REKOMENDACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA P1 NA PRZYKŁADZIE OBSZARU STATYSTYKI PUBLICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKOMENDACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA P1 NA PRZYKŁADZIE OBSZARU STATYSTYKI PUBLICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA"

Transkrypt

1 REKOMENDACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA P1 NA PRZYKŁADZIE OBSZARU STATYSTYKI PUBLICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

2 METRYKA DOKUMENTU Autor Tytuł INFOVIDE-MATRIX S.A. Rekomendacja interoperacyjności dla P1 na przykładzie obszaru statystyki publicznej w ochronie zdrowia Wersja 1.1 Status REKOMENDACJA Liczba stron 43 Data utworzenia 16 stycznia 2012 Data ostatniej modyfikacji 13 marca 2012 HISTORIA ZMIAN Wersja 1.0 Data Kto Infovide-Matrix S.A. Opis: Wersja dokumentu będącego przedmiotem konsultacji Wersja 1.1 Opis: Wersja dokumentu uzupełniona Data Kto Infovide-Matrix S.A. o doświadczenia i raport z anlizy etapu 1 2 / 43

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Cel dokumentu Zakres dokumentu Rekomendacja Interoperacyjności P1 dla Statystyki Publicznej w Ochronie zdrowia Lista przypadków użycia P1 interoperacyjność, statystyka publiczna w ochronie zdrowia Koncepcja realizowanych prac Lista przypadków użycia P Lista szczegółowych przypadków użycia w P1 dla danych statystycznych Lista przypadków użycia P1 - Aktorzy Metody modelowania i generowania schematów komunikatów Prototypy bazowe Prototypy szczegółowe Słowniki Biblioteka typów bazowych Lista klas i obiektów w komunikatach Zakres InteroperacyjnośCi P1 W kontekście tworzenia prototypu komunikatów z obszaru statystyki ochrony zdrowia Interoperacyjność Technologiczna Interoperacyjność Prawna Interoperacyjność semantyczna Spis tabel Spis diagramów Załączniki / 43

4 1. WSTĘP 1.1 CEL DOKUMENTU Celem dokumentu jest przedstawienie do konsultacji rekomendacją interoperacyjności dla komunikatów P1 na przykładzie statystyki publicznej w ochronie zdrowia. Prezentowany dokument jest efektem dotychczasowej pracy w zakresie interoperacyjności P1 i ma umożliwić także zebranie opinii zwrotnych, dotyczących jej zakresu, przyczynić się do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami P ZAKRES DOKUMENTU Dokument zawiera opis poszczególnych elementów składowych interoperacyjności podlegających standaryzacji: definicje przypadków użycia komunikatów w P1 i wymienianych zakresów danych, definicje zawartości (struktury) komunikatów struktura generyczna komunikatu, listy grup i typów komunikatów specjalizowanych, listy klas i diagramy klas, model interakcji aktorzy, zdarzenia, przepływy, szczegółowe specyfikacje struktur komunikatów XML - danych i atrybutów zgodnie z modelem informacyjnym HL7 RIM, zdefiniowanie słowników. Prototyp komunikatów dla statystyki zdrowotnej został przyjęty jako potencjalny quick-win w obszarze interoperacyjności P1 na obecnym etapie projektu. Decydowały tutaj następujące fakty : Statystyka publiczna w ochronie zdrowia mająca względnie dobrze zdefiniowany zakres (Program Badań Statystycznych 2012). Raporty syntetyczne, nie wymagające przeprowadzania obliczeń analitycznych na danych szczegółowych istotne ze względu na brak dostępu do danych szczegółowych oraz brak działającego systemu na obecnym etapie realizacji projektu. 4 / 43

5 Potencjalna korzyść - odciążenie usługodawców od obciążeń związanych z ręcznym raportowaniem w systemie SSM na rzecz generowania i wysyłania raportów syntetycznych w ich systemach. Możliwość zaangażowania projektów regionalnych, usługodawców oraz branżowych dostawców IT w konsultacje. 5 / 43

6 2. REKOMENDACJA INTEROPERACYJNOŚCI P1 DLA STATYSTYKI PUBLICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 2.1 LISTA PRZYPADKÓW UŻYCIA P1 INTEROPERACYJNOŚĆ, STATYSTYKA PUBLICZNA W OCHRONIE ZDROWIA Koncepcja realizowanych prac Proces opracowania prototypów komunikatów składał się z następujących etapów: 1. Zdefiniowanie modelu biznesowego ochrony zdrowia na podstawie opracowanych modeli biznesowych, ich scaleniu oraz aktualizacji, ponadto uzupełnieniu tego modelu na podstawie założeń przyjętych dla architektury P1 2. Określenie zakresu procesów obsługiwanych w P1 3. Określenie kroków procesów związanych z interoperacyjnością P1 (w wyniku czego powstaje lista przypadków użycia interoperacyjności) 4. Zdefiniowanie szczegółów przypadków użycia dla statystyki publicznej w ochronie zdrowia (zakresy, kierunki przepływów, encje danych) 5. Zdefiniowanie struktury komunikatu P1: 1) Struktura ogólna komunikatu, zgodna z HL7 2) Struktura komunikatu w statystyce publicznej ochrony zdrowia 3) Model danych dla wymiany danych w tej statystyce 6. Definicje komunikatów XML statystyka zdrowotna MZ. Przedstawiona wyżej ścieżka postępowania wynikała ze stanu otoczenia realizacyjnego w projekcie P1 w momencie opracowywania prototypu komunikatów. Do najważniejszych założeń i zdarzeń wpływających na zakres i charakter prac dla interoperacyjności w P1 w ramach analizy wymagań P1 wymienić należy: o procesy biznesowe ochrony zdrowia wspierane przez P1, o przypadki użycia P1 zidentyfikowane w tych procesach, o wyłuskanie przypadków związanych z interoperacyjnością P1, 6 / 43

7 o obsługa obszaru statystyka publiczna Lista przypadków użycia P1 Uniwersalny diagram jest opisem przypadku użycia, który będzie obejmował możliwie szerokie spektrum przypadków użycia opisujące interakcję użytkownika z systemem P1: Diagram nr 1 Ogólny przypadek użycia Ujednolicenie przypadków użycia systemu, wynika ze względu na fakt, że obejmują one głównie wprowadzanie / przesyłanie w ramach udostępnionego interfejsu informacji zgodnych ze zdefiniowaną strukturą. Docelowy system odpowiedzialny za przetwarza- 7 / 43

8 nie statystyk medycznych będzie otrzymywał informacje zgodnie ze ściśle wyznaczonymi kryteriami, niezależnie od tego, czy będą one generowane automatycznie przez systemy nadawców, czy też będą wprowadzane przez użytkowników. Ze względu na uzyskanie wysokiej jakości danych oraz właściwego poziomu zgodności między systemami źródłowymi, a systemem przetwarzającym statystyki, rekomenduje się stworzenie warunków, które sprzyjają przekazywaniu do systemu wartości danych, które stanowią wynik podsumowania w systemie źródłowym. Zdarzenia inicjujące oraz akcje związane z każdym przypadkiem użycia są dla potrzeb niniejszego opracowania takie same: zdarzenie inicjujące: o scenariusz główny A: uruchomienie funkcji automatycznego przekazania danych z systemu nadawcy, o scenariusz alternatywny B: uruchomienie przez użytkownika formularza sprawozdania statystycznego, o scenariusz alternatywny C: wprowadzenie danych do formularzy systemu przez użytkownika, akcja: o scenariusz główny A.1: odbiór przesłanej informacji, walidacja oraz potwierdzenie zakończenia operacji z powodzeniem i przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny A.2: odbiór przesłanej informacji, walidacja, identyfikacja nieprawidłowości w trakcie sprawdzania walidacji, przesłanie informacji o błędzie i odmowie przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny B.1: przesłanie do użytkownika częściowo wypełnionego formularza, użytkownik przesyła wypełniony formularz, walidacja oraz potwierdzenie zakończenia operacji z powodzeniem i przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny B.2: przesłanie do użytkownika częściowo wypełnionego formularza, użytkownik przesyła wypełniony formularz, walidacja, identyfikacja nieprawidłowości w trakcie sprawdzania walidacji, przesłanie informacji o błędzie i odmowie przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny B.3: przesłanie do użytkownika formularza do wypełnienia (pusty formularz, bez treści), użytkownik przesyła 8 / 43

9 wypełniony formularz, walidacja oraz potwierdzenie zakończenia operacji z powodzeniem i przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny B.4: przesłanie do użytkownika formularza do wypełnienia (pusty formularz, bez treści), użytkownik przesyła wypełniony formularz, walidacja, identyfikacja nieprawidłowości w trakcie sprawdzania walidacji, przesłanie informacji o błędzie i odmowie przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny C.1: użytkownik przesyła wypełniony formularz, walidacja oraz potwierdzenie zakończenia operacji z powodzeniem i przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny C.2: użytkownik przesyła wypełniony formularz, walidacja, identyfikacja nieprawidłowości w trakcie sprawdzania walidacji, przesłanie informacji o błędzie i odmowie przyjęcia sprawozdania. Po każdym żądaniu przekazania informacji do systemu statystyk nastąpi weryfikacja zgodności struktury i zawartości danych z opracowanym wzorcem komunikacji, a użytkownik otrzyma komunikat o ich przekazaniu, bądź niepowodzeniu operacji Lista szczegółowych przypadków użycia w P1 dla danych statystycznych W wyniku analizy w statystyce zdrowotnej (sprawozdania statystyczne MZ) zostało zidentyfikowanych 21 przypadków użycia. które ze względu na funkcje zostały pogrupowane: Dostępowe 5 (uwierzytelnienie i autoryzacja użytkownika interaktywnego przez P2, pobranie danych z CRS, uwierzytelnienie dokumentu, uwierzytelnienie systemu zewnętrznego, pobranie danych Pacjenta z systemu innego usługodawcy do P1) 1. Ewidencyjne 9 (aktualizacja rejestru, przyjęcie logów systemowych od P2, ewidencja danych osobowych, aktualizacja kolejek, ewidencja recept, ewidencja świadczenia, ewidencja zleceń/skierowań, planowanie świadczenia) Komunikacyjne 6 9 / 43

10 (przyjęcie informacji od płatnika, przesłanie korespondencji, komunikacja z użytkownikiem, przyjęcie dokumentacji medycznej, przesłanie dokumentacji medycznej, przyjęcie korespondencji) Rozliczeniowe 2 (rozliczenie świadczenia, rozliczenie refundacji leku) W poniższej tabeli zawarto szczegółową specyfikację tych przypadków. Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji 1 UC.IOP.SPR. MZ Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2 UC.IOP.SPR. MZ.10A.2011 Dane ze sprawozdania o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty 3 UC.IOP.SPR. MZ.10B.2011 Sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny, REGON, Kod resortowy, Adresat, Rodzaj szkoły i lokalizacja, Miejsce realizacji świadczeń, Sposób zapewnienia opieki, Zakres opieki realizowany w szkole (liczba szkół, liczba uczniów), Wykonanie testów przesiewowych, Profilaktyczne badanie lekarskie. Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Lekarze ogólni uprawnieni do wykonywania zawodu (stan w dniu 31. XII., )w podziale na województwa, wiek, liczbę kobiet, stażystów oraz niewykonujących zawodu. Lekarze stomatolodzy uprawnieni do wykonywania zawodu (stan w dniu 31. XII., )w podziale na województwa, wiek, liczbę kobiet, stażystów oraz niewykonujących zawodu. Liczba zarejestrowanych praktyk (stan w dniu 31. XII.) lekarzy ogólnych w podziale na indywidualne, indywidualne specjalistyczne, grupowe, świadczone w miejscu wezwania Liczba zarejestrowanych praktyk (stan w dniu 31. XII.) lekarzy stomatologów w podziale na indywidualne, indywidualne specjalistyczne, grupowe, świadczone w miejscu wezwania Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Uprawnieni do wykonywania zawodu pielęgniarki (stan w dniu 31. XII.) w podziale na województwa ogółem, z wykształceniem wyższym medycznym (razem i w tym mgr pielęgniarstwa), Jednostka Administracji Samorządowej> Szkoła Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego Usługodawca> Grupowa Praktyka Lekarska>Indywidualna / Grupowa Izba Lekarska Usługodawca>Grupowa Praktyka Pielęgniarska 10 / 43

11 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji stażystów, niewykonujących zawodu, Uprawnieni do wykonywania zawodu położnej (stan w dniu 31. XII.) w podziale na województwa ogółem, z wykształceniem wyższym medycznym (razem i w tym mgr pielęgniarstwa), stażystów, niewykonujących zawodu, Liczba zarejestrowanych praktyk (stan w dniu 31. XII.) w podziale na województwa, praktyki indywidualne, specjalistyczne, grupowe. 4 UC.IOP.SPR. MZ.10C.2011 Dane ze sprawozdania o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty 4 UC.IOP.SPR. MZ.10D.2011 Sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego 5 UC.IOP.SPR. MZ Dane ze sprawozdania o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 7 UC.IOP.SPR. MZ Dane ze sprawozdania o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Farmaceuci uprawnieni do wykonywania zawodu (stan w dniu 31. XII.) w podziale na województwa ogółem. Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Uprawnieni do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (stan w dniu 31. XII.) w podziale na województwa ogółem oraz z wyszczególnieniem stażystów i niewykonujących zawodu. Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Informacje o opiece profilaktycznej nad dziećmi do lat 3 (Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym), Informacje o wizytach profilaktycznych pielęgniarek i położnych (Wizyty pielęgniarek i położnych u dzieci zdrowych), Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieka lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /rodzinnego/ (rozpoznanie wg kodu ICD-10), Informacje o profilaktycznych badaniach lekarskich dzieci i młodzieży (w podziale na wiek/klasę, liczbę dzieci podlegających badaniu, liczbę dzieci zbadanych w tym liczba uczniów zbadanych na terenie szkoły, Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieka lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /rodzinnego/ (rozpoznanie wg kodu ICD-10), Informacje o zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej) na stan w dniu 31.XII. Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Usługodawca>Apteka Usługodawca>Laboratorium Usługodawca>Jednostka lecznictwa ambulatoryjnego / ZOZ / Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska / Indywidualna Praktyka Pielęgniarek i Położnych / Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Usługodawca>Jednostka Lecznictwa Ambulatoryjnego> Przychodnia Specjalistyczna 11 / 43

12 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji opiece zdrowotnej 8 UC.IOP.SPR. MZ Dane z rocznego sprawozdania o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc 9 UC.IOP.SPR. MZ Dane z rocznego sprawozdania o leczonych w poradni skórnowenerologicznej 10 UC.IOP.SPR. MZ Dane ze sprawozdania z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób Rodzaj jednostki sprawozdawczej, Opieka profilaktyczna nad kobieta w poradniach dla kobiet, Badania cytodiagnostyczne, Działalność różnych form opieki dziennej i nocnej (rodzaj ośrodka, miejsca - stan w dn. 31. XII., leczeni, osobodni cyklu leczenia). Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej Pracujący i działalność poradni specjalistycznych Pracujący i działalność poradni stomatologicznych Działalność oddziałów dziennych działających w ramach przychodni specjalistycznej Informacje o sprzęcie medycznym /stan w dniu / będącym własnością jednostki. Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Informacje o zarejestrowanych w poradni/gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy, - Osoby zarejestrowane (stan w dniu roku ubiegłego), - Osoby zarejestrowane w roku sprawozdawczym, - Skreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym (razem, w tym z powodu zgonu), - Osoby zarejestrowane (stan w dniu Roku sprawozdawczego). Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Badania serologiczne i mikrobiologiczne - badania wykonane dla pacjentów poradni skórno wenerologicznej (zgodnie z programem badan statystycznych), Dane uzupełniające o chorych na kiłę i rzeżączkę, Dane o leczonych po raz pierwszy i pozostających pod obserwacja. Nazwa jednostki macierzystej, Nazwa i adres poradni/gabinetu, Nazwa, ulica, nr kod, miejscowość, Województwo, Numer identyfikacyjny REGON, > Przychodnia Ogólna >Przychodnia Przyszpitalna Usługodawca>Szpital Usługodawca>ZOZ / Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska Usługodawca>ZOZ / Jednostka Lecznictwa Ambulatoryjnego 12 / 43

13 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych za rok 2010 Adresat, Informacje ogólne o działalności, Informacje o personelu działalności podstawowej, Informacje o działalności poradni, Informacje o leczonych: - Zaburzenia psychiczne bez uzależnień, - Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. - Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 11 UC.IOP.SPR. MZ Dane ze sprawozdania z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego za rok UC.IOP.SPR. MZ Dane z rocznego sprawozdania o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 13 UC.IOP.SPR. MZ Dane z sprawozdania o działalności szpitala ogólnego Nazwa jednostki macierzystej, Nazwa i adres poradni/gabinetu: Nazwa, ulica, nr kod, miejscowość, Województwo, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Informacje ogólne o działalności, Informacje o personelu działalności podstawowej, Działalność zespołu, Informacje o leczonych - liczba osób leczonych w roku bieżącym składa sie z chorych objętych opieka oddziału/zespołu po raz pierwszy w roku oraz tych z lat poprzednich, którzy w danym roku również znajdowali sie pod opieka oddziału/zespołu. Okres sprawowania opieki nad pacjentem w ciągu roku. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Liczba wykonanych przerwań ciąży (w podziale na wiek kobiet). Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, /część I resortowego kodu identyfikacyjnego/ Adresat, Informacje o charakterystyce szpitala, Informacje o zatrudnionym personelu, Informacje o łóżkach specjalistycznych w szpitalu ogółem, Informacje o oddziale ratunkowym/izbie przyjęć, Usługodawca>ZOZ> Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska Usługodawca>ZOZ> Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska Usługodawca>ZOZ>Szpital Publiczny / Szpital Niepubliczny 13 / 43

14 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji Informacje dotyczące sal operacyjnych - wykazać liczbę zabiegów, wykonanych w trybie stacjonarnym i dziennym, Informacje o stanowiskach dializacyjnych i wykonanych dializach, Informacje o działalności oddziałów, Informacje o ruchu chorych, Informacje o zakładach i pracowniach diagnostycznych, Informacje o działalności oddziału ginekologiczno-położniczego. 14 UC.IOP.SPR. MZ.29A.2011 Dane o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej. 15 UC.IOP.SPR. MZ Dane dotyczące sprawozdania zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej 16 UC.IOP.SPR. MZ Dane z rocznego sprawozdania z działalności wojewódzkiego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, /część I resortowego kodu identyfikacyjnego/, Adresat, Informacje o posiadanych certyfikatach, Informacje o kadrach, Struktura wieku przebywających w dniu (dla wszystkich oddziałów łącznie), Informacje o działalności wg charakteru oddziałów: - Opieka stacjonarna; - Opieka domowa; - Opieka dzienna. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Adresat Informacje ogólne: - Lokalizacja - Rodzaj zakładu - Organ założycielski - Główne źródło finansowania - Forma prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej - Rodzaj posiadanego certyfikatu Informacje o niektórych danych dotyczących bazy stacjonarnej Informacje o personelu działalności podstawowej Informacje o działalności i zatrudnieniu na oddziałach Informacje o zakładach i pracowniach diagnostyczne Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Usługodawca>ZOZ Szpital>Szpital Publiczny / Szpital Niepubliczny Usługodawca>Szpital>Szpital Publiczny>Szpital Specjalizowany Usługodawca>Ośrodek Rehabilitacyjny Usługodawca>Ośrodek Leczenia Odwykowego Usługodawca>MONAR Usługodawca>WOMP 14 / 43

15 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji ośrodka medycyny pracy Kod pocztowy miejscowość, ulica, nr telefonu Kod województwa Informacje, czy jest to samodzielny publiczny zoz; czy publiczny zoz prowadzony w formie jednostki budżetowej Struktura przychodów WOMP wg źródeł finansowania Zatrudnienie w WOMP /stan w dniu 31.12/ (lekarze, inni pracownicy) Informacje o jednostkach podstawowych służby medycyny pracy Informacje o działalności konsultacyjnej Informacje o działalności odwoławczej Informacje o działalności kontrolnej i szkoleniowej 17 UC.IOP.SPR. MZ.35A.2011 Dane z rocznego sprawozdania lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Dane ogólne: - Nazwisko i imię lekarza, - Miejsce wykonywania badan profilaktycznych, - Adres (miejscowość, ulica, nr telefonu), - Kod jednostki, - kod województwa, Informacje o działalności orzeczniczej, Informacje o liczbie wstępnych, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników. Liczba umów z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badan lekarskich i sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, Informacje o wizytacjach stanowisk pracy w zakładach objętych opieką profilaktyczna. Liczba zarejestrowanych podejrzeń chorób zawodowych. Informacje o współpracy w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Usługodawca>Indywidualna Praktyka Medyczna>Lekarz Przeprowadzający Badania Medycyny Pracy 15 / 43

16 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji 18 UC.IOP.SPR. MZ.35B.2011 Dane dotyczące rocznego sprawozdania z działalności zakładu opieki zdrowotnej realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 19 UC.IOP.SPR. MZ Sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 20 UC.IOP.SPR. MZ.88A.2011 Dane dotyczące sprawozdania o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w i szkołach wyższych Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr telefonu, Kod województwa, Typ zakładu (publiczny zoz; niepubliczny zoz; wydzielona jedn. org. p-zoz; wydzielona jedn. org. n-zoz), Informacje o zatrudnieniu w zoz w ramach realizacji świadczeń z zakresu medycyny pracy /stan w dniu 31.12/, Liczba umów z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badan lekarskich i sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Informacje o wybranym personelu medycznym z wyższym wykształceniem, Informacje o wybranym średnim personel medyczny. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Należy wybrać miejsce: - Jednostka państwowej. - Jednostka samorządowej. - Uczelnia Medyczna (w tym CMKP i CEM). - Inna szkoła wyższa szkoląca kadrę medyczną. - Jednostka NFZ. Informacje o pracownikach z wyższym wykształceniem medycznym (stan w dniu 31.XII.) (którzy posiadają prawo wykonywania zawodu) Usługodawca>ZOZ / Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska / Indywidualna Praktyka Pielęgniarek i Położnych / Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Usługodawca>ZOZ / Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska / Indywidualna Praktyka Pielęgniarek i Położnych / Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Jednostka Administracji Państwowej Jednostka Administracji Samorządowej Szkoła Wyższa>Szkoła Wyższa Szkoląca Kadrę Medyczną / Uczelnia Medyczna 16 / 43

17 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji 21 UC.IOP.SPR. MZ Dane dotyczące sprawozdania o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Kod resortowy, informacje dotyczące osób pracujących bez względu na formę, zatrudnienia: lekarze i lekarze dentyści, mgr pielęgniarstwa, farmaceuci, diagności laboratoryjni, inni specjaliści medyczni wg podstawowego miejsca pracy, stopnia i specjalności. Usługodawca>ZOZ / Indywidualna Praktyka Medyczna Tabela nr 1 Szczegółowe przypadki użyci oraz wymiana informacji Lista przypadków użycia P1 - Aktorzy W ramach prowadzonych analiz zidentyfikowano 4 grupy aktorów będących nadawcą informacji statystycznych, a w obrębie każdej z grup wyodrębniono dodatkowo podgrupy - schemat relacji zidentyfikowanych w obrębie poszczególnych grup aktorów przedstawia schemat zamieszczony poniżej. Płatnik Jednostka publicznej PARPA Jednostka państwowej Jednostka Administracji Samorządowej Usługodawca Szpital ZOZ Apteka Szpital Publiczny Publiczny Szpital Ogólny Publiczny Szpital Specjalistyczny Szpital Niepubliczny Niepubliczny Szpital Ogólny Niepubliczny Szpital Specjalizowany 17 / 43

18 Laboratorium Instytut Matki i Dziecka Praktyka Lekarska Indywidualna Praktyka Lekarska Grupowa Praktyka Lekarska Grupowa Praktyka Pielęgniarska i Położna Jednostka Lecznictwa Ambulatoryjnego Szkoła Wyższa Uczelnia Medyczna Szkoła Wyższa szkoląca kadrę medyczną Wojewódzkie Centrum Zdrowia Ośrodek Rehabilitacyjny Ośrodek Rehabilitacyjny dla narkomanów MONAR RCKiK Schematyczne przedstawienie prezentujące aktorów w odniesieniu do statystyki publicznej w ochronie zdrowia wygląda następująco: 18 / 43

19 Diagram nr 2 Diagram aktorów listy przypadków użycia P1 W ramach prac analitycznych została przeprowadzona ocena możliwości przełożenia obecnie definiowanej listy aktorów na określoną listę docelową, z wykorzystaniem kodów resortowych rodzaju jednostki organizacyjnej (słownik KRES06 v.001). 19 / 43

20 Wykonana próba mapowania wykazała braki w aktualnej wersji słownika KRES06. Sugeruje się uzgodnienie tego słownika na potrzeby statystyki zdrowotnej lub utworzenie nowego słownika (w celu wykorzystania dla komunikacji między systemami przesyłającymi informacje statystyczne) zawierającego kompletną, zhierarchizowaną listę podmiotów biorących udział w przekazywaniu informacji statystycznych na styku z P METODY MODELOWANIA I GENEROWANIA SCHEMATÓW KOMUNIKATÓW Zakres prototypu komunikatów statystyki publicznej w ochronie zdrowia, dotyczących wymiany danych z P1, został podzielony na następujące obszary: prototypy bazowe, prototypy szczegółowe (komunikatów dla poszczególnych sprawozdań MZ), słowniki, bibliotekę typów bazowych. Dużą wagę dla efektywnego zarządzania procesem wytwarzania komunikatów mają narzędzia, a właściwie całe środowiska narzędziowe. Dostarczają one następujących głównych funkcji (m.in.): 1. Wizualne i tekstowe modelowanie produktów procesu. 2. Zapewnienie kontroli wybranych więzów spójności w modelach. 3. Wsparcie pracy zespołowej w repozytorium produktów, opcjonalnie z kontrola dostępu i kontrolą konfiguracji (wersjonowaniem produktów). 4. Maksymalną automatyzację generowania struktur i dokumentacji komunikatów. Dla zapewnienia spójności prac i efektywnej komunikacji członków zespołu uruchomiono wspólne repozytorium projektowe z funkcjami automatycznej replikacji i aktualizacji zmian produktów SVN. Działa ono jako skuteczne, pojedyncze źródło odniesienia dla wszystkich uczestników prac. Wykorzystana metoda podstawowa opracowania prototypów komunikatów bazująca na typach danych podstawowych HL7 oparta o funkcje repozytorium modeli, moduły 20 / 43

21 modelowania oraz funkcje raportowania (generowania) na bazie Sparx Enterprise Architect, składa się z dwóch głównych kroków: zdefiniowania modeli klas (sprawozdania, potwierdzenia), generowania definicji struktur komunikatów (raport z modelu Sparx EA) w formacie XSD (XML Schema) Prototypy bazowe Prototypy zdefiniowane jako bazowe dla pozostałych prototypów komunikatów: Lp. Prototyp nazwa skrótowa Znaczenie i opis Nadawca informacji 1 1. Komunikat Ogólny prototyp komunikatu, kontener bazowy dla wszystkich pozostałych prototypów. 2. Sprawozdanie Prototyp ogólny komunikatu przekazania sprawozdania statystycznego. 3. PotwierdzeniePrzekazania Prototyp ogólny komunikatu potwierdzenia odbioru sprawozdania statystycznego. 4. MZSprawozdanie Prototyp ogólny komunikatu przekazania sprawozdania statystycznego typu sprawozdanie Ministerstwa Zdrowia. 5. MZPotwierdzenie Prototyp ogólny komunikatu potwierdzenia odbioru sprawozdania statystycznego typu sprawozdanie Ministerstwa Zdrowia. Dowolny aktor Podmiot Zobowiązany Podmiot odbiorca Podmiot Zobowiązany Podmiot odbiorca Tabela nr 2 Prototypy bazowe Dla powyższych prototypów został opracowany model klas, a następnie wygenerowana definicja struktury komunikatu XML Schema dla prototypów najbardziej szczegółowych w powyższym zestawieniu (tj. MZSprawozdanie oraz MZPotwierdzenie, które ze względu na zastosowaną relację dziedziczenia zawierają również pozostałe, bardziej ogólne, prototypy bazowe). Model klas dla sprawozdań zilustrowany jest na poniższym schemacie: 21 / 43

22 class MZSprawozdanie «XSDcompl... MZCommon:: Komunikat «XSDcompl... Sprawozdanie «XSDcompl... MZSprawozdanie +stopka «XSDcompl... MZStopka +naglowek +kodresortowy miejscowosc +sporzadzil «XSDcomplexType» MZNaglowek «XSDelement» - adresatadres :AD + kodsprawozdania :CS - adresatnazwa :ST - sprawozdawcaadres :AD - sprawozdawcanazwa :ST - sprawozdawcaregon :INT.POS «XSDcomplex... MZKodResortowy «XSDelement» - nrksiegi :CS +polozeniejednostki «XSDcomplexTy... MZCommon:: MZMiejscowosc «XSDelement» - miejscowosc :ST «XSDcomplexType» MZCommon::MZOsoba «XSDelement» - imie :ST - nazwisko :ST - telefon :TEL.PHONE +tworcajednostki 0..1 «enumeration» MZSlownik:: KRES03.KodyPodmiotu jednostkaorganizacyjna «enumeration» MZSlownik:: KRES06.KodyJednostek HP.1 HP.1.1 HP gmina «XSDsimple... MZCommon:: TERYT Diagram nr 3 Model klas dla sprawozdań Model klas dla potwierdzeń przedstawia się następująco: 22 / 43

23 class MZPotwierdzenie «XSDcomplex... MZCommon:: Komunikat +sprawozdawcaregon «XSDcomplexType» PotwierdzeniePrzekazania «XSDelement» + czyprzyjeto :BL + datawplyniecia :TS.DATETIME.FULL + potwierdzajacyadres :AD + potwierdzajacynazwa :ST + sprawozdawcaadres :AD + sprawozdawcanazwa :ST +nrrefdokumentu «XSDcomplexType» MZPotwierdzeniePrzekazania «enumeration» NumeryRefSprawozdanStat «XSDsimple... MZCommon:: REGON +skrotdokumentu «XSDcompl... SkrotDokumentu +skrotprzekazanegosprawozdania MZ-10A MZ-10B MZ-10C MZ-88 MZ-88A +blad «XSDcomplexT... Blad «XSDelement» + czywystapil :BL + kodbledu :CS + komunikat :ST +funkcjaskrotu «enumeratio... MZSlownik:: MZFunkcjeSkrotu MD-5 SHA-2_224 SHA-2_256 SHA-2_384 SHA-2_512 +wartoscskrotu ST «XSDsimple... WartoscSkrotu ST «XSDsimpleTy... WartoscSkrotuMD5 ST «XSDsimpleType» WartoscSkrotuSHA-2 Diagram nr 4 Model klas dla potwierdzeń Prototypy szczegółowe Prototypy szczegółowe zostały wykonane dla sprawozdań statystycznych Ministerstwa Zdrowia, jako uszczegółowienie prototypu ogólnego MZSprawozdanie. Dla każdego z opracowanych prototypów została wygenerowana definicja struktury komunikatu XML Schema. 23 / 43

24 Lista prototypów szczegółowych zdefiniowana jest w tabeli poniżej: Lp. Prototyp nazwa skrótowa Znaczenie i opis Nadawca informacji 2 1. MZ06 Prototyp dla sprawozdania MZ-06. ZOZ, Praktyki Lekarskie,, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Instytut Matki i Dziecka 2. MZ10A Prototyp dla sprawozdania M-Z10A Okręgowe Izby Lekarskie 3. MZ10B Prototyp dla sprawozdania MZ-10B. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych 4. MZ10C Prototyp dla sprawozdania MZ-10C. Okręgowe Izby Aptekarskie 5. MZ10D Prototyp dla sprawozdania MZ-10D. Okręgowe Izby Diagnostów Laboratoryjnych 6. MZ11 Prototyp dla sprawozdania MZ-11. ZOZ, Praktyki Lekarskie, Praktyki Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego 7. MZ12 Prototyp dla sprawozdania MZ-12. ZOZ, Praktyki Lekarskie, Praktyki Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego 8. MZ13 Prototyp dla sprawozdania MZ-13. Poradnie Gruźlicy i Chorób Płuc, Wojewódzkie Poradnie Gruźlicy i Chorób Płuc, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 9. MZ14 Prototyp dla sprawozdania MZ-14. Poradnie i Przychodnie Skórno-Wenerologicznie, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego MZ15 Prototyp dla sprawozdania MZ-15. Poradnie Zdrowia Psychicznego, Wojewódzkie Centrum Zdrowia 24 / 43

25 Lp. Prototyp nazwa skrótowa Znaczenie i opis Nadawca informacji 2 Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rehabilitacyjny, Ośrodek Leczenia Odwykowego, HP Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Odwykowego 10. MZ19 Prototyp dla sprawozdania MZ-19. Zespoły Leczenia Środowiskowego, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii 11. MZ24 Prototyp dla sprawozdania MZ-24. ZOZ, Praktyki Lekarskie, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego 12. MZ29 Prototyp dla sprawozdania MZ-29. HP.1 Szpital, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, 13. MZ29A Prototyp dla sprawozdania MZ-29A. HP.2 Stacjonarne Zakłady Opieki Pielęgnacyjnej i Długoterminowej, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego 14. MZ30 Prototyp dla sprawozdania MZ-30. Publiczny Szpital Specjalizowany, Niepubliczny Szpital Specjalizowany, HP Ośrodek Leczenia Odwykowego i Psychiatrycznego, Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii 15. MZ35 Prototyp dla sprawozdania MZ-35. Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 16. MZ35A Prototyp dla sprawozdania MZ-35A. ZOZ Prowadzący Badania 25 / 43

26 Lp. Prototyp nazwa skrótowa Znaczenie i opis Nadawca informacji 2 Profilaktyczne, Praktyki Lekarskie, Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy 17. MZ35B Prototyp dla sprawozdania MZ-35B. Jednostka Organizacyjna Służby Medycyny Pracy, Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 18. MZ42 Prototyp dla sprawozdania MZ-42. RCKiK, Narodowe Centrum Krwi 19. MZ88 Prototyp dla sprawozdania MZ-88. RCKiK, Placówka Naukowo- Badawcza, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, CSIOZ(P1) 20. MZ88A Prototyp dla sprawozdania MZ-88A. Jednostka Administracji Publicznej, NFZ, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Szkoła Wyższa Kształcąca Kadrę Medyczną, Centrum Egzaminów Medycznych 21. MZ89 Prototyp dla sprawozdania MZ-89. ZOZ, Placówki Naukowo- Badawcze, Praktyki Lekarskie, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, RCKiK, Praktyki Pielęgniarek i Położnych, HP.5.1 Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne Tabela nr 3 Lista prototypów szczegółowych Model klas prototypów szczegółowych prezentowany jest w niniejszym dokumencie na przykładzie MZ88: 26 / 43

27 class MZ88 Sprawozdanie «XSDcomplex... MZSprawozdanie:: MZSprawozdanie «XSDcompl... MZ88 «XSDtopLev... MZ88Element +pracujacypersonelsrednie +pracujacypersonelwyzsze «XSDcomplexType» MZ88PersonelSrednie «XSDcomplexTyp... MZ88PersonelWyzsze «XSDcompl... MZ88Personel «enumeration» MZSlownik:: MZZawodUszczegolowienie inni terapeuci inni_specjalisci mgr_fizjoterapii mgr_pielegniarstwa mgr_poloznictwa mgr_ratownictwa med mgr_rehabilitacji nie_wykonujacy niepel_kwalifikacje niewidomi personel_tech pracownicy socjalni srednie stazysci wyzsze +zawod_uszczeg pracujacy 0..* «XSDcomplexType» MZ88Pracujacy «XSDelement» + ogolem :INT.NONNEG + ogolemglownemiejsce :INT.NONNEG + stosunekpracypelnywymiar :INT.NONNEG + stosunekpracyrazem :INT.NONNEG +zawod «enumerat... MZSlownik:: ISCO08.Zawody zawod_plec 0..1 «XSDsimple... MZCommon::Plec Diagram nr 5 Model klas prototypów szczegółowych na przykładzie MZ88 Sugeruje się identyfikację i wyodrębnienie wspólnych elementów komunikatów do współdzielonej biblioteki, wykorzystywanej do tworzenia prototypów, a następnie komunikatów docelowych. Umożliwi to zmniejszenie rozmiaru opisu struktury komunikatów (modelu oraz XML Schema), jak również ułatwi wprowadzanie zmian w przyszłości. 27 / 43

28 Słowniki Zakłada się, że w celu zastąpienia niezmiennych informacji tekstowych w celu sprawniejszej wymiany danych przy pomocy komunikatów, zostaną wykorzystane słowniki wymienione poniżej. Lp. Słownik nazwa skrótowa Sugerowane wykorzystanie istniejącego słownika Znaczenie, opis i uwagi Miejsce użycia (kod sprawozdania) 2. ICD- 10.KodyRozpoznania ICD-10 Kody rozpoznania wg ICD-10. Należy rozszerzyć słownik ICD-10 lub utworzyć nowy na jego podstawie w celu uwzględnienia pozycji w niektórych sprawozdań. MZ-11, MZ-13, MZ-15, MZ ISCO08.Zawody ISCO-08, KZiS Wykaz zawodów. MZ-10A, MZ- 10B, MZ-10C, MZ-10D, MZ- 11, MZ-19, MZ-30, MZ-35, MZ-35B, MZ- 88, MZ-88A, MZ KRES03.KodyPodmio tu KRES03 MZ-88 zdaje się rozszerza słownik o pozycje szczegółowe dla praktyk (91, 92...). MZ-30, MZ KRES06.KodyJednost ek KRES06 Należy rozszerzyć słownik o pozycje bardziej szczegółowe z MZ-10B, 12 i 30. MZ-10B, MZ- 30, MZ-35A 6. KRES08.KomOrg KRES08 Kody resortowe specjalności komórek organizacyjnych. MZ MZDzialalnoscKonsul tacyjna brak Dział 3 sprawozdania MZ-35 wymaga zastosowania słownika związanego z działalnością konsultacyjną. MZ MZFormaOrgPrawna brak Wskazanie, w jakiej formie organizacyjnoprawnej funkcjonuje podmiot. MZ-15, MZ-19, MZ-30, MZ / 43

29 9. MZFunkcjeSkrotu MD5, SHA-2 Słownik używany w potwierdzeniu przyjęcia sprawozdania, wskazuje kod funkcji użytej przez P1 do wykonania skrótu otrzymanego komunikatu. wszywszy(pot wierdzenie) 10. MZKodyRozpoznania Opisowe brak MZ-11 rozszerza słownik ICD-10 o dodatkowe pozycje np. trwałe uszkodzenie narządu słuchu. W przypadku rozszerzenia ICD-10 ten słownik stanie się niepotrzebny. MZ MZLiczbaDni brak Pozwala na wyznaczenie zakresu przekazywanych informacji takich jak np. liczba dni pracy. MZ MZMiejsceRealizacji Swiadczen brak Miejsce realizacji świadczeń. MZ MZOdwolaniaOdOrz eczen brak Odwołania od decyzji lekarza medycyny pracy, oraz liczba przypadków potwierdzających poprzednie orzeczenie. MZ MZRodzajPlacowkiR CKiK brak Podział RCKiK na oddziały terenowe i regionalne. MZ MZRodzajSzkoly brak Typy szkół w Polsce. MZ MZSprawozdanieRC KiKPozycje brak Pozycje szczegółowe w sprawozdaniu z działalności RCKiK. MZ SprzetMedyczny Słownik sprzętu medycznego NFZ z systemu SZOI Na potrzeby sprawozdania MZ-29 należy rozszerzyć proponowany słownik z SZOI o bardziej do bardziej szczegółowego poziomu. MZ-12, MZ-29, MZ MZSymboleRodzajuZ asw Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. Symbole rodzaju zaświadczenia wskazane są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przechowywania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz MZ-35A 29 / 43

30 orzeczeń lekarskich wydanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 19. MZTypJednostki brak Uwzględnia rodzaj jednostki np. Jednostka Administracji Samorządowej, Uczelnia Medyczna. MZ-30, 88A MZ- 20. MZWiekKlasa brak Słownik umożliwia podział uczniów ze względu na wiek/klasę. 21. ZakresOpiekiSzkolnej brak MZ-06 wymaga wprowadzenia podziału na liczbę szkół i uczniów. MZ-06, MZ-11 MZ MZZakladyPracowni eapteki brak MZ-29 wymaga uszczegółowienia listy zakładów, pracowni i aptek. MZ-29, MZ MZZawodUszczegolo wienie 24. MZZobowiazaniDoLe czenia brak Uszczegółowienie listy zawodów - dodatkowy opis wychodzący poza KZiS/ISCO-08. brak MZ-15 wymaga wprowadzenia uszczegółowienia informacji dotyczących: leczonych przymusowo, zobowiązanych do leczenia oraz zobowiązanych do leczenia odwykowego. MZ-11, MZ-19, MZ-30, MZ-35, MZ-35B, MZ- 88, MZ-88A MZ-15 Tabela nr 4 Lista słowników Biblioteka typów bazowych Do modelowania komunikatów została wykorzystana biblioteka typów bazowych HL7, w wersji zgodnej z normami ISO (udostępnionej przez HL7 Organization). Typ HL7 ISO BL CS INT.NONNEG Opis typu danych Typ logiczny tak/nie Wartość typu kod, często występuje np. w słownikach Liczba naturalna dodatnia lub zero 30 / 43

31 INT.POS REAL ST TEL.PHONE TS.DATETIME.FULL Liczba naturalna dodatnia, z pominięciem zera Liczba rzeczywista, np. wartość procentowa Wartość tekstowa Numer telefonu Data i czas Tabela nr 5 Biblioteka typów bazowych Lista klas i obiektów w komunikatach Listy klas i obiektów w komunikatach opisywane są w poniższym uogólnionym modelu schematu komunikatu. Konwencja modelowania tj. użyte charakterystyczne obiekty (rola, encja, działanie, powiązanie, uczestnictwo) oraz kolorystyka oznaczeń bazuje na HL7 RIM (Reference Information Model). 31 / 43

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-29A. kod podmiotu który, utworzył zakład (część III)

MZ-29A. kod podmiotu który, utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-29A Adresat: Numer identyfikacyjny REGON (część I resortowego kodu identyfikacyjnego) Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

zakład /część III/ organizacyjnej /część V/

zakład /część III/ organizacyjnej /część V/ MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-29A Adresat: Numer identyfikacyjny REGON /część I resortowego kodu identyfikacyjnego/ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-30 ul. ST. Dubois 5A, 00-184 Warszawa Adresat ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Interoperacyjności - sprawna (?) komunikacja prawnotechnologiczna. informacyjnym

Krajowe Ramy Interoperacyjności - sprawna (?) komunikacja prawnotechnologiczna. informacyjnym Krajowe Ramy Interoperacyjności - sprawna (?) komunikacja prawnotechnologiczna w społeczeństwie informacyjnym Rafał Malujda, radca prawny 16.11.2012r., Międzywodzie Lista kluczowych dokumentów: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-41 Sprawozdanie z działalności profilaktycznej za rok 16 Termin przekazania:

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl Nowatorski punkt widzenia możliwości analitycznosprawozdawczych w ochronie zdrowia na przykładzie systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej dla podmiotów o liczbie pracujących nie

i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej dla podmiotów o liczbie pracujących nie Wyciąg z programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA Program pobrany ze strony internetowej GUS (www.stat.gov.pl) i zaktualizowany o zmiany wynikające z rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu. w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu. w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Moduł Dane do sprawozdań MZ/GUS

Moduł Dane do sprawozdań MZ/GUS Moduł Dane do sprawozdań MZ/GUS Wersja 4.0.5 20 lutego 2015 2 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Rozpoczęcie pracy z modułem Dane do sprawozdań MZ/GUS... 3 3. Generowanie sprawozdań MZ/GUS...

Bardziej szczegółowo

MZ-30. Sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok 2011. utworzył zakład (część III) ZESTAWIENIE ZBIORCZE

MZ-30. Sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok 2011. utworzył zakład (część III) ZESTAWIENIE ZBIORCZE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-30 ul. Dubois 5A, 00 184 Warszawa Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie zakładu

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MZ- 15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz

MZ- 15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz MZ- 15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Podstawy Prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, UL. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat Numer identyfikacyjny REGON MZ-30 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem sprawozdania prosimy zapoznać się z objaśnieniami na str. 6. Dział 1. Dane ogólne 1

Przed wypełnieniem sprawozdania prosimy zapoznać się z objaśnieniami na str. 6. Dział 1. Dane ogólne 1 MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga podania przez Wnioskodawców danych określonych w części

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie opinii na temat programu leczenia substytucyjnego

Wniosek o wydanie opinii na temat programu leczenia substytucyjnego (miejscowość, data) Wniosek o wydanie opinii na temat programu leczenia substytucyjnego składany na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 130 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 130 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 130 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi Oznaczenie organu: W - 14

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi Oznaczenie organu: W - 14 Stan na dzień: 24-8-3 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 77 Oznaczenie organu: W - 4 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka. Numer księgi rejestrowej 77 Rubryka 2. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 221 13153 Poz. 1319 1319 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność

Bardziej szczegółowo

MZ-29A Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej

MZ-29A Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MZ-29A Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej Podstawy Prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

METODY AUTORYZACJI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SYSTEMACH WSPOMAGAJĄCYCH WYKONYWANIE ZAWODU ARKADIUSZ SZCZEŚNIAK

METODY AUTORYZACJI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SYSTEMACH WSPOMAGAJĄCYCH WYKONYWANIE ZAWODU ARKADIUSZ SZCZEŚNIAK METODY AUTORYZACJI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SYSTEMACH WSPOMAGAJĄCYCH WYKONYWANIE ZAWODU ARKADIUSZ SZCZEŚNIAK 1 METODY KLASYCZNE AUTORYZACJI 2 WADY AUTORYZACJI KLASYCZNEJ 3 CEL AUTORYZACJI W SYSTEMACH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. 1 Plan prezentacji Obowiązki sprawozdawcze wynikające z rozporządzeń MRiF Charakterystyka Portalu BFG

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace)

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace) WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO Poziom Znaczniki Krotn ość Nazwa Format [Wartość domyślna] Opis Ograniczenia i inne zależności Element Atrybuty 0 mz:komunikat 1 Komunikat Element główny komunikatu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. Dz.U.11.221.1319 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 29 września 2011 r. LexPolonica nr 2625248. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2014.325 (R) Szczegółowy zakres danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowy tryb postępowania w

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego możliwości i problemy Autor: mgr Andrzej Śliwczyński Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie i w Łodzi w zakresie marketingu i marketingu farmaceutycznego Wstęp

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania.

Statut. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. w Białymstoku. (tekst ujednolicony) Rozdział I. Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku Statut Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (tekst ujednolicony) Rozdział I Nazwa, siedziba i obszar działania. Samodzielny Szpital

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Lidia Zawadzka-Głos Warszawa imię i nazwisko konsultanta

Lidia Zawadzka-Głos Warszawa imię i nazwisko konsultanta Lidia Zawadzka-Głos Warszawa 14.02017 imię i nazwisko konsultanta Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM 02-091 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63A nazwa i adres zakładu pracy tel..22 317 97 21, laryngologia@spdsk.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Załączniki do zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 1 WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Nazwa właściwego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach dr inż. Rafał Kołodziejczyk Świętokrzyska Nagroda Jakości 451/S/2011 PN-EN ISO 9001:2009 Całkowity koszt projektu w części przeznaczonej dla WOMP (~3%): 504

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Karta Mz-11. Wersja: Data wydania: Wydawca: Atende Medica Sp. z o.o. Al. Wilanowska Warszawa

INSTRUKCJA. Karta Mz-11. Wersja: Data wydania: Wydawca: Atende Medica Sp. z o.o. Al. Wilanowska Warszawa INSTRUKCJA Karta Mz-11 Wersja: Data wydania: 2016-11-15 Wydawca: Atende Medica Sp. z o.o. Al. Wilanowska 313 02-665 Warszawa Spis treści 1. Generowanie Karty MZ-11...3 2. Wyświetlanie danych... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000167652 Oznaczenie organu: W 22. Brak wpisu

KSIĘGA REJESTROWA. Nr księgi 000000167652 Oznaczenie organu: W 22. Brak wpisu Stan na dzień: 2015 02 04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000167652 Oznaczenie organu: W 22 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej 000000167652

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentów standaryzujących tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z aktualizacją transformaty

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania (podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016 Melania Butrym Warszawa, 01.02.2017r. Centrum Onkologii - Instytut im. Mari Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B 608067910 melabutrym@op.pl Fax 225709109 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Dziedzina działalności konsultanta Raport za rok I. Realizacja zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014 Ząbki, dnia 12.02.2015 r. Anna Dudek Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki Tel. 22 3900869 Fax: 22781-65-02 Email:a.dudek@drewnica.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów biznesowych podmiotu medycznego podstawą efektywnej informatyzacji. Jadwiga Miśkiewicz

Analiza procesów biznesowych podmiotu medycznego podstawą efektywnej informatyzacji. Jadwiga Miśkiewicz Analiza procesów biznesowych podmiotu medycznego podstawą efektywnej informatyzacji Jadwiga Miśkiewicz jadwiga.miskiewicz@caconsulting.pl AGENDA W jakim celu przeprowadzamy analizę procesów biznesowych?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo