ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW SZWECJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW SZWECJA"

Transkrypt

1 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 1 ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW SZWECJA 1. Prawo ajowe Wdrożenie [Art. 18] Właściwe organy [Art. 3] Organ udzielający pomocy Organ orzekający Główne punkty kontaktowe [Art.16] Języki [Art. 11] Informacje dla potencjalnych wnioskodawców [art. 4] Kto może otrzymać odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym od państwa szwedzkiego? Za co można otrzymać odszkodowanie? Jaka jest procedura starania się o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym? Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosku w urzędzie ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw? Podjęcie decyzji w danej sprawie Dlaczego szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw odlicza opłatę SKR od kwoty odszkodowania? Czy można odwołać się od decyzji szwedzkiego urzędu ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw? Formularze wniosku o odszkodowanie Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych aktem przestępczym z powodu szkody na osobie i naruszenia integralności osobistej (angielski) (szwedzki) Tłumaczenia Tabela zawierająca tłumaczenie terminów użytych w formularzu...6 ZAŁĄCZNIK...20

2 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 2 1. Prawo ajowe 1.1. Wdrożenie [Art. 18] Od 1978 r. obowiązuje w Szwecji ustawa o odszkodowaniu z zasobów państwowych z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym (odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym). Aby kwalifikować się do odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym, ofiara musi najpierw zgłosić policji, że czyn taki został popełniony. Kolejnym warunkiem jest brak możliwości otrzymania odszkodowania z innego źródła, np. od sprawcy czynu lub towarzystwa ubezpieczeniowego ofiary. Jeśli skazany sprawca nie jest w stanie zapłacić odszkodowania lub jeśli sprawcy nie zidentyfikowano, ofiara powinna w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym. Wiele osób posiada jakiś rodzaj ubezpieczenia, które zapewni im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym, np. wszechstronne ubezpieczenie nieruchomości lub ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków } Ważne jest, aby towarzystwo ubezpieczeniowe ofiary zostało poinformowane o wszelkich szkodach w możliwie najszybszym terminie po popełnieniu czynu przestępczego. Jeśli okaże się, że ani sprawca ani towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłacą pełnego odszkodowania za szkody, w wielu przypadkach można otrzymać odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym od państwa. Odszkodowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które doznały uszkodzenia ciała. Możliwe jest również uzyskanie odszkodowania za szkody materialne, w tym za czystą stratę ekonomiczną, jednak możliwość odszkodowania jest w takich przypadkach ograniczona. Wnioski w sprawie odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym należy składać w szwedzkim urzędzie ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw. Zasadniczo urząd musi otrzymać taki wniosek w terminie dwóch lat od momentu popełnienia przestępstwa lub zakończenia postępowania sądowego. W celu zasięgnięcia informacji dotyczących złożenia wniosku o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym ofiary mogą skontaktować się ze szwedzkim urzędem ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw lub organem udzielającym pomocy w ich własnym aju. Brottsskadelagen (Swedish) Ustawa o odszkodowaniu z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym (w języku szwedzkim) 2. Właściwe organy [Art. 3] 2.1. Organ udzielający pomocy Organem udzielającym pomocy w Szwecji jest Brottsoffermyndigheten (szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw) Box 470 S UMEÅ Szwecja

3 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 3 Tel.: Faks : Strona internetowa: Organ orzekający Organem orzekającym w Szwecji jest Brottsoffermyndigheten (szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw) Box 470 S UMEÅ Szwecja Tel.: Faks : Strona internetowa: 3. Główne punkty kontaktowe [Art.16] Głównym punktem kontaktowym w Szwecji jest Brottsoffermyndigheten (szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw) Box 470 S UMEÅ Szwecja Tel.: Faks : Strona internetowa: 4. Języki [Art. 11] Szwecja akceptuje wnioski i dokumenty uzupełniające w języku szwedzkim i angielskim. 5. Informacje dla potencjalnych wnioskodawców [art. 4] 5.1. Kto może otrzymać odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym od państwa szwedzkiego? Szkoda musi być spowodowana czynem przestępczym. Zasadniczo zastosowanie mają następujące yteria formalne: a) Czyn przestępczy musi zostać zgłoszony policji. b) Odszkodowanie za szkodę nie może zostać w pełni poyte przez sprawcę lub ubezpieczenie. (c-d) Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym musi zostać złożony w terminie dwóch lat od momentu popełnienia przestępstwa lub zakończenia postępowania sądowego.

4 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) Za co można otrzymać odszkodowanie? a) Jeśli została poniesiona szkoda na osobie, odszkodowanie może zostać wypłacone - na poycie kosztów np. opieki zdrowotnej, lekarstw lub uszkodzonego ubrania - za utratę zarobków - za ból i cierpienie - za zniekształcenie ciała i utratę sprawności. Jeśli ofiara przestępstwa poniesie śmierć w wyniku doznanego uszczerbku na zdrowiu, jej ewni są upoważnieni do odszkodowania za wszelkie szkody moralne spowodowane wiadomością o jej śmierci. Odszkodowanie może również zostać wypłacone w związku z kosztami pogrzebu. b) W przypadku przestępstwa przeciwko osobie również może przysługiwać prawo do odszkodowania za naruszenie integralności osobistej. c) W przypadku przestępstw przeciwko mieniu w niektórych przypadkach może przysługiwać prawo do odszkodowania, jeśli sprawca był osobą, która uciekła lub została z warunkowo zwolniona z więzienia lub innych oeślonych instytucji publicznych. Koszty pomocy prawnej nie są zazwyczaj zwracane Jaka jest procedura starania się o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym? Wniosek musi zostać złożony na specjalnym formularzu, który można pobrać TUTAJ. Formularz można również zamówić w szwedzkim urzędzie ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw. Przed wypełnieniem formularza wnioskodawca powinien przeczytać instrukcje. Jeśli wnioskodawca mieszka w aju UE innym niż Szwecja, jego wniosek może zostać wysłany do organu udzielającego pomocy w aju jego pochodzenia, który następnie przekaże go szwedzkiemu urzędowi ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosku w urzędzie ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw? Oes rozpatrywania wniosku zależy oczywiście od rodzaju sprawy. Zazwyczaj rozpatrzenie sprawy trwa od dwóch do pięciu miesięcy. Bardziej złożone sprawy, np. takie, w których urząd musi uzyskać opinie lekarskie, może trwać dłużej. Rzadko zdarza się, aby sprawa była rozpatrywana dłużej niż rok. Wnioskodawca może pomóc w szybszym rozpatrzeniu sprawy poprzez stosowanie się do instrukcji zawartych w formularzu wniosku i przedstawienie oeślonych w nim dokumentów Podjęcie decyzji w danej sprawie Po rozstrzygnięciu przez szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw danej sprawy w związku z wnioskiem o odszkodowanie, decyzja zostanie przesłana zarówno wnioskodawcy jak i organowi udzielającemu pomocy, w przypadkach, gdy taki organ interweniował.

5 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 5 Każde odszkodowanie jest z zasady wypłacane w terminie trzech tygodni od podjęcia decyzji. Odbiorca może wybrać sposób wypłaty odszkodowania. Najprostszym sposobem jest przelew na rachunek bankowy Dlaczego szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw odlicza opłatę SKR od kwoty odszkodowania? Rozdział 10 ustawy o szkodach spowodowanych czynem przestępczym stanowi, że szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw musi odliczać nadwyżkę, z wyjątkiem pewnych wyjątkowych okoliczności. Powodem istnienia tego przepisu jest fakt, że polisy ubezpieczeniowe, poywające odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym zazwyczaj przewidują opłatę, a nie powinno się ponosić kary za fakt posiadania polisy ubezpieczeniowej. Przepis ten jest również uzasadniony, podobnie jak każdy przepis dotyczący opłaty, przez fakt, że zapobiega on składaniu trywialnych wniosków o odszkodowanie, które mogłyby obciążać system i powodować nieproporcjonalne wykorzystanie zasobów Czy można odwołać się od decyzji szwedzkiego urzędu ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw? Nie, szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw działa jako trybunał pierwszej i ostatniej instancji w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym. Na wniosek urząd może jednak ponownie rozpatrzyć swoją decyzję.

6 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 6 6. Formularze wniosku o odszkodowanie Tłumaczenie podane w części dotyczącej formularza ma charakter czysto informacyjny. Lista języków akceptowanych na potrzeby wniosku o przekazanie przez państwo członkowskie zob. punkt dotyczący języków (art. 11) Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych aktem przestępczym z powodu szkody na osobie i naruszenia integralności osobistej (angielski) (szwedzki) Tłumaczenia Tabela zawierająca tłumaczenie terminów użytych w formularzu Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och änkning 1. SÖKANDE (var god texta) Efternamn Tilltalsnamn WNIOSEK o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych aktem przestępczym z powodu szkody na osobie i naruszenia integralności osobistej 1. WNIOSKODAWCA (proszę wypełnić drukowanymi literami) Nazwisko Imię Personnummer (ååmmdd-xxxx) Yrke/title Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Data urodzenia lub ajowy szwedzki numer identyfikacyjny (rrrrmmdd-xxxx) Zawód/Tytu³ Adres Adres pocztowy (kod i nazwa miejscowości) Telefon bostad (inkl. Riktnummer) Telefon arbete (inkl. Riktnummer) Numer telefonu domowego (z numerem kierunkowym) Numer telefonu służbowego (z numerem kierunkowym)

7 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 7 Mobiltelefon E-postadress Bankkontonummer inkl. clearingnr eller plusgiro-/personkontonummer Numer telefonu komórkowego Adres Pełny numer konta bankowego (kod banku i numer konta) 2. VÅRDNADSHAVARE 1 OMBUD STÄLLFÖRETRÄDARE Sätt yss i tillämplig ruta Namn Adress Postadress (postnummer och ortnamn) 2. OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD DZIECKIEM NR 1 PEŁNOMOCNIK PRZEDSTAWICIEL Proszę zaznaczyć odpowiednie pole Nazwisko Adres Adres pocztowy (kod i nazwa miejscowości) Telefon (inkl. Riktnummer) Mobiltelefon Klientmedelskonto Numer telefonu (z numerem kierunkowym) Numer konta na środki klienta Numer telefonu komórkowego ENDAST EN VÅRDNADSHAVARE FINNS VÅRDNADSHAVARE 2 (vid gemensam vårdnad) Namn Adress JEST TYLKO JEDNA OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD DZIECKIEM OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD DZIECKIEM NR 2 (przy wspólnie wykonywanym prawie pieczy) Nazwisko Adres

8 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 8 Postadress (postnummer och ortnamn) Adres pocztowy (kod i nazwa miejscowości) Telefon (inkl. Riktnummer) Mobiltelefon Numer telefonu (z numerem kierunkowym) Numer telefonu komórkowego LÄS BIFOGAT INFORMATIONSBLAD NOGA VID IFYLLANDET AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN! 3. BROTTET Brottsskadeersättning lämnas endast för skador som uppkommit till följd av brott. Vilket datum och på vilken ort inträffade brottet? Kort besivning av brottet.. 4. POLISANMÄLAN Har brottet polisanmälts? Ja Polisanmälans diarienummer (K-nummer): K-.. Polismyndighet och distrikt:.. Nej Ange skälen under ytterligare upplysningar, se ansökans sista sida 5. UPPGIFTER OM DOMSTOLS PRÖVNING Bifoga kopia av fullständig dom med bilagor samt bevis om laga aft. Ingen domstolsprövning Tingsrättens namn. Datum målnummer. PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA WNIOSKU NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ ZAŁĄCZONE INSTRUKCJE 3. CZYN PRZESTĘPCZY Odszkodowanie od państwa przyznawane jest wyłącznie za szkody, które są wynikiem czynu przestępczego. Kiedy i gdzie czyn przestępczy miał miejsce? (data i miejscowość) Krótki opis czynu przestępczego. 4. RAPORT POLICYJNY Czy czyn został zgłoszony policji? Tak. Numer referencyjny raportu policyjnego ( numer K ): K-.. Komisariat policyjny i dzielnica:.. Nie. Należy podać przyczyny w rubryce Dodatkowe informacje. (patrz ostatnia strona formularza wniosku). 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO Proszę załączyć kopię pełnego wyroku sądowego wraz z załącznikami oraz poświadczeniem prawomocności wyroku. Brak postępowania Nazwa sądu rejonowego. Data Numer sprawy

9 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 9 Hovrättens namn. Datum målnummer. Högsta domstolen Datum målnummer... Nazwa sądu wyższej instancji. Data Numer sprawy.. Sąd Najwyższy Data Numer sprawy.. 6. SKADEVÅLARENS BETALNINGSFÖRMÅGA Brottsskadeersättning kan endast utgå om det är visat att skadevållaren, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga. Har du ansökt om utmätning hos onofogden? Ja Nej Har onofogden lämnat redovisning? Ja Nej Har du fått ersättning från skadevållaren eller via onofogden? Ja Nej Belopp FÖRSÄKRINGSS ITUAT IONEN Brottsskadeersättning utgår inte om någon försäing kan täcka skadan helt. Boendeförhållande vid skadetillfället Egen fastighet Bostadsrätt Annat Fanns det då någon annan vuxen siven på samma adress? Ja Nej Var du medlem i fackförbund vid skadetillfället? Ja Nej Vilket förbund?... Obs! I det fall ni var sivna på samma address kan make/maka/partner, sambos eller föräldrars försäingar gälla vid din skada. Uppge därför även dennes/deras personnummer samt eventuellt medlemskap i fackförbund. 6. ZDOLNOŚĆ SPRAWCY CZYNU DO ZAPŁATY Odszkodowanie od państwa z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym przyznawane jest wyłącznie w przypadku, jeśli wykazano, że sprawca (jeśli jest znany) nie jest w stanie zapłacić odszkodowania za straty. Czy złożyli Państwo w szwedzkim organie egzekucyjnym wniosek o zajęcie mienia? Tak Nie Czy szwedzki organ egzekucyjny przedstawił już protokół? Tak Nie Czy otrzymali Państwo odszkodowanie od sprawcy lub szwedzkiego organu egzekucyjnego? Tak Nie Kwota..SEK 7. SYTUACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA Odszkodowania od państwa za szkody spowodowane czynem przestępczym nie przyznaje się, jeśli ubezpieczenie poywa szkodę w pełnym zaesie Sytuacja mieszkaniowa w momencie powstania szkody Własna nieruchomość mieszkalna Własnościowe mieszkanie spółdzielcze Inne Czy w momencie powstania szkody pod tym adresem była zameldowana inna osoba dorosła? Tak Nie Czy w momencie powstania szkody byli Państwo członkami jakiegoś związku zawodowego? Tak Nie Nazwa związku zawodowego..

10 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 10. Namn Personnummer Fackförbund. Namn Personnummer Fackförbund Fanns vid skadetillfället någon av nedan nämnda försäingar? Glöm inte make/maka/partner, sambos eller föräldrars försäingar. Ja Nej Skada Försäingsbolag Utbetalt belopp anmäld Uwaga: Jeśli byli Państwo zameldowani pod tym samym adresem, co Państwa małżonek/zarejestrowany partner lub rodzice, ich ubezpieczenie może poywać odniesione przez Państwa szkody. Proszę zatem podać osobiste numery identyfikacyjne tych osób oraz ich ewentualne członkostwo w związkach zawodowych.. Nazwisko Osobisty numer identyfikacyjny Związek zawodowy. Nazwisko Osobisty numer identyfikacyjny Związek zawodowy Hemförsäing Olycksfallsförsäing (enskild).. Czy w momencie powstania szkody byli Państwo objęci którymś z poniżej wymienionych ubezpieczeń? Należy podać również ubezpieczenia zawarte przez małżonka/ zarejestrowanego partnera, ponieważ mogą one poywać powstałą szkodę. Olycksfallsförsäing (via facklig tillhörighet).. Inträffade skadan i arbetet eller resa till/från arbetet? Om ja, företagets org.nr: Om arbetsskada, var arbetsgivaren ansluten till AFA? Annan försäing (rese-, liv-, förenings-, företags- osv.).. Har du fått ersättning från någon annan? Från vem?... Tak Nie Zgłoszona szkoda Towarzystwo ubezpieczeniowe Wypłacona kwota Ubezpieczenie mieszkania Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (prywatne)..sek Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (przez związek zawodowy)..sek Czy szkoda powstała w miejscu pracy lub w drodze z/do miejsca pracy? Jeśli tak, proszę podać numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa: Jeśli szkoda powstała w czasie pracy, czy pracodawca zawarł umowę zbiorową z AFA? Inne ubezpieczenie (ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie z

11 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 11 tytułu przynależności do stowarzyszeń, ubezpieczenie w ramach przedsiębiorstwa, itd.)..sek Czy otrzymali Państwo odszkodowanie z innego źródła? Jakiego? UPPGIFTER OM SJUKVÅRD OCH SJUKSKRIVNINGSTID M.M. Har du sökt sjukvård till följd av brottet? T.ex. sjukhus, vårdcentral, privatläkare, psykolog, tandläkare osv. Nej Ja, en gång Två gånger Flera gånger Vårdinrättning.. Klinik/avdelning... Vårdinrättningens address Sjuksivningstid (bifoga sjukintyg) Inte sjuksiven Sjuksiven fr.o.m..t.o.m INFORMACJE DOTYCZĄCE LECZENIA MEDYCZNEGO, ZWOLNIEŃ LEKARSKICH, ITD. Czy w wyniku szkody przechodzili Państwo leczenie medyczne? (szpital, przychodnia, prywatne wizyty lekarskie, psycholog, dentysta, itd.) Nie Tak, jeden raz Dwuotnie Wielootnie Nazwa placówki medycznej Klinika/Oddział Adres placówki medycznej Oes zwolnienia lekarskiego (należy załączyć świadectwo lekarskie) Brak pobytu na zwolnieniu chorobowym Inlagd på sjukhus fr.o.m....t.o.m.. Försäingskassa vid skadetillfället (lokalkontor). Zwolnienie chorobowe od do Pobyt w szpitalu od do Nazwa Państwa zakładu ubezpieczeń społecznych w momencie powstania szkody (jednostka miejscowa)

12 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) ERSÄTNINGSYRKANDEN: KOSTNADER OCH INKOMSTFÖRLUST Kostnader ska i möjligaste mån styrkas med kvitto. 9 a. Sjukvårdskostnader som inte betalas av försäingskassan (t.ex. läkararvode, utlägg för sjukhusvård, sjukgymnastik, läkemedel och tandvård). Typ av kostnad Typ av kostnad 9 b. Andra kostnader under den akuta sjukdomstiden som inte betalas av försäingskassan, landstinget eller annan (t.ex. landstingets egenavgift för resor till och från sjukvård, särskilda anordningar i hemmet och hemhjälp). Typ av kostnad Typ av kostnad 9 c. Skador på kläder, glasögon och liknande som du bar på dig vid skadetillfället. Skador på klocka, smycken, plånbok och liknande föremål ersätts normalt inte. Typ av kostnad Typ av kostnad 9 d. Inkomstförlust orsakad av skadan 9. ZGŁOSZONE ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE: KOSZTY I UTRATA DOCHODÓW Wszelkie koszty będące przedmiotem wniosku o odszkodowanie należy w miarę możliwości poświadczyć załączając rachunki. Koszty leczenia, których nie poywa zakład ubezpieczeń społecznych (np. opłaty za wizyty lekarskie, wydatki z tytułu pobytów szpitalnych, fizjoterapia, lekarstwa i leczenie dentystyczne) Rodzaj kosztu SEK Rodzaj kosztu SEK 9 b. Inne koszty powstałe w ramach otrzymywania opieki w nagłym wypadku, których nie poywa zakład ubezpieczeń społecznych, oęgowy wydział zdrowia ani inne instytucje (np. opłaty pobierane przez wydział zdrowia za przejazdy do i z placówki medycznej, montaż specjalnych urządzeń i rozwiązań w domu lub pomoc w domu). Rodzaj kosztu SEK Rodzaj kosztu SEK 9 c. Szkody na ubraniu, okularach, itd., które mieli Państwo na sobie w momencie powstania szkody. Za szkody w zegarkach, biżuterii, portfelach i podobnych przedmiotach zazwyczaj nie wypłaca się odszkodowania. Rodzaj kosztu SEK Rodzaj kosztu SEK

13 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 13 Vilken inkomst före skatt skulle du haft under sjukperioden om skadan inte hade inträffat? Vilken sjuklön före skatt har du fått från din arbetsgivare? Vilken sjukpenning före skatt har du fått från försäingskassan under sjuksivningstiden? Vilken AGS-ersättning eller ersättning via annan egen sjukförsäing har utbetalats? Summa yrkad inkomstförlust: 9 d. Utrata zarobków na skutek powstałej szkody SEK Jaki dochód mieliby Państwo w oesie zwolnienia chorobowego, gdyby szkoda nie wystąpiła? Kwota brutto: Jakiej wysokości wynagrodzenie otrzymywali Państwo w czasie choroby od swojego pracodawcy? Kwota brutto: Jakiej wysokości zasiłek chorobowy otrzymywali Państwo w czasie choroby od szwedzkiego zakładu ubezpieczeń społecznych? Kwota brutto: Jakiej wysokości odszkodowanie zostało Państwu wypłacone z ubezpieczenia zbiorowego lub z innego, prywatnego ubezpieczenia? Łączna kwota roszczenia dotycząca utraty zarobków: 10. ERSÄTNINGSYRKANDEN: ANAT ÄN KOSTNADER OCH INKOMSTFÖRLUST Med skälig ersättning avses ersättning enligt skadeståndslagen. 10 a. Sveda och värk (medicinskt påvisbart fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur). Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen b. Kränkning av den personliga integriteten Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen ZGŁOSZONE ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE: INNE ROSZCZENIA OPRÓCZ KOSZTÓW I UTRATY ZAROBKÓW Jako godziwe odszkodowanie oeśla się odszkodowanie zgodne ze szwedzką ustawą o odszkodowaniu z tytułu szkód 10 a. Ból i cierpienie (medycznie poświadczane fizyczne lub psychiczne cierpienie o charakterze przejściowym) Według wyroku sądowego Godziwe odszkodowanie Inna kwota, tj...sek 10 b. Naruszenie integralności osobistej Według wyroku sądowego Godziwe odszkodowanie Inna kwota,

14 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) c. Ersättning för bestående skada Lyte (ärr m.m.) Lyte ska styrkas med foton tagna tidigast ett år efter skadan. Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen... Stadigvarande men (invaliditet). Invaliditeten ska styrkas med journaler och eventuella läkarintyg. Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen... Särskilda olägenheter till följd av skada som lett till invaliditet Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen... tj...sek 10 c. Odszkodowanie za trwałe szkody Zniekształcenie ciała (blizny, itp.) Trwałe szkody należy poświadczyć przedstawiając zdjęcia, zrobione najwcześniej rok po momencie powstania szkody. Według wyroku sądowego Godziwe odszkodowanie Inna kwota, tj...sek Trwałe upośledzenie ciała (inwalidztwo): Inwalidztwo należy poświadczyć przedstawiając dokumentację medyczną i w razie konieczności świadectwa lekarskie. Według wyroku sądowego Godziwe odszkodowanie Inna kwota, tj...sek Inne/szczególne szkody będące konsekwencją szkody, która doprowadziła do inwalidztwa Według wyroku sądowego Godziwe odszkodowanie Inna kwota, tj...sek 11. ERSÄTTNING VID DÖDSFALL Observera att en separat ansökan ävs för dödsboets räkning, se informationsblad. 11 a. Dödsboets yrkande om ersättning för begravningskostnader m.m. Typ av kostnad Typ av kostnad 11. ODSZKODOWANIE W PRZYPADKU ŚMIERCI Proszę zwrócić uwagę, że wniosek o odszkodowanie w przypadku śmierci należy złożyć na oddzielnym formularzu, zob. załączone instrukcje. 11 a. Roszczenia o odszkodowanie za koszty pogrzebu, itd. Rodzaj kosztu SEK Rodzaj kosztu SEK

15 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) b. Efterlevandes övriga yrkanden som inte tidigare angivits (sorgkläder m.m. samt förlust av underhåll). Typ av kostnad/ersättning Typ av kostnad / ersättning b. Inne roszczenia uprawnionych osób pozostałych przy życiu, których nie zgłoszono wcześniej (ubiór żałobny, itd., jak również utrata środków na utrzymanie). Rodzaj kosztu/odszkodowanie SEK Rodzaj kosztu/odszkodowanie SEK.... YTERLIGARE UPPLYSN INGAR (Om utrymmet inte räcker till, siv på separat papper)... DODATKOWE INFORMACJE (jeśli miejsce nie jest wystarczające, proszę podać informacje na oddzielnym arkuszu.).. Om brottsskadeersättning utbetalas övertar staten enligt 17 brottsskadelagen din rätt till ersättning från gärningsmannen avseende det utgivna beloppet. Om det visar sig att du, efter det att brottsskadeersättning beviljats, har rätt till ersättning från annat håll (t.ex. från försäingsbolag), övertar Brottsoffermyndigheten normalt rätten till denna ersättning. Jag medger att Brottsoffermyndigheten får ta del av följande handlingar: Sjukjournaler, läkarintyg och andra handlingar som upprättats rörande min person vid sjukhus, försäingskassa eller motsvarande. Uppgifter från Skatteverket och andra myndigheter rörande mina ekonomiska och sociala förhållanden. Uppgift från försäingsbolag rörande mina försäingsförhållanden samt akt Jeśli zostanie wypłacone odszkodowanie od państwa za szkody spowodowane czynem przestępczym, zgodnie z art. 17 ustawy o odszkodowaniu z zasobów państwowych z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym, państwo szwedzkie przejmuje prawo do odszkodowania ze strony sprawcy w wysokości wypłaconej kwoty odszkodowania. Jeśli po wypłaceniu przez państwo odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym okaże się, że są Państwo uprawnieni do odszkodowania z innego źródła (np. od towarzystwa ubezpieczeniowego), zasadniczo również w takich przypadkach państwo szwedzkie (szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw) nabywa prawo do tego odszkodowania. Niniejszym upoważniam szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw do wglądu w następującą dokumentację: Dokumentacja medyczna, świadectwa lekarskie i inne dotyczące mnie dokumenty sporządzone w szpitalach, szwedzkim zakładzie ubezpieczeń społecznych i podobnych instytucjach; Informacje szwedzkiego urzędu podatkowego i innych organów dotyczące moich warunków socjalnych i finansowych

16 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 16 och beslut i försäingsärendet. Vid domstol seetessbelagd handling rörande mina personliga förhållanden. Uppgift från bank eller editinstitut rörande mina kontonummer. Jag intygar att uppgifterna i denna ansökan med tillhörande handlingar är riktiga Jag är medveten om att jag måste meddela Brottsoffermyndigheten om jag får eller har fått ersättning från skadevållaren eller från försäingsbolag. Om jag inte meddelar detta riskerar jag att bli återbetalningsskyldig. Jag är medveten om att felaktiga eller utelämnade uppgifter kan medföra straffansvar. Jag är medveten om att Brottsoffermyndigheten övertar min rätt till skadestånd eller annan ersättning upp till det belopp som utbetalats som brottsskadeersättning. Informacje od towarzystw ubezpieczeniowych dotyczące mojej sytuacji ubezpieczeniowej oraz dokumenty i decyzje w sprawach ubezpieczeniowych Poufne dokumenty sądowe dotyczące mojej sytuacji osobistej Informacje z banku lub innej instytucji finansowej dotyczące moich numerów kont Poświadczam prawidłowość danych podanych przeze mnie w niniejszym wniosku oraz załączonych dokumentach. Jestem również świadomy, że mam obowiązek informować szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw o wszelkich zmianach w sprawie, m.in. jeśli otrzymam lub otrzymałem odszkodowanie od sprawcy czynu lub towarzystwa ubezpieczeń. Niepoinformowanie o tym urzędu może prowadzić do nałożenia obowiązku zwrotu otrzymanego odszkodowania. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych informacji lub uywanie informacji. Jestem świadomy, że szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw przejmuje moje roszczenia o odszkodowanie za szkodę lub inne roszczenia odszkodowawcze do wysokości wypłaconej mi kwoty. SÖKANDENS UNDERSKRIFT Om sökanden är omyndig ska ansökan undertecknas av vårdnadshavaren eller båda vårdnadshavarna (vid gemensam vårdnad) eller en särskilt förordnad ställföreträdare..... Datum Namnteckning Namnförtydligande.... Datum Namnteckning Namnförtydligande PODPIS WNIOSKODAWCY Jeśli wnioskodawca jest osobą nieletnią, wniosek musi zostać podpisany przez obie osoby sprawujące pieczę (w przypadku wspólnego wykonywania prawa pieczy) lub upoważnionego przedstawiciela..... Data Podpis Nazwisko (drukowanymi literami).... Data Podpis Nazwisko (drukowanymi literami)

17 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 17 Ansökan ska skickas till: Brottsoffermyndigheten Box UMEÅ INFORMATIONSBLAD OBS! Skicka inte in detta blad! ANSÖKNINGSTID Ansökan om brottsskadeersättning måste ha kommit in till Brottsoffermyndigheten inom två år från det att förfarandet hos polis, åklagare eller domstol avslutats. I de fall där förundersökning inte har inletts måste ansökan ha kommit in inom två år från det att brottet begicks. Om det finns synnerliga skäl kan Brottsoffermyndigheten pröva en ansökan även om den har kommit in för sent. Ange i så fall skälen under ytterligare upplysningar. GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BROTTSSKADEERSÄTTNING Observera att brottsskadeersättning endast kan utgå om det är visat att skadevållaren, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga helt eller delvis. Ersättning kan inte utgå om någon försäing kan täcka skadan helt. Så här fyller du i din ansökan 1. SÖKANDE Här ska du som söker brottsskadeersättning fylla i dina personuppgifter. Om t.ex. ett barn är sökande ska barnets uppgifter fyllas i. 2. Vårdnadshavare, OMBUD etc. Vid gemensam vårdnad ska uppgifter om båda vårdnadshavarna lämnas. Om du företräds av ombud, t.ex. en advokat, vid ansökan om brottsskadeersättning Wniosek należy przesłać na następujący adres: Brottsoffermyndigheten (szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw) Box 470 SE UMEÅ INSTRUKCJE Uwaga: Nie należy załączać niniejszych instrukcji! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Wniosek o odszkodowanie z zasobów państwowych z tytułu szkody spowodowanej czynem przestępczym musi wpłynąć do szwedzkiego urzędu ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw w terminie dwóch lat od zakończenia postępowania policyjnego, prokuratorskiego lub sądowego. W przypadkach, w których nie wszczęto dochodzenia, wniosek musi wpłynąć w terminie dwóch lat od momentu popełnienia czynu. Jeśli występują szczególne okoliczności, szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw może rozpatrzyć wniosek, nawet jeśli został złożony po terminie. W takich przypadkach należy podać przyczyny w punkcie Dodatkowe informacje. PODSTAWOWE WYMOGI PRZYZNANIA PRZEZ PAŃSTWO ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH CZYNEM PRZESTĘPCZYM Proszę mieć na uwadze, że odszkodowanie od państwa z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym może zostać przyznane wyłącznie w przypadku, jeśli wykazano, że sprawca (jeśli jest znany) nie jest w stanie zapłacić pełnego lub częściowego odszkodowania za szkody. Odszkodowanie od państwa za szkody spowodowane czynem przestępczym nie może zostać przyznane, jeśli ubezpieczenie poywa szkodę w pełnym zaesie

18 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 18 ska fullmakt i original som visar dennes behörighet att företräda dig bifogas. Om det t.ex. finns både vårdnadshavare och ombud kan information om detta lämnas under ytterligare upplysningar på ansökans sista sida. Företrädare för dödsbo ska bifoga dödsboanmälan eller bouppteckning samt fullmakt i original från samtliga dödsbodelägare. 4. POLISANMÄLAN En förutsättning för brottsskadeersättning är i regel att en polisanmälan gjorts. Om en dom finns behöver inte kopia på polisanmälan bifogas. Finns ingen dom - bifoga alltid polisanmälan. Exempel på hur polisens diarienummer kann se ut: K UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING Här ska du ange i vilken eller vilka domstolar ärendet har prövats. Ett målnummer börjar oftast på B eller T. Exempel på hur ett målnummer kan se ut: B Finns en dom måste du bifoga hela domen, annars blir handläggningstiden för ditt ärende betydligt längre. Kom också ihåg att bifoga bevis om att domen vunnit laga aft. 6. SKADEVÅLLAREnS BETALNINGSFÖRMÅGA Om skadevållaren är känd kan ersättning endast lämnas om han/hon/de inte kan betala ett skadestånd och detta måste styrkas. Har domstolen fastställt skadeståndsskyldighet ska redovisning från onofogden avseende samtliga skadevållare bifogas. 7. FÖRSÄKRINGSSITUATIONEN Det är viktigt att du fyller i denna del av ansökan med samtliga uppgifter om dina försäingar vid skadetillfället. Brottsskadeersättning lämnas inte för den del av skadan som täcks av försäing. Om du har en hem-, olycksfalls- eller annan försäing bör skadan först anmälas till försäingsbolaget. Försäingsbolagets beslut ska bifogas ansökan. Om skadan inträffat på arbetet eller vid resa till eller från arbetet måste skadan anmälas till AFA Försäing eller annan företagsförsäing. Om du är osäker på om arbetsgivaren är ansluten till AFA eller annan företagsförsäing fråga arbetsgivaren. I de fall där du är siven på samma adress som exempelvis din Jak wypełnić wniosek WNIOSEK o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie i naruszenia integralności osobistej 1. WNIOSKODAWCA Osoba składająca wniosek o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym powinna w tym miejscu podać swoje dane. Jeśli np. wnioskodawcą jest dziecko, należy tutaj podać jego dane. 2. PRZEDSTAWICIEL, itd. Jeśli reprezentuje Państwa przedstawiciel, np. radca prawny, do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa, potwierdzający, że osoba ta jest upoważniona do reprezentowania Państwa. Jeśli np. występuje zarówno opiekun, jak i przedstawiciel, należy podać tę informację w punkcie Dodatkowe informacje na ostatniej stronie formularza wniosku. Przedstawiciel zarządzający majątkiem zmarłego powinien załączyć spis majątku zmarłego oraz oryginał upoważnienia od wszystkich beneficjentów. 4. RAPORT POLICYJNY W większości przypadków warunkiem przyjęcia wniosku o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym jest załączenie raportu policyjnego. Jeśli wydano wyrok sądowy, nie jest konieczne załączenie do wniosku kopii raportu policyjnego. Jeśli nie ma wyroku, należy w każdym przypadku załączyć raport policyjny. Oto przykładowy numer referencyjny sprawy: K INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA SĄDOWEJ Tutaj należy oeślić, czy sprawa została rozpatrzona przez sąd, a jeśli tak, wskazać sądy rozpatrujące sprawę (sąd oęgowy i apelacyjny). Jeśli sprawę rozpatrzył Sąd Najwyższy, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Oto przykładowy numer referencyjny sprawy: B Jeśli wydano wyrok, należy do wniosku załączyć cały jego tekst wraz z załącznikami i poświadczeniem jego prawomocności. 6. ZDOLNOŚĆ SPRAWCY DO ZAPŁATY ODSZKODOWANIA Jeśli sprawca jest znany, odszkodowanie może zostać przyznane wyłącznie w przypadku, gdy sprawca nie jest w stanie zapłacić odszkodowania za szkody; brak zdolności sprawcy do zapłacenia szkody musi zostać dowiedziona. Jeśli sąd ustaliło odpowiedzialność odszkodowawczą, należy załączyć sporządzony przez organ egzekucyjny spis mienia wszystkich sprawców.

19 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 19 sambo, maka/make/partner eller förälder kan dennes försäing gälla även övriga i hushållet. Kom därför ihåg att uppge sambos, maka/make/ partners eller förälders namn och personnummer om ni bodde ihop vid skadetillfället. Uppge även sambos, maka/ make/partners eller förälders ev. Medlemskap i fackförbund och kontrollera med det aktuella fackförbundet om du omfattades av deras försäing. 7. SYTUACJA UBEZPIECZENIOWA W tej części wniosku należy podać wszelkie informacje dotyczące ubezpieczeń, którymi byli Państwo objęci w momencie powstania szkody. Państwowe odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym nie jest przyznawane za tę część szkód, która jest poywana przez ubezpieczenia. Jeśli posiadają Państwo ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków lub inny rodzaj ubezpieczenia, należy najpierw zgłosić szkodę towarzystwu ubezpieczeniowemu. Decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego należy załączyć do wniosku. Jeśli szkoda powstała w miejscu pracy lub w czasie drogi do lub z pracy, szkodę należy zgłosić do AFA (organizacja zajmująca się ubezpieczeniami zbiorowymi) lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego przedsiębiorstw. Jeśli nie są Państwo pewni, czy Państwa pracodawca należy do AFA lub zawarł ubezpieczenie z jakimś innym towarzystwem wydającym ubezpieczenia gospodarcze, należy zasięgnąć informacji u swojego pracodawcy. Jeśli są Państwo zameldowani pod tym samym adresem, pod którym zameldowany jest np. Państwa zarejestrowany partner, mąż/żona lub rodzice, ich ubezpieczenie może również obejmować inne osoby mieszkające w gospodarstwie domowym. Proszę zatem pamiętać o podaniu nazwiska i osobistego numeru identyfikacyjnego ww. osób, jeśli zamieszkiwały pod tym samym adresem w momencie powstania szkody. Proszę również wskazać przynależność związkową swojego zarejestrowanego partnera/małżonka/rodziców i proszę zasięgnąć informacji w odpowiednim związku zawodowym, czy byli Państwo objęci ich ubezpieczeniem związkowym.

20 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 20 ZAŁĄCZNIK

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. Pamiętaj aby uwzględnić:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND POLISH SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND Edinburgh 2012 DRIVING IN SCOTLAND This booklet is for those from overseas who are living in Scotland and explains

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form

Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form Informacje ogólne/ General Details Konsultanci Komputerowi IT Designers Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form ACE European Group Ltd. ACE Oddział w Polsce Ul.Królewska 16 Warszawa 00-103 1 Nazwa przedsiębiorstwa/

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Devon Strategic Partnership. Praca Working

Devon Strategic Partnership. Praca Working Devon Strategic Partnership Praca Working Zezwolenie na pracę Obywatele Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw Unii Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę w Zjednoczonym Królestwie. Pewne ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Foreign Students Guide

Foreign Students Guide Foreign Students Guide I n f o r m a t o r d l a S t u d e n t ó w Z a g r a n i c z n y c h P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j 2004/2005 Zrealizowano dzięki pomocy Prorektora ds. Studiów

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Poland. Version 1.1, May 2014.

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Poland. Version 1.1, May 2014. GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Poland Version 1.1, May 2014 Polish Version Developed by AQS Polska Sp. z o.o. 1 Is there at least one employee or

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów M-618-PL Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów U.S. GOVERNMENT OFFICIAL EDITION NOTICE Use of ISBN Prefix This

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo