SYSTEM PLANOWANIA I KONTROLI CZASU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM PLANOWANIA I KONTROLI CZASU"

Transkrypt

1 SYSTEM PLANOWANIA I KONTROLI CZASU Instrukcja użytkownika "KOMPAN" ul. Długa 11, Starachowice, Polska tel ,

2

3 SPIS TREŚCI O PROGRAMIE...5 Zastosowanie systemu...6 Przeznaczenie systemu...6 Funkcje systemu...6 INSTALACJA...7 Konfiguracje...7 ROZPOCZĘCIE PRACY...8 Logowanie...8 Użytkownicy...8 Zmiana hasła...10 KONFIGURACJA DANYCH...11 Dodawanie nowego pracownika...11 Dodawanie pracownika według wzoru...20 Definiowanie działów...20 Konfiguracja wzorców pracy...22 Kalendarz świąt...30 EDYCJA I MONITOROWANIE DANYCH...31 Widok ogólny...31 Ustawienia widoku...33 Planowanie pełnoekranowe czasu pracy...37 Blokada harmonogramu...38 Wstawianie zdarzeń zmiana statusu...38 Przegląd zdarzeń...39 Analiza miesiąca danych pracownika...40 Zestawienie obecności...42 Konfiguracja analiz i komunikacji...42 Edycja danych pracownika...44 Urlopy i zwolnienia...44 Nadgodziny...46 Kreator pracy zmianowej...46 Planowanie obsady...50 Obsługa bazy danych...52 Aktualizacja harmonogramów...53 TERMINAL I IDENTYFIKATORY...54 Symulowane wczytanie identyfikatora...54 Podgląd wejść/wyjść...54 Synchronizacja terminala i zdalnych terminali...55 Konfiguracja terminala...56 WYDRUKI...58 Harmonogram pracy...58 Zestawienia obecności...58 Eksport danych...59 Analiza danych pracownika...59 SPRZĘT...61 Czytniki...61 Identyfikatory...62 Panel dotykowy

4 4

5 O PROGRAMIE System TEMPORA służy do planowania, rejestracji i kontroli pracy pracowników małych i średnich firm. Pozwala on na zaplanowanie czasu pracy pracowników od prostego systemu "od-do" funkcjonującego np.: w biurach, do bardziej skomplikowanych systemów, np.: brygadowego, wielozmianowego, pracy według siatki godzin itp. Pozwala na tworzenie zróżnicowanych harmonogramów pracy zarówno dla poszczególnych osób jak też grup pracowników np. działów firmy. Umożliwia planowanie obsady działów z uwzględnieniem szczególnych wydarzeń mających wpływ na potrzebę zwiększenia ilości personelu, np.: okres przedświąteczny w sklepach, konferencje w hotelach, ponadplanowe zamówienia w firmach produkcyjnych i usługowych. Ponadto pozwala on na zaplanowanie i rozliczenie zadań, jakie pracownicy mają do wykonania. Dzięki temu może służyć do rozliczania Zleceń oraz kontroli wydajności pracy. Umożliwia także rejestrację fotograficzną osób wchodzących i wychodzących z firmy oraz sterowanie zamkiem elektromagnetycznym lub bramkami obrotowymi zapewniając podstawową kontrolę dostępu. 5

6 Zastosowanie systemu System TEMPORA jest doskonałym narzędziem, które: - Dyscyplinuje pracowników, - Pozwala na dokładną kontrolę personelu, - Wspomaga tworzenie optymalnych harmonogramów pracy, - Ułatwia wszelkie zmiany w harmonogramie wynikające ze zdarzeń losowych, - Eliminuje papierkową "robotę", - Automatyzuje prowadzenie ewidencji obecności i czasu pracy, - Rejestruje zdjęcia wchodzących i wychodzących pracowników, - Zapewnia kontrolę dostępu do firmy, - Pozwala na zaplanowanie zadań, kontrolę ich wykonania oraz rozliczenie kosztów pracy, - Daje możliwość wglądu pracownikowi w jego indywidualny plan pracy, - Umożliwia wprowadzanie przez pracownika danych o wykonanych przez niego zadaniach. Przeznaczenie systemu System TEMPORA ma doskonałe zastosowania w: Przedsiębiorstwach produkcyjnych, Przedsiębiorstwach usługowych, Dużych placówkach handlowych (supermarketach i hipermarketach), Szpitalach i przychodniach, Urzędach i instytucjach, Kompleksach biurowych z wieloma podmiotami, itp. Funkcje systemu Podstawowe funkcje realizowane przez system TEMPORA: Planowanie harmonogramów pracy cyklicznych, niecyklicznych, indywidualnych siatek pracy, Planowanie obsady działów, Planowanie i kontrola realizacji zadań do wykonania w zadanym czasie pracy, Rejestracja wejść i wyjść pracowników (prywatnych lub służbowych), Rejestracja spóźnień, wcześniejszych wyjść, "wyskoków" z pracy i nieobecności, Zaliczanie czasu pracy wg określonych reguł tj. z zadaną tolerancja spóźnień, czasem na dojście do stanowiska pracy, oraz na odejście od stanowiska pracy, Uznaniowe zaliczanie wcześniejszych wejść, późniejszych wyjść, pracy poza czasem pracy wynikającym z harmonogramu, Rozliczanie i ewidencja godzin nadliczbowych, Rozliczanie pracy nocnej oraz pracy w niedziele, Rozliczanie i ewidencja urlopów, zwolnień i innych usprawiedliwionych nieobecności, Możliwość korekty zdarzeń - ręczne dopisywanie, usuwanie lub modyfikacja zdarzeń, Tworzenie raportów dla poszczególnych pracowników, jak również raportów zbiorczych dla grup pracowników, Eksporty danych do różnych formatów, Rejestracja zdjęć wchodzących i wychodzących pracowników, Funkcja rejestracji zdjęcia po wykryciu ruchu przy czytniku, Podstawowa kontrola dostępu. 6

7 INSTALACJA Instalację systemu TEMPORA przeprowadza osoba odpowiedzialna za nadzór techniczny systemu. Konfiguracje System TEMPORA umożliwia instalację w dowolnej konfiguracji, dopasowanej do konkretnych potrzeb firmy. Wersja minimum składająca się z jednego czytnika identyfikatorów podłączonego do komputera administracyjnego. Czytnik posiada pamięć zdarzeń, co pozwala na pracę przy wyłączonym komputerze administracyjnym. Po włączeniu programu administracyjnego następuje automatyczne odczytanie zdarzeń z pamięci terminala. Jest to wersja jednostanowiskowa przeznaczona dla małych firm. Wersja dla firm z portiernią lub recepcją stanowisko portierskie składa się z komputera rejestrującego zdarzenia oraz zdjęcia z kamery podczas identyfikacji pracownika. Portier ma możliwość kontrolowania wchodzących ze zdjęciami z bazy danych pracowników wyświetlającymi się w momencie identyfikacji. Ma także wgląd w aktualną listę obecności oraz historię zdarzeń wraz ze zdjęciami zarejestrowanymi przez kamerę. Przez lokalną sieć komputerową lub przez Internet stanowisko portierskie jest połączone ze stanowiskiem administracyjnym oraz z komputerem szefa, który ma wgląd w bieżącą sytuację. Wersja sieciowa z panelem dotykowym praca w sieci pozwala na administrowanie systemem przez poszczególnych kierowników działów (każdy ma dostęp tylko do danych swoich pracowników) Terminal dotykowy stanowi jednocześnie serwer, z którym łączą się komputery kierowników. Na panelu dotykowym pracownicy oprócz rejestracji czasu pracy mogą sprawdzać dane na temat swoich spóźnień, nieobecności, czasu pracy, a także zadań zaplanowanych przez kierownictwo do wykonania na dany dzień. 7

8 ROZPOCZĘCIE PRACY System TEMPORA dostępny jest jako pakiet, zawierający system i podprogramy do eksportu danych zbiorczych (analiz, urlopów i zwolnień oraz harmonogramu pracy) do arkuszy MsExcel. Po zainstalowaniu programu możemy uruchomić go klikając ikonę TEMPORA na pulpicie, lub wybierając program z menu Start. Logowanie Pierwsze logowanie do systemu przeprowadza osoba odpowiedzialna za nadzór techniczny, instalująca system. Następne logowania odbywają się poprzez okno dialogowe pojawiające się po uruchomieniu programu, w którym należy wpisać nazwę użytkownika i hasło. Użytkownicy System TEMPORA pozwala na dodawanie wielu użytkowników, którzy będą mieli dostęp do danych i do systemu. Aby dodać nowego użytkownika należy wybrać z menu Administracja opcję Użytkownicy. Administracja > Użytkownicy 8

9 Okno dialogowe umożliwia dodawanie i usuwanie użytkowników oraz edycję właściwości ich praw dostępu do danych. Domyślnym użytkownikiem jest Supervisor, który ma uprawnienia administratora i nie można go usunąć z systemu. Poziom dostępu to wybór poziomu praw, które będą przysługiwać użytkownikowi. Możliwe jest definiowanie ich indywidualnie dla każdego użytkownika. Redefiniuj przycisk pozwalający na zmianę standardowego ustawienia opcji dostępu. Zeruj hasło przycisk pozwalający wyzerować hasło, aby użytkownik mógł przy następnym wejściu do systemu zalogować się bez hasła i je zmienić. Funkcje podstawowe kolejne podstawowe funkcje indywidualnego definiowania praw dostępu do danych. 9

10 Zaawansowane i administracyjne kolejne zaawansowane funkcje indywidualnego definiowania praw dostępu do danych. Poziom dostępu Funkcje podstawowe Funkcje zaawansowane 0 podstawowy Podgląd terminala - 1 średni Podgląd terminala Wizualizacja danych Symulowanie identyfikatorów 2 wysoki Podgląd terminala Wizualizacja danych Symulowanie identyfikatorów Edycja danych pracownika Przypisywanie identyfikatorów Obsługa urlopów i zwolnień Usprawiedliwianie nieobecności Zatwierdzanie nadgodzin 3 administrator Podgląd terminala Wizualizacja danych Symulowanie identyfikatorów Edycja danych pracownika Przypisywanie identyfikatorów Obsługa urlopów i zwolnień Usprawiedliwianie nieobecności Zatwierdzanie nadgodzin Dodawanie pracowników Raporty i zestawienia Wydruki X definiowany indywidualnie Wybór dowolny - - Obsługa użytkowników Konfiguracja sterownika Wstawianie i edycja zdarzeń Wybór dowolny Zmiana hasła System umożliwia zmianę dotychczasowego hasła na inne dowolnie wybrane. Aby to zrobić, należy z górnego menu Administracja wybrać opcję Zmiana hasła. Administracja > Zmiana hasła W oknie dialogowym należy podać stare hasło oraz dwukrotnie nowe, w celu jego weryfikacji. 10

11 KONFIGURACJA DANYCH Po zainstalowaniu oprogramowania, należy podać do systemu wszystkie parametry, aby odpowiadały strukturze firmy. Należy utworzyć działy firmy, skonfigurować pracowników, wybrać dni wolne, system pracy, sposób prezentowania danych, itp. Dodawanie nowego pracownika Dodanie nowego pracownika do systemu wymaga określenia dla niego odpowiednich parametrów. Z górnego menu Pracownicy należy wybrać opcję Nowy pracownik. Pracownicy > Nowy pracownik Można też wybrać tą opcję klikając prawym przyciskiem myszy na liście pracowników, a następnie wybrać opcję Nowy pracownik z podręcznego menu. Okno dialogowe pokaże się także, gdy dwukrotnie kliknie się na pustym polu pod ostatnim pracownikiem z listy. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dialogowe, które umożliwia wpisanie danych nowej osoby do systemu. Pracowników najlepiej jest konfigurować po uprzednim dodaniu do systemu działów firmy i ewentualnym skonfigurowaniu wzorców pracy. Wzorce pracy można także skonfigurować z poziomu dodawania lub edycji danych pracownika. Okno dialogowe Pracownika służy zarówno do dodawania pracownika do systemu, jak i edycji danych już istniejącego w systemie. 11

12 Nazwisko i imię należy wpisać nazwisko i imię nowego pracownika (te dane zaleca się podawać jako pierwsze, a nazwisko przed imieniem, ponieważ wg tego pola odbywa się sortowanie listy pracowników). Nr kartoteki należy wpisać jego numer z akt firmy. Nr identyfikatora należy wczytać identyfikator w czytniku, po wybraniu przycisku Odczytaj. Można także wpisać ręcznie numer identyfikatora. 12

13 Dział należy wybrać dział ze zdefiniowanej wcześniej listy. Jeśli lista działów nie została wcześniej utworzona, można skorzystać z przycisku Działy i odpowiednio je zdefiniować w systemie. Po wybraniu tej opcji, w oknie dialogowym należy wybrać przycisk Dodaj i wpisać wybraną nazwę działu. Za pomocą tego okna dialogowego można także usuwać istniejące już działy (opcja Usuń) lub edytować ich nazwy (opcja Edytuj), aby odpowiadały nazwom rzeczywistym. Zatrudniony należy wpisać datę zatrudnienia od-do (termin końcowy do wyboru czas nieokreślony lub konkretna data). Pobierz zdjęcie należy wczytać z dysku lokalnego zdjęcie pracownika (optymalny rozmiar 200x250 pikseli, w formacie bitmapy). Zakładka Okres1 funkcje i ustawienia są prawie identyczne, jak w definiowaniu wzorców pracy. Dodatkowo został umieszczony przycisk W, za pomocą którego można otworzyć okno edycji wzorców pracy. Zakładka Okres1 zawiera pola pozwalające określić tryb pracy w danym wzorcu, w określonym harmonogramie dla całego roku lub w wybranych i indywidualnie zdefiniowanych okresach. Aby zmienić nazwę dla tej zakładki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie Okres1 i wypełnić okno dialogowe. Wg wzorca opcja przypisująca danemu wzorcowi parametry innego wzorca. Nienormowany czas pracy opcja przypisująca nienormowany czas pracy dla wzorca. Aby aktywować jej ustawienia, należy użyć przycisku Ustawienia. 13

14 Zakładki w oknie dialogowym umożliwiają podanie oddzielnie zakresu czasu pracy dla dni powszednich, sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Na każdej z nich dostępne są identyczne ustawienia. - Nie pracuje opcja pozwala wydzielić dany dzień jako wolny od pracy. - Nienormowany czas pracy opcja pozwoli na zdefiniowanie dowolnego czasu pracy dla pracownika. - Dozwolony czas pracy opcja ustala zakres godzin, w których pracownik może pracować, ale nie musi. Opcja Ruchomy czas pracy precyzuje czas pracy bardziej szczegółowo. - Dozwolony czas pracy opcja określająca zakres, w którym wolno pracownikowi pracować. - Obowiązkowy czas pracy podopcja obowiązkowego czasu pracy, w którym to pracownik musi pracować. - Norma godzinowa dzienna ustala normę czasu pracy na dany typ dnia (powszedni, soboty, niedziele, święta). Używana jest do zliczenia normy miesięcznej oraz do zaliczenia do czasu pracy odpowiedniej ilości godzin w przypadku np.: urlopu wypoczynkowego. - Norma obowiązkowa to opcja, która określa czy norma dzienna musi być wypracowana każdego dnia, czy pracownik może pracować krócej jednego dnia, a odpracować to w innym dniu. Opcje Czas pracy ponad normę ustalają, co system ma zrobić z nadgodzinami zaliczać je do czasu pracy, do nadgodzin czy pomijać. Wg indywidualnej siatki godzin opcja ustalająca zakres pracy według indywidualnych ustawień w harmonogramie pracy. 14

15 Praca godz. opcja ustalająca konkretną liczbę godzin pracy i godzin wolnych. Można dzięki tej opcji zdefiniować 4-ro brygadowy system, gdzie po nocy jest dłuższa przerwa, a po dniu krótsza. Start to czas (dzień i godzina) rozpoczęcia naliczania schematu pracy. Praca od opcja ustalająca zakres godzin pracy od-do, z uwzględnieniem innego rozkładu dla dni powszednich, sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych. Obowiązuje czas obowiązywania danego okresu. Dodaj/usuń okres przyciski, za pomocą których można dodawać lub usuwać okresy, a tym samym zdefiniować różne harmonogramy pracy w rożnych okresach roku (okres można zdefiniować nawet dla jednego lub kilku konkretnych dni). Harmonogram pracy to opcja pozwalająca na podgląd harmonogramu w ciągu całego roku oraz na ręczne zmiany i ustawienia zakresu czasu pracy w danym okresie (dla każdego okresu można, poza naniesieniem szablonu godzin pracy, nanieść dodatkowe modyfikacje i uzupełnienia). 15

16 Klikając na harmonogramie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Ręczne ustawianie, można przy pomocy myszki, zmodyfikować czas pracy dla danego dnia. Zmiany będą zaznaczone za pomocą symbolu rączki pod harmonogramem. Jeśli w ustawieniach Okresu zostanie wybrana opcja Wg indywidualnej siatki godzin, harmonogram od razu będzie gotowy do edycji, a pod każdym dniem pojawi się symbol rączki. 16

17 Podręczne menu (można je uzyskać klikając z prawym przyciskiem myszy na danym dniu) pozwala na szybkie wyczyszczenie dnia lub okresu pracy. Opcja Edytuj dzień pracy udostępnia okno dialogowe, pozwalające ręcznie zmienić ustawienia siatki godzin. Zazwyczaj wystarczy wpisać dane dotyczące czasu pracy tylko w dwa pierwsze górne pola. Pozostałe pola służą do definiowania z góry ustalonych przerw w pracy. 17

18 Program umożliwia także zastosowanie poręcznej opcji, jaką jest Wypełnij okres wzorem. Określając dla jednego lub kilku dni, np.: tygodnia, zakresu czasu pracy można przypisać ustawienia pozostałym dniom miesiąca. Po zaznaczeniu wybranego szablonu należy kliknąć na pierwszym dniu prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać opcję Wypełnij okres wzorem. Program zapyta się o liczbę dni wzoru (co ile dni powtórzyć schemat) i automatycznie ustawi żądany rozkład. Różne kolory pól w harmonogramie oznaczają odpowiednie zdarzenia. Pola granatowe to pola pracy normatywnej, według ustaleń z danego okresu. Pola błękitne to pola czasu pracy zmodyfikowanego ręcznie. Pola żółte to pola oznaczające urlop lub zwolnienie. Każda zmiana ręczna w harmonogramie pracy będzie widoczna w oknie głównym dodawania wzorca pracy, jako pole z czerwoną obwódką. Każdy okres jest na harmonogramie zaznaczony innym odcieniem beżowym (w tym przypadku są trzy). Podwójne kliknięcie na wybranym pasku (paski symbolizują kolejne miesiące) umożliwia szybkie otwarcie okna podglądu harmonogramu z aktywnym danym miesiącem. Kolor niebieski danego okresu oznacza, że dany okres jest edytowany (zakładka obok jest wybrana/aktywna). 18

19 Zapisz jako wzorzec przycisk pozwalający z poziomu pracownika zapisać jego rozkład godzin pracy jako wzorzec. Ustawienia pracy przycisk ten otwiera okno dialogowe, które pozwala na ustawienia dodatkowe pracy pracownika. Wymiar czasu pracy definiuje dokładnie czas pracy (etat, lub jego część), a Ustawienia ruchomych przerw pozwalają na określenie przerw w pracy, które pracownik może wykorzystać w dowolnym momencie. Dotyczy to przerw płatnych i niepłatnych. Program umożliwia także zaznaczenie opcji doliczania czasu pracy za niewykorzystaną przerwę. Opcja Możliwe dodatkowe godziny/ niedogodziny definiują zakres tolerancji przepracowanych/nieprzepracowanych godzin, które będą naliczane do czasu pracy. Urlopy i zwolnienia to lista urlopów, zwolnień i dni wolnych od pracy danego pracownika. Aby wpisać/wyedytować/usunąć zwolnienie, należy wybrać przycisk Dodaj/Edytuj/Usuń i wybrać odpowiednie opcje czas, rodzaj i ewentualny opis. Niektóre rodzaje zwolnień lub dni wolnych są zaliczane do czasu pracy, a inne nie są. 19

20 Rodzaj zdarzenia Opis w systemie Zaliczanie do czasu pracy Urlop wypoczynkowy tak Urlop bezpłatny Zwolnienie lekarskie Delegacja Opieka nad chorym Opieka nad dzieckiem Szkolenie Urlop macierzyński Urlop wypoczynkowy na żądanie Urlop okolicznościowy Urlop społeczny Urlop wychowawczy Urlop szkolny Urlop zaległy Zwolnienie za nadgodziny Odbiór niedzieli " Dodawanie pracownika według wzoru Definiowanie działów nie tak tak tak tak tak nie tak tak nie nie tak tak tak nie Można dodać nowego pracownika na wzór już istniejącej w systemie osoby. Aby to zrobić, należy wybrać z listy daną osobę, która będzie wzorem i klikając prawym przyciskiem myszy, wybrać z menu podręcznego Nowy pracownik na wzór wskazanego. Wtedy wszystkie ustawienia dotyczące czasu pracy, działów, wzorców itp. zostaną przypisane nowemu pracownikowi. Naniesione zmiany NIE spowodują zmian u innych utworzonych na wzór wskazanego, żeby uzyskać możliwość propagacji zmian na innych podobnych trzeba użyć wzorca. Zmiany we wzorcu spowodują zmiany u wszystkich korzystających ze wzorca. Każda większa firma podzielona jest na działy lub komórki. Aby dodać nowy dział do systemu, z górnego menu Ustawienia należy wybrać opcję Dział firmy, lub z menu obrazkowego wybrać odpowiedni przycisk. Ustawienia > Dział firmy 20

21 Po wybraniu tej opcji, w oknie dialogowym należy wybrać przycisk Dodaj i wpisać wybraną nazwę działu. Za pomocą tego okna dialogowego można także usuwać istniejące już działy (opcja Usuń) lub edytować ich nazwy (opcja Edytuj), aby odpowiadały nazwom rzeczywistym. W oknie dodawanie/edycji działu znajdują się opcje definiowania godzin pracy działu, które można wybrać dla każdego dnia tygodnia oddzielnie. Za pomocą przycisku Dodaj/Edycja możliwe jest dodawanie/edycja czasu pracy dla danego dnia. 21

22 Działy można także definiować z poziomu okna dodawania/edycji pracownika, lub dodawać poprzez opcję Konfiguracja wzorców pracy Wzorzec pracy jest pomocniczym szablonem rozkładu godzin, który można automatycznie przypisać jednej lub wielu osobom. Aby utworzyć nowy wzorzec należy z górnego menu Pracownicy wybrać opcję Wzorce. Pracownicy > Wzorce Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dialogowe z przyciskami dodawania i edycji oraz podglądem harmonogramu wszystkich wzorców istniejących w systemie firmy, na cały rok. Wzorce pracy można definiować także z poziomu okna dodawania/edycji pracownika. 22

23 Wybranie przycisku Dodaj pozwoli dodać do systemu nowy wzorzec (Edytuj edytować już istniejący). W oknie dialogowym dodawania/edycji należy wypełnić kolejne pola. Wzorce pracy można także skonfigurować z poziomu dodawania lub edycji danych pracownika. 23

24 W oknie dialogowym dodawania wzorca należy wypełnić poszczególne pola. Nazwa wzorca należy podać wybraną nazwę wzorca (tę opcję powinno się wypełniać jako pierwszą). Używany przez w tym oknie znajduje się podgląd nazwisk pracowników, którzy korzystają z danego wzorca. Okno to uzupełnia się automatycznie, w momencie dodania danego wzorca do wybranego pracownika. Jest użyteczne w trakcie nanoszenia zmian (edycji wzorca), gdyż można szybko zobaczyć, komu z pracowników naniesione zostaną zmiany w czasie pracy. Zakładka Okres1 zawiera pola pozwalające określić tryb pracy w danym wzorcu, w określonym harmonogramie dla całego roku lub w wybranych i indywidualnie zdefiniowanych okresach. Aby zmienić nazwę dla tej zakładki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie Okres1 i wypełnić okno dialogowe. Wg wzorca opcja przypisująca danemu wzorcowi parametry innego wzorca. Nienormowany czas pracy opcja przypisująca nienormowany czas pracy dla wzorca. Aby aktywować jej ustawienia, należy użyć przycisku Ustawienia. 24

25 Zakładka Okres1 zawiera pola pozwalające określić tryb pracy w danym wzorcu, w określonym harmonogramie dla całego roku lub w wybranych i indywidualnie zdefiniowanych okresach. Aby zmienić nazwę dla tej zakładki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie Okres1 i wypełnić okno dialogowe. Wg wzorca opcja przypisująca danemu wzorcowi parametry innego wzorca. Nienormowany czas pracy opcja przypisująca nienormowany czas pracy dla wzorca. Aby aktywować jej ustawienia, należy użyć przycisku Ustawienia. 25

26 Zakładki w oknie dialogowym umożliwiają podanie oddzielnie zakresu czasu pracy dla dni powszednich, sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Na każdej z nich dostępne są identyczne ustawienia. - Nie pracuje opcja pozwala wydzielić dany dzień jako wolny od pracy. - Nienormowany czas pracy opcja pozwoli na zdefiniowanie dowolnego czasu pracy dla pracownika. - Dozwolony czas pracy opcja ustala zakres godzin, w których pracownik może pracować, ale nie musi. Opcja Ruchomy czas pracy precyzuje czas pracy bardziej szczegółowo. - Dozwolony czas pracy opcja określająca zakres, w którym wolno pracownikowi pracować. - Obowiązkowy czas pracy podopcja obowiązkowego czasu pracy, w którym to pracownik musi pracować. - Norma godzinowa dzienna ustala normę czasu pracy na dany typ dnia (powszedni, soboty, niedziele, święta). Używana jest do zliczenia normy miesięcznej oraz do zaliczenia do czasu pracy odpowiedniej ilości godzin w przypadku np.: urlopu wypoczynkowego. - Norma obowiązkowa to opcja, która określa czy norma dzienna musi być wypracowana każdego dnia, czy pracownik może pracować krócej jednego dnia, a odpracować to w innym dniu. Opcje Czas pracy ponad normę ustalają, co system ma zrobić z nadgodzinami zaliczać je do czasu pracy, do nadgodzin czy pomijać. Wg indywidualnej siatki godzin opcja ustalająca zakres pracy według indywidualnych ustawień w harmonogramie pracy. Praca godz. opcja ustalająca konkretną liczbę godzin pracy i godzin wolnych. Można dzięki tej opcji zdefiniować 4-ro brygadowy system, gdzie po nocy jest dłuższa przerwa, a po dniu krótsza. Start to czas (dzień i godzina) rozpoczęcia naliczania schematu pracy. 26

27 Praca od opcja ustalająca zakres godzin pracy od-do, z uwzględnieniem innego rozkładu dla dni powszednich, sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych. Obowiązuje czas obowiązywania danego okresu. Dodaj/usuń okres przyciski, za pomocą których można dodawać lub usuwać okresy, a tym samym zdefiniować różne harmonogramy pracy w rożnych okresach roku (okres można zdefiniować nawet dla jednego lub kilku konkretnych dni). Harmonogram pracy to opcja pozwalająca na podgląd harmonogramu w ciągu całego roku oraz na ręczne zmiany i ustawienia zakresu czasu pracy w danym okresie (dla każdego okresu można, poza naniesieniem szablonu godzin pracy, nanieść dodatkowe modyfikacje i uzupełnienia). 27

28 Klikając na harmonogramie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Ręczne ustawianie, można przy pomocy myszki, zmodyfikować czas pracy dla danego dnia. Zmiany będą zaznaczone za pomocą symbolu rączki pod harmonogramem. Jeśli w ustawieniach Okresu zostanie wybrana opcja Wg indywidualnej siatki godzin, harmonogram od razu będzie gotowy do edycji, a pod każdym dniem pojawi się symbol rączki. Podręczne menu (można je uzyskać klikając z prawym przyciskiem myszy na danym dniu) pozwala na szybkie wyczyszczenie dnia lub okresu pracy. Opcja Edytuj dzień pracy udostępnia okno dialogowe, pozwalające ręcznie zmienić ustawienia siatki godzin. 28

29 Program umożliwia także zastosowanie poręcznej opcji, jaką jest Wypełnij okres wzorem. Określając dla jednego lub kilku dni, np.: tygodnia, zakresu czasu pracy można przypisać ustawienia pozostałym dniom miesiąca. Po zaznaczeniu wybranego szablonu należy kliknąć na pierwszym dniu prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać opcję Wypełnij okres wzorem. Program zapyta się o liczbę dni wzoru (co ile dni powtórzyć schemat) i automatycznie ustawi żądany rozkład. Różne kolory pól w harmonogramie oznaczają odpowiednie zdarzenia. Pola granatowe to pola pracy normatywnej, według ustaleń z danego okresu. Pola błękitne to pola czasu pracy zmodyfikowanego ręcznie. 29

30 Pola żółte to pola oznaczające urlop lub zwolnienie. Każda zmiana ręczna w harmonogramie pracy będzie widoczna w oknie głównym dodawania wzorca pracy, jako pole z czerwoną obwódką. Każdy okres jest na harmonogramie zaznaczony innym odcieniem beżowym (w tym przypadku są trzy). Podwójne kliknięcie na wybranym pasku (paski symbolizują kolejne miesiące) umożliwia szybkie otwarcie okna podglądu harmonogramu z aktywnym danym miesiącem. Kolor niebieski danego okresu oznacza, że dany okres jest edytowany (zakładka obok jest wybrana/aktywna). Kalendarz świąt Kalendarz świąt uzyskuje się z menu Ustawienia Kalendarz świąt. Można także tą opcję wybrać z menu obrazkowego, wybierając odpowiedni przycisk. Ustawienia > Kalendarz świąt Kalendarz świąt pozwala na określenie dni wolnych od pracy. Aby dodać dzień wolny od pracy, należy zaznaczyć go kliknięciem myszki na kalendarzu. Zostanie on uwzględniony w systemie, a na kalendarzu pojawi się czerwony ślad na danym dniu.. 30

31 EDYCJA I MONITOROWANIE DANYCH Po wdrożeniu systemu TEMPORA do firmy, należy monitorować i na bieżąco uzupełniać dane, aby wyniki generowane przez system były aktualne i wiążące. Widok ogólny System TEMPORA w sposób wizualny przedstawia rozkład pracy dla poszczególnych osób w firmie. Każdej godzinie odpowiada pole, któremu można przypisać określone zdarzenie. Planowanie, rejestracja i interpretacja danych jest przedstawiana w czasie rzeczywistym na czytelnym grafiku. Obsługa programu jest prosta i intuicyjna, nie wymaga od użytkownika biegłości w posługiwaniu się komputerem. Planowanie odbywa się wizualnie, dzięki czemu można sprawnie planować czas pracy poszczególnych pracowników uwzględniając nominalną obsadę działów jak i planowane wydarzenia w firmie, które wymagają zwiększonej obsady. Bez problemów można zaplanować czas pracy poszczególnych pracowników w sposób optymalny, zapewniający sprawne funkcjonowanie firmy nawet w sytuacjach kryzysowych. Oprogramowanie daje możliwość dowolnej konfiguracji parametrów czasu pracy, uwzględniających specyfikę danej firmy, ostrzegając jednocześnie użytkownika o niezgodnościach z założeniami Kodeksu Pracy. Aktualny dzień i dana godzina zaznaczona jest w komórce niebieskim kolorem, tworząc pionową linię. Chcąc szybko powrócić do dnia obecnego, należy wybrać przycisk z menu graficznego. 31

32 Listę pracowników w dziale można zwinąć za pomocą myszki wybierając odpowiedni znak plus lub minus obok nazwy działu. W górnym menu obrazkowym znajdują się pola podglądu miejsca, w którym aktualnie znajduje się kursor myszy. Jest to przydatne przy dużej liczbie pracowników i rozbudowanych harmonogramach pól pracy. Grafik, na którym umieszczone są pola godzin pracy, posiada kolorystycznie wyróżniające się okresy godzin dziennych i nocnych, a także podział na dni powszednie, soboty i niedziele. Dni świąteczne nie są oznaczane. Pola zakresu pracy przybierają określoną barwę, w zależności od swojego statusu, dzięki czemu łatwiej wzrokowo wychwycić nieprawidłowości lub błędy w planowaniu. Ponadto, po najechaniu na dane pole kursorem myszki, uaktywnia się podgląd, w okienku którego dokładnie widać opis statusu. Praca wg planu wykonana kolor turkusowy. STATUS ZDARZEŃ Planowana praca w dniach przyszłych kolor szary. Praca poza wytyczonymi godzinami kolor zielony. Nieobecność pracownika kolor czerwony. Wyjścia służbowe kolor bordowy. Nadgodziny kolor niebieski. 32

33 Możliwość pracy jasny zielony (wąski pasek) Lista pracowników obejmuje osoby zatrudnione obecne, nieobecne, a także zwolnione z danej firmy. Czarny pracownik zatrudniony, obecny w pracy. Czerwony pracownik zatrudniony, nieobecny w pracy (a powinien w niej być). Szary pracownik zatrudniony, nieobecny w pracy. Przekreślony pracownik zwolniony. Klikając prawym przyciskiem myszy na pola z czasem pracy i aktywując, lub dezaktywując z podręcznego menu opcję Wyświetlanie czasu poza pracą, można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie godzin przepracowanych poza ustalonym terminem pracy (nadliczbowych, poza godzinami). Ustawienia widoku W menu Ustawienia istnieje opcja Ustawienia widoku, która pozwala na dostosowanie sposobu prezentacji danych na ekranie. Można także tą opcję wybrać z menu obrazkowego, wybierając odpowiedni przycisk. Ustawienia > Ustawienia widoku 33

34 Wyświetlać zwolnionych opcja wyświetli wśród pracowników pracujących w firmie osoby zwolnione (nazwiska będą przekreślone). Wyświetlać ilość pracowników w dziale przy każdym dziale pojawi się liczba pracowników w nawiasie kwadratowym (np.: [4]). Wyświetlać wyjścia służbowe jako czas przepracowany po włączeniu tej opcji kolor wyjść służbowych zmienia się na kolor normalnej pracy (traci się informację, że pracuje poza firmą). Wysokość wierszy, Czcionka, Podział okna opcje sposobu wyświetlania danych w oknie głównym. Kolory zmiana kolorów w oknie głównym. Przywróć fabryczne przycisk przywraca ustawienia fabryczne programu. Widok okna systemu można modyfikować także w inny sposób. Na graficznym pasku menu znajduje się przycisk Skala. Pozwala on na zwiększanie lub zmniejszanie skali wyświetlanych obiektów. 34

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak rejestrować i rozliczać czas pracy na podstawie grafików? Programy Kadry Optivum oraz Płace Optivum umożliwiają rejestrowanie i rozliczanie czasu pracy za pomocą grafików

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

RCP_S - instrukcja programu

RCP_S - instrukcja programu RCP_S - instrukcja programu - wersja jednostanowiskowa z bazą danych SQL - komputer z systemem operacyjnym: Win7, Win8, Win10 w wersji 32 lub 64 bitowej - na komputerze musi być możliwość zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Football Team Monitor opis funkcji

Football Team Monitor opis funkcji Football Team Monitor opis funkcji Spis treści STRONA 1. Instalacja programu Football Team Monitor. 2-6 2. Proces logowania do Football Team Monitor 7 3. Moduły: 3.1 System.8 3.1.1 Funkcje okna SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy lokalizacja: Etatomierz Grafiki RCP Grafiki Stosowane w dokumencie skróty: DW dzień wolny NB nieobecność (rozumiana jako wpis

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją wspierającą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Spis treści 1. Opis Programu...3 2. Połączenie z serwerem...4 3. Instrukcja...5 3.1. Logowanie do systemu...5 3.2. Rejestracja czasu pracy...6 3.3. Tylko podgląd...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Poszczególne statusy wprowadzone są na stałe, możliwy jest jedynie ich podgląd.

Poszczególne statusy wprowadzone są na stałe, możliwy jest jedynie ich podgląd. Kadry: Moduł ma służyć do tworzenia i zarządzania listą obecności pracowników. Pomaga w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, wyliczania dni wolnych i nadgodzin oraz wstępnego tworzenia grafiku godzin pracy.

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 1 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 2 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 3 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD Spis treści Integracja...5 1.Compas

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

RCP - instrukcja programu

RCP - instrukcja programu RCP - instrukcja programu - wersja jednostanowiskowa - komputer z systemem operacyjnym: Win7, Win8, Win10 w wersji 32 lub 64 bitowej - dla firm zatrudniających do 100 pracowników - ilość rejestratorów

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013 System Przepustkowy OPTIPASS Kraków 2013 O Programie Aplikacja została stworzona z myślą o instytucjach ewidencjonujących ruch osobowy na terenie swoich obiektów przy pomocy przepustek. Optipass jest systemem

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Przypadki użycia

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Przypadki użycia System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI Przypadki użycia 1. Krótki opis projektu System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI to program, dzięki któremu mamy pełną kontrolę nad czynnościami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela Po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta należy wybrać zakładkę Szkoły u góry ekranu. Przejdziesz do okna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ON!Track. Wersja mobilna 2.3 Wersja instrukcji 1.1

Instrukcja obsługi ON!Track. Wersja mobilna 2.3 Wersja instrukcji 1.1 Instrukcja obsługi ON!Track Wersja mobilna 2.3 Wersja instrukcji 1.1 Spis treści Czym jest ON!Track?... 2 Jak pobrać ON!Track ze sklepu App Store?... 3 Jak przejść do aplikacji mobilnej ON!Track?... 8

Bardziej szczegółowo

5. Pracownicy. Gabi.NET Sp. z o.o. www.gabi.net.pl. ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź, tel. kontaktowy: (22) 826-82-53, e-mail: dok@gabi.net.

5. Pracownicy. Gabi.NET Sp. z o.o. www.gabi.net.pl. ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź, tel. kontaktowy: (22) 826-82-53, e-mail: dok@gabi.net. 5. Pracownicy Znajdujesz się w module PRACOWNICY, gdzie masz dostęp do danych osobowych pracowników Twojego salonu. Z tego poziomu możesz zarządzać czasem pracy personelu Twojego salonu, ustalając grafik

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET

Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET Budowa Panelu administracyjnego 1. Zaloguj się do systemu EduS@cz, przejdź do witryny UONET szkoły i uruchom Panel administracyjny. 2. Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu

Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu Praca zbiorowa styczeń 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu........................... 3 2 Aby utworzyć grupę pracowników.................... 3 3 Wybór okresu...............................

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

RcpAccessNet+ Program ewidencji czasu pracy 2004 2014 Polman-Software

RcpAccessNet+ Program ewidencji czasu pracy 2004 2014 Polman-Software RcpAccessNet+ Program ewidencji czasu pracy 2004 2014 Polman-Software Polman-Software Rozwiązania Informatyczne dla Firm Piławska 3/7, 50-538 Wrocław, Poland tel.: +48 (71) 71 64 103 fax: +48 (71) 71 64

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo