e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec"

Transkrypt

1 e-administracja czami Cmarch Wjciech Dec

2 e-administracja czami Cmarch

3 Agenda Wpływ tczenia na rzwój e-administracji e-administracja w Plsce Tendencje w rzwju e-administracji Bariery w rzwju e-administracji Ścieżka rzwju systemów infrmatycznych stswanych w administracji publicznej Działania Cmarch zmierzające d realizacji czekiwań Klientów raz wymagań nwczesnej administracji publicznej Dświadczenia Cmarch S.A. w zakresie e-administracji

4 Wpływ tczenia na rzwój e-administracji Rsnące czekiwania spłeczne w zakresie załatwiania spraw drgą elektrniczną Wpływ rzwju IT w innych sektrach IT w bankwści i ubezpieczeniach IT w medycynie IT w usługach IT w telekmunikacji Oczekiwania bywateli (klientów) budwane w analgii d gólndstępnych rzwiązań Internetwych i infrmatycznych

5 e-administracja i budwanie spłeczeństwa infrmacyjneg Craz szerszy dstęp d szerkpasmweg Internetu Pwszechne stswanie kmputerów i urządzeń telekmunikacyjnych w gspdarstwach dmwych Rzwój aplikacji na urządzenia mbilne Pwszechne wykrzystanie technlgii infrmacyjnych w różnych dziedzinach życia

6 e-administracja w Plsce Nacisk na rzwój IT Rsnące czekiwania spłeczne Dfinanswanie prjektów ze śrdków krajwych i unijnych Działania zmierzające d skrdynwania infrmatyzacji Wydzielenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Rla prjektów centralnych i reginalnych Oczekiwany raprt Plska 2.0 nwy start dla e-administracji publikacja 23 kwietnia (?)

7 e-administracja w Plsce - sukcesy Rzbudwane prtale miejskie Przyjazne użytkwnikwi rzwiązania GIS Karty miejskie Ewlucja biuletynów infrmacji publicznej

8 e-administracja w Plsce - liczby E-Deklaracje (Ministerstw Finansów): W ciągu 9 tygdni teg rku przesłan niewiele mniej PITów raz innych zeznań pdatkwych niż w całym 2011 rku W całym ubiegłym rku przez Internet przesłan 6,604 mln wszystkich deklaracji (w 2010 r. 3,403 mln, w 2009 r. 760 tys., w 2008 r. z takiej frmy skrzystał niespełna 104 tys. sób) (źródł: Ministerstw Finansów)

9 e-administracja w Plsce - liczby Przeglądarka ksiąg wieczystych Ministerstw Sprawiedliwści W centralnej bazie danych ksiąg wieczystych znajduje się, wg stanu na dzień 7 marca 2011 r., ksiąg wieczystych, na k. 20 mln istniejących ksiąg, c stanwi k. 69% w pierwszym dniu mżliwści przeglądania ksiąg wieczystych nline skrzystały z tej usługi dkładnie sby (źródł: Ministerstw Sprawiedliwści)

10 e-administracja w Plsce druga strna medalu Elektrniczne Skrzynki Pdawcze Elektrniczną Skrzynkę pdawczą psiada 90% urzędów. Prawie 3/4 z nich w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2011 rku nie trzymał żadnych dkumentów drgą elektrniczną. W kresie pierwszych pięciu miesięcy 2011 r. tylk 9% urzędów wysłał d bywateli c najmniej 3 dkumenty. (Źródł: Ministerstw Administracji i Cyfryzacji, raprt: Spłeczeństw Infrmacyjne w liczbach)

11 Tendencje w rzwju IT w administracji publicznej Nakierwanie na rzwiązania przeglądarkwe Mżliwść stswania kmpnentów Open Surce Wymóg szerkich mżliwści integracji z systemami zewnętrznymi i dziedzinwymi Wyska wydajnść rzwiązań i ich skalwalnść Kniecznść zapewnienia najwyższeg pzimu zabezpieczenia infrmacji Wirtualizacja Sftware as a Service, Clud cmputing?

12 Bariery w rzwju IT w administracji publicznej Prcedury nieadekwatne d stswanych narzędzi (archaiczne prcedury <-> nwczesne narzędzia) Ograniczenia prawne i frmalne Przypadki braków sprzętwych i infrastrukturalnych Opór części pracwników administracji publicznej, strach przed zmianami Brak pwszechneg pdpisu elektrniczneg Kłpty z precyzyjnym kreśleniem ptrzeb, wymagań i zakresu prjektów

13 epuap szkieletem dla systemu usług publicznych Wykrzystanie mechanizmów infrastrukturalnych epuap Katalg Usług Publicznych Prfil Zaufany Usługi Płatnści Usługi Uwierzytelniania

14 Mechanizmy infrastrukturalne epuap ESP wymiana dkumentów pdpis cyfrwy ptwierdzenia znakwanie czasem Wsparcie dkumentów w frmie elektrnicznej generwanie frmularzy twrzenie definicji Bezpieczeństw zarządzanie tżsamścią Usługi płatnści

15 Perspektywy dalszeg wykrzystania epuap

16 Szerkie prtfli prduktów i usług Cmarch Egeria ERP dedykwany dla administracji publicznej Cmarch e-pdpis wsparcie własnych kmpnentów pdpisu elektrniczneg IT utsurcing nwczesne data center, zapewniające kmplekswą bsługę i bezpieczeństw Wsparcie archiwizacji danych i backupu

17 Dświadczenia Cmarch Elektrniczny Obieg Dkumentów Ministerstw Spraw Zagranicznych System Obiegu Dkumentów i Spraw e-urząd w UMWW Prtale reginalne: Wrta Małplski, Wrta Pdkarpackie, Wrta Pmrza. Prtale i platfrmy specjalizwane: prtal edukacyjny Miasta Tarnwa edunet, Mazwiecki System Infrmacji Biblitecznej MSIB, SIKSU MSP, elektrniczna platfrma usług administracji publicznej epuap

18 Cykl rzwjwy systemów EOD i Wrkflw Ewidencja i wsparcie dla bsługi pism papierwych Kancelaria, sekretariaty Rejestry, kartteki, archiwum Elektrniczny bieg dkumentów i zadań Elektrniczna dekretacja zadań Mnitrwanie realizacji spraw Rzbudwane analizy i zarządzanie prceswe Business Intelligence, generatry raprtów Prcesy bizneswe

19 Cmarch Wrkflw Przejrzystść i prstta użytkwania Dstęp d systemu przez przeglądarkę internetwą Obsługa pdpisu elektrniczneg, Współpraca z epuap Współpraca z innymi prduktami (wyski pzim interperacyjnści) Rzwiązanie parte bezpłatne bądź kmercyjne serwery aplikacyjne i bazy danych. Mduły Cmarch Wrkflw Kancelaria raz Sekretariaty Sprawy i Zadania Kartteki i rejestry Administracja Raprty Archiwum

20 Architektura rzwiązania System Cmarch Wrkflw jest zrealizwany w architekturze trójwarstwwej, w której wydzielne są warstwy interfejsu użytkwnika (przeglądarka internetwa), lgiki aplikacji raz bazy danych. Cmarch Wrkflw wdrażany jest w architekturze rzprsznej, c pzwala na bsługę kilku bądź kilkudziesięciu jednstek lub wydziałów przez jedną instancję systemu.

21 Funkcjnalnści Cmarch Wrkflw Zarządzanie dkumentami i sprawami Zarządzanie zadaniami Obsługa kancelaryjna Mduł pism papierwych Mduł analityczny Mduł bsługi rejestrów Obszar Wymiany Danych

22 Prcesy bizneswe w Cmarch Wrkflw Wbudwany silnik prcesów Intuicyjny, łatwy w bsłudze Umżliwiający budwę prcesu z predefiniwanych kmpnentów Wbudwany edytr frmularzy Silnik prcesów Intali Zaawanswane zastswania Graficzny edytr (przeciągnij i upuść) Zgdnść z ntacją BPMN Obsługa webservice Wbudwany edytr frmularzy

23 Prcesy bizneswe reguły decyzyjne i symulacje Cmarch Wrkflw umżliwia stswanie w prcesach bizneswych reguł decyzyjnych Reguły bizneswe mgą być przechwywane w repzytrium i współdzielne przez różne prcesy Symulacja prcesu bez kniecznści wyknywania g w systemie Symulacje uwzględniające aktualną strukturę rganizacyjną Parametryzacja symulacji

24 BI CDAR Tabele przestawne d analizy danych Dynamika przetwarzania spraw Przyjazny edytr raprtów Zewnętrzne narzędzie zbliżne działaniem d MS Wrd Twrzenie zaawanswanych raprtów metdą drag&drp Predefiniwane raprty w systemie, np.: raprt terminwści, błżenie sprawami Edytr wykresów

25

26 Cmarch Wrkflw w wersji mbilnej Dedykwany lekki interface graficzny dla urządzeń Blackberry Zapewnienie wyskieg pzimu bezpieczeństwa lgwanie z użyciem certyfikatów i tkenu sprzętweg Mżliwść pdjęcia decyzji przez kadrę kierwniczą także bez dstępu d kmputera

27 Cmarch Wrkflw w praktyce - MSZ Zintegrwane wdrżenie systemu EOD, systemu wydruku raz prcesów bizneswych Złżna architektura sprzętwa bejmująca centralę i placówki dyplmatyczne na całym świecie Szerki zakres integracji Pnad 1500 użytkwników

28 Cmarch prtal na przykładzie wdrżenia w Głgwie

29 e-głgów Przedmitem prjektu była infrmatyzacja 39 gminnych jednstek administracji publicznej w Głgwie umżliwiająca świadczenie e-usług Cel wdrżenia systemu : Przygtwanie Gminy Miejskiej Głgów d świadczenia e- usług na rzecz mieszkańców gminy Udstępnienie nwych elektrnicznych usług publicznych Zwiększenie dstępnści usług

30 Urząd przed wdrżeniem Elektrniczny Obieg Dkumentów Biuletyny Infrmacji Publicznej Urzędwy serwis WWW

31 Efekt wdrżenia Pwstała platfrma eglgw.eu w ramach której funkcjnują następujące mduły: System Usług Publicznych Głgwska Karta Miejska Mduł eturystyka Mduł ekultura Mduł eedukacja Prtal Dstępwy System Zarządzania Infrastrukturą Infrmatyczną Lkalne Centrum Certyfikacji

32 Platfrma eglgw.eu System Usług Publicznych Integracja z platfrmą epuap 163 frmularze dstępne z pzimu platfrmy epuap Obsługa płatnści elektrnicznych z wykrzystaniem Pdsystemu Płatnści epuap Dedykwany kmpnent bsługi spraw Mżliwść definiwania dwlnej liczby spraw z pełną bsługa płatnści (wniski, pzwlenia, itp.)

33 Platfrma eglgw.eu Głgwska Karta Miejska Obsługa płatnści wnsznych za wydanie decyzji administracyjnej Obsługa płatnści wnsznych za imprezy kulturalne (eprtmnetka) Przechwywanie certyfikatu niekwalifikwaneg Integracja z systemem Karty Miejskiej funkcjnującej w śrdkach kmunikacji miejskiej Obsługa karty w sieci Infkisków

34 Platfrma eglgw.eu eturystyka Infrmacja na temat atrakcji turystycznych raz infrastruktury turystycznej Infrmacja na temat bazy przewdników z mżliwścią rezerwacji wybraneg przewdnika Serwis pgdwy Pmc w planwaniu tras wycieczkwych

35 Platfrma eglgw.eu ekultura Elektrniczna Rezerwacja Biletów

36 Pdsumwanie Prpzycje Cmarch dla nwczesnej administracji: COMARCH Prtal COMARCH Wrkflw

37 Państwa pinie, prpzycje? Zapraszamy d pdzielenia się z nami swimi spstrzeżeniami i uwagami w Ankietach, które trzymali Państw pdczas rejestracji. Lswanie nagród wśród sób, które złżą ankiety na stisku Cmarch dbędzie się jutr gdz. 12:00

38 Dziękuję za uwagę Cmarch al. Jana Pawła II 39a Kraków Tel.: +48 (12)

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo