SYSTEM PLANOWANIA I KONTROLI CZASU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM PLANOWANIA I KONTROLI CZASU"

Transkrypt

1 SYSTEM PLANOWANIA I KONTROLI CZASU Instrukcja użytkownika "KOMPAN" ul. Długa 11, Starachowice, Polska tel ,

2

3 SPIS TREŚCI O PROGRAMIE...5 Zastosowanie systemu...6 Przeznaczenie systemu...6 Funkcje systemu...6 INSTALACJA...7 Konfiguracje...7 ROZPOCZĘCIE PRACY...8 Logowanie...8 Użytkownicy...8 Zmiana hasła...10 KONFIGURACJA DANYCH...11 Dodawanie nowego pracownika...11 Dodawanie pracownika według wzoru...20 Definiowanie działów...20 Konfiguracja wzorców pracy...22 Kalendarz świąt...30 EDYCJA I MONITOROWANIE DANYCH...31 Widok ogólny...31 Ustawienia widoku...33 Planowanie pełnoekranowe czasu pracy...37 Blokada harmonogramu...38 Wstawianie zdarzeń zmiana statusu...38 Przegląd zdarzeń...39 Analiza miesiąca danych pracownika...40 Zestawienie obecności...42 Konfiguracja analiz i komunikacji...42 Edycja danych pracownika...44 Urlopy i zwolnienia...44 Nadgodziny...46 Kreator pracy zmianowej...46 Planowanie obsady...50 Obsługa bazy danych...52 Aktualizacja harmonogramów...53 TERMINAL I IDENTYFIKATORY...54 Symulowane wczytanie identyfikatora...54 Podgląd wejść/wyjść...54 Synchronizacja terminala i zdalnych terminali...55 Konfiguracja terminala...56 WYDRUKI...58 Harmonogram pracy...58 Zestawienia obecności...58 Eksport danych...59 Analiza danych pracownika...59 SPRZĘT...61 Czytniki...61 Identyfikatory...62 Panel dotykowy

4 4

5 O PROGRAMIE System TEMPORA służy do planowania, rejestracji i kontroli pracy pracowników małych i średnich firm. Pozwala on na zaplanowanie czasu pracy pracowników od prostego systemu "od-do" funkcjonującego np.: w biurach, do bardziej skomplikowanych systemów, np.: brygadowego, wielozmianowego, pracy według siatki godzin itp. Pozwala na tworzenie zróżnicowanych harmonogramów pracy zarówno dla poszczególnych osób jak też grup pracowników np. działów firmy. Umożliwia planowanie obsady działów z uwzględnieniem szczególnych wydarzeń mających wpływ na potrzebę zwiększenia ilości personelu, np.: okres przedświąteczny w sklepach, konferencje w hotelach, ponadplanowe zamówienia w firmach produkcyjnych i usługowych. Ponadto pozwala on na zaplanowanie i rozliczenie zadań, jakie pracownicy mają do wykonania. Dzięki temu może służyć do rozliczania Zleceń oraz kontroli wydajności pracy. Umożliwia także rejestrację fotograficzną osób wchodzących i wychodzących z firmy oraz sterowanie zamkiem elektromagnetycznym lub bramkami obrotowymi zapewniając podstawową kontrolę dostępu. 5

6 Zastosowanie systemu System TEMPORA jest doskonałym narzędziem, które: - Dyscyplinuje pracowników, - Pozwala na dokładną kontrolę personelu, - Wspomaga tworzenie optymalnych harmonogramów pracy, - Ułatwia wszelkie zmiany w harmonogramie wynikające ze zdarzeń losowych, - Eliminuje papierkową "robotę", - Automatyzuje prowadzenie ewidencji obecności i czasu pracy, - Rejestruje zdjęcia wchodzących i wychodzących pracowników, - Zapewnia kontrolę dostępu do firmy, - Pozwala na zaplanowanie zadań, kontrolę ich wykonania oraz rozliczenie kosztów pracy, - Daje możliwość wglądu pracownikowi w jego indywidualny plan pracy, - Umożliwia wprowadzanie przez pracownika danych o wykonanych przez niego zadaniach. Przeznaczenie systemu System TEMPORA ma doskonałe zastosowania w: Przedsiębiorstwach produkcyjnych, Przedsiębiorstwach usługowych, Dużych placówkach handlowych (supermarketach i hipermarketach), Szpitalach i przychodniach, Urzędach i instytucjach, Kompleksach biurowych z wieloma podmiotami, itp. Funkcje systemu Podstawowe funkcje realizowane przez system TEMPORA: Planowanie harmonogramów pracy cyklicznych, niecyklicznych, indywidualnych siatek pracy, Planowanie obsady działów, Planowanie i kontrola realizacji zadań do wykonania w zadanym czasie pracy, Rejestracja wejść i wyjść pracowników (prywatnych lub służbowych), Rejestracja spóźnień, wcześniejszych wyjść, "wyskoków" z pracy i nieobecności, Zaliczanie czasu pracy wg określonych reguł tj. z zadaną tolerancja spóźnień, czasem na dojście do stanowiska pracy, oraz na odejście od stanowiska pracy, Uznaniowe zaliczanie wcześniejszych wejść, późniejszych wyjść, pracy poza czasem pracy wynikającym z harmonogramu, Rozliczanie i ewidencja godzin nadliczbowych, Rozliczanie pracy nocnej oraz pracy w niedziele, Rozliczanie i ewidencja urlopów, zwolnień i innych usprawiedliwionych nieobecności, Możliwość korekty zdarzeń - ręczne dopisywanie, usuwanie lub modyfikacja zdarzeń, Tworzenie raportów dla poszczególnych pracowników, jak również raportów zbiorczych dla grup pracowników, Eksporty danych do różnych formatów, Rejestracja zdjęć wchodzących i wychodzących pracowników, Funkcja rejestracji zdjęcia po wykryciu ruchu przy czytniku, Podstawowa kontrola dostępu. 6

7 INSTALACJA Instalację systemu TEMPORA przeprowadza osoba odpowiedzialna za nadzór techniczny systemu. Konfiguracje System TEMPORA umożliwia instalację w dowolnej konfiguracji, dopasowanej do konkretnych potrzeb firmy. Wersja minimum składająca się z jednego czytnika identyfikatorów podłączonego do komputera administracyjnego. Czytnik posiada pamięć zdarzeń, co pozwala na pracę przy wyłączonym komputerze administracyjnym. Po włączeniu programu administracyjnego następuje automatyczne odczytanie zdarzeń z pamięci terminala. Jest to wersja jednostanowiskowa przeznaczona dla małych firm. Wersja dla firm z portiernią lub recepcją stanowisko portierskie składa się z komputera rejestrującego zdarzenia oraz zdjęcia z kamery podczas identyfikacji pracownika. Portier ma możliwość kontrolowania wchodzących ze zdjęciami z bazy danych pracowników wyświetlającymi się w momencie identyfikacji. Ma także wgląd w aktualną listę obecności oraz historię zdarzeń wraz ze zdjęciami zarejestrowanymi przez kamerę. Przez lokalną sieć komputerową lub przez Internet stanowisko portierskie jest połączone ze stanowiskiem administracyjnym oraz z komputerem szefa, który ma wgląd w bieżącą sytuację. Wersja sieciowa z panelem dotykowym praca w sieci pozwala na administrowanie systemem przez poszczególnych kierowników działów (każdy ma dostęp tylko do danych swoich pracowników) Terminal dotykowy stanowi jednocześnie serwer, z którym łączą się komputery kierowników. Na panelu dotykowym pracownicy oprócz rejestracji czasu pracy mogą sprawdzać dane na temat swoich spóźnień, nieobecności, czasu pracy, a także zadań zaplanowanych przez kierownictwo do wykonania na dany dzień. 7

8 ROZPOCZĘCIE PRACY System TEMPORA dostępny jest jako pakiet, zawierający system i podprogramy do eksportu danych zbiorczych (analiz, urlopów i zwolnień oraz harmonogramu pracy) do arkuszy MsExcel. Po zainstalowaniu programu możemy uruchomić go klikając ikonę TEMPORA na pulpicie, lub wybierając program z menu Start. Logowanie Pierwsze logowanie do systemu przeprowadza osoba odpowiedzialna za nadzór techniczny, instalująca system. Następne logowania odbywają się poprzez okno dialogowe pojawiające się po uruchomieniu programu, w którym należy wpisać nazwę użytkownika i hasło. Użytkownicy System TEMPORA pozwala na dodawanie wielu użytkowników, którzy będą mieli dostęp do danych i do systemu. Aby dodać nowego użytkownika należy wybrać z menu Administracja opcję Użytkownicy. Administracja > Użytkownicy 8

9 Okno dialogowe umożliwia dodawanie i usuwanie użytkowników oraz edycję właściwości ich praw dostępu do danych. Domyślnym użytkownikiem jest Supervisor, który ma uprawnienia administratora i nie można go usunąć z systemu. Poziom dostępu to wybór poziomu praw, które będą przysługiwać użytkownikowi. Możliwe jest definiowanie ich indywidualnie dla każdego użytkownika. Redefiniuj przycisk pozwalający na zmianę standardowego ustawienia opcji dostępu. Zeruj hasło przycisk pozwalający wyzerować hasło, aby użytkownik mógł przy następnym wejściu do systemu zalogować się bez hasła i je zmienić. Funkcje podstawowe kolejne podstawowe funkcje indywidualnego definiowania praw dostępu do danych. 9

10 Zaawansowane i administracyjne kolejne zaawansowane funkcje indywidualnego definiowania praw dostępu do danych. Poziom dostępu Funkcje podstawowe Funkcje zaawansowane 0 podstawowy Podgląd terminala - 1 średni Podgląd terminala Wizualizacja danych Symulowanie identyfikatorów 2 wysoki Podgląd terminala Wizualizacja danych Symulowanie identyfikatorów Edycja danych pracownika Przypisywanie identyfikatorów Obsługa urlopów i zwolnień Usprawiedliwianie nieobecności Zatwierdzanie nadgodzin 3 administrator Podgląd terminala Wizualizacja danych Symulowanie identyfikatorów Edycja danych pracownika Przypisywanie identyfikatorów Obsługa urlopów i zwolnień Usprawiedliwianie nieobecności Zatwierdzanie nadgodzin Dodawanie pracowników Raporty i zestawienia Wydruki X definiowany indywidualnie Wybór dowolny - - Obsługa użytkowników Konfiguracja sterownika Wstawianie i edycja zdarzeń Wybór dowolny Zmiana hasła System umożliwia zmianę dotychczasowego hasła na inne dowolnie wybrane. Aby to zrobić, należy z górnego menu Administracja wybrać opcję Zmiana hasła. Administracja > Zmiana hasła W oknie dialogowym należy podać stare hasło oraz dwukrotnie nowe, w celu jego weryfikacji. 10

11 KONFIGURACJA DANYCH Po zainstalowaniu oprogramowania, należy podać do systemu wszystkie parametry, aby odpowiadały strukturze firmy. Należy utworzyć działy firmy, skonfigurować pracowników, wybrać dni wolne, system pracy, sposób prezentowania danych, itp. Dodawanie nowego pracownika Dodanie nowego pracownika do systemu wymaga określenia dla niego odpowiednich parametrów. Z górnego menu Pracownicy należy wybrać opcję Nowy pracownik. Pracownicy > Nowy pracownik Można też wybrać tą opcję klikając prawym przyciskiem myszy na liście pracowników, a następnie wybrać opcję Nowy pracownik z podręcznego menu. Okno dialogowe pokaże się także, gdy dwukrotnie kliknie się na pustym polu pod ostatnim pracownikiem z listy. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dialogowe, które umożliwia wpisanie danych nowej osoby do systemu. Pracowników najlepiej jest konfigurować po uprzednim dodaniu do systemu działów firmy i ewentualnym skonfigurowaniu wzorców pracy. Wzorce pracy można także skonfigurować z poziomu dodawania lub edycji danych pracownika. Okno dialogowe Pracownika służy zarówno do dodawania pracownika do systemu, jak i edycji danych już istniejącego w systemie. 11

12 Nazwisko i imię należy wpisać nazwisko i imię nowego pracownika (te dane zaleca się podawać jako pierwsze, a nazwisko przed imieniem, ponieważ wg tego pola odbywa się sortowanie listy pracowników). Nr kartoteki należy wpisać jego numer z akt firmy. Nr identyfikatora należy wczytać identyfikator w czytniku, po wybraniu przycisku Odczytaj. Można także wpisać ręcznie numer identyfikatora. 12

13 Dział należy wybrać dział ze zdefiniowanej wcześniej listy. Jeśli lista działów nie została wcześniej utworzona, można skorzystać z przycisku Działy i odpowiednio je zdefiniować w systemie. Po wybraniu tej opcji, w oknie dialogowym należy wybrać przycisk Dodaj i wpisać wybraną nazwę działu. Za pomocą tego okna dialogowego można także usuwać istniejące już działy (opcja Usuń) lub edytować ich nazwy (opcja Edytuj), aby odpowiadały nazwom rzeczywistym. Zatrudniony należy wpisać datę zatrudnienia od-do (termin końcowy do wyboru czas nieokreślony lub konkretna data). Pobierz zdjęcie należy wczytać z dysku lokalnego zdjęcie pracownika (optymalny rozmiar 200x250 pikseli, w formacie bitmapy). Zakładka Okres1 funkcje i ustawienia są prawie identyczne, jak w definiowaniu wzorców pracy. Dodatkowo został umieszczony przycisk W, za pomocą którego można otworzyć okno edycji wzorców pracy. Zakładka Okres1 zawiera pola pozwalające określić tryb pracy w danym wzorcu, w określonym harmonogramie dla całego roku lub w wybranych i indywidualnie zdefiniowanych okresach. Aby zmienić nazwę dla tej zakładki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie Okres1 i wypełnić okno dialogowe. Wg wzorca opcja przypisująca danemu wzorcowi parametry innego wzorca. Nienormowany czas pracy opcja przypisująca nienormowany czas pracy dla wzorca. Aby aktywować jej ustawienia, należy użyć przycisku Ustawienia. 13

14 Zakładki w oknie dialogowym umożliwiają podanie oddzielnie zakresu czasu pracy dla dni powszednich, sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Na każdej z nich dostępne są identyczne ustawienia. - Nie pracuje opcja pozwala wydzielić dany dzień jako wolny od pracy. - Nienormowany czas pracy opcja pozwoli na zdefiniowanie dowolnego czasu pracy dla pracownika. - Dozwolony czas pracy opcja ustala zakres godzin, w których pracownik może pracować, ale nie musi. Opcja Ruchomy czas pracy precyzuje czas pracy bardziej szczegółowo. - Dozwolony czas pracy opcja określająca zakres, w którym wolno pracownikowi pracować. - Obowiązkowy czas pracy podopcja obowiązkowego czasu pracy, w którym to pracownik musi pracować. - Norma godzinowa dzienna ustala normę czasu pracy na dany typ dnia (powszedni, soboty, niedziele, święta). Używana jest do zliczenia normy miesięcznej oraz do zaliczenia do czasu pracy odpowiedniej ilości godzin w przypadku np.: urlopu wypoczynkowego. - Norma obowiązkowa to opcja, która określa czy norma dzienna musi być wypracowana każdego dnia, czy pracownik może pracować krócej jednego dnia, a odpracować to w innym dniu. Opcje Czas pracy ponad normę ustalają, co system ma zrobić z nadgodzinami zaliczać je do czasu pracy, do nadgodzin czy pomijać. Wg indywidualnej siatki godzin opcja ustalająca zakres pracy według indywidualnych ustawień w harmonogramie pracy. 14

15 Praca godz. opcja ustalająca konkretną liczbę godzin pracy i godzin wolnych. Można dzięki tej opcji zdefiniować 4-ro brygadowy system, gdzie po nocy jest dłuższa przerwa, a po dniu krótsza. Start to czas (dzień i godzina) rozpoczęcia naliczania schematu pracy. Praca od opcja ustalająca zakres godzin pracy od-do, z uwzględnieniem innego rozkładu dla dni powszednich, sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych. Obowiązuje czas obowiązywania danego okresu. Dodaj/usuń okres przyciski, za pomocą których można dodawać lub usuwać okresy, a tym samym zdefiniować różne harmonogramy pracy w rożnych okresach roku (okres można zdefiniować nawet dla jednego lub kilku konkretnych dni). Harmonogram pracy to opcja pozwalająca na podgląd harmonogramu w ciągu całego roku oraz na ręczne zmiany i ustawienia zakresu czasu pracy w danym okresie (dla każdego okresu można, poza naniesieniem szablonu godzin pracy, nanieść dodatkowe modyfikacje i uzupełnienia). 15

16 Klikając na harmonogramie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Ręczne ustawianie, można przy pomocy myszki, zmodyfikować czas pracy dla danego dnia. Zmiany będą zaznaczone za pomocą symbolu rączki pod harmonogramem. Jeśli w ustawieniach Okresu zostanie wybrana opcja Wg indywidualnej siatki godzin, harmonogram od razu będzie gotowy do edycji, a pod każdym dniem pojawi się symbol rączki. 16

17 Podręczne menu (można je uzyskać klikając z prawym przyciskiem myszy na danym dniu) pozwala na szybkie wyczyszczenie dnia lub okresu pracy. Opcja Edytuj dzień pracy udostępnia okno dialogowe, pozwalające ręcznie zmienić ustawienia siatki godzin. Zazwyczaj wystarczy wpisać dane dotyczące czasu pracy tylko w dwa pierwsze górne pola. Pozostałe pola służą do definiowania z góry ustalonych przerw w pracy. 17

18 Program umożliwia także zastosowanie poręcznej opcji, jaką jest Wypełnij okres wzorem. Określając dla jednego lub kilku dni, np.: tygodnia, zakresu czasu pracy można przypisać ustawienia pozostałym dniom miesiąca. Po zaznaczeniu wybranego szablonu należy kliknąć na pierwszym dniu prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać opcję Wypełnij okres wzorem. Program zapyta się o liczbę dni wzoru (co ile dni powtórzyć schemat) i automatycznie ustawi żądany rozkład. Różne kolory pól w harmonogramie oznaczają odpowiednie zdarzenia. Pola granatowe to pola pracy normatywnej, według ustaleń z danego okresu. Pola błękitne to pola czasu pracy zmodyfikowanego ręcznie. Pola żółte to pola oznaczające urlop lub zwolnienie. Każda zmiana ręczna w harmonogramie pracy będzie widoczna w oknie głównym dodawania wzorca pracy, jako pole z czerwoną obwódką. Każdy okres jest na harmonogramie zaznaczony innym odcieniem beżowym (w tym przypadku są trzy). Podwójne kliknięcie na wybranym pasku (paski symbolizują kolejne miesiące) umożliwia szybkie otwarcie okna podglądu harmonogramu z aktywnym danym miesiącem. Kolor niebieski danego okresu oznacza, że dany okres jest edytowany (zakładka obok jest wybrana/aktywna). 18

19 Zapisz jako wzorzec przycisk pozwalający z poziomu pracownika zapisać jego rozkład godzin pracy jako wzorzec. Ustawienia pracy przycisk ten otwiera okno dialogowe, które pozwala na ustawienia dodatkowe pracy pracownika. Wymiar czasu pracy definiuje dokładnie czas pracy (etat, lub jego część), a Ustawienia ruchomych przerw pozwalają na określenie przerw w pracy, które pracownik może wykorzystać w dowolnym momencie. Dotyczy to przerw płatnych i niepłatnych. Program umożliwia także zaznaczenie opcji doliczania czasu pracy za niewykorzystaną przerwę. Opcja Możliwe dodatkowe godziny/ niedogodziny definiują zakres tolerancji przepracowanych/nieprzepracowanych godzin, które będą naliczane do czasu pracy. Urlopy i zwolnienia to lista urlopów, zwolnień i dni wolnych od pracy danego pracownika. Aby wpisać/wyedytować/usunąć zwolnienie, należy wybrać przycisk Dodaj/Edytuj/Usuń i wybrać odpowiednie opcje czas, rodzaj i ewentualny opis. Niektóre rodzaje zwolnień lub dni wolnych są zaliczane do czasu pracy, a inne nie są. 19

20 Rodzaj zdarzenia Opis w systemie Zaliczanie do czasu pracy Urlop wypoczynkowy tak Urlop bezpłatny Zwolnienie lekarskie Delegacja Opieka nad chorym Opieka nad dzieckiem Szkolenie Urlop macierzyński Urlop wypoczynkowy na żądanie Urlop okolicznościowy Urlop społeczny Urlop wychowawczy Urlop szkolny Urlop zaległy Zwolnienie za nadgodziny Odbiór niedzieli " Dodawanie pracownika według wzoru Definiowanie działów nie tak tak tak tak tak nie tak tak nie nie tak tak tak nie Można dodać nowego pracownika na wzór już istniejącej w systemie osoby. Aby to zrobić, należy wybrać z listy daną osobę, która będzie wzorem i klikając prawym przyciskiem myszy, wybrać z menu podręcznego Nowy pracownik na wzór wskazanego. Wtedy wszystkie ustawienia dotyczące czasu pracy, działów, wzorców itp. zostaną przypisane nowemu pracownikowi. Naniesione zmiany NIE spowodują zmian u innych utworzonych na wzór wskazanego, żeby uzyskać możliwość propagacji zmian na innych podobnych trzeba użyć wzorca. Zmiany we wzorcu spowodują zmiany u wszystkich korzystających ze wzorca. Każda większa firma podzielona jest na działy lub komórki. Aby dodać nowy dział do systemu, z górnego menu Ustawienia należy wybrać opcję Dział firmy, lub z menu obrazkowego wybrać odpowiedni przycisk. Ustawienia > Dział firmy 20

21 Po wybraniu tej opcji, w oknie dialogowym należy wybrać przycisk Dodaj i wpisać wybraną nazwę działu. Za pomocą tego okna dialogowego można także usuwać istniejące już działy (opcja Usuń) lub edytować ich nazwy (opcja Edytuj), aby odpowiadały nazwom rzeczywistym. W oknie dodawanie/edycji działu znajdują się opcje definiowania godzin pracy działu, które można wybrać dla każdego dnia tygodnia oddzielnie. Za pomocą przycisku Dodaj/Edycja możliwe jest dodawanie/edycja czasu pracy dla danego dnia. 21

22 Działy można także definiować z poziomu okna dodawania/edycji pracownika, lub dodawać poprzez opcję Konfiguracja wzorców pracy Wzorzec pracy jest pomocniczym szablonem rozkładu godzin, który można automatycznie przypisać jednej lub wielu osobom. Aby utworzyć nowy wzorzec należy z górnego menu Pracownicy wybrać opcję Wzorce. Pracownicy > Wzorce Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dialogowe z przyciskami dodawania i edycji oraz podglądem harmonogramu wszystkich wzorców istniejących w systemie firmy, na cały rok. Wzorce pracy można definiować także z poziomu okna dodawania/edycji pracownika. 22

23 Wybranie przycisku Dodaj pozwoli dodać do systemu nowy wzorzec (Edytuj edytować już istniejący). W oknie dialogowym dodawania/edycji należy wypełnić kolejne pola. Wzorce pracy można także skonfigurować z poziomu dodawania lub edycji danych pracownika. 23

24 W oknie dialogowym dodawania wzorca należy wypełnić poszczególne pola. Nazwa wzorca należy podać wybraną nazwę wzorca (tę opcję powinno się wypełniać jako pierwszą). Używany przez w tym oknie znajduje się podgląd nazwisk pracowników, którzy korzystają z danego wzorca. Okno to uzupełnia się automatycznie, w momencie dodania danego wzorca do wybranego pracownika. Jest użyteczne w trakcie nanoszenia zmian (edycji wzorca), gdyż można szybko zobaczyć, komu z pracowników naniesione zostaną zmiany w czasie pracy. Zakładka Okres1 zawiera pola pozwalające określić tryb pracy w danym wzorcu, w określonym harmonogramie dla całego roku lub w wybranych i indywidualnie zdefiniowanych okresach. Aby zmienić nazwę dla tej zakładki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie Okres1 i wypełnić okno dialogowe. Wg wzorca opcja przypisująca danemu wzorcowi parametry innego wzorca. Nienormowany czas pracy opcja przypisująca nienormowany czas pracy dla wzorca. Aby aktywować jej ustawienia, należy użyć przycisku Ustawienia. 24

25 Zakładka Okres1 zawiera pola pozwalające określić tryb pracy w danym wzorcu, w określonym harmonogramie dla całego roku lub w wybranych i indywidualnie zdefiniowanych okresach. Aby zmienić nazwę dla tej zakładki, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwie Okres1 i wypełnić okno dialogowe. Wg wzorca opcja przypisująca danemu wzorcowi parametry innego wzorca. Nienormowany czas pracy opcja przypisująca nienormowany czas pracy dla wzorca. Aby aktywować jej ustawienia, należy użyć przycisku Ustawienia. 25

26 Zakładki w oknie dialogowym umożliwiają podanie oddzielnie zakresu czasu pracy dla dni powszednich, sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Na każdej z nich dostępne są identyczne ustawienia. - Nie pracuje opcja pozwala wydzielić dany dzień jako wolny od pracy. - Nienormowany czas pracy opcja pozwoli na zdefiniowanie dowolnego czasu pracy dla pracownika. - Dozwolony czas pracy opcja ustala zakres godzin, w których pracownik może pracować, ale nie musi. Opcja Ruchomy czas pracy precyzuje czas pracy bardziej szczegółowo. - Dozwolony czas pracy opcja określająca zakres, w którym wolno pracownikowi pracować. - Obowiązkowy czas pracy podopcja obowiązkowego czasu pracy, w którym to pracownik musi pracować. - Norma godzinowa dzienna ustala normę czasu pracy na dany typ dnia (powszedni, soboty, niedziele, święta). Używana jest do zliczenia normy miesięcznej oraz do zaliczenia do czasu pracy odpowiedniej ilości godzin w przypadku np.: urlopu wypoczynkowego. - Norma obowiązkowa to opcja, która określa czy norma dzienna musi być wypracowana każdego dnia, czy pracownik może pracować krócej jednego dnia, a odpracować to w innym dniu. Opcje Czas pracy ponad normę ustalają, co system ma zrobić z nadgodzinami zaliczać je do czasu pracy, do nadgodzin czy pomijać. Wg indywidualnej siatki godzin opcja ustalająca zakres pracy według indywidualnych ustawień w harmonogramie pracy. Praca godz. opcja ustalająca konkretną liczbę godzin pracy i godzin wolnych. Można dzięki tej opcji zdefiniować 4-ro brygadowy system, gdzie po nocy jest dłuższa przerwa, a po dniu krótsza. Start to czas (dzień i godzina) rozpoczęcia naliczania schematu pracy. 26

27 Praca od opcja ustalająca zakres godzin pracy od-do, z uwzględnieniem innego rozkładu dla dni powszednich, sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych. Obowiązuje czas obowiązywania danego okresu. Dodaj/usuń okres przyciski, za pomocą których można dodawać lub usuwać okresy, a tym samym zdefiniować różne harmonogramy pracy w rożnych okresach roku (okres można zdefiniować nawet dla jednego lub kilku konkretnych dni). Harmonogram pracy to opcja pozwalająca na podgląd harmonogramu w ciągu całego roku oraz na ręczne zmiany i ustawienia zakresu czasu pracy w danym okresie (dla każdego okresu można, poza naniesieniem szablonu godzin pracy, nanieść dodatkowe modyfikacje i uzupełnienia). 27

28 Klikając na harmonogramie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Ręczne ustawianie, można przy pomocy myszki, zmodyfikować czas pracy dla danego dnia. Zmiany będą zaznaczone za pomocą symbolu rączki pod harmonogramem. Jeśli w ustawieniach Okresu zostanie wybrana opcja Wg indywidualnej siatki godzin, harmonogram od razu będzie gotowy do edycji, a pod każdym dniem pojawi się symbol rączki. Podręczne menu (można je uzyskać klikając z prawym przyciskiem myszy na danym dniu) pozwala na szybkie wyczyszczenie dnia lub okresu pracy. Opcja Edytuj dzień pracy udostępnia okno dialogowe, pozwalające ręcznie zmienić ustawienia siatki godzin. 28

29 Program umożliwia także zastosowanie poręcznej opcji, jaką jest Wypełnij okres wzorem. Określając dla jednego lub kilku dni, np.: tygodnia, zakresu czasu pracy można przypisać ustawienia pozostałym dniom miesiąca. Po zaznaczeniu wybranego szablonu należy kliknąć na pierwszym dniu prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać opcję Wypełnij okres wzorem. Program zapyta się o liczbę dni wzoru (co ile dni powtórzyć schemat) i automatycznie ustawi żądany rozkład. Różne kolory pól w harmonogramie oznaczają odpowiednie zdarzenia. Pola granatowe to pola pracy normatywnej, według ustaleń z danego okresu. Pola błękitne to pola czasu pracy zmodyfikowanego ręcznie. 29

30 Pola żółte to pola oznaczające urlop lub zwolnienie. Każda zmiana ręczna w harmonogramie pracy będzie widoczna w oknie głównym dodawania wzorca pracy, jako pole z czerwoną obwódką. Każdy okres jest na harmonogramie zaznaczony innym odcieniem beżowym (w tym przypadku są trzy). Podwójne kliknięcie na wybranym pasku (paski symbolizują kolejne miesiące) umożliwia szybkie otwarcie okna podglądu harmonogramu z aktywnym danym miesiącem. Kolor niebieski danego okresu oznacza, że dany okres jest edytowany (zakładka obok jest wybrana/aktywna). Kalendarz świąt Kalendarz świąt uzyskuje się z menu Ustawienia Kalendarz świąt. Można także tą opcję wybrać z menu obrazkowego, wybierając odpowiedni przycisk. Ustawienia > Kalendarz świąt Kalendarz świąt pozwala na określenie dni wolnych od pracy. Aby dodać dzień wolny od pracy, należy zaznaczyć go kliknięciem myszki na kalendarzu. Zostanie on uwzględniony w systemie, a na kalendarzu pojawi się czerwony ślad na danym dniu.. 30

31 EDYCJA I MONITOROWANIE DANYCH Po wdrożeniu systemu TEMPORA do firmy, należy monitorować i na bieżąco uzupełniać dane, aby wyniki generowane przez system były aktualne i wiążące. Widok ogólny System TEMPORA w sposób wizualny przedstawia rozkład pracy dla poszczególnych osób w firmie. Każdej godzinie odpowiada pole, któremu można przypisać określone zdarzenie. Planowanie, rejestracja i interpretacja danych jest przedstawiana w czasie rzeczywistym na czytelnym grafiku. Obsługa programu jest prosta i intuicyjna, nie wymaga od użytkownika biegłości w posługiwaniu się komputerem. Planowanie odbywa się wizualnie, dzięki czemu można sprawnie planować czas pracy poszczególnych pracowników uwzględniając nominalną obsadę działów jak i planowane wydarzenia w firmie, które wymagają zwiększonej obsady. Bez problemów można zaplanować czas pracy poszczególnych pracowników w sposób optymalny, zapewniający sprawne funkcjonowanie firmy nawet w sytuacjach kryzysowych. Oprogramowanie daje możliwość dowolnej konfiguracji parametrów czasu pracy, uwzględniających specyfikę danej firmy, ostrzegając jednocześnie użytkownika o niezgodnościach z założeniami Kodeksu Pracy. Aktualny dzień i dana godzina zaznaczona jest w komórce niebieskim kolorem, tworząc pionową linię. Chcąc szybko powrócić do dnia obecnego, należy wybrać przycisk z menu graficznego. 31

32 Listę pracowników w dziale można zwinąć za pomocą myszki wybierając odpowiedni znak plus lub minus obok nazwy działu. W górnym menu obrazkowym znajdują się pola podglądu miejsca, w którym aktualnie znajduje się kursor myszy. Jest to przydatne przy dużej liczbie pracowników i rozbudowanych harmonogramach pól pracy. Grafik, na którym umieszczone są pola godzin pracy, posiada kolorystycznie wyróżniające się okresy godzin dziennych i nocnych, a także podział na dni powszednie, soboty i niedziele. Dni świąteczne nie są oznaczane. Pola zakresu pracy przybierają określoną barwę, w zależności od swojego statusu, dzięki czemu łatwiej wzrokowo wychwycić nieprawidłowości lub błędy w planowaniu. Ponadto, po najechaniu na dane pole kursorem myszki, uaktywnia się podgląd, w okienku którego dokładnie widać opis statusu. Praca wg planu wykonana kolor turkusowy. STATUS ZDARZEŃ Planowana praca w dniach przyszłych kolor szary. Praca poza wytyczonymi godzinami kolor zielony. Nieobecność pracownika kolor czerwony. Wyjścia służbowe kolor bordowy. Nadgodziny kolor niebieski. 32

33 Możliwość pracy jasny zielony (wąski pasek) Lista pracowników obejmuje osoby zatrudnione obecne, nieobecne, a także zwolnione z danej firmy. Czarny pracownik zatrudniony, obecny w pracy. Czerwony pracownik zatrudniony, nieobecny w pracy (a powinien w niej być). Szary pracownik zatrudniony, nieobecny w pracy. Przekreślony pracownik zwolniony. Klikając prawym przyciskiem myszy na pola z czasem pracy i aktywując, lub dezaktywując z podręcznego menu opcję Wyświetlanie czasu poza pracą, można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie godzin przepracowanych poza ustalonym terminem pracy (nadliczbowych, poza godzinami). Ustawienia widoku W menu Ustawienia istnieje opcja Ustawienia widoku, która pozwala na dostosowanie sposobu prezentacji danych na ekranie. Można także tą opcję wybrać z menu obrazkowego, wybierając odpowiedni przycisk. Ustawienia > Ustawienia widoku 33

34 Wyświetlać zwolnionych opcja wyświetli wśród pracowników pracujących w firmie osoby zwolnione (nazwiska będą przekreślone). Wyświetlać ilość pracowników w dziale przy każdym dziale pojawi się liczba pracowników w nawiasie kwadratowym (np.: [4]). Wyświetlać wyjścia służbowe jako czas przepracowany po włączeniu tej opcji kolor wyjść służbowych zmienia się na kolor normalnej pracy (traci się informację, że pracuje poza firmą). Wysokość wierszy, Czcionka, Podział okna opcje sposobu wyświetlania danych w oknie głównym. Kolory zmiana kolorów w oknie głównym. Przywróć fabryczne przycisk przywraca ustawienia fabryczne programu. Widok okna systemu można modyfikować także w inny sposób. Na graficznym pasku menu znajduje się przycisk Skala. Pozwala on na zwiększanie lub zmniejszanie skali wyświetlanych obiektów. 34

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK TGSOFT. Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl

Sz@rk FK TGSOFT. Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl 2010 Sz@rk FK TGSOFT Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl Sz@rk FK Oprogramowanie oraz dokumentacja są własnością firmy TGSOFT, chronioną prawami autorskimi. Wykorzystanie unikalnych rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo