RELACJA Z SEMINARIUM. Kilka słów o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RELACJA Z SEMINARIUM. Kilka słów o"

Transkrypt

1 RELACJA Z SEMINARIUM Kilka słów o

2 PATRONAT HONOROWY Dziekan Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś Kancelaria adwokacka i radcowska LegalMed

3 Studenci prawa i medycyny połączyli siły. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Warszawa zorganizowały seminarium w dwóch odsłonach, mające na celu przybliżenie studentom pozycji prawnej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej oraz pacjentów.

4 KOORDYNATORZY PROJEKTU Katarzyna Jałowiec koordynator projektu Warsztaty Prawa IMFSA Warszawa Krzysztof Kumala członek ELSA Warszawa Wiera Kupczanka Skarbnik ELSA Warszawa

5 Kilka słów o prawach pacjenta TERMIN MIEJSCE Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Sala 1.2, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, Warszawa

6 PRELEGENCI Mec. Joanna Koch Radca prawny w kancelarii LegalMed Pani Marzanna Bieńkowska Kierownik Zespołu Interwencyjno-Poradniczego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

7 Pierwsza odsłona projektu Kilka słów o prawach pacjenta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem studentów. Rozmowa przebiegała w niezwykle ciekawy sposób, co zapewne było wynikiem świetnej pracy moderatorów, wspomnianych wcześniej koordynatorów projektu Katarzyny i Krzysztofa. Mieliśmy okazję dowiedzied się wielu ciekawych rzeczy ważnych nie tylko dla studenta, ale może przede wszystkim dla przyszłego lekarza czy pacjenta. Prelegentki opowiadały o prawach pacjenta w polskim ustawodawstwie, których katalog niewątpliwie uległ poszerzeniu, a to głównie za sprawą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. Należy mied jednak na uwadze, iż w Polsce ten temat dopiero nabiera tempa, chod świadomośd swoich praw wśród pacjentów rośnie dzięki temu, iż w szpitalach, przychodniach, a także prywatnych gabinetach są wywieszane informacje o prawach pacjenta i każdy może się z nimi zaznajomid. Mec. Koch podkreślała, że pacjent musi znad swoje prawa wcześniej, gdyż lekarz nie jest w stanie mu wszystkiego przekazad już na etapie leczenia, chod powinien on poświęcid mu swój czas, udzielając niezbędnych informacji dotyczących leczenia. Ponadto tylko w Polsce (spośród paostw europejskich) działa Rzecznik Praw Pacjenta, o czym z dumą wspomniała pani Marzanna Bieokowska, mówiąc o działalności służącej propagowaniu praw pacjenta m.in. poprzez rozpowszechnianie ulotek informacyjnych.

8 Ciekawym spostrzeżeniem pani Marzanny Bieokowskiej był fakt, iż do biura najczęściej trafiają skargi na brak dostępu do dokumentacji medycznej, na nieetyczne zachowanie lekarzy czy też na, co nie może dziwid, kolejki na badania. Po części składającej się z pytao moderatorów i odpowiedzi prelegentek, przyszedł czas na pytania z publiczności. Nie było zaskoczeniem, że wielu studentów zaciekawionych tematem chciało dowiedzied się więcej. Interesującym problemem okazała się kwestia przeszczepu organów po śmierci pacjenta nie zgłoszenie sprzeciwu za życia (do Centralnego Rejestru Sprzeciwów) odczytuje się jako zgodę, chod lekarz zawsze zwyczajowo pyta najbliższą rodzinę zmarłego, która często nie chce na to pozwolid. Jednakże konkluzją jednej ze studentek medycyny było stwierdzenie, iż te organy powinny byd pobierane najważniejsze bowiem jest ratowanie życia ludzkiego. Kolejnym frapującym zagadnieniem była wątpliwośd przyszłych lekarzy komu tak naprawdę mogą przekazywad informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta - jest to tylko i wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta, co wg prelegentek ma bardzo duże znaczenie, gdyż nieprzestrzeganie tego nakazu może pociągnąd za sobą odpowiedzialnośd lekarza. Z ogromnym entuzjazmem uczestnicy seminarium przyjęli zaproszenie na kolejną odsłonę projektu.

9 Kilka słów o odpowiedzialności prawnej lekarza TERMIN MIEJSCE Warszawski Uniwersytet Medyczny Sala 232 w Centrum Dydaktycznym

10 PRELEGENCI Mec. Katarzyna Monika Sałajczyk adwokat w kancelarii LegalMed Dr n. med. Janusz Ziółkowski Kierownik działu anestezjologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie

11 Druga część wspólnego przedsięwzięcia studentów prawa i medycyny i podjęła temat odpowiedzialności prawnej lekarza. Po wprowadzeniu audytorium w tematykę spotkania przez Krzysztofa, głos zabrała mecenas Sałajczyk. Przybliżyła ona studentom pojęcie błędu medycznego, a także główne jego rodzaje. Najczęściej popełnianym w medycynie jest błąd diagnostyczny, czyli nieprawidłowa diagnoza, będąca skutkiem złamania zasad wiedzy medycznej. Wyróżniono również błąd terapeutyczny, techniczny, a także organizacyjny szczególnie często spotykany w publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. Następnie pani mecenas przeszła do omówienia odpowiedzialności lekarskiej karnej, cywilnej, jak i dyscyplinarnej. Słów tych w największym skupieniu wysłuchali, co nie może dziwid, młodzi medycy. Dr Janusz Ziółkowski swoją prelekcje rozpoczął od dośd prowokacyjnego pytania kto kwalifikuje działanie lekarza jako błąd. Zwrócił uwagę, że de facto decyduje sąd, który ma dowolnośd w wyborze opinii biegłego decydującej o wyroku i że sam wolałby byd oceniany przez profesjonalistów. Taki właśnie charakter wtrąciła mecenas Sałajczyk ma odpowiedzialnośd dyscyplinarna, gdzie sąd składa się z lekarzy specjalistów.

12 Kolejne pytania dotyczyły m.in. najczęściej skarżonych dziedzin medycznych, do których nasi prelegenci zgodnie zaliczyli ginekologię, stomatologię, a także chirurgię estetyczną. W dalszej części spotkania wyjaśniono także art. 162 KK, mówiący o obowiązku udzielenia pomocy, który w szczególny sposób dotyczy lekarza. Doktor przekonywał, że jedynym przypadkiem, w którym można tego zaniechad jest zagrożenie zdrowia lub życia samego ratownika. Dopytywany przez studentów, czy kiedykolwiek można odstąpid od resuscytacji pacjenta, pan Ziółkowski stwierdził, że tak, jednak jedynie wtedy, gdy miałoby to przedłużyd czas umierania. Z racji ograniczeo czasowych nie udało się zadad naszym prelegentom wszystkich pytao. Ostatnie z nich dotyczyło możliwości przepisania leków osobom, które nie ukooczyły osiemnastego roku życia. Mec. Sałajczyk stwierdziła, ze świadczenia medyczne mogą byd udzielane małoletnim jedynie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, a w przypadku młodzieży powyżej 16 lat, także za zgodą samych zainteresowanych. Pan dr Janusz Ziółkowski dodał, że takie osoby nie powinny nawet przebid się przez rejestrację.

13 Na zakooczenie, prelegenci otrzymali gromkie brawa, a także podziękowania z rąk koordynatorki projektu Wiery Kupczanki. Wszyscy w dobrych nastrojach rozeszli się do domów, a najgorliwsi dopytywali jeszcze naszych gości w kuluarach. Oba seminaria pokazały, że medyczno prawnicza współpraca była naprawdę potrzebna. Potwierdzeniem tego z pewnością było duże zainteresowanie studentów medycyny prawem, a studentów prawa medycyną. Tekst: Paulina Szymczak i Aleksander Zarzeka

14 PARTNERZY ELSA WARSZAWA PATRON MEDIALNY ELSA WARSZAWA

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK O PRAwAch PAcjeNtA

PORADNIK O PRAwAch PAcjeNtA PORADNIK o Prawach Pacjenta www.prawapacjenta.eu PRAWA PACJENTA Poradnik Wydanie II uzupełnione Ten poradnik został stworzony z myślą o wszystkich pacjentach i ich rodzinach. Jego zadaniem jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)...

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... Numer 131 Listopad 2012 Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... 1 Spis treści Moim zdaniem ETYKA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

XIV Kongres Brokerów. Hotel OSSA. Hasło Kongresu : Broker a ubezpieczyciel synergia czy konflikt interesów?

XIV Kongres Brokerów. Hotel OSSA. Hasło Kongresu : Broker a ubezpieczyciel synergia czy konflikt interesów? Hotel OSSA XIV Kongres Brokerów Hasło Kongresu : Broker a ubezpieczyciel synergia czy konflikt interesów? Już po raz czternasty spotkali się ubezpieczyciele i brokerzy w dniach 26-28 maja 2011 r., tak

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom IX Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego 1. Uwagi wprowadzające Problematyka informowania pacjenta o stanie zdrowia w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Vol. 4/2014 4s./p. (445 592) Cena: 26,00 zł (w tym 8% VAT)

Vol. 4/2014 4s./p. (445 592) Cena: 26,00 zł (w tym 8% VAT) Vol. 4/2014 4s./p. (445 592) Cena: 26,00 zł (w tym 8% VAT) Dlaczego trzeba mieć zgodę na dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta Aktualnie w obowiązujących przepisach brakuje jednoznacznej definicji

Bardziej szczegółowo

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nr 12 (199) grudzień 2014 Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 (wykaz telefonów bezpośrednich s. 44) biuro@oil.lodz.pl www.oil.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich wiadomości ubezpieczeniowe Numer specjalny 4/2013 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich REDAKTOR: Dorota M. Fal Czasopismo wydawane od 1947 r. ISSN 0137-7264

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C i C LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Korporacja zawodowa czy ma a? Samorządy zawodowe mają w procesie budowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 PANACEUM nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo