Santa Maria della Misericordia Hospital, Sant'Andrea delle Fratte, Perugia, Włochy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Santa Maria della Misericordia Hospital, Sant'Andrea delle Fratte, Perugia, Włochy."

Transkrypt

1 JOURNAL OF ENDOUROLOGY listopad 2011 r. Powtarzana przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego przeprowadzana w świetle białym u pacjentów z nienaciekającym błony mięśniowej rakiem urotelialnym pęcherza moczowego: systematyczny przegląd informacji i metaanaliza Alberto Vianello, Elisabetta Costantini, Michele Del Zingaro, Vittorio Bini, Harry W. Herr, Massimo Porena. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 21 września 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (341,5 KB) PDF z linkami (240,6 KB) Alberto Vianello 1, Elisabetta Costantini 1, Michele Del Zingaro 1, Vittorio Bini 2, Harry W. Herr 3, Massimo Porena 1 1 Department of Medical-Surgical Specialties and Public Health, Urology Section, University of Perugia, Santa Maria della Misericordia Hospital, Sant'Andrea delle Fratte, Perugia, Włochy. 2 Department of Internal Medicine, University of Perugia, Santa Maria della Misericordia Hospital, Sant'Andrea delle Fratte, Perugia, Włochy. 3, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Nowy Jork, Nowy Jork. Alberto Vianello, M.D., Ph.D. Department of Medical-Surgical Specialties Urology Section Santa Maria della Misericordia Hospital Sant'Andrea delle Fratte Perugia Włochy Wprowadzenie i cel: Metoda przezcewkowej resekcji guzów pęcherza moczowego (TURB, transurethral resection of the bladder tumours), pierwszy krok w leczeniu pacjentów z rakami urotelialnymi pęcherza moczowego, ma pewne ograniczenia, które obejmują aspekty techniczne, umiejętności operatora oraz przypadkowość. Powtarzane TURB jest wskazane w momencie wykrycia powierzchownych zmian nowotworowych wysokiego ryzyka. Wykonano przegląd bieżącego piśmiennictwa i przeprowadzono metaanalizę roli powtarzanego TURB w leczeniu pacjentów z nienaciekającymi błony mięśniowej rakami pęcherza moczowego. Metody: Przeszukano bazy danych PubMed, MEDLINE, ISI Web of Knowledge, EBSCO, EMBASE i Biomed Central w celu odnalezienia prac w języku angielskim opublikowanych w okresie od roku 1980 do czerwca 2010 r. Punktem końcowym badania była częstość występowania przetrwałego raka urotelialnego pęcherza moczowego o jakimkolwiek stopniu zaawansowania i stopniu złośliwości w powtarzanym TURB zgodnie z osobną oceną zmian T a i T 1 w pierwotnym TURB. Przetrwałe zmiany stwierdzane w powtarzanym TURB miały ten sam stopień zaawansowania co w pierwotnym TURB lub niższy. Zwiększenie stopnia zaawansowania zmiany obserwowano w rakach o wyższym stopniu zaawansowania.

2 Wyniki: Wyszukano 2327 artykułów oryginalnych oraz 562 prace poglądowe. Dane uzyskane z 15 badań zostały połączone i przeanalizowane. Częstość występowania zmian T 1 podano we wszystkich, a zmian T a w 8 badaniach. Częstość występowania wskaźnika utrzymywania się zmiany w powtarzanym TURB wyniosła 0,39 (95% przedział ufności [CI] = 0,26 do 0,54) dla T a oraz 0,47 (95% CI = 0,41 do 0,53) dla T 1. Utrzymywanie się zmian w powtarzanym TURB wyniosło odpowiednio 19,4% do 56% dla zmian T a oraz 15,2% do 55% dla zmian T 1, a zwiększenie stopnia zaawansowania stwierdzono odpowiednio w 0% do 14,3% oraz 0% do 24,4% zmian. Wnioski: Wysokie odsetki utrzymywania się zmian oraz zwiększenia stopnia zaawansowania potwierdzają, że TURB jest potrzebną opcją leczenia u pacjentów z nienaciekającym błony mięśniowej rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań uwzględniających stratyfikację ryzyka, które pozwolą ocenić znaczenie powtarzanego TURB u pacjentów z chorobą niskiego i pośredniego ryzyka. Klasyfikacja i wykrywanie błędów podczas wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii mało inwazyjnej Marie Claire Rassweiler, Charalambos Mamoulakis, Hannes Gotz Kenngott, Jens Rassweiler, Jean de la Rosette, Maria Pilar Laguna. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 30 sierpnia 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (194,5 KB) PDF z linkami (214,8 KB) Marie Claire Rassweiler 1, Charalambos Mamoulakis 2, Hannes Gotz Kenngott 3, Jens Rassweiler 1, Jean de la Rosette 2, Maria Pilar Laguna 1, SLK Heilbronn, Heilbronn, Niemcy. 2, AMC University of Amsterdam, Amsterdam, Holandia. 3 Department of Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Niemcy. M. Pilar Laguna, M.D., Ph.D. AMC University Hospital Meibergdreef AD Amsterdam Holandia Cel: Dostarczenie obszernego przeglądu informacji nt. klasyfikacji błędów chirurgicznych, jak również ogólnych metod pomiaru służących wykrywaniu i prewencji ich występowania. Materiał i metody: Przeszukano bazę PubMed, Medline oraz bibliotekę Cochrane z użyciem kombinacji następujących słów kluczowych: endoskopia lub procedury chirurgiczne, mało inwazyjny, błąd lekarski. Odpowiednie artykuły zostały wybrane przez trzech starszych autorów pracy, zajmujących się wykonywaniem zabiegów chirurgii mało inwazyjnej (MIS, minimally invasive surgery).

3 Wyniki: Błąd jest niezamierzonym rezultatem leczenia wynikającym z niezapewnienia pacjentowi właściwej opieki. Błędy chirurgiczne zdarzają się często i stanowią połowę wszystkich zdarzeń niepożądanych (AE, adverse event) obserwowanych w szpitalu. Urologia jest piątą specjalnością pod względem częstości występowania AE. Błędy można klasyfikować zgodnie z miejscem ich wystąpienia (w polu operacyjnym lub ogólnoustrojowe), rezultatem leczenia (zagrożenie wypadkiem, do którego nie doszło, powrót do zdrowia oraz działania naprawcze). Opisano również specjalną klasyfikację błędów obserwowanych podczas wykonywania zabiegów MIS (Cushieri), uwzględniającą etap procedury, w czasie którego wystąpiły. Każda klasyfikacja służy do określonych celów, a żadna z nich nie może być traktowana jako ta o najwyższej wiarygodności w porównaniu z innymi. W urologii nie zastosowano do tej pory żadnej klasyfikacji. Wykrywanie błędów za pomocą właściwego raportowania stanowi podstawę prewencji. Wnioski: Błędy chirurgiczne stanowią istotny odsetek błędów medycznych. Istnieje wiele systemów klasyfikacji, z których każdy służy innemu celowi. W systemie opieki zdrowotnej przyjęto klasyfikację uwzględniającą miejsce wystąpienia błędu. Jednak w przypadku MIS zaproponowano precyzyjniejszą klasyfikację. Zastosowanie techniki przemieszczania nerki z użyciem igły w celu uzyskania przezskórnego dostępu do kielicha górnego * Mohammed Lezrek, Khalil Bazine, Abdelghani Ammani, Mohammed Asseban, El Hassan Kassmaoui, Abdelmounim Qarro, Mohammed Alami, Amoqran Beddouch. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 9 września 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (216,6 KB) PDF z linkami (193,2 KB) Mohammed Lezrek, Khalil Bazine, Abdelghani Ammani, Mohammed Asseban, El Hassan Kassmaoui, Abdelmounim Qarro, Mohammed Alami, Amoqran Beddouch, Military Hospital Moulay Ismail, Meknes, Maroko. Mohammed Lezrek, M.D. Military Hospital Moulay Ismail , Meknes Maroko * Nagranie wideo przedstawiające opisywaną technikę jest dostępne na stronie Opisano nową technikę przemieszczania nerki z użyciem igły 18G w celu ułatwienia nakłucia kielicha górnego nerki i zmniejszenia liczby powikłań w obrębie klatki piersiowej. Początkowo nakłuwa się dolny lub środkowy kielich nerki z użyciem igły 18G. Następnie proksymalny koniec igły stopniowo popycha się w kierunku dogłowowym. W ten sposób za pomocą dźwigni nerka jest przesuwana w kierunku doogonowym. Wspomniana technika jest również wykorzystywana do unieruchamiania nerki lub do zmiany położenia nerek o złożonej konfiguracji czy źle zrotowanych narządów.

4 Stymulacja nerwów jamistych znajdujących się w pobliżu gruczołu krokowego szczurów laserem fali ciągłej z użyciem kompaktowego i taniego systemu światłowodu jednomodowego Serhat Tozburun, Gwen A. Lagoda, Arthur L. Burnett, Nathaniel M. Fried. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 1 września 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (298,9 KB) PDF z linkami (205,6 KB) Serhat Tozburun 1, Gwen A. Lagoda 2, Arthur L. Burnett 2, Nathaniel M. Fried 1,2 1 Department of Physics and Optical Science, University of North Carolina at Charlotte, Charlotte, Karolina Północna, USA. 2, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Maryland, USA. Nathaniel Fried, Ph.D. Department of Physics and Optical Science University of North Carolina at Charlotte 9201 University City Boulevard Charlotte, NC USA Wprowadzenie i cel: Niedawno pokazano, że stymulacja laserowa nerwów jamistych (CN, cavernous nerve) stanowi alternatywę dla elektrostymulacji i może znaleźć zastosowanie w procesie mapowania podczas przeprowadzania oszczędzającego nerwy zabiegu prostatektomii radykalnej. Zaletami opisywanej metody są stymulacja bezkontaktowa i poprawa selektywności przestrzennej. Niemniej jednak w poprzednich badaniach do stymulacji stosowano duże i/lub drogie w eksploatacji źródła energii laserowej. Przedstawione badanie pokazuje możliwość stymulacji światłowodowej CN szczurów prowadzonej in vivo z użyciem kompaktowego, taniego w eksploatacji systemu światłowodu jednomodowego. Materiał i metody: Podczerwony laser diodowy emitujący wiązkę o długości 1455 nm został połączony ze światłowodem jednomodowym o średnicy rdzenia wynoszącej 9 μm w celu dostarczenia źródła energii za pośrednictwem sondy laparoskopowej 10F. Następnie urządzenie wykorzystano do stymulacji CN w grupie 8 szczurów in vivo. Wyniki: Stymulacja laserowa CN została zaobserwowana przy temperaturach progowych wynoszących ~41 C z odpowiedzią w postaci wzrostu ciśnienia w ciałach do 50 mm Hg obserwowaną po 4 s, w porównaniu z wyjściowymi wartościami na poziomie 10 mm Hg. Wnioski: Przedstawiony nowy układ laserowej stymulacji nerwów z użyciem światłowodu jednomodowego pozwala na osiągnięcie kilku korzyści. Należą do nich: (1) niższy koszt eksploatacji lasera, (2) solidniejsza budowa światłowodu, eliminująca konieczność współosiowego ustawiania i czyszczenia luźnych komponentów optycznych, (3) lepszy profil przestrzenny wiązki Gaussa, ułatwiający współosiowe ustawienie wiązki laserowej z nerwem. Dzięki dalszemu rozwojowi opisywanej techniki

5 laserowa stymulacja nerwów może być przydatna do identyfikacji i oszczędzania CN w trakcie operacji usuwania raka stercza. Urografia metodą tomografii komputerowej w obrazowaniu górnych dróg moczowych: czy to badanie jest wymagane u wszystkich pacjentów z krwiomoczem? Evelyne C.C. Cauberg, C.Y. Nio, Jean M.C.H. de la Rosette, M. Pilar Laguna, Theo M. de Reijke. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 18 sierpnia 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (195,4 KB) PDF z linkami (156,2 KB) Evelyne C.C. Cauberg 1, C.Y. Nio 2, Jean M.C.H. de la Rosette 1, M. Pilar Laguna 1, Theo M. de Reijke 1 1, Academic Medical Center, Amsterdam, Holandia. 2 Department of Radiology, Academic Medical Center, Amsterdam, Holandia. E.C.C. Cauberg, M.D. Academic Medical Center P.O. Box DD Amsterdam Holandia Cel: Określenie grupy pacjentów z mikroskopowym lub makroskopowym krwiomoczem, u których urografia metodą TK (CTU, CT urography) jest wskazana jako technika obrazowania górnego układu moczowego (UUT, upper urinary tract). Pacjenci i metody: Przeprowadzono prospektywne badanie kliniczne, w którym kolejni pacjenci zgłaszający się do kliniki z krwiomoczem byli leczeni zgodnie z nowoczesnym protokołem badawczym. U wszystkich pacjentów wykonano standardowe testy (wywiad lekarski, badanie fizykalne, badanie ogólne moczu metodą paskową, badanie ultrasonograficzne nerek i pęcherza moczowego wykonywane przez urologów, cystoskopia i cytologia), podczas gdy dodatkowe obrazowania UUT (badanie ultrasonograficzne wykonywane przez radiologa lub czterofazowa urografia CTU/metodą rezonansu magnetycznego [MRU, magnetic resonance urography], kiedy CTU było przeciwwskazane) zaproponowano wybranej grupie chorych na podstawie algorytmu postępowania opartego na ocenie czynników ryzyka. Oceniona została również wartość dodana urografii z przekrojami poprzecznymi ciała (CTU/MRU) stosowanej dodatkowo, oprócz ultrasonografii (wykonywanej przez urologów), w wykrywaniu mas guzowatych w nerkach, guzów UUT i kamieni. Wykonano jedno- i wielozmienną analizę czynników predykcyjnych dla wyniku urografii z przekrojami poprzecznymi ciała. Wyniki: W całej grupie 841 pacjentów ustalenie zmian odpowiedzialnych za krwiomocz nie było możliwe u 462 osób (54,9%), podczas gdy u 250 (29,7%) i 124 (14,7%) chorych przyczyną krwiomoczu był odpowiednio nowotwór łagodny i złośliwy. Urografia z przekrojami poprzecznymi ciała ujawniła zmiany w obrębie UUT u 73 z 525 (13,9%) pacjentów. Jedynie wynik badania ultrasonograficznego (iloraz szans [OR, odds ratio] 7,7, 95% przedział ufności [CI, confidence interval] 4,0 14,9, P < 0,001) oraz rodzaj

6 krwiomoczu (OR 2,6, 95% CI 1,3 5,1, P = 0,01) były istotnymi czynnikami predykcyjnymi dla wyniku urografii z przekrojami poprzecznymi ciała. U 44 z 456 (9,6%) pacjentów bez nieprawidłowości w badaniu ultrasonograficznym wykazano w CTU/MRU, że wynik badania USG był fałszywie ujemny, przy czym większość przeoczonych zmian stanowiły kamienie nerkowe. U 253 z 309 (81,9%) pacjentów z makroskopowym krwiomoczem nie stwierdzono żadnych zmian w obrębie UUT w badaniu CTU/MRU, w przeciwieństwie do 199 z 216 osób (92,1%) z mikroskopowym krwiomoczem. Wnioski: U pacjentów z mikroskopowym krwiomoczem badanie ultrasonograficzne wystarczy do wykluczenia istotnej choroby w obrębie UUT. U pacjentów z makroskopową hematurią prawdopodobieństwo znalezienia choroby w obrębie UUT jest wyższe, a wybór CTU jako metody obrazowania pierwszego rzutu wydaje się uzasadniony. Przezskórna nefrolitotomia u pacjentów z kamicą uchyłków kielicha nerkowego: doświadczenia jednoośrodkowe Carlos E. Méndez-Probst, Andrew Fuller, Linda Nott, John D. Denstedt, Hassan Razvi. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 18 sierpnia 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (116,4 KB) PDF z linkami (108,6 KB) Carlos E. Méndez-Probst, Andrew Fuller, Linda Nott, John D. Denstedt, Hassan Razvi Division of Urology, Department of Surgery, The University of Western Ontario, London, Ontario, Kanada. Dr. Hassan Razvi Division of Urology St. Joseph's Hospital 268 Grosvenor Street London, Ontario, N6A 4V2 Kanada Wprowadzenie i cel: Uchyłki kielicha nerkowego są rzadko spotykaną nieprawidłowością, obecną u ok. 0,6% populacji. Opisywane zaburzenie w 50% przypadków wiąże się z występowaniem kamieni nerkowych. Opcje terapeutyczne obejmują zastosowanie kilku technik mało inwazyjnych. Przedstawiono retrospektywny przegląd informacji na temat rezultatów leczenia i powikłań u serii pacjentów leczonych z dostępu przezskórnego. Pacjenci i metody: Baza danych obejmująca rezultaty leczenia przezskórną nefrolitotomią (PCNL, percutaneous nephrolithotomy) jest prowadzona w ośrodku autorów od 1992 r. W retrospektywny sposób przejrzano dane wszystkich pacjentów z kamicą uchyłków kielichów nerkowych poddanych zabiegowi PCNL w okresie 17 lat, od 1992 do 2009 r. Preferowanym przez autorów dostępem wykorzystywanym w opisywanej grupie podczas PCNL jest bezpośrednie nakłucie uchyłka i próba przejścia prowadnikiem do szyi kielicha nerkowego. Kiedy nie było to możliwe, wykonywano zabieg z dostępu przezuchyłkowego z wytworzeniem nowego lejka jako procedurą ratunkową. Oceniono dwie opisywane techniki w odniesieniu do wskaźników niewystępowania złogów po zabiegu oraz wczesnych powikłań pooperacyjnych.

7 Wyniki: Wykonano 76 zabiegów. Mediana wieku pacjentów wyniosła 43 lata (przedział lata). Średnia powierzchnia złogu wyniosła 583 mm 2. U 47 osób wykonano bezpośrednie nakłucie kielicha nerkowego, u 20 chorych przeprowadzono zabieg z dostępu przezuchyłkowego. W 8 przypadkach zabieg wykonano z dostępu wstecznego, a u 1 pacjenta wykorzystana metoda nie była znana. Ośmiu pacjentów poddano fulguracji wyściółki. Średni czas zabiegu wyniósł 75 min ( min), a średnia długość pobytu w szpitalu 4,7 dnia. Stwierdzono łącznie 23 powikłania, z których 11 wymagało przeprowadzenia dodatkowej interwencji. Całkowity wskaźnik braku złogów po zabiegu wyniósł 77% i 89% odpowiednio w przypadku zabiegu z dostępu przez bezpośrednie nakłucie uchyłku i z dostępu przezuchyłkowego. Wnioski: Leczenie przezskórne kamicy uchyłków kielichów nerkowych jest wysoko skuteczne i może przyczyniać się do mniejszej chorobowości. Okołooperacyjna ekspozycja pacjenta na promieniowanie podczas zabiegu endoskopowego usunięcia złogu z górnych dróg moczowych Joseph E. Jamal, Noel A. Armenakas, R. Ernest Sosa, John A. Fracchia. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 19 października 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (106,4 KB) PDF z linkami (115,3 KB) Joseph E. Jamal, Noel A. Armenakas, R. Ernest Sosa, John A. Fracchia, Lenox Hill Hospital, Nowy Jork, Nowy Jork, USA. Joseph E. Jamal, M.D. Lenox Hill Hospital 100 East 77 th Street Nowy Jork, NY USA Wprowadzenie i cel: Skuteczność tomografii komputerowej (CT, computed tomography) w wykrywaniu złogów górnych dróg moczowych jest dobrze znana. Nie określono akceptowalnego rocznego zalecanego limitu ekspozycji medycznej, ale powszechnie na całym świecie przyjmowaną górną granicą ekspozycji na promieniowanie w miejscu pracy jest < 50 milisiwertów (msv) na rok. W przedstawionej pracy próbowano ocenić ekspozycję na promieniowanie w okresie okołooperacyjnym podczas stosowania badań CT i fluoroskopii u pacjentów poddawanych endoskopowemu usunięciu złogów z górnych dróg moczowych. Pacjenci i metody: Wyszukano wszystkich pacjentów poddanych zabiegowi endoskopowego usunięcia złogu z górnych dróg moczowych w okresie od 2005 do 2009 r. W celu obliczenia skumulowanej ekspozycji na promieniowanie uwzględniono wszystkie badania obrazowe wykonane z okresie okołooperacyjnym wykorzystujące promieniowanie jonizujące. Okres operacyjny zdefiniowano jako czas 90 dni przed zabiegiem terapeutycznym i po nim.

8 Wyniki: Wyszukano łącznie 233 procedury usunięcia złogu z górnych dróg moczowych 127 chorych poddano ureteroskopii (URS, ureteroscopy), a u 106 osób wykonano przezskórną nefrolitotomię (PCNL, nephrolithotomy). W przeliczeniu na pacjenta wykonano średnio 1,58 badania CT. U 90 (38,6%) pacjentów wykonano 2 CT w okresie okołooperacyjnym, a średnia liczba badań w opisywanej grupie wyniosła 2,49 CT na pacjenta, co przyczyniło się do uzyskania ekspozycji na promieniowanie jonizujące wynoszącej ok. 49,8 msv. U pacjentów poddanych URS występowało mniejsze prawdopodobieństwo wykonania wielokrotnych badań CT (p = 0,003) w porównaniu z osobami poddanymi PCNL. Mediana ekspozycji na promieniowanie jonizujące obserwowana podczas procedur wykonywanych z użyciem fluoroskopii wyniosła 43,3 mgy u pacjentów poddawanych PCNL i 27,6 mgy y chorych leczonych URS. Wnioski: Ekspozycja na promieniowanie emitowane podczas badania CT wykonywanego w okresie okołooperacyjnym u pacjentów poddawanych zabiegom endoskopowego usunięcia złogów z górnych dróg moczowych jest znacząca. Do wspomnianej ekspozycji należy dodać ekspozycję na promieniowanie obserwowaną w czasie zabiegów przeprowadzanych z użyciem fluoroskopii. Chirurdzy urolodzy powinni mieć świadomość kumulowania się dawki promieniowania jonizującego otrzymywanego przez pacjentów z różnych źródeł. Laparoskopowa limfadenektomia zaotrzewnowa u pacjentów z rakiem o niskim stopniu zaawansowania: aktualizacja danych z Washington University Michael W. Gardner, Timur M. Roytman, Cathy Chen, Steven B. Brandes, Adam S. Kibel, Robert L. Grubb III, Sam B. Bhayani, Robert S. Figenshau. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 21 września 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (100,6 KB) PDF z linkami (110,9 KB) Michael W. Gardner, Timur M. Roytman, Cathy Chen, Steven B. Brandes, Adam S. Kibel, Robert L. Grubb III, Sam B. Bhayani, Robert S. Figenshau Washington University School of Medicine, Saint Louis, Missouri, USA. Robert S. Figenshau, M.D. Division of Urologic Surgery Washington University in St. Louis School of Medicine 4960 Children's Place St. Louis, MO USA Wprowadzenie i cel: Obecnie w dużych ośrodkach terapeutycznych otwarta limfadenektomia zaotrzewnowa (RPLND, retroperitoneal lymph node dissection) pozostaje preferowanym dostępem w leczeniu chirurgicznym pacjentów z rakami jądra o niskim stopniu zaawansowania. Pomimo potencjalnych korzyści wynikających ze stosowania dostępu mało inwazyjnego, w tym lepszych efektów kosmetycznych i krótszego czasu powrotu do zdrowia, strategia mało inwazyjna nadal budzi obawy związane z jakością dyssekcji i kontrolą onkologiczną pacjentów. Założeniem autorów była krytyczna

9 ocena bezpieczeństwa oraz średnioterminowej skuteczności onkologicznej laparoskopowej RPLND (L- RPLND, laparoscopic RPLND). Pacjenci i metody: Przeprowadzono retrospektywny przegląd dokumentacji, oceniając wszystkich pacjentów poddanych L-RPLND w okresie między 2003 a 2009 r. Dokumentację pacjentów uaktualniono na podstawie informacji zebranych podczas rozmowy telefonicznej. Wyniki: Łącznie we wspomnianym okresie badania L-RPLND poddano 59 pacjentów, spośród których 13 otrzymało wcześniej chemioterapię. Średnia wieku pacjentów w momencie zastosowania leczenia wyniosła 32 lata. Średni czas zabiegu operacyjnego oraz szacunkowa utrata krwi wyniosły odpowiednio 291 min ( min) i 184 ml (zakres ml). Średnia liczba węzłów chłonnych wyniosła 21,6 (zakres 5 48). Mediana długości hospitalizacji to 2 dni (przedział 1 4 dni). Ze względu na powikłania śródooperacyjne w 3 przypadkach wykonano konwersję do zabiegu otwartego. U 1 pacjenta konieczne było przetoczenie preparatów krwi. U 5 pacjentów (8,5%) zaobserwowano 6 powikłań pooperacyjnych: 3 przypadki torbieli limfatycznej, 2 przypadki wodobrzusza mleczowego i 1 przypadek zakrzepicy żył głębokich/zatorowości płucnej. W grupie 18 pacjentów z obecnością przerzutu w węzłach chłonnych 13 osób otrzymało chemioterapię adiuwantową, a 5 poddano obserwacji. Nawrót choroby w przestrzeni zaotrzewnowej nie wystąpił u żadnego pacjenta poddanego obserwacji o średniej długości wynoszącej 21,3 mies. U 1 pacjenta po chemioterapii RPLND (1,7%) stwierdzono nawrót choroby w przestrzeni zaotrzewnowej. Wnioski: L-RPLND to diagnostyczna i terapeutyczna opcja leczenia przeznaczona dla pacjentów z rakiem jądra o niskim stopniu zaawansowania, oferująca doskonałą kontrolę onkologiczną i akceptowalny poziom chorobowości okołooperacyjnej. Wyniki średnioterminowe pozwalają twierdzić, że L-RPLND to możliwa alternatywa dla operacji wykonywanych metodą otwartą. Dokładnie dobierani pacjenci mogą stanowić kandydatów do wykonania L-RPLND po chemioterapii. Wyniki stosowania uproszczonej uretropeksji w odniesieniu do powrotu zdolności trzymania moczu u pacjentów poddanych laparoskopowej prostatektomii radykalnej Carlos Nuñez-Mora, Jose Maria García-Mediero, Pedro M. Cabrera-Castillo, Manuel Pérez-Utrilla, Javier Angulo-Cuesta. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 16 września 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (202,4 KB) PDF z linkami (132,7 KB) Carlos Nuñez-Mora 1,2, Jose Maria García-Mediero 1,2, Pedro M. Cabrera-Castillo 1,2, Manuel Pérez- Utrilla 1, Javier Angulo-Cuesta 2 1 Hospital Oncológico MD Anderson Internacional España, Madryt, Hiszpania. 2 Hospital Universitario de Getafe, Madryt, Hiszpania. Carlos Núñez-Mora, M.D. Servicio de Urología Hospital Oncológico MD Anderson C/ Arturo Soria Madryt Hiszpania

10 Cel: Analiza efektywności uproszczonej uretropeksji w ewolucji nietrzymania moczu po operacji laparoskopowej prostatektomii radykalnej. Pacjenci i metody: W okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2008 r. do randomizowanego badania klinicznego włączono 104 pacjentów w celu oceny efektywności uproszczonej uretropeksji. Uproszczona uretropeksja została wykonana po wytworzeniu anastomozy cewkowo-pęcherzowej z użyciem szwu ciągłego. Przed odcięciem szew został założony z użyciem tego samego materiału za pomocą igły przełożonej przez guzek łonowy, a następnie został naciągnięty i zabezpieczony z użyciem klipsu Hem-olok. Do grupy, w której zastosowano uproszczoną uretropeksję (grupa 1), zostało zakwalifikowanych 51 pacjentów, a pozostałe 51 osób zakwalifikowano do grupy kontrolnej bez uretropeksji (grupa 2). Nietrzymanie zostało zdefiniowane jako brak potrzeby ochrony prawidłowego życia, a stopień trzymania moczu porównano w okresie 3, 6 i 12 mies. po zabiegu. Wyniki: Zabieg operacyjny trwał 141 min w grupie 1 i 139 min w grupie 2 (NS). Nie stwierdzono wtórnych powikłań, jak zatrzymanie moczu, zapalenie kości łonowej czy przebicie pęcherza moczowego. Po 3 mies. 47,1% pacjentów w każdej grupie potwierdziło trzymanie moczu (NS). Po 6 mies. 72,6% pacjentów w grupie 1 i 66,7% z grupy 2 (P < 0,05) zgłosiło trzymanie moczu. Po 12 mies. 92,2% pacjentów w grupie 1 i 84,3% z grupy 2 zgłosiło trzymanie moczu. Wnioski: Z doświadczeń autorów wynika, że uproszczona uretropeksja jest prostą, niewymagającą dużo czasu techniką przyczyniającą się do uzyskania niewielkiej poprawy klinicznej w zakresie trzymania moczu w okresie 6 i 12 mies. bez znamienności statystycznej stwierdzanej w teście Fishera. Przeprowadzenie badania klinicznego z większą liczbą pacjentów wydaje się konieczne dla potwierdzenia wspomnianych danych. Wstępne doświadczenia dotyczące zastosowania wykonywanej przez jednego operatora laparoendoskopowej jednoportowej ureteronefrektomii z wycięciem rozety pęcherzowej w ramach leczenia raka urotelialnego górnych dróg moczowych Joo Yong Lee, Sang Jin Kim, Hong Sang Moon, Yong Tae Kim, Tchun Yong Lee, Sung Yul Park. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 24 sierpnia 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (347,5 KB) PDF z linkami (188,2 KB) Joo Yong Lee, Sang Jin Kim, Hong Sang Moon, Yong Tae Kim, Tchun Yong Lee, Sung Yul Park, Hanyang University College of Medicine, Seul, Korea Południowa. Sung Yul Park Dept. of Urology Hanyang University College of Medicine 17 Haengdang-dong, Seongdong-gu Seul ( )

11 Korea Południowa Cel: Przedstawienie doświadczenia autorów obejmującego pierwsze 10 kolejnych przypadków zastosowania laparoendoskopowej jednoportowej ureteronefrektomii (LESSNU, laparoendoscopic singlesite nephroureterectomy) z wycięciem rozety pęcherzowej u pacjentów leczonych z powodu raka urotelialnego górnych dróg moczowych. Pacjenci i metody: Dziesięciu pacjentów (6 mężczyzn i 4 kobiety; u 6 miedniczka nerkowa i u 4 moczowód) poddano LESSNU wykonywanemu przez jednego operatora. Wykonano 4-centymetrowe pojedyncze nacięcie w okolicy pępka z użyciem opracowanego przez autorów jednoportowego urządzenia. Urządzenie jednoportowe zostało wykonane z rękawicy chirurgicznej oraz retraktora do tkanek miękkich Alexis. LESSNU wykonano z użyciem tej samej techniki co podczas konwencjonalnego, laparoskopowego NU. Wyniki: Średnia wieku pacjentów wyniosła 62,79 ± 7,93 roku. Średni całkowity czas zabiegu, czas wykonania nefrektomii oraz czas wycięcia rozety pęcherzowej wyniósł 225,63 ± 65,87, 80,00 ± 29,03 oraz 145,63 ± 42,63 min. Średnia szacunkowa utrata krwi wyniosła 187,50 ± 83,45 ml. W badaniu histopatologicznym materiału wyciętego w czasie zabiegu u 4 pacjentów stwierdzono zmiany pt 1 N 0, u 4 kolejnych zmiany pt 2 N 0, u 1 chorego pt 3 N 0, a u 1 osoby pt 3 N 2. U pacjenta pt 3 N 2 stwierdzono zmianę nowotworową w marginesie zdrowej tkanki. Średnia liczba wyciętych węzłów chłonnych wyniosła 2,5 (zakres 0 9). Przedłużenie pojedynczego nacięcia wykonano ze względu na przeprowadzenie całkowitej limfadenektomii węzłów chłonnych przywnękowych z użyciem techniki otwartej (dla pacjenta pt 3 N 2 ). W 1 przypadku wykonano konwersję zabiegu z użyciem nacięcia Gibsona ze względu na dużą liczbę zrostów w dystalnej części moczowodu (pacjent pt 3 N 0 ). Stwierdzono 1 przypadek przejściowej niedrożności oraz 1 przypadek gorączki u obu chorych nastąpiła poprawa po zastosowaniu leczenia zachowawczego. Średnia długość pobytu w szpitalu wyniosła 4,75 ± 3,37 dnia. Ośmiu pacjentów poddanych skutecznemu zabiegowi LESSNU było zadowolonych z przebytych operacji. Wnioski: Wydaje się, że w rakach urotelialnych górnych dróg moczowych LESSNU jest możliwą do zastosowania i bezpieczną metodą, jednak w złożonych przypadkach nadal stanowi wyzwanie. Wystandaryzowana liniowa konfiguracja portu mająca na celu poprawę ergonomii operacji podczas laparoskopowych zabiegów w obrębie nerki i gruczołów nadnerczowych: doświadczenie z 1264 przypadkami Jonathan D. Harper, John T. Leppert, Alberto Breda, Peter G. Schulam. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 24 sierpnia 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (454,4 KB) PDF z linkami (276,6 KB) Jonathan D. Harper, John T. Leppert, Alberto Breda, Peter G. Schulam, University of California, Los Angeles Medical Center, Los Angeles, Kalifornia, USA.

12 Jonathan Harper, M.D. University of Washington 1959 Pacific St, Box Seattle, WA USA Wprowadzenie i cel: Tradycyjne ustawienie portów podczas zabiegów chirurgicznych w obrębie górnych dróg moczowych obejmuje dostęp dla kamery przez pępek, z portami roboczymi umieszczonymi po obu stronach kamery w różnych miejscach. Konfiguracja trójkątna urządzeń do laparoskopii wymaga skrzyżowania rąk operatora kamery z rekami chirurgia, co przyczynia się do złej ergonomii zabiegu. Wystandaryzowaną, liniową konfigurację portów stosowano w prawie wszystkich przezłonowych zabiegach operacyjnych. Celem przedstawionej pracy było przedstawienie doświadczenia własnego dotyczącego stosowania uproszczonego dostępu oraz związanych z nim korzyści. Pacjenci i metody: Przeprowadzono retrospektywny przegląd dokumentacji wszystkich zabiegów laparoskopowych wykonanych przez jednego operatora w okresie od roku 2000 do czerwca 2009 r. Liniowa konfiguracja portów obejmuje 3 porty ułożone w linii biegnącej wzdłuż mięśnia prostego brzucha po tej samej stronie, przy czym najwyżej położony port znajduje się jedną szerokość palca poniżej brzegu żebra, a dolny port na poziomie pępka. Przez najwyżej położony port wprowadza się 5-milimetrową kamerę. W razie konieczności wykorzystuje się typowe dolne poprzeczne miejsce ekstrakcji. Wyniki: Przeprowadzono 1264 laparoskopowe zabiegi z użyciem liniowej konfiguracji portów. Wśród wspomnianej liczby zabiegów 1038 stanowiły procedury pobrania narządu od dawcy/zabiegi radykalne/proste, 60 to zabiegi częściowej nefrektomii, 35 zabiegi ureteronefrektomii, 49 procedury adrenalektomii, 50 pieloplastyki, 20 krioablacje guza nerki i 12 różnorodne procedury w obrębie nerek. Wśród wspomnianej liczby zabiegów 98,2% procedur przeprowadzono pomyślnie z użyciem opisywanej konfiguracji portów. W 3 przypadkach konieczne było założenie dodatkowego portu. Wskaźnik powikłań śródoperacyjnych wyniósł 0,9%, a średnia utrata krwi 60 ml. Stwierdzono 20 (1,6%) przypadków konwersji do zabiegu otwartego: 16 zabiegów miało elektywny charakter, a 4 wynikały z wtórnych powikłań. Wnioski: Uproszczenie ułożenia portów z użyciem konfiguracji liniowej zarówno dla prawo-, jak i lewostronnych zabiegów w obrębie nerek i nadnerczy jest możliwe do zastosowania, łatwe do nauczenia. Poza tym ułatwia planowanie strategii przedoperacyjnej i zapewnia doskonałą ekspozycję. Zastosowanie kamery przez najwyżej położony port pozwala na bezpośrednią wizualizację, minimalizując interakcje pomiędzy kamerą a narzędziami operatora. Podstawowy eksperyment in vitro dotyczący właściwości adhezyjnych warstwowych substancji hemostatycznych stosowanych w skojarzeniu z płynną fibrynową masą uszczelniającą Keiichi Ishii, Hideki Kawashima, Takuma Hayama, Sumika Mayabashira, Shiro Oka, Toshikado Sugimoto. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 23 sierpnia 2011 r.

13 Pełny tekst: HTML PDF do druku (204,2 KB) PDF z linkami (145,6 KB) Keiichi Ishii 1, Hideki Kawashima 1, Takuma Hayama 2, Sumika Mayabashira 3, Shiro Oka 3, Toshikado Sugimoto 2 1 Osaka City University, Graduate School of Medicine, Osaka, Japonia. 2, Osaka City General Hospital, Osaka, Japonia. 3 The Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute, Kumamoto, Japonia. Dr. Keiichi Ishii Osaka City General Hospital Miyakojima-Hondori Miyakojima-ku Osaka, Japonia Wprowadzenie i cel: Różne substancje hemostatyczne są stosowane z powodzeniem w celu uzyskania hemostazy, jak również zapewnienia efektywnej adhezji podczas częściowych nefrektomii laparoskopowych. W przedstawionym badaniu oceniono lepkość do tkanki nerkowej niektórych warstwowych substancji hemostatycznych stosowanych w skojarzeniu z płynną fibrynową masą uszczelniającą. Materiał i metody: W eksperymencie A składniki roztworów kleju fibrynowego (płynna fibrynowa masa uszczelniająca) zostały naniesione na sznurek od latawca umieszczony w postaci pierścieni na wycinkach tkanki nerki wieprzowej. Następnie jedna z warstwowych substancji hemostatycznych kolagen, żelatyna lub celuloza została umieszczona na wycinkach, a skalę w postaci sznurka wykorzystano do pomiaru siły potrzebnej do oderwania sznurka od wycinka nerki w płaszczyźnie pionowej. W każdej grupie wykorzystano 12 wycinków tkanki, a dane dotyczące masy przeanalizowano z użyciem metody statystycznej. Tkanka zlepiona z każdą warstwową substancją hemostatyczną została utrwalona w formalinie i pocięta na plastry, a następnie przebadana pod mikroskopem po wybarwieniu z użyciem hematoksyliny i eozyny. W eksperymencie B roztwory zostały naniesione na warstwowe substancje hemostatyczne umieszczone pierwotnie na wycinku tkanki, a siłę potrzebną do oderwania warstwowej substancji hemostatycznej od wycinka tkanki zbadano w podobny jak poprzednio sposób. Wyniki: Skojarzenie kleju fibrynowego i kolagenowej substancji hemostatycznej było wyraźnie skuteczniejsze w eksperymencie A, ale w eksperymencie B oderwanie substancji hemostatycznej od tkanki nerkowej było łatwiejsze. Uzyskane wyniki pokazują, że klej fibrynowy może nie zapewniać oczekiwanego efektu adhezyjnego, chyba że jest stosowany w skojarzeniu z inną substancją hemostatyczną lub nakładany bezpośrednio na tkankę nerkową. Wnioski: Ważne jest uzyskanie dalszych danych porównawczych dotyczących opisywanych substancji oraz wybór właściwego środka z uwzględnieniem rodzaju zabiegu operacyjnego. Doustna antybiotykoterapia stosowana w zakażeniu Helicobacter pylori prowadzi do trwałego zmniejszenia kolonizacji jelit przez Oxalobacter formigenes

14 Viktoria Kharlamb, Jennifer Schelker, Fritz Francois, Juquan Jiang, Ross P. Holmes, David S. Goldfarb. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 21 października 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (164,4 KB) PDF z linkami (143,6 KB) Viktoria Kharlamb 1, Jennifer Schelker 2, Fritz Francois 3, Juquan Jiang 4, Ross P. Holmes 5, David S. Goldfarb 6 1 Pharmacy Benefits Management, Veterans Integrated Service Network 3, New York Harbor Veterans Affairs Medical Center, Nowy Jork, Nowy Jork, USA. 2 Division of General Internal Medicine, Bellevue Hospital and New York University School of Medicine, Nowy Jork, Nowy Jork, USA. 3 Gastroenterology Section, New York Harbor Veterans Affairs Medical Center and Division of Gastroenterology, New York University School of Medicine, Nowy Jork, Nowy Jork, USA. 4 Department of Microbiology and Biotechnology, Northeast Agricultural University, Harbin, Chiny. 5, Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem, Karolina Północna, USA. 6 Nephrology Section, New York Harbor Veterans Affairs Medical Center, and Nephrology Division, New York University Langone Medical Center and New York University School of Medicine, Nowy Jork, Nowy Jork, USA. David S. Goldfarb, M.D. Nephrology Section/111G New York VA Medical Center 423 E. 23 Street Nowy Jork, N.Y USA Wprowadzenie i cel: Oxalobacter formigenes (OF) może odgrywać rolę ochronną w prewencji powstawania złogów złożonych ze szczawianów wapnia. Jest to pierwsze prospektywne badanie kliniczne oceniające działanie antybiotyków na kolonizację OF. Kolonizacja jelit przez OF wiąże się ze zmniejszeniem wydalania szczawianów z moczem. Ekspozycja na antybiotyki może być ważnym czynnikiem określającym wskaźniki kolonizacji. Materiał i metody: Wpływ antybiotyków na kolonizację OF został porównany w dwóch grupach pacjentów: grupie otrzymującej antybiotyki z powodu zakażenia żołądka przez Helicobacter pylori (HP) oraz grupie bez zakażenia HP, której nie podawano antybiotyków. Kolonizacja OF w stolcu była wykrywana na podstawie degradacji szczawianów na początku oraz po 1 i 6 mies. badania. Wyniki: Częstość występowania kolonizacji jelit przez OF na początku badania wyniosła 43,1% wśród wszystkich przebadanych pacjentów. Wśród 12 pacjentów z obecnością kolonizacji OF, którzy nie otrzymali antybiotyków, u 11 osób (92%) stwierdzono OF w badaniach stolca po 1 i 6 mies. badania. Wśród 19 uczestników badania z obecnością kolonizacji OF, którzy otrzymali antybiotyki z powodu zakażenia HP, tylko u 7 (36,8%) chorych stwierdzono kolonizację OF w kontrolnych badaniach stolca wykonanych po 1 i 6 mies. badania (P = 0,003 w dokładnym teście Fishera). Amoksycylina i klarytromycyna spowodowały negatywizację wyników badań na obecność OF u 62,5% pacjentów po 1 mies. badania. Po 6 mies. badania brak kolonizacji OF stwierdzano u 56,2% pacjentów.

15 Wnioski: Antybiotyki stosowane w zakażeniu HP w efektywny sposób zmniejszają kolonizację OF, a wspomniane działanie utrzymuje się po 1 i 6 mies. od początku leczenia. Trwała eliminacja OF może być związana z występowaniem hiperoksalurii i odgrywać rolę w nawracającej kamicy nerkowej. Porównanie metod klemowania naczyń w modelu króliczym normotermicznego niedokrwienia nerek Cipriano C. Formiga, Anuar I. Mitre, Lísias N. Castilho, Carlos Alberto Buchpiguel, Fabio L.N. Marques, Adriano Radin, Miguel Srougi. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 16 września 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (314,2 KB) PDF z linkami (217,9 KB) Cipriano C. Formiga 1, Anuar I. Mitre 1, Lísias N. Castilho 2, Carlos Alberto Buchpiguel 3, Fabio L.N. Marques 3, Adriano Radin 3, Miguel Srougi 1 1, University of São Paulo School of Medicine, São Paulo, Brazylia. 2, Catholic University of Campinas, Campinas, Brazylia. 3 Nuclear Medicine Division, Department of Radiology, University of São Paulo School of Medicine, São Paulo, Brazylia. Cipriano C. Formiga, M.D. University of São Paulo School of Medicine Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar # 255, 7 floor, room 7215 São Paulo (SP), Brazylia Cel: Założeniem przedstawionego badania była ocena modeli powrotu funkcji nerek podczas klemowania różnych naczyń nerkowych w trakcie przedłużającego się ciepłego niedokrwienia nerki (WI, warm ischaemia) w eksperymentalnym dwunerkowym modelu króliczym. Materiał i metody: Dwadzieścia osiem królików zrandomizowano do 4 grup i poddano laparotomii, podczas której klemowano różne naczynia szypuły nerkowej. W grupie 1 (n = 4) przeprowadzono operację pozorowaną. W grupie 2 (n = 8) przeprowadzono 80-minutowe WI z założeniem klemu wyłącznie na naczynie tętnicze. W grupie 3 (n = 8) wykonano 80-minutowe klemowanie tętniczo-żylne, a w grupie 4 (n = 8) zastosowano 80-minutowe klemowanie tętniczo-żylne ze zdejmowaniem klemu na 10 s co 20 min. Stężenia kreatyniny w surowicy krwi (SCr, serum levels of creatinine) określono w okresie przedoperacyjnym oraz w 1, 3 i 7 dniu po zabiegu (POD, postoperative day). Funkcja nerek została oceniona z użyciem scyntygrafii wykorzystującej izotop 99m technet-merkaptoacetyltriglicynę. Następnie zwierzęta poddano eutanazji i pobrano od nich nerki, które zbadano pod mikroskopem. Wyniki: Funkcja nerek została całkowicie odzyskana w POD 7 w grupach, w których klemowano wyłącznie naczynie tętnicze i stosowano przerywane klemowanie tętniczo-żylne, a obydwie wspomniane metody były skuteczniejsze od klemowania tętniczo-żylnego (P < 0,001). Wahania stężeń SCr były podobne we wszystkich grupach, w których stosowano klemowanie naczyń, a uzyskane różnice

16 międzygrupowe nie wykazywały istotności statystycznej. Zmiany histopatologiczne były podobne we wszystkich grupach, w których stosowano niedokrwienie. Wnioski: Mniej szkodliwymi metodami klemowania naczyń w przedstawionym modelu eksperymentalnym były klemowanie wyłącznie naczynia tętniczego i przerywane klemowanie tętniczożylne. Prospektywna, randomizowana ocena zastosowania żelowych mat pod stopy w pracowni endoskopowej Joseph A. Graversen, Ruslan Korets, Adam C. Mues, Hiroshi K. Katsumi, Ketan K. Badani, Jaime Landman, Mantu Gupta. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 3 października 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (116,8 KB) PDF z linkami (107,3 KB) Joseph A. Graversen 1, Ruslan Korets 1, Adam C. Mues 1, Hiroshi K. Katsumi 1, Ketan K. Badani 1, Jaime Landman 2, Mantu Gupta 1 1, Columbia University Medical Center, Nowy Jork, Nowy Jork, USA. 2, University of California in Irvine, Orange, Kalifornia, USA. Joseph A. Graversen, M.D. Columbia University Medical Center 161 Fort Washington Ave, 11th floor Nowy Jork, NY USA Wprowadzenie i cel: Kilka badań porównujących otwarte i laparoskopowe zabiegi chirurgiczne pokazało, że chirurdzy wykonujący zabiegi mało inwazyjne zgłaszają większe dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego w porównaniu z chirurgami wykonującymi zabiegi metodą otwartą. Celem niniejszego badania było stwierdzenie, czy zastosowanie mat żelowych w trakcie zabiegów endoskopowych oferuje korzyść ergonomiczną dla chirurga. Materiał i metody: Sto zabiegów endoskopowych wykonanych przez 11 różnych chirurgów zrandomizowano do grupy badanej (w której wykorzystywano maty żelowe) i do grupy kontrolnej. Do wykonywanych procedur należały przezskórne nefrolitotomie i ureteroskopie, które zrandomizowano bez względu na rodzaj czy oczekiwaną długość zabiegu. Wszyscy badani wypełnili kwestionariusze oceny w okresie przedoperacyjnym, śródoperacyjnym, zaraz po operacji i 24 godz. po zabiegu. W trakcie zabiegów niezależny obserwator zapisywał liczbę rozciągnięć i zmian pozycji ciała operatora z powodu odczuwanego dyskomfortu. Wyniki: Średnie pomiary wykonane w okresie przedoperacyjnym w grupie stosującej matę żelową i w grupie niestosującej maty żelowej były podobne, z wyjątkiem grupy o długości procedury 60 min, której członkowie odczuwali większy dyskomfort ogólny na początku stosowania maty (1,7 w porównaniu z 1,3,

17 P = 0,0273). W grupie, w której długość procedury była 60 min, zastosowanie maty żelowej istotnie zmniejszyło dyskomfort odczuwany w okresie pooperacyjnym (P = 0,0435) i zwiększyło energię (P = 0,0411). W przypadku procedur trwających >60 min zastosowanie maty żelowej poprawiło odczuwany dyskomfort i energię po zabiegu, jak również zmniejszyło liczbę rozciągnięć i zmian pozycji ciała w czasie zabiegu. Wnioski: Zastosowanie mat żelowych podczas procedur endoskopowych zmniejsza ogólny dyskomfort pooperacyjny odczuwany przez chirurgów oraz zwiększa energię u wszystkich badanych osób. W przypadku zabiegów trwających >60 min zastosowanie mat żelowych zmniejsza również liczbę rozciągnięć i zmian pozycji ciała z powodu odczuwanego dyskomfortu. Niektóre z korzystnych efektów mat żelowych mogą przekładać się na skuteczniejsze wykonywanie zabiegów operacyjnych i lepsze rezultaty leczenia uzyskiwane przez pacjentów. Obecna ocena wykonywania zabiegów mało inwazyjnych w praktyce codziennej przez specjalistów urologów po ukończonym cyklu szkolenia David A. Duchene, Felipe Rosso, Ralph Clayman, Elspeth M. McDougall, Howard N. Winfield. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 30 sierpnia 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (352,4 KB) PDF z linkami (359,3 KB) David A. Duchene 1, Felipe Rosso 1, Ralph Clayman 2, Elspeth M. McDougall 2, Howard N. Winfield 3 1, University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas, USA. 2, University of California, Irvine, Irvine, Kalifornia, USA. 3 West Alabama Urology Associates, Tuscaloosa, Alabama, USA. David A. Duchene, M.D. University of Kansas Medical Center 3901 Rainbow Blvd., MS 3016 Kansas City, KS USA Cel: Określenie wykonywania zabiegów chirurgicznych metodą laparoskopową i z wykorzystaniem robota w praktyce codziennej przez specjalistów urologów po ukończonym cyklu szkolenia. Materiał i metody: Za pośrednictwem adresów zarejestrowanych w bazie Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego wysłano 9095 ankiet elektronicznych do praktykujących urologów. Wyniki: Odpowiedź otrzymano od 864 (9,5%) urologów. Spośród tej grupy 84% lekarzy podało wykonywanie zabiegów metodą laparoskopową lub z użyciem robota w praktyce codziennej. Osoby uczące się wykonywania procedur metodą laparoskopową największe umiejętności uzyskały w okresie szkolenia po rezydenturze (31%), w czasie rezydentury (23%) lub podczas 2 3-dniowych kursów. Wykonanie laparoskopowej nefrektomii podało 86%, a 71% uznało tę metodę za standard opieki. Dostęp do co najmniej jednego robota ma 66% praktyk, a 9% planuje zakup takiego sprzętu w okresie 1 roku.

18 Nastawienie do stosowania robotów jest korzystne, a 80% respondentów wskazało na potencjalny wzrost liczby i rodzaju wykonywanych procedur z użyciem opisywanej metody. Spośród respondentów 31% podaje, że prostatektomia z użyciem robota stanowi standard opieki, podczas gdy 50% uważa ją za obiecującą procedurę. Pytani respondenci uznali, że najbardziej optymalna nauka wykonywania technik mało inwazyjnych jest możliwa w okresie szkolenia po rezydenturze (23%), ministypendiów (23%) czy kursów umiejętności praktycznych (23%). 29% respondentów uznało, że uzyskało odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania operacji techniką laparoskopową i z użyciem robota w czasie rezydentury. Z kolei 62% twierdzi, że rezydenci powinni umieć wykonać większość procedur laparoskopowych po ukończeniu rezydentury. Wnioski: Wykonywanie i dostępność procedur laparoskopowych oraz zabiegów z użyciem robota wzrosły od czasu pierwszych ocen. Opinie dotyczące wspomnianych technik są korzystne i optymistyczne. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na zabiegi mało inwazyjne w urologii szkolenie urologów, którzy ukończyli cykl szkolenia, oraz rezydentów jest niezbędne. Ocena programu nauczania laparoskopowych technik operacyjnych w ramach szkolenia przygotowanego dla amerykańskich rezydentów w dziedzinie urologii Behfar Ehdaie, Chad Tracy, Chris Reynolds, Bic Cung, Kenneth Thomas, Tom Floyd, Noah Schenkman. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 21 października 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (580 KB) PDF z linkami (305,3 KB) Behfar Ehdaie 1, Chad Tracy 2, Chris Reynolds 3, Bic Cung 3, Kenneth Thomas 1, Tom Floyd 1, Noah Schenkman 1 1, University of Virginia, Charlottesville, Wirginia, USA. 2, University of Iowa Hospital and Clinics, Iowa City, Iowa, USA. 3 University of Virginia, School of Medicine, Charlottesville, Wirginia, USA. Behfar Ehdaie, M.D., Box University of Virginia Health Sciences Center Charlottesville, VA USA Cel: Celem przedstawionego badania jest ocena znaczenia programu nauczania technik laparoskopowych oraz wykorzystania technologii symulacji podczas rezydentury z urologii z perspektywy rezydentów w 2-letnim okresie obserwacji. Materiał i metody: Anonimowa ankieta została przekazana rezydentom urologii uczestniczącym w kursie American Urological Association Basic Sciences Course w latach 2008 i Oceniono wykorzystanie symulatora wykonywania zabiegów metodą laparoskopową w programie szkolenia i poza nim. Ważność wyglądu i zawartości symulatorów została przeanalizowana z użyciem kwestionariusza wykorzystującego

19 5-punktową skalę Likerta. Odpowiedzi porównano z użyciem testu t Studenta dla prób niesparowanych oraz testu chi-kwadrat przy wartości P < 0,05 uznanej za istotną statystycznie. Wyniki: W latach 2008 i 2009 oceniono odpowiednio 114 ankiet (wskaźnik odpowiedzi 81,4%) oraz 76 ankiet (wskaźnik odpowiedzi 43%). Dostęp do symulatora chirurgicznego wzrósł z 74,6% do 78%. Odsetek programów szkolenia z zakresu wykonywania zabiegów metodą laparoskopową wzrósł z 16,9% do 44%. W 2009 r. symulatory były częściej używane przez rezydentów w ramach programu szkolenia w porównaniu z rezydentami bez programu szkolenia (P = 0,03). W 2008 r. 48% rezydentów, a w 2009 r. 72% rezydentów na pytanie o stosowanie symulatorów odpowiedziało: nigdy" lub raz czy dwa razy w roku". Wśród rezydentów 93% osób twierdzi, iż programy szkolenia z zakresu urologii powinny wykorzystywać nauczanie technik laparoskopowych, a 82% uważa za słuszne korzystanie w tym okresie nauki z symulatorów. Jedna trzecia rezydentów przyznała, że symulatory są przydatne w nabyciu umiejętności, a 80% opisała obecny program szkolenia z zakresu wykonywania procedur chirurgicznych techniką laparoskopową jako nieodpowiedni. Wnioski: Nadal wzrasta liczba programów szkoleniowych z urologii wykorzystujących symulatory. Pomimo dostępu do symulatorów rezydenci rzadko z nich korzystają. Rezydenci uczestniczący w programach szkoleniowych z zakresu wykonywania procedur operacyjnych metodą laparoskopową podają częstsze stosowanie symulatorów niż rezydenci bez takiego szkolenia. Programy szkoleniowe z zakresu wykonywania procedur operacyjnych metodą laparoskopową są ważne, a wykorzystanie symulatorów zwiększa umiejętności chirurgów. Komisja Nadzoru Audytowego Clinical Research Office of the Endourological Society Glenn M. Preminger, Peter Alken, Tomonori Habuchi, Hessel Wijkstra, Andreas Skolarikos, Chan-Jun Yin. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 19 października 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (63,3 KB) PDF z linkami (65,3 KB) Glenn M. Preminger 1, Peter Alken 2, Tomonori Habuchi 3, Hessel Wijkstra 4, Andreas Skolarikos 5, Chan-Jun Yin 6 1 Division of Urologic Surgery, Duke University Medical Center, Durham, Karolina Północna, USA. 2, Mannheim University Hospital, Mannheim, Niemcy. 3, Akita University Graduate School of Medicine, Akita, Japonia. 4, AMC University Hospital, Amsterdam, Holandia. 5 Second, University of Athens, Ateny, Grecja. 6, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, Chiny. Glenn M. Preminger, M.D. Duke University Medical Center DUMC 1331 Durham, NC USA

20 Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES) prowadzi duże, międzynarodowe, wieloośrodkowe badania kliniczne w dziedzinie endourologii. Jednym z wyzwań w przypadku wspomnianych badań jest zapewnienie, że dane zbierane zdalnie lub on-line w bardzo krótkim czasie są ważne i pewne. Przedstawiony artykuł wstępny opisuje formalny proces audytowania danych przez Komisję Nadzoru Audytowego CROES. Opisany proces audytu jest w dużym stopniu oparty na automatycznym systemie oceny, który uwzględnia kilka parametrów służących ocenie jakości danych oraz uczestniczącego w badaniu ośrodka. Wspomniany proces ma z natury dynamiczny charakter i oferuje monitorowanie zarówno danych pacjenta, jak i ośrodków badawczych. Nowa metoda leczenia przewlekłego i nawracającego zapalenia pęcherzyków nasiennych Bin Xu, Pengchao Li, Xiaobing Niu, Xiangxiang Zhang, Zengjun Wang, Chao Qin, Jie Li, Yuejun Jia, Hongfei Wu, Wei Zhang. Journal of Endourology. November 2011, 25(11): doi: /end Publikacja on-line przed wydrukowaniem: 26 sierpnia 2011 r. Pełny tekst: HTML PDF do druku (192,4 KB) PDF z linkami (126 KB) Bin Xu *, Pengchao Li *, Xiaobing Niu *, Xiangxiang Zhang *, Zengjun Wang, Chao Qin, Jie Li, Yuejun Jia, Hongfei Wu, Wei Zhang * Autorzy ci w równym stopniu przyczynili się do powstania przedstawionej pracy. State Key Laboratory of Reproductive Medicine,, the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, oraz Jiangsu Shengze Hospital, Wujiang, Chiny. Zengjun Wang, M.D., Ph.D. First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University 300 Guangzhou Road Nanjing, Chiny Cel: Zbadanie nowej metody oraz wpływu jej stosowania na procedurę poszerzenia przewodu wytryskowego i przepłukania pęcherzyka nasiennego z użyciem endoskopu F9 u pacjentów z przewlekłym i nawracającym zapaleniem pęcherzyków nasiennych. Pacjenci i metody: Do omawianego badania włączono 26 pacjentów z rozpoznaniem postawionym na podstawie objawów przedmiotowych, badań laboratoryjnych, badania per rectum i ultrasonografii przezodbytniczej. Pacjenci zostali poddani procedurze chirurgicznej obejmującej poszerzenie przewodu wytryskowego i przepłukanie pęcherzyków nasiennych za pomocą endoskopu F9. Wszyscy pacjenci byli obserwowani przez okres od 3 mies. do 1 roku po leczeniu.

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia

Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - zalecenia Radioterapia w leczeniu raka pęcherza moczowego może być stosowana łącznie z leczeniem operacyjnym chemioterapią. Na podstawie literatury anglojęzycznej

Bardziej szczegółowo

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Nefrektomia Nefrektomia jest metodą umożliwiającą całkowite wyleczenie

Bardziej szczegółowo

Ośrodki medyczne wykonujące procedury diagnostyczno-terapeutyczne powinny mieć następujące możliwości:

Ośrodki medyczne wykonujące procedury diagnostyczno-terapeutyczne powinny mieć następujące możliwości: REKOMENDACJE KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ORAZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO REKOMENDACJE

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

BC LAPAROSKOPII PIOTR JARZEMSKI BYDGOSKIE WARSZTATY ENDOSKOPOWE

BC LAPAROSKOPII PIOTR JARZEMSKI BYDGOSKIE WARSZTATY ENDOSKOPOWE ALAPAROSKOPIA BC LAPAROSKOPII W UROLOGII PIOTR JARZEMSKI Sławomir Listopadzki A BYDGOSKIE WARSZTATY ENDOSKOPOWE ZESPÓŁ ODDZIAŁU UROLOGII SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

Bardziej szczegółowo

Układ moczowy metody diagnostyczne

Układ moczowy metody diagnostyczne Układ moczowy metody diagnostyczne Ultrasonografia (USG) Tomografia komputerowa Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej Urografia Angiografia Cystografia mikcyjna Pielografia wstępujaca Tomografia rezonansu

Bardziej szczegółowo

RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE

RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWO PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN DOSTĘPNOŚĆ W POLSCE Marcin Hetnał Centrum Onkologii Instytut im. MSC; Kraków Ośrodek Radioterapii Amethyst RTCP w Krakowie Radioterapia Radioterapia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego

Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego W TROSCE O PACJENTA CHOREGO NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Ogólnopolski program edukacyjny Podstawowe informacje o chorobach i raku gruczołu krokowego Program realizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Rola laparoskopowa adrenalektomii w leczeniu pacjentów z neuroblastomadoświadczenia

Rola laparoskopowa adrenalektomii w leczeniu pacjentów z neuroblastomadoświadczenia Rola laparoskopowa adrenalektomii w leczeniu pacjentów z neuroblastomadoświadczenia trzech ośrodków. Marcin Łosin 1, Wojciech Korlacki 2, Przemysław Mańkowski 3, Maciej Murawski 1, Andrzej Grabowski 2,

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne (i inne) są wykonywane w jednych z najlepszych na świecie laboratoriów.

Badania laboratoryjne (i inne) są wykonywane w jednych z najlepszych na świecie laboratoriów. {jcomments off} BADANIA KLINICZNE 1. W badaniach klinicznych testuje się nowe leki. 2. Badania kliniczne są często jedyną okazją do podjęcia leczenia w przypadku nieskuteczności lub niskiej sktutecznosći

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia Praktykowanie EBM Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji Ocena informacji o metodzie leczenia Podjęcie decyzji klinicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe badania obrazowe. Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Podstawowe badania obrazowe. Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Podstawowe badania obrazowe Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Prawidłowe myślenie lekarskie Zebranie podstawowych danych (badanie podmiotowe i przedmiotowe)

Bardziej szczegółowo

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Marian Reinfuss CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE OCENA WARTOŚCI CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE PROWADZENIA BADAŃ KONTROLNYCH 1. długość przeŝycia

Bardziej szczegółowo

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU 14 czerwca 2012 r dr n. med. Piotr Tomczak Klinika Onkologii U.M. Poznań Epidemiologia raka nerki RCC stanowi 2 3% nowotworów złośliwych

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Rak gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego Rak gruczołu krokowego Rak stercza (PCa - prostatic cancer) należy do najczęściej występujących nowotworów złośliwych u mężczyzn. W Polsce pod względem zapadalności ustępuje jedynie rakowi płuca i wyprzedza

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Mężczyzna, 60 lat Bóle w lewej okolicy lędźwiowej z promieniowaniem do pachwiny. W wywiadzie kamica nerkowa.

Mężczyzna, 60 lat Bóle w lewej okolicy lędźwiowej z promieniowaniem do pachwiny. W wywiadzie kamica nerkowa. Mężczyzna, 60 lat Bóle w lewej okolicy lędźwiowej z promieniowaniem do pachwiny. W wywiadzie kamica nerkowa. W dystalnej części lewego moczowodu widoczny złóg o wymiarach 6 x 5 x 5 mm. Niewielkie poszerzenie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI DOTYCZĄCE RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

STATYSTYKI DOTYCZĄCE RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO bioprognos OncoPROSTATE Nieinwazyjne badanie krwi umożliwiające zasugerowanie diagnozy u pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego gruczołu krokowego oraz ograniczenie liczby nieadekwatnych badań diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Marzena Woźniak Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Okresy ciąży i połogu są wymieniane

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty

Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty Podstawowe wiadomości o nowotworach nerki, pęcherza moczowego i prostaty Człowiek najlepsza inwestycja Projekt pn. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKIE WARSZTATY ENDOSKOPOWE Zespół Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

BYDGOSKIE WARSZTATY ENDOSKOPOWE Zespół Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy BYDGOSKIE WARSZTATY ENDOSKOPOWE Zespół Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy Strona 1 Laparoskopia jest najmłodszą dziedziną urologii. Obecnie cieszy się coraz większym

Bardziej szczegółowo

Nowotwory kobiece narządu płciowego: diagnostyka i terapia

Nowotwory kobiece narządu płciowego: diagnostyka i terapia Nowotwory kobiece narządu płciowego: diagnostyka i terapia Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe narzadu płciowego u kobiet w Polsce w latach 1987, 1996, 3 i szacunkowe na 1 r. 1987 1996 3 1 Zachorowania

Bardziej szczegółowo

Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać.

Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać. W TROSCE O PACJENTA CHOREGO NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO Ogólnopolski program edukacyjny Rak gruczołu krokowego - materiały informacyjne dla pacjentów. Pytania i odpowiedzi które warto znać. Program realizowany

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty

Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty Jak twierdzi grupa badaczy z Changhai Hospital z Szanghaju w Chinach trójwymiarowa angiografia rezonansem magnetycznym

Bardziej szczegółowo

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Efektywna kontrola ścisła obserwacja po leczeniu

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry.

NOWOTWORY SKÓRY. W USA około 20% populacji zachoruje nowotwory skóry. NOWOTWORY SKÓRY Nowotwory skóry są zmianami zlokalizowanymi na całej powierzchni ciała najczęściej w miejscach, w których nastąpiło uszkodzenie skóry. Najważniejszym czynnikiem etiologicznym jest promieniowanie

Bardziej szczegółowo

statystyka badania epidemiologiczne

statystyka badania epidemiologiczne statystyka badania epidemiologiczne Epidemiologia Epi = wśród Demos = lud Logos = nauka Epidemiologia to nauka zajmująca się badaniem rozprzestrzenienia i uwarunkowań chorób u ludzi, wykorzystująca tą

Bardziej szczegółowo

Chirurgia w leczeniu raka nerki

Chirurgia w leczeniu raka nerki Chirurgia w leczeniu raka nerki W I, II i III stopniu zaawansowania klinicznego podstawową rolę odgrywa postępowanie chirurgiczne. Wyróżnia się dwa główne rodzaje zabiegów: radykalną oraz częściową nefrektomię

Bardziej szczegółowo

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Guz neuroendokrynny żołądka typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Mariusz I.Furmanek CSK MSWiA i CMKP Warszawa Ocena wyjściowa, metody strukturalne WHO 2 (rak wysoko zróżnicowany); Endoskopia i/lub EUS;

Bardziej szczegółowo

Układ moczowo-płciowy

Układ moczowo-płciowy WJ Układ moczowo-płciowy Klasyfikuj prace ogólne dotyczące układu moczowo-płciowego i chorób/zaburzeń układu moczowo-płciowego u dzieci w WS 320-322. Opieka pielęgniarska w chorobach układu moczowo-płciowego

Bardziej szczegółowo

Rak pęcherza moczowego naciekający błonę mięśniową częściowa cystektomia dead story?

Rak pęcherza moczowego naciekający błonę mięśniową częściowa cystektomia dead story? Rak pęcherza moczowego naciekający błonę mięśniową częściowa cystektomia dead story? JAKUB DOBRUCH Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Resekcja

Bardziej szczegółowo

Andrzej Haliński. Leczenie kamicy moczowej u dzieci metodą endoskopii i metodą ESWL. Andrzej Haliński

Andrzej Haliński. Leczenie kamicy moczowej u dzieci metodą endoskopii i metodą ESWL. Andrzej Haliński Andrzej Haliński Leczenie kamicy moczowej u dzieci metodą endoskopii i metodą ESWL Andrzej Haliński Ureterorenoskopia i lithotrypsja z użyciem lasera holmowego w leczeniu kamicy moczowodowej u dzieci.

Bardziej szczegółowo

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia.

i uczestnika programu o udzieleniu i otrzymaniu danego świadczenia. Załącznik nr 19 Zestawienie stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu nowotworów głowy i szyi Stawki jednostkowe określone poniżej dotyczą świadczeń zdrowotnych, które będą udzielane w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

I. STRESZCZENIE Cele pracy:

I. STRESZCZENIE Cele pracy: I. STRESZCZENIE Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) jest przewlekłym procesem zapalnym, powodującym postępujące i nieodwracalne włóknienie trzustki. Choroba przebiega z okresami remisji i zaostrzeń, prowadząc

Bardziej szczegółowo

Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego

Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego Rak pęcherza moczowego - chemioterapia jako element leczenia skojarzonego Elżbieta Senkus-Konefka Klinika Onkologii i Radioterapii Gdański Uniwersytet Medyczny Kliknij ikonę, aby dodać obraz 888 cystektomii

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA. Edyta Dąbrowska

OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA. Edyta Dąbrowska OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA Edyta Dąbrowska METODY LECZENIA NOWOTWORÓW - chirurgia - chemioterapia - radioterapia CEL RADIOTERAPII dostarczenie wysokiej dawki promieniowania do objętości tarczowej

Bardziej szczegółowo

Układ moczowy. Przypadki kliniczne

Układ moczowy. Przypadki kliniczne Układ moczowy Przypadki kliniczne 2015-2016 Przypadek 1 Case courtesy of Dr Frank Gaillard rid: 16699 Mężczyzna, 40 lat lewostronna kolka brzuszna Ból w okolicy lędźwiowej Pytanie 1 Podaj prawdopodobne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII Spis treści CHIRURGIA NARZĄDOWA... 1005 51. Nowotwory układu pokarmowego... 1007 51.1. Nowotwory przełyku Andrzej W. Szawłowski... 1007 51.1.1. Wstęp... 1007 51.1.2. Patologia... 1008 51.1.3. Rozpoznanie...

Bardziej szczegółowo

Urologia. Szanowni Państwo,

Urologia. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Zdaję sobie sprawę, że nie każdego stać na leczenie prywatne, dlatego przez cały czas staram się, zarówno przez swoje staranne, wieloletnie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe,

Bardziej szczegółowo

Rak gruczołu krokowego - diagnostyka morfologiczna. Zrozumieć PSA

Rak gruczołu krokowego - diagnostyka morfologiczna. Zrozumieć PSA Rak gruczołu krokowego - diagnostyka morfologiczna. Zrozumieć PSA Krzysztof Bardadin Katedra i Zakład Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2 lipiec 2015 Polacy nie gęsi i swój język mają.

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń

VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ. LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń VII. ŚWIADCZENIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ LP. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczeń 1. Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy 1) gamma kamera planarna lub scyntygraf;

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY

OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII. PRZYKŁAD RAKA PIERSI. V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY OPTYMALNE SCHEMATY LECZENIA A PLANOWANIE ZASOBÓW W ONKOLOGII PRZYKŁAD RAKA PIERSI V LETNIA AKADEMIA ONKOLOGICZNA dla DZIENNIKARZY Ewelina Żarłok Revelva Concept Warszawa, 6 sierpnia 2015 1 CZYM JEST MODEL

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Wytyczne: POLANICA 1998 POZNAŃ 1999 KRAKÓW 2000 Wrocław 2006 Rozporządzenie ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa dr Rafał Staszewski mgr Joanna Wieczorek mec. Paweł Węgrzynowski mgr Mariola Stalińska Badania kliniczne w szpitalu akademickim

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 1. Centrum Medyczne Magnetica prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 2. Zakres udzielanych

Bardziej szczegółowo

- całkowite wycięcie macicy z przydatkami lub bez przydatków drogą brzuszną,

- całkowite wycięcie macicy z przydatkami lub bez przydatków drogą brzuszną, Streszczenie Oddział Położniczo - Ginekologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu liczy obecnie 86 łóżek i zatrudnionych jest w nim 14 lekarzy i 59 położnych. W zakresie ginekologii oddział

Bardziej szczegółowo

Męska profilaktyka: o czym należy pamiętać

Męska profilaktyka: o czym należy pamiętać Męska profilaktyka: o czym należy pamiętać Statystycznie, na dobrowolne badania kontrolne mężczyźni zgłaszają się zdecydowanie rzadziej, niż kobiety. Niestety profilaktyka w tej części naszego społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego

Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego Tomasz Borkowski Department of Urology Medical University of Warsaw Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego VII Pomorskie spotkanie Uroonkologiczne Rak pęcherza moczowego Henry Gray (1825

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010 Leczenie raka nerki Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010 Leczenie raka nerki Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku Nazwa programu: LECZENIE RAKA NERKI ICD-10 C 64 Dziedzina medycyny: Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 opis programu MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: OGRANICZENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI U DZIECI

Bardziej szczegółowo

Przerzut raka żołądka do migdałka podniebiennego

Przerzut raka żołądka do migdałka podniebiennego Dariusz Kaczmarczyk Przerzut raka żołądka do migdałka podniebiennego Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik: Prof. dr hab. med. Alina Morawiec Sztandera Opis

Bardziej szczegółowo

Pierwotna interwencja torakoskopowa w leczeniu samoistnej odmy opłucnowej

Pierwotna interwencja torakoskopowa w leczeniu samoistnej odmy opłucnowej Andrzej Grabowski, Wojciech Korlacki, Filip Achtelik, Michał Pasierbek Pierwotna interwencja torakoskopowa w leczeniu samoistnej odmy opłucnowej Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

Instytut: Nauk o Zdrowiu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

Instytut: Nauk o Zdrowiu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie. Europejski System Transferu Punktów Karta opisu przedmiotu Nazwa przedmiotu: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kierunek: Specjalność: Pielęgniarstwo Wymiar godzin: 370 godzin Wykłady: 40, Seminaria:

Bardziej szczegółowo

Szpital GeoMedical ul. Wita Stwosza Katowice tel. rejestracji

Szpital GeoMedical ul. Wita Stwosza Katowice tel. rejestracji Cennik zabiegów na dzień 04.12.2017: (ginekologia, ginekologia onkologiczna, otolaryngologia, urologia) Specjalizacja NAZWA ZABIEGU CENA* ginekologia / Wyłyżeczkowanie kanału szyjki i 1120 zł ginekologia

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia

Annex I. Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Annex I Podsumowanie naukowe i uzasadnienie dla wprowadzenia zmiany w warunkach pozwolenia Podsumowanie naukowe Biorąc pod uwagę Raport oceniający komitetu PRAC dotyczący Okresowego Raportu o Bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Badania obserwacyjne w ocenie bezpieczeństwa leków This gentle murmur it could be stings of remorse

Badania obserwacyjne w ocenie bezpieczeństwa leków This gentle murmur it could be stings of remorse Badania obserwacyjne w ocenie bezpieczeństwa leków This gentle murmur it could be stings of remorse Magdalena Władysiuk 1. Pharmacovigilance: Co to jest pharmacovigilance? Podstawowe założenia systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 a z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2007 roku. Na podstawie; - art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna CENTRUM CHIRURGII KRÓTKOTERMINOWEJ EPIONE

EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna CENTRUM CHIRURGII KRÓTKOTERMINOWEJ EPIONE CENTRUM CHIRURGII KRÓTKOTERMINOWEJ EPIONE CENNIK Obowiązuje od 01.04.2017 1/6 W cenie zabiegów uwzględniono: konsultację przed zabiegiem; badania laboratoryjne wymagane przed zabiegiem; zabieg operacyjny;

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

www.endourologia2012.pl

www.endourologia2012.pl Szanowni Państwo! Drogie Koleżanki i Koledzy! W imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Zarządu Głównego PTU serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Choroba Crohna Zapalenie przewodu pokarmowego w chorobie Crohna

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 2/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 2/2 Kod NKO(nz)ChirOnk modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Chirurgia i onkologia 2/2 Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna oddziału zabiegowego Jak poprawić? Marek Wesołowski

Efektywność ekonomiczna oddziału zabiegowego Jak poprawić? Marek Wesołowski Efektywność ekonomiczna oddziału zabiegowego Jak poprawić? Marek Wesołowski Jaka jest nasza efektywność? Poprawa efektywności ekonomicznej Efektywność medyczna Koszty materiałów i zasobów Organizacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości diagnostyczne w nowotworach nerki - rola wczesnego wykrywania

Możliwości diagnostyczne w nowotworach nerki - rola wczesnego wykrywania Możliwości diagnostyczne w nowotworach nerki - rola wczesnego wykrywania Rak nerki stanowi około 3% wszystkich nowotworów złośliwych u człowieka. Najczęściej rozwija się w starszym wieku, aczkolwiek coraz

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA

WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA..,WWW.MONEY.PL ( 00:00:00) www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/warszawscy;lekarze;zastosowali;nowa;metode;leczenia;raka;j

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywności wibroakustycznej metody leczenia w kompleksowej terapii chorych na przerost gruczołu krokowego

Badanie efektywności wibroakustycznej metody leczenia w kompleksowej terapii chorych na przerost gruczołu krokowego Wojskowa Akademia Medyczna im. S.M. Kirowa, Sankt Petersburg, Rosja prof. dr n. med. Siergiej Borysowicz Pietrow, dr n. med. Nikołaj Siemionowicz Lewkowskij, dr n. med. Anatolij Iwanowicz Kurtow, dr n.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY Część L - Opis świadczenia POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA 11. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Laura Wołowicka... 3 Wybrane informacje demograficzne... 3 Światowe tendencje demograficzne... 4 Europejskie badania demograficzne...

Bardziej szczegółowo

W badaniu 4S (ang. Scandinavian Simvastatin Survivat Study), oceniano wpływ symwastatyny na całkowitą śmiertelność u 4444 pacjentów z chorobą wieńcową i z wyjściowym stężeniem cholesterolu całkowitego

Bardziej szczegółowo

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid http://www.maggiedeblock.be/2005/11/18/resolutie-inzake-de-klinischebiologie/ Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Obecna Minister Zdrowia Maggy de Block wraz z Yolande Avontroodt, i Hilde Dierickx

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Technika i technologia Konferencja w ramach projektu Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 1. Leczeniem powinni być objęci chorzy z ostrym, przewlekłym zapaleniem wątroby oraz wyrównaną

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe skóry. Katedra Onkologii AM w Poznaniu

Nowotwory złośliwe skóry. Katedra Onkologii AM w Poznaniu Nowotwory złośliwe skóry Katedra Onkologii AM w Poznaniu Nowotwory złośliwe skóry Raki: rak podstawnokomórkowy rak kolczystokomórkowy rak płakonabłonkowy Czerniak Nowotwory złośliwe skóryrak podstawnokomórkowy

Bardziej szczegółowo

Endometrioza Gdańsk 2010

Endometrioza Gdańsk 2010 Endometrioza Gdańsk 2010 Redaktor prowadzący: Magdalena Czarnecka Seria wydawnicza rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Copyright Via Medica ul. Świętokrzyska 73, 80 180 Gdańsk tel.:

Bardziej szczegółowo

dzienniczek pacjenta rak nerki

dzienniczek pacjenta rak nerki dzienniczek pacjenta rak nerki Grafika i skład: Fundacja Wygrajmy Zdrowie Wydanie I Styczeń 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawowe dane Imię i nazwisko: Data urodzenia: Lekarz prowadzący: Palcówka

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE OKOŁOOPERACYJNE W NOWOTWORACH JELITA GRUBEGO

POSTĘPOWANIE OKOŁOOPERACYJNE W NOWOTWORACH JELITA GRUBEGO Andrzej W. SZAWŁOWSKI POSTĘPOWANIE OKOŁOOPERACYJNE W NOWOTWORACH z -Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Kroki milowe postępu w chirurgii ZNIECZULENIE leczenie bólu ANTYBIOTYKI leczenie zakażeń

Bardziej szczegółowo

Lipophoral Tablets 150mg. Mediator 150 mg Tabletka Podanie doustne. Benfluorex Qualimed. Mediator 150mg Tabletka Podanie doustne

Lipophoral Tablets 150mg. Mediator 150 mg Tabletka Podanie doustne. Benfluorex Qualimed. Mediator 150mg Tabletka Podanie doustne ANEKS I WYKAZ NAZW WŁASNYCH, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGA PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH (EOG) 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEINWAZYJNĄ TERAPIĘ PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA SEKSUALNEJ.

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEINWAZYJNĄ TERAPIĘ PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA SEKSUALNEJ. ZAPOTRZEBOWANIE NA PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIEINWAZYJNY SYSTEM dedykowany DO PRZEPROWADZANIA NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA i ujędrniania WARG SROMOWYCH ORAZ DO ZWIĘKSZENIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ.

Bardziej szczegółowo

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW, POSIADACZY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie Podmiot

Bardziej szczegółowo

Wyższa skuteczność Lepsze wyniki Minimalne działania niepożądane Leczenie bez konieczności zmiany stylu życia

Wyższa skuteczność Lepsze wyniki Minimalne działania niepożądane Leczenie bez konieczności zmiany stylu życia Najlepsze dla życia. Terapia protonowa - Skuteczniejsza metoda w leczeniu chorób nowotworowych Wyższa skuteczność Lepsze wyniki Minimalne działania niepożądane Leczenie bez konieczności zmiany stylu życia

Bardziej szczegółowo

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym?

Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Czy wiemy jak u chorych na raka gruczołu krokowego optymalnie stosować leczenie systemowe w skojarzeniu z leczeniem miejscowym? Piotr Potemski Klinika Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo