ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW SZWECJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW SZWECJA"

Transkrypt

1 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 1 ODSZKODOWANIE DLA OFIAR PRZESTĘPSTW SZWECJA 1. Prawo ajowe Wdrożenie [Art. 18] Właściwe organy [Art. 3] Organ udzielający pomocy Organ orzekający Główne punkty kontaktowe [Art.16] Języki [Art. 11] Informacje dla potencjalnych wnioskodawców [art. 4] Kto może otrzymać odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym od państwa szwedzkiego? Za co można otrzymać odszkodowanie? Jaka jest procedura starania się o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym? Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosku w urzędzie ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw? Podjęcie decyzji w danej sprawie Dlaczego szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw odlicza opłatę SKR od kwoty odszkodowania? Czy można odwołać się od decyzji szwedzkiego urzędu ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw? Formularze wniosku o odszkodowanie Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych aktem przestępczym z powodu szkody na osobie i naruszenia integralności osobistej (angielski) (szwedzki) Tłumaczenia Tabela zawierająca tłumaczenie terminów użytych w formularzu...6 ZAŁĄCZNIK...20

2 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 2 1. Prawo ajowe 1.1. Wdrożenie [Art. 18] Od 1978 r. obowiązuje w Szwecji ustawa o odszkodowaniu z zasobów państwowych z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym (odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym). Aby kwalifikować się do odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym, ofiara musi najpierw zgłosić policji, że czyn taki został popełniony. Kolejnym warunkiem jest brak możliwości otrzymania odszkodowania z innego źródła, np. od sprawcy czynu lub towarzystwa ubezpieczeniowego ofiary. Jeśli skazany sprawca nie jest w stanie zapłacić odszkodowania lub jeśli sprawcy nie zidentyfikowano, ofiara powinna w pierwszej kolejności skontaktować się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym. Wiele osób posiada jakiś rodzaj ubezpieczenia, które zapewni im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym, np. wszechstronne ubezpieczenie nieruchomości lub ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków } Ważne jest, aby towarzystwo ubezpieczeniowe ofiary zostało poinformowane o wszelkich szkodach w możliwie najszybszym terminie po popełnieniu czynu przestępczego. Jeśli okaże się, że ani sprawca ani towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłacą pełnego odszkodowania za szkody, w wielu przypadkach można otrzymać odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym od państwa. Odszkodowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które doznały uszkodzenia ciała. Możliwe jest również uzyskanie odszkodowania za szkody materialne, w tym za czystą stratę ekonomiczną, jednak możliwość odszkodowania jest w takich przypadkach ograniczona. Wnioski w sprawie odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym należy składać w szwedzkim urzędzie ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw. Zasadniczo urząd musi otrzymać taki wniosek w terminie dwóch lat od momentu popełnienia przestępstwa lub zakończenia postępowania sądowego. W celu zasięgnięcia informacji dotyczących złożenia wniosku o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym ofiary mogą skontaktować się ze szwedzkim urzędem ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw lub organem udzielającym pomocy w ich własnym aju. Brottsskadelagen (Swedish) Ustawa o odszkodowaniu z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym (w języku szwedzkim) 2. Właściwe organy [Art. 3] 2.1. Organ udzielający pomocy Organem udzielającym pomocy w Szwecji jest Brottsoffermyndigheten (szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw) Box 470 S UMEÅ Szwecja

3 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 3 Tel.: Faks : Strona internetowa: Organ orzekający Organem orzekającym w Szwecji jest Brottsoffermyndigheten (szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw) Box 470 S UMEÅ Szwecja Tel.: Faks : Strona internetowa: 3. Główne punkty kontaktowe [Art.16] Głównym punktem kontaktowym w Szwecji jest Brottsoffermyndigheten (szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw) Box 470 S UMEÅ Szwecja Tel.: Faks : Strona internetowa: 4. Języki [Art. 11] Szwecja akceptuje wnioski i dokumenty uzupełniające w języku szwedzkim i angielskim. 5. Informacje dla potencjalnych wnioskodawców [art. 4] 5.1. Kto może otrzymać odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym od państwa szwedzkiego? Szkoda musi być spowodowana czynem przestępczym. Zasadniczo zastosowanie mają następujące yteria formalne: a) Czyn przestępczy musi zostać zgłoszony policji. b) Odszkodowanie za szkodę nie może zostać w pełni poyte przez sprawcę lub ubezpieczenie. (c-d) Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym musi zostać złożony w terminie dwóch lat od momentu popełnienia przestępstwa lub zakończenia postępowania sądowego.

4 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) Za co można otrzymać odszkodowanie? a) Jeśli została poniesiona szkoda na osobie, odszkodowanie może zostać wypłacone - na poycie kosztów np. opieki zdrowotnej, lekarstw lub uszkodzonego ubrania - za utratę zarobków - za ból i cierpienie - za zniekształcenie ciała i utratę sprawności. Jeśli ofiara przestępstwa poniesie śmierć w wyniku doznanego uszczerbku na zdrowiu, jej ewni są upoważnieni do odszkodowania za wszelkie szkody moralne spowodowane wiadomością o jej śmierci. Odszkodowanie może również zostać wypłacone w związku z kosztami pogrzebu. b) W przypadku przestępstwa przeciwko osobie również może przysługiwać prawo do odszkodowania za naruszenie integralności osobistej. c) W przypadku przestępstw przeciwko mieniu w niektórych przypadkach może przysługiwać prawo do odszkodowania, jeśli sprawca był osobą, która uciekła lub została z warunkowo zwolniona z więzienia lub innych oeślonych instytucji publicznych. Koszty pomocy prawnej nie są zazwyczaj zwracane Jaka jest procedura starania się o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym? Wniosek musi zostać złożony na specjalnym formularzu, który można pobrać TUTAJ. Formularz można również zamówić w szwedzkim urzędzie ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw. Przed wypełnieniem formularza wnioskodawca powinien przeczytać instrukcje. Jeśli wnioskodawca mieszka w aju UE innym niż Szwecja, jego wniosek może zostać wysłany do organu udzielającego pomocy w aju jego pochodzenia, który następnie przekaże go szwedzkiemu urzędowi ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosku w urzędzie ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw? Oes rozpatrywania wniosku zależy oczywiście od rodzaju sprawy. Zazwyczaj rozpatrzenie sprawy trwa od dwóch do pięciu miesięcy. Bardziej złożone sprawy, np. takie, w których urząd musi uzyskać opinie lekarskie, może trwać dłużej. Rzadko zdarza się, aby sprawa była rozpatrywana dłużej niż rok. Wnioskodawca może pomóc w szybszym rozpatrzeniu sprawy poprzez stosowanie się do instrukcji zawartych w formularzu wniosku i przedstawienie oeślonych w nim dokumentów Podjęcie decyzji w danej sprawie Po rozstrzygnięciu przez szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw danej sprawy w związku z wnioskiem o odszkodowanie, decyzja zostanie przesłana zarówno wnioskodawcy jak i organowi udzielającemu pomocy, w przypadkach, gdy taki organ interweniował.

5 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 5 Każde odszkodowanie jest z zasady wypłacane w terminie trzech tygodni od podjęcia decyzji. Odbiorca może wybrać sposób wypłaty odszkodowania. Najprostszym sposobem jest przelew na rachunek bankowy Dlaczego szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw odlicza opłatę SKR od kwoty odszkodowania? Rozdział 10 ustawy o szkodach spowodowanych czynem przestępczym stanowi, że szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw musi odliczać nadwyżkę, z wyjątkiem pewnych wyjątkowych okoliczności. Powodem istnienia tego przepisu jest fakt, że polisy ubezpieczeniowe, poywające odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym zazwyczaj przewidują opłatę, a nie powinno się ponosić kary za fakt posiadania polisy ubezpieczeniowej. Przepis ten jest również uzasadniony, podobnie jak każdy przepis dotyczący opłaty, przez fakt, że zapobiega on składaniu trywialnych wniosków o odszkodowanie, które mogłyby obciążać system i powodować nieproporcjonalne wykorzystanie zasobów Czy można odwołać się od decyzji szwedzkiego urzędu ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw? Nie, szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw działa jako trybunał pierwszej i ostatniej instancji w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym. Na wniosek urząd może jednak ponownie rozpatrzyć swoją decyzję.

6 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 6 6. Formularze wniosku o odszkodowanie Tłumaczenie podane w części dotyczącej formularza ma charakter czysto informacyjny. Lista języków akceptowanych na potrzeby wniosku o przekazanie przez państwo członkowskie zob. punkt dotyczący języków (art. 11) Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych aktem przestępczym z powodu szkody na osobie i naruszenia integralności osobistej (angielski) (szwedzki) Tłumaczenia Tabela zawierająca tłumaczenie terminów użytych w formularzu Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och änkning 1. SÖKANDE (var god texta) Efternamn Tilltalsnamn WNIOSEK o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych aktem przestępczym z powodu szkody na osobie i naruszenia integralności osobistej 1. WNIOSKODAWCA (proszę wypełnić drukowanymi literami) Nazwisko Imię Personnummer (ååmmdd-xxxx) Yrke/title Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Data urodzenia lub ajowy szwedzki numer identyfikacyjny (rrrrmmdd-xxxx) Zawód/Tytu³ Adres Adres pocztowy (kod i nazwa miejscowości) Telefon bostad (inkl. Riktnummer) Telefon arbete (inkl. Riktnummer) Numer telefonu domowego (z numerem kierunkowym) Numer telefonu służbowego (z numerem kierunkowym)

7 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 7 Mobiltelefon E-postadress Bankkontonummer inkl. clearingnr eller plusgiro-/personkontonummer Numer telefonu komórkowego Adres Pełny numer konta bankowego (kod banku i numer konta) 2. VÅRDNADSHAVARE 1 OMBUD STÄLLFÖRETRÄDARE Sätt yss i tillämplig ruta Namn Adress Postadress (postnummer och ortnamn) 2. OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD DZIECKIEM NR 1 PEŁNOMOCNIK PRZEDSTAWICIEL Proszę zaznaczyć odpowiednie pole Nazwisko Adres Adres pocztowy (kod i nazwa miejscowości) Telefon (inkl. Riktnummer) Mobiltelefon Klientmedelskonto Numer telefonu (z numerem kierunkowym) Numer konta na środki klienta Numer telefonu komórkowego ENDAST EN VÅRDNADSHAVARE FINNS VÅRDNADSHAVARE 2 (vid gemensam vårdnad) Namn Adress JEST TYLKO JEDNA OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD DZIECKIEM OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD DZIECKIEM NR 2 (przy wspólnie wykonywanym prawie pieczy) Nazwisko Adres

8 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 8 Postadress (postnummer och ortnamn) Adres pocztowy (kod i nazwa miejscowości) Telefon (inkl. Riktnummer) Mobiltelefon Numer telefonu (z numerem kierunkowym) Numer telefonu komórkowego LÄS BIFOGAT INFORMATIONSBLAD NOGA VID IFYLLANDET AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN! 3. BROTTET Brottsskadeersättning lämnas endast för skador som uppkommit till följd av brott. Vilket datum och på vilken ort inträffade brottet? Kort besivning av brottet.. 4. POLISANMÄLAN Har brottet polisanmälts? Ja Polisanmälans diarienummer (K-nummer): K-.. Polismyndighet och distrikt:.. Nej Ange skälen under ytterligare upplysningar, se ansökans sista sida 5. UPPGIFTER OM DOMSTOLS PRÖVNING Bifoga kopia av fullständig dom med bilagor samt bevis om laga aft. Ingen domstolsprövning Tingsrättens namn. Datum målnummer. PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA WNIOSKU NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ ZAŁĄCZONE INSTRUKCJE 3. CZYN PRZESTĘPCZY Odszkodowanie od państwa przyznawane jest wyłącznie za szkody, które są wynikiem czynu przestępczego. Kiedy i gdzie czyn przestępczy miał miejsce? (data i miejscowość) Krótki opis czynu przestępczego. 4. RAPORT POLICYJNY Czy czyn został zgłoszony policji? Tak. Numer referencyjny raportu policyjnego ( numer K ): K-.. Komisariat policyjny i dzielnica:.. Nie. Należy podać przyczyny w rubryce Dodatkowe informacje. (patrz ostatnia strona formularza wniosku). 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO Proszę załączyć kopię pełnego wyroku sądowego wraz z załącznikami oraz poświadczeniem prawomocności wyroku. Brak postępowania Nazwa sądu rejonowego. Data Numer sprawy

9 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 9 Hovrättens namn. Datum målnummer. Högsta domstolen Datum målnummer... Nazwa sądu wyższej instancji. Data Numer sprawy.. Sąd Najwyższy Data Numer sprawy.. 6. SKADEVÅLARENS BETALNINGSFÖRMÅGA Brottsskadeersättning kan endast utgå om det är visat att skadevållaren, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga. Har du ansökt om utmätning hos onofogden? Ja Nej Har onofogden lämnat redovisning? Ja Nej Har du fått ersättning från skadevållaren eller via onofogden? Ja Nej Belopp FÖRSÄKRINGSS ITUAT IONEN Brottsskadeersättning utgår inte om någon försäing kan täcka skadan helt. Boendeförhållande vid skadetillfället Egen fastighet Bostadsrätt Annat Fanns det då någon annan vuxen siven på samma adress? Ja Nej Var du medlem i fackförbund vid skadetillfället? Ja Nej Vilket förbund?... Obs! I det fall ni var sivna på samma address kan make/maka/partner, sambos eller föräldrars försäingar gälla vid din skada. Uppge därför även dennes/deras personnummer samt eventuellt medlemskap i fackförbund. 6. ZDOLNOŚĆ SPRAWCY CZYNU DO ZAPŁATY Odszkodowanie od państwa z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym przyznawane jest wyłącznie w przypadku, jeśli wykazano, że sprawca (jeśli jest znany) nie jest w stanie zapłacić odszkodowania za straty. Czy złożyli Państwo w szwedzkim organie egzekucyjnym wniosek o zajęcie mienia? Tak Nie Czy szwedzki organ egzekucyjny przedstawił już protokół? Tak Nie Czy otrzymali Państwo odszkodowanie od sprawcy lub szwedzkiego organu egzekucyjnego? Tak Nie Kwota..SEK 7. SYTUACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA Odszkodowania od państwa za szkody spowodowane czynem przestępczym nie przyznaje się, jeśli ubezpieczenie poywa szkodę w pełnym zaesie Sytuacja mieszkaniowa w momencie powstania szkody Własna nieruchomość mieszkalna Własnościowe mieszkanie spółdzielcze Inne Czy w momencie powstania szkody pod tym adresem była zameldowana inna osoba dorosła? Tak Nie Czy w momencie powstania szkody byli Państwo członkami jakiegoś związku zawodowego? Tak Nie Nazwa związku zawodowego..

10 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 10. Namn Personnummer Fackförbund. Namn Personnummer Fackförbund Fanns vid skadetillfället någon av nedan nämnda försäingar? Glöm inte make/maka/partner, sambos eller föräldrars försäingar. Ja Nej Skada Försäingsbolag Utbetalt belopp anmäld Uwaga: Jeśli byli Państwo zameldowani pod tym samym adresem, co Państwa małżonek/zarejestrowany partner lub rodzice, ich ubezpieczenie może poywać odniesione przez Państwa szkody. Proszę zatem podać osobiste numery identyfikacyjne tych osób oraz ich ewentualne członkostwo w związkach zawodowych.. Nazwisko Osobisty numer identyfikacyjny Związek zawodowy. Nazwisko Osobisty numer identyfikacyjny Związek zawodowy Hemförsäing Olycksfallsförsäing (enskild).. Czy w momencie powstania szkody byli Państwo objęci którymś z poniżej wymienionych ubezpieczeń? Należy podać również ubezpieczenia zawarte przez małżonka/ zarejestrowanego partnera, ponieważ mogą one poywać powstałą szkodę. Olycksfallsförsäing (via facklig tillhörighet).. Inträffade skadan i arbetet eller resa till/från arbetet? Om ja, företagets org.nr: Om arbetsskada, var arbetsgivaren ansluten till AFA? Annan försäing (rese-, liv-, förenings-, företags- osv.).. Har du fått ersättning från någon annan? Från vem?... Tak Nie Zgłoszona szkoda Towarzystwo ubezpieczeniowe Wypłacona kwota Ubezpieczenie mieszkania Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (prywatne)..sek Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (przez związek zawodowy)..sek Czy szkoda powstała w miejscu pracy lub w drodze z/do miejsca pracy? Jeśli tak, proszę podać numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa: Jeśli szkoda powstała w czasie pracy, czy pracodawca zawarł umowę zbiorową z AFA? Inne ubezpieczenie (ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie z

