Charakterystyka Zamawiającego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka Zamawiającego"

Transkrypt

1 Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem obejmuje kompleks za przy ul. O. Balzera 15, w tym drewniane budynki mieszkalne (Trychtówka i Dyrektorówka). Łączna powierzchnia budynków wynosi ok m2 (na podstawie umowy o zarząd nieruchomości zawartej z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie Szpital jest administratorem budynków). Dane rejestrowe: rozpoczęcia działalności r. Data rejestracji r. Nr rejestru ZOZ / Organ rejestrowy / Księga Rejestrowa - Wojewoda Małopolski Rodzaj i zakres działalności - wykonywane świadczenia zdrowotne: 1. Lecznictwo zamknięte 2. Rehabilitacja 3. Transport chorych 4. Badania diagnostyczne 5. Badania profilaktyczne 6. Konsultacje 7. Działalność profilaktyczna i edukacja zdrowotna 8. Badania i porady lekarskie 9. Fizykoterapia Numer PKD: 8610Z (działalność szpitala). Rodzaj świadczeń zdrowotnych wykonywanych poza kontraktem z NFZ: Takie same jak w kontrakcie z NFZ. Oddziały funkcjonujące w podmiocie leczniczym i liczba łóżek w lecznictwie szpitalnym: 184, w tym: Ortopedia i Traumatologia - łóżek 100 Rehabilitacja medyczna łóżek 75 Anestezjologia i Intensywna terapia - łóżek 9 Poradnie: Ortopedyczna. Inne jednostki medyczne: Laboratorium, Pracownie: RTG, EKG, USG, EMG. pacjentów przyjętych w ostatnim roku: Ogółem: W lecznictwie zamkniętym: W poradniach przyszpitalnych lub w trybie ambulatoryjnym: Przewidywana liczba pacjentów w roku bieżącym: Jak w roku ubiegłym. Dane ekonomiczne w zakresie prowadzonej działalności: a) łączna wysokość obrotów osiągniętych w ubiegłym roku: ,67 zł b) łączna wysokość obrotów planowanych na rok bieżący: ,00 zł (wg danych na dzień r. - plan finansowy nie zatwierdzony) c) wartość kontraktu z NFZ w roku bieżącym (świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych): ,80 zł i w roku ubiegłym: ,30 zł 1

2 d) wartość głównych składników obrotu poza NFZ w roku ubiegłym / w roku bieżącym (w tym planowane): - wynajem pomieszczeń: ,00 zł / ,00 zł - odpłatne świadczenia zdrowotne komercyjne usługi medyczne: ,10 zł / ,00 zł - stołówka: ,93 zł / ,00 zł - inne usługi niemedyczne: ,81 zł / ,00 zł (przedstawione wartości nie są ostateczne - przyjęte wg danych na dzień r.) zatrudnionych osób (wg stanu na dzień r.): Ogółem: 258 (umowy o pracę) 2 (umowy cywilnoprawne - kontrakty) - Lekarzy ogółem: 35 w tym: Lekarzy specjalistów: 22 Lekarzy bez specjalizacji: 13 Lekarzy stażystów: 0 - Średniego personelu medycznego: Wyższego personelu medycznego: 13 - Pracowników administracyjnych: 26 Lekarze: 1. liczba praktykujących lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę: liczba praktykujących lekarzy pracujących na podstawie innych umów: 1 3. liczba lekarzy wykonujących zabiegi: 30, w tym 8 anestezjologów Specjalizacja Specjalizacja Specjalizacja Alergologia Anestezjologia i intensywna terapia Ortopedia i traumatologia Neurologia dziecięca 1 9 narządu ruchu Genetyka kliniczna Okulistyka Angiologia Geriatria Onkologia kliniczna Audiologia i foniatria Hematologia Onkologia i hematologia dziecięca Chirurgia dziecięca Immunologia kliniczna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Chirurgia klatki piersiowej Kardiochirurgia Otorynolaryngologia Chirurgia naczyniowa Kardiologia Patomorfologia Chirurgia ogólna Kardiologia dziecięca Położnictwo i ginekologia Chirurgia onkologiczna Medycyna nuklearna Pediatria Chirurgia plastyczna Medycyna paliatywna Psychiatria Chirurgia szczękowotwarzowa Medycyna pracy Psychiatria dzieci i młodzieży Choroby płuc Medycyna ratunkowa Radioterapia onkologiczna Choroby wewnętrzne Medycyna rodzinna Rehabilitacja medyczna 2 Choroby zakaźne Medycyna sądowa Reumatologia Dermatologia i wenerologia Medycyna sportowa Seksuologia Diabetologia Medycyna transportu Toksykologia kliniczna Diagnostyka laboratoryjna Mikrobiologia Transfuzjologia kliniczna Endokrynologia Nefrologia Transplantologia kliniczna Epidemiologia Neonatologia Urologia Farmakologia kliniczna Neurochirurgia Zdrowie publiczne Neurologia Inna (jaka) radiolog 1 zabiegów przeprowadzonych w poprzednim roku: Zabiegi chirurgiczne: Zabiegi chirurgiczno transplantacyjne: brak 2

3 Zabiegi ginekologiczno-położnicze: brak Zabiegi chirurgii plastycznej: brak Zabiegi chirurgii jednego dnia : brak Szpital posiada OIOM (łączna liczba łóżek 9). Szpital posiada aptekę szpitalną, ale nie wykonuje na jego zlecenie leków recepturowych. Apteka szpitalna jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Szpitala (brak zewnętrznej sprzedaży leków gotowych lub robionych na zamówienie). Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, ani testów/badań klinicznych. Szpital nie prowadzi hotelu przyszpitalnego, ani parkingu strzeżonego (wg umowy zawartej z p. Gawlakiem na prowadzenie parkingu strzeżonego jako najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z prowadzoną działalnością; jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia według obowiązujących przepisów; liczba miejsc parkingowych ok. 50; postój płatny wg stawek najemcy). Szpital prowadzi parking niestrzeżony (bezpłatny tylko dla pracowników Szpitala, sporadycznie dostępny również dla pacjentów, którym przekazano kartę od dolnego szlabanu). Szpital prowadzi we własnym zakresie kuchnię/stołówkę zakładową (oprócz pracowników i pacjentów, mają do niej dostęp również inne osoby). Szpital nie prowadzi pralni. Szpital posiada pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, np. miniodśnieżarka, kosiarki, melex (m.in. służy do posypywania chodników zimą i wiosennego sprzątania terenu). Szpital posiada regulamin przechowywania rzeczy powierzonych przez pacjentów w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych (np. w szatni lub depozycie). Zgodnie z regulaminem depozytu szpitalnego w czasie pobytu w Szpitalu pacjent ma obowiązek pozostawić odzież codzienną oraz obuwie zewnętrzne w depozycie. Karta depozytowa stanowi pokwitowanie przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu. Wystawione karty są ewidencjonowane w Księdze depozytów. Wszystkie przedmioty pakowane są w sposób zapobiegający ich zagubieniu i zniszczeniu (np. w worki). Przedmioty wartościowe są dodatkowo przechowywane w zamkniętym sejfie w kasie Szpitala. W przypadku przyjęcia do depozytu przedmiotów wartościowych Karta depozytowa wystawiana jest w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany pacjentowi, drugi pozostaje u pracownika garderoby, a trzeci przechowywany jest łącznie z rzeczami wartościowymi w sejfie. Szczegółowy sposób przyjmowania depozytu i przechowywania rzeczy należących do pacjentów określa Zarządzenie Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych. Szpital korzysta z usług poniższych podwykonawców w zakresie usług medycznych: L.p. Nazwa i adres podwykonawcy Zlecany zakres usług 1. Katedra Patomorfologii CM UJ, ul. Grzegórzecka 16, Badania histopatologiczne Kraków 2. Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Ul. Kamieniec 10, Zakopane Badania w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego 3. Zakład Diagnostyki Obrazowej Maciej Sajewicz Ul. Badania w zakresie rezonansu magnetycznego Szpitalna 22, Sucha Beskidzka 4. Centrum Dializa Ul. Jabłoniowa 27, Sosnowiec Badania w zakresie przeprowadzenia hemodializy 5. Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem, ul. Gładkie 1, Zakopane Śródoperacyjne badania histopatologiczne Szpital korzysta z usług poniższych podwykonawców w zakresie usług niemedycznych: L.p. Nazwa i adres podwykonawcy Przedmiot działalności 1. Serwimed, Kraków, ul. Brogi 6 Wywóz odpadów niebezpiecznych 3

4 2. Tesko, Zakopane, ul. Szymony Wywóz odpadów komunalnych i segregowanych 3. Agencja Ochrony Mienia Kuguar, Zakopane, ul. Ochrona obiektu i mienia Kasprowicza 4/20 4. Vektron Servis Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Utrzymanie stanu sanitarnego Dezynsekcji i Deratyzacji, Zakopane, ul. Orkana 8C 5. Proxima Krakpol, ul. Kulawski 2, Alwernia Usługi pralnicze 6. Gawlak Soska Józef, Zakopane, Hrube Nizane Parking strzeżony Sewik TKGK, Zakopane, ul. Kasprowicza 35C Odprowadzanie ścieków 8. Telekomunikacja Polska Usługi telefoniczne 9. Śledź, Kośne Hamry 5C, Poronin Odśnieżanie 10. Tauron Dostarczanie energii elektrycznej Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie utrzymania sprawności technicznej urządzeń medycznych, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Rentgen Siemens na zlecenie (interwencyjna forma serwisu przedstawiciel aparatury przyjeżdża na zlecenie naprawy pogwarancyjnej), - Philips - na zlecenie, - Carestream stała opieka serwisowa w ramach gwarancji do , 2. OAiIT / Blok operacyjny (wszystkie firmy na zlecenie) - Dreager, - BiaMediTek, - Aesculap Chifa (B. Braun), - Medela, - Hemocue, 3. Rehabilitacja - Technomex na zlecenie, 4. Drobny sprzęt Rehabilitacja, Blok, OAiIT, Laboratorium, Oddziały - Medservice Drewnowski umowa serwisowa (pogwarancyjna) dla drobnego sprzętu medycznego - Getinga sterylizatory, suczki, dezynfektory, myjki przegląd roczny lub przyjazdy interwencyjne (stała opieka serwisowa) Szpital korzysta z obcych nieruchomości (na podstawie umowy o zarząd nieruchomości zawartej z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie Szpital jest administratorem budynków), a także korzysta z mienia ruchomego (obcych środków trwałych) zgodnie z poniższym zestawieniem: 4

5 Opis budynków oraz charakterystyka zabezpieczeń przed szkodami z polisy ogniowej, kradzieżowej i elektronicznej (nie dotyczy budynku Szkoły): Żaden z ubezpieczanych obiektów nie posiada czynnych urządzeń p.poż. takich jak np. instalacje tryskaczowe, sprawne detektory dymu/temperatury sprzężone z alarmem, wewnętrzny monitoring pożarowy, alarm transmitowany do straży pożarnej. Odległość od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej 4 km. Wszystkie obiekty posiadają sprawne gaśnice ilość i rodzaj podano w opisie każdego z nich. 5

6 Na terenie Szpitala jest dostęp do 3 hydrantów zewnętrznych. Dodatkowo wyłącznie Budynek Główny oraz Budynek Dializ posiadają hydranty wewnętrzne ich liczbę podano w poniższym opisie. Brak stacji benzynowej w odległości mniejszej niż 100 m. W sąsiedztwie nie używa się i nie przechowuje się materiałów niebezpiecznych. Obiekty nie znajdują się na terenie zalewowym i w ostatnich latach (łącznie z rokiem 1997) nie dotknęła je powódź. W najbliższej odległości od lokalizacji ubezpieczanego mienia (do 2 km) znajdują się 2 potoki - Bystra i drugi w Jaszczurówce, jednakże nie ma możliwości zalania przez nie budynków ze względu na ukształtowanie terenu. Drewniane budynki mieszkalne (Dyrektorówka i Trychtówka) posiadają drewnianą konstrukcję ścian, stropów oraz dachów (typowe góralskie budownictwo m.in. belki drewniane), ale dachy pokryte są blachą. Ponadto, mają one murowane podpiwniczenie. Przeznaczone są wyłącznie na cele mieszkalne lokale są najmowane/ne przez osoby związane ze Szpitalem. Na terenie Szpitala zlokalizowany jest zbiornik p.poż. o pojemności 150 m3. Dobry stan instalacji grzewczych, elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, odgromowych, gazów medycznych i teletechnicznych. Żaden z budynków nie jest wykonany z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem (np. styropianem lub pianką poliuretanową). Wszystkie obiekty dozorowane są przez portiera (ochrona własna 24h/dobę w budynku Portiernia 1 osoba na zmianie). Ponadto Szpital korzysta z usług agencji ochrony Kuguar (24h/dobę, 4 osoby na zmianie), która interweniuje na zlecenie (umowny czas przybycia brygady interwencyjnej 10 min). Czynne urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne: a) alarm z sygnałem lokalnym wyłącznie Budynek Główny, Administracja i Gospodarczy (transmisja informacji do Portierni) b) alarm z monitoringiem brak. Wszystkie obiekty znajdują się na oświetlonej i ogrodzonej posesji. Zabezpieczenie okien na parterze (np. kraty lub okna antywłamaniowe) wyłącznie Budynek Administracji, Gospodarczy i Magazynowy. Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych (np. kraty lub drzwi antywłamaniowe) wyłącznie Budynek Gospodarczy. Gotówka przechowywana jest w kasie pancernej wolnostojącej w budynku administracji (drzwi do pomieszczenia kasy są metalowe, zamki patentowe, pomieszczenie posiada wewnętrzny alarm oraz ręczny w razie napadu, jednocześnie w korytarzu vis-a-vis kasy znajduje się alarm zewnętrzny chroniący całe piętro). Transport własny gotówki do/z banku odbywa się średnio 1-2 razy w tygodniu w zależności od wpłat i wypłat. Środki obrotowe przechowywane są m.in. w magazynach: aptecznym, bieliźnianym, technicznym. Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek Główny, ul. Balzera 15 ostatniego ,4 m m 3 bieżące Remonty Stropów Palna Niepalna odgromowa gazowa inne tlen, sprężone powietrze gaśnic: 56 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 36 gaśnice CO 2 17 inne (np. śniegowe) 3 czynnych hydrantów wewnętrznych: 9 6

7 Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek administracji, ul. Balzera 15 ostatniego m m 3 bieżące Remonty Stropów Palna Niepalna odgromowa gazowa inne tlen, sprężone powietrze gaśnic: 5 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 2 gaśnice CO 2 2 inne (np. śniegowe) 1 Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek warsztatowo mieszkalny, ul. Balzera 15 ostatniego m m 3 bieżące Remonty Stropów Palna Niepalna odgromowa gazowa inne tlen, sprężone powietrze... gaśnic: 6 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 4 gaśnice CO 2 2 Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek gospodarczy, ul. Balzera 15 ostatniego m m 3 bieżące Remonty Stropów Palna Niepalna odgromowa gazowa inne tlen, sprężone powietrze... gaśnic: 14 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 10 gaśnice CO 2 1 inne (np. śniegowe) 3 Nazwa i adres lokalizacji: USOR Portiernia, ul. Balzera 15 ostatniego m m 3 Stropów Palna Niepalna 2005 gaśnic: 1 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 1 odgromowa gazowa inne teletechniczna Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek mieszkalny Dyrektorówka, ul. Balzera 15 Brak danych ostatniego m m 3 bieżące Remonty Stropów Palna Niepalna 7

8 gaśnic: 2 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 2 odgromowa gazowa inne teletechniczna Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek mieszkalny Trychtówka, ul. Balzera 15 ostatniego m m 3 Stropów Palna Niepalna 2007 gaśnic: 2 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 2 odgromowa gazowa inne teletechniczna Nazwa i adres lokalizacji: USOR Budynek magazynowy, ul. Balzera 15 ostatniego m 2 Stropów Palna Niepalna gaśnic: 5 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 5 odgromowa gazowa inne tlen, sprężone powietrze... Nazwa i adres lokalizacji: USOR Dializy (budynek byłej kotłowni), ul. Balzera 15 (obiekt wynajmowany zewnętrznemu podmiotowi do prowadzenia działalności) m ostatniego Stropów Palna Niepalna odgromowa gazowa inne, np. teletechniczna, gazy medyczne gaśnic: 3 Rodzaj gaśnic: gaśnice proszkowe 3 czynnych hydrantów wewnętrznych: 1 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). 8

9 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931). Obiekty budowlane są ne i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do nia obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Opis zabezpieczeń przeciwprzepięciowych: Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiada: blok operacyjny (3 sale operacyjne) typ DEHN quard T 275, Vc 275V, In 20kA, Imax 40kA, oddział OIOM typ ETITEC - C 275/15, In 15 ka, Imax 40kA. W pozostałych budynkach zamontowane są wyłączniki nadmiowoprądowe typu S, wyłączniki różnicowoprądowe typ S oraz bezpieczniki typu Tytan i BMS. Opis budynku Szkoły (obcy środek trwały), w której znajduje się Oddział Rehabilitacyjny: Obiekt nie jest własnością Szpitala, ale poniesiono w nim nakłady adaptacyjne. Najmowane są tutaj pomieszczenia, w których Szpital prowadzi działalność rehabilitacyjną pacjentów. Wejście na oddział rehabilitacji możliwe jest przez główne wejście szkoły, bądź przez tunel podziemny łączący budynek szpitala z budynkiem szkoły. Cała posesja jest oświetlona oraz ogrodzona. Okna na parterze nie są okratowane. Charakterystyka zabezpieczeń przed szkodami z polisy OC Szpital nie posiada akredytacji Centrum Monitorowania Jakości, ale posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008. Szpital posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, który uwzględnia poniższe zagadnienia: - Konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeń - TAK. - Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich rejestracji - TAK. - Działalność szkoleniową dla personelu medycznego upowszechniającą współczesną wiedzę z zakresu problematyki zakażeń szpitalnych - TAK. - Bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych - TAK. - Nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego w szpitalu we wszystkich działach i pomieszczeniach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta - TAK. 9

10 - Koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w szpitalu, a szczególnie: - metody i techniki pracy personelu - TAK - system transportu wewnętrznego - TAK - sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów - TAK - procesów dezynfekcji i sterylizacji - TAK - procesów dezynsekcji i deratyzacji - TAK - procedury higieniczne - TAK. - Nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej - TAK. - Uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych - TAK. - Określenie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu - TAK. - Współpraca z komórkami szpitala odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia personelu: - współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu) - TAK - współpraca z inspektorem BHP z zakresu przestrzegania w szpitalu pracy przepisów BHP - TAK. Szpital posiada stale działający Zespół d.s. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych. Szpital prowadzi rejestrację zakażeń szpitalnych uwzględniającą określenie źródeł zakażenia, dróg przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych, profil flory bakteryjnej, postać kliniczną zakażenia. Wyniki badań służą do wprowadzania zmian w metodach pracy personelu, stosowaniu dodatkowych środków zapobiegania zakażeniom, itp. Szpital posiada własną pracownię mikrobiologiczną i zatrudnia mikrobiologa klinicznego lub epidemiologa szpitalnego. Rozmieszczenie poszczególnych oddziałów i bloków nie powoduje przecinania się dróg czystych i brudnych. Między oddziałami i blokami czystymi i brudnymi panuje ruch jednokierunkowy. stwierdzonych zakażeń wirusem HCV, HBV, HAV, HIV, gronkowcem złocistym opornym na metycyklinę w 5 ostatnich latach, które przypisywane są Szpitalowi, bez względu na wniesione roszczenia cywilnoprawne lub wypłacone odszkodowanie: Lata HAV HBV HCV Gronkowiec złocisty HIV Zakażenia innego typu Szpital posiada potwierdzoną pisemnie i wdrożoną procedurę bezpiecznego usuwania odpadów. Szpital nie posiada spalarni odpadów. Szpital posiada Dział Centralnej Sterylizacji lub inną jednostkę nadzorującą procesy sterylizacji we wszystkich Oddziałach. Szpital powierza niezależnym wykonawcom wykonanie sterylizacji termicznej niebezpiecznych odpadów epidemiologicznych. Procedury stosowane przez Szpital: związane z przyjęciem pacjentów do szpitala i przebadaniem pacjenta po jego przyjęciu (w kontekście ryzyka nieuzasadnionej odmowy przyjęcia i skutków nie zbadania pacjenta po przyjęciu): 10

11 1. Szpital przeprowadza jedynie planowe zabiegi. Pacjent jest wzywany na leczenie lub przyjmowany z innych placówek po konsultacji. Nagłe przypadki obsługiwane są przez Szpital Miejski. W związku z powyższym w Szpitalu nie występuje odmowa przyjęcia pacjenta. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjent jest przyjmowany natychmiast i są to zwykle przypadki przekazywane z innych szpitali (wypadki). 2. Każdy pacjent jest przyjęty w poradni ortopedycznej, ale konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się. 3. Pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących, w przypadkach koniecznych (stan zdrowia chorego) na najbliższy wolny termin lub natychmiast. 4. Zbadanie pacjenta przez lekarzy specjalistów na oddziale, zlecenie niezbędnych badań i konsultacji. 5. Przedstawienie stanu zdrowia i planowanie leczenia na zebraniu ogólnolekarskim. dotyczące kontaktu pacjent personel: 1. Wszelkich wyjaśnień medycznych o stanie zdrowia pacjenta udziela tylko lekarz prowadzący lub ordynator oddziału. 2. Zgoda pacjenta jest niezbędna na wdrożenie procedury terapeutycznej. związane ze składaniem przez pacjentów skarg w trakcie leczenia i/lub zakończeniu leczeniu: 1. Skargi rozpatrywane są przez Dyrektora szpitala. 2. W przypadkach konkretnych schorzeń przypadek rozpatrywany jest w oparciu o współpracę z Kancelarią Adwokacką, która obsługuje szpital. dotyczące spełniania obowiązku aseptyki oraz minimalizacji zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi: Procedury opracowane przez pielęgniarkę epidemiologiczną szpitala. opis uzyskanych certyfikatów i akredytacji ze szczególnych uwzględnieniem ich wpływu na ryzyko występowania szkód OC: Certyfikaty ISO 9001:2008. Współpraca z firmą Dalkia-Polska w sprawie założenia i działań wykonywanych w ramach zwalczania bakterii legionella pneumophila w instalacji ciepłej wody użytkowej obejmuje: Cel: ograniczenie rozmnażania się pałeczki bakterii legionelle w produkcji i dystrybucji ciepłej wody użytkowej. Działania: 1. Badania wody na obecność w/w bakterii (2 razy w roku) 2. Opracowania procedury dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej, 3. Realizacja procedury w praktyce dotyczyła ograniczenia do minimum zakażenia bakterią. Uwaga: Mechaniczne czyszczenie wymienników ciepła wody użytkowej przeprowadzono w roku Natomiast co miesiąc woda jest przegrzewana do temperatury 75 st. C. Szpital wymaga ubezpieczenia OC zawodowej od lekarzy i pielęgniarek (dotyczy wyłącznie zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych), które weryfikowane są przed rozpoczęciem pracy. Szpital prowadzi szkolenia dla personelu, na których jest poruszana tematyka związana z OC medyczną oraz akcje informacyjne dotyczące OC medycznej mogące mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkody w formie szkolenia przez wyspecjalizowanego pracownika. 11

12 Szkodowość (za ostatnie 3 lata od początku 2011 r.) wg stanu na dzień r.: Szkody komunikacyjne: Brak Szkodowość (za ostatnie 5 lat od początku 2009 r.) wg stanu na dzień r.: Szkody w mieniu: Szkody z OC: Brak Zgodnie z poniższą tabelą - wg daty zgłoszenia roszczenia: wniesienia roszczenia powstania szkody ) ) Błąd lekarski Przyczyna szkody Wysokość roszczenia - i wysokość wypłaconego odszkodowania przez Ubezpieczającego lub ubezpieczyciela i stan sprawy (zakończona/w toku/oddalenie roszczenia) wypłacenia Odszkodowania lub stan sprawy 1) Sprawa w toku rezerwa zł Kwota wypłaconego odszkodowania 0 zł 2) ) Obrażenia ciała - 2) Sprawa w toku 0 zł rezerwa zł Razem za rok Łączna rezerwa 0 zł zł zł zł zł zł zł Dodatkowe roszczenia zgłoszone do polisy OC szkody odmówione. Lp. Data zgłoszenia Data szkody Przyczyna szkody Wysokość odszkodowania Stan sprawy obrażenia ciała - zł odmowa obrażenia ciała - zł odmowa obrażenia ciała - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XII /101 /2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo