wina PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/5

6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) b) Truskawki 10 4 (+) 0,6 0,05 (*) c) Owoce leśne 5 5 0,05 (*) Jeżyny 0, Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus) Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 0,02 (*) 0,01 (*) 0, Pozostałe 0,02 (*) 0,01 (*) d) Inne drobne owoce i jagody 0,05 (*) Borówki amerykańskie (Borówki czarne) 5 2 0, Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitisidaea)) 0, Porzeczki (czerwone, czarne i białe) 5 2 0, Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes) 5 2 0, Róża dzika (**) 0,01 (*) 0,8 (**) Morwy (Chróścina jagodna zwana też:»poziomkowym drzewem«) Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) (**) 0,01 (*) 0,8 (**) 5 (**) 0,01 (*) 0,8 (**) 15 (**) 0,8 0,8 (**) Pozostałe 5 0,01 (*) 0, (vi) Owoce różne a) Z jadalną skórką 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) L 138/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Daktyle 0,05 (*) 0,01 (*) Figi 0,05 (*) 0,01 (*) Oliwki stołowe 0,05 (*) 0,02 (*) Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp,)) 0,05 (*) 0,01 (*) Karambola (Bilimbi) (**) (**) 0,01 (*) Kaki (szaron, persymon) (**) (**) Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora)) (**) (**) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,01 (*) b) Z niejadalną skórką, małe 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Kiwi 0,05 (*) Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny) 0,05 (*) 0,01 (*) Owoce męczennicy 4 0,01 (*) Owoc opuncji (cactus fruit) (**) 0,01 (*) (**) Caimito (**) 0,01 (*) (**) Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota) Pozostałe 0,05 (*) 0,01 (*) c) Z niejadalną skórką, duże (**) 0,01 (*) (**) Awokado 0,05 (*) 0,4 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) 2 0,01 (*) 0,2 0,1 0, Mango 0,7 2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Papaja 0,3 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/7

8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Granaty 0,05 (*) 3 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea) (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus)) (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Ananasy 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Chlebowiec właściwy (Jackfruit) (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Durian (rościan) (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Flaszowiec miękkociernisty (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) a) Ziemniaki 7 5 0,02 (*) 0,05 (*) b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste 1 0,02 (*) 0,01 (*) Maniok (Dasheen, eddoe/japanese taro, tannia) 0,01 (*) Słodkie ziemniaki Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) Maranta trzcinowata (**) 0,01 (*) (**) Pozostałe 0,01 (*) c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego Buraki 1 0,02 (*) 0,01 (*) Marchew 1 0,02 (*) Seler korzeniowy 0,2 0,02 (*) 0,01 (*) Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty topinambur) (Czyściec bulwiasty) ,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) L 138/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pasternak 1 0,02 (*) 0,01 (*) Pietruszka zwyczajna - korzeń 1 0,02 (*) 0,01 (*) Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy) 0,3 0,3 0,01 (*) 1 0,02 (*) 0,01 (*) Brukiew 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Rzepa 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) (ii) Warzywa cebulowe 10 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Czosnek 0,02 0,01 (*) Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta) 0,5 0, Szalotka 0,02 0,01 (*) Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany) Pozostałe 0,01 (*) 0,01 (*) (iii) Warzywa owocowe 0,02 (*) 0,01 (*) a) Rośliny psiankowate Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty) 3 0, Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) 1 0,3 0,05 (*) Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon)) 0,4 0,5 0,05 (*) Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) b) Dyniowate z jadalną skórką 1 0,4 0,5 0,05 (*) 0, PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/9

10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Ogórki Korniszony Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/ lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/ gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi) Pozostałe c) Dyniowate z niejadalną skórką 1 0,3 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana)) Arbuzy Pozostałe d) Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) (iv) Warzywa kapustne 5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) a) Kapustne kwitnące 0, Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński) 0,7 (+) Kalafiory 0,01 (*) (+) Pozostałe 0,01 (*) b) Kapustne głowiaste Brukselka 0,01 (*) 0, Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) 2 0, Pozostałe 0,01 (*) 0,02 (*) c) Kapustne liściowe L 138/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai) Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) ,01 (*) 0, Pozostałe 0,01 (*) 0, d) Kalarepa 0,01 (*) 0,02 (*) (v) Warzywa liściowe i świeże zioła 0,05 (*) a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne 15 0,02 (*) 0,01 (*) Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna) ,01 (*) Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/c, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego) Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny) ,01 (*) Gorycznik wiosenny (**) 15 1 (**) 0,01 (*) Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,)) 15 2 (+) 0,01 (*) Gorczyca sarepska (**) 15 1 (**) 0,01 (*) Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy ) 15 2 (+) Pozostałe ,01 (*) b) Szpinak i podobne (liście) 15 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/11

12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian) Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda)) 30 2 (**) 15 1 (**) Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) Pozostałe c) Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata) d) Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna) (**) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 10 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska) 0,2 0,02 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) f) Zioła 15 0,05 (*) 20 0,02 (*) Trybula Szczypiorek Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum)) Pietruszka nać (Liście pietruszki korzeniowej) Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis) (**) 2 (**) Rozmaryn (**) 2 (**) Tymianek (Majeranek, oregano) (**) 2 (**) Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry) (**) 15 (**) Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa) (**) 2 (**) Estragon (Hizop) (**) 2 (**) L 138/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pozostałe (vi) Warzywa strączkowe (świeże) 3 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi) Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) 1 0,5 3 0,4 0,02 (*) 0,01 (*) Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy) 1 0,02 (*) Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca) 0,05 0,02 (*) 0, Soczewica 0,05 0,02 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) (vii) Warzywa łodygowe (świeże) 0,02 (*) 0,01 (*) Szparagi 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Karczochy (Łodygi Borago officinalis) 15 0,01 (*) 3 0,05 (*) 0,01 (*) Seler 15 1,5 2 0,05 (*) 0,01 (*) Koper włoski 10 0,05 3 0,05 (*) 0,01 (*) Karczochy kuliste (Kwiat bananowca) 5 0,01 (*) 0,2 0,05 (*) 0,01 (*) Por 10 0,01 (*) 0,02 (*) 0, Rabarbar 0,6 0,01 (*) 3 0,05 (*) 0,01 (*) Pędy bambusa (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Rdzenie palmowe (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) (viii) Grzyby 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne)) Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/13

14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pozostałe (ix) Wodorosty morskie (**) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) 0,01 (*) NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE 0,1 0,02 (*) 0,05 (*) Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) 0,5 0,2 0,5 10 (+) Soczewica 0,4 0,01 (*) 0,5 0,02 (*) Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny) 0,4 0,2 0,5 0,02 (*) Łubin 0,4 0,01 (*) 0,5 0,02 (*) Pozostałe 0,4 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) NASIONA I OWOCE OLEISTE 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (i) Nasiona oleiste Siemię lniane 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Orzeszki ziemne 0,2 0,02 (*) 0,2 0,01 (*) Mak 0,4 0,02 (*) 0,1 (*) Ziarna sezamu 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Ziarna słonecznika 0,5 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) 0,5 0,05 0,1 (*) Ziarna soi 0,5 0,5 0,1 (*) 0,01 (*) Nasiona gorczycy 0,4 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Nasiona bawełny 0,7 1 0,1 (*) 0,01 (*) Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Krokosz balwierski (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) L 138/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis)) (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Lnicznik właściwy (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Konopie 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Rącznik pospolity (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) (ii) Owoce oleiste 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Oliwki do produkcji oliwy 0,05 (*) Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) (**) (**) Olejowiec gwinejski (**) (**) Drzewo kapokowe (**) (**) Pozostałe 0,1 (*) ZBOŻA 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Jęczmień 1,5 0,2 0,05 (*) (+) Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Kukurydza 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Owies zwyczajny 1,5 0,2 0,05 (*) (+) Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica)) 5 0,7 0,05 (*) 0,02 (*) Żyto 0,3 0,05 (*) 0,05 (*) (+) 0, Sorgo 10 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Pszenica (Orkisz, pszenżyto) 0,3 0,05 (*) 0,05 (*) (+) Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis)) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) (i) Herbata 0,1 (*) 0,05 (*) 5 0,05 (*) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/15

16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (ii) Ziarna kawy (**) 0,05 (*) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) (iii) Napary ziołowe (suszone) (**) 0,05 (*) (**) a) Kwiaty (**) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) Kwiaty rumianku (**) (**) Kwiat malwy sudańskiej (**) (**) Płatki róży (**) (**) Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra)) (**) (**) Lipa drobnoziarnista (**) (**) Pozostałe (**) (**) b) Liście (**) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) Liście truskawki (**) (**) Liście rooibos (Liście miłorzębu) (**) (**) Ostrokrzew paragwajski (**) (**) Pozostałe (**) (**) c) Korzenie (**) (**) Korzeń waleriany (**) 1 (**) 0,05 (*) Korzeń żeńszenia (**) 4 (**) 1, Pozostałe (**) 1 (**) 0,05 (*) d) Pozostałe napary ziołowe (**) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) (iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) (v) Chleb świętojański (st johns bread) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) (**) 0,05 (*) CHMIEL (suszony) 30 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) PRZYPRAWY (**) (**) (i) Nasiona (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) L 138/16 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Anyż (**) (**) Czarnuszka siewna (**) (**) Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego) (**) (**) Kolendra (**) (**) Kmin rzymski (**) (**) Koper ogrodowy (**) (**) Koper włoski (**) (**) Kozieradka pospolita (**) (**) Gałka muszkatołowa (**) (**) Pozostałe (**) (**) (ii) Owoce i jagody (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Ziele angielskie (**) (**) Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński) (**) (**) Kminek (**) (**) Kardamon malabarski (**) (**) Jagody jałowca (**) (**) Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy) (**) (**) Wanilia płaskolistna (**) (**) Tamarynd (**) (**) Pozostałe (**) (**) (iii) Kora (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Cynamon (Kasja) (**) (**) Pozostałe (**) (**) (iv) Korzenie lub kłącza (**) (**) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/17

18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Lukrecja (**) 1 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Imbir (**) 1 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Kurkuma (**) 1 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Chrzan pospolity (**) (+) (+) (+) (**) (+) (+) Pozostałe (**) 1 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) (v) Pąki (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Goździki (**) (**) Kapary (**) (**) Pozostałe (**) (**) (vi) Słupki kwiatowe (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Szafran (**) (**) Pozostałe (**) (**) (vii) Osnówka nasienia (**) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (**) 0,05 (*) 0,05 (*) Kwiat muszkatołowy (**) (**) Pozostałe (**) (**) ROŚLINY CUKRODAJNE (**) 0,01 (*) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Burak cukrowy (korzeń) (**) 0,1 (**) 0,01 (*) Trzcina cukrowa (**) 0,02 (*) (**) 0, Cykoria podróżnik korzenie (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) Pozostałe (**) 0,02 (*) (**) 0,01 (*) PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE (i) Tkanka a) Świnie 0,01 (*) 0,1 (*) Mięśnie 0,05 (*) 0,01 (*) 2 0,02 (*) 0,01 (*) (+) L 138/18 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Tłuszcz 0,05 (*) 0,05 (*) 2 0,02 (*) 0,01 (*) Wątroba 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0,01 (*) Nerka 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0, Podroby jadalne 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) 0,01 (*) b) Bydło (+) Mięśnie 0,05 (*) 0,04 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Tłuszcz 0,05 (*) 0,2 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Wątroba 0,07 0,2 0,05 0,1 0,1 0,1 (*) 0,01 (*) Nerka 0,07 0,2 0,05 0,1 0,05 0,2 0, Podroby jadalne 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) c) Owce (+) Mięśnie 0,05 (*) 0,04 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Tłuszcz 0,05 (*) 0,2 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Wątroba 0,07 0,2 0,05 0,1 0,1 0,1 (*) 0,01 (*) Nerka 0,07 0,2 0,05 0,1 0,05 0,2 0, Podroby jadalne 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) d) Kozy (+) Mięśnie 0,05 (*) 0,04 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Tłuszcz 0,05 (*) 0,2 2 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,01 (*) Wątroba 0,07 0,2 0,05 0,1 0,1 0,1 (*) 0,01 (*) Nerka 0,07 0,2 0,05 0,1 0,05 0,2 0, PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/19

20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Podroby jadalne 0,07 0,05 (*) 0,05 0,1 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) e) Konie, osły, muły lub osłomuły (**) (**) Mięśnie (**) 0,01 (*) 2 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Tłuszcz (**) 0,2 2 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Wątroba (**) 0,2 0,05 0,1 (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Nerka (**) 0,2 0,05 0,1 (**) 0,2 0, Podroby jadalne (**) 0,05 (*) 0,05 0,1 (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Pozostałe (**) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie 0,05 (*) 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,05 (*) Mięśnie 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Tłuszcz 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Wątroba 0,05 (*) 0,2 0, Nerka 0,05 (*) 0,2 0, Podroby jadalne 0,05 (*) 0,2 0, Pozostałe 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa) (**) (**) Mięśnie (**) 0,01 (*) 2 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Tłuszcz (**) 0,2 2 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Wątroba (**) 0,2 0,05 0,1 (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Nerka (**) 0,2 0,05 0,1 (**) 0,2 0, Podroby jadalne (**) 0,05 (*) 0,05 0,1 (**) 0,1 (*) 0,01 (*) Pozostałe (**) 0,05 (*) 0,05 0,02 (*) (**) 0,1 (*) 0,01 (*) (ii) Mleko 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 L 138/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 14.3.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 DYREKTYWA KOMISJI 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 279/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.10.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1004/2013 z dnia 15 października 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 280/2 24.10.2015 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1910 z dnia 21 października 2015 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.6.2016 L 167/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1002 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005

Bardziej szczegółowo

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy. 27.1.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/69 DYREKTYWA KOMISJI 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 17.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 21.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 17/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 36/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.7.2015 L 181/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1101 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Podział produktów spożywczych na grupy Produkty zbożowe Warzywa i owoce Warzywa - Bogate w wit. C - Bogate

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1 Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Materiały można wydrukować i umieścić w zeszycie! s. 31 Zadanie 16. Dokonaj podziału wymienionych właściwości

Bardziej szczegółowo

Tajlandia 5 kg. 3 Ananas suszony krążki Tajlandia 5kg 8 4 Brzoskwinie suszone. 7 Figi suszone cal.2 Turcja 2,5 kg 8 8 Figi suszone cal.

Tajlandia 5 kg. 3 Ananas suszony krążki Tajlandia 5kg 8 4 Brzoskwinie suszone. 7 Figi suszone cal.2 Turcja 2,5 kg 8 8 Figi suszone cal. P.H.U. JAPAR Ul. Spławie 72, 61-311 Poznań tel. 61 7916, fax. 61 79329 www.japar.pl Poznań, 01.10.2012 Asortyment Lp. Owoce suszone i kandyzowane Nazwa produktu Kraj pochodzenia 1 Ananas suszony kostka

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAśY. 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł. 2. Cynamon laski 40g 2,50zł. 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł. 4. Goździk 15g 2,50zł

OFERTA SPRZEDAśY. 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł. 2. Cynamon laski 40g 2,50zł. 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł. 4. Goździk 15g 2,50zł OFERTA SPRZEDAśY Lp. Przyprawy Waga Cena 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł 2. Cynamon laski 40g 2,50zł 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł 4. Goździk 15g 2,50zł 5. Goździk mielony 15g 2,50zł 6. Gorczyca biała

Bardziej szczegółowo

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi MIĘSO I DRÓB O A B AB baranina + - + + bekon - - - - cielęcina + - 0 - dziczyzna + - + - gęś 0 - - - indyk 0 0 0 + jagnięcina + - + + kaczka 0 - - - królik 0 - + + kurczak

Bardziej szczegółowo

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu Mark Twain Nawyki żywieniowe kształtują się do 10 roku życia, potem nadal mogą być modyfikowane,

Bardziej szczegółowo

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu 400 g 22,50 Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy 3,5%, sól Farsz: ziemniaki 61%, tofu 18%, kapusta pekińska

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

PRZYPRAWY JEDNORODNE, ZIOŁA I SUSZE WARZYWNE,,MARION TRADE WYKAZ ASORTYMENTU NAZWA PRODUKTU

PRZYPRAWY JEDNORODNE, ZIOŁA I SUSZE WARZYWNE,,MARION TRADE WYKAZ ASORTYMENTU NAZWA PRODUKTU FIRMA HANDLOWA,,MARION TRADE'' ROBERT LEWANDOWSKI UL. BOCZKOWSKA 69 63-460 SKALMIERZYCE POLSKA/POLAND TEL. KOM.: +48 881305777 NIP: 6181638895 REGON: 302215072 skype: marionspices E-MAIL: mariontrade@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki Indeks Glikemiczny jest to pomiar mówiący o tym, jak szybko rośnie poziom cukru we krwi po posiłku. Najlepiej czujemy się wtedy, gdy poziom cukru we krwi rośnie powoli. Cukier we krwi to paliwo dla Twojego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 68/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 212/2013 z dnia 11 marca 2013 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FOODPROFIL 88 IgG (1-3)/IgG4 PRODUKTY BADANE W POSZCZEGÓLNYCH PANELACH BADAŃ

FOODPROFIL 88 IgG (1-3)/IgG4 PRODUKTY BADANE W POSZCZEGÓLNYCH PANELACH BADAŃ FOODPROFIL 45 IgG (1-4) FOODPROFIL 88 IgG (1-3)/IgG4 FOODPROFIL 280 IgG (1-3)/IgG4 CENA BADAŃ W ALAB LABOLATORIA 490 zł 940 zł 1600zł PRODUKTY BADANE W POSZCZEGÓLNYCH PANELACH BADAŃ PRODUKTY MLECZNE JAJA

Bardziej szczegółowo

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora.

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora. Lista zamienników 140g cukinii 100g bakłażana 80g dyni 70g kabaczka 80g papryki czerwonej 100g ogórka 50g papryki czerwonej 100g pomidora 100g rzodkiewek 100g dyni 200g cukinii 130g kalafiora 100g brokuła

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 31/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 6 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 27.07.2015-06.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Dieta dla osób dieta 1200 kcal chorujących na dieta 1500 kcal cukrzycę typu 2* dieta 1800 kcal Zdrowe żywienie w cukrzycy Lista wymienników 1 porcji produktów**

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie owoców i warzyw w żywieniu

Zastosowanie owoców i warzyw w żywieniu Zastosowanie owoców i warzyw w żywieniu Opracowała: Magdalena Kalejta technolog żywności i żywienia człowieka Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Olecko 2012 r. Warzywa i owoce powinny być szeroko

Bardziej szczegółowo

O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A

O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A O F E R T A A S O R T Y M E N T O W A KASZE Kasza gryczana nieprażona : 300 g, 5 kg Kasza gryczana prażona : 500 g, 1 kg, 5 kg Kasza jaglana : 400 g, 1 kg, 5 kg Kasza jęczmienna koszalińska średniorozdrobniona:

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 26/2015 02 lipca 2015r. ` Rynek owoców i warzyw świeżych NOTOWANIA W DNIACH: 22.06.2015-02.07.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 34/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 27 sierpnia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH: 17.08.2015-27.08.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH

WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH WARZYWA JAKIE I ILE W WYBRANYCH SCHORZENIACH dr inż. Dominika Głąbska Zakład Dietetyki Katedra Dietetyki Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW warzywa i owoce są istotnym elementem codziennej

Bardziej szczegółowo

GIS-BŻ-UE-4270-17/PS/13/2 Warszawa, 20 lutego 2013 r.

GIS-BŻ-UE-4270-17/PS/13/2 Warszawa, 20 lutego 2013 r. GIS-BŻ-UE-4270-17/PS/13/2 Warszawa, 20 lutego 2013 r. I N S T R U K C J A D L A P R Z E D S T A W I C I E L A P O L S K I Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt sekcja Pozostałości

Bardziej szczegółowo

Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym

Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym Tabela produktów o niskim indeksie glikemicznym Jaja 0 Fasolka pnąca 15 Kawa, herbata 0 Fasolka szparagowa 15 Majonez (jaja, olej, musztarda) 0 Grzyby 15 Owoce morza 0 Imbir 15 Ryby 0 Kalafior 15 Sery

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 21.1.2016 L 14/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/60 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

1. Winogrona suszone ; ; ex ; ex ex ; ex

1. Winogrona suszone ; ; ex ; ex ex ; ex Wykaz żywności podlegającej wzmożonym kontrolom urzędowym w wyznaczonych miejscach wprowadzenia zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi Komisji UE Rozporządzenie (WE) nr 669/09 z dnia 24 lipca 09r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW. Jadłospis wiosna. Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW. Jadłospis wiosna. Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 IM RUCHU OBROOCÓW POKOJU UL. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO 20 50-337 WROCŁAW Jadłospis wiosna Obowiązuje od 01 kwietnia do 31 maja Szkoła została zgłoszona do udziału w projekcie Szkoła w

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 28 grudnia 2007 r.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 28 grudnia 2007 r. 27.6.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/25 DYREKTYWA KOMISJI 2007/39/WE z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe!

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! FIMARO - Polskie przetwory według domowej receptury Anny Walczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Lista zakupów na 7 dni diety

Lista zakupów na 7 dni diety Lista zakupów na 7 dni diety bakalie 1 Orzechy włoskie 54 2 Wiórki kokosowe 10 jaja 1 Jaja kurze całe ekologiczne 381 nabiał 1 Jogurt naturalny, 2% tłuszczu 800 2 Kefir, 2% tłuszczu 600 3 Maślanka spożywcza,

Bardziej szczegółowo

Oferta asortymentowa

Oferta asortymentowa Poznaj smaki całego świata Oferta asortymentowa Przyprawy Bazylia 10 g 20/11200 46/460 Chili 20 g 20/11200 56/560 Curry 20 g 30/9200 56/560 Cynamon 20 g 20/11200 56/560 Czosnek granulowany 30 g 20/11200

Bardziej szczegółowo

Okres zbioru roślin. Styczeń Luty

Okres zbioru roślin. Styczeń Luty Okres zbioru roślin Styczeń Luty Marzec Arcydzięgiel litwor (owoce, korzenie) Łopian większy (korzenie) Chrzan pospolity (korzenie) Stokrotka pospolita (liście i pąki) Świerząbek bulwiasty (korzenie) Wierzbówka

Bardziej szczegółowo

..., dnia listopada 2013 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y

..., dnia listopada 2013 roku... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y ..., dnia listopada 2013 roku.... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Sprawa nr 17/2013 Załącznik nr 1 (do specyfikacji) F o r m u l a r z o f e r t o w y Nazwa wykonawcy 1 Uwagi Siedziba wykonawcy Oddział wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. PPH Kameleon Sylwia Wrotniak Kopy 6 98-332 Rząśnia Tel. 785-116-011 E-mail: kameleonpokarmy@wp.pl www.kameleonpokarmy.

Katalog produktów. PPH Kameleon Sylwia Wrotniak Kopy 6 98-332 Rząśnia Tel. 785-116-011 E-mail: kameleonpokarmy@wp.pl www.kameleonpokarmy. Katalog produktów PPH Kameleon Sylwia Wrotniak Kopy 6 98-332 Rząśnia Tel. 785-116-011 E-mail: kameleonpokarmy@wp.pl www.kameleonpokarmy.pl Chomik speciality 850g Skład pokarmu: proso, chleb świętojański,

Bardziej szczegółowo

SIBO Specific Diet - protokół dr Siebecker - SIBO (cz. III)

SIBO Specific Diet - protokół dr Siebecker - SIBO (cz. III) SIBO Specific Diet - protokół dr Siebecker - SIBO (cz. III) Protokół dr Siebecker, jednej z największych specjalistek na świecie w dziedzinie SIBO, powstał w odpowiedzi na potrzeby pacjentów, cierpiących

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 92/20 8.4.2015 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/552 z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok MONITORING I URZĘDOWA KONTROLA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100 Zestaw 12 Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g I porcja 10 porcji Ogórek kwaszony 30,0 0,300 Marchew 18,7 0,187 Pietruszka, korzeń 7,5 0,075 Por 7,5 0,075 Seler korzeniowy 3,7 0,037 Ziemniaki 75,0 0,750

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części

Sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu V części FORMULARZ OFERTOWY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy... Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Adres e mail Wykonawcy:... Do: nazwa

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 2/2015 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 15 stycznia 2015r. NOTOWANIA W DNIACH 5.01.2014 15.01.2015 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe i produkcyjne gospodarstw ekologicznych i będących w okresie przestawiania, wg stanu na maj 2011 r. (produkcja aktualna i planowana)

Dane teleadresowe i produkcyjne gospodarstw ekologicznych i będących w okresie przestawiania, wg stanu na maj 2011 r. (produkcja aktualna i planowana) Dane teleadresowe i produkcyjne gospodarstw ekologicznych i będących w okresie, wg stanu na maj 2011 r. (produkcja aktualna i planowana) Lp. Imię i nazwisko 1 Jan Buczyk 2 3 4 5 6 7 8 Ludwik Kotarski Edward

Bardziej szczegółowo

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych DIETA 1200 kcal Dzień I * miarach I śniadanie 290 Musli z rodzynkami i orzechami 2 łyżki 30 g 112 Mleko 0.5 % tłuszczu 1 szklanka 250 ml 97 Grejpfrut 1 szt., średni 350 g 81 II śniadanie 251 Chleb żytni

Bardziej szczegółowo

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe!

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! FIMARO - Polskie przetwory według domowej receptury Anny Walczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Dieta bezglutenowa Słodycze

Dieta bezglutenowa Słodycze Dieta bezglutenowa Słodycze Gluten mieszaninabiałekroślinnych,gluteniny(jednej z glutelin)igliadyny, występująca w ziarnach niektórych zbóż, np. pszenicy, żyta i jęczmienia Produkty bezglutenowe Ryż Kukurydza

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 26.6.2015 L 161/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1005 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów ołowiu w niektórych środkach

Bardziej szczegółowo

smaczne i zdrowe Soki i koktajle domowe

smaczne i zdrowe Soki i koktajle domowe smaczne i zdrowe Soki i koktajle domowe SPIS TREŚCI Wstęp 4 Soki wyciskane 6 Aromatyczny sok z jarmużu i ananasa 6 Miętowy sok owocowo-warzywny 6 Sok owocowo-marchewkowy 7 Sok z marchewki i rzepy 7 Sok

Bardziej szczegółowo

Plan dietetyczny dla Imię i Nazwisko

Plan dietetyczny dla Imię i Nazwisko Plan dietetyczny dla Imię i Nazwisko Dieta redukcyjna 1350 kcal Dietetyk Agnieszka Besz Poradnia Dietetyczna StudioDiety www.studio-diety.pl Dzień Śniadanie II Śniadanie Obiad Przekąska Kolacja Sałatka

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 23/ 2011 Rynek owoców i warzyw świeżych 16 czerwca 2011 r. NOTOWANIA W DNIACH 6.06.2011-16.06.2011 r. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 23/2014 ` Rynek owoców i warzyw świeżych 12 czerwca 2014 r. NOTOWANIA W DNIACH 02.06.2014 12.06.2014 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i

Bardziej szczegółowo

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe!

Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! Od ponad 10 lat naszym celem jest produkcja przetworów domowym sposobem, które oprócz wyśmienitego smaku są przede wszystkim zdrowe! FIMARO - Polskie przetwory według domowej receptury Anny Walczyńskiej

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ RZUCAJĄC PALENIE ZMIEŃ DIETĘ

PAMIETAJ RZUCAJĄC PALENIE ZMIEŃ DIETĘ PAMIETAJ RZUCAJĄC PALENIE ZMIEŃ DIETĘ Wiele osób rozważających decyzję o rzuceniu palenia obawia się przytycia. Jeśli i Ty masz podobne obawy skorzystaj z naszych rad. Chcąc po zaprzestaniu palenia utrzymać

Bardziej szczegółowo

Domowa spiżarnia. Suche produkty zbożowe. penne (pióra), tagiatelle (wstążki) i kształtach (ja zawsze mam spaghetti,

Domowa spiżarnia. Suche produkty zbożowe. penne (pióra), tagiatelle (wstążki) i kształtach (ja zawsze mam spaghetti, Domowa spiżarnia Produkty, które możecie mieć zawsze pod ręką, o długim okresie przydatności do spożycia stanowiące bazę do tego, aby po dokupieniu niezbędnych surowców świeżych zawsze szybko i prosto

Bardziej szczegółowo

FER.042.22.2014 Częstochowa, 16.10.2014 r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 )

FER.042.22.2014 Częstochowa, 16.10.2014 r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) Projekt z komponentem ponadnarodowym pn. Klucz do kariery FER.042.22.2014 Częstochowa, 16.10.2014 r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu z komponentem ponadnarodowym

Bardziej szczegółowo

Żywienie a nastrój. Składniki odżywcze wpływające na nastrój:

Żywienie a nastrój. Składniki odżywcze wpływające na nastrój: Żywienie a nastrój dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak Katedra i Zakład Dietetyki SGGW w Warszawie Składniki odżywcze wpływające na nastrój: Kwas foliowy Witamina B 6 Witamina B 12 Witamina D Witamina C Kwasy

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie na Odchudzanie

Wyzwanie na Odchudzanie Wyzwanie na Odchudzanie Gratulacje! Dzisiejsze tematy: Węglowodany Cukier Indeks i Ładunek Glikemiczny Węglowodany są ważne! są źródłem szybko przyswajalnej energii, odżywiają bezpośrednio komórki mózgowe,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak.

Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany rodzaj opak. Pakiet Nr 1 - Artykuły spożywcze L.p. Asortyment Proponowany 1. Biszkopty 0,5-1 kg 5 2. Budyń bez cukru 40g 100 g 80 3. Chleb chrupki 100g-300g 50 4. Chrupki kukur. 50 g -100g 20 5. Chrzan 100 g-400g 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych

Bardziej szczegółowo

Choroby alergiczne są powszechnie uważane za najczęściej występujące schorzenia współczesnej cywilizacji.

Choroby alergiczne są powszechnie uważane za najczęściej występujące schorzenia współczesnej cywilizacji. Choroby alergiczne są powszechnie uważane za najczęściej występujące schorzenia współczesnej cywilizacji. Blisko 70% alergii występuje u populacji poniżej 30 roku życia a generalną większość stanowią dzieci

Bardziej szczegółowo

IPRA FRANCE S.A. PRODUITS AROMATIQUES INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES AROMATY PŁYNNE I PROSZKOWE

IPRA FRANCE S.A. PRODUITS AROMATIQUES INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES AROMATY PŁYNNE I PROSZKOWE IPRA FRANCE S.A. PRODUITS AROMATIQUES INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES AROMATY PŁYNNE I PROSZKOWE AROMATY I KONCENTRATY AROMATÓW DO PRZYNĘT, ZANĘT,ATRAKTORÓW,ATOMIXÓW,KONCENTRATÓW,DIPÓW,

Bardziej szczegółowo

w w w. l e o n i u k. p l

w w w. l e o n i u k. p l www.leoniuk.pl Jesteśmy przedsiębiorstwem handlowo - usługowym działającym w branży spożywczej od 1997 roku. Firma znajduje się w południowej części województwa podlaskiego zielonych płuc Polski. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 174/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.7.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 600/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Gimnazja Zestaw 1 Krupnik Waga 1 porcji - 400 g I porcja 10 porcji g kg Kasza jęczmienna perłowa 15,0 0,150

Bardziej szczegółowo

Zdaniem amerykańskich specjalistów białko nie stanowi problemu w dietach wegetariańskich, ponieważ obecnie spożywamy zbyt duże ilości protein.

Zdaniem amerykańskich specjalistów białko nie stanowi problemu w dietach wegetariańskich, ponieważ obecnie spożywamy zbyt duże ilości protein. Dieta wegetariańska Bardzo często powielane są nieprawdziwe informacje na temat diety wegetariańskiej na przykład w kontekście białka. W opinii nie tylko specjalistów z zakresu dietetyki ale również lekarzy

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto

Cena jednostkowa brutto. Wartość brutto Grupa I Przetwory sypkie Lp Nazwa artykułu Kod CPV Jednostka 1 Cukier 1 kg 15831000-4 szt 650 2 Mąka pszenna typ 450 1kg 15612100-2 szt 550 3 Kasza jęczmienna wiejska 1 kg 15613100-9 szt 60 4 Kasza jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100

Zestaw 12. Ziemniaki gotowane Waga l porcji -150 g. 10 porcji kg. l porcja g. Ziemniaki Sól 210,0 2,100 Zestaw 12 Zupa ogórkowa Waga 1 porcji - 300 g I porcja 10 porcji Ogórek kwaszony 30,0 0,300 Marchew 18,7 0,187 Pietruszka, korzeń 7,5 0,075 Por 7,5 0,075 Seler korzeniowy 3,7 0,037 Ziemniaki 75,0 0,750

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII ZDROWEGO ŻYWIENIA. Opis. - praca z materiałami drukowanymi, - pogadanka, - dyskusja problemowa

PROGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII ZDROWEGO ŻYWIENIA. Opis. - praca z materiałami drukowanymi, - pogadanka, - dyskusja problemowa PROGRAM ZAJĘĆ W RAMACH AKADEMII ZDROWEGO ŻYWIENIA Uwaga: Dopuszcza się modyfikację kolejności zaplanowanych tematów. Kolejne zajęcia Temat główny - Liczba godzin Metody prowadzenia zajęć: Opis 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 25.9.2015 L 249/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1607 z dnia 24 września 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego)

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) Nr sprawy: SP 30/07/11/2015 Załącznik nr 4 do Specyfikacji KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE I NABIAŁOWE Lp Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia - FORMULARZ CENOWY Oznaczenie sprawy: S.P.7. 212.1.15 Część I zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia - FORMULARZ CENOWY Oznaczenie sprawy: S.P.7. 212.1.15 Część I zamówienia Załącznik Nr 1A do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia - FORMULARZ CENOWY Oznaczenie sprawy: S.P.7. 212.1.15 Część I zamówienia LP PRZEDMIOT ZAMOWIENIA JEDNOSTKA MIARY ILOŚĆ SZACUNKOWA CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Herbaty cz.6. Napary owocowe Oferta handlowa 2014/2015 ważna od 01.10.2014 r. produkt pochodzący z kontrolowanej produkcji organicznej (BIO)

Herbaty cz.6. Napary owocowe Oferta handlowa 2014/2015 ważna od 01.10.2014 r. produkt pochodzący z kontrolowanej produkcji organicznej (BIO) Herbaty cz.6 Napary owocowe Oferta handlowa 2014/2015 ważna 01.10.2014 r. Oznaczenia symboli w ofercie: nowości 2014/2015 herbaty posiadające certyfikat pochzenia herbata polecana, lubiana przez Klientów

Bardziej szczegółowo

ielona aromatyzowana HERBATA Dla spragnionych poszukiwaczy nowych smaków i aromatów przygotowaliśmy coś wyjątkowego.

ielona aromatyzowana HERBATA Dla spragnionych poszukiwaczy nowych smaków i aromatów przygotowaliśmy coś wyjątkowego. 6 HERBATA Dla spragnionych poszukiwaczy nowych smaków i aromatów przygotowaliśmy coś wyjątkowego. Do zielonej herbaty dodajemy starannie wyselekcjonowane składniki i skraplamy odrobiną aromatu. Wszystkie,

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-10 Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych TAK NIE Jednostka miary

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-10 Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych TAK NIE Jednostka miary Część z nr str. 1 wypełnionych przez jednostkę sprawozdawczą GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt.

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1d do siwz KALKULACJA CENOWA Część IV Różne artykuły spożywcze Lp. Nazwa towaru C.P.V. Jedn. miary Ilość 1 Ananasy w plastrach 565g, puszka 15332100-5 szt. 100 2 3

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS. Kotlet mielony (z pieca) 120g Ziemniaki 160g Surówka z czerwonej kapusty 80g Kalafior gotowany 90g

JADŁOSPIS. Kotlet mielony (z pieca) 120g Ziemniaki 160g Surówka z czerwonej kapusty 80g Kalafior gotowany 90g 06.01.2016 07.01.2016 08.01.2016 Rosół Grochówka Kotlet mielony (z pieca) 120g Ziemniaki 160g Surówka z czerwonej kapusty 80g Kalafior gotowany 90g Sola panierowana (z pieca) 110g Surówka z kapusty kiszonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 30.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 143/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 495/2013 z dnia 29 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 996/2012 wprowadzające specjalne

Bardziej szczegółowo

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW Odżywiamy się zdrowo! PREZENTACJA DLA PRZEDSZKOLAKÓW CO POWINNY JEŚĆ DZIECI WITAMINY PRODUKTY ZBOŻOWE PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO PRZETWORY MLECZNE ZASADY ZDROWEGO

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gdańsk Oliwa: Dostawa warzyw i owoców do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Numer ogłoszenia: 109861-2015; data zamieszczenia: 24.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRODUKTÓW FIRMY BIOTECH 51 tydzień

OFERTA PRODUKTÓW FIRMY BIOTECH 51 tydzień OFERTA PRODUKTÓW FIRMY BIOTECH 51 tydzień Nazwa produktu Opakowanie [g] Cena netto [zł/szt] VAT [%] Cena brutto [zł/szt] 18 ZIÓL OJCA MATEUSZA 50 3,24 zł 8 3,50 zł ANYŻ GWIAZDKOWY 30 3,24 zł 8 3,50 zł

Bardziej szczegółowo

Przepisy wegetariańskie opracowane przez Agnieszkę Wiśniewską http://humanrecycling.pl/ Przykładowy jadłospis w diecie antynowotworowej

Przepisy wegetariańskie opracowane przez Agnieszkę Wiśniewską http://humanrecycling.pl/ Przykładowy jadłospis w diecie antynowotworowej Przepisy wegetariańskie opracowane przez Agnieszkę Wiśniewską http://humanrecycling.pl/ Przykładowy jadłospis w diecie antynowotworowej Śniadanie 1. ¼ szklanki płatków owsianych, ¼ szklanki płatków orkiszowych,

Bardziej szczegółowo

Surówka z sałaty, papryki i świeżych ogórków Waga 1 porcji -100 g. Budyń Waga 1 porcji - 200 g

Surówka z sałaty, papryki i świeżych ogórków Waga 1 porcji -100 g. Budyń Waga 1 porcji - 200 g Surówka z sałaty, papryki i świeżych oórków Waa 1 porcji -100 Oórek 70,0 0,700 Papryka czerwona 20,0 0,200 Sałata 30,0 0,300 Jourt naturalny 2% tłuszczu 20,0 0,200 Pieprz Czosnek Koper Budyń Waa 1 porcji

Bardziej szczegółowo

Piwniczka Babuni... to oryginalne przetwory wytwarzane od ponad 15 lat, starannie według tradycyjnej polskiej receptury.

Piwniczka Babuni... to oryginalne przetwory wytwarzane od ponad 15 lat, starannie według tradycyjnej polskiej receptury. Piwniczka Babuni... to oryginalne przetwory wytwarzane od ponad 15 lat, starannie według tradycyjnej polskiej receptury. Składniki używane przy produkcji pochodzą z najczystszych regionów Polski. Produkty

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców i warzyw świeżych

Rynek owoców i warzyw świeżych Nr 15/2013 Rynek owoców i warzyw świeżych 18 kwietnia 2013 r. NOTOWANIA W DNIACH 8.04.2013 18.04.2013 r. I. Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach,

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia 03.09. do 30.09.2015 r.

JADŁOSPIS od dnia 03.09. do 30.09.2015 r. JADŁOSPIS od dnia 03.09. do 30.09.2015 r. Data/dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek 03.09.2015 04.09.2015 07.09.2015 Wtorek 08.09.2015 Płatki kukurydziane na mleku 200g (mleko, płatki kukurydziane) Ser biały

Bardziej szczegółowo

Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu

Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu FORMULARZ CENOWY Na dostawę produktów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Oświęcimiu ul. Słowackiego 8 Owoce i warzywa świeże, mrożone i podobne produkty, różne produkty spożywcze (CPV- 15300000-1),

Bardziej szczegółowo

Wartość odżywcza zestawu

Wartość odżywcza zestawu Wartość odżywcza zestawu Energia kcal 605 Białko ogółem g 29,7 Tłuszcz ogółem g 20,0 Węglowodany ogółem g 82,4 Wapń mg 287 Żelazo mg 2,6 Witamina A - ekwiwalent retinolu Ilg 126 Witamina C mg 62,1 Kwas

Bardziej szczegółowo

Dieta 1500 kalorii w profilaktyce chorób układu krążenia. Autor : Prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak Instytut Żywności i Żywienia

Dieta 1500 kalorii w profilaktyce chorób układu krążenia. Autor : Prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak Instytut Żywności i Żywienia Dieta 1500 kalorii w profilaktyce chorób układu krążenia Autor : Prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak Instytut Żywności i Żywienia Dzień pierwszy - kanapki z polędwiczkami wieprzowymi pieczonymi w rękawie

Bardziej szczegółowo