ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Silfeldrem 50 mg, tabletki powlekane 100 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Silfeldrem 50 mg, tabletki powlekane 100 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum"

Transkrypt

1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Silfeldrem 50 mg, tabletki powlekane 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. - Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same. - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Silfeldrem i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Silfeldrem 3. Jak stosować lek Silfeldrem 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Silfeldrem 6. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK SILFELDREM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Lek Silfeldrem należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych w prąciu, umożliwiając napływ krwi do prącia podczas pobudzenia seksualnego. Lek Silfeldrem pomaga osiągnąć wzwód prącia jedynie podczas stymulacji seksualnej. Nie należy zażywać leku Silfeldrem jeśli pacjent nie ma zaburzeń erekcji. Kobiety nie powinny zażywać leku Silfeldrem. Lek Silfeldrem stosuje się w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SILFELDREM Kiedy nie stosować leku Silfeldrem: - jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany (nitraty); przyjmowanie tych leków razem z lekiem Silfeldrem może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia krwi. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent zażywa którykolwiek z tych leków, często stosowanych w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty - jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu, np. azotyn azylu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego - jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników leku Silfeldrem - jesli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca lub wątroby - jeśli pacjent niedawno przebył udar mózgu, zawał serca lub ma niskie ciśnienie tętnicze krwi - jeśli pacjent ma rzadką, dziedziczną chorobę oczu (jak retinitis pigmentosa, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki) 1

2 - jeśli pacjent doznał kiedykolwiek utraty wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Silfeldrem: Należy powiedzieć lekarzowi: - jeśli pacjent choruje na niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowość krwinek czerwonych), białaczkę (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego) - jeśli u pacjenta występuje zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego - jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. W takim przypadku lekarz powinien dokładnie ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek związany z aktywnością seksualną - jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka lub zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilię) - jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Silfeldrem i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Leku Silfeldrem nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi metodami leczenia zaburzeń wzwodu. Szczególne zalecenia dotyczące dzieci i młodzieży Leku Silfeldrem nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Szczególne zalecenia dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby Należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma choroby nerek lub wątroby. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu mniejszej dawki leku. Zażywanie leku Silfeldrem z innymi lekami: Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Lek Silfeldrem może mieć wpływ na działanie niektórych innych leków, zwłaszcza stosowanych do leczenia bólu w klatce piersiowej. W sytuacji wymagającej nagłej interwencji medycznej należy poinformować personel medyczny o zażyciu leku Silfeldrem oraz kiedy miało to miejsce. Nie należy przyjmować leku Silfeldrem jednocześnie z innymi lekami bez zalecenia lekarza. Nie należy stosować leku Silfeldrem, jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany. Jednoczesne przyjęcie azotanów z lekiem Silfeldrem może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków stosowanych w leczeniu dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej). Nie należy przyjmować leku Silfeldrem, jeśli pacjent stosuje leki uwalniajace tlenek azotu (tzw. poppersy potoczne określenie różnych azotynów alkilu przyjmowanych wziewnie, np. azotyn amylu). Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Silfeldrem może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia krwi. Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy (leki stosowane w zwalczaniu zakażenia HIV), zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku Silfeldrem. Niektórzy pacjenci przyjmujacy leki z grupy alfa-blokerów, z powodu nadciśnienia lub powiększenia gruczołu krokowego, mogą doznać zawrotów głowy lub uczucia oszołomienia, co może być spowodowane spadkiem ciśnienia krwi przy szybkim wstawaniu lub siadaniu. U niektórych pacjentów zażywających alfa-blokery i sildenafil mogą wystapić takie objawy. Wystepują one zwykle w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Silfeldrem. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku α-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Silfeldrem. Lekarz może zadecydować, że leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg leku Silfeldrem. 2

3 Zażywanie leku Silfeldrem z jedzeniem i piciem: Lek Silfeldrem może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od niego. Jeśli lek Silfeldrem jest przyjmowany podczas posiłku, jego działanie może być opóźnione. Alkohol może pogorszyć istniejące zaburzenia erekcji. Aby odnieść maksymalne korzyści z przyjmowania leku nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed przyjęciem leku Silfeldrem. Ciąża i karmienie piersią: Lek Silfeldrem nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek Silfeldrem może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjent powinien poznać swoją reakcję na lek Silfeldrem przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługi urządzeń mechanicznych. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Silfeldrem: Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, np. laktozy, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Silfeldrem. 3. JAK STOSOWAĆ LEK SILFELDREM Lek Silfeldrem należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku wynosi 50 mg. Nie należy stosować leku Silfeldrem częściej niż raz na dobę. Lek Silfeldrem należy zażywać na około jedną godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody. Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest za słabe lub za mocne, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek Silfeldrem umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod wpływem pobudzenia seksualnego. Czas po którym występuje działanie leku Silfeldrem różni się indywidualnie, ale zazwyczaj wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku Silfeldrem może nastąpić później, jeśli jest zażywany podczas obfitego posiłku. Jeśli po przyjęciu leku Silfeldrem nie dochodzi do erekcji lub nie trwa ona wystarczająco długo lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Silfeldrem: U pacjentów, którzy przyjęli zbyt dużą dawkę leku Silfeldrem, mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Dawka większa niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku. Nie należy zażywać większej liczby tabletek niż zalecona przez lekarza. Jeśli pacjent zażył więcej tabletek niż powinien, należy skontaktować się z lekarzem. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 3

4 4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Jak każdy lek, lek Silfeldrem może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Te działania są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane. Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej: - powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się odprężyć - nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować nitratów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej - powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem. Wszystkie leki, w tym Silfeldrem, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Silfeldrem wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła. Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Silfeldrem. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku Silfeldrem i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Bardzo częstym działaniem niepożądanym (występującym częściej niż u 1 na 10 pacjentów) jest ból głowy. Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów) to: uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 100 na 1000 pacjentów) to: wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia. Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 1000 na pacjentów) to: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar mózgu, krwawienie z nosa oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu. Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku do obrotu były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagły zgon, zawał serca lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów, zaburzenia czynności serca miały miejsce już przed przyjęciem syldenafilu. Stwierdzenie, czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem syldenafilu nie jest możliwe. Zgłaszano także przypadki wystąpienia drgawek. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi 4

5 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SILFELDREM Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30 C. Nie stosować leku Silfeldrem po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po srócie LOT numer serii. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Silfeldrem - Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 50 mg lub 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu). - Inne składniki leku to: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K29-32, sodu kroskarmeloza, magnezu stearynian. Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, indygotyna (E132), lak. Jak wygląda lek Silfeldrem i co zawiera opakowanie Tabletka powlekana. Tabletki 50 mg: niebieskie, eliptyczne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane oznakowane SL50 po jednej stronie. Tabletki 100 mg: niebieskie, eliptyczne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane oznakowane SL100 po jednej stronie. Lek Silfeldrem dostępny jest w opakowaniach zawierających 1, 4, 8 lub 12 tabletek powlekanych w blistrach. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny +pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße Graz Austria Wytwórca: Actavis Ltd. BLB 016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 Malta Genericon Pharma Gesellschaft m.b.h. Hafnerstraße Graz Austria 5

6 G.L. Pharma GmbH Schlossplatz Lannach Austria Data zatwierdzenia ulotki:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KING COBRA 120 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Silfeldrem 50 mg, tabletki powlekane 100 mg, tabletki powlekane.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Silfeldrem 50 mg, tabletki powlekane 100 mg, tabletki powlekane. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Silfeldrem 50 mg, tabletki powlekane 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Lekap, 50 mg, tabletki powlekane Lekap, 100 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum

Lekap, 50 mg, tabletki powlekane Lekap, 100 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lekap, 50 mg, tabletki powlekane Lekap, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil

TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil TADALIS 20mg tabletki powlekane tadalafil Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. 1 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sildeagil, 25 mg, tabletki powlekane Sildeagil, 50 mg, tabletki powlekane Sildeagil, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sildenafil SymPhar, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafil SymPhar, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafil SymPhar, 100

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

1. CO TO JEST LEK INVENTUM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

1. CO TO JEST LEK INVENTUM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA INVENTUM, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafilum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Lekap, 50 mg, tabletki powlekane Lekap, 100 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum

Lekap, 50 mg, tabletki powlekane Lekap, 100 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lekap, 50 mg, tabletki powlekane Lekap, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Yextor, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Yextor, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

SILDEN, 50 mg, tabletki powlekane SILDEN, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum

SILDEN, 50 mg, tabletki powlekane SILDEN, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika SILDEN, 50 mg, tabletki powlekane SILDEN, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA, 25 mg, tabletki powlekane, 50 mg, tabletki powlekane, 100 mg, tabletki powlekane (Sildenafilum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Sildenamed, 50 mg, tabletki powlekane Sildenamed, 100 mg, tabletki powlekane.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Sildenamed, 50 mg, tabletki powlekane Sildenamed, 100 mg, tabletki powlekane. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sildenamed, 50 mg, tabletki powlekane Sildenamed, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VERTIX, 24 MG, TABLETKI (BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM) Należy zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Maxigra Go, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Maxigra Go, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Maxigra Go, 100 mg, tabletki do rozgryzania

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Fildlata, 25 mg, tabletki powlekane Fildlata, 50 mg, tabletki powlekane Fildlata, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Sildenafil Espefa 100 mg tabletki powlekane Sildenafilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Sildenafil Espefa 100 mg tabletki powlekane Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sildenafil Espefa 100 mg tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Sildenafil Medana 50 mg lub 100 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum

Sildenafil Medana 50 mg lub 100 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sildenafil Medana 50 mg lub 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Sildenafil Genoptim, 100 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Sildenafil Genoptim, 100 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sildenafil Genoptim, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Sildenafil Apotex, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Apotex, 100 mg, tabletki powlekane. Syldenafil

Sildenafil Apotex, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Apotex, 100 mg, tabletki powlekane. Syldenafil Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sildenafil Apotex, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Apotex, 100 mg, tabletki powlekane Syldenafil Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sildenafil Medreg, 25 mg, tabletki powlekane Sildenafil Medreg, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Medreg, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Sildenafil Bluefish, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Bluefish, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum

Sildenafil Bluefish, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Bluefish, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sildenafil Bluefish, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Bluefish, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

MAXON, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafilum

MAXON, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MAXON, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. MAXIGRA, 50 mg, tabletki powlekane MAXIGRA, 100 mg, tabletki powlekane.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. MAXIGRA, 50 mg, tabletki powlekane MAXIGRA, 100 mg, tabletki powlekane. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MAXIGRA, 50 mg, tabletki powlekane MAXIGRA, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sildenafil Bluefish, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Bluefish, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Sildenafil Vitama 25 mg, tabletki powlekane Sildenafil Vitama 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Vitama 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy

Bardziej szczegółowo

Przed zażyciem leku skorzystaj z dołączonego narzędzia diagnostycznego! Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Przed zażyciem leku skorzystaj z dołączonego narzędzia diagnostycznego! Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Przed zażyciem leku skorzystaj z dołączonego narzędzia diagnostycznego! Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MAXON ACTIVE, 25 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

UK/H/3026/ /IA/009 RMS approval date: Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

UK/H/3026/ /IA/009 RMS approval date: Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sildenafil Ranbaxy, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Ranbaxy, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane. Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Hyplafin 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zyx, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Neuro-Medivitan tabletki powlekane