11 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 11 tytułu przynależności do stowarzyszeń, ubezpieczenie w ramach przedsiębiorstwa, itd.)..sek Czy otrzymali Państwo odszkodowanie z innego źródła? Jakiego? UPPGIFTER OM SJUKVÅRD OCH SJUKSKRIVNINGSTID M.M. Har du sökt sjukvård till följd av brottet? T.ex. sjukhus, vårdcentral, privatläkare, psykolog, tandläkare osv. Nej Ja, en gång Två gånger Flera gånger Vårdinrättning.. Klinik/avdelning... Vårdinrättningens address Sjuksivningstid (bifoga sjukintyg) Inte sjuksiven Sjuksiven fr.o.m..t.o.m INFORMACJE DOTYCZĄCE LECZENIA MEDYCZNEGO, ZWOLNIEŃ LEKARSKICH, ITD. Czy w wyniku szkody przechodzili Państwo leczenie medyczne? (szpital, przychodnia, prywatne wizyty lekarskie, psycholog, dentysta, itd.) Nie Tak, jeden raz Dwuotnie Wielootnie Nazwa placówki medycznej Klinika/Oddział Adres placówki medycznej Oes zwolnienia lekarskiego (należy załączyć świadectwo lekarskie) Brak pobytu na zwolnieniu chorobowym Inlagd på sjukhus fr.o.m....t.o.m.. Försäingskassa vid skadetillfället (lokalkontor). Zwolnienie chorobowe od do Pobyt w szpitalu od do Nazwa Państwa zakładu ubezpieczeń społecznych w momencie powstania szkody (jednostka miejscowa)

12 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) ERSÄTNINGSYRKANDEN: KOSTNADER OCH INKOMSTFÖRLUST Kostnader ska i möjligaste mån styrkas med kvitto. 9 a. Sjukvårdskostnader som inte betalas av försäingskassan (t.ex. läkararvode, utlägg för sjukhusvård, sjukgymnastik, läkemedel och tandvård). Typ av kostnad Typ av kostnad 9 b. Andra kostnader under den akuta sjukdomstiden som inte betalas av försäingskassan, landstinget eller annan (t.ex. landstingets egenavgift för resor till och från sjukvård, särskilda anordningar i hemmet och hemhjälp). Typ av kostnad Typ av kostnad 9 c. Skador på kläder, glasögon och liknande som du bar på dig vid skadetillfället. Skador på klocka, smycken, plånbok och liknande föremål ersätts normalt inte. Typ av kostnad Typ av kostnad 9 d. Inkomstförlust orsakad av skadan 9. ZGŁOSZONE ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE: KOSZTY I UTRATA DOCHODÓW Wszelkie koszty będące przedmiotem wniosku o odszkodowanie należy w miarę możliwości poświadczyć załączając rachunki. Koszty leczenia, których nie poywa zakład ubezpieczeń społecznych (np. opłaty za wizyty lekarskie, wydatki z tytułu pobytów szpitalnych, fizjoterapia, lekarstwa i leczenie dentystyczne) Rodzaj kosztu SEK Rodzaj kosztu SEK 9 b. Inne koszty powstałe w ramach otrzymywania opieki w nagłym wypadku, których nie poywa zakład ubezpieczeń społecznych, oęgowy wydział zdrowia ani inne instytucje (np. opłaty pobierane przez wydział zdrowia za przejazdy do i z placówki medycznej, montaż specjalnych urządzeń i rozwiązań w domu lub pomoc w domu). Rodzaj kosztu SEK Rodzaj kosztu SEK 9 c. Szkody na ubraniu, okularach, itd., które mieli Państwo na sobie w momencie powstania szkody. Za szkody w zegarkach, biżuterii, portfelach i podobnych przedmiotach zazwyczaj nie wypłaca się odszkodowania. Rodzaj kosztu SEK Rodzaj kosztu SEK

13 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 13 Vilken inkomst före skatt skulle du haft under sjukperioden om skadan inte hade inträffat? Vilken sjuklön före skatt har du fått från din arbetsgivare? Vilken sjukpenning före skatt har du fått från försäingskassan under sjuksivningstiden? Vilken AGS-ersättning eller ersättning via annan egen sjukförsäing har utbetalats? Summa yrkad inkomstförlust: 9 d. Utrata zarobków na skutek powstałej szkody SEK Jaki dochód mieliby Państwo w oesie zwolnienia chorobowego, gdyby szkoda nie wystąpiła? Kwota brutto: Jakiej wysokości wynagrodzenie otrzymywali Państwo w czasie choroby od swojego pracodawcy? Kwota brutto: Jakiej wysokości zasiłek chorobowy otrzymywali Państwo w czasie choroby od szwedzkiego zakładu ubezpieczeń społecznych? Kwota brutto: Jakiej wysokości odszkodowanie zostało Państwu wypłacone z ubezpieczenia zbiorowego lub z innego, prywatnego ubezpieczenia? Łączna kwota roszczenia dotycząca utraty zarobków: 10. ERSÄTNINGSYRKANDEN: ANAT ÄN KOSTNADER OCH INKOMSTFÖRLUST Med skälig ersättning avses ersättning enligt skadeståndslagen. 10 a. Sveda och värk (medicinskt påvisbart fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur). Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen b. Kränkning av den personliga integriteten Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen ZGŁOSZONE ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE: INNE ROSZCZENIA OPRÓCZ KOSZTÓW I UTRATY ZAROBKÓW Jako godziwe odszkodowanie oeśla się odszkodowanie zgodne ze szwedzką ustawą o odszkodowaniu z tytułu szkód 10 a. Ból i cierpienie (medycznie poświadczane fizyczne lub psychiczne cierpienie o charakterze przejściowym) Według wyroku sądowego Godziwe odszkodowanie Inna kwota, tj...sek 10 b. Naruszenie integralności osobistej Według wyroku sądowego Godziwe odszkodowanie Inna kwota,

14 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) c. Ersättning för bestående skada Lyte (ärr m.m.) Lyte ska styrkas med foton tagna tidigast ett år efter skadan. Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen... Stadigvarande men (invaliditet). Invaliditeten ska styrkas med journaler och eventuella läkarintyg. Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen... Särskilda olägenheter till följd av skada som lett till invaliditet Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen... tj...sek 10 c. Odszkodowanie za trwałe szkody Zniekształcenie ciała (blizny, itp.) Trwałe szkody należy poświadczyć przedstawiając zdjęcia, zrobione najwcześniej rok po momencie powstania szkody. Według wyroku sądowego Godziwe odszkodowanie Inna kwota, tj...sek Trwałe upośledzenie ciała (inwalidztwo): Inwalidztwo należy poświadczyć przedstawiając dokumentację medyczną i w razie konieczności świadectwa lekarskie. Według wyroku sądowego Godziwe odszkodowanie Inna kwota, tj...sek Inne/szczególne szkody będące konsekwencją szkody, która doprowadziła do inwalidztwa Według wyroku sądowego Godziwe odszkodowanie Inna kwota, tj...sek 11. ERSÄTTNING VID DÖDSFALL Observera att en separat ansökan ävs för dödsboets räkning, se informationsblad. 11 a. Dödsboets yrkande om ersättning för begravningskostnader m.m. Typ av kostnad Typ av kostnad 11. ODSZKODOWANIE W PRZYPADKU ŚMIERCI Proszę zwrócić uwagę, że wniosek o odszkodowanie w przypadku śmierci należy złożyć na oddzielnym formularzu, zob. załączone instrukcje. 11 a. Roszczenia o odszkodowanie za koszty pogrzebu, itd. Rodzaj kosztu SEK Rodzaj kosztu SEK

15 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) b. Efterlevandes övriga yrkanden som inte tidigare angivits (sorgkläder m.m. samt förlust av underhåll). Typ av kostnad/ersättning Typ av kostnad / ersättning b. Inne roszczenia uprawnionych osób pozostałych przy życiu, których nie zgłoszono wcześniej (ubiór żałobny, itd., jak również utrata środków na utrzymanie). Rodzaj kosztu/odszkodowanie SEK Rodzaj kosztu/odszkodowanie SEK.... YTERLIGARE UPPLYSN INGAR (Om utrymmet inte räcker till, siv på separat papper)... DODATKOWE INFORMACJE (jeśli miejsce nie jest wystarczające, proszę podać informacje na oddzielnym arkuszu.).. Om brottsskadeersättning utbetalas övertar staten enligt 17 brottsskadelagen din rätt till ersättning från gärningsmannen avseende det utgivna beloppet. Om det visar sig att du, efter det att brottsskadeersättning beviljats, har rätt till ersättning från annat håll (t.ex. från försäingsbolag), övertar Brottsoffermyndigheten normalt rätten till denna ersättning. Jag medger att Brottsoffermyndigheten får ta del av följande handlingar: Sjukjournaler, läkarintyg och andra handlingar som upprättats rörande min person vid sjukhus, försäingskassa eller motsvarande. Uppgifter från Skatteverket och andra myndigheter rörande mina ekonomiska och sociala förhållanden. Uppgift från försäingsbolag rörande mina försäingsförhållanden samt akt Jeśli zostanie wypłacone odszkodowanie od państwa za szkody spowodowane czynem przestępczym, zgodnie z art. 17 ustawy o odszkodowaniu z zasobów państwowych z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym, państwo szwedzkie przejmuje prawo do odszkodowania ze strony sprawcy w wysokości wypłaconej kwoty odszkodowania. Jeśli po wypłaceniu przez państwo odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym okaże się, że są Państwo uprawnieni do odszkodowania z innego źródła (np. od towarzystwa ubezpieczeniowego), zasadniczo również w takich przypadkach państwo szwedzkie (szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw) nabywa prawo do tego odszkodowania. Niniejszym upoważniam szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw do wglądu w następującą dokumentację: Dokumentacja medyczna, świadectwa lekarskie i inne dotyczące mnie dokumenty sporządzone w szpitalach, szwedzkim zakładzie ubezpieczeń społecznych i podobnych instytucjach; Informacje szwedzkiego urzędu podatkowego i innych organów dotyczące moich warunków socjalnych i finansowych

16 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 16 och beslut i försäingsärendet. Vid domstol seetessbelagd handling rörande mina personliga förhållanden. Uppgift från bank eller editinstitut rörande mina kontonummer. Jag intygar att uppgifterna i denna ansökan med tillhörande handlingar är riktiga Jag är medveten om att jag måste meddela Brottsoffermyndigheten om jag får eller har fått ersättning från skadevållaren eller från försäingsbolag. Om jag inte meddelar detta riskerar jag att bli återbetalningsskyldig. Jag är medveten om att felaktiga eller utelämnade uppgifter kan medföra straffansvar. Jag är medveten om att Brottsoffermyndigheten övertar min rätt till skadestånd eller annan ersättning upp till det belopp som utbetalats som brottsskadeersättning. Informacje od towarzystw ubezpieczeniowych dotyczące mojej sytuacji ubezpieczeniowej oraz dokumenty i decyzje w sprawach ubezpieczeniowych Poufne dokumenty sądowe dotyczące mojej sytuacji osobistej Informacje z banku lub innej instytucji finansowej dotyczące moich numerów kont Poświadczam prawidłowość danych podanych przeze mnie w niniejszym wniosku oraz załączonych dokumentach. Jestem również świadomy, że mam obowiązek informować szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw o wszelkich zmianach w sprawie, m.in. jeśli otrzymam lub otrzymałem odszkodowanie od sprawcy czynu lub towarzystwa ubezpieczeń. Niepoinformowanie o tym urzędu może prowadzić do nałożenia obowiązku zwrotu otrzymanego odszkodowania. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych informacji lub uywanie informacji. Jestem świadomy, że szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw przejmuje moje roszczenia o odszkodowanie za szkodę lub inne roszczenia odszkodowawcze do wysokości wypłaconej mi kwoty. SÖKANDENS UNDERSKRIFT Om sökanden är omyndig ska ansökan undertecknas av vårdnadshavaren eller båda vårdnadshavarna (vid gemensam vårdnad) eller en särskilt förordnad ställföreträdare..... Datum Namnteckning Namnförtydligande.... Datum Namnteckning Namnförtydligande PODPIS WNIOSKODAWCY Jeśli wnioskodawca jest osobą nieletnią, wniosek musi zostać podpisany przez obie osoby sprawujące pieczę (w przypadku wspólnego wykonywania prawa pieczy) lub upoważnionego przedstawiciela..... Data Podpis Nazwisko (drukowanymi literami).... Data Podpis Nazwisko (drukowanymi literami)

17 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 17 Ansökan ska skickas till: Brottsoffermyndigheten Box UMEÅ INFORMATIONSBLAD OBS! Skicka inte in detta blad! ANSÖKNINGSTID Ansökan om brottsskadeersättning måste ha kommit in till Brottsoffermyndigheten inom två år från det att förfarandet hos polis, åklagare eller domstol avslutats. I de fall där förundersökning inte har inletts måste ansökan ha kommit in inom två år från det att brottet begicks. Om det finns synnerliga skäl kan Brottsoffermyndigheten pröva en ansökan även om den har kommit in för sent. Ange i så fall skälen under ytterligare upplysningar. GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BROTTSSKADEERSÄTTNING Observera att brottsskadeersättning endast kan utgå om det är visat att skadevållaren, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga helt eller delvis. Ersättning kan inte utgå om någon försäing kan täcka skadan helt. Så här fyller du i din ansökan 1. SÖKANDE Här ska du som söker brottsskadeersättning fylla i dina personuppgifter. Om t.ex. ett barn är sökande ska barnets uppgifter fyllas i. 2. Vårdnadshavare, OMBUD etc. Vid gemensam vårdnad ska uppgifter om båda vårdnadshavarna lämnas. Om du företräds av ombud, t.ex. en advokat, vid ansökan om brottsskadeersättning Wniosek należy przesłać na następujący adres: Brottsoffermyndigheten (szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw) Box 470 SE UMEÅ INSTRUKCJE Uwaga: Nie należy załączać niniejszych instrukcji! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Wniosek o odszkodowanie z zasobów państwowych z tytułu szkody spowodowanej czynem przestępczym musi wpłynąć do szwedzkiego urzędu ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw w terminie dwóch lat od zakończenia postępowania policyjnego, prokuratorskiego lub sądowego. W przypadkach, w których nie wszczęto dochodzenia, wniosek musi wpłynąć w terminie dwóch lat od momentu popełnienia czynu. Jeśli występują szczególne okoliczności, szwedzki urząd ds. odszkodowań i pomocy dla ofiar przestępstw może rozpatrzyć wniosek, nawet jeśli został złożony po terminie. W takich przypadkach należy podać przyczyny w punkcie Dodatkowe informacje. PODSTAWOWE WYMOGI PRZYZNANIA PRZEZ PAŃSTWO ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH CZYNEM PRZESTĘPCZYM Proszę mieć na uwadze, że odszkodowanie od państwa z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym może zostać przyznane wyłącznie w przypadku, jeśli wykazano, że sprawca (jeśli jest znany) nie jest w stanie zapłacić pełnego lub częściowego odszkodowania za szkody. Odszkodowanie od państwa za szkody spowodowane czynem przestępczym nie może zostać przyznane, jeśli ubezpieczenie poywa szkodę w pełnym zaesie

18 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 18 ska fullmakt i original som visar dennes behörighet att företräda dig bifogas. Om det t.ex. finns både vårdnadshavare och ombud kan information om detta lämnas under ytterligare upplysningar på ansökans sista sida. Företrädare för dödsbo ska bifoga dödsboanmälan eller bouppteckning samt fullmakt i original från samtliga dödsbodelägare. 4. POLISANMÄLAN En förutsättning för brottsskadeersättning är i regel att en polisanmälan gjorts. Om en dom finns behöver inte kopia på polisanmälan bifogas. Finns ingen dom - bifoga alltid polisanmälan. Exempel på hur polisens diarienummer kann se ut: K UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING Här ska du ange i vilken eller vilka domstolar ärendet har prövats. Ett målnummer börjar oftast på B eller T. Exempel på hur ett målnummer kan se ut: B Finns en dom måste du bifoga hela domen, annars blir handläggningstiden för ditt ärende betydligt längre. Kom också ihåg att bifoga bevis om att domen vunnit laga aft. 6. SKADEVÅLLAREnS BETALNINGSFÖRMÅGA Om skadevållaren är känd kan ersättning endast lämnas om han/hon/de inte kan betala ett skadestånd och detta måste styrkas. Har domstolen fastställt skadeståndsskyldighet ska redovisning från onofogden avseende samtliga skadevållare bifogas. 7. FÖRSÄKRINGSSITUATIONEN Det är viktigt att du fyller i denna del av ansökan med samtliga uppgifter om dina försäingar vid skadetillfället. Brottsskadeersättning lämnas inte för den del av skadan som täcks av försäing. Om du har en hem-, olycksfalls- eller annan försäing bör skadan först anmälas till försäingsbolaget. Försäingsbolagets beslut ska bifogas ansökan. Om skadan inträffat på arbetet eller vid resa till eller från arbetet måste skadan anmälas till AFA Försäing eller annan företagsförsäing. Om du är osäker på om arbetsgivaren är ansluten till AFA eller annan företagsförsäing fråga arbetsgivaren. I de fall där du är siven på samma adress som exempelvis din Jak wypełnić wniosek WNIOSEK o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie i naruszenia integralności osobistej 1. WNIOSKODAWCA Osoba składająca wniosek o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym powinna w tym miejscu podać swoje dane. Jeśli np. wnioskodawcą jest dziecko, należy tutaj podać jego dane. 2. PRZEDSTAWICIEL, itd. Jeśli reprezentuje Państwa przedstawiciel, np. radca prawny, do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa, potwierdzający, że osoba ta jest upoważniona do reprezentowania Państwa. Jeśli np. występuje zarówno opiekun, jak i przedstawiciel, należy podać tę informację w punkcie Dodatkowe informacje na ostatniej stronie formularza wniosku. Przedstawiciel zarządzający majątkiem zmarłego powinien załączyć spis majątku zmarłego oraz oryginał upoważnienia od wszystkich beneficjentów. 4. RAPORT POLICYJNY W większości przypadków warunkiem przyjęcia wniosku o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym jest załączenie raportu policyjnego. Jeśli wydano wyrok sądowy, nie jest konieczne załączenie do wniosku kopii raportu policyjnego. Jeśli nie ma wyroku, należy w każdym przypadku załączyć raport policyjny. Oto przykładowy numer referencyjny sprawy: K INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA SĄDOWEJ Tutaj należy oeślić, czy sprawa została rozpatrzona przez sąd, a jeśli tak, wskazać sądy rozpatrujące sprawę (sąd oęgowy i apelacyjny). Jeśli sprawę rozpatrzył Sąd Najwyższy, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Oto przykładowy numer referencyjny sprawy: B Jeśli wydano wyrok, należy do wniosku załączyć cały jego tekst wraz z załącznikami i poświadczeniem jego prawomocności. 6. ZDOLNOŚĆ SPRAWCY DO ZAPŁATY ODSZKODOWANIA Jeśli sprawca jest znany, odszkodowanie może zostać przyznane wyłącznie w przypadku, gdy sprawca nie jest w stanie zapłacić odszkodowania za szkody; brak zdolności sprawcy do zapłacenia szkody musi zostać dowiedziona. Jeśli sąd ustaliło odpowiedzialność odszkodowawczą, należy załączyć sporządzony przez organ egzekucyjny spis mienia wszystkich sprawców.

19 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 19 sambo, maka/make/partner eller förälder kan dennes försäing gälla även övriga i hushållet. Kom därför ihåg att uppge sambos, maka/make/ partners eller förälders namn och personnummer om ni bodde ihop vid skadetillfället. Uppge även sambos, maka/ make/partners eller förälders ev. Medlemskap i fackförbund och kontrollera med det aktuella fackförbundet om du omfattades av deras försäing. 7. SYTUACJA UBEZPIECZENIOWA W tej części wniosku należy podać wszelkie informacje dotyczące ubezpieczeń, którymi byli Państwo objęci w momencie powstania szkody. Państwowe odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych czynem przestępczym nie jest przyznawane za tę część szkód, która jest poywana przez ubezpieczenia. Jeśli posiadają Państwo ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków lub inny rodzaj ubezpieczenia, należy najpierw zgłosić szkodę towarzystwu ubezpieczeniowemu. Decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego należy załączyć do wniosku. Jeśli szkoda powstała w miejscu pracy lub w czasie drogi do lub z pracy, szkodę należy zgłosić do AFA (organizacja zajmująca się ubezpieczeniami zbiorowymi) lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego przedsiębiorstw. Jeśli nie są Państwo pewni, czy Państwa pracodawca należy do AFA lub zawarł ubezpieczenie z jakimś innym towarzystwem wydającym ubezpieczenia gospodarcze, należy zasięgnąć informacji u swojego pracodawcy. Jeśli są Państwo zameldowani pod tym samym adresem, pod którym zameldowany jest np. Państwa zarejestrowany partner, mąż/żona lub rodzice, ich ubezpieczenie może również obejmować inne osoby mieszkające w gospodarstwie domowym. Proszę zatem pamiętać o podaniu nazwiska i osobistego numeru identyfikacyjnego ww. osób, jeśli zamieszkiwały pod tym samym adresem w momencie powstania szkody. Proszę również wskazać przynależność związkową swojego zarejestrowanego partnera/małżonka/rodziców i proszę zasięgnąć informacji w odpowiednim związku zawodowym, czy byli Państwo objęci ich ubezpieczeniem związkowym.

20 Podręcznik 80/2004 Szwecja (pl) 20 ZAŁĄCZNIK

przestępczym z powodu szkody na osobie i naruszenia integralności osobistej 1. WNIOSKODAWCA (proszę wypełnić drukowanymi literami)

przestępczym z powodu szkody na osobie i naruszenia integralności osobistej 1. WNIOSKODAWCA (proszę wypełnić drukowanymi literami) Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning 1. SÖKANDE (var god texta) Efternamn Tilltalsnamn WNIOSEK o odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych aktem przestępczym z powodu szkody

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Słownik dla osób nie znających języka szwedzkiego pomocny przy wypełnianiu formularzy

Słownik dla osób nie znających języka szwedzkiego pomocny przy wypełnianiu formularzy Słownik dla osób nie znających języka szwedzkiego pomocny przy wypełnianiu formularzy Uppgifter till medlemsregistret Namn Tidigare efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn Katolik: Ja/Nej Födelseort Födelseland

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND Manual 80/2004 POLAND (en) 1 COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND 1. National Law...2 1.1. Implementation [art. 18]...2 1.2. National Schemes on Compensation [art. 12(2)]...2 2. Responsible authorities

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa:

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa: ANNEX VI ZAŁĄCZNIK VI APPLICATION FORM WITH A VIEW FORMULARZ WNIOSKU W TO THE RECOGNITION, POSTĘPOWANIU O UZNANIE, DECLARATION OF ENFORCEABILITY STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI OR ENFORCEMENT OF A DECISION LUB

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKU DLA PACJENTÓW

FORMULARZ NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKU DLA PACJENTÓW FORMULARZ NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKU DLA PACJENTÓW Proszę uzupełnić wszystkie linie oznaczone i podać możliwie jak najwięcej dodatkowych informacji 1. Opis działania niepożądanego Jakie objawy niepożądane

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 099469/EU XXIV. GP Eingelangt am 28/11/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 28 November 2012 Interinstitutional File: 2007/0098 (COD) 13038/1/12 REV 1 JUR 442 TRANS 264 CODEC 2005 LEGISLATIVE ACTS

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND APPLICATION FORM Overseas Criminal Record Check POLAND Overseas Criminal Record Check Application Form Guidance Notes This application form captures the data required by GB Group Plc, in order to process

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Uwaga: MOŻE PAN/I OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ LUB ZNIŻKOWĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ. Wypełnienie tego wniosku pomoże Shirley Ryan AbilityLab w ustaleniu,

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor insurance claim record* REGON : 242859870 EKOENERGIA SILESIA S.A. ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NR SZKODY / / / WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NR SZKODY / / / WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ KZ 5.0 1/5. ZGŁOSZENIE SZKODY Z UMOWY UBEZPIECZENIA pieczęć jednostki TUW TUW ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NR SZKODY / / / WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ Nazwisko i imię osoby zgłaszającej _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Rykach

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Rykach Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 87/2015 z dnia 15.10.2015r Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Rykach Ryki, październik 2015 r. Regulamin rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor claim record* REGON : 510734049 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. Lubelska

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1415, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻ 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK (pomijając

Bardziej szczegółowo

New Hire Form - Poland

New Hire Form - Poland NEW HIRE FORM INSTRUCTIONS New Hire Form - Poland INSTRUKCJE: Formularz zatrudnienia nowego pracownika lub powtórnego zatrudnienia powinien zostać wypełniony przez Przełożonego lub lokalny HR. Należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Nr tel

Nr tel ZGŁASZANIE SZKÓD Z UBEZPIECZENIA L4 Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie od szkód medycznych dla wszystkich. Jeśli doznasz szkody w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych

Ubezpieczenie od szkód medycznych dla wszystkich. Jeśli doznasz szkody w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych Ubezpieczenie od szkód medycznych dla wszystkich Jeśli doznasz szkody w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych Jeśli doznasz szkody w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych W przypadku doznania

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz wysłać dokumenty ze swojej skrzynki wyślij formularz wraz z potrzebnymi dokumentami na adres:

Jeśli chcesz wysłać dokumenty ze swojej skrzynki  wyślij formularz wraz z potrzebnymi dokumentami na adres: Wyślij formularz wraz z załączonymi dokumentami (skanami dokumentów) na adres: D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Wspólna 25, 00-519 Warszawa z dopiskiem. Jeśli chcesz wysłać dokumenty

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY (OC/AC/NNW) Claim notification form (TPL/Casco/PI)

ZGŁOSZENIE SZKODY (OC/AC/NNW) Claim notification form (TPL/Casco/PI) Proszę wypełniać drukowanymi literami. Please fill in this form with PRINTED LETTERS 1. zgłaszającego - Reporting Person s First and Last Name... Kim jest zgłaszający roszczenie?(proszę zakreślić) - Użytkownik

Bardziej szczegółowo

Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner]

Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner] Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner] Poniższe zasady obowiązują również w państwach należących do EOG oraz w Szwajcarii Rodziny, w których rodzice pracują, mieszkają lub otrzymują świadczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1

STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 2014-04-07 Sopot data i miejsce wystawienia Date and place of confirmation issue 311862 L.dz. Confirmation No. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Prosimy wypełnić drukowanymi literami Numer polisy dokument poufny 1.ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU Śmierci Śmierci wskutek nieszczęś liwego wypadku Dożycia Przejęcia opłacania składek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. Ustalimy Twoje prawo do zasiłku i jego wysokość. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola

Bardziej szczegółowo

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018

Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 DSS.228.19.2017.MK Wrocław, dnia 4 sierpnia 2017 roku Lista osób, zakwalifikowanych do zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2017/2018 Na liście znajdują się

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po Załącznik nr 29 Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/pit/ift-3(4)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA 2. W celu uniknięcia wydłużenia procesu rozpatrywania roszczenia prosimy upewnić się, że wniosek został wypełniony kompletnie i dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

1. PARTICULARS OF APPLICANT 1. DANE WNIOSKODAWCY

1. PARTICULARS OF APPLICANT 1. DANE WNIOSKODAWCY Podręcznik 80/2004 IRLANDIA (pl) 1 1. Formularze Wniosku o odszkodowanie [Art. 13.1.d)] W załączeniu znajdują się kopie aktualnych formularzy wniosków, wraz ze szczegółowymi komentarzami ułatwiającymi

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Zasiłek na dziecko i dodatek dla rodzin wielodzietnych [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Zasiłek na dziecko i dodatek dla rodzin wielodzietnych [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Zasiłek na dziecko i dodatek dla rodzin wielodzietnych [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Zasiłek na dziecko przysługuje do ukończenia przez dziecko 16 lat. Dzieci, które kontynuują naukę w szkole podstawowej,

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Załącznik do Uchwały Nr 66/2015 Zarządu Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie z dnia 03 listopada 2015 r. Załącznik do Uchwały../2015 Rady Nadzorczej Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie

Bardziej szczegółowo