Charakterystyka Zamawiającego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka Zamawiającego"

Transkrypt

1 Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem obejmuje kompleks za przy ul. O. Balzera 15, w tym drewniane budynki mieszkalne (Trychtówka i Dyrektorówka). Łączna powierzchnia budynków wynosi ok m2 (na podstawie umowy o zarząd nieruchomości zawartej z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie Szpital jest administratorem budynków). Dane rejestrowe: rozpoczęcia działalności r. Data rejestracji r. Nr rejestru ZOZ / Organ rejestrowy / Księga Rejestrowa - Wojewoda Małopolski Rodzaj i zakres działalności - wykonywane świadczenia zdrowotne: 1. Lecznictwo zamknięte 2. Rehabilitacja 3. Transport chorych 4. Badania diagnostyczne 5. Badania profilaktyczne 6. Konsultacje 7. Działalność profilaktyczna i edukacja zdrowotna 8. Badania i porady lekarskie 9. Fizykoterapia Numer PKD: 8610Z (działalność szpitala). Rodzaj świadczeń zdrowotnych wykonywanych poza kontraktem z NFZ: Takie same jak w kontrakcie z NFZ. Oddziały funkcjonujące w podmiocie leczniczym i liczba łóżek w lecznictwie szpitalnym: 184, w tym: Ortopedia i Traumatologia - łóżek 100 Rehabilitacja medyczna łóżek 75 Anestezjologia i Intensywna terapia - łóżek 9 Poradnie: Ortopedyczna. Inne jednostki medyczne: Laboratorium, Pracownie: RTG, EKG, USG, EMG. pacjentów przyjętych w ostatnim roku: Ogółem: W lecznictwie zamkniętym: W poradniach przyszpitalnych lub w trybie ambulatoryjnym: Przewidywana liczba pacjentów w roku bieżącym: Jak w roku ubiegłym. Dane ekonomiczne w zakresie prowadzonej działalności: a) łączna wysokość obrotów osiągniętych w ubiegłym roku: ,67 zł b) łączna wysokość obrotów planowanych na rok bieżący: ,00 zł (wg danych na dzień r. - plan finansowy nie zatwierdzony) c) wartość kontraktu z NFZ w roku bieżącym (świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych): ,80 zł i w roku ubiegłym: ,30 zł 1

2 d) wartość głównych składników obrotu poza NFZ w roku ubiegłym / w roku bieżącym (w tym planowane): - wynajem pomieszczeń: ,00 zł / ,00 zł - odpłatne świadczenia zdrowotne komercyjne usługi medyczne: ,10 zł / ,00 zł - stołówka: ,93 zł / ,00 zł - inne usługi niemedyczne: ,81 zł / ,00 zł (przedstawione wartości nie są ostateczne - przyjęte wg danych na dzień r.) zatrudnionych osób (wg stanu na dzień r.): Ogółem: 258 (umowy o pracę) 2 (umowy cywilnoprawne - kontrakty) - Lekarzy ogółem: 35 w tym: Lekarzy specjalistów: 22 Lekarzy bez specjalizacji: 13 Lekarzy stażystów: 0 - Średniego personelu medycznego: Wyższego personelu medycznego: 13 - Pracowników administracyjnych: 26 Lekarze: 1. liczba praktykujących lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę: liczba praktykujących lekarzy pracujących na podstawie innych umów: 1 3. liczba lekarzy wykonujących zabiegi: 30, w tym 8 anestezjologów Specjalizacja Specjalizacja Specjalizacja Alergologia Anestezjologia i intensywna terapia Ortopedia i traumatologia Neurologia dziecięca 1 9 narządu ruchu Genetyka kliniczna Okulistyka Angiologia Geriatria Onkologia kliniczna Audiologia i foniatria Hematologia Onkologia i hematologia dziecięca Chirurgia dziecięca Immunologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Chirurgia klatki piersiowej Kardiochirurgia Otorynolaryngologia Chirurgia naczyniowa Kardiologia Patomorfologia Chirurgia ogólna Kardiologia dziecięca Położnictwo i ginekologia Chirurgia onkologiczna Medycyna nuklearna Pediatria Chirurgia plastyczna Medycyna paliatywna Psychiatria Chirurgia szczękowotwarzowa Medycyna pracy Psychiatria dzieci i młodzieży Choroby płuc Medycyna ratunkowa Radioterapia onkologiczna Choroby wewnętrzne Medycyna rodzinna Rehabilitacja medyczna 2 Choroby zakaźne Medycyna sądowa Reumatologia Dermatologia i wenerologia Medycyna sportowa Seksuologia Diabetologia Medycyna transportu Toksykologia kliniczna Diagnostyka laboratoryjna Mikrobiologia Transfuzjologia kliniczna Endokrynologia Nefrologia Transplantologia kliniczna Epidemiologia Neonatologia Urologia Farmakologia kliniczna Neurochirurgia Zdrowie publiczne Neurologia Inna (jaka) radiolog 1 zabiegów przeprowadzonych w poprzednim roku: Zabiegi chirurgiczne: Zabiegi chirurgiczno transplantacyjne: brak 2

3 Zabiegi ginekologiczno-położnicze: brak Zabiegi chirurgii plastycznej: brak Zabiegi chirurgii jednego dnia : brak Szpital posiada OIOM (łączna liczba łóżek 9). Szpital posiada aptekę szpitalną, ale nie wykonuje na jego zlecenie leków recepturowych. Apteka szpitalna jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Szpitala (brak zewnętrznej sprzedaży leków gotowych lub robionych na zamówienie). Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, ani testów/badań klinicznych. Szpital nie prowadzi hotelu przyszpitalnego, ani parkingu strzeżonego (wg umowy zawartej z p. Gawlakiem na prowadzenie parkingu strzeżonego jako najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z prowadzoną działalnością; jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia według obowiązujących przepisów; liczba miejsc parkingowych ok. 50; postój płatny wg stawek najemcy). Szpital prowadzi parking niestrzeżony (bezpłatny tylko dla pracowników Szpitala, sporadycznie dostępny również dla pacjentów, którym przekazano kartę od dolnego szlabanu). Szpital prowadzi we własnym zakresie kuchnię/stołówkę zakładową (oprócz pracowników i pacjentów, mają do niej dostęp również inne osoby). Szpital nie prowadzi pralni. Szpital posiada pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, np. miniodśnieżarka, kosiarki, melex (m.in. służy do posypywania chodników zimą i wiosennego sprzątania terenu). Szpital posiada regulamin przechowywania rzeczy powierzonych przez pacjentów w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych (np. w szatni lub depozycie). Zgodnie z regulaminem depozytu szpitalnego w czasie pobytu w Szpitalu pacjent ma obowiązek pozostawić odzież codzienną oraz obuwie zewnętrzne w depozycie. Karta depozytowa stanowi pokwitowanie przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu. Wystawione karty są ewidencjonowane w Księdze depozytów. Wszystkie przedmioty pakowane są w sposób zapobiegający ich zagubieniu i zniszczeniu (np. w worki). Przedmioty wartościowe są dodatkowo przechowywane w zamkniętym sejfie w kasie Szpitala. W przypadku przyjęcia do depozytu przedmiotów wartościowych Karta depozytowa wystawiana jest w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany pacjentowi, drugi pozostaje u pracownika garderoby, a trzeci przechowywany jest łącznie z rzeczami wartościowymi w sejfie. Szczegółowy sposób przyjmowania depozytu i przechowywania rzeczy należących do pacjentów określa Zarządzenie Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych. Szpital korzysta z usług poniższych podwykonawców w zakresie usług medycznych: L.p. Nazwa i adres podwykonawcy Zlecany zakres usług 1. Katedra Patomorfologii CM UJ, ul. Grzegórzecka 16, Badania histopatologiczne Kraków 2. Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Ul. Kamieniec 10, Zakopane Badania w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego 3. Zakład Diagnostyki Obrazowej Maciej Sajewicz Ul. Badania w zakresie rezonansu magnetycznego Szpitalna 22, Sucha Beskidzka 4. Centrum Dializa Ul. Jabłoniowa 27, Sosnowiec Badania w zakresie przeprowadzenia hemodializy 5. Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem, ul. Gładkie 1, Zakopane Śródoperacyjne badania histopatologiczne Szpital korzysta z usług poniższych podwykonawców w zakresie usług niemedycznych: L.p. Nazwa i adres podwykonawcy Przedmiot działalności 1. Serwimed, Kraków, ul. Brogi 6 Wywóz odpadów niebezpiecznych 3

4 2. Tesko, Zakopane, ul. Szymony Wywóz odpadów komunalnych i segregowanych 3. Agencja Ochrony Mienia Kuguar, Zakopane, ul. Ochrona obiektu i mienia Kasprowicza 4/20 4. Vektron Servis Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Utrzymanie stanu sanitarnego Dezynsekcji i Deratyzacji, Zakopane, ul. Orkana 8C 5. Proxima Krakpol, ul. Kulawski 2, Alwernia Usługi pralnicze 6. Gawlak Soska Józef, Zakopane, Hrube Nizane Parking strzeżony Sewik TKGK, Zakopane, ul. Kasprowicza 35C Odprowadzanie ścieków 8. Telekomunikacja Polska Usługi telefoniczne 9. Śledź, Kośne Hamry 5C, Poronin Odśnieżanie 10. Tauron Dostarczanie energii elektrycznej Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie utrzymania sprawności technicznej urządzeń medycznych, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Rentgen Siemens na zlecenie (interwencyjna forma serwisu przedstawiciel aparatury przyjeżdża na zlecenie naprawy pogwarancyjnej), - Philips - na zlecenie, - Carestream stała opieka serwisowa w ramach gwarancji do , 2. OAiIT / Blok operacyjny (wszystkie firmy na zlecenie) - Dreager, - BiaMediTek, - Aesculap Chifa (B. Braun), - Medela, - Hemocue, 3. Rehabilitacja - Technomex na zlecenie, 4. Drobny sprzęt Rehabilitacja, Blok, OAiIT, Laboratorium, Oddziały - Medservice Drewnowski umowa serwisowa (pogwarancyjna) dla drobnego sprzętu medycznego - Getinga sterylizatory, suczki, dezynfektory, myjki przegląd roczny lub przyjazdy interwencyjne (stała opieka serwisowa) Szpital korzysta z obcych nieruchomości (na podstawie umowy o zarząd nieruchomości zawartej z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie Szpital jest administratorem budynków), a także korzysta z mienia ruchomego (obcych środków trwałych) zgodnie z poniższym zestawieniem: 4

5 Opis budynków oraz charakterystyka zabezpieczeń przed szkodami z polisy ogniowej, kradzieżowej i elektronicznej (nie dotyczy budynku Szkoły): Żaden z ubezpieczanych obiektów nie posiada czynnych urządzeń p.poż. takich jak np. instalacje tryskaczowe, sprawne detektory dymu/temperatury sprzężone z alarmem, wewnętrzny monitoring pożarowy, alarm transmitowany do straży pożarnej. Odległość od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej 4 km. Wszystkie obiekty posiadają sprawne gaśnice ilość i rodzaj podano w opisie każdego z nich. 5

6 Na terenie Szpitala jest dostęp do 3 hydrantów zewnętrznych. Dodatkowo wyłącznie Budynek Główny oraz Budynek Dializ posiadają hydranty wewnętrzne ich liczbę podano w poniższym opisie. Brak stacji benzynowej w odległości mniejszej niż 100 m. W sąsiedztwie nie używa się i nie przechowuje się materiałów niebezpiecznych. Obiekty nie znajdują się na terenie zalewowym i w ostatnich latach (łącznie z rokiem 1997) nie dotknęła je powódź. W najbliższej odległości od lokalizacji ubezpieczanego mienia (do 2 km) znajdują się 2 potoki - Bystra i drugi w Jaszczurówce, jednakże nie ma możliwości zalania przez nie budynków ze względu na ukształtowanie terenu. Drewniane budynki mieszkalne (Dyrektorówka i Trychtówka) posiadają drewnianą konstrukcję ścian, stropów oraz dachów (typowe góralskie budownictwo m.in. belki drewniane), ale dachy pokryte są blachą. Ponadto, mają one murowane podpiwniczenie. Przeznaczone są wyłącznie na cele mieszkalne lokale są najmowane/ne przez osoby związane ze Szpitalem. Na terenie Szpitala zlokalizowany jest zbiornik p.poż. o pojemności 150 m3. Dobry stan instalacji grzewczych, elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, odgromowych, gazów medycznych i teletechnicznych. Żaden z budynków nie jest wykonany z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem (np. styropianem lub pianką poliuretanową). Wszystkie obiekty dozorowane są przez portiera (ochrona własna 24h/dobę w budynku Portiernia 1 osoba na zmianie). Ponadto Szpital korzysta z usług agencji ochrony Kuguar (24h/dobę, 4 osoby na zmianie), która interweniuje na zlecenie (umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 10 min). Czynne urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne: a) alarm z sygnałem lokalnym wyłącznie Budynek Główny, Administracja i Gospodarczy (transmisja informacji do Portierni) b) alarm z monitoringiem brak. Wszystkie obiekty znajdują się na oświetlonej i ogrodzonej posesji. Zabezpieczenie okien na parterze (np. kraty lub okna antywłamaniowe) wyłącznie Budynek Administracji, Gospodarczy i Magazynowy. Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych (np. kraty lub drzwi antywłamaniowe) wyłącznie Budynek Gospodarczy. Gotówka przechowywana jest w kasie pancernej wolnostojącej w budynku administracji (drzwi do pomieszczenia kasy są metalowe, zamki patentowe, pomieszczenie posiada wewnętrzny alarm oraz ręczny w razie napadu, jednocześnie w korytarzu vis-a-vis kasy znajduje się alarm zewnętrzny chroniący całe piętro). Transport własny gotówki do/z banku odbywa się średnio 1-2 razy w tygodniu w zależności od wpłat i wypłat. Środki obrotowe przechowywane są m.in. w magazynach: aptecznym, bieliźnianym, technicznym. Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek Główny, ul. Balzera 15 ostatniego ,4 m m 3 bieżące Remonty Stropów Palna Niepalna odgromowa gazowa inne tlen, sprężone powietrze gaśnic: 56 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 36 gaśnice CO 2 17 inne (np. śniegowe) 3 czynnych hydrantów wewnętrznych: 9 6

7 Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek administracji, ul. Balzera 15 ostatniego m m 3 bieżące Remonty Stropów Palna Niepalna odgromowa gazowa inne tlen, sprężone powietrze gaśnic: 5 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 2 gaśnice CO 2 2 inne (np. śniegowe) 1 Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek warsztatowo mieszkalny, ul. Balzera 15 ostatniego m m 3 bieżące Remonty Stropów Palna Niepalna odgromowa gazowa inne tlen, sprężone powietrze... gaśnic: 6 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 4 gaśnice CO 2 2 Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek gospodarczy, ul. Balzera 15 ostatniego m m 3 bieżące Remonty Stropów Palna Niepalna odgromowa gazowa inne tlen, sprężone powietrze... gaśnic: 14 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 10 gaśnice CO 2 1 inne (np. śniegowe) 3 Nazwa i adres lokalizacji: USOR Portiernia, ul. Balzera 15 ostatniego m m 3 Stropów Palna Niepalna 2005 gaśnic: 1 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 1 odgromowa gazowa inne teletechniczna Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek mieszkalny Dyrektorówka, ul. Balzera 15 Brak danych ostatniego m m 3 bieżące Remonty Stropów Palna Niepalna 7

8 gaśnic: 2 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 2 odgromowa gazowa inne teletechniczna Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek mieszkalny Trychtówka, ul. Balzera 15 ostatniego m m 3 Stropów Palna Niepalna 2007 gaśnic: 2 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 2 odgromowa gazowa inne teletechniczna Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek magazynowy, ul. Balzera 15 ostatniego m 2 Stropów Palna Niepalna gaśnic: 5 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 5 odgromowa gazowa inne tlen, sprężone powietrze... Nazwa i adres lokalizacji: USOR Dializy (budynek byłej kotłowni), ul. Balzera 15 (obiekt wynajmowany zewnętrznemu podmiotowi do prowadzenia działalności) m ostatniego Stropów Palna Niepalna odgromowa gazowa inne, np. teletechniczna, gazy medyczne gaśnic: 3 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 3 czynnych hydrantów wewnętrznych: 1 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). 8

9 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931). Obiekty budowlane są ne i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do nia obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Opis zabezpieczeń przeciwprzepięciowych: Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiada: blok operacyjny (3 sale operacyjne) typ DEHN quard T 275, Vc 275V, In 20kA, Imax 40kA, oddział OIOM typ ETITEC - C 275/15, In 15 ka, Imax 40kA. W pozostałych budynkach zamontowane są wyłączniki nadmiowoprądowe typu S, wyłączniki różnicowoprądowe typ S oraz bezpieczniki typu Tytan i BMS. Opis budynku Szkoły (obcy środek trwały), w której znajduje się Oddział Rehabilitacyjny: Obiekt nie jest własnością Szpitala, ale poniesiono w nim nakłady adaptacyjne. Najmowane są tutaj pomieszczenia, w których Szpital prowadzi działalność rehabilitacyjną pacjentów. Wejście na oddział rehabilitacji możliwe jest przez główne wejście szkoły, bądź przez tunel podziemny łączący budynek szpitala z budynkiem szkoły. Cała posesja jest oświetlona oraz ogrodzona. Okna na parterze nie są okratowane. Charakterystyka zabezpieczeń przed szkodami z polisy OC Szpital nie posiada akredytacji Centrum Monitorowania Jakości, ale posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008. Szpital posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, który uwzględnia poniższe zagadnienia: - Konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeń - TAK. - Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich rejestracji - TAK. - Działalność szkoleniową dla personelu medycznego upowszechniającą współczesną wiedzę z zakresu problematyki zakażeń szpitalnych - TAK. - Bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych - TAK. - Nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego w szpitalu we wszystkich działach i pomieszczeniach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta - TAK. 9

10 - Koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w szpitalu, a szczególnie: - metody i techniki pracy personelu - TAK - system transportu wewnętrznego - TAK - sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów - TAK - procesów dezynfekcji i sterylizacji - TAK - procesów dezynsekcji i deratyzacji - TAK - procedury higieniczne - TAK. - Nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej - TAK. - Uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych - TAK. - Określenie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu - TAK. - Współpraca z komórkami szpitala odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia personelu: - współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu) - TAK - współpraca z inspektorem BHP z zakresu przestrzegania w szpitalu pracy przepisów BHP - TAK. Szpital posiada stale działający Zespół d.s. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych. Szpital prowadzi rejestrację zakażeń szpitalnych uwzględniającą określenie źródeł zakażenia, dróg przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych, profil flory bakteryjnej, postać kliniczną zakażenia. Wyniki badań służą do wprowadzania zmian w metodach pracy personelu, stosowaniu dodatkowych środków zapobiegania zakażeniom, itp. Szpital posiada własną pracownię mikrobiologiczną i zatrudnia mikrobiologa klinicznego lub epidemiologa szpitalnego. Rozmieszczenie poszczególnych oddziałów i bloków nie powoduje przecinania się dróg czystych i brudnych. Między oddziałami i blokami czystymi i brudnymi panuje ruch jednokierunkowy. stwierdzonych zakażeń wirusem HCV, HBV, HAV, HIV, gronkowcem złocistym opornym na metycyklinę w 5 ostatnich latach, które przypisywane są Szpitalowi, bez względu na wniesione roszczenia cywilnoprawne lub wypłacone odszkodowanie: Lata HAV HBV HCV Gronkowiec złocisty HIV Zakażenia innego typu Szpital posiada potwierdzoną pisemnie i wdrożoną procedurę bezpiecznego usuwania odpadów. Szpital nie posiada spalarni odpadów. Szpital posiada Dział Centralnej Sterylizacji lub inną jednostkę nadzorującą procesy sterylizacji we wszystkich Oddziałach. Szpital powierza niezależnym wykonawcom wykonanie sterylizacji termicznej niebezpiecznych odpadów epidemiologicznych. Procedury stosowane przez Szpital: związane z przyjęciem pacjentów do szpitala i przebadaniem pacjenta po jego przyjęciu (w kontekście ryzyka nieuzasadnionej odmowy przyjęcia i skutków nie zbadania pacjenta po przyjęciu): 10

11 1. Szpital przeprowadza jedynie planowe zabiegi. Pacjent jest wzywany na leczenie lub przyjmowany z innych placówek po konsultacji. Nagłe przypadki obsługiwane są przez Szpital Miejski. W związku z powyższym w Szpitalu nie występuje odmowa przyjęcia pacjenta. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjent jest przyjmowany natychmiast i są to zwykle przypadki przekazywane z innych szpitali (wypadki). 2. Każdy pacjent jest przyjęty w poradni ortopedycznej, ale konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się. 3. Pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących, w przypadkach koniecznych (stan zdrowia chorego) na najbliższy wolny termin lub natychmiast. 4. Zbadanie pacjenta przez lekarzy specjalistów na oddziale, zlecenie niezbędnych badań i konsultacji. 5. Przedstawienie stanu zdrowia i planowanie leczenia na zebraniu ogólnolekarskim. dotyczące kontaktu pacjent personel: 1. Wszelkich wyjaśnień medycznych o stanie zdrowia pacjenta udziela tylko lekarz prowadzący lub ordynator oddziału. 2. Zgoda pacjenta jest niezbędna na wdrożenie procedury terapeutycznej. związane ze składaniem przez pacjentów skarg w trakcie leczenia i/lub zakończeniu leczeniu: 1. Skargi rozpatrywane są przez Dyrektora szpitala. 2. W przypadkach konkretnych schorzeń przypadek rozpatrywany jest w oparciu o współpracę z Kancelarią Adwokacką, która obsługuje szpital. dotyczące spełniania obowiązku aseptyki oraz minimalizacji zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi: Procedury opracowane przez pielęgniarkę epidemiologiczną szpitala. opis uzyskanych certyfikatów i akredytacji ze szczególnych uwzględnieniem ich wpływu na ryzyko występowania szkód OC: Certyfikaty ISO 9001:2008. Współpraca z firmą Dalkia-Polska w sprawie założenia i działań wykonywanych w ramach zwalczania bakterii legionella pneumophila w instalacji ciepłej wody użytkowej obejmuje: Cel: ograniczenie rozmnażania się pałeczki bakterii legionelle w produkcji i dystrybucji ciepłej wody użytkowej. Działania: 1. Badania wody na obecność w/w bakterii (2 razy w roku) 2. Opracowania procedury dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej, 3. Realizacja procedury w praktyce dotyczyła ograniczenia do minimum zakażenia bakterią. Uwaga: Mechaniczne czyszczenie wymienników ciepła wody użytkowej przeprowadzono w roku Natomiast co miesiąc woda jest przegrzewana do temperatury 75 st. C. Szpital wymaga ubezpieczenia OC zawodowej od lekarzy i pielęgniarek (dotyczy wyłącznie zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych), które weryfikowane są przed rozpoczęciem pracy. Szpital prowadzi szkolenia dla personelu, na których jest poruszana tematyka związana z OC medyczną oraz akcje informacyjne dotyczące OC medycznej mogące mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkody w formie szkolenia przez wyspecjalizowanego pracownika. 11

12 Szkodowość (za ostatnie 3 lata od początku 2011 r.) wg stanu na dzień r.: Szkody komunikacyjne: Brak Szkodowość (za ostatnie 5 lat od początku 2009 r.) wg stanu na dzień r.: Szkody w mieniu: Szkody z OC: Brak Zgodnie z poniższą tabelą - wg daty zgłoszenia roszczenia: wniesienia roszczenia powstania szkody ) ) Błąd lekarski Przyczyna szkody Wysokość roszczenia - i wysokość wypłaconego odszkodowania przez Ubezpieczającego lub ubezpieczyciela i stan sprawy (zakończona/w toku/oddalenie roszczenia) wypłacenia Odszkodowania lub stan sprawy 1) Sprawa w toku rezerwa zł Kwota wypłaconego odszkodowania 0 zł 2) ) Obrażenia ciała - 2) Sprawa w toku 0 zł rezerwa zł Razem za rok Łączna rezerwa 0 zł zł zł zł zł zł zł Dodatkowe roszczenia zgłoszone do polisy OC szkody odmówione. Lp. Data zgłoszenia Data szkody Przyczyna szkody Wysokość odszkodowania Stan sprawy obrażenia ciała - zł odmowa obrażenia ciała - zł odmowa obrażenia ciała - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa 12

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 82/02/04/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 10 do SIWZ 2/2015/N/Katowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ 216/19/12/2011/NO/Katowice Zamawiający: Nazwa: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Adres siedziby (dyrekcji): ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice NIP: 954-22-60-699

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Liczba lekarzy kontraktowych

Liczba lekarzy kontraktowych Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 151/27/06/2013/N/Rabka INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 355/29/11/2012/N/KATOWICE INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Adres siedziby (dyrekcji): ul.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTCZNY MSWiA ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock tel. 22 779 20 61, fax 22 779 46 71 EKD: 8610 Z REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 166/11/07/2013/N/Rzeszów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie Adres siedziby : ul. Warzywna 3. 35-310 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 358/10/12/2013/N/Pyskowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 269/19/10/2012/N/Głogów Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Adres siedziby: ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów NIP: 693-12-47-303 REGON: 308784 PKD: 85.11Z Adresy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 394/07/12/2012/N/Głuchołazy INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach Adres

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 124/22/03/2012/NO/Kędzierzyn - Koźle INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 321/16/11/2012/NO/Pyskowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 306/29/11/2013/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 8 do SIWZ 17/2015/N/Zawiercie INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Adres siedziby (dyrekcji): 42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 80

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 66/2014/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr 1 A,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 8 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 249/2014/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 74/18/03/2013/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 11 do SIWZ 353/09/12/2013/N/Sławno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Sławnie Adres siedziby: ul. 1 Pułków Ułanów 9, 76-100 Sławno NIP: 499-03-67-137

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 90/2014/N/Korfantów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Adres siedziby: 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 11 do SIWZ 76/18/03/2013/N/Solec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Solec Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): 00-382 Warszawa, ul. Solec 93 NIP: 525-24-91-419

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Enea S.A., Departament Handlu Zespół ds. Przetargów Publicznych, 60-201 Poznań, ul. Górecka 1Załącznik nr 7 do SIWZ nr 232/10/09/2012/N/Koszalin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 61/04/03/02013/N/Kup INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Adres

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 14 do SIWZ 215/2014/N/Białogard INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp z o.o. ( od 29.09.2014 ) Adres siedziby (dyrekcji): ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ 148/06/04/2012/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Adres siedziby: 31-826 Kraków, os. Złotej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 11 do SIWZ 55/06/02/2012/N/Sosnowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ 120/2014/N/Rabka Zdrój INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Adres siedziby: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna 3 Adresy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ ZP- 62/ 2013 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Adres siedziby (dyrekcji): 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34 NIP: 753-19-67-997

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ 239/25/10/2013/N/Lublin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 142/14/06/2013/N/Strzyżów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie Adres siedziby (dyrekcji): 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 371/04/12/2012/N/Zwoleń INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 10 do SIWZ nr 32/2015/N/Wrocław INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu Adres

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 134/06/06/2013/N/Rybnik INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 11 Załącznik nr 8 do SIWZ zp250_107_12 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 405/13/12/2012/N/Kościan INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 7, 64-000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 75/2014/N/Lublin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Adres siedziby: 20-090 Lublin, ul Jaczewskiego 2 I. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 309/12/11/2012/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Znak sprawy: 2/ZP/216 INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiający (Ubezpieczony/Ubezpieczający): SAMODZIELNY PUBLICZNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. Edwarda Rittlera 2 16-5 Sejny PKD: 861 Z REGON: 7931734

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 73/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr ZP/4/2014 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Adres siedziby: Os. na Wzgórzach 17 b, 31-723 Kraków NIP: 945-18-45-098

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr 28/2015/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr 1 A,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ 332/02/12/2013/N/Namysłów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Adres siedziby (dyrekcji): ul. Oleśnicka 4, 46-100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 166/10/05/2012/N/Jaworze INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Adres siedziby: ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 11 do SIWZ 114/ZA/14 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z. o.o Adres siedziby (dyrekcji): 41-605 Świętochłowice, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 13 do SIWZ Nr 249/14/11/2013/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 9 do SIWZ 186/30/08/2013/N/Bochnia INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 130/2014/N/Lesko INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku Adres siedziby (dyrekcji): 38-600 Lesko ul.

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 25/23/01/2013/N/Więcbork INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: NOVUM - MED. Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 16 do SIWZ nr 173/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 296/26/11/2013/N/Rzeszów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Rycerska 2, 35-241

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 51/2017/N/Wrocław INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu z siedzibą przy Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław. NIP 899-22-28-100,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 155/2014/N/Rzeszów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie Adres siedziby: ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów NIP:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 21 Załącznik nr 11 do SIWZ nr 288/14/11/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): 31-121 Kraków

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 11 do SIWZ nr 292/24/10/2012/NO/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Adres

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Charakterystyka Zamawiającego 1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. W. K. Roentgena 5, 02-781Warszawa 2. Lokalizacje: Centrum Onkologii stanowią dwa kompleksy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 11 do SIWZ 197/2016/N/Opole Lubelskie INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Przemysłowa 4 A; 24-300 Opole Lubelskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 370/17/12/2013/N/Kielce INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 6 do SIWZ DZP.272-17/14 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Adres siedziby: 31-503 Kraków, ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. Z O.O. w Strzelinie znak sprawy 6/2014/OC_M/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 8 do SIWZ 194/2014/N/Śrem INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Śremie Adres siedziby: 63-100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 02/2017 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa podmiotu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków Organ założycielski/podmiot

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) Strona 1 z 8 Załącznik nr 10 do SIWZ 26/2015/N/Górno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie Adres:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 10 do SIWZ 91/2016/N/Łódź INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Sterlinga 13, 90-217 Łódź Adresy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr P/34/2013 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Adres siedziby: ul. Wodociągowa 4;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 298/2014/N/Jarocin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Adresy

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul.

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul. Lista Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w których lekarze mogą odbywać specjalizację w systemie dotychczasowym i modułowym obowiązującym od 1.10.2014 r. Wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 26 Załącznik nr 9 do SIWZ 106/2014/N/Sokołowsko INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko Adresy innych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/1/12 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/1/12 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/1/12 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ι. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Nazwa i adres jednostki Wojewódzki Szpital im. Zofii

Bardziej szczegółowo