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Neuro-Medivitan tabletki powlekane Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej ulotki dla pacjenta Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Neuro-Medivitan tabletki powlekane Substancje czynne: tiaminy chlorku chlorowodorek / pirydoksyny

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 51 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sildenafil Actavis 25 mg, tabletki powlekane Syldenafil Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy

Bardziej szczegółowo

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Diohespan max, 1000 mg, tabletki Diosminum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. CIALIS 20 mg tabletki powlekane Tadalafil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. CIALIS 20 mg tabletki powlekane Tadalafil Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika CIALIS 20 mg tabletki powlekane Tadalafil Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołaczona do opakowania: informacja dla pacjenta. Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafilum

Ulotka dołaczona do opakowania: informacja dla pacjenta. Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafilum Ulotka dołaczona do opakowania: informacja dla pacjenta Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Physiotens 0,4 0,4 mg, tabletki powlekane Moxonidinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Karbis, 4 mg, tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki Candesartanum cilexetilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Sildenafil SymPhar, 50 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum

Sildenafil SymPhar, 50 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sildenafil SymPhar, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Vizarsin 50 mg tabletki powlekane Syldenafil w postaci cytrynianu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Vizarsin 50 mg tabletki powlekane Syldenafil w postaci cytrynianu ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Vizarsin 50 mg tabletki powlekane Syldenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sildenafil SymPhar, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafil SymPhar, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafil SymPhar, 100

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta tabletki powlekane 100 mg Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Irprestan, 75 mg, tabletki powlekane Irprestan, 150 mg, tabletki powlekane Irprestan, 300 mg, tabletki powlekane (Irbesartanum) Należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Tribux Forte 200 mg, tabletki

Tribux Forte 200 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Forte 200 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sildenafil Liconsa 50 mg, tabletki powlekane. Syldenafil w postaci cytrynianu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sildenafil Liconsa 50 mg, tabletki powlekane. Syldenafil w postaci cytrynianu Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sildenafil Liconsa 50 mg, tabletki powlekane Syldenafil w postaci cytrynianu Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Flynise, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Flynise, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Flynise, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Miktosan 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Tamsulosini hydrochloridum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Miktosan 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Tamsulosini hydrochloridum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Miktosan 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Tamsulosini hydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum)

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) ULOTKA DLA PACJENTA PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Polvertic, 8 mg, tabletki. Polvertic, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Polvertic, 8 mg, tabletki. Polvertic, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Polvertic, 8 mg, tabletki Polvertic, 16 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. AlergoTeva, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. AlergoTeva, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta AlergoTeva, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rimantin, 50 mg, tabletki Rymantadyny chlorowodorek Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta /5002 GP PL

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta /5002 GP PL Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta 070801/5002 GP PL Vertigoheel, tabletki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Sildenafil Sandoz, 100 mg, tabletki Sildenafilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Sildenafil Sandoz, 100 mg, tabletki Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sildenafil Sandoz, 100 mg, tabletki Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sildenafil Medreg, 25 mg, tabletki powlekane Sildenafil Medreg, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Medreg, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Irprestan, 75 mg, tabletki powlekane Irprestan, 150 mg, tabletki powlekane Irprestan, 300 mg, tabletki powlekane Irbesartanum Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Tribux Bio 100 mg, tabletki

Tribux Bio 100 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Bio 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tadilecto, 20 mg, tabletki powlekane Tadalafilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tadilecto, 20 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tadilecto, 20 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Klimakt-HeelT. tabletki

Klimakt-HeelT. tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Klimakt-HeelT tabletki Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. MOLSIDOMINA WZF, 2 mg, tabletki MOLSIDOMINA WZF, 4 mg, tabletki.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. MOLSIDOMINA WZF, 2 mg, tabletki MOLSIDOMINA WZF, 4 mg, tabletki. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MOLSIDOMINA WZF, 2 mg, tabletki MOLSIDOMINA WZF, 4 mg, tabletki Molsidominum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Tadalafil Apotex, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Tadalafil Apotex, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafil Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tadalafil Apotex, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafil Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum

Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lavistina, 8 mg, tabletki Lavistina, 16 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Delortan Allergy, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Delortan Allergy, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Delortan Allergy, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Dehistar 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Dehistar 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Dehistar 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX Bio 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Valinger, 25 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Valinger, 25 mg, tabletki powlekane. Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Valinger, 25 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Alerdes, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Alerdes, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Alerdes, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Entecavir Polpharma, 0,5 mg, tabletki powlekane Entecavir Polpharma, 1 mg, tabletki powlekane

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Entecavir Polpharma, 0,5 mg, tabletki powlekane Entecavir Polpharma, 1 mg, tabletki powlekane Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Entecavir Polpharma, 0,5 mg, tabletki powlekane Entecavir Polpharma, 1 mg, tabletki powlekane Entecavirum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Androster, 5 mg, tabletki powlekane. (Finasteridum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Androster, 5 mg, tabletki powlekane. (Finasteridum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Androster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. INVENTUM 50, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. INVENTUM 50, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta INVENTUM 50, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Sildenafil Accord, 25 mg, tabletki powlekane Sildenafil Accord, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Accord, 100 mg, tabletki powlekane.

Sildenafil Accord, 25 mg, tabletki powlekane Sildenafil Accord, 50 mg, tabletki powlekane Sildenafil Accord, 100 mg, tabletki powlekane. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta, 25 mg, tabletki powlekane, 50 mg, tabletki powlekane, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Tadalafil PMCS, 10 mg, tabletki powlekane Tadalafil PMCS, 20 mg, tabletki powlekane Tadalafilum

Tadalafil PMCS, 10 mg, tabletki powlekane Tadalafil PMCS, 20 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tadalafil PMCS, 10 mg, tabletki powlekane Tadalafil PMCS, 20 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]>

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) <[logo podmiotu odpowiedzialnego]> ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Finaster, 5 mg, tabletki powlekane (Finasteridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. ERLIS, 20 mg tabletki powlekane Tadalafilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. ERLIS, 20 mg tabletki powlekane Tadalafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ERLIS, 20 mg tabletki powlekane Tadalafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Goldesin, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum

Goldesin, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Goldesin, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Vertix, 24 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Vertix, 24 mg, tabletki. Betahistini dihydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Vertix, 24 mg, tabletki Betahistini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cezera, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cezera, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cezera, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zilola, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zilola, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zilola, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tadaxin, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. - Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Delortan, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Delortan, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Delortan, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadyna Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Desloratadine +pharma, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Desloratadine +pharma, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Desloratadine +pharma, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Kamiren (Doxazosinum) 1 mg, 2 mg, 4 mg tabletki

Kamiren (Doxazosinum) 1 mg, 2 mg, 4 mg tabletki Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tadalafil Medana, 20 mg, tabletki powlekane Tadalafilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tadalafil Medana, 20 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tadalafil Medana, 20 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Filotadal, 2,5 mg, tabletki powlekane. Tadalafilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Filotadal, 2,5 mg, tabletki powlekane. Tadalafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Filotadal, 2,5 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tadilecto, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafilum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Tadilecto, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tadilecto, 5 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Tadalafil Actavis, 20 mg, tabletki powlekane. Tadalafilum

Tadalafil Actavis, 20 mg, tabletki powlekane. Tadalafilum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tadalafil Actavis, 20 mg, tabletki powlekane Tadalafilum Należy uważnie zapoznać się z treścia ulotki przed zastosowaniem leku,ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. VICEBROL, 5 mg, tabletki. Vinpocetinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA VICEBROL, 5 mg, tabletki Vinpocetinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Contrahist, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Contrahist, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Contrahist, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Dynid, 5 mg, tabletki. Desloratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Dynid, 5 mg, tabletki. Desloratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Dynid, 5 mg, tabletki Desloratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo